; زمین نسق چیه - فاوینو
فاوینو

زمین نسق چیه

نسق چیست؟

املاک و مستقلات در سازمان های ثبت اسناد امروزی با انواع سند شش دانگ وتک برگ ثبت وقابل استناد هستند اما در گذشته بدلیل نبود چنین سازمان های با مقررات یکپارچه به صورت گسترده از ادامه مطلب

مشاهده بیشتر