فاوینو

متن زهردار

متن لاتی تکست داش مشتی!

استفاده از متن های گنگ و فاز بالا در فضای مجازی بسیار پرکاربرد شده است و بسیاری از افراد با متن لاتی و تکست داش مشتی وار و تیکه های زهردار سعی به ابراز نظرات ادامه مطلب

مشاهده بیشتر