فاوینو

وایرشو پیچی

وایرشو چیست؟!

قطعات زیادی در صنعت برق وجود دارد که برای ایمنی بیشتر در کار از آن ها استفاده می شود. وایرشو نیز برای جلوگیری از پخش شدن رشته های سیم افشان استفاده میشود که در نهایت ادامه مطلب

مشاهده بیشتر