فاوینو

استوری دلنوشته

متن دلنوشته خاص

استفاده از متن دلنوشته برای بیان احساسات و جریان روزگارمان در دنیای مجازی میتواند برای استوری خاص، پست های ویژه مورد استفاده قرار گیرد. ☯️ ◼️◾️▪️💭 متن دلنوشته 💬▪️◾️◼️☯️ فاصــــله تان را با آدم هـــا ادامه مطلب

مشاهده بیشتر