» خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب با الف » تعبیرخواب اصلاح ریش و سیبیل | معنی اصلاح صورت زن در خواب چیه؟ | سایت فاوینو |

تعبیرخواب اصلاح ریش و سیبیل | معنی اصلاح صورت زن در خواب چیه؟ | سایت فاوینو |

در این مقاله به دنبال تعبیرخواب اصلاح صورت زن ، معنی اصلاح ریش و سیبیل صورت مرد و اصلاح موی پا  از دید معبیرین مختلف هستیم. در ادامه با ما همراه باشید.

 

توصیه میکنیم برای دیدن جزئیات دقیق تر در خصوص تعبیر خواب ابتدا این بخش را بخوانید  >>> تعبیر خوابم چیه؟

 

اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد.

تعبیر خواب ریش زدن توسط معبرین غربی:

اگر در خواب خود را در حال تراشیدن ریش می‌بینید به این معنی است که صبور نیستید. شما یک شبه می‌خواهید ره صدساله را بروید و سریع به نتیجه دلخواه برسید. کمی ارام بوده و با شکیبایی قدم در مسیری که گذاشته‌اید حرکت کنید.

 

تعبیرخواب اصلاح صورت از آنلی بیتون

  • اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح کرده‌اید، علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می‌گذارند.
  • اگر خواب ببینید مشغول اصلاح صورت خود هستید، علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می‌شوید و به آنان فرمان می‌دهید.
  • اگر خواب ببینید بعد از اصلاح، صورت شما لطیف شده است، علامت آن است که به آسودگی و آرامش دست می‌یابید و دوستان مطیع اداره شما خواهند بود. اما اگر بعد از اصلاح صورت شما زبر و چرکیده به نظر برسد، علامت آن است که با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح از تیغی کند استفاده می‌کنید و صورتتان کشیده می‌شود، نشانه آن است که بهانه ای به دست دوستان می‌دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد کنند.
  • اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح، ریش شما خاکستری به نظر می‌رسد، نشانه آن است که از هر گونه قضاوت نسبت به افرادی که ادعای دوستی با شما را دارند، پرهیز می‌کنید.
  • اگر زنی در خواب ببیند مردی صورت خود را اصلاح می‌کند، علامت آن است که در تفریحات ناشایست افراط می‌کند و نتیجه آلوده و فاسد می‌گردد.
تعبیر خواب ابر چی میشه؟
حتما بخوانید

تعبیر خواب تراشیدن سبیل

تعبیرخواب اصلاح سیبیل از ابن سیرین

  • اگر ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح کرده است، تعبیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی‌رسد.
  • اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، هیبت تو کمتر می‌شود.

 

تعبیرخواب اصلاح سیبیل از  ابراهیم کرمانی

اگر ببینی کسی سبیل تو را کنده است، با کسی دعوا و دشمنی می‌کنی.

تعبیرخواب اصلاح سیبیل از مطیعی تهرانی

اگر ببینید که سبیل خود را می‌تراشید حادثه‌ای پیش می‌آید که به آبروی شما لطمه می‌زند. این در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید؛ اما اگر سبیل نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می‌تراشید کاری خلاف اخلاق انجام می‌دهید.

 

تعبیرخواب اصلاح ریش زن

اصلاح ریش زن

تعبیر خواب اصلاح صورت زن / اصلاح صورت زن چه معنی دارد ؟

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند چون مردان صورت خود را اصلاح می‌کند، علامت آن است که آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می‌شود که مردان با تنفر از او روی بر می‌گردانند.

 

تعبیر خواب اصلاح موی پا از محمد طبسی

 اگر ببینی که دیگران موی پا شما را با تیغ اصلاح می‌کنند علامت آن است که شیادان و یا دوستان نابابی که در اطراف شما هستند در یک فرصت مناسب بر سر شما کلاه می‌گذارند و از شما سوءاستفاده می‌کنند اگر ببینی موی پای فرزند خود را می‌تراشی علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می‌شوید و به آنان فرمان می‌دهید.
برچسب ها:
دیدگاه خود را بنویسید