» خانه » بازی و سرگرمی » جواب بازی آمیرزا مرحله 1300 تا 1399

جواب بازی آمیرزا مرحله 1300 تا 1399

مراحل پایانی بازی آمیرزا نسبت به قبل سخت تر طراحی شده و برای زد شدن از برخی از مراجل نیاز به کمک خواهید داشت. جواب بازی آمیرزا مرحله 1300 تا 1399 رو براتون اینجا بصورت یک پکیج رایگان جمع آوری کردیم. همینطور برای دیدن جواب بازی آمیرزا مرحله 1200 تا 1299 هم می توونید از لینک مشخص شده یا آرشیو سایت نیز سوء استفاده لازم برای تقلب در جواب بازی آمیرزا رو ببرید.

جواب بازی آمیرزا
دانلود بازی آمیرزا برای اندروید و ios از گوگل پلی – کافه بازار – سیب اپ و …. برای دانلود هر نسخه روی ایکون مورد نظر کلیک کنید

       


جواب بازی آمیرزا

 

 

سایبان برقی

در این مطلب می خوانیم

جواب بازی آمیرزا مرحله 1300

 

۱۳۰۰. زشت . دشت ← شاه ← شاد ← باز ← تاب ← شاهد ← شتاب . شهاب ← بهشت ← تازه ← شهادت ← بهداشت
۱۳۰۱. مبل ← تند ← هتل ← ملت ← تله ← مهلت ← بلند ← هلند ← تنبل ← بهمن ← بنده
۱۳۰۲. مرد ← دره ← مادر ← نامه ← ساده ← درمان ← همدان ← مهندس ← مدرسه ← رسانه
۱۳۰۳. وام ← موز ← میز ← زمین ← ویزا ← نماز ← آویز ← زانو ← زمان ← موازی ← آزمون
۱۳۰۴. دره ← شاد ← آشنا ← شانه ← شاهد ← انشا ← دانش ← هشدار ← اشاره ← ناهار ← اداره ← اراده

حل بازی آمیرزا مرحله 1305


۱۳۰۵. زنگ ← گرز ← زبان ← برنز ← بزرگ ← آزار ← آبان ← زرنگ ← گراز ← ارزان ← ابزار ← انبار ← بازار ← باران ← بازرگان
۱۳۰۶. گاو ← شاد ← گرد ← گوش ← گردش ← گردو ← سرود ← داور ← سواد ← گوارش ← دشوار ← سشوار ← شاگرد
۱۳۰۷. شکل ← شریک ← ریال ← ویلا ← کویر ← کیلو ← وکیل ← شلیک ← شکار ← لواش ← کولر ← کشور ← شلوار ← لواشک ← شلوارک
۱۳۰۸. مهم ← سیم ← سیر ← سهم ← سایه ← ریسه ← مریم ← ماهی ← سرما ← سیاره ← مراسم ← سرمایه
۱۳۰۹. گاز ← یاس ← سیل ← لنگ ← زنگ ← سنگ ← سالن ← سایز ← گیلان ← گیلاس ← انگلیس

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1310


۱۳۱۰. سهم ← حنا ← محل ← سلام ← سلاح ← محله ← نامه ← سالن ← حمله ← ساحل ← سالم ← اسلحه ← حامله ← حماسه
۱۳۱۱. گوی ← گیره ← نیرو ← گونی ← گاری ← گیاه ← گروه ← گریه ← گوهر ← گونه ← گونیا ← آهنگر ← انگور ← ویران ← نیروگاه
۱۳۱۲. ساز ← سوت ← موز ← نماز ← مونس ← سوزن ← زانو ← ستون ← تومان ← آزمون ← مانتو ← زمستان
۱۳۱۳. پدر ← پاس ← رسید ← ریسه ← پایه ← پرده ← پراید ← پادری ← پیاده ← دایره ← اسپری ← سیاره ← پاریس
۱۳۱۴. کیف ← یاس ← سکه ← نفس ← سینه ← کیسه ← کینه ← کافه ← سایه ← کیهان ← کنایه ← سفینه
۱۳۱۵. نان ← مهد ← ماهی ← نیمه ← امید ← مهدی ← میهن ← همدان ← آینده ← میدان ← ناهید ← مدینه ← نماینده

جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا ۵٫۰”

۱۳۱۶. یاس ← نان ← سیما ← منشی ← نسیم ← نشان ← شانس ← سمنان ← نشانی ← ماشین ← نمایش ← سیمان ← سینما
۱۳۱۷. قله ← قاب ← قیام ← میله ← بیمه ← قالی ← قیمه ← قالب ← قبله ← لقمه ← قالب ← قلابی ← ملاقه ← مقاله ← بامیه ← بقالی ← قبیله ← قابلمه
۱۳۱۸. علم ← عمر ← عمل ← رعد ← دعا ← معدل ← مدال ← معما ← معلم ← عادل ← عالم ← رمال ← دلار ← معمار
۱۳۱۹. قول ← شال ← شوق ← قبل ← قلب ← لقب ← بال ← بوق ← لبو ← قلاب ← لواش ← بقال ← بالا ← شلاق ← قبول ← قالب ← باقلوا

حل بازی آمیرزا مرحله 1320


۱۳۲۰. لوح ← حال ← سیاه ← سوله ← حیله ← سایه ← ویلا ← حوله ← حلوا ← ساحل ← سوال ← سلاح ← وسیله ← اسلحه ← الویه
۱۳۲۱. مکه ← کوه ← کفش ← کیش ← فیش ← کیف ← کشو ← مشک ← شکم ← موش ← کشف ← مشکی ← موشک ← میوه ← شکوفه
۱۳۲۲. عکس ← سکه ← سینک ← کینه ← سینه ← عینک ← کیسه ← سایه ← عکاس ← ساکن ← کاسه ← اسکی ← سیاه ← کنایه
۱۳۲۳. ماه ← مات ← آقا ← قنات ← نامه ← تنها ← اتاق ← انتها ← اقامت ← امانت ← انتقام

حل بازی آمیرزا مرحله 1324


۱۳۲۴. سخت ← رخت ← دست ← پسر ← پدر ← سپر ← خدا ← آدرس ← پاسخ ← ساخت ← درست ← درخت ← دختر ← استخر ← خسارت ← پرداخت
۱۳۲۵. آبی ← عاج ← شیب ← عیب ← جیب ← باج ← جهش ← باجه ← عجیب ← شیعه ← جعبه ← شهاب ← شعبه ← بیشه ← شجاع ← شایعه
۱۳۲۶. تیر ← زیر ← زیپ ← بیت ← تیز ← ریز ← تپه ← تبر ← پرز ← زبر ← تیره ← زیره ← رتبه ← پریز ← تبریز
۱۳۲۷. نیش ← پری ← پیر ← شور ← نور ← نیرو ← پیرو ← رویش ← پنیر ← روشن ← پروین ← شیپور ← شیرین
۱۳۲۸. دیس ← سیب ← جیب ← عیب ← عید ← سبد ← عدس ← عهد ← سعدی ← سعید ← عدسی ← عجیب ← بسیج ← سجده ← جعبه ← بدهی
۱۳۲۹. یزد ← دیگ ← زین ← گاز ← زنگ ← باز ← دنیا ← زیاد ← زینب ← گنبد ← زبان ← بازی ← زیبا ← زندگی ← بنیاد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 تا 1500 (آپدیت جدید)
حتما بخوانید

حل بازی آمیرزا مرحله 1330

۱۳۳۰. رخت ← سخت ← خروس ← ساخت ← سوخت ← خسرو ← راست ← اورست ← ریاست ← روایت ← تساوی ← تاخیر ← استخر ← روستا ← تاریخ ← خسارت ← سوخاری
۱۳۳۱. خوب ← خوک ← کاخ ← خال ← خاک ← خیال ← ویلا ← خالی ← وکیل ← کیلو ← کابل ← خواب ← باکو ← کوبا ← لوبیا
۱۳۳۲. مرد ← موج ← برج ← مربا ← مودب ← وارد ← واجب ← جامد ← جارو ← جادو ← جواد ← مجرد ← جوراب ← مرداب
۱۳۳۳. زرد ← فدا ← عزا ← رعد ← دعا ← دراز ← عارف ← دفاع ← فردا ← فرزند ← عرفان ← زعفران
۱۳۳۴. پدر ← پند ← پاره ← پناه ← پرده ← پوره ← پونه ← رنده ← پودر ← نرده ← پرنده ← وردنه ← اروند ← اندوه ← پرونده ← پروانه ← پهناور

حل بازی آمیرزا مرحله 1335


۱۳۳۵. هوا ← موش ← منشی ← میوه ← ماهی ← نامه ← شانه ← شامی ← همایش ← ماشین ← شاهین ← نمایش ← آویشن ← شومینه
۱۳۳۶. فدا ← خدا ← رخت ← فردا ← فرار ← دفتر ← دارت ← آخرت ← دختر ← درخت ← رفتار
۱۳۳۷. موش ← مشت ← چشم ← چکش ← کشو ← تشک ← مکه ← کوچ ← چشمک ← کوچه ← چکمه ← توهم ← توشه ← تمشک ← چشمه ← موکت ← موشک ← تشکچه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1328


۱۳۳۸. عهد ← عمه ← عاج ← جمع ← عمان ← نامه ← معدن ← معده ← دامن ← جمعه ← جامد ← جاده ← جهان ← جهنم ← جهاد ← همدان ← جامعه
۱۳۳۹. بره ← منها ← شهاب ← مربا ← نرمش ← نمره ← نامه ← شنبه ← بارش ← بهار ← بهمن ← شبنم ← شماره ← برنامه ← مهربان
۱۳۴۰. داغ ← دوغ ← غار ← روده ← نادر ← غوره ← روغن ← دروغ ← دوره ← اندوه ← اروند ← دوران ← وردنه ← داروغه
۱۳۴۱. سرما ← سارا ← سمنو ← مونس ← سمور ← آسان ← آرام ← انار ← ناموس ← سماور ← سروان ← آسمان ← آرمان
۱۳۴۲. یال ← چهل ← چای ← چاه ← قله ← چاق ← قیچی ← چاله ← قالی ← لایق ← ییلاق ← قالیچه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1343

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۳. میخ ← خرم ← خرس. مسیر ← خمیر ← خیمه ← میوه ← موسی ← مریخ ← سرمه ← خسرو ← خروس ← سمور ← روسیه ← سوریه ← مسخره ← موسیر
حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۴. قلک ← قله ← قلم ← مکه ← مبل ← لکه ← عمق ← عقل ← عقب ← عمه ← کعبه ← کلبه ← قلعه ← مکعب ← لقمه ← قبله ← معلق


جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۵. غار ← دوغ ← مرغ ← داغ ← غول ← مدال ← ولرم ← مغول ← مولا ← وارد ← لاغر ← دلار ← دروغ ← دماغ ← غلام ← دوام ← دلاور
حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۶. بهار ← بازو ← روزه ← هزار ← زهرا ← آواز ← آوار ← اهواز ← آواره ← ارابه ← بازار ← روباه ← ابزار
حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۷. چرک ← چرب ← کچل ← چوب ← لکه ← بره ← بچه ← کولر ← کوله ← کوچه ← کوره ← برکه ← کلبه ← بلور ← کلوچه
۱۳۴۸.
۱۳۴۹. خرس ← سخن ← سرخ ← نامه ← سرمه ← نسخه ← همسر ← نمره ← سرما ← خانم ← خرما ← خانه ← خامه ← مسخره ← مناره ← رسانه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1350 به بعد


حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۰. فوت ← صفت ← صدف ← قوت ← صفا ← وقت ← وفا ← صدا ← دقت ← افق ← صاف ← توقف ← صادق ← صداقت ← تصادف ← توافق
حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۱. گره ← گاو ← هوش ← گوش ← شهر ← گوهر ← گوشه ← گروه ← واشر ← شوره ← شورا ← رشوه ← شوهر ← شاهرگ ← هاشور ← گوارش ← گوشواره


جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۲. کشو ← شکل ← کور ← کولر ← لشکر ← لواش ← کشور ← ورزش ← ارزش ← زرشک ← روکش ← شورا ← شکار ← لرزش ← لواشک ← شلوار ← کشاورز
حل بازی آمیرزا مرحله  ۱۳۵۳. تیم ← بیمه ← میهن ← نیمه ← نبات ← تنها ← نامه ← بهمن ← امنیت ← تنبیه ← مهتاب ← بامیه
حل بازی آمیرزا مرحله  ۱۳۵۴. صبر ← صبح ← سرو ← عصر ← عصب ← عرب ← سرب ← ربع ← حبس ← سحر ← روح ← عروس ← بورس ← رسوب ← صبور ← عبور


جواب بازی آمیرزا مرحله 1355 به بعد


حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۵. شمع ← شاد ← عدس ← شنا ← دعا ← مانع ← عمان ← معدن ← داعش ← نماد ← دامن ← شانس ← ساعد ← دانش ← دشمن ← دشنام ← شمعدان
۱۳۵۶. سال ← آهن ← ژله ← ناله ← نهال ← ژاله ← آسان ← سالن ← لانه ← آژانس


مرحله جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۷. گدا ← گاز ← گرز ← گرد ← رشد ← زنگ ← گردش ← گردن ← دانش ← زرنگ ← گراز ← گزارش ← شاگرد
حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۸. بخت ← تبر ← سخت ← سیب ← باخت ← آسیب ← بیست ← ساخت ← بخار ← خراب ← آخرت ← استخر ← خسارت ← بخاری ← تاریخ
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۹. مات ← تاس ← اسم ← ساعت ← معما ← ماست ← تمام ← تماس ← حمام ← مساحت ← تمساح
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۰. سلام ← سلاح ← سالم ← املا ← مسلح ← محله ← ساحل ← حمله ← اسلحه ← اسلام ← الماس ← حماسه ← حامله


جواب بازی آمیرزا آیفون

 

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۱. دیگ ← گدا ← آگهی ← گیاه ← هادی ← آینه ← آگاه ← آهنگ ← گناه ← نگاه ← آینده ← ناهید
جواب بازی آمیرزا مرحله جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۲. سفر ← فرش ← سیب ← برف ← اسب ← آسیب ← فریب ← شریف ← سراب ← بارش ← فشار ← فارسی ← سفارش
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۳. چسب ← بچه ← چاه ← باغ ← اسب ← اسم ← آبسه ← بغچه ← باغچه ← ساچمه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۴. یاس ← سیاه ← ماشه ← میوه ← موسی ← امید ← ساوه ← ساده ← سهام ← ماده ← سواد ← مساوی ← ادویه

جواب بازی آمیرزا مرحله 300 تا 399
حتما بخوانید

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۵


حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۵. موز ← میز ← قوی ← آویز ← زمین ← قیام ← مقوا ← زانو ← نماز ← قزوین ← موازی ← میزان ← آزمون ← مایونز
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۶. هوش ← هدف ← کمد ← مکه ← کوه ← دکه ← موش ← دکمه ← موشک ← مشهد ← شکوفه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۷. گاز ← گاو ← گرز ← زرنگ ← گوزن ← گراز ← زبان ← برنز ← بانو ← بازو ← زانو ← بزرگ ← آبرنگ ← انگور ← زنبور
جواب آمیرزا مرحله ۱۳۶۸. تبر ← شوت ← سوت ← شربت ← سراب ← شتاب ← آشوب ← بارش ← تابش ← بورس ← رسوب ← اورست ← باروت ← روستا ← سشوار

 

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۹

دره ← دکه ← ریشه ← شهید ← شریک ← شیره ← اردک ← شهرک ← کرایه ← درشکه ←دایره← هشدار ← ارکیده

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1370

یزد ← میز ← میهن ← نیزه ← زاهد ← هیزم ← همزن ← ایزد ← امید ← ماده ← زنده ← نامزد ← همدان ← ناهید ← آینده ← میدان

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1371

وفا ← موش ← وام ← سکو ← کشو ← واکس ← کفاش ← ماسک ← شکاف ← موشک ← مسواک

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1372


کشو ← هوش ← مکه ← کوه ← موش ← ماه ← شاه ← آغوش ← کاوه ← موشک ← کاهو ← ماکو ← هواکش

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1373

زندگی ← نادر ← گرز ← گاز ← یزد ← نگار ← گراز ← گردن ← زرنگ ← دیگ ← زرد ← گردان

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1374

مرد ← شاد ← ارزش ← شادی ← شیراز ← زرد ← مراد ← دریا ← میز ← زمرد ← یزد ← رشد ← امیر ← امید ← مدیر ← آرام

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1375


لکه ← نعل ← بلا ← کعبه ← کلبه ← کلاه ← بانک ← بالکن ← عناب ← لاک ← لانه ← لعاب ← باک ← کابل

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1376

کره ← ماه ← ماهر ← اهرم ← ماکت ← مهارت ← هکتار ← کار ← همراه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1377

سود ← گرد ← گود ← گلو ← گردو ← سرود ← درست ← تولد ← دوست ← دولت ← دستور ← لوستر

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1378

سرما ← کمال ← سالم ← آرام ← اراک ← ارسال ← الماس ← سلام ← اسلام ← کلاس ← کامل ← کارامل

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1379

بند ← تاب ← تند ← باد ← ادب ← افت ← نبات ← آبان ← بافت ← آفتاب ← آباد ← نفت ← ابتدا

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1380

فیل ← لیف ← قیف ← قله ← قفل ← قیام ← قیمه ← فامیل ← قیافه ← قافیه ← قافله ← ملاقه ← مقاله ← افقی ← فیله ← فیلم ← قالی

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1381

خدا ← خام ← خانم ← مدال ← خال ← املت ← ملخ ← داخل ← نخل ← تلخ ← خدمت

جواب آمیرزا مرحله 1382

گوش ← رخت ← خشت ← تشک ← کشور ← گوشت ← ترکش ← شرکت ← خرگوش ← خشک ← خوک ← تشکر

جواب آمیرزا مرحله 1383

نیش ← زنگ ← منشی ← شناگر ← نمایش ← ماشین ← نمایشگر ← گاری ← نرمش ← گرمایش

جواب آمیرزا مرحله 1384

دست ← سبد ← بره ← دست ← ساده ← بهار ← درست ← دربست ← ستاره ← رتبه ← تابه داربست

جواب آمیرزا مرحله 1385

تند ← ضامن ← ضمانت ← مانتو ← تومان ← توان ← وانت ← دامن ← دما ← متضاد

جواب آمیرزا مرحله 1386


پاس ← پشه ← شاد ← ساده ← سپاه ← پاداش ← پادشاه ← داس ← شاه ← شاهد

جواب آمیرزا مرحله 1387

دنیا ← مدیر ← امید ← مربی ← بیدار ← درمان ← میدان ← بیمار ← برد ← مرداب ← نامرد ← ردیاب ← بیدار ← بندر

جواب آمیرزا مرحله 1388

شکم ← مشت ← مکه ← شهرک ← شکار رشته ← تشکر ← ارتش ← شرکت ← مراکش ← هکتار ← مهارت ← مشارکت ← شهامت ← همکار ← تمشک

جواب آمیرزا مرحله 1389

جاده ← دنیا ← جهان ← درجه ← جریان ← انجیر ← آینده ← ناهید ← دایره ← رنج ← هیجان

جواب آمیرزا مرحله 1390

سکه ← مسکو ← موسی ← میوه ← کویر ← سیرک ← کوره ← سمور ← سرکه ← کرسی ← کوسه ← سوریه ← روسیه ← موسیر ← کیسه ← ریسه

جواب آمیرزا مرحله 1391

موش ← جسم ← سهم ← جوش ← مجسمه ← موج ← مهم ← جهش ← هوش ← هجوم

جواب آمیرزا مرحله 1392

نان ← شال ← بالش ← بالن ← نشان ← نیش–شنل ← شیب ← بلا ← بیل ← لبنان ← نشانی

جواب آمیرزا مرحله 1393

موش ← شام ← آرش ← ماش ← مار ← آرام ← آوار ← مشاور ← شامپو ← آرامش ← اروپا

جواب آمیرزا مرحله 1394

تاس ← سهام ← نامه ← ماست ← تماس ← انبه ← تابه ← مهتاب ← بهمن ← مناسب ← مناسبت

جواب آمیرزا مرحله 1395

عرق ← عراق ← برق ← براق ← سبد ← قاب ← دعا ← برد ← آدرس ← سارق ← ساعد ← سراب ← عقب ← عقاب ← عابر ← عقرب ← سابق

جواب بازی آمیرزا 1396 به بعد


جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۹۶. ترس ← گیاه ← تیره ← گریه ← گیره ← گاری ← راست ← سیاه ← سیگار ← سیاره ← گیتار ← ستاره
حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۹۷. یزد ← یاد ← میز ← مزد ← دما ← دام ← آدم ← زیاد ← پیدا ← دیزی ← پماد ← پیام ← امید ← پیاز ← دمپایی
حل بازی آمیرزا مرحله  ۱۳۹۸. نور ← نود ← دیو ← دیر ← رود ← دره ← نیرو ← ویژه ← نروژ ← روده ← دوره ← وردنه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۹۹. نخل ← لنگ ← چرا ← چنگ ← چرخ ← خنگ ← خال ← رنگ ← انگل ← گران ← چنار ← لنگر ← گلنار ← خرچنگ ← چنگال

 

جهت پیدا کردن بقیه جواب های بازی آمیرزا وارد صفحه جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 تا 1500 (آپدیت جدید) شوید. یا بر روی عکس زیر کلیک کنین.

جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 تا 1500

جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 تا 1500

برچسب ها:
دیدگاه خود را بنویسید

نظرات
 1. جواب مرحله ۱۳۴۸؟؟؟؟ گفت:

  مرحله ۱۳۴۸توروخدا

 2. محمد آزاد گفت:

  تا مرحله 1369رفتم قبلا تا مرحله 1386رفته بودم ولی برنامه بدلایلی پاک شده بود دومرتبه نصب کردم واز مرحله اول اومدم تا اینجا سوالم این بود که اگر یه موقع خدایی نکرده حذف شده قصه همینطوره که رفتم یا ,????

  • favino گفت:

   سلام محمد جان
   خود بازی به بخشی داره برای اتصال به جیمیل .. از اون استفاده کنین تا مراحل طی شده بازی آمیرزا رو ذخیره کنین.
   بعدشم تو گوشی جدید هم با وارد کردن اطلاعات قاعدتا باید اطلاعات و مراحل طی شده براتون بیاد و ادامه شو بازی کنین…
   حالا اینکه این کار تو عمل انجام بشه یا نه دیگه بر میگرده به گروه سازنده بازی و پشتیبانی اونا … ولی این قابلیت تو بازی هستش..
   تو مقاله زیر هم در موردش اشاره کرده بودیم..
   راهنمایی انجام بازی آمیرزا و کمک در پیدا کردن جواب بازی آمیرزا