» خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب با الف » تعبیرخواب اسب سفید + معنی اسب سیاه در خواب | سایت فاوینو |

تعبیرخواب اسب سفید + معنی اسب سیاه در خواب | سایت فاوینو |

دیدن اسب در عالم رویا نشانه های متفاوتی مانند نیرومندی و قدرت دارد اما بنا به نوع اسبی که در خواب میبینیم می تواند معانی مانند وحشی گری و رام نبودن جریاناتی در زندگی ما داشته باشد. تعبیرخواب اسب سفید در عالم خواب و رویا نشانه مثبتو خوبی است و در ادامه به انواع تعبیر های معبرین در این پست اشاره می کنیم.

 

توصیه میکنیم برای دیدن جزئیات دقیق تر در خصوص تعبیر خواب ابتدا این بخش را بخوانید  >>> تعبیر خوابم چیه؟

 

 

اسب سفید

اسب سفید، عکس عرب، عکس اسب

 

 

در این مطلب می خوانیم

تعبیرخواب اسب در روانشناسی چیست؟

کارل گوستاو یونگ در مورد دیدن اسب در خواب  در روانشناسی:

 • دیدن اسب در خوابتان نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. بیانگر انرژی فیزیکی قوی است. شما نیاز دارید نیروهای وحشی درونتان را رام کنید. تعبیر دیگر این است که دیدن اسب در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید کمتر متکبر باشید و از خر شیطان پایین بیایید.

تعبیر خواب اسب دو سر:

 • اگر اسب، دو سر دارد ( سر اسب یک سر دارد و تهش هم یک سر)، بیانگر این است که شما از دو طرف کشیده می شوید(گیر کرده اید). شاید قدرت یا نیروی شما تقسیم می شود یا شما در مورد یک مساله ی جنسی سردرگم هستید.
 • دیدن اسب سیاه یا اسب تیره در خوابتان بیانگر راز، درنده خویی و ناشناختگی است. شما روی یک موقعیت ناشناخته، شانس خود را امتحان می کنید یا قمار می کنید. ممکن است حتی به نیروهای غیبی اشاره داشته باشد. اگر اسب سفید باشد، بیانگر خلوص، کامیابی و شانس خوب است.
 • خواب دیدن اینکه توسط یک اسب سفید تعقیب می شوید جناسی از پاکدامنی است.
 • دیدن اسب مرده در خواب‌تان بیانگر این است که چیزی در زندگی تان که در ابتدا به شما قدرت داده است، دیگر الان نیست.
 • دیدن یک گله اسب وحشی در خوابتان بیانگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیفه است. شاید ممکن است بیانگر احساسات غیر قابل کنترل شما باشد. اگر شما یک اسب وحشی را می رانید، بیانگر تمایلات جنسی نامحدود(بی بند و بار) است.
 • خواب دیدن اینکه شما اسب سواری می کنید بیانگر این است که شما در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت قرار دارید. تعبیر دیگر این است که شما از طریق یک سری روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. اگر شما یک اسب می رانید که از کنترل خارج است، به این معنی است که شور و هیجانتان شما را در زندگی پیش می برد.

تعبیر خواب اسب زره پوش:

 • دیدن اسب زره پوش در خوابتان به وحشی گری، پرخاشگری، قدرت و یا سفت و سختی اشاره دارد. شما ممکن است خیلی منطقی و اهل جدال باشید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن تلاش کنید که از خودتان در مقابل تمایلات مادی و جنسی ضمیر ناخودآگاهتان که بروز می کند حفاظت کنید.
 • خواب دیدن اینکه شما یک اسب را می شویید بیانگر احیای قدرت و انرژی است. شما انفجار انرژی را در جنبه ای از زندگی تان تجربه می‌کنید.
 • خواب دیدن در مورد اسبی که سخن می گوید، به دانش بالاتر اشاره دارد. اهمیت چیزی که اسب می‌گوید را در نظر بگیرید. اگر اسب سیاه است، پس پیغام ممکن است از طرف ضمیر ناخودآگاهتان باشد. اگر اسب، آبی باشد، پیغام ممکن است ناراحتی باشد. شما یا کسی که به دنبال کمک هستید، اما نمی دانید که چگونه آن را دریافت کنید.
 • اگر خوردن گوشت اسب در فرهنگ شما پذیرفته نیست، خواب به موقعیتی اشاره دارد که شما نمی‌خواهید جزئیات رادر موردش بدانید. اگر شما از خوردن گوشت اسب لذت می‌برید، بیانگر این است که شما آغوشتان را به سمت تجارب مختلف باز می‌کنید. اگر خوردن گوشت اسب از نظر فرهنگی برای شما پذیرفته است، پس خواب، اهمیت یکسانی مشابه خوردن گوشت دارد.
 • خواب دیدن اینکه شما مسابقه اسب دوانی را نگاه می‌کنید، بیانگر قدرت و انگیزه ای است که برای پیش رفتن در زندگی نیاز دارید. شما نیاز دارید که باور کنید قادر به موفقیت در همه ی تلاش هایی که می‌کنید هستید(تلاش‌هاتان به نتیجه می رسد). خواب نمادی از انرژی جنسی یا ماهیت رقابتی شماست.

تعبیر خواب نعل اسب در خواب:

 • دیدن نعل اسب در خوابتان بیانگر شانس و موفقیت در تلاش‌هاتان است. ممکن است بیانگر عروسی در اینده‌ای نزدیک باشد. اگر نعل اسب به سمت پایین بچرخد، معنای برعکسی دارد و به عنوان بدشانسی است. همه‌ی انرژی ای که در یک پروژه می‌گذارید، ممکن است ارزشش را نداشته باشد.

تعبیر خواب اسب  توسط  منوچهر مطیعی تهرانی: 

 • دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است.
 • نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد.
 • معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده‌اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می‌برند.
 • در میان رنگ‌های اسب که می‌شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد.
 • اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است.
 • اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می‌گیرد.
 • سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می‌دهد که از بیماری شفا می‌یابید. در صورتی که بیمار باشید. نوشته‌اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می‌شود.
 • اجتماع اسبان نشان نزول باران است.

تعبیر خواب اسب  توسط  لیلا برایت

 دیدن اسب در اصطبل، نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است. اگر در خواب سوار بر اسبی آرام باشید، نشانگر آن است که راه پیشرفت و ترقی را آرام آرام طی می‌کنید. اگر دیدید که سوار بر اسبی سرکش شده‌اید، بدین معنا است که به هدف خود نمی‌رسید. اگر در خواب خود را مشغول رم کردن اسب ببینید، نشانه‌ی آن است که از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید.

 

تعبیرخواب اسب بارکش از دید فروید

 

 • اگر بیند بر اسبی دم دراز سوار است، به اندازه دازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد.
 • دیدن اسب بارکش در خواب نشانه بخت است و هر چه اسب آرام تر باشد کام‌روا تر است.
 • اگر خواب ببینید که یک اسب بارکش وارد خانه‌ای شد نشانه آمدن مردی غریب به آن خانه خواهد بود.

 

تعبیرخواب اسب‌ رنگی

تعبیر خواب اسب  سیاه و سفید توسط  لوک اویتنهاو:

 • سفید: لذت
 • سیاه: مشکلات
 • سیاه و سفید: یک کار پر خطر

تعبیر خواب اسب  رنگ تیره و روشن توسط  آنلی بیتون:

 • اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت. اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد، نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می‌کند. اما اگر اسب سیاه باشد، نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود اما با این همه، متوسل به فریت و نیرنگ می‌شوید و دست به کاری خطا می‌زنید.
 • اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است، نشانه آن است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود.
 • دیدن اسب‌هایی با رنگ تیره در خواب، علامت آن است که برخی از لذت‌های زود گذر را تحربه خواهید کرد.
 • دیدن اسب‌های خال دار در خواب، علامت آن است که دست به هر کاری که بزنید، سودآور خواهد بود.
 • اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می‌کنید، نشانه آن است که به ثروتی دست می‌یابید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که او خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می‌کند.
تعبیر خواب ازدواج کردن + ازدواج تو خواب چه معنای داره؟
حتما بخوانید

 

تعبیرخواب اسب سواری از آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می‌گذرید، علامت آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می‌آورد. اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد، نشانه آن است که خوشی‌ها به نومیدی مبدل می‌گردند.
 • اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده‌اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می‌گذرید، نشانه آن است که آرزوهای شما به سرعت برآورده می‌شود. اگر مردی تاجر، چنین خوابی ببیند، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می‌رود، نشانه آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می‌شود. اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می‌رود به زمین می افتید، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی‌دهد به پیروزی کامل دست یابید.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می‌روید و ناگهان اسب سرازیر می‌شود و شما بر نوک تپه تتها می‌مانید، نشانه آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می‌کنید و سر انجام پیروز می‌شوید. اما اگر با اسب به نوک تپه برسید، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می‌یابید.

تعبیر خواب اسب سواری دختر 

 

 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است، نشانه آن است که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می‌شود.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می‌آیید، علامت آن است که اتفافاتی شما را نومید می‌سازد.
 • اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می‌کند، علامت آن است که مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید، نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.
 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه‌ها بالا و پایین می‌رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می‌کند، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود. و در این مدت دشمنی مدام می‌کوشد، او را مغلوب سازد.
 • اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می‌آید، و هر چه به شما نزدیک‌تر می‌شود اندام او به مردی شباهت می‌یابد و چیزی به سوی شما می‌اندازد که اول شبیه لاستیکی است و بعد مانند زنبور بزرگی، علامت آن است که آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی‌آید.

تعبیرخواب افتادن از اسب  توسط  لوک اویتنهاو:

 • اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می‌خیزد: افتخار بزرگ
 • اسب سواری: آرزوهای بر آورده شده
 • افتادن از اسب: ناراحتی زیاد

 

تعبیرخواب اسب مرده

تعبیر خواب اسب زخمی توسط  آنلی بیتون:

 • دیدن اسب زخمی در خواب، نشانه آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد.
 • دیدن اسب مرده در خواب، علامت هجوم نومیدی‌هاست.

تعبیرخواب اسب لاغر توسط  لوک اویتنهاو

 • اسب مرده: کار زیاد
 • اسب لاغر: مانع
 • بالا رفتن بروی یک اسب: عزاداری

 

تعبیر خواب اسب از نگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب یک اسب: یک ازدواج پر پول

تعبیر خواب افتادن از اسب

 • شما از روی اسب به زمین می افتید: در کارهایتان بسیار محتاط باشید.
 • شخصی با اسب به ملاقاتتان می‌آید: خبرهای خوش
 • اسبی را نعل می‌کنید: منفعت مالی
 • اسب خودتان را نعل می‌کنید: پول بدست میاورید
 • یک اسب رم می‌کند: مصیبت و بدشانسی
 • یک مادیان: علامت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب

معنی خواب اسبی که به درشتکه بسته شده است:

 • امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید می‌توانید موفقیت بدست آورید.
 • اسب وحشی: بخوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید.
 • اسب‌های سفید: شادی
 • اسب‌های سیاه: عذاب
 • اسب‌های آتش: خوشبختی بزرگ
 • اسب‌های تزئین شده: ارزوهایتان برآورده خواهد شد.
 • اسب‌های خاکستری: در تمام طور عمرتان کمبود مالی نخواهید داشت اسب‌هایی به رنگ‌های دیگر: کارهای شما بطور فوق العاده ای پیش می‌روند.
 • یک زن سوار بر اسب: دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد.
 • یک مرد سوار بر اسب: پول فراوان
 • اسب مسابقه: با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت.
 • یک اسب نازا: خوشبختی
 • یک اسب با دم کوتاه: دوستانتان در موقع بی پولی شما را ترک می‌کنند

تعبیرخواب اسب با دم بلند

 • یک اسب با دم بلند: دوستانتان کمک می‌کنند تا به هدفتان برسید.
 • یک اسب مرده: برای شما پول خوبی فراهم می‌شود.
 • اسب زخمی: نتایج بدی از کارهایتان خواهید گرفت
 • شما یک اسب را در مسابقه به نمایش می‌گذارید: شانس خیلی بزرگ
 • شما سوار یک اسب آرام هستید: شانس در عشق و پول
 • سوار اسبی می‌شوید که متعلق به شمانیست: منفعت بزرگ
 • یک اسب گم می‌کنید: دوستانتان را از دست می‌دهید.
 • شما سوار یک اسب خطرناک می‌شوید: شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی بدست میاورید.
 • اسبی را برای رام کردن می‌زنید: احترام و امتیاز
 • دوستان‌تان سوار بر اسب‌اند: دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد.
 • یک اسب در آب جویبار: فقر و فلاکت

 

تعبیرخواب اسب از لوک اويتنهاو

لوک اويتنهاو می‌گويد :
سفيد : لذت
سياه : مشکلات
اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می خيزد : افتخار بزرگ
اسب سواری: آرزوهای بر آورده شده
افتادن از اسب: ناراحتی زياد
اسب سرکش: مرگ
داراي يک اسب بودن: کاميابی
نعل کردن اسب: يک مقام ، يک موقعيت شغلی مهم
اسب مرده: کار زياد
اسب لاغر: مانع
سياه و سفيد: يک کار پر خطر
بالا رفتن بروی يک اسب: عزاداری

تعبیر خواب اسب سیاه آنلی بیتون

اگر در خواب مشغول تماشای اسب سیاه بودید و یا سوار بر آن اسب شدید نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود ولی متوسل به فریب و نیرنگ می شوید و دست به کاری خطا می زنید.

 

تعبیرخواب اسب سرکش آنلی بیتون

 • اگر در خواب اسب تندرویی را ببینید و حتی بر آن اسب سوار شدید نشانه آن است که زندگی راحت و آسوده خواهید داشت.
 • اگر در خواب بر اسب سرکش سوار شدید نشانه آن است که در اثر حماقت ، دوست یا زیردستان شما از منافع تان سوء استفاده خواهند کرد.
 • اگر خواب ببینید که اسبی با اسب های دیگر در حال فرار است خواب شما نشانه آن است که خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید.
 • اگر در خواب اسبی از نژاد اصل ببینید نشانه آن است که در یک زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد.

 

تعبیرخواب اسب زخمی آنلی بیتون

 • دیدن اسب زخمی در خواب نشانه به دردسر افتادن دوستان خواهد بود.
 • دیدن اسب مرده در خواب نشانه هجوم ناامیدی ها خواهد بود.

تعبیرخواب اسب زخمی از لوک اویتنهاو:

 • دیدن اسب مرده نشانه کار زیاد است.
 • دیدن اسب لاغر نشانه مانع بر سر کارها می باشد.
 • دیدن بالا رفتن بر روی یک اسب نشانه عزاداری است.

 

تعبیرخواب اسب در اسلام

جاحظ می‌گویداسب در خواب، هوای نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند، دلیل که هوای نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود، دلیل که هوای نفس او صعب‌تر بود به بدی، و بدانکه هر اندامی از اندام‌های اسب، نشان بود از پادشاه. اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب دیدن، عز و بخت بود. اگر بیند اسبی مجهول از محلی بیرون آمد، دلیل که یکی از بزرگان محله از دنیا برود.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 • دیدن اسب کار بالا گیرد
 • هر که خود را بر اسب زین دار بیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد اسب برهنه هم خوب است

 

تعبیرخواب اسب تازی / دیددن اسب عرب در خواب نشانه چیست؟

حضرت دانیال در مورد دیدن اسب در خواب چنین می گوید

 • اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود.
 • اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب.
 • اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل که شرف و بزرگی یابد، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود، یا زین یا نمد زین یا لگام، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود.
 • اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند.
 • اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل که به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود.
 • اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل که مصیبت و گناه نماید.
تعبیرخواب ارث و اموال | تقسیم مال و میراث در خواب نشانه چیست ؟ |سایت فاوینو |
حتما بخوانید

 

تعبیر خواب اسب برهنه توسط بن سیرین

 اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه بود. لکن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود.

 

تعبی خواب سوار شدن بر اسب در اسلام

ابن سیرین گوید:

 •  اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید.
 • اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می‌پرید، یا بیند چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.

ابراهیم کرمانیاگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل که شرفو بزرگی یابد، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد.

 

دیدن اسب به رنگ‌های مختلف در خواب از ابراهیم کرمانی

 • اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی دهند.
 • اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل شود.
 • اگر بیند بر اسب کمیت بود، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگی یابد.
 • اگر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه.
 • اگر دید بر اسب زرد بود، دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود.
 • اگر بیند بر اسب جرمه بود، دلیل است بر خیر و صلاح.
 • اگر دید که بر اسب سلیس بود، دلیل است زن خواهد.
 • اگر دید از اسب فرود آمد، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد.
 • اگر دید از اسب برهنه فرود آمد، دلیل که از گناه و معصیت بازایستد.

 

تعبیرخواب تاختن با اسب / سوار شدن بر روی اسب برای جنگ چه تفسیری دارد ؟

ابراهیم کرمانی:

 • اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب.
 • اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیج خیر اندر این نبود، مگر بیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد.
 • اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد، دلیل که مال و دولت یابد. اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند.
 • اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا درکوچه وی، دلیل که مدری شرف و نام دار در سرا یا در کوچه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد.
 • اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب شود، یا بمیرد.

 

تعبیرخواب گرفتن اسب مادیان جابر مغربی

 • اگر بیند اسب مادیان فرا گرفت، یا شخصی بد داد و بر وی نشست، دلیل که زن خواهد و بر وی مبار بود.
 • اگر بیند آن مادیان به گونه سیاه بود، دلیل کند که آن زن شریف و نامدار نباشد.
 • اگر بییند آن مادیان ابلق است، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد.
 • اگر آن مادیان جرمه باشد، دلیل که آن زن خوب روی و با جمال است.
 • اگر آن مادیان سبز رنگ باشد، دلیل کند که آن زن دیندار و پرهیزکار باشد.
 • اگر اشقر بود، دلیل کند که آن زن عزیز و خداوند جاه بود.
 • اگر کمیت بود، دلیل که آن زن معاشر و طول دوست بود.
 • اگر دید آن مادیان کره داشت، دلیل کند که زن را فرزند بود، چنانکه اگر کره او نر بود، دلیل که آن زن را پسر است.

تعبیر خواب اسب و جنسیت فرزند :

 • اگر ماده باشد، دلیل کند که فرزند زن دختر بود.
 • اگر بیند گوشت اسب همی خورد، دلیل که پادشاه او را خواستار شود و به خویشتن نزدیک نماید.
 • اگر دید در پس کسی به اسب نشسته بود، دلیل کند که آن مرد که در پس وی نشسته بود، تابع او شود
 • اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند، دلیل که در آن موضع باران بارد، یاسیلاب روان شود.

 

تعبیر خواب اسب به روایت امام صادق

دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود.

 1. عز و احترام
 2. مقام ومرتبت
 3. فرمانروایی
 4. بزرگی وعظمت
 5. خیرو برکت

 

تعبیرخواب پرواز کردن با اسب ابن سیرین

اگر خواب ببینید که سوار بر اسب شده اید و پرواز می کنید و یا اینکه اسب مثل پرنده ها بالدار می باشد و پرواز می کند نشانه آن است که در دنیا و دین به عزت و شرافت و بزرگی می رسید و یا اینکه صاحب اسب به مسافرت خواهد رفت.

 

تعبیر خواب اسب سفید ابن سیرین

 

 • اگر خواب ببینید که مشغول تماشای اسب سفید هستید و یا سوار آن شدید نشانه معاشرت با مردان و زنان خوش برخورد خواهد بود
 • اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده خواهد کرد.
 • و اگر یک زن خواب ببینید که سوار بر اسبی سفید شده است نشانه این است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود.

 

تعبیرخواب اسب به رنگ تیره ابن سیرین

دیدن اسب هایی با رنگ تیره در خواب نشانه این است که برخی از لذت های زودگذر را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب اسب خال دار ابن سیرین

دیدن اسب خال دار در خواب نشانه آن است که دست به هر کاری که بزنید سودآور خواهد بود.

تعبیر خواب اسب از نژاد اصیل ابن سیرین

 • اگر خواب ببینید که بر اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می کنید نشانه این است که به ثروتی دست خواهید یافت
 • اگر یک زن چنین خوابی ببینید نشانه آن است که او خود را تسلیم پیشرفت های زودگذر و مادیات خواهد کرد.

تعبیر خواب دم اسب ابن سیرین

 • اگر خواب ببینید که بر اسبی دم دراز سوار هستید به اندازه درازی دم اسب طرفدار پیدا می کنید
 • اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب لگد زدن اسب

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر خواب ببینید که اسب به شما لگد زد و یا تو را گاز گرفت یعنی یک زن به طور مخفیانه مشغول انجام کاری می شود.

ابن سیرین می گوید: لگد زدن اسب نشانه این است که کار شما دچار اشکال و اختلال می شود.

تعبیرخواب خوردن گوشت اسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: خوردن گوشت اسب در خواب نشانه رسیدن سود و منفعت از پادشاه یا مقام بالایی به تو است.

جابر مغربی می گوید: خوردن گوشت اسب اینکه پادشاه یا مقام بالایی تو را طلب می کند و تو را از نزدیکان خودش می‌کند.

ابن سیرین می‌گوید:

 • خوردن قلیه ای از گوشت اسب یا کباب و بریان اسب ، نشانه رسیدن منفعت از پادشاه یا مقام بالایی به تو است.
 • اگر خواب ببینی که گوشت اسب خشک کرده (قدید) می خوری نشانه این است که مردم تو را غنیمت می نمایند.

 

تفسیر خواب اسب ابن سیرین

تعبیر خواب اسب بالدار از ابن سیرین

اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.

تعبیر خواب سوار شدن بر اسب از ابن سیرین

 • اگر ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری
 • اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

تفسیر سوار شدن بر اسب بدون زین شده‌ای از ابن سیرین

گناه و معصیت و مصیبت تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌ ولی اگر آن اسب برای کس دیگری است آن تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می‌رسد.

معنی خواب اسب رام و اهلی از ابن سیرین

 • اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین ولی رام و فرمانبردار شده‌ای،شرافت و بزرگی بدست می‌آوری.
 • اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است،گناهان بزرگ و زیادی انجام خواهی داد.

داشتن دم مثل اسب در خواب نشانه چیست ؟

ابن سیرین می‌گوید: مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود.

معنی خوابی که مثل اسب راه می روی از ابن سیرین

 • یعنی دچار تنگدستی می‌شوی ولی عمر طولانی خواهی داشت.
 • تعبیر گله‌بانی و چوپانی اسب، حکومت و بزرگی می‌باشد.

دیدن مدفوع اسب در خواب چه معنی دارد ؟

ابن سیرین می‌گوید: مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.

 

 

برچسب ها:
دیدگاه خود را بنویسید