فاوینو
0

تعبیر خواب ماهیگیری از رودخانه – 8 معنی خواب گرفتن ماهی از دریا

تعبیر خواب ماهیگیری
بازدید 199

فهرست مطلب

در حالت کلی تعبیر خواب ماهیگیری و صید در خواب تعبیر از احساس نیک بختی و رضایت از رسیدن به آمال و آرزوها است؛ که با صبر و تلاش زیادی به دست خواهد آمد. گرفتن ماهی یا در حال صید بودن در خواب، توسط معبران به نیکی تعبیر شده  است.

معبران این نوع خواب را نشان از بینش و آگاهی، و نمادی از بصیرت و شهود بالا در علم معرفت و خودشناسی دانسته اند. طی این مقاله اختصاصی از بلاگ فاوینو به جمع آوری مطالبی درباره تعبیر خواب ماهیگیری پرداخته شده است. در صورت علاقه حتما از مطالب سایت بوفچه نیز دیدن کنید.

تعبیر خواب ماهیگیری

تعبیر خواب ماهیگیری

تعبیر خواب ماهیگیری از نظر معبران برجسته

معبران بزرگ و برجسته در رابطه با تعبیر خواب ماهی و ماهیگیری، مسائل مختلفی را بیان کرده اند. در ادامه با نظر برخی از معبران درباره تعبیر خواب ماهیگیری بیشتر پرداخته شده است.

تعبیر خواب ماهیگیری از نظر امام صادق

امام صادق برای تعبیر خواب ماهی، 6 مسئله را عنوان کرده و این تعابیر عبارت هستند از:

 • اولین تعبیر خواب ماهی از نظر امام صادق، این است که وسیله صید ماهی وزیر و وزارتخانه است.
 • تعبیر دوم گرفتن ماهی در خواب میزبان است.
 • تعبیر سوم تعبیر خواب ماهیگیری از دیدگاه امام صادق این است که یک ماهی در خواب و بی سرپرست است.
 • چهارمین وسیله صید ماهی در خواب غنائم است.
 • پنجمین تعبیر خواب ماهی از نظر امام صادق ، غم و اندوهی است که بیننده را به خواب می کشاند.
 • تعبیر ششم درباره یک دختر جوان برده یک هندی است.

تعبیر خواب ماهی از نظر حضرت دانیال

تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیری باعث دردسر ماهیان شد و در دریای سرد خوب بود. اگر نمایی از ماهی ها بسیار تازه و بزرگ است ، دلیل این غنائم است ، اما ماهی کوچک ناراحت است. اگر مروارید را در شکم خود یافتید ، به همین دلیل پسری دارد.

تعبیر خواب ماهی از نظر محمد بن سیرین

اگر کسی او را ماهی می دید و به او خشکی می داد ، این یک بی عدالتی بزرگ خواهد بود. اگر ماهی بخورد ، دلیل صدمه زدن به برده ، و برخی می گویند دلیل سفر است.

جبار غرب و تعبیر خواب ماهیگیری

دیدن ماهی تازه یک غنیمت است زیرا این ماهی عیسی بود که آنها را از بهشت ​​بیرون آورد. اگر ریش از دهان او بیرون می آمد ، ماهی دروغ می گوید. اگر دیدید که ماهی از شلوار او بیرون می آید ، دلیل دختر بودن او است. اگر ماهی تازه پخته شود ، دلیل این امر این است که درآمد زیادی کسب می کند.

اگر او ماهی را می دید که در حال فروش است ، پس می توانست سود کند. اگر ماهیگیران دریایی او را دیدند که در حال صحبت است ، دلیل مخفی شدن شاه و اینکه منظور او چیست.

تعبیر خواب ماهیگیری

تعبیر خواب ماهیگیری

منوچهر تهرانی و تعبیر خواب ماهی

خواب دیدن ماهی در خواب ماهی خوب است ، به خصوص اگر آبی که در آن ماهی شنا می کند شفاف و واضح باشد. اگر در خواب کنار استخر یا حوضچه یا کنار دریا یا استخر ایستاده و در استخر با ماهی های بسیار شنا می کنید، منوچهر تهرانی آن را به روشنایی تعبیر کرده است.

زیرا خوابیدن به یک آینده روشن خوب است اما شرط این است که آب شفاف باشد و پاک به عنوان آبی که در آن ماهی شنا می کند تاریک و گل آلود است ، این نشان می دهد که فضا ، پول ، دارایی و رفتار در اختیار شما است.

اما پس از مراحل بسیار دشوار و مقابله با بسیاری از مشکلات ، غم و اندوه. خوب نیست اگر آب راکد باشد و ماهی زیبا و زیبا در آن شنا کند ، زیرا رویای شما می گوید چیزهایی را به دست می آورید که ارزش رنج و بدبختی آنها را ندارند.

آب راکد نشانه بیماری ، حبس و محکومیت است. ماهی سفید خوش شانس است ، طلای زرد پول ، ثروت است و ماهی قرمز نیز شکوه است. اگر کسی خواب یک یا چند ماه در لیوان یا باریک را به شما بخورد ، همانطور که در هفت فصل نوروز خوانده می شود ،

بسیار خوب است زیرا شما از آن بهره مند می شوید و به خواسته های خود خواهید رسید. به ماهی کمک کنید تا به او در رسیدن به رویاهای خود کمک کند. اگر خواب ببینید که ماهی را به درستی بلعیده اید ، حریص و حریص خواهید شد و اگر بخورید ، نعمت خواهید شد.

اگر به ماهی آب نمکی که می خورید نگاه کنید ، چه سیگار می کشید و چه چقدر تازه هستید ، دچار مشکل خواهید شد.

لوک ایتنهوه و تعبیر خواب ماهیگیری

لوک ایتنهوه درباره ماهی و تعبیر خواب ماهیگیری، معانی مختلفی را عنوان می کند. از اصلی ترین معیار های که این معبر برای تعبیر خواب ماهی و معانی آن عنوان می کند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ماهیگیری: سود بالا
 • ماهی بزرگ: رضایت
 • ماهی کوچک: شکست
 • ماهی مرده: ناراحت
 • پخت آنها: داشتن خانه با نظم
 • آن را بخرید: اطلاعات غلط
 • ماهی: با یک فرد ثروتمند ازدواج کنید

آنی بیتون و تعبیر خواب ماهی و ماهیگیری

دیدن ماهی در آب شفاف و شفاف هنگام خواب نشانه این است که افراد قدرتمند و ثروتمند شما را دوست دارند. تعبیر خواب ماهی های مرده در خواب نشانه این است که در نتیجه واقعه دردناک ثروت خود را از دست می دهید.

تعبیر خواب ماهیگیری

تعبیر خواب ماهیگیری

اگر دختری در خواب باشد ، این نشان می دهد که او یک همسر زیبا و با استعداد خواهد داشت. اگر شما خواب گرفتن یک گربه را نشان می دهید ، نشان می دهد که نقشه های دشمنان منحرف است ، اما حضور ذهن شما به شما کمک می کند تا از دام خود فرار کنید.

اگر در آب برای گرفتن ماهی بخوابید ، نشانه ثروت و شجاعت است. رویای ماهیگیری نشانه کسب قدرت و اقتصاد است. اما اگر هنگام ماهیگیری چیزی نگیرید ، نشانه این است که تلاش های شما برای یافتن افتخار و ثروت بیهوده است. خوردن ماهی در خواب نشانه روابط دوستانه و پایدار است.

شما بر اساس سرچ یکی از موارد زیر وارد صفجه تعبیرخواب ماهیگیری شده اید:

تعبیر خواب ماهیگیری ابن سیرین,تعبیر خواب ماهیگیری با قلاب,تعبیرخواب ماهیگیری در رودخانه,تعبیرخواب ماهیگیری با تور,تعبیرخواب ماهیگیری در آب زلال,تعبیر خواب ماهیگیری با دست در رودخانه,تعبیرخواب ماهیگیری با قلاب از دریا,تعبیرخواب ماهیگیری در خواب,تعبیرخواب ماهیگیری از دریا,تعبیرخواب ماهیگیری از رودخانه,تعبیرخواب ماهیگیری از آب گل آلود.

تعبیر خواب ماهیگیری تعبیر خواب ماهیگیری با دست

تعبیرخواب ماهیگیری از چاه,تعبیرخواب ماهیگیری از اب زلال,تعبیرخواب تور ماهیگیری ابن سیرین,تعبیرخواب ماهیگیری در استخر,تعبیر خواب قلاب ماهیگیری امام صادق,تعبیرخواب ماهیگیری در آب گل آلود,تعبیر خواب ماهیگیری در آب,تعبیرخواب ماهیگیری با قلاب در رودخانه,تعبیرخواب ماهیگیری با دست در دریا,تعبیرخواب ماهیگیری با مرده,تعبیرخواب ماهیگیری با تور در رودخانه,تعبیرخواب ماهیگیری برای زن باردار.

تعبیر خواب ماهیگیری تو دریا

تعبیرخواب تور ماهیگیری,تعبیر خواب تور ماهیگیری بزرگ,تعبیرخواب چوب ماهیگیری,تعبیرخواب قلاب ماهیگیری چیست,تعبیرخواب ماهیگیری حضرت یوسف,تعبیر خواب ماهیگیری در خانه,تعبیرخواب ماهیگیری در خشکی,تعبیر خواب ماهیگیری در اب,تعبیرخواب دیدن ماهیگیری با قلاب,تعبیر خواب ماهیگیری دیگران,تعبیرخواب ماهیگیری در شب,تعبیرخواب ماهیگیری زن باردار,تعبیرخواب ماهیگیری سفید.

تعبیر خواب ماهیگیر شدن,تعبیر خواب قلاب ماهیگیری

تعبیرخواب ماهیگیری قرمز,تعبیرخواب قلاب ماهیگیری یوتاب,تعبیرخواب قایق ماهیگیری,تعبیرخواب ماهیگیری با قلاب برای دختر مجرد,تعبیر خواب ماهیگیری گرفتن,تعبیرخواب گرفتن ماهیگیری,تعبیر خواب لنسر ماهیگیری,تعبیر خواب ماهیگیری و ماهی,تعبیرخواب ماهیگیری مرده,تعبیرخواب ماهیگیری منوچهر مطیعی,تعبیرخواب ماهیگیری دختر مجرد,تعبیرخواب نخ ماهیگیری,تعبیر خواب ماهیگیری در دریا.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر