فاوینو
18

جواب بازی آمیرزا تا مرحله 2796 | جواب امیرزا 22آبان 1402

جواب بازی آمیرزا مرحله 1 تا 299
بازدید 62387

فهرست مطلب

جواب بازی آمیرزا – جدیدترین جواب امیرزا، جواب بازی آمیرزا – پاسخ بازی آمیرزا رنگ زرد – حل بازی امیرزا سال 1402 – راهنمایی و کمک بازی آمیرزا- جواب امیرزا 1402 – جواب روزانه امیرزا – جواب چالش روزانه امیرزا از پرتکرارترین سرچ های بازیکنان در زمان عدم توانایی در گذراندن مراحل بازی فکری آمیرزا است. بازی ایرانی آمیرزا در سبک حدس کلمات از حروف درهم داده شده به مخاطب توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند. این بازی با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از وی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد.

رفته رفته مراحل بازی برای بازکنان سخت شده و برخی از بازیکنان برای عقب نماندن از دیر دوستان و خانواده خود از تقلب در این بازی استفاده می کنند. پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا سعی خود را در حل بازی کنید در صورتی که در حل جواب بازی ناتوان بودید از جواب بازی آمیرزا استفاده کنید.

جواب بازی آمیرزا تمام مراحل برای دسترسی روی عکس مرحله کلیک کنید

 

 

همینطور برای استفاده از جواب استاد آمیرزا می توانید بر روی عکس زیر و لینک مشخص شده استفاده کنید.

 

 

جواب بازی آمیرزا
دانلود بازی آمیرزا برای اندروید و ios از گوگل پلی – کافه بازار – سیب اپ و …. برای دانلود هر نسخه روی ایکون مورد نظر کلیک کنید

       


جواب بازی آمیرزا مرحله 1 تا 299:

جواب آمیرزا مرحله 1 تا 99:

جواب آمیرزا مرحله ۱

سگ ← سنگ

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲

زن ← گز ← زنگ

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳

آش ← آتش

جواب آمیرزا مرحله ۴

کاخ ← خاک

جواب آمیرزا مرحله ۵

هوا ← آهو

جواب آمیرزا مرحله ۶

پتو ← توپ

جواب آمیرزا مرحله ۷

ری ← شر ← ریش ← شیر

جواب آمیرزا مرحله ۸

فک ← شک ← کش ← کف ← کفش ← کشف

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۹

رخ ← سر ← رس ← خر ← سرخ ← خرس

جواب آمیرزا مرحله 10

بد ← آب ← باد ← ادب ← ابد

جواب آمیرزا مرحله ۱۱

دکل ← کلید

جواب آمیرزا مرحله ۱۲

دیس ← سفید

جواب آمیرزا مرحله ۱۳

حفظ ← حفاظ ← حافظ

جواب آمیرزا مرحله ۱۴

پری ← پیر ← پنیر

جواب آمیرزا مرحله ۱۵

شنا ← آشنا

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶

میل ← لیمو

جواب آمیرزا مرحله ۱۷

یاس ← سایه ← سیاه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۸

باز ← بازی ← زیبا

جواب آمیرزا مرحله ۱۹

آدم ← دما ← دام ← مداد

جواب آمیرزا مرحله 20

بنا ← تاب ← نبات

جواب آمیرزا مرحله ۲۱

رنج ← برج ← برنج

جواب آمیرزا مرحله ۲۲

مشک ← شکم ← تشک ← تمشک

جواب آمیرزا مرحله ۲۳

رمز ← رزم ← مرز ← ترمز

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۴

ریل ← یار ← ریال

جواب آمیرزا مرحله ۲۵

کلم ← ملک ← ملکه ← کلمه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۶

پاک ← پتک ← پاکت

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۷

هنر ← رهن ← قرن ← نهر ← نقره

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۸

شال ← بال ← بلا ← بالش

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۹

آهک ← کوه ← کاه ← کاوه ← کاهو

جواب بازی آمیرزا مرحله 30

میخ ← خیر ← مریخ ← خمیر

جواب آمیرزا مرحله ۳۱

تاس ← مات ← ستم ← ماست ← تماس

جواب آمیرزا مرحله ۳۲

توپ ← سوپ ← پتو ← سوت ← پوست

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۳

آهن ← نگاه ← گناه ← آهنگ

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۴

رود ← دور ← گود ← گرد ← گور ← گردو

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۵

آتش ← شتر ← ترش ← رشت ← تار ← ارتش ← تراش

حل بازی آمیرزا مرحله 36

سال ← سیل ← گیلاس

جواب بازی امیرزا مرحله ۳۷

شاه ← شنا ← شانه ← شاهین

جواب آمیرزا مرحله ۳۸

وان ← نفس ← فانوس

جواب آمیرزا مرحله ۳۹

زین ← بیل ← لیز ← زنبیل

جواب بازی آمیرزا مرحله 40

دست ← دشت ← تشک ← شکست ← دستکش

جواب آمیرزا مرحله ۴۱

دین ← دنیا ← امید ← دامن ← میدان

جواب آمیرزا مرحله ۴۲

بام ← ماه ← بیمه ← ماهی ← بامیه

جواب آمیرزا مرحله ۴۳

بیل ← بال ← بلا ← گلاب ← گلابی

جواب بازی آمیرزا مرحله ۴۴

سیم ← اسم ← نسیم ← سینما ← سیمان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۴۵

ساز ← گاز ← ارز ← راز ← گرز ← گراز ← زاگرس

جواب بازی آمیرزا مرحله ۴۶

سنت ← سیب ← بیست ← تنیس ← بستنی

جواب بازی امیرزا مرحله ۴۷

گلو ← هلو ← لوله ← گلوله

جواب بازی آمیرزا مرحله ۴۸

ریز ← شیر ← ریش ← شیار ← شیراز

جواب بازی آمیرزا مرحله ۴۹

کوه ← هوش ← کشو ← شکوه ← کاوه ← کاهو ← هواکش

حل بازی آمیرزا مرحله 50 تا 100

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۰

کلم ← میل ← سیم ← ملک ← سیل ← کلسیم

جواب آمیرزا مرحله ۵۱

بنا ← آبان ← انبر ← انار ← باران ← انبار

جواب آمیرزا مرحله ۵۲

راه ← ابر ← بره ← ابرو ← بهار ← روباه

جواب بازی امیرزا مرحله ۵۳

کار ← تار ← ترک ← کتان ← کنار ← کارت ← تانک ← تانکر

جواب بازی امیرزا مرحله ۵۴

بوس ← سکو ← اسب ← سبک ← باک ← واکس ← کاسب ← کابوس

جواب آمیرزا مرحله 55 به بعد

آلو ← لبو ← ویلا ← لوبیا

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۶

ریل ← لیف ← تیر ← فیل ← رتیل ← لیتر ← فیلتر

جواب آمیرزا مرحله ۵۷

آجر ← برج ← باج ← ابرو ← جواب ← جارو ← جوراب

جواب آمیرزا مرحله ۵۸

تاس ← اسکی ← ساکت ← تاکسی ← اسکیت

جواب آمیرزا مرحله ۵۹

تره ← هرات ← تنها ← تهران ← ترانه

حل بازی آمیرزا مرحله 60

آخر ← خطا ← خار ← خطر ← خاطره

جواب آمیرزا مرحله ۶۱

اسب ← سیب ← آسیا ← آسیب ← آسیاب

جواب آمیرزا مرحله ۶۲

تیز ← زیپ ← پیاز ← پیتزا

جواب آمیرزا مرحله ۶۳

شور ← خوش ← رخش ← گور ← گوش ← خرگوش

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۴

وان ← آلو ← ویلا ← وانیل ← لیوان

جواب بازی امیرزا مرحله 65

سرب ← برس ← سبز ← ساز ← بارز ← سراب ← سرباز ← بازرس

جواب آمیرزا مرحله ۶۶

بره ← خبر ← خزر ← خبره ← برزخ ← خربزه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۷

سکو ← سرو ← عکس ← کور ← عروس ← عروسک

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۸

تیر ← تاب ← ترب ← تبر ← ربات ← تایر ← باتری

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۹

کشو ← کال ← شال ← لواش ← لواشک

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۰

پری ← پسر ← سپر ← پیر ← سیر ← ساری ← اسیر ← پاریس

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۱

سطل ← طلا ← سال ← سالن ← سلطان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۲

بارز ← آزار ← ابزار ← بازار

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳

خیر ← آخر ← خار ← خبر ← خیار ← خراب ← بخار ← بخاری

جواب آمیرزا مرحله ۷۴

هوش ← آشوب ← شهاب ← باهوش

جواب آمیرزا مرحله ۷۵

بدن ← بند ← نبرد ← برده ← رنده ← نرده ← بندر ← برنده

جواب آمیرزا مرحله 76

خنگ ← رنگ ← چرخ ← چنگ ← خرچنگ

جواب بازی امیرزا مرحله ۷۷

آجر ← جان ← جاری ← نجار ← ناجی ← ارنج ← انجیر

جواب بازی امیرزا مرحله ۷۸

نصب ← بنا ← بانو ← صابون

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۹

شال ← شور ← شورا ← واشر ← لواش ← شلوار

جواب آمیرزا مرحله 80

هند ← دین ← دنیا ← آینه ← دهان ← دانه ← آینده ← ناهید

جواب آمیرزا مرحله ۸۱

گرد ← کند ← رنگ ← درک ← گردن ← کرگدن

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۲

سکه ← کال ← لکه ← کلاس ← کلاه ← هلاک ← کاسه ← اسکله

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۳

بچه ← چرب ← چتر ← تبر ← ترب ← تره ← تربچه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۴

دفن ← سند ← نفس ← داس ← فساد ← اسفند

حل بازی امیرزا مرحله 85

شام ← شنا ← ماش ← منشی ← ماشین ← نمایش

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۶

لگن ← گلو ← لنگ ← گاو ← الگو ← انگل ← واگن ← النگو

جواب آمیرزا مرحله ۸۷

نور ← سوت ← ترس ← تور ← ستون ← تونس ← تنور ← سنتور

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۸

نمد ← چمن ← نادم ← دامن ← چمدان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۹

مال ← اسم ← سالم ← سلام ← اسلام ← الماس

جواب امیرزا مرحله 90

کود ← کشو ← کدو ← دوش ← دود ← دودکش

جواب بازی امیرزا مرحله ۹۱

برس ← سرب ← هراس ← سراب ← بهار ← سهراب

جواب بازی امیرزا مرحله ۹۲

شال ← آتش ← تشک ← کال ← کاشت ← تلاش ← شکلات

حل آمیرزا مرحله 93

مهم ← سمج ← سهم ← جسم ← مجسمه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۴

پاک ← نیک ← پیک ← پیکان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۵

کمر ← مار ← کرم ← نرم ← نمک ← کار ← کنار ← کمان ← رمان ← کرمان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۶

تاس ← ترس ← هراس ← راست ← هرات ← ستاره

جواب امیرزا مرحله 97

تور ← اتو ← روز ← زور ← آرزو ← تراز ← وزارت ← ترازو

جواب آمیرزا مرحله ۹۸

باک ← رکاب ← کبیر ← کاری ← باریک

جواب آمیرزا مرحله ۹۹

نور ← روان ← بانو ← ابرو ← انبر ← نوار ← بوران ← روبان

جواب امیرزا مرحله 100 تا 199 آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۰

نشر ← رنج ← شرط ← جشن ← شطرنج

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۱

چاه ← چاپ ← پره ← چهار ← چاره ← پارچ ← پارچه

جواب بازی امیرزا مرحله ۱۰۲

لبو ← وام ← بام ← مبل ← بوم ← مال ← آلبوم

جواب آمیرزا مرحله ۱۰۳

دور ← رود ← دلار ← دارو ← داور ← اردو ← لودر ← دلاور

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۴

قله ← لقب ← قلب ← قبله ← قبیله

جواب آمیرزا مرحله 105 به بعد

کور ← سکو ← نور ← نوک ← نوکر ← کنسرو

جواب آمیرزا مرحله ۱۰۶

قاب ← قلب ← لقب ← قالب ← قلاب ← قالی ← بقالی

جواب آمیرزا مرحله ۱۰۷

دیو ← دیر ← داور ← یاور ← رویا ← دریا ← دارو ← اردو ← رادیو ← دیوار

جواب آمیرزا مرحله ۱۰۸

کنج ← جنگ ← جشن ← گنج ← گنجشک

جواب بازی امیرزا مرحله ۱۰۹

رنج ← جان ← نجار ← روان ← نوار ← جارو ← جوان ← جانور

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۰

دکه ← درک ← شهر ← کره ← شکر ← شهرک ← درشکه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱

گره ← رنگ ← سنگ ← سرنگ ← نرگس ← سنگر ← سرهنگ ← گرسنه

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۲

سفت ← سفر ← راست ← فرات ← فارس ← افسر ← سفارت

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۳

نرم ← سند ← رسم ← مرد ← نمد ← دسر ← درس ← سرد ← سمندر

پاسخ بازی امیرزا مرحله ۱۱۴

باج ← زوج ← بازو ← جواب ← جواز ← بازجو

پاسخ  بازی امیرزا مرحله ۱۱۵

ریه ← دیه ← دیر ← دایه ← دریا ← دهیار ← دایره

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۶

گرم ← مرگ ← خرس ← سرخ ← مگس ← رسم ← خرمگس

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۷

جان ← جنس ← باج ← سنجاب

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۸

کوه ← کشو ← هوش ← کفش ← کشف ← شکوه ← شکوفه

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۱۹

ترک ← تیر ← کتری ← کبیر ← برکت ← تبریک ← کبریت

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۰

حال ← سلاح ← ساحل ← اسلحه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۱

مزد ← دامن ← نماز ← زمان ← نادم ← نامزد

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۲۲

زجر ← زین ← ریز ← رنج ← زنجیر

جواب آمیرزا مرحله ۱۲۳

درد ← خدا ← داد ← خرد ← خرداد ← رخداد

جواب آمیرزا مرحله ۱۲۴

مشک ← ماش ← کرم ← شکم ← کمر ← شام ← شکر ← شکار ← مراکش

جواب آمیرزا مرحله ۱۲۵

صفا ← اصل ← فال ← فصل ← فاصله

جواب آمیرزا مرحله ۱۲۶

پیر ← پری ← زور ← پرز ← روز ← زیپ ← وزیر ← پرویز ← پیروز

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۷

لحن ← لنز ← نوح ← وزن ← زحل ← حلزون

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۸

بشر ← شتر ← شهر ← رشت ← ترش ← رشته ← شهرت ← شربت ← بهشت ← برشته

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۹

اتو ← سوت ← تور ← سوار ← راست ← راسو ← اورست ← روستا

جواب آمیرزا مرحله ۱۳۰

وزن ← وام ← موز ← زانو ← زمان ← نماز ← آزمون

جواب آمیرزا مرحله ۱۳۱

متن ← مات ← توان ← وانت ← تومان ← مانتو

جواب آمیرزا مرحله ۱۳۲

موش ← شهر ← مهر ← رشوه ← شوره ← شوهر ← مشهور

جواب آمیرزا مرحله ۱۳۳

گاو ← گوی ← واگن ← گونی ← یوگا ← گونیا

جواب بازی امیرزا مرحله ۱۳۴

نگاه ← بانگ ← گناه ← آهنگ ← انبه ← بنگاه

جواب بازی امیرزا مرحله ۱۳۵

شخم ← شاخ ← خشم ← خام ← اخم ← موش ← خوش ← خاموش

جواب بازی امیرزا مرحله ۱۳۶

درون ← روان ← نادر ← نوار ← دوران ← اروند

جواب آمیرزا مرحله ۱۳۷

سیل ← سیب ← لباس ← آسیب ← سبیل ← ابلیس ← سیلاب

جواب آمیرزا مرحله ۱۳۸

باد ← ادب ← ابد ← بام ← آباد ← بادام

جواب آمیرزا مرحله ۱۳۹

رنگ ← برگ ← انبر ← گران ← بانگ ← نگار ← آبرنگ

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰

صوت ← وصیت ← تصور ← صورت ← تصویر ← صورتی

جواب امیرزا مرحله ۱۴۱

نرم ← مرض ← ضامن ← رمان ← رمضان

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲

مات ← ستم ← تماس ← ماست ← مساحت ← تمساح

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۳

بام ← امیر ← مربی ← مربا ← بیمار

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴

موش ← نوش ← دوش ← شنود ← دشمن ← دمنوش

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۵

دین ← قند ← نقد ← دنیا ← قنادی

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۶

کور ← نوک ← نوکر ← کنار ← کارون

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۷

گدا ← لنگ ← لگن ← لگد ← انگل ← گلدان

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۸

ترک ← ریه ← کره ← تیره ← کتری ← تکیه ← ترکیه

جواب امیرزا مرحله ۱۴۹

وزن ← زین ← تیز ← زینت ← ونیز ← زیتون

 

جواب بازی شهربانو مرحله 1 تا 600 | جواب شهربانو اپدیت سال 1402 (با کمک شما)

 

حل بازی آمیرزا مرحله 150 تا 200

جواب آمیرزا مرحله ۱۵۰

مار ← مرد ← رمان ← نادر ← نادم ← مادر ← مدار ← دامن ← درمان

جواب آمیرزا مرحله ۱۵۱

تتو ← تاب ← توت ← تابوت

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۲

رخت ← خیر ← تایر ← خیار ← تاخیر ← تاریخ

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۳

سنگ ← گیس ← نگین ← سنگین

جواب آمیرزا مرحله ۱۵۴

رنج ← نان ← جان ← آرنج ← نجار ← نارنج

جواب آمیرزا مرحله ۱۵۵

عمو ← نوع ← مانع ← عمان ← معنا ← معاون

جواب آمیرزا مرحله ۱۵۶

شاخ ← آذر ← رخش ← خراش ← آذرخش

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۷

بغل ← لغت ← تیغ ← بلیت ← غیبت ← تبلیغ

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۸

تیم ← رحم ← حرم ← حرمت ← رحمت ← حریم ← تحریم

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۹

یکتا ← کاری ← کتری ← تایر ← کارت ← کتیرا ← تاریک

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۰

سیر ← سفر ← ساری ← سفیر ← فارس ← افسر ← فارسی

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۱

رمق ← مهر ← قبر ← قهر ← رقم ← برق ← مقبره

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۲

کشو ← کور ← شکر ← روکش ← کشور ← کوروش

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۳

سیم ← رسم ← مرسی ← موسی ← سمور ← مسیر ← موسیر

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۴

آوا ← آوار ← اهورا ← آواره

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۵

چای ← چال ← خال ← خالی ← خیال ← یخچال

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۶

درس ← دیر ← دسر ← پدر ← دیس ← سرد ← پسر ← سپر ← پردیس

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۷

نجف ← نفس ← جان ← جنس ← اسفنج

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۸

هود ← دهل ← هلو ← هالو ← لوده ← آلوده

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۹

آتش ← گشت ← تنگ ← نشت ← شنا ← انگشت

جواب آمیرزا مرحله ۱۷۰

قله ← قلم ← ماه ← مهال ← لقمه ← قلمه ← مقاله ← ملاقه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۷۱

مروت ← مترو ← تورم ← تومور ← موتور

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۷۲

مرز ← رزم ← میز ← رمز ← امیر ← مزار ← میرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۷۳

نقل ← قله ← ناله ← لانه ← نهال ← نقاله

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۷۴

رسم ← سرما ← سوار ← راسو ← سمور ← سماور

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۷۵

قوا ← وقت ← فوت ← افق ← تقوا ← توقف ← توافق

جواب آمیرزا مرحله ۱۷۶

فنر ← نفس ← سفر ← افسر ← هراس ← رفاه ← فارس ← سفره ← فرانسه

جواب آمیرزا مرحله ۱۷۷

ریه ← پاره ← آینه ← پناه ← پینه ← پنیر ← پیراهن

جواب آمیرزا مرحله ۱۷۸

انار ← ایران ← ناهار ← رایانه ← یارانه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۷۹

گود ← سود ← سنگ ← دفن ← سوگند ← گوسفند

حل بازی آمیرزا مرحله 180

چین ← چای ← چادر ← چنار ← دریا ← نادر ← دنیا ← دینار ← دارچین

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۸۱

باک ← نیک ← کتاب ← تانک ← کتان ← تنبک ← بانک ← بیات ← نبات ← کابینت

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۸۲

گنج ← دنج ← هند ← جنگ ← گنجه ← نهنگ ← گنده ← جنگنده

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۸۳

نوش ← نوه ← موش ← میوه ← منشی ← میهن ← شیوه ← شومینه

جواب آمیرزا مرحله ۱۸۴

نوک ← نیک ← نمک ← کمان ← کمین ← کامیون

حل بازی آمیرزا مرحله 185

قاب ← قسم ← ساق ← ماسه ← سهام ← ساقه ← سماق ← مسابقه

جواب آمیرزا مرحله ۱۸۶

مهر ← اخم ← خام ← پاره ← خرما ← خمره ← خامه ← خمپاره

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۸۷

جان ← نجف ← نان ← اسفنج ← فنجان ← فسنجان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۸۸

کمد ← نمک ← کند ← دکان ← کمان ← نادم ← دامن ← نمکدان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۸۹

سوت ← تورم ← رستم ← سرمه ← سوره ← مترو ← همسر ← سمور ← تسمه ← سورتمه

حل بازی آمیرزا مرحله 190

حنا ← صبح ← نصب ← حبه ← صحنه ← انبه ← صاحب ← صبحانه

جواب آمیرزا مرحله ۱۹۱

لیز ← لبو ← ویلا ← زیبا ← بازو ← ویزا ← لوزی ← زالو ← بازی ← زابل ← لوبیا ← زولبیا

جواب آمیرزا مرحله ۱۹۲

کاج ← ساق ← کنج ← ساکن ← جناق ← سنجاق ← سنجاقک

جواب آمیرزا مرحله ۱۹۳

ساز ← متن ← مات ← نماز ← ماست ← زمان ← تماس ← زمستان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۴

تانک ← کارت ← کتان ← تانکر ← کنترل ← کلانتر

جواب بازی آمیرزا مرحله 195

توان ← نوبت ← وانت ← نبات ← بانو ← آبان ← توانا ← اتوبان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۶

پلک ← پاک ← پیک ← پلاک ← پلکان ← پیکان ← پلیکان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۷

مبل ← لبو ← ویلا ← بومی ← لیمو ← مایل ← لوبیا ← آلبوم ← موبایل

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۸

سلام ← سالم ← سالن ← نسیم ← سینما ← سیمان ← سلمانی ← سلیمان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹

جوش ← جشن ← دوش ← شاد ← دانش ← جواد ← جوان ← جادو ← وجدان ← دانشجو

جواب آمیرزا مرحله 200 تا 299

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۲۰۰

بوق ← قول ← قوا ← قاب ← قلب ← لقب ← قالب ← قلاب ← بالا ← باقلوا

جواب آمیرزا مرحله ۲۰۱

شمع ← دعا ← معنا ← معاد ← عمان ← دانش ← مانع ← دشمن ← معدن ← دشنام ← شمعدان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۲

روز ← زور ← فوری ← زیره ← وزیر ← روزه ← فیروزه

حل آمیرزا مرحله 203

چرم ← چمن ← چنار ← مزار ← ارزن ← نماز ← زمان ← چمنزار

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۴

پدر ← پند ← نوه ← درون ← نرده ← پوند ← دوره ← پودر ← روده ← رنده ← پونه ← پرده ← وردنه ← پرنده ← پرونده

حل بازی آمیرزا مرحله 205

خام ← ملخ ← خال ← اخم ← مورخ ← خرما ← خاور ← خرمالو

جواب آمیرزا مرحله ۲۰۶

ریگ ← دیگ ← گرد ← دبی ← برگ ← گدا ← دبیر ← گاری ← دریا ← گرداب ← بیدار ← بادگیر

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۷

زین ← زیره ← نسیه ← نیزه ← سینه ← سرنیزه

جواب آمیرزا مرحله ۲۰۸

رخش ← دوش ← دیو ← خیر ← خوش ← خرد ← رشید ← شوخی ← خرید ← درویش ← خورشید

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۹

کیش ← شیب ← کینه ← شنبه ← بشکه ← بیشه ← شبکه ← یکشنبه

حل بازی آمیرزا مرحله 210

دست ← سبد ← بند ← داس ← بدن ← تند ← نبات ← دبستان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۱۱

لگن ← لنگ ← گاو ← گلو ← الگو ← انگل ← واگن ← النگو ← آنگولا

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۱۲

فوت ← فال ← فلوت ← بافت ← تاول ← تابلو ← فوتبال

جواب آمیرزا مرحله ۲۱۳

چاه ← نمک ← چمن ← مکه ← نامه ← چانه ← چکمه ← کمانچه

جواب آمیرزا مرحله ۲۱۴

سوت ← راسو ← راست ← سوار ← استوا ← اوستا ← روستا ← استوار

جواب آمیرزا مرحله 215

دشت ← آتش ← شته ← تباه ← شاهد ← تابه ← دهات ← بهشت ← شتاب ← شهادت ← بهداشت

جواب آمیرزا مرحله ۲۱۶

گام ← برگ ← مرگ ← گرم ← بهار ← گربه ← گرما ← مربا ← بهرام ← گرمابه

جواب آمیرزا مرحله ۲۱۷

چکش ← چای ← کیش ← کاچی ← شاکی ← شیار ← شکار ← شریک ← کاشی ← شکارچی

جواب آمیرزا مرحله ۲۱۸

رمق ← رقم ← قرن ← نقره ← قرآن ← نامه ← قمار ← مناره ← منقار ← قهرمان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۱۹

ترد ← ریل ← ملت ← تیم ← دلیر ← ملیت ← مدیر ← دیلم ← رتیل ← لیتر ← تردمیل

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۲۰

جگر ← گود ← گاو ← گدا ← گرد ← جادو ← جارو ← جواد ← گردو ← جادوگر

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۲۱

سفر ← سود ← دیس ← سفیر ← ردیف ← فوری ← سفید ← سرود ← یوسف ← فرود ← فردوسی

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۲۲

پیک ← پلک ← کلم ← ملک ← پلاک ← کامل ← کلام ← لامپ ← پیام ← المپیک

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۲۳

نخل ← خال ← گناه ← لانه ← نگاه ← آهنگ ← خاله ← انگل ← نهال ← خانه ← گلخانه

جواب آمیرزا مرحله ۲۲۴

چاپ ← تپه ← چاه ← تنها ← پناه ← چانه ← تپانچه

جواب آمیرزا مرحله ۲۲۵

شهر ← شوهر ← ریشه ← شیره ← شوره ← رشوه ← شرور ← شهریور

جواب آمیرزا مرحله ۲۲۶

تیم ← سطل ← ملت ← ملیت ← لیست ← طلسم ← تسلیم ← مستطیل

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۲۷

فنر ← دیو ← دفن ← فوری ← درون ← فرود ← نیرو ← فرنی ← ردیف ← نوید ← فردین ← فریدون

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۲۸

ریگ ← ریل ← ریال ← نگار ← گاری ← لنگر ← گران ← گلنار ← گالری ← گیلان ← نارگیل

جواب آمیرزا مرحله ۲۲۹

میز ← زین ← مسیر ← مرسی ← نسیم ← زمین ← سرزمین

جواب آمیرزا مرحله ۲۳۰ به بعد

غار ← باغ ← غرب ← مرغ ← غایب ← غریب ← غبار ← مربی ← امیر ← مربا ← بیمار ← مرغابی

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۳۱

نگاه ← گناه ← بانگ ← آهنگ ← نهنگ ← انبه ← بنگاه ← نگهبان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۳۲

پتک ← پلک ← شال ← تشک ← پلاک ← کاشت ← تلاش ← پاکت ← شکلات ← لاکپشت

جواب آمیرزا مرحله ۲۳۳

هلو ← دهل ← هدف ← فال ← هالو ← لوده ← فولاد ← آلوده ← فالوده

جواب آمیرزا مرحله ۲۳۴

نوید ← دانه ← دهان ← دایه ← دنیا ← دیوان ← آینده ← ناهید ← ادویه ← دیوانه

حل بازی آمیرزا مرحله 235

میز ← زین ← یزد ← مزد ← امید ← ایزد ← زیاد ← نیاز ← زمین ← یزدان ← میدان ← نامزدی

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۳۶

قیف ← قیر ← فرق ← فقر ← افق ← فراق ← فقیر ← رفیق ← آفریقا

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۳۷

شتر ← رشت ← نشت ← گشت ← تنگ ← ترش ← تراش ← ناشر ← ارتش ← نگار ← گران ← انگشت ← شناگر ← انگشتر

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۳۸

نوش ← بانو ← انبه ← شانه ← آشوب ← شنبه ← شهاب ← باهوش ← نوشابه

جواب آمیرزا مرحله ۲۳۹

پلو ← پول ← لپه ← پله ← هلو ← لانه ← نهال ← پونه ← پناه ← هالو ← پهلو ← پهلوان

حل بازی آمیرزا مرحله 240

خیر ← آوار ← خاور ← یاور ← خیار ← رویا ← خاویار

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۴۱

برگ ← گاز ← ریگ ← گرز ← زیبا ← گاری ← بازی ← بارز ← بزرگ ← گراز ← بازیگر

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۴۲

گوش ← کور ← شورا ← روکش ← شکار ← کشور ← گوارش ← کاوشگر

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۴۳

رنج ← ناجی ← آرنج ← جاری ← نجار ← جنین ← انجیر ← نارنج ← نارنجی

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۴۴

داس ← دنج ← جسم ← جسد ← سمج ← جام ← سجاد ← جامد ← سنجد ← مسجد ← دماسنج

جواب آمیرزا مرحله ۲۴۵

اسیر ← نسیم ← مرسی ← امیر ← سرما ← ساری ← مسیر ← سینما ← سیمان ← ریسمان ← سمینار

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۴۶

گدا ← گاز ← زاهد ← آگاه ← آزاد ← گدازه ← آزاده ← زادگاه

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۴۷

سوت ← سکو ← کوک ← کتک ← واکس ← ساکت ← سکوت ← کاسکت ← کاکتوس

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۴۸

پلو ← چال ← پوچ ← پول ← سوپ ← چاپ ← لوس ← سوال ← چپاول ← چالوس ← چاپلوس

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۴۹

زین ← گاز ← زنگ ← نیاز ← آگهی ← گیاه ← گزنه ← نیزه ← یگانه ← گزینه ← انگیزه

جواب بازی امیرزا مرحله پاسخ بازی آمیرزا مرحله 250 تا 299

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۵۰

انار ← آبان ← انبر ← انبار ← نایاب ← باران ← ایران ← انباری ← بارانی

جواب آمیرزا مرحله ۲۵۱

قاب ← بالا ← قالی ← قالب ← قلاب ← قلابی ← بقالی ← باقالی

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۵۲

کره ← تکه ← کارت ← هرات ← ترکه ← اراک ← کاراته

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۵۳

رخش ← شاخ ← رخت ← خشت ← آخرت ← تراش ← ارتش ← خراش ← پرخاش ← خارپشت

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۵۴

کور ← کولر ← شکار ← روکش ← شورا ← کشور ← لواش ← شلوار ← لواشک ← شلوارک

حل بازی امیرزا مرحله 255

دانا ← دانه ← زنده ← آزاد ← زاهد ← دهان ← آزاده ← زاهدان ← اندازه

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۵۶

باج ← قاب ← جناب ← جناق ← آبان ← اجاق ← نقاب ← باجناق

جواب آمیرزا مرحله ۲۵۷

پرز ← زیپ ← روز ← پیش ← زور ← ورزش ← پوزش ← وزیر ← پیروز ← شیپور ← پرویز ← زیرپوش

جواب آمیرزا مرحله ۲۵۸

گیس ← گاری ← ساری ← اسیر ← سیاه ← سایه ← گریه ← گیره ← گیاه ← سیگار ← سیاره ← سیاهرگ

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۵۹

کاخ ← کدو ← کود ← خدا ← خاک ← دکور ← کارد ← خاور ← کادو ← اردک ← خوراک ← خودکار

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۶۰ به بعد

گوش ← گشت ← گاو ← آشوب ← شتاب ← گوشت ← آبگوشت

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۶۱

بند ← دبی ← بدن ← نوید ← نیرو ← درون ← بندر ← دبیر ← نبرد ← بیرون ← دوربین

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۶۲

سنگ ← گسل ← گیس ← سالن ← انگل ← سنگال ← گیلاس ← گیلان ← انگلیس

جواب آمیرزا مرحله ۲۶۳

فنر ← فیل ← لیف ← ریل ← نیرو ← فرنی ← فوری ← نیلوفر

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۶۴

وزن ← گلو ← لنز ← زنگ ← گوزن ← گونه ← لوزه ← وزنه ← گزنه ← زنگوله

پاسخ بازی امیرزا مرحله ۲۶۵

بشر ← امشب ← مربا ← امیر ← مربی ← شیار ← مباشر ← بیمار ← ابریشم

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۶۶

لکه ← سکه ← کاسه ← کلاس ← کلاه ← هلاک ← ساکن ← سالن ← نهال ← لانه ← اسکله ← کهنسال

پاسخ آمیرزا مرحله ۲۶۷

سوت ← نشت ← ستون ← تونس ← نشست ← روشن ← تنور ← سنتور ← سرنوشت

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۶۸

بچه ← چاه ← چرب ← آچار ← چهار ← بهار ← ارابه ← چابهار

جواب آمیرزا مرحله ۲۶۹

رخت ← خرس ← سرخ ← سخت ← ساخت ← سرخک ← کارت ← ساکت ← خاکستر

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۷۰

گود ← گلو ← لگد ← بدن ← بند ← گنبد ← بلند ← بلندگو ← گلوبند

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۷۱

کره ← ترکه ← برکه ← بهتر ← تابه ← برکت ← رکاب ← کتاب ← رتبه ← ربات ← کهربا ← هکتار ← تبهکار

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۷۲

باک ← سبک ← کابل ← کالا ← لباس ← کاسب ← کلاس ← کالباس

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۷۳

تابه ← بیمه ← تباه ← بیات ← ماهی ← اهمیت ← بامیه ← مهتاب ← مهتابی

جواب آمیرزا مرحله ۲۷۴

دوش ← شهر ← شوهر ← دوره ← رنده ← نرده ← شوره ← رشوه ← دشنه ← روشن ← روده ← شهروند

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۷۵

پلو ← پدر ← پول ← لودر ← دلار ← رودل ← پودر ← پدال ← پادو ← پارو ← دلاور ← پولدار

جواب آمیرزا مرحله ۲۷۶

کرج ← رنج ← کنج ← کاج ← نجار ← آرنج ← نارنج ← نارنجک

جواب آمیرزا مرحله ۲۷۷

موش ← گام ← گوی ← گوش ← گاو ← گویش ← گوشی ← میگو ← گاومیش

جواب آمیرزا مرحله ۲۷۸

زود ← زوج ← دوز ← آزاد ← جواد ← جادو ← جواز ← آواز ← ازدواج

جواب آمیرزا مرحله ۲۷۹

انار ← آرام ← نامه ← نمره ← آرمان ← اهرام ← مناره ← ناهار ← راهنما

جواب آمیرزا 280 به بعد

مزه ← بزم ← زهرا ← هزار ← مزار ← بارز ← بهار ← بهرام ← مبارز ← مبارزه

جواب بازی امیرزا مرحله ۲۸۱

ساس ← راسو ← سوار ← سمور ← سمسار ← سماور ← سوسمار

جواب آمیرزا مرحله ۲۸۲

شرف ← فرش ← فنر ← سنگ ← نفس ← سنگر ← فشنگ ← نرگس ← سرنگ ← سنگفرش

جواب آمیرزا مرحله ۲۸۳

قاب ← قتل ← بالا ← قلاب ← قالب ← اتاق ← تقلب ← قاتل ← تالاب ← باتلاق

جواب آمیرزا مرحله ۲۸۴

کبد ← باک ← کود ← دکور ← کارد ← ابرو ← باکو ← کوبا ← رکاب ← اردک ← بودا ← کادو ← کبود ← دارکوب

جواب آمیرزا مرحله ۲۸۵

قطب ← قاب ← منطق ← نقاب ← طناب ← باطن ← قطب نما

جواب آمیرزا مرحله ۲۸۶

گود ← گوی ← دیگ ← گیوه ← نوید ← گونه ← گونی ← گوینده

جواب آمیرزا مرحله ۲۸۷

مهم ← حکم ← مکه ← محکم ← حاکم ← حمام ← محاکمه

جواب آمیرزا مرحله ۲۸۸

قلم ← قله ← قاب ← مبل ← قلمه ← ابله ← قالب ← قلاب ← لقمه ← قبله ← ملاقه ← مقاله ← قابلمه ← مقابله

جواب آمیرزا مرحله ۲۸۹

برکت ← رکاب ← کتاب ← کبیر ← ربات ← کتری ← بیات ← باتری ← تاریک ← باریک ← کبریت ← تبریک ← کتیرا ← باکتری

جواب آمیرزا مرحله ۲۹۰

ماهی ← بیوه ← بومی ← بیمه ← میوه ← بامیه ← آبمیوه

حل بازی آمیرزا مرحله 291

موش ← شوره ← شورا ← رشوه ← ماشه ← شوهر ← شماره ← مشهور ← هاشور ← هموار ← مشاوره

جواب آمیرزا مرحله ۲۹۲

تند ← داس ← دست ← سند ← دانا ← استان ← استاد ← داستان

جواب آمیرزا مرحله ۲۹۳

لیف ← لطف ← نفس ← فیل ← طفل ← سطل ← فسیل ← لطیف ← فلسطین

جواب آمیرزا مرحله ۲۹۴

اسکی ← لیست ← کاست ← کلاس ← ساکت ← اسکلت ← کلیسا ← اسکیت ← تاکسی ← لاستیک

جواب آمیرزا مرحله ۲۹۵

ریگ ← جگر ← گیج ← گره ← گیس ← گریه ← جیره ← گیره ← سرگیجه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۹۶

زیپ ← پیچ ← چاه ← هیچ ← چاپ ← چای ← پیاز ← پیازچه

جواب آمیرزا مرحله ۲۹۷

توپ ← پول ← پلو ← پتو ← پلک ← سوپ ← پوک ← پتک ← لوس ← توکل ← پوست ← سکوت ← کپسول ← تلسکوپ

جواب آمیرزا مرحله ۲۹۸

سفر ← تماس ← ماست ← فارس ← رستم ← افسر ← سفارت ← مسافر ← مسافت ← اتمسفر ← مسافرت

جواب آمیرزا مرحله ۲۹۹

موسی ← مسکو ← سویا ← ماسک ← اسکی ← واکس ← مساوی ← مسواک ← اسکیمو

جواب مرحله ۳۰۰ آمیرزا

۳۰۰. زود ← یزد ← دوز ← دوش ← شیوه ← شهید ← دوشیزه
۳۰۱. کرم ← کمد ← نمک ← کند ← کبد ← کمر ← مرکب ← مدرک ← منبر ← کربن ← بندر ← نبرد ← کمربند
۳۰۲. سنگ ← سنگر ← سرنگ ← نگار ← سوار ← واگن ← راسو ← گران ← نرگس ← انگور ← گارسون
۳۰۳. رفع ← عفت ← فرات ← عارف ← تعارف ← ارتفاع ← اعتراف
۳۰۴. دانه ← نهاد ← دهان ← بنده ← انبه ← ابله ← بلند ← هلند ← هندل ← لانه ← نهال ← هندبال

javabe Amirza 305


۳۰۵. دبی ← کمد ← کیش ← شیب ← مشک ← شکم ← میبد ← مشکی ← بیدمشک
۳۰۶. فرش ← پیش ← شرف ← ترشی ← تفرش ← شریف ← پشتی ← تشریف ← پیشرفت
۳۰۷. زاغ ← غزل ← باغ ← غاز ← بغل ← زابل ← ابله ← بالغ ← غزال ← زغال ← زباله ← بزغاله
۳۰۸. کتان ← ساکت ← ساکن ← تانک ← استان ← استکان
۳۰۹. گسل ← لوس ← گلو ← سوال ← سوله ← الگو ← ساوه ← گوساله

Amirza 310


۳۱۰. جیب ← جوی ← باج ← برج ← جاری ← رویا ← یاور ← جواب ← جارو ← جوراب ← جویبار
۳۱۱. دست ← دیس ← ترد ← ساری ← دارت ← درست ← اسید ← اسیر ← تدریس ← دستیار
۳۱۲. دبی ← هادی ← دبیر ← برده ← باده ← دایه ← بدهی ← دایره ← ردیاب ← بیدار ← بهداری
۳۱۳. لوح ← شاخ ← خال ← خوش ← حال ← حلوا ← لواش ← خوشحال
۳۱۴. رکاب ← مکتب ← ربات ← تمبر ← برکت ← کتاب ← مرکب ← مبارک ← مرکبات

جواب امیرزا 315


۳۱۵. نهاد ← شیاد ← دشنه ← ناشی ← هادی ← دایه ← شاهد ← دانه ← دانش ← دهان ← شهید ← شانه ← آینده ← شاهین ← ناهید ← اندیشه
۳۱۶. خوک ← کویر ← یاور ← رویا ← خاور ← خیار ← خوراک ← خوراکی
۳۱۷. بوس ← ستون ← نوبت ← تونس ← بانو ← توان ← نبات ← وانت ← ستوان ← بوستان
۳۱۸. لیز ← جیب ← زین ← لنج ← لنز ← لجن ← نجیب ← زنبیل ← زنجبیل
۳۱۹. کفن ← نفس ← فکس ← سکه ← ساکن ← کاسه ← کافه ← نسکافه

جواب مرحله 320 آمیرزا


۳۲۰. نشت ← شته ← نشات ← نشست ← شانه ← تشنه ← تنها ← شانس ← نشاسته
۳۲۱. گنج ← گیج ← جنگ ← گنجه ← نگین ← جنین ← نهنگ ← گنجینه
۳۲۲. ملک ← مهم ← کلم ← لکه ← ملکه ← مکمل ← کلاه ← کلمه ← هلاک ← کامل ← کلام ← مکالمه
۳۲۳. مرسی ← سیاه ← سایه ← ماهی ← سهام ← اسیر ← همسر ← ماسه ← مسیر ← سرما ← سیاره ← سرمایه
۳۲۴. نقل ← آبان ← بالا ← نقال ← قالب ← بالن ← نقاب ← قلاب ← انقلاب

حل امیرزا 325 به بعد


۳۲۵. داد ← درد ← مدار ← مادر ← آرام ← مداد ← امداد ← درآمد ← داماد ← مرداد ← مدارا ← دامدار
۳۲۶. متن ← توان ← وانت ← تامین ← تومان ← امنیت ← مانتو ← ویتنام
۳۲۷. گرگ ← گنگ ← نگار ← گران ← واگن ← گرگان ← انگور ← گروگان
۳۲۸. بچه ← چاه ← تکه ← چکه ← تباه ← چابک ← کتاب ← تابه ← کتابچه
۳۲۹. ملت ← دست ← تماس ← سالم ← ملات ← املت ← مدال ← ماست ← سلام ← سلامت ← دستمال

جواب بازی آمیرزا مرحله 330

۳۳۰. میز ← شیار ← مزار ← میرزا ← شیراز ← آمرزش ← رزمایش
۳۳۱. سرب ← برس ← سبد ← دارت ← ربات ← درست ← سراب ← بستر ← سرداب ← دربست ← داربست
۳۳۲. دوز ← زرد ← زود ← لرز ← روز ← زور ← درز ← رودل ← لودر ← زالو ← دلار ← آرزو ← دراز ← دلاور ← زردالو
۳۳۳. ملک ← مبل ← کلم ← کامل ← کلام ← کابل ← کمیاب ← کلمبیا
۳۳۴. برگ ← بدل ← گدا ← لگد ← گرد ← دلار ← دلبر ← گلاب ← گرداب ← بالگرد.
۳۳۵. کفر ← کیف ← فکر ← کتف ← کافی ← کافر ← کتری ← کتیرا ← تاریک ← ترافیک
۳۳۶. فنر ← یاور ← فرنی ← رویا ← نیرو ← فوری ← ویران ← روانی ← فناوری
۳۳۷. خیر ← خبر ← نرخ ← چرب ← چین ← چرخ ← چربی ← خبرچین.
۳۳۸. غار ← باغ ← غرب ← غروب ← غبار ← ابرو ← غوره ← روباه ← آبغوره
۳۳۹. لوس ← سیلو ← سویا ← ویلا ← سلام ← موسی ← سوال ← سالم ← لیمو ← مساوی ← سومالی

پاسخ امیرزا 340 به بعد


۳۴۰. کلک ← سکه ← لکه ← کاسه ← کلاه ← کلاس ← هلاک ← کلاهک ← اسکله ← کالسکه
۳۴۱. دکه ← تشک ← شته ← دشت ← شاهد ← دهات ← کاشت ← شهادت ← آتشکده
۳۴۲. عمه ← ماهی ← مایع ← میهن ← نامه ← عمان ← مانع ← معنا ← معاینه
۳۴۳. طبل ← رطب ← طلا ← طلب ← باطل ← رکاب ← کابل ← رباط ← کربلا ← طلبکار
۳۴۴. نوک ← تانک ← تنبک ← باکو ← کوبا ← بانو ← بانک ← نبات ← کتان ← کتاب ← تنباکو

امیرزا 345 تا 350

۳۴۵. رویا ← نیرو ← یاور ← مانور ← روانی ← نیمرو ← ویران ← رومانی ← مریوان ← ورامین
۳۴۶. زشت ← تشک ← ارتش ← شکار ← کاشت ← تراز ← تراش ← تشکر ← ترکش ← زرشک ← شرکت ← شراکت ← کشتزار
۳۴۷. سفر ← رفاه ← افسر ← ساده ← سرفه ← فاسد ← فارس ← سفره ← افسرده
۳۴۸. گوی ← یزد ← گود ← دیگ ← گلو ← دوز ← زود ← لگد ← لیز ← زگیل ← دیزل ← لوزی ← زیلو ← گلدوزی
۳۴۹. پسر ← سپر ← کیش ← پیک ← سیرک ← پرسش ← پیکر ← ریسک ← شریک ← کرسی ← شکسپیر

جواب مرحله 350 آمیرزا

۳۵۰. زین ← میز ← نیاز ← زیان ← زمین ← ایمان ← میزان ← زایمان
۳۵۱. شاخ ← رخش ← خیر ← شیخ ← آریا ← خراش ← شیار ← خیار ← آرایش ← خشایار
۳۵۲. کرج ← جوک ← کاج ← جوش ← شورا ← جارو ← روکش ← شکار ← کشور ← جوشکار
۳۵۳. ریگ ← مگس ← گیس ← گرم ← مرگ ← مرسی ← مسیر ← گریم ← گرمسیر ← سرگرمی
۳۵۴. ریل ← بدل ← دبی ← بیل ← ریال ← یلدا ← دلار ← دلیر ← دبیر ← دلبر ← دلربا ← بیدار ← اردبیل

آمیرزا 355 به بعد


۳۵۵. کره ← کبد ← دکه ← باده ← رکاب ← برکه ← برده ← کهربا ← کباده ← بدهکار
۳۵۶. لاشه ← ویلا ← شیوه ← لواش ← هیولا ← الویه ← شوالیه
۳۵۷. لال ← هلال ← لیلا ← لاله ← گیاه ← گلایه ← گلایل ← گالیله
۳۵۸. عمه ← طعم ← عمل ← طمع ← طلا ← علم ← طالع ← طعام ← طعمه ← عالم ← مطالعه
۳۵۹. ملت ← تماس ← ملات ← املت ← ماست ← سلامت ← الماس ← اسلام ← التماس

بازی آمیرزا 360 تا 365


۳۶۰. کرم ← کمر ← مسیر ← کرسی ← مرسی ← سرما ← ماسک ← ساری ← اسکی ← سیرک ← ریسک ← اسیر ← کریم ← کمیسر ← اکسیر ← سرامیک
۳۶۱. خرج ← سرخ ← خرس ← خروس ← رسوخ ← خسرو ← جوهر ← جوخه ← سوره ← خروج ← سرجوخه
۳۶۲. قوا ← وقت ← موم ← قوم ← موقت ← قامت ← ماتم ← تمام ← مقام ← مقوا ← تقوا ← ماموت ← مقاوم ← مقاومت
۳۶۳. داد ← آباد ← مداد ← امداد ← داماد ← بادام ← بامداد
۳۶۴. قتل ← تلخ ← خلق ← خال ← خالی ← تخیل ← قاتل ← خالق ← قالی ← خیال ← خلاق ← لیاقت ← خلاقیت

جواب بازی آمیرزا مرحله 365

۳۶۵. برس ← سکو ← بوس ← سبک ← سرب ← بوکس ← بورس ← رسوب ← سرکوب ← بوکسور
۳۶۶. کفر ← کیف ← فکر ← ریگ ← گاری ← کافر ← کافی ← کفگیر ← گرافیک
۳۶۷. جرم ← جام ← تاج ← هجرت ← هرات ← تاجر ← جامه ← مهارت ← تهاجم ← ترجمه ← مهاجر ← مهاجرت
۳۶۸. رحم ← حنا ← حرم ← محرم ← مرام ← حرام ← حمام ← مراحم ← رحمان ← نامحرم
۳۶۹. هوس ← طوس ← سطر ← راسو ← طاهر ← سوار ← سوره ← ساطور ← اسطوره

جواب بازی آمیرزا مرحله 370


۳۷۰. شاخ ← خشک ← شیخ ← خیر ← کیش ← شیار ← شاکی ← کاشی ← خیار ← شریک ← شکار ← خاکشیر
۳۷۱. دزد ← دید ← یزد ← داد ← دبی ← ایدز ← بازی ← زیاد ← ایزد ← زیبا ← بازدید
۳۷۲. جرم ← جسم ← سمج ← جام ← تاج ← جرات ← تجسم ← رستم ← سرما ← تاجر ← مستاجر
۳۷۳. کتف ← فاش ← کاش ← شفا ← کفش ← کشف ← افشا ← کاشف ← کاشت ← کفاش ← شکاف ← اکتشاف
۳۷۴. شعر ← عرش ← شروع ← شعار ← آوار ← شاعر ← شعور ← اعشار ← عاشورا

جواب بازی آمیرزا مرحله 375


۳۷۵. مادر ← دوام ← اردن ← مدار ← درمان ← دوران ← مانور ← اروند ← نمودار
۳۷۶. زرد ← درز ← زهرا ← ارشد ← زاهد ← دراز ← شاهد ← هزار ← ارزش ← شهرزاد
۳۷۷. قصد ← صدا ← دقت ← اتاق ← تقاص ← صادق ← صداقت ← اقتصاد
۳۷۸. بشر ← خبر ← شاخ ← بخش ← خشک ← خشاب ← خراب ← بخار ← رکاب ← خشکبار
۳۷۹. دشت ← دارت ← تراش ← ارشد ← ربات ← ارتش ← شتاب ← شربت ← شبدر ← رشادت ← برداشت ← ارتشبد

جواب مرحله 380 آمیرزا


۳۸۰. نفس ← منفی ← نسیم ← موسی ← سمنو ← مونس ← سیفون ← سمفونی
۳۸۱. گود ← دیگ ← گوی ← پند ← پوند ← گونی ← نوید ← پیوند ← دوپینگ
۳۸۲. سبک ← لوس ← سکو ← بوس ← سوال ← واکس ← کلاس ← کوبا ← باکو ← بوکس ← لباس ← کاسب ← کابل ← کابوس ← باسکول
۳۸۳. طبل ← طلب ← طلا ← طول ← بودا ← باطل ← طالب ← بلوط ← داوطلب
۳۸۴. درد ← دید ← داد ← مداد ← مرید ← مدار ← مادر ← مدیر ← امید ← مرداد ← دیدار ← مادرید

جواب بازی آمیرزا مرحله 385


۳۸۵. موسی ← سمنو ← سویا ← مونس ← نسیم ← سیمان ← سینما ← ناموس ← سونامی
۳۸۶. ریشه ← شیره ← رشوه ← شیوه ← شیار ← شوهر ← شوره ← هاشور ← هوشیار
۳۸۷. دوش ← رشید ← شیاد ← ارشد ← درویش ← دشوار ← دیوار ← رادیو ← داریوش.
۳۸۸. بانو ← نیرو ← انبر ← ویران ← روبان ← بینوا ← بیرون ← روانی ← بوران ← بریان ← بورانی
۳۸۹. صفر ← صفا ← صاف ← صنف ← فنر ← نصف ← صراف ← انار ← اصراف ← انصاف ← انصراف

جواب آمیرزا 390 تا 400


۳۹۰. سند ← سود ← دیس ← سویا ← نوید ← اسید ← سواد ← دیوان ← ادیسون
۳۹۱. منبر ← انبه ← مربا ← انبر ← بهمن ← مهربان ← برنامه
۳۹۲. علم ← عهد ← عمل ← عمه ← دلمه ← عالم ← عادل ← معاد ← معده ← معدل ← ماده ← مدال ← معادله
۳۹۳. پند ← وزن ← خون ← دوزخ ← نخود ← پونز ← پوند ← پوزخند
۳۹۴. کلم ← کرم ← کمر ← ملک ← اراک ← رمال ← آرام ← کامل ← کلام ← کالا ← کارامل.

آمیرزا 395 به بعد


۳۹۵. شته ← هشت ← تباه ← شهاب ← شتاب ← بهشت ← اشتها ← شباهت ← اشتباه.
۳۹۶. پکن ← نگار ← گران ← پیکر ← گاری ← پارک ← پنیر ← پیکان ← پارکینگ
۳۹۷. ساز ← وزن ← سبز ← بازو ← زانو ← سوزن ← زبان ← بانو ← سوزنبان
۳۹۸. قصه ← قوچ ← قصد ← نقد ← قند ← نوچه ← صدقه ← صندوق ← صندوقچه
۳۹۹. باج ← جام ← دنج ← دانا ← آباد ← آبان ← جامد ← اندام ← بادام ← انجماد ← بادمجان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۴۰۰

۴۰۰. قوس ← ساق ← قوی ← آسیا ← ساقی ← آسان ← سویا ← ناقوس ← ایوان ← اقیانوس
۴۰۱. دکل ← کبد ← کند ← کود ← کدو ← تند ← بدل ← نوبت ← بلند ← کندو ← تنبک ← تنبل ← تولد ← تونل ← دولت ← کدوتنبل
۴۰۲. سند ← دیس ← سود ← چین ← چای ← سواد ← سویا ← دیوان ← سودان ← ساندویچ
۴۰۳. تند ← امید ← یتیم ← تمدن ← دایی ← امنیت ← میدان ← دینامیت
۴۰۴. پلو ← لنز ← زیپ ← گلو ← گوی ← زین ← پول ← زنگ ← لیز ← پونز ← پلنگ ← زیلو ← گونی ← لوزی ← گوزن ← یوزپلنگ

آمیرزا 405 به بعد

۴۰۵. هرات ← آنتن ← تنها ← تهران ← نسترن ← ترانه ← رسانه ← ستاره ← هنرستان
۴۰۶. قبر ← غار ← غرق ← ورق ← بوق ← باغ ← غرب ← برق ← غوره ← غبار ← غروب ← روباه ← قورباغه
۴۰۷. مرگ ← گام ← گره ← گرم ← گیاه ← گریه ← گرما ← گیره ← گاری ← ماهی ← گمراه ← ماهیگیر
۴۰۸. فنچ ← روح ← حفر ← وحی ← حرف ← چین ← حروف ← حوری ← حریف ← فرنی ← حروفچین
۴۰۹. پتو ← سخت ← سوپ ← توپ ← ساخت ← سوخت ← پاسخ ← پوست ← سخاوت ← استوا ← اوستا ← اختاپوس

جواب بازی آمیرزا مرحله 410


۴۱۰. پیک ← پیکر ← شاکی ← کاشی ← شریک ← شاپرک ← پیرایش ← پیراشکی
۴۱۱. میهن ← میوه ← هموار ← مانور ← روانی ← ویران ← هامون ← نیمرو ← همایون ← رومانی ← اهریمن ← مریوان ← ورامین ← موریانه
۴۱۲. رضا ← فضا ← فرود ← فردا ← اردن ← دوران ← اروند ← فوران ← فضانورد
۴۱۳. جیب ← باج ← سیب ← آجیل ← بالا ← بسیج ← آسیا ← آسیب ← لباس ← سبیل ← ابلیس ← سیلاب ← آسیاب ← جالباسی
۴۱۴. پشه ← پینه ← پنیر ← شیره ← ریشه ← شهره ← شهریه ← نشریه ← هنرپیشه

حل بازی آمیرزا مرحله 415


۴۱۵. دشت ← سفر ← سود ← فوت ← دوش ← شرف ← فرش ← درست ← درفش ← درشت ← دوست ← فروش ← سرود ← دفتر ← دستور ← دستفروش
۴۱۶. برس ← سرب ← نبرد ← بندر ← سراب ← انبر ← ربات ← نبات ← بستر ← دربست ← سرداب ← داربست ← دبستان ← انبردست
۴۱۷. بوق ← مبل ← قوم ← نقل ← قلم ← قول ← قبول ← منقل ← قلمو ← بوقلمون
۴۱۸. پشه ← جهش ← پنج ← جشن ← شنبه ← پنجه ← پنبه ← جنبش ← پنجشنبه
۴۱۹. لال ← بالا ← لیلا ← بلال ← ویلا ← لوبیا ← آلبالو ← والیبال
۴۲۰. دانه ← نمره ← نرده ← فردا ← نهاد ← رفاه ← ماده ← رنده ← دهان ← فرمان ← مناره ← فرهاد ← درمان ← فرمانده

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 421

۴۲۱. خون ← نرخ ← زهرا ← زانو ← وزنه ← هزار ← آرزو ← خانه ← خاور ← خزان ← راهزن ← خزانه ← خواهر ← روزنه ← زورخانه
۴۲۲. نوک ← کند ← تانک ← دکان ← کتان ← کندو ← کادو ← کودتا ← تکواندو
۴۲۳. گرز ← گاز ← برگ ← برگه ← هزار ← بارز ← زهرا ← هرگز ← گربه ← بزرگ ← گراز ← رهبر ← رگبار ← بزرگراه
۴۲۴. لگد ← شنل ← گردن ← ناشر ← دانش ← انگل ← شلنگ ← لنگر ← دلار ← گلدان ← شاگرد ← شناگر ← شالگردن
۴۲۵. سخت ← خدا ← اخم ← خام ← ختم ← ساخت ← خدمت ← خادم ← استاد ← استخدام

مرحله 425 آمیرزا به بعد


۴۲۶. گام ← نمک ← مرکب ← منبر ← رکاب ← بانگ ← بانک ← کربن ← گمرک ← گرما ← مبارک ← کرمان ← گرمکن ← آبگرمکن
۴۲۷. جهش ← رنج ← جوش ← جشن ← شوهر ← جوهر ← نجار ← شانه ← جوان ← جارو ← جهان ← هاشور ← جانور ← جوانه ← شناور ← جواهر ← جشنواره
۴۲۸. چای ← دبیر ← آچار ← چربی ← چادر ← آبادی ← بیدار ← ایراد ← ابدارچی
۴۲۹. سکه ← هوس ← کوه ← سکوت ← کاوه ← ساوه ← واکس ← کاسه ← کاهو ← سکته ← کوسه ← واکسن ← سوهان ← کوهان ← کوتاه ← ستوان ← کوهستان

حل بازی آمیرزا مرحله 430


۴۳۰. لیز ← ریل ← لرز ← ریال ← ارزش ← آزار ← لیزر ← لرزش ← شیراز ← شالیزار
۴۳۱. گرد ← درد ← درنگ ← گنبد ← نبرد ← گردن ← بندر ← دربند ← گردنبند
۴۳۲. متن ← یتیم ← امنیت ← تومان ← مانتو ← ویتنام ← ویتامین
۴۳۳. چین ← بدل ← دلیر ← دبیر ← چرند ← چربی ← بلند ← دلبر ← بلدرچین
۴۳۴. گوش ← گروه ← گوهر ← گوشه ← شوهر ← هاشور ← گوارش ← شاهرگ ← گوشواره.

435 مین مرحله آمیرزا


۴۳۵. گرز ← گیس ← زین ← سنگ ← زرنگ ← نرگس ← نیزه ← گزنه ← سنگر ← سرنگ ← هرگز ← زیره ← سینه ← گریه ← گیره ← نسیه ← گزینه ← گرسنه ← سرهنگ ← سرنیزه ← سنگریزه
۴۳۶. خون ← تپه ← تنها ← پونه ← پناه ← خانه ← پخته ← خاتون ← توپخانه
۴۳۷. کمد ← دکان ← دانا ← انار ← آرام ← مدرک ← اراک ← اندام ← ناکام ← درمان ← کرمان ← کارمند ← دانمارک ← کماندار
۴۳۸. تست ← توت ← سرور ← ترور ← روسری ← توریست ← تروریست
۴۳۹. شیب ← روشن ← بانو ← آشوب ← ناشی ← بینوا ← آویشن ← بیرون ← بریان ← بوران ← روانی ← ویران ← روبان ← شناور ← بورانی ← نیشابور

جواب بازی آمیرزا مرحله 440

۴۴۰. فوت ← کوه ← کتف ← فکر ← کفر ← کوره ← کافه ← رفاه ← تفکر ← کافر ← کاوه ← کاهو ← کوفته ← کافور ← تکاور ← کفتار ← فواره ← هکتار ← کوتاه ← فاکتور
۴۴۱. چوب ← چلو ← کچل ← کوچ ← کباب ← بابل ← کوبا ← چابک ← بلوچ ← کابل ← چلوکباب
۴۴۲. ساوه ← آسان ← تنها ← توانا ← سوهان ← تاوان ← ستوان ← استوا ← استان ← اوستا ← استوانه
۴۴۳. عید ← نعش ← دعا ← شمع ← معاد ← منشی ← عمان ← مانع ← شیاد ← دشمن ← دانش ← معدن ← معنا ← ماشین ← میدان ← دشنام ← نمایش ← شمعدانی
۴۴۴. گاز ← گام ← مزه ← گزنه ← گمان ← همزن ← زرنگ ← مزار ← نمره ← هرگز ← گراز ← مناره ← راهزن ← گمراه ← هرمزگان
۴۴۵. خون ← ساز ← سخن ← سوزن ← ساخت ← خزان ← زانو ← سوخت ← سخاوت ← خاتون ← ستوان ← خوزستان
۴۴۶. سیب ← شیب ← نشت ← ناشی ← شانس ← آسیب ← بیات ← تنیس ← بیست ← نبات ← نشست ← شتاب ← ستایش ← بستنی ← شبستان
۴۴۷. خنگ ← نرخ ← خبر ← بانگ ← خراب ← بخار ← ابرنگ ← رگبار ← خبرنگار
۴۴۸. کریم ← کمین ← نوکر ← کویر ← مانور ← نیمرو ← کارون ← کامرون ← رومانی ← کامیون
۴۴۹. فاش ← گوش ← شرف ← فرش ← شفا ← شوهر ← گوشه ← گوهر ← فروش ← فشار ← گروه ← فواره ← شاهرگ ← هاشور ← گوارش ← فروشگاه

جواب بازی آمیرزا مرحله 450

۴۵۰. داد ← آسان ← دانا ← استان ← استاد ← داستان ← دادستان
۴۵۱. ملت ← مبل ← ویلا ← ملیت ← بومی ← تاول ← املت ← بیات ← لیمو ← بلیت ← لوبیا ← آلبوم ← ولایت ← تابلو ← موبایل ← اتومبیل
۴۵۲. ختم ← پشم ← میخ ← دشت ← مشت ← شیخ ← پخش ← خشت ← خشم ← شخم ← خدمت ← پشتی ← پیشخدمت
۴۵۳. بچه ← چاه ← چهار ← چاره ← آزار ← بارز ← آچار ← ارابه ← ابزار ← بازار ← چابهار ← بازارچه
۴۵۴. نفس ← سفر ← رنج ← نجف ← نجار ← افسر ← آرنج ← فارس ← نارنج ← فنجان ← اسفنج ← فسنجان ← رفسنجان
۴۵۵. کیش ← شاکی ← وزیر ← ارزش ← روکش ← زیرک ← کویر ← زرشک ← ورزش ← کشور ← ویزا ← آرزو ← شریک ← کاشی ← شیراز ← کشاورز ← کشاورزی
۴۵۶. خبر ← رخت ← اخم ← خام ← بخت ← باخت ← بخار ← اخرت ← ربات ← خرما ← خراب ← تمبر ← مرتب ← اخبار ← مخابرات
۴۵۷. دکه ← کره ← کوه ← کوره ← ورود ← کندو ← دوره ← نوکر ← دکور ← روده ← نرده ← رنده ← وردنه ← کوهنورد
۴۵۸. دوش ← هدف ← شوفر ← دشنه ← فروش ← روشن ← درفش ← شهروند ← فروشنده
۴۵۹. تهی ← نفت ← هتل ← تله ← نفرت ← تلفن ← لیتر ← رتیل ← تیله ← فرنی ← تیره ← هیتلر ← فیلتر

جواب بازی آمیرزا مرحله 460

۴۶۰. روشن ← ناشی ← رویش ← شناور ← نیایش ← شیرین ← آویشن ← شنوایی ← ویرایش ← شیروانی ← روشنایی
۴۶۱. نهاد ← امید ← ماده ← دایه ← دهان ← مهدی ← دانه ← میهن ← آدینه ← همدان ← ناهید ← آینده ← مدینه ← نماینده
۴۶۲. سرور ← رانت ← تنور ← ترور ← ستوان ← اورست ← روستا ← سنتور ← توران ← سروان ← رستوران
۴۶۳. موز ← مزه ← وزنه ← نمره ← مزار ← همزن ← ارزن ← موزه ← آرزو ← مناره ← آزمون ← ماهور ← راهزن ← هامون ← روزنه ← مانور ← هموار ← روزنامه
۴۶۴. بدل ← دلار ← دلبر ← دایی ← دبیر ← یلدا ← دلیر ← لیبی ← ردیاب ← اربیل ← بیدار ← دلربا ← اردبیل ← بیلیارد
۴۶۵. مشک ← کمد ← مزد ← پشم ← شکم ← آشپز ← پزشک ← پشمک ← پماد ← آدمکش ← دامپزشک
۴۶۶. خوب ← خوک ← کابل ← خالی ← خواب ← باکو ← الکی ← کوبا ← وکیل ← خیال ← کیلو ← لوبیا ← خالکوبی
۴۶۷. عدس ← داد ← دعا ← ساعد ← ساعت ← عادت ← تعداد ← سعادت ← استاد ← استعداد
۴۶۸. مکه ← کره ← کاهن ← اراک ← آرام ← آرمان ← همکار ← انکار ← اکران ← ناهار ← مناره ← ناکام ← راهنما ← کارنامه
۴۶۹. گدا ← گود ← آوار ← گوهر ← اهدا ← گردو ← گروه ← اگاه ← اهورا ← اداره ← گوارا ← آواره ← درگاه ← اراده ← اردوگاه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 470


۴۷۰. زین ← نیزه ← ارزن ← آزار ← زیان ← نیاز ← زیره ← ارزان ← نیزار ← ایران ← یارانه ← رایانه ← رازیانه
۴۷۱. سبک ← سیب ← بوس ← سکوت ← کویت ← بیست ← بوکس ← بوتیک ← بیسکویت
۴۷۲. آذر ← گام ← ذره ← ذهن ← نذر ← گمان ← مناره ← گمراه ← گذرنامه
۴۷۳. برق ← سرب ← برس ← ساق ← قرن ← قبر ← قرآن ← ربات ← سارق ← نقاب ← سبقت ← بستر ← نبات ← قبرس ← قنات ← سراب ← سرقت ← قربان ← رقابت ← قبرستان
۴۷۴. غنا ← متن ← ملت ← لغت ← غلام ← املت ← نهال ← غلات ← تنها ← نغمه ← لانه ← ناله ← لغتنامه

حل بازی آمیرزا مرحله 475


۴۷۵. شهید ← ارشد ← شاهد ← شیاد ← ریشه ← دایه ← رشید ← شیره ← دایره ← هشدار ← شراره ← شهردار ← شهریار ← شهرداری
۴۷۶. عرب ← بستر ← عباس ← ربات ← ساعت ← سراب ← سرعت ← عابر ← عبرت ← عربستان
۴۷۷. مهم ← حرم ← رحم ← حرام ← حمام ← مرام ← مرهم ← محرم ← رحمان ← مراحم ← مهمان ← نامحرم ← محرمانه
۴۷۸. سحر ← تست ← ساحر ← سارا ← راحت ← حسرت ← اسارت ← حراست ← استتار ← استراحت
۴۷۹. خشن ← خام ← خشم ← شاخ ← شخم ← بخش ← خانه ← انبه ← ماشه ← خشاب ← شانه ← شهاب ← شبنم ← خانم ← بهمن ← خامه ← نخبه ← شاخه ← شنبه ← بخشنامه

جواب بازی آمیرزا مرحله 480

۴۸۰. داد ← گدا ← درد ← مداد ← آرام ← داماد ← مرداد ← امداد ← دامدار ← امدادگر
۴۸۱. دنج ← جرم ← جام ← رنج ← جارو ← نجار ← مجرد ← جامد ← جادو ← جواد ← نجوم ← جوان ← جانور ← وجدان ← درمان ← مرجان ← نمودار ← جوانمرد
۴۸۲. دیس ← یزد ← سیب ← سبز ← زین ← ساز ← سبد ← آسیب ← نیاز ← ایدز ← ایزد ← زیاد ← زیان ← بازی ← زبان ← زیبا ← سبزی ← بنیاد ← بدنسازی
۴۸۳. پشه ← پند ← شانه ← پینه ← شیاد ← شهید ← پایه ← دشنه ← پناه ← دانش ← شاهد ← پاشنه ← آینده ← آدینه ← پیاده ← شاهین ← اندیشه ← پیشنهاد
۴۸۴. سکه ← شته ← کره ← تشک ← ترکه ← شکوه ← روکش ← کشور ← تشکر ← کوسه ← شهوت ← کشته ← ترکش ← سکوت ← سوره ← شهرت ← سرکه ← توشه ← رشته ← سکته ← شرکت ← کوره ← شهرک ← شکست ← ورشکسته
۴۸۵. برگه ← بانگ ← آگاه ← گربه ← انبه ← آبان ← باران ← انبار ← ارابه ← گرانبها
۴۸۶. گوی ← گوهر ← گونه ← گروه ← گیوه ← گیاه ← اگهی ← گیره ← گریه ← واگن ← گونی ← یوگا ← گواهی ← انگور ← گونیا ← نیروگاه
۴۸۷. لنج ← جهل ← جانی ← جهان ← اجیل ← ناجی ← جاهل ← انجیل ← هیجان ← لاهیجان
۴۸۸. متن ← مترو ← تورم ← مروت ← تمرد ← تمدن ← ثروت ← تنور ← تندرو ← ثروتمند
۴۸۹. چرم ← چاه ← بچه ← چوب ← چهار ← چاره ← روباه ← بهرام ← مورچه ← ماهور ← مارچوبه

جواب بازی آمیرزا مرحله 490

۴۹۰. قهر ← قیر ← قطر ← نطق ← قرن ← نقطه ← نقره ← قطره ← قرنیه ← قرینه ← قرنطینه
۴۹۱. پلک ← پتک ← پیست ← اسکی ← پلاک ← کلاس ← لیست ← پلیس ← پاکت ← تاکسی ← کلیسا ← اسکلت ← اسکیت ← لاستیک ← پاستیل ← پلاستیک
۴۹۲. رخت ← سخن ← نرخ ← آخرت ← ساخت ← استخر ← استان ← خرناس ← خراسان ← ستارخان
۴۹۳. پسر ← سپر ← سوپ ← پارو ← پوست ← پرستو ← روستا ← پوستر ← اورست ← پاستور ← پاسپورت
۴۹۴. دارت ← افسر ← فاسد ← رفاه ← دهات ← ساده ← فارس ← دفتر ← فرات ← سفته ← سفره ← درست ← سرفه ← سفارت ← فهرست ← ستاره ← افسرده ← فرستاده
۴۹۵. خدا ← خون ← دانا ← هاون ← خانه ← خنده ← نخود ← ناخدا ← خانواده
۴۹۶. صدا ← صدر ← صرع ← رعد ← عمر ← رصد ← اعظم ← صادر ← معاد ← مصدر ← مصرع ← صدراعظم
۴۹۷. ملک ← کلم ← لیتر ← کویت ← تورم ← توکل ← رتیل ← کریم ← موکل ← وکیل ← کتری ← مترو ← کولر ← کیلو ← لیمو ← کویر ← متروک ← ملکوت ← کیلومتر
۴۹۸. سوپ ← سپر ← پسر ← سست ← سوخت ← خروس ← رسوخ ← خسرو ← پوست ← پوستر ← پرستو ← سرسخت ← سرخپوست
۴۹۹. کوه ← خوک ← خال ← لکه ← خدا ← دکه ← دکل ← لوده ← کادو ← هلاک ← دلاک ← کوله ← داخل ← خاله ← کاوه ← کاهو ← کلاه ← آلوده ← کلاهخود

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۰۰

۵۰۰. علم ← عمل ← علی ← عمه ← عیال ← مایع ← میله ← املا ← عالم ← عالی ← علامه ← اعلامیه
۵۰۱. زود ← دوز ← زنده ← وزنه ← اندوه ← نوزده ← نوزاد ← زندان ← نوازنده
۵۰۲. دوش ← دود ← بشر ← درود ← آشوب ← ارشد ← بودا ← شبدر ← بدرود ← دشوار ← داشبورد
۵۰۳. دکتر ← آدرس ← درست ← دارت ← تدارک ← کنسرت ← تانکر ← کارتن ← ترسناک ← کردستان
۵۰۴. متن ← ملت ← لیتر ← رتیل ← رمال ← ملیت ← املت ← امنیت ← تمرین ← میترا ← ترمینال
۵۰۵. تنگ ← گاری ← ایران ← گیتار ← رایگان ← گرانیت ← گارانتی
۵۰۶. بوس ← سوپ ← سبد ← سود ← دوست ← بودا ← دوات ← سواد ← پادو ← پوست ← بوداپست
۵۰۷. لیز ← میز ← لرز ← مزار ← آزار ← رمال ← لازم ← آرام ← لیزر ← مالزی ← میرزا ← آلزایمر
۵۰۸. فوت ← لوس ← فال ← فلوت ← سفال ← ایفل ← سوال ← لیست ← سیلو ← سویا ← فسیل ← استیل ← ولایت ← تلافی ← فوتسال ← فستیوال
۵۰۹. سنگ ← پارو ← پارس ← سرنگ ← نرگس ← واگن ← سنگر ← انگور ← سروان ← گارسون ← سنگاپور
۵۱۰. خدا ← صدر ← خرد ← نرخ ← صدا ← خاص ← رصد ← رنده ← خرده ← صادر ← خانه ← خنده ← صخره ← رخنه ← نرده ← رصدخانه
۵۱۱. پلید ← پیدا ← پماد ← مدال ← امید ← دیلم ← لامپ ← یلدا ← پیام ← پدال ← املا ← میلاد ← ایلام ← دیپلم ← المپیاد
۵۱۲. قیر ← قلک ← ملک ← کلم ← قلم ← رقم ← کامل ← رمال ← قیام ← مالک ← کریم ← قمار ← کلام ← قالی ← کالری ← اقلیم ← قلمکاری
۵۱۳. زیپ ← پرز ← تیز ← تراز ← آزار ← پیاز ← پارتی ← زیارت ← پیتزا ← پارازیت
۵۱۴. منع ← قطع ← طمع ← طعم ← عمه ← عمق ← مانع ← نقطه ← معنا ← قطعه ← منطق ← قانع ← طعنه ← طعمه ← مقنعه ← منطقه ← قطعنامه
۵۱۵. نعل ← نسل ← علی ← قتل ← عقل ← نقل ← عسل ← تعلق ← تنیس ← لیست ← تعلیق ← تلقین ← نستعلیق
۵۱۶. وزن ← زبان ← زانو ← بازو ← بانو ← بودا ← نوزاد ← بادبزن ← بندباز
۵۱۷. میخ ← خانه ← شاخه ← ماشه ← میهن ← منشی ← شانه ← خیمه ← خیام ← خامه ← خانم ← همایش ← ماشین ← نمایش ← شاهین ← هخامنشی
۵۱۸. رنج ← نجار ← جادو ← جواد ← جارو ← جهان ← جاده ← جوان ← آرنج ← جوهر ← وردنه ← جانور ← اندوه ← اروند ← وجدان ← جواهر ← جوانه
۵۱۹. خبر ← قبر ← برق ← قرن ← خراب ← قرآن ← بخار ← نقاب ← قربان ← اخبار ← انبار ← باران ← باقرخان

جواب بازی آمیرزا مرحله 520

۵۲۰. برگ ← زبان ← آبان ← بانگ ← برنز ← آزار ← زرنگ ← بزرگ ← ابزار ← باران ← آبرنگ ← بازار ← انبار ← ارزان ← بازرگان ← گازانبر
۵۲۱. مدت ← یلدا ← پیام ← امید ← پیدا ← پماد ← لامپ ← مدال ← املت ← پلید ← پدال ← دیپلم ← میلاد
۵۲۲. شانس ← رشته ← شانه ← ناشر ← شهرت ← تراش ← ارتش ← تنها ← تشنه ← تهران ← رسانه ← ستاره ← ترانه ← نشاسته ← شهرستان
۵۲۳. فدا ← سفر ← دیگ ← گیس ← اسیر ← سفید ← افسر ← اسید ← گاری ← سفیر ← فردا ← فارس ← فاسد ← سیگار ← فریاد
۵۲۴. یزد ← مزد ← مزار ← امید ← زمرد ← زمین ← نیاز ← زیان ← دراز ← زیاد ← میدان ← نیزار ← نامزد ← درمان ← میرزا ← میزان
۵۲۵. عسل ← علی ← عمل ← علم ← عالی ← املا ← مایع ← سلام ← سالم ← آسیا ← عیال ← عالم ← سیما ← اسلام ← الماس ← ایلام ← اسماعیل
۵۲۶. کوه ← هتل ← تله ← رتیل ← کویر ← لیتر ← کولر ← وکیل ← هویت ← تکیه ← کوره ← کیلو ← کویت ← کوله ← ترکیه
۵۲۷. کور ← نوک ← آوار ← کویر ← نوکر ← اراک ← نیرو ← روانی ← ایوان ← ایران ← ویران ← کارون ← کاروان ← اوکراین
۵۲۸. چاپ ← چاه ← چای ← پیچ ← هیچ ← چاره ← پارچ ← آچار ← پاچه ← چهار ← پارچه
۵۲۹. نهاد ← دانه ← هادی ← آینه ← دایه ← انبه ← آبان ← بدهی ← بنده ← دانا ← آینده ← آبادی ← ناهید ← آدینه

جواب بازی آمیرزا مرحله 530

۵۳۰. سبک ← برف ← سفر ← کیف ← سیب ← کافر ← کرفس ← اسکی ← کاسب ← فارس ← افسر ← اسیر ← فریب ← سیرک ← کرسی ← ریسک ← سفیر ← رکاب ← آسیب ← سراب ← اکسیر ← باریک ← بارفیکس
۵۳۱. تخم ← خدا ← رخت ← مدت ← مدرک ← مخدر ← خرما ← دارت ← خدمت ← خادم ← دکتر ← درخت ← دختر ← خدمتکار
۵۳۲. سحر ← سبد ← حدس ← حبس ← ساحر ← آباد ← سراب ← آدرس ← حساب ← حسابدار
۵۳۳. مربی ← بیمه ← ماهی ← مربا ← آرام ← آمار ← بهار ← بامیه ← ارابه ← بیمار ← ابراهیم
۵۳۴. املا ← نسیم ← سالن ← آسان ← آسیا ← سینما ← یاسمن ← ایلام ← سیمان ← الماس ← آسمان ← اسلام ← آلمان ← ایمان ← سلیمان ← سلمانی ← میانسال
۵۳۵. خیس ← سخت ← سیخ ← رخت ← ساخت ← خیار ← اسکی ← کتری ← ساکت ← خسارت ← کتیرا ← تاریخ ← اسکیت ← استخر ← تاکسی ← تاریک ← خاکستر ← خاکستری
۵۳۶. دقت ← دارت ← قرار ← قدرت ← برتر ← بردار ← برادر ← دربار ← رقابت
۵۳۷. کاوش ← ورزش ← آرزو ← کشور ← شرور ← ارزش ← روکش ← زرشک ← کشاورز ← ورزشکار
۵۳۸. مبل ← ریال ← مربا ← بالن ← مربی ← منبر ← ملایر ← برلین ← بریان ← بیمار
۵۳۹. رنج ← جشن ← نجف ← سفر ← نجار ← فشار ← شانس ← آرنج ← ناشر ← اسفنج ← سفارش ← فشارسنج
۵۴۰. جلد ← یلدا ← ویلا ← دلیر ← دلار ← لودر ← جواد ← آجیل ← جلاد ← جدول ← جدال ← جارو ← جادو ← دلاور ← جاوید ← رادیو ← دیوار
۵۴۱. برگ ← گروه ← گوهر ← واگن ← گربه ← گونه ← آهنگ ← انبه ← بانگ ← بانو ← آبرنگ ← روبان ← بنگاه ← آهنگر ← بوران ← انگور ← روباه ← گروهبان
۵۴۲. سکو ← سکه ← کوه ← کوسه ← ساده ← کاوه ← واکس ← سواد ← کادو ← کاهو ← کاسه
۵۴۳. اسکی ← کتری ← لیتر ← رتیل ← لیست ← کلاس ← ریاست ← تاکسی ← کتیرا ← اسکیت ← کلیسا ← سریال ← اسکلت ← کالری ← تاریک ← لاستیک ← کریستال
۵۴۴. نوید ← امید ← ویلا ← مواد ← یلدا ← لیمو ← مدال ← میدان ← وانیل ← دیوان ← ملوان ← میلاد ← لیوان
۵۴۵. متن ← تانک ← کتان ← کنیا ← کتری ← کمین ← کمان ← تمرین ← تاریک ← کتیرا ← تیمار ← کتانی ← ترکمن ← کرمان ← تانکر ← نیمکت ← امنیت ← تیرکمان
۵۴۶. سنگ ← کتان ← ساکت ← تانک ← سرنگ ← سنگک ← نرگس ← سنگر ← کنسرت ← تانکر ← ترسناک
۵۴۷. قلم ← قوم ← نقل ← قول ← قمه ← قله ← لقمه ← نهال ← قلوه ← مقوا ← قلمو ← لانه ← منقل ← لقمان ← ملوان ← مقاله ← ملاقه ← نقاله
۵۴۸. سوال ← سالن ← ویلا ← سونا ← سویا ← وانیل ← لیوان ← یونان ← وسایل ← نایلون
۵۴۹. رقم ← دقت ← درد ← قرن ← مدت ← متن ← قند ← قدم ← تند ← قدرت ← مرقد ← تمدن ← مقتدر ← قدرتمند

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 550

۵۵۰. دوش ← گوش ← شوهر ← شوره ← گوهر ← گروه ← گردو ← شاهد ← دوره ← روده ← هاشور ← شاگرد ← گوارش ← شاهرگ ← هشدار ← شاهرود
۵۵۱. دکان ← اراک ← دانا ← کنیا ← اندک ← انکار ← ایران ← ایراد ← دینار ← کاردانی
۵۵۲. سوپ ← پشم ← پارو ← پرسش ← سرما ← سمور ← پارس ← شامپو ← سماور ← مشاور
۵۵۳. رخش ← مربا ← خشاب ← خراش ← آرام ← خرما ← بخار ← خراب ← آبشار ← آرامش ← آرامبخش
۵۵۴. گمان ← آرام ← مدارا ← نامرد ← ارگان ← آرمان ← درمان ← اندام ← نامدار
۵۵۵. تشک ← دکل ← کاشت ← دلار ← شکار ← دکتر ← شرکت ← ترکش ← تراش ← ارتش ← تشکر ← درشت ← تلاش ← شکلات
۵۵۶. بست ← سبک ← کسب ← کباب ← کاسب ← کلاس ← کتاب ← بابک ← بابل ← ساکت ← کابل ← لباس ← اسکلت ← کسالت ← بسکتبال
۵۵۷. زبر ← دره ← بچه ← چوب ← چرب ← زرد ← بره ← دوره ← برده ← روزه ← روده ← بهروز ← زردچوبه
۵۵۸. جام ← امید ← مداد ← جامد ← جدید ← مجید ← اجداد ← امداد ← داماد ← جامدادی
۵۵۹. اول ← لوس ← نسل ← سفر ← فال ← نفس ← سونا ← سالن ← افسر ← سفال ← فارس ← سوال ← افسون ← فانوس ← فوران

جواب بازی آمیرزا مرحله 560

۵۶۰. ریل ← لیز ← آجر ← زجر ← ریال ← جاری ← رازی ← لیزر ← آجیل ← ایرج ← ارازل ← جالیز ← الجزایر
۵۶۱. نوک ← واگن ← کنار ← نگار ← گران ← کنگر ← نوکر ← انگور ← گورکن ← کارون ← کانگورو
۵۶۲. فخر ← فال ← فلک ← کفر ← فکر ← خال ← کافر ← کلاف ← کالا ← فاخر ← خلاف ← اراک ← خلافکار
۵۶۳. موز ← گام ← آرزو ← آمار ← آواز ← آوار ← آرام ← گراز ← مزار ← گرما ← امروز ← ماورا ← گوارا ← آموزگار
۵۶۴. دفن ← دیو ← نیرو ← فرنی ← نوید ← فرود ← درون ← ردیف ← فوری ← فردین ← فریدون ← فروردین
۵۶۵. کابل ← بلیت ← نبات ← کتاب ← بیان ← بیات ← کتان ← لکنت ← تانک ← بانک ← بالن ← تنبک ← تنبل ← کتانی ← بالکن ← لبنیات ← کابینت ← تلکابین
۵۶۶. لوس ← موم ← سوال ← ملوس ← املا ← سالم ← سلام ← اسلام ← الماس ← امسال
۵۶۷. نیش ← شیب ← ریشه ← بیشه ← میهن ← نیمه ← شیره ← نرمش ← شنبه ← منبر ← بهمن ← شبنم ← نمره ← مربی ← منشی ← بیمه ← نشریه
۵۶۸. زبر ← برگ ← دیگ ← یزد ← زیره ← بدهی ← برگه ← گربه ← هرگز ← بزرگ ← گرده ← گریه ← گیره ← دبیر ← برگزیده
۵۶۹. رخت ← خیر ← بخت ← خبر ← بخار ← خیار ← آخرت ← باخت ← ربات ← تایر ← بیات ← خراب ← تخریب ← باتری ← تاریخ ← بخاری ← تبخیر ← تاخیر ← خیرات ← بختیاری
۵۷۰. گنج ← جگر ← رنج ← گدا ← جنگ ← آرنج ← گنجه ← گنده ← گران ← گرده ← آهنگ ← درجه ← نجار ← جهان ← جاده ← جهاد ← گردن ← گناه ← نگار ← نگاه ← آهنگر ← جهانگرد
۵۷۱. نسل ← لیست ← آسان ← آسیا ← سینا ← تنیس ← سالن ← ایست ← استان ← ایالت ← آستین
۵۷۲. فرش ← شرف ← ظرف ← فیش ← ظریف ← رویش ← شریف ← فروش ← شوفر ← فوری ← یورش ← ظرفشویی
۵۷۳. بدل ← ویلا ← یلدا ← نوبل ← بلند ← بانو ← بودا ← دیوان ← بینوا ← لوبیا ← نابود ← لیوان ← بنیاد ← وانیل ← والدین
۵۷۴. پتک ← پست ← تپش ← سوپ ← کشت ← پیک ← پشت ← پوک ← تشک ← شکست ← پشتک ← سکوت ← تیوپ ← پیست ← کویت ← کشتی ← پشتی ← پوست ← پوشک ← پیشکسوت

حل بازی آمیرزا آپدیت 575


۵۷۵. یزد ← داس ← زین ← دیس ← زنده ← نیاز ← دایه ← سیاه ← ساده ← نسیه ← سینه ← زیاد ← زیان ← ایزد ← سینا ← نیزه ← اسید ← سایه ← سازه ← زاهد ← آینه ← آینده ← آدینه ← سازنده
۵۷۶. مواد ← دوام ← دریا ← مرید ← مایو ← وارد ← مدیر ← مدار ← مادر ← امید ← رادیو ← دیوار ← مروارید
۵۷۷. شیمی ← ماشه ← شیره ← ریشه ← ماهی ← شیار ← شهرام ← شماره ← همایش ← شیرماهی
۵۷۸. غار ← غنا ← غنی ← اغوا ← نیرو ← آوار ← روغن ← روانی ← ویران ← ایوان ← ایران ← ارغوان ← ارغوانی
۵۷۹. سخت ← خون ← سخن ← تونس ← وانت ← آسان ← سونا ← ساخت ← ستون ← سوخت ← نخست ← ستوان ← اوستا ← تاوان ← سخاوت ← استان ← استوا ← خاتون ← توانا ← استخوان
۵۸۰. متن ← مترو ← تنور ← مایو ← تورم ← رمان ← تیمار ← تامین ← روانی ← مانتو ← تمرین ← ویران ← نیمرو ← تومان ← امنیت ← میترا ← مریوان ← رومانی ← ویتنام ← ورامین
۵۸۱. رخش ← خوش ← شاخ ← شوخ ← خارش ← یواش ← خراش ← خاور ← شرور ← شوخی ← خیار ← خیارشور
۵۸۲. ترن ← برس ← سرب ← نصب ← صبر ← نبات ← سراب ← تراس ← بستر ← راست ← ستار ← رانت ← آبستن ← تناسب
۵۸۳. کوی ← نوک ← کتان ← تانک ← یکتا ← کویت ← کتانی ← ایوان ← کتایون ← تایوان
۵۸۴. پست ← پتک ← پاک ← پکن ← پاکت ← ساکن ← کاست ← آسان ← ساکت ← سکان ← استان ← پاستا ← استکان ← پستانک ← پاکستان

جواب بازی آمیرزا مرحله 585

۵۸۵. سود ← هوس ← سند ← سونا ← سواد ← آدرس ← ساوه ← ساده ← سوره ← سرود ← آسوده ← وردنه ← سوهان ← رسانه ← اندوه ← سودان ← سروان ← دوران ← اروند
۵۸۶. گیس ← آسیا ← هستی ← آگهی ← آگاه ← ایست ← سیاه ← گیاه ← سایه ← آگاهی ← ایستگاه
۵۸۷. گوش ← گوشه ← گروه ← گوهر ← گواه ← ورشو ← شوره ← رشوه ← شوهر ← هاشور ← شاهرگ ← گوارش ← گوشواره
۵۸۸. جنگ ← باج ← لجن ← گنج ← لنج ← جنگل ← گلاب ← بانگ ← انگل ← بالن ← لبنان ← جنگلبان
۵۸۹. سند ← یلدا ← اسید ← آدرس ← دلیر ← اسیر ← دلار ← ساری ← دینار ← سریال ← سیلندر ← ایسلند ← ایرلند
۵۹۰. میل ← موش ← ملت ← مشت ← شوم ← لوتی ← ولرم ← لیمو ← یورش ← رتیل ← لیتر ← تورم ← مترو ← ترشی ← مشورت ← مشتری ← لیموترش
۵۹۱. تیز ← تنه ← زینت ← نیاز ← زیان ← تازه ← آینه ← نیزه ← تنها ← انتها ← نهایت ← اهانت ← تازیانه
۵۹۲. یزد ← باز ← زین ← زینب ← ایزد ← بیان ← بازی ← زبان ← زیبا ← زیاد ← بنیاد ← بندباز
۵۹۳. کیش ← نمک ← شیک ← شادی ← کمین ← آدمک ← امید ← شاکی ← مدنی ← مشکی ← کاشی ← دکان ← شیاد ← منشی ← دشمن ← دشنام ← نمایش ← آدمکش ← ماشین ← میدان
۵۹۴. کبد ← کتاب ← کارت ← رکاب ← ربات ← تبرک ← اراک ← آباد ← دارت ← برکت ← راکت ← دکتر ← ابتدا ← ارادت ← تدارک ← ابتکار
۵۹۵. خون ← خدا ← نرخ ← خرد ← دوره ← نخود ← رخنه ← درون ← خانه ← روده ← خنده ← خاور ← وردنه ← اندوه ← اروند ← دوران ← خواهر ← رودخانه


جواب بازی آمیرزا آپدیت نسخه آمیرزا ۲٫۶

۵۹۶. پدر ← پودر ← ایده ← پادو ← پاره ← پارو ← پرده ← ادویه ← پیاده ← پراید ← دیوار ← دایره ← رادیو
۵۹۷. سکه ← سنگ ← سکان ← گناه ← کاسه ← نگاه ← آهنگ ← آسان ← آگاه ← سنگک ← ساکن
۵۹۸. چای ← پیچ ← چین ← چاپ ← پوچ ← پنیر ← پارچ ← پارو ← پنچر ← پویا ← چنار ← چوپان ← پوریا ← پیانو
۵۹۹. شال ← زشت ← شنل ← لنز ← نبات ← شتاب ← زبان ← تابش ← بالن ← بالش ← زابل ← تنبل ← تلاش

جواب بازی آمیرزا مرحله 600

۶۰۰. اسکی ← لیست ← ایست ← بلیت ← سبیل ← کتاب ← کابل ← لباس ← آسیب ← بیست ← کلاس ← کاسب ← کلیسا ← تاکسی ← اسکلت ← اسکیت ← ابلیس ← لاستیک
۶۰۱. دود ← اردن ← نوید ← نادر ← درود ← درون ← دینار ← دیوان ← دیدار ← دیوار ← دوران ← اروند ← روانی ← ویران ← رادیو
۶۰۲. عرب ← عروس ← بستر ← وسعت ← ساعت ← عابر ← سراب ← بورس ← سرعت ← عبور ← عبرت ← روستا ← باروت
۶۰۳. واگن ← فارس ← نرگس ← نگار ← سنگر ← افسر ← سونا ← سرنگ ← گران ← انگور ← سروان ← فوران ← فانوس ← گارسون ← افسونگر
۶۰۴. تند ← مدت ← تهی ← متن ← مرده ← ریتم ← نیمه ← مرید ← تیره ← مدیر ← نمره ← تمدن ← میهن ← مهدی ← درهم ← تمرین ← مدینه
۶۰۵. بغل ← باغ ← لبه ← آغل ← غیب ← بالا ← غایب ← ابله ← الاغ ← لایه ← اهلی ← باله ← بالغ
۶۰۶. آلپ ← آرام ← آمار ← املا ← رمال ← رمان ← لامپ ← آلمان ← آرمان
۶۰۷. منچ ← چمن ← چای ← عید ← چین ← دعا ← مایع ← مانع ← عمان ← معنا ← معدن ← معاد ← چمدان ← میدان ← معدنچی
۶۰۸. مزد ← دزد ← یزد ← دید ← میز ← داد ← ایدز ← دزدی ← آزاد ← مداد ← زیاد ← ایزد ← آزادی ← داماد ← امداد
۶۰۹. تیز ← تایر ← زیان ← زینت ← آزار ← تراز ← ارزن ← زرین ← نیاز ← زیارت ← ارزان ← نیزار ← ایران

جواب بازی آمیرزا مرحله 610

۶۱۰. ربات ← نوبت ← نبات ← انبر ← بیان ← بیات ← تنور ← بانو ← رانت ← باروت ← بیرون ← بینوا ← باتری ← روبان ← بوران ← بورانی
۶۱۱. خدا ← مواد ← مدار ← آوار ← مخدر ← مورخ ← مادر ← آمار ← آرام ← آخور ← خرما ← خاور ← خادم
۶۱۲. پدر ← پادو ← وارد ← پارو ← پودر ← پرتو ← دارت ← اردو ← آوار ← دوات ← داور ← دارو ← اروپا ← واردات
۶۱۳. فرش ← تفرش ← هرات ← تراش ← افشا ← افرا ← فرات ← ارتش ← رشته ← رفاه ← فشار ← شهرت ← آشفته ← فرشته ← شرافت ← اشاره
۶۱۴. گله ← بدل ← انبه ← ابله ← باله ← هلند ← گنده ← بنده ← گلاب ← بلند ← بالن ← انگل ← بانگ ← گنبد ← بنگاه ← گلدان ← هندبال
۶۱۵. قصد ← قرص ← فقر ← قصر ← قیر ← قیف ← صفا ← صاف ← افق ← رقص ← صدا ← صفر ← صدف ← صیاد ← فقیر ← فردا ← صادق ← رفیق ← فریاد
۶۱۶. سخن ← سخت ← پست ← ساخت ← پناه ← پخته ← سپاه ← خسته ← خانه ← تنها ← نخست ← پسته ← پاسخ ← نسخه
۶۱۷. سهم ← سند ← پند ← پناه ← پماد ← ماسه ← دهان ← دانه ← ساده ← ماده ← سهام ← دامنه ← مهندس ← همدان
۶۱۸. ایست ← سیما ← ماست ← آسیا ← املا ← لیست ← املت ← تماس ← اسلام ← الماس ← تسلیم ← سلامت ← ایلام ← سلامتی ← مالیات ← التماس
۶۱۹. جام ← متن ← تند ← تاج ← مزد ← مدت ← جزام ← مزاج ← جامد ← مجاز ← زمان ← تمدن ← نماز ← نجات ← نامزد

جواب بازی آمیرزا مرحله 620

۶۲۰. زال ← خال ← خاص ← اصل ← صلح ← زحل ← حاصل ← صالح ← خالص ← خیال ← اصیل ← خالی ← حاصلخیز
۶۲۱. کوچ ← چرک ← چین ← یونس ← کرسی ← کویر ← نوکر ← چروک ← ریسک ← سیرک ← کنسرو
۶۲۲. زاغ ← داغ ← غار ← غنا ← غاز ← ارزن ← چادر ← دراز ← چراغ ← اردن ← چنار ← چغندر
۶۲۳. ارزن ← اردن ← ربنا ← دراز ← باند ← بارز ← برنز ← انبر ← زبان ← بردار ← برادر ← دربار ← دربان
۶۲۴. جگر ← رنج ← جنگ ← جام ← جرم ← اوج ← موج ← گنج ← جوان ← رمان ← جارو ← آرنج ← نجوم ← واگن ← نجار ← مرجان ← انگور ← جانور ← جنگاور
۶۲۵. رخش ← خوک ← خشک ← شاخ ← چکش ← چرک ← چرخ ← کوچ ← چروک ← چاکر ← شکار ← خراش ← کاوش ← خارش ← خاور ← روکش ← کشور ← خوراک
۶۲۶. جوش ← جشن ← دوش ← شاهد ← شانه ← جواد ← دانش ← جوان ← دشنه ← جهاد ← جادو ← جاده ← جهان ← اندوه ← وجدان ← جوانه ← دانشجو ← جوشانده
۶۲۷. تخت ← رخت ← تهی ← خبر ← خیر ← بخت ← تربت ← بخیه ← تختی ← بهتر ← خبره ← تخته ← تیره ← رتبه ← تخریب ← تربیت ← تبخیر
۶۲۸. کرج ← کاج ← جادو ← ورود ← اردک ← کارد ← کادو ← جودو ← جواد ← جارو ← کادر ← رکود ← دکور
۶۲۹. قلب ← قتل ← قاب ← لقب ← قاتل ← قالب ← بالا ← قلاب ← شلاق ← اتاق ← بقال ← بالش ← شتاب ← تلاش ← تقلب ← تالاب ← باتلاق
۶۳۰. بدل ← گله ← دلار ← گلاب ← گرده ← گربه ← دلبر ← برگه ← باده ← ابله ← باله ← برده ← دلربا ← براده ← درگاه ← گرداب ← بالگرد
۶۳۱. تپش ← پشت ← هشت ← پشه ← تنه ← تنگ ← گشنه ← تنگه ← تشنه ← نقشه ← قشنگ
۶۳۲. گلو ← لوح ← گسل ← هلو ← حوا ← سوله ← ساوه ← الگو ← حلوا ← هالو ← سلاح ← ساحل ← سوال ← حوله ← حواس ← اسلحه ← گوساله
۶۳۳. قفس ← فال ← قله ← قفل ← سکه ← افق ← قلک ← سقف ← کلاه ← کلاس ← کافه ← کاسه ← ساقه ← سفال ← قفسه ← فلکه ← اسکله ← کلافه
۶۳۴. رنج ← تاج ← برج ← جهان ← تنها ← رتبه ← نجات ← نجار ← برنج ← باجه ← انبه ← آرنج ← تاجر ← تهران ← تجربه ← ترانه
۶۳۵. دیس ← عطر ← سطر ← دعا ← عید ← عدس ← رعد ← سعی ← سریع ← اسید ← رسید ← اسیر ← عطار ← ساعد ← آدرس ← سعدی ← عدسی ← عطارد

پاسخ های بازی “آمیرزا ۲٫۸”

۶۳۶. نسل ← سوت ← هلو ← هتل ← هوس ← تله ← نوه ← چهل ← تنه ← تونل ← ستون ← سوله ← چهلستون
۶۳۷. چاپ ← گاو ← پوچ ← اول ← گلو ← چال ← پلو ← پول ← گلپر ← پارچ ← پارو ← الگو ← چپاول
۶۳۸. گلف ← نفس ← فال ← لگن ← چنگ ← گسل ← سفال ← انگل ← سالن ← چنگال
۶۳۹. پشه ← هوش ← گوش ← گوهر ← پوشه ← شوهر ← رشوه ← گروه ← شوره ← پژوهش ← پروژه ← پژوهشگر
۶۴۰. یزد ← وزن ← زیاد ← زانو ← آویز ← ونیز ← ایزد ← ایدز ← زیان ← نیاز ← دیوان ← زندان ← نوزاد ← یونان ← اندونزی

حل بازی آمیرزا مرحله 641


۶۴۱. شیب ← تیز ← زشت ← آتش ← شتاب ← زیبا ← تابش ← بازی ← اشیا ← آشتی ← بیات
۶۴۲. راکت ← کتان ← رانت ← آنتن ← کتری ← تانک ← کارت ← کنار ← کتیرا ← تاریک ← کتانی ← تانکر
۶۴۳. رنگ ← سند ← گردن ← نرگس ← سنگر ← گردو ← سوسن ← سرنگ ← درنگ ← سرود ← درون ← سوگند
۶۴۴. خزر ← زخم ← رمان ← آزار ← خمار ← خزان ← خرما ← زمان ← آرام ← آمار ← خانم ← مزار ← مخزن ← نماز ← ارزان ← آرمان
۶۴۵. پدر ← دکل ← پلک ← پول ← پاک ← پارو ← دلار ← پلاک ← کادو ← پدال ← لودر ← کولر ← پودر ← پارک ← دکور ← دلاور ← پولاد ← پولدار
۶۴۶. خرس ← لپه ← پله ← پسر ← سپر ← سرخ ← خاله ← پاره ← پاسخ ← سپاه ← هراس ← پارس ← پسرخاله
۶۴۷. گلو ← گلف ← لیف ← فیل ← فرش ← فیش ← شرف ← گوش ← لیگ ← یورش ← گوشی ← فروش ← فوری ← شریف ← گوریل ← گلفروشی
۶۴۸. گوهر ← گروه ← دوره ← آگاه ← آوار ← گردو ← روده ← گرده ← گوارا ← اراده ← اداره ← آواره ← هوادار ← اردوگاه
۶۴۹. چای ← چین ← چرک ← اراک ← کنار ← آچار ← چنار ← چاکر ← ایران ← انکار ← ناچار

جواب بازی آمیرزا مرحله 650

۶۵۰. متن ← نوک ← کویت ← موکت ← کمین ← تومان ← مانتو ← کتانی ← تامین ← نیمکت ← امنیت ← ویتنام ← کامیون
۶۵۱. چکش ← چرک ← چای ← شاکی ← شریک ← شیار ← اراک ← شکار ← آچار ← چاکر ← کاشی ← چریک ← آرایش ← آشکار ← شکارچی
۶۵۲. بیم ← شیب ← مبل ← بیل ← لبه ← شبیه ← شلیل ← میله ← بیمه
۶۵۳. قند ← نقد ← قدر ← قرن ← قرآن ← قرار ← قناد ← گردن ← قادر
۶۵۴. دست ← کتری ← ایست ← درست ← رسید ← آدرس ← اسید ← اسکی ← دکتر ← تاکسی ← تدریس ← کتیرا ← ریاست ← تاریک ← اسکیت ← دستیار ← کاردستی
۶۵۵. سنج ← گنج ← جگر ← تنگ ← جنگ ← تاج ← رنج ← نجات ← آرنج ← نجار ← سرنگ ← تاجر ← سنگر ← نرگس ← جسارت ← گرجستان
۶۵۶. خون ← خوک ← نوک ← خنک ← کویت ← یکتا ← خاکی ← کتانی ← خیانت
۶۵۷. زیپ ← پیاز ← ناشی ← زیان ← نیاز ← منشی ← پیام ← زمین ← آشپز ← نمایش ← ماشین ← پیمان ← پشیمان
۶۵۸. کاخ ← خدا ← خوک ← خود ← گردو ← دکور ← کادو ← خوراک ← خودکار

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 659


۶۵۹. چال ← پیچ ← چای ← پول ← سوپ ← پوچ ← چاپ ← پویا ← سویا ← سوال ← چیپس ← پلیس ← سیلو ← ویلا ← وسایل ← چالوس ← چاپلوس
۶۶۰. صدا ← دفن ← نصف ← صدف ← صاف ← صفر ← صفا ← صیاد ← فردا ← صادر ← فریاد ← آفرین ← صرافی
۶۶۱. غار ← باغ ← بچه ← چاه ← غرب ← چرب ← چراغ ← غبار ← چهار ← آچار ← باغچه ← ارابه ← چابهار
۶۶۲. نشر ← پشه ← پنیر ← ریشه ← شانه ← آینه ← شیره ← شیار ← شاهین ← نشریه ← پاشنه ← پریشان ← پیراهن
۶۶۳. دیگ ← لیگ ← دلار ← دلیر ← گاری ← یلدا ← ریال ← گالری ← دلگیر
۶۶۴. سیما ← ماست ← ژیان ← تنیس ← تماس ← ایست ← نسیم ← امنیت ← آستین ← تامین ← سیمان ← یاسمن ← سینما
۶۶۵. خیر ← چرخ ← چرم ← هیچ ← چای ← چاه ← مخچه ← خمره ← خیار ← خمیر ← مریخ ← خیام ← چهار ← خرما ← خیمه ← میخچه
۶۶۶. جوک ← مکه ← موج ← کوه ← جیب ← میوه ← هجوم ← جیوه ← هویج ← بیوه ← بیمه
۶۶۷. ترس ← سکو ← سوت ← رسول ← ترسو ← کولر ← سکوت ← سلول ← لوستر
۶۶۸. سوپ ← روح ← سحر ← حوا ← پست ← راحت ← پوست ← پارس ← حسرت ← پرستو ← اورست ← روستا ← حراست
۶۶۹. کرج ← کاج ← تاج ← کتری ← راکت ← جرات ← کارت ← جاری ← تاجر ← یکتا ← تاریک ← کتیرا ← تکرار

جواب بازی آمیرزا مرحله 670

۶۷۰. عرش ← شعر ← اثر ← ارث ← رعنا ← ناشر ← انشا ← آشنا ← شاعر ← اعشار
۶۷۱. ماشه ← آرام ← آگاه ← اشاره ← اهرام ← گمراه ← شاهرگ ← شماره ← آرامش
۶۷۲. هلو ← دکل ← دکه ← کوه ← کلاه ← کاهو ← کوزه ← کادو ← کوله ← کاوه ← لوزه ← هالو ← زالو ← زاهد ← آلوده
۶۷۳. رخت ← سخت ← خسته ← ساخت ← آخرت ← اسارت ← ستاره ← خسارت ← استخر ← آراسته
۶۷۴. مزد ← موز ← دلار ← زالو ← زمرد ← مدال ← آرزو ← دراز ← مدار ← مزار ← مواد ← مادر ← لودر ← لوازم ← مزدور ← دلاور ← زردآلو
۶۷۵. مرغ ← غرب ← بغل ← لغت ← باغ ← غار ← مبل ← غبار ← مربا ← املت ← غارت ← تمبر ← غلام ← لاغر ← بالغ ← غربت ← مبلغ


جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا ۲٫۹

۶۷۶. میز ← مزد ← مزه ← مهدی ← زنده ← هیزم ← همزن ← نیمه ← نیزه ← زمین ← میهن ← مدینه
۶۷۷. سیخ ← شاخ ← خیس ← سخن ← شیخ ← خشن ← ساق ← نیش ← سینا ← نقاش ← شانس ← نقاشی
۶۷۸. رخت ← نرخ ← خیر ← پنیر ← خیار ← آخرت ← خیانت ← تاخیر ← تاریخ
۶۷۹. تیز ← ساز ← سبز ← سیب ← قاب ← زیست ← بزاق ← سبقت ← آسیب ← زیبا ← بازی ← سبزی ← بیست ← ایست
۶۸۰. جلد ← جسد ← جاده ← سوله ← جاهل ← سوال ← جهاد ← جلاد ← سجده ← سواد ← ساده ← جلسه ← جدول ← سجاده ← آلوده ← آسوده
۶۸۱. مشت ← رشت ← شتاب ← شربت ← تمبر ← آرام ← مرتب ← مربا ← تماشا ← آبشار ← آرامش
۶۸۲. متن ← مدت ← دقت ← قدم ← تمدن ← قنات ← قناد ← نامه ← تنها ← دهات ← ماده ← همدان ← دامنه ← دهقان
۶۸۳. گله ← نوه ← گلو ← لال ← گونه ← الگو ← انگل ← لنگه ← لوله ← لاله ← گلوله ← النگو
۶۸۴. گیس ← سبک ← برگ ← رکاب ← سراب ← کاسب ← آسیب ← اکبر ← اسیر ← گاری ← بیکار ← سیگار ← باریک
۶۸۵. لطف ← لبه ← فال ← طلا ← طفل ← طبل ← برف ← ابله ← رفاه ← باطل ← باله
۶۸۶. تشک ← کشت ← تشت ← سکان ← ساکن ← شانس ← کاشت ← شکست ← تشتک ← نشست ← ساکت ← تکان
۶۸۷. جهش ← گلو ← جوش ← گوش ← گله ← گوشه ← گوجه ← لهجه
۶۸۸. دنج ← جگر ← رنگ ← رنج ← برگ ← برج ← جنگ ← گنبد ← نجیب ← دبیر ← درنگ ← برنج ← گردن
۶۸۹. رحم ← حرم ← مدت ← محمد ← محرم ← حریم ← مریم ← مردم ← مدیر ← رحمت ← متحد ← محترم ← تحریم

جواب بازی آمیرزا مرحله 690

۶۹۰. عرب ← عمر ← شعر ← شمع ← مشت ← تمبر ← مربع ← عابر ← شربت ← شاعر ← شتاب ← مربا ← عمارت ← عبارت
۶۹۱. برج ← زرد ← وجب ← جارو ← جواب ← واجب ← بازو ← آرزو ← بازجو ← جوراب
۶۹۲. شرق ← قیر ← قشر ← شال ← شادی ← ارشد ← شلاق ← قالی ← یلدا ← قادر ← ریال ← دلار ← قلدر ← دلیر
۶۹۳. جهش ← دیو ← جوش ← جدی ← دوش ← جیوه ← هویج ← جزوه ← شهید ← دوشیزه
۶۹۴. نصب ← صوت ← بانک ← نوبت ← تکان ← نبات ← کتاب ← صابون ← تنباکو
۶۹۵. لبو ← مبل ← طبل ← طول ← سطل ← سیب ← وسط ← سبیل ← طلسم ← بلوط ← لیمو ← سیلو ← موسی ← مطلوب
۶۹۶. قلک ← قهر ← قله ← برق ← قبر ← قبله ← برکه ← کلبه ← کلاه ← بقال ← قالب ← قاره ← قلاب ← براق ← کابل ← کربلا
۶۹۷. جرم ← مکه ← موج ← نمک ← کوه ← نوکر ← کوره ← جهنم ← جوهر ← نمره
۶۹۸. وزن ← کنیز ← زانو ← نازک ← زیان ← نیاز ← کویت ← زینت ← کتانی ← زیتون
۶۹۹. پست ← پلک ← پیر ← پیک ← کتری ← لیست ← پلیس ← پیکر ← لیتر ← رتیل

جواب بازی آمیرزا مرحله 700

۷۰۰. نجف ← عاج ← رنج ← جان ← نجار ← عارف ← رفاه ← آرنج ← جهان ← عرفان
۷۰۱. حدس ← سبد ← حبس ← حوا ← بوس ← سواد ← واحد ← حسود ← حساب
۷۰۲. حرف ← حرم ← رحم ← فکر ← حکم ← حمام ← حرام ← کافر ← مرام ← محرم ← مکار ← حاکم ← محکم
۷۰۳. سیخ ← شیخ ← شال ← شاخ ← خیس ← خشک ← کاشی ← شاکی ← خیال ← کلاس ← خالی ← شلیک ← کلیسا ← خشکسالی
۷۰۴. نفت ← تنش ← فیش ← وفا ← شفا ← وفات ← ناشی ← یواش ← شیفت ← آشتی ← آویشن
۷۰۵. صلح ← صبر ← رضا ← ضرب ← اصل ← صبح ← صاحب ← صحرا ← حصار ← حاصل ← حاضر
۷۰۶. رانت ← هرات ← هراس ← تنها ← راست ← تهران ← ترانه ← رسانه ← ستاره
۷۰۷. تله ← کشت ← تشک ← شدت ← دکل ← دکه ← هشت ← دشت ← شکست ← دسته ← سکته ← دستکش
۷۰۸. سنگ ← نفت ← نفس ← تنگ ← سنگر ← تفنگ ← فارس ← افسر ← نرگس ← سرنگ ← نفرت ← تنفس ← سفارت
۷۰۹. مزد ← زیپ ← امید ← پیام ← پیدا ← زیاد ← آزاد ← ایدز ← پیاز ← پماد ← آزادی
۷۱۰. غرب ← برف ← باغ ← غار ← فریب ← غایب ← غبار ← رفاه ← غریب ← غرفه ← غریبه
۷۱۱. پست ← چاه ← تپه ← چاپ ← سپاه ← ساده ← دسته ← پسته ← دهات
۷۱۲. لیف ← فیل ← هدف ← فدا ← فال ← آینه ← هلند ← هادی ← دهلی ← یلدا ← فایده ← ناهید ← آینده ← دلفین
۷۱۳. شیب ← شیره ← ریشه ← زیبا ← شهاب ← ارزش ← بیشه ← هزار ← بازی ← زهرا ← شبیه ← شیراز ← شهربازی
۷۱۴. صوت ← وصیت ← هیات ← تایر ← صورت ← تیره ← تصور ← هرات ← صورتی ← تصویر
۷۱۵. چمن ← منچ ← سهم ← چین ← هیچ ← میهن ← سینه ← نسیه ← نیمه ← غنچه ← نغمه ← نسیم

جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا 3.1

۷۱۶. میخ ← ماهی ← خامه ← خیام ← گیاه ← آگهی ← خیمه ← مخفی ← مخفیگاه
۷۱۷. قسم ← سوپ ← پدر ← قوم ← ورق ← قدم ← رقم ← مقدس ← پودر ← مرقد ← سمور ← سرود ← مدرس
۷۱۸. شفا ← زشت ← ارتش ← آشتی ← ترشی ← شیفت ← شیار ← ارزش ← اتریش ← زیارت ← شیراز
۷۱۹. سخن ← وفا ← دفن ← خدا ← خون ← سونا ← فاسد ← نخود ← سواد ← فانوس ← اسفند
۷۲۰. بالن ← انگل ← باند ← گلاب ← دلار ← لنگر ← بلند ← گردن ← گنبد ← گلنار ← گلدان ← آبرنگ ← دنبال ← گرداب ← بالگرد
۷۲۱. داد ← درد ← مرد ← مدار ← مربا ← مبدا ← مداد ← مادر ← مرداد ← درآمد ← برادر ← مرداب
۷۲۲. موم ← حرم ← روح ← رحمت ← تورم ← مترو ← محرم ← ترمیم ← محروم ← تحریم ← محترم ← مرحوم
۷۲۳. جنگ ← جگر ← آینه ← گیره ← گناه ← نجار ← گریه ← آرنج ← جیره ← آهنگ ← آگهی ← هیجان ← انجیر ← آهنگر
۷۲۴. ناشی ← گریم ← ناشر ← گرما ← گاری ← منشی ← شناگر ← ماشین ← نمایش ← نگارش ← نمایشگر
۷۲۵. نوه ← روده ← رنده ← درون ← نوید ← ویژه ← نروژ ← نرده ← نیرو ← هیدروژن
۷۲۶. پله ← لپه ← لامپ ← پیله ← میله ← ماله ← پیام ← پایه ← ماهی ← مایل ← پیاله
۷۲۷. قوا ← خلق ← لخت ← خال ← ملخ ← قول ← قلم ← تلخ ← قوم ← وقت ← تقوا ← قاتل ← مقوا ← خالق ← خلاق ← املت
۷۲۸. چاه ← چای ← کاه ← چرک ← چکه ← هیچ ← چاره ← چهره ← چاکر ← کرایه
۷۲۹. بوته ← تباه ← بهشت ← تابه ← آشوب ← شهاب ← شتاب ← توبه ← شباهت ← باهوش ← اشتباه
۷۳۰. وزن ← سوت ← زیست ← زینت ← یونس ← سینی ← ستون ← ونیز ← سوزن ← تنیس ← ویزیت ← زیتون

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 731


۷۳۱. چسب ← سود ← چوب ← دیو ← سیب ← سبد ← سوت ← دیس ← دست ← بوس ← دوست ← بیست
۷۳۲. رمان ← پیرو ← پیام ← پارو ← نیرو ← پویا ← پنیر ← پوریا ← روانی ← پیمان ← پیانو ← نیمرو ← مانور ← ویران ← رومانی
۷۳۳. امید ← دنیا ← دامن ← مدال ← یلدا ← مایل ← نادم ← میدان ← میلاد ← دینام ← ملایم
۷۳۴. ریال ← امیر ← مایل ← املا ← آمار ← رمال ← آرام ← ملایر ← ایلام ← مالاریا
۷۳۵. عقل ← قله ← دعا ← اهدا ← قلعه ← عادل ← عاقد ← عاقل ← عقده ← علاقه ← قلاده
۷۳۶. دکل ← باج ← تاج ← کاج ← جلد ← بدل ← کبد ← جلبک ← کتاب ← کلاج ← کابل ← جالب ← جلاد ← کالبد
۷۳۷. گوش ← شوهر ← شوره ← ارزش ← ورزش ← گوشه ← آرزو ← گروه ← رشوه ← گراز ← روزه ← گزارش ← گوارش ← شاهرگ ← هاشور ← ورزشگاه
۷۳۸. دیگ ← گردش ← گردن ← مرشد ← دشمن ← شگرد ← گریم ← مرید ← منشی ← گندم ← مدیر
۷۳۹. نوید ← پیدا ← یلدا ← پدال ← ویلا ← پویا ← پوند ← پیانو ← دیوان ← پیوند ← لیوان ← وانیل

جواب بازی آمیرزا مرحله 740

۷۴۰. شیب ← بیشه ← بنیه ← شیعه ← ناشی ← شانه ← شهاب ← انبه ← شعبه ← آینه ← شنبه ← شایعه ← شعبان ← شاهین
۷۴۱. شال ← شکل ← کالا ← شلیک ← شاکی ← کاشی ← شریک ← شکار ← لشکر ← ریال ← آشکار ← آرایش ← کالری
۷۴۲. یلدا ← دیلم ← مرید ← رمال ← مدار ← مدال ← دلار ← مادر ← مدیر ← امید ← دایی ← ریال ← ملایر ← میلاد ← میلیارد
۷۴۳. لبه ← مبل ← هتل ← مدت ← تله ← تمدن ← تنبل ← بنده ← بهمن ← دلمه ← بلند ← هلند ← دنبه ← مهلت ← تلمبه
۷۴۴. بوس ← سبد ← برس ← دوش ← درشت ← بورس ← ترسو ← شربت ← دوست ← درست ← شبدر ← رسوب ← سرود ← دستور
۷۴۵. کتری ← یکتا ← کارت ← دارت ← ژاکت ← راکت ← اردک ← دکتر ← دریا ← آژیر ← تدارک ← کتیرا ← تیراژ ← تاریک
۷۴۶. کوه ← پاک ← پتو ← توپ ← پوک ← تپه ← پاکت ← کاوه ← پوکه ← کاهو ← کوتاه
۷۴۷. ریه ← میوه ← ماهی ← میهن ← نمره ← نیمه ← مانور ← مناره ← نیمرو ← رومانی ← اهریمن ← اورمیه ← موریانه
۷۴۸. زشت ← شاه ← شتاب ← شهاب ← زاهد ← تازه ← دهات ← تابه ← ابهت ← بهشت ← شاهد ← شهادت ← شباهت ← بهداشت
۷۴۹. سبز ← ساز ← لبو ← رسول ← سوال ← زابل ← آرزو ← بلور ← بورس ← زالو ← بازو ← لباس ← سراب ← البرز ← سرباز ← بلوار ← بازرس
۷۵۰. شیب ← زهرا ← هزار ← زیره ← بیشه ← شیار ← شیره ← ریشه ← ارزش ← شهاب ← شیراز ← شیربها ← شهربازی
۷۵۱. وزن ← گدا ← زنگ ← زرد ← زانو ← واگن ← دراز ← گردن ← گردو ← درون ← گوزن ← انگور ← نوزاد
۷۵۲. نامه ← ماسه ← سهام ← سرمه ← نمره ← ساده ← سرما ← همسر ← ماده ← آدرس ← مدرسه ← سمندر ← مهندس ← همدان ← مناره ← رسانه
۷۵۳. لوس ← یاس ← سوال ← آسیا ← یونس ← سالن ← ویلا ← آسان ← سویا ← ایوان ← وانیل ← لیوان
۷۵۴. فوت ← فیل ← لیز ← زلف ← فلز ← لیف ← فضول ← زیلو ← فلوت ← فیوز ← لوزی
۷۵۵. مبل ← قلم ← مشق ← شام ← طلا ← قشم ← مطب ← قلب ← قطب ← بالش ← قلاب ← قالب ← باطل ← طلاق ← بقال ← شلاق ← شمال


پاسخ بازی آمیرزا نسخه آمیرزا 3.2

۷۵۶. فیل ← لیف ← نیرو ← فیلم ← منفی ← لیمو ← فوری ← فرمول ← نیمرو ← نیلوفر
۷۵۷. کود ← یزد ← کدو ← زود ← نوک ← وزن ← کنجد ← کنیز ← نوید ← نیکو ← کندو ← جکوزی
۷۵۸. اول ← نسل ← ستون ← سوال ← سونا ← آسان ← تونل ← سالن ← استان ← ستوان
۷۵۹. برگ ← گرز ← رنگ ← زبان ← گراز ← آبان ← بزرگ ← انبار ← باران ← بازار ← ابزار ← ارزان ← بازرگان
۷۶۰. نرم ← نمک ← میخ ← خبر ← خنک ← نرخ ← کریم ← کبیر ← میخک ← کمین ← مریخ ← کربن ← مربی ← خمیر
۷۶۱. کود ← کدو ← تکه ← کوه ← دوا ← دکه ← کادو ← کاوه ← کاهو ← کوتاه
۷۶۲. سهم ← حنا ← نامه ← سالن ← ساحل ← ماسه ← سلام ← حمله ← سالم ← اسلحه ← حامله ← حماسه
۷۶۳. وزن ← میز ← موز ← آویز ← زیان ← زمین ← نیاز ← زانو ← زمان ← نماز ← آزمون ← میزان ← موازی ← مایونز
۷۶۴. تاب ← اسب ← حبس ← حساب ← ماست ← محبت ← تبسم ← تماس ← مساحت ← تمساح
۷۶۵. هوش ← موش ← بهمن ← شبنم ← ماشه ← آشوب ← شنبه ← شانه ← انبه ← شهاب ← باهوش ← نوشابه
۷۶۶. پیک ← کیش ← پری ← پیر ← شاکی ← کاشی ← شریک ← شکار ← پارک ← شاپرک ← پیراشکی
۷۶۷. یلدا ← دنیا ← امید ← لیمو ← مواد ← مدال ← میلاد ← میدان ← ملوان ← وانیل ← لیوان

حل بازی آمیرزا مرحله 768


۷۶۸. نان ← گله ← ناله ← لانه ← نهال ← گلاب ← ابله ← انبه ← نهنگ ← بالن ← بنگاه ← لبنان ← نگهبان
۷۶۹. نفس ← سرفه ← سفره ← آسان ← رفاه ← انار ← رسانه ← ناهار ← فرانسه ← افسانه
۷۷۰. برق ← براق ← بهار ← ایده ← قاره ← بدهی ← دبیر ← رقیب ← برده ← بیدار ← ردیاب ← بدرقه ← دایره
۷۷۱. موج ← جسم ← تماس ← نجات ← ماست ← سمنو ← ستون ← نجوم ← ناموس ← تومان ← مانتو
۷۷۲. شنا ← دهان ← شانه ← دانا ← آشنا ← دانش ← ناهار ← اشاره ← اراده ← هشدار ← اداره
۷۷۳. گاو ← لیگ ← گلو ← ویلا ← گاری ← ریال ← الگو ← گالری ← گوریل
۷۷۴. مکه ← مزه ← کینه ← زمین ← کمین ← نیزه ← همزن ← نازک ← کمان ← هیزم ← کنیز ← کیهان ← میزان
۷۷۵. جیغ ← مرغ ← موج ← جرم ← غوره ← مجری ← میوه ← جوهر ← جیوه ← هویج ← جریمه ← جمهوری
۷۷۶. زرد ← زهر ← زنگ ← رنگ ← گردن ← نهنگ ← هرگز ← گرده ← زنده ← زرنگ
۷۷۷. کشو ← کفش ← کیف ← شکم ← کشف ← موش ← کفاش ← کافی ← شکاف ← موشک ← مشکی
۷۷۸. آینه ← میهن ← مهدی ← دنیا ← ماده ← آینده ← همدان ← مانده ← میدان ← ناهید ← نماینده
۷۷۹. مشت ← مشق ← قشم ← آتش ← اتاق ← نقاش ← آشنا ← تماشا ← امانت ← انتقام

جواب بازی آمیرزا مرحله 780

۷۸۰. نوع ← شمع ← عمو ← روشن ← شروع ← معنا ← شورا ← شعور ← شاعر ← عمان ← معاون ← مشاور
۷۸۱. کیف ← کاسه ← سیاه ← سایه ← کیسه ← کینه ← آینه ← سینه ← کیهان ← سفینه
۷۸۲. میخ ← خفه ← خیمه ← منفی ← آینه ← خانه ← خیام ← خانم ← مخفی ← خامه
۷۸۳. مهم ← نمره ← جهان ← مجرم ← نجار ← آرنج ← جهنم ← مهاجم ← مهمان ← مهاجر ← مرجان ← مناره
۷۸۴. عمو ← سیم ← هوس ← عید ← عدس ← عمه ← سعی ← معده ← سعدی ← میوه
۷۸۵. پدر ← سپاه ← سیاه ← آدرس ← ساده ← پایه ← سایه ← پیاده ← پادری ← سیاره ← دایره ← پاریس
۷۸۶. وزن ← زوج ← جارو ← جوان ← آرنج ← آواز ← زانو ← نجار ← انار ← اجرا ← ارزان ← جانور
۷۸۷. نوار ← گریه ← گیاه ← گران ← گوهر ← گونه ← گیره ← ویران ← آهنگر ← انگور ← نیروگاه
۷۸۸. شکل ← کویر ← کیلو ← شلیک ← ویلا ← شکار ← لشکر ← کشور ← کولر ← وکیل ← شریک ← لواشک ← شلوار

جواب بازی آمیرزا مرحله 789

۷۸۹. قتل ← قلم ← قالی ← املا ← املت ← قیمت ← اتاق ← ایلام ← لیاقت ← قیامت ← مالیات ← ملاقات
۷۹۰. عدل ← دعا ← عمل ← علم ← علت ← مدال ← عادت ← املا ← معدل ← املت ← معتاد ← علامت ← عدالت ← اعتماد
۷۹۱. سود ← سوت ← هوس ← چوب ← چسب ← سبد ← بچه ← دست ← بسته ← دوست ← توبه
۷۹۲. شیخ ← آشتی ← بخیه ← بهشت ← بیشه ← شهاب ← باخت ← شاخه ← شتاب ← شباهت
۷۹۳. ارشد ← شادی ← ریشه ← رشید ← شهید ← هشدار ← دایره ← شهریار ← شهردار
۷۹۴. لیز ← کیلو ← ویلا ← ویزا ← وکیل ← لیمو ← آویز ← لوزی ← موازی ← لوازم ← مالزی
۷۹۵. شمع ← عمو ← شعر ← مشت ← ترشی ← شعور ← شروع ← مترو ← تورم ← مشتری ← مشورت ← تعمیر


جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا 3.3

۷۹۶. لکه ← دکه ← کدو ← کلاه ← کلبه ← کاوه ← کوله ← کادو ← کاهو ← کبود ← آلوده
۷۹۷. مهم ← قسم ← ماسه ← مقام ← همسر ← قاره ← سرما ← ساقه ← سارق ← سماق ← سرمه ← مراسم
۷۹۸. لنگ ← لگن ← یاس ← زنگ ← سنگ ← زگیل ← زیان ← سالن ← نیاز ← انزلی ← گیلاس ← گیلان ← انگلیس
۷۹۹. موج ← نان ← جام ← نامه ← جوان ← جهان ← جنون ← جهنم ← نمونه ← جوانه

جواب بازی آمیرزا مرحله 800

۸۰۰. شعبه ← شتاب ← شنبه ← نبات ← شهاب ← تابش ← بهشت ← تشنه ← شانه ← تنها ← شباهت
۸۰۱. سبک ← ببر ← اسب ← کاسب ← کلاس ← کباب ← کابل ← بابل ← بابک ← لباس ← کربلا
۸۰۲. محل ← حال ← شمال ← مسیح ← حلیم ← ساحل ← سالم ← سلام ← سلاح ← مسالح
۸۰۳. موز ← سوزن ← ستون ← سونا ← نماز ← ماست ← زانو ← تماس ← زمان ← ازمون ← ناموس ← مانتو ← ستوان ← تومان ← زمستان
۸۰۴. کشک ← چکش ← کیک ← کمک ← مشک ← شکم ← چشم ← کشیش ← مشکی ← چشمک ← کشمش
۸۰۵. غذا ← کوه ← کره ← آذر ← ذره ← غار ← کوره ← غوره ← کاغذ
۸۰۶. جیب ← باج ← جیوه ← هویج ← واجب ← باجه ← جواب ← جوجه
۸۰۷. پاک ← کمد ← شاد ← کشمش ← پماد ← پشمک ← ادمکش ← شمشاد
۸۰۸. نظم ← نظام ← مربی ← ناظم ← رمان ← مربا ← منبر ← بیمار
۸۰۹. هلو ← هوش ← لال ← لواش ← ویلا ← شلیل ← لوله ← هالو ← لاله ← هیولا ← شوالیه
۸۱۰. علم ← علف ← عمه ← فهم ← فال ← شفا ← شمع ← ماشه ← مشعل ← شعله ← شمال ← عالم
۸۱۱. جنگ ← گود ← گنج ← گونه ← گوجه ← بنده ← جنوب ← گنبد ← بودجه
۸۱۲. چاق ← قیر ← چای ← قوی ← قطر ← قوری ← رویا ← قارچ ← قطار ← چاقو
۸۱۳. صفا ← نصف ← حنا ← صاف ← صحنه ← صفحه ← اصفهان
۸۱۴. هدف ← هلو ← ژله ← واژه ← هالو ← آلوده ← فولاد ← فالوده
۸۱۵. علم ← عمه ← مطب ← طلا ← طعم ← باطل ← طعمه ← مطالعه
۸۱۶. مهم ← سهم ← سیاه ← مسیر ← مریم ← سایه ← ماسه ← سرمه ← مرهم ← همسر ← سیاره ← مراسم ← سرمایه
۸۱۷. شاد ← دشت ← مشت ← مدت ← شمال ← مدال ← املت ← تلاش ← سلام ← سالم ← دستمال
۸۱۸. مشق ← مرغ ← مصر ← شرق ← مقر ← قصه ← شهر ← رقص ← غصه ← قشم ← قرص
۸۱۹. زیرک ← بازی ← زیبا ← شکار ← آبکش ← ارزش ← زرشک ← بیکار ← شیراز ← ← باریک

جواب بازی آمیرزا مرحله 820

۸۲۰. سحر ← روح ← صلح ← اصل ← لوح ← سوال ← صحرا ← سلاح ← حلوا ← حصار ← ساحل ← رسول
۸۲۱. مزه ← میز ← زخم ← خزر ← خیار ←هیزم ← زیره ← خرما ← مریخ ← خمیر ← میرزا ← خمیازه
۸۲۲. دیو ← قوی ← قدم ← قیمه ← هدیه ← قدیم ← قهوه ← مهدی
۸۲۳. پشت ← دشت ← پست ← پاک ← تپش ← تشک ← دست ← کشت ← پشتک ← ساکت ← شکست ← پاکت ← دستکش
۸۲۴. نوه ← وطن ← وقت ← توان ← تنها ← تقوا ← نقطه ← قنات ← وانت
۸۲۵. آفت ← رخت ← عارف ← آخرت ← تعارف ← افتخار ← اختراع ← ارتفاع ← اعتراف
۸۲۶. عیب ← سیب ← اسب ← حبس ← بیست ← بیات ← ساعت ← حساب ← آسیب ← عباس ← تسبیح
۸۲۷. گرم ← گرگ ← گنگ ← نمک ← مرگ ← مکان ← گمرک ← گرما ← کمان ← کنار ← گران ← گرمکن ← گرگان ← کرمان
۸۲۸. چرخ ← چرم ← میخ ← چاه ← چای ← خیمه ← خیار ← خیام ← خمیر ← خرما ← خامه ← مخچه ← مریخ ← چهار ← میخچه
۸۲۹. پتو ← پلو ← پدر ← پول ← توپ ← تپل ← پدال ← پودر ← دولت ← دلار ← تولد ← پارو ← پادو ← پالتو ← دلاور

جواب بازی آمیرزا مرحله 830

۸۳۰. مدت ← صفر ← مصر ← خرد ← مصرف ← فرصت ← دختر ← خدمت ← دفتر ← درخت
۸۳۱. پدر ← پناه ← پنیر ← پیدا ← پاره ← پرده ← پراید ← پیاده ← پادری ← ناهید ← دایره ← پرنده ← آینده ← پیراهن
۸۳۲. دبی ← یزد ← دیو ← کدو ← دکه ← کبد ← بدهی ← کبود ← کوزه ← کوبیده
۸۳۳. زخم ← نان ← جان ← جام ← مخزن ← نماز ← ناخن ← خانم ← خزان ← زمان ← زنجان ← انجمن
۸۳۴. قله ← قفل ← فقر ← لوح ← قول ← قهر ← حرف ← حلق ← فرق ← روح ← حوله ← حلقه
۸۳۵. عید ← دیس ← عیب ← سعی ← عدس ← سبد ← عهد ← سیب ← سعید ← هدیه ← بدهی ← سعدی


جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا 3.8

۸۳۶. شاد ← شیخ ← شاخ ← خدا ← شوخی ← خرید ← شورا ← درویش ← دیوار ← دشوار ← رادیو ← داریوش ← خورشید
۸۳۷. مدت ← همت ← هادی ← هدیه ← مهدی ← ایده ← ماده ← دهات ← ماهی ← هدایت ← اهمیت
۸۳۸. عرب ← شعر ← شهر ← عطش ← عطر ← عطار ← عابر ← شاعر ← بهار ← شهاب ← شعبه ← رابطه
۸۳۹. نان ← قول ← نقل ← وقت ← تقوا ← تونل ← آنتن ← قاتل ← قنات ← قانون
۸۴۰. غذا ← غاز ← غزل ← غرب ← زاغ ← بذر ← آذر ← لاغر ← غزال ← بالغ ← زغال ← زابل ← غبار ← البرز
۸۴۱. جسد ← جسم ← سجده ← ساده ← سنجد ← مسجد ← جهنم ← جهاد ← جامد ← جاده ← جهان ← مهندس ← همدان ← سجاده ← دماسنج
۸۴۲. گرز ← گور ← وزن ← سنگ ← سنگر ← گوزن ← نوکر ← سنگک ← سرنگ ← زرنگ ← نرگس ← سوزن ← کنسرو
۸۴۳. عکس ← سعی ← عیب ← سبک ← اسب ← بیان ← عینک ← بانک ← آسیب ← عناب ← عباس ← کاسب ← عکاس
۸۴۴. چرم ← پله ← چاپ ← لپه ← پرچم ← چاله ← چهار ← لامپ ← پارچ ← پاره ← مچاله ← پارچه
۸۴۵. مبل ← سیما ← لیمو ← سویا ← موسی ← سبیل ← لباس ← آسیب ← سوال ← مساوی ← آلبوم ← لوبیا ← ابلیس ← موبایل ← آبلیمو
۸۴۶. گویش ← شیره ← ریشه ← گریه ← گیره ← گیوه ← گوهر ← شوره ← شرور ← رشوه ← شوهر ← گوشه ← گروه ← شهریور
۸۴۷. سفت ← فوت ← نفت ← وفا ← تنفس ← مونس ← ستون ← سمنو ← ناموس ← مسافت ← ستوان ← تومان ← مانتو ← فانوس
۸۴۸. ملت ← تونل ← املا ← تاول ← املت ← امانت ← آلمان ← تاوان ← ملوان ← مولانا
۸۴۹. رحم ← روح ← لوح ← حرم ← میوه ← حریم ← میله ← حیله ← حلیم ← حوله ← حمله ← محله ← لیمو ← روحیه ← مرحله

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 850


۸۵۰. موز ← تمیز ← زیان ← زینت ← ونیز ← نیاز ← زانو ← زمین ← زیتون ← آزمون ← موازی ← میزان ← امنیت ← مایونز ← ویتنام
۸۵۱. هدف ← شهد ← بدل ← شنبه ← هلند ← دنبه ← بنده ← بلند ← دشنه ← بنفشه
۸۵۲. توت ← اسیر ← رویا ← ساری ← راست ← ترسو ← استر ← ریاست ← اورست ← تورات ← روستا ← توریست
۸۵۳. رخت ← تاج ← عاج ← خارج ← اجرا ← اخرت ← تاجر ← اخراج ← اختراع
۸۵۴. کوه ← کاهو ← کاوش ← کاهش ← آشنا ← شانه ← شکوه ← کاشان ← اشکان ← کوهان ← هواکش
۸۵۵. جرم ← رضا ← ضامن ← امضا ← نجار ← رمان ← ارنج ← انار ← آرمان ← رمضان ← مرجان
۸۵۶. زهرا ← هزار ← زبان ← روزه ← بانو ← برنز ← بازو ← روزنه ← زنبور ← راهزن ← بهروز ← روباه ← روبان
۸۵۷. ناب ← عیب ← تاب ← بیات ← باطن ← بیان ← طناب ← عناب ← نبات ← طبیعت
۸۵۸. ذوب ← ذات ← مذهب ← مذاب ← توهم ← تابه ← بوته ← توبه ← تباه ← مهتاب
۸۵۹. دقت ← صدا ← قصد ← اقا ← اتاق ← قاتل ← صادق ← اصالت ← صداقت ← اقتصاد

جواب بازی آمیرزا مرحله 860

۸۶۰. ظهر ← ظرف ← حرف ← حیف ← ظریف ← حریف ← ظاهر ← حرفه ← حافظ ← رفاه ← حفره ← رایحه ← حافظه
۸۶۱. پند ← پسر ← پدر ← سپر ← آدرس ← آسان ← انار ← رسانا ← پاندا ← پاسدار
۸۶۲. قله ← لقب ← قبله ← قلاب ← نقاب ← قالب ← آبان ← انبه ← بقال ← بالا ← نقاله ← انقلاب
۸۶۳. قیر ← زمین ← امیر ← زیان ← قیام ← قرمز ← قرآن ← مزار ← میرزا ← قناری ← نیزار ← منقار ← میزان
۸۶۴. پیر ← پری ← سعی ← عید ← رعد ← رشد ← شعر ← سعدی ← عدسی ← سریع ← رسید ← پرسش
۸۶۵. حبس ← بیست ← آسیب ← ایست ← حیات ← مسیح ← حساب ← تبسم ← محبت ← حمایت ← تسبیح ← مساحت ← تمساح
۸۶۶. فنر ← دفن ← نیرو ← نوید ← فرنی ← ردیف ← درون ← فرود ← فوری ← فروردین
۸۶۷. نصب ← نخل ← خاص ← اصل ← ناقص ← نقاب ← قصاب ← خالص ← بالن ← خلاق ← خالق ← خلبان
۸۶۸. نظم ← گام ← فنا ← نفت ← تنگ ← نظام ← تفنگ ← ناظم ← نظافت
۸۶۹. دیو ← شهید ← شیار ← ریشه ← رشوه ← شیره ← ادویه ← دیوار ← دشوار ← دایره ← درویش ← هشدار ← هوشیار
۸۷۰. ساق ← چرب ← غرب ← چاق ← غرق ← اسب ← باغ ← چسب ← برق ← چراغ ← قبرس ← سابق ← براق ← سارق ← قارچ ← سراب
۸۷۱. مدت ← مشت ← همت ← دشت ← ماشه ← مشهد ← دهات ← توشه ← ماده ← شهامت ← شهادت
۸۷۲. شاخ ← لوح ← لاشه ← شاخه ← حلوا ← لواش ← خاله ← خوشه ← حوله ← خواهش ← خوشحال
۸۷۳. ورق ← چاق ← پوچ ← قوچ ← چاپ ← قهر ← چاره ← چاقو ← پاچه ← قارچ ← قاره ← پارو ← پارچ ← پارچه
۸۷۴. زیپ ← تپه ← نیزه ← پینه ← هویت ← زینت ← پوزه ← وزنه ← پونه ← پونز ← پوتین ← توهین ← زیتون
۸۷۵. غرق ← قطر ← قرض ← قبض ← قطب ← بغض ← برق ← ضرب ← ضبط ← قطره ← ضربه ← طبقه

جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا 3.9

 

۸۷۶. پوچ ← چاپ ← پارچ ← پنچر ← چنار ← آچار ← آوار ← انار ← پارو ← نوار ← اروپا ← چوپان
۸۷۷. قسم ← ماهی ← همسر ← سارق ← قیمه ← قیام ← سیما ← سرمه ← ساقه ← سرما ← سهام ← قاره ← سماق ← مقیاس ← سیاره ← سرمایه
۸۷۸. گره ← آگهی ← گیاه ← گریه ← گیره ← آینه ← گاری ← نگاه ← آهنگ ← گناه ← گران ← گرگان ← آهنگر
۸۷۹. زره ← پرش ← شکر ← زبر ← کره ← بره ← پشه ← پزشک ← بشکه ← برکه ← زرشک ← شهرک ← شبکه

حل بازی آمیرزا مرحله 880

۸۸۰. زرد ← رعد ← فدا ← عزا ← دعا ← دراز ← ارزن ← فردا ← دفاع ← عارف ← عرفان ← فرزند ← زعفران
۸۸۱. میخ ← مرد ← مرید ← مدیر ← خرید ← خیمه ← مهدی ← نیمه ← نمره ← مرده ← مریخ ← خنده ← خمیر ← نیمرخ ← خمیده ← مدینه
۸۸۲. گاو ← لوس ← هلو ← مگس ← گلو ← گله ← گسل ← ماسه ← سوله ← سوال ← الگو ← هالو ← مولا ← لامسه ← ماسوله ← گوساله
۸۸۳. کوک ← سکو ← کبک ← کتک ← بوس ← اسب ← سوت ← سبک ← کتاب ← باکو ← باکو ← واکس ← سکوت ← کاسب ← کوبا ← کابوس ← کاکتوس
۸۸۴. تپه ← چاه ← چاپ ← تنه ← بچه ← پنبه ← پناه ← ابهت ← چانه ← تباه ← تنها ← پاچه ← نبات ← تپانچه
۸۸۵. طول ← طلب ← لبو ← عیب ← علی ← طبل ← طلا ← ویلا ← عالی ← بلوط ← طلوع ← طالع ← باطل ← طالبی ← لوبیا
۸۸۶. تیر ← زیر ← تیز ← زیپ ← ریز ← راز ← زار ← تراز ← پریز ← پیاز ← پاییز ← زیارت ← پیتزا
۸۸۷. نوه ← ذوق ← قرن ← قهر ← آذر ← ورق ← ذهن ← ذره ← نقره ← رونق ← قاره ← قرآن ← آذوقه
۸۸۸. کچل ← چکه ← کوه ← لکه ← غول ← لغو ← کوله ← کاوه ← کوچه ← کلاه ← چاله ← هلاک ← کاهو ← کلاغ ← آلوچه ← کلوچه
۸۸۹. حجم ← جام ← حجت ← تاج ← باج ← بام ← تاب ← حمام ← محبت ← ماتم ← تمام ← حجاب ← محتاج ← حجامت

جواب بازی آمیرزا مرحله 890

۸۹۰. فنا ← فدا ← نصف ← صفا ← نقص ← افق ← داد ← صدا ← صاف ← صادق ← ناقص ← فندق ← قاصد ← قناد
۸۹۱. سبک ← سبد ← کبد ← کاج ← جدا ← جسد ← بانک ← کاسب ← اندک ← سنجد ← دکان ← سجاد ← کنجد ← سنجاب
۸۹۲. پست ← سوپ ← سپر ← ترس ← پسر ← پرتو ← پوست ← سرور ← ترور ← پارو ← اورست ← روستا ← پرستو ← پرستار
۸۹۳. تبر ← حنا ← طرح ← ربات ← نبات ← طناب ← طراح ← باطن ← انبر ← راحت ← بحران
۸۹۴. لکه ← سکه ← کلک ← هتل ← تکه ← کاسه ← کلاه ← کلاس ← هلاک ← ساکت ← سکته ← اسکلت ← اسکله ← کالسکه
۸۹۵. شکل ← شغل ← لاک ← کال ← لغت ← تشک ← داغ ← دشت ← شاد ← کلاغ ← تلاش ← کاشت ← شغال ← غلات ← غلتک ← شکلات
۸۹۶. سیب ← گلاب ← آسیب ← سبیل ← لباس ← بالن ← انگل ← سالن ← سنبل ← گیلان ← سبلان ← ابلیس ← گلابی ← سیلاب ← گیلاس ← انگلیسی
۸۹۷. گرد ← برگ ← کنار ← کربن ← گردن ← گنبد ← بانک ← اندک ← اردک ← رکاب ← دکان ← آبرنگ ← گرداب ← کرگدن
۸۹۸. شاخ ← خشن ← شخم ← شنل ← خشم ← ملخ ← نخل ← شمال ← ماشه ← نامه ← خانم ← خامه ← خاله ← شانه ← شاخه ← خانه
۸۹۹. غرق ← غرب ← قبر ← غیب ← قهر ← باغ ← برق ← قیر ← غار ← رقیب ← غایب ← براق ← غبار ← قاره ← غریبه

جواب بازی آمیرزا مرحله 900

۹۰۰. عدس ← عید ← سعی ← دست ← دعا ← داس ← اسید ← عدسی ← سعدی ← ساعت ← ساعد ← ایست ← عادت ← عیادت ← سعادت
۹۰۱. سهم ← سیم ← مهم ← جسم ← جرم ← مریم ← مجری ← جیره ← همسر ← مجرم ← سرمه ← مرهم ← جریمه ← مجسمه
۹۰۲. گیج ← نان ← رنج ← جگر ← نگین ← گاری ← جنین ← آرنج ← نجار ← انجیر ← نگران ← نارنج ← نارنجی ← نارنگی
۹۰۳. کوه ← نوک ← نان ← آینه ← کاوه ← کاهو ← کینه ← کیهان ← کنایه ← کانون ← کوهان ← یونان
۹۰۴. مزه ← زخم ← میخ ← بخیه ← زمین ← همزن ← هیزم ← زینب ← خیمه ← نخبه ← مخزن ← بهمن ← میهن ← نیزه ← بیمه
۹۰۵. سکو ← عکس ← سریع ← نیرو ← کویر ← یونس ← وسیع ← عینک ← عروس ← رکوع ← سیرک ← کرسی ← عروسی ← کنسرو ← عروسک
۹۰۶. مشت ← نمک ← تشک ← منشی ← کاشی ← آشتی ← کشتی ← مشکی ← تمشک ← کمین ← شاکی ← شکایت ← نیمکت ← نمایش ← امنیت ← کتانی ← ماشین
۹۰۷. چاه ← تاب ← چای ← تیغ ← باغ ← هیچ ← بچه ← تهی ← غیبت ← بغچه ← بیات ← غایب ← باغچه
۹۰۸. باک ← کبد ← کبود ← کندو ← بودا ← کوبا ← باکو ← کباب ← بانو ← بابک ← اندک ← بانک ← کادو ← دکان ← کدبانو
۹۰۹. زیپ ← پوزش ← وزیر ← پیاز ← پویا ← آشپز ← آرزو ← ارزش ← ورزش ← شیپور ← پرویز ← شیراز ← پرواز ← پیروز ← پیشواز ← زیرپوش
۹۱۰. عمه ← طلا ← عمل ← طمع ← علم ← مبل ← مطب ← طعم ← طبل ← لطمه ← طعمه ← باطل ← ابله ← عالم ← طلبه ← علامه ← مطالعه
۹۱۱. دفن ← برف ← دنیا ← دبیر ← فریب ← بیان ← فردا ← دریا ← ردیاب ← فریاد ← آفرین ← بریان ← دینار ← بیدار
۹۱۲. ذوب ← ذرت ← ذات ← آذر ← بذر ← کتاب ← تبرک ← برکت ← تذکر ← باروت ← کبوتر ← تکاور
۹۱۳. شفا ← کافه ← فشار ← کافر ← کاهش ← کوره ← کفاش ← کشور ← فروش ← شهرک ← شوهر ← رفاه ← روکش ← شکاف ← شکار ← هواکش ← شکوفه ← فواره
۹۱۴. عمه ← شکم ← عهد ← مکه ← کمد ← شمع ← دکه ← کعبه ← مکعب ← بشکه ← دکمه ← دکمه ← معده ← شبکه ← شعبه ← معبد ← مشهد ← شعبده
۹۱۵. ضرب ← نبض ← هضم ← رضا ← نامه ← مربا ← انبه ← نمره ← بهمن ← ضامن ← ضربه ← رمضان ← مهربان ← برنامه

جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا 4

۹۱۶. پرش ← مشک ← مرز ← کرم ← پشم ← کشش ← شکم ← کمر ← رمز ← رزم ← شمش ← شکر ← شپش ← کشمش ← مرکز ← زرشک ← پشمک ← پزشک
۹۱۷. جام ← جرم ← رنج ← آجر ← برج ← مجرد ← برنج ← مبدا ← مربا ← آرنج ← جامد ← مرداب ← نامرد ← درمان ← جبران ← مرجان
۹۱۸. گسل ← گیس ← تاس ← رتیل ← لیتر ← لیست ← گاری ← ریال ← ستار ← راست ← گالری ← سیگار ← سریال ← گیلاس ← گیتار ← ریاست
۹۱۹. ریل ← فیل ← لیف ← وفا ← فال ← فوری ← ویلا ← ویران ← روانی ← وانیل ← فوران ← آفرین ← لیوان ← نیلوفر ← فناوری
۹۲۰. عدل ← علم ← عمه ← دعا ← مهم ← معده ← معدل ← معلم ← همدم ← معما ← عالم ← ماده ← دلمه ← عادل ← معاد ← مدال ← معادله ← معامله
۹۲۱. آهن ← ذهن ← هند ← دهان ← زاهد ← اهدا ← زنده ← اذان ← آزاد ← دانا ← دانه ← آزاده ← زاهدان ← اندازه
۹۲۲. اول ← لبو ← تاب ← نبات ← تونل ← تنبل ← تاول ← نوبت ← آبان ← بالا ← بانو ← بالن ← تابلو ← تالاب ← توانا ← اتوبان
۹۲۳. چتر ← چرب ← جهت ← جرم ← چرم ← بره ← برج ← بچه ← مرتب ← رتبه ← بهتر ← تجربه ← تربچه ← ترجمه
۹۲۴. عدل ← علم ← عمل ← دعا ← معدل ← معاد ← معلم ← معما ← املا ← عالم ← عادل ← امام ← مدال ← اعدام
۹۲۵. تیز ← زبر ← متر ← رحم ← تیر ← حرم ← میز ← تمیز ← حریم ← مربی ← رحمت ← حرمت ← ترمز ← محبت ← زحمت ← تبریز ← تحریم
۹۲۶. نمک ← نمد ← نفس ← کند ← کمد ← کفن ← سند ← سنگ ← مگس ← کمند ← گندم ← مسکن ← فندک ← سنگک
۹۲۷. چکه ← کوچ ← کوه ← چاه ← منچ ← مکه ← کاوه ← کوچه ← چکمه ← نامه ← مکان ← کاهو ← کمان ← هامون ← کوهان ← کمانچه
۹۲۸. عمو ← نوع ← عمه ← میوه ← امین ← مایع ← میهن ← نیمه ← مینا ← مانع ← عمان ← هاون ← معنا ← معاون ← همایون ← معاینه
۹۲۹. یاس ← قسم ← سقا ← ساق ← سیما ← سایه ← قیمه ← قایق ← قیام ← سماق ← ساقه ← سهام ← سیاه ← ماسه ← مقیاس ← مقایسه

حل بازی آمیرزا مرحله 930


۹۳۰. گوی ← گران ← ویلا ← لنگر ← گاری ← الگو ← گونی ← گیلان ← گوریل ← گونیا ← واگیر ← گالری ← انگور ← النگو ← لیوان ← ویران ← وانیل ← نارگیل
۹۳۱. سمت ← ستم ← ساز ← همت ← مزه ← متن ← تسمه ← تماس ← نماز ← همزن ← تازه ← زمان ← سازه ← ماست ← تنها ← مهناز ← زمستان
۹۳۲. شیک ← پیک ← نیش ← کیش ← لنگ ← لگن ← لیگ ← شنل ← شکل ← پلک ← پکن ← شلنگ ← کلنگ ← پلنگ ← شلیک
۹۳۳. سرخ ← سخت ← خیر ← سیخ ← خیس ← رخت ← آسیا ← خیار ← آخرت ← راست ← ساخت ← ریاست ← اسارت ← تاخیر ← تاریخ ← استخر ← خسارت ← اختیار
۹۳۴. لگد ← لنج ← لگن ← گنج ← گله ← لجن ← جلد ← جنگ ← جهل ← لندن ← هلند ← جنگل ← نهنگ ← جنگنده
۹۳۵. زیر ← ساز ← میز ← مسیر ← زمین ← نسیم ← سرما ← زمان ← نماز ← مزار ← نیزار ← میزان ← یاسمن ← میرزا ← سیمان ← سینما ← سمینار ← سرزمین ← ریسمان
۹۳۶. بیمه ← نمره ← منبر ← میهن ← نیمه ← مربی ← مربا ← انبر ← اهرم ← بهمن ← بیمار ← مناره ← بریان ← بامیه ← مهربان ← اهریمن ← برنامه
۹۳۷. ستم ← داس ← خدا ← مدت ← سمت ← سخت ← خام ← تاس ← اسم ← خادم ← ساخت ← خدمت ← آدامس ← استاد ← خدمات ← استخدام
۹۳۸. طلب ← سخن ← سطل ← خال ← طبس ← نخل ← طلا ← لباس ← طناب ← بالن ← باطن ← باطل ← سنبل ← سالن ← سبلان ← خلبان ← سلطان
۹۳۹. عمه ← عمل ← عهد ← مبل ← لبه ← شهد ← بدل ← شمع ← مشهد ← معبد ← معده ← معدل ← شعبه ← شعله ← مشعل ← شعبده

جواب بازی آمیرزا مرحله 940

۹۴۰. رنج ← حنا ← رهن ← نهر ← هنر ← جان ← پهن ← پنج ← پناه ← پاره ← پنجه ← جهان ← جراح ← آرنج ← نجار ← حراج ← جنجره ← پنجاه ← پنجره
۹۴۱. زبر ← زال ← مبل ← بره ← باز ← مزه ← لازم ← هزار ← مزار ← باله ← زابل ← ابله ← زهرا ← البرز ← مبارز ← زباله ← مبارزه
۹۴۲. چای ← چنگ ← چهل ← چین ← چاه ← لایه ← آگهی ← گیاه ← لنگه ← انگل ← چانه ← چاله ← گلایه ← چنگال ← گیلان ← یگانه
۹۴۳. سکه ← سکو ← کاسه ← سکوت ← تانک ← کوسه ← کتان ← کاهو ← ستون ← تکان ← سکته ← تنها ← کوتاه ← کوهان ← واکسن ← سوهان ← ستوان ← کوهستان
۹۴۴. برج ← جدا ← جهاد ← آباد ← جاده ← اجرا ← اهدا ← درجه ← برده ← باجه ← ارابه ← اداره ← اراده ← براده ← اجاره
۹۴۵. غول ← غرش ← لغو ← کور ← مرغ ← شغل ← شکل ← موشک ← کشور ← کولر ← روکش ← مشکل ← لشکر ← شلوغ ← مغول ← شلغم ← مشغول
۹۴۶. روز ← زور ← تیز ← وزن ← وزیر ← زینب ← ونیز ← نیرو ← روزی ← برنز ← تنور ← نوبت ← تبریز ← زنبور ← بیرون ← زیتون ← توربین
۹۴۷. رشد ← رخش ← شوخ ← دیو ← شیخ ← خشت ← دشت ← شوخی ← رویش ← ترشی ← خرید ← درخت ← درشت ← دوخت ← دختر ← درویش ← خورشید
۹۴۸. مشت ← ترس ← رشت ← شرم ← اتم ← همت ← سرمه ← تراش ← همسر ← شهرت ← رشته ← ترمه ← تسمه ← ارتش ← اهرم ← راست ← رستم ← تراشه ← ستاره ← شهامت ← شماره ← مهارت
۹۴۹. چاق ← چای ← میل ← قلم ← قله ← قالی ← قیمه ← قیام ← میله ← لقمه ← چاله ← چماق ← مقاله ← مچاله ← ملاقه ← قالیچه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 900

۹۵۰. یزد ← زود ← هدف ← زیره ← روزی ← وزیر ← فیوز ← یهود ← ردیف ← روده ← دوره ← روزه ← فوری ← فرود ← دیروز ← رفوزه ← فیروزه
۹۵۱. لگد ← گدا ← بیل ← دین ← گنبد ← یلدا ← بلند ← بانگ ← گلاب ← بنیاد ← گاندی ← گلدان ← گلابی ← دنبال ← گیلان
۹۵۲. عید ← تهی ← دعا ← دایه ← ایده ← دعوا ← هویت ← دهات ← دعوت ← تهوع ← عادت ← وداع ← وعده ← هدایت ← ادویه
۹۵۳. ماش ← مشت ← مشک ← تشک ← حکم ← کاشی ← حیات ← حکیم ← مشکی ← کشتی ← شاکی ← حکمت ← تمشک ← ماکت ← شامی ← کاشت ← شکایت ← حکایت ← حمایت
۹۵۴. نوک ← سعی ← کوی ← نوه ← سکو ← عکس ← نوع ← عینک ← یونس ← کیسه ← وسیع ← کینه ← کوسه ← سینه ← نسیه
۹۵۵. تله ← شفا ← شکل ← لکه ← هتل ← کاشف ← کافه ← کفاش ← کلاه ← کاهش ← کشته ← شکاف ← تلاش ← فلکه ← فلات ← کلافه ← آشفته ← شکلات ← تفاله

جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا 4.1

۹۵۶. تنگ ← گاو ← شوت ← گوش ← تراش ← نگار ← واگن ← گران ← گوشت ← روشن ← تنور ← شورا ← ارتش ← انگشتر ← انگور ← شناور ← گوارش ← انگشتر
۹۵۷. رنج ← زجر ← تیز ← تاج ← زیان ← آرنج ← جرات ← تینر ← نجار ← تراز ← ارزن ← نجات ← تاجر ← جنایت ← زنجیر ← نیزار ← زیارت ← جریان ← انجیر
۹۵۸. سکه ← کسل ← لکه ← کلک ← کبک ← سبک ← کلاس ← کلبه ← کلاه ← کابل ← لباس ← باله ← کاسه ← اسکله ← کالسکه
۹۵۹. شاد ← شال ← دیو ← شادی ← رشید ← ریال ← دریا ← دلیر ← یلدا ← لواش ← دلار ← ارشد ← دلاور ← دشوار ← رادیو ← دیوار ← شلوار ← درویش ← داریوش

جواب بازی آمیرزا مرحله 960


۹۶۰. رزم ← راز ← رمز ← متر ← زار ← حرم ← تراز ← ماتم ← زحمت ← مرام ← محرم ← مرمت ← ترمز ← راحت ← حمام ← حرمت ← حرام ← تمام ← رحمت ← ممتاز ← مزاحم ← محترم
۹۶۱. دست ← دیس ← یاد ← سنت ← داس ← تاس ← تند ← آسیا ← اسید ← دنیا ← تنیس ← ایست ← استاد ← تندیس ← استان ← آستین ← داستان
۹۶۲. نمک ← مسکو ← مترو ← موکت ← مونس ← مسکن ← سکوت ← رستم ← تورم ← تنور ← سمور ← سمنو ← کنسرو ← مترسک ← ترکمن ← سکونت ← سنتور ← کنسرو ← متروک

اصلاحیه جواب مرحله 962 بازی آمیرزا

(یکی از جواب های #کنسرو را به کنسرت تغییر دهید و مرحله را رد کنید)


۹۶۳. نفس ← فال ← یاس ← لیف ← فیل ← سال ← سنگ ← انگل ← فسیل ← نفیس ← ایفل ← سالن ← گالن ← سفال ← گیلاس ← گیلان ← انگلیس
۹۶۴. پشه ← پوک ← کاوه ← پوشک ← پونه ← کاوش ← کاهو ← کاهش ← پناه ← شکوه ← پنکه ← پوشه ← شانه ← کوهان ← هواکش ← پاشنه ← پوشاک ← کاپشن ← واکنش
۹۶۵. چای ← شعر ← یاد ← رعد ← دعا ← عید ← رشد ← دریا ← شادی ← شیاد ← شعار ← شاعر ← ارشد ← رشید ← شیار ← چادر ← عشایر
۹۶۶. کره ← کشو ← کوه ← شوک ← کینه ← کویر ← نیرو ← شریک ← کوره ← روکش ← روشن ← شهرک ← کشور ← شکوه ← نیشکر ← نشریه
۹۶۷. فرد ← وفا ← اوج ← فوری ← اردو ← ایرج ← رویا ← ردیف ← جواد ← جارو ← جادو ← فردا ← فرود ← فریاد ← جاوید ← دیوار ← رادیو
۹۶۸. برق ← قاب ← بوق ← باج ← وجب ← جوهر ← قاره ← ورقه ← واجب ← بهار ← جارو ← باجه ← براق ← جرقه ← جواب ← جواهر ← جوراب ← روباه
۹۶۹. رخت ← خوک ← کاخ ← خیر ← کور ← خاک ← کتری ← آخرت ← کویت ← خاور ← کویر ← تاخیر ← کتیرا ← خیرات ← تکاور ← خوراک ← تاریک ← تاریخ ← خوراکی

جواب بازی آمیرزا مرحله 970

۹۷۰. عمل ← علت ← علم ← عمه ← مهم ← ملت ← متهم ← مهلت ← معما ← معلم ← عالم ← تمام ← املت ← ماتم ← مهمات ← متاهل ← علامت ← علامه ← معامله
۹۷۱. بره ← بشر ← برش ← واشر ← شوهر ← رویش ← ریشه ← بیشه ← شورا ← رشوه ← بهار ← شهاب ← بوشهر ← بیهوش ← روباه ← باهوش ← هوشیار
۹۷۲. نجس ← نان ← نفس ← نجف ← جنس ← جان ← ناجی ← سینا ← جنین ← نفیس ← فنجان ← اسفنج ← فسنجان
۹۷۳. گرز ← تیز ← بیت ← برگ ← بزرگ ← زیبا ← گاری ← گراز ← بازی ← تبریز ← زیارت ← بیزار ← گیتار ← باتری ← بازیگر
۹۷۴. یمن ← متن ← پتو ← توپ ← تیم ← پویا ← پیام ← مینو ← تایپ ← توان ← تمنا ← وانت ← پوتین ← پیمان ← پیانو ← تومان ← مانتو ← امنیت ← ویتنام
۹۷۵. مصر ← صبر ← میخ ← صبا ← خام ← خاص ← بخار ← مریخ ← امیر ← خیار ← خیام ← خراب ← مربا ← خرما ← مرخصی ← بخاری ← بیمار
۹۷۶. شاد ← مشق ← مشهد ← نامه ← دمشق ← نقشه ← نقاش ← قناد ← دهان ← دشمن ← شانه ← دانش ← همدان ← دهقان ← دشنام
۹۷۷. نجس ← ماه ← مهم ← جسم ← مهسا ← ماسه ← نامه ← منجم ← جهنم ← جهان ← جامه ← سهام ← مهاجم ← مجسمه ← مهمان
۹۷۸. زبل ← زبر ← لجن ← زجر ← برج ← رنج ← نجیب ← زینب ← لیزر ← برنج ← برنز ← لبریز ← برزیل ← زنبیل ← زنجیر ← زنجبیل
۹۷۹. یاس ← سمیه ← سایه ← سهیم ← قیمه ← هیات ← قیام ← قیمت ← ماهی ← ساقه ← سماق ← تسمه ← تماس ← ماسه ← سیاه ← قسمت ← قیامت ← مقیاس ← اهمیت ← تقسیم ← مقایسه

جواب بازی آمیرزا مرحله 980

۹۸۰. حدس ← ماده ← ماست ← ساده ← ستاد ← مداح ← ماسه ← مهسا ← متحد ← تماس ← حامد ← احمد ← دهات ← دسته ← تمساح ← حماسه ← حسادت
۹۸۱. وزیر ← پیاز ← شیوا ← پویا ← ریزش ← ارزش ← پوزش ← ورزش ← آشپز ← پوریا ← واریز ← شیپور ← شیراز ← پیروز ← پرواز ← پرویز ← زیرپوش
۹۸۲. نوه ← مین ← یمن ← موج ← جنین ← نیمه ← میهن ← هویج ← هومن ← جیوه ← هجوم ← نجوم ← میوه ← جهنم ← یونجه ← مجنون ← نمونه
۹۸۳. قلک ← قله ← کیف ← لکه ← قفل ← فلک ← افق ← قیف ← کافی ← افقی ← لایه ← قالی ← کافه ← فلکه ← کلاه ← کلیه ← قافیه ← قافله ← کلافه
۹۸۴. هرز ← زخم ← میخ ← خزر ← خبر ← خرم ← زیره ← هیزم ← خیمه ← خیره ← بخیه ← مریخ ← برزخ ← خمیر ← مربی ← بیمه ← خربزه
۹۸۵. مگس ← مرگ ← نرم ← یمن ← گرم ← رنگ ← مرغ ← سنگ ← رسمی ← گریم ← سنگر ← نرگس ← مسیر ← نسیم ← غمگین ← سیمرغ
۹۸۶. ملت ← مبل ← سمت ← سنبل ← ملات ← لباس ← نبات ← نسبت ← تماس ← تبسم ← املت ← تتبل ← سلام ← سالن ← سبلان ← سلمان ← سلامت ← مناسب
۹۸۷. لاک ← شکل ← هتل ← لکه ← تشک ← تکه ← آشتی ← کاشی ← تیله ← تیشه ← شلیک ← کشتی ← کلیه ← کاهش ← تلاش ← کشته ← تکیه ← کلاه ← شکایت ← آتلیه ← شکلات
۹۸۸. جنگ ← جشن ← شنا ← گنج ← گاج ← جان ← تاج ← تنگ ← کاشت ← کتان ← تکان ← تانک ← نجات ← گنجشک ← انگشت
۹۸۹. کدو ← خوک ← کاخ ← خدا ← کور ← کود ← خاک ← ورود ← کارد ← کادو ← حاور ← اردک ← وارد ← دکور ← خودرو ← خوراک ← خودکار

جواب بازی آمیرزا مرحله 990

۹۹۰. یاس ← عدس ← دین ← عید ← دعا ← سعی ← سعدی ← عدسی ← عینک ← سعید ← عادی ← ساعد ← دکان ← اندک ← دنیا ← سینا ← عکاس
۹۹۱. دین ← نقل ← یاد ← نقی ← قند ← نان ← نقد ← یلدا ← لندن ← دنیا ← قالی ← لادن ← لایق ← قندان ← قلیان ← قنادی
۹۹۲. گره ← سگه ← سند ← دکه ← کره ← کسر ← گردن ← سهند ← سنگر ← گرده ← سنگک ← سرنگ ← سرکه ← نرگس ← رنده ← نرده ← سرهنگ ← کرگدن ← گردنه ← گرسنه
۹۹۳. عمو ← دعا ← مدت ← معنا ← معدن ← مواد ← وانت ← دعوا ← نعمت ← نماد ← دعوت ← عادت ← تمدن ← تنوع ← عمان ← مانع ← معاون ← تومان ← مانتو ← معتاد
۹۹۴. ماهی ← سیما ← سیاه ← بیمه ← ساری ← سمیه ← مهسا ← مربی ← مسیر ← ماسه ← سهام ← مربا ← سرما ← سرمه ← همسر ← بیمار ← سیاره ← بهرام ← بامیه ← سهراب ← مهراب ← سرمایه
۹۹۵. قرض ← نرم ← رقم ← رضا ← امیر ← مریض ← امین ← راضی ← قاضی ← قیام ← ضامن ← قرآن ← مینا ← قناری ← رمضان ← منقرض ← رامین ← منقار

جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا 4.2

۹۹۶. کمک ← کیک ← یمن ← میز ← نمک ← زین ← زیان ← زمین ← نیاز ← نازک ← مکان ← زمان ← نماز ← نیما ← کمان ← مکزیک ← میزان ← مکانیک
۹۹۷. شهر ← هرز ← شیر ← زهر ← زجر ← زره ← ریشه ← زیره ← شیره ← جاری ← جیره ← زهرا ← ارزش ← هاجر ← هزار ← جزیره ← شیرجه ← شیراز ← جایزه
۹۹۸. چلو ← چاه ← یقه ← چای ← چاق ← قوچ ← قول ← قله ← لایق ← لایه ← قالی ← چاقو ← چاله ← ویلا ← آلوچه ← قالیچه
۹۹۹. تاج ← اوج ← اینه ← نجات ← هویج ← جیوه ← جوان ← توان ← تنها ← توجه ← جهان ← نتیجه ← نهایت ← یونجه ← جنایت ← هیجان ← جوانی ← توهین

جواب بازی آمیرزا مرحله 1000

۱۰۰۰. دما ← ندا ← مزد ← نام ← دام ← نما ← حنا ← نماز ← نماد ← مداح ← حامد ← دامن ← حمام ← احمد ← محمد ← زمان ← مزاحم ← نامزد
۱۰۰۱. سیما ← سلام ← سالن ← املا ← اسیا ← نسیم ← اسان ← سالم ← سلمان. اسمان ← ایمان ← المان. ایلام ← سیمان ← امسال ← سامان ← الماس ← سلیمان ← میانسال
۱۰۰۲. هوش ← شاه ← شیب ← بیل ← شال ← لایه ← ویلا ← اشوب ← بیشه ← شهاب ← لواش ← ابله ← بیهوش ← هیولا ← لوبیا ← باهوش ← الویه
۱۰۰۳. دین ← سیم ← دیس ← یمن ← سند ← سهم ← سمیه ← نسیه ← سهند ← هدیه ← سینه ← مهدی ← سمند ←نسیم ← میهن ← هندسه ← مدینه ← سهمیه ←مهندس
۱۰۰۴. چای ← نیت ← کیش ← چین ← چکش ← تشک ← کشتی ← تانک ← اشتی ← کاشی ← کتان ← کاشت ← شاکی ← تکان ← چاشنی ← شکایت ← کتانی
۱۰۰۵. متر ← نبض ← مضر ← ضرب ← رضا ← تبر ← متن ← مرتب ← مربا ← تمنا ←تمبر ← رانت ← نبات ← ضامن ← رمضان ← ضربان ← ضمانت
۱۰۰۶. سکه ← مکه ← مترو ← سکوت ← سکته ← موکت ← کوسه ← مسکو ← همسر ← کوره ← توهم ← رستم ← تورم ← ترسو ← ترمه ← سمور ← سوره ← سرمه ← سرکه ←مترسک ← متروکه ← سورتمه
۱۰۰۷. هوا ← ماه ← هوس ← مژه ← وام ← سهم ← اسم ← اهو ← واژه ← مهسا ← ماسه ← سوژه ← سهام ← ساوه ← ماساژ
۱۰۰۸. سفت ← سفر ← فساد ← فردا ← ردیف ← اسید ← ایست ← سفید ← فاسد ← درست ← افسر ← ادرس ← فارس ← دفتر ← تفسیر ← فریاد ← تدریس ← سفارت ← ریاست ← دریافت ← دستیار

جواب بازی آمیرزا مرحله 1009


۱۰۰۹. تبر ← ترب ← لبو ← نبوت ← کولر ← نوکر ← نوبت ← تونل ← بلور ← برکت ← تبرک ← تنور ← تنبل ← کنترل ← کبوتر
۱۰۱۰. غار ← سرب ← چسب ← چرا ← غرب ← چرب ← برس ← اسب ← ارس ← ابر ← ببر ← باغ ← بار ← چراغ ← سراب ← غبار
۱۰۱۱. پدر ← پند ← اره ← پیدا ← پناه ← دنیا ← پنیر ← پایه ← ارده ← نادر ← رنده ← پاره ← پرده ← نرده ← پراید ← پیاده ← ادینه ← دینار ← دایره ← پرنده ← اینده ← ناهید ← پیراهن
۱۰۱۲. چرک ← کوچ ← کوه ← کله ← چکه ← مکه ← لکه ← کچل ← چرم ← کولر ← کوچه ← کوله ← کوره ← چروک ← ولرم ← ملکه ← کلمه ← چکمه ← کلوچه ← مورچه
۱۰۱۳. وارد ← دنیا ← نیرو ← نادر ← اینه ← رادیو ← ناهید ← ادویه ← دینار ← ویران ← دوران ← وردنه ← اروند ← اندوه ← اینده ← دایره ← دیوار ← دیوانه
۱۰۱۴. پرش ← پتو ← شور ← تیپ ← تیر ← پشت ← شوت ← توت ← تشت ← ترش ← تپش ← توپ ← تور ← ترشی ← پشتی ← تیتر ← یورش ← رویش ← تیشرت ← شیپور
۱۰۱۵. بیل ← گلو ← ریل ← گاو ← برگ ← ریال ← گاری ← ویلا ← بلور ← الگو ← گلاب ← واگیر ← گالری ← لوبیا ← گوریل ← گلابی ← بلوار
۱۰۱۶. سرب ← سیب ← اسب ← اسیر ←مربی ← مسیر ← امیر ← سیما ← سرما ← سراب ← مربا ← اسیب ← بیسیم ← سیراب ← بیمار ← بسیار ← سیرابی
۱۰۱۷. نور ← وزن ← زبر ← زبان ← بازو ← روان ← زانو ← بانو ← برنز ← ارزو ← ابرو ← ابان ← ازار ← انار ← اواز ← زنبور ← انبار ← ارزان. ابزار. روبان ← بازار ← باران
۱۰۱۸. رشد ← رشت ← مشت ← شهر ← ترش ←دشت ← ترشی ← تیره ← شهید ← تیشه ← مهدی ← ریشه ←مرید ← درشت ← درهم ← رشته ← مدیر ← مشهد ← شهرت ← مشتری
۱۰۱۹. یزد ← وزن ← یاد ← دیو ← زود ← نان ← زیان ← ویزا ← زیاد ← ایزد ← دنیا ← زانو ← نیاز ← نوزاد ← زندان ← یونان ← اندونزی

جواب بازی آمیرزا مرحله 1020


۱۰۲۰. یاس ← نفس ← ریل ← لیف ← فیل ← سفر ← سال ← سفیر ← سینا ← نفیس ← فسیل ← افسر ← سفال ← فارس ← سالن ← ریال ← سریال ← افرین
۱۰۲۱. سبز ← سرب ← زبر ← زوج ← سرو ← وجب ← وزن ← سوز ← نجس ← جنس ← برج ← رنج ← سوزن ← برنج ← برنز ← بورس ← رسوب ← جنوب ← جسور ← زنبور
۱۰۲۲. چمن ← چشم ← چاه ← چین ← چای ← نیش ← ماش ← شاه ← میهن ← امین ← چانه ← منشی ← شانه ← ماهی ← نامه ← چشمه ← هاشم ← همایش ← چاشنی ← شاهین ← نمایش ← ماشین
۱۰۲۳. وبا ← لبو ← توکل ← نوبت ← کتان ← کوبا ← کابل ← کتاب ← تونل ← بانو. بانک ← تانک ← تنبل ← بالن ← بالکن ← تابلو ← وکالت ← تنباکو
۱۰۲۴. فلک ← لکه ← کره ← مکه ← کلاف ← کامل ← همکف ← کلام ← کمال ← کلمه ← کلاه ← فلکه ← مالک ← رفاه ← اهرم ← اکرم ← کافر ← کافه ← ملکه ← ماهر ← همکار ← کلافه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1025


۱۰۲۵. قند ← قاب ← نصب ← صبا ← نقص ← صدا ← بدن ← باد ← بند ← صیاد ← دنیا ← بیان ← باند ← قصاب ← صادق ← نقاب ← ناقص ← قنادی
۱۰۲۶. رخش ← خاک ← خوک ← خوب ← خشک ← بخش ← شوخ ← شاخ ← شکار ← شورا ← رکاب ← خواب ← بخار ← خاور ← ابکش ← ابرو ← خراب ← کشور ← خشاب ← خراش ← خوراک ← خشکبار
۱۰۲۷. مزه ← میز ← بره ← باز ← ابزی ← زیبا ← ماهی ← بیمه ← بازی ← مربی ← زهرا ← هیزم ← زیره ← هزار ← مربا ← مهراب ← مبارز ← بهرام ← میرزا ← ابریز ← بیمار ← بامیه
۱۰۲۸. سرب ← سبد ← سرد ← پسر ← پدر ← درس ← برده ← نبرد ← بدنه ← سهند ← پنبه ← سپهر ← بندر ← برنده ← سپهبد ← سپرده ← پرنده
۱۰۲۹. مبل ← لقب ← قله ← محل ← همت ← هتل ← ملت ← قتل ← قلب ← حلق ← حمله ← مهلت ← حلقه ← محله ← لقمه ← قلمه ← قبله ← محبت
۱۰۳۰. نوا ← وام ← ناو ← نظم ← وان ← اول ← ظلم ← مال ← مومن ← نظام ← ظالم ← منظم ← ناظم ← مظلوم ← ملوان
۱۰۳۱. ناف ← آهن ← تنه ← تاب ← آفت ← نفت ← هفت ← نبات ← تنها ← تباه ← انبه ← آبان ← تابه ← بافت ← آفتاب ← انتها ← آفتابه
۱۰۳۲. نیش ← کهن ← کیش ← شیک ← شاه ← انشا ← آینه ← شاکی ← کاشی ← آشنا ← کاهش ← شانه ← کینه ← اشیا ← شایان ← کیهان ← شاهین ← کاشان ← اشکان ← آشیانه ← کاشانه
۱۰۳۳. خطا ← مطب ← میخ ← آیه ← آبی ← بام ← خام ← بها ← ماه ← بخیه ← خیمه ← خیام ← خیاط ← خامه ← بیمه ← ماهی ← طباخی ← مخاطب ← بامیه
۱۰۳۴. دکه ← دشت ← مدت ← همت ← مکه ← کته ← شهرت ← شهرک ← دکمه ← مشهد ← مدرک ← تشکر ← ترشک ← تمشک ← درشت ← رشته ← شرکت ← درهم ← دکتر ← مشترک ← درشکه
۱۰۳۵. دعا ← عدس ← دست ← عادت ← سرعت ← سرود ← سواد ← وسعت ← دعوا ← عروس ← وارد ← ساعد ← دوست ← راست ← درست ← دعوت ← راسو ← ساعت ← رسوا ← دستور ← سعادت ← روستا

پاسخ بازی آمیرزا نسخه آمیرزا 4.3

۱۰۳۶. لنگ ← لگن ← یاس ← سنگ ← زنگ ← زگیل ← نیاز ← زیان ← انگل ← سالن ← انزلی ← گیلاس ← گیلان ← انگلیس
۱۰۳۷. محل ← شام ← سیم ← سیل ← ساحل ← سیما ← مسیح ← حلیم ← سالم ← شمال ← سلام ← مسلح ← سلاح
۱۰۳۸. کشک ← چکش ← کمک ← کیش ← کیک ← مشک ← شکم ← شمش ← چشم ← کشیک ← کشیش ← مشکی ← چشمک ← کشمش
۱۰۳۹. کار ← غذا ← کوه ← کره ← آذر ← ذره ← ذکر ← غار ← کوره ← کاوه ← غوره ← کاغذ ← کاهو
۱۰۴۰. نرم ← نظر ← نظم ← انبر ← رمان ← امیر ← مربی ← نظام ← منبر ← ناظر ← مربا ← ناظم ← بریان ← بیمار
۱۰۴۱. آزیر ← کارت ← یکتا ← کتری ← دریا ← ژاکت ← دارت ← اردک ← راکت ← دکتر ← کتیرا ← تاریک ← تدارک
۱۰۴۲. فلز ← فدا ← فال ← وفا ← هلو ← هدف ← زلف ← زال ← فاز ← زود ← زالو ← هالو ← دزفول ← آلوده ← فولاد ← فالوده
۱۰۴۳. مهم ← یاس ← سهم ← سیاه ← ماسه ← مسیر ← ریسه ← مریم ← سایه ← مرام ← ماهر ← مرهم ← سرمه ← همسر ← سیاره ← مراسم ← سرمایه
۱۰۴۴. شیب ← عیب‌ ← شیعه ← اینه ← بیشه ← شهاب ← انبه‌ ← شانه ← شنبه ← شعبه ← شایعه ← شعبان ← شاهین
۱۰۴۵. مزه ← زخم ← میخ ← میز ← خزر ← خیمه ← هیزم ← زیره ← خیره ← خیام ← خیار ← خمره ← خرما ← خامه ← خمیر ← مریخ ← میرزا ← خمیازه
۱۰۴۶. حسب ← عیب ← سیب ← تاس ← اسب ← بست ← تاب ← ایست ← حیات ← بیات ← ساعت ← حساب ← عباس ← بیست ← آسیب ← تسبیح
۱۰۴۷. میل ← نور ← لیف ← فیل ← فنر ← فرم ← نرم ← نیرو ← فیلم ← منفی ← فوری ← لیمو ← ولرم ← فرمول ← نیمرو ← نیلوفر
۱۰۴۸. موج ← نوه ← نان ← جام ← نجوم ← نامه ← جهان ← جنون ← هجوم ← جوان ← جهنم ← نمونه ← انجمن ← جوانه ← مجنون
۱۰۴۹. تنش ← شنبه ← شعبه ← شتاب ← نبات ← عناب ← شهاب ← تابش ← تشنه ← انبه ← بهشت ← شانه ← تنها ← شبانه ← شعبان

حل بازی آمیرزا مرحله 1050

۱۰۵۰. پتو ← پلو ← پدر ← پول ← توپ ← تپل ← پدال ← پودر ← پارو ← دارت ← دلار ← دولت ← تولد ← پادو ← پالتو ← دلاور ← پولدار
۱۰۵۱. بکر ← ببر ← سبک ← کال ← لاک ← اسب ← باک ← کاسب ← کابل ← کلاس ← کباب ← رکاب ← بابک ← بابل ← لباس ← اکبر ← کربلا
۱۰۵۲. پدر ← پناه ← پیدا ← پنیر ← پرده ← پاره ← پراید ← پیاده ← آدینه ← پادری ← دینار ← دایره ← پرنده ← ناهید ← آینده ← پیراهن
۱۰۵۳. خان ← زخم ← نان ← جام ← جان ← مخزن ← نماز ← ناخن ← مجاز ← خانم ← خزان ← زمان ← انجام ← انجمن
۱۰۵۴. قله ← قفل ← فقر ← لوح ← قول ← فرق ← قهر ← حلق ← حرف ← روح ← لوحه ← ورقه ← حوله ← حلقه ← حرفه
۱۰۵۵. مهم ← سق ← قسم ← رقم ← ساق ← قاره ← ماسه ← همسر ← مقام ← سرما ← ساقه ← سارق ← سرمه ← سهام ← سماق ← مراسم
۱۰۵۶. قفل ← قبل ← قتل ← تلف ← لغت ← باغ ← بغل ← قلب ← قالب ← قلاب ← بقال ← بالغ ← بافت ← تقلب ← قاتل ← فلات ← غلات
۱۰۵۷. کمد ← کدو ← هند ← مکه ← کوه ← کود ← دکه ← موج ← نمک ← نوه ← دکمه ← جهنم ← نجوم ← هجوم ← کندو ← کنجد
۱۰۵۸. خیر ← شیخ ← فرش ← دوش ← خوش ← شوید ← خرید ← شوخی ← فرید ← شریف ← فوری ← فروش ← فرود ← رشید ← رویش ← درویش ← فرشید ← خورشید
۱۰۵۹. عقب ← شوق ← شعر ← عشق ← عرق ← عرب ← بوق ← برق ← برش ← ربع ← شرق ← روح ← عقرب ← شروع ← شعور ← عبور

جواب بازی آمیرزا مرحله 1060


۱۰۶۰. مشک ← شکم ← شکر ← مهر ← کمر ← پشه ← پشم ← بشر ← شرم ← شهر ← پشمک ← برکه ← بشکه ← شهرک ← مرکب ← شبکه
۱۰۶۱. گیس ← گاو ← سیم ← گوی ← سیب ← گام ← اسم ← بام ← اسب ← مگس ← سوگ ← سویا ← میگو ← موسی ← آسیب ← سیما ← مساوی
۱۰۶۲. زود ← خوب ← خون ← وزن ← خدا ← زانو ← زبان ← نخود ← بازو ← بانو ← خزان ← دوزخ ← خواب ← نوزاد ← نابود
۱۰۶۳. هتل ← کینه ← آینه ← کلیه ← لیته ← تیله ← تکیه ← نکته ← لکنت ← تنها ← کتان ← کلاه ← کیهان ← کنایه ← نهایت ← لاتین ← کتاتی
۱۰۶۴. شوم ← شنل ← موش ← نوه ← هوش ← هلو ← دوش ← هلند ← دشنه ← دشمن ← مشهد ← دلمه ← دمنوش
۱۰۶۵. رشت ← شتر ← تیر ← ترش ← ترشی ← رویا ← اشیا‌. آشتی. آریا. شورا. ارتش. واشر. شیار. تراش. اتریش. آرایش
۱۰۶۶. عمه. عرب. مهر. متر. همت. چرم. بچه. چتر. چرب. مرتع. عبرت. رتبه. تمبر. مرتب. مربع. تربچه. معتبر
۱۰۶۷. دسر. درس. خوب. سرخ. سبز. رود. خرس. بره. سوره. برده. سرود. روده. خروس. خسرو. بورس. رسوب
۱۰۶۸. میخ. خیر. خطر. خیار. امین. مینا. خیام. خیاط. امیر. خمیر. مریخ. نیما. خرما. رامین
۱۰۶۹. عمه. شخم. شمع. علم. عمل. شام. خشم. شاخ. ملخ. مشعل. ماشه. عمله. شاخه. خامه. خاله. شمال. شعله. علامه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1070

۱۰۷۰. سکو. سود. کسل. فلک. سال. کادو. واکس. کلاس. کلاف. لوکس. سواد. سوال. فاسد. سفال. فولاد
۱۰۷۱. سمت. ستم. قیر. قسم. رسم. ترس. رقم. مریم. قیمت. رسمی. سرقت. رستم. قسمت. تقسیم. ترمیم. مستقیم
۱۰۷۲. تکه. سکه. نمک. متن. کته. مسکن. نکته. کمان. همسن. کاسه. کتان. تنها. ساکت. سکته. تسمه. تماس. سکان. ماسک. سهام
۱۰۷۳. ملت. نمک. کلم. نعل. هتل. مکه. تکه. تله. علم. عمه. عمل. نکته. کلمه. متلک. لعنت. ملکه. نعمت. مهلت
۱۰۷۴. هدف. هادی. ایده. آینه. دنیا. نوید. دهان. دانه. ادویه. آدینه. فایده. اندوه. آینده. ناهید. دیوانه
۱۰۷۵. چمن ← خدا ← اخم ← خام ← معاد ← معدن ← نخاع ← مانع ← دامن ← خانم ← عمان ← عماد ← چمدان

جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا 4.4

۱۰۷۶. شیب ← مشت ← آشتی ← تیشه ← بیمه ← بیشه ← شبیه ← امشب ← تابه ← تابش ← شتاب ← بهشت ← شهاب ← مهتاب ← شهامت ← همایش ← مهتابی ← بامیه
۱۰۷۷. کوچ ← چکه ← کوه ← کله ← چلو ← لکه ← خوک ← ملخ ← کچل ← کوچه ← کوله ← چکمه ← ملکه ← کلمه ← کلوچه
۱۰۷۸. جیب ← عاج ← وجب ← عیب ← باج ← جان ← نجیب ← عجیب ← واجب ← جنوب ← بانو ← جواب ← عناب ← جوان ← بینوا
۱۰۷۹. مزد ← نادم ← منها ← زنده ← نامه ← همزن ← آزاد ← نامزد ← همدان ← مهناز ← آزاده ← ادامه ← آماده ← اندام ← مانده ← زمان ← دامنه ← اندازه ← زاهدان
۱۰۸۰. قلب ← قفل ← قله ← بقا ← لاف ← قاب ← قال ← ابله ← قالی ← افق ← لایه ← لایق ← قلاب ← قالب ← قبیله ← قافیه ← قیافه ← قلابی ← قافله ← بقالی
۱۰۸۱. زمین ← ایست ← تمیز ← زیست ← سایز ← تنیس ← نسیم ← نماز ← میزان ← سیمان ← سینما ← آستین ← امنیت ← زمستان
۱۰۸۲. بره ← راه ← انبه ← بانو ← بهار ← انار ←آوار ← آبان ← روبان ← ناهار ← روباه ← ارابه ← آواره ← انبار ← باران ← انبوه
۱۰۸۳. نای ← نیش ← نفع ← دین ← عید ← فیش ← فنی ← دفع ← دعا ← دفن ← شفا ← شاد ← شادی ← عادی ← دانش ← دفاع ← فانی ← دنیا ← افشین
۱۰۸۴. یاس ← گرم ← ریگ ← گوی ← گاو ← سوگ ← مرگ ← مگس ← میگو ← گاری ← گیسو ← سویا ← مسیر ← سمور ← موسیر ← مویرگ ← سیگار ← سماور ← مساوی
۱۰۸۵٫ سیر ← سحر ← حیا ← حرف ← سفیر ← سایه ← حریف ← ریسه ← سیاه ← رفاه ← حرفه ← افسر ← سفره ← فارس ← سرفه ← رایحه ← سیاره ← فارسی
۱۰۸۶. ترب ← نیت ← تبر ← بره ← هرم ← بیمه ← مربی ← میهن ← نیمه ← تیره ← تمبر ← ترمه ← بهمن ← رتبه ← نمره ← مرتب ← تنبیه ← تمرین ← مرتبه ← بهترین
۱۰۸۷. زره ← زهر ← خزر ← زبر ← غرب ← هرز ← غار ← غاز ← باغ ← خبر ← باز ← بخار ← غبار ← هزار ← خراب ← زهرا ← بهار ← خربزه ← خرابه
۱۰۸۸. قاب ← قیر ← بقا ← بوق ← قوی ← نیرو ← قوری ← رقیب ← قاری ← بانو ← قران ← براق ← نقاب ← باقر ← قناری ← بریان ← روانی ← ویران ← بیرون ← فربان
۱۰۸۹. تاج ← برج ← جواب ← توجه ← جارو ← واجب ← جرات ← جوهر ← رتبه ← توبه ← بهار ← بوته ← بهتر ← تاجر ← تابه ← باروت ← روباه ← تجربه ← جواهر ← جوراب

جواب بازی آمیرزا مرحله 1090


۱۰۹۰. دین ← بیت ← سیب ← دیس ← عیب ← سعی ← عید ← نیت ← سبد ← سند ← دست ← بعد ← تند ← عدس ← سعدی ← سهید ← عدسی ← سنتی ← تنیس ← بیست ← تندیس ← تبعید ← بستنی
۱۰۹۱. همت ← اسم ← مرام ← متهم ← مرمت ← همسر ← مرهم ← سهام ← راست ← تمام ← اهرم ←رستم ← سرما ← مراسم ← مهمات ← ستاره ← مهارت ←
۱۰۹۲. گام ← هوش ← گوش ← گاو ← ماه ← موش ← آگهی ← گیاه ← میوه ← میگو ← گوشی ← گویش ← گوشه ← هاشم ← ماشه ← گویا ← ماهی ← گیشه ← گواهی ← گاومیش
۱۰۹۳٫ دما ← دام ← مدت ← مات ← تاب ← باد ← ادب ← مداح ← محمد ← مبدا ← احمد ← محبت ← حامد ← حمام ← متحد ← تمام
۱۰۹۴. هرز ← شهر ← نیش ← زیر ← ریز ← جهش ← جشن ← رنج ← زهر ← زجر ← جیره ← شرجی ← شیره ← نیزه ← جزیره ← شیرجه ← نشریه ← زنجیر
۱۰۹۵. غار ← شغل ← غرب ← لغت ← غرش ← بال ← بغل ← باغ ← تراش ← غبار ← بالغ ← لاغر ← غلات ← غربت ← شتاب ← شربت ← تلاش ← شاغل ← غارت ← غالب ← شغال ← تابش

جواب بازی آمیرزا مرحله 1096


۱۰۹۶. دزد ← نان ← داد ← هند ← زاهد ← زنده ← دهان ← دانه ← دنده ← دندان ← زندان ← دندانه
۱۰۹۷. خفه ← فهم ← میخ ← اخم ← خام ← خیام ← خیمه ← مخفی ← آگهی ← خامه ← ماهی ← گیاه ← مخفیگاه
۱۰۹۸. عهد ← عید ← سعی ← عمه ← دعا ← اسید ← مهدی ← عادی ← عدسی ← سعدی ← سعید ← مایع ← ماده ← معده ← ساده ← سهام ← هادی ← سایه ← امید ← ایده
۱۰۹۹. عصب ← عصا ← عصر ← عیب ← صبا ← صبر ← ربع ← عربی ← رویا ← یاور ← عبور ← عابر ← صبور ← رباعی

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۰

غول ← غرش ← غار ← موش ← مرغ ← لغو ← شغل ← شاغل ← شغال ← مغول ← ولرم ← آغوش ← لاغر ← شلوغ ← شورا ← غلام ← شلغم ← شلوار ← مشاور ← مشغول

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۱

شرم ← شام ← سوت ← موش ← مشت ← ماش ← سرو ← مترو ← تورم ← رستم ← سروش ← سمور ← روستا ← سماور ← مشاور ← مشورت

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۲

چای ← چرا ← قوی ← چاق ← قیر ← قوچ ← ورق ← قیچی ← قوری ← قاری ← چاقو ← قارچ ← رویا ← یاور

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۳

سکه ← سکو ← سیب ← اسب ← یاس ←سبک ← آسیب ← کوبا ← سیاه ← کیسه ←سایه ← کاوه ← باکو ← کاسب ← واکس ← ساوه ← کاهو ←کوسه ← کاسه ← کابوس

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۰۴

نمک ← کمد ← عید ← مشک ← شمع ← شکم ← مشکی ← معنی ← عینک ← دشمن ← کمند ← معدن ← منشی ← کمین

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۰۵

موش ← نرم ← شفا ← شرف ← فشار ← نرمش ← واشر ← روشن ← فروش ← فرمان ← شناور ← مشاور ← مانور ← منشور ← فراموش

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۰۶

قالب ← قشم ← بقا ← قلم ← مشق ← مبل ← لقب ← قبل ← قاب ← شلاق ← بقال ← امشب ← شمال ← قاشق ← قلاب ← قالب ← مقابل ← قشلاق

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۷

پشه ← شهد ← پهن ← پند ← شاد ← دانا ← پناه ← دانش ← آشنا ← شانه ← شاهد ← دهان ← پاداش ← پاشنه ← پاندا ← پادشاه

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۰۸

حال ← لحن ← حمل ← حنا ← منت ← ملت ← محل ← املا ← تمنا ← املت ← حالت ← حالا ← امانت ← آلمان ← احتمال ← امتحان

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۰۹

زخم ← میخ ← میز ← زمین ← خانم ← زیان ← هیزم ← خیام ← نامه ← مخزن ← خانه ← نماز ← خزانه ← میزان ← خمیازه

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۱۰

ربع ← عرب ← کما ← باک ← مرتب ← مربا ← مربع ← مکعب ← کتاب ← مرکب ← مکتب ← برکت ← عابر ← تبرک ← عبرت ← متکا ← مبارک ← عبارت ← عمارت ← معتبر ← مرکبات

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۱۱

سرد ← سند ← سبد ← سرب ← متر ← نرم ←نمد ← مدت ← مرد ← ترب ← تند ← بست ← دست ←مدرس ← مرتب ← بندر ← نبرد ←تبسم ← سمند ← درست ← تمدن ← رستم ← دربست ← سمندر ← مستند

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۱۲

تقی ← قیر ← ریل ← تپل ← قتل ← قالی ← لایق ← ترقی ← ریال ← قاتل ← تایپ ← لیتر ← لیاقت ← اقلیت ← پرتقال

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱۳

شکل ← لاک ← کشو ← کلک ←کشک ← کاوش ← کشور ← شکاک ← شکار ← کولر ← لواش ← لشکر ← کولاک ← شلوار ← لواشک ← شلوارک

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۱۱۴

زجر ← رنج ← ناز ← هزار ← جیره ← زیره ← نیزه ← آینه ← نجار ← جهان ← آرنج ← زهرا ← هیجان ← زنجیر ← جزیره ← جایزه ← جریان ← راهزن ← جنازه ←انجیر

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۱۵

قلم ← قتل ← قمه ← هتل ← ملت ← آقا ← لقمه ← اتاق ← مهلت ← قامت ← قاتل ← ملاقه ← متاهل ← اتهام ←اقامت ← مقاله ← الهام ← ملاقات

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۱۱۶

طلب ← مطب ← سطل ← طناب ← طلسم ←مطلب ← باطل ← سلام ← سنبل ← باطن ← سلمان ← سبلان ← سلطان ← مناسب

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱۷

ذهن ← ذره ← هتل ← لذت ← ذرت ← آذر ← تله ← نهال ← ناله ← تنها ← لانه ← تهران ←ترانه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱۸

گاو ← سنگ ← سوت ← تنگ ← تونس ← واگن ← تنور ← سنگر ← نرگس ← راسو ← سرنگ ← ستون ← روستا ← انگور ← ستوان ← سنتور ← سروان ← راستگو ← گورستان

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۱۹

مدت ← عهد ← مهد ← عید ← دیو ← عمه ← عمو ← میوه ← توهم ← توده ← مهدی ← معده ← عمود ← وعده ← دعوت ← عمودی

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۲۰

حنا ← حکم ← حسن ← نسیم ← کمان ← حسین ← مسیح ← حکیم ← ماسک ← محسن ← مسکن ← مکان ← حاکم ← سیمان ← سینما

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۲۱

وقت ← قوم ← یقه ← قوی ← بوق ← قوت ← مقوی ← قیمت ←قیمه ← میوه ← توبه ← بوته ← موقت ← بقیه ← بیمه ← تقویم

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۲۲

گله ← گلو ← لایه ← ویلا ← سایه ← سوال ← الگو ← گیاه ← وسیله ← وسایل ← گیلاس ← گوساله

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۳

شخم ← خون ← خوش ← شوخ ← هوش ← موش ← مشت ← خشم ← خشت ← خشن ← تشنه ← تخمه ← توشه ← خوشه ← خشونت

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۲۴

یزد ← دیگ ← میز ← مزد ← میهن ← هیزم ← زمین ← مهدی ← گندم ← زنده ← نیزه ← زندگی ← مدینه ← گزینه

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۲۵

نمد ← امین ← مینا ← حمید ← دنیا ← امید ← نیما ← حامد ← احمد ← حمام ← محمد ← مداحی ← میدان

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۶

سنت ← تنیس ← سیاه ← تنها ← تیره ← راست ← سینه ← نهایت ← سیاره ← آستین ← رسانه ← ترانه ← تهران ← ستاره ← تیرآهن

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۷

سکو ← سیب ← یاس ← سبک ← اسب ← باک ← باکو ← آسیب ← کوبا ← بابک ← واکس ← کباب ← کاسب ← کابوس

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۸

عمو ← مدل ← عمل ← عدل ← علم ← معلم ← مومن ← معدن ← عمود ← معدل ← ممنوع

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۹

چاپ ← چاه ← پله ← مال ← چهل ← لپه ← چاله ← املا ← لامپ ← پاچه ← الهام ← مچاله ← پامچال

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۳۰

تنه ← ظهر ← تار ← انار ← ناظر ← تنها ← تهران ← انتها ← نظارت ← ناهار ← انتظار

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۳۱

خرم ← ملخ ← خال ← اخم ← خرما ← ولرم ← خاله ← خامه ← اهرم ← هموار ← خواهر ← خرمالو

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۲

گرد ← ریل ← دیگ ← گدا ← لگد ← یلدا ← دلیر ← گاری ← دلار ← ریال ← رسید ← سیگار ← سریال ← گالری ← سالگرد

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۳

قله ← قلب ← قطب ← لقب ← لبو ← لبه ← طول ← بوق ← بلوط ← بلیط ← قوطی ← قبول ← طلبه ← قبله ← طبقه ← طویله ← قبیله

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۳۴

گاز ← وزن ← گاو ← گرگ ← گرز ← زور ← روز ← زنگ ← گران ← گوزن ← گراز ← واگن ← زرنگ ← زانو ← انگور ← گرگان ← گروگان

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۳۵

سوت ← محو ← نوح ← وحی ← ستم ← حسن ← حسین ← نسیم ← ستون ← تونس ← محسن

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۶

وزن ← میز ← موز ← وزنه ← زمین ← هیزم ← نامه ← موزه ← زانو ← موازی ← زاویه ← آزمون

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۳۷

زوج ← زود ← یزد ← دره ← جیره ← جزوه ← زیره ← هویج ← جیوه ← وزیر ← روده ← دوره ← روزه ← جوهر ← درجه ← دیروز ← جزیره

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۳۸

زود ← زالو ← روده ← روزه ← وارد ← هزار ← زهرا ← آرزو ← دراز ← دلار ← دوره ← آلوده ← دلاور ← زردآلو ← دروازه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۹

شوت ← نیش ← تیز ← زشت ← سوت ← زینت ← یونس ← شیون ← ستون ← سوزن ← زیتون

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۰

لپه ← لال ← پله ← یلدا ← لیلا ← پایه ← پیله ← دلیل ← پیدا ← دلال ← هلال ← لاله ← لایه ← هادی ← پدال ← پیاله ← پیاده

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۴۱

رشت ← تنگ ← رنگ ← شهر ← شتر ← برگ ← بره ← شنبه ← شربت ← گربه ← شهرت ← بهشت ← رشته ← تشنه ← رتبه ← برشته

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۴۲

لقب ← ساق ← قاب ← نقل ← آقا ← سنبل ← نقاب ← لباس ← قالب ← بالن ← بالا ← آبان ← سالن ← سابق ← بقال ← سبلان ← انقلاب

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۳

مبل ← طلا ← متن ← ملت ← مطب ← طبل ← تاب ← مطلب ← نبات ← باطل ← باطن ← تنبل ← طناب ← بالن

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۴

کاخ ← کاج ← میخ ← کرج ← خرم ← خاک ← جام ← خرج ← کریم ← میخک ← خیام ← ایرج ← خمار ← خرما ← خمیر ← خارج

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۵

پاک ← پشم ← کشو ← موش ← پشمک ← پوشک ← کشور ← پارک ← موشک ← شاپرک ← مراکش ← مشاور ← پوشاک ← شامپو

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۶

تند ← دانا ← دانه ← زنده ← دهان ← تنها ← آزاد ← تازه ← آزاده ← زاهدان ← اندازه

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۷

زود ← زرد ← روز ← کود ← کدو ← کاخ ← خوک ← خزر ← کادو ← آرزو ← اردک ← دراز ← وارد ← خوراک ← خودکار

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۸

دما ← دام ← مدت ← مات ← باد ← ادب ← محمد ← احمد ← مداح ← محبت ← حمام ← حامد ← متحد

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۹

مشت ← شوت ← ملت ← موش ← لواش ← ولرم ← مترو ← تورم ← ارتش ← شورا ← شمال ← مشاور ← شلوار ← مشورت

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵۰ تا 1200

رخت ← خرم ← عمر ← متر ← مات ← خام ← تخم ← آخرت ← آمار ← خرما ← آرام ← مخترع ← عمارت ← اختراع

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵۱

شوت ← شاد ← دشت ← کود ← کدو ← نوک ← تند ← تشک ← کتان ← کاوش ← تانک ← کندو ← اندک ← دانش ← تکان ← کاشت ← کادو ← کودتا ← واکنش

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵۲

خیر ← فخر ← سیخ ← خیس ← سرخ ← خرس ← سفر ← خسیس ← افسر ← سفیر ← ساری ← فارس ← خیار ← فارسی

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵۳

زرشک ← انشا ← شکار ← ناشر ← نازک ← ارزش ← آشنا ← آزار ← اراک ← اشکان ← شنزار ← کاشان ← آشکار ← ارزان

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵۴

شتر ← سوت ← نفت ← فوت ← فرش ← شرف ← سفت ← نفس ← تنور ← فروش ← تنفس ← سروش ← ستون ← روشن ← سنتور ← سرنوشت

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵۵

شمع ← عمه ← عهد ← مشهد ← مانع ← ماشه ← نامه ← معده ← معدن ← ماده ← دشمن ← شاهد ← شانه ← دانش ← عمان ← همدان ← دامنه ← شمعدان

جواب امیرزا مرحله ۱۱۵۶

قوت ← قوی ← شوق ← آتش ← شوت ← قایق ← قاشق ← آشتی ← یاقوت ← شقایق ← تشویق

جواب امیرزا مرحله ۱۱۵۷

نان ← گدا ← گره ← گرد ← گرده ← گردن ← گناه ← آهنگ ← نگاه ← نهنگ ← آهنگر ← نگران ← گردان ← راننده

جواب امیرزا مرحله ۱۱۵۸

چمن ← چرم ← چین ← منچ ← نوه ← نرم ← نور ← میوه ← نیمه ← میهن ← نیرو ← نمره ← مورچه ← نیمرو ← منوچهر

جواب امیرزا مرحله ۱۱۵۹

سوت ← سکو ← کویت ← کتری ← تنیس ← سکوت ← کویر ← ستون ← تنور ← سکونت ← سنتور ← کنسرو ← کنسرت

جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۰

پری ← یاس ← یار ← زیپ ← پیر ← زار ← راز ← ساز ← پسر ← پاس ← ساری ← سایز ← پریز ← پیاز ← اسیر ← پاریس ← اسپری

جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۱

مکه ← کمد ← دیس ← سیم ← سهم ← دکه ← سکه ← مهد ← دکمه ← کیسه ← چکمه ← مهدی

حل امیرزا مرحله ۱۱۶۲

میل ← گوی ← گلو ← گله ← گیوه ← میگو ← میله ← گلیم ← لیمو ← لوله ← میوه ← گلوله

حل امیرزا مرحله ۱۱۶۳

شوت ← ملت ← مشت ← وام ← موش ← ولرم ← مترو ← شورا ← شمال ← تلاش ← لواش ← مشاور ← شلوار ← مشورت

جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۴

لنگ ← سنگ ← سیل ← نقل ← ساق ← سال ← قالی ← لایق ← انگل ← سالن ← گیلان ← گیلاس ← انگلیس

جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۵

هلو ← پله ← پول ← لپه ← راه ← پونه ← روان ← پارو ← ناله ← نهال ← لانه ← پهناور ← پروانه ← پهلوان

جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۶

لال ← لبو ← بیل ← بال ← بلا ← ویلا ← لایه ← لیلا ← لاله ← باله ← لوله ← لوبیا ← الویه

جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۷

شهر ← پشه ← پرز ← پدر ← کره ← دره ← رشد ← دکه ← پزشک ← زرشک ← شهرک ← پرده ← درشکه

جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۸

خشک ← کاخ ← خوک ← شاخ ← خاک ← رخش ← شورا ← شکار ← کشور ← کادو ← وارد ← خراش ← اردک ← دکور ← دشوار ← خوراک ← خودکار

جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۹

یاس ← سیل ← لال ← سایه ← گیاه ← لیلا ← آگهی ← لاله ← هلال ← سیاه ← گلایه ← گیلاس

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۷۰

عمو ← عمل ← علم ← لبو ← ملت ← مبل ← مات ← تاب ← تاول ← املت ← علوم ← عالم ← آلبوم ← علامت ← تابلو

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۷۱

کاه ← ژله ← یال ← آبی ← بیل ← لکه ← باک ← آهک ← بلا ← لاک ← کلیه ← باله ← کلاه ← کلبه ← بلژیک

جواب امیرزا مرحله ۱۱۷۲

شهر ← شاه ← ریش ← شیر ← زره ← زهر ← ریشه ← شیره ← ارزش ← زهرا ← جزیره ← شیرجه ← شیراز ← جایزه

جواب امیرزا مرحله ۱۱۷۳

تاب ← تاس ← سبک ← اسب ← واکس ← کارت ← کتاب ← ربات ← بورس ← سکوت ← باروت ← اورست ← کابوس ← روستا ← کبوتر

جواب امیرزا مرحله ۱۱۷۴

نرم ← گرم ← یار ← مرگ ← مگس ← سنگر ← سیما ← نسیم ← نرگس ← سرما ← گرما ← سیمان ← یاسمن ← سینما

جواب امیرزا مرحله ۱۱۷۵ 

غرب ← مرد ← مرغ ← غار ← داغ ← باغ ← امیر ← مدیر ← غایب ← غبار ← مربا ← دماغ ← امید ← ردیاب ← بیدار ← مرداب ← بیمار ← مرغابی

جواب امیرزا مرحله ۱۱۷۶

هنر ← پنج ← پوچ ← نوه ← رنج ← نور ← پوره ← پونه ← جوهر ← پنجه ← پنچر ← پنجره

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۷۷

جنگ ← جشن ← شنا ← گنج ← کاج ← تنگ ← تاج ← جان ← کاشت ← کتان ← تکان ← نجات ← گنجشک ← انگشت

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۷۸

رنج ← نان ← جان ← باج ← برج ← جوان ← واجب ← نجار ← جواب ← برنج ← جارو ← جنوب ← بانو ← نارنج ← جوراب ← جانور ← روبان

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۷۹

پتو ← پول ← سوپ ← پلو ← پسر ← پدر ← سوت ← توپ ← پوست ← پودر ← تولد ← پرتو ← رسول ← سرود ← دوست ← دولت ← لوستر ← پرستو

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۸۰

ریل ← لرز ← بیل ← نیل ← لجن ← برج ← رنج ← نجیب ← زینب ← برنز ← برنج ← برزیل ← زنبیل ← زنجبیل

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۸۱

جسم ← جسد ← سبد ← جنس ← جام ← باج ← جان ← سنجد ← مسجد ← جامد ← دامن ← سنجاب ← دماسنج

جواب امیرزا مرحله ۱۱۸۲

قوی ← یار ← قیر ← چای ← چرا ← قوچ ← چاق ← قیچی ← قوری ← چاقو ← قارچ ← رویا ← یاور

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۸۳

برگ ← گاو ← برج ← باج ← جگر ← گوجه ← واجب ← گروه ← گربه ← جوهر ← بهار ← برگه ← باجه ← گوهر ← جواب ← جارو ← جوراب ← روباه

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۸۴ 

زرد ← زهر ← یزد ← دره ← جاده ← هادی ← زیاد ← درجه ← زاهد ← جهاد ← جزیره ← جایزه ← دایره

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۸۵

سوت ← کوه ← سکو ← واکس ← کوسه ← کاهو ← کاسه ← سکوت ← ستون ← سکته ← تنها ← کوهان ← کوتاه ← سوهان ← ستوان ← واکسن ← سکونت ← کوهستان

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۸۶

کاخ ← خرم ← میخ ← کار ← خاک ← خام ← خیار ← آرام ← میخک ← خیام ← خمیر ← اراک ← خرما ← مریخ ← آمار

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۸۷

سبد ← سرب ← آبی ← برس ← آسیا ← دبیر ← رسید ← آسیب ← سارا ← آباد ← سراب ← ردیاب ← ایراد ← آسیاب ← بیدار

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۸۸

زنگ ← گنج ← گاز ← گرز ← رنج ← جان ← گیج ← جگر ← جنگ ← گراز ← آرنج ← زرنگ ← نجار ← زنجیر ← جریان ← انجیر

جواب امیرزا مرحله ۱۱۸۹

برد ← داد ← درد ← مرد ← مادر ← آرام ← مداد ← مربا ← مراد ← بادام ← امداد ← مرداد ← مرداب ← داماد ← بامداد ← دامدار

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۹۰

محل ← لوح ← هلو ← وحی ← روح ← حرم ← رحم ← لیمو ← میوه ← میله ← حلیم ← حوله ← حمله ← محله ← ولرم ← حیله ← روحیه ← مرحله

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۹۱

تیر ← گود ← دیو ← دیگ ← گوی ← گرگ ← رود ← تور ← گرد ← گردو ← تگرگ ← گوگرد

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۹۲

فیل ← نفس ← یاد ← لیف ← فال ← دنیا ← فسیل ← اسید ← یلدا ← سینا ← سفال ← فاسد ← سفید ← فینال ← دلفین ← اسفند ← ایسلند

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۹۳

رنج ← جگر ← گاو ← گیج ← جوی ← نیرو ← گونی ← گاری ← جارو ← جوان ← نجار ← واگن ← انجیر ← گونیا ← انگور ← جانور ← ویران ← جریان ← جنگاور

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۹۴

لاک ← سکه ← بیل ← لکه ← باک ← سبک ← کیسه ← کلبه ← سبیل ← کلیه ← کلاه ← لباس ← باله ← کلاس ← کاسه ← اسکله ← کلیسا

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۹۵

فال ← ظلم ← محل ← ماه ← حال ← لحاف ← لحظه ← محله ← حافظ ← حفاظ ← حمله ← ظالم ← ملحفه ← حامله ← حافظه ← محافظ

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۹۶

مات ← داد ← کمد ← کاخ ← خاک ← خدا ← خام ← مداد ← خدمت ← ماکت ← کدخدا

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۹۷

اسب ← سارا ← رسوب ← شورا ← سوار ← سراب ← راسو ← ابرو ← آوار ← بورس ← بارش ← آبشار ← سشوار

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۹۸

ملت ← آلو ← لیمو ← وانت ← تونل ← املت ← توان ← ویلا ← امنیت ← وانیل ← لیوان ← تومان ← مانتو ← ملوان

جواب آمیرزا مرحله ۱۱۹۹

مرد ← دره ← ماه ← مرگ ← گره ← گرما ← گرده ← آگاه ← آرام ← ماده ← آماده ← اراده ← اداره

جواب بازی آمیرزا مرحله 1200

۱۲۰۰. ملت ← هتل ← سیم ← ستم ← سطل ← تله ← تیله ← لیست ← طلسم ← مهلت ← لیته ← تسلیم ← مستطیل
۱۲۰۱. نفس ← کشو ← وفا ← کشف ← شفا ← کفش ← شنا ← کفاش ← کاشف ← شکاف ← واکس ← شانس ← واکسن ← فانوس
۱۲۰۲. پست ← سپر ← پاس ← پسر ← ترس ← تاس ← تپه ← پسته ← راست ← سپاه ← ستاره ← پرستار
۱۲۰۳. دیو ← هدف ← زود ← یزد ← زرد ← زیره ← فیوز ← وزیر ← روزه ← فرود ← ردیف ← فوری ← فیروز ← فیروزه
۱۲۰۴. پری ← پیر ← پینه ← نیرو ← پایه ← آینه ← پارو ← پنیر ← پونه ← پیانو ← ویران ← پروانه ← پیراهن
۱۲۰۵. دعا ← عمو ← عود ← تند ← نعمت ← مانع ← معدن ← مواد ← تنوع ← توان ← دعوا ← دعوت ← عمان ← عادت ← مانتو ← تومان ← معتاد ← معاون
۱۲۰۶. هدف ← لکه ← کاه ← هند ← لاک ← آهک ← دکه ← هلند ← کلاه ← فندک ← دکان ← کافه
۱۲۰۷. نیت ← تاب ← بیل ← نان ← بنا ← بال ← بیت ← بلا ← بلیت ← بالن ← آنتن ← نبات ← تنبل ← لبنان
۱۲۰۸. هرم ← مهر ← میز ← ریز ← رزم ← جرم ← مرز ← رمز ← هیزم ← مجری ← زیره ← جزیره ← جریمه
۱۲۰۹. نان ← ناز ← آبی ← غیب ← باغ ← غاز ← نیاز ← زینب ← زیان ← زیبا ← بازی ← زبان ← غایب ← بنزین
۱۲۱۰. نرم ← نور ← مهر ← ماه ← میوه ← میهن ← نیمه ← نیرو ← ماهی ← نمره ← ماهر ← نیمرو ← ویران ← روانی ← همایون ← موریانه
۱۲۱۱. شاد ← شنا ← گدا ← نگاه ← آهنگ ← شاهد ← اهدا ← گناه ← آشنا ← دانش ← دانا ← انشا ← شانه ← آگاه ← دانشگاه
۱۲۱۲. سکه ← سکو ← کتک ← سوت ← کاسه ← کاهو ← کوسه ← ساکت ← سکته ← واکس ← سکوت ← کوتاه ← کاکتوس
۱۲۱۳. کال ← کیک ← کلک ← سال ← لکه ← سایه ← کیسه ← ژاپن ← لایه ← سیاه ← کاسه ← کلاس ← کلاه ← کلیسا ← اسکله ← کالسکه
۱۲۱۴. پله ← ژله ← مژه ← ماه ← لپه ← لانه ← لامپ ← ژاپن ← نامه ← ژاله ← پژمان
۱۲۱۵. زشت ← ترس ← ساز ← شوت ← سوت ← تاس ← ارتش ← سوار ← آرزو ← واشر ← ورزش ← ارزش ← سروش ← وزارت ← اورست ← ترازو ← سشوار ← روستا
۱۲۱۶. چمن ← چرم ← چاپ ← منچ ← مار ← چنار ← پارچ ← رمان ← پنچر ← پرچم ← فرمان
۱۲۱۷. مکه ← کمد ← کیش ← میش ← مشک ← شاد ← شکم ← شهید ← مهدی ← مشکی ← شاهد ← امید ← مشهد ← همایش
۱۲۱۸. موز ← مرگ ← گاز ← گرز ← گاو ← گراز ← آرزو ← گرما ← آرام ← آزار ← آوار ← آواز ← مزار ← آموزگار
۱۲۱۹. دره ← نان ← درد ← داد ← دنده ← نرده ← نادر ← رنده ← درنده ← دندان ← دندانه ← راننده
۱۲۲۰. موسی ← میوه ← همسر ← سمور ← سیاره ← سوریه ← روسیه ← سماور ← مساوی ← موسیر ← ارومیه ← سرمایه

حل بازی آمیرزا مرحله 1221

۱۲۲۱. میز ← نرم ← قیام ← نماز ← زمین ← قرآن ← زمان ← قرمز ← قناری ← نیزار ← منقار ← میزان
۱۲۲۲. سیب ← نیش ← شیب ← کیش ← تشک ← سبک ← بست ← کشتی ← شکست ← بیست ← تنیس ← بستنی
۱۲۲۳. فوت ← فکر ← وفا ← برف ← باک ← کافر ← کتاب ← باکو ← تفکر ← برفک ← کفتار ← باروت ← کبوتر
۱۲۲۴. لپه ← شال ← پله ← پشه ← باز ← پازل ← آشپز ← بالش ← باله ← شهاب ← زباله
۱۲۲۵. کوه ← واکس ← کاسه ← کوسه ← کاهو ← تنها ← ستون ← سکوت ← سکته ← کوهان ← سوهان ← واکسن ← کوتاه ← کوهستان
۱۲۲۶. دره ← سرخ ← هدف ← خرس ← سرود ← سفره ← فرود ← خسرو ← دوره ← سرفه ← خروس ← فرسوده
۱۲۲۷. مار ← چاه ← چاق ← قوچ ← چرم ← قوم ← ورقه ← چاقو ← چاره ← قارچ ← قاره ← ماهر ← مقوا ← مورچه
۱۲۲۸. لپه ← لوح ← پلو ← پله . حنا ← نوح ← پول ← پونه ← پناه ← حوله ← حلوا ← لانه ← نوحه ← پهلوان
۱۲۲۹. نیش ← پشه ← هوش ← پایه ← آینه ← پینه ← پویا ← شانه ← پوشه ← پونه ← پیانو ← پاشنه ← شاهین ← آویشن
۱۲۳۰. شخم ← شاخ ← شوخ ← میخ ← موش ← خوش ← خرم ← خشم ← رویش ← یورش ← خیام ← شوخی ← خمیر ← خراش ← خرما ← مریخ ← خاموش ← مشاور
۱۲۳۱. نام ← پند ← گدا ← گمان ← پماد ← دانا ← دامن ← گندم ← نماد ← پاندا ← پادگان
۱۲۳۲. موز ← نوح ← میز ← محل ← حمل ← لوح ← زمین ← حلیم ← لوزی ← لیمو ← زیلو ← حلزون
۱۲۳۳. میل ← میز ← علی ← عمل ← علم ← عالم ← عالی ← مایل ← معلم ← معما ← ملایم ← مالزی
۱۲۳۴. نسیم ← سیاه ← امید ← مهدی ← آینه ← ماده ← ساده ← مهندس ← همدان ← یاسمن ← ناهید ← مدینه ← آینده ← میدان ← سینما ← سیمان
۱۲۳۵. ریل ← بیل ← یزد ← زیبا ← یلدا ← زیاد ← دلیر ← دبیر ← دلار ← بازی ← ریال ← ردیاب ← البرز ← برزیل ← بیدار ← آبریز ← اردبیل


جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا ۴٫۸”

۱۲۳۶. گود ← گلو ← دیو ← دیگ ← گوی ← لگد ← کبد ← کود ← کدو ← کیلو ← وکیل ← کلید ← کبود
۱۲۳۷. اتم ← تاب ← بام ← آفت ← ماه ← مات ← بافت ← آفتاب ← مهتاب ← آفتابه
۱۲۳۸. محل ← لکه ← مرد ← کره ← دکه ← حرم ← مکه ← دره ← حکم ← ملکه ← کلمه ← محله ← حمله ← مدرک ← مرحله
۱۲۳۹. ماش ← شام ← چرب ← چشم ← چرم ← مربا ← آمار ← آرام ← بارش ← آچار ← آبشار ← آرامش
۱۲۴۰. سکو ← عکس ← سعی ← خوک ← خروس ← کویر ← وسیع ← سریع ← عروس ← خسرو ← کرسی ← عروسی ← عروسک
۱۲۴۱. سخت ← رخت ← دقت ← چرخ ← چتر ← سرخ ← خرس ← ترس ← دست ← قدرت ← سرقت ← درست ← درخت ← دختر
۱۲۴۲. باک ← باز ← شهاب ← کوزه ← کاوه ← کوبا ← باکو ← آبکش ← بازو ← شبکه ← بشکه ← هواکش ← باهوش
۱۲۴۳. مبل ← امید ← مربی ← ریال ← یلدا ← دلیر ← مدیر ← مربا ← مدال ← دلار ← ردیاب ← میلاد ← مرداب ← بیمار ← اردبیل
۱۲۴۴. شوت ← پشت ← پدر ← پتو ← رشد ← تپش ← توپ ← دشت ← پودر ← پرتو ← درشت ← شربت
۱۲۴۵. غار ← مرغ ← سال ← داغ ← لاغر ← مدال ← مراد ← سلام ← سالم ← غلام ← دماغ
۱۲۴۶. سبد ← دست ← ماه ← تاب ← ماده ← ماست ← تماس ← بسته ← ساده ← دسته ← مهتاب
۱۲۴۷. هدف ← کفش ← کوه ← شفا ← شاد ← کفاش ← شاهد ← کاهو ← شکاف ← کافه ← هواکش ← شکوفه
۱۲۴۸. حیا ← یاس ← تاس ← سیم ← سیما ← مایع ← تماس ← ساعت ← ماست ← تمساح ← مساحت
۱۲۴۹. سکو ← وفا ← کود ← سود ← کدو ← کلاس ← کادو ← واکس ← سواد ← سفال ← فاسد ← سوال ← فولاد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1250

۱۲۵۰. عمر ← شمع ← علم ← شعر ← عمل ← شال ← شرم ← معما ← معلم ← مشعل ← شاعر ← شمال ← عالم ← معمار
۱۲۵۱. کار ← غار ← سال ← مرغ ← کلاغ ← کلاس ← سلام ← سالم ← لاغر ← غلام
۱۲۵۲. سخت ← چرخ ← رخت ← چرب ← چتر ← سرخ ← بخت ← اسب ← چسب ← خبر ← باخت ← ربات ← آخرت ← ساخت ← استخر ← خسارت
۱۲۵۳. تیر ← تیز ← یزد ← آویز ← وزیر ← وارد ← زیاد ← زیارت ← دیوار ← وزارت ← رادیو ← ترازو
۱۲۵۴. خوک ← شوخ ← خشک ← خوش ← شریک ← وزیر ← خشکی ← کویر ← ورزش ← زرشک ← شوخی ← کشور
۱۲۵۵. سبز ← تیز ← سیب ← ساز ← بیست ← سبزی ← زیبا ← راست ← ربات ← بازی ← بازرس ← تبریز ← زیارت ← سرباز ← باتری ← سربازی
۱۲۵۶. گدا ← گاز ← گرز ← گرد ← سنگ ← زرد ← رنگ ← زنگ ← گردن ← زرنگ ← گراز
۱۲۵۷. گدا ← گیاه ← امید ← آگهی ← گریه ← گیره ← مرده ← گرده ← گاری ← ماهی ← دایره
۱۲۵۸. حنا ← باز ← زمان ← مداح ← نماز ← نماد ← احمد ← حامد ← زبان ← دامن ← نامزد
۱۲۵۹. اسب ← بره ← سبد ← ساده ← سارا ← سراب ← بهار ← برده ← اراده ← اداره ← ارابه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1260

۱۲۶۰. فیل ← قفل ← فصل ← قیف ← صفا ← لیف ← فال ← اصل ← افق ← صاف ← صدف ← صدا ← صیاد ← یلدا ← صادق ← قالی
۱۲۶۱. رخت ← دشت ← دره ← شهر ← تند ← خشت ← شهرت ← رشته ← خنده ← تشنه ← دختر ← درشت ← درخت
۱۲۶۲. نور ← چرم ← چاه ← چمن ← مهر ← منچ ← چنار ← نامه ← نمره ← چانه ← مورچه
۱۲۶۳. شوت ← شهر ← هوش ← مشت ← سوت ← مترو ← رستم ← تورم ← شوهر ← سمور ← رشته ← مشورت ← مشهور ← سورتمه
۱۲۶۴. شاخ ← خوش ← خوب ← کاخ ← شکل ← شوخ ← خاک ← باک ← خشک ← کابل ← آبکش ← لواش ← خشاب ← خواب ← لواشک
۱۲۶۵. عمل ← شمع ← علم ← عمه ← مبل ← ماه ← مشعل ← عالم ← شعبه ← باله ← بالش ← شعله ← شهاب ← شمال ← علامه
۱۲۶۶. یزد ← دیگ ← زین ← هند ← زنگ ← نیزه ← خنده ← زنده ← زندگی ← گزینه
۱۲۶۷. سکه ← لکه ← دکه ← یلدا ← سایه ← کلیه ← کیسه ← ساده ← کلاه ← کلید ← اسکله ← کلیسا
۱۲۶۸. قلب ← آقا ← نقل ← تقلب ← بالن ← نقاب ← تنبل ← اتاق ← آبان ← بالن ← انتقال ← باتلاق ← انقلاب
۱۲۶۹. نان ← گدا ← برگ ← برد ← گردن ← گنبد ← بندر ← نبرد ← گرداب ← آبرنگ ← نگران ← نردبان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1270

۱۲۷۰. عطر ← قطر ← عشق ← شرق ← شعر ← شهر ← قطار ← قطره ← قاره ← عاشق ← شاعر ← عطار ← عراق
۱۲۷۱. زرد ← زخم ← کمد ← کاخ ← خدا ← خاک ← خزر ← مرکز ← خرما ← زمرد ← مراد
۱۲۷۲. زره ← هرز ← یزد ← دره ← رنج ← نیزه ← زیره ← زنده ← درجه ← جزیره ← زنجیر
۱۲۷۳. لکه ← کوچ ← چاه ← کچل ← دکه ← کلاه ← کوله ← کوچه ← کادو ← چاله ← کاهو ← آلوده ← آلوچه ← کلوچه
۱۲۷۴. رخت ← ربات ← خیار ← باخت ← خرید ← درخت ← دختر ← خراب ← ردیاب ← تاریخ ← تبخیر ← باتری ← بخاری ← بیدار
۱۲۷۵. سود ← عود ← عید ← سرخ ← خرس ← سعدی ← سریع ← عدسی ← سعید ← خروس ← خسرو ← سرود ← خرید ← عروسی

جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا ۴٫۹”

۱۲۷۶. یاس ← محل ← سیم ← مسیح ← حلیم ← سالم ← ساحل ← سلاح ← شمال ← سلام
۱۲۷۷. قوی ← چاق ← قیر ← چای ← قطر ← قوچ ← قوطی ← قوری ← قارچ ← قطار ← چاقو
۱۲۷۸. بره ← دره ← برق ← برد ← رقیب ← قاره ← براق ← ردیاب ← دایره ← بیدار
۱۲۷۹. تاب ← شعبه ← شتاب ← شنبه ← نبات ← شهاب ← تابش ← بهشت ← تشنه ← شانه ← تنها ← شباهت
۱۲۸۰. طلا ← طمع ← عمه ← مبل ← مطب ← طعم ← مطلب ← باله ← باطل ← طعمه ← عالم ← علامه ← مطالعه
۱۲۸۱. کاج ← لاک ← کبد ← کال ← جلد ← باک ← باج ← تاج ← کتاب ← جلبک
۱۲۸۲. گاو ← گره ← گوش ← گاز ← هوش ← گوهر ← زهرا ← گوشه ← ورزش ← گراز ← گروه ← گزارش ← گوارش ← ورزشگاه
۱۲۸۳. پول ← دیو ← پلو ← پویا ← یلدا ← پدال ← ویلا ← پیانو ← لیوان ← وانیل
۱۲۸۴. ماه ← میهن ← میوه ← نیمه ← نیرو ← نامه ← نمره ← ماهی ← نیمرو ← ارومیه ← موریانه
۱۲۸۵. نیش ← عیب ← شیب ← بیشه ← شعبه ← شانه ← شهاب ← شنبه ← شایعه ← شاهین
۱۲۸۶. پتو ← پوک ← کوه ← تپه ← توپ ← پاک ← کاوه ← پاکت ← کاهو ← کوتاه
۱۲۸۷. گاو ← گاز ← گدا ← گرز ← گرد ← زنگ ← زود ← گردن ← گردو ← گوزن ← زانو ← زرنگ ← گراز ← نوزاد ← انگور
۱۲۸۸. سفر ← فنر ← نفس ← سفره ← آسان ← رفاه ← سارا ← سرفه ← ناهار ← فرانسه ← افسانه
۱۲۸۹. پری ← پرش ← پیک ← پیر ← پاک ← شریک ← اراک ← پارک ← شاپرک ← آرایش ← آشکار

جواب بازی آمیرزا مرحله 1290


۱۲۹۰. ستم ← مات ← تاب ← تاس ← محبت ← ماست ← تماس ← تبسم ← حساب ← مساحت ← تمساح
۱۲۹۱. نخل ← داد ← درد ← خدا ← خار ← آخر ← خال ← نادر ← دلار ← داخل ← خرداد
۱۲۹۲. زوج ← جوان ← زانو ← اجرا ← جارو ← آزار ← آرنج ← آواز ← جانور ← ارزان
۱۲۹۳. قلم ← ملت ← آقا ← لایق ← املا ← قیام ← قیمت ← قاتل ← اتاق ← قالی ← قیامت ← لیاقت ← مالیات ← ملاقات
۱۲۹۴. نان ← موج ← جام ← جان ← نامه ← جهنم ← جهان ← جوان ← نمونه ← مجنون
۱۲۹۵. دعا ← عمل ← ملت ← عالم ← مدال ← عادت ← معدل ← عادل ← معتدل ← معتاد ← اعدام ← عدالت ← علامت ← اعتماد
۱۲۹۶. شهر ← هرز ← زره ← بره ← بازی ← بیشه ← زیبا ← هزار ← شهاب ← زهرا ← بهار ← شیراز ← شهربازی
۱۲۹۷. شکل ← ریل ← شال ← شلیک ← شریک ← ریال ← اراک ← لشکر ← آشکار ← آرایش
۱۲۹۸. ساز ← زبر ← سبز ← سال ← باز ← رسول ← سوال ← لباس ← بازو ← بورس ← البرز ← بازرس ← سرباز
۱۲۹۹. مرد ← ریل ← دلیر ← مدیر ← دایی ← یلدا ← امید ← مدال ← مراد ← دلار ← ریال ← میلاد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1300 تا 1400

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۰

زشت . دشت ← شاه ← شاد ← باز ← تاب ← شاهد ← شتاب . شهاب ← بهشت ← تازه ← شهادت ← بهداشت

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۱

مبل ← تند ← هتل ← ملت ← تله ← مهلت ← بلند ← هلند ← تنبل ← بهمن ← بنده

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۲

مرد ← دره ← مادر ← نامه ← ساده ← درمان ← همدان ← مهندس ← مدرسه ← رسانه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۳

وام ← موز ← میز ← زمین ← ویزا ← نماز ← آویز ← زانو ← زمان ← موازی ← آزمون

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۴

دره ← شاد ← آشنا ← شانه ← شاهد ← انشا ← دانش ← هشدار ← اشاره ← ناهار ← اداره ← اراده

حل بازی آمیرزا مرحله 1305

زنگ ← گرز ← زبان ← برنز ← بزرگ ← آزار ← آبان ← زرنگ ← گراز ← ارزان ← ابزار ← انبار ← بازار ← باران ← بازرگان

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۶

گاو ← شاد ← گرد ← گوش ← گردش ← گردو ← سرود ← داور ← سواد ← گوارش ← دشوار ← سشوار ← شاگرد

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۷

شکل ← شریک ← ریال ← ویلا ← کویر ← کیلو ← وکیل ← شلیک ← شکار ← لواش ← کولر ← کشور ← شلوار ← لواشک ← شلوارک

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۸

مهم ← سیم ← سیر ← سهم ← سایه ← ریسه ← مریم ← ماهی ← سرما ← سیاره ← مراسم ← سرمایه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۹

گاز ← یاس ← سیل ← لنگ ← زنگ ← سنگ ← سالن ← سایز ← گیلان ← گیلاس ← انگلیس

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1310

سهم ← حنا ← محل ← سلام ← سلاح ← محله ← نامه ← سالن ← حمله ← ساحل ← سالم ← اسلحه ← حامله ← حماسه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۱

گوی ← گیره ← نیرو ← گونی ← گاری ← گیاه ← گروه ← گریه ← گوهر ← گونه ← گونیا ← آهنگر ← انگور ← ویران ← نیروگاه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۲

ساز ← سوت ← موز ← نماز ← مونس ← سوزن ← زانو ← ستون ← تومان ← آزمون ← مانتو ← زمستان

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۳

پدر ← پاس ← رسید ← ریسه ← پایه ← پرده ← پراید ← پادری ← پیاده ← دایره ← اسپری ← سیاره ← پاریس

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۴

کیف ← یاس ← سکه ← نفس ← سینه ← کیسه ← کینه ← کافه ← سایه ← کیهان ← کنایه ← سفینه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۵

نان ← مهد ← ماهی ← نیمه ← امید ← مهدی ← میهن ← همدان ← آینده ← میدان ← ناهید ← مدینه ← نماینده

جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا ۵٫۰”

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۶

یاس ← نان ← سیما ← منشی ← نسیم ← نشان ← شانس ← سمنان ← نشانی ← ماشین ← نمایش ← سیمان ← سینما

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۷

قله ← قاب ← قیام ← میله ← بیمه ← قالی ← قیمه ← قالب ← قبله ← لقمه ← قالب ← قلابی ← ملاقه ← مقاله ← بامیه ← بقالی ← قبیله ← قابلمه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۸

علم ← عمر ← عمل ← رعد ← دعا ← معدل ← مدال ← معما ← معلم ← عادل ← عالم ← رمال ← دلار ← معمار

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۹

قول ← شال ← شوق ← قبل ← قلب ← لقب ← بال ← بوق ← لبو ← قلاب ← لواش ← بقال ← بالا ← شلاق ← قبول ← قالب ← باقلوا

حل بازی آمیرزا مرحله 1320

لوح ← حال ← سیاه ← سوله ← حیله ← سایه ← ویلا ← حوله ← حلوا ← ساحل ← سوال ← سلاح ← وسیله ← اسلحه ← الویه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۱

مکه ← کوه ← کفش ← کیش ← فیش ← کیف ← کشو ← مشک ← شکم ← موش ← کشف ← مشکی ← موشک ← میوه ← شکوفه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۲

عکس ← سکه ← سینک ← کینه ← سینه ← عینک ← کیسه ← سایه ← عکاس ← ساکن ← کاسه ← اسکی ← سیاه ← کنایه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۳

ماه ← مات ← آقا ← قنات ← نامه ← تنها ← اتاق ← انتها ← اقامت ← امانت ← انتقام

حل بازی آمیرزا مرحله 1324

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۴

سخت ← رخت ← دست ← پسر ← پدر ← سپر ← خدا ← آدرس ← پاسخ ← ساخت ← درست ← درخت ← دختر ← استخر ← خسارت ← پرداخت

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۵

آبی ← عاج ← شیب ← عیب ← جیب ← باج ← جهش ← باجه ← عجیب ← شیعه ← جعبه ← شهاب ← شعبه ← بیشه ← شجاع ← شایعه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۶

تیر ← زیر ← زیپ ← بیت ← تیز ← ریز ← تپه ← تبر ← پرز ← زبر ← تیره ← زیره ← رتبه ← پریز ← تبریز

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۷

نیش ← پری ← پیر ← شور ← نور ← نیرو ← پیرو ← رویش ← پنیر ← روشن ← پروین ← شیپور ← شیرین

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۸

دیس ← سیب ← جیب ← عیب ← عید ← سبد ← عدس ← عهد ← سعدی ← سعید ← عدسی ← عجیب ← بسیج ← سجده ← جعبه ← بدهی

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۹

یزد ← دیگ ← زین ← گاز ← زنگ ← باز ← دنیا ← زیاد ← زینب ← گنبد ← زبان ← بازی ← زیبا ← زندگی ← بنیاد


حل بازی آمیرزا مرحله 1330

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۰

رخت ← سخت ← خروس ← ساخت ← سوخت ← خسرو ← راست ← اورست ← ریاست ← روایت ← تساوی ← تاخیر ← استخر ← روستا ← تاریخ ← خسارت ← سوخاری

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۱

خوب ← خوک ← کاخ ← خال ← خاک ← خیال ← ویلا ← خالی ← وکیل ← کیلو ← کابل ← خواب ← باکو ← کوبا ← لوبیا

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۲

مرد ← موج ← برج ← مربا ← مودب ← وارد ← واجب ← جامد ← جارو ← جادو ← جواد ← مجرد ← جوراب ← مرداب

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۳

زرد ← فدا ← عزا ← رعد ← دعا ← دراز ← عارف ← دفاع ← فردا ← فرزند ← عرفان ← زعفران

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۴

پدر ← پند ← پاره ← پناه ← پرده ← پوره ← پونه ← رنده ← پودر ← نرده ← پرنده ← وردنه ← اروند ← اندوه ← پرونده ← پروانه ← پهناور

حل بازی آمیرزا مرحله 1335

هوا ← موش ← منشی ← میوه ← ماهی ← نامه ← شانه ← شامی ← همایش ← ماشین ← شاهین ← نمایش ← آویشن ← شومینه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۶

فدا ← خدا ← رخت ← فردا ← فرار ← دفتر ← دارت ← آخرت ← دختر ← درخت ← رفتار

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۷

موش ← مشت ← چشم ← چکش ← کشو ← تشک ← مکه ← کوچ ← چشمک ← کوچه ← چکمه ← توهم ← توشه ← تمشک ← چشمه ← موکت ← موشک ← تشکچه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1338


عهد ← عمه ← عاج ← جمع ← عمان ← نامه ← معدن ← معده ← دامن ← جمعه ← جامد ← جاده ← جهان ← جهنم ← جهاد ← همدان ← جامعه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۹.

بره ← منها ← شهاب ← مربا ← نرمش ← نمره ← نامه ← شنبه ← بارش ← بهار ← بهمن ← شبنم ← شماره ← برنامه ← مهربان

جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۰

داغ ← دوغ ← غار ← روده ← نادر ← غوره ← روغن ← دروغ ← دوره ← اندوه ← اروند ← دوران ← وردنه ← داروغه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۱

سرما ← سارا ← سمنو ← مونس ← سمور ← آسان ← آرام ← انار ← ناموس ← سماور ← سروان ← آسمان ← آرمان

جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۲

یال ← چهل ← چای ← چاه ← قله ← چاق ← قیچی ← چاله ← قالی ← لایق ← ییلاق ← قالیچه


حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۳

میخ ← خرم ← خرس. مسیر ← خمیر ← خیمه ← میوه ← موسی ← مریخ ← سرمه ← خسرو ← خروس ← سمور ← روسیه ← سوریه ← مسخره ← موسیر

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۴

قلک ← قله ← قلم ← مکه ← مبل ← لکه ← عمق ← عقل ← عقب ← عمه ← کعبه ← کلبه ← قلعه ← مکعب ← لقمه ← قبله ← معلق

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۵

غار ← دوغ ← مرغ ← داغ ← غول ← مدال ← ولرم ← مغول ← مولا ← وارد ← لاغر ← دلار ← دروغ ← دماغ ← غلام ← دوام ← دلاور

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۶

بهار ← بازو ← روزه ← هزار ← زهرا ← آواز ← آوار ← اهواز ← آواره ← ارابه ← بازار ← روباه ← ابزار

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۷

چرک ← چرب ← کچل ← چوب ← لکه ← بره ← بچه ← کولر ← کوله ← کوچه ← کوره ← برکه ← کلبه ← بلور ← کلوچه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۸

ترس ← تست← توت← قوت← ورق← وقت← قیر← قوی ← سرقت ← توری ← توریست

جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۹

خرس ← سخن ← سرخ ← نامه ← سرمه ← نسخه ← همسر ← نمره ← سرما ← خانم ← خرما ← خانه ← خامه ← مسخره ← مناره ← رسانه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1350 به بعد

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۰

فوت ← صفت ← صدف ← قوت ← صفا ← وقت ← وفا ← صدا ← دقت ← افق ← صاف ← توقف ← صادق ← صداقت ← تصادف ← توافق

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۱

گره ← گاو ← هوش ← گوش ← شهر ← گوهر ← گوشه ← گروه ← واشر ← شوره ← شورا ← رشوه ← شوهر ← شاهرگ ← هاشور ← گوارش ← گوشواره

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۲

کشو ← شکل ← کور ← کولر ← لشکر ← لواش ← کشور ← ورزش ← ارزش ← زرشک ← روکش ← شورا ← شکار ← لرزش ← لواشک ← شلوار ← کشاورز

حل بازی آمیرزا مرحله  ۱۳۵۳

تیم ← بیمه ← میهن ← نیمه ← نبات ← تنها ← نامه ← بهمن ← امنیت ← تنبیه ← مهتاب ← بامیه

حل بازی آمیرزا مرحله  ۱۳۵۴

صبر ← صبح ← سرو ← عصر ← عصب ← عرب ← سرب ← ربع ← حبس ← سحر ← روح ← عروس ← بورس ← رسوب ← صبور ← عبور


جواب بازی آمیرزا مرحله 1355 به بعد


حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۵

شمع ← شاد ← عدس ← شنا ← دعا ← مانع ← عمان ← معدن ← داعش ← نماد ← دامن ← شانس ← ساعد ← دانش ← دشمن ← دشنام ← شمعدان

جواب امیرزا ۱۳۵۶

سال ← آهن ← ژله ← ناله ← نهال ← ژاله ← آسان ← سالن ← لانه ← آژانس

مرحله جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۷

گدا ← گاز ← گرز ← گرد ← رشد ← زنگ ← گردش ← گردن ← دانش ← زرنگ ← گراز ← گزارش ← شاگرد

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۸

بخت ← تبر ← سخت ← سیب ← باخت ← آسیب ← بیست ← ساخت ← بخار ← خراب ← آخرت ← استخر ← خسارت ← بخاری ← تاریخ

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۹

مات ← تاس ← اسم ← ساعت ← معما ← ماست ← تمام ← تماس ← حمام ← مساحت ← تمساح

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۰

سلام ← سلاح ← سالم ← املا ← مسلح ← محله ← ساحل ← حمله ← اسلحه ← اسلام ← الماس ← حماسه ← حامله

جواب بازی آمیرزا آیفون


جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۱

دیگ ← گدا ← آگهی ← گیاه ← هادی ← آینه ← آگاه ← آهنگ ← گناه ← نگاه ← آینده ← ناهید

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۲

سفر ← فرش ← سیب ← برف ← اسب ← آسیب ← فریب ← شریف ← سراب ← بارش ← فشار ← فارسی ← سفارش

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۳

چسب ← بچه ← چاه ← باغ ← اسب ← اسم ← آبسه ← بغچه ← باغچه ← ساچمه


جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۴

یاس ← سیاه ← ماشه ← میوه ← موسی ← امید ← ساوه ← ساده ← سهام ← ماده ← سواد ← مساوی ← ادویه

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۵


حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۵

موز ← میز ← قوی ← آویز ← زمین ← قیام ← مقوا ← زانو ← نماز ← قزوین ← موازی ← میزان ← آزمون ← مایونز

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۶

هوش ← هدف ← کمد ← مکه ← کوه ← دکه ← موش ← دکمه ← موشک ← مشهد ← شکوفه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۷

گاز ← گاو ← گرز ← زرنگ ← گوزن ← گراز ← زبان ← برنز ← بانو ← بازو ← زانو ← بزرگ ← آبرنگ ← انگور ← زنبور

جواب آمیرزا مرحله ۱۳۶۸

تبر ← شوت ← سوت ← شربت ← سراب ← شتاب ← آشوب ← بارش ← تابش ← بورس ← رسوب ← اورست ← باروت ← روستا ← سشوار

 

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۹

دره ← دکه ← ریشه ← شهید ← شریک ← شیره ← اردک ← شهرک ← کرایه ← درشکه ←دایره← هشدار ← ارکیده

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1370

یزد ← میز ← میهن ← نیزه ← زاهد ← هیزم ← همزن ← ایزد ← امید ← ماده ← زنده ← نامزد ← همدان ← ناهید ← آینده ← میدان

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1371

وفا ← موش ← وام ← سکو ← کشو ← واکس ← کفاش ← ماسک ← شکاف ← موشک ← مسواک

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1372


کشو ← هوش ← مکه ← کوه ← موش ← ماه ← شاه ← آغوش ← کاوه ← موشک ← کاهو ← ماکو ← هواکش

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1373

زندگی ← نادر ← گرز ← گاز ← یزد ← نگار ← گراز ← گردن ← زرنگ ← دیگ ← زرد ← گردان

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1374

مرد ← شاد ← ارزش ← شادی ← شیراز ← زرد ← مراد ← دریا ← میز ← زمرد ← یزد ← رشد ← امیر ← امید ← مدیر ← آرام

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1375


لکه ← نعل ← بلا ← کعبه ← کلبه ← کلاه ← بانک ← بالکن ← عناب ← لاک ← لانه ← لعاب ← باک ← کابل

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1376

کره ← ماه ← ماهر ← اهرم ← ماکت ← مهارت ← هکتار ← کار ← همراه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1377

سود ← گرد ← گود ← گلو ← گردو ← سرود ← درست ← تولد ← دوست ← دولت ← دستور ← لوستر

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1378

سرما ← کمال ← سالم ← آرام ← اراک ← ارسال ← الماس ← سلام ← اسلام ← کلاس ← کامل ← کارامل

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1379

بند ← تاب ← تند ← باد ← ادب ← افت ← نبات ← آبان ← بافت ← آفتاب ← آباد ← نفت ← ابتدا

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1380

فیل ← لیف ← قیف ← قله ← قفل ← قیام ← قیمه ← فامیل ← قیافه ← قافیه ← قافله ← ملاقه ← مقاله ← افقی ← فیله ← فیلم ← قالی

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1381

خدا ← خام ← خانم ← مدال ← خال ← املت ← ملخ ← داخل ← نخل ← تلخ ← خدمت

جواب آمیرزا مرحله 1382

گوش ← رخت ← خشت ← تشک ← کشور ← گوشت ← ترکش ← شرکت ← خرگوش ← خشک ← خوک ← تشکر

جواب آمیرزا مرحله 1383

نیش ← زنگ ← منشی ← شناگر ← نمایش ← ماشین ← نمایشگر ← گاری ← نرمش ← گرمایش

جواب آمیرزا مرحله 1384

دست ← سبد ← بره ← دست ← ساده ← بهار ← درست ← دربست ← ستاره ← رتبه ← تابه داربست

جواب آمیرزا مرحله 1385

تند ← ضامن ← ضمانت ← مانتو ← تومان ← توان ← وانت ← دامن ← دما ← متضاد

جواب آمیرزا مرحله 1386


پاس ← پشه ← شاد ← ساده ← سپاه ← پاداش ← پادشاه ← داس ← شاه ← شاهد

جواب آمیرزا مرحله 1387

دنیا ← مدیر ← امید ← مربی ← بیدار ← درمان ← میدان ← بیمار ← برد ← مرداب ← نامرد ← ردیاب ← بیدار ← بندر

جواب آمیرزا مرحله 1388

شکم ← مشت ← مکه ← شهرک ← شکار رشته ← تشکر ← ارتش ← شرکت ← مراکش ← هکتار ← مهارت ← مشارکت ← شهامت ← همکار ← تمشک

جواب آمیرزا مرحله 1389

جاده ← دنیا ← جهان ← درجه ← جریان ← انجیر ← آینده ← ناهید ← دایره ← رنج ← هیجان

جواب آمیرزا مرحله 1390

سکه ← مسکو ← موسی ← میوه ← کویر ← سیرک ← کوره ← سمور ← سرکه ← کرسی ← کوسه ← سوریه ← روسیه ← موسیر ← کیسه ← ریسه

جواب آمیرزا مرحله 1391

موش ← جسم ← سهم ← جوش ← مجسمه ← موج ← مهم ← جهش ← هوش ← هجوم

جواب آمیرزا مرحله 1392

نان ← شال ← بالش ← بالن ← نشان ← نیش–شنل ← شیب ← بلا ← بیل ← لبنان ← نشانی

جواب آمیرزا مرحله 1393

موش ← شام ← آرش ← ماش ← مار ← آرام ← آوار ← مشاور ← شامپو ← آرامش ← اروپا

جواب آمیرزا مرحله 1394

تاس ← سهام ← نامه ← ماست ← تماس ← انبه ← تابه ← مهتاب ← بهمن ← مناسب ← مناسبت

جواب آمیرزا مرحله 1395

عرق ← عراق ← برق ← براق ← سبد ← قاب ← دعا ← برد ← آدرس ← سارق ← ساعد ← سراب ← عقب ← عقاب ← عابر ← عقرب ← سابق

جواب بازی آمیرزا 1396 به بعد


جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۹۶

ترس ← گیاه ← تیره ← گریه ← گیره ← گاری ← راست ← سیاه ← سیگار ← سیاره ← گیتار ← ستاره

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۹۷

یزد ← یاد ← میز ← مزد ← دما ← دام ← آدم ← زیاد ← پیدا ← دیزی ← پماد ← پیام ← امید ← پیاز ← دمپایی

حل بازی آمیرزا مرحله  

نور ← نود ← دیو ← دیر ← رود ← دره ← نیرو ← ویژه ← نروژ ← روده ← دوره ← وردنه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۹۹

نخل ← لنگ ← چرا ← چنگ ← چرخ ← خنگ ← خال ← رنگ ← انگل ← گران ← چنار ← لنگر ← گلنار ← خرچنگ ← چنگال

جواب بازی آمیرزا مرحله 1400

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۰: شغل ← شال ← غار ← غول ← غرش ← آغوش ← آوار ← لواش ← لاغر ← شلوغ ← شغال ← الاغ ← شاغل ← شلوار ← آشغال

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۰۱

دزد ← دید ← مزد ← یزد ← میز ← داد ← امید ← آزاد ← مداد ← امداد ← داماد

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۲

مهد ← سکه ← مهم ← مکه ← کمد ← جسم ← دکه ← سهم ← جسد ← دکمه ← مسجد ← سجده ← مجسمه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۳

ویلا ← امید ← دنیا ← لیمو ← مدال ← ملوان ← میلاد ← میدان ← لیوان ← وانیل

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۴

گلو ← گرم ← گوی ← گور ← مرگ ← لگو ← وکیل ← میگو ← گلیم ← کویر ← ولرم ← گمرک ← کولر ← لیمو ← گوریل

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1405 به بعد


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۵

تاس ← تاب ← لاک ← سبک ← اسب ← باک ← کباب ← لباس ← کتاب ← کلاس ← بابک ← ساکت ← اسکلت ← بسکتبال

جواب بازی  آمیرزا مرحله ۱۴۰۶

پیک ← پیر ← پری ← کار ← رنگ ← پاک ← گاری ← پارک ← پنیر ← پیکان ← پارکینگ

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۰۷

نوه ← خزر ← نور ← خون ← وزن ← روزه ← زانو ← نوار ← روان ← خزان ← خانه ← آرزو ← خواهر ← خزانه ← راهزن ← زورخانه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۸

باک ← تاب ← بیل ← بال ← لاک ← نبات ← بلیت ← کتاب ← بانک ← بالن ← تنبل ← تانک ← بالکن ← کابینت ← تلکابین

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۰۹

رنگ ← سنگ ← گرد ← لگد ← لنگ ← نرگس ← سنگر ← گردن ← گران ← دلار ← انگل ← آدرس ← لنگر ← سالن ← گلدان ← گردان ← سالگرد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1410 به بعد

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۰

سوت ← عدس ← رعد ← عود ← دست ← عکس ← سرود ← وسعت ← عروس ← سکوت ← سرعت ← دوست ← دعوت ← درست ← دکتر ← رکود ← رکوع ← دکور ← دستور ← عروسک

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۱

سبد ← دشت ← کبد ← سبک ← دست ← اشک ← اسب ← تاب ← شکست ← آبکش ← کتاب ← ساکت ← شتاب ← دستکش

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۲

تاب ← تبر ← روح ← باک ← کتاب ← ربات ← کوبا :باکو ← کارت ← حرکت ← برکت ← راحت ← باروت ← کبوتر

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۳

شنا ← شاه ← هوش ← شعبه ← عناب ← شهاب ← شنبه ← آشوب ← انبوه ← بانو ← شانه ← بهنوش ← باهوش ← انبوه ← نوشابه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۴

زره ← گاز ← گرز ← برگ ← بره ← باز ← گربه ← گراز ← هزار ← بهار ← بزرگ ← زهرا ← رهبر ← بزرگراه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1415 به بعد

..

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۵

دما ← دوا ← وام ← تاب ← اتو ← آدم ← مدت ← واحد ← مودب ← وحدت ← حامد ← احمد ← متحد ← مداح ← محبت ← محتوا

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۱۶

تاج ← تار ← اتو ← راه ← جوهر ← جارو ← آوار ← تاجر ← آواره ← اجاره ← جواهر

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۷

دین ← دیگ ← گرد ← نیش ← رشد ← رنگ ← شادی ← دنیا ← گاری ← گران ← دانش ← گردن ← گردش ← شریان ←

شاگرد ← دینار

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۸

قسم ← شخم ← شام ← قشم ← مشق ← ماه ← ماش ← ساق ← خشم ← خام ← شاخ ← شاخه ← مهسا ← ماسه ←

ساقه ← سماق ← خامه

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۹

کار ← شور ← شکار ← کشور ← ورزش ← شورا ← ارزش ← آرزو ← زرشک ← روکش ← کشاورز: ورزشکار

جواب بازی آمیرزا مرحله 1420 به بعد

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۰

فیل ← بیل ← قلب ← قیف ← آبی ← لیف ← قاب ← افق ← آقا ← قفل ← قالی ← قلاب ← بالا ← قایباف

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۱

وفا ← هلو ← چاه ← چهل ← چلو ← هدف ← فال ← فدا ← چاله ← آلوده ← آلوچه ← فولاد ← فالوده

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۲

ملت ← وکیل ← رتیل ← کیلو ← کویر ← کویت ← لیتر ← موکت ← مترو ← ولرم ← لیمو ← کولر ← کیلومتر

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۳

پشت ← پتو ← هوش ← پشه ← مکه ← کوه ← پوک ← شوت ← تپش ← تپه ← مشت ← توپ ← موش ← تمشک ← پوشک ← پوشه ← موکت ← موشک ← پشمک ← پشتک

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۴

کیف ← کفش ← فیش ← شیب ← کیش ← کشف ← بشکه ← بنفش ← بیشه ← شنبه ← کینه ← شبکه ← بنفشه ← یکشنبه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1425 به بعد

حل آمیرزا مرحله ۱۴۲۵

شهر ← آرش ← شانس ← شانه ← شهرت ← تنها ← تشنه ← ترانه ← تهران ← رسانه ← ستاره ← نشاسته ← شهرستان

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۶

کشف ← مشک ← ملت ← نمک ← نفت ← شکل ← کفش ← مشت ← شکم ← کلفت ← تلفن ← تمشک ← مشکل ← نفتکش

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۷

کفش ← کشو ← کوه ← کیش ← کیف ← شفا ← وفا ← شاه ← شکاف ← کوفه ← کاشی ← کاهو ← کافه ← کاشف ← کفاش ← کفاشی ← شکوفه ← هواکش

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۸

قلم ← قله ← سال ← ماهی ← قیام ← میله ← لایه ← سایه ← سلام ← سالم ← سماق ← قیمه ← ساقه ← مقاله ← ملاقه ← مقایسه

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۹

سود ← مرد ← سهم ← سوره ← همسر ← ماده ← مادر ← سواد ← دوره ← آدرس ← ساده ← سمور ← سرود ← سماور ← مدرسه ← آسوده

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۰

پاس ← پاک ← پیک ← کلاس ← پلیس ← پلاک ← ساکت ← پاکت ← اسکلت ← کلیسا ← تاکسی ← پاستیل ← لاستیک ← پلاستیک

پاسخ بازی  آمیرزا مرحله ۱۴۳۱

بال ← بیل ← آبی ← بال ← ویلا ← لیلا ← بالا ← لوبیا ← آلبالو ← والیبال

حل آمیرزا مرحله ۱۴۳۲

شاه ← نقش ← شیب ← قاب ← نقاش ← بیشه ← نقشه ← نقاب ← شانه ← انبه ← شهاب ← شنبه ← نقاشی ← شبانه ← شاهین

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۳

فوت ← نفت ← تور ← فنر ← برف ← تبر ← نور ← نبوت ← نوبت ← نفرت ← تنبل ← تلفن ← تنور ← فلوت ← تونل ← تنبور

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۴

رنگ ← رشت ← گشت ← شعر ← شتر ← آتش ← ترش ← تنگ ← گران ← تراش ← رعنا ← ارتش ← شاعر ← نگار ← انگشت ← انگشتر

جواب بازی آمیرزا مرحله 1435 به بعد

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۳۵

شاخ ← شاد ← رشد ← رود ← کشو ← کود ← کاخ ← کدو ← خوک ← خشک ← خوش ← خروش ← کادو ← خراش ← اردک ← کشور ← ارشد ← رکود ← شورا ← شکار ← خوراک ← دشوار ← خودکار

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۶

نای ← نبی ← آبی ← خان ← بنا ← بینا ← بانی ← آبان ← بابا ← ناباب ← انبیا ← نایاب ← بیابان ← خیابان

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۷

یاس ← سیل ← لال ← سایه ← گیاه ← لیلا ← آگهی ← لاله ← هلال ← سیاه ← گلایه ← گیلاس

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۸

دکل ← جلد ← کبد ← کاج ← تاج ← بدل ← باج ← کلاج ← کتاب ← جلبک ← جلاد ← جالب ← کابل ← کالبد

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۳۹

کتف ← سنگ ← سگک ← نفت ← نفس ← سفت ← تند ← کند ← کفن ← دست ← تنگ ← تنفس ← تفنگ ← فندک ← سنگک

جواب بازی آمیرزا مرحله 1440 به بعد

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۰

تیغ ← وجه ← جیغ ← جوی ← جهت ← غیرت ← جیوه ← غیور ← هویج ← هویت ← هجری ← تیره ← رویت ← غوره ← توجه ← جیره ← جوهر ← نوجیه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۱

نرم ← گرم ← یار ← مرگ ← مگس ← سنگر ← سیما ← نسیم ← نرگس ← سرما ← گرما ← سیمان ← یاسمن ← سینما

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۲

زجر ← زوج ← گیج ← جگر :جیره :هویج ← گریه ← زیره ← جیوه ← گیره ← جوهر ← جزوه ← روزه ← وزیر ← گوجه ← جزیره

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴۳

گاری ← ناشی ← گریم ← منشی ← ناشر ← گرما ← شناگر ← نگارش ← نمایش ← ماشین ← نمایشگر

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۴

چرم ← چرا ← چاه ← چهل ← چله ← چهار ← چاله ← ماهر ← ولرم ← چاره ← آلوچه ← مچاله ← مورچه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۵

وحی ← محو ← دیو ← مدت ← حوا ← حیا ← امید ← حیات ← وادی ← وحدت ← متحد ← حامد ← احمد ← واحد ← مواد ← مداح ← محتوا ← حمایت

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۴۶

قله ← حوا ← قول ← لوح ← لال ← حال ← حلق ← حقه ← لاله ← هالو ← هلال ← لولا ← لوله ← حلقه ← حلوا ← حوله ← حلال ← قلوه ← حواله

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۷

وقت ← قوی ← قوم ← قیام ← قامت ← مقوی ← قیمت ← تیمم ← مقام ← مقوا ← موقت ← تقویم ← یاقوت ← قیامت ← مقاوم ← ماموت ← مقاومت

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۸

سوت ← وحی ← سیم ← ستم ← حکم ← مسیح ← حکیم ← کویت ← حکمت ← سکوت ← موکت ← حکومت

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۹

وقت ← قوم ← یقه ← قوی ← بوق ← قوت ← مقوی ← قیمت ← قیمه ← میوه ← توبه ← بوته ← موقت ← بقیه ← بیمه ← تقویم

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1450 به بعد

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۰

ذهن ← ذره ← هتل ← لذت ← ذرت ← آذر ← تله ← نهال ← ناله ← تنها ← لانه ← تهران ← ترانه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۱

گاو ← سنگ ← سوت ← تنگ ← نرگس ← واگن ← تنور ← سنگر ← تونس ← راسو ← سرنگ ← ستون ← روستا ← انگور ← ستوان ← سنتور ← سروان ← راستگو ← گورستان

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۲

شور ← شعر ← رود ← عود ← عدل ← عدد ← دور ← دود ← درد ← رشد ← دوش ← درود ← شروع

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۵۳

گله ← گلو ← لایه ← ویلا ← سایه ← سوال ← الگو ← گیاه ← وسیله ← وسایل ← گیلاس ← گوساله

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۴

شخم ← خون ← خوش ← شوخ ← هوش ← موش ← مشت ← خشم ← خشت ← خشن ← تشنه ← تخمه ← توشه ← خوشه ← خشونت

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1455 به بعد

حل آمیرزا مرحله ۱۴۵۵

یزد ← دیگ ← میز ← مزد ← میهن ← هزیم ← زمین ← مهدی ← گندم ← زنده ← نیزه ← زندگی ← مدینه ← گزینه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۶

عمل ← عدل ← لاک ← کمد ← مدل ← عدد ← دکل ← دعا ← داد ← معدل ← کمال ← کلام ← عادل ← عالم ← مالک ← مدال ← مداد

جواب آمیرزا مرحله (جواب بازی آمیرزا) ۱۴۵۷

سنت ← تنیس ← سیاه ← سایه ← تنها ← تیره ← راست ← سینه ← نهایت ← سیاره ← آستین ← رسانه ← ترانه ← تهران ← ستاره ← تیرآهن

جواب بازی آمیرزا مرحله 1458 به بعد

سوت ← تیر ← یونس ← نیرو ← کرسی ← سنتور ← کنسرو ← ستون ← سکوت ← نوکر ← تنیس ← تنور ← کنسرت ← سکونت ← کتری ← سنتی ← کتری ← کویر ← کویت

پاسخ امیرزا مرحله ۱۴۵۹

شمع← دعا.← عید.← عاج.← جمع.← جام.← جدا.← شادی.← مجید.← عادی.← مایع.← جامع.← شجاع.← شیاد.← جامد

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۶۰

تاس ← دست ← چاه ← مدت ← امت ← تسمه ← ستاد ← ماست ← ماده ← ماسه ← دسته ← ساده ← تماس ← ساچمه

جواب مرحله 1461 امیرزا

تار ← تنه ← ظهر ← تنها ← ناظر ← ناهار ← نظارت ← تهران ← انتظار ← انار ← انتها

جواب امیرزا مرحله ۱۴۶۲

میخ ← امیر ← مریخ ← خرما ← بخاری ← مرتب ← خیام ← مربا ← خمیر ← خراب ← باخت ← مربی ← بخاری ← باتری ← ← تاریخ ← بیمار ← تاخیر ← تخریب ← تبخیر

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۶۳ (اپدیت جدید)

گدا ← گرد ← ریل ← دیگ ← دلار ← ریال ← رسید ← گاری ← دلیر ← یلدا ← گالری ← سیگار ← سریال ← سالگرد

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۶۴ (اپدیت جدید)

قلب ← بوق ← طول ← لبو ← لبه ← قطب ← قله ← بلیط ← بلوط ← قبله ← قبول ← طلبه ← طبقه ← قوطی ← قبیله ← طویله

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۶۵(اپدیت جدید)

سند ← سنگ ← سود ← سوگ ← نفس ← نوک ← کود ← گود ← سنگک ← فندک ← سوگند ← گوسفند

حل آمیرزا مرحله 146‌‌6

بست← جسد ← جسم ← حبس ← حجم ← حدس ← مدت ← دست ← سبد ← تبسم ← محبت ← مسجد ← متحد

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۶۷(اپدیت جدید)

روز ← مرز ← قوم ← زور ← موز ← رمز ← وام ← راز ← آقا ← آوار ← رقم ← آواز ← آرام ← قرمز ← مزار ← آزار ← مقوا

حل مرحله ۱۴۶۸ آمیرزا

دره ← نان ← گره ← گدا ← آهنگ ← نرده ← رنده ← نگاه ← کردن ← گرده ← گناه ← نهنگ ← آهنگر ← راننده

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۶۹(اپدیت جدید)

وام ← پله ← پلو ← پول ← لامپ ← لانه ← مولا ← نامه ← ناله ← نهال ← پونه ← آمپول ← ملوان ← پهلوان ← لپه

جواب امیرزا ۱۴۷۰

سکونت ← ستون ← سکو ← سوت ← کویت ← کویر ← تنیس ← کرسی ← سنتور ← تنور ← کنسرت

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۷۱(اپدیت جدید)

گله ← گلو ← میل ← لوله ← لیمو ← میوه ← میگو ← گیوه ← میله ← گلیم ← گلوله ← گوی

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۷۲ (اپدیت جدید)

شوت ← ملت ← مشت ← موش ← وام ← تلاش ← لواش ← مترو ← ولرم ← شلوار ← مشاور ← مشورت ← شمال ← شورا

جواب مرحله 1473 آمیرزا

ساق ← سال ← سنگ ← لنگ ← نقل ← سیل ← انگل ← سالن ← قالی ← گیلان ← گیلاس ← انگلیس ← لایق

جواب آمیرزا مرحله 1474

بال← بلا ← بیل ← لبو ← لال ← باله ← لاله ← لوله ← لیلا ← ویلا ← لوبیا ← الویه

جواب امیرزا مرحله 1475

باز ← تاب ← تار ← تبر ← زیپ ← تیز ← ربات ← بازی ← پیاز ← پریز ← زیبا ← پرتاب ← پیتزا ← زیارت ← تبریز

جواب امیرزا مرحله ‌‌1476

سفر. سکو. افسر. سیرک. کرسی. سفیر. ساری. کویر. فارس. یوسف. کرفس. فکر. واکس. سویا. رویا. اسکی. ریسک. کرواسی

اگر جواب های بالا شما را به مرحله بعد انتقال نداد از جواب های زیر استفاده کنین.

جهان ← جهاد ← دانه ← دهان ← آینده ← دنیا ← ناهید ← دین ← جنین ← جاده ← هند ← هادی ← آدینه ← آینه ← هیجان

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۷۷

یزد. سبد. سبز. سند. یاس. سیب. زینب. سبزی. دنیا. یزدان. زبان. بازی. آسیاب. زیبا. بدنسازی. بنیاد

جواب مرحله ۱۴۷۸آمیرزا

دفن. دوش. هدف. هوش. دوره. روده. روشن. شوهر. شوره. فرود. فروش. وردنه. فشرده. شهروند. فروشنده

حل مرحله ۱۴۷۸ آمیرزا (جواب سازگار با نسخه های متفاوت)

یزد ← مینا ← رمان ← زمان ← زمرد ← مادر ← مدرن ← نماز ← زمین ← اردن ← امیر ← امید ← مدیر ← یزدان ← نیزار ← درمان ← میدان ← نامزد ← دینار ← رامین

حل آمیرزا مرحله ۱۴۷۹

رنگ. کوی. نوار. نوکر. واگن. نیرو. رویا. گاری. گونی. کویر. انگور. کارون. ویران. گونیا

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۷۹ (جواب جدید)

نمک، آرام، کمان، مدرک، دکان، مادر، انار، اردک، آمار، درمان، دامن، کرمان، آرمان، کارمند، دانمارک، کامران، اردن

جواب مرحله 1480 آمیرزا

فرش. شور. شوت. دشت. شرف. شتر. دوش. رشت. رشد. سوت. سود. سفت. سفر. درست. سروش. سرود. دوست. دفتر. درشت. فرود. فروش. دستور. دستفروش

جواب امیرزا مرحله ۱۴۸۰ جدید

نرخ ←زخم ←خان ←خزر ←نرم ←ارام ←مزار ←زمان ←رمان ←خمار ←خزان ←خرما ←خانم ←ارزن ←امار ←ازار ←خرمن ←نماز ←مخزن ←ارزان ←ارمان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۸۱

ترس. سیر. تیر. یاس. سمت. سیم. رسم. ماست. سیما. رستم. اسیر. تماس. ساری. یتیم. امیر. رسمی. سرما. ریاست. تیمسار. مرسی

حل استاد امیرزا مرحله ۱۴۸۱ جدید

خال  ←چاه ←چای ←پله ←لپه ←پیچ ←چاپ ←خاله ←پایه ←خیال ←پاچه ←پیله ←چاله ←لایه ←خالی ←پیاله ←یخچال

حل آمیرزا مرحله 1482

آخر، خون، خزه، خزر، آهن، ارزن، خازن، خانه، خاور، خواهر، خزان، زهرا، زانو، آرزو، آخور، روزه، رخنه، راهزن، روزنه، زورخانه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1483


دوا، دیو، قوچ، چای، چرا، چاق، قوی، اردو، دریا، رویا، چاقو، وارد، قارچ، داور، دارو، چادر، قوری، دیوار، رادیو

حل آمیرزا مرحله 1484

آتش، شیر، شتر، رشت، دشت، گدا، ترش، دارت، تراش، ارتش، گاری، دریا، ترشی، شادی، درشت، گردش، شاگرد، اتریش، گیتار

حل آمیرزا مرحله 1485

آدم، آیا، دام، دما، آمل، لامپ، مدال، پدال، پماد، پیام، امید، یلدا، ایلام، دیپلم، میلاد

حل بازی آمیرزا مرحله 1486

چوب، هرز، بچه، درز، دره، زور، زود، روز، زهر، چرب، زبر، زرد، زره، روزه، روده، دوره، برده، روزبه، بهروز، زردچوبه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1487

هنر، هشت، ارتش، نشست، ناشر، شهرت، شانه، تراش شانس، راست، تنها، تشنه، رشته، ستاره، رسانه، راسته، شناسه، ترانه، تراشه، تهران، نشاسته، شهرستان

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۸۷ جدید

لنز وزن تیز لوزی تونل ویزا نیاز وانت زالو ویلا زانو انزلی زیتون لیوان وانیل

جواب بازی آمیرزا مرحله 1488

دفن، فدا، نمد، درهم، رنده، فردا، نمره، ماهر، مرفه، دامنه، مهران، نامرد، مناره، مانده، فرهاد، فرمان، درمان، همدان، مردانه، فرمانده

حل بازی آمیرزا مرحله 1489

شانه، ریشه، ماشه، ناشر، نامه، نمره، میهن، آینه، امیر، امین، ماهی، نیما، ماشین، رامین، مهران، شهرام، نمایش، شاهین، شماره، نشریه، اهریمن

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۸۹ جدید

نمک اکبر ← بانک ← برکه ← بهار ← نمره ← برنامه ← کمان ← نامه ← همکار ← بهمن ← مرکب ← مربا ← مکه ← مهربان ← مبارک ← انبه ← رمان ← کرمان ← رکاب ← بهرام

حل امیرزا مرحله 1490

آقا، برق، خبر، قاب، قرن، آبان، انار، بخار، براق، خراب، قرآن، نقاب، انبار، باران، قربان

جواب آمیرزا مرحله 1491

زنده، سیاه، نیزه، دنیا، آینه، زیاد، سینه، آینده، ناهید، یازده

حل بازی آمیرزا مرحله 1492

خدا، خمس، سخن، خیس، سید، میخ، سیخ، خانم، دنیا، سینا، امید، سیما، نسیم، سمند، خیام، میدان، سیمان، سینما

بازی آمیرزا جواب مرحله 1493

ورق، رقص، صوت، قرص، قوم، قوی، مصر، تقی، قیر، وقت، قوری، وصیت، تورم، قیمت، مترو، صورت، تصویر، صورتی، تقویم، موقت

جواب آمیرزا مرحله 1494

درس، سفر، گدا، آدرس، گیرا، دریا، گاری، ردیف، سفیر، سفید، ساری، فردا، فارس، افسر، سیگار، فریاد، افسردگی

پاسخ آمیرزا مرحله 1495

رنگ، زنگ، زهر، سنگ، گرز، ریگ، سینه، گریه، گیره، سنگر، زیره، سرنگ، زرنگ، گزنه، گزینه، سرهنگ، گرسنه

پاسخ آمیرزا مرحله 1496

گوش، شرف، شفا، گره، هوش، فرش، رشوه، گروه، واشر، فشار، گوهر، فروش، شوهر، شوره، شورا، رفاه، گوشه، فواره، هاشور، شاهرگ، گوارش، فروشگاه

حل بازی امیرزا مرحله 1497

شور، موش، موز، شرم، رمز، وزش، رزم، شرور، ورزش، شورا، مرور، مزار، ارزش، واشر، امروز، مشاور، آموزش، آمرزش

جواب بازی امیرزا مرحله 1498

آهک، لثه، لکه، آیه، ماه، ملک، مکه، مکث، کلم، ماهی، کلمه، کامل، کلام، هیکل، ملکه، مثال، ماله، کلاه، کلیه

حل امیرزا مرحله 1499

صبر، مصر، نصب، نمک، کمر، اکبر، بانک، رکاب، مربا، مرکب، ناصر، کربن، کمان، مبارک، کرمان

حل امیرزا مرحله 1500

جشن، رنج، شاه، جارو، جهان، جوان، نجار، جانور، جوانه، جواهر، شناور، هنرجو

جواب بازی آمیرزا مرحله 1800

سهم ← سهل ← باله ← بقال ← ساقه ← سلام ← سماق ← سمبل ← لقمه ← قبله ← لباس ← مقاله ← مقابل ← باسلق ← قباله ملاقه ← سابقه ← لامسه ← مسابقه ← قابلمه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1801 بازی آمیرزا

موم ← قلع ← قدم ← عمل ← دقل ← قلم ← عدل ← عمق ← عمود ← عموم ← علوم ← معدل ← معلق ← معلم ← مقدم ← موعد ← موقع ← قلمو ← (ق ← ل ← م ← و) معلوم ← معمول

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1802

گیج ← جهان ← جوان ← نجوا ← واگن ← گناه ← گنجه ← گوجه ← گویا ← هویج ← گیاه ← جیوه ← یگانه ← هیجان ← گناوه ← گواهی ← یونجه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1803

رمق ← زرع ← سقز ← عرق ← عزت ← عزم ← قسم ← قعر ← ← ترمز ← رستم ← سرعت ← سرقت ← قرمز ← قسمت ← مسرت

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1804

بعدا ← بعد ← رضا ← رعب ← ضلع ← عدل ← عرض ← دلبر ← عابد ← عابر ← عادل ← لعاب ← دالبر ← دلربا

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1805

فرم جنم ← آمان ← مبنا بران منجر ← جناب اجرا مجرا ← مجرب منبر آرمان ← ماجرا جبران ← باران ← انبار مرجان ← جماران

جواب آمیرزا مرحله 1806

تبحر ← بسط ← مطب ← حبس ← حرم ← سطر ← ربط سطح ← رطب ← بستر ← مسرت ← ← محبس ← محبت ← رحمت ← حسرت ← حرمت ← ترحم ← تبسم ← مطرب ← مطرح ← مرتبط ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1807

پشه ← پاره ← رشوه ← پوره ← شرور ← شورا ← شوهر ← واشر ← پوشه ← پارو ← پروا ← پرورش ← راهرو ← پرشور ← هاشور ← شراره ← پروار ← پاشوره

جواب آمیرزا مرحله 1808

شرع ← شعر ← عرش ← علی ← عیش ← شعار ← شاعر ← شیار ← عیار ← عیال ← عالی ← شایع ← شیری ← شیلی ← عشایر

حل آمیرزا مرحله 1809

صدا ← نوک ← جوک ← اندک ← جادو ← جواد ← دوان ← دکان ← نجوا ← کادو ← کنجد ← کندو ← کودن ← وجدان

جواب آمیرزا مرحله 1810

چدن ← رصد ← رند ← تندر ← دارت ← دچار ← صادر ← ناصر ← ندرت ← نصرت ← چادر ← چرند ← چنار ← اردن ← صدرا

جواب آمیرزا مرحله 1811

هرس ← سقا ← سکه ← سارق ← کسره ← کاسه ← هراس ← مهار ← قهار ← قرمه ← قاره ← سماق ← سرکه ← سرمه ← ساره ← همکار ← سامره ←

جواب آمیرزا مرحله ← 1812

اثر ← ارث ← وصف ← حرص ← حفر ← صاف ← صفا ← صفر ← صرف ← وافر ← وارث ← صحرا ← حصار ← حروف ← حراف ← صراف ← فورا ←

جواب آمیرزا 2023 مرحله 1813

سمج ← مهم ← نجس ← کنج ← کنه ← نهم ← جهنم ← مجسم ← مسکن ← ممکن ← نجمه ← همسن ← مجسمه ← منسجم

جواب استاد آمیرزا مرحله 1814

پرز ← وزن ← ارزن ← پونه ← پونز ← پناه ← هنوز ← پارو ← زهرا ← روان ← هزار ← هراز ← هارون ← روزنه ← پرواز ← راهزن ← پروانه ← روزانه ← پهناور

جواب بازی امیرزا مرحله 1815

آقا ← دشت ← دقت ← شاد ← عشق ← اتاق ← عادت ← عاشق ← عاقد ← ادعا ← داعش ← اقتدا ← اعتقاد

جواب آمیرزا مرحله 1816

اول ← وهم ← گام ← گلو ← الگو ← گیوه ← میگو ← آگهی ← گیاه ← میوه ← گویا ← مایل ← لیمو ← گواه ← گلیم ← الویه ← گلایه ← هیولا

جواب آمیرزا مرحله 1817

بکر ← تبر ← ترب ← ترک ← رطب ← طرح ← کبر ← رکب ← برتر ← برکت ← تبحر ← تبرک ← تحرک ← تکبر ← تکرر ← حرکت

جواب آمیرزا مرحله 1818

خشک ← درک ← رخش ← رشک ← شرک ← شهد ← شکر ← هدر ← دهک ← خرده ← شهرک ← کرخه ← درشکه ← شهرکرد

جواب آمیرزا مرحله 1819

فنس ← اهل ← نفس ← سهل ← فله ← هوس ← نهال ← ناله ← لانه ← سوله ← سوال ← سفال ← ساوه ← سالن ← افول ← اسوه ← فانوس ← سوهان

جواب آمیرزا مرحله 1820

زرد ← سید ← سیر ← هرس ← یزد ← غزه ← سرد ← هرز ← رسید ← ریسه ← زیره ← دریغ ← غدیر ← غیره ← سرزده ← سیزده ← غریزه ←

جواب آمیرزا مرحله 1821

محض ← عود ← ورد ← مضر ← عوض ← وضع ← عمو ← دوم ← عمد ← عضو ← عرض ← رعد ← حوض ← عمر ← عمود ← محضر ← محور ← مدور ← مورد ← حضور

جواب آمیرزا مرحله 1822

اکو ← فلک ← لاک ← کال ← ایل ← افول ← فیلم ← کمیل ← وکیل ← کافی ← لیمو ← کلاف ← کلام ← مولف ← کامل ← موکل ← مولا ← ماکو ← کمال ← فامیل

جواب بازی آمیرزا مرحله 1823

اسم ← امن ← فنچ ← نام ← چدن ← چمن ← منچ ← دامن ← سمند ← فاسد ← مسند ← مفسد ← نادم ← نماد ← اسفند ← چمدان

جواب آمیرزا مرحله 1824

ارگ ← جکر ← گیج ← جیب ← آبجی ← ایرج ← گرجی ← دبیر ← رایج ← جاری ← اجیر ← دایر ← گاری ← دیار ← گارد ← جدار ← باید ← بیدار ← آبگیر ← بادگیر ← گرداب

جواب آمیرزا مرحله 1825

اصل ← اهم ← وصل ← آمل ← نهم ← مصون ← منها ← ناله ← نامه ← نهال ← همان ← وصال ← هومن ← ملوان ← هامون

جواب آمیرزا مرحله 1826

پنج ← پهن ← جهان ← پویا ← هویج ← جیوه ← پایه ← پاوه ← آینه ← پونه ← پهنا ← پنجه ← پناه ← نجوا ← پنجاه ← هیجان ← جوانه ← پیانو ← یونجه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1827

مکه ← کذب ← بذر ← ذکر ← اهرم ← مرکب ← مربا ← مذکر ← مذهب ← مذاب ← ماهر ← رکاب ← بهار ← برکه ← اکبر ← مهراب ← باکره ← کهربا ← مبارک ← همکار ← مذاکره

جواب بازی آمیرزا مرحله 1828

تله ← کچل ← کله ← کته ← چهل ← چکه ← لکه ← لچک ← هتل ← هلاک ← تکه ← چاله ← کالا ← کاله ← کاهل ← کلاه ← تلکه ← تاهل ← چالاک

جواب بازی آمیرزا مرحله 1829

قمه ← قدم ← قوه ← همه ← میخ ← یقه ← قوی ← قهوه ← میوه ← خیمه ← قیمه ← مقوی ← وخیم

جواب بازی آمیرزا مرحله 1830

گشت ← هشت ← رشوه ← شوهر ← شوره ← شهرت ← شربت ← گوهر ← رشته ← رتبه ← توبه ← بهشت ← بهتر ← برگه ← گوشت ← توشه ← گربه ← برشته ← برهوت ← برگشت ← بوشهر

جواب بازی آمیرزا مرحله 1831

نهم ← عمه ← آتن ← منت همت ← منع ← تمنا تنوع ← تهوع ← توان ← توهم عمان ← هوتن معنا ← نعمت ← تعاون ← معاون ← مانتو ← تومان ← منتها ← معاونت

جواب بازی آمیرزا مرحله 1832

رند ← گرد ← گند ← درنگ ← گونی ← نیرو ← فرید ← فوری ← گردو ← گردن ← فرود ← روند ← درون ← نوید ورید ← فروند ← فردین ← فروید

جواب بازی آمیرزا مرحله 1833

تلخ ← تلف ← رخت ← فرخ ← لخت ← هفت ← تخلف ← فیله ← لیته ← فتیر ← تیله لیره ← تیره ← ریخت ← رتیل ← لیتر ← تخیل ← تخلیه ← فیلتر ← هیتلر ← خلیفه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1834

زیپ ← پند ← ونیز ← پیرو ← زرین ← پریز ← وزیر ← روند ← پوند ← پونز ← پودر ← پرند ← پنیر ← پدرزن ← پیروز ← پیوند ← دیروز ← پیرزن

جواب بازی آمیرزا مرحله 1835

خلق ← خوک ← قله ← قلک ← قوه ← لکه ← یقه ← قلوه ← کلوخ ← قلهک ← هیکل ← کلیه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1836

جلو ← گیج ← جهش ← جهل ← وجه ← گله ← گلو ← گوش ← گیوه ← گوشی ← گویش ← گوجه ← جیوه ← جلگه جلوه ← شیوه ← هویج

جواب آمیرزا مرحله 1836 (ورژن جدید)

جهش، نهر، برج، جشن، نجار، ناشر، شنبه، شانه، بانه، آرنج، جنبه، بهار، برنج، انبه، جهان، جبران، شبانه، هجران، هنجار، شهربان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1837

وفا ← فنی ← یون ← فاو ← فنون ← نانو ← فانی ← نوین ← پویا ← آیفون ← افیون ← یونان ← نینوا ← پبیانو

جواب بازی آمیرزا مرحله 1838

داس ← کدو ← قوس ← قوت ← قدس ← سوت ← سوق ← سقا ← دوک ← دقت ← سکوت ← ساکت ← دوست ← کادو ← کساد ← سواد ← تقوا ← کودتا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1839

بانه ← جان ← جنم ← (ج ← ن ← م)اجنه ← امان ← انبه ← منها ← باجه ← بهمن ← جامه ← مبنا ← جناب ← جنبه ← جهان ← جهنم ← آبنما ← ابهام ← انجام ← ماهان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1840

لغو ← دوغ ← سوم ← غسل ← غول ← لمس ← لوس ← دوم ← سمند ← سمنو ← مسند ← ملوس ← مولد ← مونس ← مغول

پاسخ آمیرزا مرحله 1841

مرغ ← مغز ← گرز ← غیر ← غنی ← زرنگ ← رزمی ← زمین ← گریز ← زرین ← گریم ← رمزی ← گزیر ← غمگین ← میگرن

جواب بازی آمیرزا مرحله1841 (ورژن متفاوت)

ارگ ← شرط ← شرف ← شفا ← طرف ← فاش ← فرش ← پرش ← اشرف ← شاطر ← شگرف ← فراش ← فشار

پاسخ آمیرزا مرحله 1842

جمع ← رعب ← صبر ← صرع ← عجب ← عجر ← عصر ← عصب ← مصر ← عیب ← عجیب ← بصری ← مربع ← مرجع ← عربی ← مربی ← مجری

پاسخ آمیرزا مرحله 1843

حوض ← رضا ← حاضر ← حضور ← روضه ← واضح ← حوری ← راضی ← روحی ضریح ← حاضری ← راضیه ← رایحه ← روحیه

پاسخ آمیرزا مرحله 1844

اهم ← محض ← هضم ← حیا ← مایه ← مهیا ← ماهی ← ایام ← احیا ← امضا ← حامی ← ماضی ← ایهام

پاسخ آمیرزا مرحله 1845

شکوه ← تله ← لوح ← هتل ← هلو ← هیکل ← هویت ← حیله ← کولی ← لیته ← وکیل ← تیله ← تحول ← کلیه ← کوله ← حوله ← توکل ← توله ← تکیه ← کهولت ← تحویل

حل مرحله ۱۸۴۵ (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»» اقا قوی بقا ورق قوا قاب قبا بوق💘
۴حرفیها»»» براق رقیب باور باقر وقار باقی قاری آوار قوری💘
۵حرفی»»»»»» اوراق💘

‌‌پاسخ آمیرزا مرحله 1846 بازی آمیرزا

آقا ← قوی ← بقا ← ورق ← قوا ← قاب ← قبا ← بوق ← براق ← رقیب ← باور ← باقر ← وقار ← باقی ← قاری ← آوار ← قوری ← اوراق

حل آقا میرزا مرحله 1846 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»» اتم توپ دام مات متد مدت پتو 💘
۴حرفیها»»» دوات دوام مواد پادو پماد💘
۵حرفی»»»»»» مداوا

پاسخ آمیرزا مرحله 1847

اتم ← توپ ← دام ← مات ← پتو ← مدت ← متد ← دوات ← دوام ← مواد ← پادو ← پماد ← مداوا

حل مرحل 1847 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»» ← بدل ← ورد ← مدل ← دمل ← رود ← بمب ← بلد ← 💘
۴حرفیها«»»» ← دمبل ← دوبل ← روبل ← بدبو ← رودل ← لودر ← مبدل ← بلور ← مدور ← مورد ← ولرم ← دلبر ← مودب ←

پاسخ آمیرزا مرحله ← 1848

اثر ← ارث ← ثمر ← خال ← خام ← ملخ ← مثل ← آخور ← ولرم ← وارث ← مورخ ← مثال ← خمار ← رمال ← مثلا” ← خرما ← خاور ← اخمو ← روال

حل مرحل 1848 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»»بدل ← ورد ← مدل ← دمل ← رود ← بمب ← بلد
۴حرفیها«»»» ← دمبل ← دوبل ← روبل ← بدبو ← رودل ← لودر ← مبدل ← بلور ← مدور ← مورد ← ولرم ← دلبر ← مودب ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1849

داغ ← غار ← یاد ← تیغ ← غیر ← غارت ← دیار ← دریا ← دایی ← دریغ ← دیتا ← غدیر ← غیرت ← درایت

حل مرحل 1849 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»» ← فخر ← فرخ ← فرم ← فهم ← مهر ← ریه💘
۴حرفیها«»»»خمره ← مرفه ← مریخ ← خمیر ← مهریه ← ← خیره ← خیمه ← فهیم ← مخفی

پاسخ آمیرزا مرحله 1850

سطر ← برس ← وسط ← مطب ← سوم ← رطب ← طبس ← مطرب ← سمور ← باور ← رسوم ← رسوب ← رباط ← بورس ← بساط ← مربوط ← مرطوب ← سماور ← ساطور ← ارسطو

‌‌حل مرحل 1850 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»وطن ← درو ← نرم💘
۴حرفیها«»»» ← اردن ← اردو ← دارو ← دامن ← داور ← وارد ← درون ← دوام ← مورد ← مادر❤️
5حرفیها»»»دوران ← نمرود ← درمان ← اروند ← طومار ← آوردن💘
۶حرفیها»»» ← دورنما ← نمودار

پاسخ آمیرزا مرحله 1851

ننه ← کته ← کهن ← آنتن ← آکنه ← تانک ← تنها ← تکان ← نهان ← نکته ← کتان ← نعنا ← تکانه ← ت ← ک ← ا ← ن ← ه ← کنعان

پاسخ مرحله 1851 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»»تاس ← خاک ← سیخ ← خیس ← ساز ← سخت ← یاس ← تیز💘
۴حرفیها»»»سایز ← کیست ← اسکی ← ایست ← زیست ← یکتا ← ساکت ← ساخت ← زکات ← ستیز💘
۵حرفیها»»»» ← تاکسی ← اسکیت

پاسخ آمیرزا مرحله 1852

اول ← عار ← علل ← لال ← لعل ← لگو ← ولع ← گاو ← گرا ← گرو ← گلو ← گور ← الگو ← لولا

پاسخ مرحله 185۲ (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»»بها ← جاه ← عاج ← عبا ← عجب ← وجب ← وجه💘
۴حرفیها»»»باجه ← جعبه ← جواب ← جوجه ← واجب💘
۶حرفی»»»» ← اعجوبه

پاسخ آمیرزا مرحله 1853

جان ← جدا ← جنم ← دنج ← مام ← نجم ← چدن ← چند ← دنا ← منچ ← جامد ← مدام ← منجم ← نادم ← منجمد ← چمدان

پاسخ مرحله 1853 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»»جان ← جدا ← جنم ← دنج ← مام ← نجم ← چدن ← چند ← دنا ← منچ💘
۴حرفیها»جامد ← مدام ← منجم ← نادم💘
۵حرفیها»»»» ← منجمد ← چمدان

پاسخ آمیرزا مرحله 1854

بدل ← بدن ← بند ← لبو ← لگد ← لگن ← گند ← گود ← بلند ← بودن ← دوبل ← گنبد ← بلندگو ← گلوبند

پاسخ مرحله 1854 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»»آهو ← دهه ← هود ← یاد💘
۴حرفیها»»»ایده ← هادی ← دایه ← واهی ← یهود ← وادی ← هدیه💘
۵حرفیها»»»»هویدا ← ادویه ← هیاهو💘

پاسخ آمیرزا مرحله 1855

لپه ← اهل ← تپل ← تپه ← شال ← پله ← همت ← هشت ← ملات ← تلاش ← تالش ← همتا ← هاشم ← املت ← تامل ← لامپ ← شمال ← شامل ← تلاش ← مهلت ← شهامت ← متاهل

پاسخ مرحله 1855 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»»شقه ← شهد ← عده ← عشق ← عقد ← عهد ← یقه ← قید💘
۴حرفیها»»»عقده ← شهید ← شعبه ← عیده ← 💘
۵حرفی»»»»عقیده💘💘

پاسخ آمیرزا مرحله 1856 بازی آمیرزا

اسم ← صفا ← انس ← صاف ← صنف ← فنس ← فنا ← وفا ← وصف ← نفس ← نصف ← مونس ← فومن ← منصف ← فانوس ← افسون ← ناموس ← مانوس

‌‌پاسخ مرحله 1856 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»محک💘
۴حرفیها»»»حرمت ← تحرک ← حرکت ← حکمت ← راحت ← رحمت ← حکیم ← محرک ← حیات ← حریم ← کریم ← حیرت💘
۵حرفی»»»»تحریک ← تحریم ← تاریک ← حمایت ← متحرک ← تراکم ← تحریم ← حکایت ← 💘💘

پاسخ آمیرزا مرحله 1857

خدا ← ارده ← هادی ← ایده ← دریا ← ریکا ← خرید ← خیار ← دیار ← خارک ← کارد ← راکد ← خرده ← اردک ← اخیر ← کرخه ← داریه ← دایره ← دهیار ← کرایه ← ارکیده

پاسخ مرحله 1857 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»خدا💘
۴حرفیها»»»ارده ← هادی ← راکد ← ایده ← دیار ← ریکا ← خرید ← خیار ← دیارخارک ← کارد ← خرده ← اردک ← اخیر ← کرخه ← 💘
۵حرفی»»» ← دایره ← داریه ← کرایه💘💘
6حرفی»»»ارکیده💥

جواب آمیرزا مرحله 1857 (طبق بروزرسانی تیرماه 1402)

ازل ← زلف ← طفل ← طلا ← طنز ← فلز ← لطف ← لنز ← لیز ← طیف ← لطفا ← زیان ← نازل ← نیاز ← لطیف ← انزلی ← فینال

جواب آمیرزا مرحله 1858 (طبق بروزرسانی تیرماه 1402)

مام ← منش ← نرم ← آرام ← آشنا ← آمار ← امام ← امان ← انار ← ماما ← مرام ← ناشر ← نرمش ← آرامش ← آرمان ← مامان

پاسخ آمیرزا مرحله 1858

سهل ← گسل ← ایل ← ساقه ← ساقی ← قیاس ← آگهی ← گیاه ← سایه ← سیال ← لایق ← سیاه ← گیلاس ← گلایه ← سلیقه ← سهیلا ← گلاسه

پاسخ مرحله 1858 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»سهل ← گلس ← ایل💘
۴حرفیها»»» ← ساقه ← ساقی ← قیاس ← آگهی ← گیاه ← سایه ← سیال ← لایق ← سیاه💘
۵حرفی»»» ← گیلاس ← گلایه ← سلیقه ← سهیلا ← گلاسه

پاسخ آمیرزا مرحله 1859

آوا ← زار ← پرز ← پوز ← آرزو ← آزاد ← آوار ← آواز ← اپرا ← زوار ← پارو ← ارواح ← پرواز ← اروپا

پاسخ آمیرزا مرحله 1860

شغل ← لخت ← تیغ ← عشا ← الاغ ← تلاش ← شاغل ← شغال ← غلات ← تالش ← آشتی ← اشیا ← آشغال ← ایالت ← اشتغال
‌‌

پاسخ آمیرزا مرحله 1861

باغ ← بغض ← ضرب ← غرب ← غرض ← غضب ← مرض ← مرغ ← مضر ← ماضی ← ← ضمیر ← ضریب ← راضی ← غایب ← مغرب ← یغما ← مریض ← غبار ← غریب ← مغایر ← مرغابی

پاسخ آمیرزا مرحله 1862

هدف ← راه ← فهم ← مفید ← مهدی ← هادی ← ایده ← امید ← دیار ← اهرم ← مرفه ← ماهر ← فردا ← رفاه ← درهم ← مفرد ← فایده ← داریه ← فراهم ← فرهاد ← فریاد

پاسخ آمیرزا مرحله 1863

یمن ← آبی ← بیان ← آبان ← امان ← میان ← ایمان ← پیام ← ایمن ← بینا ← ایام ← مبنا ← بانی ← انبیا ← پایان ← آب نما ← نایاب ← مبانی ← پیمان

==> (دوستان عزیز اگر کلمه ای اشتباه یا جامانده اعلام نمایند تا اصلاح گردد) <===

پاسخ آمیرزا مرحله  1864 بازی آمیرزا جدید

دست ← سده ← هرس ← هست ← تیر ← دیگ ← درست ← گریس ← گریه ← هستی ← گیره ← ریسه ← سیرت ← تگری ← رسید ← گرده ← تدریس ← رسیده ← دستگیر ← گسترده ← دستگیره

جواب آمیرزا مرحله 1865

الک ← لکه ← گلف ← فال ← فیله ← ایفل ← آگهی ← گیاه ← الهی ← کافی ← فلکه ← الکی ← کلاه ← کاهل ← کاله ← کافه ← هلاک ← هیکل ← کلیه ← کلافه ← گلایه

پاسخ آمیرزا مرحله 1866

خرس ← رفع ← سرخ ← عرف ← خفا ← فسخ ← فرع ← اسرع ← عیار ← سفیر ← خیار ← ساری ← فارس ← فاخر ← عارف ← راسخ ← افسر ← فراخ ← سریع ← فارسی ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1867

نزد ← ناز ← گدا ← هند ← گزنه ← گزند ← نگاه ← نهاد ← اهدا ← آزاد ← زاهد ← دهان ← دانه ← آگاه ← آهنگ ← زنده ← گدازه ← زادگاه ← اندازه ← زاهدان ←

جواب آمیرزا مرحله 1868

نیت ← اخوی ← تانک ← تکان ← وانت ← کتان ← کویت ← خاکی ← خاتون ← نواخت ← نوکیا ← کیوان ← کتانی ← خیانت ← آویختن ← کتایون ← یکنواخت

پاسخ آمیرزا مرحله 1869

اصل ← مشق ← ماش ← قلم ← قشم ← صبا ← شمال ← قابل ← قالب ← ملقب ← قصاب ← قلاب ← شامل ← قماش ← بقال ← امشب ← شلاق ← مقابل

پاسخ آمیرزا مرحله 1870

ثمر ← مثل ← مکث ← کلم ← کمر ← ریل ← ملی ← موثر ← کولی ← کمیل ← کویر ← ریمل ← لیمو ← کروم ← کولر ← کوثر ← ولرم ← موکل ← کریم ← کیومرث

پاسخ آمیرزا مرحله 1871

ادا ← خان ← خدا ← دعا ← دانا ← عناد ← ناخن ← نخاع ← ادعا ← نعنا ← خندان ← ناخدا ← نادان ← خاندان

پاسخ آمیرزا مرحله 1872

بزک ← بکر ← رشک ← روش ← شوک ← وزش ← کبر ← کشو ← رکب ← بروز ← روکش ← زبور ← (ز ← ب ← و ← ر)زرشک ← ورزش ← کشور ← شوکر

جواب آمیرزا مرحله 1873

خطا ← خلف ← طبخ ← طبل ← طفل ← طلب ← لطف ← خطی ← لطفا” ← خیاط ← بلیط ← بخیل ← لطیف ← باطل ← خیال ← طلاب ← خلاف ← خطاب ← خالی ← خلافی ← طالبی

جواب آمیرزا مرحله 1874

سزا ← یزد ← یاد ← یدک ← سید ← آزاد ← کساد ← آسیا ← اسید ← زاید ← ایزد ← زیاد ← ایدز ← سایز ← اکسید ← اکیدا” ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1875

آفت ← است ← توپ ← سفت ← وفا ← پاس ← پتو ← پست ← سوا ← توس فتوا ← وفات ← پوست ← تاسف

جواب آمیرزا مرحله 1876 آمیرزا جدید

افق ← قیف ← صفا ← لطف ← طیف ← فلق ← قفل ← فصل ← طفل ← طاق ← صاف ← فقط ← طلاق ← قالی ← لایق ← لطیف ← افقی ← اصیل

پاسخ آمیرزا مرحله 1877

رکب ← کته ← بهت ← غرب ← کوه ← کوره ← غوره ← غروب ← غربت ← رغبت ← رتبه ← توبه ← ترکه ← تبرک ← بوته ← بهتر ← برکه ← برکت ← تکبر ← کبوتر ← برهوت ←

حل آمیرزا مرحله 1878

غرب ← تیر ← بیت ← غیب ← تیغ ← غیر ← رغبت ← غربت ← غریب ← غیبت ← غیرت ← ترغیب ← غیرتی ←

جواب آمیرزا مرحله 1877 جواب جدید

نفت ← فنی ← تنب ← بافت ← نبات ← فانی ← نایب ← بینا ← بیان ← یافت ← آفتاب ← تابان ← نایاب ← انبیا ← نیابت

پاسخ آمیرزا مرحله 1879

ببر ← بدل ← بلد ← لبو ← ورد ← دیر ← دیو ← بید ← بلور ← دلبر ← روبل ← رودل ← لودر ← دلیر ← دبیر ← بدیل

حل آمیرزا مرحله 1880

حسن ← رضا ← سحر ← نحس ← راس ← حیا ← حاضر ← حضار ← اسیر ← حسین ← راضی ← ضریح ← حیران ← ریحان ← نیاسر

جواب آمیرزا مرحله ۱۸۸۰ جواب جدید

امت ← شفا ← شمش ← شمع ← عام ← عفت ← فاش ← مات ← ماش ← مفت ← ششم ← متاع ← معاش ← شفاعت

پاسخ آمیرزا مرحله 1881

بلخ ← بله ← خوب ← خوک ← لبه ← لکه ← هلو ← وصل ← کله ← بلوک ← خلوص ← کلبه ← کلوب ← کلوخ ← کوله

جواب آمیرزا مرحله 1882 آمیرزا

رکب ← اذن ← بذر ← ذکر ← رذل ← رکن ← کذب ← کال ← کنار ← کلان ← کربن ← کرال ← کابل ← رکاب ← برنا ← بالن ← راکن ← کربلا ← بالکن ← کاربن

جواب آمیرزا مرحله 1883

اثر ← ارث ← اوره ← رفاه ← وارث ← وافر ← راوی ← یاور ← فوری ← واهی ← ویفر ← ← ثریا ← فواره ← ارثیه

جواب آمیرزا مرحله 1884

جعل ← جلو ← عجب ← عجل ← لجن ← لنج ← نعل ← نوع ← وجب ← ولع ← بنجل ← جنوب ← عجول ← نوبل

پاسخ آمیرزا مرحله 1885

خال ← خلل ← لال ← گاو ← ایل ← الگو ← خلال ← لولا ← ویلا ← گویا ← یوگا ← خیال ← خالی ← لیلا ← خلیل ← گلایل

پاسخ آمیرزا مرحله 1886

تاج جسم ← ستم ← سزا ← سمج ← مات ← مست ← زیست ← جزام ← جایز ← سایز ← مزیت ← تمیز ← مجاز ← ستیز ← ماست ← تماس ← تجسم ← مزاج ← سماجت ← مجازی

پاسخ آمیرزا مرحله 1887

امن ← گام ← پند ← گود ← منگ ← نود ← دوم ← مواد ← نادم ← نماد ← واگن ← پماد ← دوام ← دامن ← پوند ← گمان ← گندم ← مدون ← مادون ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1888

آقا ← دعا ← دقت ← شاد ← عشق ← عقد ← اتاق ← عادت ← عاشق ← عاقد ← ادعا ← داعش ← اقتدا ← اعتقاد

پاسخ آمیرزا مرحله 1889

ازل ← لنز ← ناز ← پول ← زالو ← زانو ← زوال ← نازل ← نزول ← نوپا ← پازل ← پونز ← نپال

پاسخ آمیرزا مرحله 1890

نهاد ← آینه ← تیره ← ایده ← دیار ← اردن ← نرده ← ندرت ← هیات ← دهان ← دهات ← دانه ← تنها ← تندر ← رنده ← تهران ← دایره ← آینده ← هدایت ← ترانه ← تیرآهن

پاسخ آمیرزا مرحله 1891آمیرزا

پدر ← ورد ← رعب ← رعد ← عبد ← پند ← عرب ← عود ← بردن ← برند ← نوبر ← نبرد ← عبور ← روند ← درون ← بودن ← بندر ← عنبر ← پودر ← روبند

حل آمیرزا مرحله 1892

افق ← عفو ← فوق ← قوه ← وفق ← وقف ← قیف ← قوی ← افقی ← عایق ← فقیه ← واقعه ← قافیه ← قیافه ← وقایع

حل آمیرزا مرحله 1893

رسا ← نظر ← آسان ← آستر ← انار ← تراس ← راست ← سارا ← ناظر ← ناسا ← اسارت ← استان ← نظارت ← ترانس ← انتظار

حل آمیرزا مرحله 1894

نیک ← آزار ← زیرک ← زرین ← زیان ← نیاز ← کنیز ← کاری ← ریکا ← زیرا ← نازک ← ارزن ← اراک ← رازی ← افکار ← ارکان ← ایران ← ارزان ← نیزار ← زکریا ← اکراین

پاسخ آمیرزا مرحله 1895

دوش ← ملل ← لعل ← عود ← ولع ← عمل ← عمد ← دوم ← علم ← علل ← عدل ← شوم ← شمع ← مشعل ← معدل ← موعد ← مولد ← علوم ← عمود ← معلول

پاسخ آمیرزا مرحله 1896

فاز ← نرخ ← فرز ← فرخ ← فرح ← فخر ← نفخ ← خفا ← خزر ← حفر ← حزن ← حرف ← خزان ← فراخ ← فراز ← حراف ← فاخر ← ارزن

حل آمیرزا مرحله 1897

عدس ← عکس ← سعی ← عید ← مسی ← دعا ← یدک ← آدمک ← عدسی ← سعید ← سعدی ← سدیم ← اسید ← مایع ← معاد ← ماسک ← عکاس ← سمعک ← عمدی ← مساعد ← اکسید

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1898

پلو ← پول ← پیر ← فنی ← فین ← یون ← وین ← پنیر ← فوری ← نیرو ← فرنی ← پیرو ← پروین ← نیلوفر ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1899

دهم ← دکه ← فهم ← قدم ← هدف ← کهف ← مکه ← فدک ← دمق ← مژه ← مژده ← دکمه ← همکف ←

جواب آمیرزا مرحله 1900

جنس ← آرنج ← ناصر ← نجار ← نرجس ← نساج ← اجیر ← جاری ← رایج ← ایرج ← ناجی ← نجاری ← جیران ← جریان ← انجیر ← سیرجان ← نیاسر

جواب بازی آمیرزا مرحله 1900

جنس ← آرنج ← ناصر ← نجار ← نرجس ← نساج ← اجیر ← جاری ← رایج ← ایرج ← ناجی ← نجاری ← جیران ← جریان ← انجیر ← سیرجان ← نیاسر

پاسخ آمیرزا مرحله 1901

اخم ← زخم ← مزه ← گاز ← گام ← خامه ← ماهی ← گیاه ← آگهی ← گاهی ← ایزه ← خیام ← خیمه ← هیزم ← خمیازه

حل آمیرزا مرحله 1902

نبش ← غشا ← نواب ← نبوغ ← شهاب ← شنوا ← هاون ← شنبه ← شانه ← بانو ← انبه ← آغوش ← آشوب ← باهوش ← نابغه ← انبوه ← شبانه ← نوشابه

حل آمیرزا مرحله 1903

درز ← دست ← زرد ← سدر ← لرز ← ریز ← یزد ← زیست ← لیزر ← سیرت ← لیست ← تسلی ← رسید ← ستیز ← رتیل ← لیتر ← درست ← دلیر ← تدریس ← زیردست

پاسخ آمیرزا مرحله 1904

بحث ← حزب ← حسن ← حلب ← زحل ← سبز ← سلب ← لحن ← لنز ← نحس ← نسب ← نسل ← بنز ← سنبل ←

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۰۵

دشت ← شصت ← صمد ← مدت ← مشت ← میش ← یشم ← تیم ← جدی ← مجید ← مشیت ← تمجید ← جمشید

جواب آمیرزا مرحله ۱۹۰۶

برگ ← رام ← گرم ← رای ← گیر ← آبی ← مربی ← مربا ← گرما ← گریم ← بایر ← گیرا ← امیر ← گاری ← ابری ← آبگیر ← بیمار ← گرامی ← بیگاری

جواب آمیرزا مرحله ۱۹۰۷

ترش ← گشت ← گره ← هفت ← هشت ← گفت ← شته ← شرف ← جهش ← جهت ← جفت ← تشر ← جگر ← رشته ← شهرت ← شگرف ← هجرت ← جرگه ← تفرج ← تفرش ← فرشته

جواب آمیرزا مرحله ۱۹۰۸

اصل ← اول ← صاف ← فصل ← فله ← لفظ ← وصف ← وصل ← وفا ← صفا ← اصول ← افول ← هالو ← وصال ← وصله ← فاصله

جواب آمیرزا مرحله 1909

غیر ← سنگ ← غرس ← هرس ← غنی ← سرنگ ← گینس ← سنگ ← نسیه ← سینه ← گیره ← گریه ← ریسه ← نرگس ← گریس ← هنری ← گرسنه ← سرهنگ

جواب آمیرزا مرحله 1910

طول ← لنگ ← لپه ← لگن ← نوه ← هنگ ← وطن ← پله ← پهن ← پول ← گله ← گلو ← پلنگ ← پهلو ← پونه ← گونه

جواب آمیرزا مرحله 1911

ارس ← اسم ← شمس ← ساس ← شرم ← سوم ← واشر ← شورا ← سومر ← سمور ← سروش ← رسوم ← رسوا ← راسو ← سرسام ← موسس ← سشوار ← مشاور ← سماور ← سمسار ← سوسمار

جواب آمیرزا مرحله 1912

بذر ← بذل ← ذرت ← ذلت ← رذل ← زبل ← لنت ← لرز ← لذت ← بتن ← تنب ← برزن ← برنز ← تنبل ← تنزل

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۱۲ (جواب جدید)

چمن ← چدن ← بندر ← چنار ← چادر ← نماد ← اردن ← منبر ← نادم ← مراد ← مادر ← دچار ← دامن ← نامرد ← درمان ← چمدان ← دربان ← مرداب ← چمران

جواب آمیرزا مرحله 1913

فنس ← حرف ← حسن ← حفر ← رکن ← کفر ← سفر ← کنف ← فکر ← نفس ← کنار ← کرفس ← فارس ← ساحر ← افسر ← کافر ← احسن ← فرکانس

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۱۳ (جواب جدید)

اهل ← خدا ← خرد ← دخل ← دره ← دهل ← رده ← رها ← هدر ← ارده ← خاله ← خردل ← داخل ← دالار

جواب آمیرزا مرحله 1914

چهل ← قاچ ← قله ← هیچ ← چاق ← قاره ← لیره ← اهلی ← لایه ← لایق ← ریال ← چیره ← چهار ← چاره ← قهار ← قارچ ← قالی ← قالیچه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۱۴ (جواب جدید)

بطن ← نبش ← نیش ← غیب ← بین ← نفی ← فیش ← شیب ← بیش ← طیف ← غنی ← بنفش ← بینش ← نشیب

جواب آمیرزا مرحله 1915

کهن ← امن ← سکه ← کنف ← مکه ← سهام ← ماسک ← کاسه ← کافه ← کمان ← ماسه ← مهسا ← همسن ← همکف ← سمانه ← نسکافه

جواب آمیرزا مرحله 1916

سده ← جسد ← دست ← سخت ← هست ← سید ← جدی ← خیس ← سیخ ← خسته ← سجده ← هستی ← خجسته ← خدیجه

جواب آمیرزا مرحله 1917

متر ← ورم ← تاجر ← تمام ← تورم ← جارو ← رواج ← ماتم ← مترو ← مجرم ← مرام ← مرمت ← ماموت ← مترجم ← مجاور ← مامور

جواب آمیرزا مرحله 1918

بکر ← ظهر ← عار ← عبا ← کاه ← کره ← رکب ← اکبر ← برکه ← بهار ← رکاب ← ظاهر ← عابر ← کعبه ← باکره ← کهربا ←

جواب آمیرزا مرحله 1919

امن ← سنگ ← سوم ← سوگ ← مگس ← نفس ← گام ← فنس ← سمنو ← سونا ← مونس ← واگن ← گمان ← فومن ← فانوس ← ناموس

جواب آمیرزا مرحله 1920

دعا ← عود ← نان ← نوا ← نود ← نوع ← پند ← دنا ← دوان ← وداع ← پوند ← دعوا ← نعنا ← عنوان

جواب آمیرزا مرحله 1921

رام ← سمی ← غار ← مرغ ← یاس ← ریا ← مسیر ← مرسی ← ساری ← اسیر ← رسمی ← سرما ← سراغ ← ساغر ← سیار ← سمیرا ← سیمرغ ←

جواب آمیرزا مرحله 1922

هشت ← شتر ← راکد ← ارتش ← اردک ← ترکش ← تشکر ← درشت ← دهات ← دکتر ← کاهش ← رشته ← شاهد ← شرکت ← شهرت ← هشتاد ← هشدار ← درشکه ← تدارک ← شهادت ← آتشکده ←

جواب آمیرزا مرحله 1923

برق ← رطب ← طاق ← طبل ← قلب ← قطر ← قطب ← باطل ← بلیط ← بطری ← ریال ← قلاب ← قطاب ← رقیب ← قالب ← طلاق ← رباط ← بقال ← براق ← قطار ← طالبی ←

جواب آمیرزا مرحله 1924

وزن ← زیپ ← آویز ← آیین ← زانو ← پونز ← پیاز ← نیاز ← ویزا ← زیان ← ونیز ← پویا ← پاییز ← پایین ← پیانو

جواب آمیرزا مرحله 1925

سود ← ورق ← ورد ← قوچ ← قوت ← قدس ← وقت ← چتر ← سدر ← دقت ← سرقت ← قدرت ← دوست ← سرود ← ترسو ← دستور  ← درست

جواب آمیرزا مرحله 1926

فلک ← چکه ← کچل ← فیل ← هیچ ← چهل ← کوچه ← کوفه ← وکیل ← کیلو ← کولی ← هیکل ← چفیه ← کلیه ← کلوچه

جواب آمیرزا مرحله 1927 بازی آمیرزا

ساق ← قسم ← مرگ ← سارق ← گریم ← قمری ← گریس ← قیاس ← رسمی ← گاری ← مسیر ← گرما ← قمار ← قاسم ← سماق ← سرما ← قیام ← سیگار ← مقیاس

جواب آمیرزا مرحله 1928

گوش ← نوه ← هوش ← گره ← گوشی ← گویش ← ریشه ← شیوه ← گونی ← نیرو ← گوهر ← رشوه ← گیوه ← گشنه ← گروه ← نگرش ← شوهر ← شوره ← روشن ← گونه ← گریه

جواب آمیرزا مرحله ← 1929

داس ← درس ← دست ← دسر ← رضا ← آدرس ← تضاد ← دارت ← درست ← راست ← ستاد ← ارادت ← اسارت ← استاد ← سادات

جواب آمیرزا مرحله 1930

اخم ← اهل ← زخم ← مزه ← ملخ ← آمل ← چهل ← خاله ← خامه ← لازم ← مخچه ← چاله ← مچاله

جواب آمیرزا مرحله 1931

منت ← تمام ← تمنا ← ضامن ← ماتم ← میان ← ایمن ← متین ← ماضی ← ضمانت ← امنیت ← تامین ← تضمین

جواب آمیرزا مرحله 1932

زبل ← سبز ← بالن ← سبزی ← سایز ← نیاز ← زیبا ← سبیل ← بازی ← آسیب ← نازل ← لباس ← سنبل ← سالن ← زبان ← زابل ← انزلی ← سیلاب ← ابلیس ← زنبیل ← سبلان

جواب آمیرزا مرحله 1933

ایل ← املت ← رمال ← ریال ← لیتر ← رتیل ← تایر ← مایل ← ریتم ← ریمل ← یتیم ← تایمر ← تمایل ← تیمار ← تریلی ← ملایر

جواب آمیرزا مرحله 1934

بدن ← خشن ← نفخ ← نیش ← دین ← شیخ ← فیش ← بید ← شیب ← دبی ← بنفش ← بینش ← دیشب ← بخشیدن

جواب آمیرزا مرحله 1935

لال ← گله ← بلال ← لاله ← هلال ← گلاب ← اهلی ← گیاه ← اگهی ← لیلا ← گلابی ← گلایه ← گلایل ← گلبهی

جواب آمیرزا مرحله 1936

رزق ← زهر ← شقه ← قهر ← هرز ← پرش ← پشه ← زیپ ← پیر ← هیز ← یقه ← شرق ← پریز ← شیره ← زیره ← پرهیز

جواب بازی آمیرزا مرحله 1937 بازی آمیرزا

تاج ← حجت ← بیت ← تیک ← جیب ← حیا ← آبجی ← حاجت ← حجاب ← کتاب ← بیات ← کتبی ← حیات ← حاجی ← حکایت

جواب بازی آمیرزا مرحله 1938

دما ← سال ← مرد ← مدل ← قسم ← لمس ← دلار ← مرقد ← مدال ← مادر ← قلدر ← قادر ← سماق ← سلام ← سرما ← سالم ← قمار ← مقدس ← مقدار ← مدارس

جواب بازی آمیرزا مرحله 1939

لگن ← نعل ← چنگ ← آهنگ ← انگل ← لانه ← نهال ← نگاه ← چاله ← چانه ← گالن ← گناه ← چنگال

جواب بازی آمیرزا مرحله 1940

قمر ← روش ← شوق ← ورق ← گوش ← گواش ← گروه ← وقار ← رشوه ← قاره ← شوهر ← شورا ← قمار ← گوهر ← هاشور ← گوارش شاهرگ

جواب بازی آمیرزا مرحله1941

دهل ← دهم ← فهم ← لثه ← مثل ← مهد ← فیل ← دیه ← دلمه ← مهدی ← میله ← دهلی ← فیلم ← مفید

جواب بازی شهربانو مرحله 1 تا 600 | جواب شهربانو اپدیت سال 1402 (با کمک شما)

جواب بازی آمیرزا مرحله 1942

رنگ ← سال ← سنگ ← چنگ ← لگن ← گسل ← انگل ← گران ← گالن ← چنار ← نرگس ← لنگر ← سرنگ ← سالن ← نگار ← سنگر ← چنگال

جواب بازی آمیرزا مرحله 1943

نهم ← هضم ← همت ← مزه ← همتا ← نهضت ← نماز ← همزن ← نامه ← ضامن ← زمان ← تنها ← تمنا ← منها ← تازه ← ضمانت ← مهناز

جواب بازی آمیرزا مرحله 1944

خشک ← پخش ← کبک ← کشک ← کپک ← پیک ← شیخ ← کپی ← کیک ← شیک ← شیب ← کیپ ← کشیک

جواب بازی آمیرزا مرحله 1945

خرس ← خون ← سخن ← سرخ ← نوه ← هوس ← خروس ← خوره ← رسوخ ← سوره ← نسخه ← گونه ← سرنخ ← سخنگو ← سرهنگ ← گرسنه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1946

اهل ← خطر ← سطل ← سهل ← طلا ← خطا ← اطلس ← خاله ← خراط ← راسخ ← ساره ← طاهر ← هراس ← خاطره ← رساله

جواب بازی آمیرزا مرحله 1947

اخم ← چرم ← چرخ ← چرب ← بچه ← خام ← هرم ← رام ← چاره ← مربا ← مخچه ← ماهر ← چهار ← خمره ← خرما ← خراب ← بهار ← بخار ← اهرم ← مخرب ← مهراب

جواب بازی آمیرزا مرحله 1948 بازی آمیرزا

کهن ← سکه ← تانک ← کیسه ← سینه ← نسیه ← آینه ← سایه ← سنتی ← تنبس ← کتان ← کاسه ← نکته ← سکته ← ساکت ← سیاه ← کنایه ← ناکسی ← آستین ← تسکین ← یکسان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1949

دمق ← درد ← دقت ← مدد ← قدم ← مرقد ← مردد ← مدار ← مداد ← قمار ← قدرت ← قامت ← قادر ← تردد ← مرداد ← درآمد ← مقتدر ← مقدار

جواب بازی آمیرزا مرحله 1950

پدر ← اشک ← زرد ← شکر ← کدر ← آشپز ← کارد ← پزشک ← پارک ← زرشک ← زردک ← دراز ← ارشد ← ارزش ← اردک ← شکار ← شاپرک

جواب بازی آمیرزا مرحله 1951

تره ← عهد ← کته ← کره ← تیر ← یدک ← تعهد ← دکتر ← کتری ← تکیه ← تیره ← کهیر ← رعیت ← ترکیه ← دیکته

جواب بازی آمیرزا مرحله 1952

لمس ← ملس ← مهم ← هرم ← سیل ← سیر ← سمی ← ریه ← سرمه ← ریسه ← ریمل ← مریم ← مرسی ← مسیر ← سمیه ← مرهم ← رسمی ← لیره

جواب بازی آمیرزا مرحله 1953

جدا ← صاف ← صدف ← صفر ← فرد ← مصر ← صفا ← جامد ← صادر ← صفرا ← فردا ← مجرد ← مراد ← مفرد ← صدام

جواب بازی آمیرزا مرحله 1954

لقب ← بوق ← تله ← قتل ← قلب ← قوت ← قول ← هتل ← هلو ← گلو ← بوته ← تقلب ← توبه ← قبله ← قبول ← قلوه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1955

اصل ← اول ← خاص ← خوب ← وبا ← وصل ← چوب ← صبا ← بلوچ ← خالص ← خلوص ← خلاص ← خواب ← خواص ← وصال

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1956

جگر ← خرج ← رخت ← سرخ ← آخرت ← اختر ← تاجر ← خارج ← راست ← راسخ ← استخر ← جسارت ← خسارت ← گستاخ

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1957

خوش ← خوک ← شوک ← شکل ← کلر ← ریش ← شیخ ← روکش ← کشور ← کولر ← شوخی ← شریک ← کروی ← وکیل ← کویر ← شلیک

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1958

دست ← امت ← مست ← مدت ← حدس ← داس ← پست ← مداح ← متحد ← ماست ← احمد ← حامد ← تماس ← ستاد ← پماد ← حسادت ← تمساح ← مساحت

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1959

خطا ← خطر ← خلق ← طاق ← قطر ← قاری ← خالی ← خیال ← لایق ← قالی ← خیار ← خالق ← یراق ← قطار ← طلاق ← خلاق ← خراط ← ریال ← خیاط

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1960

انس ← تنگ ← غسل ← لغت ← لنگ ← گسل ← انگل ← ساتن ← غسال ← غلات ← گالن ← سانت ← غلتان ← گلستان

جواب آمیرزا مرحله 1961 آمیرزا

ادب ← برج ← وجب ← ابرو ← وارد ← واجب ← رواج ← دارو ← جواب ← جادو ← باور ← اردو ← جارو ← جوراب ← برادر ← دربار ← بارور ← رودبار ← بروجرد

جواب آمیرزا مرحله 1962

قرن ← نهر ← نیش ← چین ← هیچ ← یقه ← شرق ← نقره ← نقشه ← ریشه ← شیره ← نشریه ← قرنیه ← قرینه

جواب آمیرزا مرحله 1963

آرزو ← کویت ← زیور ← کتری ← زیرک ← وزیر ← یاور ← رویا ← زکات ← زوار ← رازی ← تاریک ← وزارت ← تریاک ← زیارت ← واریز ← ترازو ← زکریا ← روایت

جواب آمیرزا مرحله 1964

جنت ← جان ← مات ← امان ← تمنا ← زمان ← مجاز ← مزاج ← نجات ← نماز ← جزام ← امانت ← جانماز ← مجازات ← مناجات

جواب آمیرزا مرحله 1965

دوم ← مرد ← دیو ← گود ← مدیر ← مادی ← گاری ← مایو ← گریم ← داور ← یوگا ← گردو ← گارد ← مادر ← دوام ← دوار ← دیار ← میگو ← رادیو ← دیوار ← مویرگ

جواب آمیرزا مرحله 1966

اسم ← یاس ← سپاه ← ماسه ← سیاه ← ماهی ← سیما ← پیام ← سایه ← سهیم ← سمیه ← مهسا ← پایه ← سهمیه ← همسایه

جواب آمیرزا مرحله 1967

بدن ← شیب ← دین ← نبش ← شنل ← نیل ← بلد ← دلبر ← نبرد ← بندر ← بلند ← رشید ← بینش ← دریل ← دلیر ← دبیر ← شبدر ← لبنی ← دیشب

جواب آمیرزا مرحله 1968

لجن ← زبل ← لنز ← کنج ← لیز ← زین ← جیب ← جلبک ← نجیب ← زینب ← کنیز ← زنبیل ← زنجبیل

جواب آمیرزا مرحله 1969

حزن ← حسن ← نحس ← تیز ← یوز ← وحی ← ستیز ← زیست ← حسین ← ونیز ← زینت ← نسوز ← تنیس ← سنتی ← سوزن ← ستون ← یونس ← زیتون ← تحسین

جواب آمیرزا مرحله 1970

سرب ← سکو ← عکس ← کبر ← سبک ← سبز ← رکب ← رعب ← بکر ← بوس ← رسوب ← بوکس ← عبور ← عبوس ← عروس ← رکوع ← سرکوب ← عروسک ← برعکس

جواب آمیرزا مرحله 197‌1

یشم ← شاخ ← شخم ← ماش ← آرام ← ایام ← خیار ← شیار ← خمیر ← مریخ ← خمار ← خراش ← آمار ← اشیا ← خیام ← آرامش ← آرایش ← خشایار

جواب آمیرزا مرحله 1972 بازی آمیرزا

ساق ← قسم ← چای ← چاق ← تماس ← قیمت ← قیام ← قیاس ایست ← چماق ← ماست ← قسمت ← قامت ← سماق ← تقسیم ← قیامت ← مقیاس

جواب آمیرزا مرحله 1973

همت ← باغ ← مته ← بغل ← لغت ← ابهت ← مهلت ← مبلغ ← غلبه ← همتا ← غلام ← غالب ← تباه ← بالغ ← اغلب ← املت ← غلات ← تلمبه ← مبتلا ← مهتاب ← متاهل

جواب آمیرزا مرحله 1974

زوج ← جزوه ← هیزم ← هویج ← هجری ← مجری ← جیوه ← جیره ← میوه ← هرمز ← موزه ← مرزه ← مجوز ← مجهز ← روزه ← جوهر ← هجوم ← جزیره ← رزمجو ← جریمه ← جمهوری

جواب آمیرزا مرحله 1975

صحت ← فتح ← حرص ← ظرف ← صفر ← حفظ ← صفت ← صاف ← صفرا ← صحرا ← حافظ ← راحت ← حفاظ ← حصار ← حراف ← فرصت ← فرات ← حفاظت ← ظرافت

جواب آمیرزا مرحله 1976

قند ← نوه ← دانه ← دهان ← یهود ← قناد ← نهاد ← آینه ← نوید ← دایه ← ایده ← اندوه ← آینده ← دیوان ← دهقان ← ناهید ← ادویه دیوانه

جواب آمیرزا مرحله 1977

غسل ← دوغ ← ورم ← روس ← سدر ← مرغ ← سوم ← لمس ← لوس ← ولرم ← مورد ← ملوس ← مدرس ← دروغ ← سمور ← سرود ← رودل ← رسوم ← رسول ← سومر ← مغول

جواب آمیرزا مرحله 1978

عرف ← فرع ← نفع ← حیف ← عیار ← عارف ← فانی ← فرنی ← رعنا ← حریف ← عیان ← نحیف ← حیران ← حفاری ← آفرین ← عرفان ← ریحان ← عریان

جواب آمیرزا مرحله 1979

شوم ← محو ← مشت ← موش ← گشت ← گوش ← یشم ← گوی ← وحی ← وحشت ← گوشت ← گویش ← میگو ← گوشی

جواب آمیرزا مرحله 1980

ولت ← الگو ← تگری ← توری ← یوگا ← یاور ← تایر ← گاری ← ویلا ← ریال ← تاول ← لیتر ← روایت ← ولایت ← واگیر ← گیتار ← گالری ← الویت ← گوریل

جواب آمیرزا مرحله 1981

ساز ← اسب ← چسب ← چرب ← ناب ← سرب ← راز ← سبز ← نچسب ← سراب ← ارزن ← زبان ← برنز ← بران ← بارز ← انبر ← چنار ← سرباز ← بازرس ← چسبان

جواب آمیرزا مرحله 1982

ایل ← تیغ ← لغت ← مات ← مرغ ← ریمل ← ریتم ← مایل ← غیرت ← املت ← لاغر ← غلام ← غلات ← غارت ← ملات ← غرامت ← تایمر ← تمایل ← میترا ← تیمار ← ملایر

جواب آمیرزا مرحله 1983

کشو ← شرف ← رکب ← کفش ← برکه ← کشور ← کوفه ← فروش ← شکوه ← شوهر ← شوره ← شهرک ← شبکه ← روکش ← رشوه ← بشکه ← شوکه ← کوره ← شکوفه ← فروکش ← بوشهر

جواب آمیرزا مرحله 1984

خدا ← داس ← کاخ ← یدک ← سید ← خفا ← خیس ← فاسد ← اسکی ← سفید ← کافی ← اسید ← اکسید

جواب آمیرزا مرحله 1985

چدن ← بچه ← چین ← بندر ← بنده ← دنبه ← رنده ← نبرد ← ندبه ← نرده ← نهیب ← چربی ← بدهی ← بنیه ← دبیر ← برنده ← بندری ← چریدن ← دریچه

جواب آمیرزا مرحله 1986

خطر ← خون ← قرن ← قوه ← نرخ ← نطق ← نهر ← ورق ← وطن ← رخنه ← رونق ← قطره ← قطور ← نقره ← نقطه

جواب آمیرزا مرحله 1987

مکه ← شغل ← شکم ← لاک ← لکه ← کلمه ← کلاه ← کلام ← کلاغ ← کاهش ← کامل ← هلاک ← مشکل ← کمال ← مالک ← لاشه ← شمال ← شلغم ← شغال ← ملکه ← شاغل

جواب آمیرزا مرحله 1988

دنا ← جسد ← نجس ← دنج ← صدا ← اجنه ← نساج ← سنجد ← سجده ← نهصد ← ساده ← دهان ← جهان ← جهاد ← جاده ← سهند ← سجاده ←

جواب آمیرزا مرحله 1989

شرق ← تشر ← تپش ← رشت ← پرش ← قاب ← ربات ← تراش ← شاتر ← شربت ← شراب ← شتاب ← براق ← باقر ← رقبت ← ارتش ← پرتاب ← رقابت ← بشارت

جواب آمیرزا مرحله 1990

ارگ ← ترب ← تمر ← باگت ← تبحر ← ترحم ← حرام ← حرمت ← رحمت ← محبت ← مربا ← مرتب ← گرما ← محراب

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۱

نهم ← دهم ← گدا ← نمد ← مژه ← گندم ← گناه ← گمان ← نگاه ← نژاد ← نماد ← نادم ← مژده ← منها ← ماده ← دانه ← دامن ← نامه ← آهنگ ← مژگان ← همدان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۲

اسب ← بخت ← بها ← تاب ← تاس ← ثبت ← سخت ← ابهت ← بسته ← تباه ← ثابت ← خسته ← ساخت ← باخت

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۳

بره ← رطب ← ضبط ← ضرب ← طبل ← مبل ← مرض ← مضر ← مطب ← هضم ← طلبه ← لطمه ← مطرب ← مطلب ← مطهر ← مضطرب

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۴

منش ← خشم ← اخمو ← هومن ← هاشم ← منها ← شنوا ← شانه ← شاخه ← خوشه ← خانه ← خانم ← خامه ← خواهش ← خاموش ← خوشنام ← هخامنش

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۵

جهش ← نهر ← برج ← جشن ← نجار ← ناشر ← شنبه ← شانه ← بانه ← آرنج ← جنبه ← بهار ← برنج ← انبه ← جهان ← جبران ← شبانه ← برهان ← هجران ← هنجار ← شهربان

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1996

تاج ← مته ← میز ← همت ← مزه ← هیزم ← تمیز ← ماهی ← مجهز ← مجاز ← جهاز ← تازه ← مزاج ← مجازی ← اهمیت ← ماهیت ← تجزیه ← جایزه ← تهاجمی

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1997

بوم ← رکب ← کویر ← ریکا ← مایو ← مربی ← یاور ← موبر ← ابرو ← مکار ← مرکب ← مربا ← رکاب ← باور ← باکو ← بیمار ← مبارک ← باریک ← کمیاب ← بیکار ← ← میکروب

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1998

لکه ← نوک ← هلو ← چکه ← کلک ← کوه ← کوچ ← کوک ← کچل ← چهل ← کوله ← کوچه ← کوچک ← کلوچه ← ←

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1999

طفل ← طلا ← طمع ← لطف ← فهم ← علف ← عمه ← فعل ← طالع ← معطل ← لطمه ← فعال ← لطفا” ← فعلا” ← عالم ← طعمه ← فاعل ← علامه ← عاطفه ← فاطمه ← مطالعه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2000

اسم ← زین ← یاس ← پنس ← زیپ ← ساز ← نسیم ← پیاز ← سایز ← ایمن ← پیام ← زمان ← نیاز ← زمین ← زیان ← نماز ← سیمان ← سینما ← یاسمن ← میزان ← پیمان

جواب آمیرزا 2000 به بعد

جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراحل بازی آمیرزا مرحله 2000 به بعد در ادامه همراه ما باشید.

جواب آمیرزا مرحله 2000

اسم ← زین ← یاس ← پنس ← زیپ ← ساز ← نسیم ← پیاز ← سایز ← ایمن ← پیام ← زمان ← نیاز ← زمین ← زیان ← نماز ← سیمان ← سینما ← یاسمن ← میزان ← پیمان

حل آمیرزا مرحله 2001

صدا ← صوت ← هود ← دیو ← توده ← دهات ← دوات ← ایده ← وصیت ← یهود ← صیاد ← هویت ← ادویه ← هدایت ← توصیه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2002

کته ← بچه ← چتر ← چرک ← تیره ← تکیه ← کتری ← کتبی ← چربی ← برکت ← رتبه ← ترکه ← بهتر ← برکه ← تبریک ← کبریت ← ترکیه ← ترکیب ← تربچه چرتکه ← کتیبه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2003

نرم ← رضا ← حرم ← مضر ← حنا ← محضر ← ضامن ← رحمت ← راحت ← حرمت ← حرام ← حاضر ← تمنا ← حضرت ← ترحم ← ← رحمان ← رمضان ← ضمانت

جواب آمیرزا مرحله 2004 بازی آمیرزا

عمو ← بلا ← بوق ← لقب ← عبا ← قلم ← قلب ← عمق ← معلق ← لعاب ← قلاب ← قبول ← قلمو ← مقوا ← علوم ← عقاب ← عالم ← عاقل ← بقال ← قالب ← آلبوم

جواب آمیرزا مرحله 2005

ترش ← کور ← تشک ← کشک ← رشت ← کتک ← شتر ← شرک ← کوک ← شوک ← شکر ← کشور ← نوکر ← شرکت ← روشن ← تنور ← تشکر ← ترکش ← روکش ← تکنو ← کنکور

جواب تقلب آمیرزا مرحله 2006

سمج ← اجل ← جهل ← مام ← سهم ← مهم ← لمس ← مماس ← مجله ← مجلس ← مجسم ← ماسه ← سالم ← جمله ← جمال ← جلسه ← سلام ← مجسمه ← مهاجم ← لامسه

جواب آمیرزا مرحله 2007

آهک ← اره ← ارگ ← رها ← هار ← کاه ← کره ← گره ← آگاه ← اراک ← اکراه ← کارگاه ← کاراگاه

حل آمیرزا مرحله 2008

بست ← تست ← حبس ← سیل ← سیب ← بیت ← بیست ← سبیل ← بلیت ← لیست ← حلبی ← تسبیح ← تسلیت

جواب آمیرزا مرحله 2009

برس ← کبر ← سرب ← کسر ← سبک ← تمر ← ستم ← تبر ← رستم ← تربت ← تبسم ← مرتب ← مرکب ← مکبر ← متبرک ← مکتب ← بستر ← تستر ← مترسک ← مستکبر

جواب بازی آمیرزا مرحله 2010

امن ← وام ← وان ← نوا ← نان ← منع ← مومن ← نعنا ← معما ← مانع ← عموم ← عمان ← معنا ← ممنون ← معاون ← عنوان ← ممنوع

جواب بازی آمیرزا مرحله 2011

تخم ← ختم ← سخت ← قسم ← میخ ← سیم ← میت ← خیس ← سیخ ← قسمت ← قیمت ← مقیم ← تقسیم ← مستقیم

جواب بازی آمیرزا مرحله 2012

دیگ ← جگر ← مرد ← مرگ ← گدا ← گرد ← گیج ← گریم ← گرجی ← رایج ← دریا ← مدیر ← جامد ← مادی ← دیار ← گرما ← مجرد ← مادر ← امید ← مجری ← گرامی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2013

سنگ ← گسل ← ناب ← نسل ← انگل ← بینا ← آسیب ← گینس ← گلاب ← لباس ← سنبل ← سالن ← بالن ← گالن ← گیلاس ← گلابی ← سیلاب ← ابلیس ← گیلان ← سبلان ← انگلیس

جواب بازی آمیرزا مرحله 2014

خفا ← آفت ← خاک ← خفت ← رخت ← کتف ← فکر ← کاخ ← خارک ← کفتر ← کفار ← کافر ← کاتر ← فرات ← فاخر ← تفکر ← کارت ← آخرت ← کفتار ← خرافات ← افتخار

جواب بازی آمیرزا مرحله 2015

وزن ← آویز ← زانو ← نازک ← نیاز ← ویزا ← زیان ← ونیز ← کنیز ← کانون ← یونان ← کیوان ← نوکیا ← نینوا

جواب بازی آمیرزا مرحله 2016

دبی ← شیب ← آشوب ← شوید ← دبیر ← دریا ← دیشب ← شیار ← رشید ← داور ← باور ← ارشد ← ابرو ← رادیو ← دشوار ← درویش ← بودار ← بیدار ← دیوار ← شرابی ← داریوش

جواب بازی آمیرزا مرحله 2017

عصا ← عصب ← نصب ← صبا ← آبی ← عیب ← آبان ← نصیب ← عصبی ← عیان ← بیان ← عناب ← انبیا ← صنایع ← اعصاب ← نایاب ← عصبانی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2018

دوش ← شهد ← عدل ← عهد ← عود ← لبو ← هلو ← ولع ← شعبه ← شعله ← شهود ← عشوه ← وعده ← دوبله ← شعبده

جواب بازی آمیرزا مرحله 2019

فنا ← فنر ← وفا ← فوری ← فرنی ← یوگا ← گونی ← نوار ← واگن ← گران ← گاری ← نیرو ← روانی ← آفرین ← گریان ← فوران ← انگور ← آیفون ← ویران ← واگیر ← فناوری

جواب بازی آمیرزا مرحله 2020

جام ← عمه ← عمل ← عاج ← جهل ← مهم ← جمع ← جعل ← جمله ← جمال ← عالم ← معما ← علاج ← مجله ← معلم ← جمعه ← عجله ← عمامه ← جامعه ← معالجه ← معامله

جواب کامل آمیرزا مرحله 2021

سفر ← مفت ← مدرس ← ماست ← فردا ← فاسد ← سرما ← آدرس ← راست ← دفتر ← درست ← دارت ← تماس ← افسر ← رستم ← مفرد ← سفارت ← مسافت ← مسافر ← مترادف ← مسافرت

جواب کامل آمیرزا مرحله 2022

اتو ← ذات ← نوک ← وات ← اذان ← تانک ← توان ← تکان ← وانت ← کتان ← تکنو ← تاوان ← توانا ← ذکاوت

جواب کامل آمیرزا مرحله 2023

همت ← هرم ← تسمه ← بسته ← بهتر ← تبسم ← تجسم ← ترمه ← همسر ← رتبه ← سرمه ← مرتب ← هجرت ← همستر ← تجربه ← ترجمه ← برجسته

جواب کامل آمیرزا مرحله 2024

سنگ ← سگک ← نفس ← مگس ← نمد ← نمک ← کفن ← کمد ← فنس ← سمند ← سنگک ← فندک ← مسکن ← کمند ← گندم ← کنف

جواب کامل آمیرزا مرحله 2025

زبر ← ساز ← سبز ← آزار ← بارز ← سبزی ← سراب ← زیبا ← آسیا ← آسیب ← بازی ← رازی ← بسیار ← بیزار ← آسیاب ← سرباز ← بازرس ← بازار ← ابزار ← سیراب ← سربازی

جواب کامل آمیرزا مرحله 2026

ربط ← طلب ← بره ← طلا ← طبل ← رطب ← طول ← باطل ← بهار ← بلوط ← بلور ← باور ← رباط ← رابطه ← روابط ← روباه ← بلوار

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

جواب کامل آمیرزا مرحله 2027

آذر ← ذات ← ذرت ← ذره ← رخت ← آخرت ← اختر ← ذرات ← هرات ← هیات ← خیار ← تیره ← ریخت ← خیره ← اذیت ← تاریخ ← خیرات ← تاخیر ← ذخیره

جواب کامل آمیرزا مرحله 2028

گلو ← گوی ← ویلا ← انگل ← لنگر ← واگن ← گالن ← گران ← یوگا ← ریال ← گونی ← گاری ← گیلان ← ویران ← النگو ← لیوان ← گالری ← انگور ← وانیل ← گوریل ← نارگیل

جواب کامل آمیرزا مرحله 2029

اخت ← تخم ← مسن ← خام ← خان ← سخن ← سخت ← زخم ← مخزن ← ماست ← زمخت ← زمان ← خزان ← خانم ← خاتم ← تمنا ← تماس ← نخست ← نماز ← ساختن ← زمستان

جواب کامل آمیرزا مرحله 2030

نهم ← وهم ← نوبر ← نمره ← نامه ← منها ← منبر ← مربا ← انبر ← بهمن ← بانو ← اهرم ← انبه ← روبان ← مهراب ← انبوه ← هموار ← روباه ← مناره ← برنامه ← مهربان

جواب کامل آمیرزا مرحله 2031

اسب ← طلب ← طبل ← خطا ← نخل ← سخن ← سطل ← خال ← نسل ← بساط ← باطن ← سنبل ← باطل ← اطلس ← طناب ← لباس ← سالن ← سلطان ← خلبان ← سبلان

جواب آمیرزا مرحله 2032:

لوح ← تلخ ← حال ← لخت ← شوخ ← خشت ← شاخ ← خوش ← تاول ← لواش ← خلوت ← حلوا ← حالت ← تلاش ← تحول ← وحشت ← خوشحال

جواب کامل آمیرزا مرحله 2033 آمیرزا

فکر ← کتف ← کفر ← تفکر ← فرار ← کارت ← کافر ← کفتر ← تکرار ← رفتار ← رفتگر ← کارگر ← کفتار ← گفتار ← گرفتار

جواب کامل آمیرزا مرحله 2034

رحم ← محو ← پسر ← سحر ← سوپ ← سپر ← سوم ← آمپر ← پارو ← محور ← سمور ← رسوم ← رسوا ← راسو ← حرام ← سرما ← پاسور ← سماور

حل آمیرزا مرحله 2035

دوم ← شوم ← ماش ← موش ← نود ← دامن ← دشمن ← دوام ← مواد ← نادم ← شادی ← شوید ← منشی ← نوید ← نمایش ← آویشن ← دمنوش ← میدان ← دشنام ← ماشین ← مدیون

جواب کامل آمیرزا مرحله 2036

جان ← پهن ← چاپ ← پنج ← چهار ← پاره ← پارچ ← چانه ← پاچه ← پناه ← نجار ← چاره ← پهنا ← پنجه ← پنچر ← جهان ← پنجره ← پنجاه ← پارچه ← هجران ← هنجار

جواب کامل آمیرزا مرحله 2037

لکه ← هفت ← کته ← کیف ← ریه ← فلکه ← هیکل ← لیته ← فتیر ← تیله ← کیفر ← کهیر ← کتری ← کلیه ← رتیل ← کلفت ← تیره ← فیلتر ← ترکیه ← هیتلر ← تکلیف

جواب کامل آمیرزا مرحله 2038

آقا ← متن ← منع ← عمق ← تمنا ← عمان ← قامت ← قانع ← قنات ← مانع ← اتاق ← معنا ← امان ← نعمت ← امانت ← انعام ← اقامت ← قناعت ← انتقام ←

جواب کامل آمیرزا مرحله 2039

تاج ← همت ← تاجر ← تجسم ← جرات ← ترمه ← ماسه ← راست ← همسر ← ماهر ← همتا ← هراس ← هجرت ← همستر ← مهاجر ← ستاره ← جسارت ← ترجمه ← مهارت ← مستاجر ← مهاجرت ←

جواب کامل آمیرزا مرحله 2040

رکن ← نهر ← هرز ← ورز ← کنه ← کهن ← کور ← کوه ← روزه ← نوکر ← هنوز ← وزنه ← کوره ← کوزه ← نوروز ← روزنه

جواب کامل آمیرزا مرحله 2041

افق ← قله ← قلم ← قلب ← قفل ← فال ← بها ← فهم ← قالب ← قبله ← قلاب ← بقال ← لقمه ← قافله ← قباله ← ملاقه ← مقابل ← مقاله ← قابلمه

جواب کامل آمیرزا مرحله 2042

راز ← گرز ← گاز ← موز ← مرز ← زوم ← گراز ← مزار ← گرما ← آرام ← آواز ← آوار ← آمار ← آزار ← آرزو ← امگا ← امروز ← گوارا ← آموزگار

جواب کامل آمیرزا مرحله 2043

لگن ← ننگ ← گلو ← گور ← ریل ← گوی ← ریگ ← رنو ← لنگر ← گونی ← نگین ← رینگ ← نیرنگ ← گوریل ← نیلگون

جواب کامل آمیرزا مرحله 2044

باغ ← هند ← بدن ← خدا ← داغ ← دنا ← دبه ← انبه ← ندبه ← نخبه ← دهان ← دانه ← خنده ← خانه ← بنده ← باند ← دنبه ← بانه ← نابغه

جواب کامل آمیرزا مرحله 2045

شست ← زشت ← تنش ← وزش ← نشت ← نسوز ← وانت ← نشست ← شنوا ← توان ← شانس ← سوزن ← ستون ← ساتن ← زانو ← سانت ← تاشو ← سوزان ← نوساز ← ستوان ←

جواب کامل آمیرزا مرحله 2046

هدر ← دهم ← رده ← مدل ← مرد ← مهر ← پدر ← پله ← ژله ← مژه ← درهم ← دلمه ← مرده ← مژده ← پرده ← پژمرده ←

جواب کامل آمیرزا مرحله 2047

ساق ← قوس ← یاس ← قوی ← آسان ← سونا ← قناس ← آسیا ← سینا ← سویا ← سونیا ← قیاس ← یونس ← ایوان ← اقیانوس

جواب کامل آمیرزا مرحله 2048

مهم ← جعل ← جمع ← عاج ← عمه ← مام ← جمعه ← جمله ← عامل ← عجله ← علاج ← معما ← معلم ← عمله ← مجله ← عمامه ← مهاجم ← علامه ← جامعه ← معامله ← معالجه

جواب کامل آمیرزا مرحله 2049

دار ← فدا ← یار ← دیر ← یاد ← دچار ← فردا ← چادر ← دیار ← فرید ← ردیف ← دریا ← دایی ← چایی ← فریاد ←

جواب کامل آمیرزا مرحله 2050

باک ← بنا ← بوم ← نام ← کما ← بانو ← بانک ← مکان ← نواب ← کمان ← باکو ← مبنا ← بانمک ← واکمن ← ژامبون

جواب آمیرزا مرحله 2051

راز ← سیر ← هرس ← زیره ← ریسه ← سایه ← ساری ← سیار ← هراز ← رازی ← هزار ← هراس ← سزار ← سازه ← زهره ← زهرا ← سیاه ← سایز ← سیاره

جواب آمیرزا مرحله 2052

سبد ← کبد ← سکه ← دره ← کسره ← کساد ← کاسه ← سرکه ← سراب ← آبسه ← برکه ← اردک ← ارده ← آدرس ← ساده ← کهربا ← سرداب ← باکره ← سهراب ← بدهکار ← بارکد

جواب امیرزا مرحله 2053

الک ← کسل ← لمس ← لاک ← فلک ← فلز ← کلم ← زلف ← سلام ← سفال ← کلام ← سالم ← زکام ← ماسک ← ملاک ← کامل ← کلاس ← کلاف ← لازم ← فلاسک

جواب امیرزا مرحله 2054

ترد ← قوی ← قید ← قیر ← وقت ← ورق ← دیو ← قوت ← قدر ← دقت ← درو ← ورد ← قدرت ← رویت ← ترقی ← دقیق ← رقیق ← قوری ← تقدیر ← دیروقت

جواب امیرزا مرحله 2055

آتش ← گشت ← گرد ← مشت ← ماش ← شاد ← مرد ← رشت ← درشت ← مدار ← شاتر ← مرشد ← دارت ← گارد ← ارشد ← گردش ← گرما ← گشاد ← ارتش ← تراش ← شاگرد

جواب امیرزا مرحله 2056

جلد ← دقل ← دنج ← صدق ← قصد ← قند ← قول ← لجن ← نقد ← نقص ← نقل ← نود ← وصل ← جدول ← صندل ← صندوق

جواب امیرزا مرحله 2057

مزه ← نرم ← گرز ← نماز ← گناه ← زرنگ ← زمان ← ماهر ← مرزه ← منها ← همزن ← نمره ← هرگز ← گراز ← گزنه ← گمراه ← آهنگر ← راهزن ← مناره ← همرنگ ← هرمزگان

جواب امیرزا مرحله 2058

دزد ← دید ← دین ← یزد ← زود ← دود ← وزن ← گزند ← گوزن ← گونی ← نوید ← ونیز ← دزدی ← دودی ← دیدن ← دویدن ← زندگی

جواب امیرزا مرحله 2059

شنا ← عشق ← نان ← نقش ← عاشق ← قانع ← نشان ← نقاش ← ناشی ← عیان ← شایع ← عایق ← نعنا ← نقاشی

جواب امیرزا مرحله 2060

اشک ← تشک ← دکل ← شکل ← لال ← کال ← الک ← تلاش ← دلال ← دلاک ← کاشت ← کلاش ← تالش ← مشکلات

جواب آمیرزا مرحله 2061 بازی آمیرزا

ظرف ← فکر ← کتف ← کفر ← کیف ← تفکر ← کافر ← فرات ← کفتر ← ظریف ← کتری ← فقیر ← کیفر ← تاریک ← تریاک ← کفتار ← کتیرا ← ظرفیت

جواب آمیرزا مرحله 2062

باغ ← غار ← غرب ← هوا ← باور ← بهار ← راغب ← رهبر ← غبار ← غروب ← غرور ← غوره ← بارور ← راهرو ← روباه ← آبغوره ←

جواب آمیرزا مرحله2063

آقا ← نقل ← نخل ← قله ← خلق ← آهن ← خال ← خالق ← خاله ← خانه ← خلاق ← نهال ← الان ← لانه ← ناقل ← ناله ← نخاله ← اخلاق ← نقاله ← خلاقانه

جواب آمیرزا مرحله 2064

اخم ← ← امن ← خام ← زخم ← فنچ ← نفخ ← چمن ← منچ ← خفا ← خانم ← خزان ← زمان ← مخزن ← نماز

جواب آمیرزا مرحله 2065

نرخ ← دیو ← خوش ← درو ← رند ← نیرو ← خرید ← شوخی ← رشید ← خروش ← نخود ← روشن ← درون ← نوید ← شوید ← درویش ← خوردن ← خشنود ← خورشید

جواب آمیرزا مرحله 2066

مضر ← حرم ← حوض ← رضا ← محو ← حیا ← ضریح ← حامی ← ضمیر ← حریم ← امیر ← حاضر ← واضح ← ماضی ← محور ← محضر ← حضور ← حرام ← یاور ← مریض

جواب آمیرزا مرحله 2067

تیغ ← غرب ← بیت ← غیب ← گوی ← غیر ← غیور ← غیرت ← تگری ← توری ← رغبت ← غریب ← غروب ← غربت ← غیبت ← بوگیر ← ترغیب

جواب آمیرزا مرحله 2068

هشت ← نفت ← هفت ← فرش ← هدر ← نفرت ← نرده ← تفرش ← شهرت ← رنده ← دفتر ← دشنه ← درشت ← تنفر ← تندر ← تشنه ← رشته ← فتنه ← ترفند ← فرشته ← فشرده

جواب بازی شهربانو مرحله 1 تا 600 | جواب شهربانو اپدیت سال 1402 (با کمک شما)

جواب آمیرزا مرحله 2069

ابر ← بام ← ببر ← بمب ← آبی ← ربط ← ← بیم ← مطب ← مربی ← اریب ← مربا ← بطری ← رباط ← رباب ← رابط ← مطرب ← طبیب ← بیمار

جواب آمیرزا مرحله 2070

ایده ← دیگ ← گاو ← گونه ← یوگا ← گیوه ← گیاه ← آینه ← واگن ← هاون ← نگاه ← دهان ← دانه ← گناه ← ادویه ← دیوان ← اندوه ← گاندی ← آینده ← گوینده ← دیوانه

جواب آمیرزا مرحله 2071

سوم ← سوت ← روم ← ترحم ← مترو ← سمور ← رحمت ← راحت ← رسوا ← حرمت ← تورم ← تماس ← ترسو ← حسرت ← اورست ← روستا ← حراست ← تمساح ← مساحت ← سماور ← محتوا

جواب آمیرزا مرحله 2072

آغل ← کلم ← ملت ← مدت ← لغت ← کمد ← داغ ← دمل ← غلات ← غلام ← غلتک ← دماغ ← ماکت ← متکا ← مدال ← کامل ← کلاغ ← املت ← مالک ← کلمات ← تکامل

جواب آمیرزا مرحله 2073

محک ← وهم ← وصل ← هلو ← کوه ← لکه ← مکه ← صلح ← حکم ← لوح ← محله ← ملکه ← مهلک ← حوله ← کلمه ← کوله ← حمله ← محصول ← حوصله

جواب امیرزا مرحله 2074

ریز ← خبر ← خرد ← خزر ← دبه ← درز ← زرد ← زهر ← ریه ← یزد ← زیره ← دبیر ← برزخ ← خرید ← بدهی ← خیبر ← بخیه ← خربزه ← بریده

جواب امیرزا مرحله 2075

پدر ← آمپر ← پلید ← یلدا ← دلیر ← ریمل ← دریل ← مدیر ← مایل ← پیام ← ریال ← پماد ← مدال ← مادر ← لامپ ← دلار ← دیار ← پیدا ← دیپلم ← پراید ← پادری

جواب امیرزا مرحله 2076

اسب ← بنا ← بوس ← عبا ← ناب ← وبا ← وسط ← وطن ← باطن ← بانو ← سونا ← طناب ← عباس ← عناب ← طاعون

جواب امیرزا مرحله 2077

امن ← یمن ← گوی ← میل ← ملی ← گلو ← ویلا ← گونی ← میگو ← گلیم ← گمان ← گالن ← واگن ← انگل ← الگو ← لیمو ← لیوان ← وانیل ← ملوان ← گیلان ← النگو

جواب امیرزا مرحله 2078

ادب ← دکل ← بید ← زبل ← لاک ← یزد ← کبد ← لیز ← بیل ← ایزد ← یلدا ← زیبا ← کلید ← زیاد ← کابل ← زابل ← بزدل ← بازی ← ایدز ← کالبد ← دلباز ←

جواب امیرزا مرحله 2079

مات ← رخت ← تخم ← تلخ ← تمر ← خام ← ملخ ← ختم ← آخرت ← مترو ← خلوت ← خرما ← خاور ← تورم ← تاول ← املت ← اخمو ← خاتم ← ولرم ← مختار ← خرمالو

جواب امیرزا مرحله 2080

برش ← شعر ← شتر ← ترش ← هشت ← تبر ← بهشت ← تشنه ← رتبه ← عبرت ← بهتر ← شربت ← شعبه ← شنبه ← شهرت ← رشته ← برشته

جواب امیرزا مرحله 2081

ترک ← غار ← ریا ← تیر ← تیغ ← غارت ← کارت ← یکتا ← تایر ← ریکا ← کتری ← غیرت ← تکرار ← تاریک ← تریاک

جواب امیرزا مرحله 2082

هند ← پهن ← پدر ← نهر ← پرده ← پاره ← نرده ← اردو ← رنده ← دوره ← دهان ← دانه ← روده ← پودر ← وردنه ← دوران ← پرنده ← اندوه ← پهناور ← پروانه ← پرونده

جواب امیرزا مرحله 2083

غول ← باغ ← بغل ← لغو ← بوق ← بوم ← قول ← قلم ← قلب ← مقوا ← مبلغ ← قلاب ← مغول ← قلمو ← غلام ← غالب ← بلوغ ← بقال ← بالغ ← قبول ← آلبوم

جواب امیرزا مرحله 2084

بخت ← فنس ← نفس ← نفخ ← سیب ← فسخ ← نفت ← سخن ← سخت ← خفت ← سفت ← نخست ← تنفس ← سنتی ← بیست ← تنیس ← نفیس ← بستنی

جواب امیرزا مرحله 2085

اشک ← جوک ← کرج ← کاج ← شکر ← شوک ← شرک ← شوش ← روش ← جوش ← اوج ← شورا ← شکار ← رواج ← جارو ← کوشش ← روکش ← شورش ← جوشکار

جواب امیرزا مرحله 2086

مدت ← مکه ← درک ← دما ← کدر ← کته ← همت ← مهر ← مدرک ← اردک ← ماده ← مادر ← دکتر ← دهات ← درهم ← ماهر ← دکمه ← همکار ← مهارت ← دکترا ← هکتار

جواب امیرزا مرحله 2087

آتش ← مشت ← شال ← شته ← ماش ← شغل ← لغت ← هتل ← هاشم ← مهلت ← لاشه ← شمال ← شلغم ← شغال ← شاغل ← تلاش ← غلات ← شهامت ← آغشته ← متاهل

جواب امیرزا مرحله 2088

تنگ ← رنگ ← شرف ← فرش ← فنر ← نشت ← پرش ← گشت ← تفنگ ← فشنگ ← تنفر ← فرنگ ← نفرت ← نگرش ← پشت

جواب امیرزا مرحله 2089

کلر ← کسل ← کره ← سکه ← سهل ← کلاس ← کسره ← کاسه ← هراس ← کلاه ← سکته ← ساکت ← راست ← تراس ← سرکه ← ستاره ← رساله ← رسالت ← کسالت ← اسکله ← اسکلت

جواب امیرزا مرحله 2090

حنا ← نشر ← طرح ← وطن ← شنا ← شرط ← نوح ← روش ← روح ← روشن ← طراح ← ناشر ← نشاط ← روان ← نوار ← واشر ← شاطر ← شنوا ← شناور

جواب امیرزا مرحله 2091

گود ← داد ← گرد ← گدا ← درد ← درو ← گاو ← دود ← ورق ← گارد ← قادر ← گردو ← درود ← داور ← وارد ← اردو ← دادگر

جواب امیرزا مرحله 2092

طعم ← نهم ← سعی ← طمع ← منع ← مین ← معنی ← سینه ← نسیه ← میهن ← مطیع ← نسیم ← عطسه ← طعنه ← طعمه ← معین ← همسن

جواب امیرزا مرحله 2093

ارگ ← هوش ← گره ← گوش ← رشوه ← شوهر ← گروه ← گراش ← گواه ← گوهر ← شاهرگ ← هاشور ← گوارش ← گهواره ← ←

جواب امیرزا مرحله 2094

ابد ← بدن ← بلا ← بند ← خال ← خدا ← نخل ← نان ← بالن ← باند ← بلند ← لندن ← دخل ← ناخن ← خندان ← دنبال ← خلبان ← لبخند ← لبنان ←

جواب امیرزا مرحله 2095

رنج ← پنج ← پهن ← پکن ← چرک ← چکه ← کرج ← کنج ← کهن ← پرچ ← پنجه ← پنچر ← پنکه ← پنجره ←

جواب امیرزا مرحله 2096

شفا ← کمپ ← شکم ← فرش ← کشف ← مشک ← پاک ← پفک ← آمپر ← کفاش ← کافر ← پارک ← فشار ← شکاف ← شکار ← پشمک ← مراکش ← شاپرک

جواب امیرزا مرحله 2097

امن ← رضا ← مضر ← نرم ← گرم ← ماضی ← ضمیر ← گریم ← گاری ← ایمن ← گمان ← گران ← ضامن ← مریض ← گریان ← رامین ← گرامی ← رمضان ← میگرن

جواب امیرزا مرحله 2098

بال ← خوب ← بره ← خبر ← بور ← هلو ← ابرو ← خواب ← خراب ← خاله ← بهار ← بلور ← ← بخار ← باور ← خاور ← خواهر ← روباه ← بلوار ← ←

جواب امیرزا مرحله 2099

خرد ← خوش ← دره ← دوش ← رخش ← شهد ← شوخ ← ورد ← چرخ ← خروش ← دوره ← رشوه ← روده ← شهود ← شوهر ← دوچرخه

جواب امیرزا مرحله 2100

الک ← خاک ← فرخ ← فلک ← فکر ← کاخ ← کال ← کفر ← خفا ← اراک ← خلاف ← کافر ← کالا ← کلاف ← خارک ← خلافکار

جواب آمیرزا 2100 به بعد

جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراحل بازی آمیرزا مرحله 2100 به بعد در ادامه همراه ما باشید.

جواب آمیرزا مرحله 2100

الک ← خاک ← فرخ ← فلک ← فکر ← کاخ ← کال ← کفر ← خفا ← اراک ← خلاف ← کافر ← کالا ← کلاف ← خارک ← خلافکار

جواب امیرزا مرحله 2101

نیت ← سنت ← نسل ← سیل ← بیت ← لیست ← لیبی ← بلیت ← سبیل ← تنیس ← تنبل ← بینی ← نسبت ← سیلی ← سنبل ← بیست ← سینی ← بستنی

جواب امیرزا مرحله 2102

شیر ← ریگ ← ریه ← آیه ← آگاه ← اشیا ← گیشه ← گریه ← گیره ← شیره ← آگهی گیاه ← شیار ← شاهی ← ریشه ← اشاره ← آرایش ← شاهرگ ← گرایش

جواب امیرزا مرحله 2103

پند ← زهر ← زرد ← هدر ← پدر ← پرز ← یزد ← زیپ ← زیره ← نیزه ← پریز ← رنده ← پرده ← زنده ← پنیر ← پرهیز ← پرنده ← زندیه ← پدرزن ← پیرزن

جواب امیرزا مرحله 2104

اسم ← فیل ← لمس ← یاس ← کلم ← کسل ← ایفل ← فسیل ← اسکی ← فیلم ← کلام ← کامل ← ماسک ← سلام ← سفال ← سالم ← کلاس ← کلسیم ← فلاسک ← کلیسا ← فامیل

جواب امیرزا مرحله 2105

بخت ← بنا ← خان ← خنک ← آبان ← بانک ← تانک ← تنبک ← تکان ← نبات ← کتاب ← کتان ← باخت ← باختن ← تابان ← انتخاب

جواب امیرزا مرحله 2106

ببر ← آبی ← بکر ← اکبر ← کتری ← کتبی ← ریکا ← بیات ← ربات ← کباب ← کارت ← رکاب ← برکت ← تبریک ← باتری ← کبریت ← ترکیب ← باریک ← بیکار ← باکتری

جواب امیرزا مرحله 2107

پست ← سپر ← سرخ ← خرج ← خرس ← پسر ← اختر ← پاسخ ← پارس ← ساخت ← جرأت ← خارج ← تاجر ← راست ← جسارت ← اسپرت ← استخر ← خسارت

جواب امیرزا مرحله 2108

تنفر ← وانت ← نوار ← نفرت ← فروغ ← وفات ← فارغ ← فتوا ← روغن ← روان ← توان ← تنور ← غارت ← فراغت ← فروتن ← فوران ← توفان ← فرغون

جواب امیرزا مرحله 2109

لنز ← گاز ← دین ← یزد ← انگل ← زیان ← یلدا ← دنیا ← نیاز ← ایدز ← زگیل ← گالن ← نازل ← لادن ← ایزد ← زیاد ← انزلی ← گیلان ← گلدان ← زندگی ← گاندی

جواب امیرزا مرحله 2110 به بعد

بچه ← دبه ← ریا ← چای ← دیه ← برده ← چادر ← چاره ← چهار ← چربی ← ایده ← دبیر ← بدهی ← دریچه ← ردیاب ← داریه ← دایره ← بیدار ← بیچاره ← بهداری ← دریاچه

جواب آقا آمیرزا مرحله ۲۱۱۱

طبل ← طلا ← خطا ← بیخ ← طبخ ← خیال ← خالی ← باطل ← خطاب ← خیاط ← بخیل ← لیبی ← بلیط ← طلاب ← طالبی ← خیاطی ← طلایی

حل بازی آمیرزا مرحله ۲۱۱۲

ترم ← ملت ← مکر ← کمر ← کلت ← میل ← تکلم ← لیتر ← رتیل ← کریم ← کتری ← ریتم ← ریمل ← رژیم ← ژیلت ← تکمیل

جواب امیرزا مرحله ۲۱۱۳

جنگ ← جگر ← دنج ← رنج ← هود ← جوهر ← درجه ← درنگ ← درون ← گوجه ← رنده ← گنجه ← گروه ← گردن ← گردو ← رونده ← وردنه ← رودهن ← دورگه ← هنرجو ← گردونه ←

حل بازی آمیرزا مرحله ۲۱۱۴

شور ← اول ← ریش ← شال ← لال ← شلیل ← رویا‌ ← شیار ← لولا ← رویش ← روال ← ویلا ← واشر ← لیلا ← ریال ← لواش ← یاور ← شلوار

حل بازی آمیرزا مرحله ۲۱۱۵

حرام ← حرمت ← ضمیر ← رحمت ← حضرت ← حریم ← حیات ← راحت ← حاضر ← حیرت ← محضر ← ترحم ← ضریح ← حمایت ← تحریم ← مرتضی ← رضایت ← ترحیم ← مریض

پاسخ بازی آمیرزا مرحله۲۱۱۶

درس ← قیر ← قیف ← سید ← نفس ← قند ← قفس ← سقف ← سفر ← رند ← دفن ← قرن ← سدر ← فندق ← سفید ← سفیر ← رفیق ← ردیف ← فردین ← نفیس ← فقیر

حل بازی آمیرزا 2117

امت ← بال ← بها ← بوم ← همت ← وام ← تله ← مبل ← ابهت ← بوته ← تاول ← تباه ← توبه ← توهم ← مهلت ← البوم ← تلمبه ← مبتلا ← تابلو ← مهتاب ← متاهل

جواب بازی آمیرزا 2118

گول ← رنگ ← لگد ← دیگ ← گور ← دیو ← گود ← دلیر ← نوید ← گونی ← نیرو ← درنگ ← گردو ← لودر ← گردون ← ولگرد ← دلگیر ← گوریل ←  گلو ← گرو ←  دریل ← گردن ← لنگر

حل بازی آمیرزا 2119

زرع ← عزت ← غزه ← هرز ← تیغ ← تهی ← هرتز ← تیره ← زیره ← رعیت ← غیرت ← غیره ← تعزیه ← غریزه ← تیز

حل بازی آمیرزا 2120

ولع ← اهل ← اول ← عاق ← هلو ← عصا ← عقل ← وصل ← قصه ← وصال ← قلوه ← اصول ← عاقل ← قلعه ← علاوه ← واقعه ← صاعقه ← علاقه

جواب آمیرزا مرحله ۲۱۲۱

اخم ← اصل ← مدل ← تلخ ← خاص ← خدا ← مات ← ملخ ← مدال ← مخلص ← متصل ← داخل ← خصلت ← خدمت ← خالص ← خادم ← خاتم ← املت ← خلاص ← ملات ← دخالت

جواب آمیرزا مرحله ۲۱۲۲

ساز ← ساک ← سکه ← کیسه ← سایز ← سویا ← ویزا ← سایه ← اسکی ← کوسه ← کوزه ← کاهو ← کاسه ← واکس ← ساوه ← سیاه ← زاویه ← هوازی

جواب آمیرزا مرحله ۲۱۲۳

ترش ← تشت ← توت ← روز ← زشت ← شتر ← کور ← شور ← ورز ← شوک ← شکر ← کشور ← ورزش ← شرکت ← زرشک ← تشکر ← شورت ← زرتشت

جواب آمیرزا مرحله ۲۱۲۴

بدن ← دبه ← نان ← ننه ← ننگ ← اهنگ ← انبه ← باند ← دنبه ← نهان ← نهنگ ← نگاه ← گناه ← گنبد ← بنگاه ← نگهبان

جواب آمیرزا مرحله ۲۱۲۵

مکه ← کاج ← نمد ← دنج ← اجنه ← کنده ← کنجدکمان ← نامه ← منها ← دکان ← دهان ← دامن ← جهنم ← جهان ← جاهد ← جامد ← جاده ← اندک ← دکمه ← همدان

پاسخ آمیرزا مرحله 2126 آمیرزا

نقل ← طعم ← نطق ← عمق ← قطع ← نعل ← ناقل ← منقل ← منطق ← معنا ← معلق ← مطلق ← مانع ← قانع ← عمان ← عاقل ← طلاق ← معطل ← طالع ← مناطق

پاسخ آمیرزا مرحله 2127

چاپ ← چین ← چای ← پهن ← پیچ ← آینه ← پریا ← پنیر ← چنار ← پاره ← پهنا ← پنچر ← پاچه ← پارچ ← چانه ← پایه ← پارچه ← پیراهن

پاسخ آمیرزا مرحله 2128

ناز ← آرزو ← ونیز ← زرین ← زیان ← نیاز ← رازی ← ناشی ← وزیر ← زانو ← روشن ← روان ← شیراز ← شنزار ← ویران ← روانی ← شناور ← واریز ← نیزار ← آویشن ← شیرزن

پاسخ آمیرزا مرحله 2129

ایل ← ملخ ← وهم ← اخمو ← خیام ← میله ← میوه ← خالی ← خیال ← مایو ← ماهی ← ویلا ← لیمو ← خامه ← خاله ← خیمه ← وخیم ← الویه ← هیولا

پاسخ آمیرزا مرحله 2130

چرم ← چله ← آمل ← چهل ← اهرم ← ماهر ← مهره ← هاله ← چاره ← چاله ← چهار ← چهره ← مچاله ← همراه

پاسخ آمیرزا مرحله 2131

بوق ← رقص ← صبر ← قرص ← قصه ← قهر ← ورق ← کبر ← رکب ← برکه ← صبور ← کوره ← بقره ← بصره ← ورقه

پاسخ آمیرزا مرحله ← 2132

تشک ← شرف ← شکم ← کفش ← کتف ← مفت ← ترکش ← مشکی ← شیفت ← ترشی ← کتری ← کفتر ← مشرک ← شرکت ← تمشک ← تفکر ← تشکر ← کشتی ← مشترک ← متفکر ← مشتری

پاسخ آمیرزا مرحله 2133

قشم ← شرق ← رزق ← رمق ← مشق ← نقش ← نقاش ← مشرق ← مزار ← قمار ← قرمز ← قرآن ← زمان ← ارزن ← ارزش ← نرمش ← نماز ← آمرزش ← منقار ← شنزار

پاسخ آمیرزا مرحله 2134

تخم ← ختم ← خنک ← متن ← مدت ← منت ← نمک ← یدک ← میخ ← دین ← میخک ← مدنی ← متین ← کمند ← خدمت ← تمدن ← کمین ← دم کنی ← نیمکت

پاسخ آمیرزا مرحله 2135

تور ← شهر ← هوش ← تیر ← رشته ← شهرت ← صورت ← تیره ← ترشی ← ریشه ← شیره ← صورتی ← تصویر ← ←

پاسخ آمیرزا مرحله 2136

هدر ← پدر ← پرده ← دهان ← پوند ← روده ← نرده ← پوره ← پودر ← پارو ← پونه ← پهنا ← اندوه ← پرنده ← وردنه ← هارون ← دوران ← رودهن ← پرونده ← پهناور ← پروانه

پاسخ آمیرزا مرحله 2137

عسل ← دعا ← سطل ← لمس ← عمد ← عدس ← معاد ← مطلع ← مسلط ← مدال ← اطلس ← عالم ← عادل ← طلسم ← طالع ← سلام ← سالم ← معدل ← معطل ← مساعد ← معادل

پاسخ آمیرزا مرحله 2138

حدس ← سرب ← سحر ← سبد ← آرد ← اسب ← برس ← حبس ← سدر ← دسر ← سرد ← حسد ← داس ← آباد ← آدرس ← آداب ← حساب ← سراب ← سرداب ← آبدار ← حسابدار

جواب آمیرزا مرحله 2139

اسم ← ساز ← سهم ← مزه ← یاس ← سیخ ← میخ ← خیس ← مسی ← خیمه ← خیام ← سایز ← ماهی ← سایه ← هیزم ← سیاه ← ماسه ← خامه ← سمیه ← خمیازه ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 2140

چهل ← لوچ ← لکه ← نوه ← کچل ← کوچ ← کوچه ← لانه ← نهال ← هاون ← هلاک ← چاله ← چانه ← کاهو ← کلاه ← آلونک ← کلوچه ← آلوچه ← کوهان ← هولناک

پاسخ آمیرزا مرحله 2141

رقم ← قوم ← وام ← ورق ← قوی ← قوری ← قیام ← گریم ← قمری ← میگو ← یراق ← یوگا ← گاری ← گرما ← وقار ← مقوا ← قمار ← مقوی ← واگیر ← گرامی ← مویرگ ←

پاسخ آمیرزا مرحله 2142

وجب ← زوج ← اوج ← جزر ← رواج ← جواز ← جواب ← جارو ← واجب ← باور ← بارز ← ابرو ← آواز ← آوار ← بازو ← آزار ← بازجو ← بازار ← ابزار ← جوراب ← روباز

حل آمیرزا مرحله 2143

دهم ← شهد ← فهم ← منش ← نمد ← هدف ← هند ← نهم ← دشمن ← دشنه ← فشنگ ← مشهد ← گشنه ← گندم ← گمشده

جواب بازی آمیرزا مرحله 2144

صبا ← وصل ← حنا ← نصب ← صبح ← صحن ← نوح ← صلح ← لبو ← لحن ← اصول ← وصال ← نواب ← صلاح ← صاحب ← حاصل ← بانو ← صالح ← نوبل ← صابون

جواب بازی آمیرزا مرحله 2145

جبر ← دنج ← وجب ← وجد ← بنر ← بردن ← برنج ← بندر ← جنوب ← روند ← نبرد ← نوبر ← جردن ← روبند ← جنون ←  بجنورد

جواب بازی آمیرزا مرحله 2146

حکم ← لاک ← لوح ← محو ← محک ← کال ← میل ← کلم ← حاکم ← حکیم ← حلیم ← کیلو ← وکیل ← کامل ← کلام ← محلی ← محال ← مالک ← حلوا ← لیمو ← ملیح

جواب بازی آمیرزا مرحله 2147

فرز ← آرزو ← فرود ← فردا ← زانو ← نادر ← دوان ← روان ← داور ← اردو ← دراز ← دوران ← اندرز ← اروند ← فرزند ← فروند ← فوران ← نوزاد ← افزودن ← فروزان

جواب بازی آمیرزا مرحله 2148

اشک ← کما ← کشش ← کاه ← کاش ← چکه ← مکه ← چکش ← مشک ← ماش ← شکم ← شمش ← شام ← چاه ← ششم ← چشمه ← چشمک ← هاشم ← چکمه ← کاهش ← کشمش

جواب امیرزا مرحله 2149

طلب ← بلا ← بنا ← بند ← طبل ← طلا ← یال ← ناب ← یلدا ← دنیا ← بیان ← بینا ← باطل ← بلیط ← بلند ← بالن ← باطن ← طناب ← دنبال ← بنیاد ← طالبی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2150

رضا ← عرض ← عضو ← عمو ← عوض ← مضر ← وضع ← ماضی ← عریض ← ضمیر ← مایع ← رویا ← عیار ← مایو ← مریض ← عوارض ← معیار ← عوارضی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2151

زوم ← ورم ← موز ← مزد ← زود ← زرد ← دوم ← رود ← رزم ← درو ← روم ← زمرد ← مترو ← دورو ← مورد ← تورم ← ورود ← ترمز ← تومور ← مزدور ← موتور

جواب بازی آمیرزا مرحله 2152

بذر ← یمن ← بیم ← بنر ← نرم ← نهر ← ذهن ← ذره ← نهم ← مذهب ← نمره ← بنیه ← مهیب ← بیمه ← مربی ← بهمن ← میهن ← منبر ← ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 2153

تور ← روس ← سرو ← سست ← سوت ← کور ← ترسو ← کویر ← کویت ← کروی ← کیست ← کتری ← کرسی ← سیرک ← سکوت ← سوسک ← ریسک ← سرویس ← کورسی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2154

خام ← اخم ← بخت ← تار ← تبر ← ترب ← ختم ← مرتب ← مربا ← مخرب ← خرما ← خراب ← آرام ← خاتم ← بخار ← آمار ← ربات ← باخت ← مختار ← اخبار ← مخابرات

جواب امیرزا آمیرزا مرحله 2155

طعم ← طلا ← طمع ← عمه ← مبل ← مطب ← باطل ← باله ← طعمه ← عالم ← مطلب ← علامه ← مطالعه (پاسخ آمیرزا اشانتیون برای بازیکنان نازنین)

جواب بازی آمیرزا مرحله 2156

بنا ← شیب ← بید ← آبی ← دین ← بقا ← نقش ← نیش ← قند ← قاب ← بند ← نقاب ← شادی ← بینا ← بیان ← دانش ← شیدا ← نقاش ← قنادی ← نقاشی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2157

انگ ← رزم ← ننگ ← مرز ← گرز ← ارزن ← زمین ← گاری ← رازی ← گرماگران ← گراز ← نماز ← مزار ← زمان ← زرنگ ← گریم ← میرزا ← گریان ← میزان ← نیزار

جواب امیرزا مرحله 2158

آفت ← تار ← ترش ← شرف ← شفا ← غرش ← تیغ ← تیر ← ریا ← رای ← یار ← شریف ← ترشی ← تایر ← تراش ← فشار ← فارغ ← غارت ← ارتش ← آشتی ← غیرت

حل بازی آمیرزا مرحله 2159

مزد ← نقل ← نمد ← قند ← قلم ← دنا ← قدم ← دقل ← قزل ← قناد ← لازم ← مدال ← زمان ← منزل ← منقل ← نادم ← ناقل ← نماد ← نماز ← دامن ← نامزد ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 2160

باغ ← مهر ← داغ ← دبه ← مرغ ← غار ← غرب ← هرم ← مغرب ← مربا ← مدار ← مادر ← دماغ ← دمار ← درام ← بهار ← ماده ← دماغه ← مراغه ← مرداب ← مهراب ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 2161

ریه ← درد ← دیه ← دید ← مکه ← کمد ← کدر ← مدد ← دکه ← درک ← دره ← مرده ← مهدی ← مدرک ← کریم ← مدیر ← کهیر ← مردد ← دکمه ← همدرد

جواب بازی آمیرزا مرحله 2162

اجل ← کلم ← نمک ← لنج ← لاک ← جنم ← لجن ← بنا ← الک ← کنج ← جلبک ← بانک ← کمان ← بالن ← کابل ← کامل ← کلام ← کلمن ← کمال ← جالب ← بالکن

جواب بازی آمیرزا مرحله 2163

آغل ← داغ ← دمل ← دوش ← دوغ ← شال ← شام ← شغل ← ماش ← موش ← شوم ← غول ← مدال ← لواش ← شلوغ ← شمال ← شلغم ← شغال ← غلام ← مغول ← مشغول

جواب بازی آمیرزا مرحله2164

بخت ← خرس ← رخت ← سخت ← سخن ← سرب ← سرخ ← نرخ ← خیس ← تیر ← سیب ← سرنخ ← تینر ← سنتی ← بیست ← نخست ← تنیس ← تبخیر ← بستنی ← بستری ← تخریب

جواب بازی آمیرزا مرحله 2165

وفا ← سفر ← فنس ← وان ← راسو ← رفاه ← روان ← ساره ← ساوه ← سرفه ← سفره ← سوره ← فارس ← هراس ← هاون ← سوهان ← فواره ← فانوس ← سروان ← فوران ← فرانسه

جواب امیرزا مرحله ۲۱۶۶

اخم ← کمپ ← کمد← پند ← پاک ← نمد ← کند ← دنا ← خدا ← خاک ← خان ← خنک ← دامن ← نادم ← خانم ← پماد ← خادم ← کمان ← اندک← دکان

جواب استاد آمیرزا مرحله 2167

اسب ← لقب ← قلب ← قفل ← قفس ← قدس ← سقف ← قاب ← سبد ← داس ← افق ← بقا ← فاسد ← فساد ← قالب ← سابق ← بقال ← قلاب ← لباس ← سفال ← باسلق ← ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 2168

مشت ← اشک ← تشک ← کتف ← شکم ← فهم ← همت ← مکه ← مشک ← هفت ← کفاش ← کاهش ← کافه ← متکا ← همکف ← شکاف ← تمشک ← هاشم ← شهامت ← تفاهم ← آشفته

جواب استاد آمیرزا مرحله 2169

سطل ← قتل ← قسط ← قسم ← لمس ← مست ← سیل ← میت ← تسلط ← طلسم ← قسمت ← قیمت ← مسلط ← مطلق ← لیست ← تسلیم ← مستقل ← تقسیم ← مستطیل

جواب استاد آمیرزا مرحله 2170

امن ← فوم ← یال ← افول ← فیلم ← ملون ← لیمو ← ویلا ← فومن ← منفی ← ایمن ← مایو ← فویل ← فانی ← ایفل ← آیفون ← وانیل ← لیوان ← ملوان ← فامیل ← فینال

جواب استاد آمیرزا مرحله 2171

لال ← بلا ← ربط ← رطب ← طبل ← طلا ← طلب ← ایل ← آبی ← ریل ← بطری ← لیلا ← باطل ← بلیط ← بلال ← ریال ← طالبی

جواب استاد آمیرزا مرحله 2172

زهر ← مزه ← منت ← نهر ← همت ← تیر ← ترمز ← زینت ← زیره ← تمیز ← زمین ← میهن ← تیره ← ریتم ← همزن ← هرمز ← نمره ← ترمه ← نیزه ← هیزم ← تمرین

جواب آمیرزا مرحله 2173

اول ← ورم ← نرم ← منو ← مور ← فال ← ران ← مولا ← روان ← نوار ← ولرم ← فومن ← فرمول ← فوران ← مانور ← فرمان ← نرمال

جواب آمیرزا مرحله 2174

سطل ← ملس ← مسن ← لمس ← طلا ← مسلط ← طلسم ← سلام ← آسان ← سالم ← امان ← اطلس ← سالن ← املا ← سامان ← ماسال ← سلطان ← امسال ← الماس ← اسلام ← آسمان

جواب آمیرزا مرحله 2175

ریل ← درز ← رند ← زبل ← زین ← زینب ← زرین ← لیزر ← دبیر ← دلیر ← دریل ← برنز ← نبرد ← دلبر ← بندر ← بلند ← بزدل ← زنبیل ← برزیل ← بلیزر ← لبریز

جواب آمیرزا مرحله 2176

شام ← کما ← کاه ← چکه ← چکش ← مکش ← چشم ← مکه ← چاه ← ماش ← شکم ← شمش ← شاه ← چاک ← هاشم ← چکمه ← کاهش ← کشمش ← چشمه

جواب آمیرزا مرحله 2177

آلو ← داس ← دوا ← سال ← سطل ← سود ← طلا ← طول ← لوس ← وسط ← اطلس ← سواد ← سوال ← دولا ← طاووس

جواب آمیرزا مرحله 2178

خوک ← بوم ← کبد ← خام ← خاک ← خدا ← خوب ← کود ← دام ← کاخ ← دوک ← کبود ← کادو ← آدمک ← خواب ← خادم ← اخمو ← دوام ← باکو ← کمبود

جواب آمیرزا مرحله 2179

دهم ← رده ← رصد ← سدر ← سده ← مصر ← خدمه ← مرده ← مرخص ← مدرس ← مخدر ← سرمه ← صخره ← درهم ← دخمه ← خمره ← صدمه ← همسر ← مدرسه ← مسخره

جواب آمیرزا مرحله 2180

دیگ ← زنگ ← لگد ← لگن ← لیز ← یزد ← ایدز ← ایزد ← زیان ← یلدا ← دنیا ← انگل ← زگیل ← گزند ← گالن ← زندگی ← گلدان ← ازگیل ← انزلی ← گیلان ← گاندی

جواب آمیرزا مرحله 2181

اهل ← حال ← لال ← ژله ← آمل ← مژه ← حلال ← حمله ← لاله ← محال ← محله ← هلال ← ژاله ← حامله

جواب آمیرزا مرحله 2182

اسب ← بخش ← بوس ← خال ← خوب ← خوش ← شاخ ← شوخ ← لوس ← وبا ← آشوب ← خشاب ← خواب ← سوال ← لباس ← لواش ←

جواب آمیرزا مرحله 2183

مرگ ← ارگ ← قبا ← بقا ← تمر ← ترب ← رمق ← برگ ← برق ← تبر ← براق ← باگت ← قمار ← مربا ← مرتب ← باقر ← گرما ← ربات ← رقابت ← مراقب ← مراقبت

جواب آمیرزا مرحله 2184

ختم ← تاک ← تخم ← محک ← رخت ← محرک ← متکا ← رحمت ← راحت ← خرما ← آخرت ← خاتم ← حکمت ← حرکت ← حرمت ← حرام ← حاکم ← خارک ← متحرک ← تراکم ← مختار

جواب آمیرزا مرحله 2185

اجل ← کال ← کاج ← لاک ← دکل ← جلد ← باج ← باب ← باک ← کبد ← جالب ← جدال ← جلاد ← جلبک ← کباب ← دلاک ← بابک ← کابل ← بابل ← کالج ← کالبد

جواب آمیرزا مرحله 2186

درد ← درو ← دوغ ← رعد ← عدد ← عهد ← هود ← ورد ← درود ← دروغ ← دوده ← روده ← غوره ← وعده

جواب آمیرزا مرحله 2187

داد ← دام ← دما ← دکه ← مرد ← کاه ← کما ← کمد ← مکه ← ماده ← مداد ← هدهد ← دکمه ← دهکده

جواب آمیرزا مرحله 2188

برش ← بکر ← تبر ← تشک ← تشت ← شرکت ← شربت ← شبکه ← رشته ← رتبه ← تشکر ← ترکش ← ترشک ← تربت ← بهشت ← بهتر ← بشکه ← برکه ← برکت ← شهرت ← شهرک

جواب آمیرزا مرحله 2189

زوم ← لیز ← یوز ← گلو ← گسل ← سیم ← موز ← لمس ← سوگ ← مگس ← ملوس ← لیمو ← گیسو ← زگیل ← زیلو ← لوزی ← موسی ← سیلو ← میگو ← گلیم ← سوگلی

جواب آمیرزا مرحله 2190

پژو ← شوک ← کاپ ← پوک ← پاک ← پرش ← کپور ← کوشا ← کشور ← کاوش ← پوشک ← روکش ← پارک ← پارو ← واشر ← شکار ← شورا ← شارژ ← پژواک ← شاپرک ← پوشاک

جواب امیرزا مرحله 2191

آذر ← وجب ← ذکر ← ذوب ← جذر ← کرج ← جبر ← جذب ← بکر ← برج ← جذاب ← بذر ← جوک ← جواب ← باور ← رواج ← واجب ← ابرو ← جارو ← جوراب ←

جواب آمیرزا مرحله 2192

عمر ← طعم ← طلا ← طمع ← عطر ← مام ← معلم ← معطل ← معطر ← مطلع ← رمال ← معما ← عطار ← عالم ← طالع ← مرام ← معمار

جواب امیرزا مرحله 2193

شور ← شرور ← شورا ← واشر ← شیار ← ویار ← راوی ← یاور ← رویش ← رویا ← شیوا ← یواش ← ویرایش

جواب آمیرزا مرحله 2194

آرام ← اردن ← آمار ← نمره ← نرده ← ارده ← انار ← نامه ← منها ← رنده ← ناهار ← درمان ← دامنه ← اندام ← اراده ← ادامه ← اداره ← آماده ← همدان ← نمدار ← نامدار

جواب آمیرزا مرحله 2195

نار ← آیین ← ایوب ← یاور ← راوی ← بینی ← نوبر ← ویار ← روان ← باور ← بانو ← انبر ← ابرو ← بوران ← ویران ← بیرون ← بریان ← بینوا ← روبان ← بورانی ← بریانی

جواب آمیرزا مرحله 2196

چاه ← پهن ← چاپ ← پاره ← پارچ ← پاچه ← پناه ← پنچر ← پهنا ← چاره ← چانه ← چنار ← چهره ← پارچه ←

جواب آمیرزا مرحله 2197

آذر ← ارگ ← خار ← خدا ← خرد ← رخش ← شاخ ← شاد ← گدا ← گرد ← ارشد ← خراش ← گردش ← گشاد ← شاگرد ←

جواب امیرزا مرحله 2198

میخ ← خام ← خدا ← دام ← گدا ← گرد ← دیو ← دیگ ← میگو ← یوگا ← گویا ← امید ← اخمو ← خیام ← مواد ← دوام ← خادم ← مایو ← وخیم

جواب امیرزا مرحله 2199

زوم ← وهم ← یوز ← آویز ← هیزم ← هاکی ← ایزه ← ویزا ← میوه ← ماهی ← کاوه ← کوزه ← کاهو ← موزه ← ماکو ← زکام ← زاویه ← موازی ← موزیک ← هوازی

جواب امیرزا مرحله 2200

رمق ← فرق ← فرم ← قسم ← قفس ← قفل ← قلم ← مقر ← سقف ← قیف ← قمری ← فقیر ← رفیق ← ریمل ← سفیر ← مسیر ← مسری ← فیلم ← مفسر ← فسیل ← سرقفلی

 

جواب امیرزا 2200 به بعد

جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراحل بازی آمیرزا مرحله 2200 به بعد در ادامه همراه ما باشید.

جواب استاد آمیرزا مرحله 2200

رمق ← فرق ← فرم ← قسم ← قفس ← قفل ← قلم ← مقر ← سقف ← قیف ← قمری ← فقیر ← رفیق ← ریمل ← سفیر ← مسیر ← مسری ← فیلم ← مفسر ← فسیل ← سرقفلی

جواب بازی آمیرزا زرد مرحله 2201

خار ← خاص ← رها ← مصر ← هرم ← ورم ← اخمو ← خامه ← خاور ← خرما ← خمره ← خواص ← صخره ← مرخص ← خواهر ← هموار

جواب بازی آمیرزا زرد مرحله 2202

اشک ← کشو ← تاک ← تشک ← شنا ← شوت ← شوک ← تنش ← نشت ← نوک ← کتان ← کاوش ← کاشت ← شوکت ← وانت ← شنوا ← توان ← تانک ← تاشو ← واکنش

جواب بازی آمیرزا زرد مرحله 2203

سهم ← هرس ← رفاه ← ریسه ← سیاه ← سفیر ← ماهی ← سیاه ← ماسه ← همسر ← مرفه ← فارس ← سفر ← سرما ← سرفه ← هراس ← فارسی ← مسافر ← سیاره ← همسفر ← سرمایه سایه ← سفره

حل بازی امیرزا مرحله 2204

درو ← ماد ← ردا ← وهم ← هدر ← ورم ← لودر ← اردو ← داور ← دلار ← دلمه ← دوام ← رودل ← روده ← ولرم ← آلوده ← ماهور ← دلاور ← هموار ← ملارد ← مراوده

حل بازی امیرزا مرحله 2205

سود ← عید ← سید ← دیس ← عود ← دیو ← عمو ← عمه ← عمد ← عدس ← عهد ← معده ← وعده ← وسیع ← میوه ← یهود ← سدیم ← سعدی ← عدسی ← عمودی

حل بازی امیرزا مرحله 2206

بغل ← تیم ← تیغ ← سمی ← غیب ← سیب ← ملت ← بیت ← لمس ← لغت ← غسل ← ← بیست ← لیست ← سبیل ← سمبل ← بلیت ← غیبت ← تبسم ← مبلغ ← تبلیغ ← تسلیم

حل بازی امیرزا مرحله 2207

آغل ← مدد ← باغ ← بغل ← داد ← داغ ← آمل ← دمل ← مدال ← مداد ← مبلغ ← دمبل ← غالب ← دماغ ← بالغ ← اغلب ← غلام ← بغداد

حل بازی امیرزا مرحله 2208

رکن ← تنش ← خرک ← خشت ← خشم ← خشن ← خشک ← خنک ← شکم ← شخم ← کرنش ← مشرک ← ترشک ← خرمن ← تمشک ← تشکر ← شرکت ← ترکمن ← مشترک ← منتشر ← رختکن

حل بازی امیرزا مرحله 2209

انگ ← بنا ← شفا ← شنا ← فنا ← قاب ← ناب ← نقش ← بقا ← بنفش ← فشنگ ← قشنگ ← نفاق ← نقاب ← نقاش

حل بازی امیرزا مرحله 2210

ورز ← آرزو ← ورزش ← هزار ← شوهر ← شوره ← زهرا ← روزه ← ارزش ← آواز ← آوار ← آهار ← آزار ← رشوه ← اشاره ← آواره ← هاشور ← اهواز ←

حل بازی امیرزا مرحله 2211

باب ← ببر ← بنر ← بمب ← انبه ← برنا ← بناب ← بهار ← نمره ← بهمن ← بانه ← مربا ← نامه ← منبر ← منها ← رهنما ← مناره ← بهرام ← مهراب ← برنامه ← مهربان

حل بازی امیرزا مرحله 2212

تاک ← رخت ← خوک ← دوک ← آخرت ← کادو ← کاتر ← دکور ← دکتر ← دوات ← درخت ← دختر ← دارت ← اردک ← خارک ← خوراک ← دکترا ← تکاور ← تدارک ← کدورت ← کودتا ← خودکار

حل بازی امیرزا مرحله 2213

رضا ← مام ← رحم ← حمد ← مضر ← حرم ← حمام ← حرام ← حامد ← حاضر ← مردم ← محرم ← محضر ← محمد ← مداح ← مادر ← مدام ← مرام ← احمد

جواب استاد آمیرزا مرحله 2214

افق ← شفق ← شرق ← قشم ← مشق ← قیر ← میش ← قیف ← قیام ← قمری ← فقیر ← رفیق ← قاری ← قایم ← شریف ← شیار ← مشرق ← قمار ← فشار ← یراق ← اشرفی

حل بازی امیرزا مرحله 2215

تاک ← کته ← آبکش ← کشتی ← تیشه ← آشتی ← هیبت ← بیشه ← شبیه ← کاهش ← شتاب ← شبکه ← تباه ← بهشت ← بشکه ← ابهت ← شهاب ← شکایت ← شباهت ← تشابه ← کتیبه

جواب امیرزا مرحله 2216

سکه ← دوک ← ساک ← سبک ← سکو ← کبود ← کاهو ← کاسه ← کاسب ← واکس ← آبسه ← سواد ← ساوه ← ساده ← بوکس ← بوسه ← کوسه ← کابوس ← کباده ← آسوده ← سودابه

جواب امیرزا مرحله 2217

الک ← کچل ← کلر ← کال ← چرک ← چرب ← لکه ← چهل ← بچه ← هلاک ← چاره ← بهار ← کابل ← برکه ← کلاه ← کلبه ← اکبر ← رکاب ← چاله ← کربلا ← باکره

حل بازی امیرزا مرحله 2218

فوم ← مور ← افول ← فیلم ← ایفل ← ریمل ← ویفر ← فویل ← مایو ← فوری ← یاور ← ویلا ← ریال ← رالی ← لیمو ← ولرم ← فرمول ← فامیل ← ملایر

حل بازی امیرزا مرحله 2219

فرز ← فکر ← کفر ← کفن ← کنف ← نیک ← زین ← کرنر ← فرنی ← کیفر ← زرین ← زیرک ← کنیز ← فریزر

حل بازی امیرزا مرحله 2220

دنا ← سنگ ← گدا ← مگس ← آهنگ ← مهسا ← ماسه ← گندم ← گناه ← گمان ← نگاه ← نادم ← منها ← ماده ← سمند ← ساده ← دانه ← سهند ← مهندس ← دامنه ← همدان

حل بازی امیرزا مرحله 2221

ولع ← موش ← شغل ← غول ← شمع ← آغوش ← مشعل ← لواش ← غلام ← علوم ← شمال ← شلوغ ← شلغم ← شغال ← شاغل ← مغول ← مشغول ← شاملو

حل بازی امیرزا مرحله 2222

جسد ← جنت ← سنج ← دست ← دنج ← آسان ← نساج ← نجات ← سنجد ← سجاد ← ستاد ← ساتن ← ناسا ← دانا ← ناجا ← استان ← نجاست ← استاد ← سادات ← داستان ← استناد

جواب امیرزا مرحله 2223

اخم ← مطب ← طنز ← طبخ ← زخم ← خطا ← خام ← بزم ← زبان ← خانم ← نماز ← طناب ← طناز ← مخزن ← باطن ← خزان ← زمان ← مخاطب

حل بازی امیرزا مرحله 2224

تاک ← طبل ← طول ← لاک ← لبو ← ولت ← کال ← باطل ← بلوط ← بلوک ← تاول ← کابل ← کتاب ← تابلو ← وکالت ← طلاکوب

حل بازی امیرزا مرحله 2225

شنل ← شکل ← کیپ ← پلک ← پکن ← اپک ← نای ← کنیا ← کاشی ← ناشی ← نپال ← شلیک ← کلاش ← پلاک ← پشکل ← کاپشن ← پیکان ← پلیکان

حل بازی امیرزا مرحله 2226

چرم ← مدد ← رام ← دام ← درد ← مردد ← مداد ← دچار ← آرام ← دارا ← آچار ← آمار ← چادر ← داماد ← امداد ← مرداد ← درآمد ← دامدار

جواب استاد آمیرزا مرحله 2227

لچک ← ملخ ← کلم ← کچل ← چای ← مالک ← کامل ← کلام ← خیال ← خالی ← خیام ← ملخک ← میخک ← یخچال

حل بازی امیرزا مرحله 2228

شغل ← کوک ← کمک ← کلک ← کشک ← کشو ← مکش ← غول ← مشک ← شکل ← شوک ← شوم ← شکلک ← مشکل ← موشک ← شلوغ ← شلغم ← شکمو ← مغول ← مشغول ← کشکول

حل بازی امیرزا مرحله 2229

اصل ← لوس ← وصل ← یاس ← صبا ← ایوب ← سویا ← سیلو ← سیال ← ویلا ← صلیب ← اصیل ← آسیب ← وصال ← لباس ← سوال ← ابلیس ← لوبیا ← سیلاب

حل بازی امیرزا مرحله 2230

رطب ← ضبط ← ضرب ← طرد ← مضر ← مطب ← بیم ← مطرب ← مربی ← مدیر ← دبیر ← بطری ← ضریب ← ضمیر ← مریض ← مضطرب

حل بازی امیرزا مرحله2231

حرم ← ترحم ← محکم ← محور ← محرک ← محرم ← مرمت ← مترو ← موکت ← رحمت ← حکمت ← حرکت ← حرمت ← تورم ← حکومت ← محترم ← محروم ← محکوم ← مرحوم ← متحرک ← متروک

جواب استاد آمیرزا مرحله 2232

دعا ← وام ← موم ← دوم ← تمام ← وداع ← ممتد ← معما ← معاد ← دعوا ← ماتم ← عموم ← عمود ← عادت ← دوام ← دوات ← دعوت ← معتاد ← معتمد ← ماموت ← مداوم

جواب امیرزا مرحله 2233

لوح ← حدس ← هلو ← ساحل ← سوله ← سوال ← سواد ← سلاح ← ساوه ← ساده ← واحد ← حلوا ← حسود ← اسوه ← حوله ← حواله ← اسلحه ← آلوده ← آسوده

حل بازی امیرزا مرحله 2234

عرش ← عفو ← عرف ← شوم ← شمع ← موش ← شرف ← شعار ← شوفر ← شروع ← عارف ← شاعر ← فروش ← فشار ← معاش ← معرف ← شعور ← اشرف ← معروف ← مشاور ← فراموش

جواب استاد آمیرزا مرحله 2235

دنج ← نفس ← نجس ← سنج ← نجف ← دفن ← داس ← فنس ← جفا ← جسد ← جنس ← دانا ← سجاد ← سنجد ← فاسد ← فساد ← نساج ← آسان ← اسفند ← اسفنج ← اسفناج

جواب امیرزا مرحله 2236

داد ← مزد ← مدد ← لنز ← دنا ← دزد ← دام ← لازم ← مداد ← نماز ← دامن ← منزل ← نادم ← نازل ← نماد ← زمان ← مدال ← نامزد

حل بازی امیرزا مرحله 2237

اصل ← اهل ← حال ← صاف ← صلح ← فال ← فصل ← لپه ← پله ← صفا ← حاصل ← صالح ← صفحه ← صلاح ← لحاف ← فاصله

حل بازی امیرزا مرحله 2238

تیغ ← غرق ← فرق ← فقر ← تیر ← قیف ← قیر ← غارت ← فارغ ← ترقی ← غیرت ← رفیق ← فقیر ← فتیر ← افقی ← رفاقت ← فراغت ← تفریق

حل بازی امیرزا مرحله 2239

طعم ← نمد ← نعل ← منع ← عود ← وطن ← عمو ← ولع ← علم ← عدل ← طول ← طمع ← عمل ← علوم ← معدل ← معدن ← معطل ← ملون ← طلوع ← عمود

حل بازی امیرزا مرحله 2240

ارگ ← انگ ← تار ← گرگ ← تنگ ← گرز ← رنگ ← گنگ ← زنگ ← گاز ← ارزن ← گران ← زرنگ ← نگار ← تگرگ ← تراز ← گراز ← گرگان

جواب امیرزا مرحله 2241

خار ← خدا ← دار ← درد ← دعا ← رعد ← عدد ← عید ← دید ← دیر ← دریا ← خرید ← عادی ← خیار ← دیار ← دیدار ← خرداد ← رخداد

جواب استاد امیرزا مرحله 2242

خنک ← خون ← خوک ← نرخ ← نوک ← چرخ ← چرک ← چنگ ← کوچ ← گور ← نوکر ← چروک ← چنگک ← خرچنگ ← کنگر ← گورکن

حل امیرزا 2243

شرق ← شرع ← نقش ← عرش ← عرق ← عشق ← نقاش ← ناشر ← قشنگ ← قانع ← گران ← عراق ← عاشق ← شعار ← قران ← شاعر ← نگرش ← نگارش ← شناگر

پاسخ آمیرزا مرحله 2244

خرس ← خرم ← غسل ← لمس ← مرغ ← ملخ ← ملس ← ریل ← خیس ← سیخ ← میخ ← میل ← سمی ← ریمل ← رسمی ← خمیر ← مرسی ← مریخ ← مسیر ← سیمرغ

جواب استاد آمیرزا مرحله 2245

کشت ← تاک ← تشک ← شال ← شکم ← کابل ← مکتب ← مشکل ← مشبک ← ماکت ← شمال ← شتاب ← تمشک ← تلاش ← املت ← امشب ← کتاب ← آبکش ← شکلات ← تکامل ← مبتلا

جواب استاد آمیرزا مرحله 2246

اثر ← ارث ← امر ← ثلث ← ثمر ← رام ← مثل ← آمل ← آرام ← آمار ← اثاث ← مثال ← مثلث ← املا ← مارال

جواب استاد آمیرزا مرحله 2247

بره ← غرب ← مرغ ← هرم ← پیر ← غیب ← ریه ← مغرب ← مهیب ← بیمه ← مربی ← غیره ← غربی ← غریب ← غریبه ← پیغمبر

جواب آمیرزا مرحله 2248

طنز ← وان ← ورز ← وطن ← یوز ← آرزو ← زرین ← زیان ← ویزا ← نیاز ← نیرو ← وزیر ← رازی ← نوار ← زانو ← روان ← آویز ← ونیز ← ویران ← واریز ← نیزار

جواب آمیرزا مرحله 2249

بند ← تاس ← سبد ← ناب ← یاس ← سید ← باند ← اسید ← دنیا ← ایست ← تنیس ← بیست ← آسیب ← نبات ← سنتی ← بستنی ← آستین ← دیابت ← بستان ← تندیس ← دبستان

جواب آمیرزا مرحله 2250

جعل ← عقل ← علف ← فعل ← قلع ← فلج ← قفل ← گلف ← فیل ← لیگ ← قیف ← گیج ← علی ← فجیع

جواب بازی امیرزا مرحله 2251

اجل ← اهل ← جفا ← جلا ← جهل ← فلج ← لال ← خفا ← جلال ← خاله ← خلاف ← لاله ← هلال ← جلفا

جواب بازی امیرزا مرحله 2252

باج ← لطف ← لجن ← فنا ← فلج ← طلب ← طلا ← طفل ← ناب ← طبل ← بنا ← بلا ← بال ← نجف ← جالب ← طناب ← بالن ← باطن ← باطل ← طالب

جواب بازی امیرزا مرحله 2253

ساق ← اسب ← نجس ← برج ← جان ← قبا ← نجار ← قرآن ← سراب ← نساج ← آرنج ← سابق ← برنج ← براق ← باقر ← سارق ← نقاب ← سنجاب ← سنجاق ← جبران ← قربان

جواب بازی امیرزا مرحله 2254

مام ← احمد ← مردم ← مرام ← مداح ← محمد ← محرم ← متحد ← مرمت ← مادر ← رحمت ← راحت ← دارت ← حمام ← حرمت ← حرام ← تمام ← ترحم ← ماتم ← ممتد ← محترم

جواب بازی امیرزا مرحله 2255

ارشد ← رفاه ← شاهد ← فردا ← فشار ← شیار ← ردیف ← شادی ← شریف ← ریشه ← شهید ← فایده ← شفاهی ← اشرفی ← دهیار ← فریاد ← داریه ← فشرده ← هشدار ← دایره ← فرهاد

جواب بازی امیرزا مرحله 2256

تاج ← تاک ← جان ← جنت ← پاک ← پتک ← کاج ← کنج ← تانک ← تکان ← نجات ← پاکت ← کتان

جواب بازی امیرزا مرحله 2257

آلو ← کلم ← کال ← محو ← لوح ← قوم ← قول ← لاک ← قلم ← حکم ← حلق ← قلک ← کمال ← حلوا ← محال ← مقوا ← کامل ← کلام ← حاکم ← قلمو ← حلقوم

جواب بازی امیرزا مرحله 2258

کبر ← بکر ← ببر ← آبان ← کباب ← رکاب ← بانک ← کربن ← کنار ← اکبر ← انبر ← انار ← اراک ← بابا ← انکار ← انبار ← ناباب ← ارباب ← باران

جواب استاد آمیرزا مرحله 2259

شوم ← مشت ← تمنا ← توان ← وانت ← مایو ← منشی ← متین ← آشتی ← تومان ← مانتو ← نمایش ← آویشن ← ماشین ← امنیت ← تامین

جواب امیرزا مرحله 2260

بکر ← رعب ← مکر ← پکر ← ← کمپ ← مکه ← رکب ← برکه ← مربع ← مرکب ← مکعب ← کعبه ← معرکه

جواب بازی امیرزا مرحله 2261

کبد ← بوس ← کود ← کدو ← هوس ← مسکو ← سکه ← سبک ← سبد ← دوک ← دبه ← سود ← کوه ← سوژه  کوسه ← کبود ← بوکس

جواب بازی امیرزا مرحله 2262

اسب ← تاب ← لمس ← حبس ← محبت ← محال ← ماست ← لباس ← سمبل ← سلام ← ساحل ← حساب ← حالت ← تماس ← املت ← سالم ← مسلح ← مساحت ← سلامت ← تمساح ← مبتلا

جواب بازی امیرزا مرحله 2263

خاک ← خطر ← خنک ← نرخ ← کاخ ← کاه ← کنه ← کهن ← خطا ← خانه ← کنار ← خارک ← راکن ← کرخه ← خاطره ← خطرناک

جواب بازی امیرزا مرحله 2264

فرز ← درز ← زرد ← رند ← ارده ← هزار ← نرده ← فردا ← زنده ← اردن ← رفاه ← هراز ← ارزن ← رنده ← فرهاد ← راهزن ← اندرز ← فرزند ← زرافه ← فرزانه ← ارزنده

جواب بازی امیرزا مرحله 2265

ارگ ← گوش ← نوه ← آهنگ ← گونه ← روان ← روشن ← گواش ← گناه ← گوهر ← گران ← گروه ← گشنه ← گوارش ← هاشور ← شناور ← شاهرگ ← انگور ← آهنگر ← نگارش ← گناوه

جواب بازی امیرزا مرحله 2266

ذات ← ذلت ← ظلم ← لات ← لال ← لذت ← مات ← ملت ← املت ← ظالم ← ظلمت ← ذلال ← ظلمات ←

جواب بازی امیرزا مرحله 2267

امن ← خام ← خون ← مام ← موم ← وام ← وان ← اخمو ← امام ← امان ← خانم ← ماما ← مومن ← مامان ← ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 2268

صوت ← مصر ← مدت ← ورم ← صفر ← صفت ← وصف ← صدف ← رصد ← درو ← دفتر ← صورت ← فرصت ← فرود ← مترو ← تورم ← مصرف ← صدور ← تصور ←

جواب امیرزا مرحله 2269

ارگ ← تار ← غار ← ریا ← تیر ← ریگ ← تیغ ← غارت ← تایر ← گاری ← تگری ← غیرت ← گیتار ← غارتگر

جواب بازی امیرزا مرحله 2270

ترن ← تره ← همت ← مهم ← مرهم ← ترمه ← تمام ← تنها ← ماهر ← متهم ← مرام ← مرمت ← همتا ← منها ← نمره ← ترانه ← مهارت ← مناره ← تهران ← مهمان ← مهران

جواب بازی امیرزا مرحله 2271

فلک ← پفک ← پلو ← پلک ← پول ← پوک ← فیل ← پیک ← کپی ← کیف ← کیپ ← پولک ← وکیل ← کیلو ← کثیف

جواب بازی امیرزا مرحله 2272

آذر ← ارگ ← بذر ← برگ ← تبر ← ذلت ← ذرت ← رعب ← عبا ← عذر ← تابع ← عابر ← عبرت ← عذاب ← ربات ← عبارت ←

جواب بازی امیرزا مرحله 2273

تمر ← رقم ← قمه ← قهر ← مته ← هرم ← چتر ← چرم ← چرک ← چکه ← کته ← مکه ← ترقه ← قرمه ← چکمه ← چرتکه

جواب بازی امیرزا مرحله 2274

هرس ← اره ← سرخ ← تاس ← سخت ← خاص ← صخره ← ساره ← ساخت ← رخصت ← راست ← خسته ← تراس ← اختر ← هراس ← آخرت ← خسارت ← ستاره ← استخر

جواب بازی امیرزا مرحله 2275

شتر ← تاک ← تشک ← اراک ← ارتش ← تراش ← ترشک ← ترکه ← تشکر ← کاهش ← شرکت ← شهرت ← شهرک ← شکار ← هکتار ← آشکار ← اکراه ← اشتها ← اشاره ← کاراته ← شاهکار

جواب بازی امیرزا مرحله 2276

پند ← جیب ← جین ← بید ← دین ← سیب ← نجس ← سید ← سنج ← سبد ← دنج ← جنس ← جسد ← بسیج ← سپید ← نجیب ← سنجد ← بدجنس

جواب بازی امیرزا مرحله 2277

مکه ← حکم ← لوح ← وهم ← محک ← هلو ← کوه ← مهم ← کوله ← کلمه ← مکمل ← حمله ← محکم ← محله ← حوله ← ملکه ← محکوم ← محموله

جواب بازی امیرزا مرحله 2278

آغل ← داغ ← دام ← غاز ← غزل ← مزد ← مغز ← دماغ ← زغال ← غزال ← غلام ← لازم ← لامپ ← مدال ← پازل ← پماد

جواب بازی امیرزا مرحله 2279

خضر ← روم ← غرض ← مرغ ← مضر ← ورم ← میخ ← مری ← غیر ← مریخ ← خمیر ← ضخیم ← ضمیر ← غیور ← مریض ← وخیم

جواب بازی امیرزا مرحله 2280

امن ← فاز ← میز ← زین ← نیاز ← امان ← زمان ← نماز ← ایمن ← منفی ← ایام ← زمین ← زیان ← میزان ← آنزیم ← مزایا ← ایمان ← مافیا ← زایمان

جواب بازی امیرزا مرحله 2281

شهر ← نرم ← نیش ← نیم ← ریش ← میش ← منشی ← شیری ← شیمی ← نرمش ← یشمی ← شیرین ← شیرینی

جواب بازی امیرزا مرحله 2282

آلو ← آوا ← بام ← بلا ← بوم ← لال ← لبو ← مبل ← وبا ← بالا ← بلال ← بلوا ← لولا ← املا ← آلبوم ← آلبالو

جواب استاد میرزا مرحله 2283

بقا ← اوج ← وجب ← بوق ← قوا ← برق ← جبر ← قاب ← واجب ← قرار ← رواج ← جواب ← وقار ← جارو ← براق ← باور ← باقر ← ابرو ← جوراب

جواب استاد میرزا مرحله 2284

درک ← دوغ ← دوک ← سکو ← رند ← کدر ← دروغ ← کندو ← کندر ← نوکر ← رکود ← نورس ← دکور ← روغن ← درون ← کوسن ← سرود ← کنسرو

جواب استاد امیرزا مرحله 2285

کود ← دود ← کدو ← هود ← هوش ← دوک ← دوش ← دکه ← شهد ← کشو ← شوک ← هدهد ← شوکه ← دوده ← شهود ← شکوه ← دودکش ← دهکده

جواب امیرزا مرحله 2286

درز ← دست ← ورز ← ورد ← ورز ← ترسو ← تنور ← درست ← دوست ← ستون ← سرود ← سوزن ← تندرو ← زودرس ← زود ← زادستور ← سنتور

جواب امیرزا مرحله 2287

پاک ← شرک ← شور ← کور ← پرش ← پوک ← کشو ← آوار ← اراک ← روکش ← پارو ← شکار ← پارک ← کشور ← پوشک ← آشکار ← پوشاک ← شاپرک ← اروپا ← کارواش

جواب امیرزا مرحله 2288

دنا ← الک ← تاک ← تند ← کال ← کند ← دکل ← لاک ← کتلت ← کتان ← لکنت ← دکان ← دلاک ← تکان ← تانک ← اندک ← لادن ← ادکلن

جواب آمیرزا مرحله 2289

قدم ← قصد ← قصه ← دمق ← قید ← مهد ← یقه ← دیه ← صدقه ← مقیم ← قیمه ← قدیم ← همدم ← مقصد ← مقدم ← مصدق ← صدمه ← مهدی ← صدیقه ← مقدمه ← قصیده

جواب آمیرزا مرحله 2290

شرق ← دار ← شاد ← نقش ← قشر ← قند ← نقاش ← نادر ← نقاد ← قران ← قاشق ← دانش ← قادر ← اردن ← ارشد ← قنداق

جواب آمیرزا مرحله 2291

راز ← ظرف ← ظهر ← فرز ← وفا ← آرزو ← رفاه ← روزه ← زهرا ← ظاهر ← ظهور ← هزار ← هراز ← زرافه ← فواره

جواب امیرزا مرحله 2292

طفل ← طلا ← فال ← فهم ← لطف ← طیف ← ایل ← فیلم ← ایفل ← لطیف ← ماهی ← لطمه ← اهلی ← فامیل ← فاطمه ← طایفه ← لطیفه ← 17

حل بازی آمیرزا مرحله 2293

انس ← حیا ← یاس ← صحن ← نحس ← حسن ← حرص ← حنا ← ساحر ← صحرا ← حصار ← ناصر ← اسیر ← سینا ← حسین ← حصیر ← سحری ← ریحان ← حیران ← نیاسر 20

حل بازی آمیرزا مرحله 2294

کاش ← شنا ← پکن ← پاک ← پشه ← پهن ← کهن ← آشنا ← کاهش ← پنکه ← شانه ← پناه ← پاشنه ← اشکنه ← کاپشن ← کاشان ← کاشانه ← کاناپه 18

حل بازی آمیرزا مرحله 2295

زوم ← لنز ← موز ← تاول ← تمنا ← نماز ← تونل ← زالو ← زانو ← زمان ← لازم ← وانت ← نزول ← نازل ← ملون ← منزل ← آزمون ← مانتو ← تومان ← ملوان ← متانول ← 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2296

ساک ← کسل ← سکه ← مکه ← مزه ← ملکه ← کلام ← کلاس ← کامل ← کاسه ← ماسک ← کلاه ← لازم ← سلام ← سالم ← زکام ← ماسه ← کلمه ← اسکله ← لامسه ← همکلاس 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2297

امن ← اپک ← کیک ← کپی ← کپک ← کمک ← کیپ ← پکن ← پاک ← کمپ ← کمان ← ایمن ← پیام ← کمین ← مکان ← میکاپ ← پیمان ← پیکان ← مکانیک ← کمپانی 20

جواب امیرزا مرحله 2298

تره ← دقت ← نهر ← قهر ← قاره ← قناد ← قنات ← قرآن ← قدرت ← نرده ← دهات ← دانه ← تنها ← نقره ← ترقه ← رنده ← نقاهت ← ترانه ← تقارن ← دهقان ← تهران 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 2299

قوی ← شوق ← قشر ← قوز ← نقش ← قیر ← یوز ← روشن ← قوری ← ونیز ← زیور ← وزیر ← رویش ← ورزش ← زورق ← رونق ← نیرو ← شیرزن ← قزوین 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2300

کلم ← کلر ← کسل ← سوت ← لمس ← ترسو ← ولرم ← موکت ← ملوس ← کولر ← مترو ← سکوت ← سمور ← رسول ← رستم ← توکل ← تورم ← متروک ← ملکوت ← لوستر ← مترسک 21

جواب امیرزا 2300 به بعد

جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراحل بازی آمیرزا مرحله 2300 به بعد در ادامه همراه ما باشید.

حل بازی آمیرزا مرحله 2300

کلم ← کلر ← کسل ← سوت ← لمس ← ترسو ← ولرم ← موکت ← ملوس ← کولر ← مترو ← سکوت ← سمور ← رسول ← رستم ← توکل ← تورم ← متروک ← ملکوت ← لوستر ← مترسک 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2301

اسم ← عصا ← عمو ← وام ← یاس ← سیم ← سعی ← سیما ← مایو ← موسی ← مایع ← سویا ← وسیع ← مساوی ← 14

حل بازی آمیرزا مرحله 2302

آدم ← اخم ← خام ← خدا ← خشم ← دعا ← زخم ← شاخ ← شمع ← عزا ← عزم ← عمد ← خادم ← معاد ← داعش 15

حل بازی آمیرزا مرحله 2303

مزه ← ننه ← میز ← زین ← جین ← جهنم ← مجهز ← نیزه ← میهن ← زمین ← جنین ← همزن ← منجی ← هیزم 14

حل بازی آمیرزا مرحله 2304

سکه ← فکر ← هرس ← کهف ← دیر ← سید ← سرفه ← کیفر ← کهیر ← ریسه ← ریسک ← سیرک ← کرسی ← سفید ← سفیر ← کسره ← کرفس ← سفره ← سرکه ← ردیف ← کیسه ← 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2305

سپر ← پرس ← مفت ← پست ← سفت ← پسر ← سرما ← تماس ← تراس ← فارس ← ماست ← افسر ← راست ← سفارت ← مسافت ← مسافر ← اسپرت ← مسافرت ← اتمسفر 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2306

اسم ← امن ← حسن ← حنا ← سطح ← مسن ← نان ← نحس ← نما ← محسن ← مسطح ← محاسن ← سمنان 13

حل بازی آمیرزا مرحله 2307

گام ← یشم ← آگاه ← امگا ← ماشه ← هاشم ← ماهی ← شامی ← گیاه ← آگهی ← گیشه ← ایهام ← همایش ← شامگاه 14

حل بازی آمیرزا مرحله 2308

حمد ← دام ← حیا ← احمد ← حمید ← حدیث ← حامی ← مهدی ← دایه ← هادی ← ایده ← امید ← ماهی ← مداح ← ماده ← حامد ← حادثه ← محدثه ← مداحی 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2309

اخت ← تخم ← رخت ← حرم ← ختم ← آخرت ← متحد ← رحمت ← راحت ← درخت ← دختر ← خدمت ← مخدر ← خادم ← خاتم ← حرمت ← حرام ← ترحم ← خرما ← مرتد ← مختار 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2310

آقا ← عقد ← عرق ← عاق ← رعد ← دعا ← دقت ← تار ← دارت ← قدرت ← عادت ← عاقد ← عراق ← اتاق ← قادر ← ادعا ← ارادت ← اتراق ← اقتدار ← اعتقاد 20

حل بازی آمیرزا مرحله 2311

دفن ← دوک ← قند ← نقد ← نوک ← وقف ← کدو ← کفن ← کند ← کنف ← کود ← فندق ← فندک ← کندو ← 14

حل بازی آمیرزا مرحله 2312

ظلم ← ظهر ← مهر ← مهم ← مور ← موم ← هرم ← هلو ← ورم ← وهم ← ظهور ← مرهم ← مظهر ← ولرم ← مظلوم 15

حل بازی آمیرزا مرحله 2313

آهو ← شیره ← ریشه ← شیوه ← رویا ← رویش ← یاور ← یواش ← شیار ← شوهر ← شرور ← رشوه ← شاهی ← هاشور ← شراره ← راهرو ← شهریور ← شهریار ← هوشیار 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2314

برگ ← عیب ← ریگ ← گرز ← عزت ← تیز ← زرع ← رعب ← عرب ← عبرت ← گریز ← بزرگ ← تگری ← رعیت ← عربی ← تبریز ← تعبیر 17

پاسخ امیرزا مرحله 2315

زبل ← لبو ← لرز ← لنز ← برنز ← بلور ← بلوز ← روبل ← زینب ← نزول ← ونیز ← وزیر ← زیلو ← لوزی ← زیور ← لیزر ← زنبیل ← برزیل ← زنبور ← بیرون ← لبریز 21

جواب امیرزا مرحله ۲۳۱۶

جذر ← جسد ← جغد ← غرس ← سیر ← دیس ← جیر ← سید ← جدی ← جیغ ← رسید ← دریغ ← غدیر

جواب امیرزا مرحله 2317

جان ← جدا ← جشن ← جنگ ← دنج ← زنگ ← شاد ← شنا ← ناز ← گاز ← گدا ← گنج ← دنا ← دانش ← گشاد

جواب آمیرزا مرحله 2318

حنا ← دعا ← رعد ← رند ← دنا ← ریا ← دین ← عید ← عادی ← حیدر ← رعنا ← عیار ← دریا ← دنیا ← دیار ← نادر ← ریحان ← دینار ← عریان

پاسخ آمیرزا مرحله 2319

فکر ← کدو ← وفا ← ورد ← کفر ← ظرف ← کور ← دوک ← درک ← درو ← فردا ← فرود ← دارو ← کادو ← کارد ← کافر ← اردک ← کفار ← دکور ← اردو ← کافور 21

پاسخ آمیرزا مرحله 2320

لکه ← الک ← کله ← خاک ← خدا ← خوک ← دوک ← لاک ← هلو ← هود ← کاخ ← کلاه ← کاهو ← کادو ← کاوه ← کوله ← دلاک ← خاله ← هلاک ← آلوده 20

پاسخ آمیرزا مرحله 2321

خلق ← فسخ ← فلق ← قسم ← قفس ← قفل ← قلم ← لمس ← ملخ ← ملس ← مگس ← گسل ← گلف ← سقف 14

حل آمیرزا مرحله 2322

امن ← داد ← دام ← وطن ← دما ← وان ← وام ← دود ← دنا ← مدد ← نمد ← مداد ← مواد ← دوان ← دوام ← دامن ← نماد ← دماوند 18

پاسخ آمیرزا مرحله 2323

اصل ← فعل ← فصل ← فاش ← علف ← علت ← عصا ← صفت ← عفت ← شفا ← شصت ← شال ← تلف ← صاف ← صفا ← تالش ← فاعل ← فعال ← تلاش ← فلات ← شفاعت 21

جواب بازی شهربانو مرحله 1 تا 600 | جواب شهربانو اپدیت سال 1402 (با کمک شما)

 

جواب آمیرزا مرحله 2324

برس ← حبس ← سبک ← سحر ← سرب ← ضرب ← کبر ← سیب ← کرسی ← سیرک ← ریسک ← کبیر ← ضریب ← ضریح 14

پاسخ آمیرزا مرحله 2325

آهو ← جیر ← وفا ← یار ← جوهر ← رفاه ← رواج ← جارو ← هجری ← ویار ← فوری ← رویا ← ویفر ← رایج ← اوره ← جیوه ← هویج ← فواره ← جواهر 19

پاسخ آمیرزا مرحله 2326

غاز ← وزغ ← پاک ← پوک ← زیپ ← پیک ← کپی ← یوز ← کیپ ← آویز ← پیاز ← ویزا ← پویا 13

جواب آمیرزا مرحله 2327

مات ← منع ← منت ← ملت ← علت ← علم ← فعل ← مام ← معنا ← معما ← معلم ← املت ← لعنت ← عمان ← عامل ← عالم ← تمام ← مانع ← نعمت ← علامت 20

پاسخ آمیرزا مرحله 2328

شاه ← آهن ← اره ← جشن ← نهر ← رنج ← شرط ← شنا ← نشاط ← نجار ← ناشر ← آرنج ← شانه ← شاطر ← جهان ← هجران ← شطرنج ← هنجار 18

حل امیرزا مرحله 2329

اسب ← الک ← بال ← تاک ← ساک ← کسل ← سبک ← لاک ← کتاب ← کباب ← کاست ← کابل ← ساکت ← بکسل ← بابل ← لباس ← کلاس ← اسکلت ← کسالت ← بسکتبال 20

پاسخ آمیرزا مرحله 2330

اخم ← امن ← خام ← خان ← خدا ← دین ← میخ ← مدنی ← ژیان ← امید ← ایمن ← نژاد ← خمین ← نماد ← نادم ← دامن ← خانم ← خادم ← خیام ← دینام ← میدان 21

جواب امیرزا مرحله 2331

برس ← برق ← خبر ← خرس ← سرخ ← قبر ← چرب ← چرخ ← چسب ← سیب ← قیر ← خیس ← سیخ ← چربی ← رقیب 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2332

تند ← حنا ← صحت ← صحن ← صدا ← دنا ← نیت ← دین ← یاد ← حیا ← دنیا ← تاید ← حیات ← صیاد ← نصیحت ← 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2333

اپل ← لگن ← گام ← آمل ← ایل ← انگل ← لامپ ← پلنگ ← گالن ← گمان ← ایمن ← مایل ← پیام ← گلیم ← گیلان ← پیمان 16

جواب آمیرزا مرحله 2334

ورز ← بچه ← دبه ← درز ← هرز ← رود ← زود ← چرب ← چوب ← زبر ← زرد ← زهر ← روزه ← روده ← دوره ← برده ← بهروز ← زردچوبه 18

جواب امیرزا مرحله 2335

بذر ← بره ← نرم ← ذره ← ذهن ← انبه ← نمره ← نامه ← منبر ← مربا ← مذهب ← مذاب ← ماهر ← بهمن ← بهار ← بانه ← مناره ← مهران ← مهراب ← مهربان ← برنامه 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2336

آرد ← ارگ ← طرد ← گدا ← گرد ← دیگ ← گیر ← دارا ← گارد ← دیار ← گاری ← دریا ← آریا ← ایراد ← یادگار 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2337

کنف ← باد ← کفن ← کبک ← باک ← بنا ← بند ← دفن ← کند ← فنا ← کبد ← ناب ← دکان ← بانک ← فندک ← اندک ← بادکنک 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2338

حرم ← شعر← شمع ← عرش ← عمر ← ریل ← میل ← یشم ← علی ← محشر ← مشعل ← رحیم ← ریمل ← حلیم ← شرعی ← ملیح 16

جواب بازی آمیرزا مرحله 2339

سفر ← دیس ← ریگ ← دیگ ← سیر ← پیر ← دیر ← گرد ← پسر ← پدر ← سپر ← گیس ← سید ← گریس ← رسید ← سفید ← ردیف ← سفیر 18

جواب بازی آمیرزا مرحله 2340

الک ← لخت ← لاک ← لال ← کاخ ← خدا ← کال ← خال ← تلخ ← تاک ← خاک ← خلال ← دلال ← دلاک ← الکل ← داخل ← دخالت 17

جواب امیرزا مرحله 2341

شنل ← شوک ← شکل ← طفل ← طول ← فلک ← لطف ← نوک ← وطن ← کشو ← کفش ← کفن ← کنف 13

جواب بازی آمیرزا مرحله 2342

رزق ← قوی ← قیر ← یوز ← پیر ← ریز ← زیپ ← پرز ← ورق ← ورز ← قوز ← زور ← قوری ← وزیر ← پریز ← پرویز ← پیروز ← پیروزی ← 18

جواب آمیرزا مرحله 2343

وبا ← باج ← برج ← برش ← جبر ← شور ← وجب ← جوش ← آشوب ← واجب ← شورا ← شراب ← پارو ← جواب ← جارو ← باور ← ابرو ← رواج ← جوراب 19

جواب بازی آمیرزا مرحله 2344

منع ← عرف ← عمر ← فرم ← فنر ← نفع ← معنی ← عمان ← منفی ← معرف ← معنا ← معین ← فانی ← فرنی ← مایع ← آفرین ← عریان ← فرمان ← عرفان ← معیار ← معرفی 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2345

تار ← غار ← یار ← تیر ← تیغ ← جیر ← جیغ ← تاجر ← غارت ← تایر ← رایج ← تیتر ← تارت ← ایرج ← غیرت ← تجارت 16

جواب بازی آمیرزا مرحله 2346

ترش ← تشت ← تفت ← تلف ← شتر ← شرف ← شعر ← عرش ← عرف ← عفت ← علت ← علف ← فرش ← فرع ← فعل 15

جواب امیرزا مرحله 2347

سهم ← سکه ← فهم ← مزه ← کهف ← مکه ← سبم ← سمی ← کیف ← میز ← هیز ← سمیه ← همکف ← هیزم ← کیسه 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2348

آغل ← مزد ← مدل ← غزل ← غاز ← مغز ← زخم ← ملخ ← خدا ← خام ← خال ← اخم ← داغ ← دماغ ← داخل ← غزال ← غلام ← لازم ← مدال ← خادم ← زغال 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2349

وان ← پهن ← پله ← پشه ← هلو ← پول ← شنل ← لپه ← ناله ← نهال ← هاون ← لواش ← پوشه ← لانه ← شنوا ← پناه ← پهلو ← پهنا ← شانه ← پاشنه ← پهلوان 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2350

یاس ← ساک ← عسل ← سعی ← عکس ← لاک ← نعل ← کال ← سیل ← عینک ← عالی ← سینک ← سالن ← کلاس ← عکاس ← ساکن ← اسکی ← کلیسا ← عکاسی ← کاسنی ← یکسان 21

جواب امیرزا مرحله 2351

جلو ← جهل ← لجن ← لحن ← لنج ← لوح ← نوه ← هلو ← نوح ← جلوه ← حجله ← حوله ← نوحه ← ← ۱۳

جواب امیرزا مرحله 2352

جلو ← جهل ← لجن ← لوچ ← لپه ← نوه ← هلو ← پله ← پلو ← پهن ← پول ← پوچ ← جلوه ← پنجه ← پهلو ← پونه ← ۱۶

جواب امیرزا مرحله 2353

خنک ← کلم ← وزن ← نوک ← نمک ← نخل ← موز ← منو ← لنز ← زوم ← زخم ← خوک ← خون ← ملخ ← ملون ← کلمن ← مخزن ← نزول ← منزل ← 19

جواب امیرزا مرحله 2354

نهر ← نصب ← نرخ ← بره ← خاص ← خبر ← ناب ← صبا ← صبر ← انبر ← نخبه ← ناصر ← بانه ← خراب ← خانه ← بهار ← بران ← بخار ← انبه ← صخره ← خرابه ← ۲۱

جواب بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2355

تاک ← عکس ← سوت ← تانک ← کتان ← وسعت ← واکس ← وانت ← عکاس ← کوسن ← سکوت ← ساکن ← ساکت ← ساعت ← توان ← تنوع ← سانت ← سکونت ← ستوان ← واکسن ← سنوات 21

حل بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2356

جزر ← جنس ← رنج ← رکن ← زجر ← سطر ← سنج ← طنز ← نجس ← کرج ← کسر ← کنج ← نرجس 13

حل بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2357

زلف ← زوم ← غزل ← غول ← فلز ← مغز ← موز ← وزغ ← لیز ← میز ← لیمو ← زیلو ← لوزی ← فویل ← فیلم ← مغول 16

حل بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2358

درد ← بام ← دام ← داد ← آباد ← مربا ← مدار ← مداد ← مادر ← مردد ← آمار ← آرام ← مرداد ← درآمد ← بادام ← امداد ← آبدار ← مرداب ← داماد ← دامدار ← بامداد 21

حل بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2359

جام ← شاه ← شقه ← قشم ← قمه ← مشق ← یقه ← آیه ← میش ← قایم ← قیام ← شاهی ← قیمه ← هاشم ← ماشه ← ماهی ← همایش 17

حل بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2360

پشه ← خدا ← خرد ← دره ← رخش ← رشد ← پدر ← شاد ← پخش ← شهد ← هدر ← ارده ← پرده ← شاهد ← شاخه ← خراش ← ارشد ← پاره ← هشدار ← پرخاش ← شاهرخ 21

حل بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2361

آلو ← اجل ← اخم ← اوج ← جام ← خال ← خام ← مال ← ملخ ← موج ← وام ← گاو ← گلو ← اخمو ← الگو ← جمال 16

حل بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2362

حرف ← حفر ← حفظ ← رنج ← ظرف ← ظهر ← فرج ← فرح ← فنر ← نظر ← نفر ← نهر ← هنر ← نجف ← حرفه ← حنجره 16

حل بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2363

شال ← گلو ← گاو ← گاز ← وبا ← لبو ← زبل ← گوش ← بلا ← باز ← زابل ← گواش ← بلوز ← لواش ← بازو ← گلاب ← الگو ← زالو ← آشوب 19

حل بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2364

توپ ← پتو ← وقت ← نقش ← موش ← منش ← پشت ← مشق ← متن ← قوت ← شوم ← شوق ← شوت ← مشت ← پشم ← مشتق ← مشوق ← قنوت ← موقت 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 2365

اشک ← شرک ← شنا ← کیش ← چرک ← چین ← چکش ← چای ← ریکا ← شیار ← کنار ← شریک ← چنار ← ناشر ← شکار ← راکن ← کاشی ← چاشنی ← نیشکر ← شکارچی ← ۲۰

جواب آمیرزا نسخه جدید 2366

برس ← برگ ← دسر ← رطب ← سبد ← سرب ← سرد ← سطر ← سطل ← طبل ← طرد ← لگد ← گرد ← گسل ← دلبر ← ۱۵

جواب بازی آمیرزا مرحله 2367

تره ← تپه ← ذرت ← ذره ← شتر ← شته ← شرف ← فرش ← پشه ← رشته ← شهرت ← تفرش ← فرشته 13

جواب بازی آمیرزا مرحله 2368

تلف ← عفت ← علف ← فعل ← لکه ← هتل ← کته ← کتف ← علی ← کله ← کهف ← کیف ← هیکل ← لیته ← کلفت ← کلیه ← فلکه ← تیله ← تکلیف 19

جواب آمیرزا مرحله 2369

رصد ← حرص ← صدا ← کدر ← حیا ← اردک ← حصار ← صادر ← صحرا ← کادر ← دیار ← ریکا ← دریا ← حصیر ← حیدر ← صیاد 16

جواب آمیرزا مرحله 2370

تلف ← همت ← هتل ← مفت ← فهم ← فعل ← عمو ← ولع ← عمل ← عمه ← علف ← عفو ← عفت ← تله ← وهم ← فلوت ← توهم ← مهلت ← تهوع ← علوم ← علوفه ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 2371

بزم ← مست ← محل ← مبل ← لمس ← سمت ← ستم ← ملس ← زحل ← زبل ← حزب ← سبز ← مسلح ← زحمت ← محبت ← تبسم ← سمبل 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2372

زوم ← مزه ← موز ← مکث ← نمک ← نوه ← نوک ← وزن ← وهم ← کهن ← کوه ← مکه ← موزه ← وزنه ← کوزه ← همزن 16

جواب امیرزا مرحله 2373

ربط ← شنا ← شرط ← رنج ← رطب ← جشن ← بنر ← بنا ← برج ← جان ← رباط ← نشاط ← برنج ← شراب ← باطن ← انبر ← طناب ← نجار ← آرنج ← جبران ← شطرنج 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2374

ارگ ← گرد ← گدا ← قبر ← قاب ← غرق ← غرب ← داغ ← برگ ← برق ← باغ ← غار ← بقا ← غبار ← قادر ← گارد ← براق ← گرداب 18

جواب بازی آمیرزا مرحله 2375

برس ← اسب ← داس ← سبد ← یاس ← سیب ← بید ← آدرس ← دایی ← اسید ← دبیر ← اسیر ← آسیب ← سراب ← دریا ← سیراب ← سرداب ← بیدار ← ردیاب ← سیبری ← سیرابی 21

جواب امیرزا مرحله 2376

حفر ← روح ← فرح ← فنر ← لحن ← لوح ← نور ← نوح ← ریل ← وحی ← حیف ← نیرو ← ویفر ← فرنی ← حریف ← نیلوفر 16

جواب بازی آمیرزا مرحله 2377

بره ← برگ ← جبر ← جگر ← وجب ← گره ← گور ← جبهه ← جوهر ← گربه ← گروه ← گوجه ← گوهر 13

جواب بازی آمیرزا مرحله 2378

مات ← مهد ← مدت ← مته ← همت ← عهد ← چاه ← عمد ← دعا ← دام ← عمه ← عادت ← ماده ← دهات ← معاد ← معده ← تعهد ← معتاد 18

جواب بازی آمیرزا مرحله 2379

شوم ← شرع ← شرم ← ورم ← شعر ← موش ← شمع ← شور ← پشم ← عرش ← عمر ← منور ← روشن ← شعور ← شروع ← نرمش ← منشور 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2380

ترن ← تشک ← تند ← دشت ← رشد ← شتر ← کشت ← کند ← ترشک ← تشکر ← تندر ← درشت ← دکتر ← شرکت ← کرنر ← کندر 16

جواب بازی آمیرزا مرحله 2381

ارگ ← باغ ← رطب ← غار ← غرب ← غیب ← ریگ ← رباط ← غبار ← غریب ← غایب ← گاری ← بطری ← آبگیر 14

جواب امیرزا مرحله 2382

آهو ← آیه ← آبی ← ایل ← لبو ← هلو ← لال ← اهل ← لولا ← لوله ← هلال ← بیوه ← ویلا ← بلال ← لاله ← لیلا ← لوبیا ← الویه ← هیولا 19

جواب بازی آمیرزا مرحله 2383

خرم ← یزد ← زیپ ← پرز ← پدر ← مزد ← مرد ← مرز ← زرد ← زخم ← رزم ← درز ← خزر ← زمرد ← مدیر ← مریخ ← خمیر ← خرید ← مخدر ← پریز ← ۲۰

جواب بازی آمیرزا مرحله 2384

قزل ← قلم ← کهن ← قله ← قلک ← قمه ← کنه ← لنز ← مزه ← مکه ← نقل ← نمک ← کلمه ← کلمن ← ملکه ← منزل ← لقمه ← قلمه ← منقل ← همزن

جواب بازی آمیرزا مرحله 2385

برج ← جرم ← صبر ← مصر ← بیم ← ریش ← میش ← شیب ← جیب ← جیر ← مربی ← بصری ← شرجی ← مجری ← ۱۴

جواب آمیرزا مرحله 2386

برف ← فرد ← عفو ← عفت ← عرب ← رعد ← دفع ← رعب ← درو ← تور ← ترد ← ترب ← تبر ← ورد ← دعوت ← فرود ← عبرت ← عبور ← دفتر 19

جواب آمیرزا مرحله 2387

بقا ← وزن ← بدن ← قند ← بنا ← بوق ← قاب ← دنا ← زود ← نقاب ← قناد ← زنبق ← زانو ← بزاق ← بانو ← باند ← زبان ← بازو ← نوزاد 19

جواب آمیرزا مرحله 2388

آلو ← دام ← فال ← فدا ← مدل ← وام ← وفا ← پلو ← پول ← دوام ← لامپ ← مدال ← مواد ← پماد ← آمپول ← فولاد 16

جواب آمیرزا مرحله 2389

توپ ← دیگ ← گوی ← دیو ← گوش ← گود ← پیت ← پتو ← شوت ← دوش ← دشت ← گشت ← گوشت ← تیوپ ← پشتی ← گویش ← گوشی ← شوید ← پیشگو 19

جواب آمیرزا مرحله 2390

ترد ← دیه ← ریه ← تیر ← کته ← هدر ← رخت ← کدر ← دره ← خرد ← درخت ← کرخه ← دختر ← خرید ← کتری ← تیره ← ترکه ← کهیر ← دکتر ← ترکیه ← دیکته 21

جواب آمیرزا مرحله 2391

ارگ ← گاو ← وفا ← فطر ← گور ← طرف ← گوش ← شور ← شفا ← شرف ← شرط ← طواف ← فشار ← گواش ← شوفر ← فروش ← گوارش 17

جواب آمیرزا مرحله 2392

کره ← اره ← دره ← دکه ← رصد ← رقص ← رها ← صدا ← کاه ← قهر ← قصه ← قصد ← قرص ← کارد ← صدقه ← قاصد ← قاره ← صادق ← اردک ← قاصدک20

جواب آمیرزا مرحله 2393

آوا ← خان ← خون ← ران ← رضا ← نرخ ← نور ← وان ← آوار ← انار ← خاور ← روان ← نوار ← رضوان 14

جواب آمیرزا مرحله 2394

امت ← تاج ← جام ← جمع ← شام ← شمع ← عاج ← ماش ← مشت ← جامع ← شجاع ← تماشا ← شجاعت ← اجتماع 14

جواب آمیرزا مرحله 2395

بوق ← کشو ← هوش ← قهر ← شوق ← قبر ← برکه ← بقره ← کوره ← کشور ← شکوه ← شوکه ← شوهر ← شوره ← شهرک ← شبکه ← روکش ← رشوه ← بشکه ← ورقه ← بوشهر 21

جواب آمیرزا مرحله 2396

دفع ← دفن ← عدل ← علف ← عمد ← فعل ← لگد ← لگن ← مدل ← نعل ← نفع ← نمد ← گلف ← معدل ← معدن ← گندم 16

جواب آمیرزا مرحله 2397

اصل ← حال ← صلح ← علم ← عمل ← عمه ← حاصل ← حمله ← صالح ← صلاح ← عالم ← محال ← محله ← حامله ← مصالح 15

جواب آمیرزا مرحله 2398

دیگ ← دره ← رنگ ← ننگ ← نهر ← ریه ← هند ← گرد ← دیگ ← دین ← گیره ← نگین ← گردن ← نهنگ ← نرده ← رنده ← گرده ← گریه ← گردنه ← نیرنگ 19

جواب آمیرزا مرحله 2399

تاک ← ترن ← ترسو ← تنور ← راست ← راسو ← ساکت ← کوسن ← ستون ← سکوت ← تانکر ← کنسرو ← کنسرت ← واکسن ← ستوان ← سنتور ← روستا ← سکونت ← اورست ← کارتون ← ترسناک 21

جواب آمیرزا مرحله 2400

خرس ← قیر ← خطا ← یاس ← خیس ← قسط ← قطر ← سقا ← سطر ← ساق ← خطر ← طاق ← قطار ← سارق ← اسیر ← ساری ← خیار ← یراق ← خیاط 19

جواب امیرزا 2400 به بعد

جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراحل بازی آمیرزا مرحله 2400 به بعد در ادامه همراه ما باشید.

جواب آمیرزا مرحله 2400

خرس ← قیر ← خطا ← یاس ← خیس ← قسط ← قطر ← سقا ← سطر ← ساق ← خطر ← طاق ← قطار ← سارق ← اسیر ← ساری ← خیار ← یراق ← خیاط 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2401

ترش ← زین ← یزد ← تیر ← نیت ← نیش ← شتر ← نشر ← زرد ← دشت ← درز ← تند ← زشت ← ترشی ← درشت ← رشید ← زینت 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2402

باز ← بوق ← خوب ← طاق ← طبخ ← قاب ← قطب ← قوز ← وبا ← خطا ← بقا ← بازو ← بزاق ← خواب ← قطاب 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2403

شهد ← هتل ← تند ← دشت ← نعل ← شته ← شنل ← هندعدل ← علت ← عهد لعنت ← تشنه ← دشنه ← تعهد ← شعله ← هلند 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2404

اسب ← وسط ← فطر ← سفر ← سطر ← سرب ← وفا ← رطب ← برف ← برس ← ربط ← رسوب ← رابط ← بساط ← طواف ← فارس ← باور ← افسر ← ساطور ← ارسطو 20

جواب بازی آمیرزا مرحله 2405

بهت ← جیب ← بیت ← بوت ← وجب ← زوج ← تیز ← جهت ← جزوه ← توجه ← توبه ← بیوه ← هیبت ← بوته ← جیوه ← هویت ← هویج ← تجزیه ← تجویز 19

جواب بازی آمیرزا مرحله 2406

آفت ← اوج ← تاب ← تاج ← جفت ← فوت ← وبا ← وجب ← وفا ← بافت ← جواب ← فتوا ← واجب ← وفات ← آفتاب 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2407

اسب ← بال ← بلا ← داس ← سال ← سبد ← فال ← چال ← چسب ← سفال ← فاسد ← فساد ← لباس ← دلچسب 14

جواب بازی آمیرزا مرحله 2408

اخم ← مرغ ← غرب ← خرم ← خبر ← خال ← ملخ ← باغ ← بغل ← بخار ← خراب ← بالغ ← مغرب ← غالب ← غبار ← غلام ← لاغر ← مبلغ ← مخرب ← مربا ← اغلب ← خرما 22

جواب بازی آمیرزا مرحله 2409

الک ← کفر ← کال ← کلر ← لفظ ← لاک ← فلک ← کلم ← ظلم ← ظرف ← رام ← فرم ← ظالم ← مکار ← کافر ← کامل ← کرال ← اکرم ← کلاف ← کلام ← مالک 21

حل آمیرزا مرحله 2410

تلف ← طفل ← طول ← فوت ← لطف ← لوت ← فیل ← دیو ← تولد ← دولت ← فلوت ← فویل ← لطیف ← تولید 14

حل آمیرزا مرحله 2411

آلو ← ورم ← وام ← مور ← ملخ ← مضر ← رضا ← رام ← خرم ← خام ← خال ← آمل ← ولرم ← خرما ← خاور ← اخمو ← خرمالو 17

جواب امیرزا مرحله 2412

اسب ← باز ← باک ← تاب ← تاس ← تاک ← ساز ← ساک ← سبز ← سبک ← زکات ← ساکت ← کاسب ← کاست ← کتاب 15

جواب آمیرزا مرحله 2413

ارگ ← قطر ← برق ← بلا ← رطب ← طاق ← طبل ← طلا ← قلب ← قطب ← قبر ← قلاب ← قطار ← طلاق ← قالب ← براق ← باطل ← قطاب ← گلاب 19

جواب آمیرزا مرحله 2414

تاک ← کته ← آبکش ← کاهش ← شهرک ← شهرت ← شربت ← شتاب ← شبکه ← رشته ← تشکر ← ترکش ← بهشت ← بهار ← بشکه ← برکه ← ارتش ← ترکه ← برشته ← هکتار ← شباهت 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2415

منچ ← بزم ← بنا ← زین ← ناب ← چمن ← چین ← چای ← نیاز ← زیبا ← ایمن ← بازی ← زمین ← نماز ← زمان ← زبان ← زینب ← زیان ← آنزیم ← میزان ← میزبان 21

حل آمیرزا مرحله 2416

بره ← برگ ← رعب ← صبر ← صرع ← عرب ← عصب ← عصر ← گره ← ریگ ← ریه ← عیب ← گربه ← گیره ← گریه ← عربی 16

جواب آمیرزا مرحله 2417

افت← مدت ← مام ← مفت ← عفت ← مات ← دعا ← دام ← دفاع ← عماد ← ماتم ← مدام ← تمام ← معاد ← معما ← عادت ← ممتد ← معتاد

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 2418

دنا ← ترن ← خان ← خدا ← خرد ← رند ← نرخ ← رضا ← رخت ← ندرت ← نادر ← دختر ← دارت ← تضاد ← اختر ← درخت ← اخرت

حل امیرزا مرحله 2419

دار ← صاف ← صدا ← صدف ← صفر ← صفا. ← صادر ← صفرا ← فردا ← دیار ← دریا ← ردیف ← دایی ← صیاد ← صرافی، ← فریاد

جواب امیرزا مرحله 2420

رنج ← جرم ← ارنج ← نمره ← نجار ← منها ← منبر ← جهنم ← مربا ← بهمن ← برنج ← انبه ← جهان ← جبران ← هنجار ← مرجان ← مناره ← مهاجر ← مهراب ← مهربان ← برنامه

حل امیرزا مرحله 2421

داد← دار ← درد ← فرد ← ریا ← دید ← چای ← یاد ← فردا ← چادر ← دیار ← ردیف ← دریا ← دیدار ← فریاد

جواب آمیرزا مرحله 2422

زوم ← شام ← شوم ← غاز ← ماش ← محو ← مغز ← موز ← موش ← وام ← وزغ ← آغوش ← آموزش ۱۳

پاسخ بازی امیرزا مرحله 2423

اشک ← تاک ← تشک ← شوک ← کشت ← کشو ← اشوب ← شتاب ← وحشت ← کاشت ← کاوش ← کتاب ← کوشا ← باکو

جواب بازی آمیرزا مرحله 2424

تخم ← ختم ← مدت ← دقت ← رخت ← قسم ← سخت ← قدس ← مدرس ← مخدر ← قسمت ← قدمت ← سرقت ← مرقد ← دختر ← رستم ← درست ← درخت ← خدمت ← قدرت ← مقدس ← 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2425

تاج ← جنت ← چاپ ← نیت ← پیت ← چین ← جین ← پیچ ← نجات ← تایپ ← چیتا ← ناجی ← جنایت ← 13

جواب بازی آمیرزا مرحله 2426

اصل ← تله ← دشت ← شاد ← شال ← شته ← شصت ← شهد ← صدا ← هتل ← تلاش ← دهات ← شاهد ← شهادت 14

جواب بازی آمیرزا مرحله 2427

نرم ← حرم ← حسن ← حنا ← رام ← سحر ← مسن ← نحس ← عمر ← معنا ← محسن ← عمان ← سرما ← مانع ← حرام ← عمران ← رحمان 17

جواب آمیرزا مرحله 2428

اجل ← گنج ← گدا ← لگد ← لجن ← دنج ← گند ← دنا ← جلد ← جدا ← جان ← انگ ← جنگ ← جلاد ← گالن ← انگل ← جنگل ← گلدان 18

حل آمیرزا مرحله 2429

اجل ← جدا ← جلد ← جهل ← قاب ← قله ← جاده ← جالب ← جلاد ← جهاد ← قالب ← قبله ← قلاب ← دجله ← قباله ← قلاده 16

جواب بازی آمیرزا مرحله 2430

ابد ← ابر ← ارگ ← برف ← دار ← ضرب ← فدا ← فرد ← فرض ← فضا ← گدا ← گرد ← فردا ← گارد ← گرداب 15

جواب آمیرزا مرحله 2431

برس ← گسل ← نسل ← نحس ← لگن ← بنر ← سنگ ← سرب ← سحر ← رنگ ← حسن ← حبس ← سنبل ← لنگر ← نرگس ← سرنگ ← سنگر 17

حل آمیرزا مرحله 2432

خدا ← دعا ← عزا ← عزت ← تیز ← یزد ← عید ← عادت ← تاید ← ایزد ← زیاد ← ایدز ← عادی ← عیادت 14

جواب بازی آمیرزا مرحله 2433

الک ← ران ← رکن ← طلا ← لاک ← کال ← کلر ← اراک ← انار ← کالا ← کرال ← کنار ← راکن ← انکار ← کانال 15

حل آمیرزا مرحله 2434

دنا ← بام ← منت ← بند ← ملت ← مدل ← تند ← مات ← نبات ← مدال ← دمبل ← دامن ← تنبل ← تمنا ← تمدن ← بلند ← بالن ← املت ← دنبال ← مبتلا ← ندامت 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2435

خان ← خاک ← خنک ← سخن ← کاخ ← یاس ← نیک ← خیس ← ساکن ← اسکی ← سینا ← سینک ← سینی ← کاسنی ← یکسان 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2436

دوک ← دفن ← زود ← نوک ← وزن ← کبد ← کدو ← کفن ← کند ← کنف ← کود ← فندک ← کبود ← کندو 14

حل آمیرزا مرحله 2437

شرع ← گلو ← ولع ← ورم ← موش ← مرگ ← عمو ← گور ← عمر ← عمل ← علم ← عرش ← شوم ← شمع ← شرم ← گوش ← مشعل ← شعور ← ولرم ← شروع ← علوم 21

حل آمیرزا مرحله 2438

ایل ← آبی ← خال ← خوب ← لبو ← ریل ← خالی ← خیال ← خیار ← ویلا ← ریال ← باور ← خواب ← خراب ← بلور ← بخار ← بخیل ← ایوب ← بلوار ← لوبیا ← بخاری 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2439

آهو ← کوه ← کهف ← کفش ← فاش ← هوش ← شفا ← شاه ← شکوه ← شکاف ← کوفه ← کافه ← کاهش ← کاهو ← کفاش ← شوکه ← کاوه ← شکوفه ← هواکش ← شکوفا 20

حل آمیرزا مرحله 2440

غول ← کهن ← کاه ← کال ← نوک ← وان ← لاک ← نوه ← نهال ← هاون ← هلاک ← ناله ← کاهو ← کلاغ ← کلاه ← لانه ← کوله ← کاوه ← کوهان 19

جواب آمیرزا مرحله 2441

مرد ← چرک ← چرم ← مرغ ← کما ← غار ← کمد ← دما ← درک ← داغ ← مدرک ← مکار ← چادر ← چراغ ← اکرم ← کارد ← دماغ ← اردک 18

جواب بازی آمیرزا مرحله 2442

توپ ← پست ← پتک ← پتو ← پوک ← سوپ ← سکو ← سوت ← سکوت ← سخت ← ستم ← خوک ← ختم ← کمپ ← سوکت ← موکت ← پوست ← سوخت ← 18

جواب بازی آمیرزا مرحله 2443

راز ← غزل ← شال ← غرش ← شعر ← لرز ← شغل ← عزا ← غاز ← ارزش ← لاغر ← غزال ← شغال ← شاعر ← شاغل ← زغال ← شعار ← لغزش 18

جواب آمیرزا مرحله 2444

ساق ← عاق ← علی ← عرق ← عسل ← یاس ← سیل ← ایل ← قیر ← سارق ← سریع ← عالی ← قاری ← ریال ← قالی ← ساری ← عایق ← عراق ← عاقل ← لایق ← سریال 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2445

باغ ← برس ← بغل ← تاس ← تبر ← غسل ← سرب ← لغت ← غرب ← لباس ← لاغر ← غلات ← غربت ← غارت ← غالب ← راست ← بستر ← بالغ ← غبار ← ربات ← رسالت 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2446

خشم ← خوش ← زخم ← زوم ← شخم ← شوخ ← شوم ← ملخ ← موز ← موش ← گلو ← گوش ← خوشگل 13

جواب بازی آمیرزا مرحله 2447

آلو ← ابر ← بال ← ببر ← بلا ← بور ← ربا ← رضا ← ضرب ← لبو ← وبا ← بابل ← باور ← بلور ← رباب ← بلوار 16

جواب بازی آمیرزا مرحله 2448

قرن ← ناز ← لنز ← لرز ← قزل ← نسل ← نقل ← سال ← ساز ← رزق ← سقز ← قرآن ← سالن ← سارق ← نازل ← ناقل ← ارزن 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2449

تشک ← کیش ← شیخ ← صوت ← شصت ← کشو ← خوک ← خوش ← خشک ← خشت ← شخص ← شوخی ← وصیت ← کویت ← کشتی ← تشخیص ← شخصیت 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2450

خام ← خاک ← خنک ← خون ← خوک ← نمک ← نوک ← وان ← کاخ ← اخمو ← خانم ← مکان ← کمان ← اسکان ← ناکام ← کاموا 16

جواب بازی آمیرزا مرحله 2451

باز ← باغ ← بام ← بزم ← بوم ← زوم ← غاز ← مغز ← موز ← وام ← وبا ← وزغ ← صبا ← بازو ← غواص 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2452

دقل ← رند ← طرد ← قرن ← قطر ← قند ← نقل ← ریل ← دین ← قیر ← قید ← دریل ← دلیر ← قندیل 14

جواب آمیرزا مرحله 2453

دره ← شهر ← نهر ← ریش ← دین ← دیه ← دشنه ← رنده ← نرده ← رشید ← شهید ← ریشه ← شیره ← دینی ← شیرین ← شهد 16

جواب آمیرزا مرحله 2454

داس ← دعا ← رعد ← سپر ← عدس ← پدر ← پسر ← عید ← سید ← آدرس ← سعدی ← سریع ← اسید ← عدسی ← رسید ← سعید ← ساعد ← پریا ← پراید ← پاریس ← اسپری 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2455

بنز ← قند ← دبه ← نقاب ← قناد ← زنده ← زنبق ← زبان ← بانه ← دهان ← دانه ← بنده ← بزاق ← باند ← دنبه ← انبه ← دهقان ← بازده ← بازنده 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2456

آغل ← کتف ← کال ← لغو ← لغت ← لاک ← غول ← فال ← تلف ← الک ← غلات ← کلاغ ← فلوت ← غافل ← توکل ← وفات ← تاول ← غلاف ← کلفت 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2457

یاس ← داس ← سرم ← سید ← فرم ← سیم ← سدیم ← اسید ← ردیف ← سفید ← اسیر ← آدرس ← مفرد ← فردا ← فاسد ← سرما ← افسر ← مفید ← مسافر ← فارسی ← فریاد 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2458

جهل ← جگر ← گره ← گله ← ریل ← ریگ ← گیج ← جیر ← جیغ ← جلگه ← گرجی ← گیره ← گریه ← لیره ← هجری 15

حل بازی آمیرزا مرحله 2459

رعد ← رند ← شعر ← شنل ← عدل ← عرش ← لگد ← لگن ← نشر ← نعل ← گرد ← شلنگ ← لنگر ← نگرش ← گردش ← گردن 16

جواب آمیرزا مرحله 2460

نفخ ← خان ← خوف ← سخن ← فسخ ← فنس ← وان ← وفا ← یاس ← سویا ← فانی ← یوسف ← نفیس ← سونا ← خسوف ← فانوس ← سیفون ← آیفون 18

حل بازی آمیرزا مرحله 2461

داس ← چاه ← گدا ← یاس ← گیس ← چای ← دیگ ← دیه ← سید ← ساده ← سیاه ← دایه ← سایه ← گیاه ← آگهی ← اسید 16

حل بازی آمیرزا مرحله 2462

وان ← شفا ← شنا ← نفت ← شوم ← فاش ← موش ← مشت ← مفت ← توان ← تومان ← وانت ← فومن ← شنوا ← وفات ← توفان ← مانتو 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2463

اسب ← باغ ← بوق ← ساق ← قاب ← قوس ← یاس ← بقا ← سیب ← غیب ← آبی ← قوی ← سابق ← آسیب ← غایب ← سویا 16

حل بازی آمیرزا مرحله 2464

ترم ← جرم ← رقص ← رقم ← رمق ← قتل ← قرص ← قلم ← متر ← مصر ← ملت ← تجمل ← متصل ← مقصر 14

حل بازی آمیرزا مرحله 2465

گره ← ارگ ← تره ← تنگ ← تپه ← نهر ← پهن ← آهنگ ← گران ← پگاه ← پناه ← نگاه ← پاره ← گناه ← تنها ← ترانه ← آهنگر ← تهران ← پرتگاه 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2466

سطر← سکه ← قرن ← قسط ← قطر ← قهر ← نهر ← هرس ← کره ← کنه ← کهن ← سرکه ← قطره ← نقره ← نقطه ۱۵

حل آمیرزا مرحله 2467

آهو ← آیه ← وفا ← تیر ← تور ← تره ← فتوا ← وفات ← هویت ← تایر ← یاور ← فوری ← رویا ← تیره ← فتیر ← رفاه ← فواره ← روایت 18

حل آمیرزا مرحله 2468

سبد ← نفس ← نجس ← دنا ← دنج ← دفن ← نجف ← جنس ← جسد ← جدا ← بند ← داس ← سجاد ← سنجد ← فاسد ← فساد ← سنجاب ← اسفند ← اسفنج 19

جواب بازی آمیرزا مرحله 2469

اصل ← وصل ← نصب ← نخل ← ناب ← لبو ← خون ← صبا ← خوب ← خان ← خال ← خاص ← خلاص ← خالص ← بانو ← وصال ← بالن ← خراب ← خواب ← صابون ← خلبان 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2470

سکه ← شته ← هرس ← ترکش ← تیشه ← کیست ← شریک ← ترشی ← تیره ← سیرک ← شکست ← شهرک ← شهرت ← شرکت ← سکته ← سرکه ← رشته ← تشکر ← کشتی ← کیسه ← ترکیه 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2471

حال ← مدل ← محل ← کام ← سام ← لگد ← گدا ← دام ← حمد ← دما ← حمام ← محمد ← مداح ← مدال ← مدام ← حامد ← محال 17

حل بازی آمیرزا مرحله 2472

شور ← کشو ← هوش ← شکر ← شوک ← شرک ← کوه ← شرع ← روح ← شعور ← شهرک ← کوره ← شوره ← شوهر ← رکوع ← شکوه ← رشوه ← کشور ← شروع ← حشره 20

حل بازی آمیرزا مرحله 2473

آهو ← پیچ ← یوز ← چای ← چاپ ← زیپ ← پوچ ← چاه ← پیاز ← پوزه ← پاچه ← ویزا ← آویز ← پایه ← پویا ← زاویه ← هوازی ← پیازچه 18

حل بازی آمیرزا مرحله 2474

اخم ← خدا ← خرم ← پدر ← میخ ← آمپر ← دریا ← مدیر ← امید ← پیام ← خرید ← خیار ← مریخ ← پماد ← مخدر ← مادر ← خرما ← خادم ← خمیر ← خیام ← پراید 21

جواب آمیرزا مرحله 2475 آخرین مرحله

تاس ← ساز ← سوت ← عزا ← عزت ← یاس ← تیز ← آویز ← ساعت ← وسعت ← ایست ویزا ← سویا ← سابز ← زیست ← وسیع 16

حل بازی آمیرزا مرحله 2476

حال ← حنا ← حوض ← رضا ← روح ← لحن ← لوح ← نوح ← حاضر ← حلوا ← روان ← نوار ← واضح ← رضوان ۱۴

حل آمیرزا مرحله 2477

جسد ← گیج ← جین ← دیگ ← دین ← گیس ← گنج ← گرد ← جیر ← سنگ ← دنج ← جگر ← جنگ ← جنس ← نجس ← سنگر ← گردن ← سنجد ← سرنگ ← نرگس ← ۲۰

حل آمیرزا مرحله 2478

اهن ← سهم ← عمه ← مسن ← پهن ← سپاه ← عمان ← مانع ← معنا ← منها ← نامه ← پناه ← پهنا ← ماسه

حل آمیرزا مرحله 2479

فنر ← نوه ← گره ← گور ← گوی ← ریگ ← گروه ← گونه ← گوهر ← نیرو ← گونی ← فرنی ← گیوه ← گیره ← گریه ← فرهنگ

حل آمیرزا مرحله 2480

قوز ← قوچ ← ناب ← وان ← وزن ← چاق ← چوب ← بقا ← بازو ← بانو ← بزاق ← زانو ← زبان ← زنبق ← نقاب ← چاقو

جواب آمیرزا مرحله 2481

بام ← ببر ← بمب ← رام ← رطب ← مطب ← ببم ← مربا ← مربی ← امیر ← بطری ← طبیب ← بیمار

حل آمیرزا مرحله 2482

سرم ← سرو ← سوپ ← سپر ← سکو ← قسم ← مور ← ورق ← ورم ← پسر ← پوک ← کمپ ← کور ← سمور ← مسکو

حل آمیرزا مرحله 2483

بلا ← شال ← لال ← ایل ← ریل ← بیل ← ابی ← شیب ← بلال ← شراب ← ریال ← شیار ← لیلا ← شلیل ← شرابی

حل آمیرزا مرحله 2484

ترد ← ترس ← درد ← دست ← دسر ← تیر ← سیر ← دیدتیغ ← سید ← تردد ← درست ← غدیر ← غیرت ← تدریس ← تردید

حل آمیرزا مرحله 2485

اهن ← جان ← خان ← ناز ← نان ← جهاز ← جهان ← خانه ← خزان ← ناخن ← جنازه ← خزانه ← زنجان

جواب آمیرزا مرحله 2486

شتر ← پشت ← قبر ← بقا ← رشت ← شرق ← تار ← تاب ← ترش ← شتاب ← شراب ← شربت ← براق ← تراش ← ارتش ← رقابت ← پرتاب

حل آمیرزا مرحله 2487

خشم ← خوش ← شخم ← شمع ← شوم ← موش ← وهم ← میخ ← یشم ← شیخ ← شوخی ← میوه ← خیمه ← شیعه ← شیوع

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2488

حجت ← تاج ← متن ← ترن ← تمر ← حنا ← حجم ← رحمت ← راحت ← حرمت ← حرام ← حراج ← آرنج ← حاجت ← جراح ← ترنج ← ترحم ← تاجر ← نجات ← حجامت ← مرجان ← ۲۱

پاسخ بازی امیرزا مرحله 2489

دوش ← زود ← گود ← گوش ← یزد ← دیو ← کوی ← دیگ ← یوز ← گویش ← گوشی ← شوید ← دیزی 13

پاسخ آمیرزا مرحله 2490

الک ← سفت ← تاک ← تست ← تفت ← تلف ← کسل ← کتف ← کلاس ← کتلت ← تافت ← کلفت ← سفال ← ساکت ← کسالت ← فلاسک ← اسکلت 17

حل آمیرزا مرحله 2491

جام ← جرم ← پیر ← جیر ← جیپ ← ارام ← امار ← امپر ← پیام ← پریاجاری ← رایج ← اجرا ← مجری

حل آمیرزا مرحله 2492

نجف ← دفن ← رعد ← رنج ← رند ← رکن ← عرف ← فرع ← کنف ← فکر ← نفع ← کرج ← کفر ← کفن ← کند ← فندک ← کنجد ← جعفر

جواب بازی آمیرزا مرحله 2493

تبر ← تره ← تله ← هتل ← کته ← کلر ← تیر ← برکت ← تیله ← تیره ← کتری ← رتیل ← کلیه ← لیته ← کلبه ← رتبه ← برکه ← ترکیب ← تبریک ← ترکیه ← کبریت 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2494

شرف ← کهن ← کفن ← شوک ← شکر ← کشف ← نوک ← نهر ← روشن ← کشور ← فروش ← کوره ← شکوه ← شوهر ← شوره ← شهرک ← کوفه ← شکوفه ← فروکش 19

جواب بازی آمیرزا مرحله 2495

توپ ← پتو ← نیت ← تیپ ← زیپ ← آویز ← پویا ← تیوپ ← زیان ← ویزا ← نیاز ← پیاز ← پونز ← وانت ← زانو ← توان ← پیتزا ← زیتون ← پوتین ← پیانو 20

جواب بازی آمیرزا مرحله 2496

زنگ ← سید ← دبی ← زین ← دیگ ← یزد ← سیب ← دین ← سنگ ← سند ← سبز ← سبد ← گیس ← زینب ← گنبد ← سبزی ← زندگی 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2497

اخم ← افق ← خام ← خدا ← قدم ← وفا ← وقف ← خفا ← اخمو ← خادم ← دوام ← مقوا ← مواد ← موفق ← موافق 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2498

نصب ← صبا ← بره ← بنا ← بچه ← صبر ← چرب ← چاه ← چنار ← چانه ← انبر ← بانه ← ناصر ← بهار ← انبه ← چاره ← بصره 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2499

صبر ← برق ← تبر ← دار ← دقت ← رقص ← قرص ← قصد ← صدا ← قبر ← قصاب ← قدرت ← براق ← صادق ← صادر ← قاصد ← ربات ← صداقت ← رقابت 19

جواب بازی آمیرزا مرحله 2500

تار ← ترس ← تاس ← ساق ← سپر ← پست ← پسر ← تراس ← راست ← سارق ← سرقت ← قرار ← اسپرت ← پرستار 14

جواب آمیرزا 2500 به بعد

تمام پاسخ های جدیدترین مراحل بازی امیرزا به تفکیک مراحل در اختیار شما قرار گرفته است. در ادامه همراه سایت فاوینو باشید.

جواب بازی آمیرزا مرحله 2500

تار ← ترس ← تاس ← ساق ← سپر ← پست ← پسر ← تراس ← راست ← سارق ← سرقت ← قرار ← اسپرت ← پرستار 14

جواب آمیرزا مرحله 2501

آغل ← اجل ← جام ← غسل ← لمس ← یاس ← ایل ← سیم ← میل ← جیغ ← جمال ← سالم ← سلام ← غلام ← مجلس ← آجیل 16

جواب آمیرزا مرحله 2502

خرم ← خشم ← خوش ← خوف ← رخش ← شخم ← شرم ← شوخ ← شور ← شوم ← ظرف ← فرش ← موش ← ورم ← فروش 15

جواب آمیرزا مرحله 2503

خشک ← خوک ← شوق ← شوک ← شکل ← قلک ← قول ← کشو ← شیخ ← کیش ← قوی ← وکیل ← کیلو ← شلیک 14

جواب آمیرزا مرحله 2504

امت ← متن ← وام ← نیت ← میت ← تیم ← توان ← وانت ← مینو ← مایو ← متین ← یتیم ← تومان ← مانتو ← امنیت ← ویتامین 16

جواب آمیرزا مرحله 2505

اسب ← تاک ← سبک ← سوت ← کیست ← اسکی ← بیست ← آسیب ← کتاب ← کویت ← واکس ← سکوت ← ساکت ← بوکس ← سویا ← تاکسی ← اسکیت ← کابوس 18

جواب آمیرزا مرحله 2506

گور ← رنگ ← لگن ← گلو ← ریل ← انگل ← گونی ← روان ← لنگر ← واگن ← گران ← نیرو ← ریال ← ویلا ← وانیل ← النگو ← گیلان ← انگور ← لیوان ← گوریل ← نارگیل 21

حل آمیرزا مرحله 2507

جوش ← شوق ← ورق ← پیر ← قیرجیر ← قوی ← جیپ ← شرق ← شرجی ← قجری ← قوری ← شیپور

جواب آمیرزا مرحله 2508

ارگ ← دار ← چرب ← گدا ← گرد ← چای ← دیگ ← ریگ ← بید ← چادر ← چربی ← گاری ← دریا ← دبیر ← گرداب ← بیدار

پاسخ آمیرزا مرحله 2509

باج ← بال ← بلا ← جهل ← زبل ← طبل ← طلا ← باطل ← جالب ← جهاز ← زابل ← طلبه ← زباله ← لجباز

جواب استاد آمیرزا مرحله  2510

تلف ← حمل ← فتح ← فوت ← لوح ← محل ← محو ← مفت ← ملت ← گلف ← گلو ← تحول ← فلوت

جواب استادمیرزا مرحله 2511

باغ ← تاب ← شوت ← وبا ← گاو ← گشت ← گوش ← اشوب ← اغوش ← شتاب ← گواش ← گوشت ← ابگوشت

جواب امیرزا مرحله 2512

حمد ← سطح ← سطل ← لمس ← مدل ← سید ← سیل ← سیم ← دیس ← محیط ← حمید ← حلیم ← مسلط ← مسلح ← طلسم ← مسیح ← ملیح

جواب بازی امیرزا مرحله 2513

تاس ← ساز ← مات ← مگس ← گاز ← گیس ← تیز ← میت ← تماس ← ماست ← سیما ← ایست ← تمیز ← سایز ← زیست 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2514

درو ← دعا ← عود ← دوش ← رعد ← ورد ← شعر ← اردو ← لودر ← لواش ← عادل ← شعور ← شروع ← شاعر ← دلار ← ارشد ← شعار ← دعوا ← شلوار ← دلاور 20

جواب بازی آمیرزا مرحله 2515

بزم ← بوم ← زوم ← آویز ← هیزم ← ویزا ← میوه ← زیبا ← ماهی ← بیمه ← بازی ← موزه ← بازو ← بامیه ← زاویه ← موازی ← هوازی ← آبمیوه 18

جواب بازی امیرزا مرحله 2516

درک ← سپر ← پدر ← پسر ← پلک ← کسل ← پیک ← کپی ← کلید ← کرسی ← سیرک ← دلیر ← پیکر ← پلیس ← پلید ← کلیپس 16

جواب بازی امیرزا مرحله 2517

اصل ← تله ← تلف ← زلف ← صاف ← صفت ← فال ← فصل ← فلز ← هتل ← صفا ← تازه ← تفاله ← فاصله 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2518

باغ ← بهت ← بچه ← تاب ← شته ← بقچه ← بهشت ← تباه ← شتاب ← شهاب ← باغچه ← تشابه ← شباهت 13

جواب امیرزا مرحله 2519

دعا ← عید ← یزد ← علی ← لیز ← ایل ← دنا ← دین ← لنز ← عزا ← نعل ← نزاع ← نازل ← نیاز ← دنیا ← یلدا ← زیان ← ایدز ← عالی ← عادل ← انزلی 21

جواب بازی امیرزا مرحله 2520

انگ ← خان ← خون ← نان ← ننگ ← وان ← گاو ← گوی ← ناخن ← واگن ← گونی ← یوگا ← نگین ← یونان 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2521

دفن ← دنج ← قند ← وجد ← وقف ← نجف ← دین ← دیو ← یون ← قیف ← جین ← قید ← قوی ← فندق 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2522

برج ← جیر ← جیب ← هرم ← جرم ← تمر ← مهر ← تبر ← بره ← مرتب ← هجرت ← بیمه ← مربی ← تیره ← بهتر ← مجری ← تجربه ← تجربی ← ترجمه ← جریمه 20

جواب بازی امیرزا مرحله 2523

غاز ← مته ← مزه ← مغز ← همت ← مهناز ← تازه ← تنها ← زمان ← منها ← نامه ← نماز ← همزن ← مغازه 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2524

بام ← بوم ← خام ← خاک ← خوب ← خوک ← وبا ← کاخ ← کما ← اخمو ← خواب ← کاظم ← باکو ← مواظب 14

جواب امیرزا مرحله 2525

ارگ ← برگ ← درز ← زرد ← گدا ← گرز ← بزرگ ← دراز ← گراز ← ایزد ← دبیر ← زیبا ← بازی ← رازی ← گاری ← دریا ← گرداب ← بیدار ← آبگیر ← بازیگر 20

حل بازی آمیرزا مرحله 2526

اشک ← لاک ← قلک ← شال ← شاخ ← کاخ ← خلق ← خوک ← خشک ← خاک ← خال ← الک ← کال ← خالق ← شلاق ← لواش ← خلاق ← لواشک ۱۸

 

جواب بازی شهربانو مرحله 1 تا 600 | جواب شهربانو اپدیت سال 1402 (با کمک شما)

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2527

ران ← فنا ← فنر ← نان ← نفت ← نیت ← تیر ← انتن ← تنفر ← نفرت ← تایر ← فرنی ← فتیر ← افرین ← نفرین

جواب امیرزا مرحله 2528

اهو ← وفا ← ریا ← ریه ← رفاه ← پاره ← پارو ← ویار ← فوری ← رویا ← ویفر ← پریا ← پایه ← پویا ← فواره

جواب بازی امیرزا مرحله 2529

عاج ← برج ← عرف ← عرب ← جفت ← رعب ← عبا ← عفت ← عبرت ← بافت ← عابر ← تعجب ← تاجر ← عارف ← ربات ← عبارت ← تعارف ← ← 17

جواب بازی امیرزا مرحله 2530

همت ← اهرم ← ماسه ← ماست ← سوره ← سمور ← ساوه ← سرمه ← رستم ← راسو ← توهم ← ترمه ← ترسو ← ستاره ← اورست ← مهارت ← سماور ← روستا ← همستر ← سورتمه ← ← 20

جواب بازی امیرزا مرحله 2531

آتش ← آقا ← دشت ← دقت ← شاد ← یاد ← قید ← اتاق ← تاید ← شیدا ← آشتی ← شادی ← اشیا ← اشتیاق 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2532

عبا ← عقب ← عمق ← بقا ← بیم ← حیا ← عیب ← عقاب ← مایع ← قیام ← عایق ← عمیق ← قایم 13

جواب بازی امیرزا مرحله 2533

اسب ← جنس ← ساک ← سبک ← ناب ← نجس ← کاج ← کنج ← باطن ← بانک ← بساط ← طناب ← نساج ← کاسب ← سنجاب 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2534

ترش ← دشت ← شتر ← شهد ← شاهد ← ارتش ← دارت ← درشت ← دفتر ← دهات ← رفاه ← تراش ← فشار ← شهرت ← فردا ← فرشته ← آشفته ← شرافت ← شهادت ← هشدار 20

جواب بازی امیرزا مرحله 2535

تفت ← توت ← فنا ← فوت ← نفت ← وان ← وفا ← توان ← فتوا ← وانت ← وفات ← تافت ← تفاوت ← تافتون 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2536

اوج ← جام ← جفا ← جوش ← شام ← شفا ← شوم ← فاش ← ماش ← موج ← موش ← وام ← وفا 13

جواب بازی امیرزا مرحله 2537

حنا ← رحم ← روح ← غار ← محو ← مرغ ← وام ← وان ← ورم ← نوح ← حرام ← روان ← روغن ← محور ← نوار 15

جواب امیرزا مرحله 2538

بهت ← جهت ← وجب ← کته ← کوه ← جوک ← بوته ← تعجب ← تهوع ← توبه ← توجه ← جعبه ← کعبه ← ۱۳

حل بازی آمیرزا مرحله 2539

ملس ← تخم ← تلخ ← مدل ← خام ← لخت ← داس ← دست ← ملخ ← سخت ← ستم ← مدال ← سلام ← املت ← خدمت ← خادم ← خاتم ← سالم ← دخالت ← سلامت ← دستمال 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2540

انس ← تاک ← سنت ← پاک ← پتک ← پست ← اسان ← تانک ← تکان ← ساکن ← پاکت ← کتان ← سانت ← استکان ← پستانک ← پاکستان

حل بازی آمیرزا مرحله 2541

دعا ← عدل ← علف ← عهد ← فال ← فدا ← فعل ← هدف ← دفاع ← عادل ← فاعل ← فعال ← ادعا

حل بازی آمیرزا مرحله 2542

اخم ← مکر ← عمر ← عرب ← کاخ ← خرم ← عبا ← خبرخاک ← ← خام ← رکب ← خرما ← عابر ← بخار ← مربا ← مربع ← مرکب ← اکبر ← مکعب ← خراب ← مبارک

حل بازی آمیرزا مرحله 2543

بره ← گرم ← وهم ← هرم ← گره ← مهر ← بوم ← مور ← گربه ← گیوه ← گروه ← گوهر ← بیمه ← مربی ← میوه ← میگو ← ← گریه

حل بازی آمیرزا مرحله 2544

نجف ← جان ← جزر ← رنج ← زجر ← فنا ← عاج ← نفع ← فرز ← عرف ← عزا ← نجار ← عاجز ← عارف ← ارزن ← ارنج ← عرفان ← زعفران

جواب آمیرزا مرحله 2545

سهم ← قسم ← قمه ← چاق ← چاه ← چمن ← منچ ← ساقه ← سماق ← قاسم ← منها ← نامه ← چانه ← چماق ← ماسه

حل بازی آمیرزا مرحله 2546

آلو ← کال ← لبو ← لاک ← غول ← دوغ ← دوک ← بغل ← باغ ← الک ← داغ ← کود ← بلوغ ← کلاغ ← غالب ← بالغ ← کابل ← کادو 18

حل بازی آمیرزا مرحله 2547

جوک ← جسد ← جسم ← دوک ← سبد ← سبک ← سود ← سکو ← کود ← موج ← کبد ← کمد ← کدو ← مسجد ← کبود ← بوکس ← کمبود 17

حل بازی آمیرزا مرحله 2548

وان ← اجل ← اوج ← جشن ← لجن ← رنج ← شنل ← شنا ← شال ← نجار ← لواش ← روشن ← نوار ← روان ← جوان ← جارو ← آرنج ← جانور ← شلوار 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2549

نمک ← نوک ← عمان ← مانع ← معنا ← مکان ← کمان ← مایو ← کمین ← مایع ← معین ← معنی ← عینک ← معاون ← کیوان ← کامیون 16

حل بازی آمیرزا مرحله 2550

آقا ← اپل ← بوق ← قلب ← قول ← لبو ← لقب ← پول ← آلپ ← بالا ← بقال ← قالب ← قبول ← قلاب ← باقلوا 15

حل بازی آمیرزا مرحله 2551

اشک ← جام ← حجم ← حکم ← شکم ← ماش ← مشک ← پاک ← پشم ← کاج ← کما ← کمپ ← حاکم ← پشمک 14

حل بازی آمیرزا مرحله 2552

راز ← صرع ← عزا ← عصا ← عصر ← ریا ← ریز ← زیپ ← پیر ← رازی ← پیاز ← پریز ← پریا 13

حل بازی آمیرزا مرحله 2553

وسط ← سطل ← طبل ← طلا ← طول ← لوس ← یاس ← بلیط ← سویا ← ویلا ← آسیب ← اطلس ← لباس ← سوال ← بلوط ← باطل ← طوسی ← سیلاب ← لوبیا ← ابلیس ← طالبی 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2554

تاک ← عاق ← قوت ← تانک ← تنوع ← توان ← توقع ← تکان ← قانع ← قنات ← قنوت ← کتان ← تقوا ← قناعت 14

جواب آمیرزا مرحله 2555

خون ← یون ← زین ← دیو ← دین ← وزن ← میخ ← مزد ← زوم ← زخم ← موز ← نخود ← وخیم ← مخزن ← دوزخ ← زمین ← ونیز ← خمین ← مدیون 19

جواب آمیرزا ‌‌آپدیت خرداد 1402

بازی امیرزا تاریخ 1402/03/19 اپدیت داد و جواب هاشو در کمترین زمان ممکن با کمک شما دوستان اپدیت کردیم..

جواب آمیرزا مرحله 2556

جنگ ← گنج ← نوح ← گوی ← یون ← جین ← جیب ← جوی ← گیج ← وحی ← جنوب ← گونی ← نجیب

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۵۵۷

ظهر ← قوی ← یقه ← ریه ← وهم ← ورق ← ورم ← مور ← قوه ← قهر ← قمه ← هرم ← قیمه ← میوه ← ظهور ← قوری ← مقوی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2558

پوک ← اشک ← دوش ← دوک ← شاد ← شوک ← پاک ← کدو ← کشو ← اشپز ← پزشک ← پوشک ← کادو ← پوشاک

جواب بازی آمیرزا مرحله 2559

ارگ ← همت ← تره ← هرم ← مهم ← مرگ ← مته ← گره ← گرما ← مرهم ← مرام ← متهم ← ماهر ← ماتم ← تمام ← ترمه ← اهرم ← مرمت ← مهارت ← گمراه

جواب بازی آمیرزا مرحله 2560

مرغ ← سرم ← سرو ← غسل ← غول ← لمس ← لوس ← سیر ← سیم ← ریل ← ریمل ← رسول ← ولرم ← مغول ← سمور ← لیمو ← موسیر ← سیمرغ

جواب بازی آمیرزا مرحله 2561

بوس ← بوق ← بوم ← فوم ← قسم ← قفس ← قوم ← قوچ ← وقف ← چسب ← چوب ← سقف ← موفق

حل بازی آمیرزا مرحله 2562

الو ← اجل ← اوج ← جام ← طلا ← طول ← موج ← یال ← امل ← میل ← جمال ← لیمو ← ویلا ← مایو ← اجیل

جواب امیرزا مرحله 2563

اوج ← جوش ← زوج ← عاج ← عبا ← عزا ← وبا ← وجب ← اشوب ← بازو ← جواب ← جواز ← شجاع ← عاجز ← واجب ← بازجو

جواب آمیرزا مرحله 2564

عدس ← عدسی ← تاس ← داس ← یاس ← دعا ← عید ← ساعت ← ساعد ← ستاد ← عادت ← سعید ← اسیا ← تاید ← اسید ← استاد ← سعادت ← عیادت ← اعتیاد

جواب آمیرزا مرحله 2565

دنبه ← دبه ← دفن ← دوش ← شهد ← نوه ← هدف ← هود ← بنفش ← بنفشه ← دشنه ← بوفه ← هدفون

جواب آمیرزا مرحله 2566

برف ← کفن ← کفر ← کبد ← ورد ← نوک ← کور ← فکر ← رکب ← رکن ← دوک ← درک ← درو ← فنر ← فندک ← فرود ← کبود ← کندو ← بندر ← نبرد ← کنف

جواب بازی آمیرزا مرحله 2567

عمر ← منع ← نرم ← نهر ← هرم ← چرم ← چمن ← منچ ← مهره ← نعره ← نمره ← چهره

جواب آمیرزا مرحله 2568

دقل ← عدل ← عقد ← عقل ← علف ← فعل ← قفل ← قلک ← کیف ← قیف ← قید ← عید ← دلقک ← کلید

‌جواب آمیرزا مرحله 2569 آمیرزا

آهو ← اوج ← لجن ← جان ← جهل ← هلو ← آرنج ← لانه ← روان ← جوهر ← ← جوان ← ناله ← جهان ← هاون ← جارو ← نهال ← نجار ← جواهر ← جانور ← جوانه ← هنرجو 21

جواب آمیرزا مرحله 2570

بزم ← رزم ← رعب ← زره ← زهر ← عرب ← مهر ← مزه ← برنز ← نعره ← منبع ← مربع ← همزن ← نمره ← بهمن ← منبر ← هرمز ← مزرعه ← برنزه 19

جواب آمیرزا مرحله 2571

جسد ← درس ← سرد ← سفر ← پسر ← فرج ← فرد ← فکر ← پدر ← سپر ← پفک ← کدر ← کرج ← کفر ← کرفس 15

جواب آمیرزا مرحله 2572

بنر ← نبض ← ناب ← بنا ← رضا ← رطب ← ضرب ← وطن ← ضبط ← نوار ← طناب ← انبر ← باور ← بانو ← باطن ← روان ← ضربان ← رضوان ← روبان 19

جواب آمیرزا مرحله 2573

سفت ← سوت ← فتح ← فوت ← فوم ← محو ← مست ← مفت ← سیم ← تیم ← وحی ← حیف ← یوسف ← مسیح 14

جواب آمیرزا مرحله 2574

دوک ← زوم ← مزه ← موز ← هود ← وهم ← پوک ← ← کمپ ← کود ← کوه ← مکه ← موزه ← پوزه ← کوزه ← دگمه 15

جواب آمیرزا مرحله 2575

لبو ← بوق ← قطب ← دقل ← طاق ← طبل ← طلا ← قلب ← طول ← قلاب ← قطاب ← طلاق ← قالب ← بلوط ← قبول ← باطل ← ← داوطلب ← 17

جواب آمیرزا مرحله 2576

شال ← شمع ← شنا ← شنل ← علم ← ماش ← مام ← نعل ← شمال ← عالم ← عمان ← مانع ← مشعل ← معلم ← معما…15

جواب آمیرزا مرحله 2577

کیپ ← اشک ← مشک ← پاک ← کیش ← پشم ← کمپ ← کپی ← زیپ ← پیک ← یشم ← کاشی ← پیام ← پیاز ← پشمک ← پزشک ← زکام ← مشکی ← آشپز ←

جواب آمیرزا مرحله 2578

طاق ← طلا ← قطر ← چاق ← چال ← ایل ← چای ← قیر ← ← طلاق ← قارچ ← قطار ← ریال ← قالی ← لایق ← قاری ← 15

جواب آمیرزا مرحله 2579

جسم ← ستم ← قتل ← قسم ← قلم ← لمس ← ملس ← مگس ← گسل ← تجسم ← تجمل ← قسمت ← مجلس ← مستقل

جواب آمیرزا مرحله 2580

برج ← تبر ← ترب ← رعب ← رعد ← تیر ← جیب ← جیر ← عیب ← تعجب ← عبرت ← دبیر ← رعیت ← عجیب ← عربی ← تجربی 16

جواب آمیرزا مرحله 2581

لپه ← کیپ ← پیچ ← ریه ← کپی ← پرچ ← پیک ← کلر ← چکه ← چرک ← پلک ← پله ← کچل ← هیکل ← پیله ← کلیه ← پیچک ← پیکر 18

جواب آمیرزا مرحله 2582

گوشت ← گوجه ← هجوم ← توهم ← توجه ← گوش ← وهم ← همت ← موش ← موج ← مشت ← شوم ← شوت ← شته ← جوش ← جهت 16

جواب آمیرزا مرحله 2583

دار ← دما ← کمد ← اردک ← اکرم ← مادر ← مدرک ← کارد ← کریم ← ریکا ← امید ← مدیر ← دریا ← ضمیر ← مریض

جواب آمیرزا مرحله 2584

آلو ← آیه ← لوح ← آمل ← میله ← میوه ← مایو ← ماهی ← حلیم ← ویلا ← محله ← محال ← حوله ← حمله ← حلوا ← لیمو ← ملیح ← الویه ← هیولا

جواب بازی آمیرزا مرحله 2585

الک ← کیک ← لاک ← لبو ← کال ← کبک ← کلک ← بیل ← کوک ← ایل ← ویلا ← کیلو ← وکیل ← کابل ← بلوک ← کوکب ← لوبیا ← کولاک

جواب بازی آمیرزا مرحله 2586

اشک ← گنج ← گدا ← کنج ← کاج ← شنا ← شاد ← جنگ ← جشن ← جدا ← دنج ← دنا ← دکان ← دانش ← کنجد ← گشاد ← اندک ← گنجشک

جواب آمیرزا مرحله 2587

افق ← وقف ← وان ← نقل ← نفس ← نسل ← سقف ← قول ← قفس ← انس ← قفل ← فنس ← نفاق ← سوال ← سفال ← سالن ← فانوس

جواب آمیرزا مرحله 2588

دار ← نهر ← نشر ← نان ← شهد ← دنا ← شنا ← ارشد ← نهاد ← نرده ← ناشر ← شاهد ← رنده ← دهان ← دشنه ← دانه ← دانش ← شانه ← هشدار ← راننده

جواب آمیرزا مرحله 2589

سوپ ← سپر ← سکو ← غسل ← غول ← پسر ← پلک ← پول ← کسر ← کسل ← کلر ← کور ← پولک ← کولر ← کپسول

حل بازی آمیرزا مرحله 2590 به بعد

..

جواب بازی آمیرزا مرحله 2590

ترن ← تنگ ← لنگ ← تیر ← نیت ← انگل ← تینر ← گاری ← تایر ← رتیل ← لیتر ← ریال ← گران ← لنگر ← گالن ← گیتار ← گیلان ← گالری ← نارگیل ← گرانیت

جواب بازی آمیرزا مرحله 2591

دام ← دعا ← دما ← عمد ← عید ← معاد ← پماد ← پیام ← امید ← مایع ← دایی ← پیدا ← دمپایی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2592

الک ← لاک ← قلک ← قلب ← قزل ← کال ← زبل ← قاب ← خلق ← خاک ← خال ← بقا ← خلاق ← قالب ← قلاب ← خالق ← بزاق ← کابل ← زابل

جواب بازی آمیرزا مرحله 2593

بام ← باک ← بوم ← حوا ← حکم ← ذوب ← محو ← محک ← وام ← وبا ← کذب ← کما ← حاکم ← مذاب ← باکو

جواب بازی آمیرزا مرحله 2594

ارس ← رقص ← ساق ← قرص ← قرن ← نقص ← یاس ← قیر ← سارق ← قرآن ← ناصر ← ناقص ← ساری ← سینا ← قناری ← نیاسر

جواب بازی آمیرزا مرحله 2595

جشن ← جوش ← وان ← نیش ← جهان ← شانه ← نجوا ← هاون ← آینه ← جیوه ← هویج ← جوانه ← شاهین ← آویشن ← هیجان ← یونجه

جواب بازی آمیرزا مرحله 2596

بلا ← دعا ← رعب ← رعد ← عبا ← عدل ← عرب ← چرب ← دلار ← دلبر ← عابر ← عادل ← لعاب ← چادر ← دالبر ← دلربا

جواب بازی آمیرزا مرحله 2597

داس ← ساق ← شاد ← شنا ← قدس ← قند ← نقش ← دنا ← آسان ← آشنا ← انشا ← دانا ← دانش ← شانس ← قناد ← نقاش

جواب بازی آمیرزا مرحله 2598

درز ← کدر ← سگک ← گرز ← زنگ ← سنگ ← زرد ← رکن ← رنگ ← درک ← زرنگ ← سرنگ ← سنگک ← نرگس ← کندر ← کنگر ← گردن ← زردک ← سنگر ← کرگدن

جواب بازی آمیرزا مرحله 2599

کیف ← بال ← کلاف ← گلف ← آبی ← لاک ← کال ← کابل ← گلاب ← گلابی ← فلک ← الک ← ایل ← ایفل ← کافی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2600

تنگ ← دیگ ← دیس ← دین ← نیت ← گیس ← سید ← گند ← گود ← سوگ ← سوت ← سنگ ← سنت ← دست ← سنتی ← تنیس ← ستون ← دوست ← گونی ← گیسو ← سوگند

جواب آمیرزا 2600 به بعد

تمام پاسخ های جدیدترین مراحل بازی امیرزا به تفکیک مراحل در اختیار شما قرار گرفته است. در ادامه همراه سایت فاوینو باشید.

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 2600

تنگ ← دیگ ← دیس ← دین ← نیت ← گیس ← سید ← گند ← گود ← سوگ ← سوت ← سنگ ← سنت ← دست ← سنتی ← تنیس ← ستون ← دوست ← گونی ← گیسو ← سوگند

جواب بازی آمیرزا مرحله 2601

جسد ← جسم ← جنس ← جنگ ← هند ← دنج ← نجس ← سمج ← مگس ← گنج ← سنگ ← سهم ← سنجد ← سهند ← سجده ← جهنم ← مسجد ← گندم ← مهندس

جواب آمیرزا مرحله 2602

تار ← ترن ← مرغ ← تمر ← تند ← مدت ← داغ ← متر ← منت ← ران ← رند ← غار ← مادر ← دماغ ← دامن ← دارت ← تمدن ← غارت ← نادر ← درمان

جواب آمیرزا مرحله 2603

اوج ← ولع ← وفا ← وان ← نفع ← نعل ← فنا ← فلج ← فعل ← نجف ← فال ← علف ← عفو ← عاج ← جعل ← جان ← علاج ← عجول ← جوان ← فاعل ← جلفا

پاسخ امیرزا مرحله 2604

جهت ← جنت ← زوج ← نوه ← نیت ← تیز ← زین ← جین ← توجه ← هویج ← هویت ← جیوه ← نیزه ← وزنه ← جزوه ← نتیجه ← تجزیه ← تجویز ← توهین ← زیتون ← یونجه 21

جواب بازی امیرزا مرحله 2605

بند ← نبش ← نیش ← دین ← یزد ← زین ← بید ← شیب ← دبی ← بنز ← بینش ← بینی ← دیزی ← دینی ← زینب ← 15

جواب آمیرزا مرحله 2606

تشک ← کفش ← کشو ← کته ← کتف ← وقف ← وقت ← قوت ← فوت ← شوک ← شوق ← شوت ← شفق ← شکوه ← توقف ← کوفه ← شکوفه ← کوفته ← 18

جواب آمیرزا مرحله 2607

طاق ← طلا ← قلم ← نطق ← نقل ← یال ← طلاق ← مطلق ← منطق ← منقل ← ناقل ← قالی ← لایق ← قیام ← قایم ← قلیان 16

جواب آمیرزا مرحله 2608

خال ← حیا ← سیل ← یاس ← خیس ← کسل ← کال ← سیخ ← ساک ← لاک ← خاک ← کاخ ← سلاخ ← ساحل ← اسکی ← خیال ← خالی ← کلاس ← کلیسا ← 19

جواب امیرزا مرحله 2609

جبر ← رنج ← زبل ← زجر ← لجن ← لنز ← زین ← جیب ← برنج ← برنز ← زینب ← نجیب ← لیزر ← زنجیر ← زنبیل ← برزیل ← لبریز ← زنجبیل ← 18

جواب آمیرزا مرحله 2610

پیک ← یدک ← کپی ← پیر ← ریا ← کیپ ← پدر ← پاک ← کدر ← کادر ← پیدا ← ریکا ← دریا ← پریا ← پارک ← پیکر ← اردک ← پراید ← 18

جواب امیرزا مرحله 2611

اشک ← نوک ← نقش ← لاک ← قول ← شکل ← قلک ← شنل ← شنا ← شال ← الک ← شوق ← کال ← شلاق ← لواش ← نقاش ← واکنش ← لواشک ← 18

جواب امیرزا مرحله 2612

وجد ← کند ← کنج ← کدو ← کاج ← دنا ← دوک ← جوک ← داغ ← جغد ← جدا ← دوغ ← دکان ← نجوا ← جوان ← کادو ← جواد ← کنجد ← کندو ← جادو ← وجدان 21

جواب امیرزا مرحله 2613

بخت ← فسخ ← سفت ← سرب ← پخت ← رخت ← مست ← ختم ← خرس ← ترب ← تخم ← تبر ← برس ← خبر ← مفت ← رستم ← تبسم ← بستر ← مخرب ← مرتب ← تمسخر 21

جواب آمیرزا مرحله 2614

زره ← هرم ← لرز ← مزه ← ارزن ← هرمز ← نهال ← نمره ← نماز ← نامه ← ناله ← منها ← منزل ← لانه ← لازم ← زمان ← هزار ← همزن ← نرمال ← مناره ← راهزن 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2615

جغد ← جوش ← درو ← دوش ← دوغ ← رشد ← روش ← شور ← غرش ← وجد ← ورد ← دروغ ← شرور ← غرور 14

جواب بازی آمیرزا مرحله 2616امیرزا

منو ← شاه ← شنا ← وام ← شوم ← ماش ← هوش ← نان ← وهم ← نوه ← هاون ← هاشم ← نشان ← نامه ← ماشه ← شنوا ← نهان ← شانه ← نمونه ← 19

جواب بازی آمیرزا مرحله 2617

لخت ← اجل ← فرج ← تاج فال ← تلخ ← تلف ← جفت ← فلج ← خال ← خرج ← خفت ← خلاف ← خارج ← تاجر ← اختر ← آخرت ← خجالت 18

جواب آمیرزا مرحله 2618

ملت ← تاس ← محل ← مام ← لمس ← ماست ← سلام ← مسلح ← سالم ← حمام ← حالت ← تمام ← تماس ← ساحل ← املت ← سلامت ← تمساح ← مساحت 18

حل امیرزا مرحله 2619

لبو ← دبه ← هود ← دوک ← دکل ← زبل ← هلو ← لکه ← کلبه ← کبود ← بزدل ← کوزه ← بلوک ← بلوز ← لوزه ← کوله ← دوبله 17

جواب امیرزا مرحله 2620

اخم ← انگ ← خام ← خان ← خون ← وام ← وان ← وطن ← گاو ← خطا ← اخمو ← خانم ← واگن ← گمان 14

جواب امیرزا مرحله 2621

کیپ ← کیش ← نوه ← نوک ← پشه ← نیک ← پهن ← پیک ← پوک ← کشو ← کهن ← کوپه ← پوشک ← پوشه ← پنکه ← شکوه ← کینه ← شوکه 18

جواب امیرزا مرحله 2622

آغل ← دیو ← غول ← غزل ← غاز ← وزغ ← دوغ ← داغ ← غزال ← زالو ← زیاد ← ویلا ← زیلو ← لوزی ← ویزا ← یلدا ← ایزد ← زغال ← ایدز 19

جواب امیرزا مرحله 2623

اسب ← برس ← یاس ← سیب ← سیر ← بهار ← هراس ← آسیب ← سیاه ← اسیر ← سایه ← ریسه ← سهراب ← سیاره ← سیراب ← سیرابی 16

حل امیرزا مرحله 2624

تور ← جیر ← تیم ← تیر ← موم ← موج ← مور ← متر ← مجرم ← مجری ← مترو ← ریتم ← مریم ← تورم ← مترجم ← ترمیم

جواب امیرزا مرحله 2625

فطر ← طفل ← طول ← فلج ← فلک ← فکر ← لطف ← کرج ← کفر ← کلر ← کور ← جوک ← کولر 13

جواب امیرزا مرحله 2626

خشم ← زخم ← زوم ← شخم ← شوخ ← شوم ← مزه ← موز ← موش ← هوش ← وهم ← خوشه ← موزه ← خوشمزه 14

حل آمیرزا مرحله 2627

سنگ ← سود ← سوگ ← ننگ ← گند ← گود ← گیس ← دیو ← دیگ ← دیس ← گینس ← نگین ← یونس ← گیسو ← گونی ← سوگند ← سنگین 17

حل آمیرزا مرحله 2628

گوی ← شیب ← گاز ← گاو ← گوش ← آبی ← گویش ← ویزا ← زیبا ← آشوب ← گوشی ← بازی ← گواش ← بازو ← آویز ← یوگا ← بازیگوش 17

جواب امیرزا مرحله 2629

رعب ← بنر ← ترب ← رکب ← بکر ← تنبک ← تنور ← تنوع ← برکت ← رکوع ← عبرت ← عبور ← کربن ← تبرک ← بتون ← کبوتر ← عنکبوت 17

جواب امیرزا مرحله 2630

رود ← کفر ← کتف ← فکر ← فوت ← کود ← کور ← دوک ← دوغ ← تور ← دکور ← فرود ← فروغ ← دفتر ← دروغ ← کفتر ← دکتر ← تفکر 18

جواب آمیرزا مرحله 2631

آهو ← کهن ← کته ← تور ← نهر ← کوره ← کاهو ← هاون ← نکته ← روان ← تنور ← تنها ← نوار ← تهران ← کارتن ← ترانه ← کوتاه ← تانکر ← کارون ← کارتون 20

جواب امیرزا مرحله 2632

رنج ← برج ← ناب ← جان ← نهر ← نمره ← نجار ← منبر ← مربا ← ماهر ← آرنج ← جهان ← بهمن ← بهار ← برنج ← اهرم ← انبه ← جهنم ← مرجان ← هنجار ← مهربان 21

جواب امیرزا مرحله 2633

رام ← موش ← شوم ← شمع ← ماش ← شعر ← شعور ← شعار ← شورا ← شروع ← شیوع ← شاعر ← واشر ← شیار ← مایو ← شایع ← شرعی ← مشاور ← عشایر 19

جواب امیرزا مرحله 2634

قوی ← تاک ← قوت ← ورق ← وقت ← قیر ← تیر ← کویت ← کروی ← کتری ← ریکا ← تقوا ← کویر ← ترقی ← کارت ← وقار ← قوری ← رویا ← اورکت ← تاریک ← یاقوت 21

جواب آمیرزا مرحله 2635

دعا ← عدل ← عزا ← یال ← لیز ← یزد ← عید ← علی ← عادل ← یلدا ← ایزد ← زیاد ← ایدز ← عالی ← عادی ← عزیز 16

پایان بروزرسانی آمیرزا 20 خرداد 1402 

============================

شروع جواب امیرزا آپدیت 26 تیرماه 1402

مثل همیشه عمو ستار نظریان از ایلام زحمت ارسال حجم زیادی از پاسخ های امیرزا رو کشیدن..

جواب بازی امیرزا مرحله 2636 به بعد

هلو ← دره ← درو ← گلو ← دهل ← گله ← رود ← گره ← لگد ← گود ← هود ← ورد ← گروه ← گرده ← خردل ← لودر ← روده ← دوره ← گردو ← گوهر ← دلخور 21

جواب آمیرزا مرحله 2637

اصل ← دین ← دنا ← صدا ← ریل ← رند ← رصد ← صندل ← نادر ← صیاد ← دلار ← دریا ← دنیا ← دریل ← دلیر ← یلدا ← صادر ← دینار ← صندلی 19

جواب آمیرزا مرحله 2638

الک ← کال ← محک ← کلم ← حکم ← لغت ← تاک ← حالت ← حکمت ← غلام ← غلتک ← مالک ← متکا ← محال ← املت ← کامل ← کلاغ ← کلام ← حاکم ← کمال ← تکامل 21

جواب آمیرزا مرحله 2639

تلخ ← تلف ← تله ← سخت ← سفت ← سهل ← فال ← فسخ ← لخت ← هتل ← خاله ← خسته ← خلاف ← سفال ← سفته ← تفاله 16

جواب آمیرزا مرحله 2640

رصد ← داغ ← صاف ← صدا ← صدف ← صفر ← غار ← صفا ← یاد ← دیر ← اصغر ← صیاد ← دریغ ← دریا ← فارغ ← فردا ← غدیر ← صفرا ← صادر ← ردیف ← فریاد 21

جواب آمیرزا مرحله 2641

چرم ← ماه ← چای ← هرم ← ریل ← یال ← ریمل ← ماهی ← ریال ← اهرم ← چاله ← چاره ← ماهر ← ماله ← لیره ← مچاله ← ملایر 17

جواب آمیرزا مرحله 2642

ارس ← تاج ← مات ← عاج ← سمج ← جسم ← سرما ← سرعت ← ساعت ← رستم ← راست ← تماس ← تراس ← تجسم ← تاجر ← ماست ← مرجع ← جسارت ← عمارت 19

جواب آمیرزا مرحله 2643

آلجواب آمیرزا مرحله دل ← پند ← پیدا ← پلید ← مدنی ← یلدا ← امید ← پیام ← پماد ← پدال ← نماد ← مدال ← لامپ ← دامن ← پیمان ← دینام ← دیپلم ← میلاد ← میدان 20

جواب آمیرزا مرحله 2644

باغ ← بغض ← داغ ← غاز ← غضب ← غیب ← یزد ← آبی ← بید ← بازی ← غایب ← زیبا ← ایزد ← زیاد ← ایدز 15

جواب آمیرزا مرحله 2645

آلو ← تیر ← صوت ← تور ← وصل ← اصل ← تاول ← صورت ← وصلت ← ویلا ← رتیل ← وصیت ← تصور ← صلوات ← ولایت ← صورتی ← تصویر ← روایت 18

جواب آمیرزا مرحله 2646

آینه ← شنا ← پشه ← پهن ← ریه ← شانه ← ناشر ← پاره ← شیره ← پناه ← پایه ← ریشه ← پنیر ← پریا ← شاهین ← پاشنه ← پیراهن ← پریشان ←

جواب آمیرزا مرحله 2647

تاس ← تند ← داس ← دست ← سینه ← نسیه ← هستی ← اسید ← سایه ← سهند ← تنیس ← ساده ← دهات ← دانه ← تنها ← سیاه ← ناهید ← آینده ← آستین ← هدایت ← هندسی

جواب آمیرزا مرحله 2648

گیس ← ریگ ← تیر ← خیس ← سرخ ← سخت ← سیخ ← خرس ← ارگ ← رخت ← راست ← خیار ← گاری ← آخرت ← خسارت ← تاریخ ← گیتار ← استخر ← سیگار ← 19

جواب آمیرزا مرحله 2649

گرز ← ارگ ← باج ← زوج ← زجر ← برج ← برگ ← زبر ← جگر ← جبر ← واجب ← جارو ← گراز ← بزرگ ← باور ← بازو ← ابرو ← جواب ← ارزو ← جوراب 20

جواب آمیرزا مرحله 2650

آهو ← اوج ← خرج ← خطر ← خطا ← جارو ← جوهر ← خارج ← خاور ← خروج ← رواج ← جواهر ← خاطره ← خواهر 14

جواب آمیرزا مرحله 2651

رسم ← رند ← سرد ← سطر ← طرد ← کمد ← مسن ← کند ← مکر ← نمد ← نمک ← کدر ← کمند ← مسکن ← مدرک ← کندر ← سمندر 17

جواب آمیرزا مرحله 2652

تند ← همت ← مته ← جنت ← جنم ← دنج ← دنا ← تمدن ← نجات ← دهات ← دانه ← جهنم ← جهان ← جهاد ← جامد ← جاده ← تنها ← مجتهد ← دامنه ← همدان 20

جواب آمیرزا مرحله 2653

یقه ← شرق ← شهد ← قیر ← قهر ← یراق ← شیره ← ریشه ← شهید ← دایه ← ارشد ← رشید ← شیار ← قاره ← شاهد ← شادی ← هشدار ← دایره ← داریه 19

جواب آمیرزا مرحله 2654

ابر ← باغ ← بام ← غار ← غرب ← مرغ ← غیب ← بیم ← غریب ← مربی ← مغرب ← غایب ← مربا ← غبار ← امیر ← بیمار ← مرغابی 17

جواب آمیرزا مرحله 2655

لگن ← جیب ← ریگ ← ریل ← بنر ← گنج ← گیج ← جیر ← لجن ← رنگ ← رنج ← جگر ← جنگ ← جنگل ← لنگر ← برنج ← نجیب ← 17

جواب بازی امیرزا مرحله 2656

خشن ← خشک ← خنک ← رکن ← شرک ← نرخ ← نشر ← نیش ← شیخ ← نیک ← کیش ← شریک ← شیرین ← نیشکر 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2657

تلخ ← عود ← خال ← عدل ← دعا ← ولع ← تاول ← وداع ← عادت ← دولت ← دوخت ← خلوت ← تولد ← دعوت ← دعوا ← دخالت ← عدالت ← تعادل ← ولادت 19

جواب بازی امیرزا مرحله 2658

اسب ← عرب ← عبا ← عار ← ضرب ← عرض ← سبز ← سرب ← زبر ← رعب ← رضا ← ساز ← عزا ← عابر ← عباس ← بارز ← سرباز ← بازرس 18

جواب بازی امیرزا مرحله 2659

بها ← اسب ← حبس ← شاه ← یاس ← سیب ← آبی ← شیب ← حیا ← حساب ← شهاب ← آسیب ← سیاه ← سایه ← شبیه ← 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2660

دمل ← عدس ← عدل ← عسل ← عمد ← عمل ← لمس ← لگد ← مدل ← ملس ← مگس ← گسل ← معدل 13

جواب بازی امیرزا مرحله 2661

سهم ← فهم ← ملس ← مگس ← گسل ← گلف ← گله ← گیس ← سیم ← فیل ← فسیل ← میله ← فیله ← فیلم ← گلیم ← 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2662

آقا ← بال ← بزم ← زبل ← قاب ← قلب ← قلم ← مبل ← بالا ← بزاق ← زابل ← قالب ← قلاب ← لازم ← اقبال 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2663

سهل ← فنر ← لوس ← نسل ← نفس ← نهر ← نوه ← هرس ← هلو ← هوس ← فنس ← رسول ← سرفه ← سفره ← سوره ← سوله ← 16

جواب بازی امیرزا مرحله 2664

خرج ← زره ← زجر ← خوب ← خزر ← زهر ← ورز ← جزر ← جبر ← بره ← جزوه ← خروج ← روزه ← جوهر ← برزخ ← خربزه ← بهروز ← 17

جواب بازی امیرزا مرحله 2665

جدا ← جفا ← دار ← فرج ← فکر ← کاج ← جیر ← کرج ← کفر ← کیف ← اردک ← رایج ← دریا ← کافر ← ردیف ← کادر ← فردا ← ریکا ← فریاد ← 19

جواب بازی امیرزا مرحله 2666

ترن ← تنگ ← رنگ ← صرع ← عصر ← علت ← لگن ← نعل ← صنعت ← عنصر ← لعنت ← لنگر ← صنعتگر ← 13

جواب بازی امیرزا مرحله 2667

گور ← ارگ ← برج ← برگ ← گرد ← گدا ← درو ← جبر ← گود ← جگر ← گردو ← داور ← جواب ← جارو ← جادو ← باور ← اردو ← گرداب ← جوراب ← جادوگر 20

جواب بازی امیرزا مرحله 2668

تاج ← جفت ← دام ← صاف ← صدا ← صدف ← صفت ← مات ← مدت ← مفت ← صفا ← جامد ← صدام ← تصادف ← 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2669

آذر ← اذن ← ذکر ← رکن ← پاک ← پکن ← پیک ← کیپ ← پارک ← کنار ← پنیر ← ریکا ← پریا ← پیکر ← پیکان ← 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2670

برق ← بوق ← قاب ← قبر ← وبا ← ورق ← بقا ← قیر ← قوی ← ابرو ← باور ← براق ← قاری ← رقیق ← قایق ← قوری 16

جواب بازی امیرزا مرحله 2671

تاس ← توپ ← سخت ← سوت ← سوپ ← پتو ← پست ← ساخت ← سوخت ← پاسخ ← پوست ← سخاوت ← استوا ← پاستا ← اختاپوس 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2672

تاب ← تفت ← توت ← فوت ← وبا ← وفا ← بیت ← بافت ← فتوا ← وفات ← بیتا ← تافت ← تابوت ← تفاوت 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2673

جرم ← رنج ← قدم ← قرن ← قند ← نقد ← دین ← قیر ← جیر ← مجرد ← مرقد ← مدیر ← قمری ← قدیم ← مجری ← مجید ← 16

جواب آمیرزا مرحله 2674

اشک ← تاک ← تشک ← حوا ← شفا ← شوت ← فتح ← کتف ← کشف ← کشو ← شکاف ← فتوا ← وحشت ← وفات ← کاشت ← کفاش 16

جواب بازی آمیرزا مرحله 2675

امت ← مته ← ماه ← مهد ← داغ ← دبه ← تاب ← بهت ← بام ← باغ ← همت ← تباه ← دماغ ← دهات ← ماده ← تابه ← مهتاب 17

مراحل بروزرسانی شده درمورخ 28تیر1402 آمیرزا حل گردیده

جواب آمیرزا مرحله ۲۶۷۶

ارسال شده توسط شیرین خانم. 1402.07.10

تلخ ← تلف ← خشت ← خفت ← خوش ← خوف ← زشت ← زلف ← شوت ← شوخ ← فلز ← لخت ← ولت ← خلوت ← فلوت

ارسال پاسخ های بازی امیرزا از مرحله 2677 به بعد از سوی عمو ستار ایلامی

جواب امیرزا مرحله 2677

برق ← دقل ← رصد ← رقص ← صبر ← قبر ← قرص ← قصد ← قلب ← لقب ← شرق ← دلبر ← شبدر

جواب امیرزا مرحله 2678

آهک ← غار ← چاه ← چاک ← چرک ← چکه ← کاه ← کره ← آچار ← اراک ← چاره ← چراغ ← اکراه

جواب امیرزا مرحله 2679

آهو ← اوج ← بوم ← جمع ← عاج ← عبا ← ماه ← موج ← وهم ← جعبه ← جمعه ← جواب ← هجوم ← واجب ← جامعه

جواب امیرزا مرحله 2680

گود ← گاو ← اول ← خال ← خان ← خدا ← خون ← گلو ← نخل ← دنا ← وال ← گالن ← داخل ← انگل ← الگو ← واگن ← نخود ← گودال ← النگو ← گلدان ← الوند ←

جواب امیرزا مرحله 2681

اوج ← جدا ← جوش ← دوش ← شاد ← شوق ← قاب ← قبا ← وجد ← بقا ← آشوب ← جادو ← جواب ← جواد ← واجب

جواب امیرزا مرحله 2682

بدن ← بنا ← خان ← خدا ← دفن ← فنا ← ناب ← نفخ ← دنا ← خفا ← آباد ← آبان ← دانا ← ناخدا

جواب امیرزا مرحله 2683

آلو ← لبو ← سوت ← سبز ← زبل ← لوس ← وال ← بلا ← باز ← اسب ← بوس ← تاول ← بلوز ← زالو ← بازو ← سوال ← لباس ← زابل ← تابلو

جواب امیرزا مرحله 2684

زوج ← قوز ← قوه ← گوی ← یوز ← گیج ← یقه ← قوی ← جزوه ← گوجه ← گیوه ← هویج

جواب بازی آمیرزا مرحله 2685

آفت ← تیر ← تیپ ← پدر ← فرد ← ترد ← تار ← دارت ← فردا ← پیدا ← تایر ← ردیف ← دریا ← پریا ← فتیر ← دفتر ← پراید ← فریاد

جواب بازی آمیرزا مرحله 2686

ترن ← تلخ ← تند ← خرد ← رخت ← رند ← لخت ← لغت ← نخل ← نرخ ← خردل ← دختر ← درخت

جواب بازی آمیرزا مرحله 2687

علف ← تلف ← ذات ← ذلت ← عفت ← فال ← فعل ← لذت ← مات ← مال ← مفت ← املت ← عالم ← فاعل ← فعال ← علامت 16

جواب بازی آمیرزا مرحله 2688

اتش ← تیغ ← تار ← شتر ← شصت ← غار ← تیر ← ترشی ← تایر ← شیار ← شاتر ← آشتی ← غارت ← اصغر ← ارتش ← غیرت ← تراش

جواب بازی آمیرزا مرحله 2689

لچک ← کله ← فکر ← هلو ← کوچ ← چکه ← کفر ← کلر ← کچل ← کهف ← کوچه ← کوله ← کولر ← فرچه ← چروک ← فلکه ← کوره ← کوفه ← کلوچه

جواب بازی آمیرزا مرحله 2690

باج ← بام ← جام ← حجم ← حکم ← محو ← محک ← موج ← وبا ← کاج ← جوک ← جواب ← حاکم ← حجاب ← باکو ← کوبا

جواب بازی آمیرزا مرحله 2691

آقا ← خال ← خدا ← خلق ← داس ← دقل ← ساق ← سال ← قدس ← خالق ← خلاق ← داخل ← اخلاق ← سالاد

جواب بازی آمیرزا مرحله 2692

برگ ← برج ← جبر ← جزر ← جگر ← روز ← زبر ← زجر ← زوج ← زور ← ضرب ← ورز ← گرز ← گور ← بزرگ

جواب بازی آمیرزا مرحله 2693

کود ← حمد ← حکم ← دام ← کدو ← دوک ← محو ← محک ← کمد ← کادو ← واحد ← مداح ← دوام ← مواد ← حاکم ← مداوا ← کاموا

جواب بازی آمیرزا مرحله 2694

برق ← بند ← بکر ← درک ← رند ← رکن ← قبر ← قرن ← قند ← کبد ← کدر ← رکب ← بندر ← نبرد ← کربن ← کندر

جواب بازی آمیرزا مرحله 2695

آغل ← گسل ← نسل ← لگن ← لغت ← غسل ← سنت ← سنگ ← تنگ ← تاس ← انس ← ساتن ← غلات ← انگل ← گالن ← سالن ← سانت ← گلستان

جواب بازی آمیرزا مرحله 2696

فال ← نظر ← ناب ← لفظ ← فنر ← فنا ← نفر ← بنر ← ران ← بنا ← بلا ← برف ← بال ← ظرف ← بالن ← ناظر ← انبر

جواب بازی آمیرزا مرحله 2697

ملس ← سال ← لمس ← مگس ← چال ← گام ← گسل ← آمل ← امگا ← سالم ← سلام ← املا ← اسلام ← الماس ← امسال ← ماسال

جواب بازی آمیرزا مرحله 2698

ارگ ← گرگ ← ترن ← تره ← گره ← تنگ ← رنگ ← نهر ← آهنگ ← گناه ← گران ← تگرگ ← تنها ← نگاه ← تهران ← ترانه ← آهنگر ← گرگان

جواب بازی آمیرزا مرحله 2699

درس ← دیو ← سیر ← ورد ← سید ← سفر ← سود ← سرو ← رود ← دوغ ← درو ← فرود ← دروغ ← سفید ← سفیر ← سرود ← غدیر ← فردوسی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2700

جان ← جفا ← جنس ← نجس ← نفس ← وفا ← یاس ← نجف ← فنس ← نساج ← جوان ← سویا ← نجوا ← نفیس ← یوسف ← سیفون ← آیفون ← اسفنج ← فانوس ← یاسوج

جواب بازی آمیرزا مرحله 2700

جان ← جفا ← جنس ← نجس ← نفس ← وفا ← یاس ← نجف ← فنس ← نساج ← جوان ← سویا ← نجوا ← نفیس ← یوسف ← سیفون ← آیفون ← اسفنج ← فانوس ← یاسوج

جواب بازی آمیرزا مرحله 2701

ساز ← غاز ← مغز ← یاس ← سیم ← زیپ ← سمی ← میز ← سیما ← پیاز ← پیام ← سایز ← پیغام

جواب بازی آمیرزا مرحله 2702

دقل ← کیش ← میش ← کلم ← مشک ← مدل ← قلک ← مشق ← قشم ← قدم ← شکم ← شکل ← قلم ← شلیک ← مشکل ← کلید ← دلقک ← مشکی ← قدیم

جواب بازی آمیرزا مرحله 2703

شمع ← شکل ← شکم ← ضلع ← علم ← عمل ← محض ← محل ← محک ← مشک ← ملک ← کلم ← شمعک ← مشعل ← مشکل

جواب بازی آمیرزا مرحله 2704

قند ← خوف ← دفن ← دقت ← فوت ← قوت ← نفت ← نفخ ← وقف ← توقف ← خندق ← دوخت ← فندق ← قنوت ← نخود ← تند

جواب بازی آمیرزا مرحله 2705

مکه ← اخم ← کره ← کاخ ← خاک ← خرم ← پاک ← کمپ ← مهر ← پارک ← پاره ← ماهر ← خمره ← خرما ← خامه ← اهرم ← مکار ← خمپاره ← آمپر

جواب بازی آمیرزا مرحله 2706

مکه ← تره ← تور ← کور ← وهم ← صوت ← ورم ← کوه ← مصر ← همت ← کوره ← مترو ← صورت ← توهم ← تورم ← تصور موکت ← ترمه

جواب بازی آمیرزا مرحله 2707

هرم ← درز ← زرد ← زره ← مزه ← مزد ← دامن ← نمره ← نماز ← نرده ← منها ← زمرد ← همزن ← زمان ← رنده ← دراز ← دانه ← زنده ← دامنه ← همدان

جواب بازی آمیرزا مرحله 2708

گدا ← داس ← داغ ← سال ← غسل ← گسل ← یاس ← سیل ← ایل ← دیگ ← دیس ← یلدا ← اسید ← گیلاس

جواب بازی آمیرزا مرحله 2709

تره ← ریه ← کپی ← کیپ ← پیت ← تیر ← پیک ← کته ← پتک ← رخت ← تپه ← ترکه ← کتری ← تکیه ← تیره ← کهیر ← پیکر ← کرخه ← ترکیه

جواب بازی آمیرزا مرحله 2710

ارگ ← قیر ← گیر ← گیس ← گرز ← گاز ← یاس ← ساق ← رزق ← راز ← سقا ← گراز ← سایز ← سارق ← رازی ← اسیر ← گاری ← زاگرس ← سیگار

جواب آمیرزا مرحله 2711

اوج ← تاج ← جفا ← جفت ← حجت ← حوا ← فتح ← فوت ← وفا ← گاو ← گفت ← حاجت ← فاتح ← فتوا ← وفات

جواب بازی آمیرزا مرحله 2712

ستم ← سهم ← مته ← مست ← مگس ← همت ← گیس ← سیم ← میت ← تیم ← تهی ← تسمه ← هسته ← سمیه ← هستی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2713

خار ← خاک ← خنک ← رکن ← نرخ ← کاخ ← نیک ← نخاغ ← کنار ← خیار ← ریکا ← عینک ← عریان

جواب بازی آمیرزا مرحله 2714

بهت ← شقه ← شته ← شهد ← دشت ← دبه ← دقت ← تاب ← تباه ← تابه ← دهات ← شاهد ← شتاب ← بهشت ← شهاب ← شهادت ← تشابه ← شباهت ← بهداشت

جواب آمیرزا مرحله 2715

تبر ← تشک ← تیر ← شیب ← کشت ← شریک ← ترشی ← کبیر ← کتری ← کتبی ← کشتی ← شربت ← حرکت ← تشکر ← ترشک ← ترشح ← تحرک ← شرکت ← ترکیب ← تبریک ← کبریت

جواب آمیرزا مرحله 2716

جدا ← دار ← دعا ← رعد ← شاد ← شرط ← شعر ← عاج ← عرش ← عطر ← عطش ← ارشد ← شاعر ← شاطر ← شجاع ← شعار

جواب آمیرزا مرحله 2717

اخم ← اپل ← بام ← بنا ← خال ← خام ← خان ← مبل ← ملخ ← ناب ← نخل ← آمل ← بالن ← خانم ← لامپ ← خلبان

جواب بازی آمیرزا مرحله 2718

آغل ← کلم ← کفن ← کال ← کنف ← لاک ← نمک ← فال ← الک ← فلک ← آمل ← مالک ← مکان ← غلام ← کامل ← غافل ← کلاغ ← کلام ← کلمن ← کمان

جواب آمیرزا مرحله 2719

بلع ← الک ← رعب ← عبا ← لاک ← کال ← کلر ← رکب ← اکبر ← رکاب ← عابر ← لعاب ← کابل ← کرال ← کربلا

جواب آمیرزا مرحله 2720

تیر ← سرو ← سوت ← ریه ← وسیع ← هویت ← سریع ← ریسه ← تیره ← ترسو ← وسعت ← عروس ← سوره ← سرعت ← تهوع ← توسعه ← تسویه ← روسیه ← سوریه ← عروسی

جواب امیرزا مرحله 2721

نهر ← پهن ← پیر ← آبی ← انبر ← انبه ← بهار ← پاره ← پناه ← پنبه ← پنیر ← آینه ← پایه ← پیراهن

جواب امیرزا مرحله 2722

آلو ← ملخ ← محو ← لوح ← شوم ← موش ← شاخ ← شخم ← خشم ← اخم ← خوش ← شمال ← لواش ← حلوا ← اخمو ← خاموش ← خوشحال

جواب امیرزا مرحله 2723

اجل ← جان ← جهل ← لجن ← لنز ← نان ← جهاز ← جهان ← لانه ← ناله ← نهال ← نهان ← جنازه ← زنجان

جواب امیرزا مرحله 2724

آلو ← وان ← تاس ← نسل ← لوس ← لذت ← ذات ← ذلت ← سوت ← سنت ← سوال ← سانت ← وانت ← سالن ← ساتن ← تونل ← توان ← تاول ← اونس ← ستون ← ستوان

جواب امیرزا مرحله 2725

مات ← مشق ← مشت ← مدت ← قدم ← شتر ← شرق ← دشت ← ترش ← دقت ← قدرت ← تراش ← مادر ← درشت ← مرشد ← مرقد ← دارت ← مشرق ← ارتش ← مشتاق

جواب امیرزا مرحله 2726

لکه ← جهل ← رنج ← ظهر ← لجن ← نظر ← نهر ← هنر ← کرج ← کره ← کلر ← کله ← کنج ← کنه ← کهن

جواب امیرزا مرحله 2727

برق ← تبر ← ترش ← رشت ← قبر ← شرق ← ارتش ← براق ← ترشح ← راحت ← شتاب ← شراب ← شربت ← تراش ← رقابت

جواب امیرزا مرحله 2728

مضر ← جدا ← جرم ← دام ← رضا ← مرد ← جیر ← مجری ← ماضی ← ضمیر ← دریا ← جامد ← امید ← مجید ← مدار ← مجرد ← مدیر ← مریض

جواب امیرزا مرحله 2729

تاک ← تبر ← تیر ← برکت ← کتری ← زیرک ← بازی ← کتاب ← زکات ← کبریت ← باتری ← ترکیب ← باریک ← تبریک ← زیارت ← تاریک ← تبریز ← باکتری

جواب امیرزا مرحله 2730

آیه ← آهو ← هوش ← شنا ← جوش ← نوه ← جشن ← شانه ← جوان ← شنوا ← هویج ← هاون ← جهان ← آینه ← جیوه ← شاهین ← آویشن ← هیجان ← جوانه

جواب امیرزا مرحله 2731

تار ← ترن ← تره ← حنا ← ران ← رضا ← نهر ← هنر ← تنها ← حاضر ← حضرت ← راحت ← ترانه ← تهران

جواب امیرزا مرحله 2732

برس ← جسم ← سرب ← جیر ← سمج ← سهم ← مهر ← جیم ← سیب ← سیم ← ریه ← بسیج ← بیمه ← مجری ← همسر ← سرمه ← مربی ← جریمه

جواب امیرزا مرحله 2733

آهو ← ارگ ← رفو ← هوا ← وفا ← گاو ← گره ← گور ← رفاه ← گروه ← گوهر ← فواره ← گهواره

جواب امیرزا مرحله 2734

ارج ← تاج ← تاس ← عاج ← عرق ← قعر ← تاجر ← راست ← سارق ← ساعت ← سرعت ← سرقت ← عراق ← جسارت

جواب امیرزا مرحله 2735

بال ← بخت ← بلا ← تاب ← تلخ ← خال ← لخت ← یال ← ایل ← بیت ← چای ← تخیل ← بیات ← بلیت ← خیال ← خالی ← یخچال ← تبخال

جواب امیرزا مرحله 2736

اخم ← خال ← خام ← مال ← ملخ ← گام ← یال ← ایل ← میخ ← غلام ← خیال ← خالی ← خیام ← گلیم

جواب امیرزا مرحله 2737

دوش ← دوک ← شوک ← شکل ← عدل ← عود ← ولع ← پلک ← پول ← پوک ← کدو ← کشو ← کود ← پشکل ← پوشک ← پولک

جواب امیرزا مرحله 2738

وام ← اسم ← مسن ← نام ← وان ← چمن ← منو ← منچ ← اونس ← سمنو ← سونا ← مونس ← ناموس

جواب امیرزا مرحله 2739

آذر ← ذات ← ذرت ← عذر ← مات ← تیر ← میت ← رعیت ← اذیت ← مایع ← تایر ← ریتم ← معیار ← تعمیر ← معذرت ← عمارت ← رعایت

جواب امیرزا مرحله 2740

جسم ← ستم ← سقز ← سمج ← قسم ← سیم ← تیز ← تیم ← میز ← تجسم ← قسمت ← تمیز ← زیست ← قیمت ← تقسیم

جواب امیرزا مرحله 2741

باج ← عصب ← عصا ← عرش ← عرب ← عبا ← عاج ← صبر ← عصر ← شعر ← رعب ← جبر ← بشر ← برج ← صبا ← شراب ← عابر ← شجاع ← شاعر ← شعار

جواب امیرزا مرحله 2742

جان ← جدا ← دنج ← قید ← صدا ← جین ← قصد ← قند ← دین ← نقد ← نقص ← دنا ← دنیا ← ناقص ← قناد ← قاصد ← صادق ← صیاد ← قناد

جواب امیرزا مرحله 2743

اصل ← تلخ ← تله ← خاص ← هلو ← هتل ← لوت ← لخت ← وصل ← صوت ← وصال ← خلوص ← خلوت ← خاله ← خالص ← تاول ← وصلت ← خلاصه ← صلوات

جواب امیرزا مرحله 2744

امت ← تار ← رام ← عرف ← عفت ← فرم ← متر ← مفت ← آمپر ← عارف ← معرف ← تعارف ← عمارت ← مرتفع ← معرفت

جواب امیرزا مرحله 2745

رند ← فنر ← ورد ← ورم ← دیو ← فومن ← مدنی ← منفی ← فرنی ← مدیر ← نیرو ← مفید ← ردیف ← منور ← مفرد ← فرود ← فردین ← نیمرو ← مدیون

جواب بازی آمیرزا مرحله 2746

ارگ ← حرف ← حرم ← رحم ← شفا ← فاش ← گام ← گرم ← اشرف ← حرام ← فشار ← محشر ← گرما

جواب بازی آمیرزا مرحله 2747

آتش ← بنا ← تاج ← جان ← جشن ← جنت ← جیب ← شنا ← جین ← شیب ← نشت ← نیش ← نیت ← بیت ← نجات ← نجیب ← نبات ← شتاب ← بیات ← آشتی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2748

درو ← دوش ← دوغ ← شور ← ورد ← ریش ← دیو ← دروغ ← رشید ← شوید ← دریغ ← غدیر ← غیور ← درویش

جواب بازی آمیرزا مرحله 2749

شکم ← اشک ← تیم ← مفت ← مشت ← کتف ← تشک ← تاک ← متکا ← تمشک ← کاشت ← کفاش ← شیفت ← کاشی ← آشتی ← مشکی ← کشتی ← شکاف ← ماتیک ← شکایت ← کفاشی

سایت های دزد حالا میتونین بیاین زحمت کابران سایت فاوینو رو کپی کنین.. 🙂

جواب بازی آمیرزا مرحله 2750

اشک ← برج ← برش ← کرج ← شکر ← جبر ← شرک ← آبکش ← کاهش ← شکار ← شهرک ← شهاب ← شبکه ← رکاب ← بهار ← بشکه ← برکه ← شراب ← برجک ← کهربا

جواب آمیرزا مرحله 2751

حرف ← ورق ← نور ← نقل ← لوح ← لحن ← قول ← قفل ← وقف ← قرن ← فلق ← فقر ← فرق ← فرح ← روح ← حلق ← فنر ← نوح ← رونق

جواب آمیرزا مرحله 2752

نفس ← وطن ← وسط ← وفا ← یاس ← فنس ← یوسف ← سینا ← سویا ← طوسی ← نفیس ← وسطی ← طوفان ← فانوس ← سیفون

جواب آمیرزا مرحله 2753

وبا ← بوق ← هلو ← قاب ← هود ← قلب ← قله ← قول ← لبو ← قالب ← قبله ← قبول ← قلاب ← قلوه ← قلاده ← دوبله ← آلوده

جواب آمیرزا مرحله 2754

طلا ← باج ← بال ← جیب ← زبل ← طبل ← لیز ← یال ← بیل ← بلیط ← آجیل ← زیبا ← آبجی ← طالب ← زابل ← جالب ← باطل ← بازی ← طالبی ← لجباز

جواب آمیرزا مرحله 2755

آهک ← قاب ← ناب ← کاه ← کنه ← کهن ← بقا ← انبه ← بانک ← بزاق ← زبان ← نازک ← نقاب ← بانه

پایان بروز رسانی 15 مهرماه 1402 توسط عموستار نظریان

سایت های دزد حالا میتونین بیاین زحمت کابران سایت فاوینو رو کپی کنین.. 🙂

===========================‌

شروع بروزرسانی پاسخ ها 15 آبان 1402

ارسال پاسخ جدید بازی آمیرزا توسط آقایان: حسن اسماعیلی اسکندری، علی، میکائیل به همراه خانم صالحی

جواب بازی آمیرزا ۲۷۵۶

لوت ← ولت ← وتر ← تلف ← تپل ← توپ ← تور ← پوچ ← پول ← پلو ← پتو ← پرچ ← پرتو ← چتر ← چفت ← فلوت ← فوت

جواب بازی آمیرزا ۲۷۵۷

غول ← غلام ← هلو ← وهم‌ ← خاله ← خامه ← ماه ← ملخ ← مغول ← الو ← اخم ← امل ← اخمو

جواب بازی آمیرزا ۲۷۵۸

بام ← بزم ← عاج ← منع ← عبا ← عزا ← منبع ← مزاج ← مجاز ← عناب ← عازم ← عاجز ← زمان ← زبان ← عمان ← نماز ← جام ← جان ← جمع

جواب بازی آمیرزا ۲۷۵۹

سهل ← سود ← سوال ← سفال ← ساده ← ساوه ← سواد ← سوله ← هلو ← هود ← فاسد ← فولاد ← فالوده ← اسوده ← الوده ← داس ← لوس

جواب بازی آمیرزا ۲۷۶۰

وان ← ویفر ← ویران ← نوار ← نیرو ← یاور ← ران ← روان ← رویا ← افرین ← ایفون ← فنا ← فنر ← فرنی ← فناوری ← فوران

جواب بازی آمیرزا ۲۷۶۱

بلع ← بستر ← ستم ← سرب ← سرعت ← عمل ← عسل ← علت ← عبرت ← لمس ← ملس ← مبل ← مرتب ← مربع ← معتبر ← تبر ← ترس ← تمبر ← تبسم ← رعب ← رستم

جواب بازی آمیرزا 2762

آلو ← آهو ← اجل ← اوج ← جهل ← رضا ← هلو ← وال ← جارو ← جوهر ← رواج ← روضه ← جواهر

جواب بازی آمیرزا 2763

سود ← کبد ← دبه ← دوش ← دوک ← دکه ← سبد ← سبک ← سکه ← سکو ← شهد ← شکوه ← شوکه ← شهود ← بشکه ← کبود ← بوکس ← بوسه ← شبکه ← کوسه

جواب بازی آمیرزا 2764

تور ← غول ← لغت ← لوت ← مرغ ← ورم ← تیغ ← تیر ← ریتم ← رتیل ← ریمل ← ولرم ← لیمو ← غیرت ← مترو ← تورم ← لیتر ← مغول

جواب امیرزا 2765

برج ← کاه ← کاج ← جبر ← عبا ← رعب ← عاج ← اکبر ← کعبه ← جعبه ← بهاررکاب ← برکه ← باجه ← عابر ← برجک ← کهربا

جواب امیرزا 2766

خان ← طنز ← ناز ← نان ← خطا ← زین ← ناخن ← خزان ← نیاز ← زیان ← طنین ← خیاط ← نطنز

جواب امیرزا 2767

آغل ← آلو ← ارگ ← غار ← غول ← لوچ ← وال ← گلو ← گور ← الگو ← لاغر ← چراغ ← رگال

جواب امیرزا 2768

برف ← دره ← دبه ← ظرف ← ظهر ← فرد ← هدر ← هدف ← دیه ← ریه ← بید ← ردیف ← دبیر ← ظریف ← فریب ← فیبر

جواب امیرزا 2769

خشم ← خوش ← شاخ ← شخم ← شوق ← شوم ← مشق ← موش ← شیخ ← قوی ← اخمو ← قایم ← خیام ← قیام ← مقوا ← شوخی ← مقوی ← مشوق ← ماوی ← وخیم ← خامشظوش

جواب امیرزا 2770

شهد ← ریه ← برده ← شاهد ← شبدر ← شهاب ← رشید ← دبیر ← دریا ← شیره ← شهید ← شبیه ← بیشه ← ریشه ← بیدار ← داریه ← هشدار ← دایره ← شرابی ← بهداری

جواب امیرزا 2771

تره ← رقص ← صرع ← عرق ← عصر ← قرص ← قصه ← قعر ← قهر ← هرس ← ترقه ← سرعت ← سرقت ←

جواب امیرزا 2772

جریح ← حرف ← فرح ← فرش ← ریش ← فیش ← جیر ← حیف ← رشید ← ردیف ← شریف ← حریف ← حیدر ← شرجی

جواب امیرزا ۲۷۷۳

اردک ← امپر ← کمپ ← کدر ← کمد ← کارد ← پکر ← پدر ← پاک ← پماد ← پارک ← قدم ← قمار ← مدرک ← مارک ← مادر ← مرقد

جواب امیرزا ۲۷۷۴

اهرم ← شرط ← شعر ← شمع ← شعار ← شاعر ← شماره ← مهار ← معطر ← مطهر ← هرم ← عطش ← عطر ← عرشه ← طعم ← طمع ← طعمه

جواب امیرزا 2775

آلپ ← الک ← اپل ← رنج ← رکن ← لاک ← لنج ← کلر ← پاک ← کال ← پلک ← پکن ← کرال ← پارک ← کنار ← نجار ← پلاک ← ارنج

جواب آمیرزا 2776

دیش ← پدر ← گرد ← پیر ← دیگ ← ریگ ← فیش ← شگرد ← گردش ← رشید ← ردیف ← شریف ← فرشید ← نغمه

جواب آمیرزا 2777

مژگان ← اهنگ ← انگ ← فنا ← فهم ← ماه ← گام ← مژه ← اهنگ ← منها ← نامه ← نگاه ← گمان ← گناه

جواب آمیرزا 2778

تاس ← اسم‌ ← مست ← سمج ← ستم ← دست ← پست ← جسم ← داس ← جام ← تاج ← امت ← جسد ← جامد ← تماس ← ستاد ← سجاد ← ماست ← مسجد ← پماد

جواب آمیرزا 2779

رند ← وجد ← موج ← ورد ← دنا ← جوان ← داور ← دوام ← جامد ← مجرد ← جارو ← نجار ← جادو ← ارنج ← درمان ← مانور ← مرجان ← وجدان ← جانور ← نمودار

جواب آمیرزا 2780

برگ ← صبر ← صفر ← فصل ← لبو ← لگو ← وصف ← وصل ← گلف ← گلو ← گور ← بلور ← روبل ← صبور

جواب آمیرزا 2781

آفت ← الک ← افق ← تاک ← تلف ← فال ← فلک ← کتف ← لاک ← قتل ← قفل ← قلب ← قلک ← کتاب ← کابل ← قاتل ← تقلب ← بافت ← قالب ← کلفت

جواب آمیرزا 2782

اوج ← جام ← موج ← وهم ← مواج ← هجوم ← ماهی ← پیام ← مایو ← میوه ← پایه ← جیوه ← هویج ← پویا

جواب آمیرزا 2783

اجل ← جعل ← جهل ← طلا ← عاج ← یال ← ایل ← علی ← طالع ← عجله ← علاج ← آجیل ← عیال ← عالی ← اهلی

جواب آمیرزا 2784

تره ← تپه ← خرس ← پست ← رخت ← سخت ← سرخ ← پتک ← سکه ← سپر ← پسته ← سکته ← سرکه ← سرخک ← خسته ← ترکه ← سپهر ← کرخه ← کسره

جواب آمیرزا 2785

چاه ← چایچین ← زین ← شانه ← شاهی ← نیزه ← نیاز ← آهنی ← زیان ← جاستین ← شاهین ← چانه

جواب آمیرزا 2786

نوه ← وهم ← گوی ← یمن ← یون ← غنی ← گونه ← میوه ← میهن ← میگو ← گیوه ← غمگین ← گونی

جواب آمیرزا 2787

اشک ← کما ← کفن ← کفش ← چکش ← چمن ← کنف ← فنچ ← منچ ← فنا ← شکم ← شفا ← چشم ← مکان ← کفاش ← شکاف ← کمان ← چشمک

جواب آمیرزا 2788

ارث ← جیر ← جام ← مکث ← کاج ← اکرم ← مارک ← مکار ← کریم ← ریکا ← رایج ← مجری ← میراث ← ثریا

جواب آمیرزا 2789

هود ← جسد ← نجس ← دنج ← سنجد ← ساوه ← جاده ← دهان ← وجدان ← دانه ← جهان ← سواد ← ساوه ← جادو ← جهاد ← هاون ← آسوده ← جوانه ← سوهان ← سجاده ← سهند

جواب آمیرزا 2790

دار ← دعا ← رعد ← عمد ← پدر ← امار ← امپر ← اپرا ← عماد ← مادر ← معاد ← پماد ← ادعا ← اعدام ← ارام

جواب آمیرزا 2791

حلوا ← غافل ← لحاف ← الو ← حال ← حنا ← غول ← فال ← لحن ← لوح‌وان ← وفا ← نوح ← ملایر

جواب آمیرزا 2792

ایل ← چای ← چاپ ← چرم ← یال ← امل ← پیچ ← ریل ← میل ← پیر ← امپر ← ریمل ← ریال ← پرچم ← پارچ ← لامپ ← پیام ← ملایر ← پریا

جواب آمیرزا 2793

اشک ← غار ← کاه ← ریه ← شهرک ← شکار ← کاهش ← شیار ← ریکا ← شریک ← کاشی ← ریشه ← شیره ← کرایه

جواب آمیرزا 2794

برم ← بند ← دفن ← زبل ← زلف ← فلز ← لنز ← مبل ← مدل ← مزد ← نمد ← بزدل ← بلند ← دمبل ← منزل

جواب آمیرزا 2795

آلو ← اوا ← غول ← الاغ ← یال ← امل ← غلام ← لیمو ← ویلا ← مایو ← املا ← مغول ← ایلام

جواب آمیرزا مرحله 2796 به بعد

به محص بروزرسانی بازی با حل مراحل جدید در کنار شما خواهیم بود.

جواب بازی آمیرزا 300 تا 399حل بازی آمیرزا 300 تا 399

جواب مرحله 400 تا 500 آمیرزا

سوالات متداول

در این بخش از مقاله به سوالات احتمالی شما در خصوص انجام بازی حدس کلمات آمیرزا پاسخ خواهیم داد. در صورتی که سوال جدیدی برای شما پیش آمده، آن را از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

چگونه بازی آمیرزا را به گوشی جدید انتقال دهم؟

ابتدا باید در گوشی هوشمند خود بازی آمیرزا را به جیمیل خود متصل کنید. سپس در گوشی هوشمند جدید آن را از طریق استفاده از جیمیل، بارگذاری کنید.

چگونه در بازی فکری آمیرزا سکه مجانی به دست آورم؟

در بخش پایین منوی بازی آمیرزا گزینه سکه رایگان وجود داشته و شما با دعوت از دوستان  امکان دریافت ۹۰ سکه را خواهید داشت.

نحوه خرید سکه در بازی فکری آمیرزا

با مراجعه به  بخش دکان در منو و انتخاب گزینه خرید سکه امکا پرداخت  مبالغ پرداختی به جهت خرید سکه وجود دارد.

جواب مراحل بازی آمیرزا رو از کجا بیارم؟

سایت بوفچه و فاوینو بهترین گزینه برای استفاده از راهنمایی پاسخ بازی آمیرزا خواهند بود.

برای عید نوروز چه بازی بکنیم؟

بازی فکری آمیرزا یکی از بازی‌های چالشی و سرگرم کننده بوده و شما با انجام دسته جمعی آن توانایی ذهنی و فکری خود را افزایش دهید.

کدام بازی شبیه آمیرزا هستش؟

بازی فندق و بازی باقلوا نیز ار بازی های مشابه آمیرزا هستند. و جواب هر کدام از آن ها نیز در سایت بوفچه و فاوینو موجود هستش

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/890/جواب-بازی-آمیرزا/
 • https://favino ir/tag/بازی-آمیرزا-نسخه-ios-لینک-مستقیم/
 • https://favino ir/tag/بازی-آمیرزا-تحت-وب/
 • جواب بازی امیرزا
 • https://favino ir/tag/پاسخ-بازی-آمیرزا-مرحله-213/
 • https://favino ir/tag/پاسخ-بازی-آمیرزا-مرحله-192/
 • https://favino ir/tag/پاسخ-بازی-آمیرزا-مرحله-107/
 • https://favino ir/tag/پاسخ-بازی-آمیرزا-مرحله-191/
 • https://favino ir/tag/پاسخ-بازی-آمیرزا-مرحله-182/
 • https://favino ir/890/جواب-بازی-آمیرزا-مرحله-1-تا-299/
برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. عباس بابایی گفت:

  حاجی اصن مرحله هایی رو که در بازی مشاهده کردم و در سایت اصن جواب هاشون مشابه نبود اعتراض

  1. favino گفت:

   سلام دوست عزیز
   این جواب ها بر اساس نسخه های مختلف بازی هستش و حتما بین راه شرکت سازنده توی اپدیت ها مراحل مختلف رو تغییر داده باشه 🙂
   اعتراض وارد نیست

 2. میثم گفت:

  سلام مرحله۹۶۲ دوتاجواب کنسرو داره من گیرافتادم راهنمایی کنین

  1. favino گفت:

   سلام
   یکی از کنسروها رو “کنسرت” بنویس

 3. سی گفت:

  اپدیت جدید نیس

  1. favino گفت:

   سلام . جواب های آپدیت شد دوست عزیز

 4. ارمغان گفت:

  من مرحله ۱۶۸۱ گیر کردم کی قراره بزارین مراحل۱۶۰۰ به بالا رو؟

  1. favino گفت:

   سلام دوست عزیز
   هنوز کسی جواب مراحل جدید رو منتشر نکرده تا ما هم برای شما بذاریم
   اگر جواب مراحل رو میدونین همینجا بذارین تا پست ها رو اپدیت کنیم براتون

 5. اسودی گفت:

  جواب مرحله1480
  فرش شور شوت دشت شرف شتر دوش رشت رشد سود سوت سفت سفر سروش
  سرود دوست دفتر درشت فرود فروش دستور دست فروش درست

 6. Ali گفت:

  جواب مرحله 1641کی بلده بگه،حرف آخری مونده🙏🙏🌹

 7. Ali گفت:

  جواب مرحله 1641کی بلده بگه،حرف آخری مونده🌹

 8. سعید گفت:

  جواب مرحله 1641کی بلده بگه،حرف آخری مونده

  1. favino گفت:

   سلام سعید جان
   امیدوارم کسی جواب بازی آمیرزا مرحله 1641 رو بلد بود دریغ نکنه و بهت بگه..
   خودتم زحمت بکش حداقل جواب چندتا از مراحل قبلی رو برای دوستان دیگه اعلام کن تو کامنتا
   ممنون ازت

 9. جواب آمیرزا مرحله ۱۶۰۰ به بعد گفت:

  جواب. آمیرزا ۱۶۱۳ رو میخوام

  1. favino گفت:

   دوستانی که حل مراحل 1600 به بالاتر آمیرزا رو میدونین کمک تون میکنن

 10. مصطفی گفت:

  سایتون برای جدیدترین جواب های آمیرزا عالیه
  دمتون گرمم

 11. مصطفی گفت:

  مشتی هستین پر طرفدار

  1. favino گفت:

   فداتتت

مشاهده بیشتر