فاوینو
0

انواع بیماری های اعصاب و روان + درمان بیماری اعصاب و روان در کلینیک ذهن آرا

بازدید 68

فهرست مطلب

انواع بیماری های اعصاب و روان + درمان بیماری اعصاب و روان در کلینیک ذهن آرا

چکیده : بیماری‌های اعصاب و روان به دسته‌ای از اختلالات مربوط به سیستم عصبی مرکزی، اعصاب محیطی و سیستم روانی انسان گفته می‌شود. اختلالات اضطرابی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی در جامعه است و بر افرادی که با آن مبتلا هستند، تأثیر شدیدی دارد. این اختلالات به صورت پویا و متغیر در زمان و شدت آن‌ها، از جمله اختلال اضطراب عمومی، اختلال فراگیر اضطراب اجتماعی، اختلال وسواس فکری، اختلال ترس از جایگاه بلند، اختلال اضطراب پس از سانحه، اختلال اضطراب جدایی و اختلال اضطراب زمان‌بندی شده هستند.

 

بیماری‌های اعصاب و روان به دسته‌ای از اختلالات مربوط به سیستم عصبی مرکزی، اعصاب محیطی و سیستم روانی انسان گفته می‌شود. اختلالات اضطرابی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی در جامعه است و بر افرادی که با آن مبتلا هستند، تأثیر شدیدی دارد. این اختلالات به صورت پویا و متغیر در زمان و شدت آن‌ها، از جمله اختلال اضطراب عمومی، اختلال فراگیر اضطراب اجتماعی، اختلال وسواس فکری، اختلال ترس از جایگاه بلند، اختلال اضطراب پس از سانحه، اختلال اضطراب جدایی و اختلال اضطراب زمان‌بندی شده هستند. در این مقاله به بررسی انواع بیماری‌های اعصاب و روان و علائم، عوارض و درمان آن‌ها خواهیم پرداخت.

اختلال اضطرابی

1.اختلالات اضطرابی

– اختلال اضطراب فراگیر (GAD)

– اختلال وسواسی-اجباری (OCD)

– اختلال ترس اجتماعی (SAD)

– اختلال ترس موقعیتی (Phobias)

– اختلال استرس پس از سوانح (PTSD)

– اختلال اضطراب جدایی (Separation anxiety disorder)

اختلال اضطراب عمومی به عنوان یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی، با افزایش نگرانی و استرس در زندگی روزمره همراه است. افرادی که با این اختلال مبتلا هستند، به صورت مداوم درگیر نگرانی‌های بیشتری از مسائل مختلف هستند، حتی اگر آن مسئله از نظر بقیه به‌عنوان یک موضوع روزمره محسوب شود. برای کاهش این اختلال، ممکن است به داروهای ضداضطرابی و روش‌های مختلف روان‌درمانی نیاز باشد.

اختلال فراگیر اضطراب اجتماعی، باعث می‌شود که افراد به صورت مداوم درگیر نگرانی و استرس در مواجهه با موقعیت‌های اجتماعی شوند. این اختلال باعث می‌شود که افراد به صورت خودکامه در خانه بمانند و از ارتباط با دیگران خودداری کنند. افرادی که با این اختلال مبتلا هستند، ممکن است نسبت به مواجهه با موقعیت‌های اجتماعی نگرانی، ترس و بی‌اعتمادی شدیدی داشته باشند. برای کاهش این اختلال، بهتر است افراد مبتلا به آن، به‌عنوان یکی از راه‌های درمانی، به تمرینات ارتباطی و روش‌های رفتاری مبتنی بر شناخت مراجعه کنند.

اختلال وسواس فکری، باعث می‌شود که افراد به صورت مداوم درگیر فکرهای تکراری و ناخودآگاه شوند. این اختلال باعث می‌شود که افراد به صورت مداوم همان فکر را در ذهن خود تکرار کنند و نمی‌توانند از آن فرار کنند. افرادی که با این اختلال مبتلا هستند، مممکن است به صورت مداوم وسواس و نگرانی در مورد عواقب ناخوشایندی که ممکن است در اثر عملکرد خود داشته باشند، دچار شوند. درمان این اختلال، به‌عنوان یکی از راه‌های درمانی، شامل ترکیبی از داروهای ضدوسواسی و روش‌های رفتاری مبتنی بر شناخت است.

اختلال ترس از جایگاه بلند، باعث می‌شود که افراد در مواجهه با موقعیت‌هایی که ارتفاع بالایی دارند، به صورت شدیدی ترس و نگرانی درونی داشته باشند. این اختلال باعث می‌شود که افراد از انجام کارهایی که نیاز به صعود به ارتفاعات بالا دارند، خودداری کنند. برای درمان این اختلال، بهتر است به روش‌های رفتاری مبتنی بر شناخت و تمرینات کاردرمانی مراجعه کنند.

اختلال اضطراب پس از سانحه، باعث می‌شود که افراد پس از تجربه یک سانحه ناگوار، به صورت شدیدی اضطراب و نگرانی داشته باشند. این اختلال باعث می‌شود که افراد نتوانند از حوادث ناگوار گذشته فرار کنند و به صورت مداوم از آن‌ها نگران باشند. برای درمان این اختلال، بهتر است به روش‌های روان‌درمانی و مشاوره‌ای مراجعه کنند.

اختلال اضطراب جدایی، باعث می‌شود که افراد به صورت شدیدی نگرانی و اضطراب در مورد جدایی از افراد مهم در زندگی‌شان داشته باشند. این اختلال باعث می‌شود که افراد نتوانند از ترک کردن افراد مهم در زندگی‌شان فرار کنند و به صورت مداوم نگران باشند. برای درمان این اختلال، بهتر است به روش‌های رفتاری مبتنی بر شناخت و روش‌های مشاوره‌ای مراجعه کنند.

اختلال اضطراب زمان‌بندی شده، باعث می‌شود که افراد به صورت شدیدی درگیر نگرانی و استرس در مورد وقوع رویدادهای خاص در آینده شوند. این اختلال باعث می‌شود که افراد به صورت مداوم نگرانی در مورد رویدادهای مهم در آینده داشته باشند و نتوانند از آن‌ها فرار کنند.

اختلال افسردگی

2.اختلالات افسردگی

اختلالات خلقی شامل تغییرات بزرگ و غیرطبیعی در خلق و خوی فرد می‌شود. این تغییرات می‌تواند هم به سمت خوش‌خلقی و هیجان زیاد و هم به سمت بد‌خلقی و افسردگی سوق داده شود. انواع اختلالات خلقی عبارت‌اند از:

– افسردگی بزرگ (Major depression)

– اختلال دوقطبی (Bipolar disorder)

– اختلال خلقی پایدار (Cyclothymic disorder)

– افسردگی تولیدی (Postpartum depression)

اختلال افسردگی اساسی، باعث می‌شود که افراد به صورت شدیدی درگیر احساساتی منفی شوند. افرادی که با این اختلال مبتلا هستند، ممکن است از انجام کارهای روزمره، تفریح و حتی ارتباط با دیگران خودداری کنند. درمان این اختلال، به‌عنوان یکی از راه‌های درمانی، شامل ترکیبی از داروهای ضدافسردگی و روش‌های روان‌درمانی است.

اختلال دوقطبی، باعث می‌شود که افراد درگیر تناوب چرخه‌های احساسی شوند. افرادی که با این اختلال مبتلا هستند، ممکن است در یک دوره احساسی، احساس خوبی داشته باشند و در دوره‌ای دیگر، احساسات منفی شدیدی را تجربه کنند. درمان این اختلال، به‌عنوان یکی از راه‌های درمانی، شامل ترکیبی از داروهای ضدافسردگی و داروهای ضدمانیا است.

اختلال اضطراب اجتماعی، باعث می‌شود که افراد در مواجهه با موقعیت‌های اجتماعی به صورت شدیدی نگرانی و اضطراب داشته باشند. این اختلال باعث می‌شود که افراد به صورت مداوم درگیر نگرانی و ترس در مواجهه با دیگران و موقعیت‌های اجتماعی باشند. درمان این اختلال، به‌عنوان یکی از راه‌های درمانی، شامل ترکیبی از داروهای ضداضطرابی و روش‌های روان‌درمانی می‌باشد.

اختلال وسواس فکری-عملی، باعث می‌شود که افراد به صورت مداوم درگیر فکرهای تکراری و ناخودآگاه شوند و عملیات تکراری را انجام دهند. این اختلال باعث می‌شود که افراد به صورت مداوم توسط فکرهای خودشان گرفتار شوند و از انجام کارهای روزمره و ارتباط با دیگران خودداری کنند. درمان این اختلال، به‌عنوان یکی از راه‌های درمانی، شامل روش‌های روان‌درمانی، مانند رفتاردرمانی و درمان شناختی-رفتاری، و در برخی موارد، داروهای آنتی‌اوسیلانتی می‌باشد.

اختلال شخصیت مرزی، باعث می‌شود که افراد به صورت شدیدی درگیر ترس از رها شدن و ترس از تنهایی شوند. این اختلال باعث می‌شود که افراد به صورت مداوم درگیر تلاش برای جلب توجه دیگران و اطرافیان شوند. درمان این اختلال، به‌عنوان یکی از راه‌های درمانی، شامل روش‌های روان‌درمانی، مانند درمان شناختی-رفتاری و رفتاردرمانی، و در برخی موارد، داروهای آنتی‌اوسیلانتی و آنتی‌اضطرابی می‌باشد.

اختلال شخصیت نرمال، باعث می‌شود که افراد به صورت شدیدی درگیر شخصیت‌های خودشان شوند و از تغییر آن‌ها خودداری کنند. این اختلال باعث می‌شود که افراد به صورت مداوم درگیر مسائل شخصی و اجتماعی خودشان باشند و از تعامل با دیگران خودداری کنند. درمان این اختلال، به‌عنوان یکی از راه‌های درمانی، شامل ترکیبی از روش‌های روان‌درمانی، مانند درمان شناختی-رفتاری و رفتاردرمانی، و در برخی موارد، داروهای آنتی‌اوسیلانتی و آنتی‌اضطرابی می‌باشد.

در کل، درمان اختلالات خلقی، به‌عنوان یکی از راه‌های درمانی، شامل ترکیبی از روش‌های روان‌درمانی و داروهای ضدافسردگی، ضداضطرابی و ضدمانیا است. به‌طور کلی، درمان اختلالات خلقی، باید بر اساس نوع و شدت اختلال، و با توجه به وضعیت شخصی و اجتماعی فرد، تعیین و اعمال شود. همچنین، توجه به اصول بهداشت روانی و ایجاد فضای روانی سالم، نقش مهمی در پیشگیری و درمان اختلالات خلقی دارد.

https://cliniczehnara.com/clinics/marriage-and-divorce-counseling/ )

اختلال رفتاری

 3.اختلالات رفتاری

اختلالات رفتاری شامل مشکلات در رفتار، ارتباطات و تعاملات اجتماعی است که می‌تواند به مشکلات جدی در زندگی روزمره منجر شود. انواع اختلالات رفتاری عبارت‌اند از:

– اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی (ADHD)

– اختلال رفتاری (Conduct disorder)

– اختلال نافرمانی مقابله‌ای (Oppositional defiant disorder)

– اختلال اتیسم (Autism spectrum disorder)

اختلالات رفتاری یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی در جامعه هستند، که بر افرادی که با آن مبتلا هستند، تأثیر شدیدی دارند. این اختلالات شامل مشکلاتی هستند که باعث می‌شود فرد بتواند به درستی در محیط‌های اجتماعی، تحصیلی، شغلی و خانوادگی خود عمل کند. در این مقاله به بررسی علل، علائم و روش‌های درمان اختلالات رفتاری می‌پردازیم.

علل اختلالات رفتاری:

علل اختلالات رفتاری ممکن است بسیار متنوع باشد، از جمله عوامل ژنتیکی، محیطی، فردی و اجتماعی می‌باشد. برخی از علل مهم اختلالات رفتاری عبارتند از:

– عدم تعامل کافی با پدر و مادر، خانواده و هم‌سن و سالان در دوران کودکی

– تجربه شدید استرس، فشار و اضطراب در دوران کودکی

– عوامل محیطی نظیر مصرف مواد مخدر و الکلی، استفاده از اینترنت به شیوه نادرست، تماشای فیلم‌های خشن و تاثیرات نامناسب تلویزیون و رسانه‌های دیگر

– اختلالات شیمیایی در مغز، به ویژه در مواردی که به علت مصرف مواد مخدر و الکلی است

– عوامل ژنتیکی و مشکلات توسعه‌ای در دوران کودکی

علائم اختلالات رفتاری:

علائم اختلالات رفتاری، بسته به نوع و شدت اختلال، متغیر است. برخی از علائم اختلالات رفتاری عبارتند از:

– نافرمانی و بی‌احترامی به قوانین و مقررات جامعه

– عدم توانایی در کنترل خشم و خشونت

– بی‌توجهی به نیازهای دیگران و کمبود توانایی در برقراری رابطه با دیگران

– تنش و اضطراب شدید، اختلالات خواب و بی‌قراری

– عدم توانایی در تمرکز و کار با دقت

– مشکلات در تحصیل و شغل

روش‌های درمان اختلالات رفتاری:

درمان اختلالات رفتاری بسته به نوع و شدت اختلال، متفاوت است. درمان این اختلالات ممکن است شامل مداخلات روان‌شناختی، داروها و تغییرات سبک زندگی باشد. در ادامه، روش‌های درمان اختلالات رفتاری را بهمراه با توضیحات کوتاهی برای هر یک ارائه خواهیم کرد:

1- مداخلات روان‌شناختی: این روش شامل تحلیل رفتاری، روان درمانی شناختی، ترکیبی و رواندرمانی خانواده است. این روش‌ها به کمک تغییر رفتار، افزایش توانایی‌های ارتباطی و توسعه مهارت‌های اجتماعی، بهبود عملکرد تحصیلی و شغلی فرد کمک می‌کنند.

2- داروها: برخی داروها مانند آمفتامین و متیل‌فنیدات برای درمان اختلالات رفتاری مصرف می‌شوند. این داروها به کمک افزایش تمرکز و کاهش بی‌قراری و خشم فرد، می‌توانند بهبود مسائل رفتاری او را فراهم کنند.

3- تغییر سبک زندگی: تغییر سبک زندگی از قبیل ورزش، تغذیه سالم، کاهش مصرف مواد مخدر و الکلی، بهبود روابط اجتماعی و فعالیت‌های روان‌شناختی به کاهش علائم اختلالات رفتاری کمک می‌کند.

در نهایت، می‌توان گفت که اختلالات رفتاری با توجه به شدت و نوع آن، می‌تواند برای فرد و اطرافیانش تأثیرات شدیدی داشته باشد. بنابراین، درمان به موقع و مناسب این اختلالات به کمک ترکیبی از روش‌های مختلف، می‌تواند بهبود و به حداقل رساندن تأثیرات منفی آنها کمک کند.

https://zehnaraclinic.com/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7/ )

اختلال روان پریشی

4.اختلالات روان‌پریشی

اختلالات روان‌پریشی شامل بیماری‌هایی است که تاثیر منفی بر روی فکر، احساس و رفتار فرد دارد. این بیماری‌ها می‌توانند به تشویش‌های شدید و بلندمدت منجر شوند. انواع اختلالات روان‌پریشی عبارت‌اند از:

– اسکیزوفرنی (Schizophrenia)

– اختلال روان‌پریشی شخصیتی (Schizotypal personality disorder)

– اختلال شخصیت پارانوئید (Paranoid personality disorder)

5. اختلالات شخصیت

اختلالات شخصیت به مجموعه‌ای از ویژگی‌های رفتاری، هیجانی و فکری گفته می‌شود که در فرد پایدار است و از نظر اجتماعی و فرهنگی ناهنجار محسوب می‌شود. این اختلالات می‌تواند در برخورد با دیگران و کنترل هیجانات مشکلاتی ایجاد کند. انواع اختلالات شخصیت عبارت‌اند از:

– اختلال شخصیت نارسیسیک (Narcissistic personality disorder)

– اختلال شخصیت مرزی (Borderline personality disorder)

– اختلال شخصیت وابسته (Dependent personality disorder)

– اختلال شخصیت همه‌چیزگان (Histrionic personality disorder)

 1. اختلال شخصیت نارسیسی:

افرادی که با این اختلال شخصیت دست و پنجه نرم می‌کنند، بیش از حد خودشان را ارزیابی می‌کنند و به دنبال تأیید و تحسین دیگران هستند. علایم این اختلال شامل خودپرستی، تکبر، احساس برتری، نیاز به تحسین، انتقام‌جویی، عدم توانایی در قبول شکست و… هستند. برای درمان این اختلال، روش‌های شناختی-رفتاری، روان درمانی و مشاوره ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

 1. اختلال شخصیت اعتیادی:

افرادی که با این اختلال شخصیت دست و پنجه نرم می‌کنند، تمایل دارند به شدت به فعالیت‌های خودشان مشغول شوند و از رابطه و تعامل با دیگران کمتر استفاده کنند. علایم این اختلال شامل خودبه‌خودی، عدم توانایی در ایجاد روابط مؤثر با دیگران، افزایش مصرف مواد مخدر و الکل، وابستگی به فعالیت‌ها و… هستند. برای درمان این اختلال، مشاوره، روان درمانی و روش‌های شناختی-رفتاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 1. اختلال شخصیت هیستریک:

افرادی که با این اختلال شخصیت دست و پنجه نرم می‌کنند، تمایل دارند به جلب توجه دیگران و داشتن نقش مهم در روابط اجتماعی هستند. علایم این اختلال شامل واکنش‌های افراطی به رویدادها، نیاز به تحسین، تمایل به جلب توجه، خودپرستی و… هستند. برای درمان این اختلال، روان درمانی، مشاوره و روش‌های شناختی-رفتاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 1. اختلال شخصیت شیزوئید:

افرادی که با این اختلال شخصیت دست و پنجه نرم می‌کنند، تمایل دارند به خودبازی و انزوا، و ناراضی بودن از روابط اجتماعی و تعامل با دیگران هستند. علایم این اختلال شامل انزوا، احساس عدم ارتباط با جهان خارج، شکاکیت و عدم اطمینان، افسردگی و… هستند. برای درمان این اختلال، مشاوره، روان درمانی و درمان دارویی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

 1. اختلال شخصیت اجتنابی:

افرادی که با این اختلال شخصیت دست و پنجه نرم می‌کنند، تمایل دارند به اجتناب از روابط اجتماعی و تعامل با دیگران، به خصوص در مواقعی که احساس تنش و استرس دارند. علایم این اختلال شامل اجتناب از روابط اجتماعی، ترس از رفض و نقد، احساس ناراحتی و نارضایتی، و… هستند. برای درمان این اختلال، روان درمانی، مشاوره و روش‌های شناختی-رفتاری ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

 1. اختلال شخصیت وابسته:

افرادی که با این اختلال شخصیت دست و پنجه نرم می‌کنند، تمایل دارند به اعتماد بیش از حد به دیگران و نیازمندی به پشتیبانی و راهنمایی هستند. علایم این اختلال شامل نیاز به تأیید و تحسین، ترس از رهایی، ترس از رفض، وابستگی به دیگران و… هستند. برای درمان این اختلال، مشاوره، روان درمانی و روش‌های شناختی-رفتاری ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

https://cliniczehnara.com/clinics/family-counselling/ )

در نهایت، برای مواجهه با اختلالات شخصیت، مشاوره و درمان مناسب بسیار مهم است. بهتر است هرچه زودتر به دکتر روانشناس مراجعه کنید تا با روش‌های مختلف درمانی، بتوانید از این اختلالات شخصیتی خود را بهبود بخشید و به زندگی بهتری دست یابید.

اختلال روانی و اعصاب

 6.اختلالات خواب

اختلالات خواب به مشکلاتی گفته می‌شود که در کیفیت، مدت زمان و برنامه خواب فرد تاثیر می‌گذارد. این اختلالات می‌تواند به کاهش کارایی روزانه و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های دیگر منجر شود. انواع اختلالات خواب عبارت‌اند از:

– اختلال بی‌خوابی (Insomnia)

– اختلال خواب افزایشی (Hypersomnia)

– اختلال برون‌زدگی رویاپردازی (Sleepwalking)

– اختلال کابوس (Nightmare disorder)

– اختلال توقف تنفسی در خواب (Sleep apnea)

اختلالات خواب یکی از مشکلات شایع در جامعه هستند که می‌تواند تأثیرات منفی بر روی سلامتی و کیفیت زندگی افراد داشته باشد. در این مقاله به بررسی انواع اختلالات خواب، علل و علائم آنها، روش‌های تشخیص و درمان آنها پرداخته‌ایم.

 1. بی‌خوابی:

این اختلال به معنای دشواری در شروع خواب، بیدار شدن در طول شب، خوابیدن برای مدت کوتاه و یا خوابیدن برای مدت طولانی ولی با کیفیت پائین است. عواملی مانند استرس، اضطراب، سردرد، درد، بیماری‌های مرتبط با ریه، قلب و کلیه، مصرف داروهای مختلف و مسائل روانشناختی مانند افسردگی و اضطراب می‌توانند باعث بی‌خوابی شوند. برای درمان این اختلال می‌توان از روش‌های روان درمانی، روش‌های شناختی-رفتاری، تغییرات در رفتارهای خواب و تغییرات در رژیم غذایی و ورزش استفاده کرد.

 1. هیپراکتیویتی خواب:

این اختلال به معنای ایجاد دشواری در خوابیدن و در ساعت‌های اول صبح بیدار شدن می‌باشد. عواملی مانند مصرف قهوه، سیگار، مواد مخدر، تغییرات در ساعات خواب و بیداری، بیماری‌های مرتبط با قلب و ریه و استرس می‌توانند باعث ایجاد این اختلال شوند. برای درمان این اختلال می‌توان از روش‌های شناختی-رفتاری، تغییرات در رفتارهای خواب و تغییرات در رژیم غذایی و ورزش استفاده کرد.

 1. اختلال تنفسی در خواب:

این اختلال به معنای وقفه در تنفس در طول خواب است که می‌تواند تنفس‌های غیرمعمول، هیجان‌زده، سر و صدا، و گاهی اوقات مرگ مغزی را به دنبال داشته باشد. این اختلال ممکن است به دلیل بیماری‌های مرتبط با ریه، قلب و کلیه، چاقی، مصرف الکل و مواد مخدر، بیماری‌های عصبی و استرس ایجاد شود. برای درمان این اختلال می‌توان از روش‌های درمان دارویی، روش‌های تنفسی و خواب، تغییرات در رفتارهای خواب و تغییرات در رژیم غذایی و ورزش استفاده کرد.

 1. بیماری پارکینسون:

این بیماری یک اختلال عصبی مزمن است که می‌تواند باعث ایجاد اختلالات خوابی شود. علائم این بیماری شامل لرزش، سفتی عضلات، کاهش حرکت و تغییرات در رفتارهای خواب هستند. برای درمان این بیماری می‌توان از روش‌های درمان دارویی، تغییرات در رفتارهای خواب و تغییرات در رژیم غذایی و ورزش استفاده کرد.

 1. بیماری آلزایمر:

این بیماری یک اختلال عصبی مزمن است که می‌تواند باعث ایجاد اختلالات خوابی شود. علائم این بیماری شامل افتادگی حافظه، افت در توانایی تفکر و تصمیم‌گیری، تغییرات در رفتارهای خواب هستند. برای درمان این بیماری می‌توان از روش‌های درمان دارویی، تغییرات در رفتارهای خواب و تغییرات در رژیم غذایی و ورزش استفاده کرد.

در نهایت، برای جلوگیری از ایجاد اختلالات خوابی، باید به روش‌های سالم برای زندگی پایبند بود و تلاش کرد تا استرس و اضطراب را کاهش داد و بهترین شرایط را برای خوابیدن فراهم کرد. همچنین، برای کسانی که با اختلالات خواب دست و پنجه نرم می‌کنند، مشاوره با پزشک یا روانشناس می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر برای تشخیص و درمان این اختلالات مفید باشد.

درمان بیماری‌های اعصاب و روان

درمان بیماری‌های اعصاب و روان بستگی به نوع و شدت بیماری دارد. برخی از روش‌های درمانی شامل:

– درمان با دارو: شامل داروهای ضد افسردگی، داروهای ضد اضطراب، داروهای ضد روان‌پریشی و دیگر داروهای تجویز شده توسط پزشک.

– روان‌درمانی: شامل روان‌درمانی فردی، خانوادگی، گروهی و روان‌درمانی شناختی-رفتاری (CBT).

– درمان‌های طبیعی: شامل مکمل‌های گیاهی، یوگا، مدیتیشن، ماساژ و اکوپانکچر.

 

کینیک روانشناسی ذهن آرا بهترین مرکز درمان انواع بیماری های اعصاب و روان

شماره تماس: 02126722140  / 02126722144 / 02126722135

آدرس شعبه مرکزی (سیدخندان): سیدخندان، خیابان جلفا، خیابان کاویان غربی، پلاک 58، مرکز مشاوره روانشناسی ذهن آرا

آدرس وب سایت: zehnaraclinic.com

آدرس شعبه شمال (قیطریه): خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر روبروی مترو صدر، ابتدای خیابان سیمیاری، پلاک 72، طبقه همکف، واحد 2، گروه روانشناسی ذهن آرا

آدرس وب سایت: cliniczehnara.com    

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر