فاوینو
0

رکورد کمرشکن نرخ تورم ماهانه در تیرماه 1400

نرخ تورم
بازدید 22

در  خرداد ماه 1400،  میانگین تورم درایران به بالاترین میزان در 25 سال خود رسیده بود. ادامه روند رشد قیتها در تیر ماه 1400 باعث شکسته شدن دو رکورد دیگر در فصل تابستان 1400 شد.
رکورد منفی اول: حفظ رکورد بیشترین تورم سالانه در 25 سال گذشته و دوم رکورد بیشترین تورم ماهانه  در 8 ماه اخیر.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد.  بر اساس  داده های مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه تیرماه به 3.5 درصد رسیده که در مقایسه با خرداد، 1 درصد افزایش داشته.  مقایسه نرخ تورم تیرماه با ماهای گذشته نشان میدهد از آذرماه 1399 تابه حال چنین نرخ تورمی را تجربه نکرده بودیم.

برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»  میزان 3.1 درصد و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 3.8 درصد نرخ تورم ماهانه محاسبه شده است. تورم برای شهرنشینان 3.6 درصد بوده که نسبت به خرداد 1400 میزان 1.1 درصد افزایش دارد و برای خانوارهای روستایی نشین میزان 3.2 درصدی که نسبت به ماه گذشته خود 0.6 درصد افزایش نرخ تورم در قیمت کلی محصولات را نشان می دهد.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٤,٢ درصد رسیده که نسبت به خرداد، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و  43.7 درصد و روستایی ٤٧.٣ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش وجود داشته است.

بررسی تورم میانگین از خرداد اردیبهشت ماه سال 1375 تا کنون نشان میدهد این ماه بیشترین تورم میانگین یا سالانه کشور را داشته و با شکستن رکورد ماه گذشته رکورد دار افزایش قیمت در 25 سال اخیر بوده است.

در این حین اما تورم نقطه ای کشور مسیری نزولی را به ثبت رسانده است.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٣,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٦ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٤,٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با کاهش ٥,٤ واحد درصدی به ٥٦.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.٤ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٢,٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ٤.٠ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر