فاوینو
16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1 تا 2066 (اختصاصی) جواب بازی استادآمیرزا تمام مراحل

جواب بازی استاد آمیرزا
بازدید 737

فهرست مطلب

جواب استاد میرزا, جواب بازی استاد میرزا, جواب بازی استاد آمیرز –  حل بازی تمام مراحل استادمیرزا از شاخص ترین عنوان های شما جهت یافتن پاسخ مراحل بخش استاد آمیرزا در بازی آمیرزا است. استاد آمیرزا بخشی خاص جهت دریافت سکه بیشتر در بازی آمیرزا بوده و پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا سعی خود را در حل بازی کنید در صورتی که در حل جواب بازی ناتوان بودید از جواب بازی آمیرزا و جواب استاد آمیرزا استفاده کنید.

 

جواب بازی استاد آمیرزا

جواب بازی استاد آمیرزا

 

 دانلود بازی آمیرزا برای اندروید و ios از گوگل پلی – کافه بازار – سیب اپ و …. برای دانلود هر نسخه روی ایکون مورد نظر کلیک کنید

       

 

 

 

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱

فیل ← لیف

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲

زور ← روز

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳

پول ← پلو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴

سپر ← پسر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵

پله ← لپه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶

خروس ← خرس ← سرخ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷

جنگل ← گنج ← جنگ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸

یاد ← یار ← دار ← دریا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹

جسم ← مسجد ← جسد

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۰

مریخ ← خمیر ← میخ ← خیر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۱

پست ← تپه ← پسته

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۲

سفره ← سفر ← سرفه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۳

سرکه ← سکه ← کره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۴

خیار ← خار ← یار ← خیر ← آخر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۵

غبار ← باغ ← غار ← غرب

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۶

کوه ← کاوه ← کاهو ← کوتاه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۷

خیار ← بخار ← بخاری ← خراب

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۸

روباه ← هوا ← آهو ← ابرو ← بهار

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۹

گشت ← آتش ← انگشت ← شنا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۰

دوغ ← جادو ← جغد ← داغ ← جواد

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۱

مرد ← همسر ← مدرسه ← مهر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۲

کاشان ← آشنا ← اشک ← کاش

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۳

موش ← شام ← پشم ← شامپو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۴

زود ← نوزاد ← زانو ← وزن

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۵

دفاع ← فدا ← عهد ← هدف ← دعا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۶

گردش ← شاگرد ← شاد ← رشد

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۷

جزیره ← زیر ← زهر ← زره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۸

درخت ← رخت ← چتر ← خرد ← دختر ← چرخ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۹

شال ← شلوار ← لواش ← شورا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۰

نوار ← گران ← نور ← انگور ← واگن

 

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۱

رها ← آرد ← دره ← اراده ← اداره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۲

شاخ ← خشن ← خطا ← خان

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۳

باغچه ← باغ ← چاه ← بچه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۴

خلبان ← بالن ← خال ← نخل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۵

سرو ← کور ← عکس ← عروس ← سکو ← عروسک

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۶

دنیا ← میدان ← امید ← دین

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۷

پیتزا ← تیز ← زیپ ← پیاز

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۸

آهنگ ← گناه ← بنگاه ← نگاه ← انبه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۹

خدا ← خاک ← کدخدا ← داد ← کاخ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۰

چاره ← پارچه ← چاپ ← پارچ ← چهار ← چاه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۱

جاده ← جسد ← سجاده ← ساده ← داس

جواب بازی استادامیرزا مرحله ۴۲

قوچ ← چاق ← چاقو ← چای ← قوی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۳

رقم ← قلمرو ← قلم ← قول ← قوم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۴

قند ← قندان ← نان ← نقد ← قناد

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۵

ماسک ← مسواک ← سکو ← واکس

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۶

فنر ← نفر ← یار ← آفرین

جواب استاد آمیرزا مرحله ۴۷

خسارت ← سخت ← استخر ← ساخت

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۸

الماس ← سلام ← سال ← سالم ← اسلام

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۹

کتری ← ترکیه ← ریه ← تیره ← کره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 50

خالص ← خاص ← خال ← خاله ← خلاصه ← اصل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۱

پری ← پیروز ← وزیر ← پیر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۲

تیز ← ونیز ← زین ← وزن ← زیتون

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۳

گیلاس ← سیل ← سال ← یاس

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۴

نیمرو ← مین ← نرم ← نور ← نیرو

جواب استاد آمیرزا مرحله ۵۵

سلطان ← طلا ← نسل ← سطل ← سالن

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۶

لوبیا ← لبو ← بیل ← اول ← ویلا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۷

مشتری ← تیم ← شرم ← مشت ← ترشی ← تیر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۸

سوره ← سرو ← سوریه ← روسیه ← سیر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۹

شخم ← موش ← خاموش ← خوش ← شوخ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۰

تصویر ← صورت ← تور ← صورتی ← وصیت

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۱

بیل ← لیز ← لیزر ← ریل ← برزیل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۲

شهر ← بوشهر ← شوهر ← هوش ← شور ← رشوه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۳

برزخ ← خربزه ← زهر ← خبر ← خزر ← زره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۴

تمساح ← ماست ← مساحت ← تماس ← ستم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۵

مسیر ← سیم ← سیمرغ ← مرغ ← مرسی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۶

تاس ← داس ← استاد ← دست

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۷

نیشکر ← شکر ← کیش ← نیش ← شریک ← نیک

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۸

جارو ← راه ← آجر ← جوهر ← جواهر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۹

انجیر ← جان ← نجار ← جاری ← آرنج

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۰

قافیه ← قیف ← افق ← آیه

جواب استاد آمیرزا مرحله ۷۱

پارو ← زور ← روز ← پرواز ← آرزو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۲

کشتی ← شکایت ← کاشت ← آشتی ← کاشی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۳

جنگ ← گنج ← گنجشک ← جشن

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۴

لباس ← سبلان ← بالن ← سنبل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۵

ضامن ← مرض ← رمضان ← رمان

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۶

قندان ← نان ← قند ← قناد ← نقد

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۷

خیارت ← تاریخ ← رخت ← خیر ← آخرت

جواب استاد آمیرزا مرحله ۷۸

ملت ← علم ← علامت ← املت ← عالم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۹

دلاور ← دارو ← داور ← لودر ← دلار

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۰

باغ ← غبار ← غار ← غرب ← لاغر ← بالغ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۱

چرخ ← خرد ← دوچرخه ← روده ← دوره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۲

وام ← خرما ← خرمالو ← ملخ ← خاور

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۳

شهر ← شاد ← شهردار ← رشد ← هشدار

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۴

کنار ← خطر ← خطرناک ← خطا ← خنک

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۵

پرده ← پرنده ← پودر ← پدر ← پرونده ← پونه

جواب استاد آمیرزا مرحله ۸۶

گرد ← داس ← لگد ← گسل ← گدا ← دلار ← آدرس

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۷

آسمان ← زمان ← نماز ← سازمان ← آسان ← ساز

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۸

برگ ← مرگ ← مربا ← رگبار ← گرما ← گرم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۹

فاضلاب ← فال ← فضا ← بلا ← بالا ← بال

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹۰

گردو ← گود ← گرد ← دوغ ← دروغ ← دروغگو ← ورود

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹۱

سلامت ← دستمال ← ملت ← مدال ← مدت ← املت

جواب استاد آمیرزا مرحله ۹۲

نوشابه ← شهاب ← شانه ← شنبه ← باهوش ← بانو ← نوه

جواب بازی استادامیرزا مرحله ۹۳

خشاب ← خشک ← خراش ← شکار ← خشکبار ← بخار

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹۴

فارس ← سفر ← سفال ← سفالگر ← افسر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹۵

عارف ← فلز ← فال ← علف ← علفزار ← لرز

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹۶

بندر ← نردبان ← نان ← برد ← نبرد ← انبر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹۷

هنرمند ← مرد ← نمد ← هند ← نمره ← نرده ← رنده

جواب بازی استادامیرزا مرحله ۹۸

سنجد ← مسجد ← سجاد ← جامد ← جسم ← جام ← جسد ← دماسنج

جواب بازی استادامیرزا مرحله ۹۹

مقام ← وام ← مقاومت ← وقت ← تقوا ← مقوا

 

از مرحله 100 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استادآمیرزا مرحله 100بازی استادمیرزا

فسنجان ← اسفنج ← فنجان ← نفس ← نجف ← جان ←

جواب استادآمیرزا مرحله 101

خون ← گرم ← خرم ← رنگ ← نرم ← نور ← نرخ ←

جواب استادآمیرزا مرحله 102

ترمه ← مهارت ← همت ← ماهی ← تیره ← امیر ←

جواب استادآمیرزا مرحله 103

بیات ← تیله ← بلیت ← ابله ← هتل ← تله ← لبه ←

جواب استادآمیرزا مرحله 104

مشک ← پشمک ← کاپشن ← اشک ← شکم ← کمان ← مکان ←

جواب استادآمیرزا مرحله 105

غار ← روغن ← روان ← نوار ← آوا ← ارغوان ←

جواب استادآمیرزا مرحله 106

سبد ← سبک ← بدل ← دکل ← کبد ← کبود ← سود ← کسب ←

جواب استادآمیرزا مرحله 107

آزاد ← جدا ← جادو ← جواد ← ازدواج ← آواز

جواب استادآمیرزا مرحله 108

جام ← کاج ← رنج ← جرم ← مرجان ← نجار ← آرنج ← رمان ← کار ←

جواب استادآمیرزا مرحله 109

شیب ← بیوه ← شوره ← شوهر ← رشوه ← بوشهر ← بیهوش ← هوش ←

جواب استادآمیرزا مرحله 110

عید ← عینک ← کنده ← عهد ← کینه ← دکه

جواب استادآمیرزا مرحله 111

هشت ← توشه ← تیزهوش ← هوش ← تیشه ← تهی

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 112

جانباز ← آبان ← جان ← زبان ← باز

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 113

بازگشت ← شتاب ← گشت ← گاز ← زشت ← تاب ← تابش

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 114

سکو ← فوت ← ترسو ← کتف ← سکوت ← سفت ← کسوف ← کرفس ← سفر

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 115

جمعه ← عمه ← جامعه ← تهاجم ← تاج ← جام ← جهت

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 116

نخودچی ← چین ← نخود ← دیو ← خون ← خود ← نوید ← دین

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 117

سکه ← مکه ← جسم ← کاسه ← ماسک ← کاج ← سهم ← ماسه ← سمج

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 118

سکه ← دلمه ← کمد ← ملکه ← کلمه ← دکل ← دکه ← دکمه

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 119

مزار ← موز ← روزه ← مزه ← آرزو ← موزه ← هزار ← زهرا ← رزم

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 120

انضباط ← باطن ← طناب ← نبض ← آبان ← ضبط

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 121

وزیر ← میز ← رمز ← موز ← مرز ← رومیزی ← رزم

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 122

خیال ← ویلا ← خالی ← اتو ← تلخ ← خال ← خلوت

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 123

سیر ← سحرخیز ← سحر ← خیس ← خیر ← خزر ← سیخ

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 124

سالن ← انار ← سالار ← آسان ← سارا ← نسل ← ارسال

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 125

لوح ← رسول ← سود ← روح ← حدس ← لودر ← سرود ← سحر ← حسود

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 126

کارت ← کاشت ← تراش ← ارتش ← آشکار ← شکار ← شکر ← تشکر ← تشک ← شرکت ← اراک

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 127

اول ← المان ← وام ← مولانا ← املا ← ملوان

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 128

سبنا ← اسان ← اسیا ← یاس نان ← استان

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 129

جهت ← ماهی ← همت ← تیم ← تاج ← تهی ← اهمیت

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 130

روباه ← غروب ← غرب ← غار ← بهار ← باغ ← باور ← غبار ← آبغوره

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 131استادمیرزا

زمرد ← مزد ← رهن ← رزمنده ← زنده ← هنر ← همزن ← مزه ← نمره

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 132

پارس ← دریا ← دیس ← پیدا ← پاریس ← پراید ← اسپری ← اسید

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 133

راسو ← رسوب ← سبز ← سراب ← سرباز ← بازو ← بازرس ← ساز ← بورس

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 134

ترکش ← شرکت ← تشکر ← شهرک ← تشنه ← شهرت ← رشته ← نکته

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 135

بارز ← نیزار ← زین ← زینب ← بیان ← انبر ← ارزن ← برنز ← زبان

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 136

بادام ← آماده ← آباد ← بام ← ماده ← اهدا ← مبدا

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 137

شیخ ← خوش ← شوخی ← خوک ← شوید ← دوش ← خشکی ← دیو

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 138

شانه ← آشنا ← ناشی ← آشیانه ← شاهین ← نیش ← آینه

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 139

یاسوج ← جواز ← ویزا ← آویز ← سویا ← یاس

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 140

قوی ← وقت ← قیمت ← موقعیت ← تقویم ← عمیق ← عمو

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 141

دود ← درد ← گلو ← گردو ← درود ← ولگرد ← گود ← لگد ← لودر

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 142

بانو ← نبات ← تاب ← نبوت ← اتوبان ← نوبت ← آبان

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 143 استادمیرزا

قیر ← زیره ← زهر ← قهر ← ریه ← قاره ← زهرا ← هزار

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 144

زمرد ← مکار ← کام ← دراز ← مدرک ← کمد ← مادر ← مزار ← مدار ← مرکز ←

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 145

فقیر ← قرص ← قیف ← رفیق ← رقص ← صفر ← صاف ← صفا ← صرافی ← افق

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 146

کشاورز ← کاوش ← کشور ← شکار ← شوک ← ورزش ← زرشک ← ارزش

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 147

نبرد ← بندر ← دلبر ← بلند ← نسل ← بدل ← سنبل

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 148

گاز ← گدا ← آزاد ← آگاه ← زادگاه ← زاهد ← اهدا

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 149

پوست ← پرستو ← روستا ← راسو ← اورست ← سوت ← پارو ← راست

از مرحله 150 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 150

حرف ← سرفه ← سفره ← صفر ← صفحه ← حرص ← حفره ← حرفه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 151

دماوند ← دوام ← دود ← دما ← دام ← آدم ← مداد ← مواد ← نمد

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 152

خون ← توبه ← نوبت ← نخبه ← بوته ← بخت ← خوب

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 153

کتابچه ← کتاب ← بچه ← تباه ← تکه ← چکه ← چابک

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 154

ساده ← برده ← براده ← سراب ← آدرس ← سهراب

پاسخ استاد آمیرزا مرحله155

عملیات ← علت ← تعلیم ← علامت ← عالم ← میل ← ملت ← عالی ← مایل

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 156 بازی استادمیرزا

پیمان ← پیام ← نیمه ← میهن ← پناه ← پایه ← هما ← آینه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 157

تله ← بسته ← هتل ← دلبسته ← دسته ← سبد ← بدل ← لبه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله  158

کمال ← مالک ← کلام ← اراک ← رمال ← املا ← کامل ← آمار ← کالا

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 159

خروس ← خرج ← خروج ← سوره ← هوس ← جوهر ← خسرو

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 160

کلاه ← کلاس ← کلک ← کاسه ← کالسکه ← سکه ← هلاک ← اسکله

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 161

دربار ← رودبار ← برادر ← دارو ← داور ← اردو

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 162

بدهکار ← براده ← اردک ← برکه ← کبد ← دکه ← برده

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 163

هاون ← زنده ← زانو ← زود ← زاهد ← نوزاد ← اندوه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 164

اسکی ← سکوت ← اسکیت ← تاکسی ← ساکت ← سوبا ← کویت

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 165

ذوق ← ذهن ← نوه ← وزن ← وزنه ← ذوزنقه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 166

رسم ← چرم ← مرد ← برد ← چوب ← چسب ← سبد

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 167

فکر ← درشکه ← شهرک ← شهد ← هدف ← دکه ← فشرده ← رشد ←

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 168

هلند ← بلند ← بدل ← بالن ← دنباله ← هندبال ← انبه ← بنده

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 169

نابود ← کادو ← بانو ← کبود ← دکان ← نوک ← بانک ← کندو

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 170

لیوان ← طول ← طولانی ← طلا ← وانیل ← ویلا ← وطن

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 171

همت ← هتل ← تولد ← دلمه ← دولت ← مهلت ← مدت ← تله

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 172 استادمیرزا

گله ← خنگ ← انگل ← خانه ← گلخانه ← خاله ← نخل

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 173

عقب ← عرق ← قرن ← عربی ← قبر ← قیر ← عقرب ← برق

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 174

قیر ← قهر ← رقیب ← بهتر ← ترقه ← تیره ← رتبه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 175

دفتر ← فرد ← صفت ← تصرف ← صفر ← ترد ← درد ← فرصت

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 176

مرگ ← گام ← گرما ← رسم ← سرما ← سرگرم ← رامسر ← مگس

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 177

مسافرت ← مسافت ← سفارت ← مسافر ← راست ← سفت ← رستم ← افسر

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 178

گرسنه ← فرهنگ ← سرهنگ ← سرفه ← فنر ← نفر ← نفس ← سفره

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 179

گوارش ← گوش ← گشت ← گوشت ← تراش ← آتش ← ارتش ← شورا

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 180

شایسته ← آشتی ← سیاه ← سایه ← ابست ← هستی ← هشت ← شته ← ستایش

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 181

میز ← میزان ← نماز ← نیاز ← زایمان ← زمان ← زیان ← زمین ← ایمان

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 182

زیرپوش ← پرویز ← زیپ ← پیروز ← پوزش ← وزیر ← شیپور ← ورزش ← یورش

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 183

قالی ← بالا ← قالب ← قلابی ← قلاب ← لقب ← قلب ← بقالی ← باقالی ← قبل ← بیل

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 184

شکوه ← کاوه ← شهاب ← کاهو ← شبکه ← بشکه ← باهوش ← هواکش ← کاوش ← کوه ← آبکش

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 185

کلاس ← کاست ← ساکت ← اسکی ← اسکیت ← لاستیک ← تاکسی ← کلیسا ← اسکلت ← لیست ← ایست ←

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 186

شهریور ← شهر ← شیره ← شوره ← ریشه ← ریه ← شرور ← شور ← رشوه ← شوهر

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 187

بخار ← خراب ← خشاب ← خبر ← شاخ ← بخش ← رخش ← شبدر ← خراش ← خارش ← ارشد

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 188

موبایل ← مولا ← آلبوم ← آبلیمو ← لیمو ← ویلا ← لوبیا ← لبو ← مبل ← مایو ← اول

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 189

پشتک ← تپش ← لاک ← پشت ← پاکت ← پلاک ← شکلات ← شکل ← پلک ← کاشت ← تلاش ← تشک

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 190

غزل ← غزال ← تیغ ← غاز ← زغال ← تیز ← زاغ ← زال ← لغت ← غلات

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 191

زاهدان ← آزاده ← زاهد ← اندازه ← دهان ← زنده ← نهاد ← اهدا ← دانه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 192

اسید ← پسر ← پاس ← پادری ← رسید ← پیر ← اسپری ← پراید ← پاریس ← سپر ← پری

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 193

سیر ← گیره ← جگر ← گیج ← گریه ← ریگ ← سرگیجه ← گیس ← گره ← جیره ← ریه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 194

لبه ← ابله ← هالو ← بوق ← قباله ← قبله ← قله ← قلاب ← قلوه ← قبول ← بقال

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 195

مستطیل ← تسلیم ← ستم ← طلسم ← سطل ← لیست ← تیم ← ملت ← تسلط

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 196

سوم ← موسی ← مونس ← نسیم ← ستم ← نیت ← ستون ← یونس ← سمنو ← تنیس ← سنت ←

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 197

قیف ← افق ← قیر ← آفریقا ← فقیر ← فرق ← رفیق ← فقر ← افرا ←

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 198

مسکو ← سکو ← موسی ← مسواک ← واکس ← مساوی ← سویا ← ماسک ← سیما ← سیامک ← اسکیمو

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 199

سنگفرش ← فرش ← سنگ ← سنگر ← نفس ← سرنگ ← نرگس ← شرف ← فشنگ ← فنر ← سفر

از مرحله 200 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 200

نوید ← اندوه ← دیوانه ← دیوان ← نوه ← ناهید ← آینده ← آینه ← دنیا ← ایده ← آدینه ← ادویه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 201

هدایت ← مدت ← مهدی ← هدیه ← همت ← اهمیت ← ماده ← دهات 

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 202استادمیرزا

چرم ← پارچ لامپ ← پارچه ← پله ← چاله ← چاپ ← پرچم ← لپه 9

جواب استاد آمیرزا مرحله 203

مذاب ← ذرب ← تاب ← پوزه ← توهم ← توبه ← مذهب ← ذات ← تباه ← مهتاب

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 204

حوله ← لوح ← حلیم ← حیله ← رحم ← میله ← حمله ← لیمو ← حریم ← میوه ← حرم ← محله ← روحیه ← روح ← مرحله

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 205

قرنطینه ← قطره ← قطر ← قرنیه ← قرینه ← نقطه ← قهر ← قیر ← نقره ← ریه ←

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 206

راست ← اورست ← توریست ← اسیر ← توت ← ترسو ← رویا ← روستا ← سویا ← روایت ← ریاست ← تورات ← ساری

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 207

زنبور ← زبان ← روباه ← روبان ← روزه ← برنز ← روزنه ← بازو ← بانو ← بهروز ← راهزن

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 208

صادق ← صداقت ← قصد ← اقتصاد ← صدا ← آقا ← اتاق ← اصالت ← دقت ← قاتل

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 209

ناهار ← ایران ← ارزان ← نیزار ← زیره ← یارانه ← رایانه ← نیزه ← زیان ← آینه

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 210

تمیز ← زمین ← میزان ← آزمون ← امنیت ← مایونز ← زیتون ← موازی ← زانو ← مرز ← ویتنام ← ونیز

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 211

گوشه ← گویش ← رشوه ← شوره ← رویش ← گیوه ← گوهر ← شرور ← شوهر ← شهریور ← گروه ← گریه

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 212

خالص ← خالق ← نخل ← اصل ← خلاق ← خاص ← خلبان ← نصب ← بالن ← قصاب ← نقاب ← ناقص

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 213

تومان ← املت ← تونل ← ملت ← املا ← مانتو ← ملوان ← مولانا ← تاول ← آلمان ← امانت

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 214

حوله ← حلوا ← خاله ← خوشحال ← شاخ ← شاخه ← خوشه ← خواهش ← لوح ← لواش

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 215

حافظ ← حافظه ← حفاظ ← ظهر ← ظریف ← ظاهر ← حیف ← حرف ← ظرف ← حریف ← حرفه ← حفره ← رفاه

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 216

کوهنورد ← کوره ← وردنه ← ورود ← نوکر ← روده ← دوره ← نوک ← رنده ← کندو ← کره

جواب استاد آمیرزا مرحله 217

بنگاه ← گربه ← انبار ← برگه ← انبر ← باران ← ارابه ← ناهار ← آهنربا ← آهنگر ← آبرنگ

جواب استاد آمیرزا مرحله 218

پوتین ← پونه ← پونز ← وزنه ← نیزه ← زیتون ← پوزه ← زین ← پینه ← توهین ← هویت ← تپه

جواب استاد آمیرزا مرحله 219

قرض ← برق ← ضربه ← قبض ← غرق ← قطب ← قطره ← قطر ← طبقه ← ضرب ← بغض ← ضبط

جواب استاد آمیرزا مرحله 220

ایست ← تمساح ← تسبیح ← بیست ← تبسم ← آسیب ← حساب ← حبس ← حمایت ← محبت ← حیات ← مسیح ← مساحت

جواب استاد آمیرزا مرحله 221

بنده ← انبه ← نبرد ← برده ← نادر ← انبر ← بندر ← نردبان ← راننده ← برنده ← نان ← براده ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 222

نفس ← تنفس ← سیب ← سبد ← تنیس ← بستنی ← سفید ← نفت ← سفت ← تند ← تندیس ← بیست ← دست ← دفن

جواب استاد آمیرزا مرحله 223

پونز ← پوک ← پوزه ← وزن ← وزنه ← زیپ ← پونه ← نبزه ← پینه ← پنکه ← پوکه ← کوه ← کینه ← کوزه ← نوک ← کنیز

جواب استاد آمیرزا مرحله 224

موج ← موز ← میز ← روزی ← مربی ← زوج ← زیر ← مجوز ← برج ← ریز ← وزیر ← مجری ← جرم ← جیب

جواب استاد آمیرزا مرحله 225

ماسه ← لباس ← مسالح ← لبه ← حساب ← حمله ← مبل ← حامله ← محله ← ساحل ← سمبل ← اسلحه ← ابله ← حبس ← محال ← محاسبه ← اسب

جواب استاد آمیرزا مرحله 226

فردا ← مدار ← مراد ← امید ← فریاد ← مرد ← ردیف ← فدا ← مدیر ← مرید ← مادر ← امیر ← آمار ← آرام ← مفید ← ایراد ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 227

شرکت ← شهرت ← شهرک ← کشته ← تشکر ← تفکر ← درشکه ← درشت ← دکتر ← دفتر ← فرشته ← ترکش ← رشته ← فشرده ← دست ← کتف ← کره ← هدف

جواب استاد آمیرزا مرحله 228

جنین ← لنج ← جهل ← گنج ← گیج ← جنگل ← گله ← لجن ← لگن ← جنگ ← لنگ ← نهنگ ← نگین

جواب استاد آمیرزا مرحله 229

کبود ← کبوتر ← کبریت ← دکتر ← کتری ← دبیر ← کویت ← کدو ← کود ← کویر ← ترکیب ← برکت ← تبریک

جواب استاد آمیرزا مرحله 230

معلق ← حلقه ← عمه ← معلم ← عمل ← محله ← لقمه ← قلم ← عمق ← حمله ← مهم ← قله ← حلق ← عقل ← علم ← قلعه

جواب استاد آمیرزا مرحله 231

ورود ← درون ← خون ← وجود ← خروج ← جودو ← خودرو ← خنجر ← نخود ← رنج

جواب استاد آمیرزا مرحله 232

درد ← داد ← دراز ← مداد ← قرمز ← مرداد ← دزد ← مزد ← درامد ← مزار ← قدم ← مرقد ← رقم

جواب استاد آمیرزا مرحله 233

کمین ← کتری ← نیمکت ← نمک ← لیتر ← تمرین ← کنترل ← ملت ← ترکمن ← رتیل ← ریل ← کمر ← لکنت

جواب استاد آمیرزا مرحله 234

منقار ← نقاب ← زبان ← نماز ← مراقب ← قران ← قرمز ← مرزبان ← مربا ← قربان ← برنز ← مبارز ← بزاق ← زمان ← زنبق

جواب استاد آمیرزا مرحله 235

کتری ← کتیرا ← ماژیک ← ژاکت ← آژیر ← ماکت ← تاریک ← کریم ← کارت ← ماتیک ← رژیم ← امیر

جواب استاد آمیرزا مرحله 236

زمستان ← زیست ← ستم ← سینما ← میزان ← ماست ← تنیس ← تماس ← آستین ← امنیت ← زمین ← نسیم ← سیمان

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 237 استادمیرزا

گوهر ← خوشه ← خشن ← خرگوش ← گونه ← گشنه ← رخش ← گوشه ← گروه ← خون ← روشن ← گوش ← خنگ ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 238

ستون ← وزن ← زانو ← توان ← سخت ← ستوان ← خون ← سوزن ← سوخت ← خزان ← ساخت ← خوزستان

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 239

فرات ← ترانه ← تراز ← زهرا ← هزار ← تهران ← نفت ← ارزن ← زرافه ← راهزن ← تازه ← تنها ← رفاه ← هرات

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 240

آچار ← کلاغ ← چراغ ← غار ← چرک ← چال ← کار ← اراک ← لاغر ← کالا ← لاک ← کال ← کچل ← الاغ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 241

پیام ← امیر ← پری ← پارو ← پویا ← شیپور ← شورا ← پیرو ← پیر ← شامپو ← مشاور ← رویش ← شیار

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 242

برنج ← برنز ← زینب ← برج ← رنج ← زیبا ← زبان ← باج ← بازی ← نجار ← زنجیر ← بریان ← جبران ← انجیر ← نیزار ← جیب

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 243

میهن ← میوه ← ماهی ← نامه ← نیمه ← اهریمن ← مناره ← موریانه ← نیمرو ← نیرو ← ویران ← رومانی ← ارومیه ← نمره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 244

بخاری ← بامیه ← میخ ← خمیر ← خرما ← بخیه ← خامه ← بیمار ← خرابه ← بیمه ← مربی ← خیمه ← خیام ← مریخ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 245

وانیللیوان ← آینده ← هلند ← اندوه ← هلو ← هیولا ← ویلا ← ناهید ← یلدا ← دیوانه ← آلوده ← نوید ← الویه ← ادویه ← هالو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 246استادمیرزا

فشار ← شریف ← فارس ← فارسی ← سفارش ← شفا ← ارتش ← اسیر ← فیش ← تراش ← اتریش ← ترشی ← افسر ← ریاست ← سفیر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 247

موش ← میوه ← شوم ← قوم ← قیمه ← هوش ← شومینه ← منشی ← قوی ← قشم ← نقشه ← مشق

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 248

عمه ← ماشه ← هوش ← شمع ← شیعه ← عمو ← شاه ← شایعه ← شیوه ← همایش ← موش ← مایع ← میوه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 249

عقد ← عقب ← قبر ← برق ← عرب ← مربع ← عرق ← رعد ← معبد ← رقم ← عدد ← عمر ← عقرب ← عمق ← مرقد

از مرحله 250 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 250

غیرت ← مربا ← باغ ← بیمار ← مرغابی ← مربی ← مرتب ← غارت ← غریب ← غربت ← مغرب ← مرغ ← باتری ← تیغ ← غیبت

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 251

کاشی ← کیک ← کشک ← شکایت ← مشکی ← مشت ← شکم ← تشک ← تمشک ← کاشت ← کمک ← کشتی ← شاکی ← کتک ← آشتی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 252

جسم ← مسجد ← جسد ← مونس ← سمند ← سمنو ← جهنم ← سجده ← موج ← مهندس ← سنجد ← نجوم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 253

محترم ← حرم ← حرمت ← راحت ← رحمت ← امام ← محرم ← احترام ← تمام ← حرام ← حمام ← مرام

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 254

گوسفند ← نفس ← سوگند ← گود ← سنگ ← سودان ← اسفند ← فاسد ← سواد ← واگن ← داس ← فانوس ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 255

صادق ← صداقت ← دقت ← وقت ← صدا ← صوت ← قاصد ← اقتصاد ← اوا ← آقا ← تقوا ← اتاق ← دوا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 256

جواد ← جواب ← باجه ← جوجه ← بودجه ← جادو ← بودا ← جاده

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 257

حامله ← حجم ← جمع ← جمله ← حمله ← جمعه ← ملت ← عمه ← هتل ← جعل ← مجله ← جهل ← محله ← عجله ← مهلت ← علت ← تله ← جهت

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 258

رانت ← عبارت ← انبر ← باران ← تبر ← انبارنبات ← اعتبار ← عرب ← تاب ← آبان ← عابر ← انار ← ربات ← عبرت

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 259

سوخت ← پاسخ ← پوست ← پست ← اختاپوس ← اوستا ← استوا ← سخت ← ساخت ← پاس ← سوت ← سوپ ← توپ

از مرحله 250 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استادآمیرزا مرحله 260

حمایت ← امنیت ← حیات ← سینا ← حسین ← نسیم ← تمساح ← تنیس ← حنا ← سینما ← سیمان ← مساحت ← مسیح ← حیا ← سیما

تیم ← سمت ← آستین ← ستم

جواب استادآمیرزا مرحله 261

روزه ← زهرا ← بازو ← بازار ← روباه ← بهار ← ارابه ← اواز ← اوار ← اواره ← اهواز ← ابزار ← هزار

جواب استادآمیرزا مرحله 262

چراغ ← غار ← روغن ← چاره ← چاه ← چانه ← روان ← غنچه ← هاون ← آهن ← غوره ← چهار ← نوار ← چنار

جواب استادآمیرزا مرحله 263

جاده ← جهنم ← جهاد ← عمان ← جامعه ← معنا ← معدن ← همدان ← جهان ← معده ← دامن ← جمعه ← نامه ← عمه ← جمع ← عاج ← عهد ← جامد

جواب استادآمیرزا مرحله 264

سوره ← ستون ← سوت ← اورست ← تهران ← ترانه ← ترس ← روستا ← ستاره ← تنها ← هرات ← سنتور ← تنور ← سوهان ← رسانه

جواب استادآمیرزا مرحله 265

غربت ← حرمت ← مغرب ← غروب ← حرم ← رحمت ← روح ← محبت ← متر ← مترو ← محو ← محور ← تورم ← مرتب ← مرغ

جواب استادآمیرزا مرحله 266

خدا ← افت ← دفتر ← فرار ← اخرت ← فردا ← رخت ← فرات ← دختر ← رفتار ← درخت ← فاخر ← فدا

جواب استادآمیرزا مرحله 267

چکش ← توشه ← چشمه ← چشم ← چشمک ← چکمه ← کوچه ← کوچ ← مشت ← موکت ← موش ← کشو ← تشک ← تمشک ← موشک ← مکه ← توهم

جواب استادآمیرزا مرحله 268

پماد ← پشه ← مشهد ← شهد ← شماره ← درهم ← شاهد ← پشم ← مرشد ← ارشد ← رشد ← هشدار ← شاد ← پرده ← مرده

جواب استادآمیرزا مرحله 269

شنبه ← شماره ← شبنم ← مناره ← نمره ← نامه ← برنامه ← مهربان ← مربا ← بارش ← بهمن ← نرمش ← شهاب ← ناشر

جواب استادآمیرزا مرحله 270

روده ← غوره ← دروغ ← غار ← دوره ← دوران ← وردنه ← اروند ← روغن ← دوغ ← داغ ← درون ← اردن ← نادر ← اندوه

جواب استادآمیرزا مرحله 271

زیپ ← زیره ← پرز ← تبریز ← بهتر ← تیز ← تبر ← تیر ← ریه ← تپه ← تیره ← پریز ← زیر ← زبر ← رتبه ← ریز

جواب بازی استادمیرزا مرحله 272 تا 731

ممنون میشیم جواب این مراحل از بازی استاد آمیرزا رو از بخش کامنت های همین پست برای بقیه بازیکنان ارسال کنین تا به اسم خودتون تو سایت فاوینو درج بشه. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم دوست عزیز.

به زودی پاسخ های این مراحل آپدیت خواهد شد.

دوستان عزیز. جواب مراحلی رو که بازی کردین رو کامنت کنین تا خودتون هم به جواب باقی مراحل بازی استاد امیرزا برسین.

جواب استادآمیرزا مرحله 732 استاد میرزا

نسیم ← سالم ← سلیمان ← سیما ← امسال ← سینما ← سیمان ← یاسمن ← ایلام ← اسلام ← آسان ← آلمان ← سلام ← سلمان ← آسیا ← الماس ← آسمان ← ←

جواب استادآمیرزا مرحله 733 استادمیرزا

نقطه ← یقه ← تیر ← قیر ← قرنیه ← تیره ← رهن ← قطره ← قهر ← هنر ← قرینه ← ترقه ← نقره ← قطر ← قرن ← ریه ← ترقی ← ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 734 استادمیرزا

کویر ← سریع ← سکو ← عید ← کروی ← سعید ← کود ← عروسک ← رکود ← سیرک ← عدسی ← رسید ← کرسی ← سرود رکوع ← وسیع ← عکس ← عروس ← دیو ← سعی…

جواب استاد آمیرزا مرحله 735 استاد میرزا

فهم ← شخم ← خاله ← خامه ← خلاف ← شفا ← شمال ← شاخ ← شاخه ← خال ← لاشه ← خفاش ← خشم ← ماه ← شاه ← ملخ ← مخالف ← خفه… ←

جواب استادآمیرزا مرحله 736 استادمیرزا

راکت ← نیرو ← تانک ← رویا ← کتانی ← تکاور کویر ← کارتون ← نوک ← کتان ← وانت ← کارون ← کتیرا ← کتری ← ویران ← تنور ← کویت ← کارتن…

جواب استادآمیرزا مرحله 737

دکتر ← مدارک ← خدمتکار ← راکت ← مختار ← مدت ← دختر ← خام ← خدا ← مختار ← خرما ← اردک ← ← خدمت ← کاخ ← درخت ← مادر ← مرد ← کارت ← مدرک ← دارت…

جواب استادآمیرزا مرحله 738

ممنون میشیم جواب این مراحل از بازی استاد آمیرزا رو از بخش کامنت های همین پست برای بقیه بازیکنان ارسال کنین تا به اسم خودتون تو سایت فاوینو درج بشه. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم دوست عزیز.

جواب استادآمیرزا مرحله 739

نبرد ← دارت ← بندر ← دربست ← دست ← داربست ← آدرس ← دربان ← سرب ← درس ← ربات ← درست ← راست ← بدن ← انبردست ← نبات ← سراب ← سنت ← دبستان…

جواب استاد آمیرزا مرحله 740

پست ← پلاک ← پلک ← کلاس ← پلاستیک ← لاستیک ← پلیس ← پاکت ← کلت ← ساکت ← تاکسی ← اسکلت ← اسکی ← کاست ← کلیسا ← پاستیل ← اسکیت… ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 741

هلند ← بدل ← برنده ← بندر ← بلند ← نرده ← رنده ← دهلی ← بدهی ← دریل ← دلیر ← نهیب ← دبیر ← نبرد ← دنبه ← برده ← بدن ← بند ← دلبر… ←

جواب استادآمیرزا مرحله 742

تقوا ← نوا ← ذوق ← توان ← دقت ← اتو ← قنوت ← توت ← وانت ← قنات ← قوا ← ذات ← ناو…

جواب استادآمیرزا مرحله 743

ایزد ← زاهد ← ساده ← سیزده ← فساد ← سایه ← سفید ← فاسد ← اسید ← ساز ← هدف ← سایز ← سازه ← ایدز ← یازده ← یزد ← ←

جواب استادآمیرزا مرحله 744

وفا ← نانوا ← نور ← نوار ← نان ← فنر ← آوار ← روان ← فوران ← فراوان ← انار ← وان ← نفر…

جواب استادآمیرزا مرحله 745

شفا ← شایان ← غنی ← ناشی ← فنی ← افشین ← آشنا ← شنا ← فانی ← اشیا ← افشا ← نیش ← افغان… ←

جواب استادآمیرزا مرحله 746 استادمیرزا

جلیل ← عالی ← لیلا ← لال ← جعل ← جلال ← آجیل ← اجل ← علاج ← جلا ← یال ← علی ← اعلا ← ایل ← ←

جواب استادآمیرزا مرحله 747

موش ← واجب ← موج ← آلو ← جواب ← بالش ← شال ← اول ← جوش ← آشوب ← جالب ← لواش ← آلبوم ← شمال ← شوم…

جواب استادآمیرزا مرحله 748

نیرو ← جین ← مجری ← ورم ← مریخ ← مخرج ← جیر ← خرج ← نرخ ← خرمن ← جرم ← خنجر ← یمن ← خون ← خروج ← خمیر ← نجومی ← نیمرو…

جواب استادآمیرزا مرحله 749

ساک ← اسکاج ← واکس ← ساواک ← سکان ← ساکن ← کوچ ← نوک ← کوسن ← ونک ← سکو ← واکسن ← سونا ← آسان…

جواب استادآمیرزا مرحله 750

شریک ← ریش ← شریف ← اردک ← کارد ← ردیف ← کافر ← فریاد ← کفاش ← فرش ← کیش ← کفش ← کیف ← فردا ← شکاف ← کادر ← شکار ← فکر ← فشار ← اشک ← ← 20کلمه

جواب استاد آمیرزا مرحله 751

شاگرد ← گرد ← شاه ← ارده ← گردش ← گره ← دره ← شاهد ← گشاد ← گدا ← شاهرگ ← شهر ← رشد ← شاد ← ارگ ← هشدار…16

جواب استاد آمیرزا مرحله 752

خنجر ← ترن ← دوخت ← درخت ← دختر ← ترد ← تور ← تنور ← تند ← درو ← نود ← نخود ← خرج ← خروج ← نرخ ← رنج ← خون ← رخت ← جردن ← تندرو ← ← 20

جواب استادآمیرزا مرحله 753

غارجغرافیا ← آجر ← جیغ ← غفار ← جاری ← رایج ← اجرا ← ایرج ← آریا ← ← 10

جواب استادآمیرزا مرحله 754

کولر ← کلر ← الک ← پول ← پلک ← پلاک ← پلو ← پارک ← پارو ← ولرم ← کما ← مالک ← پوک ← پولک ← مکار ← لاک ← کلم ← کلام ← آمپول ← لامپ ← ←

جواب استادآمیرزا مرحله 755

گران ← گاری ← رویا ← روایت ← گیتار ← تور ← توان ← نیرو ← گاو ← تنگ ← انگور ← تایر ← تیر ← یاور ← گونی ← ویران ← واگن ← گریان ← تینر ← ←

جواب استادآمیرزا مرحله 756

جوان ← سوال ← سال ← سیل ← نسل ← سیلو ← سالن ← جان ← یاس ← لوس ← وانیل ← انجیل ← آجیل ← ویلایونس ← سویا ← یاسوج ← لجن ← لیوان ←  18

جواب استادآمیرزا مرحله 757

مدل ← دوم ← دلفین ← دیلم ← دیو ← ملی ← فیلم ← فومن ← لیمو ← نمد ← مفید ← منفی ← مدیون…13

جواب استادآمیرزا مرحله 758

شانه ← آهنگ ← انبه ← بانگ ← شبانه ← نگاه ← بنگاه ← گناه ← گشنه ← حنا ← بنا ← شهاب ← شنبه ← نبش…14

جواب استاد آمیرزا مرحله 759

قطب ← قطر ← بیت ← بطری ← تیر ← تبر ← برق ← ترب ← ترقی ← رقیب ← قیر ← ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 760

بریان ← گاری ← نیک ← انبر ← گران ← برگ ← رکاب ← بینا ← باریک ← آبرنگ ← آبگیر ← بیکار ← کنگر…13

جواب استاد آمیرزا مرحله 761

نوبر ← روز ← زینب ← زنبور ← نوکر ← بیرون ← نوک ← وزن ← وزیر ← بور ← بکر ← برنز ← ونیز ← کنیز ← زیرک ← کویر ← زیور ← زرین ← زین ← ← 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 762

دریل ← رتیل ← ردیف ← لیتر ← فیلتر ← فتیر ← فلات ← دفتر ← دلیر ← دلار دلتا ← دیار ← فال ← ریال ← یلدا ← فریاد ← ایل ← دریافت ← ایفل ← افت 20

جواب استادآمیرزا مرحله 763 استادمیرزا

قلم ← مرز ← گرز ← گرم ← زگیل ← قرمز ← رمز ← گریم ← قیر ← لیز ← ملی ← لرز ← رزق ← میل ← ریمل ← گلیم ← قمری ← رزم ← رقم ← مرگ

جواب استاد آمیرزا مرحله 764

صراف ← فصل ← قفل ← فال ← شرف ← شرق ← صفر ← شلاق ← رقص ← قرص ← افق ← صفا ← فقر ← اصل ← صاف ← شال 16

جواب استادآمیرزا مرحله 765

شوید ← دوش ← شاخ ← شیون ← خوش ← شنوا ← خدا ← دانش ← خشن ← شوخ ← دیوان ← خشنود ← شادی ← شیاد ← شیخ ← اویشن 16

جواب استادآمیرزا مرحله 766

مجری ← حامی ← حرام ← حراج ← حاجی ← جاری ← ارج ← رحم ← حجم ← جراح ← رایج ← حیا ← رام ← حریم ← جرم 16

جواب استادآمیرزا مرحله 767

قلیان ← قندان ← قنادی ← لایق ← نقد ← یلدا ← نقی ← نان ← قند ← قالی ← لادن ← دین ← لندن ← دنیا ← نقل ← یاد 16

جواب استادآمیرزا مرحله 768

شناور ← گوشت ← گوارش ← انگشت ← گران ← شوت ← روشن ← واگن ← انگور ← گاو ← شورا ← انگشتر ← ارتش ← تنور ← گوش ← نگار ← تنگ ← تراش

جواب استادآمیرزا مرحله 769

دست ← داس ← دنیا ← آسیا ← استان ← آستین ← یاد ← اسید ← تاس ← دیس ← تند ← داستان ← تندیس ← تنیس ← سنت ← استاد ← ایست

جواب استاد آمیرزا مرحله 770

کره ← نشریه ← شریک ← نیرو ← شوک ← شهرک ← کینه ← کویر ← نیشکر ← کوره ← کشو ← شکوه ← کشور ← کوه ← روشن

جواب استاد آمیرزا مرحله 771

متر ← محترم ← راحت ← راز ← قرمز ← ماتم ← محرم ← حمام ← تمام ← رمز ← حرم ← مرمت ← رحمت ← مزاحم ← حرام ← مرام ← حرمت ← رزم ← تراز ← ممتاز

جواب استادآمیرزا مرحله 772

فنجان ← نفیس ← فسنجان ← جنین ← یاس ← جنس ← سینا ← نفس ← نجف ← اسفنج ← نان ← ناجی ← نفس ← جان ← نجس

جواب استادآمیرزا مرحله 773

مدینه ← آدینه ← آینده ← مهدی ← ناهید ← نماینده ← مانده ← دامنه ← ماهی ← آینه ← همدان ← دامن ← دنیا ← ماده ← میهن ← میدان ←

جواب استادآمیرزا مرحله 774

سیاه ← تقسیم ← اهمیت ← قیمت ← مقایسه ← قیمه ← قسمت ← قسم ← سماق ← سایه ← ساقه ← سهیم ← قیام ← قیامت ← مقیاس ← سمیه ← تسمه ← تماس ← ماهی

جواب استاد آمیرزا مرحله 775

گارد

جواب استاد آمیرزا مرحله 776

ویران ← نیمرو ← اهرم ← امیر ← مهران ← میوه ← ماهر ← همایون ← نیرو ← موریانه ← نامه ← نمره ← اهریمن ← ارومیه ← نیمه

جواب استادآمیرزا مرحله 777

زیل ← زبر ← رنج ← برج ← زینب ← برنج ← برنز ← زنبیل ← لیزر ← نجیب ← زنجبیل ← زنجیر ← زجر ← لبریز ← برزیل ← لجن

جواب استاد آمیرزا مرحله 778

فریاد ← جارو ← جواد ← جادو ← فرود ← دیوار ← فردا ← رویا ← اردو ← اوج ← ردیف ← فرد ← وفا ← فوری ← ایرج ← جاوید

جواب استادآمیرزا مرحله 779

اسب ← ساکت ← لباس ← کسالت ← تاک ← کاسب ← کتاب ← سبک ← بابل ← کابل ← تاس ← کلاس ← بسکتبال ← بابک ← کباب ← اسکلت

جواب استاد آمیرزا مرحله 780

تاجر ← جریان ← ارزن ← تینر ← انجیر ← آرنج ← تراز ← زیارت ← زجر ← رنج ← زنجیر ← تاج ← نجار ← جنایت ← نجات ← نیزار ← زیان ← تیز

جواب استادآمیرزا مرحله 781

مسکو ← ستون ← سکونت ← کویت ← کوسن ← سکوت ← مونس ← نیمکت ← مسکونی ← مسکین ← مسکن ← سمند ← تسکین ← موکت ← تنیس ← سکو ← کمین ← نسیم

جواب استاد آمیرزا مرحله782

راحله ← حلوا ← حامله ← هموار ← محاوره ← حامل ← محله ← لوح ← محال ← روال ← حمله ← حرام ← حوله ← مرحله ← ولرم ← محور ← حومه ← حمل ← هالو

جواب استاد آمیرزا مرحله 783

هواکش ← کشو ← شکمو ← میوه ← شاکی ← شاهی ← شیوه ← کاش ← یواش ← ماشه ← شکوه ← کاهش ← همایش ← هاشم ← مشکی ← موشک ← شوکه ← کاشی

جواب استادآمیرزا مرحله 784

خواندن ← زانو ← دوان ← خندان ← دوزخ ← نوزاد ← نوا ← زندان ← زدن ← ناخن ← نخود ← خزان ← آخوند

جواب استاد آمیرزا مرحله 785

تعاون ← لعنت ← دعوت ← دعا ← دعوا ← عدالت ← تولد ← تعادل ← تاول ← عادت ← عادل ← وداع ← دولت ← دوات ← ولادت

جواب استادآمیرزا مرحله 786

پسماند ← مسند ← داس ← پند ← اسپند ← سلمان ← لمس ← سمند ← پسند ← سالمند ← سالن ← پماد ← پنس ← لامپ ← نادم ← پاس

جواب استادآمیرزا مرحله 787

اجابت ← آسیاب ← آبجی ← بتا ← بیست ← پست ← آسیا ← ایست ← آسیب ← بسیج ← جیب ← تیبا ← اسب ← بیتا

جواب استادآمیرزا مرحله 788

ماهیت ← مهتاب ← بامیه ← مته ← اهمیت ← تباه ← مات ← بیمه ← مهتابی ← صبا ← مصیبت ← مهیا ← ابهت ← مهیب

جواب استادآمیرزا مرحله 789

خنک ← نعل ← بالن ← خلبان ← کلان ← عناب ← بلخ ← کاخ ← نخل ← نخاع ← بالکن ← خال ← لعاب ← عبا

جواب استاد آمیرزا مرحله 790

کتبی ← تلکابین ← تنبک ← کابینت ← کابین ← کیان ← نبات ← لتیان ← کتاب ← نیابت ← تنبل ← لکنت ← کلان ← بیان

جواب استادآمیرزا مرحله 791

قلع ← علنی ← سعی ← عین ← لعنت ← تعلق ← نستعلیق ← نیست ← نیت ← عقل ← علی ← تعلیق ← لیست ← نقلی ← علیت ← تلقین ← تلقی

جواب استادآمیرزا مرحله 792

دریافت ← فدا ← فرد ← دفتر ← دایی ← فتیر ← یافت ← درایت ← فریاد ← فرید ← فرات

جواب استادآمیرزا مرحله 793

مکان ← نمک ← سمنان ← نان ← ساکن ← اسم ← امن ← مسکن ← مسن ← مانکن ← ماسک ← سکانس ← کمان ← نمناک

جواب استاد آمیرزا مرحله 794

گیرنده

جواب استادآمیرزا مرحله 795

آلاله ← ابله ← بال ← هلال ← وبال ← بلال ← هالو ← بلوا ← لوله ← هلو ← لاله ← وبا ← آلبالو ← لبو

جواب استاد آمیرزا مرحله 796

سایپا ← تیپ ← اشیا ← آسایش ← پیست ← تپش ← پشتی ← پیت ← شست ← پشت ← آسیا ← ستایش ← آشتی ← پست

جواب استادآمیرزا مرحله 797

تناورتوران ← توان ← ولت ← تونل ← تاول ← آتل ← ذرت ← لذت ← ذلت ← اول ← ذات ← آذر ← روال ← لوت ← روان ← نوا

جواب استادآمیرزا مرحله 798

بخار ← اتاق ← بخارا ← آقا ← باخت ← رقابت ← ربات ← براق ← رقبت ← خراب ← آخرت ← بخت ← خبر ← اتراق ← قاب ← رخت

جواب استادآمیرزا مرحله 799

حلب ← کلاغ ← ابلاغ ← بالغ ← غالب ← کابل ← آغل ← بغل ← کال ← لاک ← الاغ ← باغ ← اغلب ← کالا ← الک

جواب استاد آمیرزا مرحله 800

یبس ← نسل ← بلیط ← طبس ← طلب ← نسیب ← سیب ← سبب ← سنبل ← طبیب ← طبل ← سبیل ← سطل

جواب استاد آمیرزا مرحله 801

هوتن ← تنور ← نوه ← هرتز ← زهر ← روزه ← ورز ← تهوع ← تنوع ← نعره ← نهر ← زره ← وزنه ← عزت

جواب استاد آمیرزا مرحله 802

اونس ← سکه ← کوسه ← ساوه ← تکانه ← تکان ← واکس ← سهو ← نکته ← کهن ← کوهستان ← اسوه ← ستوه ← کوتاه ← سوهان ← سکته ← سنوات ← تونس ← کاسه ← کوهان

جواب استاد آمیرزا مرحله 803

نهال ← جهل ← عجله ← ناعلاج ← نعل ← علاج ← ناله ← جهان ← لجن ← لنج ← لانه ← عاج ← اعلان ← جعل ← اجل

جواب استادآمیرزا مرحله 804

زایش ← آمرزش ← شیراز ← ریزش ← شامی ← شمار ← شیمی ← میرزا ← مزار ← رزمی ← شیری ← رزمایش ← رازی ← ارزش

جواب استادآمیرزا مرحله 805

زینب ← نبی ← زنبیل ← دنج ← زبل ← زنجبیل ← جدی ← بدلی ← نزد ← بزدل ← نجیب ← بنجل ← جیب ← بلند ← بلندی

جواب استادآمیرزا مرحله 806

کپور ← کوره ← پوک ← لپه ← هرکول ← پله ← پوره ← طول ← پلو ← پهلو ← کوپه ← کلر ← کولر ← پولک ← کلهر ← دکه

جواب استادآمیرزا مرحله 807

رابط ← طلاق ← قطار ← قطب ← بقال ← قطاب ← اصطبل ← صبا ← باطل ← بقراط ← صراط ← قلاب ← طلاب ← صابر ← رقاص ← طلب ← براق ← رباط ← اصل ← قصاب ← طبل

جواب استادآمیرزا مرحله 808

تنیس ← استکان ← یکسان ← استان ← آسیا ← تاکسی ← تانک ← ساتن ← تاس ← کتان ← سینک ← سنت ← کاینات ← تسکین ← آستین ← اسکیت ← ساکت ← آسان ← ایست

جواب استاد آمیرزا مرحله 809

فلق ← تلفن ← تنبل ← قبض ← نفت ← قفل ← قلب ← لنت ← نبض ← نقل ← تلف ← لقب ← قتل ← تقلب

جواب استاد آمیرزا مرحله 810

تکلم ← ولع ← معمول ← معلم ← مملکت ← ولت ← موکت ← کلم ← مکمل ← مملو ← علوم ← عموم ← موم ← ملکوت ← معلوم ← موکل ← توکل

جواب استادآمیرزا مرحله 811استادمیرزا

حسین ← نفس ← فنس ← سینا ← سایه ← سیاه ← نحیف ← آینه ← نفیس ← سینه ← سانحه ← سفینه ← فانی ← نحس ← سینه ← حسن ← ناحیه 17

جواب استادآمیرزا مرحله 812

اردن ← اسکندر ← دکان ← رکن ← کندر ← اردک ← کدر ← ساس ← اندک ← راکن ← نادر ← کنار ← کساد ← کسر

جواب استادآمیرزا مرحله 813

قهر ← جهل ← جیر ← لیره ← هجری ← جلیقه ← جرثقیل ← جیره ← لثه ← قجری ← جرقه ← قله ← ریه

جواب استادآمیرزا مرحله 814

طلاوت ← طلا ← لتیان ← اولین ← لیوان ← توالی ← ایل ← نیت ← لوت ← طولانی ← الویت ← طول ← ولایت ← وطن

جواب استادآمیرزا مرحله 815

تبار ← رضا ← ضرب ← ناب ← تبت ← تبر ← تنب ← ربا ← تربت ← ربات ← نبات ← ضربان ← ترب ← نبض

جواب استادآمیرزا مرحله 816

هاون ← ایده ← اندوه ← واهی ← دانه ← نهاد ← آینده ← هادی ← آینه

جواب استاد آمیرزا مرحله 817

شریان ← بانو ← روبان ← برش ← اویشن ← باور ← نبش ← راوی ← بوران ← نیشابور ← بینش ← بشیر ← بیان ← بران ← ویران ← روانی ← آشوب ← شورا ← بینوا ← بیرون

جواب استادآمیرزا مرحله 818

جان ← جاری ← نجاری ← کنج ← نجار ← نارنج ← جریان ← جنین ← نان ← نارنجی ← ناجی ← انجیر ← نارنجک ← جیر ← رایج

جواب استادآمیرزا مرحله 819

بانه ← گونه ← گروهبان ← باور ← گروهان ← گناوه ← نارو ← نوه ← روباه ← گران ← آبرنگ ← گواه ← انگور ← گربه ← نوبر ← انبوه ← برهان ← هارون ← 18

جواب استادآمیرزا مرحله 820

نارگیل ← نیل ← لنگر ← نگار ← گران ← گالن ← ریا ← انگل ← حنا ← حیران ← لگن ← لحن ← گیلان ← ریحان 14

جواب استادآمیرزا مرحله 821

متکا ← کمک ← تخم ← کوک ← ختم ← خوک ← کاخ ← ماکت ← خام ← خاک ← خاتم ← موکت ← کتک ← اخم ← سوکت

جواب استادآمیرزا مرحله 822

چلو ← کپسول ← تلسکوپ ← کسل ← توپ ← پوچ ← پوست ← لچک ← سوپ ← تپل ← توس ← پلوس ← پتک ← پتو ← کچل ← توسل ← کوچ ← سکوت

جواب استادآمیرزا مرحله 823

چرک ← قهار ← هار ← چاق ← کره ← آهک ← طاقچه ← قطره ← چکه ← قاره ← چهار ← قارچ ← چاره ← کاه

جواب استاد آمیرزا مرحله 824

سوت ← اورست ← سرود ← دستور ← استر ← ستاد ← دود ← سوار ← داور ← دست ← ترسو ← راسو ← دوردست ← سواد ← درود ← روستا ← اردو ← دوست ← دوات ← تردد ← درست

جواب استادآمیرزا مرحله 825

فیبر ← اریب ← رجب ← رایج ← باج ← فلج ← فجر ← آبی ← برج ← آجر ← جیب ← فریب ← اجل ← جالب ← ایرج ← برف

جواب استادآمیرزا مرحله 826

ساقی ← سقراط ← قاری ← قید ← دریا ← قسط ← ادرس ← قدیر ← قطر ← قدس ← ساق ← اسید ← قطار ← سارق ← قیر ← قدر ← آرد ← دیس ← دیار ← داس

جواب استادآمیرزا مرحله 827

اصلان ← وصال ← الگو ← الان ← اصلا ← آوا ← لگن ← گالن ← النگو ← آنگولا ← اصولا ← اصول ← وصل ← اصل

جواب استادآمیرزا مرحله 828

قرعه ← یقه ← شهرک ← شرع ← شهر ← قشر ← عرق ← عرشه ← شیره ← شیعه ← ریشه ← عشق ← شریک ← شرک ← شعر ← قهر

جواب استادآمیرزا مرحله 829

فسیل ← فارسی ← سیگار ← سفر ← گالری ← فالگیر ← ایل ← گسل ← افسر ← گسل ← فارس ← گیس ← سفال ← ریال ← سفیر ← گیلاس ← ایفل ← یاسر ← سیار ← سفالگری ← اسیر

جواب استادآمیرزا مرحله 830

قوت ← قیف ← قوی ← توقف ← افقی ← یاقوت ← تافی ← تفاوت ← فتوا ← توافق ← توقیف ← وفات ← تقوا ← توفیق ← تقویت ← فوت

جواب استاد آمیرزا مرحله 831

نواب ← زیان ← زین ← جنوب ← جواب ← ایوب ← زینب ← وبا ← جواز ← بانو ← نجوا ← آویز ← زیان ← زانو ← جوان ← بینوا ← بازو ← بازجو ← نجیب ← جیب ← جنب

جواب استادآمیرزا مرحله 832

پشه ← رشوه ← پرورش ← پرشور ← غرور ← غرش ← شوره ← پوره ← غوره ← پررو ← پرش ← پوشه ← شرور

جواب استادآمیرزا مرحله 833

گردن ← پدر ← سنگر ← پرسیدن ← سنگ ← پرند ← پیر ← درس ← سید ← سرد ← بند ← پسر ← دیگ ← سپر ← سرنگ ← سند ← پیگرد ← پنیر

جواب استادآمیرزا مرحله 834

سرخک ← کاخ ← ساک ← آسان ← سرخ ← رسانا ← خان ← خنک ← ساکن ← نرخ ← اراک ← خاک ← خراسان ← سخن ← کسر ← خرس ← انار

جواب استادآمیرزا مرحله 835

سلب ← لباس ← کلیسا ← پست ← بیست ← سبک ← لیست ← کلاس ← کتاب ← کابل ← بکسل ← کسالت ← سیلاب ← ساکت ← کسب ← استیل ← آسیب ← کاسب ← کتبی ← بلیت

جواب استادآمیرزا مرحله 836

جرعه ← جمعه ← عمر ← جهرم ← عجم ← عمه ← ظهر ← مهره ← عجر ← مرجع ← عمره ← مظهر

جواب استادآمیرزا مرحله 837

آیفون ← نیوتن ← فتوا ← فنی ← یونان ← یافت ← وفات ← فانی ← آنتن ← توان ← توفان ← نفت ← نینوا ← یافتن

جواب استادآمیرزا مرحله 838

ارتش ← قشر ← کشتار ← هشت ← کاشت ← ترشک ← قاره ← کاهش ← شرکت ← ترقه ← تشکر ← ترک ← کته ← شراکت ← ترکش ← شهرت ← هکتار ← تشک ← شهرک ← تراشه ← تراش

جواب استاد آمیرزا مرحله 839

تیوپ ← یشم ← پشم ← پشت ← تپش ← مشت ← سوم ← پیست ← موسی ← سیم ← پیوست ← پیش ← شست ← پوست ← میش

جواب استادآمیرزا مرحله 840

اعلام ← لعنت ← تعامل ← معنا ← امان ← امانت ← علت ← معنا ← عامل ← منع ← انعام ← عمل ← عالم ← علامت ← فعل ← عمان ← تامل ← نعمت

جواب استادآمیرزا مرحله 841

گلو ← اول ← سوال ← سواد ← گسل ← گودال ← دیالوگ ← ویلا ← گیسو ← الگو ← لوس ← آلودگی ← سوگلی ← گیلاس ← یلدا

جواب استادآمیرزا مرحله 842

نقاهت ← مهران ← قرمه ← تنها ← رهنما ← قهرمان ← قمار ← همتا ← تهران ← قاره ← مناره ← ترانه ← مهار ← تقارن ← نقره ← نهار 16

جواب استادآمیرزا مرحله 843

تمام کلمات مرحله 842

جواب استادآمیرزا مرحله 844

نگرش ← گریان ← شریان ← نگارش ← گرایش ← گرانش ← گیرا ← نیایش ← گران ← شیری ← شیرین ← ناشی ← شناگر ← گاری 14

جواب استادآمیرزا مرحله 845

دوان ← لگد ← گلدان ← الوند ← واگن ← گالن ← والد ← النگو ← الگو ← انگل ← دودل ← اول ← گودال ← لگن 14

جواب استادآمیرزا مرحله 846استادمیرزا

جشن ← شکم ← کرمان ← ناشکر ← کرج ← آرنج ← ناشر ← مراکش ← مرجان ← منجر ← نرمش ← اکرم ← رنجش ← مجرا ← مشرک ← جمکران ← نجار 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 847

دالان ← انعام ← عمد ← معادل ← عادل ← ادعا ← معنا ← اعلام ← اعلان ← معدن ← نعل ← معاد ← اعدام ← لادن ← دعا ← عدل ← معدل ← اندام 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 848

بادمجان ← انجام ← آبنما ← ادب ← جناب ← باند ← بدنام ← بند ← آداب ← بادام ← آباد ← جامد ← مبدا ← انجماد ← اندام ← جنم ← ناب ← باج 18

جواب استادآمیرزا مرحله 849

پاسور ← طراوت ← ترسو ← پوست ← رسوا ← وسط ← اورست ← پرس ← روستا ← اسپرت ← توسط ← پرتو ← سطر ← سوار ← ساطور ← پرستو ← ارسطو ← راسو 18

جواب استادآمیرزا مرحله 850

دوران ← فرض ← فضا ← اروند ← اردن ← دارو ← نوار ← فرود ← رضوان ← فروند ← ارض ← وارد ← درون ← فضانورد ← رضا ← فردا ← روند 17

جواب استادآمیرزا مرحله 851

ترنم ← تانکر ← رمق ← کارتن ← کتمان ← تراکم ← قنات ← قرن ← منقار ← تقارن ← منکر ← راکن ← قمار ← کرمان ← قامت ← قران ← رکن 17

جواب استادآمیرزا مرحله 852

نارس ← عزا ← سزا ← زعفران ← سزار ← عرف ← فرع ← نفع ← لرز ← فراز ← رعنا ← عرفان ← ارزن ← زارع ← عارف 15

جواب استادآمیرزا مرحله 853

دیابت ← بهداشت ← شتاب ← شبیه ← هیبت ← شباهت ← دیشب ← هدایت ← شیب ← دهات ← اشتی ← شهید ← دایه ← تشابه ← هشتاد ← بیشه ← بهت ← تابش ← تباه ← تابش ← بهشت 21

جواب استادآمیرزا مرحله 854

مربا ← آمار ← مخابرات ← خراب ← مراتب ← خرما ← بخت ← بخار ← اخبار ← باختر ← مخرب ← تبار ← بخارا ← تمر ← باخت ← مرتب 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 855

هیکل ← کمیل ← کلیه ← کلم ← کمک ← گلیم ← مکه ← میله ← مهلک ← لکه ← کلمه ← گله ← کمکی ← کلک ← ملکه 15

جواب استادآمیرزا مرحله 856

لعل ← لمس ← اطلس ← عمل ← معطل ← طلا ← مطلع ← طالع ← طلسم ← طعم ← عامل ← مسلط ← عسل ← سالم ← سطل ← طمع 16

جواب استادآمیرزا مرحله 857

تاول ← پتک ← توکل ← پالت ← تپل ← تکان ← پلاکت ← کتان ← کلان ← لکنت ← پالتو ← وکالت ← پاکت ← تانک 14

جواب استادآمیرزا مرحله 858

پرخور ← گرز ← گرو ← روز ← رزرو ← پررو ← زرگر ← گورخر ← زور ← ورز ← پرز ← خزر ← گور 13

جواب استادآمیرزا مرحله 859

لادن ← دلتا ← ندامت ← مات ← غلتان ← داغ ← غلت ← ملات ← مدل ← غلام ← لغت ← غلات ← دماغ ← دامن ← تامل ← مغان ← متان 17

جواب استادآمیرزا مرحله 860

نادم ← داد ← نماد ← دانش ← مداد ← دامن ← مدد ← نشان ← مانند ← شاد ← دنا ← ماندن ← دشمن ← دندان ← دانشمند ← دشنام ← ماد 17

جواب استادآمیرزا مرحله 861

دیار ← غدیر ← راغب ← باید ← ابدی ← غبار ← غایب ← دبیر ← بیدار ← دریغ ← داغ ← حیدر ← ردیاب ← غرب ← غریب ← ادب ← غیب 17

جواب استادآمیرزا مرحله 862

واگن ← جنگ ← صابون ← انگ ← نواب ← صبا ← چوب ← وبا ← ناب ← بنا ← نوا ← بانو ← گاو ← نصب ← نصاب ← چوگان 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 863

روال ← راسو ← رسول ← حلوا ← لوس ← سراغ ← غرس ← غسال ← سراغ ← لاغر ← سلاح ← سوار ← لغو ← غول ← غسل ← رسوا ← سحر ← سرحال ← آغل ← ساحل ← سوال ← ساغر 21

جواب استادآمیرزا مرحله 864

تعزیه ← عزیمت ← هیزم ← تهوع ← هویت ← تمیز ← عزم ← عزت ← موزه ← توزیع ← میوه ← توهم ← مزیت ← همت 14

جواب استادآمیرزا مرحله 865

مسرت ← مختار ← مهارت ← خسارت ← آخرت ← تسمه ← رستم ← ستاره ← خامه ← تماس ← همستر ← خسته ← سرمه ← سرخ ← اهرم ← تمسخر ← تخمه ← استخر ← ترمه ← همسر ← مسخره 21

جواب استادآمیرزا مرحله 866

نیک ← مسکن ← مسکین ← نفیس ← منفی ← کفن ← فنس ← غنی ← سمی ← کمین ← نسیم ← سینک ← نفس ← کنف 14

جواب استادآمیرزا مرحله 867

کلان ← لحن ← کالا ← طحال ← الان ← الک ← نکاح ← طلا ← لاک ← حال ← کانال ← کال ← حالا 13

جواب استادآمیرزا مرحله 868

زوار ← فرمود ← دوام ← اردو ← امروز ← وارد ← مواد ← زمرد ← فراز ← مزار ← دراز ← زرد ← فردا ← فرز ← مزدور ← درام ← مادر ← ارزو ← مفرد ← فرود 20

جواب استادآمیرزا مرحله 869

هلال ← الوار ← لاله ← آهار ← هوار ← روال ← لال ← اول ← هلو ← هالو ← اوره ← آلاله ← آواره ← اهل ← لوله 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 870

وسیع ← سوره ← کسره ← سوریه ← سیرک ← کوره ← سریع ← عروس ← کوسه ← کیسه ← کویر ← کهیر ← عکس ← رکوع ← کروی ← کرسی ← ریسه ← سکه ← عروسک ← روسیه ← سرکه 21

جواب استادآمیرزا مرحله 871

منحل ← محنت ← کلمن ← لحن ← ملت ← محک ← محل ← نمک ← تکلم ← منت ← لکنت ← حکم ← متلک ← حکمت 14

جواب استادآمیرزا مرحله 872

خپل ← آمپول ← پول ← اخم ← رمال ← مورخ ← خرمالو ← خرما ← آمپر ← خرم ← خمار ← لامپ ← پروا ← ولرم ← مولا ← ملخ ← پالم ← پاخور ← اپل 19

جواب استادآمیرزا مرحله 873

بایر ← بیضی ← راضی ← برای ← اریب ← رضا ← بازی ← بارز ← زیبا ← ریاضی ← ضرب ← ضریب ← زیرا ← بیزار ← یاری ← باز 16

جواب استادآمیرزا مرحله874

رای ← تایر ← تراز ← تزار ← آزار ← ریا ← رازی ← ذرت ← تازی ← ذات ← رزیتا ← ذرات ← زیارت ← زیرا ← آریا ← تیر ← اذیت 17

جواب استادآمیرزا مرحله 875

عطسه ← طمع ← مطیع ← مهسا ← یاس ← سمیه ← اهم ← عطا ← سهیم ← اسم ← عمه ← ماسه ← مایع ← سایز ← سهام ← سیاه ← سعی ← ماهی ← طعمه ← طعم 20

جواب استادآمیرزا مرحله 876

فاق ← افق ← نفس ← فسخ ← سنخ ← نسخه ← نفقه ← قناس ← قفسه ← سخن ← قفس ← سقف ← نفاق ← خفا ← خانه ← ساقه ← نفخ ← اسقف ← 18

جواب استادآمیرزا مرحله877

راکد ← کبد ← بدهکار ← دوار ← رکود ← باکره ← هدر ← اکبر ← دکور ← کوره ← برکه ← کوبا ← روده ← روباه ← ابرو ← دارکوب ← اردک ← کبود ← کهربا ← باور ← رکب 21

جواب استادآمیرزا مرحله 878

آبی ← بدی ← صبا ← صدا ← باید ← آبادی ← ادب ← گدا ← بید ← ابد ← باد ← آباد ← آداب ← صیاد ← ابدی 15

جواب استادآمیرزا مرحله 879

دایی ← جدا ← جاوید ← کیوی ← وجد ← جوک ← اکید ← کادو ← کاج ← جویا ← دوک ← جواد ← جادویی ← جدی ← کود ← یاد ← کدو ← جادو 18

جواب استادآمیرزا مرحله 880

لوزی ← علی ← علیت ← لوت ← زیلو ← گوی ← عزت ← ولی ← لوتی ← لیز ← یوز ← زگیل ← توزیع ← گلی ← عزلت ← گلو 16

حل استاد آمیرزا مرحله 881 استادمیرزا

القا ← الماس ← ساق ← اسلام ← لمس ← ماسال ← سماق ← سالم ← سقا ← قاسم ← املا ← امسال ← سلام ← امضا ← آقا ← قسم 16

حل استاد آمیرزا مرحله 882

اخمو ← خرطوم ← خاور ← شخم ← شوخ ← خطا ← خمار ← خموش ← مشاور ← شرط ← طومار ← خارش ← مخروط ← خرما ← خطر ← خوش ← خاطر ← مشروط ← خاموش ← خراش ← خروش 21

حل استاد آمیرزا مرحله 883

خوره ← دوره ← غوره ← روده ← رده ← رصد ← صدور ← غصه ← رود ← هود ← دروغ ← صخره ← ورد ← هدر ← دوغ 15

حل استاد آمیرزا مرحله 884

کشو ← شلوار ← روکش ← کولر ← چکش ← چروک ← شاکر ← شور ← کچل ← کوشا ← چالش ← لواش ← شوال ← کوچ ← روال ← کشور ← چرک ← شکار ← شلوارک ← لواشک ← شکر 21

حل استاد آمیرزا مرحله 885

معقول ← مقتل ← توقع ← موقت ← متعلق ← تملق ← عقل ← غلت ← عمو ← ولت ← قوت ← تعلق ← قتل ← موقع ← لغت ← معلق ← مقتول ← تعقل ← عمق ← قلمو 20

حل استاد آمیرزا مرحله 886

موبر ← مورب ← مغرور ← صبور ← غرور ← مصوب ← غروب ← مرور ← مغرب ← صبر ← مرغوب ← غصب ← مرغ 13

حل استاد آمیرزا مرحله 887

اینچ ← ایام ← سیما ← ناسا ← نسیم ← امان ← چای ← یاس ← اسان ← آسیا ← ایمن ← سینما ← سیمان ← چین ← سمی ← آسمان ← ایمان 17

حل استاد آمیرزا مرحله 888

کاهی ← آدینه ← کیهان ← آینده ← کنده ← یکان ← کینه ← اندک ← نیک ← ثانیه ← اکید ← ثنا ← کنیا ← دانه ← کهن ← ناهید ← دایه ← کنایه ← دهک ← دهان ← ایده 21

حل استاد آمیرزا مرحله 889

مغول ← عامل ← مولف ← فاعل ← اول ← علوم ← علف ← علاف ← غلام ← فعلا ← عالم ← فعل ← لغو ← ولع ← فعال ← عمل ← افول ← عفو 18

حل استاد آمیرزا مرحله 890

ضحاک ← ضامن ← تانک ← نمک ← محنت ← حتما ← کتان ← حاکم ← ضمانت ← مکان ← متکا ← کمان ← حکمت ← تمنا ← محک ← کتمان ← تکان ← محض ← منت 19

حل استاد آمیرزا مرحله 891

مجری ← یورش ← جوش ← شورش ← شرم ← ششم ← موش ← شوش ← جوشش ← رویش ← شرجی ← شمشیر ← روش ← شمش 14

حل استاد آمیرزا مرحله 892

اغلب ← شغال ← کلاغ ← شکاف ← کفاش ← شاغل ← فلک ← بالغ ← شغل ← کلاش ← غالب ← بغل ← کاش ← غافل ← کابل ← شکل ← فلش ← کلاف ← غلاف ← آبکش ← لاک 21

حل استاد آمیرزا مرحله 893

مات ← متد ← صیاد ← صامت ← امید ← دیگ ← دام ← صدا ← یاد ← گام ← دیتا ← دایم ← مدت ← گدا ← تاید ← مادی ← صدام 17

حل استاد آمیرزا مرحله 894

عریض ← عیار ← عالی ← عرض ← حاضر ← ضریح ← ریال ← حایل ← ضلع ← علی ← حال ← رضا ← عارض ← حضار ← علیرضا ← راضی ← عیال 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 895

قشر ← میش ← مقصر ← قشم ← قرص ← پشم ← قیصر ← مشق ← پرش ← یشم ← رمق ← پیر ← قمری ← مشرق ← رقص ← مصر ← شرق ← 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 896

انگل ← لنگر ← گلف ← گالن ← گلنار ← نگار ← گرگ ← گران ← گنگ ← گلرنگ ← ارگ ← رنگ ← گرگان ← فرنگ 14

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 897

بردن ← ترد ← برنج ← تجربه ← درجه ← برنده ← هجرت ← نرده ← رتبه ← نبرد ← ندرت ← تندر ← برده ← دنبه ← جنبه ← بندر ← جنت ← بنده ← رنده ← تدبر ← جهت 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 898

ابهت ← تراش ← شربت ← هشت ← تباه ← هرات ← بشارت ← رشته ← بهشت ← رابطه ← ارتش ← بهتر ← رشت ← برشته ← ترش ← تابش ← طهارت ← رتبه ← تشابه ← شهرت ← شباهت ← 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 899

ویبره ← بهار ← روباه ← رواج ← هجری ← بهیار ← جوهر ← رایج ← اجیر ← جوراب ← جواب ← جویبار ← هویج ← رویا ← جیوه ← جواهر ← واجب ← باور ← راوی ← جارو 20

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 900

تافل ← فسفات ← سفت ← تاس ← فلافل ← فلات ← سفال ← فلفل ← است ← لال ← تلف ← تسلا ← سلف ← الفت ← تاسف ← لات 16

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 901

کبک ← کفش ← مشبک ← کاش ← شکاک ← مشک ← اشک ← آبکش ← کشف ← مکش ← ماش ← شکم ← شکاف ← کشک ← کفاش ← کمک ← کاشف ← امشب 18

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 902 استاد میرزا

دود ← اقدام ← قوام ← مقوا ← امداد ← داد ← مداوا ← دمق ← دوام ← قدم ← دوم ← مواد ← داماد ← آقا ← مداد 16

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 903

کمبزه ← بزم ← چکمه ← مهیب ← بچه ← مزه ← مکه ← هیچ ← بیمه ← بیم ← هیزم ← چکه ← بزک 13

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 904

ابرفت ← برف ← تفریط ← رطب ← فرات ← باتری ← بافت ← ابری ← فتیر ← فریب ← بطری ← یافت ← بیات ← تیبا ← ربات ← افت ← فیبر ← طرف ← فطرت 19

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 905

رایج ← شجریان ← شاطر ← نشاط ← جریان ← ناجی ← شریان ← اجیر ← رنجش ← شیطان ← جشن ← انجیر ← نجاری ← ناشی ← شیار ← ناشر ← شرایط شطرنج

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 906

سیاتل ← تپل ← غسال ← لیست ← لغت ← تیپ ← سیال ← پلیس ← تسلی ← پلاس ← پیست ← استیل ← پالت ← غلات ← لغایت ← پاستیل ← غلت ← تیغ 18

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 907

انگ ← جنگل ← جلفا ← ننگ ← گنج ← انگل ← نجف ← جفا ← لگن ← فال ← جلا ← گالن ← گلف ← لجن ← فنجان ← فلج 16

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 908

واژه ← پژو ← کاهو ← پاک ← کوپه ← کاه ← پاوه ← پوک ← اپک ← اهک ← پژواک ← کاوه ← کاپ 13

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 909

چرند ← پرچ ← دچار ← راکد ← پرند ← چاپ ← پندار ← کندر ← پارک ← پانچ ← چرک ← چنار ← پنچر ← پدر ← اردک ← پکن ← پرندک ← اندک ← چادر ← پارچ ← چدن 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 910

تارت ← تاجر ← تجارت ← جهت ← جنت ← هنجار ← هرات ← هجران ← جرات ← هجرت ← تهران ← نجار ← تنها ← ترانه ← نجات ← ترنج ← آرنج 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 911بازی استاد میرزا

امیال ← املاح ← امگا ← ایلام ← املا ← حیا ← حالا ← گاما ← مایل ← ایام ← ملیح ← گلیم ← حلیم ← محلی ← یال ← حامی ← احیا ← محال ← ← امال ← حامل ← ایل 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 912

ستوه ← سخت ← سهو ← سوخت ← جهت ← وجه ← هوس ← هست ← صوت ← توجه ← جوخه ← خجسته ← خسته ← توس

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 913

رمق ← رزق ← قرمز ← زیرک ← زوم ← قوی ← کویر ← قمری ← مرکزی ← کریم ← مقر ← موزیک ← رقم ← ورق ← مقوی ← کروی ← مرکز ← قوری ← زورق 19

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 914

ارشد ← ارزشمند ← ارزش ← دانش ← زرد ← مرشد ← درمان ← مرز ← شنزار ← دشمن ← زمان ← نامزد ← دراز ← اندرز ← نرمش ← زمرد ← ارزن ← دشنام ← نامرد ← آمرزش ← منش 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 915

الگو ← موج ← مواج ← مجال ← اجل ← گام ← جلو ← اول ← گاو ← اوج ← جمال ← مثال ← جلا ← مولا ← جام ← مثل ← مثلا 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 916

قلک ← شوک ← قوزک ← کفش ← کشو ← نزول ← نقش ← قوز ← نقل ← وزن ← قول ← شکل ← ونک ← شوق 14

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 917

طیف ← بلوط ← طول ← بلوف ← لطف ← طبل ← لیگ ← گوی ← گلو ← گلف ← طلب ← طفل ← بلیط ← لطیف 14

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 918

حفر ← ظرف ← فوری ← حریف ← خوف ← ظفر ← خوی ← حیف ← خیر ← فرخ ← حفظ ← حروف ← ظریف 13

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 919

گیسو ← گینس ← نهیب ← سینه ← بیوه ← بنیه ← سوگ ← سنگ ← یونس ← بوسه ← گونه ← سیب ← بوسنی ← گونی ← سهوی ← گوی ← نسبی ← گیوه ← نسیه 19

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 920

اونس ← سود ← سونا ← پادو ← داس ← پوند ← سودان ← داغ ← دوغ ← پسند ← اسپند ← پسوند ← پنس ← سواد ← پند ← نوپا ← 16

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 921

بقال ← قلوه ← قبول ← بله ← لولا ← قالب ← لوله ← قلاب ← قبله ← قاب ← لال ← قباله ← قلب ← هلال ← قابل ← لاله ← بلال ← هلو ← بوق

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 922

آدامس ← است ← مدت ← تماس ← اخت ← ستاد ← خاتم ← سخت ← ختم ← دست ← متد ← سمت ← ماست ← خادم ← سادات ← ساخت ← خدمت ← استاد ← اسم ← ستم ← استخدام ← 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 923

سیاوش ← یواش ← شست ← ایست ← تست ← تتو ← آشتی ← سوت ← شاتوت ← توت ← یاس ← تساوی ← تشت ← شوت ← سویا ← ستایش ← 16

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 924

کذب ← بران ← رکن ← کرال ← کلان ← انبر ← کاربن ← بذر ← کربلا ← راکن ← رذل ← کابل ← کنار ← کال ← ذکر ← رکاب ← بالکن ← کربن ← کذاب 19

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 925

جهان ← پنجره ← پنجاه ← نرده ← پرده ← دنج ← درجه ← دانه ← رنده ← پنج ← پاره ← پناه ← هنجار ← جهاد ← هجران ← هند ← پرنده ← جاده ← پهن ← پدر ← پنجه 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 926

شرک ← راز ← اشک ← کره ← هزار ← شهرک ← شکار ← زرشک ← ارزش ← شاه ← هراز ← زهرا ← رشک ← کاش ← کاهش ← هرز 16

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 927

مروت ← تورم ← رفع ← مولف ← فلوت ← علوم ← عفو ← رفت ← معروف ← ولرم ← فرع ← معرفت ← مترو ← مرتفع ← ولع ← تلف ← عفت ← فعل ← مفت ← فرمول ← علف

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 928استادمیرزا

گران ← گریان ← آتن ← نظیر ← تینر ← گیتار ← تنگ ← انگ ← ناظر ← نظر ← گاری ← گیرا ← نظارت ← تگری ← نگار ← نیت ← گرانیت ← 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 929

هندسی ← دوست ← تندیس ← یهود ← نسیه ← هویت ← سینه ← تنیس ← سهند ← ستون ← توهین ← توده ← هستی ← تسویه ← سنتی ← هندو ← دست ← سهوی ← تدوین ← نیست ← دوست 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 930

نوکیا ← نیرو ← ویران ← کرونا ← غنی ← راکن ← کویر ← نوکر ← کیوان ← کروی ← غیور ← یکان ← یاور ← کارون ← راکون ← نوار ← رویا ← روان ← روغن 19

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 931

مرگ ← آرام ← شمار ← امگا ← ماش ← تماشا ← آمار ← شتر ← گرم ← تراش ← ترش ← مشت ← ارتش ← گشت ← تشر ← تماشاگر ← رشت ← آرامش ← گام ← شرم 20

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 932

ابان ← افتاب ← باختن ← افت ← خفت ← بافت ← نفت ← خفتن ← نفخ ← بخت ← تابان ← نبات ← خفا ← انتخاب 14

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 933

معجزه ← جعل ← معالجه ← جهاز ← مجله ← علامه ← مجاز ← عاجز ← عجله ← لازم ← جمع ← جمله ← جمعه ← عامل ← عازم ← مجزا ← مجهز ← جمال ← علاج ← جزام ← جامعه 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 934

همت ← مشت ← مزه ← بهشت ← بزم ← هشت ← تله ← ملت ← مهلت ← بهت ← تلمبه ← مته ← مبل ← زشت ← زبل 15

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 935

نصیب ← بسیج ← نیت ← سنتی ← نصب ← جنسیت ← جیب ← نجیب ← نسبت ← نسیب ← نجس ← بیست ← بستنی ← نسبی ← تنیس ← بستن ← جنت 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 936

کتف ← برکت ← فکر ← کرفس ← کفتر ← تکبیر ← سفت ← بیست ← ترکیب ← کیفر ← بستری ← کبریت ← فریب ← تفسیر ← تبریک ← بستر ← سفیر ← سیرک ← تفکر ← ترب ← برفک 21

حل استاد آقا میرزا مرحله 937

یغما ← خیال ← مریخ ← خال ← میخ ← اخیر ← خیار ← آغل ← ملایر ← مغایر ← ملخ ← مرغ ← خیام ← ریمل ← خالی ← لاغر ← خمیر ← خرما ← غلام ← خرم ← خمار

حل استاد آقا میرزا مرحله 938

رنج ← فرنگ ← جنگل ← نگرش ← فلج ← فشنگ ← جگر ← فرج ← شنل ← شلنگ ← جشن ← گلف ← شگرف ← جلف ← نجف ← لنگر

حل استاد آقا میرزا مرحله 939

منگنه ← گنجه ← اجنه ← نامه ← گمان ← نهان ← جهان ← گناه ← نهم ← نجمه ← ننگ ← جان ← منها ← نهنگ ← همان ← هنگام ← جهنم ← انجمن ← نگاه

حل استاد آقا میرزا مرحله 940

حبس ← راغب ← باور ← سراغ ← راس ← غرب ← سحر ← سوار ← باغ ← ابرو ← حساب ← ساحر ← ساغر ← غبار ← رسوب ← غروب

حل استاد آقا میرزا مرحله 941

فراری ← فریب ← قیر ← فراق ← فیبر ← فرار ← ابری ← قاری ← براق ← قیف ← یراق ← برف ← افق ← فقیر ← رفیق ← رقیب ← افقی ← فقر ← باقر ← قرار ← باقی

حل استاد آقا میرزا مرحله 942

ماهر ← ارشد ← مرده ← هضم ← رضا ← مادر ← هدر ← شاهد ← مرشد ← شادمهر ← مضر ← هشدار ← شهدا ← مشهد ← درهم ← شماره ← اشهد ← دهم ← اهرم ← مرض ← مهار

حل استاد آقا میرزا مرحله 943

چرت ← تسلط ← تسلی ← چتر ← سطر ← لیتر ← لیست ← چیست ← چتری ← ترس ← رتیل ← سطل ← سیرت ← سیر

حل استاد آقا میرزا مرحله 944

مبنا ← آبنما ← اجاق ← ناجا ← نقاب ← قاب ← امن ← امان ← ناب ← جناق ← آبان ← انجام ← آقا ← باجناق ← باج ← جناب ← بقا

حل استاد آقا میرزا مرحله 945

فاحش ← حرام ← اشرف ← شرف ← فرم ← حفر ← فاش ← پرش ← مشرف ← فشار ← فحش ← محشر ← فراش ← آمپر

حل استاد آقا میرزا مرحله 946

عادی ← نادم ← دعا ← ایمان ← نماد ← عمان ← معاد ← میدان ← دامن ← مانع ← معدن ← معنی ← اندام ← اعدام ← مادی ← ادعا ← ایمن ← دینام ← مایع ← معنا ← امید

حل استاد آقا میرزا مرحله 947استادمیرزا

زانو ← سرود ← اردن ← نوساز ← زودرس ← اروند ← اردو ← سوزن ← سود ← راسو ← دراز ← سواد ← اندرز ← سوزان ← نسوز ← ارزن ← نوزاد ← سودان

حل استاد آقا میرزا مرحله 948

ویران ← ناصر ← جان ← جانور ← روان ← جریان ← جارو ← جاری ← راوی ← رواج ← ناجور ← آرنج ← اجیر ← جوان ← یاور ← رایج ← نجوا ← نارو ← نجار ← انجیر ← جوار

حل استاد آقا میرزا مرحله 949

هیکل ← کیسه ← قلهک ← سکه ← حلقه ← لکه ← کلیه ← یقه ← حیله ← کسل ← قلیه ← کسل ← سلیقه ← کلی ← سیل

حل استاد آقا میرزا مرحله 950

نظیر ← منجیل ← ریمل ← ظلم ← لنج ← منجی ← نظم ← ملی ← جنم ← منجر ← رنج ← نظر ← لجن ← مجری

حل استاد آقا میرزا مرحله 951

قلمو ← تامل ← تقلا ← لوازم ← لازم ← تقوا ← قوز ← مقتول ← املت ← موقت ← قزل ← مقوا ← موز ← تملق ← تاول ← قاتل ← قامت ← ملات ← ازل ← قوام ← زالو

حل استاد آقا میرزا مرحله 952

اختر ← اخطار ← خطر ← اطاعت ← عطر ← رخت ← عطار ← طاعت ← خطا ← عطا ← خراط ← طاعات ← اعطا ← خاطر ← اختراع ← خارا

حل استاد آقا میرزا مرحله 953

اجاره ← اراده ← اهار ← جادار ← راکد ← دکه ← کرج ← جهاد ← اکراه ← اهدا ← درجه ← کاج ← کارد ← اداره ← اجرا ← اردک ← اراک ← درک ← هاجر ← جاده ← آهک

حل استاد آقا میرزا مرحله 954

تافل ← تلف ← صفت ← صفا ← الفت ← جدال ← جفت ← صدف ← فلج ← جلاد ← دلتا ← فلات ← تاج ← تصادف ← فصل ← صاف

حل استاد آقا میرزا مرحله 955

صادر ← سراب ← صبا ← درز ← سزار ← زرداب ← صبر ← ادرس ← سرباز ← سبز ← سرداب ← زرد ← صدا ← بارز ← دراز ← ساز ← بازرس ← رصد

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 956

قشنگ ← انگشت ← گشتن ← قنات ← ترش ← شناگر ← ناشر ← تراش ← نگارش ← نقاش ← قران ← شرق ← نقش ← انگشتر ← گران ← شتر ← قشر ← ارتش ← تقارن ← نگرش ← قرن

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 957

گران ← گردان ← یوگا ← داور ← گونی ← گردن ← رادیو ← درون ← گردو ← درنگ ← دیوان ← واگیر ← دینار ← ویران ← دیوار ← نادر ← دوران ← نوید ← دیار ← انگور ← گاندی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 958

موقتی ← مقوی ← قیمت ← وقتی ← موقت ← تخم ← میخ ← ضخیم ← قوت ← وخیم ← تقی ← قوم ← قوی ← تقویم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 959

اول ← پشمالو ← ظالم ← لامپ ← آمپول ← شامپو ← موش ← ظلم ← لواش ← شاملو ← شامل ← شال ← پالم ← مولا ← شمال ← پول

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 960

بالینی ← انگل ← بینی ← بالن ← لگن ← نایب ← گیلان ← بیان ← بنگال ← آیین ← گلاب ← لیبی ← ابی ← گالن ← گلابی ← بینا ← ناب ← ایل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 961

طبل ← چهل ← طفل ← طیف ← بیلچه ← لطیف ← لطیفه ← چفیه ← بچه ← بلیط ← هیچ ← لطف ← طلبه ← چله

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 962

چون ← نسوز ← سرنخ ← خون ← سوزن ← خروس ← خزر ← سنخ ← نرخ ← رسوخ ← سخنور ← چرخ ← خسرو ← وزن ← سخن ← نورس

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 963

هیولا ← هلو ← گسل ← الگو ← الویه ← گوساله ← سیاه ← گیسو ← ویلا ← گیاه ← وسیله ← گلایه ← آگهی ← سایه ← گیلاس ← گیوه ← سوگلی ← گواه ← سوال ← ساوه ← آهو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 964

عربی ← فریب ← فرع ← عارف ← ابری ← برف ← عرف ← عیب ← فیبر ← رباعی ← عیار ← اریب ← عابر ← باب ← ببر ← ریا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 956

قشنگ ← انگشت ← گشتن ← قنات ← ترش ← شناگر ← ناشر ← تراش ← نگارش ← نقاش ← قران ← شرق ← نقش ← انگشتر ← گران ← شتر ← قشر ← ارتش ← تقارن ← نگرش ← قرن

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 957

گران ← گردان ← یوگا ← داور ← گونی ← گردن ← رادیو ← درون ← گردو ← درنگ ← دیوان ← واگیر ← دینار ← ویران ← دیوار ← نادر ← دوران ← نوید ← دیار ← انگور ← گاندی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 958

موقتی ← مقوی ← قیمت ← وقتی ← موقت ← تخم ← میخ ← ضخیم ← قوت ← وخیم ← تقی ← قوم ← قوی ← تقویم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 959

اول ← پشمالو ← ظالم ← لامپ ← آمپول ← شامپو ← موش ← ظلم ← لواش ← شاملو ← شامل ← شال ← پالم ← مولا ← شمال ← پول

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 960

بالینی ← انگل ← بینی ← بالن ← لگن ← نایب ← گیلان ← بیان ← بنگال ← آیین ← گلاب ← لیبی ← ابی ← گالن ← گلابی ← بینا ← ناب ← ایل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 961

طبل ← چهل ← طفل ← طیف ← بیلچه ← لطیف ← لطیفه ← چفیه ← بچه ← بلیط ← هیچ ← لطف ← طلبه ← چله

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 962

چون ← نسوز ← سرنخ ← خون ← سوزن ← خروس ← خزر ← سنخ ← نرخ ← رسوخ ← سخنور ← چرخ ← خسرو ← وزن ← سخن ← نورس

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 963

هیولا ← هلو ← گسل ← الگو ← الویه ← گوساله ← سیاه ← گیسو ← ویلا ← گیاه ← وسیله ← گلایه ← آگهی ← سایه ← گیلاس ← گیوه ← سوگلی ← گواه ← سوال ← ساوه ← آهو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 964

عربی ← فریب ← فرع ← عارف ← ابری ← برف ← عرف ← عیب ← فیبر ← رباعی ← عیار ← اریب ← عابر ← باب ← ببر ← ریا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 965

یغما ← راغب ← غرب ← پیغمبر ← مرغابی ← باغ ← غایب ← پیامبر ← پیام ← مربی ← غریب ← پیغام ← غبار ← بیمار ← مغرب ← مرغ ← غیب ← آمپر ← پریا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 966

حجله ← بلا ← قبلا ← قبله ← حلقه ← بقا ← جلا ← قباله ← حلق ← حجاب ← قابل ← قلاب ← جهل ← اجل ← قله ← لقاح ← بقال ← جالب ← قالب

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 967

طناز ← فطر ← حزن ← طرز ← فراز ← نفر ← طرف ← فاز ← طرح ← ارزن ← حراف ← طنز ← فرز ← طرح ← حراف

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 968

موشک ← مشکل ← شمش ← شکمو ← مشک ← مشکل ← پوشک ← پشکل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 969

بورس ← برق ← جسور ← سوق ← بلور ← قوس ← سرب ← لبو ← قبل ← بوق ← رسول ← لقب ← رجب ← وجب ← قبول ← لوس ← رسوب ← قلب ← قبرس ← روبل ← سبو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 970

دانه ← هلند ← نهان ← دنا ← آهن ← دهان ← لانه ← نهال ← هندل ← دفن ← ننه ← لندن ← نان ← ناله ← نهاد ← فنلاند

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 971

اخم ← مربا ← سهراب ← سراب ← بخار ← سهام ← مخرب ← همسر ← سرخ ← آبسه ← اهرم ← خمره ← خامه ← مسخره ← ماهر ← خرابه ← هراس ← سرما ← سرمه ← خرما ← مهراب

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 972

ضرب ← ضربه ← رضا ← ضرر ← ضارب ← ضربدر ← برادر ← براده ← راهبرد ← برده ← بهار ← راهب ← رهبر ← ارده ← دربار

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 973

سینک ← عدس ← کهن ← سعی ← عدسی ← عکس ← سینه ← عینک ← کینه ← سعدی ← سهند ← سعید ← هندسی ← یدک ← نیک ← کنده ← عید ← سکه ← نسیه ← دکه ← کیسه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 974

موکت ← توکل ← پوک ← تپل ← ملکوت ← پولک ← کمپ ← کلم ← طول ← موکل ← پلک ← متلک ← تکلم ← پتک ← توپ ← پتو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 975

کشور ← آبکش ← ابرو ← برکت ← شتاب ← شربت ← بشارت ← شکار ← تشکر ← روکش ← شرکت ← تراش ← کبوتر ← کاشت ← ترکش ← تبار ← باور ← شراکت ← کاوش ← آشوب ← باکو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله مرحله 976استادمیرزا

سالم ← لمس ← عاقل ← قلعه ← علاقه ← قلم ← سلام ← عالم ← لقمه ← معلق ← عمه ← عمق ← سماق ← عامل ← عسل ← قسم ← ماسه ← لامسه ← اسم ← ساقه ← مقاله

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 977

یادگاری ← دایر ← گارد ← گاری ← دایی ← ایراد ← گیرا ← گدا ← گرد ← دیار ← آریا ← ارگ ← دارایی ← ارادی ← دیگر ← دریا ← دارا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 978

موقت ← وقت ← توکل ← موکت ← متلک ← ملکوت ← کلام ← تکامل ← تقوا ← قوت ← مقوا ← قول ← قاتل ← قتل ← قلک ← وکالت ← قلمو ← مقتول ← قامت ← املت ← تاول

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 979

ایفل ← خفا ← پیاله ← پله ← اهلی ← خلافی ← پایه ← خاله ← لپه ← فیله ← خلاف ← الهی ← پیله ← خیال ← خالی ← لایه ← خلیفه ← فال

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 980

مویرگ ← عریض ← عضو ← مریض ← گرو ← ورم ← میگو ← گریم ← مضر ← ضمیر ← عرض ← وضع ← عوض

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 981

تازه ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 982

زمرد ← هموار ← دوم ← زهرا ← روده ← دارو ← روزه ← دراز ← زرد ← درهم ← آرزو ← اردو ← دوام ← دروازه ← زوار ← دوار ← موزه ← هزار ← هرمز ← امروز ← همزاد ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 983

ظرفیت ← کافر ← کفتر ← ظرف ← کفر ← فکر ← تاریک ← تریاک ← کفتار ← کتف ← فتیر ← کتیرا ← کتری ← کیف ← فرات ← ظریف ← تفکر ← کیفر ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 984

شمع ← قمری ← عقیم ← قشم ← عرش ← قیر ← ضمیر ← مشرق ← عرض ← مضر ← قرض ← مریض ← شرع ← قعر ← رقم ← مشق ← عریض ← مقعر ← شرع ← عشق ← عمیق

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 985 استادمیرزا

جلوه ← پهلوی ← هویج ← پله ← جهل ← پهلو ← پول ← پلو ← جوی ← جیوه ← لپه ← جیپ ← پیله ← جوجه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 986

خندق ← زیان ← نزد ← قناد ← نیاز ← خدا ← دنیا ← قید ← زیاد ← نقد ← قنادی ← ایزد ← زین ← ایدز ← یزد ← دین ← قند ← یزدان ← خزان 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 987

خنک ← میخک ← مصلی ← ملی ← نمک ← ملخ ← نخل ← کلم ← خمین ← کلمن ← نیک ← میخ ← یمن ← مخلص ← میل 15

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 988

آجیل ← کاج ← جوان ← جلا ← لجن ← ویلا ← کیلو ← وانیل ← اجل ← کنج ← جوک ← اول ← یون ← وکیل ← لیوان ← انجیل ← ناجی ← نجوا ← آلونک 1

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 989

دچار ← گریان ← اردن ← درنگ ← دینار ← گرد ← چادر ← نگار ← چین ← انگ ← گردان ← گارد ← رنگ ← گردن ← چنار ← چنگ ← گران ← دارچین ← دیار ← گاندی ← گاری 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 990

فندق ← دعا ← عاقد ← معدن ← افق ← نادم ← منافع ← نقد ← نفاق ← فاقد ← عمان ← منافق ← فقدان ← دمق ← معاد ← نفع ← نمد ← قانع ← دامن ← دفاع ← مدافع 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 991

آوار ← اراک ← کالا ← آمار ← کلام ← کامروا ← کلر ← مالک ← ورم ← کاملا ← کامل ← کاموا ← کمال ← کارامل ← کولر ← ولرم ← مکار ← روال ← الوار ← کلم ← ارام 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 992

قجری ← مجری ← غرق ← رزق ← رزمی ← مغز ← جیر ← غریق ← جزر ← رمق ← قرمز ← ریز ← جیغ 13

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 993

کویر ← شیوع ← نوکر ← شریک ← کروی ← کشور ← رکوع ← شعر ← روشن ← عرش ← روکش ← شروع ← نیرو ← شیک ← نیشکر ← شوک ← عینک ← شعور ← 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 994

ارتش ← تخم ← ترش ← شهامت ← خامه ← اهرم ← اخرت ← رشته ← خشت ← خراش ← شهرت ← خرما ← شخم ← خمره ← رخش ← مهارت ← شماره ← اختر ← ترمه ← شاخه ← تراش 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 995

حشره ← همسر ← مرگ ← مهر ← گرم ← هرس ← مگس ← محشر ← سحر ← شرم ← سهم ← سرمه ← گره ← شهر ← هرم 15

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 996

مولف ← مفت ← موکت ← فیلم ← متلک ← کتف ← فلوت ← کیف ← تکمیل ← ولت ← لیمو ← فوت ← فلک ← فوم ← کویت ← توکل ← کلفت ← موکل ← تکلم ← تکلیف ← ملکوت 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 997

عهد ← دامنه ← عمه ← دهم ← عقده ← معده ← عمان ← عاقد ← عقدنامه ← قند ← عقد ← قدم ← قناد ← مقعنه ← عمق ← قانع ← همدان ← معدن ← معاد ← هند ← دهقان 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 998

شوروی ← کروی ← کوروش ← بکر ← کشور ← برش ← شکر ← شوک ← شرک ← روکش ← شیک ← رکب ← کبیر ← کویر ← شیب ← بیوک ← شریک 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 999

لاک ← لیلا ← الک ← باطل ← ابی ← طبل ← بلال ← لال ← طلا ← کابل ← کال ← طالبی ← الکل ← بلیط 14

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1000

پله ← پشه ← کاش ← کاهش ← اشک ← لاشه ← لاک ← شال ← کالا ← پلک ← لپه ← هلاک ← الک ← اهل ← کله ← کلاه ← شکل ← پلاک 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1001

دهک ← دکه ← جسد ← سکه ← هجده ← کنج ← سنجد ← سجده ← کهنه ← کنه ← هندسه ← جهنده ← کنده ← کنجد ← کهن ← سهند ← سده 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1002

تبحر ← ضربت ← بره ← رتبه ← هدر ← بهت ← دره ← تره ← ترد ← تبر ← ترب ← رده ← ضربه ← برده ← بهتر ← حضرت ← ضرب 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1003

عذر ← ساری ← سریع ← ریا ← سعی ← ساحر ← رای ← سیار ← حذر ← حیا ← اسیر ← عیار ← سحری 13

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1004

قوی ← قالب ← بقا ← قلاب ← ایوب ← لقب ← قول ← لوبیا ← بقال ← تواب ← بلوا ← بوق ← لایق ← قالی ← قبلا ← قبول ← قلب ← قلابی ← قاب ← 19 ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1005

وانت ← انبر ← باروت ← صورت ← نبات ← باور ← صنوبر ← نوبت ← روبان ← نصب ← صوت ← بانو ← صابون ← صبور ← توان ← باتون ← تنور ← تصور ← نبوت ← ربات ← ابرو 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1006

بدهی ← شبکه ← کلیه ← یدک ← شلیک ← شبیه ← کلید ← شهر ← دکل ← شیب ← دهلی ← دیشب ← کبد ← دهل ← کیش ← شهید ← کلبه ← بیشه ← هیکل ← بشکه ← 20

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1007

سادات ← اوستا ← سود ← خدا ← سخاوت ← دوست ← سوت ← دوخت ← سواد ← ساخت ← ستاد ← دست ← دوات ← استوا ← سوخت ← داس ← استاد ← سخت 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1008

نجوا ← کوهان ← هاون ← کلاه ← هولناک ← ناله ← کاوه ← جهان ← جهل ← اوج ← جلوه ← جوان ← کاهو ← اجنه ← جان ← هلاک ← کلان ← نهال ← جوک ← نوه ← اجل 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1009

ولرم ← مولف ← فرمول ← مدار ← مرد ← مدل ← مورد ← مفرد ← دلاور ← فولاد ← اردو ← دلار ← دارو ← دوام ← مدال ← فرود ← مولد ← مواد ← لودر ← دوم ← آمل 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1010

پرز ← سپید ← رسید ← زرد ← درز ← لرز ← پلیس ← پلید ← پریز ← سپر ← پسر ← پدر ← سید ← لیزر ← دریل ← زیپ ← سرد ← یزد ← دلیر ← سپری 20

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1011

نسیه ← فضا ← نفیس ← فیض ← سینه ← سینا ← سیاه ← نهی ← آینه ← نفس ← سایه ← سفینه ← فنس ← فانی 14

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1012

یون ← کودک ← مدنی ← نوید ← کیک ← مینو ← دوم ← کود ← کمک ← مدیون ← کند ← کمدین ← کمند ← کوک ← دوک ← دمکنی ← کندو ← کمین ← کوکی 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1013

علف ← عمه ← فهم ← حمله ← دهم ← معده ← مدح ← عدل ← معدل ← محفل ← علم ← دفع ← دلمه ← ملحفه ← محله ← عمده ← فعل 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1014

سمیه ← مایل ← الماس ← امسال ← سایه ← سهیم ← سالم ← ماهی ← ماسه ← سلام ← لمس ← سیم ← لایه ← آسیا ← املا ← ماسال ← سهام ← سیاه ← ایلام ← لامسه ← اسلام 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1015

تیبا ← تبعید ← عیب ← تابع ← ابدیت ← عبادت ← ابد ← عادی ← باید ← تداعی ← عزا ← عزت ← زیبا ← عبا ← عیادت ← دیابت ← بیات ← دبی ← عادت ← بازی ← بدعت 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1016

وفا ← غلاف ← آغوش ← لغو ← شلوغ ← شاغل ← شنوا ← فنا ← شغال ← غول ← شغل ← شوال ← غافل ← افول ← لواش ← وان 16

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1017

میعاد ← یشم ← مایع ← چای ← عید ← شایع ← شاید ← شاد ← معاد ← شیاد ← داعش ← دعا ← شمع ← امید ← چشم ← عادی ← معاش 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1018

روند ← دروغگو ← گردون ← دروغ ← گردو ← درون ← دورو ← رند ← گود ← روغن ← گردن ← گرو ← گرد ← نود ← ورود ← درنگ ← ورد ← دوغ ← 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1019

دایی ← دیزی ← اسیر ← یاس ← سزار ← رازی ← درس ← سدر ← دریا ← ساز ← زرد ← سیار ← رسید ← سید ← اسید ← ایزد ← ساری ← راز ← سایز ← دیار ← دراز 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1020

صدام ← کدام ← کادو ← کود ← دوک ← کما ← دوام ← کمد ← کدو ← مواد ← صدا ← ماکو ← مداوا ← کاموا ← دوم 15

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1021

رکابی ← برکت ← بیکار ← کتری ← رکاب ← تکرار ← باریک ← تاریک ← باتری ← ربات ← ترکیب ← کتبی ← تبریک ← باکتری ← کتاب ← تکبیر ← کبریت ← کارت ← کبیر ← برتر ← بکر 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1022

نجوا ← جراحت ← حجت ← راحت ← جراح ← جنت ← نجات ← جوارح ← جانور ← تاجر ← ناجور ← تاج ← حراج ← تناور ← حاجت ← جوان ← ترنج ← تنور ← آرنج 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1023

هیچ ← چایی ← چاه ← بچه ← چهار ← بهیار ← ابی ← بیراه ← بهار ← ابری ← جیره ← چرب ← بیچاره ← اریب ← چربی ← چاره ← اره 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1024

خنثی ← خیز ← زخم ← خزینه ← همزن ← ثمین ← خمین ← مزین ← میهن ← هیزم ← زمین ← خیمه ← نیمه ← مخزن ← نهم ← نیزه ← مزه ← زمبنه 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1025

ایل ← شیب ← بلوا ← یواش ← دیشب ← شیوا ← دیو ← ابد ← شادی ← شاید ← لواش ← شیاد ← لوبیا ← ایوب ← یلدا ← آشوب ← شوید ← 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1026

جانب ← قاب ← نقاب ← جناب ← انبه ← انگ ← بانه ← جاه ← جهان ← گنج ← جنگ ← جناق ← بانگ ← گناه ← جنبه ← نگاه ← بنگاه ← بقا ← آهنگ 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1027

رحیم ← مطرب ← محیط ← حریم ← بیم ← مربی ← ربط ← بطری ← طرح ← پیر ← حرم ← مطب ← رطب ← مطرح 14

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1028

دشنه ← پدال ← پهن ← لپه ← هلند ← شاهد ← پهنا ← ناله ← لاشه ← دانه ← دهان ← پشه ← دانش ← نهال ← شهد ← شانه ← نپال ← پناه ← پاشنه ← شنل ← پند 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1029

بریده ← جهاد ← هجری ← بهار ← آبجی ← بهیار ← دبیر ← درجه ← دهیار ← جاده ← داریه ← دیار ← هدر ← ارده ← دایره ← رایج ← بیدار ← ردیاب ← بهداری ← جیب ← برج 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1030

کاستی ← ماسک ← پتک ← پیام ← کپی ← ماست ← یکتا ← پاکت ← پاکی ← کیاست ← ماتیک ← تاکسی ← پیست ← اسکیت ← کیپ ← متکی ← کمیت ← پتاسیم ← پیک ← ساکت 20

جواب استادآمیرزا مرحله 1031 استادمیرزا

برکت ← تبر ← بکر ← ترک ← صورت ← صبور ← صوت ← ورق ← رقبت ← قرص ← قوت ← برق ← وقت ← صبر ← رقص ← تکبر ← تصور ← رکب ← کبوتر ← تبرک 20

جواب استادآمیرزا مرحله 1032

کوته ← کوتاه ← کوثر ← ارث ← وراثت ← هرات ← کارت ← هکتار ← کاهو ← راکت ← اکثر ← کراهت ← تکه ← ثروت ← وارث ← کوره ← تکاور 17

جواب استادآمیرزا مرحله 1033

بلوا ← النگو ← گلو ← نبض ← واگن ← گلاب ← انگل ← بالن ← بنگال ← بنا ← ناب ← نواب ← بانگ ← لگن ← الگو ← وبال ← گاو ← وان ← گالن 19

جواب استادآمیرزا مرحله 1034

دیانا ← آدینه ← نهاد ← اهدا ← ناهید ← نژاد ← نای ← هدایا ← دانه ← دانا ← اژدها ← هند ← دنیا ← آینده ← آیه ← دهان ← ژیان ← هادی ← ایده 19

جواب استادآمیرزا مرحله 1035

نیت ← حیات ← جنت ← عاج ← جنایت ← عجین ← حاجی ← حجت ← عنایت ← حنا ← تاج ← عیان ← حاجت ← ناجی ← نجات 15

جواب استادآمیرزا مرحله 1036

سیصد ← دویست ← دبی ← سوتی ← بوس ← بیست ← وصیت ← سود ← ترس ← بدوی ← صوت ← سبو ← یبوست ← تصویب ← دستی ← دوست ← سید 17

جواب استادآمیرزا مرحله 1037

مفرد ← دارا ← مفاد ← فرد ← آمار ← دلار ← ردا ← مدال ← مادر ← ملارد ← دمار ← دمل ← مدل ← درام ← ادا ← دلآرام ← مدار ← مارال ← فردا ← آرام ← مرد 21

جواب استادآمیرزا مرحله 1038

خلال ← قالب ← خلق ← لال ← خجل ← خالق ← باج ← بقا ← خال ← قبا ← جلا ← جالب ← بلال ← خلل ← خلاق ← جلال ← قلاب 17

جواب استادآمیرزا مرحله 1039

دارت ← گوارش ← گواش ← گردو ← شاگرد ← گشاد ← گشت ← درشت ← شوت ← ارشد ← دشوار ← وتر ← تراوش ← ارتش ← شتر ← دوات ← گردش ← گوش ← شگرد ← گارد ← گوشت 21

جواب استادآمیرزا مرحله 1040

ستاد ← حسادت ← درست ← برس ← داربست ← حسد ← حسرت ← سرداب ← تبحر ← حبس ← ربات ← راست ← حراست ← راحت ← سرد ← درست ← حساب ← سبد ← بستر ← آستر ← حدس 21

جواب استادآمیرزا مرحله 1041

باور ← لاله ← لبو ← روبل ← بلوا ← لولا ← هلال ← ابله ← هلو ← بلور ← بلال ← اوره ← لال ← بلوار ← روباه ← وبال ← اول ← لوله ← هالو ← ابرو ← روال 21

جواب استادآمیرزا مرحله 1042

بابک ← کاسب ← آسیب ← کسب ← اسکی ← سیب ← سیخ ← کاخ ← خیس ← سبب ← خاک ← کاسبی ← سبک ← کباب ← بیخ ← ابی ← باب ← آبکی 18

پاسخ مرحله 1043 استادمیرزا

تجمع ← مرجع ← مربع ← کرم ← تعجب ← عبرت ← مرتع ← رعب ← عرب ← معتبرجگر ← عجب ← جمع ← تمر ← جبر ← مرتب ← عجر 17 ←

جواب استادآمیرزا مرحله 1044

جبر ← رایج ← وجب ← رواج ← اجرا ← واجب ← آبجی ← جارو ← باور ← ابرو ← جواب ← جویبار ← آوار ← جوراب ← جویا ← اجیر 16

جواب استادآمیرزا مرحله 1045

رشید ← خرید ← خروش ← درپوش ← درویش ← پودر ← شیخ ← پدر ← شوید ← رخش ← شوخ ← پیرو ← پخش ← خورشید ← شیپور 15

جواب استادآمیرزا مرحله 1046

طوسی ← پیرو ← پسر ← سپری ← روسی ← وطن ← پنس ← سطر ← پطروس ← نیرو ← پروین ← وسط ← پنیر ← یونس 14

جواب استادآمیرزا مرحله 1047

عطار ← مرام ← معما ← سرما ← سطر ← مراسم ← طمع ← طعم ← معمار ← مام ← مماس ← عطا ← معطر ← اسم ← عطر ← راس 16

جواب استادآمیرزا مرحله 1048

وانت ← بلوچ ← تاول ← بوتان ← بلوا ← توچال ← نوبت ← نبوت ← تناوب ← چوب ← وبال ← ناب ← تونل ← توان ← تابلو ← تنبل ← نبات ← باند ← باتون 18

جواب استادآمیرزا مرحله 1049

صحن ← نصرت ← ناصر ← حرص ← حصار ← صراحت ← صحرا ← حنا ← انار ← انصار ← راحت ← انحصار ← ناراحت ← صحت ← 14

جواب استادآمیرزا مرحله 1050

بدهی ← زندیه ← زین ← بنیه ← زنده ← یزد ← یهود ← نوزده ← بنده ← ندبه ← ونیز ← هند ← بیوه ← دنبه ← هنوز ← نوید ← نیزه ← وزنه ← زینب ← نهیب ← بدن 21

جواب استادامیرزا 1051 تا 2099

..

جواب استاد آمیرزا مرحله 2100

ابرنگ. ← بنگاه ← بهار ← برنده ← بندرگاه ← اهنگ ← اهنگر ← بندر ← نبرد ← گردن ← گران ← دنبه ← گنبد ← دنا ← نگاه ← گربه. ← گرداب ← دربان ← بانه ← انبه ← گردنه

جواب استاد آمیرزا جواب استاد آمیرزا مرحله 2101

نگین ← سنگین ← سبز ← زین ← گینس ← سنگ ← گیس ← سیب ← بنزین ← سبزی ← بنز ← ننگ ← زنگ ← زینب

جواب استاد آمیرزا مرحله 2102

باگت ← تاب ← فتح ← فلاح ← حالت ← تلف ← لحاف ← حلب ← فلات ← گلاب ← فال ← بافت ← حال

جواب استاد آمیرزا مرحله 2103

گدا ← انشا ← اهنگ ← اگاه ← اشنا ← دانشگاه ← دانه ← گشاد ← دانا ← گناه ← نگاه ← دنا ← شاهد ← شهدا ← شهد ← دشنه ← دانش

جواب استاد آمیرزا مرحله 2104

هلو ← الوده ← فهم ← فال ← ماده ← دوام ← مدال ← فالوده ← مهد ← فولاد ← وهم ← مواد ← دلمه ← مدل ← دام ← وام ← اهو ← وفا ← هود

جواب استاد آمیرزا مرحله 2105

تپل ← کلفت ← لاکپشت ← پلاک ← کتف ← کفش ← پفک ← پتک ← تاک ← تلاش ← کفاش ← شکلات ← کاشت ← تشک ← شکاف ← تلف ← پاکت ← پالت ← شال ← پلاکت

جواب استاد آمیرزا مرحله 2106

سوزن ← زانو ← سواد ← داس ← قوز ← ناز ← وزن ← سوزان ← سقز ← ساق ← نوزاد ← زود ← قناد ← قدس ← سود ← قند

جواب استاد آمیرزا مرحله 2107

ریاضی ← ریل ← ریال ← ایل ← خال ← خار ← یار ← راضی ← خیال ← خالی ← یال ← ریا ← رضا ← خیار

جواب استاد آمیرزا مرحله 2108

اوج ← جودو ← جواد ← جامد ← جادو ← جدا ← دام ← موجود ← موج ← مواد ← مات ← دوام ← امت ← وجد ← دوات ← تاج ← وجود

جواب استاد آمیرزا مرحله 2109

قتل ← دولت ← وقت ← هتل ← هلو ← لگد ← دقت ← تولد ← لگو ← گود ← گلو ← توده ← ولت ← گله ← دقل ← قلوه ← هود ← قوت ← قول ← تله

جواب استاد آمیرزا مرحله 2110

مغار ← ریکا ← کاغذ ← ذکر ← مرغ ← مارک ← ریا ← نماز ← اکرم ← اذر ← امیر ← کریم ← مکار ← غذا ← کما

جواب استاد آمیرزا مرحله 2111

جگر ← سنگ ← نرگس ← سنجد ← جسد ← رنج ← جنگ ← عدس ← دنج ← نجس ← سرنگ ← سنگر ← گردن ← سنج ← جنس ← سرد ← رعد ← رند ← گرد

جواب استاد آمیرزا مرحله 2112

کما ← ماش ← امید ← دام ← میش ← یشمی ← شادی ← دایی ← کاشی ← مشکی ← کیمیا ← کیش ← شیمی ← شیاد ← اشک ← شکم ← کمد

جواب استاد آمیرزا مرحله 2113

بقال ← عقاب ← قلاب ← بقا ← قول ← عادل ← عاقل ← لعاب ← عود ← عاقد ← عدل ← عقب ← قلب ← لبو ← وداع ← دعا ← دعوا ← عقد ← ولع ← دقل

جواب استاد آمیرزا مرحله 2114

ریه ← سطر ← طرز ← زهر ← ریز ← غزه ← هرس ← ریسه ← هرز ← سیر ← زیره ← زره ← غریزه

جواب استاد آمیرزا مرحله 2115

بقره ← نقره ← قهر ← رونق ← خون ← قوه ← ورقه ← بره ← نخبه ← برق ← بوق ← خوب ← نرخ ← خوره ← خبر ← نوه

جواب استاد آمیرزا مرحله 2116

شمعک ← شمع ← شکم ← شته ← مشت ← تشک ← تمشک ← مکه ← همت ← عمه ← مته ← کته ← کشت

جواب استاد آمیرزا مرحله 2117

حصیر ← حریف ← حیدر ← حفر ← ردیف ← صفر ← صدف ← خرد ← دیر ← حریر ← حرص ← حیف ← حصد

جواب استاد آمیرزا مرحله 2118

تقلب ← تبر ← رقص ← صبور ← بلور ← تصور ← صوت ← وقت ← قوت ← رقبت ← قبل ← لبو ← صورت ← ترب ← قبول ← وصل ← صبر ← قرص

جواب استاد آمیرزا مرحله 2119

میترا ← مغرب ← غارت ← تیر ← مرغابی ← مربی ← تمر ← بیمار ← مرتب ← غبار ← غربت ← تیغ ← غیبت ← غرب ← باتری ← غیرت ← مربا ← تبر ← غریب ← غیب

جواب استاد آمیرزا مرحله 2120

وقار ← کفار ← وفا ← کور ← فرح ← حفر ← فکر ← کافر ← روح ← فقر ← کفر ← فاق ← وقف ← ورق ← افق ← کافور

جواب استاد آمیرزا مرحله 2121

بخش ← خلاص ← خاص ← خالص ← صدا ← داخل ← شال ← شخص ← خدا ← شاخ ← خال ← اصل ← خلا(بلخ)

جواب استاد آمیرزا مرحله 2122

منتخب ← ظلمت ← مبل ← تلخ ← لخت ← تنبل ← نخل ← ملخ ← تخم ← بخت ← ختم ← ملت ← ظلم ← متن ← نظم

جواب استاد آمیرزا مرحله 2123

اهدا ← ارگ ← اداره ← جهاد ← جدا ← جاده ← اجاره ← اگاه ← گدا ← اجرا ← اراده ← درگاه ← هدر ← دره ← گارد ← گره ← گرد ← درجه ← جگر

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2124

مهارت ← ابهت ← باروت ← تورم ← ماهر ← مربا ← باور ← مرتب ← ربات ← مترو ← توبه ← بهتر ← بوته ← هموار ← روباه ← وهم ← ترمه ← توهم ← اهو ← مهراب ← مهتاب.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2125

پلاکت ← تپل ← لاکپشت ← شکلات ← الک ← شکل ← زشت ← پزشک ← تلاش ← اشپز ← پتک ← زکات ← کاشت ← پاکت ← پلک ← تاک ← اپل ← شال ← پالت ← پازل.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2126

گام ← حامله ← حمزه ← مزه ← زحل ← لازم ← محال ← حال ← حمله ← محله ← امل ← گله ← گاز.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2127

اردک ← شکار ← ارشد ← دقل ← شلاق ← شکل ← اشک ← الک ← قلک ← کلر ← لاک ← کدر ← دلقک ← دلار ← درک ← کال ← لشکر ← شرق ← شاد

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2128

درست ← سود ← دستور ← سرقت ← توقف ← فقر ← فرود ← دفتر ← دوست ← دقت ← قدرت ← سرود ← لوت ← درو ← وقف ← سقف ← سفت ← قفس ← ترسو ← تور ← قوت.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2129

سرزمین ← میگرن ← سنگر ← گینس ← نسیم ← مسیر ← سرنگ ← گریم ← ریگ ← یمن ← زمین ← سیم ← سرم ← گریس ← گیس ← نرگس ← زرنگ ← مسیر ← گرز ← مگس.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2130

تاک ← قاب ← ابکش ← بشقاب ← بقا ← بابک ← باک ← کباب ← تاب ← اشک ← شتاب ← کتاب ← تشک ← کاشت.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2131

مومن ← معلوم ← ولع ← عمل ← لنز ← زوم ← وزن ← نعل ← علم ← عمو ← ممنوع ← نزول ← معمول ← عزم ← منزل ← موم ← علوم ← معلم ← ملون ← منع

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2132

هند ← جهنم ← سمند ← سهند ← نجس ← گنجه ← مهندس ← دنج ← سنجد ← سجده ← مسجد ← مهد ← گندم ← جسد ← مگس ← جنس ← مسن ← سمج ← جنگ ← جسم

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2133

اندوه ← دانه ← اشوب ← باهوش ← دوشنبه ← دانش ← دنا ← شهد ← نابود ← شهاب ← بانو ← انبوه ← نوشابه ← انبه ← هاون ← نوه ← شنبه ← دوش ← دشنه ← دنبه ← شانه.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2134

یرقان ← قناری ← ارمنی ← قیر ← قیام ← نرم ← نطق ← یراق ← قطار ← طاق ← قمری ← منطق ← قمار ← قران ← قاری ← قطر ← رام ← ران ← نما ← منقار

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2135

مفرد ← فرم ← مخدر ← خرم ← فرد ← فرخ ← خشم ← مرشد ← مرد ← شرف ← شخم ← خرد ← شرم ← رخش ← رشد

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2136

حرارت ← فتح ← حرا ← فاتح ← راحت ← رفتار ← گفتار ← گرفتار ← تار ← رفتگر ← ارگ ← افت ← گفت ← فرات ← فرار

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2137

چاک ← چروک ← تاجر ← چتر ← کارت ← رواج ← تار ← تاج ← جارو ← اوج ← کوچ ← چرک ← تاک ← تور ← کور ← جوک ← کرج ← کاج.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2138

یاس ← استین ← سیب ← تنیس ← تیغ ← سنتی ← ایست ← اسیب ← بستان ← غیب ← تناسب ← بیات ← غیبت ← غایب ← سینا ← بیست ← بستنی ← بینا ← باغ ← نبات ← نیت

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2139

تهاجم ← همتا ← قامت ← جام ← قمه ← تازه ← جهاز ← جهت ← همت ← مزه ← مجاز ← مزاج ← مجهز ← مات ← امت ← جزام

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2140

بارش ← شعر ← شهاب ← شاعر ← شعار ← شعبه ← عرب ← عطر ← عطار ← بره ← بهار ← شهر

جواب مراحل 2141 الی 2151 ارسال شده از سمت آقا ماهان میلانی

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2141

نمره ← مرتب ← رتبه ← تبرترمه ← تمبر ← بهترین ← تنبیه ← بیمه ← بهمن ← تمرین ← میهن ← هرم ← مرتبه ← بره ← نیمه ← مربی ← نیت ← تیره ← ترب.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2142

مهارت ← متهم ← مرهم ← مراسم ← سهام ← رستم ← راست ← همت ← اهرم ← سرما ← مرام ← همسر ← مهمات ← مرمت ← ستاره ← اسم ← تمام.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2143

حنا ← احتمال ← ملت ← المان ← حال ← حالت ← تمنا ← املت ← امتحان ← امانت ← املا ← منت ← لحن ← حال ← محل ← حمل.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2144

دانش ← دانا ← شاد ← دهان ← پاندا ← پناه ← پاداش ← پادشاه ← پند ← پشه ← شاهد ← شهد ← پهن ← پاشنه ← اشنا ← شانه.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2145

سعدی ← امید ← مایع ← مهدی ← ساده ← عدسی ← عید ← سایه ← معده ← عمه ← سهام ← سعید ← سعی ← دعا ← ایده ← اسید ← هادی ← عهد ← عادی ← ماده.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2146

سمور ← سروش ← سماور ← مشورت ← شام ← تورم ← شرم ← مشت ← روستا ← سرو ← رستم ← موش ← مترو ← ماش ← مشاور.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2147

منشی ← شکم ← کمد ← دشمن ← عینک ← عید ← کمین ← مشک ← نمک ← مشکی ← معدن ← معنی ← شمع ← کمند.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2148

لغو ← مشغول ← غرش ← شغل ← شلغم ← مشاور ← مغول ← مرغ ← غار ← شاغل ← شلوار ← اغوش ← شلوغ ← شغال ← لاغر ← غلام ← غول ← موش ← ولرم ← شورا.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2149

سویا ← گاری ← سیگار ← سماور ← سمور ← ریگ ← یاس ← گرم ← مگس ← مویرگ ← گیسو ← سوگ ← گوی ← مساوی ← میگو ← موسیر ← مسیر ← مرگ ← گاو.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2150

قشلاق ← قاشق ← لقب ← امشب ← بقا ← مشق ← مبل ← قاب ← قبل ← قشم ← قلم ← شلاق ← شمال ← مقابل ← قالب ← قلاب ← بقال.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله  2151

ساوه ← کوسه ← سیاه ← کوبا ← کاسه ← اسیب ← سیب ← کاوه ← کاهو ← اسب ← سایه ← سکه ← سبک ← سکو ← کاسب ← واکس ← کابوس ← کیسه ← یاس ← باکو

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2153

راهزن ← جایزه ← نیزه ← جنازه ← جهان ← ناز ← انجیر ← جریان ← اینه ← نجار ← جزیره ← جیره ← زنجیر ← زهرا ← زیره ← ارنج ← هزار ← رنج ← زجر.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2154

ترکیه ← کتری ← گره ← گریه ← گیره ← کره ← یقه ← قیر ← قهر ← تیره ← ترقه ← تکیه ← ترک.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2155

نیزه ← زمین ← خمیازه ← خیام ← هیزم ← خیمه ← خامه ← خانم ← ماهی ← میخ ← زخم ← مخزن ← خزانه ← مهناز ← همزن ← خانه.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2156

بدن ← دیس ← سیب ← بست ← سبد ← دستبند ← سنت ← بیست ← بند ← سند ← سنتی ← تنیس ← دست ← دید ← تندیس ← بستنی.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2157

افرین ← نیزار ← فنر ← زعفران ← ارزن ← رعنا ← زارع ← زیان ← نماز ← عرفان ← عارف ← عزا.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2158

زایمان ← امین ← میزان ← اشیا ← ایمان ← ازمایش ← اشنا ← انشا ← نیش ← شام ← نماز ← نمایش ← زمین ← منشی ← زمان ← ماشین ← میز.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2159

شکار ← لاک ← شورا ← کشور ← کار ← کشاورز ← شلوار ← شلوارک ← کشو ← کولر ← ارزو ← ورزش ← زرشک ← لشکر ← ارزش ← شال ← لواش ← لواشک.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2160

کدو ← کاوه ← کوه ← کاهو ← دوا ← کود ← کاغذ ← دوغ ← داغ ← کود ← غذا ← اهو ← هوا

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2161

ارش ← ریشه ← نشریه ← شهر ← ریش ← شیر ← شیرین ← نیش ← شاهین ← شانه ← هنر ← یار

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2162

اواز ← زابل ← زباله ← بالا ← باز ← اهواز ← زالو ← هلو ← بازو ← باله ← لبو ← بال.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2163

نمره ← قهرمان ← قران ← رقم ← مهناز ← نقره ← قهر ← قرمز ← قاره ← منقار ← هرم ← اهرم ← راهزن ← نامه.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2164

کشو ← هواکش ← کیش ← کفش ← کاشف ← وفا ← شاه ← کاهو ← کاشی ← کیف ← کافه ← شکوفه ← کفاش ← شفا ← کوه ← شکاف.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2165

ماش ← ساق ← خام ← قسم ← شام ← خامه ← ساقه ← قشم ← شاخه ← شخم ← سماق ← ماه ← ماسه ← مهسا ← خشم ← مشق ← شاخ.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2166

کبوتر ← راحت ← تبر ← باروت ← کتاب ← تاب ← روح ← حرکت ← برکت ← ربات ← باک ← کوبا ← کارت ← باکو

جواب استا آمیرزا مرحله 2167 به بعد

دوستان عزیز. جواب مراحلی رو که بازی کردین رو کامنت کنین تا خودتون هم به جواب باقی مراحل بازی استاد امیرزا برسین.

پرتکرارترین جستجوهای شما برای ورود به صفحه جواب بازی استادآمیرزا

, جواب استاد آمیرزا, جواب استاد آمیرزا مرحله ۲۰, جواب استاد آمیرزا مرحله ۱۲۰, جواب استاد آمیرزا مرحله ۲۱, جواب استاد آمیرزا مرحله ۲۱۰, جواب استاد آمیرزا مرحله ۵۰, جواب استاد میرزا مرحله ۲۱۳, جواب استاد میرزا مرحله, جواب استاد میرزا مرحله ۲۴۳, جواب استاد میرزا از اول تا آخر, جواب کامل استاد میرزا اپدیت جدید 1400, جواب استاد میرزا انلاین, جواب کامل استاد آمیرزا اپدیت جدید 99, جواب کامل استاد آمیرزا اپدیت جدید 2020.

جواب کامل استاد آمیرزا اپدیت جدید 2022, جواب کامل استاد آمیرزا اپدیت جدید 1401

جواب کامل استاد میرزا اپدیت جدید 2022, جواب استاد میرزا مرحله اول تا آخر, جواب مراحل استاد آمیرزا امیرزا, جواب بازی استاد آمیرزا آنلاین, جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 217, جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 210, جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 215, جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 211, جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 214, جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 216.

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 212

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 213, جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۱۲, جواب بازی استاد میرزا تمام مراحل, جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 215 تا ۳۰۰, جواب تمام مراحل آمیرزا استاد میرزا, جواب استاد آمیرزا جدید, جواب کامل استاد میرزا جدید, جواب کامل استاد میرزا قدیمی, جواب استاد میرزا کامل, جواب استاد میرزا , جواب استاد آمیرزا مرحله اول تا آخر, جواب بازی استاد میرزا نسخه جدید, جواب مرحله های استاد آمیرزا.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. ستارایلامی گفت:

  سلام پاسخهای استادمیرزاتوسط آقاماهان جاسمی
  پاسخ مرحله 172 استادمیرزا
  گله.خنگ.انگل.خانه.گلخانه.خاله.نخل.
  پاسخ مرحله 173
  عقب.عرق.قرن.عربی.قبر.قیر.عقرب.برق..
  پاسخ مرحله 174
  قیر.قهر.رقیب.بهتر.ترقه.تیره.رتبه..
  پاسخ مرحله 175
  دفتر.فرد.صفت.تصرف.صفر.ترد.درد.فرصت..
  پاسخ مرحله176
  مرگ.گام.گرما.رسم.سرما.سرگرم.رامسر.مگس…
  پاسخ مرحله 177
  مسافرت.مسافت.سفارت.مسافر.راست.سفت.رستم.افسر..
  پاسخ مرحله178
  گرسنه.فرهنگ.سرهنگ.سرفه.فنر.نفر.نفس.سفره..
  پاسخ مرحله 179
  گوارش.گوش.گشت.گوشت.تراش.آتش.ارتش.شورا..
  پاسخ مرحله 180
  شایسته.آشتی.سیاه.سایه.ابست.هستی.هشت.شته. ستایش..
  پاسخ مرحله 181
  میز.میزان.نماز.نیاز.زایمان.زمان.زیان.زمین.ایمان..
  پاسخ مرحله 182
  زیرپوش.پرویز.زیپ.پیروز.پوزش.وزیر.شیپور.ورزش. یورش..
  پاسخ مرحله 183
  قالی.بالا.قالب.قلابی.قلاب.لقب.قلب.بقالی.باقالی.قبل.بیل..
  پاسخ.مرحله 184
  شکوه.کاوه.شهاب.کاهو.شبکه.بشکه.باهوش.هواکش. کاوش.کوه.آبکش..

 2. ستارایلامی گفت:

  سلام مهندس
  آقاماهان گله مند است میفرمایدپاسخ 172تا200 حل کردم مهندس آپدیت نکرده توضیح میدهم مهندس گرفتار است قبول نمیکند..قهرکرده

  1. favino گفت:

   سلام عمو ستار. ازش عذرخواهی و تشکر کن. درگیر زندگی و کارای دیگه میشم و اینترنت هم ک تعریفی نداره بتونم طبق برنامه بیام سایت رو بروزرسانی کنم..

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام سلامت باشی بچه است دیگر ودرگیر فکرهای بچه گانه علیرغم سن کمش نسبت به هم سن وسالهای خودش درخانواده تیزهوشه وازخدامیخواهم ادامه داشته باشد ..
    آقای میلانی هم بالاخره نصیحت ووصیت ماراگوش دادن که تشکر میکنم..

    1. favino گفت:

     عزیزی عمو ستار

 3. Amir. Milani گفت:

  مرحله2100.. ابرنگ. بنگاه بهار برنده بندرگاه اهنگ اهنگر بندر نبرد گردن گران دنبه گنبد دنا نگاه گربه. گرداب دربان بانه انبه گردنه
  مرحله2101.. نگین سنگین سبز زین گینس سنگ گیس سیب بنزین سبزی بنز ننگ زنگ زینب
  مرحله2102.. باگت تاب فتح فلاح حالت تلف لحاف حلب فلات گلاب فال بافت حال

  مرحله 2103.. گدا انشا اهنگ اگاه اشنا دانشگاه دانه گشاد دانا گناه نگاه دنا شاهد شهدا شهد دشنه دانش
  مرحله2104.. هلو الوده فهم فال ماده دوام مدال فالوده مهد فولاد وهم مواد دلمه مدل دام وام اهو وفا هود
  مرحله2105.. تپل کلفت لاکپشت پلاک کتف کفش پفک پتک تاک تلاش کفاش شکلات کاشت تشک شکاف تلف پاکت پالت شال پلاکت
  مرحله2106.. سوزن زانو سواد داس قوز ناز وزن سوزان سقز ساق نوزاد زود قناد قدس سود قند

  مرحله2107.. ریاضی ریل ریال ایل خال خار یار راضی خیال خالی یال ریا رضا خیار
  مرحله2108.. اوج جودو جواد جامد جادو جدا دام موجود موج مواد مات دوام امت وجد دوات تاج وجود

  مرحله2109.. قتل دولت وقت هتل هلو لگد دقت تولد لگو گود گلو توده ولت گله دقل قلوه هود قوت قول تله
  مرحله2110.. مغار ریکا کاغذ ذکر مرغ مارک ریا نماز اکرم اذر امیر کریم مکار غذا کما

  مرحله2111جگر سنگ نرگس سنجد جسد رنج جنگ عدس دنج نجس سرنگ سنگر گردن سنج جنس سرد رعد رند گرد

  مرحله 2112.. کما ماش امید دام میش یشمی شادی دایی کاشی مشکی کیمیا کیش شیمی شیاد اشک شکم کمد
  مرحله2113.. بقال عقاب قلاب بقا قول عادل عاقل لعاب عود عاقد عدل عقب قلب لبو وداع دعا دعوا عقد ولع دقل

  مرحله2114.. ریه سطر طرز زهر ریز غزه هرس ریسه هرز سیر زیره زره غریزه

  مرحله 2115.. بقره نقره قهر رونق خون قوه ورقه بره نخبه برق بوق خوب نرخ خوره خبر نوه

  مرحله2116.. شمعک شمع شکم شته مشت تشک تمشک مکه همت عمه مته کته کشت

  مرحله2117.. حصیر حریف حیدر حفر ردیف صفر صدف خرد دیر حریر حرص حیف حصد

  مرحله2118.. تقلب تبر رقص صبور بلور تصور صوت وقت قوت رقبت قبل لبو صورت ترب قبول وصل صبر قرص
  مرحله2119.. میترا مغرب غارت تیر مرغابی مربی تمر بیمار مرتب غبار غربت تیغ غیبت غرب باتری غیرت مربا تبر غریب غیب

  مرحله2120.. وقار کفار وفا کور فرح حفر فکر کافر روح فقر کفر فاق وقف ورق افق کافور

  مرحله 2121.. بخش خلاص خاص خالص صدا داخل شال شخص خدا شاخ خال اصل خلا(بلخ)
  مرحله2122.. منتخب ظلمت مبل تلخ لخت تنبل نخل ملخ تخم بخت ختم ملت ظلم متن نظم
  مرحله 2123.. اهدا ارگ اداره جهادجدا جاده اجاره اگاه گدا اجرا اراده درگاه هدر دره گارد گره گرد درجه جگر

  1. favino گفت:

   سلام و تشکر امیر جان

 4. Amir. Milani گفت:

  سلام.. مرحله2124… مهارت ابهت باروت تورم ماهر مربا باور مرتب ربات مترو توبه بهتر بوته هموار روباه وهم ترمه توهم اهو مهراب مهتاب.
  مرحله2125… پلاکت تپل لاکپشت شکلات الک شکل زشت پزشک تلاش اشپز پتک زکات کاشت پاکت پلک تاک اپل شال پالت پازل.
  مرحله2126.. گام حامله حمزه مزه زحل لازم محال حال حمله محله امل گله گاز.
  مرحله2127.. اردک شکار ارشد دقل شلاق شکل اشک الک قلک کلر لاک کدر دلقک دلار درک کال لشکر شرق شاد..
  مرحله2128… درست سود دستور سرقت توقف فقر فرود دفتر دوست دقت قدرت سرود لوت درو وقف سقف سفت قفس ترسو تور قوت.
  مرحله 2129… سرزمین میگرن سنگر گینس نسیم مسیر سرنگ گریم ریگ یمن زمین سیم سرم گریس گیس نرگس زرنگ مسیر گرز مگس.
  مرحله2130… تاک قاب ابکش بشقاب بقا بابک باک کباب تاب اشک شتاب کتاب تشک کاشت.
  مرحله2131… مومن معلوم ولع عمل لنز زوم وزن نعل علم عمو ممنوع نزول معمول عزم منزل موم علوم معلم ملون منع..
  مرحله2132… هند جهنم سمند سهند نجس گنجه مهندس دنج سنجد سجده مسجد مهد گندم جسد مگس جنس مسن سمج جنگ جسم..
  مرحله2133.. اندوه دانه اشوب باهوش دوشنبه دانش دنا شهد نابود شهاب بانو انبوه نوشابه انبه هاون نوه شنبه دوش دشنه دنبه شانه.
  مرحله2134… یرقان قناری ارمنی قیر قیام نرم نطق یراق قطار طاق قمری منطق قمار قران قاری قطر رام ران نما منقار..
  مرحله2135.. مفرد فرم مخدر خرم فرد فرخ خشم مرشد مرد شرف شخم خرد شرم رخش رشد..
  مرحله2136… حرارت فتح حرا فاتح راحت رفتار گفتار گرفتار تار رفتگر ارگ افت گفت فرات فرار..
  مرحله 2137… چاک چروک تاجر چتر کارت رواج تار تاج جارو اوج کوچ چرک تاک تور کور جوک کرج کاج.
  مرحله2138… یاس استین سیب تنیس تیغ سنتی ایست اسیب بستان غیب تناسب بیات غیبت غایب سینا بیست بستنی بینا باغ نبات نیت..
  مرحله2139… تهاجم همتا قامت جام قمه تازه جهاز جهت همت مزه مجاز مزاج مجهز مات امت جزام
  مرحله2140… بارش شعر شهاب شاعر شعار شعبه عرب عطر عطار بره بهار شهر….

 5. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2140 تا مرحله 2161 رو پسرم آقاماهان میفرسته که جدیدا همپای من داره حل میکنه…

 6. Amir. Milani گفت:

  سلام مرحله 2141… نمره مرتب رتبه تبرترمه تمبر بهترین تنبیه بیمه بهمن تمرین میهن هرم مرتبه بره نیمه مربی نیت تیره ترب.
  مرحله2142… مهارت متهم مرهم مراسم سهام رستم راست همت اهرم سرما مرام همسر مهمات مرمت ستاره اسم تمام.
  مرحله2143… حنا احتمال ملت المان حال حالت تمنا املت امتحان امانت املا منت لحن حال محل حمل.
  مرحله2144… دانش دانا شاد دهان پاندا پناه پاداش پادشاه پند پشه شاهد شهد پهن پاشنه اشنا شانه.
  مرحله2145… سعدی امید مایع مهدی ساده عدسی عید سایه معده عمه سهام سعید سعی دعا ایده اسید هادی عهد عادی ماده.
  مرحله2146… سمور سروش سماور مشورت شام تورم شرم مشت روستا سرو رستم موش مترو ماش مشاور.
  مرحله2147… منشی شکم کمد دشمن عینک عید کمین مشک نمک مشکی معدن معنی شمع کمند.
  مرحله2148… لغو مشغول غرش شغل شلغم مشاور مغول مرغ غار شاغل شلوار اغوش شلوغ شغال لاغر غلام غول موش ولرم شورا.
  مرحله2149… سویا گاری سیگار سماور سمور ریگ یاس گرم مگس مویرگ گیسو سوگ گوی مساوی میگو موسیر مسیر مرگ گاو.
  مرحله2150… قشلاق قاشق لقب امشب بقا مشق مبل قاب قبل قشم قلم شلاق شمال مقابل قالب قلاب بقال.
  مرحله 2151… ساوه کوسه سیاه کوبا کاسه اسیب سیب کاوه کاهو اسب سایه سکه سبک سکو کاسب واکس کابوس کیسه یاس باکو

 7. Amir. Milani گفت:

  این 10 مرحله رو ماهان فرستاد

  1. ستارایلامی گفت:

   آفرین به ماهان های ما.

 8. Amir. Milani گفت:

  مرحله2153… راهزن جایزه نیزه جنازه جهان ناز انجیر جریان اینه نجار جزیره جیره زنجیر زهرا زیره ارنج هزار رنج زجر.
  مرحله2154… ترکیه کتری گره گریه گیره کره یقه قیر قهر تیره ترقه تکیه ترک.
  مرحله2155… نیزه زمین خمیازه خیام هیزم خیمه خامه خانم ماهی میخ زخم مخزن خزانه مهناز همزن خانه.
  مرحله 2156… بدن دیس سیب بست سبد دستبند سنت بیست بند سند سنتی تنیس دست دید تندیس بستنی.
  مرحله 2157… افرین نیزار فنر زعفران ارزن رعنا زارع زیان نماز عرفان عارف عزا.
  مرحله 2158… زایمان امین میزان اشیا ایمان ازمایش اشنا انشا نیش شام نماز نمایش زمین منشی زمان ماشین میز.
  مرحله2159… شکار لاک شورا کشور کار کشاورز شلوار شلوارک کشو کولر ارزو ورزش زرشک لشکر ارزش شال لواش لواشک.
  مرحله 2160… کدو کاوه کوه کاهو دوا کود کاغذ دوغ داغ کود غذا اهو هوا..
  مرحله2161.. ارش ریشه نشریه شهر ریش شیر شیرین نیش شاهین شانه هنر یار..
  مرحله 2162.. اواز زابل زباله بالا باز اهواز زالو هلو بازو باله لبو بال.
  مرحله2163… نمره قهرمان قران رقم مهناز نقره قهر قرمز قاره منقار هرم اهرم راهزن نامه.
  مرحله2164.. کشو هواکش کیش کفش کاشف وفا شاه کاهو کاشی کیف کافه شکوفه کفاش شفا کوه شکاف.
  مرحله 2165… ماش ساق خام قسم شام خامه ساقه قشم شاخه شخم سماق ماه ماسه مهسا خشم مشق شاخ.
  مرحله2166… کبوتر راحت تبر باروت کتاب تاب روح حرکت برکت ربات باک کوبا کارت باکو…

  1. favino گفت:

   سلام امیرجان امیدوارم حال خودتو اقا ماهان خوب باشه. ممنون از ارسال پیام هاتون. بخش ارسالی اقا ماهان رو هم تیتر زدم ک ایشون زحمت ارسال شو کشیده. سپاس فراوان

 9. نرگس گفت:

  مرحله ۳۵۴
  شکلات،تیشه،کشتی،تیله،تلاش،تشک،هتل،کلیه،کلاه،کاشی،
  شکایت،شلیک،آشتی،کشته،کاهش،

  1. favino گفت:

   درود و تشکر از شما نرگس خانم

مشاهده بیشتر