» خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب با الف » تعبیرخواب النگو شکسته |‌ معنی النگو طلا در خواب چیه؟ | سایت فاوینو |

تعبیرخواب النگو شکسته |‌ معنی النگو طلا در خواب چیه؟ | سایت فاوینو |

دیدن طلا و جواهر در خواب برای مردان نشانه خوبی نیس اما برای  بانوان می تواند نشانه خوبی باشد. برای تفسیر دقیق و جزئی تر شرایط با ما باشید تا مقاله تعبیرخواب النگو را ادامه بدیم و بخونیم.

 

توصیه میکنیم برای دیدن جزئیات دقیق تر در خصوص تعبیر خواب ابتدا این بخش را بخوانید  >>> تعبیر خوابم چیه؟

 

 

تعبیرخواب النگو

بنابه گفته تفسیرگران خواب و رویا النگوی طلا زینت دست است و به عملی اشاره دارد که ما در انجام آن خود را صادق و خالص نشان می‌دهیم.

تعبیرخواب النگو از منوچهر مطیعی

چنانچه در خواب ببینید النگویی به دست دارید یا النگوهایی به دست شما وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می‌پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده‌اید یا اخلاقا مدیون هستید. دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و تعبیری که گفته شد برای زنان صادق است.

تعبیر خواب داشتن چند النگو ازمعبرین غربی :

 خواب یک یا چند النگو نوعی اخطار برای انجام قطعی کاریست که به آن علاقه دارید. میل قلبی به انتخاب و سپس انجام یک وظیفه یا تعهد بزرگ، تعبیر خواب النگو است. برای مثال، لذت بردن از برعهده گرفتن یک مسئولیت جدید در زندگی، یا عشق و تعصب شما برای انتخاب مسیری از زندگی که شما را به امور خانواده تخصیص دهد. این حتی می‌تواند نوعی تعهد بین یک زوج محسوب شود.
از دید مثبت، خواب النگو نشان از میزان احساس رضایت شما نسبت به قرارگیری در موقعیتی است که خودتان انتخاب کرده و وقت و هزینه خود را وقف آن کرده‌اید. این بدان معناست که شما از قرارگیری در موقعیتی که شما را وقف خانواده می‌کند، احساس خوبی دارید.
تعبیرخواب النگو

تعبیرخواب النگو

تعبیرخواب النگو شکسته در مراجع غرب :

دیدن النگوی شکسته در خواب به وجود یک چالش ذهنی یا مشکلی در زندگی شما اشاره دارد که لازم است برای حل کردن آن اقدام کنید. بهتر است قبل از هر اقدامی دوباره روی تصمیماتی که گرفته‌اید فکر کنید.

تعبیرخواب اسب سفید + معنی اسب سیاه در خواب | سایت فاوینو |
حتما بخوانید

این خواب شاید به دلیل وجود این احساس در درون شما باشد که فکر می کنید دیگر مهم نیستید و آرزو می کنید که کاش به دوران قبل بر می گشتید. این خواب همچنین می‌تواند به سبب خشمی فروخورده در شما پدید آمده باشد. وضعیتی که هر لحظه آماده انفجار است. این روزها شما تلاش می‌کنید تا از افراد یا چیزهایی که بسیار به آن ها نزدیک بودید فاصله بگیرید.

مشاهده النگوی شکسته در خواب می‌تواند به عنوان یک نشانه برای کاری پایان ناپذیر یا رابطه‌ای باشد که انتهای آن به بن بست ختم می‌شود. در واقع شما فاقد حریم خصوصی هستید و احساستان این است که هر لحظه ممکن است بازجویی شوید یا مورد انتقاد قرار گیرید. دیگران و افکار آنان در مورد شما برایتان بیش از حد مهم است. همین باعث شده تا افرادی در اطرافتان از این نقطه ضعف شما سو استفاده کنند.

 

تعبیرخواب النگو طلا در دست دیگری

دیدن النگو طلا در دست یک نفر دیگر در  خواب به معنای فقدانی بزرگ است. با این حال دیدن النگو در دست خودتان به منزله وابستگی فردی غریبه به شماست.

تعبیر خواب النگو هدیه گرفته از نامزد در دست از آنلی بیتون

 اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد.

 

تعبیر خواب گم کردن النگو توسط دختر  آنلی بیتون

  • اگر دختری در خواب النگوی خود را گم کند، در آینده با زیان‌ها و مشکلات فراوانی روبرو می‌شود.

تعبیر خواب پیدا کردن النگو توسط زن آنلی بیتون 

  • اگر خواب ببینید النگویی پیدا می‌کنید، نشانه کسب ثروتی قابل توجه است.
تعبیر خواب ازدواج کردن + ازدواج تو خواب چه معنای داره؟
حتما بخوانید
برچسب ها:
دیدگاه خود را بنویسید