فاوینو
965

جواب استاد آمیرزا مرحله 1 تا 3311 (اختصاصی) جواب بازی استادآمیرزا تمام مراحل

جواب بازی استاد آمیرزا
بازدید 66495

فهرست مطلب

جواب استاد میرزا, جواب بازی استاد میرزا, جواب بازی استاد آمیرزا –  حل بازی تمام مراحل استادمیرزا از شاخص ترین عنوان های شما جهت یافتن پاسخ مراحل بخش استاد آمیرزا در بازی آمیرزا است. استاد آمیرزا بخشی خاص جهت دریافت سکه بیشتر در بازی آمیرزا بوده و پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا سعی خود را در حل بازی کنید در صورتی که در حل جواب بازی ناتوان بودید از جواب بازی آمیرزا و جواب استاد آمیرزا استفاده کنید.

با تشکر از دوستان همیشه فعال در جواب بازی آمیرزا و  حل استاد میرزا :

آقایان: ستار نظریان، یداله پرنیان اصل، امیر میلانی، ماهان جاسمی که حجم کثیری از مراحل بازی رو برای شما عزیزان حل کردن و برای سایت فاوینو ارسال کردن.

 

جواب بازی استاد آمیرزا

جواب بازی استاد آمیرزا

 

 دانلود بازی آمیرزا برای اندروید و ios از گوگل پلی – کافه بازار – سیب اپ و …. برای دانلود هر نسخه روی ایکون مورد نظر کلیک کنید

       

 

 

 

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱

فیل ← لیف

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲

زور ← روز

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳

پول ← پلو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴

سپر ← پسر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵

پله ← لپه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶

خروس ← خرس ← سرخ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷

جنگل ← گنج ← جنگ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸

یاد ← یار ← دار ← دریا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹

جسم ← مسجد ← جسد

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۰

مریخ ← خمیر ← میخ ← خیر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۱

پست ← تپه ← پسته

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۲

سفره ← سفر ← سرفه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۳

سرکه ← سکه ← کره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۴

خیار ← خار ← یار ← خیر ← آخر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۵

غبار ← باغ ← غار ← غرب

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۶

کوه ← کاوه ← کاهو ← کوتاه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۷

خیار ← بخار ← بخاری ← خراب

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۸

روباه ← هوا ← آهو ← ابرو ← بهار

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۱۹

گشت ← آتش ← انگشت ← شنا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۰

دوغ ← جادو ← جغد ← داغ ← جواد

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۱

مرد ← همسر ← مدرسه ← مهر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۲

کاشان ← آشنا ← اشک ← کاش

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۳

موش ← شام ← پشم ← شامپو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۴

زود ← نوزاد ← زانو ← وزن

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۵

دفاع ← فدا ← عهد ← هدف ← دعا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۶

گردش ← شاگرد ← شاد ← رشد

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۷

جزیره ← زیر ← زهر ← زره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۸

درخت ← رخت ← چتر ← خرد ← دختر ← چرخ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۲۹

شال ← شلوار ← لواش ← شورا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۰

نوار ← گران ← نور ← انگور ← واگن

 

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۱

رها ← آرد ← دره ← اراده ← اداره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۲

شاخ ← خشن ← خطا ← خان

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۳

باغچه ← باغ ← چاه ← بچه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۴

خلبان ← بالن ← خال ← نخل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۵

سرو ← کور ← عکس ← عروس ← سکو ← عروسک

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۶

دنیا ← میدان ← امید ← دین

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۷

پیتزا ← تیز ← زیپ ← پیاز

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۸

آهنگ ← گناه ← بنگاه ← نگاه ← انبه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۳۹

خدا ← خاک ← کدخدا ← داد ← کاخ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۰

چاره ← پارچه ← چاپ ← پارچ ← چهار ← چاه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۱

جاده ← جسد ← سجاده ← ساده ← داس

جواب بازی استادامیرزا مرحله ۴۲

قوچ ← چاق ← چاقو ← چای ← قوی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۳

رقم ← قلمرو ← قلم ← قول ← قوم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۴

قند ← قندان ← نان ← نقد ← قناد

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۵

ماسک ← مسواک ← سکو ← واکس

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۶

فنر ← نفر ← یار ← آفرین

جواب استاد آمیرزا مرحله ۴۷

خسارت ← سخت ← استخر ← ساخت

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۸

الماس ← سلام ← سال ← سالم ← اسلام

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۴۹

کتری ← ترکیه ← ریه ← تیره ← کره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 50

خالص ← خاص ← خال ← خاله ← خلاصه ← اصل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۱

پری ← پیروز ← وزیر ← پیر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۲

تیز ← ونیز ← زین ← وزن ← زیتون

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۳

گیلاس ← سیل ← سال ← یاس

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۴

نیمرو ← مین ← نرم ← نور ← نیرو

جواب استاد آمیرزا مرحله ۵۵

سلطان ← طلا ← نسل ← سطل ← سالن

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۶

لوبیا ← لبو ← بیل ← اول ← ویلا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۷

مشتری ← تیم ← شرم ← مشت ← ترشی ← تیر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۸

سوره ← سرو ← سوریه ← روسیه ← سیر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۵۹

شخم ← موش ← خاموش ← خوش ← شوخ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۰

تصویر ← صورت ← تور ← صورتی ← وصیت

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۱

بیل ← لیز ← لیزر ← ریل ← برزیل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۲

شهر ← بوشهر ← شوهر ← هوش ← شور ← رشوه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۳

برزخ ← خربزه ← زهر ← خبر ← خزر ← زره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۴

تمساح ← ماست ← مساحت ← تماس ← ستم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۵

مسیر ← سیم ← سیمرغ ← مرغ ← مرسی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۶

تاس ← داس ← استاد ← دست

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۷

نیشکر ← شکر ← کیش ← نیش ← شریک ← نیک

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۸

جارو ← راه ← آجر ← جوهر ← جواهر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۶۹

انجیر ← جان ← نجار ← جاری ← آرنج

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۰

قافیه ← قیف ← افق ← آیه

جواب استاد آمیرزا مرحله ۷۱

پارو ← زور ← روز ← پرواز ← آرزو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۲

کشتی ← شکایت ← کاشت ← آشتی ← کاشی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۳

جنگ ← گنج ← گنجشک ← جشن

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۴

لباس ← سبلان ← بالن ← سنبل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۵

ضامن ← مرض ← رمضان ← رمان

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۶

قندان ← نان ← قند ← قناد ← نقد

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۷

خیارت ← تاریخ ← رخت ← خیر ← آخرت

جواب استاد آمیرزا مرحله ۷۸

ملت ← علم ← علامت ← املت ← عالم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۷۹

دلاور ← دارو ← داور ← لودر ← دلار

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۰

باغ ← غبار ← غار ← غرب ← لاغر ← بالغ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۱

چرخ ← خرد ← دوچرخه ← روده ← دوره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۲

وام ← خرما ← خرمالو ← ملخ ← خاور

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۳

شهر ← شاد ← شهردار ← رشد ← هشدار

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۴

کنار ← خطر ← خطرناک ← خطا ← خنک

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۵

پرده ← پرنده ← پودر ← پدر ← پرونده ← پونه

جواب استاد آمیرزا مرحله ۸۶

گرد ← داس ← لگد ← گسل ← گدا ← دلار ← آدرس

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۷

آسمان ← زمان ← نماز ← سازمان ← آسان ← ساز

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۸

برگ ← مرگ ← مربا ← رگبار ← گرما ← گرم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۸۹

فاضلاب ← فال ← فضا ← بلا ← بالا ← بال

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹۰

گردو ← گود ← گرد ← دوغ ← دروغ ← دروغگو ← ورود

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹۱

سلامت ← دستمال ← ملت ← مدال ← مدت ← املت

جواب استاد آمیرزا مرحله ۹۲

نوشابه ← شهاب ← شانه ← شنبه ← باهوش ← بانو ← نوه

جواب بازی استادامیرزا مرحله ۹۳

خشاب ← خشک ← خراش ← شکار ← خشکبار ← بخار

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹۴

فارس ← سفر ← سفال ← سفالگر ← افسر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹۵

عارف ← فلز ← فال ← علف ← علفزار ← لرز

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹۶

بندر ← نردبان ← نان ← برد ← نبرد ← انبر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله ۹۷

هنرمند ← مرد ← نمد ← هند ← نمره ← نرده ← رنده

جواب بازی استادامیرزا مرحله ۹۸

سنجد ← مسجد ← سجاد ← جامد ← جسم ← جام ← جسد ← دماسنج

جواب بازی استادامیرزا مرحله ۹۹

مقام ← وام ← مقاومت ← وقت ← تقوا ← مقوا

 

از مرحله 100 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استادآمیرزا مرحله 100بازی استادمیرزا

فسنجان ← اسفنج ← فنجان ← نفس ← نجف ← جان ←

جواب استادآمیرزا مرحله 101

خون ← گرم ← خرم ← رنگ ← نرم ← نور ← نرخ ←

جواب استادآمیرزا مرحله 102

ترمه ← مهارت ← همت ← ماهی ← تیره ← امیر ←

جواب استادآمیرزا مرحله 103

بیات ← تیله ← بلیت ← ابله ← هتل ← تله ← لبه ←

جواب استادآمیرزا مرحله 104

مشک ← پشمک ← کاپشن ← اشک ← شکم ← کمان ← مکان ←

جواب استادآمیرزا مرحله 105

غار ← روغن ← روان ← نوار ← آوا ← ارغوان ←

جواب استادآمیرزا مرحله 106

سبد ← سبک ← بدل ← دکل ← کبد ← کبود ← سود ← کسب ←

جواب استادآمیرزا مرحله 107

آزاد ← جدا ← جادو ← جواد ← ازدواج ← آواز

جواب استادآمیرزا مرحله 108

جام ← کاج ← رنج ← جرم ← مرجان ← نجار ← آرنج ← رمان ← کار ←

جواب استادآمیرزا مرحله 109

شیب ← بیوه ← شوره ← شوهر ← رشوه ← بوشهر ← بیهوش ← هوش ←

جواب استادآمیرزا مرحله 110

عید ← عینک ← کنده ← عهد ← کینه ← دکه

جواب استادآمیرزا مرحله 111

هشت ← توشه ← تیزهوش ← هوش ← تیشه ← تهی

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 112

جانباز ← آبان ← جان ← زبان ← باز

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 113

بازگشت ← شتاب ← گشت ← گاز ← زشت ← تاب ← تابش

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 114

سکو ← فوت ← ترسو ← کتف ← سکوت ← سفت ← کسوف ← کرفس ← سفر

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 115

جمعه ← عمه ← جامعه ← تهاجم ← تاج ← جام ← جهت

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 116

نخودچی ← چین ← نخود ← دیو ← خون ← خود ← نوید ← دین

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 117

سکه ← مکه ← جسم ← کاسه ← ماسک ← کاج ← سهم ← ماسه ← سمج

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 118

سکه ← دلمه ← کمد ← ملکه ← کلمه ← دکل ← دکه ← دکمه

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 119

مزار ← موز ← روزه ← مزه ← آرزو ← موزه ← هزار ← زهرا ← رزم

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 120

انضباط ← باطن ← طناب ← نبض ← آبان ← ضبط

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 121

وزیر ← میز ← رمز ← موز ← مرز ← رومیزی ← رزم

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 122

خیال ← ویلا ← خالی ← اتو ← تلخ ← خال ← خلوت

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 123

سیر ← سحرخیز ← سحر ← خیس ← خیر ← خزر ← سیخ

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 124

سالن ← انار ← سالار ← آسان ← سارا ← نسل ← ارسال

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 125

لوح ← رسول ← سود ← روح ← حدس ← لودر ← سرود ← سحر ← حسود

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 126

کارت ← کاشت ← تراش ← ارتش ← آشکار ← شکار ← شکر ← تشکر ← تشک ← شرکت ← اراک

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 127

اول ← المان ← وام ← مولانا ← املا ← ملوان

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 128

سبنا ← اسان ← اسیا ← یاس نان ← استان

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 129

جهت ← ماهی ← همت ← تیم ← تاج ← تهی ← اهمیت

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 130

روباه ← غروب ← غرب ← غار ← بهار ← باغ ← باور ← غبار ← آبغوره

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 131استادمیرزا

زمرد ← مزد ← رهن ← رزمنده ← زنده ← هنر ← همزن ← مزه ← نمره

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 132

پارس ← دریا ← دیس ← پیدا ← پاریس ← پراید ← اسپری ← اسید

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 133

راسو ← رسوب ← سبز ← سراب ← سرباز ← بازو ← بازرس ← ساز ← بورس

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 134

ترکش ← شرکت ← تشکر ← شهرک ← تشنه ← شهرت ← رشته ← نکته

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 135

بارز ← نیزار ← زین ← زینب ← بیان ← انبر ← ارزن ← برنز ← زبان

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 136

بادام ← آماده ← آباد ← بام ← ماده ← اهدا ← مبدا

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 137

شیخ ← خوش ← شوخی ← خوک ← شوید ← دوش ← خشکی ← دیو

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 138

شانه ← آشنا ← ناشی ← آشیانه ← شاهین ← نیش ← آینه

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 139

یاسوج ← جواز ← ویزا ← آویز ← سویا ← یاس

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 140

قوی ← وقت ← قیمت ← موقعیت ← تقویم ← عمیق ← عمو

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 141

دود ← درد ← گلو ← گردو ← درود ← ولگرد ← گود ← لگد ← لودر

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 142

بانو ← نبات ← تاب ← نبوت ← اتوبان ← نوبت ← آبان

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 143 استادمیرزا

قیر ← زیره ← زهر ← قهر ← ریه ← قاره ← زهرا ← هزار

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 144

زمرد ← مکار ← کام ← دراز ← مدرک ← کمد ← مادر ← مزار ← مدار ← مرکز ←

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 145

فقیر ← قرص ← قیف ← رفیق ← رقص ← صفر ← صاف ← صفا ← صرافی ← افق

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 146

کشاورز ← کاوش ← کشور ← شکار ← شوک ← ورزش ← زرشک ← ارزش

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 147

نبرد ← بندر ← دلبر ← بلند ← نسل ← بدل ← سنبل

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 148

گاز ← گدا ← آزاد ← آگاه ← زادگاه ← زاهد ← اهدا

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 149

پوست ← پرستو ← روستا ← راسو ← اورست ← سوت ← پارو ← راست

از مرحله 150 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 150

حرف ← سرفه ← سفره ← صفر ← صفحه ← حرص ← حفره ← حرفه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 151

دماوند ← دوام ← دود ← دما ← دام ← آدم ← مداد ← مواد ← نمد

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 152

خون ← توبه ← نوبت ← نخبه ← بوته ← بخت ← خوب

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 153

کتابچه ← کتاب ← بچه ← تباه ← تکه ← چکه ← چابک

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 154

ساده ← برده ← براده ← سراب ← آدرس ← سهراب

پاسخ استاد آمیرزا مرحله155

عملیات ← علت ← تعلیم ← علامت ← عالم ← میل ← ملت ← عالی ← مایل

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 156 بازی استادمیرزا

پیمان ← پیام ← نیمه ← میهن ← پناه ← پایه ← هما ← آینه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 157

تله ← بسته ← هتل ← دلبسته ← دسته ← سبد ← بدل ← لبه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله  158

کمال ← مالک ← کلام ← اراک ← رمال ← املا ← کامل ← آمار ← کالا

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 159

خروس ← خرج ← خروج ← سوره ← هوس ← جوهر ← خسرو

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 160

کلاه ← کلاس ← کلک ← کاسه ← کالسکه ← سکه ← هلاک ← اسکله

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 161

دربار ← رودبار ← برادر ← دارو ← داور ← اردو

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 162

بدهکار ← براده ← اردک ← برکه ← کبد ← دکه ← برده

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 163

هاون ← زنده ← زانو ← زود ← زاهد ← نوزاد ← اندوه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 164

اسکی ← سکوت ← اسکیت ← تاکسی ← ساکت ← سوبا ← کویت

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 165

ذوق ← ذهن ← نوه ← وزن ← وزنه ← ذوزنقه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 166

رسم ← چرم ← مرد ← برد ← چوب ← چسب ← سبد

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 167

فکر ← درشکه ← شهرک ← شهد ← هدف ← دکه ← فشرده ← رشد ←

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 168

هلند ← بلند ← بدل ← بالن ← دنباله ← هندبال ← انبه ← بنده

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 169

نابود ← کادو ← بانو ← کبود ← دکان ← نوک ← بانک ← کندو

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 170

لیوان ← طول ← طولانی ← طلا ← وانیل ← ویلا ← وطن

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 171

همت ← هتل ← تولد ← دلمه ← دولت ← مهلت ← مدت ← تله

 

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 172 استادمیرزا

گله ← خنگ ← انگل ← خانه ← گلخانه ← خاله ← نخل

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 173

عقب ← عرق ← قرن ← عربی ← قبر ← قیر ← عقرب ← برق

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 174

قیر ← قهر ← رقیب ← بهتر ← ترقه ← تیره ← رتبه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 175

دفتر ← فرد ← صفت ← تصرف ← صفر ← ترد ← درد ← فرصت

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 176

مرگ ← گام ← گرما ← رسم ← سرما ← سرگرم ← رامسر ← مگس

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 177

مسافرت ← مسافت ← سفارت ← مسافر ← راست ← سفت ← رستم ← افسر

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 178

گرسنه ← فرهنگ ← سرهنگ ← سرفه ← فنر ← نفر ← نفس ← سفره

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 179

گوارش ← گوش ← گشت ← گوشت ← تراش ← آتش ← ارتش ← شورا

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 180

شایسته ← آشتی ← سیاه ← سایه ← ابست ← هستی ← هشت ← شته ← ستایش

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 181

میز ← میزان ← نماز ← نیاز ← زایمان ← زمان ← زیان ← زمین ← ایمان

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 182

زیرپوش ← پرویز ← زیپ ← پیروز ← پوزش ← وزیر ← شیپور ← ورزش ← یورش

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 183

قالی ← بالا ← قالب ← قلابی ← قلاب ← لقب ← قلب ← بقالی ← باقالی ← قبل ← بیل

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 184

شکوه ← کاوه ← شهاب ← کاهو ← شبکه ← بشکه ← باهوش ← هواکش ← کاوش ← کوه ← آبکش

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 185

کلاس ← کاست ← ساکت ← اسکی ← اسکیت ← لاستیک ← تاکسی ← کلیسا ← اسکلت ← لیست ← ایست ←

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 186

شهریور ← شهر ← شیره ← شوره ← ریشه ← ریه ← شرور ← شور ← رشوه ← شوهر

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 187

بخار ← خراب ← خشاب ← خبر ← شاخ ← بخش ← رخش ← شبدر ← خراش ← خارش ← ارشد

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 188

موبایل ← مولا ← آلبوم ← آبلیمو ← لیمو ← ویلا ← لوبیا ← لبو ← مبل ← مایو ← اول

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 189

پشتک ← تپش ← لاک ← پشت ← پاکت ← پلاک ← شکلات ← شکل ← پلک ← کاشت ← تلاش ← تشک

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 190

غزل ← غزال ← تیغ ← غاز ← زغال ← تیز ← زاغ ← زال ← لغت ← غلات

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 191

زاهدان ← آزاده ← زاهد ← اندازه ← دهان ← زنده ← نهاد ← اهدا ← دانه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 192

اسید ← پسر ← پاس ← پادری ← رسید ← پیر ← اسپری ← پراید ← پاریس ← سپر ← پری

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 193

سیر ← گیره ← جگر ← گیج ← گریه ← ریگ ← سرگیجه ← گیس ← گره ← جیره ← ریه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 194

لبه ← ابله ← هالو ← بوق ← قباله ← قبله ← قله ← قلاب ← قلوه ← قبول ← بقال

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 195

مستطیل ← تسلیم ← ستم ← طلسم ← سطل ← لیست ← تیم ← ملت ← تسلط

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 196

سوم ← موسی ← مونس ← نسیم ← ستم ← نیت ← ستون ← یونس ← سمنو ← تنیس ← سنت ←

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 197

قیف ← افق ← قیر ← آفریقا ← فقیر ← فرق ← رفیق ← فقر ← افرا ←

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 198

مسکو ← سکو ← موسی ← مسواک ← واکس ← مساوی ← سویا ← ماسک ← سیما ← سیامک ← اسکیمو

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 199

سنگفرش ← فرش ← سنگ ← سنگر ← نفس ← سرنگ ← نرگس ← شرف ← فشنگ ← فنر ← سفر

از مرحله 200 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 200

نوید ← اندوه ← دیوانه ← دیوان ← نوه ← ناهید ← آینده ← آینه ← دنیا ← ایده ← آدینه ← ادویه

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 201

هدایت ← مدت ← مهدی ← هدیه ← همت ← اهمیت ← ماده ← دهات 

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 202استادمیرزا

چرم ← پارچ لامپ ← پارچه ← پله ← چاله ← چاپ ← پرچم ← لپه 9

جواب استاد آمیرزا مرحله 203

مذاب ← ذرب ← تاب ← پوزه ← توهم ← توبه ← مذهب ← ذات ← تباه ← مهتاب

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 204

حوله ← لوح ← حلیم ← حیله ← رحم ← میله ← حمله ← لیمو ← حریم ← میوه ← حرم ← محله ← روحیه ← روح ← مرحله

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 205

قرنطینه ← قطره ← قطر ← قرنیه ← قرینه ← نقطه ← قهر ← قیر ← نقره ← ریه ←

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 206

راست ← اورست ← توریست ← اسیر ← توت ← ترسو ← رویا ← روستا ← سویا ← روایت ← ریاست ← تورات ← ساری

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 207

زنبور ← زبان ← روباه ← روبان ← روزه ← برنز ← روزنه ← بازو ← بانو ← بهروز ← راهزن

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 208

صادق ← صداقت ← قصد ← اقتصاد ← صدا ← آقا ← اتاق ← اصالت ← دقت ← قاتل

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 209

ناهار ← ایران ← ارزان ← نیزار ← زیره ← یارانه ← رایانه ← نیزه ← زیان ← آینه

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 210

تمیز ← زمین ← میزان ← آزمون ← امنیت ← مایونز ← زیتون ← موازی ← زانو ← مرز ← ویتنام ← ونیز

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 211

گوشه ← گویش ← رشوه ← شوره ← رویش ← گیوه ← گوهر ← شرور ← شوهر ← شهریور ← گروه ← گریه

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 212

خالص ← خالق ← نخل ← اصل ← خلاق ← خاص ← خلبان ← نصب ← بالن ← قصاب ← نقاب ← ناقص

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 213

تومان ← املت ← تونل ← ملت ← املا ← مانتو ← ملوان ← مولانا ← تاول ← آلمان ← امانت

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 214

حوله ← حلوا ← خاله ← خوشحال ← شاخ ← شاخه ← خوشه ← خواهش ← لوح ← لواش

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 215

حافظ ← حافظه ← حفاظ ← ظهر ← ظریف ← ظاهر ← حیف ← حرف ← ظرف ← حریف ← حرفه ← حفره ← رفاه

پاسخ استاد آقا میرزا مرحله 216

کوهنورد ← کوره ← وردنه ← ورود ← نوکر ← روده ← دوره ← نوک ← رنده ← کندو ← کره

جواب استاد آمیرزا مرحله 217

بنگاه ← گربه ← انبار ← برگه ← انبر ← باران ← ارابه ← ناهار ← آهنربا ← آهنگر ← آبرنگ

جواب استاد آمیرزا مرحله 218

پوتین ← پونه ← پونز ← وزنه ← نیزه ← زیتون ← پوزه ← زین ← پینه ← توهین ← هویت ← تپه

جواب استاد آمیرزا مرحله 219

قرض ← برق ← ضربه ← قبض ← غرق ← قطب ← قطره ← قطر ← طبقه ← ضرب ← بغض ← ضبط

جواب استاد آمیرزا مرحله 220

ایست ← تمساح ← تسبیح ← بیست ← تبسم ← آسیب ← حساب ← حبس ← حمایت ← محبت ← حیات ← مسیح ← مساحت

جواب استاد آمیرزا مرحله 221

بنده ← انبه ← نبرد ← برده ← نادر ← انبر ← بندر ← نردبان ← راننده ← برنده ← نان ← براده ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 222

نفس ← تنفس ← سیب ← سبد ← تنیس ← بستنی ← سفید ← نفت ← سفت ← تند ← تندیس ← بیست ← دست ← دفن

جواب استاد آمیرزا مرحله 223

پونز ← پوک ← پوزه ← وزن ← وزنه ← زیپ ← پونه ← نبزه ← پینه ← پنکه ← پوکه ← کوه ← کینه ← کوزه ← نوک ← کنیز

جواب استاد آمیرزا مرحله 224

موج ← موز ← میز ← روزی ← مربی ← زوج ← زیر ← مجوز ← برج ← ریز ← وزیر ← مجری ← جرم ← جیب

جواب استاد آمیرزا مرحله 225

ماسه ← لباس ← مسالح ← لبه ← حساب ← حمله ← مبل ← حامله ← محله ← ساحل ← سمبل ← اسلحه ← ابله ← حبس ← محال ← محاسبه ← اسب

جواب استاد آمیرزا مرحله 226

فردا ← مدار ← مراد ← امید ← فریاد ← مرد ← ردیف ← فدا ← مدیر ← مرید ← مادر ← امیر ← آمار ← آرام ← مفید ← ایراد ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 227

شرکت ← شهرت ← شهرک ← کشته ← تشکر ← تفکر ← درشکه ← درشت ← دکتر ← دفتر ← فرشته ← ترکش ← رشته ← فشرده ← دست ← کتف ← کره ← هدف

جواب استاد آمیرزا مرحله 228

جنین ← لنج ← جهل ← گنج ← گیج ← جنگل ← گله ← لجن ← لگن ← جنگ ← لنگ ← نهنگ ← نگین

جواب استاد آمیرزا مرحله 229

کبود ← کبوتر ← کبریت ← دکتر ← کتری ← دبیر ← کویت ← کدو ← کود ← کویر ← ترکیب ← برکت ← تبریک

جواب استاد آمیرزا مرحله 230

معلق ← حلقه ← عمه ← معلم ← عمل ← محله ← لقمه ← قلم ← عمق ← حمله ← مهم ← قله ← حلق ← عقل ← علم ← قلعه

جواب استاد آمیرزا مرحله 231

ورود ← درون ← خون ← وجود ← خروج ← جودو ← خودرو ← خنجر ← نخود ← رنج

جواب استاد آمیرزا مرحله 232

درد ← داد ← دراز ← مداد ← قرمز ← مرداد ← دزد ← مزد ← درامد ← مزار ← قدم ← مرقد ← رقم

جواب استاد آمیرزا مرحله 233

کمین ← کتری ← نیمکت ← نمک ← لیتر ← تمرین ← کنترل ← ملت ← ترکمن ← رتیل ← ریل ← کمر ← لکنت

جواب استاد آمیرزا مرحله 234

منقار ← نقاب ← زبان ← نماز ← مراقب ← قران ← قرمز ← مرزبان ← مربا ← قربان ← برنز ← مبارز ← بزاق ← زمان ← زنبق

جواب استاد آمیرزا مرحله 235

کتری ← کتیرا ← ماژیک ← ژاکت ← آژیر ← ماکت ← تاریک ← کریم ← کارت ← ماتیک ← رژیم ← امیر

جواب استاد آمیرزا مرحله 236

زمستان ← زیست ← ستم ← سینما ← میزان ← ماست ← تنیس ← تماس ← آستین ← امنیت ← زمین ← نسیم ← سیمان

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 237 استادمیرزا

گوهر ← خوشه ← خشن ← خرگوش ← گونه ← گشنه ← رخش ← گوشه ← گروه ← خون ← روشن ← گوش ← خنگ ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 238

ستون ← وزن ← زانو ← توان ← سخت ← ستوان ← خون ← سوزن ← سوخت ← خزان ← ساخت ← خوزستان

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 239

فرات ← ترانه ← تراز ← زهرا ← هزار ← تهران ← نفت ← ارزن ← زرافه ← راهزن ← تازه ← تنها ← رفاه ← هرات

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 240

آچار ← کلاغ ← چراغ ← غار ← چرک ← چال ← کار ← اراک ← لاغر ← کالا ← لاک ← کال ← کچل ← الاغ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 241

پیام ← امیر ← پری ← پارو ← پویا ← شیپور ← شورا ← پیرو ← پیر ← شامپو ← مشاور ← رویش ← شیار

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 242

برنج ← برنز ← زینب ← برج ← رنج ← زیبا ← زبان ← باج ← بازی ← نجار ← زنجیر ← بریان ← جبران ← انجیر ← نیزار ← جیب

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 243

میهن ← میوه ← ماهی ← نامه ← نیمه ← اهریمن ← مناره ← موریانه ← نیمرو ← نیرو ← ویران ← رومانی ← ارومیه ← نمره

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 244

بخاری ← بامیه ← میخ ← خمیر ← خرما ← بخیه ← خامه ← بیمار ← خرابه ← بیمه ← مربی ← خیمه ← خیام ← مریخ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 245

وانیللیوان ← آینده ← هلند ← اندوه ← هلو ← هیولا ← ویلا ← ناهید ← یلدا ← دیوانه ← آلوده ← نوید ← الویه ← ادویه ← هالو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 246استادمیرزا

فشار ← شریف ← فارس ← فارسی ← سفارش ← شفا ← ارتش ← اسیر ← فیش ← تراش ← اتریش ← ترشی ← افسر ← ریاست ← سفیر

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 247

موش ← میوه ← شوم ← قوم ← قیمه ← هوش ← شومینه ← منشی ← قوی ← قشم ← نقشه ← مشق

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 248

عمه ← ماشه ← هوش ← شمع ← شیعه ← عمو ← شاه ← شایعه ← شیوه ← همایش ← موش ← مایع ← میوه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 249

عقد ← عقب ← قبر ← برق ← عرب ← مربع ← عرق ← رعد ← معبد ← رقم ← عدد ← عمر ← عقرب ← عمق ← مرقد

از مرحله 250 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 250

غیرت ← مربا ← باغ ← بیمار ← مرغابی ← مربی ← مرتب ← غارت ← غریب ← غربت ← مغرب ← مرغ ← باتری ← تیغ ← غیبت

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 251

کاشی ← کیک ← کشک ← شکایت ← مشکی ← مشت ← شکم ← تشک ← تمشک ← کاشت ← کمک ← کشتی ← شاکی ← کتک ← آشتی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 252

جسم ← مسجد ← جسد ← مونس ← سمند ← سمنو ← جهنم ← سجده ← موج ← مهندس ← سنجد ← نجوم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 253

محترم ← حرم ← حرمت ← راحت ← رحمت ← امام ← محرم ← احترام ← تمام ← حرام ← حمام ← مرام

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 254

گوسفند ← نفس ← سوگند ← گود ← سنگ ← سودان ← اسفند ← فاسد ← سواد ← واگن ← داس ← فانوس ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 255

صادق ← صداقت ← دقت ← وقت ← صدا ← صوت ← قاصد ← اقتصاد ← اوا ← آقا ← تقوا ← اتاق ← دوا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 256

جواد ← جواب ← باجه ← جوجه ← بودجه ← جادو ← بودا ← جاده

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 257

حامله ← حجم ← جمع ← جمله ← حمله ← جمعه ← ملت ← عمه ← هتل ← جعل ← مجله ← جهل ← محله ← عجله ← مهلت ← علت ← تله ← جهت

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 258

رانت ← عبارت ← انبر ← باران ← تبر ← انبارنبات ← اعتبار ← عرب ← تاب ← آبان ← عابر ← انار ← ربات ← عبرت

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 259

سوخت ← پاسخ ← پوست ← پست ← اختاپوس ← اوستا ← استوا ← سخت ← ساخت ← پاس ← سوت ← سوپ ← توپ

از مرحله 250 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استاد آمیرزا مرحله 260

حمایت ← امنیت ← حیات ← سینا ← حسین ← نسیم ← تمساح ← تنیس ← حنا ← سینما ← سیمان ← مساحت ← مسیح ← حیا ← سیما

تیم ← سمت ← آستین ← ستم

جواب استاد آمیرزا مرحله 261

روزه ← زهرا ← بازو ← بازار ← روباه ← بهار ← ارابه ← اواز ← اوار ← اواره ← اهواز ← ابزار ← هزار

جواب استاد آمیرزا مرحله 262

چراغ ← غار ← روغن ← چاره ← چاه ← چانه ← روان ← غنچه ← هاون ← آهن ← غوره ← چهار ← نوار ← چنار

جواب استاد آمیرزا مرحله 263

جاده ← جهنم ← جهاد ← عمان ← جامعه ← معنا ← معدن ← همدان ← جهان ← معده ← دامن ← جمعه ← نامه ← عمه ← جمع ← عاج ← عهد ← جامد

جواب استاد آمیرزا مرحله 264

سوره ← ستون ← سوت ← اورست ← تهران ← ترانه ← ترس ← روستا ← ستاره ← تنها ← هرات ← سنتور ← تنور ← سوهان ← رسانه

جواب استاد آمیرزا مرحله 265

غربت ← حرمت ← مغرب ← غروب ← حرم ← رحمت ← روح ← محبت ← متر ← مترو ← محو ← محور ← تورم ← مرتب ← مرغ

جواب استاد آمیرزا مرحله 266

خدا ← افت ← دفتر ← فرار ← اخرت ← فردا ← رخت ← فرات ← دختر ← رفتار ← درخت ← فاخر ← فدا

جواب استاد آمیرزا مرحله 267

چکش ← توشه ← چشمه ← چشم ← چشمک ← چکمه ← کوچه ← کوچ ← مشت ← موکت ← موش ← کشو ← تشک ← تمشک ← موشک ← مکه ← توهم

جواب استاد آمیرزا مرحله 268

پماد ← پشه ← مشهد ← شهد ← شماره ← درهم ← شاهد ← پشم ← مرشد ← ارشد ← رشد ← هشدار ← شاد ← پرده ← مرده

جواب استاد آمیرزا مرحله 269

شنبه ← شماره ← شبنم ← مناره ← نمره ← نامه ← برنامه ← مهربان ← مربا ← بارش ← بهمن ← نرمش ← شهاب ← ناشر

جواب استاد آمیرزا مرحله 270

روده ← غوره ← دروغ ← غار ← دوره ← دوران ← وردنه ← اروند ← روغن ← دوغ ← داغ ← درون ← اردن ← نادر ← اندوه

جواب استاد آمیرزا مرحله 271

زیپ ← زیره ← پرز ← تبریز ← بهتر ← تیز ← تبر ← تیر ← ریه ← تپه ← تیره ← پریز ← زیر ← زبر ← رتبه ← ریز

از مرحله 271 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استاد آمیرزا مرحله 272

روشن ← پیرو ← پری ← شیرین ← نیرو ← رویش ← شیپور ← نیش ← شور ← روش ← نور ← پنیر ← پیر 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 273

جدی ← سبد ← عدس ← جسد ← جیب ← جعبه ← عید ← بسیج ← دیه ← عیب ← دیس ← عدسی ← سعدی ← عهد ← سعی ← سیب ← عجیب ← سجده ← بدهی 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 274

باز ← زبان ← بازی ← گنبد ← ایدز ← زیبا ← دیگ ← زنگ ← گاز ← زین ← زیاد ← بنیاد ← زینب ← یزدان ← یزد ← دنیا ← گاندی ← زندگی 18

جواب استاد امیرزا مرحله 275

تاریخ ← تاخیر ← سوخت ← ساخت ← سخت ← رخت ← اورست ← روستا ← راست ← خسارت ← استخر ← سبخ ← خسرو ← خروس ← ریاست ← ایست 16

جواب استاد امیرزا مرحله 276

لنز ← الگو ← زانو ← زال ← واگن ← گوزن ← گلو ← گاو ← انگل ← النگو ← وزن ← زالو ← لنگ ← نان ← گاز 16

جواب استاد امیرزا مرحله 277

منشی ← نسیم ← نمایش ← ماشین ← سیمان ← سمنان ← شنا ← یاسمن ← یاس ← سیما ← سینما ← شانس ← نشان ← نشانی 14

جواب استاد امیرزا مرحله 278

عمل ← معدل ← مدال ← مدار ← مرام ← معما ← معاد ← معمار ← دلار ← رمال ← مادر ← عالم ← عمر ← علم ← دعا ← مردم ← رعد ← معلم ← عادل

جواب استاد امیرزا مرحله 279

قیمت ← چای ← قوی ← قیامت ← قوت ← چماق ← چاق ← قوم ← چاقو ← قوچ ← مقوی ← تقویم ← یاقوت ← مقوا ← قیام ← وقت ← 16

جواب استاد امیرزا مرحله 280

جرم ← جراح ← حراج ← حجم ← رحمت ← حرمت ← حرام ← حرم ← ترجمه ← هرات ← مهاجرت ← مهارت ← راحت ← جراحت ← تاجر ← محتاج ← تاج ← رحم 18

جواب استاد امیرزا مرحله 281

رسانه ← ناهار ← انار ← اراک ← ساکن ← سارا ← کره ← کار ← سکان ← کنار ← کاسه ← سکه ← کاه ← آهک ← سرکه 15

جواب استاد امیرزا مرحله 282

قلاب ← قاب ← قلب ← نبات ← قنات ← نقاب ← قتل ← اتاق ← انقلاب ← باتلاق ← بقال ← تالاب بالا ← تقلب ← تنبل ← نقل ← آبان 17

جواب استاد امیرزا مرحله 283

کربلا ← کابل ← رقیب ← لایق ← باریک ← ریال ← برق ← بقالی ← رکاب ← قلابی ← بیکار ← قلاب ← قلک ← براق ← قالی 15

جواب استاد امیرزا مرحله 284

قلعه ← کلبه ← لقمه ← عمه ← عمق ← قلک ← مبل ← قبله ← مکعب ← کعبه ← عقل ← عقب ← قله ← مکه ← قلم ← لکه 16

جواب استاد امیرزا مرحله 285

دانش ← دشمن ← شاد ← شمع ← سمند ← شانس ← معدن ← مانع ← دشنام ← دعا ← شنا ← نماد ← داعش ← ساعد ← عدس ← عمان ← دامن ← شمعدان 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 286

ذغال ← لاک ← کله ← کاغذ ← هلاک ← کاه ← کال ← کلاغ ← آهک ← غذا ← کلاه ← داغ ← الک ← دکه…

جواب استاد آمیرزا مرحله 287

کور ← شلوار ← لواشک ← لواش ← ارزش ← کشور ← زرشک ← ورزش ← شکل ← کولر ← کشو ← شورا ← شکار ← کشاورز ← روکش ← لرزش ← لشکر 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 288

جهش ← شاه ← عجیب ← شهاب ← شیعه ← شعبه ← بیشه ← جیب ← عیب ← شایعه ← شیب ← ابی ← جعبه ← شجاع ← عاج ← باجه 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 289

هویج ← گاو ← گوجه ← آگهی ← گاز ← هوا ← جیوه ← جهاز ← زوج ← زاویه ← جایزه ← آویز ← ویزا ← گیاه ← جزوه ← گواهی ← گیج 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 290

عینک ← عکس ← کمین ← سمعک ← معنی ← نیمکت ← مسکن ← سیم ← نمک ← تنیس ← تیم ← نسیم ← سمت ← ستم ← نعمت 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 291

مترو ← نور ← تمدن ← ثروتمند ← ثروت ← مدت ← مرد ← تند ← تورم ← تور ← نرم ← تندرو ← تنور ← درون ← متن 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 292

چای ← چمن ← چین ← یخچال ← نام ← میخ ← مایل ← خام ← خالی ← خیال ← خیام ← خانم ← منچ ← خان ← نخل ← ملخ ← خال 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 293

جیره ← جاده ← جریان ← جدا ← دایره ← دریا ← جهان ← دینار ← دنیا ← آینده ← آدینه ← هیجان ← انجیر ← رنج ← آرنج ← درجه ← دایه ← ناهید ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 294

معده ← معدن ← معاد ← چانه ← چمن ← معنا ← همدان ← عمه ← ماده ← دعا ← چمدان ← دامنه ← مانه ← عمان ← عهد 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 295

سمنو ← سوم ← سیمان ← سیما ← سمنان ← ناموس ← موسی ← مونس ← نسیم ← ناس ← یونس ← وام ← یونان ← سینما ← سویا ← مساوی 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 296

زنده ← آینده ← مانده ← ماده ← زمین ← میز ← میدان ← همدان ← نیزه ← هیزم ← یزد ← یزدان ← ناهید ← همزن ← مزد ← نامزد ← زاهد ← مهدی 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 297

انگشت ← گشت ← گشنه ← شانه ← نگاه ← هشت ← تشنه ← نقاش ← شنا ← آهنگ ← تنگ ← تنگه ← نقشه ← قنات ← گناه ← تنها ← نقش ← قشنگ 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 298

ساکت ← سکوت ← کتاب ← کاکتوس ← کبک ← کتک ← سبک ← کسب ← کاسب ← کوک ← کوکب ← کابوس ← سکو ← بست ← واکس ← تاس 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 299

بهار ← هوس ← سیاره ← سراب ← روسیه ← سوریه ← سوره ← سهراب ← سیب ← روباه ← بورس ← آسیب ← برس ← سیاه ← ریسه ← بوسه ← سایه ← بره ← ساوه 19

از مرحله 300 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استاد آمیرزا مرحله 300

وحی ← روحیه ← شهر ← وحشی ← شوهر ← رویا ← رویش ← رایحه ← یاور ← هوش ← حوا ← هاشور ← هوشیار ← شیار ← روح ← شوره ← حشره ← حاشیه ← رشوه ← 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 301

سبد ← سیب ← سبز ← سبزی ← یاس ← سند ← بدنسازی ← سینا ← زیبا ← زینب ← یزد ← یزدان ← دنیا ← زبان ← آسیب ← بازی 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 302

دانه ← جهاد ← هادی ← جهان ← دهان ← جاده ← ناهید ← جنین ← هند ← آدینه ← آینده ← آینه ← دین ← هیجان ← دنیا 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 303

فروش ← دستفروش ← دفتر ← درشت ← رشد ← رشت ← سوت ← درست ← دوش ← دوست ← دشت ← شرف ← فرش ← شتر ← سفر ← سرود ← شور ← سود ← شوت ← سفت ← سروش ← فرود ← دستور

جواب استاد آمیرزا مرحله 304

فارس ← سفر ← سکو ← سویا ← واکس ← یوسف ← رویا ← سفیر ← ریسک ← کرفس ← اسکی ← فکر ← کرواسی ← ساری ← کویر ← کرسی ← سیرک ← افسر…

جواب استاد آمیرزا مرحله 305

اکبر ← برکت ← عمارت ← مبارک ← مربا ← عرب ← مربع ← ← مکعب ← عبرت ← تمبر ← کتاب ← تبر ← عمر ← مرکب ← مرتع ← معبر ← معتبر 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 306

میلاد ← لامپ ← دام ← آدم ← پیام ← دیپلم ← یلدا ← آیا ← مدال ← دما ← امید ← امل ← ایلام…13

از مرحله 307 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استاد میرزا مرحله 307

زیتون ← وانت ← لوزی ← ویلا ← ویزا ← انزلی ← تونل ← زانو ← زالو ← لنز ← تیز ← نیاز ← لیوان ← وانیل ← وزن ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 308

سیما ← خمس ← سمند ← خیس ← سید ← سینما ← میخ ← سیخ ← سینا ← خدا ← سخن ← خانم ← نسیم ← سیمان ← میدان ← امید ← خیام ← دنیا 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 309

شماره ← شهرام ← شانه ← شاهین ← نیما ← نمره ← ماهی ← ماشین ← نمایش ← ماشه ← ناشر ← نشریه ← رامین ← مهران ← ریشه ← امین ← نامه ← اهریمن ← میهن ← آینه ← امیر 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 310

قوی ← صورت ← صورتی ← صوت ← مصر ← قیمت ← تقی ← قیر ← قرص ← قوم ← رقص ← ورق ← وقت ← تصویر ← موقت ← تورم ← تقویم ← قوری ← مترو ← وصیت 20

جواب استاد میرزا مرحله 311

سنگر ← سنگریزه ← گرز ← سنگ ← گریه ← گرسنه ← زیره ← زنگ ← رنگ ← زرنگ ← سرهنگ ← زهر ← سرنگ ← گزینه ← گزنه ← گیره ← ریگ ← نسیه

جواب استاد میرزا مرحله 312

آموزش ← ورزش ← امروز ← شور ← شورا ← موز ← موش ← شرور ← شرم ← رزم ← واشر ← آمرزش ← مزار ← مشاور ← ارزش ← مرور ← رمز 17

جواب استاد میرزا مرحله 313

ماه ← هیکل ← ماهی ← کلام ← ملک ← لکه ← کلاه ← مکه ← ماله ← کامل ← کلمه ← ملکه ← اهک ← کلم ← لثه ← کلیه ← آیه ← مثال ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 314

دانش ← نور ← انشا ← شورا ← انار ← ناشر ← شاد ← دوران ← شناور ← آشنا ← آوار ← روان ← دوش ← دشوار ← نوار ← ارشاد ← اروند ← وارد ← شادروان ← ارشد ← روشن…21

جواب استاد میرزا مرحله 315

وردنه ← جوهر ← جانور ← نوار ← جهان ← جهاد ← هند ← هنر ← دهان ← نجار ← اروند ← جواهر ← جاده ← جواد ← جوان ← درجه ← جارو ← وجدان ← آهو ← جاده ← اندوه ← هنرجو ← 22

جواب استاد میرزا مرحله 316

مرکب ← آمار ← مبارک ← اکبر ← اکرم ← کمر ← بیمار ← باک ← مربا ← مربی ← امید ← امیر ← بیکار ← رکاب ← باریک ← آرام ← کرم ← اراک ← رکابی 18

جواب استاد میرزا مرحله 317

میانسال ← سالم ← سالن ← سلام ← سیما ← سینما ← سیمان ← سلیمان ← اسلام ← آسان ← آسمان ← الماس ← آسیا ← آلمان ← نسیم ← سیم ← نسل ← نیما ← امین ← ایمان ← ایلام 21

جواب استاد میرزا مرحله 318

امداد ← ایزد ← زیاد ← میز ← داماد ← یاد ← آزاد ← مزد ← امید ← مداد ← یزد ← آزادی ← مادی 13

جواب استاد میرزا مرحله 319

مارمولک ← ملاک ← رمال ← مرام ← امل ← مالک ← ملک ← کامل ← کلام ← کلم ← مامور ← کمال ← کولر ← لاک ← کمر ← ولرم ← مکار ← ورم ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 320

مهسا ← مهدی ← ساده ← ماسه ← سایه ← سیاه ← اسید ← امید ← احمد ← حمید ← حامد ← سهم ← سیم ← سهام ← سمیه ← مسیح ← سیما ← حماسه ← ایده ← مداحی 20

جواب استاد میرزا مرحله 321

نسترن ← آدرس ← درس ← دسر ← تند ← سرد ← نادر ← تاس ← آنتن ← درست ← نان ← راست ← دارت ← ترس ← آستر ← دست ← ستاد 16

جواب استاد میرزا مرحله 322

شام ← شاه ← کیف ← کیش ← کفش ← کشف ← کافه ← کاهش ← کاشف ← شکاف ← کفاش ← مکه ← کاشی ← شاکی ← همایش ← شکم ← مبش ← مشکی 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 323

وزارت ← وزیر ← زیرک ← تاریک ← تیز ← زیارت ← تراز ← ترازو ← کویر ← کویت ← کور ویزا ← واریز ← تکاور ← راکت ← کتری ← زکات ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 324

کیوان ← مکان ← کمان ← مینو ← میان ← نمک ← کمین ← نوک ← کیان ← کامیون ← کاموا ← یمن ← ایمن ← ایمان ← امین ← امکان ← مینا ← ایوان 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 325

دعا ← چمن ← چمدان ← نماد ← دشمن ← معدن ← معنا ← نمد ← شام ← چشم ← دانش ← شاد ← شمعدان ← عمان ← دامن ← شمع ← دشنام ← مانع ← شنا

جواب استاد میرزا مرحله 326

داور ← قارچ ← چاقو ← دوا ← قوی ← دیوار ← اردو ← چای ← رویا ← چادر ← رادیو ← دارو ← قوچ ← دیو ← قوری ← دریا ← چاق ← چرا ← وارد ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 327

خزر ← خرما ← خمار ← آمار ← خزان ← زمان ← نماز ← مزار ← خانم ← آرمان ← آزار ← نرخ ← مخزن ← آرام ← زخم ← ارزن ← خرمن ← زمان ← ارزان ← نرم 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 328

شهرت ← رشته ← ناشر ← تنها ← ارتش ← شهرستان ← تراشه ← شانه ← تراش ← ترانه ← هنر ← نشست ← رسانه ← ستاره ← تشنه ← نشاسته ← شانس ← تهران ← راست ← هشت 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 329

زود ← دره ← چوب ← برده ← بچه ← زور ← درز ← روز ← زردچوبه ← روزه ← زرد ← هرز ← چرب ← روده ← بهروز ← دوره ← روزبه ← زره ← زهر ← زبر 20

جواب استاد میرزا مرحله 330

کرمان ← دکان ← مادر ← نامرد ← نمک ← آرام ← آمار ← آرمان ← دامن ← کارمند ← کمان ← درمان ← کماندار ← دانمارک ← انار ← کامران ← اردک ← مدرک ← اندام ← اردن ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 331

بشکه ← بیمه ← شبکه ← بیشه ← کاهش ← کیش ← شکم ← مکه ← کاشی ← همایش ← مشکی ← ماشه ← شهاب ← آبکش ← کمیاب ← امشب ← ماهی ← بامیه ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 332

تنور ← راست ← نور ← نوار ← راسو ← سوار ← سوت ← رسوا ← ستوان ← ستون ← سروان ← سنتور ← روستا ← رستوران ← سرور ← ترور ← سرو ← تونس ← وانت 19

جواب استاد میرزا مرحله 333

ستون ← تانک ← کاهو ← سوهان ← کاست ← کاوه ← نکته ← وانت ← واکس ← واکسن ← سکه ← سکته ← ساکن ← ساکت ← کوهستان ← تونس ← سکوت ← کاسه ← سکونت ← کوتاه ← ساوه

جواب استاد آمیرزا مرحله 334

دبستان ← دارت ← بندر ← درست ← سنت ← نبات ← سرب ← بدن ← نبرد ← دربست ← راست ← دربان ← سراب ← درس ← ربات ← انبر ← داربست ← آدرس ← انبردست ← نادر ← دست ← 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 335

روزه ← موزه ← آزمون ← نامه ← روزنامه ← زهرا ← مزه ← روزانه ← روزنه ← نمره ← زانو ← هزار ← راهزن ← امروز ← هموار ← اهرم ← همزن ← مهران ← مهناز ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 336

کلیسا ← ریال ← اسکی ← ساری ← اردک ← ادرس ← درس ← کلاس ← اسیر ← دکل ← سیرک ← کرسی ← کلید ← ریسک ← دلار ← دریا ← دیسک ← یلدا ← سریال 19

جواب استاد میرزا مرحله 337

خرما ← خدمت ← آخرت ← درخت ← مادر ← دختر ← مرد ← مدت ← دارت ← اردک ← خدمتکار ← کاخ ← کمد ← راکت ← خاک ← خدا ← کارت ← مختار ← دکتر ← خام ← مدرک ← مدارک ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 338

شکار ← شکارگاه ← شکر ← کارگاه ← شهر ← شاه ← اراک ← شاهکار ← شهرک ← اشاره ← کاهش ← آشکار ← شاهرگ ← اشک ← کار ← کره ← گره ← آگاه 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 339

مدینه ← دهان ← امین ← امید ← میدان ← دانه ← همدان ← نادر ← انبه ← آدینه ← آینده ← آینه ← بیمه ← مهدی ← ماهی ← میهن ← دامن ← بنده ← بهمن 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 340

عدس ← عید ← عروس ← عروسک ← عروسی ← کود ← سعی ← سعید ← سعدی ← سکو ← وسیع ← رکوع ← سرود ← عکس ← دیو ← رکود ← کروی ← کرسی ← رسید ← سریع ← سیرک ← کویر ← 22

جواب استاد میرزا مرحله 341

لباس ← تنبل ← سلام ← مبل ← سنبل ← ملت ← تماس ← سمت ← ملات ← املت ← سالن ← سلامت ← سلمان ← مناسب ← سبلان ← تبسم 16

جواب استاد میرزا مرحله 342

دلار ← دشوار ← رادیو ← شال ← درویش ← شادی ← دیو ← دریا ← شلوار ← شاد ← دلاور ← دلیر ← داریوش ← دیوار ← لواش ← یلدا ←

جواب استاد میرزا مرحله 343

قفل ← قیف ← قله ← قلک ← قالی ← کیف ← فلک ← کلاه ← کافی ← کلافه ← کافه ← قافله ← افق ← افقی ← لایه ← لکه ← فلکه ← قافیه ← کلیه 19

جواب استاد میرزا مرحله 344

زیره ← شیره ← شیب ← شیراز ← بیشه ← زهرا ← شهاب ← بازی ← شهربازی ← زیبا ← ریشه ← بهار ← ارزش ← هزار ← زبر 15

جواب استاد میرزا مرحله 345

جرات ← تیر ← حراج ← جراح ← قیر ← حجت ← حقیر ← حاجت ← جراحی ← جراحت ← تحقیر ← جاری ← تاجر ← تاج ← راحت ← حیرت ← حیات 17

جواب استاد میرزا مرحله 346

سهام ← جام ← جسم ← ماه ← نامه ← مهسا ← منجم ← اسم ← جهان ← مهاجم ← مجسمه ← مهمان ← جهنم ← ماسه ← مهم 15

جواب استاد میرزا مرحله 347

جیوه ← هویج ← جهنم ← جنین ← نمونه ← میوه ← مجنون ← نیمه ← هومن ← مین ← موج ← یونجه ← نجوم ← هجوم ← یمن 15

جواب استاد میرزا مرحله 348

مشهد ← نقاش ← مشق ← نقش ← دهقان ← قناد ← دهان ← دانش ← شاد ← شانه ← نامه ← همدان ← نقشه ← دشمن ← دمشق ← قشم…16

جواب استاد میرزا مرحله 349

خمیر ← خیمه ← خیره ← برزخ ← بخیه ← مریخ ← بیمه ← خربزه ← خبر ← میز ← هیزم ← میخ ← خرم ← مربی ← خزر ← هرز ← زخم 17

از مرحله 350 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استاد میرزا مرحله 350

مانع ← مدت ← نماد ← معاون ← عادت ← دعوت ← معدن معنا ← دعوا ← دعا ← عمان ← تمدن ← معتاد ← عمو ← تنوع ← مانتو ← نعمت ← تومان ← عمود ← وانت 20

جواب استاد میرزا مرحله 351

سبز ← سبزی ← آسیب ← زیبا ← بدنسازی ← یاس ← سبد ← سیب ← زینب ← سینا ← بازی ← سند ← زبان ← یزد ← یزدان ← دنیا 16

جواب استاد میرزا مرحله 352

خاک ← خیر ← خیرات ← خوراکی ← تاخیر ← کویت ← کور ← خاور ← خیار ← رخت ← تکاور ← کویر ← خوراک ← خوک ← تاریخ ← کتیرا ← کتری ← تاریک ← آخرت ← کاخ

جواب استاد میرزا مرحله 353

پرواز ← وزیر ← پوزش ← شیوا ← پوریا ← زیرپوش ← ریزش ← ورزش ← آشپز ← پیروز ← شیپور ← شیراز ← ارزش ← پرویز ← پویا ← واریز ← پیاز 17

جواب استاد میرزا مرحله 354

شکلات ← شکایت ← کشتی ← تشک ← آشتی ← کلاه ← کشته ← شکل ← کلیه ← تیشه ← تیله ← تلاش ← کاشی ← هتل ← شلیک ← تکه ← کاهش ← تکیه 18

جواب استاد میرزا مرحله 355

رضا ← امیر ← امین ← رمضان ← مینا ← رامین ← مریض ← قیام ← قناری ← منقار ← نرم ← قران ← راضی ← ضامن ← رقم ← قرض ← قاضی ← منقرض 18

جواب استاد میرزا مرحله 356

سمور ← موکت ← سمنو ← سکونت ← مترسک ← سنتور ← ترکمن ← مسکن ← متروک ← مسکو ← تنور ← مترو ← کنسرت ← کنسرو ← رستم ← تورم ← سکوت ← نمک 18

جواب استاد میرزا مرحله 357

پوشاک ← کوهان ← پاشنه ← پناه ← کره ← کاوه ← کاهو ← هواکش ← شانه ← کاهش ← شکوه ← پوک ← کاپشن ← پوشه ← پشه ← پونه ← کاوش ← پنکه ← واکنش ← پوشک 20

جواب استاد میرزا مرحله 358

گردنه ← رنده ← سرنگ ← سکه ← سرکه ← سنگر ← کسر ← گرده ← سنگک ← نرده ← گره ← کرگدن ← گرسنه ← گردن ← دکه ← سرهنگ ← نرگس ← کره ← سند 19

جواب استاد میرزا مرحله 359

کشت ← جان ← تکان ← گنجشک ← جشن ← تانک ← کتان ← کاج ← نجات ← شنا ← کاشت ← انگشت ← گنج ← تشک ← تاج ← جنگ 16

جواب استاد میرزا مرحله 360

سعید ← عید ← عدس ← دعا ← عدسی ← ساعد ← یاس ← عادی ← اندک ← سینا ← دکان ← دنیا ← دین ← عینک ← سعدی ← سعی ← عکاس 17

جواب استاد میرزا مرحله 361

جارو ← برق ← جرقه ← جواهر ← جوهر ← باج ← جوراب ← واجب ← قاره ← بوق ← قاب ← براق ← جواب ← ورقه ← روباه ← وجب ← بهار 17

جواب استاد میرزا مرحله 362

دیوار ← گردو ← یادگار ← دریا ← رادیو ← دیگ ← گاری ← دارا ← واگیر ← ایراد ← رویا ← گرد ← گاوداری ← گوارا 14

جواب استاد میرزا مرحله 363

بازو ← سرباز ← روزبه ← بازرس ← ساوه ← سبز ← روباه ← روزه ← سهراب ← بورس ← سوره ← بهار ← هزار ← بهروز ← رسوب ← زهرا ← زهر ← اسب ← آرزو 19

جواب استاد میرزا مرحله 364

اردن ← دریادین ← پسر ← سینا ← دنیا ← پیدا ← پراید ← ساری ← نادر ← آدرس ← پدر ← پنیر ← پند ← پاریس ← پریسا ← پاس ← پردیس 18

جواب استاد میرزا مرحله 365

کرمان ← کره ← نامه ← اراک ← مهران ← انار ← ارمان ← کامران ← کنه ← کمان ← مناره ← کمر ← نمره ← همکار ← هرم ← کارنامه ← نمک ← ناهار ← راهنما 19

جواب استاد میرزا مرحله 366

تاریک ← کتیرا ← دارت ← دایره ← هادی ← ترکیه ← دهات ← اردک ← هکتار ← دکتر ← کرایه ← ارکیده ← دیکته ← راکت 14

جواب استاد میرزا مرحله 367

جارو ← کاج ← کور ← کویر ← جاری ← آریا ← رویا ← جوک ← ایرج ← کرج ← اجر ← اوج ← اراک ← اجرا 14

از مرحله 367 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استاد میرزا مرحله 368

فردا ← فرانسه ← اسفند ← ساده ← فرهاد ← افسر ← سفره ← فارس ← دفن ← دهان ← رفاه ← سرفه ← افسرده ← نادر ← نفس ← رنده ← رسانه ← ادرس ← درس ← هدف ← اردن 21

جواب استاد میرزا مرحله 369

کریم ← چکش ← شکم ← کمر ← شکار ← شریک ← چرک ← چرم ← شکارچی ← چشمک ← چشم ← اکرم ← چریک ← مشکی ← مراکش ← امیر 16

جواب استاد میرزا مرحله 370

ماسه ← ماست ← ماده ← متحد ← دسته ← حسادت ← حامد ← حدس ← تماس ← تمساح ← ساده ← احمد ← دهات ← حماسه ← مداح 15

جواب استاد میرزا مرحله 371

کاخ ← خاله ← کلاه ← خدا ← کمال ← کلام ← دلاک ← خامه ← ملاک ← ماده ← کامل ← کلمه ← دکلمه ← مدال ← دلمه ← مکه ← مهلک ← ملکه ← دکمه ← داخل ← خادم 21

جواب استاد میرزا مرحله 372

ناظر ← نظر ← فقر ← ظرف ← فقرا ← فردا ← نادر ← قادر ← قران ← قند ← قرن ← قناد ← فرق ← فندق ← اردن ← نقد 16

حل بازی استاد میرزا مرحله 373

ماشین ← آینه ← همایش ← شنا ← هاشم ← مینا ← نیما ← شایان ← شام ← نادر ← آشنا ← شانه ← ماشه ← ماهی ← شاهین ← ایمان ← نمایش ← منشی ← آشیانه

جواب استاد میرزا مرحله 374

چای ← یاد ← رشد ← دعا ← عید ← دریا ← شیار ← شاعر ← چادر ← عشایر ← ارشد ← شعار ← شعر ← شیاد ← شادی ← رعد 16

حل بازی استاد میرزا مرحله 375

گناه ← آهنگ ← گربه ← ضربان ← ضرب ← نگاه ← ضربه ← برگ ← انبر ← اهنگر ← نبض ← بانگ ← بنگاه ← رضا ← بهار ← نگار ← آبرنگ

جواب استاد میرزا مرحله 376

بیهوش ← بره ← شورا ← شوهر ← ریشه ← شهاب ← باهوش ← روباه ← واشر ← بشر ← بیشه ← رشوه ← بهار ← رویش ← هوشیار ← بوشهر ← برش 17

جواب استاد میرزا مرحله 377

یقه ← شهر ← سیاه ← ساق ← سیاره ← قهر ← ساری ← شاه ← ساقه ← شرق ← سارق ← قیر ← سایه ← ریشه ← ارش ← قاره 16

جواب استاد میرزا مرحله 378

خیال ← خالی ← رشید ← خیار ← یلدا ← خدا ← خراش ← داخل ← خال ← دلار ← ریال ← شاد ← خردل ← شاخ ← دلیر ← دریا ← خرید 17

جواب استاد میرزا مرحله 379

شغال ← غلات ← کاشت ← کال ← داغ ← تلاش ← تشک ← شغل ← لاک ← کلاغ ← دشت ← شاد ← شکلات ← لغت ← شاغل ← شکل 15

جواب استاد میرزا مرحله 380

مرام ← رمال ← معلم ← علم ← مادر ← مردم ← عالم ← مدال ← معما ← معمار ← عدل ← عادل ← دعا ← عمر ← رعد ← دلار ← معدل 17

جواب استاد میرزا مرحله 381

قند ← قناد ← ارشد ← رشد ← قاشق ← قرن ← شرق ← مشرق ← نقش ← نقاش ← قران ← نادر ← دانش 12

جواب استاد میرزا مرحله 382

درز ← ترب ← برگ ← نبرد ← بزرگ ← تبر ← گردن ← گنبد ← زرد ← گرز ← زرنگ ← تند ← بندر ← گرد ← زبر ← زنگ ← تنگ ← برنز 18

جواب استاد میرزا مرحله 383

سرما ← سلام ← نمره ← همسر ← مهسا ← سهم ← سالم ← ماسه ← لمس ← رساله ← سلمان ← رسانه ← نامه ← مناره ← لامسه ← مهران ← سرمه ← لانه ← ناله 19

جواب استاد میرزا مرحله 384

کلاه ← مکه ← مهم ← ملکه ← کلمه ← کامل ← مکالمه ← ملاک ← کاسه ← ماسک ← لکه ← هلاک ← مکمل ← سکه ← اسکله ← 15

حل بازی استاد میرزا مرحله 385

صادق ← دوش ← قاصد ← قصد ← صداقت ← صدا ← صوت ← قوت ← دقت ← دشت ← شوت ← شصت ← شاد ← شوق ← وقت ← تقوا 16

حل بازی استاد میرزا مرحله 386

شنا ← تنگ ← گوی ← گونی ← گوش ← گاو ← آویشن ← گونیا ← شوت ← گوشی ← گوشت ← آشتی ← واگن ← انگشت نیش

جواب استاد میرزا مرحله 387

رفاه ← فارس ← هکتار ← کره ← کرفس ← تفکر ← سفارت ← سفره ← سرفه ← راست ← کافر ← سرکه ← ستاره ← کارت ← کافه ← سفت ← سفته ← کفتار ← سکته ← ساکت ← فهرست 21

جواب استاد میرزا مرحله 388

عقد ← عضله ← بعد ← لقب ← ضلع ← قلعه ← قلب ← قبله ← بدل ← قبض ← عقل ← عدل ← عقب ← قله ← عهد 15

جواب استاد میرزا مرحله 389

گلدان ← گلاب ← دنبال ← گیلان ← انگل ← دنیا ← دیگ ← لنگ ← بیل ← بلند ← لگد ← گلابی ← یلدا ← گنبد 14

از مرحله 390 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

حل جدول استاد میرزا مرحله 390 استاد میرزا

کاشی ← درویش ← شادی ← رادیو ← دیوار ← کادو ← داریوش ← کشور ← شاکی ← رویش ← دکور ← اردک ← شوید ← کویر ← دشوار ← کیش ← شیار ← وارد 18

حل جدول استاد میرزا مرحله 391

خرس ← خمیر ← خرما ← خیمه ← همسر ← خامه ← سرخ ← سیاه ← میخ ← مریخ ← خرم ← خیار ← سیاره ← سرمایه ← سیخ ← خیس ← خیام ← مسخره 18

حل جدول استاد میرزا مرحله 392

یزدان ← نان ← یزد ← لنز ← زیان ← زندان ← زندانی ← تیاز ← زین ← یلدا ← یال ← یاد ← دنیا ← دین ← لندن ← زیاد ← انزلی 17

حل جدول استاد میرزا مرحله 393

اسب ← سبد ← سطل ← طلا ← سنبل ← طلب ← بدن ← بدل ← طناب ← باطل ← باطن ← لباس ← طبس ← سلطان ← سبلان ← بلند 16

حل جدول استاد میرزا مرحله 394

پاشنه ← پناه ← پله ← قله ← نقل ← نقاله ← پشه ← شاه ← شال ← شانه ← نقش ← نقاش ← شلاق ← نقشه ← شنل ← 15

حل جدول استاد میرزا مرحله 395

راحت ← ناراحت ← حرم ← حرمت ← حرام ← رحمت ← رحمان ← امتحان ← آرام ← رحم ← نرم ← امانت ← احترام ← آرمان ← انار ← حنا ← 16

حل جدول استاد میرزا مرحله 396

درست ← پوست ← دوست ← سوپ ← پرستو ← سرود ← پدر ← پسر ← پوستر ← توپ ← تدریس ← پودر ← پرتو ← پتو ← ترس 15

حل جدول استاد میرزا مرحله 397

رکاب ← دارکوب ← باریک ← کبد ← برد ← اردک ← کدو ← رادیو ← کادو ← وارد ← بارکد ← کوبا ← کبود ← دیوار ← بیکار ← بیدار ← کویر ← باکو ← دبیر ← 19

حل جدول استاد میرزا مرحله 398

حمید ← حلیم ← حمله ← دیلم ← میله ← محله ← دلمه ← مدل ← حیله ← مهدی ← لیمو ← حوله ← دیو ← میوه ← لوح ← هلو 16

حل جدول استاد میرزا مرحله 399

دکه ← داخل ← کاخ ← خاک ← خاله ← کال ← کلاه ← دکل ← کبد ← خال ← آبله ← خدا ← لبه ← لکه ← بال ← کابل ← کلبه ← باک 18

حل جدول استاد میرزا مرحله 400

مشت ← شلوغ ← ملت ← املت ← مشغول ← غلات ← تلاش ← غول ← شغل ← شوت ← لغت ← شلغم ← غلام ← آموزش ← شغال ← موش ← شاغل ← مغول 18

حل جدول استاد میرزا مرحله 401

چاق ← چاقو ← چای ← قوری ← ورق ← رویا ← قوچ ← قوی ← یاور ← قاری ← قارچ ← قیر ← قیچی ← چرا 14

حل جدول استاد میرزا مرحله 402

علم ← عمل ← کلمه ← عجله ← مجله ← محله ← عمه ← کلم ← ملکه ← مکه ← لکه ← جمعه ← جمله ← جمع ← حمله ← حمل ← حجم ← حکم 18

حل جدول استاد میرزا مرحله 403

منشور ← مشاور ← شفا ← موش ← شناور ← فراموش ← فرمان ← فروش ← نرم ← شرف ← مانور ← نرمش ← روشن ← واشر ← فشار 15

حل جدول استاد میرزا مرحله 404

قطر ← قطار ← قطب ← طبل ← بالن ← نقاب ← برق ← قالب ← باطل ← طلاق ← طلا ← بقال ← براق ← باقر ← قرآن ← قربان ← قلاب ← طناب 18

حل جدول استاد میرزا مرحله 405

دقت ← قصد ← صادق ← صبا ← قصاب ← عقب ← عادت ← صدا ← عصب ← عبادت ← تعصب ← صداقت ← عقاب ← عاقبت ← قاب ← عقد ← دعا 17

حل جدول استاد میرزا مرحله 406

مزد ← نامزد ← آزاد ← نادم ← منها ← زاهدان ← نامه ← آزاده ← زنده ← مانده ← همدان ← همزن ← دامنه ← اندام ← مهناز ← آماده ← ادامه ← اندازه ← زمانه 19

حل جدول استاد میرزا مرحله 407

شوهر ← شاعر ← شوره ← رشوه ← هوش ← شهر ← عصاره ← عصر ← هاشور ← شعار ← شعر ← عصا ← شاه ← شروع ← هوار ← شعور 16

حل جدول استاد میرزا مرحله 408

بوران ← براق ← مانور ← باقر ← قران ← نقاب ← بوق ← قربان ← بانو ← قمار ← منقار ← رمان ← روبان ← ورق ← انبر ← رقم ← رونق ← مربا ← مقوا 19

حل جدول استاد میرزا مرحله 409

ترانه ← تهران ← دارت ← نادر ← دهان ← ارده ← دلار ← لادن ← تله ← دهات ← هتل ← دانه ← هند ← هلند ← هنر ← رنده ← تنها ← تند ← 18

حل جدول استاد میرزا مرحله 410

قتل ← ترقی ← پرتقال ← قاتل ← قیر ← لیاقت ← تپل ← تایپ ← لایق ← ریال ← قالی ← تقی ← ریل ← لیتر ← اقلیت 15

از مرحله 410 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب بازی استاد میرزا مرحله 411

کولر ← کشور ← کشو ← شکار ← کشک ← کولاک ← شلوارک ← شلوار ← لاک ← کلک ← لواش ← لواشک ← شکاک ← لشکر ← کاوش ← شکل ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 412

سمساری ← ساری ← رسمی ← میرزا ← مسیر ← اسم ← رسم ← سمیرا ← سیم ← سیما ← مزار ← رزم ← رمز ← سرما ← امیر ← 15

جواب بازی استاد میرزا مرحله 413

مامور ← سیر ← اسیر ← سیما ← امیر ← سرما ← رویا ← موسی ← مسیر ← مراسم ← رسم ← رسمی ← سماور ← مرام ← ساری ← سویا ← سمور ← مریم ← مساوی ← 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 414

خاک ← خوک ← خدا ← خون ← خانه ← کوهان ← خنده ← دکه ← کندو ← دکان ← کوه ← اندک ← اندوه ← کادو ← کاوه ← کاهو ← نخود ← کاخ ← کنده ← خنک ← 20

جواب بازی استاد میرزا مرحله 415

عرق ← عراق ← پرش ← شرق ← عشق ← عاشق ← ترش ← تراش ← شعر ← شعار ← تپش ← پشت ← شاعر ← رشت ← ارتش ← 15

جواب بازی استاد میرزا مرحله 416

کندو ← نوک ← گونی ← کوی ← دیر ← کلنگ ← گلو ← لگن ← وکیل ← لنگ ← گود ← کود ← گند ← کیلو ← کلید ← کدو ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 417

قالب ← قلب ← قبل ← خاک ← کلاس ← قلک ← کاخ ← ساق ← سبک ← لباس ← کابل ← کاسب ← بقال ← لاک ← خالق ← قلاب ← خلاق ← سابق ← 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 418

اروند ← رودخانه ← وردنه ← نرده ← اردن ← خون ← خنده ← اندوه ← دوران ← روده ← نخود ← خواهر ← نادر ← خانه ← داور ← وارد ← 17

جواب بازی استاد میرزا مرحله 419

خاله ← ملت ← خامه ← عمه ← ملخ ← علم ← اخم ← تلخ ← املت ← ماله ← هتل علامت ← متاهل ← تخمه ← عامل ← ماه ← عمل ← 17

جواب بازی استاد میرزا مرحله 420

باک ← تبرک ← عابر ← مکعب ← کتاب ← عبرت ← عبارت ← مرکب ← مرتب ← مربا ← مربع ← ربع ← مکتب ← مبارک ← عمارت ← مرکبات ← کما ← متکا ← معتبر ← برکت ← عرب ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 421

گراز ← برگ ← بزرگ ← بهار ← بهزاد ← گرد ← گربه ← برگه ← گاز ← دره ← زهرا ← زاهد ← زرد ← بره ← برده ← گرداب ← گدا ← هزار ← 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 422

بانک ← بانو ← کوهان ← باکو ← واکس ← کوسه ← کابوس ← کاسه ← سبک ← سوهان ← کاهو ← واکسن ← سکو ← کوبا ← انبوه ← اسب ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 423

پارک ← پاک ← مکه ← پاره ← کره ← کاخ ← راه ← همکار ← خمپاره ← خرما ← خرم ← خامه ← خاک ← آخر ← ماه ← 15

جواب بازی استاد میرزا مرحله 424

سرب ← سرما ← مربا ← سیما ← سوار ← بورس ← سراب ← سماور ← مساوی ← آسیب ← سیب ← سیراب ← سمور ← مربی ← رسوب ← بیمار ← موسی ← 17

جواب بازی استاد میرزا مرحله 425

تلاش ← شعله ← شاهد ← عدل ← عادل ← عدالت ← شهادت ← علت ← هتل ← دعا ← دشت ← شال ← تله ← عهد ← شاد ← عادت ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 426

همت ← خامه ← زخم ← خزر ← ترمز ← خرما ← مرز ← تازه ← زهر ← رخت ← خرم ← آخرت ← تخمه ← ماهر ← مهارت ← آخر ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 427

لیمو ← لوبیا ← ویلا ← موبایل ← بلیت ← تیم ← ملت ← مبل ← املت ← بیل ← آبلیمو ← اتومبیل ← لبو ← آلبوم ← تابلو ← 15

جواب بازی استاد میرزا مرحله 428

میدان ← امید ← دانش ← همدان ← شاهین ← اندیشه ← همایش ← ناهید ← مدینه ← شهید ← مشهد ← نمایش ← ماشین ← دنیا ← دشمن ← منشی ← نامه ← آینده ← میهن ← 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 429

کلنگ ← کال ← لگن ← سالن ← لاک ← پاک ← سنگ ← پلنگ ← لنگ ← پلک ← ساکن ← کلاس ← پلاک ← انگل ← سنگک ← پاس ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 430

صورت ← صفر ← صفت ← صورتی ← صوت ← تصویر ← صدف ← تصور ← فرود ← تیر ← دفتر ← فرد ← دیو ← وصیت ← فوری ← دیر ← ردیف ← 17

جواب بازی استاد میرزا مرحله 431

دکتر ← دوخت ← دختر ← درخت ← خوراک ← خوک ← اردک ← خاک ← آخرت ← کاخ ← خدا ← خودکار ← کادو ← وارد ← تور ← 15

جواب بازی استاد میرزا مرحله 432

سلام ← سلامت ← ساوه ← ماست ← ماه ← ملت ← هتل ← سالم ← ماسوله ← تماس ← سوت ← توهم ← مهلت ← تله ← سوال ← 15

جواب بازی استاد میرزا مرحله 433

روباه ← بهار ← وارد ← بندر ← برنده ← بره ← بانو ← اندوه ← اروند ← دوران ← بنده ← روبان ← برده ← رنده ← نابود ← 15

جواب بازی استاد میرزا مرحله 434

خورشید ← رویش ← شوهر ← درویش ← دیو ← شوره ← شوخی ← شهر ← دوره ← شوخ ← ریشه ← رشد ← شهید ← دره ← دیر ← خوشه ← خرید ← هوش ← 17

جواب بازی استاد میرزا مرحله 435

آسیا ← اراک ← ماسک ← سیم ← سیما ← سیرک ← مسیر ← امیر ← آریا ← سارا ← سرما ← سرامیک ← ارام ← آمار ← ساری ← کرسی ← اسکی ← 17

جواب بازی استاد میرزا مرحله 436

آسیب ← بلیت ← تنبل ← لباس ← سالن ← سنبل ← لیست ← ایست ← بیل ← آستین ← سیلاب ← سبلان ← بستنی ← 13

جواب بازی استاد میرزا مرحله 437

جنگل ← جنگ ← سنگ ← گنج ← گیلاس ← گیلان ← یاس ← آجیل ← جنس ← لجن ← لنج ← لنگ ← گیج ← انگلیس ← انگل ← 15

جواب بازی استاد میرزا مرحله 438

لایق ← آقا ← قفل ← قیف ← فقیر ← یال ← افق ← لیف ← فیل ← فال ← قالی ← رفیق ← آریا ← فقر ← آفریقا ← ریال ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 439

میخ ← چای ← چاله ← خیام ← چاه ← خالی ← میله ← خام ← خیمه ← یخچال ← خاله ← خیال ← خال ← ملخ ← مچاله ← ماهی ← خامه ← چهل ← 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 440

النگو ← گیلان ← ریال ← انگور ← گاری ← گونی ← انگل ← ویلا ← گلو ← گونیا ← الگو ← لنگر ← لیوان ← وانیل ← گاو ← گوریل ← نارگیل ← روانی ← ویران ← 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 441

آلوچه ← چاه ← چاله ← فال ← هدف ← آلوده ← فالوده ← چهل ← هلو ← فولاد ← وفا ← چلو ← فدا ← 13

جواب بازی استاد میرزا مرحله 442 

امید ← دیزی ← پیدا ← زیاد ← پماد ← دما ← مزد ← پیاز ← دام ← یزد ← پیام ← یاد ← آدم ← میز ← دمپایی ← 15

جواب بازی استاد میرزا مرحله 443

کوه ← پوک ← پشمک ← پشه ← هوش ← پشت ← تپش ← پتو ← تپه ← شوت ← مشت ← پوشک ← موکت ← توپ ← تمشک ← موش ← موشک ← مکه ← پوشه ← 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 444

بیست ← سیاه ← سایه ← سینه ← سیب ← آسیب ← آینه ← بسته ← بستنی ← تنها ← آستین ← تنبیه ← تنیس ← نبات ← 14

جواب بازی استاد میرزا مرحله 445

پاشنه ← پنکه ← پایه ← پاک ← پینه ← پیکان ← پیک ← کیهان ← کیش ← نیش ← شانه ← پشه ← شاهین ← آینه ← کینه ← کاپشن ← کنایه ← پناه ← 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 446

سبک ← دستکش ← شکست ← اشک ← دست ← شتاب ← سبد ← ساکت ← کتاب ← کبد ← تاب ← دشت ← آبکش ← 13

جواب بازی استاد میرزا مرحله 447

پژمان ← مژه ← پند ← ژاپن ← مژده ← نام ← نژاد ← دامن ← دامنه ← ماده ← دانه ← دهان ← نمد ← پماد ← همدان ← نامه ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 448

رویا ← پوریا ← پویا ← پارو ← آریا ← یاور ← پری ← ریه ← اروپا ← آواره ← آوار ← پایه ← پیر ← پوره ← راوی ← 15

جواب بازی استاد میرزا مرحله 449

بنفشه ← بنفش ← بیشه ← فیش ← کیش ← کینه ← شبکه ← بشکه ← کشف ← کفش ← کیف ← شیب ← شنبه ← یکشنبه ← 14

جواب بازی استاد میرزا مرحله 450

دکور ← دستور ← عروسک ← عروس ← دست ← عدس ← عکس ← دکتر ← سکوت ← وسعت ← سرود ← سوت ← رکود ← دوست ← سرعت ← رعد ← رکوع ← درست ← دعوت…19

از مرحله 450 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استاد میرزا مرحله 451

صندلی ← پله ← پهن ← پلید ← هند ← هلند ← دین ← پند ← پیله ← پینه ← دیه ← لپه ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 452

مدرسه ← آدرس ← سرود ← سماور ← سهم ← سواد ← سوره ← ساده ← همسر ← سود ← مرد ← ماده ← سمور ← مادر ← آسوده ← دوره ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 453

میل ← ملی ← لیوان ← پول ← پیمان ← امین ← آمپول ← لیمو ← پیانو ← پیام ← ملوان ← وانیل ← لامپ ← پویا ← پلو ← وام ← ویلا ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 454

ارتش ← رنگ ← نگار ← گران ← آتش ← تنگ ← رعنا ← شعر ← شاعر ← انگشت ← انگشتر ← گشت ← رشت ← شتر ← تراش ← ترش ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 455

شال ← شور ← سشوار ← ریل ← سیاوش ← سوار ← رسول ← ریال ← سوال ← شلوار ← سریال ← سروش ← سیل ← سویا ← لواش ← ویلا ← سیلو ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 456

سیگار ← گیره ← گیتار ← ترس ← گیاه ← تیره ← سیاره ← گریه ← سیاه ← راست ← گاری ← ستاره ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 457

گردش ← گران ← نیش ← گردن ← رشد ← دانش ← دنیا ← رنگ ← دینار ← گاری ← شادی ← دین ← دیگ ← گرد ← شاگرد ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 458

خنگ ← لنگ ← چرخ ← رنگ ← چنگ ← لنگر ← خرچنگ ← چنگال ← انگل ← گلنار ← گران ← خال ← نخل ← چنار ← چرا ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 459

مجسمه ← مسجد ← سجده ← مهم ← کمد ← سکه ← مهد ← جسم ← جسد ← دکه ← مکه ← دکمه ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 460

لاغر ← شغال ← آعوش ← شغل ← شلوغ ← شلوار ← شاغل ← لواش ← شال ← غول ← غار ← آوار ← فرش ← آشغال ← الاغ ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 461

سیب ← سینا ← نان ← اسب ← اسیب ← آسیاب ← آسیا ← آسان ← انسان ← آبی ← یاس ← آبان ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 462

سرخ ← خرس ← پاس ← پاسخ ← سپر ← پسر ← پله ← لپه ← خار ← خال ← پسرخاله ← سپاه ← سپهر ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 463

تلکابین ← نبات ← بیل ← لاک ← تانک ← بانک ← باک ← بالکن ← کابینت ← تاب ← تنبل ← کتاب ← بال ← بالن ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 464

بهار ← گرز ← گراز ← زره ← گربه ← گاز ← بزرگ ← بزرگراه ← باز ← برگ ← بره ← زهرا ← رهبر ← هزار ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 465

کاسه ← کلاس ← سیاه ← کلیسا ← کلیه ← سکه ← کیسه ← گیلاس ← لکه ← اسکله ← یاس ← گیاه ← گله ← آگهی ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 466

پری ← پیکان ← پاک ← پنیر ← کار ← پیک ← رنگ ← پارک ← پیر ← پارکینگ ← گاری ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 467

نیرو ← نود ← روده ← ویژه ← رود ← نروژ ← دیر ← دره ← دوره ← وردنه ← دیو ← نور ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 468

روزه ← روان ← خانه ← زورخانه ← خزانه ← راهزن ← آرزو ← نوه ← نوار ← خواهر ← خون ← زانو ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 469

ورزشکار ← کار ← ورزش ← کشور ← شکار ← زرشک ← شور ← شورا ← ارزش ← آرزو ← روکش ← کشاورز ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 470

تنها ← ترانه ← ستاره ← نشاسته ← شهرستان ← رسانه ← شهرت ← شهر ← شانه ← شانس ← تهران ← تشنه ← آرش ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 471

عیب ← یاس ← چای ← چسب ← مایع ← آسیب ← سیما ← اسب ← عباس ← سیم ← سیب ← 11

حل استاد میرزا مرحله 472

مترو ← کیلومتر ← کیلو ← موکت ← کویر ← رتیل ← لیمو ← لیتر ← ملت ← وکیل ← کویر ← کویت ← ولرم ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 473

ساقه ← سالم ← سلام ← ملاقه ← لایه ← قلم ← مقاله ← قله ← قیمه ← میله ← سماق ← ماهی ← قیام ← 13

حل استاد میرزا مرحله 474

پست ← پاسخ ← خسته ← ساخت ← سپاه ← پاس ← تپه ← پسته ← تنها ← نسخه ← تاس ← رخت ← خانه ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 475

قالی ← آقا ← قالیباف ← فیل ← قلاب ← قفل ← بالا ← افق ← قیف ← ابی ← قلب ← بیل ← لیف ← قاب ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 476

تاج ← آواره ← جواهر ← تار ← جارو ← جوهر ← تاجر ← آوار ← اجاره ← راه ← اتو ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 477

گراز ← سرباز ← بزرگ ← سراب ← ساز ← سبز ← لباس ← بازرس ← برگ ← گاز ← گلاب ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 478

لیمو ← لیوان ← وانیل ← ویلا ← دنیا ← الوند ← میلاد ← مدال ← امید ← میدان ← ملوان ← 10

جواب استاد میرزا مرحله 479

پیشرفت ← ریشه ← فرشته ← فرش ← پشه ← تیره ← پری ← پشتی ← تپه ← رشته ← ترشی ← تیر ← شریف ← شهر ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 480

پاستیل ← پلاستیک ← لاستیک ← ساکت ← پاک ← پیک ← اسکلت ← کلیسا ← پاس ← کلاس ← تاکسی ← پلیس ← پلاک ← پاکت ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 481

بیل ← بالا ← بال ← لوبیا ← ویلا ← بلا ← والیبال ← لیلا ← آبی ← آلبالو ← 10

جواب استاد میرزا مرحله 482

کولر ← لیمو ← میگو ← وکیل ← کویر ← گلو ← گور ← گوریل ← گوی ← ولرم ← گلیم ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 483

کلاس ← بسکتبال ← باک ← کباب ← تاب ← تاس ← بابک ← اسب ← لاک ← کتاب ← ساکت ← سبک ← اسکلت ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 484

آسیاب ← آسان ← اسب ← یاس ← آسیا ← آبان ← آبی ← آسیب ← سینا ← سیب ← 10

جواب استاد میرزا مرحله 485

گردو ← گرم ← زمرد ← گرز ← گرد ← مغز ← دروغ ← مرغ ← زرد ← دوغ ← زور ← روز ← موز ← 13

حل استاد میرزا مرحله 486

امید ← مزد ← داد ← داماد ← دید ← آزاد ← مداد ← دزد ← امداد ← میز ← یزد ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 487

تاریخچه ← تاریخ ← خار ← چرخ ← چای ← خیار ← چاه ← تار ← تیره ← رخت ← تیر ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 488

نان ← نوزاد ← زندان ← یزد ← دیو ← دیوان ← دنیا ← یونان ← زود ← زیاد ← زانو ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 489

نیزه ← زیپ ← زنده ← پوزه ← پند ← پیوند ← دیو ← یزد ← پونه ← پینه ← وزنه ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 490

انبردست ← دست ← دربست ← سبد ← نادر ← ربات ← نبرد ← درست ← دبستان ← داربست ← بندر ← تاب ← تند ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 491

سفر ← فرمان ← انار ← سرما ← نفس ← افسر ← آرام ← سارا ← آسان ← آسمان ← 10

جواب استاد میرزا مرحله 492

شیراز ← شال ← ریال ← ریل ← شالیزار ← ریز ← آرایش ← زیر ← ارزش ← لیزر ← 10

جواب استاد میرزا مرحله 493

شکارگاه ← کار ← شهرک ← شهر ← شکر ← شکار ← آشکار ← کارگاه ← کره ← گره ← شاهرگ ← آگاه ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 494

خلافکار ← خلاف ← خال ← کار ← فکر ← خاک ← فال ← لاک ← خار ← کاخ ← 10

جواب استاد میرزا مرحله 495

مطلب ← باطل ← بلوط ← طول ← طلا ← مطب ← مبل ← بانو ← آلو ← آلبوم ← طناب ← ملوان ← وطن ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 496

پارو ← سنگ ← سنگر ← راسو ← پسر ← سوپ ← سپر ← رنگ ← پاس ← انگور ← نور ← گاو ← نرگس ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 497

اداره ← خانه ← دره ← رنده ← هند ← خدا ← خنده ← نادر ← نرده ← اراده ← 10

جواب استاد میرزا مرحله 498

باطل ← مطب ← شال ← شمال ← طلاق ← طلا ← مطلب ← قلاب ← مبل ← بالش ← قالب ← شلاق ← قشم ← قطب ← قلم ← مشق ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 499

پیک ← پیکان ← پاک ← پاس ← پوک ← سوپ ← سویا ← یونس ← سکو ← واکس ← واکسن ← پویا ← نوک ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 500

دانش ← پشه ← ناهید ← پاشنه ← پایه ← هادی ← پیاده ← آینده ← پیشنهاد ← شادی ← شاهد ← شهید ← شانه ← شاهین ← 14

از مرحله 500 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

حل استاد میرزا مرحله 501

برج ← جارو ← جوراب ← وجب ← جواب ← بورس ← واجب ← باج ← جیب ← سراب ← بسیج ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 502

بندر ← برنده ← دره ← برد ← بره ← هود ← برده ← نادر ← بهار ← بانو ← بنده ← روباه ← وردنه ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 503

شلوار ← شعله ← شعار ← شعر ← شاعر ← شروع ← لواش ← هوش ← شوهر ← شهر ← 10

جواب استاد میرزا مرحله 504

کاوه ← کوزه ← کوره ← کوتاه ← ترازو ← تازه ← هکتار ← ← وزارت ← روزه ← 9

حل استاد میرزا مرحله 505

فیلم ← عالم ← فعل ← خلاف ← ملخ ← مخالف ← خیال ← علف ← علی ← عالی ← فعال ← مایع ← خیام ← خالی ← مخفی ← میخ ← 16

جواب استادمیرزا مرحله ۵۰۶

گوش ← گره ← گونه ← خوشه ← گوهر ← گوشه ← روشن ← خرگوش ← گروه ← خون ← هوش

ارسالی از فریبا خانم

از مرحله 507 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استاد آمیرزا مرحله 507

پسته ← پشه ← پوسته ← پوست ← تپه ← توپ ← پرستو ← پشت ← تپش ← شوت ← سوت ← رشته ← پتو ← سوپ ← سپهر ← پرتو ← 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 508

نظام ← ناظم ← نظم ← نظر ← ظهر ← ظاهر ← درمان ← منظره ← همدان ← نمره ← 10

جواب استاد آمیرزا مرحله 509

درخت ← خسته ← مدرسه ← خرم ← درست ← دست ← سخت ← تخمه ← خدمت ← رستم ← دختر ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 510

غار ← چراغ ← چرب ← غبار ← غرب ← آچار ← ارابه ← باغ ← باغچه ← بچه ← چاه ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 511

انار ← آسان ← باران ← سارا ← تاب ← اسب ← انبار ← ربات ← استان ← ابان ← نبات ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 512

سکه ← شکوفه ← فکر ← کشور ← کرفس ← سرفه ← هوش ← فروش ← شهرک ← سرکه ← سفره ← کوسه ← کوره ← 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 513

جاده ← جوانه ← جواد ← جادو ← جوان ← جغد ← جهان ← نوه ← جان ← داغ ← دوغ ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 514

کیش ← کاشان ← شانس ← آشنا ← آسایش ← اسان ← انشا ← آسیا ← نیش ← اشکان ← 10

جواب استاد آمیرزا مرحله 515

کاوه ← کوچ ← هواکش ← کلوچه ← کوله ← کوچه ← چاله ← چاه ← چکش ← لواشک ← آلوچه ← لواش ← کچل ← کلاه ← شکل ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 516

آواز ← آقا ← اهواز ← آوازه ← اتاق ← قوت ← تازه ← آهو ← وقت

جواب استاد آمیرزا مرحله 517

شاگرد ← گرد ← گردش ← شاد ← گردن ← رشد ← انشا ← گدا ← دانش ← آشنا ← رنگ ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 518

پدر ← کور ← پماد ← پارک ← پارو ← پودر ← وارد ← اردک ← پوک ← پاک ← کادو ← مدرک ← 12

جواب استاد آمیرزا مرحله 519

کلبه ← کلاه ← کلمه ← نامه ← باک ← بانک ← باله ← بهمن ← مبل ← کامل ← لاک ← بالن ← ماه ← نمک ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 520

صابون ← صبح ← نوح ← نوبت ← صحبت ← وانت ← نبات ← نصب ← نصاب ← بانو ← تاب ← صوت ← حنا ← 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 521

فشنگ ← تفنگ ← انگشت ← سفت ← سنگ ← شانس ← نفت ← تنفس ← نفس ← تاس ← تنگ ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 522

آموزش ← لیمو ← لواش ← موز ← میز ← لوزی ← ویلا ← آویز ← شمال ← مالزی ← 10

جواب استاد آمیرزا مرحله 523

خسارت ← ساخت ← سخت ← ستاره ← تاریخ ← خسته ← سیاره ← تیره ← ریسه ← رخت ← استخر ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 524

شمشیر ← شیشه ← شیره ← شمش ← شهر ← ریشه ← مهر ← مرگ ← گره ← گرم ← گریه ← گیره ← 12

جواب استاد آمیرزا مرحله 525

غبار ← باغ ← غرب ← بغل ← لاغر ← غریب ← غریبه ← بالغ ← بیل ← غایب ← غار ← ریال ← لایه ← 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 526

کوشش ← شمش ← مشکی ← موش ← کمک ← کشک ← شکم ← موشک ← کیک ← مشک ← کشمش ← کیش ← 12

جواب استاد آمیرزا مرحله 527

رود ← دور ← دمنوش ← دشمن ← رشد ← دوش ← سرود ← نرمش ← موش ← سمور ← سمنو ← روشن ← سرو ← سمندر ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 528

پنیر ← پایه ← پینه ← پنجره ← جریان ← انجیر ← جهان ← آینه ← پیراهن ← هیجان ← پنجه ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 529

چادر ← چاه ← جاده ← اداره ← اراده ← اجاره ← آچار ← دره ← اجرا ← درجه ← 10

جواب استاد آمیرزا مرحله 530

سوال ← لوح ← سحر ← ساحل ← سالم ← سلام ← سلاح ← سمور ← روح ← حلوا ← محل ← حرم ← رسول ← ولرم ← سماور ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 531

نامزد ← نماز ← خدا ← خانم ← خرما ← زمان ← خزر ← مخزن ← درمان ← زمرد ← زخم ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 532

شامپو ← ماش ← پوشه ← ماه ← شام ← شاد ← شاه ← مشهد ← پشه ← پماد ← شاهد ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 533

کبریت ← کتری ← تبریک ← قیمت ← برکت ← مربی ← ترکیب ← رقیب ← برق ← تیر ← مرتب ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 534

جنگ ← جنگل ← جشن ← گله ← گلو ← گنج ← گوشه ← گوش ← گوجه ← شلنگ ← گونه ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 535

فعال ← عدل ← عادت ← هدف ← فال ← دعا ← عدالت ← دفاع ← هتل ← عهد ← 10

از مرحله 535 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استادمیرزا مرحله 536

قلب ← قلم ← هتل ← قله ← تقلب ← قتل ← تنبل ← قبله ← بهمن ← ملت ← لقمه ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 537

شکلات ← شکل ← اسکلت ← اسکله ← کلاه ← تلاش ← شکست ← سکته ← هتل ← ساکت ← شهلا ← 11

جواب استادمیرزا مرحله 538

← نیرو ← آرزو ← گونیا ← گونی ← زنگ ← گراز ← گوزن ← ویران ← انگور ← گاو ← زرنگ ← گاز ← زانو ← گاری ← آویز ← وزیر ← 16

جواب استادمیرزا مرحله 539

تفنگ ← نفت ← گیاه ← نگاه ← آینه ← تنها ← تنگ ← گناه ← آهنگ ← یگانه ← آگهی 11

جواب استادمیرزا مرحله 540

تاکسی ← ساکت ← نیمکت ← آستین ← اسکیت ← ماسک ← سینما ← سیمان ← نسیم ← نمک ← مسکن ← امنیت ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 541

← نقاله ← نقل ← بقال ← قله ← قبله ← نقاب ← قاب ← بالن ← آقا ← انقلاب ← آبان ← بالا ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 542

← صادق ← صداقت ← صدا ← دقت ← قاتل ← اقتصاد ← اتاق ← آقا ← اصل

جواب استادمیرزا مرحله 543

← جوش ← خزر ← خارج ← خروج ← زور ← جارو ← شاخ ← ورزش ← زوج ← روز ← آرزو ← 11

جواب استادمیرزا مرحله 544

← روزه ← بزرگ ← بهروز ← خبر ← خربزه ← خوب ← گوهر ← گروه ← گره ← گربه ← برگ ← گرز ← بره ← خزر ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 545

← حافظ ← حافظه ← حفاظ ← ظهر ← حرف ← رایحه ← حریف ← حرفه ← رفاه ← ظریف ← ظرف ← 11

جواب استادمیرزا مرحله 546

رخت ← سرخ ← ترشی ← خروس ← خرس ← خیس ← سیخ ← سوخت ← سخت ← تور ← خسرو ← سوت ← شوت ← شوخی 14

جواب استادمیرزا مرحله 547

بندر ← حبس ← سحر ← سراب ← داس ← سبد ← اسب ← انبر ← نبرد ← حنا ← حساب 11

جواب استادمیرزا مرحله 548

مبل ← بال ← ابی ← گلیم ← میل ← گلابی ← گلاب ← گام ← بلا ← بیل 10

جواب استادمیرزا مرحله 549

نوزاد ← زانو ← بلند ← بالن ← لبو ← زبان ← بازو ← بانو ← باز ← زود 10

از مرحله 550 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استادمیرزا مرحله 550

علم ← دلار ← عمل ← معدل ← عالم ← عمر ← مدال ← آرام ← اعدام ← عادل ← دعا ← املا12

جواب استادمیرزا مرحله 551

وانت ← توان ← گونیا ← خنگ ← گاو ← خون ← خیانت ← تنگ ← گوی ← گونی ← 10

جواب استادمیرزا مرحله 552

← تله ← فیل ← فیلم ← میله ← تیله ← فال ← ماهی ← هتل ← لایه ← املت ← لیف 11

جواب استادمیرزا مرحله 553

دماسنج ← مسجد ← جهان ← ساده ← جسم ← جاده ← سجاده ← سجاد ← همدان ← سنجد ← جهنم ← سجده ← مهندس 13

جواب استادمیرزا مرحله 554

پارچه ← پاچه ← پارچ ← مچاله ← پرچم ← لامپ ← چاله ← چاه ← چرم ← چاپ ← پله ← لپه ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 555

← ساعت ← ساخت ← سرعت ← استخر ← راست ← خرس ← سرخ ← سخت ← رخت ← خسارت ← اختراع ← تاس 12

جواب استادمیرزا مرحله 556

ماشین ← نمایش ← نیش ← منشی ← شکل ← مشکل ← شمال ← نمک ← لاک ← شلیک ← مشکی ← 11

جواب استادمیرزا مرحله 557

گوزن ← سنگ ← سوزن ← سنگر ← گرز ← سرنگ ← زرنگ ← کنسرو ← سکو ← سنگک ← نرگس ← زنگ ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 558

خرما ← راست ← جرم ← استخر ← ساخت ← خسارت ← خارج ← تاج ← تاحر ← جام ← سخت ← جسم 12

جواب استادمیرزا مرحله 559

قانون ← نقل ← تونل ← نان ← قوت ← قتل ← قاتل ← آنتن ← وانت ← قنات ← توان ← 11

جواب استادمیرزا مرحله 560

← مساحت ← تمساح ← بیست ← حمایت ← حساب ← محبت ← تماس ← حبس ← تسبیح ← سیب ← تاب ← اسب ← آسیب ← یاس ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 561

← اراک ← انار ← آسیا ← ایران ← اکسیر ← سارا ← کرسی ← یاس ← کار ← آسان ← سیرک ←

جواب استادمیرزا مرحله 562

گوشه ← گوشت ← آهنگ ← نگاه ← تنگ ← گوش ← تشنه ← تنها ← انگشت ← گناه ← شوت ← گونه ← شانه ← 13

جواب استادمیرزا مرحله 563

شوت ← لاشه ← لواش ← شال ← سوت ← تله ← تلاش ← سوال ← تاس ← هتل

جواب استادمیرزا مرحله 564

ساق ← غار ← چراغ ← براق ← غرب ← چاق ← چرب ← سراب ← باغ ← سارق ← برق ← غبار ← غرق ← چسب ← قارچ 15

جواب استادمیرزا مرحله 565

← ایران ← انجیر ← جان ← ناهار ← هیجان ← رایانه ← یارانه ← جهان ← انار ← اجاره ← اجرا ← 11

جواب استادمیرزا مرحله 566

← فروردین ← دیر ← فرد ← نور ← ردیف ← دیو ← فرود ← نیرو ← فوری ← فنر ← 10

جواب استادمیرزا مرحله 567

پینه ← پوتین ← پوزه ← پونه ← نیزه ← زین ← زیتون ← توپ ← تپه ← وزن ← توهین ← پتو ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 568

شاخ ← شاخه ← لواش ← خوشحال ← هوش ← حلوا ← خاله ← هلو ← خوشه ← حوله ← 10

جواب استادمیرزا مرحله 569

قرمز ← رمز ← میز ← منقار ← مرز ← زمین ← قناری ← قران ← نماز ← زمان ← 10

جواب استادمیرزا مرحله 570

تاریک ← تاس ← دکتر ← کرسی ← کاردستی ← رسید ← دستیار ← تاکسی ← اکسیر ← ساکت ← اسید ← اسکیت ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 571

← خرس ← سرخ ← خرما ← خزر ← هزار ← سرما ← ساز ← خامه ← زهرا ← زخم ← 10 ←

جواب استادمیرزا مرحله 572

سوت ← مانتو ← ستون ← فانوس ← فوت ← نفت ← سمنو ← نفس ← تنفس ← تماس ← توفان ← تومان 12

جواب استادمیرزا مرحله 573

وانت ← آزمون ← زمین ← امنیت ← موز ← مانتو ← موازی ← ویتنام ← زیتون ← تمیز ← تومان ← زانو ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 574

مانتو ← تومان ← ملت ← املت ← تونل ← آلمان ← ملوان ← امانت ← مولانا ← املا ← 10

جواب استادمیرزا مرحله 575

شهید ← شاهد ← دیوار ← ریشه ← رشید ← هشدار ← ادویه ← دشوار ← رادیو ← رشد ← دره ← دوره ← دایره ← 13

جواب استادمیرزا مرحله 576

لواش ← لواشک ← خالی ← شاخ ← شوخی ← شلیک ← کاخ ← شکل ← خوک ← خشک ← خاک ← خشکی ← خیال ← ویلا ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 577

زبان ← برنز ← روباه ← زنبور ← بانو ← زانو ← بازو ← باور ← باز ← راهزن ← 10

جواب استادمیرزا مرحله 578

غزل ← غذا ← غرب ← غزال ← غار ← البرز ← زغال ← لاغر ← بالغ ← غبار ← باغ ← بذر ← غاز ← آذر 14

جواب استادمیرزا مرحله 579

خورشید ← دیوار ← شادی ← خرید ← درویش ← دشوار ← شاخ ← شوخی ← رادیو ← رشد ← خراش ← 11

جواب استادمیرزا مرحله 580

محل ← حلیم ← حیله ← محله ← حوله ← میوه ← میله ← لیمو ← مرحله ← روحیه ← حمله ← رحیم ← روح ← حرم ← ولرم ← 15

جواب استادمیرزا مرحله 581

دست ← استاد ← شهادت ← ساده ← رشت ← شاهد ← آتش ← تاس ← شهدا ← دسته ← 11

جواب استادمیرزا مرحله 582

مبل ← بلا ← ملت ← املت ← قاب ← عالم ← علم ← معلم ← معما ← علامت ← عمل ← مات ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 583

موازی ← موسی ← مساوی ← سکو ← مسواک ← موزیک ← میز ← ساز ← ماسک ← ویزا ← آویز 11

جواب استادمیرزا مرحله 584

بستنی ← بیست ← سیم ← سبک ← نمک ← نسیم ← کمین ← نیمکت ← مسکن ← تنیس ← مکتب ← 11

جواب استادمیرزا مرحله 585

← خمیر ← بیمار ← بخار ← بخاری ← خیاط ← بطری ← خطر ← خیام ← خرما ← مربا ← مربی ← مریخ ← مخاطب ← مطب ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 586

← مهمان ← ماسه ← نامه ← آهن ← مهم ← ماه ← سمنان ← نان ← سهام ← مهسا ← 10

جواب استادمیرزا مرحله 587

زنده ← نرده ← دره ← نمره ← زره ← رزمنده ← هرز ← رنده ← زهر ← زمرد ← همزن ← هنرمند ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 588

← شاد ← دعوا ← داعش ← عود ← عدد ← دود ← داد ← دوش ← دانش ← وداع ←

جواب استادمیرزا مرحله 589

← نماز ← مزه ← همزن ← تازه ← راهزن ← مهارت ← زمان ← ترمز ← تهران ← ترانه ← تنها 11

جواب استادمیرزا مرحله 590

قسط ← سقوط ← وسط ← قاره ← ساقه ← سارق ← قطر ← سوره ← قواره ← قطره ← ساطور ← قطار ← اسطوره 13

جواب استادمیرزا مرحله 591

حمام ← محبت ← شتاب ← ماش ← مشت ← آتش ← تاب ← تابش ← بام ← شام ← 10

جواب استادمیرزا مرحله 592

← مسابقه ← سابقه ← قاب ← سبد ← ساده ← ماده ← ساق ← ساقه ← مقدس ← سماق 10

جواب استادمیرزا مرحله 593

← غایب ← شریک ← باریک ← بارش ← غرب ← کار ← غریب ← آبکش ← بیکار ← شکار ← غار ← غبار ← غرش ← شیب ← باغ ← 15

جواب استادمیرزا مرحله 594

اردک ← کبری ← بیدار ← مربی ← بیکار ← ردیاب ← بیمار ← امید ← مرداب ← کمد ← کمیاب 11

جواب استادمیرزا مرحله 595

شانه ← ماشین ← شاهین ← منشی ← عمه ← همایش ← شیعه ← مانع ← شایعه ← مایع ← شمع ← معنی ← ماهی ← نمایش 14

جواب استادمیرزا مرحله 596

سبز ← سبزی ← کیف ← سیب ← یاس ← بازی ← باک ← زیبا ← سبک ← آسیب ← اسکی ← ساز ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 597

دست ← تسلیم ← تولید ← تولد ← دوست ← دولت ← سود ← سیلو ← سوت ← لیمو ← موسی 11

جواب استادمیرزا مرحله 598

سلام ← اسلام ← مسلمان ← آسان ← آسمان ← اسم ← الماس ← سالن ← سالم ← سال 10

جواب استادمیرزا مرحله 599

خورشید ← شوخی ← درویش ← شیب ← رشد ← خوب ← بخش ← برد ← خرید ← خبر ← 10

جواب استادمیرزا مرحله 600

شعر ← شروع ← شریک ← کرسی ← سیرک ← عکس ← عروس ← عروسک ← عروسی ← وسیع ← سکو ← سریع ← کویر ← کشور ← 14

از مرحله 600 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استاد میرزا مرحله 601

کوه ← دوش ← کشو ← کشف ← دکه ← کدو ← شکوفه ← جوش ← هدف ← کفش ← هوش ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 602

عمه ← معتاد ← مهد ← ماده ← دعا ← تعهد ← تهمت ← عادت ← عهد ← معده ← 10

جواب استاد میرزا مرحله 603

ماشین ← شیراز ← شام ← نمایش ← میز ← شنزار ← زمین ← نیزار ← ماش ← منشی ← زمان ← نماز ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 604

پارکینگ ← پارک ← پری ← گاری ← نگار ← پاک ← پیر ← پیک ← پیکان ← پنیر ← 10

جواب استاد میرزا مرحله 605

دکتر ← تاریک ← اردک ← دایره ← دیکته ← هکتار ← هدایت ← تیره ← ارکیده ← دکه ← ترکیه ← کرایه ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 606

خرس ← سرخ ← سبز ← سبد ← برده ← خبر ← خزر ← خربزه ← زرد ← دره ← بره ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 607

پست ← پیست ← چیپس ← تپه ← تسمه ← سهم ← پسته ← ستم ← پیچ ← پستچی ← تیم ← سیم ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 608

گرسنه ← سرهنگ ← سرنگ ← سنگر ← سنگ ← گره ← سخت ← رخت ← سرخ ← تنگ ← خنگ ← خسته ← نرگس ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 609

آسمان ← آسان ← آرمان ← سارا ← مونس ← سماور ← انار ← سونا ← سوار ← سمور ← سمنو ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 610

قاشق ← دقیق ← قایق ← عقیق ← دعا ← عاشق ← شقایق ← عشق ← عقد ← عید ← یاد ← داعش ← شادی ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 611

تار ← توت ← تور ← روز ← زور ← تراز ← ارزو ← وزارت ← ترازو ← تکاور ← کور ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 612

شاد ← دانش ← دانشگاه ← شاهد ← نگاه ← اگاه ← انشا ← شانه ← اهنگ ← گناه ← گدا ← اشنا ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 613

پیام ← میله ← پیله ← پیاله ← لپه ← گیاه ← آگهی ← گله ← لامپ ← پله ← پایه ← ماهی ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 614

پدر ← نمره ← مرد ← نرده ← پرده ← پرنده ← رنده ← درنده ← درد ← دره ← دنده ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 615

زبان ← آقا ← بالن ← انقلاب ← نقل ← نقاب ← بقال ← آبان ← قالب ← قلاب ← بالا ← زنبق ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 616

قدرت ← کمد ← دقت ← مدرک ← کارت ← مادر ← اردک ← دکتر ← مراد ← مدار

جواب استاد میرزا مرحله 617

جرم ← جام ← مرجان ← جان ← انجمن ← فنجان ← فرمان ← رنج ← نان ← نارنج ← ارنج ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 618

سفر ← سفره ← فارسی ← نفس ← سرفه ← سفینه ← رفاه ← فرانسه ← سیاه ← سایه ← آفرین ← سیاره ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 619

صدف ← صادق ← صدا ← صاف ← قاصدک ← افق ← کمد ← مقصد ← قدم ← صفا ← 10

جواب استاد میرزا مرحله 620

عسل ← معدل ← دعا ← عدالت ← تعادل ← عادت ← علامت ← سلامت ← معتاد ← مدال ← ساعت ← عالم ← دستمال ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 621

مجسمه ← موج ← موش ← هوش ← جسم ← سهم ← مهم ← هجوم ← جوش ← جهش ← 10

جواب استاد میرزا مرحله 622

شنل ← نشان ← شال ← بلا ← شیب ← بالن ← نشانی ← نیش ← بالش ← نان ← لبنان ← بیل ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 623

شامپو ← مار ← ارام ← ارایش ← ارش ← ماش ← موش ← شام ← اروپا ← مشاور ← اوار ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 624

نامه ← تماس ← بهمن ← مناسبت ← مناسب ← تاس ← انبه ← مهتاب ← سهام ← ماست ← تابه ← 11

جواب استاد میرزا مرحله 625

سبد ← سراب ← ساعد ← برد ← سارق ← عقاب ← عراق ← قاب ← عقب ← براق ← عرق ← سابق ← دعا ← ادرس ← برق ← عابر ← عقرب ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 626

کار ← کارت ← کره ← ماه ← همکار ← ماهر ← هکتار ← مهارت ← مهره ← مکه ← اهرم ← همراه ← ماکت ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 627

دستور ← درست ← دوست ← گود ← دولت ← سود ← گرد ← گردو ← لوستر ← گلو ← سرود ← تولد ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 628

سلام ← سالم ← سرما ← کمال ← کلاس ← کامل ← اراک ← اسلام ← ارسال ← ارام ← الماس ← کارامل ← 12

جواب استاد میرزا مرحله 629

آفتاب ← آبان ← آباد ← تاب ← ادب ← نبات ← بافت ← افت ← باد ← نفت ← تند ← بند ← ابتدا ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 630

قفل ← لیف ← قیافه ← فیلم ← قالی ← فیله ← قافله ← فیل ← قیام ← افقی ← فامیل ← قیمه ← قیف ← قله ← ملاقه ← قافیه ← مقاله ← 17

از مرحله 630 به بعد بازی استاد آمیرزا، جواب های ارسالی از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402)

جواب استاد آمیرزا مرحله 631

خدا ← خدمت ← مدال ← خانم ← ملخ ← خال ← خام ← داخل ← املت ← تلخ ← نخل ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 632

گوشت ← خرگوش ← گوش ← رخت ← خشت ← کشور ← خشک ← خوک ← تشک ← تشکر ← ترکش ← شرکت ← 12

جواب استاد آمیرزا مرحله 633

نمایشگر ← ماشین ← نرمش ← منشی ← نمایش ← گرمایش ← شناگر ← نیش ← گاری ← رنگ ← 10

جواب استاد آمیرزا مرحله 634

ستاره ← درست ← بهار ← دربست ← داربست ← دسته ← بره ← سبد ← دست ← تابه ← ساده ← رتبه ← 12

جواب استاد آمیرزا مرحله 635

ضمانت ← ضامن ← مانتو ← تند ← توان ← تومان ← دما ← وانت ← دامن ← متضاد ← 10

جواب استاد آمیرزا مرحله 636

سپاه ← شاه ← شاد ← شاهد ← پاس ← پشه ← داس ← ساده ← پادشاه ← پاداش ← 10

جواب استاد آمیرزا مرحله 637

امید ← مدیر ← میدان ← دنیا ← بندر ← مربی ← درمان ← بیدار ← بیمار ← نامرد ← برد ← مرداب ← ردیاب ← 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 638

مشت ← تمشک ← تشکر ← شکم ← مشارکت ← شرکت ← مکه ← ارتش ← مهارت ← شماره ← همکار ← شهرک ← رشته ← شکار ← مراکش ← هکتار ← شهامت ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 639

جهان ← جاده ← انجیر ← هیجان ← درجه ← جریان ← رنج ← ناهید ← دایره ← آینده ← دنیا ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 640

سوریه ← روسیه ← سمور ← کوره ← کوسه ← کویر ← سیرک ← کیسه ← سرکه ← کرسی ← میوه ← موسیر ← ریسه ← مسکو ← سکه ← موسی ← 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 641

بابا ← بیان ← بنا ← بیابان ← خیابان ← ابی ← خان ← نبی ← ناب ← ابان ← 10

جواب استاد آمیرزا مرحله 642

نجار ← برج ← رنج ← برنج ← جوان ← آرنج ← جارو ← جوراب ← روبان ← جنوب ← بانو ← نجوم ← مرجان ← جانور ← واجب ← جواب ← جبران ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 643

جلبک ← کتاب ← جدال ← تاج ← دکل ← کالبد ← باک ← کاج ← کبد ← جلاد ← بدل ← جلد ← باج ← کابل ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 644

سفت ← فندک ← تند ← تنگ ← نفت ← سنگک ← سنگ ← تفنگ ← کند ← کتف ← دفن ← کفن ← نفس ← دست ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 645

جوهر ← تیغ ← غیرت ← تور ← غوره ← توجه ← هویت ← جیوه ← جیغ ← هویج ← تیره ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 646

سفال ← سفره ← سفیر ← فارس ← فارسی ← سرفه ← ریال ← سیاه ← سیاره ← سریال ← رفاه ← افسر ← سال ← فسیل ← سایه ← اسیر ← 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 647

جزیره ← جیوه ← هویج ← گوجه ← گریه ← گیوه ← جوهر ← زیره ← جگر ← زوج ← روزه ← جزوه ← وزیر ← جیره ← گیج ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 648

نمایش ← ماشین ← گرما ← منشی ← ناشی ← ناشر ← نرمش ← گاری ← نمایشگر ← نگارش ← شناگر ← گریم ← گام ← 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 649

چاه ← چاره ← چاله ← چهار ← مورچه ← آلوچه ← چرم ← چهل ← مچاله ← رمال ← 10

جواب استاد آمیرزا مرحله 650

وحی ← حوا ← وحدت ← امید ← واحد ← حیات ← متحد ← مدت ← مداح ← دیو ← مواد ← محو ← حمایت ← 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 651

بچه ← چوب ← چرب ← چرک ← کلبه ← کوچه ← کلوچه ← کوله ← برکه ← کچل ← کوره ← کولر ← لکه ← بلور ← بره ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 652

نیزه ← گلو ← زگیل ← زیلو ← زنگ ← زنگوله ← وزنه ← لنگ ← ولز ← گزینه ← گونه ← گونی ← ونیز ← گوزن ← گله ← لنز ← لوزی ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 653

سوت ← سرقت ← ترس ← توریست ← قوت ← توت ← وقت ← تقویت ← قوی ← قوری ← ورق ← ترقی ← قیر ← قوس ← تتو ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 654

پونه ← پودر ← روده ← پرده ← پرونده ← پوند ← پرنده ← پروانه ← پناه ← پهناور ← دوره ← اروند ← نرده ← رنده ← پدر ← وردنه ← اندوه ← پند ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 655

ساکت ← اسکلت ← اسکیت ← تاکسی ← کمال ← تسلیم ← ماسک ← مالک ← کلام ← لاستیک ← املت ← کلیسا ← سلامت ← کامل ← کلسیم ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 656

قاب ← قالب ← قلاب ← مقاله ← ملاقه ← بیمه ← قالی ← قبله ← میله ← قلابی ← لقمه ← قیمه ← قبیله ← بامیه ← بقالی ← قله ← قابلمه ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 657

کشو ← کیش ← کفش ← فیش ← مکه ← کشف ← شکم ← کوفه ← کوه ← کیف ← شوم ← موش ← موشک ← شکوفه ← مشک ← مشکی ← میوه ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 658

ساعد ← مسجد ← سجاد ← جادو ← دعوا ← دعا ← عمو ← عاج ← جامد ← معاد ← جسد ← جسم ← جمع ← عدس ← سواد ← وداع ← موج ← دوام ← سود ← 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 659

قوی ← قیام ← قیامت ← قوم ← مقاوم ← مقاومت ← قیمت ← مقوا ← مقوی ← یاقوت ← تقویم ← تقوا ← وقت ← موقت ← مقام ← تمام ← وام ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 660

حقه ← حلال ← هلال ← لاله ← لال ← حلوا ← حال ← قله ← قلوه ← حلق ← حلقه ← قول ← هالو ← لوح ← لوله ← لولا ← حواله ← حوله ← حوا ← 

جواب بازی استادمیرزا مرحله 661

شامی ← شاهین ← میوه ← ماشین ← شومینه ← موش ← ناشی ← منشی ← شانه ← نمایش ← همایش ← نامه ← آویشن ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 662

زنجیر ← رنج ← لجن ← نیزار ← ریال ← نجار ← آرنج ← زین ← لنج ← لنز ← انجیر ← جریان ← لیز ← آجیل ← زجر ← انجیل ← لیزر ← انزلی ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 663

ساکن ← سعی ← سکه ← عینک ← سینه ← نسیه ← کیهان ← کهن ← عکس ← سیاه ← سایه ← کاسه ← کینه ← کیسه ← اسکی ← عکاس ← سکان ← کنایه ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 664

متن ← اتم ← انتها ← اتاق ← تنها ← انتقام ← قنات ← امانت ← اهانت ← نام ← ← ماه ← نامه ← همت ← امت ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 665

درخت ← پدر ← استخر ← پسر ← سپر ← دختر ← ادرس ← رخت ← سخت ← خ دا ← ساخت ← درست ← خسارت ← دست ← آخرت ← پرداخت ← پاسخ ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 666

رایگان ← سیگار ← گاری ← رنگ ← سنگ ← ایران ← سارا ← یاس ← سرنگ ← سنگر ← انار ← سینا ← آسان ← آسیا ← نرگس ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 667

تنبیه ← بیمه ← تیم ← بهمن ← امنیت ← اهمیت ← میهن ← تنها ← نهایت ← نیمه ← تمنا ← نامه ← بامیه ← بیات ← مهتاب ← نبات ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 668

رسوب ← سرو ← صبر ← عروس ← روح ← عصب ← حرص ← سحر ← صبور ← بورس ← بوس ← صبح ← عبور ← عصر ← سرب ← حبس ← عرب ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 669

حلوا ← ساحل ← حال ← لوح ← سوله ← سایه ← سیاه ← ویلا ← حوله ← اسلحه ← سلاح ← سوال ← وسیله ← حیله ← حوا ← الویه ← هیولا ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 670

بالش ← لواش ← شال ← آقا ← بلا ← شوق ← قول ← لبو ← قبول ← بالا ← شلاق ← ← بال ← بوق ← قبل ← آشوب ← قالب ← باقلوا ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 671

رسول ← مترو ← سوار ← روستا ← لمس ← رستم ← اورست ← سرما ← مولا ← سوال ← لوستر ← تورم ← سمور ← سماور ← املت ← سلامت ← تاول ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 672

شبکه ← شهاب ← کوهان ← هواکش ← کاهو ← بشکه ← نوشابه ← کاهش ← بانو ← باهوش ← ابکش ← بانک ← کاوه ← شنبه ← شانه ← واکنش ← باشکوه ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 673

بهشت ← شربت ← مشت ← مرتب ← محبت ← حرم ← مهر ← حرمت ← بهتر ← برشته ← رشته ← شهرت ← رتبه ← حشره ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 674

چرم ← خرم ← خامه ← چاه ← چاره ← هموار ← چرخ ← ماهر ← مورچه ← خاور ← خرما ← چهار ← مخچه ← خواهر ← اخم ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 675

جهان ← جهنم ← جان ← مناسب ← جسم ← سنجاب ← اسب ← جام ← باجه ← سهام بهمن ← نامه ← اسم ← انبه ← ماسه ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 676

چاپ ← پاره ← چای ← چاله ← چاه ← پارچ ← پارچه ← پاچه ← پایه ← پیله ← لپه ← چهل ← پله ← پیاله ← پیچ ← هیچ ← ریال ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 677

لادن ← سنگ ← لگن ← نسل ← لندن ← انگل ← لنگ ← گسل ← گلدان ← سند ← گدا ← سال ← داس ← لگد ← سالن ← سنگدل ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 678

البوم ← بومی ← لوبیا ← مبل ← موبایل ← ملوان ← آبلیمو ← لیمو ← لیوان ← بانو ← بینوا ← ویلا ← بام ← وانیل ← بالن ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 679

اراک ← کاه ← کهن ← کنار ← انکار ← کرایه ← رایانه ← یارانه ← ناهار ← کره ← کیهان ← ایران ← کنایه ← کینه ← اکراین ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 680

وحی ← نوح ← حیوان ← محو ← مانتو ← حیات ← حوا ← وانت ← حمایت ← ویتنام ← تومان ← تامین ← حنا ← حامی ← اتم ← توان ← امنیت ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 681

نفت ← اتاق ← افق ← انتقاد ← قناد ← اتفاق ← قنات ← قند ← فندق ← نقد ← دقت ← دفن ← دانا ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 682

قطب ← قلاب ← قلب ← طلا ← قلم ← طلاق ← بقال ← بالش ← شمال ← شلاق ← شام ← مبل ← مطب ← باطل ← قشم ← مشق ← قالب ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 683

ورزشگاه ← ورزش ← شوهر ← گوش ← گوشه ← شوره ← رشوه ← گوارش ← روزه ← ارزو ← ارزش ← گزارش ← گراز ← زهرا ← گروه ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 684

کاخ ← شاخ ← خاک ← خودکار ← اردک ← کادو ← خوک ← خوراک ← دشوار ← شکار ← کشور ← خشک ← شورا ← وارد ← رخش ← خراش ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 685

رنج ← برنج ← ارنج ← باج ← جسد ← سراب ← نادر ← سنجاب ← سنجد ← سجاد ← ادرس ← 11

جواب بازی استادمیرزا مرحله 686

شغل ← شلغم ← غلام ← موش ← شغال ← آغوش ← شمال ← شلوغ ← آشغال ← الاغ ← مغول ← غول ← املا ← لواش ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 687

ضامن ← مریض ← رمان ← ارمان ← رمضان ← ایران ← ایمان ← رضا ← راضی ← آمار ← امضا ← 11

جواب بازی استادمیرزا مرحله 688

شکل ← لواش ← کشور ← شلوار ← شکار ← زالو ← کولر ← زال ← روکش ← شلوارک ← ارزش ← کشاورز ← لرزش ← لواشک ← زرشک ← ورزش ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 689

عرب ← عیب ← خبر ← خیاط ← خیار ← بطری ← بخار ← رطب ← خراب ← عابر ← عطر ← خطر ← خطا ← بخاری ← عطاری ← عطار ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 690

ناقوس ← قوس ← سونا ← اقیانوس ← قوی ← سقا ← سوق ← سویا ← آسیا ← اسان ← ایوان ← سینا ← یونس ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 691

هاشور ← شهر ← شورا ← گوشه ← گوهر ← گاو ← گوشواره ← گوش ← رشوه ← گوارش ← شور ← شوهر ← شاهرگ ← هوش ← گره ← گروه ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 692

خرس ← سرمه ← خروس ← میخ ← خیمه ← مریخ ← سمور ← موسیر ← میوه ← خسرو ← سوریه ← روسیه ← موسی ← خمیر ← مسیر ← مسخره ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 693

دقت ← وفات ← صفا ← صداقت ← قصد ← صاف ← وقت ← افق ← فوت ← صدا ← وفا ← صادق ← توقف ← تصادف ← تقوا ← قوت ← صدف ← توافق ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 694

سرما ← سمور ← سماور ← سمنو ← سارا ← ارام ← ارمان ← انار ← اسان ← آسمان ← سروان ← ناموس ← مونس ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 695

چاق ← قالی ← قالیچه ← قیچی ← چاه ← چاله ← چال ← یال ← چهل ← قله ← لایق ← هیچ ← چای ← اهلی ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 696

سرما ← سرمه ← سرخ ← خرس ← مناره ← خرما ← نسخه ← همسر ← سخن ← مسخره ← خانه ← خامه ← خانم ← نمره ← رسانه ← نامه ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 697

داغ ← دروغ ← غار ← دماغ ← مولا ← غول ← مدال ← اول ← وارد ← لاغر ← مرغ ← لودر ← دوام ← غلام ← دوغ ← دلار ← دلاور ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 698

خیال ← خال ← خوک ← خوب ← خاک ← خالی ← کیلو ← کاخ ← وکیل ← کوبا ← باکو ← کابل ← ویلا ← لوبیا ← خواب ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 699

واجب ← جادو ← جواب ← جارو ← جوراب ← اجر ← برج ← جامد ← مرداب ← مرد ← جواد ← مجرد ← مواد ← مربا ← موج ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 700

عرفان ← فرزند ← ارزن ← عزا ← نادر ← درز ← دفاع ← رعد ← فردا ← دفن ← دعا ← زرد ← زعفران ← دراز ← عارف ← فدا ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 701

چرم ← چاپ ← پارچ ← پارچه ← چاله ← پرچم ← لامپ ← پله ← لپه ← 9

جواب بازی استادمیرزا مرحله 702

قرنطینه ← نقطه ← ریه ← قهر ← نقره ← قرینه ← قطر ← قرن ← قرنیه ← قیر ← قطره ← 11

جواب بازی استادمیرزا مرحله 703

روزنه ← روزه ← بهروز ← روبان ← روباه ← بازو ← بانو ← زبان ← برنز ← زنبور ← ← راهزن ← 11

جواب بازی استادمیرزا مرحله 704

اقتصاد ← اقا ← صداقت ← صدا ← اتاق ← اصالت ← قصد ← صادق ← قاتل ← دقت ← 10

جواب بازی استادمیرزا مرحله 705

میزان ← زمین ← امنیت ← ویتنام ← زیتون ← موز ← ونیز ← موازی ← زانو ← تمیز ← مایونز ← آزمون ← 12

جواب بازی استادمیرزا مرحله 706

خالص ← قصاب ← خالق ← نقاب ← نخل ← نصب ← اصل ← بالن ← خلبان ← ناقص ← خلاق ← خاص ← 12

جواب بازی استادمیرزا مرحله 707

خوشه ← خاله ← حوله ← لوح ← خواهش ← حلوا ← خوشحال ← شاخ ← شاخه ← لواش ← 10

جواب بازی استادمیرزا مرحله 708

بنگاه ← باران ← انبار ← آبرنگ ← گربه ← ناهار ← آهنربا ← انبر ← آهنگر ← برگه ← ارابه ← 11

جواب بازی استادمیرزا مرحله 709

زیپ ← پونز ← تپه ← نیزه ← وزنه ← توهین ← پوزه ← پوتین ← زیتون ← پینه ← پونه ← هویت ← 12

جواب بازی استادمیرزا مرحله 710

تمساح ← مساحت ← محبت ← مسیح ← حساب ← حمایت ← حیات ← حبس ← تبسم ← بیست ← ایست ← آسیب ← تسبیح ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 711

آینه ← آینده ← ناهید ← هادی ← دین ← هند ← دهان ← دنبا ← آدینه ← هیجان ← جنین ← جهان ← جاده ← دانه ← جهاد ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 712

رشت ← دشت ← دوست ← دوش ← سود ← فروش ← سفت ← فرش ← شرف ← شور ← دفتر ← فرود ← شوت ← سوت ← دستور ← سرود ← سفر ← شتر ← دستفروش ← درشت ← درست ← سروش ← رشد ← 23

جواب بازی استادمیرزا مرحله 713

فارس ← فکر ← افسر ← سفر ← کویر ← کرفس ← کرسی ← ربسک ← واکس ← رویا ← سویا ← سفیر ← کرواسی ← اسکی ← سکو ← سیرک ← یوسف ← ساری ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 714

کتاب ← عرب ← مبارک ← مرکب ← مربع ← مربا ← عبرت ← مکعب ← تمبر ← برکت ← معتبر ← عمارت ← اکبر ← عمر ← تبر ← معبر ← مرتع ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 715

ایلام ← ادم ← دیپلم ← دما ← دام ← امل ← میلاد ← مدال ← پیام ← لامپ ← امید ← یلدا ← آیا ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 716

وزن ← نیاز ← زانو ← لیوان ← وانیل ← لوزی ← ویزا ← ویلا ← وانت ← زالو ← تیز ← انزلی ← لنز ← زیتون ← تونل ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 717

شاهین ← آینه ← شماره ← میهن ← نمره ← نامه ← اهریمن ← نمایش ← ماشه ← ماشین ← شهرام ← نیما ← امیر ← امین ← ناشر ← ماهی ← نشریه ← مهران ← ریشه ← رامین ← شانه ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 718

منطق ← طعنه ← عمق ← عمان ← مقنعه ← مانع ← قطعه ← طمع ← مقطع ← طعم ← قطع ← قانع ← منطقه ← معنا ← عمه ← نقطه ← طعمه ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 719

ریگ ← سنگ ← سنگر ← گریه ← گرز ← زهر ← گیره ← سرنگ ← گزنه ← زنگ ← گزینه ← گرسنه ← زیره ← سنگریزه ← رنگ ← زرنگ ← نسیه ← سرهنگ ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 720

آموزش ← آمرزش ← ورزش ← امروز ← شور ← شورا ← مشاور ← واشر ← شرور ← مزار ← رزم ← موز ← موش ← شرم ← ارزش ← رمز ← مرور ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 721

صبر ← کمان ← رکاب ← مرکب ← مبارک ← مصر ← اکبر ← مربا ← بانک ← نمک ← کرمان ← نصب ← ناصر ← کمر ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 722

شادروان ← شورا ← شاد ← روان ← دوران ← انار ← دانش ← انشا ← وارد ← دوش ← دشوار ← شناور ← روشن ← ارشد ← ارشاد ← نوار ← اوار ← آشنا ← اروند ← ناشر ← نور ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 723

جوان ← جواهر ← جهاد ← جهان ← جواد ← جادو ← جوهر ← جانور ← اروند ← نجار ← درجه ← دهان ← جارو ← وجدان ← جاده ← هند ← هنر ← اندوه ← آهو ← وردنه ← نوار ← هنرجو ← 22

جواب بازی استادمیرزا مرحله 724

رکابی ← مرکب ← مبارک ← آمار ← اکرم ← اکبر ← کمر ← بیمار ← کرم ← اراک ← رکاب ← امیر ← بیکار ← مربا ← باک ← مربی ← باریک ← ارام ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 725

سالم ← سلام ← اسان ← اسلام ← الماس ← آسیا ← نیما ← آلمان ← نسل ← میانسال ← سلیمان ← سیم ← سیمان ← ایمان ← امین ← اسمان ← نسیم ← سالن ← سینما ← سیما ← ایلام ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 726

زمان ← زمانه ← ماده ← زنده ← وزنه ← دامن ← دامنه ← نوزاد ← اندوه ← همدان ← موزه ← آزمون ← مواد ← زانو ← مانده ← نامزد ← نماد ← نادم ← مهناز ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 727

رمال ← کمال ← کامل ← مامور ← لاک ← کمر ← ولرم ← مالک ← ورم ← ملک ← مرام ← امل ← مارمولک ← مکار ← کولر ← کلم ← ملاک ← کلام ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 728

جام ← جراح ← حراج ← حرام ← حرمت ← حجم ← تاجر ← رحم ← رحمت ← راحت ← محتاج ← حجت ← حرم ← تاج ← حرارت ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 729

ستاد ← دست ← درس ← ادرس ← آستر ← راست ← درست ← نان ← تاس ← تند ← ترس ← نسترن ← دسر ← دارت ← سرد ← نادر ← آنتن ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 730

شاد ← شادی ← شیاد ← میدان ← دامن ← امید ← منشی ← انشا ← آشنا ← ماشین ← نمایش ← اندام ← نماد ← نادم ← دشنام ← ایمان ← دانش ← دشمن ← شایان ← نیما ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 731

مادر ← مینا ← نماز ← دینار ← نیزار ← زمرد ← مدیر ← رمان ← زمان ← میدان ← درمان ← زمین ← میرزا ← امید ← یزد ← امیر ← نامزد ← یزدان ← رامین ← اردن ← 20

با تشکر فراوان از آقا ماهان جاسمی 10 ساله از ایلام (سال 1402) که تمام جواب های مراحل 1 الی 732 بازی استادامیرزا رو در طول تابستان سال 1402 به کمک خانواده حل کرده و برای سایت فاوینو ارسال کردند. (مرسی عسل من)

جواب استادآمیرزا مرحله 732 استاد میرزا

نسیم ← سالم ← سلیمان ← سیما ← امسال ← سینما ← سیمان ← یاسمن ← ایلام ← اسلام ← آسان ← آلمان ← سلام ← سلمان ← آسیا ← الماس ← آسمان ←

جواب استادآمیرزا مرحله 733 استادمیرزا

نقطه ← یقه ← تیر ← قیر ← قرنیه ← تیره ← رهن ← قطره ← قهر ← هنر ← قرینه ← ترقه ← نقره ← قطر ← قرن ← ریه ← ترقی ← ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 734 استادمیرزا

کویر ← سریع ← سکو ← عید ← کروی ← سعید ← کود ← عروسک ← رکود ← سیرک ← عدسی ← رسید ← کرسی ← سرود رکوع ← وسیع ← عکس ← عروس ← دیو ← سعی…

جواب استاد آمیرزا مرحله 735 استاد میرزا

فهم ← شخم ← خاله ← خامه ← خلاف ← شفا ← شمال ← شاخ ← شاخه ← خال ← لاشه ← خفاش ← خشم ← ماه ← شاه ← ملخ ← مخالف ← خفه… ←

جواب استادآمیرزا مرحله 736 استادمیرزا

راکت ← نیرو ← تانک ← رویا ← کتانی ← تکاور کویر ← کارتون ← نوک ← کتان ← وانت ← کارون ← کتیرا ← کتری ← ویران ← تنور ← کویت ← کارتن…

جواب استادآمیرزا مرحله 737

دکتر ← مدارک ← خدمتکار ← راکت ← مختار ← مدت ← دختر ← خام ← خدا ← مختار ← خرما ← اردک ← ← خدمت ← کاخ ← درخت ← مادر ← مرد ← کارت ← مدرک ← دارت…

جواب استادآمیرزا مرحله 738

درهم ← داغ ← مرغ ← مادر ← مهر ← خرما ← خامه ← خار ← مراد ← ماهر ← ماده ← هرم ← خرم ← خدا ← خام ← دماغ ← خادم ← خمره ← اهرم ← غار

جواب استادآمیرزا مرحله 739

نبرد ← دارت ← بندر ← دربست ← دست ← داربست ← آدرس ← دربان ← سرب ← درس ← ربات ← درست ← راست ← بدن ← انبردست ← نبات ← سراب ← سنت ← دبستان…

جواب استاد آمیرزا مرحله 740

پست ← پلاک ← پلک ← کلاس ← پلاستیک ← لاستیک ← پلیس ← پاکت ← کلت ← ساکت ← تاکسی ← اسکلت ← اسکی ← کاست ← کلیسا ← پاستیل ← اسکیت… ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 741

هلند ← بدل ← برنده ← بندر ← بلند ← نرده ← رنده ← دهلی ← بدهی ← دریل ← دلیر ← نهیب ← دبیر ← نبرد ← دنبه ← برده ← بدن ← بند ← دلبر

جواب استادآمیرزا مرحله 742

تقوا ← نوا ← ذوق ← توان ← دقت ← اتو ← قنوت ← توت ← وانت ← قنات ← قوا ← ذات ← ناو…

جواب استادآمیرزا مرحله 743

ایزد ← زاهد ← ساده ← سیزده ← فساد ← سایه ← سفید ← فاسد ← اسید ← ساز ← هدف ← سایز ← سازه ← ایدز ← یازده ← یزد ← ←

جواب استادآمیرزا مرحله 744

وفا ← نانوا ← نور ← نوار ← نان ← فنر ← آوار ← روان ← فوران ← فراوان ← انار ← وان ← نفر…

جواب استادآمیرزا مرحله 745

شفا ← شایان ← غنی ← ناشی ← فنی ← افشین ← آشنا ← شنا ← فانی ← اشیا ← افشا ← نیش ← افغان… ←

جواب استادآمیرزا مرحله 746 استادمیرزا

جلیل ← عالی ← لیلا ← لال ← جعل ← جلال ← آجیل ← اجل ← علاج ← جلا ← یال ← علی ← اعلا ← ایل ← ←

جواب استادآمیرزا مرحله 747

موش ← واجب ← موج ← آلو ← جواب ← بالش ← شال ← اول ← جوش ← آشوب ← جالب ← لواش ← آلبوم ← شمال ← شوم…

جواب استادآمیرزا مرحله 748

نیرو ← جین ← مجری ← ورم ← مریخ ← مخرج ← جیر ← خرج ← نرخ ← خرمن ← جرم ← خنجر ← یمن ← خون ← خروج ← خمیر ← نجومی ← نیمرو…

جواب استادآمیرزا مرحله 749

ساک ← اسکاج ← واکس ← ساواک ← سکان ← ساکن ← کوچ ← نوک ← کوسن ← ونک ← سکو ← واکسن ← سونا ← آسان…

جواب استادآمیرزا مرحله 750

شریک ← ریش ← شریف ← اردک ← کارد ← ردیف ← کافر ← فریاد ← کفاش ← فرش ← کیش ← کفش ← کیف ← فردا ← شکاف ← کادر ← شکار ← فکر ← فشار ← اشک ← ← 20کلمه

جواب استاد آمیرزا مرحله 751

شاگرد ← گرد ← شاه ← ارده ← گردش ← گره ← دره ← شاهد ← گشاد ← گدا ← شاهرگ ← شهر ← رشد ← شاد ← ارگ ← هشدار…16

جواب استاد آمیرزا مرحله 752

خنجر ← ترن ← دوخت ← درخت ← دختر ← ترد ← تور ← تنور ← تند ← درو ← نود ← نخود ← خرج ← خروج ← نرخ ← رنج ← خون ← رخت ← جردن ← تندرو ← ← 20

جواب استادآمیرزا مرحله 753

غارجغرافیا ← آجر ← جیغ ← غفار ← جاری ← رایج ← اجرا ← ایرج ← آریا ← ← 10

جواب استادآمیرزا مرحله 754

کولر ← کلر ← الک ← پول ← پلک ← پلاک ← پلو ← پارک ← پارو ← ولرم ← کما ← مالک ← پوک ← پولک ← مکار ← لاک ← کلم ← کلام ← آمپول ← لامپ ← ←

جواب استادآمیرزا مرحله 755

گران ← گاری ← رویا ← روایت ← گیتار ← تور ← توان ← نیرو ← گاو ← تنگ ← انگور ← تایر ← تیر ← یاور ← گونی ← ویران ← واگن ← گریان ← تینر ← ←

جواب استادآمیرزا مرحله 756

جوان ← سوال ← سال ← سیل ← نسل ← سیلو ← سالن ← جان ← یاس ← لوس ← وانیل ← انجیل ← آجیل ← ویلایونس ← سویا ← یاسوج ← لجن ← لیوان ←  18

جواب استادآمیرزا مرحله 757

مدل ← دوم ← دلفین ← دیلم ← دیو ← ملی ← فیلم ← فومن ← لیمو ← نمد ← مفید ← منفی ← مدیون…13

جواب استادآمیرزا مرحله 758

شانه ← آهنگ ← انبه ← بانگ ← شبانه ← نگاه ← بنگاه ← گناه ← گشنه ← حنا ← بنا ← شهاب ← شنبه ← نبش…14

جواب استاد آمیرزا مرحله 759

قطب ← قطر ← بیت ← بطری ← تیر ← تبر ← برق ← ترب ← ترقی ← رقیب ← قیر ← ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 760

بریان ← گاری ← نیک ← انبر ← گران ← برگ ← رکاب ← بینا ← باریک ← آبرنگ ← آبگیر ← بیکار ← کنگر…13

جواب استاد آمیرزا مرحله 761

نوبر ← روز ← زینب ← زنبور ← نوکر ← بیرون ← نوک ← وزن ← وزیر ← بور ← بکر ← برنز ← ونیز ← کنیز ← زیرک ← کویر ← زیور ← زرین ← زین ← ← 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 762

دریل ← رتیل ← ردیف ← لیتر ← فیلتر ← فتیر ← فلات ← دفتر ← دلیر ← دلار دلتا ← دیار ← فال ← ریال ← یلدا ← فریاد ← ایل ← دریافت ← ایفل ← افت 20

جواب استادآمیرزا مرحله 763 استادمیرزا

قلم ← مرز ← گرز ← گرم ← زگیل ← قرمز ← رمز ← گریم ← قیر ← لیز ← ملی ← لرز ← رزق ← میل ← ریمل ← گلیم ← قمری ← رزم ← رقم ← مرگ

جواب استاد آمیرزا مرحله 764

صراف ← فصل ← قفل ← فال ← شرف ← شرق ← صفر ← شلاق ← رقص ← قرص ← افق ← صفا ← فقر ← اصل ← صاف ← شال 16

جواب استادآمیرزا مرحله 765

شوید ← دوش ← شاخ ← شیون ← خوش ← شنوا ← خدا ← دانش ← خشن ← شوخ ← دیوان ← خشنود ← شادی ← شیاد ← شیخ ← اویشن 16

جواب استادآمیرزا مرحله 766

مجری ← حامی ← حرام ← حراج ← حاجی ← جاری ← ارج ← رحم ← حجم ← جراح ← رایج ← حیا ← رام ← حریم ← جرم 16

جواب استادآمیرزا مرحله 767

قلیان ← قندان ← قنادی ← لایق ← نقد ← یلدا ← نقی ← نان ← قند ← قالی ← لادن ← دین ← لندن ← دنیا ← نقل ← یاد 16

جواب استادآمیرزا مرحله 768

شناور ← گوشت ← گوارش ← انگشت ← گران ← شوت ← روشن ← واگن ← انگور ← گاو ← شورا ← انگشتر ← ارتش ← تنور ← گوش ← نگار ← تنگ ← تراش

جواب استادآمیرزا مرحله 769

دست ← داس ← دنیا ← آسیا ← استان ← آستین ← یاد ← اسید ← تاس ← دیس ← تند ← داستان ← تندیس ← تنیس ← سنت ← استاد ← ایست

جواب استاد آمیرزا مرحله 770

کره ← نشریه ← شریک ← نیرو ← شوک ← شهرک ← کینه ← کویر ← نیشکر ← کوره ← کشو ← شکوه ← کشور ← کوه ← روشن

جواب استاد آمیرزا مرحله 771

متر ← محترم ← راحت ← راز ← قرمز ← ماتم ← محرم ← حمام ← تمام ← رمز ← حرم ← مرمت ← رحمت ← مزاحم ← حرام ← مرام ← حرمت ← رزم ← تراز ← ممتاز

جواب استادآمیرزا مرحله 772

فنجان ← نفیس ← فسنجان ← جنین ← یاس ← جنس ← سینا ← نفس ← نجف ← اسفنج ← نان ← ناجی ← نفس ← جان ← نجس

جواب استادآمیرزا مرحله 773

مدینه ← آدینه ← آینده ← مهدی ← ناهید ← نماینده ← مانده ← دامنه ← ماهی ← آینه ← همدان ← دامن ← دنیا ← ماده ← میهن ← میدان ←

جواب استادآمیرزا مرحله 774

سیاه ← تقسیم ← اهمیت ← قیمت ← مقایسه ← قیمه ← قسمت ← قسم ← سماق ← سایه ← ساقه ← سهیم ← قیام ← قیامت ← مقیاس ← سمیه ← تسمه ← تماس ← ماهی

جواب استاد آمیرزا مرحله 775

گارد

جواب استاد آمیرزا مرحله 776

ویران ← نیمرو ← اهرم ← امیر ← مهران ← میوه ← ماهر ← همایون ← نیرو ← موریانه ← نامه ← نمره ← اهریمن ← ارومیه ← نیمه

جواب استادآمیرزا مرحله 777

زیل ← زبر ← رنج ← برج ← زینب ← برنج ← برنز ← زنبیل ← لیزر ← نجیب ← زنجبیل ← زنجیر ← زجر ← لبریز ← برزیل ← لجن

جواب استاد آمیرزا مرحله 778

فریاد ← جارو ← جواد ← جادو ← فرود ← دیوار ← فردا ← رویا ← اردو ← اوج ← ردیف ← فرد ← وفا ← فوری ← ایرج ← جاوید

جواب استادآمیرزا مرحله 779

اسب ← ساکت ← لباس ← کسالت ← تاک ← کاسب ← کتاب ← سبک ← بابل ← کابل ← تاس ← کلاس ← بسکتبال ← بابک ← کباب ← اسکلت

جواب استاد آمیرزا مرحله 780

تاجر ← جریان ← ارزن ← تینر ← انجیر ← آرنج ← تراز ← زیارت ← زجر ← رنج ← زنجیر ← تاج ← نجار ← جنایت ← نجات ← نیزار ← زیان ← تیز

جواب استادآمیرزا مرحله 781

مسکو ← ستون ← سکونت ← کویت ← کوسن ← سکوت ← مونس ← نیمکت ← مسکونی ← مسکین ← مسکن ← سمند ← تسکین ← موکت ← تنیس ← سکو ← کمین ← نسیم

جواب استاد آمیرزا مرحله782

راحله ← حلوا ← حامله ← هموار ← محاوره ← حامل ← محله ← لوح ← محال ← روال ← حمله ← حرام ← حوله ← مرحله ← ولرم ← محور ← حومه ← حمل ← هالو

جواب استاد آمیرزا مرحله 783

هواکش ← کشو ← شکمو ← میوه ← شاکی ← شاهی ← شیوه ← کاش ← یواش ← ماشه ← شکوه ← کاهش ← همایش ← هاشم ← مشکی ← موشک ← شوکه ← کاشی

جواب استادآمیرزا مرحله 784

خواندن ← زانو ← دوان ← خندان ← دوزخ ← نوزاد ← نوا ← زندان ← زدن ← ناخن ← نخود ← خزان ← آخوند

جواب استاد آمیرزا مرحله 785

تعاون ← لعنت ← دعوت ← دعا ← دعوا ← عدالت ← تولد ← تعادل ← تاول ← عادت ← عادل ← وداع ← دولت ← دوات ← ولادت

جواب استادآمیرزا مرحله 786

پسماند ← مسند ← داس ← پند ← اسپند ← سلمان ← لمس ← سمند ← پسند ← سالمند ← سالن ← پماد ← پنس ← لامپ ← نادم ← پاس

جواب استادآمیرزا مرحله 787

اجابت ← آسیاب ← آبجی ← بتا ← بیست ← پست ← آسیا ← ایست ← آسیب ← بسیج ← جیب ← تیبا ← اسب ← بیتا

جواب استادآمیرزا مرحله 788

ماهیت ← مهتاب ← بامیه ← مته ← اهمیت ← تباه ← مات ← بیمه ← مهتابی ← صبا ← مصیبت ← مهیا ← ابهت ← مهیب

جواب استادآمیرزا مرحله 789

خنک ← نعل ← بالن ← خلبان ← کلان ← عناب ← بلخ ← کاخ ← نخل ← نخاع ← بالکن ← خال ← لعاب ← عبا

جواب استاد آمیرزا مرحله 790

کتبی ← تلکابین ← تنبک ← کابینت ← کابین ← کیان ← نبات ← لتیان ← کتاب ← نیابت ← تنبل ← لکنت ← کلان ← بیان

جواب استادآمیرزا مرحله 791

قلع ← علنی ← سعی ← عین ← لعنت ← تعلق ← نستعلیق ← نیست ← نیت ← عقل ← علی ← تعلیق ← لیست ← نقلی ← علیت ← تلقین ← تلقی

جواب استادآمیرزا مرحله 792

دریافت ← فدا ← فرد ← دفتر ← دایی ← فتیر ← یافت ← درایت ← فریاد ← فرید ← فرات

جواب استادآمیرزا مرحله 793

مکان ← نمک ← سمنان ← نان ← ساکن ← اسم ← امن ← مسکن ← مسن ← مانکن ← ماسک ← سکانس ← کمان ← نمناک

جواب استاد آمیرزا مرحله 794

گیرنده

جواب استادآمیرزا مرحله 795

آلاله ← ابله ← بال ← هلال ← وبال ← بلال ← هالو ← بلوا ← لوله ← هلو ← لاله ← وبا ← آلبالو ← لبو

جواب استاد آمیرزا مرحله 796

سایپا ← تیپ ← اشیا ← آسایش ← پیست ← تپش ← پشتی ← پیت ← شست ← پشت ← آسیا ← ستایش ← آشتی ← پست

جواب استادآمیرزا مرحله 797

تناورتوران ← توان ← ولت ← تونل ← تاول ← آتل ← ذرت ← لذت ← ذلت ← اول ← ذات ← آذر ← روال ← لوت ← روان ← نوا

جواب استادآمیرزا مرحله 798

بخار ← اتاق ← بخارا ← آقا ← باخت ← رقابت ← ربات ← براق ← رقبت ← خراب ← آخرت ← بخت ← خبر ← اتراق ← قاب ← رخت

جواب استادآمیرزا مرحله 799

حلب ← کلاغ ← ابلاغ ← بالغ ← غالب ← کابل ← آغل ← بغل ← کال ← لاک ← الاغ ← باغ ← اغلب ← کالا ← الک

جواب استاد آمیرزا مرحله 800

یبس ← نسل ← بلیط ← طبس ← طلب ← نسیب ← سیب ← سبب ← سنبل ← طبیب ← طبل ← سبیل ← سطل

جواب استاد آمیرزا مرحله 801

هوتن ← تنور ← نوه ← هرتز ← زهر ← روزه ← ورز ← تهوع ← تنوع ← نعره ← نهر ← زره ← وزنه ← عزت

جواب استاد آمیرزا مرحله 802

اونس ← سکه ← کوسه ← ساوه ← تکانه ← تکان ← واکس ← سهو ← نکته ← کهن ← کوهستان ← اسوه ← ستوه ← کوتاه ← سوهان ← سکته ← سنوات ← تونس ← کاسه ← کوهان

جواب استاد آمیرزا مرحله 803

نهال ← جهل ← عجله ← ناعلاج ← نعل ← علاج ← ناله ← جهان ← لجن ← لنج ← لانه ← عاج ← اعلان ← جعل ← اجل

جواب استادآمیرزا مرحله 804

زایش ← آمرزش ← شیراز ← ریزش ← شامی ← شمار ← شیمی ← میرزا ← مزار ← رزمی ← شیری ← رزمایش ← رازی ← ارزش

جواب استادآمیرزا مرحله 805

زینب ← نبی ← زنبیل ← دنج ← زبل ← زنجبیل ← جدی ← بدلی ← نزد ← بزدل ← نجیب ← بنجل ← جیب ← بلند ← بلندی

جواب استادآمیرزا مرحله 806

کپور ← کوره ← پوک ← لپه ← هرکول ← پله ← پوره ← طول ← پلو ← پهلو ← کوپه ← کلر ← کولر ← پولک ← کلهر ← دکه

جواب استادآمیرزا مرحله 807

رابط ← طلاق ← قطار ← قطب ← بقال ← قطاب ← اصطبل ← صبا ← باطل ← بقراط ← صراط ← قلاب ← طلاب ← صابر ← رقاص ← طلب ← براق ← رباط ← اصل ← قصاب ← طبل

جواب استادآمیرزا مرحله 808

تنیس ← استکان ← یکسان ← استان ← آسیا ← تاکسی ← تانک ← ساتن ← تاس ← کتان ← سینک ← سنت ← کاینات ← تسکین ← آستین ← اسکیت ← ساکت ← آسان ← ایست

جواب استاد آمیرزا مرحله 809

فلق ← تلفن ← تنبل ← قبض ← نفت ← قفل ← قلب ← لنت ← نبض ← نقل ← تلف ← لقب ← قتل ← تقلب

جواب استاد آمیرزا مرحله 810

تکلم ← ولع ← معمول ← معلم ← مملکت ← ولت ← موکت ← کلم ← مکمل ← مملو ← علوم ← عموم ← موم ← ملکوت ← معلوم ← موکل ← توکل

جواب استادآمیرزا مرحله 811استادمیرزا

حسین ← نفس ← فنس ← سینا ← سایه ← سیاه ← نحیف ← آینه ← نفیس ← سینه ← سانحه ← سفینه ← فانی ← نحس ← سینه ← حسن ← ناحیه 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 812

اردن ← اسکندر ← دکان ← رکن ← کندر ← اردک ← کدر ← ساس ← اندک ← راکن ← نادر ← کنار ← کساد ← کسر

جواب استاد آمیرزا مرحله 813

قهر ← جهل ← جیر ← لیره ← هجری ← جلیقه ← جرثقیل ← جیره ← لثه ← قجری ← جرقه ← قله ← ریه

جواب استاد آمیرزا مرحله 814

طلاوت ← طلا ← لتیان ← اولین ← لیوان ← توالی ← ایل ← نیت ← لوت ← طولانی ← الویت ← طول ← ولایت ← وطن

جواب استاد آمیرزا مرحله 815

تبار ← رضا ← ضرب ← ناب ← تبت ← تبر ← تنب ← ربا ← تربت ← ربات ← نبات ← ضربان ← ترب ← نبض

جواب استادآمیرزا مرحله 816

هاون ← ایده ← اندوه ← واهی ← دانه ← نهاد ← آینده ← هادی ← آینه

جواب استاد آمیرزا مرحله 817

شریان ← بانو ← روبان ← برش ← اویشن ← باور ← نبش ← راوی ← بوران ← نیشابور ← بینش ← بشیر ← بیان ← بران ← ویران ← روانی ← آشوب ← شورا ← بینوا ← بیرون

جواب استاد آمیرزا مرحله 818

جان ← جاری ← نجاری ← کنج ← نجار ← نارنج ← جریان ← جنین ← نان ← نارنجی ← ناجی ← انجیر ← نارنجک ← جیر ← رایج

جواب استاد آمیرزا مرحله 819

بانه ← گونه ← گروهبان ← باور ← گروهان ← گناوه ← نارو ← نوه ← روباه ← گران ← آبرنگ ← گواه ← انگور ← گربه ← نوبر ← انبوه ← برهان ← هارون ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 820

نارگیل ← نیل ← لنگر ← نگار ← گران ← گالن ← ریا ← انگل ← حنا ← حیران ← لگن ← لحن ← گیلان ← ریحان 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 821

متکا ← کمک ← تخم ← کوک ← ختم ← خوک ← کاخ ← ماکت ← خام ← خاک ← خاتم ← موکت ← کتک ← اخم ← سوکت

جواب استاد آمیرزا مرحله 822

چلو ← کپسول ← تلسکوپ ← کسل ← توپ ← پوچ ← پوست ← لچک ← سوپ ← تپل ← توس ← پلوس ← پتک ← پتو ← کچل ← توسل ← کوچ ← سکوت

جواب استاد آمیرزا مرحله 823

چرک ← قهار ← هار ← چاق ← کره ← آهک ← طاقچه ← قطره ← چکه ← قاره ← چهار ← قارچ ← چاره ← کاه

جواب استاد آمیرزا مرحله 824

سوت ← اورست ← سرود ← دستور ← استر ← ستاد ← دود ← سوار ← داور ← دست ← ترسو ← راسو ← دوردست ← سواد ← درود ← روستا ← اردو ← دوست ← دوات ← تردد ← درست

جواب استادآمیرزا مرحله 825

فیبر ← اریب ← رجب ← رایج ← باج ← فلج ← فجر ← آبی ← برج ← آجر ← جیب ← فریب ← اجل ← جالب ← ایرج ← برف

جواب استاد آمیرزا مرحله 826

ساقی ← سقراط ← قاری ← قید ← دریا ← قسط ← ادرس ← قدیر ← قطر ← قدس ← ساق ← اسید ← قطار ← سارق ← قیر ← قدر ← آرد ← دیس ← دیار ← داس

جواب استادآمیرزا مرحله 827

اصلان ← وصال ← الگو ← الان ← اصلا ← آوا ← لگن ← گالن ← النگو ← آنگولا ← اصولا ← اصول ← وصل ← اصل

جواب استاد آمیرزا مرحله 828

قرعه ← یقه ← شهرک ← شرع ← شهر ← قشر ← عرق ← عرشه ← شیره ← شیعه ← ریشه ← عشق ← شریک ← شرک ← شعر ← قهر

جواب استاد آمیرزا مرحله 829

فسیل ← فارسی ← سیگار ← سفر ← گالری ← فالگیر ← ایل ← گسل ← افسر ← گسل ← فارس ← گیس ← سفال ← ریال ← سفیر ← گیلاس ← ایفل ← یاسر ← سیار ← سفالگری ← اسیر

جواب استاد آمیرزا مرحله 830

قوت ← قیف ← قوی ← توقف ← افقی ← یاقوت ← تافی ← تفاوت ← فتوا ← توافق ← توقیف ← وفات ← تقوا ← توفیق ← تقویت ← فوت

جواب استاد آمیرزا مرحله 831

نواب ← زیان ← زین ← جنوب ← جواب ← ایوب ← زینب ← وبا ← جواز ← بانو ← نجوا ← آویز ← زیان ← زانو ← جوان ← بینوا ← بازو ← بازجو ← نجیب ← جیب ← جنب

جواب استاد آمیرزا مرحله 832

پشه ← رشوه ← پرورش ← پرشور ← غرور ← غرش ← شوره ← پوره ← غوره ← پررو ← پرش ← پوشه ← شرور

جواب استاد آمیرزا مرحله 833

گردن ← پدر ← سنگر ← پرسیدن ← سنگ ← پرند ← پیر ← درس ← سید ← سرد ← بند ← پسر ← دیگ ← سپر ← سرنگ ← سند ← پیگرد ← پنیر

جواب استادآمیرزا مرحله 834

سرخک ← کاخ ← ساک ← آسان ← سرخ ← رسانا ← خان ← خنک ← ساکن ← نرخ ← اراک ← خاک ← خراسان ← سخن ← کسر ← خرس ← انار

جواب استادآمیرزا مرحله 835

سلب ← لباس ← کلیسا ← پست ← بیست ← سبک ← لیست ← کلاس ← کتاب ← کابل ← بکسل ← کسالت ← سیلاب ← ساکت ← کسب ← استیل ← آسیب ← کاسب ← کتبی ← بلیت

جواب استادآمیرزا مرحله 836

جرعه ← جمعه ← عمر ← جهرم ← عجم ← عمه ← ظهر ← مهره ← عجر ← مرجع ← عمره ← مظهر

جواب استاد آمیرزا مرحله 837

آیفون ← نیوتن ← فتوا ← فنی ← یونان ← یافت ← وفات ← فانی ← آنتن ← توان ← توفان ← نفت ← نینوا ← یافتن

جواب استاد آمیرزا مرحله 838

ارتش ← قشر ← کشتار ← هشت ← کاشت ← ترشک ← قاره ← کاهش ← شرکت ← ترقه ← تشکر ← ترک ← کته ← شراکت ← ترکش ← شهرت ← هکتار ← تشک ← شهرک ← تراشه ← تراش

جواب استاد آمیرزا مرحله 839

تیوپ ← یشم ← پشم ← پشت ← تپش ← مشت ← سوم ← پیست ← موسی ← سیم ← پیوست ← پیش ← شست ← پوست ← میش

جواب استادآمیرزا مرحله 840

اعلام ← لعنت ← تعامل ← معنا ← امان ← امانت ← علت ← معنا ← عامل ← منع ← انعام ← عمل ← عالم ← علامت ← فعل ← عمان ← تامل ← نعمت

جواب استادآمیرزا مرحله 841

گلو ← اول ← سوال ← سواد ← گسل ← گودال ← دیالوگ ← ویلا ← گیسو ← الگو ← لوس ← آلودگی ← سوگلی ← گیلاس ← یلدا

جواب استادآمیرزا مرحله 842

نقاهت ← مهران ← قرمه ← تنها ← رهنما ← قهرمان ← قمار ← همتا ← تهران ← قاره ← مناره ← ترانه ← مهار ← تقارن ← نقره ← نهار 16

جواب استادآمیرزا مرحله 843

تمام کلمات مرحله 842

جواب استادآمیرزا مرحله 844

نگرش ← گریان ← شریان ← نگارش ← گرایش ← گرانش ← گیرا ← نیایش ← گران ← شیری ← شیرین ← ناشی ← شناگر ← گاری 14

جواب استادآمیرزا مرحله 845

دوان ← لگد ← گلدان ← الوند ← واگن ← گالن ← والد ← النگو ← الگو ← انگل ← دودل ← اول ← گودال ← لگن 14

جواب استادآمیرزا مرحله 846استادمیرزا

جشن ← شکم ← کرمان ← ناشکر ← کرج ← آرنج ← ناشر ← مراکش ← مرجان ← منجر ← نرمش ← اکرم ← رنجش ← مجرا ← مشرک ← جمکران ← نجار 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 847

دالان ← انعام ← عمد ← معادل ← عادل ← ادعا ← معنا ← اعلام ← اعلان ← معدن ← نعل ← معاد ← اعدام ← لادن ← دعا ← عدل ← معدل ← اندام 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 848

بادمجان ← انجام ← آبنما ← ادب ← جناب ← باند ← بدنام ← بند ← آداب ← بادام ← آباد ← جامد ← مبدا ← انجماد ← اندام ← جنم ← ناب ← باج 18

جواب استادآمیرزا مرحله 849

پاسور ← طراوت ← ترسو ← پوست ← رسوا ← وسط ← اورست ← پرس ← روستا ← اسپرت ← توسط ← پرتو ← سطر ← سوار ← ساطور ← پرستو ← ارسطو ← راسو 18

جواب استادآمیرزا مرحله 850

دوران ← فرض ← فضا ← اروند ← اردن ← دارو ← نوار ← فرود ← رضوان ← فروند ← ارض ← وارد ← درون ← فضانورد ← رضا ← فردا ← روند 17

جواب استادآمیرزا مرحله 851

ترنم ← تانکر ← رمق ← کارتن ← کتمان ← تراکم ← قنات ← قرن ← منقار ← تقارن ← منکر ← راکن ← قمار ← کرمان ← قامت ← قران ← رکن 17

جواب استادآمیرزا مرحله 852

نارس ← عزا ← سزا ← زعفران ← سزار ← عرف ← فرع ← نفع ← لرز ← فراز ← رعنا ← عرفان ← ارزن ← زارع ← عارف 15

جواب استادآمیرزا مرحله 853

دیابت ← بهداشت ← شتاب ← شبیه ← هیبت ← شباهت ← دیشب ← هدایت ← شیب ← دهات ← اشتی ← شهید ← دایه ← تشابه ← هشتاد ← بیشه ← بهت ← تابش ← تباه ← تابش ← بهشت 21

جواب استادآمیرزا مرحله 854

مربا ← آمار ← مخابرات ← خراب ← مراتب ← خرما ← بخت ← بخار ← اخبار ← باختر ← مخرب ← تبار ← بخارا ← تمر ← باخت ← مرتب 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 855

هیکل ← کمیل ← کلیه ← کلم ← کمک ← گلیم ← مکه ← میله ← مهلک ← لکه ← کلمه ← گله ← کمکی ← کلک ← ملکه 15

جواب استادآمیرزا مرحله 856

لعل ← لمس ← اطلس ← عمل ← معطل ← طلا ← مطلع ← طالع ← طلسم ← طعم ← عامل ← مسلط ← عسل ← سالم ← سطل ← طمع 16

جواب استادآمیرزا مرحله 857

تاول ← پتک ← توکل ← پالت ← تپل ← تکان ← پلاکت ← کتان ← کلان ← لکنت ← پالتو ← وکالت ← پاکت ← تانک 14

جواب استادآمیرزا مرحله 858

پرخور ← گرز ← گرو ← روز ← رزرو ← پررو ← زرگر ← گورخر ← زور ← ورز ← پرز ← خزر ← گور 13

جواب استادآمیرزا مرحله 859

لادن ← دلتا ← ندامت ← مات ← غلتان ← داغ ← غلت ← ملات ← مدل ← غلام ← لغت ← غلات ← دماغ ← دامن ← تامل ← مغان ← متان 17

جواب استادآمیرزا مرحله 860

نادم ← داد ← نماد ← دانش ← مداد ← دامن ← مدد ← نشان ← مانند ← شاد ← دنا ← ماندن ← دشمن ← دندان ← دانشمند ← دشنام ← ماد 17

جواب استادآمیرزا مرحله 861

دیار ← غدیر ← راغب ← باید ← ابدی ← غبار ← غایب ← دبیر ← بیدار ← دریغ ← داغ ← حیدر ← ردیاب ← غرب ← غریب ← ادب ← غیب 17

جواب استادآمیرزا مرحله 862

واگن ← جنگ ← صابون ← انگ ← نواب ← صبا ← چوب ← وبا ← ناب ← بنا ← نوا ← بانو ← گاو ← نصب ← نصاب ← چوگان 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 863

روال ← راسو ← رسول ← حلوا ← لوس ← سراغ ← غرس ← غسال ← سراغ ← لاغر ← سلاح ← سوار ← لغو ← غول ← غسل ← رسوا ← سحر ← سرحال ← آغل ← ساحل ← سوال ← ساغر 21

جواب استادآمیرزا مرحله 864

تعزیه ← عزیمت ← هیزم ← تهوع ← هویت ← تمیز ← عزم ← عزت ← موزه ← توزیع ← میوه ← توهم ← مزیت ← همت 14

جواب استادآمیرزا مرحله 865

مسرت ← مختار ← مهارت ← خسارت ← آخرت ← تسمه ← رستم ← ستاره ← خامه ← تماس ← همستر ← خسته ← سرمه ← سرخ ← اهرم ← تمسخر ← تخمه ← استخر ← ترمه ← همسر ← مسخره 21

جواب استادآمیرزا مرحله 866

نیک ← مسکن ← مسکین ← نفیس ← منفی ← کفن ← فنس ← غنی ← سمی ← کمین ← نسیم ← سینک ← نفس ← کنف 14

جواب استادآمیرزا مرحله 867

کلان ← لحن ← کالا ← طحال ← الان ← الک ← نکاح ← طلا ← لاک ← حال ← کانال ← کال ← حالا 13

جواب استادآمیرزا مرحله 868

زوار ← فرمود ← دوام ← اردو ← امروز ← وارد ← مواد ← زمرد ← فراز ← مزار ← دراز ← زرد ← فردا ← فرز ← مزدور ← درام ← مادر ← ارزو ← مفرد ← فرود 20

جواب استادآمیرزا مرحله 869

هلال ← الوار ← لاله ← آهار ← هوار ← روال ← لال ← اول ← هلو ← هالو ← اوره ← آلاله ← آواره ← اهل ← لوله 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 870

وسیع ← سوره ← کسره ← سوریه ← سیرک ← کوره ← سریع ← عروس ← کوسه ← کیسه ← کویر ← کهیر ← عکس ← رکوع ← کروی ← کرسی ← ریسه ← سکه ← عروسک ← روسیه ← سرکه 21

جواب استادآمیرزا مرحله 871

منحل ← محنت ← کلمن ← لحن ← ملت ← محک ← محل ← نمک ← تکلم ← منت ← لکنت ← حکم ← متلک ← حکمت 14

جواب استادآمیرزا مرحله 872

خپل ← آمپول ← پول ← اخم ← رمال ← مورخ ← خرمالو ← خرما ← آمپر ← خرم ← خمار ← لامپ ← پروا ← ولرم ← مولا ← ملخ ← پالم ← پاخور ← اپل 19

جواب استادآمیرزا مرحله 873

بایر ← بیضی ← راضی ← برای ← اریب ← رضا ← بازی ← بارز ← زیبا ← ریاضی ← ضرب ← ضریب ← زیرا ← بیزار ← یاری ← باز 16

جواب استادآمیرزا مرحله874

رای ← تایر ← تراز ← تزار ← آزار ← ریا ← رازی ← ذرت ← تازی ← ذات ← رزیتا ← ذرات ← زیارت ← زیرا ← آریا ← تیر ← اذیت 17

جواب استادآمیرزا مرحله 875

عطسه ← طمع ← مطیع ← مهسا ← یاس ← سمیه ← اهم ← عطا ← سهیم ← اسم ← عمه ← ماسه ← مایع ← سایز ← سهام ← سیاه ← سعی ← ماهی ← طعمه ← طعم 20

جواب استادآمیرزا مرحله 876

فاق ← افق ← نفس ← فسخ ← سنخ ← نسخه ← نفقه ← قناس ← قفسه ← سخن ← قفس ← سقف ← نفاق ← خفا ← خانه ← ساقه ← نفخ ← اسقف ← 18

جواب استادآمیرزا مرحله877

راکد ← کبد ← بدهکار ← دوار ← رکود ← باکره ← هدر ← اکبر ← دکور ← کوره ← برکه ← کوبا ← روده ← روباه ← ابرو ← دارکوب ← اردک ← کبود ← کهربا ← باور ← رکب 21

جواب استادآمیرزا مرحله 878

آبی ← بدی ← صبا ← صدا ← باید ← آبادی ← ادب ← گدا ← بید ← ابد ← باد ← آباد ← آداب ← صیاد ← ابدی 15

جواب استادآمیرزا مرحله 879

دایی ← جدا ← جاوید ← کیوی ← وجد ← جوک ← اکید ← کادو ← کاج ← جویا ← دوک ← جواد ← جادویی ← جدی ← کود ← یاد ← کدو ← جادو 18

جواب استادآمیرزا مرحله 880

لوزی ← علی ← علیت ← لوت ← زیلو ← گوی ← عزت ← ولی ← لوتی ← لیز ← یوز ← زگیل ← توزیع ← گلی ← عزلت ← گلو 16

حل استاد آمیرزا مرحله 881 استادمیرزا

القا ← الماس ← ساق ← اسلام ← لمس ← ماسال ← سماق ← سالم ← سقا ← قاسم ← املا ← امسال ← سلام ← امضا ← آقا ← قسم 16

حل استاد آمیرزا مرحله 882

اخمو ← خرطوم ← خاور ← شخم ← شوخ ← خطا ← خمار ← خموش ← مشاور ← شرط ← طومار ← خارش ← مخروط ← خرما ← خطر ← خوش ← خاطر ← مشروط ← خاموش ← خراش ← خروش 21

حل استاد آمیرزا مرحله 883

خوره ← دوره ← غوره ← روده ← رده ← رصد ← صدور ← غصه ← رود ← هود ← دروغ ← صخره ← ورد ← هدر ← دوغ 15

حل استاد آمیرزا مرحله 884

کشو ← شلوار ← روکش ← کولر ← چکش ← چروک ← شاکر ← شور ← کچل ← کوشا ← چالش ← لواش ← شوال ← کوچ ← روال ← کشور ← چرک ← شکار ← شلوارک ← لواشک ← شکر 21

حل استاد آمیرزا مرحله 885

معقول ← مقتل ← توقع ← موقت ← متعلق ← تملق ← عقل ← غلت ← عمو ← ولت ← قوت ← تعلق ← قتل ← موقع ← لغت ← معلق ← مقتول ← تعقل ← عمق ← قلمو 20

حل استاد آمیرزا مرحله 886

موبر ← مورب ← مغرور ← صبور ← غرور ← مصوب ← غروب ← مرور ← مغرب ← صبر ← مرغوب ← غصب ← مرغ 13

حل استاد آمیرزا مرحله 887

اینچ ← ایام ← سیما ← ناسا ← نسیم ← امان ← چای ← یاس ← اسان ← آسیا ← ایمن ← سینما ← سیمان ← چین ← سمی ← آسمان ← ایمان 17

حل استاد آمیرزا مرحله 888

کاهی ← آدینه ← کیهان ← آینده ← کنده ← یکان ← کینه ← اندک ← نیک ← ثانیه ← اکید ← ثنا ← کنیا ← دانه ← کهن ← ناهید ← دایه ← کنایه ← دهک ← دهان ← ایده 21

حل استاد آمیرزا مرحله 889

مغول ← عامل ← مولف ← فاعل ← اول ← علوم ← علف ← علاف ← غلام ← فعلا ← عالم ← فعل ← لغو ← ولع ← فعال ← عمل ← افول ← عفو 18

حل استاد آمیرزا مرحله 890

ضحاک ← ضامن ← تانک ← نمک ← محنت ← حتما ← کتان ← حاکم ← ضمانت ← مکان ← متکا ← کمان ← حکمت ← تمنا ← محک ← کتمان ← تکان ← محض ← منت 19

حل استاد آمیرزا مرحله 891

مجری ← یورش ← جوش ← شورش ← شرم ← ششم ← موش ← شوش ← جوشش ← رویش ← شرجی ← شمشیر ← روش ← شمش 14

حل استاد آمیرزا مرحله 892

اغلب ← شغال ← کلاغ ← شکاف ← کفاش ← شاغل ← فلک ← بالغ ← شغل ← کلاش ← غالب ← بغل ← کاش ← غافل ← کابل ← شکل ← فلش ← کلاف ← غلاف ← آبکش ← لاک 21

حل استاد آمیرزا مرحله 893

مات ← متد ← صیاد ← صامت ← امید ← دیگ ← دام ← صدا ← یاد ← گام ← دیتا ← دایم ← مدت ← گدا ← تاید ← مادی ← صدام 17

حل استاد آمیرزا مرحله 894

عریض ← عیار ← عالی ← عرض ← حاضر ← ضریح ← ریال ← حایل ← ضلع ← علی ← حال ← رضا ← عارض ← حضار ← علیرضا ← راضی ← عیال 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 895

قشر ← میش ← مقصر ← قشم ← قرص ← پشم ← قیصر ← مشق ← پرش ← یشم ← رمق ← پیر ← قمری ← مشرق ← رقص ← مصر ← شرق ← 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 896

انگل ← لنگر ← گلف ← گالن ← گلنار ← نگار ← گرگ ← گران ← گنگ ← گلرنگ ← ارگ ← رنگ ← گرگان ← فرنگ 14

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 897

بردن ← ترد ← برنج ← تجربه ← درجه ← برنده ← هجرت ← نرده ← رتبه ← نبرد ← ندرت ← تندر ← برده ← دنبه ← جنبه ← بندر ← جنت ← بنده ← رنده ← تدبر ← جهت 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 898

ابهت ← تراش ← شربت ← هشت ← تباه ← هرات ← بشارت ← رشته ← بهشت ← رابطه ← ارتش ← بهتر ← رشت ← برشته ← ترش ← تابش ← طهارت ← رتبه ← تشابه ← شهرت ← شباهت ← 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 899

ویبره ← بهار ← روباه ← رواج ← هجری ← بهیار ← جوهر ← رایج ← اجیر ← جوراب ← جواب ← جویبار ← هویج ← رویا ← جیوه ← جواهر ← واجب ← باور ← راوی ← جارو 20

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 900

تافل ← فسفات ← سفت ← تاس ← فلافل ← فلات ← سفال ← فلفل ← است ← لال ← تلف ← تسلا ← سلف ← الفت ← تاسف ← لات 16

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 901

کبک ← کفش ← مشبک ← کاش ← شکاک ← مشک ← اشک ← آبکش ← کشف ← مکش ← ماش ← شکم ← شکاف ← کشک ← کفاش ← کمک ← کاشف ← امشب 18

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 902 استاد میرزا

دود ← اقدام ← قوام ← مقوا ← امداد ← داد ← مداوا ← دمق ← دوام ← قدم ← دوم ← مواد ← داماد ← آقا ← مداد 16

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 903

کمبزه ← بزم ← چکمه ← مهیب ← بچه ← مزه ← مکه ← هیچ ← بیمه ← بیم ← هیزم ← چکه ← بزک 13

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 904

ابرفت ← برف ← تفریط ← رطب ← فرات ← باتری ← بافت ← ابری ← فتیر ← فریب ← بطری ← یافت ← بیات ← تیبا ← ربات ← افت ← فیبر ← طرف ← فطرت 19

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 905

رایج ← شجریان ← شاطر ← نشاط ← جریان ← ناجی ← شریان ← اجیر ← رنجش ← شیطان ← جشن ← انجیر ← نجاری ← ناشی ← شیار ← ناشر ← شرایط شطرنج

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 906

سیاتل ← تپل ← غسال ← لیست ← لغت ← تیپ ← سیال ← پلیس ← تسلی ← پلاس ← پیست ← استیل ← پالت ← غلات ← لغایت ← پاستیل ← غلت ← تیغ 18

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 907

انگ ← جنگل ← جلفا ← ننگ ← گنج ← انگل ← نجف ← جفا ← لگن ← فال ← جلا ← گالن ← گلف ← لجن ← فنجان ← فلج 16

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 908

واژه ← پژو ← کاهو ← پاک ← کوپه ← کاه ← پاوه ← پوک ← اپک ← اهک ← پژواک ← کاوه ← کاپ 13

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 909

چرند ← پرچ ← دچار ← راکد ← پرند ← چاپ ← پندار ← کندر ← پارک ← پانچ ← چرک ← چنار ← پنچر ← پدر ← اردک ← پکن ← پرندک ← اندک ← چادر ← پارچ ← چدن 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 910

تارت ← تاجر ← تجارت ← جهت ← جنت ← هنجار ← هرات ← هجران ← جرات ← هجرت ← تهران ← نجار ← تنها ← ترانه ← نجات ← ترنج ← آرنج 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 911بازی استاد میرزا

امیال ← املاح ← امگا ← ایلام ← املا ← حیا ← حالا ← گاما ← مایل ← ایام ← ملیح ← گلیم ← حلیم ← محلی ← یال ← حامی ← احیا ← محال ← ← امال ← حامل ← ایل 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 912

ستوه ← سخت ← سهو ← سوخت ← جهت ← وجه ← هوس ← هست ← صوت ← توجه ← جوخه ← خجسته ← خسته ← توس

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 913

رمق ← رزق ← قرمز ← زیرک ← زوم ← قوی ← کویر ← قمری ← مرکزی ← کریم ← مقر ← موزیک ← رقم ← ورق ← مقوی ← کروی ← مرکز ← قوری ← زورق 19

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 914

ارشد ← ارزشمند ← ارزش ← دانش ← زرد ← مرشد ← درمان ← مرز ← شنزار ← دشمن ← زمان ← نامزد ← دراز ← اندرز ← نرمش ← زمرد ← ارزن ← دشنام ← نامرد ← آمرزش ← منش 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 915

الگو ← موج ← مواج ← مجال ← اجل ← گام ← جلو ← اول ← گاو ← اوج ← جمال ← مثال ← جلا ← مولا ← جام ← مثل ← مثلا 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 916

قلک ← شوک ← قوزک ← کفش ← کشو ← نزول ← نقش ← قوز ← نقل ← وزن ← قول ← شکل ← ونک ← شوق 14

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 917

طیف ← بلوط ← طول ← بلوف ← لطف ← طبل ← لیگ ← گوی ← گلو ← گلف ← طلب ← طفل ← بلیط ← لطیف 14

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 918

حفر ← ظرف ← فوری ← حریف ← خوف ← ظفر ← خوی ← حیف ← خیر ← فرخ ← حفظ ← حروف ← ظریف 13

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 919

گیسو ← گینس ← نهیب ← سینه ← بیوه ← بنیه ← سوگ ← سنگ ← یونس ← بوسه ← گونه ← سیب ← بوسنی ← گونی ← سهوی ← گوی ← نسبی ← گیوه ← نسیه 19

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 920

اونس ← سود ← سونا ← پادو ← داس ← پوند ← سودان ← داغ ← دوغ ← پسند ← اسپند ← پسوند ← پنس ← سواد ← پند ← نوپا ← 16

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 921

بقال ← قلوه ← قبول ← بله ← لولا ← قالب ← لوله ← قلاب ← قبله ← قاب ← لال ← قباله ← قلب ← هلال ← قابل ← لاله ← بلال ← هلو ← بوق

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 922

آدامس ← است ← مدت ← تماس ← اخت ← ستاد ← خاتم ← سخت ← ختم ← دست ← متد ← سمت ← ماست ← خادم ← سادات ← ساخت ← خدمت ← استاد ← اسم ← ستم ← استخدام ← 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 923

سیاوش ← یواش ← شست ← ایست ← تست ← تتو ← آشتی ← سوت ← شاتوت ← توت ← یاس ← تساوی ← تشت ← شوت ← سویا ← ستایش ← 16

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 924

کذب ← بران ← رکن ← کرال ← کلان ← انبر ← کاربن ← بذر ← کربلا ← راکن ← رذل ← کابل ← کنار ← کال ← ذکر ← رکاب ← بالکن ← کربن ← کذاب 19

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 925

جهان ← پنجره ← پنجاه ← نرده ← پرده ← دنج ← درجه ← دانه ← رنده ← پنج ← پاره ← پناه ← هنجار ← جهاد ← هجران ← هند ← پرنده ← جاده ← پهن ← پدر ← پنجه 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 926

شرک ← راز ← اشک ← کره ← هزار ← شهرک ← شکار ← زرشک ← ارزش ← شاه ← هراز ← زهرا ← رشک ← کاش ← کاهش ← هرز 16

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 927

مروت ← تورم ← رفع ← مولف ← فلوت ← علوم ← عفو ← رفت ← معروف ← ولرم ← فرع ← معرفت ← مترو ← مرتفع ← ولع ← تلف ← عفت ← فعل ← مفت ← فرمول ← علف

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 928استادمیرزا

گران ← گریان ← آتن ← نظیر ← تینر ← گیتار ← تنگ ← انگ ← ناظر ← نظر ← گاری ← گیرا ← نظارت ← تگری ← نگار ← نیت ← گرانیت ← 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 929

هندسی ← دوست ← تندیس ← یهود ← نسیه ← هویت ← سینه ← تنیس ← سهند ← ستون ← توهین ← توده ← هستی ← تسویه ← سنتی ← هندو ← دست ← سهوی ← تدوین ← نیست ← دوست 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 930

نوکیا ← نیرو ← ویران ← کرونا ← غنی ← راکن ← کویر ← نوکر ← کیوان ← کروی ← غیور ← یکان ← یاور ← کارون ← راکون ← نوار ← رویا ← روان ← روغن 19

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 931

مرگ ← آرام ← شمار ← امگا ← ماش ← تماشا ← آمار ← شتر ← گرم ← تراش ← ترش ← مشت ← ارتش ← گشت ← تشر ← تماشاگر ← رشت ← آرامش ← گام ← شرم 20

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 932

ابان ← افتاب ← باختن ← افت ← خفت ← بافت ← نفت ← خفتن ← نفخ ← بخت ← تابان ← نبات ← خفا ← انتخاب 14

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 933

معجزه ← جعل ← معالجه ← جهاز ← مجله ← علامه ← مجاز ← عاجز ← عجله ← لازم ← جمع ← جمله ← جمعه ← عامل ← عازم ← مجزا ← مجهز ← جمال ← علاج ← جزام ← جامعه 21

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 934

همت ← مشت ← مزه ← بهشت ← بزم ← هشت ← تله ← ملت ← مهلت ← بهت ← تلمبه ← مته ← مبل ← زشت ← زبل 15

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 935

نصیب ← بسیج ← نیت ← سنتی ← نصب ← جنسیت ← جیب ← نجیب ← نسبت ← نسیب ← نجس ← بیست ← بستنی ← نسبی ← تنیس ← بستن ← جنت 17

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 936

کتف ← برکت ← فکر ← کرفس ← کفتر ← تکبیر ← سفت ← بیست ← ترکیب ← کیفر ← بستری ← کبریت ← فریب ← تفسیر ← تبریک ← بستر ← سفیر ← سیرک ← تفکر ← ترب ← برفک 21

حل استاد آقا میرزا مرحله 937

یغما ← خیال ← مریخ ← خال ← میخ ← اخیر ← خیار ← آغل ← ملایر ← مغایر ← ملخ ← مرغ ← خیام ← ریمل ← خالی ← لاغر ← خمیر ← خرما ← غلام ← خرم ← خمار

حل استاد آقا میرزا مرحله 938

رنج ← فرنگ ← جنگل ← نگرش ← فلج ← فشنگ ← جگر ← فرج ← شنل ← شلنگ ← جشن ← گلف ← شگرف ← جلف ← نجف ← لنگر

حل استاد آقا میرزا مرحله 939

منگنه ← گنجه ← اجنه ← نامه ← گمان ← نهان ← جهان ← گناه ← نهم ← نجمه ← ننگ ← جان ← منها ← نهنگ ← همان ← هنگام ← جهنم ← انجمن ← نگاه

حل استاد آقا میرزا مرحله 940

حبس ← راغب ← باور ← سراغ ← راس ← غرب ← سحر ← سوار ← باغ ← ابرو ← حساب ← ساحر ← ساغر ← غبار ← رسوب ← غروب

حل استاد آقا میرزا مرحله 941

فراری ← فریب ← قیر ← فراق ← فیبر ← فرار ← ابری ← قاری ← براق ← قیف ← یراق ← برف ← افق ← فقیر ← رفیق ← رقیب ← افقی ← فقر ← باقر ← قرار ← باقی

حل استاد آقا میرزا مرحله 942

ماهر ← ارشد ← مرده ← هضم ← رضا ← مادر ← هدر ← شاهد ← مرشد ← شادمهر ← مضر ← هشدار ← شهدا ← مشهد ← درهم ← شماره ← اشهد ← دهم ← اهرم ← مرض ← مهار

حل استاد آقا میرزا مرحله 943

چرت ← تسلط ← تسلی ← چتر ← سطر ← لیتر ← لیست ← چیست ← چتری ← ترس ← رتیل ← سطل ← سیرت ← سیر

حل استاد آقا میرزا مرحله 944

مبنا ← آبنما ← اجاق ← ناجا ← نقاب ← قاب ← امن ← امان ← ناب ← جناق ← آبان ← انجام ← آقا ← باجناق ← باج ← جناب ← بقا

حل استاد آقا میرزا مرحله 945

فاحش ← حرام ← اشرف ← شرف ← فرم ← حفر ← فاش ← پرش ← مشرف ← فشار ← فحش ← محشر ← فراش ← آمپر

حل استاد آقا میرزا مرحله 946

عادی ← نادم ← دعا ← ایمان ← نماد ← عمان ← معاد ← میدان ← دامن ← مانع ← معدن ← معنی ← اندام ← اعدام ← مادی ← ادعا ← ایمن ← دینام ← مایع ← معنا ← امید

حل استاد آقا میرزا مرحله 947استادمیرزا

زانو ← سرود ← اردن ← نوساز ← زودرس ← اروند ← اردو ← سوزن ← سود ← راسو ← دراز ← سواد ← اندرز ← سوزان ← نسوز ← ارزن ← نوزاد ← سودان

حل استاد آقا میرزا مرحله 948

ویران ← ناصر ← جان ← جانور ← روان ← جریان ← جارو ← جاری ← راوی ← رواج ← ناجور ← آرنج ← اجیر ← جوان ← یاور ← رایج ← نجوا ← نارو ← نجار ← انجیر ← جوار

حل استاد آقا میرزا مرحله 949

هیکل ← کیسه ← قلهک ← سکه ← حلقه ← لکه ← کلیه ← یقه ← حیله ← کسل ← قلیه ← کسل ← سلیقه ← کلی ← سیل

حل استاد آقا میرزا مرحله 950

نظیر ← منجیل ← ریمل ← ظلم ← لنج ← منجی ← نظم ← ملی ← جنم ← منجر ← رنج ← نظر ← لجن ← مجری

حل استاد آقا میرزا مرحله 951

قلمو ← تامل ← تقلا ← لوازم ← لازم ← تقوا ← قوز ← مقتول ← املت ← موقت ← قزل ← مقوا ← موز ← تملق ← تاول ← قاتل ← قامت ← ملات ← ازل ← قوام ← زالو

حل استاد آقا میرزا مرحله 952

اختر ← اخطار ← خطر ← اطاعت ← عطر ← رخت ← عطار ← طاعت ← خطا ← عطا ← خراط ← طاعات ← اعطا ← خاطر ← اختراع ← خارا

حل استاد آقا میرزا مرحله 953

اجاره ← اراده ← اهار ← جادار ← راکد ← دکه ← کرج ← جهاد ← اکراه ← اهدا ← درجه ← کاج ← کارد ← اداره ← اجرا ← اردک ← اراک ← درک ← هاجر ← جاده ← آهک

حل استاد آقا میرزا مرحله 954

تافل ← تلف ← صفت ← صفا ← الفت ← جدال ← جفت ← صدف ← فلج ← جلاد ← دلتا ← فلات ← تاج ← تصادف ← فصل ← صاف

حل استاد آقا میرزا مرحله 955

صادر ← سراب ← صبا ← درز ← سزار ← زرداب ← صبر ← ادرس ← سرباز ← سبز ← سرداب ← زرد ← صدا ← بارز ← دراز ← ساز ← بازرس ← رصد

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 956

قشنگ ← انگشت ← گشتن ← قنات ← ترش ← شناگر ← ناشر ← تراش ← نگارش ← نقاش ← قران ← شرق ← نقش ← انگشتر ← گران ← شتر ← قشر ← ارتش ← تقارن ← نگرش ← قرن

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 957

گران ← گردان ← یوگا ← داور ← گونی ← گردن ← رادیو ← درون ← گردو ← درنگ ← دیوان ← واگیر ← دینار ← ویران ← دیوار ← نادر ← دوران ← نوید ← دیار ← انگور ← گاندی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 958

موقتی ← مقوی ← قیمت ← وقتی ← موقت ← تخم ← میخ ← ضخیم ← قوت ← وخیم ← تقی ← قوم ← قوی ← تقویم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 959

اول ← پشمالو ← ظالم ← لامپ ← آمپول ← شامپو ← موش ← ظلم ← لواش ← شاملو ← شامل ← شال ← پالم ← مولا ← شمال ← پول

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 960

بالینی ← انگل ← بینی ← بالن ← لگن ← نایب ← گیلان ← بیان ← بنگال ← آیین ← گلاب ← لیبی ← ابی ← گالن ← گلابی ← بینا ← ناب ← ایل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 961

طبل ← چهل ← طفل ← طیف ← بیلچه ← لطیف ← لطیفه ← چفیه ← بچه ← بلیط ← هیچ ← لطف ← طلبه ← چله

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 962

چون ← نسوز ← سرنخ ← خون ← سوزن ← خروس ← خزر ← سنخ ← نرخ ← رسوخ ← سخنور ← چرخ ← خسرو ← وزن ← سخن ← نورس

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 963

هیولا ← هلو ← گسل ← الگو ← الویه ← گوساله ← سیاه ← گیسو ← ویلا ← گیاه ← وسیله ← گلایه ← آگهی ← سایه ← گیلاس ← گیوه ← سوگلی ← گواه ← سوال ← ساوه ← آهو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 964

عربی ← فریب ← فرع ← عارف ← ابری ← برف ← عرف ← عیب ← فیبر ← رباعی ← عیار ← اریب ← عابر ← باب ← ببر ← ریا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 956

قشنگ ← انگشت ← گشتن ← قنات ← ترش ← شناگر ← ناشر ← تراش ← نگارش ← نقاش ← قران ← شرق ← نقش ← انگشتر ← گران ← شتر ← قشر ← ارتش ← تقارن ← نگرش ← قرن

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 957

گران ← گردان ← یوگا ← داور ← گونی ← گردن ← رادیو ← درون ← گردو ← درنگ ← دیوان ← واگیر ← دینار ← ویران ← دیوار ← نادر ← دوران ← نوید ← دیار ← انگور ← گاندی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 958

موقتی ← مقوی ← قیمت ← وقتی ← موقت ← تخم ← میخ ← ضخیم ← قوت ← وخیم ← تقی ← قوم ← قوی ← تقویم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 959

اول ← پشمالو ← ظالم ← لامپ ← آمپول ← شامپو ← موش ← ظلم ← لواش ← شاملو ← شامل ← شال ← پالم ← مولا ← شمال ← پول

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 960

بالینی ← انگل ← بینی ← بالن ← لگن ← نایب ← گیلان ← بیان ← بنگال ← آیین ← گلاب ← لیبی ← ابی ← گالن ← گلابی ← بینا ← ناب ← ایل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 961

طبل ← چهل ← طفل ← طیف ← بیلچه ← لطیف ← لطیفه ← چفیه ← بچه ← بلیط ← هیچ ← لطف ← طلبه ← چله

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 962

چون ← نسوز ← سرنخ ← خون ← سوزن ← خروس ← خزر ← سنخ ← نرخ ← رسوخ ← سخنور ← چرخ ← خسرو ← وزن ← سخن ← نورس

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 963

هیولا ← هلو ← گسل ← الگو ← الویه ← گوساله ← سیاه ← گیسو ← ویلا ← گیاه ← وسیله ← گلایه ← آگهی ← سایه ← گیلاس ← گیوه ← سوگلی ← گواه ← سوال ← ساوه ← آهو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 964

عربی ← فریب ← فرع ← عارف ← ابری ← برف ← عرف ← عیب ← فیبر ← رباعی ← عیار ← اریب ← عابر ← باب ← ببر ← ریا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 965

یغما ← راغب ← غرب ← پیغمبر ← مرغابی ← باغ ← غایب ← پیامبر ← پیام ← مربی ← غریب ← پیغام ← غبار ← بیمار ← مغرب ← مرغ ← غیب ← آمپر ← پریا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 966

حجله ← بلا ← قبلا ← قبله ← حلقه ← بقا ← جلا ← قباله ← حلق ← حجاب ← قابل ← قلاب ← جهل ← اجل ← قله ← لقاح ← بقال ← جالب ← قالب

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 967

طناز ← فطر ← حزن ← طرز ← فراز ← نفر ← طرف ← فاز ← طرح ← ارزن ← حراف ← طنز ← فرز ← طرح ← حراف

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 968

موشک ← مشکل ← شمش ← شکمو ← مشک ← مشکل ← پوشک ← پشکل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 969

بورس ← برق ← جسور ← سوق ← بلور ← قوس ← سرب ← لبو ← قبل ← بوق ← رسول ← لقب ← رجب ← وجب ← قبول ← لوس ← رسوب ← قلب ← قبرس ← روبل ← سبو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 970

دانه ← هلند ← نهان ← دنا ← آهن ← دهان ← لانه ← نهال ← هندل ← دفن ← ننه ← لندن ← نان ← ناله ← نهاد ← فنلاند

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 971

اخم ← مربا ← سهراب ← سراب ← بخار ← سهام ← مخرب ← همسر ← سرخ ← آبسه ← اهرم ← خمره ← خامه ← مسخره ← ماهر ← خرابه ← هراس ← سرما ← سرمه ← خرما ← مهراب

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 972

ضرب ← ضربه ← رضا ← ضرر ← ضارب ← ضربدر ← برادر ← براده ← راهبرد ← برده ← بهار ← راهب ← رهبر ← ارده ← دربار

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 973

سینک ← عدس ← کهن ← سعی ← عدسی ← عکس ← سینه ← عینک ← کینه ← سعدی ← سهند ← سعید ← هندسی ← یدک ← نیک ← کنده ← عید ← سکه ← نسیه ← دکه ← کیسه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 974

موکت ← توکل ← پوک ← تپل ← ملکوت ← پولک ← کمپ ← کلم ← طول ← موکل ← پلک ← متلک ← تکلم ← پتک ← توپ ← پتو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 975

کشور ← آبکش ← ابرو ← برکت ← شتاب ← شربت ← بشارت ← شکار ← تشکر ← روکش ← شرکت ← تراش ← کبوتر ← کاشت ← ترکش ← تبار ← باور ← شراکت ← کاوش ← آشوب ← باکو

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله مرحله 976استادمیرزا

سالم ← لمس ← عاقل ← قلعه ← علاقه ← قلم ← سلام ← عالم ← لقمه ← معلق ← عمه ← عمق ← سماق ← عامل ← عسل ← قسم ← ماسه ← لامسه ← اسم ← ساقه ← مقاله

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 977

یادگاری ← دایر ← گارد ← گاری ← دایی ← ایراد ← گیرا ← گدا ← گرد ← دیار ← آریا ← ارگ ← دارایی ← ارادی ← دیگر ← دریا ← دارا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 978

موقت ← وقت ← توکل ← موکت ← متلک ← ملکوت ← کلام ← تکامل ← تقوا ← قوت ← مقوا ← قول ← قاتل ← قتل ← قلک ← وکالت ← قلمو ← مقتول ← قامت ← املت ← تاول

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 979

ایفل ← خفا ← پیاله ← پله ← اهلی ← خلافی ← پایه ← خاله ← لپه ← فیله ← خلاف ← الهی ← پیله ← خیال ← خالی ← لایه ← خلیفه ← فال

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 980

مویرگ ← عریض ← عضو ← مریض ← گرو ← ورم ← میگو ← گریم ← مضر ← ضمیر ← عرض ← وضع ← عوض

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 981

تازه ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 982

زمرد ← هموار ← دوم ← زهرا ← روده ← دارو ← روزه ← دراز ← زرد ← درهم ← آرزو ← اردو ← دوام ← دروازه ← زوار ← دوار ← موزه ← هزار ← هرمز ← امروز ← همزاد ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 983

ظرفیت ← کافر ← کفتر ← ظرف ← کفر ← فکر ← تاریک ← تریاک ← کفتار ← کتف ← فتیر ← کتیرا ← کتری ← کیف ← فرات ← ظریف ← تفکر ← کیفر ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 984

شمع ← قمری ← عقیم ← قشم ← عرش ← قیر ← ضمیر ← مشرق ← عرض ← مضر ← قرض ← مریض ← شرع ← قعر ← رقم ← مشق ← عریض ← مقعر ← شرع ← عشق ← عمیق

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 985 استادمیرزا

جلوه ← پهلوی ← هویج ← پله ← جهل ← پهلو ← پول ← پلو ← جوی ← جیوه ← لپه ← جیپ ← پیله ← جوجه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 986

خندق ← زیان ← نزد ← قناد ← نیاز ← خدا ← دنیا ← قید ← زیاد ← نقد ← قنادی ← ایزد ← زین ← ایدز ← یزد ← دین ← قند ← یزدان ← خزان 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 987

خنک ← میخک ← مصلی ← ملی ← نمک ← ملخ ← نخل ← کلم ← خمین ← کلمن ← نیک ← میخ ← یمن ← مخلص ← میل 15

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 988

آجیل ← کاج ← جوان ← جلا ← لجن ← ویلا ← کیلو ← وانیل ← اجل ← کنج ← جوک ← اول ← یون ← وکیل ← لیوان ← انجیل ← ناجی ← نجوا ← آلونک 1

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 989

دچار ← گریان ← اردن ← درنگ ← دینار ← گرد ← چادر ← نگار ← چین ← انگ ← گردان ← گارد ← رنگ ← گردن ← چنار ← چنگ ← گران ← دارچین ← دیار ← گاندی ← گاری 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 990

فندق ← دعا ← عاقد ← معدن ← افق ← نادم ← منافع ← نقد ← نفاق ← فاقد ← عمان ← منافق ← فقدان ← دمق ← معاد ← نفع ← نمد ← قانع ← دامن ← دفاع ← مدافع 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 991

آوار ← اراک ← کالا ← آمار ← کلام ← کامروا ← کلر ← مالک ← ورم ← کاملا ← کامل ← کاموا ← کمال ← کارامل ← کولر ← ولرم ← مکار ← روال ← الوار ← کلم ← ارام 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 992

قجری ← مجری ← غرق ← رزق ← رزمی ← مغز ← جیر ← غریق ← جزر ← رمق ← قرمز ← ریز ← جیغ 13

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 993

کویر ← شیوع ← نوکر ← شریک ← کروی ← کشور ← رکوع ← شعر ← روشن ← عرش ← روکش ← شروع ← نیرو ← شیک ← نیشکر ← شوک ← عینک ← شعور ← 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 994

ارتش ← تخم ← ترش ← شهامت ← خامه ← اهرم ← اخرت ← رشته ← خشت ← خراش ← شهرت ← خرما ← شخم ← خمره ← رخش ← مهارت ← شماره ← اختر ← ترمه ← شاخه ← تراش 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 995

حشره ← همسر ← مرگ ← مهر ← گرم ← هرس ← مگس ← محشر ← سحر ← شرم ← سهم ← سرمه ← گره ← شهر ← هرم 15

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 996

مولف ← مفت ← موکت ← فیلم ← متلک ← کتف ← فلوت ← کیف ← تکمیل ← ولت ← لیمو ← فوت ← فلک ← فوم ← کویت ← توکل ← کلفت ← موکل ← تکلم ← تکلیف ← ملکوت 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 997

عهد ← دامنه ← عمه ← دهم ← عقده ← معده ← عمان ← عاقد ← عقدنامه ← قند ← عقد ← قدم ← قناد ← مقعنه ← عمق ← قانع ← همدان ← معدن ← معاد ← هند ← دهقان 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 998

شوروی ← کروی ← کوروش ← بکر ← کشور ← برش ← شکر ← شوک ← شرک ← روکش ← شیک ← رکب ← کبیر ← کویر ← شیب ← بیوک ← شریک 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 999

لاک ← لیلا ← الک ← باطل ← ابی ← طبل ← بلال ← لال ← طلا ← کابل ← کال ← طالبی ← الکل ← بلیط 14

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1000

پله ← پشه ← کاش ← کاهش ← اشک ← لاشه ← لاک ← شال ← کالا ← پلک ← لپه ← هلاک ← الک ← اهل ← کله ← کلاه ← شکل ← پلاک 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1001

دهک ← دکه ← جسد ← سکه ← هجده ← کنج ← سنجد ← سجده ← کهنه ← کنه ← هندسه ← جهنده ← کنده ← کنجد ← کهن ← سهند ← سده 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1002

تبحر ← ضربت ← بره ← رتبه ← هدر ← بهت ← دره ← تره ← ترد ← تبر ← ترب ← رده ← ضربه ← برده ← بهتر ← حضرت ← ضرب 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1003

عذر ← ساری ← سریع ← ریا ← سعی ← ساحر ← رای ← سیار ← حذر ← حیا ← اسیر ← عیار ← سحری 13

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1004

قوی ← قالب ← بقا ← قلاب ← ایوب ← لقب ← قول ← لوبیا ← بقال ← تواب ← بلوا ← بوق ← لایق ← قالی ← قبلا ← قبول ← قلب ← قلابی ← قاب ← 19 ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1005

وانت ← انبر ← باروت ← صورت ← نبات ← باور ← صنوبر ← نوبت ← روبان ← نصب ← صوت ← بانو ← صابون ← صبور ← توان ← باتون ← تنور ← تصور ← نبوت ← ربات ← ابرو 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1006

بدهی ← شبکه ← کلیه ← یدک ← شلیک ← شبیه ← کلید ← شهر ← دکل ← شیب ← دهلی ← دیشب ← کبد ← دهل ← کیش ← شهید ← کلبه ← بیشه ← هیکل ← بشکه ← 20

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1007

سادات ← اوستا ← سود ← خدا ← سخاوت ← دوست ← سوت ← دوخت ← سواد ← ساخت ← ستاد ← دست ← دوات ← استوا ← سوخت ← داس ← استاد ← سخت 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1008

نجوا ← کوهان ← هاون ← کلاه ← هولناک ← ناله ← کاوه ← جهان ← جهل ← اوج ← جلوه ← جوان ← کاهو ← اجنه ← جان ← هلاک ← کلان ← نهال ← جوک ← نوه ← اجل 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1009

ولرم ← مولف ← فرمول ← مدار ← مرد ← مدل ← مورد ← مفرد ← دلاور ← فولاد ← اردو ← دلار ← دارو ← دوام ← مدال ← فرود ← مولد ← مواد ← لودر ← دوم ← آمل 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1010

پرز ← سپید ← رسید ← زرد ← درز ← لرز ← پلیس ← پلید ← پریز ← سپر ← پسر ← پدر ← سید ← لیزر ← دریل ← زیپ ← سرد ← یزد ← دلیر ← سپری 20

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1011

نسیه ← فضا ← نفیس ← فیض ← سینه ← سینا ← سیاه ← نهی ← آینه ← نفس ← سایه ← سفینه ← فنس ← فانی 14

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1012

یون ← کودک ← مدنی ← نوید ← کیک ← مینو ← دوم ← کود ← کمک ← مدیون ← کند ← کمدین ← کمند ← کوک ← دوک ← دمکنی ← کندو ← کمین ← کوکی 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1013

علف ← عمه ← فهم ← حمله ← دهم ← معده ← مدح ← عدل ← معدل ← محفل ← علم ← دفع ← دلمه ← ملحفه ← محله ← عمده ← فعل 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1014

سمیه ← مایل ← الماس ← امسال ← سایه ← سهیم ← سالم ← ماهی ← ماسه ← سلام ← لمس ← سیم ← لایه ← آسیا ← املا ← ماسال ← سهام ← سیاه ← ایلام ← لامسه ← اسلام 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1015

تیبا ← تبعید ← عیب ← تابع ← ابدیت ← عبادت ← ابد ← عادی ← باید ← تداعی ← عزا ← عزت ← زیبا ← عبا ← عیادت ← دیابت ← بیات ← دبی ← عادت ← بازی ← بدعت 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1016

وفا ← غلاف ← آغوش ← لغو ← شلوغ ← شاغل ← شنوا ← فنا ← شغال ← غول ← شغل ← شوال ← غافل ← افول ← لواش ← وان 16

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1017

میعاد ← یشم ← مایع ← چای ← عید ← شایع ← شاید ← شاد ← معاد ← شیاد ← داعش ← دعا ← شمع ← امید ← چشم ← عادی ← معاش 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1018

روند ← دروغگو ← گردون ← دروغ ← گردو ← درون ← دورو ← رند ← گود ← روغن ← گردن ← گرو ← گرد ← نود ← ورود ← درنگ ← ورد ← دوغ ← 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1019

دایی ← دیزی ← اسیر ← یاس ← سزار ← رازی ← درس ← سدر ← دریا ← ساز ← زرد ← سیار ← رسید ← سید ← اسید ← ایزد ← ساری ← راز ← سایز ← دیار ← دراز 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1020

صدام ← کدام ← کادو ← کود ← دوک ← کما ← دوام ← کمد ← کدو ← مواد ← صدا ← ماکو ← مداوا ← کاموا ← دوم 15

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1021

رکابی ← برکت ← بیکار ← کتری ← رکاب ← تکرار ← باریک ← تاریک ← باتری ← ربات ← ترکیب ← کتبی ← تبریک ← باکتری ← کتاب ← تکبیر ← کبریت ← کارت ← کبیر ← برتر ← بکر 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1022

نجوا ← جراحت ← حجت ← راحت ← جراح ← جنت ← نجات ← جوارح ← جانور ← تاجر ← ناجور ← تاج ← حراج ← تناور ← حاجت ← جوان ← ترنج ← تنور ← آرنج 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1023

هیچ ← چایی ← چاه ← بچه ← چهار ← بهیار ← ابی ← بیراه ← بهار ← ابری ← جیره ← چرب ← بیچاره ← اریب ← چربی ← چاره ← اره 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1024

خنثی ← خیز ← زخم ← خزینه ← همزن ← ثمین ← خمین ← مزین ← میهن ← هیزم ← زمین ← خیمه ← نیمه ← مخزن ← نهم ← نیزه ← مزه ← زمبنه 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1025

ایل ← شیب ← بلوا ← یواش ← دیشب ← شیوا ← دیو ← ابد ← شادی ← شاید ← لواش ← شیاد ← لوبیا ← ایوب ← یلدا ← آشوب ← شوید ← 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1026

جانب ← قاب ← نقاب ← جناب ← انبه ← انگ ← بانه ← جاه ← جهان ← گنج ← جنگ ← جناق ← بانگ ← گناه ← جنبه ← نگاه ← بنگاه ← بقا ← آهنگ 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1027

رحیم ← مطرب ← محیط ← حریم ← بیم ← مربی ← ربط ← بطری ← طرح ← پیر ← حرم ← مطب ← رطب ← مطرح 14

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1028

دشنه ← پدال ← پهن ← لپه ← هلند ← شاهد ← پهنا ← ناله ← لاشه ← دانه ← دهان ← پشه ← دانش ← نهال ← شهد ← شانه ← نپال ← پناه ← پاشنه ← شنل ← پند 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1029

بریده ← جهاد ← هجری ← بهار ← آبجی ← بهیار ← دبیر ← درجه ← دهیار ← جاده ← داریه ← دیار ← هدر ← ارده ← دایره ← رایج ← بیدار ← ردیاب ← بهداری ← جیب ← برج 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1030

کاستی ← ماسک ← پتک ← پیام ← کپی ← ماست ← یکتا ← پاکت ← پاکی ← کیاست ← ماتیک ← تاکسی ← پیست ← اسکیت ← کیپ ← متکی ← کمیت ← پتاسیم ← پیک ← ساکت 20

جواب استادآمیرزا مرحله 1031 استادمیرزا

برکت ← تبر ← بکر ← ترک ← صورت ← صبور ← صوت ← ورق ← رقبت ← قرص ← قوت ← برق ← وقت ← صبر ← رقص ← تکبر ← تصور ← رکب ← کبوتر ← تبرک 20

جواب استادآمیرزا مرحله 1032

کوته ← کوتاه ← کوثر ← ارث ← وراثت ← هرات ← کارت ← هکتار ← کاهو ← راکت ← اکثر ← کراهت ← تکه ← ثروت ← وارث ← کوره ← تکاور 17

جواب استادآمیرزا مرحله 1033

بلوا ← النگو ← گلو ← نبض ← واگن ← گلاب ← انگل ← بالن ← بنگال ← بنا ← ناب ← نواب ← بانگ ← لگن ← الگو ← وبال ← گاو ← وان ← گالن 19

جواب استادآمیرزا مرحله 1034

دیانا ← آدینه ← نهاد ← اهدا ← ناهید ← نژاد ← نای ← هدایا ← دانه ← دانا ← اژدها ← هند ← دنیا ← آینده ← آیه ← دهان ← ژیان ← هادی ← ایده 19

جواب استادآمیرزا مرحله 1035

نیت ← حیات ← جنت ← عاج ← جنایت ← عجین ← حاجی ← حجت ← عنایت ← حنا ← تاج ← عیان ← حاجت ← ناجی ← نجات 15

جواب استادآمیرزا مرحله 1036

سیصد ← دویست ← دبی ← سوتی ← بوس ← بیست ← وصیت ← سود ← ترس ← بدوی ← صوت ← سبو ← یبوست ← تصویب ← دستی ← دوست ← سید 17

جواب استادآمیرزا مرحله 1037

مفرد ← دارا ← مفاد ← فرد ← آمار ← دلار ← ردا ← مدال ← مادر ← ملارد ← دمار ← دمل ← مدل ← درام ← ادا ← دلآرام ← مدار ← مارال ← فردا ← آرام ← مرد 21

جواب استادآمیرزا مرحله 1038

خلال ← قالب ← خلق ← لال ← خجل ← خالق ← باج ← بقا ← خال ← قبا ← جلا ← جالب ← بلال ← خلل ← خلاق ← جلال ← قلاب 17

جواب استادآمیرزا مرحله 1039

دارت ← گوارش ← گواش ← گردو ← شاگرد ← گشاد ← گشت ← درشت ← شوت ← ارشد ← دشوار ← وتر ← تراوش ← ارتش ← شتر ← دوات ← گردش ← گوش ← شگرد ← گارد ← گوشت 21

جواب استادآمیرزا مرحله 1040

ستاد ← حسادت ← درست ← برس ← داربست ← حسد ← حسرت ← سرداب ← تبحر ← حبس ← ربات ← راست ← حراست ← راحت ← سرد ← درست ← حساب ← سبد ← بستر ← آستر ← حدس 21

جواب استادآمیرزا مرحله 1041

باور ← لاله ← لبو ← روبل ← بلوا ← لولا ← هلال ← ابله ← هلو ← بلور ← بلال ← اوره ← لال ← بلوار ← روباه ← وبال ← اول ← لوله ← هالو ← ابرو ← روال 21

جواب استادآمیرزا مرحله 1042

بابک ← کاسب ← آسیب ← کسب ← اسکی ← سیب ← سیخ ← کاخ ← خیس ← سبب ← خاک ← کاسبی ← سبک ← کباب ← بیخ ← ابی ← باب ← آبکی 18

پاسخ مرحله 1043 استادمیرزا

تجمع ← مرجع ← مربع ← کرم ← تعجب ← عبرت ← مرتع ← رعب ← عرب ← معتبرجگر ← عجب ← جمع ← تمر ← جبر ← مرتب ← عجر 17 ←

جواب استادآمیرزا مرحله 1044

جبر ← رایج ← وجب ← رواج ← اجرا ← واجب ← آبجی ← جارو ← باور ← ابرو ← جواب ← جویبار ← آوار ← جوراب ← جویا ← اجیر 16

جواب استادآمیرزا مرحله 1045

رشید ← خرید ← خروش ← درپوش ← درویش ← پودر ← شیخ ← پدر ← شوید ← رخش ← شوخ ← پیرو ← پخش ← خورشید ← شیپور 15

جواب استادآمیرزا مرحله 1046

طوسی ← پیرو ← پسر ← سپری ← روسی ← وطن ← پنس ← سطر ← پطروس ← نیرو ← پروین ← وسط ← پنیر ← یونس 14

جواب استادآمیرزا مرحله 1047

عطار ← مرام ← معما ← سرما ← سطر ← مراسم ← طمع ← طعم ← معمار ← مام ← مماس ← عطا ← معطر ← اسم ← عطر ← راس 16

جواب استادآمیرزا مرحله 1048

وانت ← بلوچ ← تاول ← بوتان ← بلوا ← توچال ← نوبت ← نبوت ← تناوب ← چوب ← وبال ← ناب ← تونل ← توان ← تابلو ← تنبل ← نبات ← باند ← باتون 18

جواب استادآمیرزا مرحله 1049

صحن ← نصرت ← ناصر ← حرص ← حصار ← صراحت ← صحرا ← حنا ← انار ← انصار ← راحت ← انحصار ← ناراحت ← صحت ← 14

جواب استادآمیرزا مرحله 1050

بدهی ← زندیه ← زین ← بنیه ← زنده ← یزد ← یهود ← نوزده ← بنده ← ندبه ← ونیز ← هند ← بیوه ← دنبه ← هنوز ← نوید ← نیزه ← وزنه ← زینب ← نهیب ← بدن 21

جواب استادامیرزا 1051 تا 1065

با کمک شما بروزرسانی خواهد شد.

جواب استاد امیرزا مرحله 1066

مرور ← مغرور ← غرب ← مورب ← غروب ← مرغوب ← ورم ← غوره ← غرور ← مغرب ← رهبر ← بوم ← مرغ ← موبر ← 14

جواب استاد امیرزا مرحله 1067

رهنما ← اهریمن ← اخیر ← رخنه ← خانم ← رامین ← خانه ← خمیر ← خیام ← همیار ← خیمه ← مریخ ← خمره ← خیره ← نیمرخ ← مهری ← ارمنی ← خرمن ← 18

جواب استاد امیرزا مرحله 1068

زیان ← نامزد ← حزن ← مداح ← دینام ← میدان ← مهیا ← میزان ← حامی ← مدح ← مدنی ← ایزد ← نماز ← حمید ← امید ← زمان ← حمد ← احمد ← حنا ← 19

جواب استاد امیرزا مرحله 1069

پکن ← کافور ← نوکر ← پوران ← کران ← کرونا ← پفک ← کنف ← کارون ← کپور ← پارو ← کفار ← راکون ← روان ← پوک ← پارک 16

جواب استاد امیرزا مرحله 1070

نادر ← اردن ← پسند ← اسپند ← پدر ← پارس ← ژاپن ← نژاد ← پندار ← نارس ← پند ← پنس ← درنا ← پسر ← پرند ← آدرس ← 16

جواب استاد امیرزا مرحله 1071

خلوت ← خشم ← تله ← توله ← مختل ← خشت ← هتل ← شوم ← شوخ ← توشه ← مهلت ← ملخ ← توهم ← شلخته ← شخم ← همت ← خوش ← تلخ ← تخمه ← مشت ← لخت 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1072

دبی ← دیروز ← بردگی ← گریز ← برگ ← گزیر ← وزیر ← بزرگ ← زبر ← روزی ← بوگیر ← گردو ← دبیر ← زیور ← درز 15

جواب استاد امیرزا مرحله 1073

حبشی ← وحی ← آشوب ← آغوش ← یواش ← وحشی ← غشا ← باغ ← غایب ← شیوا ← شیب ← ایوب ← حواشی ← غیب 14

جواب استاد امیرزا مرحله 1074

نازل ← غول ← خزان ← غزل ← زانو ← نخل ← غاز ← ازل ← نزول ← لنز ← زالو ← خال ← وزغ ← غزال ← وان ← زغال ← خازن ← لغو ← 18

جواب استاد امیرزا مرحله 1075

ماهر ← صادره ← شاهد ← مصادره ← صدا ← درهم ← مشهد ← شماره ← مادر ← دهم ← ماده ← مرد ← اهم ← شهد ← مصر ← مرشد ← صدمه ← ارده ← مراد ← شادمهر ← هشدار 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1076

امشب ← بامیه ← شهامت ← آشتی ← شهاب ← مهتابی ← شبیه ← بیمه ← تابش ← بیشه ← شتاب ← مهتاب ← بهشت ← مشت ← همایش ← شیب ← تابه ← تیشه 18

جواب استاد امیرزا مرحله 1077

چلو ← لکه ← کوچ ← ملخ ← کوله ← کچل ← کوچه ← کوه ← کله ← ملکه ← چکه ← کلوچه ← خوک ← چکمه ← کلمه 15

جواب استاد امیرزا مرحله 1078

شمشک ← مشک ← ششم ← کشمش ← کوشش ← شوم ← شکوه ← موشک ← کشو ← شکمو ← مکه ← شوک ← شمش ← کشش ← شوش 15

جواب استاد امیرزا مرحله 1079

آسیب ← عسل ← عیب ← سابق ← سیلاب ← ایل ← ساق ← عاقل ← بقال ← قلابی ← عقل ← قالب ← عاق ← قالی ← لعاب ← لباس ← قلاب ← باسلق ← علی ← عباس ← ابلیس 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1080

تعمیر ← درشت ← رعیت ← عرش ← متر ← شعر ← شریعت ← مدیر ← عمد ← شرع ← مشتری ← رعد ← رشد ← معیشت ← ریتم ← یشم ← مرشد ← شمع ← تمر ← دشت ← تشر 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1081

خونسرد ← خروس ← راسخ ← دوران ← اروند ← سودان ← سرنخ ← اونس ← سواد ← سوراخ ← سخن ← سروان ← اردو ← خاور ← راسو ← نخود ← خرس ← سرود ← خسرو ← رسوخ ← اردن 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1082

آبان ← ارابه ← راه ← آهنربا ← انبوه ← باران ← روباه ← انبه ← بره ← ناهار ← بانو ← آوار ← بهار ← انبار ← آواره ← انار ← روبان 17

جواب استاد امیرزا مرحله 1083

آویشن ← شوید ← شنود ← شیون ← پوشیدن ← ناشی ← پیوند ← پیانو ← پوند ← پند ← دانش ← دیوان ← پیشوند ← نوید ← پیشوا ← دوان ← شنوا ← دوش ← نوپا 19

جواب استاد امیرزا مرحله 1084

مکار ← اکرم ← کارت ← تورم ← چروک ← چرک ← کوچ ← ورم ← متکا ← موکت ← مات ← مترو ← مکر ← چتر ← تراکم ← ماکت ← اتم 16

جواب استاد امیرزا مرحله 1085

شغل ← اغلب ← شلغم ← مشق ← لقب ← بقال ← شمال ← قالب ← بغل ← شغال ← غلام ← قلب ← مبلغ ← بقا ← بالغ ← شاغل ← شلاق ← قشم ← قلاب ← مقابل ← امشب 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1086 استادمیرزا

مهسا ← ابهت ← سهم ← همتا ← بسته ← ماسه ← مهتاب ← تاس ← اسب ← تسمه ← مطب ← اسم ← ماست ← تباه ← مته ← تماس ← تبسم ← همت ← بساط 19

جواب استاد امیرزا مرحله 1087

ردیف ← دیوار ← فریاد ← اردو ← دوغ ← فردا ← رادیو ← یاور ← فوری ← داغ ← غدیر ← غیور ← دریغ ← دروغ ← فروغ ← فرود ← دریا ← دیو ← دیار ← فارغ ← داور 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1088

وبا ← نواب ← گونی ← مینا ← واگن ← ایوب ← ایمن ← بینا ← بینوا ← میگو ← مایو ← ناب ← یمن ← بوم ← بانی ← گمان ← یوگا ← گاو ← امن ← ابی ← بانو 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1089

کهیر ← پایه ← کرایه ← پریا ← پیکر ← کرخه ← پارک ← خارک ← کیپ ← کره ← اره ← خیار ← کپی ← پاره ← پیک ← پاک ← ریه ← ریکا ← کاه 19

جواب استاد امیرزا مرحله 1090

مرسی ← سمنو ← رسمی ← مسن ← یونس ← مسیر ← نیرو ← نوین ← موسی ← نیمرو ← نسیم ← سونی ← نسرین ← سوم ← موسیر ← مونس ← نمور ← سمور 18

جواب استاد امیرزا مرحله 1091

شیار ← شیره ← غرب ← شهاب ← برش ← شیب ← شهر ← غبار ← ریشه ← غریب ← غریبه ← شرابی ← شیربها ← غایب ← غیب ← بهیار ← شبیه ← بیشه ← بهار ← شراب ← بیراه 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1092

کهن ← غنچه ← نهم ← لکه ← کهنه ← کلمه ← نغمه ← کچل ← کلم ← چمن ← چله ← چکمه ← منچ ← ملکه ← کلمن ← مکه ← چهل 17

جواب استاد امیرزا مرحله 1093

مدیر ← درهم ← راضیه ← راضی ← هضم ← داریه ← مادر ← مرضیه ← مضر ← دایره ← مریض ← ماهی ← مرده ← هادی ← رضا ← ماهر ← ایده ← ضمیر ← ماضی ← دهیار 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1094

عشایر ← عشوه ← شوهر ← شاعر ← شعور ← هوشیار ← شیعه ← واشر ← عشیره ← شیوع ← شیوه ← شایعه ← هاشور ← هرم ← شرعی ← شعر ← ویار ← شعار ← رعشه ← شیار ← رشوه ← شروع 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1095

نیرو ← نوید ← خرید ← درویش ← خروش ← نخود ← نرخ ← رشید ← شوخی ← دیو ← خوردن ← خورشید ← خشنود ← درون ← رند ← روشن ← خوش ← شوید ← درو 19

جواب استاد امیرزا مرحله 1096

مخزن ← خزان ← خفا ← فنچ ← زمان ← اخم ← خام ← چمن ← زخم ← امن ← نماز ← نفخ ← خانم ← منچ 14

جواب استاد امیرزا مرحله 1097

پدال ← داد ← دوا ← درد ← دلار ← جلاد ← جدال ← جلا ← جلد ← اجل ← جدا ← پدر ← اپل ← دلدار 14

جواب استاد امیرزا مرحله 1098

کتیبه ← ترکیب ← ترکیه ← تیره ← تکبر ← کبیر ← تبریک ← رتبه ← کبریت ← تکبر ← بطری ← ترب ← ربط ← بهتر ← کهیر ← رطب ← کتری ← ترکه ← برکه ← کتبی ← برکت 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1099

ایالت ← استیل ← سفال ← یاس ← تلف ← تلافی ← فلات ← الیاس ← آسیا ← الیاف ← فسیل ← افت ← سفت ← ایفل ← اسفالت ← لیست 16

جواب استاد امیرزا مرحله 1100

معطل ← اطلاع ← طلا ← عمد ← طمع ← عادل ← اعلام ← معاد ← عالم ← ادعا ← مطلع ← مدال ← معدل ← عدل ← طالع ← اعدام ← طعم 17

جواب استاد امیرزا مرحله 1101

دخمه ← همستر ← درهم ← خدمت ← خدمه ← درخت ← مدرسه ← رستم ← تسمه ← خمره ← مسخره ← تخمه ← تمسخر ← دهم ← سرمه ← مخدر ← ترمه ← خسته ← دختر ← همدست ← درست 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1102

سرهنگ ← هدر ← گردنه ← سنگر ← هند ← گنبد ← سرنگ ← هرس ← برنده ← ندبه ← بندر ← دنبه ← نرده ← نبرد ← گربه ← رنده ← نرگس ← گره ← سهند ← گرسنه ← سنگ 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1103

آلوچه ← کله ← چاه ← کامل ← کچل ← کاهو ← چکمه ← ملکه ← کلاه ← چهل ← کال ← چاله ← کلمه ← کوچه ← وهم ← مچاله ← اهل ← هلاک ← کوله ← کلوچه ← چکه 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1104

افول ← مولا ← فیلم ← مولف ← دام ← امید ← دوام ← ایفل ← مواد ← ملودی ← دوم ← مادی ← لیمو ← فامیل ← فواید ← مفید ← مایو ← میلاد ← مدل ← فولاد ← فویل 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1105

بره ← فروغ ← بوفه ← رشوه ← غرش ← غرب ← فربه ← شوهر ← غوره ← برف ← غفور ← بوشهر ← غرفه ← شوفر ← فروش ← غروب ← 16

جواب استاد امیرزا مرحله 1106

خشنود ← نوید ← رشید ← نیرو ← خروش ← خشن ← خورشید ← فرخ ← دیو ← خوش ← نود ← شوید ← خرید ← نخود ← درویش ← ریشخند ← روشن ← شیخ ← ورد ← شوخ 20

جواب استاد امیرزا مرحله 1107

عمان ← اجل ← نعل ← جماعت ← نعمت ← علاج ← املت ← معنا ← عاج ← لجن ← تعامل ← جعل ← نجات ← جنت ← مانع ← جمال ← تمنا ← متعال ← تجمل ← علامت ← لعنت 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1108

ارزن ← نگار ← قناد ← گرز ← زرد ← گارد ← زنگ ← گردن ← اندرز ← قادر ← گراز ← رزق ← گران ← نقد ← دراز ← زرنگ ← قران ← اردن ← گردان ← گاز 20

جواب استاد امیرزا مرحله 1109

پویا ← تصویر ← تصور ← راوی ← توپ ← وصیت ← صورتی ← تیوپ ← پیت ← توری ← پارو ← پتو ← پرتو ← صوت ← یاور ← پوریا ← صورت 17

جواب استاد امیرزا مرحله 1110

بها ← باک ← آهو ← کدو ← کاهو ← کباده ← کبود ← کذب ← کبدهودکود ← ذوب ← دوک ← کادو ← باکو ← کذاب ← دکه ← کاوه 18

جواب استاد امیرزا مرحله 1111

اقلیت ← ولت ← اوایل ← اولیا ← تقوا ← لیاقت ← ویلا ← تاول ← قول ← آقا ← قاتل ← قالی ← ایالت ← قتل ← اتاق ← لوت ← قوی ← اوقات ← الویت ← ولایت ← لایق 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1112

خاور ← مگس ← خروس ← رسوا ← سماور ← سوراخ ← خرما ← سوم ← سوک ← سرخ ← خرس ← مورخ ← راسو ← سوار ← رسوم ← اخمو ← راسخ ← سمور ← گرما ← خرمگس ← سرما 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1113

تایر ← ریاضت ← روایت ← قوی ← وقار ← ورق ← یراق ← قیر ← قوری ← قرض ← رضایت ← قاضی ← قضاوت ← قاری ← ویار ← رویا ← ترقی ← یاقوت ← تقوا 19

جواب استاد امیرزا مرحله 1114

لادن ← سلام ← پسند ← انس ← امن ← سالمند ← سالم ← نادم ← اسپند ← پند ← پماد ← نماد ← سمند ← امل ← سالن ← دامن ← مدال ← لامپ 18

جواب استاد امیرزا مرحله 1115

معما ← وهم ← عاج ← دعا ← مدام ← مهاجم ← جمع ← جامعه ← همدم ← عمه ← مهم ← جامد ← جمعه ← ماده ← معاد ← عمامه ← سجاده ← جهاد ← معده 19

جواب استاد امیرزا مرحله 1116

بیهوش ← هویت ← بومی ← شبیه ← تیشه ← شیب ← میش ← میوه ← توبه ← هشت ← شته ← همت ← مشت ← توهم ← بیمه ← بیشه ← بهشت ← بیوه 18

جواب استاد امیرزا مرحله 1117

ترس ← فرصت ← رفیق ← فقیر ← سرقت ← صفت ← سقف ← قرص ← صفر ← قفس ← تفسیر ← قیف ← سفیر ← فتیر ← رقص ← تفریق ← فقر ← تصرف 18

جواب استاد امیرزا مرحله 1118

فیله ← شفا ← طایفه ← شاهی ← لطفا ← طیف ← ایفل ← لطف ← ایل ← لطیف ← فاش ← طفل ← اهلی ← لطیفه ← لاشه ← فیش ← شفاهی ← طلا 18

جواب استاد امیرزا مرحله 1119

گلدار ← دلار ← پیدا ← گالری ← گرد ← پلید ← پراید ← لگد ← گلپر ← دلگیر ← پدر ← گارد ← دریل ← دلیر ← یلدا ← پادری ← پدال ← ریگ ← گاری ← پیگرد ← دیار 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1120

آمرزش ← مکش ← شکار ← مصر ← مشرک ← مرکز ← ارزش ← شکم ← زرشک ← زکام ← مزار ← مکار ← رزم ← مراکش ← مشک ← شکر ← اشک 17

جواب استاد امیرزا مرحله 1121

لبخند 17

جواب استاد امیرزا مرحله 1122

ریه ← جواهر ← روپیه ← پررو ← جیپ ← جیر ← جیوه ← جوی ← جیره ← پوره ← پیر ← هویج ← پیرو ← هجری 14

جواب استاد امیرزا مرحله 1123

علایم ← عیار ← ضلع ← مریض ← رضا ← عالی ← ریال ← ریمل ← عیال ← عرض ← مایع ← عالم ← علیرضا ← راضی ← ماضی ← علی ← معیار ← ضمیر ← عریض ← ملایر ← معضل 21

جواب استاد امیرزا مرحله 1124

نزاع ← نازک ← زین ← مکان ← عینک ← کنیز ← عزا ← نازی ← عزیز ← زیان ← عیان ← نیکنیاز ← کزاز 14

جواب استاد امیرزا مرحله 1125

مکه ← کلیه ← کنایه ← مالک ← کلاه ← هلاک ← کلمن ← کلمه ← لانه ← اهلی ← کمان ← ملکه ← نامه ← کینه ← مایل ← میهن ← هیکل ← آیه ← کمین ← کیهان ← کامل 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1126

سمعک ← شمع ← کشمش ← عکس ← مشعل ← مشک ← شکم ← کسل ← شمشک ← شمش ← شکل ← کشش ← مکش ← شمعک ← عسل ← مشکل…16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1127

هیولا ← گیوه ← سایه ← سوله ← گسل ← گوساله ← الویه ← سویا ← گیسو ← ویلا ← گیاه ← وسیله ← گلایه ← ساوه ← سوال ← سیاه ← سوگلی ← الگو ← آگهی ← گیلاس ← سوگ 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1128

← رضا — 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1129

رودهن ← دوشنبه ← نبرد ← بندر ← روبنده ← وردنه ← دنبه ← روشن ← بوشهر ← دوره ← دشنه ← درون ← برنده رونده ← رنده ← روده ← شنبه ← نوشهر ← شهروند ← بنده 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1130

گاز ← گراز ← شیراز ← گرز ← گرایش ← رازی شرایط ← گریز ← شرط ← ارزش ← گاری ← ریزش ← شاطر ← گیرا ← گزارش ← شیار ← 16 ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1131

مشهور ← وهم ← شوهر ← شمش ← ششم ← مرگ ← شوم ← رشوه ← گروه ← گوش ← شورش ← شوره ← گوهر ← شرم ← هرم ← شوش ← موش ← مهر 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1132

لکنت ← کلانتر ← راکت ← حرکت ← راکن ← تکان ← تانکر ← کنترل ← حالت ← لحن ← کلر ← تحرک ← تانک ← راحت ← رحلت ← کارتن ← کتان ← کنار ← کارت ← رکن ← الک…21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1133

توبه ← آلبوم ← همت ← تابلو ← تله ← تلمبه ← مولا ← مهلت ← املت ← متاهل ← تباه ← ملات ← تاول ← همتا ← توهم ← وهم ← مهتاب ← ابهت ← بوته ← مبتلا 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1134

آبکش ← کالباس ← کلاس ← کسب ← بالا ← بالش ← کابل ← شکل ← لباس ← کلاش ← باکلاس ← کال ← کالا ← ساک ← کاسب ← کسل ← شال 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1135

عرش ← معراج ← جمع ← شاعر ← شعار ← عابر ← شمع ← عاج ← ماش ← رعب ← امشب ← عرب ← شعر ← مربع ← شرع ← شجاع 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1136

آفرین ← افسر ← پنیر ← اسپری ← فانی ← فرنی ← نفیس ← رسا ← سیار ← پاریس ← پسر ← سفر ← پنس ← سپری ← انس ← سفیر ← نیاسر ← سینا ← پریسا ← فارسی ← پارس…21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1137

خدا ← اختر ← قادر ← تردد ← خرداد ← دقت ← رخت ← قدرت ← داد ← قدر ← دختر ← خرد ← دارت ← درخت ← رخداد ← آخرت 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1138

مرجان ← نصب ← مربا ← منبر ← صبر ← ناب ← ناصر ← جبران ← نجار ← باج ← آرنج ← بران ← برنج ← انبر ← نصاب ← مصر 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1139

سمند ← لمس ← تمدن ← متن ← مفت ← دست ← نفس ← تلفن ← نفت ← ستم ← نمد ← تلف ← دفن ← تنفس ← ملس ← مستند ← مسن ← منت…18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1140

شیوا ← شکایت ← ویزا ← کاشت ← کویت ← اشک ← کیش ← کاوش ← تشک شوک ← کاشی ← کوشا ← یکتا ← کشتی ← زشت ← آشتی ← زکات ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1141

ساوه ← هوس ← عوام ← ماسه ← وام ← مژه ← واژه ← عمه ← وهم ← سوم ← سهام ← سوژه ← اسم ← اسوه 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1142

غدیر ← گاز ← ارده ← گاری ← هدر ← داغ ← گیره ← داریه ← دیگ ریگ ← ایده ← گیاه ← گرد ← دایه ← گریه ← هادی ← آگهی ← دایره ← دیار ← درگاه ← دریغ 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1143

بیزار ← مبارز ← رزمی ← مربا ← بیمار ← بارز ← پوز ← پیام ← آبی ← پریا ← بازی ← پیاز ← میرزا ← زیبا ← زیپ ← مربی ← پیامبر ← رازی ← مزار ← پریز ← آمپر 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1144

دیشب ← شراب ← دلبر ← دیار ← اریب ← اردبیل ← یلدا ← دریا ← بید ← بیدار ← ردیاب شرابی ← دلربا ← ابری ← دلیر ← دبیر ← ریال ← شیار ← شادی ← ارشد ← شاد 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1145

پوچ ← پوک ← چوب ← بوق ← چاقو ← چپق ← چاک ← کاپ ← چاق ← قوچ ← چاپ ← بقا ← باکو ← قاب ← کوچ 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1146

سواد ← دوک ← سکو ← خوک ← کبود ← باکو ← کاسب ← کدو ← واکس ← کبد ← خواب ← سبک ← سود ← کادو ← بوکس ← کابوس 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1147

ابرو ← باور ← دچار ← رودل ← دلاور ← بلور ← چادر ← درو ← چوب ← دلار ← دلبر ← چرب ← بلوچ ← بلوار ← لودر ← وارد 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1148

باجه ← جاده ← جاه ← جعبه ← زاهد ← عهد ← عاجز ← عاج ← عبا ← عجب ← عزا ← دعا ← جهاد ← جهاز ← دبه ← بازده 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1149

نوحه ← یونس ← نسیه ← حسن ← هلو ← سینه ← حسین ← لحن ← حوله ← لوح ← سوله ← نوح ← لوس ← حیله ← نحس ← هوس ← وسیله 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1150

دمق ← قدیم ← تقدیم ← حمد ← حمید ← قدمت ← قید ← تحقیق ← حقیقت ← دقت ← میت ← قیمت ← تیم ← متحددقیق ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1151

شبنم ← خمین ← موش ← بوم ← شیب ← خشن ← میخ ← شوخی ← نیم ← منشی ← بینش ← بخش ← خوشبین ← وخیم ← یشم ← خوب…16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1152

زیتون ← تازه ← زانو ← توان ← هویت ← زاویه ← زینت ← ویزا ← زین ← تنها ← نیزه ← وانت ← نیاز ← هنوز ← هاون ← توهین ← هوازی ← نهایت ← زیان ← آویز 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1153

دلربا ← دالبر ← دلبر ← سبد ← سلام ← سراب ← دمبل ← آدرس ← مربا ← مدرس ← مدال ← سرد ← سرداب ← مرداب ← سرما ← دلار ← سالم ← لباس ← رامبد ← سمبل 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1154

انار ← نوار ← آهن ← ناروا ← ارغوان ← آهو ← آوار ← غوره ← آواره ← روغن ← ناهار ← روان ← نوه 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1155

درخت ← ترمز ← تخت ← مدت ← مخدر ← زخم ← دختر ← ختم ← رخت ← مزد ← مرد ← خرم ← رزم ← خزر ← زمرد ← خدمت ← زمخت ← درز ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1156

مزاج ← مجزا ← کمال ← کلام ← جمال ← کامل ← مجاز ← مالک ← زکام ← مجال ← لازم ← کاظم ← لاک ← ظلم ← کالج ← جزام ← ظالم ← 1

جواب استاد آمیرزا مرحله 1157

ایمن ← قران ← یراق ← گمان ← منقار ← قاری ← گران ← رقم ← میگرن ← قمری ← قمار ← گام ← قرن ← قناری ← نگار ← گرما ← ارمنی ← مینا ← گریان ← گاری ← قیام 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1158

برس ← رازی ← اسیر ← بسیار ← بارز ← آسیب ← سبزی ← زیبا ← سیراب ← صبر ← سربازی ← ریز ← سیب ← صبا ← ساری ← بازی ← سبز ← بیزار ← بازرس ← سراب ← بصری ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1159

مهره ← شهرک ← درهم ← کدر ← دکمه ← دهم ← شکم ← شرم ← مرشد ← شهد ← مشهد ← مدرک ← مرده ← مکر ← مکه ← کمد ← مشرک ← درشکه 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1160

مراغه ← مناره ← نمره ← نهال ← غلام ← ماهر ← نهم ← رهنما ← نرمال ← نامه ← منها ← ناله ← لاغر ← مهار ← لانه ← مهران ← نغمه ← اهرم 18

جواب استاد میرزا مرحله 1161

آبشار ← شخم ← اخم ← مربا ← خراش ← بخار ← خراب ← آرامش ← اخبار ← خشاب ← آرام ← خرما ← امشب ← رخش ← بخش ← آمار ← مخرب 17

جواب استاد میرزا مرحله 1162

یوسف ← تفلون ← سفت ← ستون ← فلوت ← نفت ← فسیل ← سوت ← تونل ← تلف ← سنتی ← نفس ← تلفن ← لیست ← نفیس ← یونس ← تنفس ← تنیس 18

جواب استاد میرزا مرحله 1163

علفزار ← زلف ← لرز ← فرز ← رفع ← زالو ← فعل ← فاعل ← عزا ← عارف ← روال ← فلز ← روز ← علف ← فعال ← آرزو ← عفو 17

جواب استاد میرزا مرحله 1164

چالش ← لواش ← اول ← لاغر ← شورا ← شلوغ ← چلو ← شور ← شغل ← شال ← چراغ ← آغل ← غرش ← لغو ← آغوش ← شغال ← غار ← غول ← شاغل ← شلوار 20

جواب استاد میرزا مرحله 1165

گناه ← انگل ← آینده ← دنیا ← نگاه ← گلایه ← یلدا ← گیاه ← نهال ← ایل ← دهان ← گیلان ← گلدان ← دانه ← آگهی ← ناهید ← یاد ← هلند ← گاندی ← دین ← آهنگ 21

جواب استاد میرزا مرحله 1166

قسمت ← سطل ← مستطیل ← سمی ← قسط ← قیمت ← مستقل ← سیم ← ملت ← تسلیم ← قسم ← تیم ← قلم ← تقسیم ← قتل ← تسلط ← مسلط ← ملس ← طلسم 19

جواب استاد میرزا مرحله 1167

هیولا ← زاویه ← بازی ← زبل ← ایوب ← ویزا ← زالو ← ویلا ← لیز ← لوبیا ← بازو ← زباله ← بلوز ← هوازی ← لوزی ← زولبیا ← زیلو ← بیوه ← الویه ← زابل 21

جواب استاد میرزا مرحله 1168

شفا ← پارو ← فراموش ← آمپر ← ورم ← شرف ← مشاورفشار ← موش ← فروش ← رام ← شوفر ← شامپو ← پرش ← فرش پشم ← شوم 17

جواب استاد میرزا مرحله 1169

دلار ← گرد ← گارد ← فرات ← فردا ← گفت ← تلگراف ← گرا ← افت ← دفتر ← گلف ← گفتار ← فرد ← گلدار ← دارت 15

جواب استاد میرزا مرحله 1170

شاید ← پشیمان ← شاد ← پماد ← میدان ← امن ← نمایش ← ماشین ← دشمن ← پیام ← پیدا ← پند ← مدنی ← نادم ← منشی ← ایمن ← مادی ← دامن ← دانش ← پیمان ← دشنام 21

جواب استاد میرزا مرحله 1171

استاد ← میرزا ← سخت ← استان ← نخست ← ساتن ← سوخت ← استوا ← سخن ← خاتون ← توان ← توانا ← وانت ← تاوان ← ستوان ← خون ← خواستن ← سخاوت ← آسان ← ساختن 18

جواب استاد میرزا مرحله 1172

زیرک ← رازی ← مارک ← میرزا ← مکار ← غاز ← میز ← زکریا ← ریا ← راز ← مرکز ← کریم ← ریکا ← رزمی ← مغز ← مرغ ← مزار ← زکام 18

جواب استاد میرزا مرحله 1173

تاس ← سوال ← تاجر ← راست ← اورست ← تراس ← ترسو ← سرو ← رسالت ← راسو ← اوج ← جارو ← جسارت ← روستا ← رواج ← اجل ← رسول ← رسوا ← سوار ← تاول ← لوستر 21

جواب استاد میرزا مرحله 1174

همیار ← مژه ← مهر ← جاری ← جریمه ← جرم ← مجری ← هجری ← اهرم ← مهار ← آژیر ← ماهی ← جیره ← رژیم ← جام ← اره ← رایج ← مهاجر ← ماهر ← ریه 20

جواب استاد میرزا مرحله 1175

لباس ← باسلق ← کلاس ← کالباس ← قلاب ← قالب ← کاسب ← کابل ← کسل ← بکسل ← بقال ← قلب ← قاب ← ساک ← قلک ← سابق ← سقا ← ساق ← سبک ← کالا ← اسب 21

جواب استاد میرزا مرحله 1176

بیکار ← کرایه ← گاری ← ریکا ← رکاب ← برکه ← گریه ← ابری ← گربه ← باریک ← برگ ← کره ← بهار ← گیاه ← رکابی ← گیره ← باکره ← آبگیر ← کهربا ← کهیر 20

جواب استاد میرزا مرحله 1177

آغوش ← خوش ← خاور ← خان ← نور ← نوار ← وان ← روان ← شوخ ← روغن ← روشن ← ناشر ← خراش ← خروشان ← شاخ ← شنوا ← خروش ← نشخوار ← شناور 19

جواب استاد میرزا مرحله 1178

بلوط ← طلاکوب ← باطل ← لاک ← طلا ← باکو ← الک ← لبو ← بال ← کال ← طالب ← کباب ← طول ← بابل ← طبل ← بلوک 16

جواب استاد میرزا مرحله 1179

تنور ← شوهر ← زشت ← روزنه ← توشه ← رشوه ← نشت ← شوره ← رشته ← ورزش ← تشنه ← نوه ← روزه ← شهرت ← وزنه ← هشت ← شهروز ← شتر 18

جواب استاد میرزا مرحله 1180

لقمه ← مقابل ← قابلمه ← مبل ← مقاله ← معلق ← عمق ← عمه ← قلعه ← عقب ← لعاب ← عقل ← قباله ← عالم ← قبله ← علاقه ← عقاب ← عاقل ← ملاقه ← امل ← قلمه 21

جواب استاد میرزا مرحله 1181

گمرک ← متکا ← گیتار ← ترک ← تاریک ← تریاک ← گرما ← کرامت ← گریم ← گرامی ← ریتم ← تایر ← میترا ← ریگ ← ماتیک ← کارت ← گرمک ← کتری ← یکتا ← ماکت ← مرگ 21

جواب استاد میرزا مرحله 1182

پهن ← آباد ← آبان ← بنا ← اهدا ← بدن ← پنبه ← دهان ← دنبه ← بانه ← باند ← پابند ← پاندا ← دانا ← بند ← هند ← دانا ← انبه 17

جواب استاد میرزا مرحله 1183

مرمر ← حریم ← حمام ← حیا ← حریر ← مرام ← ریا ← مار ← مریم ← محرم ← حرم ← حرام ← حامی ← مام 14

جواب استاد میرزا مرحله 1184

هندسی ← سینه ← سهند ← دست ← دبی ← تند ← بیست ← نسبت ← بدهی ← نسیه ← هیبت ← بسته ← بنیه ← تنیس ← تنبیه ← بستنی ← نسیب ← سید ← سبد ← سیب ← تندیس 21

جواب استاد میرزا مرحله 1185

نان ← آرنج ← نجار ← بریان ← برنج ← نارنج ← نحیب ← رایج ← انبر ← جریان ← جنین ← جبران ← انجیر ← بنیان ← نارنجی ← جیب ← رنج ← رجب ← برج ← باج ← آبجی 21

جواب استادمیرزا مرحله 1186

مریوان ← ویران ← وخیم ← خمیر ← خیام ← خانم ← نیمرو ← مایو ← خمار ← خرم ← میخ ← نیرو ← خیار ← مریخ ← مورخ ← اخمو ← ورامین ← خرما ← نیمرخ ← رویا 20

جواب استادمیرزا مرحله 1187

چلو ← چهل ← لهجه ← دهل ← دلهره ← دجله ← چله ← رده ← دهه ← هدر ← درجه ← جهل ← هجده ← چهره ← دره 15

جواب استادمیرزا مرحله 1188

آهسته ← مهسا ← مات ← همت ← تماس ← یاس ← سیاه ← ماسه ← اهمیت ← اسم ← سهم ← همتا ← سایه ← همسایه ← سهمیه ← مهستی ← ماهی ← ماست ← هسته ← سمیه ← هستی ← 21

جواب استادمیرزا مرحله 1189

باور ← بلوار ← دلاور ← گلدار ← گودال ← دلربا ← ولگرد ← دلبر ← ابرو ← الگو ← لودر ← دولا ← اردو ← رودل ← دلار ← دارو ← گرداب ← دالبر ← بلور ← گردو ← گلاب 21

جواب استادمیرزا مرحله 1190

همزن ← نهایت ← میزان ← زینت ← مهناز ← آنزیم ← نهم ← آهن ← نیزه ← تازه ← میهن ← امنیت ← زمین ← نماز ← منها ← زیان ← تمیز ← زمان ← هیزم 19

جواب استادمیرزا مرحله 1191

مکه ← شوک ← کمپ ← پوزش ← پوشه ← پوک ← شکوه ← مزه ← مشک ← شکم ← موشک ← شکمو ← موزه ← زوم ← کشو ← پوشک ← پشمک ← کوزه ← پزشک ← پشه 21

جواب استادمیرزا مرحله 1192

خواب ← خالص ← صابون ← وصال ← وصل ← نواب ← خاص ← نصب ← خلبان ← خان ← خلوص ← بالن ← بانو ← خوب ← نخل ← خلاص ← اصل ← خواص 18

جواب استادمیرزا مرحله 1193

جارو ← رفاه ← هنجار ← نجوا ← جوهر ← جفا ← جواهر ← نجف ← فنر ← جوان ← رنج ← رواج فوران ← فواره ← جهان ← هنرجو ← جانور ← فرج ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 1194

اتو ← مام ← ماموت ← ظلمات ← ظلمت ← ماتم ← وام ← ولت ← موم ← مولا ← ظلم ← مظلوم ← املت ← ظالم ← تاول ← مات ← تمام ← ملات 18

جواب استادمیرزا مرحله 1195

تاب ← ربط ← بیات ← راحت ← بطری ← ربات ← رابط ← تیبا ← تار ← طراحی ← طرح ← رطب ← بیتا ← باتری ← حیاط ← اریب ← بیت ← تبحر 18

جواب استاد میرزا مرحله 1196 استاد میرزا

گاندی ← گیلان ← گلایل ← لگد ← انگ ← دلیل ← یاد ← لال ← گالن ← دنیا ← انگل ← یال ← گدا ← لیلا ← دلال ← گند ← گلدان 17

جواب استاد میرزا مرحله 1197

ماکت ← عمارت ← معذرت ← ذرت ← ذات ← تذکر ← مذکر ← ترم ← عمر ← متکا ← عذر ← مکار ← تراکم ← اکرم ← ذکر ← آذر ← کرامت ← کارت ← ذرات

جواب استاد میرزا مرحله 1198

مبتلا ← عسل ← تماس ← لباس ← اسب ← علامت ← ماست ← علت ← سالم ← لعاب ← سلام ← تعامل ← متاع ← ساعت ← عباس ← سلامت ← تبسم ← سمبل 18

جواب استاد میرزا مرحله 1199

براق ← سبقت ← بقره ← سراب ← رتبه ← ستاره ← رقابت ← ترقه ← سرقت ← بستر ← قاره ← هرس ← سابقه ← بهار ← هراس ← بسته ← بهتر ← سارق ← سهراب ← بقا ← راست ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1200

ناب ← طناب ← نواب ← بیان ← وطن ← ابی ← بینوا ← طوطی ← وبا ← وان ← بینا ← بانو ← باطن ← بنا 14 ←

جواب استاد میرزا مرحله 1201

حکایت ← جراحت ← کتری ← تحریک ← تاجر ← کرج ← ایرج ← حرکت ← جراح ← حاجت ← تجاری ← کاج ← رایج ← راحت ← حراج ← تاج ← ترجیح ← تاریک ← حیات ← حجت ← تحرک 21

جواب استاد میرزا مرحله 1202

مدارس ← آدرس ← پدرام ← مدرس ← داس ← رام ← پدر ← پسر ← درس ← مادر ← ساغر ← داغ ← پماد ← سپر ← سرما ← پارس ← رسم ← آمپر ← دماغ 19

جواب استاد میرزا مرحله 1203

اهانت ← اتش ← تنها ← دانا ← دانش ← تشنه ← دهات ← تند ← شاهد ← دشنه ← اشتها ← هشتاددشت ← هشت ← دانه ← اهدا ← شانه ← شهادت ← انشا ← ناشتا ← آشنا 21

جواب استاد میرزا مرحله 1204

ایام ← ماده ← ادامه ← دایه ← آبادی ← ماهی ← بدهی ← دهم ← مهد ← بید ← بامیه ← بادام ← مبدا ← بیمه ← ایده ← باید ← مبادا ← هادی ← امید ← آماده ← بیم 21

جواب استاد میرزا مرحله 1205

نیرو ← وضوح ← ضریح ← ورنی ← روح ← رنو ← وحی ← حوری ← نوح ← یون ← وضو ← حوض ← حضور 13

جواب استاد میرزا مرحله 1206

ارتش ← شاتر ← اختر ← فاش ← افتخار ← خشت ← افت ← افشار ← شرف ← شفا ← ترش ← خراش ← شاخ ← فشار ← خفاش ← تراش ← اشرف ← خرافات ← شرافت ← اشراف ← آخرت 21

جواب استاد میرزا مرحله 1207

تنفر ← فانی ← قران ← نفرت ← قیف ← تفریق ← رفیق ← نفت ← تقارن ← فقیر ← فرات ← افق ← فتیر ← فرنی ← یراق ← قنات ← نفاق ← رفاقت ← فقر ← قناری ← آفرین 21

جواب استاد میرزا مرحله 1208

دنبه ← کوسن ← سبک ← سکه ← کهن ← سهند ← کبود ← کندو ← دوک ← کبد ← کوبنده ← نوک ← کدو ← سبد ← نود ← بوسه ← کوه ← کوسه ← بوکس 19

جواب استاد میرزا مرحله 1209

*******

جواب استاد میرزا مرحله 1210

اردک ← کادو ← رکود ← خبر ← خوک ← کارد ← خدا ← بخار ← بودار ← رکاب ← خراب ← خودکار ← دکور ← خراب ← خاور ← باور ← بکر ← دارکوب ← خوراک ← ابرو ← خارک 21

جواب استاد میرزا مرحله 1211

گنبد ← بندگی ← بندری ← دوربین ← بیرون ← گردو ← دبیر ← بندر ← گردن ← نبرد ← گود ← روبند ← ورد ← نوید ← بوگیر ← رنگ ← دیو ← بردگی ← گونی ← نوبر ← درونی 21

جواب استاد میرزا مرحله 1212

غافله ← جزغاله ← زلف ← جفا ← زغال ← فلز ← غزال ← فلج ← جلف ← غافل ← غزه ← غلاف ← جهاز ← جهل ← غزل 15

جواب استاد میرزا مرحله 1213

ملخ ← خروج ← کلم ← کور ← روم ← کلر ← جوک ← ولرم ← موج ← خرج ← مخرج ← موکل ← کرج ← جرم ← کولر ← کلوخ 16

جواب استاد میرزا مرحله 1214

صحت ← ابهت ← حنا ← صاحب ← صحنه ← تباه ← نصب ← تابه ← صبحانه ← بانه ← ناب ← بها ← صبا ← نبات ← انبه ← صحبت ← تصاحب ← صبح 18

جواب استاد میرزا مرحله 1215

امل ← سلامت ← دست ← امسال ← استاد ← سالاد ← ملت ← دستمال ← تماس ← ماسال ← سالم ← الماس ← اسلام ← ماست ← مدت ← التماس ← مدال ← لمس ← سلام ← آدامس ← ستاد 21 ←

جواب استاد میرزا مرحله 1216

بهزاد ← بنز ← خزان ← زنده ← دهان ← خنده ← خانه ← باند ← بازنده ← بازده ← خزنده ← نخبه ← خزانه ← ندبه ← ناز ← ابد ← زبان 17

جواب استاد میرزا مرحله 1217

شرم ← شیرین ← نرم ← شیمی ← شیرینی ← میش ← شیری ← یمن ← نشر ← منشی ← یشمی ← نرمش ← ریش ← منش 14

جواب استاد میرزا مرحله 1218

اهرم ← اخم ← خمیر ← پاره ← همیار ← خمره ← ماهر ← پایه ← مریخ ← خیمه ← خیار ← خرما ← خمپاره ← مهر ← خیام ← پیام ← پریا ← خام ← خامه 19

جواب استاد میرزا مرحله 1219

ماده ← درهم ← عمه ← معمار ← معاد ← مرام ← عهد ← عمد ← مهار ← مرده ← رعد ← مهم ← معده ← دعا ← مردم ← مراد ← عمامه ← مدام ← همدم ← مرهم ← معما 21

جواب استاد میرزا مرحله 1220

پسوند ← پونک ← کند ← پوک ← پسند ← پلک ← پولک ← سوپ ← پول ← کوسن ← پوند ← کنسول ← پند ← کپسول ← کسل ← دوک ← پنس 17

جواب استاد میرزا مرحله 1221

دنا ← کنده ← نخبه ← بانک ← کاه ← ناب ← خانه ← ندبه ← خدا ← اندک ← کبد ← کهن ← دانه ← دهان ← خنک ← انبه ← دکان ← خاک ← دنبه ← خنده ← بدن 21

جواب استاد میرزا مرحله 1222

ترجمه ← تاجر ← جهاد ← مته ← مجرد ← هجرت ← مدار ← همت ← مهارت ← درهم ← درجه ← مهاجرت ← مرده ← جاده ← دهات ← تره ← مهد ← مات ← مجتهد ← ترمه ← جامد 21

جواب استاد میرزا مرحله 1223

توپ ← پژمان ← وانت ← تمنا ← مانتو ← منت ← ژاپن ← پژو ← وام ← امن ← نام ← نوپا ← توان ← تومان ← پتو 15

جواب استاد میرزا مرحله 1224

انگل ← واگن ← النگو ← نود ← دوان ← گلدان ← گالن ← وفا ← الگو ← دولا ← گودال ← لگد ← گند ← گلف ← فولاد ← گدا ← فنا ← فال ← گود ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1225

شهرت ← مشورت ← شوهر ← شوم ← زشت ← توهم ← رشته ← مترو ← هشت ← زوم ← رزم ← شوره ← موش ← رشوه ← تورم ← تشر ← ورزش ← ترمز ← موزه ← روزه ← مشهور 21

جواب استاد میرزا مرحله 1226

تایمر ← گرامی ← ماضی ← مرگ ← مرتضی ← گیتار ← ضمیر ← گام ← تگری ← مضر ← گاری ← رضا ← گرما ← رضایت ← گریم ← تایر ← مریض ← ریتم ← راضی ← ارگ ← تیم 21

جواب استاد میرزا مرحله 1227

پیرو ← شیپور ← فرش ← شریف ← رویش ← شوفر ← پول ← فروش ← ریل ← شرف ← فوری ← شور ← پلو ← پرش ← ریش 15

جواب استاد میرزا مرحله 1228

سکون ← اسکناس ← سکو ← واکس ← اسان ← سوسک ← واکسن ← سوسن ← سونا ← اونس ← ساواک ← کوسن ← ساس ← نوک ← سکانس ← اساس ← ساسان ← ساکن ← اسانس 19

جواب استاد میرزا مرحله 1229

مونس ← تاس ← آموختن ← خون ← ستون ← نخست ← ستوان ← خواستن ← سخاوت ← ماست ← سخن ← سمنو ← ناموس ← خانم ← تماس ← سوخت ← ساختن ← تخم ← خاتون ← خاتم ← اخمو 21

جواب استاد میرزا مرحله 1230

درایت ← فتیر ← دیر ← رفتار ← دارت ← افت ← دفتر ← دریافت ← دریا ← فرد ← فردا ← فریاد ← تاید ← ترد ← دیار ← فرات ← فرار ← ردیف 18

جواب استاد میرزا مرحله 1231

پهن ← پنجه ← بنا ← انبه ← پنج ← جالب ← پناه ← نهال ← جهان ← جان ← ناله ← لجن ← جلا ← لانه ← پهنا ← پنجاه ← باج ← پله ← بالن ← پنبه ← جنبه 21

جواب استاد میرزا مرحله 1232

مادی ← غارت ← امید ← ریا ← مرغ ← داغ ← تار ← دماغ ← یاد ← غار ← غیرت ← غدیر ← تیغ ← مادر ← دریغ ← غرامت ← دما ← مدیر 18

جواب استاد میرزا مرحله 1233

آیه ← پایه ← قاب ← هیز ← زیپ ← بزاق ← باز ← ابی ← پیاز ← بقا ← بقیه ← زیبا ← یقه ← بازی 14

جواب استاد میرزا مرحله 1234

××××21

جواب استاد میرزا مرحله 1235

کاج ← کاوه ← کاهو ← اهو ← جزوه ← زوج ← کوزه ← اهواز ← جوک ← جهاز ← اوج ← اجازه ← آواز ← کوه ← جواز 15

جواب استاد میرزا مرحله 1236

میل ← مسیر ← پرز ← رسم ← لیزر ← پریز ← مرسی ← ملس ← لمس ← رزمی ← زیپ ← لرز ← سپر ← ریمل ← پسر ← پلیس ← لیز ← مرز 18

جواب استاد میرزا مرحله 1237

دندان ← دهان ← دانه ← نان ← گناه ← گدا ← اهنگ ← هند ← داد ← نگاه ← نهان ← دنده ← ننه ← نهنگ ← ننگ 15

جواب استاد میرزا مرحله 1238

سیاه ← ساوه ← ویلا ← سطل ← الویه ← یاس ← وسط ← سوال ← سیل ← سایه ← وسیله ← هیولا ← طوسی ← ایل ← سویا ← لوس ← اهلی ← طلا ← طویله ← طول ← اطلس 21

جواب استاد میرزا مرحله 1239

نارنگی ← گرجی ← جنگ ← انجیر ← گیج ← نگین ← رایج ← جان ← گنج ← گاری ← جنین ← گریان ← جریان ← گران ← نارنج ← نجار ← جگر ← نگران ← ننگ ← نارنجی ← آرنج 21

جواب استاد میرزا مرحله 1240

پناه ← پایه ← پنیر ← کهیر ← پیکان ← پارک ← کینه ← پیک ← کنار ← کنایه ← پیکر ← کرایه ← کره ← پنکه ← پیراهن ← پینه ← پاره ← پریا ← اینه ← پهن ← پکر 21

جواب استاد میرزا مرحله 1241

کفار ← تفکر ← کثافت ← کافور ← اثر ← ارث ← وراثت ← فوت ← فتوا ← کارت ← فرات ← کوثر ← کافر ← کتف ← کفتر ← وفات ← ثروت ← وارث ← فاکتور ← کفتار ← فکر 21

جواب استاد میرزا مرحله 1242

خیرات ← آخرت ← دوخت ← داور ← رخت ← دوری ← خدا ← اردو ← خرید ← رادیو ← روایت ← ریخت ← درخت ← خیار ← اختر ← درو ← خاور ← دیوار ← دختر ← تاریخ ← دوات 21

جواب استاد میرزا مرحله 1243

نحس ← احسنت ← مساحت ← منها ← سانحه ← محاسن ← حماسه ← تماس ← نهم ← حسن ← سهام ← سانت ← ماست ← محنت ← محسن ← حنا ← تنها ← تمساح ← همسن ← تسمه ← ماسه 21

جواب استاد میرزا مرحله 1244

الفبا ← قافله ← افق ← لقب ← قباله ← بقا ← قبله ← قفل ← قالب ← بالا ← قلب ← قابل ← بقال ← اقبال ← آقا ← قله ← قلاب ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1245

داماد ← دمبل ← مبدل ← امداد ← بالا ← بامداد ← مدال ← دام ← بادام ← داد ← آباد ← مداد ← آداب ← مبدا ← املا ← مدد ← بدل 17

جواب استاد میرزا مرحله 1246

اتاق ← قاتل ← اهلی ← هتل ← لیاقت ← اقلیت ← ایل ← یقه ← تله ← ایالت ← قتل ← لایق ← لیته ← تیله ← قالی ← آتلیه 16

جواب استاد میرزا مرحله 1247

مخچه ← خامه ← خمره ← اخم ← خمار ← چهار ← چاره ← همراه ← اره ← جرم ← چرخ ← چاه ← ماهر ← خرما ← مهره ← خام ← رها ← اهرم ← چهره 19 ←

جواب استاد میرزا مرحله 1248

بتون ← تنبل ← باطن ← نبوت ← نبات ← وطن ← وبا ← بلوط ← تاول ← بانو ← طول ← تونل ← طبل ← تابلو ← طلب ← بالن ← وانت ← لبو ← طناب ← نوبت ← باطل 21

جواب استاد میرزا مرحله 1249

کوشش ← روکش ← مشرک ← کشمکش ← شوک ← موشک ← موش ← کور ← شمش ← مشک ← ششم ← شرم ← کشک ← شوم ← کشمش ← کشور ← شکمو ← کمک ← شورش ← کوک 20

جواب استاد میرزا مرحله 1250

مجسم ← مهم ← جلسه ← نجس ← جهنم ← نهم ← مجلس ← مجله ← مجسمه ← لمس ← جسم ← همسن ← سمج ← منسجم ← مسلم ← جمله 16

جواب استاد میرزا مرحله 1251

لیلا ← حلیم ← حلوا ← مایو ← مایل ← امل ← لوح ← محال ← حال ← میل ← ملیح ← لال ← حمل ← محل ← لولا ← لیمو ← محو ← حلال ← محلول ← ویلا ← حامل 21 ←

جواب استاد میرزا مرحله 1252

رکب ← اسارت ← کاسب ← برکت ← کتاب ← برس ← بستر ← سراب ← ربات ← تراس ← تبرک ← اراک ← رکاب ← استکبار ← ساکت ← سبک ← تبر ← تکبر ← راست ← ابتکار ← سرب 21

جواب استاد میرزا مرحله 1253

جایزه ← جهان ← زیان ← نیزه ← جان ← انبه ← جیب ← بازی ← زیان ← هیجان ← آینه ← نجیب ← زینب ← بنیه ← نیاز ← بینا ← جنازه ← زیبا ← جهاز ← جنبه ← آبجی 21

جواب استاد میرزا مرحله 1254

ایمن ← چمدان ← نادم ← میدان ← چین ← منشی ← نمایش ← چمن ← شاد ← چشم ← دانش ← چندش ← ماشین ← مدنی ← دامن ← دشنام ← چاشنی ← امید ← چدن ← ماش ← دشمن 21

حل بازی استاد میرزا مرحله 1255

ونیز ← وزن ← تنوری ← تینر ← زبر ← نیرو ← زنبور ← بیرون ← نبوت ← برنز ← ترب ← تبریز ← نوبر ← تنور ← نوبت ← وزیر ← زیتون ← روز ← ترن ← زینب ← رویت 21

حل جدول استاد میرزا مرحله 1256

چاقو ← قله ← چله ← قلوه ← لوچ ← چلاق ← چاق ← چاه ← آلوچه ← قوچ ← قول ← چاله ← چهل ← هلو ← قاچ 15

حل جدول استاد میرزا مرحله 1257

دیو ← قهوه ← هدیه ← ادویه ← قوه ← قوی ← دایه ← هود ← ایده ← یاد ← هایده ← یهود ← هیاهو ← قید ← هادی ← یقه ← 16

حل جدول استاد میرزا مرحله 1258

لشکر ← شورا ← وکالت ← شکل ← شرکت ← شلوار ← شتر ← روکش ← ارتش ← لواشک ← تلاش ← لواش ← شراکت ← شکلات ← کشور ← شکار ← تاول ← شلوارک ← تشکر ← کولر ← اشک 21

حل جدول استاد میرزا مرحله 1259

داوطلب ← باطل ← بلیط ← طول ← بلوط ← لوبیا ← ایوب ← یلدا ← بید ← بیل ← دبی ← دوبل ← طالبی ← وبا ← طلا ← طبل ← 16

حل جدول استاد میرزا مرحله 1260

متر ← تمسخر ← سرخ ← ستاره ← تخمه ← استخر ← رخت ← خاتم ← همسر ← خسته ← سرما ← هرس ← خسارت ← رستم ← سخت ← مسخره ← خامه ← مهارت ← همستر ← مهر ← خرس 21

حل جدول استاد میرزا مرحله 1261

مغرب ← مرغ ← صبر ← بغل ← مصر ← رقص ← قلم ← لقب ← قرص ← مبل ← غرق ← مبلغ ← برق ← رمق ← مقصر 15

حل جدول استاد میرزا مرحله 1262

دما ← آرامش ← دیار ← ریا ← ارشد ← مرشد ← آرایش ← ایراد ← دریا ← میش ← ارشاد ← رشید ← ایام ← شیار ← مدیر ← مادر ← اشیا ← رشد ← شادی ← آرام ← مرد 21

حل جدول استاد میرزا مرحله 1263

وهم ← مهلک ← اخمو ← ملخ ← هلاک ← خاله ← لاک ← مالک ← مکه ← کلام ← ملکه ← کوله ← کامل ← کلمه ← کمال ← اول ← کلاه ← خوک ← کاهو ← خامه 20

حل جدول استاد میرزا مرحله 1264

گلو ← دولت ← لندن ← لگد ← ننگ ← گود ← تنگ ← تند ← گند ← ولت ← نود ← دلتنگ ← تونل ← تولد ← لنگ 15

حل جدول استاد میرزا مرحله 1265

هدر ← شوهر ← شوره ← شهد ← جوش ← جوهر ← جدول ← درو ← دوره ← جلد ← روده ← جلوه ← درجه ← جهل ← رشوه ← جهش ← لودر ← دوش 18

حل جدول استاد میرزا مرحله 1266

افت ← تعارف ← عفت ← دفع ← دعا ← وفات ← رعد ← فرع ← عرف ← اردو ← دعوا ← وارد ← وداع ← دفاع ← عارف ← دعوت ← دفتر ← فتوا ← فرود ← عادت ← فردا

حل جدول استاد میرزا مرحله 1267

بلوک ← تنبل ← نوکر ← کلر ← رکن ← تنبک ← بکر ← نبوت ← تبرک ← تنور ← برکت ← کبوتر ← نوبت ← کنترل ← کولر ← تکبر ← بلور ← لکنت 18

حل جدول استاد میرزا مرحله 1268

تاج ← تاجر ← جسارت ← ساعت ← جرم ← جماعت ← راست ← مستاجر ← تراس ← عاج ← جمع ← تماس ← عمارت ← مرجع ← سماجت ← معراج ← تجمع ← سمت ← سرعت ← تجسم 20

حل جدول استاد میرزا مرحله 1269

تخلیه ← لیتر ← خفت ← فتیر ← هیتلر ← لخت ← خلیفه ← هتل ← هفت ← ریه ← لیته ← تیله ← تله ← تلخ ← تیره ← رتیل ← فیلتر ← تخیل 18

حل جدول استاد میرزا مرحله 1270

ادعا ← نادان ← خندان ← نعنا ← دعا ← خدا ← خاندان ← نان ← دانا ← ناخدا ← خان ← ناخن ← نخاع ← 13

حل جدول استاد میرزا مرحله 1271

تپه ← کمپ ← سمج ← سهم ← پست ← همت ← مته ← سکه ← پتک ← کته ← مست ← جهت ← پسته ← ستم ← سکته 14

حل جدول استاد میرزا مرحله 1272

نرگس ← سرنگ ← لنگر ← سنگک ← کنسرو ← کلنگ ← گسل ← سنگر ← سنگ ← لوس ← سگک ← کنگر ← کنسول ← سکو ← سوگ ← کوسن ← رسول ← کسل 18

حل جدول استاد میرزا مرحله 1273

بخشنده ← خندق ← نبش ← هند ← خنده ← دنبه ← نقد ← شنبه ← شقه ← قند ← بخش ← دشنه ← ندبه ← نخبه ← نقشه ← خشن 16

حل جدول استاد میرزا مرحله 1274

کهن ← همسر ← مهر ← منکر ← مرهم ← نهم ← همسن ← مهم ← کسره ← کنه ← سکه ← نمک ← سرکه ← مکه ← ممکن ← نمره ← مسکن 17

حل جدول استاد میرزا مرحله 1275

جلوه ← علاج ← فلج ← فعال ← عفو ← عجول ← فاجعه ← فاعل ← عجله ← جلف ← عاج ← فعل ← جعل ← علف ← اوج ← علوفه 16

حل جدول استاد میرزا مرحله 1276

خزر ← بیمار ← خرازی ← بخار ← بخاری ← هزار ← میخ ← مریخ ← بازی ← مبارز ← خیام ← زخم ← مربی ← رزمی ← میرزا ← بزم ← خرما ← خراب ← بیزار ← برزخ ← خمیر 21

حل جدول استاد میرزا مرحله 1277

نبرد ← بندر ← نصب ← منبر ← کمربند ← کربن ← کبد ← درک ← صبر ← مصر ← مرکب ← کدر ← رکب ← مدرک ← کندر ← رصد ← رند 17

حل جدول استاد میرزا مرحله 1278

پناه ← بالن ← بانو ← نهال ← انبه ← پهلو ← پول ← بلا ← نوه ← پله ← پهن ← پونه ← انبوه ← لانه ← پهلوان ← لپه ← پنبه 17

حل جدول استاد میرزا مرحله 1279

جلگه ← آگهی ← هویج ← الویه ← گیوه ← یوگا ← جیوه ← گله ← گوی ← ویلا ← گلایه ← گوجه ← گیج ← اهلی ← آجیل ← گیاه ← الگو 17

حل جدول استاد میرزا مرحله 1280

سانت ← تابش ← ساتن ← ستاد ← شنا ← شتاب ← سبد ← باند ← شانس ← دبستان ← داس ← تناسب ← شبستان ← دانش ← نبات ← دست ← شست ← آتشبس 18

حل جدول استاد میرزا مرحله 1281

نفتکش ← بنفش ← تشنه ← تنبک ← بهشت ← کشته ← نفت ← شکه ← فتنه ← شنبه ← کنف ← کهف ← کتف ← کفش ← تشک ← بنفشه ← بشکه ← هشت 18

حل جدول استاد میرزا مرحله 1282

مات ← حماقت ← قایم ← حجت ← قامت ← حمایت ← حیات ← قیامت ← قیمت ← حاجی ← حاجت ← محتاج ← قیام ← حجامت ← حجم ← احمق 16

حل جدول استاد میرزا مرحله 1283

هومن ← مجنون ← نجوم ← نمونه ← عمه ← هجوم ← جهنم ← موج ← جمع ← نهم ← ننه ← منع ← موجه ← وهم ← معجون ← جمعه ← جنون 17

حل جدول استاد میرزا مرحله 1284

ترحم ← تفریح ← حریف ← ریتم ← حمایت ← فتح ← تایمر ← حرف ← راحت ← حریم ← حرام ← حرمت ← مفت ← تحریم ← فتیر ← ترحیم ← رحمت ← حفر ← مفاتیح ← حیرت ← حیف 21

حل جدول استاد میرزا مرحله 1285

عدس ← عکس ← ساک ← ناسا ← عکاس ← ادعا ← اسان ← دکان ← کساد ← کند ← اسناد ← انعکاس ← دعا ← ساکن ← ساعد ← اندک 16

حل جدول استاد میرزا مرحله 1286

بیراه ← چادر ← بیچاره ← دره ← بهداری ← ایده ← بیدار ← داریه ← بچه ← چاره ← بهار ← دبیر ← بدهی ← ردیاب ← دریچه ← دایره ← دهیار ← چربی ← چهار ← دریاچه ← بید 21

حل جدول استاد میرزا مرحله 1287

رزرو ← راهرو ← گواه ← روزه ← گره ← گروه ← گزاره ← گاز ← گرز ← گراز ← روزگار ← گوهر ← هرگز ← هزار ← آرزو ← زرگر 16

حل جدول استاد میرزا مرحله 1288

حوصله ← اصول ← تاول ← حوله ← وصال ← صلوات ← حاصل ← صحت ← صوت ← صلح ← صالح ← لوح ← تحول ← وصلت ← حالت ← حلوا 16

حل جدول استاد میرزا مرحله 1289

کلاف ← لیمو ← فیلم ← کال ← فامیل ← کامل ← کافی ← مولا ← فوم ← فلک ← ایفل ← کلم ← فیل ← ویلا ← کلام ← لاک ← کیلو ← مولف ← وکیل 19

حل جدول استاد میرزا مرحله 1290

فرح ← حافظ ← حفاظ ← حافظه ← ظاهر ← فدا ← فردا ← ظهر ← فرهاد ← ارده ← رفاه ← حرفه ← ظرف ← حفظ ← هدف 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1291

رزم ← مرتع ← تعمیر ← عزت ← تیز ← تمیز ← میز ← مرز ← عزیز ← ریتم ← ترمز ← مزیت ← رعیت ← عزم ← ریز 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1292

تمام ← عالم ← معمول ← معما ← ماموت ← معلم ← ملات ← معلوم ← ولع ← املت ← ماتم ← تعامل ← موم ← علت ← متعال ← علامت ← ملامت ← معمولا ← علوم ← معلومات ← 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1293

نامرتب ← مرتب ← برنامه ← تنها ← ماهر ← بره ← منت ← مربا ← ترمه ← ابهت ← بهتر ← مهربان ← تهران ← تباه ← مهتاب ← انبر ← منها ← مهارت ← ترانه ← بهمن ← مهراب 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1294

تکیه ← تیشه ← چکش ← کشته ← شیره ← کشو ← شکوه ← کوچه ← شیک ← کویت ← کشتی ← چکه ← کوچ ← هویت ← توشه ← تشک ← شوک ← شته 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1295

گویش ← هوشنگ ← رشوه ← گوهر ← ریشه ← گونه ← رویش ← گوشی ← روشن ← گیوه ← نیرو ← گشنه ← نهر ← گونی ← گریه ← نگرش ← گیره ← ریگ ← شیره ← نوشهر ← گوش 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1296

مارک ← اکرم ← حصار ← ترحم ← حرکت ← حرمت ← کرامت ← کارت ← صحرا ← صحت ← حرص ← رحمت ← حکمت ← متکا ← محرک ← متحرک ← تراکم ← حرام ← حاکم 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1297

هود ← صندوقچه ← قصد ← نقص ← صدقه ← نوه ← هن ← صندوق ← قوچ ← هندو ← نقد ← نهصد ← قصه ← چدن ← قند ← قوه ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1298

حالت ← تفاهم ← حامله ← ملحفه ← محله ← تلف ← لحاف ← مهلت ← فهم ← ملات ← همتا ← متاهل ← عمله ← فتحه ← تله ← فاتحه ← محال ← هفت ← محفل ← تفاله ← املت ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1299

وقار ← بازو ← زنبق ← روبان ← قربان ← باور ← قوز ← برنز ← زنبور ← رزق ← رونق ← ورق ← روباز ← قران ← نقاب ← بزاق ← براق ← بانو ← زانو ← ابرو ← زبان 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1300

ورقه ← خواهر ← هاشور ← واشر ← قشر ← خواهش ← خراش ← قهر ← شوخ ← خوشه ← وقار ← رخش ← شاهرخ ← خوره ← شورا ← شوق ← شاخه ← شرق ← خاور ← قاره ← خروش 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1301

تیمور ← مشت ← ترشی ← عرش ← مشورت ← شروع ← مترو ← تعمیر ← عمو ← شعر ← شعور ← تورم ← یورش ← مشتری ← شوت ← رویش ← شمع 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1302

اندک ← جسد ← بدن ← کنجد ← سنجاب ← سنجد ← بانک ← جدا ← سجاد ← کاج ← کبد ← کاسب ← بند ← جنس ← سبد ← دکان ← سند ← باج ← سبک 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1303

رحمان ← حنا ← سلام ← ساحل ← مسلح ← سحر ← سالن ← لمس ← حرم ← سلاح ← سالم ← محسن ← سلمان ← حرام ← محل ← رسم ← نحس 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1304

متن ← نمک ← شکم ← تماس ← تمشک ← کمان ← ساکت ← کاشت ← ماست ← کاست ← شانس ← مسکن ← شکست ← مشک ← مشت 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1305

تنش ← شهاب ← نوشابه ← نوبت ← شته ← تنه ← آشوب ← بانو ← شانه ← بوته ← توبه ← نبش ← بهشت ← انبوه ← تشنه ← هوش ← نبوت ← شتاب ← باهوش ← شنبه ← شوت 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1306

لواش ← غار ← غلام ← شلغم ← آغوش ← مشاور ← غول ← مرغ ← شمال ← مغول ← شاغل ← شغل ← شلوار ← شلوغ ← شورا ← شغال ← ولرم ← لاغر ← مشغول 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1307

خاص ← مصر ← خیار ← خیام ← خام ← بخاری ← بخار ← مربا ← مریخ ← صبر ← امیر ← خراب ← بیمار ← میخ ← خرما ← صبا ← مرخصی 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1308

مربی ← سمیه ← بامیه ← سمیرا ← سرمایه ← بیمار ← مربا ← ماسه ← سیما ← مسیر ← سرما ← سیاره ← بهرام ← سیاه ← ماهی ← همسر ← سهراب ← سهام ← بیمه 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1309

رسمی ← گرم ← رنگ ← سیمرغ ← مرغ ← مرگ ← مگس ← سرنگ ← نسیم ← سنگ ← رسم ← نرم ← مسیر ← سنگر ← غمگین ← نرگس ← گریم 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1310

یکتا ← کلت ← کتانی ← کلانتر ← کتان ← کلانتری ← تاریک ← کتیرا ← لیتر ← کتری ← کنترل ← راکت ← کالری ← تانکر ← تانک ← کارت ← 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1311

راحت ← حمام ← تاب ← تمام ← رحم ← رحمت ← حرام ← مرتب ← محترم ← تمبر ← مرمت ← محرم ← حرم ← محبت ← مرام ← ربات ← مات ← مربا 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1312

حریف ← حرف ← فارس ← سینا ← آفرین ← آرین ← حسن ← سفر ← سحر ← ننر ← ریحان ← ساری ← نفس ← فارسی ← حسین 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1313

اهدا ← اراده ← فرود ← اداره ← وفادار ← فرهاد ← وفا ← وارد ← رفاه ← آواره ← آوار ← فواره ← دوره ← هوادار ← دره ← فردا ← هدف ← افرا 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1314

زینب ← یزدان ← گاز ← گدا ← زنگ ← زیاد ← دنیا ← ابی ← زیان ← زندگی ← دین ← گنبد ← زیبا ← یزد ← زبان ← بازی ← بدن 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1315

دما ← مرداد ← مهدی ← ماهی ← دایره ← هادی ← مدیر ← مداد ← مرده ← هرم ← امیر ← دریا ← امید ← مهرداد ← مهر ← ایده ← اهرم ← دیدار ← مرد 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1316

کرسی ← درست ← تاریک ← رسید ← کتری ← تاکسی ← اسید ← کتیرا ← تدریس ← دستیار ← کاردستی ← دکتر ← دست ← اکسیر ← اسکیت ← ساکت ← ریاست ← ایست ← اسکی 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1317

سویا ← پیروز ← پوریا ← پریسا ← پویا ← پرویز ← پسر ← پاریس ← پیاز ← سوپ ← زیپ ← پریا ← وزیرپرواز ← پارو ← سپر 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1318

زمرد ← هند ← همزن ← مرده ← مزد ← نمد ← هنرمند ← مهد ← رنده ← زرد ← درز ← رزمنده ← درهم ← نرده ← زنده ← نرم ← نمره ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1319

هموار ← ماهر ← چرم ← سمور ← سوره ← ساچمه ← سرما ← ماسه ← مهسا ← سماور ← چاره ← مورچه ← چاه ← همسر ← سوار ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1320

اروند ← نادر ← وارد ← کندو ← کور ← کار ← اراک ← نور ← نوک ← دوران ← اردو ← کدو ← اردک ← کادو ← نوکر ← کارون ← انار ← کند ← کاروان 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1321

مواد ← وان ← مدل ← دماغ ← مدال ← غلام ← نماد ← دوام ← دوان ← غول ← الوند ← مغول ← لغو ← نادم ← دوغ ← دوم ← امن ← ملوان ← دامن ← داغ ← 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1322

اخم ← خانم ← خام ← نیک ← کاخ ← ایمن ← خنک ← یکان ← میخک ← خیام ← نمک ← یمن ← مینا ← مکان ← کمان ← کمین ← میخ ← خمین ← خاص 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1323

ساق ← سیاحت ← حیات ← ساتن ← سانت ← ساقی ← حسن ← ناحق ← احسنت ← قنات ← سنتی ← حسین ← ایست ← قیاس ← استین ← تنیس ← قناس ← تحسین ← نحس 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1324

جزام ← مجاز ← مجوز ← گاو ← مجزا ← جواز ← موز ← تاج ← موج تجاوز ← اوج ← گاز ← زوج ← زوم ← مزاج 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1325

نخل ← گسل ← سنگ ← گستاخ ← سانت ← خان ← تنگ ← نسل ← انگل ← سخن ← سخت ← ساختن ← سالن ← تلخ ← سنگلاخ ← نخست ← گلستان ← گالن ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1326

جراحت ← مجروح ← جراح ← رحمت ← محو ← حجامت ← تورم ← حجم ← ترحم ← حجت ← تاجرحراج ← حاجت ← حرام ← حرم ← جرم ← محور ← راحت ← جارو ← محتاج ← ورم 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1327

مهد ← دلمه ← دهم ← شعله ← عهد ← شلغم ← شهد ← شمع ← عمه ← عمل ← عمد ← مشغله ← عدل ← معده ← مشعل ← مشهد ← معدل ← شغل 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1328

آرنج ← شاعر ← شعار ← عاج ← منش ← مرجع ← شعر ← جمع ← نرمش ← نجار ← جامع ← مانع ← معنا ← معراج ← مرجان ← عرش ← شنا ← رنج ← عمان ← جشن شجاع ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1329

ریل ← فریب ← صبر ← فرز ← برف ← زبل ← صفر ← لرز ← لیز ← صلیب ← برزیل ← زلف ← لبریز ← فیبر ← فصل ← فلز 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1330

توقیف ← موفقیت ← قیمت ← وفق ← مقوی ← قیف ← توقف ← موقت ← تقویم ← فقط ← موفق ← فوت ← توفیق ← قوطی ← مفت ← قوی ← قوت ← وقف ← وقت 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1331

صفرا ← انصار ← انار ← صرافی ← نصف ← آریا ← فانی ← اصراف ← صاف ← فرنی ← فنر ← ناصر ← صفا ← ایران ← انصاف ← آفرین ← صنف ← صفر 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1332

ستوه ← توبه ← هیبت ← هوس ← سیب ← بوته ← بوسه ← بسته ← سوت ← وحی ← تسویه ← تسبیح ← هستی ← هویت ← بیوه ← بیست ← 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1333

شوید ← ونیز ← نوک ← کنیز ← یوز ← یزد ← کندو ← کیش ← شوک ← شنود ← دیو ← کشو ← کدو ← دوش ← زین ← نوید ← دوک ← کود ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1334

برج ← مهاجر ← آذر ← بهار ← جذاب ← مذاب ← جذام ← بذر ← مذهب ← ذره ← باج ← جذب ← جاذبه ← مربا ← مهراب ← ماهر ← مهار ← اره 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1335

مرخص ← اخرت ← خاتم ← مخلص ← خصلت ← مصر ← رخصت ← خرم ← خلاص ← مختل ← رخت ← متصل ← مختار ← خاص ← اصل ← مختصر ← املت ← خالص ← خرما ← 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1336

ولع ← معمول ← دوم ← معلم ← علوم ← مظلوم ← عمود ← موم ← عمد ← عمو ← عموم ← مودم ← ظلم ← معلوم ← عدل ← معدل 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1337

سهام ← مهسا ← جامعه ← سمج ← عزم ← عازم ← مجهز ← عزا ← جمعه ← ماسه ← معجزه ← مجاز ← ساز ← عاجز ← مزه ← جهاز 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1338

تهران ← هفت ← نگاه ← تنها ← تفنگ ← رفاه ← نفرت ← گران ← گره ← آهنگر ← فتنه ← ترانه ← تار ← گناه ← فرهنگ ← فتانه ← تنفر ← گفتار ← فرات ← فنا ← نفت 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1339

زانو ← خزان ← خاتون ← نسوز ← نخست ← سوزن ← ستوان ← وزن ← سخت ← تاس ← ستون ← نوساز ← وانت ← سوخت ← سخاوت ← سونا ← خوزستان ← ساختن ← خواستن ← خون ← توان ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1340

مباشر ← امشب ← لرز ← شمال ← آمرزش ← زابل ← بزم ← ارزش ← برش ← بارز ← بارش ← لازم ← مبل ← شال ← لرزش ← مزار ← شراب ← البرز ← مبارز 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1341

ملاقه ← قلمرو ← مهار ← ماهر ← قمار ← قلوه ← هموار ← قهر ← ولرم ← قمه ← قوم ← قاره ← قلمو ← قلمه ← وقار ← ورقه ← ورق ← مولا ← مقوا ← مقاله ← لقمه 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1342

اسناد ← خان ← پاندا ← پاس ← آسان ← سخن ← داس ← دانا ← پند ← ناخدا ← خدا ← دنا ← پاسخ 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1343

غصب ← مغرب ← غرب ← موبر ← صبور ← مصر ← بور ← ورم ← مغرور ← مرغ ← غرور ← مرور ← مرغوب ← صبر ← غروب 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1344

راکد ← پنکه ← پرنده ← پکن ← نرده ← رکن ← اردک ← رنده ← پاره ← پناه ← کندر ← اندک ← پدر ← پهنا ← نهر ← دانه ← کنده ← دهان ← پرده ← کنار ← پارک 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1345

ناتمام ← حتما ← متن ← امام ← تمام ← امان ← تمنا ← حمام ← ماتم ← مامان ← امتحان ← امانت ← نام ← امامت ← ماما 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1346

جنبش ← نبرد ← جبر ← درون ← وجب ← جوش ← دبش ← نبش ← برنج ← بندر ← روشن ← رنج ← شور ← بنر ← شبدر ← روبند ← جشن ← درو ← بجنورد ← جنوب ← 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1347

حیا ← قایق ← رقیق ← تحقیق ← تحقیر ← حریق ← تار ← راحت ← ترقی ← حقیقت ← حقیر ← تایر ← قاری ← 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1348

تله ← عمان ← مهلت ← نهم ← نهال ← لانه ← منت ← متاهل ← نعمت ← عالم ← علامه ← ملامت ← مانع ← نامه ← همتا ← منها ← معنا ← متعال ← علت ← لعنت ← نعل 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1349

اندوه ← آسوده ← سیاه ← آینده ← هندسی ← نسیه ← سود ← ادویه ← ادیسون ← دیوانه ← یهود ← اسید ← سواد ← سید ← ساده ← آینه ← سینه ← هوس ← سایه ← داس ← سوهان 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1350

صورتک ← صورتی ← تصور ← کروی ← توری ← تصویر ← تاریک ← کارت ← کتری ← کور ← روایت ← کویت ← صوت ← تریاک ← وصیت ← کویر ← رویا ← صورت 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1351

عرق ← نعنا ← قران ← رعنا ← قانون ← وان ← وقار ← قانع ← قوا ← نوار ← نان ← رونق ← عنوان ← قرن ← روان ← عراق ← قعر ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1352

یاسمن ← ایمان ← امانت ← آسان ← سینما ← متین ← آستین ← آسیا ← ماست ← یاس ← نسیم ← ستم ← امنیت ← تنیس ← سیمان ← استان ← آسمان ← مات ← ایمن ← تماس 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1353

نفت ← ناراحت ← فرح ← راحت ← تنفر ← فتح ← فنر ← نفرت ← فنا ← حرف ← انار ← انحراف ← فرات ← افت ← رفت 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1354

ارزش ← ارتش ← شراکت ← مشترک ← زرشک ← مراکش ← تمشک ← ترکش ← کشتار ← کاشت ← مراکز ← تمرکز ← کارت ← اشک ← مشک ← مشت ← ترمز ← تراز ← شکار ← کشتزار ← شرکت ← تشک ← ترشک ← و ← 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1355

حادثه ← اول ← لثه ← دوا ← حواله ← حوله ← هود ← حلوا ← حال ← لوح ← هوا ← هلو ← آلودهه ← واحد ← اهل 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1356

اذیت ← تراکم ← تیم ← کریم ← اکرم ← کما ← تاریک ← ذرت ← ماتیک ← ذکر ← تذکر ← ریتم ← ذات ← ماکت ← کتری ← متکا ← مکر ← ترم ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1357

مهتاب ← حمله ← مبتلا ← محبت ← محله ← ملت حالت ← همت ← بها ← محال ← تاب ← همتا ← متاهل ← مهلت ← حامله ← تلمبه 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1358

انصاف ← الان ← صحن ← صالح ← صلح ← صاف ← اصل ← لحاف ← صفا ← فال ← فصل ← لحن ← صلاح ← صنف ← حاصل ← اصلاح ← نصف 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1359

اهرم ← عمارت ← هزار ← مزرعه ← زراعت ← عمره ← ماهر ← تازه ← ترمه ← زهرا ← عزم ← مرزه ← عزت ← هرمز ← هرز ← مهارت ← عازم 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1360

کتان ← کلمن ← نمک ← تکامل ← کلمات ← مالک ← مکان ← لال ← تکان ← لاک ← کلم ← لکنت ← کمان ← تانک ← متکا ← کال ← کامل ← کلام ← ملاک ← کلان 20

جواب استاد میرزا مرحله 1361

عیار ← عارف ← پریسا ← ساری ← عرف ← اسیر ← فارس ← یاس ← پرس ← اسپری ← سیر ← پاریس ← افسر ← فرعی ← فارسی ← سفیر ← پریا ← سریع ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1362

شرایط ← شاطر ← شامی ← شیمی ← میش ← یشمی ← شیری ← ماش ← شرط ← شیار ← شیما ← ریا ← رام ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 1363

غصه ← مصر ← مقرر ← قرص ← مقصر ← قهر ← مرغ ← رقص ← رقم ← قصه ← غرق ← قمه ← هرم ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 1364

عمد ← ظلمت ← متعادل ← معدل ← تعادل ← ظلم ← عظمت ← ظالم ← معتدل ← عدل ← عامل ← علامت ← دعا ← عادت ← معتاد ← عدالت ← عادل ← معاد ← ظلمات ← مدال ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1365

دونات ← دعوت ← دعوا ← شنوا ← توان ← وانت ← دشت ← شاد ← عود ← شوت ← دانش ← داعش ← دوات ← نشت ← تنوع ← وداع ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 1366

مصراع ← امر ← مام ← صرع ← مرام ← مور ← عمو ← معمار ← وام ← معما ← عصر ← معصوم ← عصا ← موم ← معاصر ← مامور ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 1367

ربات ← آبان ← نبات ← برف ← انار ← نفرت ← افرا ← تبر ← باران ← بران ← بافت ← انبر ← تابان ← انبار ← فنا ← نفت ← بنا ← آفتاب ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1368

شاگرد ← گارد ← شگرد ← مرد ← گرم ← ارشد ← مرام ← ارگ ← مادر ← مرشد ← گشاد ← مدام ← مردم ← گدا ← گرد ← مراد ← مرگ ← گردش ← دام ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1369

کنسول ← سکونت ← تنفس ← نفس ← سکوت ← توکل ← فلوت ← سکو ← کوسن ← فوت ← نوک ← کسوف ← تونل ← لوس ← کسل ← کتف ← سفت ← ستون ← فلوکس ← تلفن ← کفن ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1370

دین ← نهم ← دیگ ← مدینه ← مهدی ← گندم ← دید ← گند ← دنده ← میهن ← ندیمه ← نمد ← یمن ← مدد ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1371

بقا ← چرب ← راغب ← باقر ← قارچ ← چپق ← غرق ← باغ ← غار ← غرب ← چاق ← قاب ← غبار ← چاپ ← براق ← چراغ ← پارچ ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1372

آبگیر ← هرس ← برگ ← سیاره ← بهار ← سیاه ← سیاهرگ ← سیراب ← گریه ← ریگ ← گربه ← سیگار ← گیره ← آسیب ← ریسه ← هراس ← سایه ← سراب ← سهراب ← گیس ← آگهی ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1373

لهجه ← رمال ← جمال ← جلا ← مهره ← مهاجر ← اهرم ← جهل ← جام ← همراه ← مجال ← اره ← مجله ← حمله ← هرم ← مجرا ← هاجر ← جرم ← اجل ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1374

راوی ← روانی ← گروگان ← گرگ ← یوگا ← ران ← گاری ← نوار ← نیرو ← یاور ← انگور ← روان ← گرگان ← گران ← ویار ← ویران ← گونی ← گریان ← واگن ← واگیر ← گاو ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1375

معنوی ← مصنوعی ← منو ← معنی ← تنوع ← صنعت ← مینو ← میت ← عصمت ← صوت ← نیت ← منع ← نعمت ← وصیت ← معین ← متنوع ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 1376

کته ← سکه ← متکا ← ماسک ← سرما ← تسمه ← هکتار ← سرکه ← همسر ← ترمه ← همستر ← همکار ← تراکم ← رستم ← مکه ← کاسه ← سکته ← سرمه ← راست ← ستاره ← مترسک ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1377

بدهی ← بیوه ← آشوب ← آیه ← ایده ← شوید ← شهاب ← یواش ← شهید ← شادی ← باهوش ← هوش ← بیهوش ← شاهد ← شیب ← شیاد ← ادویه ← بیشه ← بید ← دیشب ← شبیه ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1378

نرخ ← خرداد ← نماد ← مداد ← خرما ← درآمد ← درد ← خرمن ← مرد ← مرداد ← نادم ← دامن ← خادم ← مخدر ← نامرد ← رخداد ← اردن ← درمان ← خردمند ← خانم ← مردد ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1379

متصل ← تخلف ← تلخ ← مختل ← میخ ← مخلص ← تلف ← مختلف ← مصلی ← خفت ← فصل ← تخیل ← فیلم ← ملخ ← خصلت ← مفصل ← مخفی ← صفت ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1380

گواه ← شاهرگ ← شوهر ← گوهر ← رشوه ← شوره ← اوره ← گوش ← گروه ← واشر ← گواش ← گوشواره ← گوارش ← هاشور ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 1381

وجب ← جنوب ← انبه ← جواب ← پونه ← پنجاه ← نوه ← نجوا ← پنجه ← پهنا ← واجب ← جنبه ← پنج ← جوانه ← جهان ← پنبه ← بانو ← جوان ← انبوه ← پناه ← پهن ← 21

حل استاد میرزا مرحله 1382

اکراه ← ناهار ← هرات ← کاه ← ترانه ← اکران ← کاراته ← کراهت ← کرانه ← تنها ← کنه ← تانکر ← کارتن ← انکار ← تهران ← نکته ← انار ← اهانت ← اراک ← کارت ← کنار ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1383

قاطع ← قاعده ← طعنه ← عاقد ← قطع ← دهقان ← نطق ← نقطه ← عقده ← دانه ← عقد ← نقد ← قند ← قانع ← قطعه ← عهد ← قناد ← طاق ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1384

نمکپاش ← مکش ← پنکه ← کمپ ← پاشنه ← کنش ← پشه ← ماشه ← پاک ← پشم ← نامه ← شانه ← اشک ← مشک ← اشکنه ← منها ← کاهش ← پشمک ← شنا ← پناه ← کاپشن ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1385

درو ← خمار ← دلاور ← خادم ← اخمو ← دلخور ← روم ← رودل ← دمل ← دمخور ← مورد ← لودر ← دلار ← دوم ← خرمالو ← مخدر ← ولرم ← اردو ← داخل ← خردل ← دوام ← 21 ←

جواب استاد میرزا مرحله 1386

گرایش ← آدرس ← رشید ← سیگار ← داس ← درس ← ارشد ← گردش ← دریا ← دار ← شیار ← شگرد ← گاری ← رسید ← دیار ← سید ← گشاد ← شاگرد ← اسیر ← اسید ← سدر ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1387

مدت ← تقاص ← صدق ← صاف ← افق ← قصد ← صداقت ← مقصد ← قدم ← صدام ← مصدق ← قدمت ← دقت ← صفت ← قاصد ← قامت ← صادق ← صدا ← صدف ← تصادف ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1388

وهم ← جلوه ← لگد ← مجله ← دلمه ← جمله ← موجه ← مجهول ← موج ← گله ← گلو ← جدول ← گوجه ← گود ← هجوم ← دجله ← جلگه ← جهل ← جلد ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1389

مدیر ← مکرر ← حریم ← مکدر ← حکیم ← حیدر ← کریم ← حکم ← رحم ← کمد ← حمد ← کدر ← حمید ← محک ← حریر ← محرک ← رحیم ← مدرک ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1390

قوری ← کبوتر ← رقیب ← قوی ← کتری ← تبر ← برکت ← کبریت ← کویت ← کبیر ← قوت ← کویر ← کور ← تکبیر ← ترقی ← رقبت ← ترکیب ← قیر ← رویت ← بیت ← تبریک ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1391

مددکار ← مدارک ← آدمک ← درامد ← مدار ← مداد ← مشرک ← شرک ← مدرک ← دام ← آدمکش ← شکم ← مردد ← اردک ← مرد ← مراکش ← مادر ← مرداد ← اشک ← شکار ← مرشد ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1392

ایل ← اولین ← اوین ← وان ← پیانو ← پویا ← پول ← اپل ← وانیل ← ویلا ← پاپ ← نوپا ← پاپیون ← لیوان ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 1393

بانی ← عصا ← اعصاب ← عیب ← صبا ← صنایع ← نایاب ← انبیا ← عصب ← عناب ← نصب ← آبان ← عیان ← عصبی ← نصیب ← بینا ← عصبانی ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1394

اردک ← خوراک ← کادو ← خوف ← دوک ← فردا ← کدو ← خدا ← کفر ← کادر ← خودکفا ← فکر ← کود ← خارک ← کافور ← کافر ← خاور ← دکور ← خودکار ← خوک ← فرود ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1395

رزق ← تراز ← پرز ← ازل ← لرز ← تقلا ← پازل ← قاتل ← قزل ← پالت ← راز ← رزاق ← ارز ← پرتقال ← تپل ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1396

ساتن ← استاد ← اسناد ← انس ← داستان ← تاس ← ستاد ← دست ← آسان ← استان ← سادات ← دادستان ← تند ← دانا ← سانت ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1397

مطلوب ← مطلب ← طول ← بوم ← موم ← ظلم ← مبل ← مظلوم ← مملو ← طلب ← بلوط ← لبو ← مطب ← طبل ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 1398

لبخند ← دخل ← خفا ← لادن ← باند ← بلند ← دفن ← ابد ← دنبال ← خلاف ← خلبان ← نفخ ← بند ← بالن ← فنا ← بنا ← نخل ← داخل ← بلا ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1399

ترب ← صحت ← صبح ← وصیت ← صورتی ← صبر ← صورت ← تیر ← روح ← تصویر ← صوت ← وحی ← صبور ← صحبت ← حیرت ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1400

ایده ← نامه ← مهمانی ← مدام ← همدان ← آینده ← میدان ← دامنه ← مدینه ← امید ← نماد ← مهمان ← ناهید ← دامن ← مانده ← مهدی ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 1401

حساب ← حسادت ← ستاد ← سود ← وحدت ← دست ← اسب ← واحد ← داس ← حدس ← سواد ← سبد ← دوات ← حسود ← دوست ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1402

تساوی ← استیل ← تسلط ← ولایت ← توسل ← سطل ← طول ← سویا ← سیل ← وسط ← طوسی ← طلا ← یاس ← لوس ← ویلا ← سوال ← ایل ← لیست ← تاول ← اطلس ← 20

حل استاد میرزا مرحله 1403

ایفل ← بخیل ← خام ← اخم ← فامیل ← خلاف ← فیلم ← ملخ خالی ← خیام ← خفا ← مبل ← میخ ← مایل ← مخفی ← خیال ← مخالف ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1404

توهم ← تورم ← مترو ← ترمه ← وهم ← مطهر ← مهار ← مهارت ← آهو ← تور ← رها ← همت ← هموار ← طهارت ← ورم ← طراوت ← مته ← ماهر ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1405

غزل ← غزال ← دلباز ← غاز ← بغل ← زبل ← زباله ← اغلب ← داغ ← غالب ← زابل ← زغال ← باغ ← بالغ ← بزغاله ← بزدل ← 16

حل استاد میرزا مرحله 1406

عنکبوت ← تنبک ← نیت ← کویت ← بتون ← عیب ← بیت ← کتبی ← تنوع ← نبوت ← نوک ← عینک ← نوبت ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 1407

جیوه ← جهان ← جهاز ← هیجان ← وزنه ← نیزه ← آویز ← جواز ← جایزه ← زیان ← زین ← زوج ← آینه ← زانو ← هویج ← هوازی ← یونجه ← جزوه ← جوان ← زاویه ← جنازه ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1408

رام ← همکار ← ظهر ← مکار ← کره ← مکه ← کاظم ← ظهور ← مکروه ← اهرم ← هموار ← کاه ← هوار ← کوه ← کاهو ← هرم ← اکرم ← کوره ← ظاهر ← اره ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1409

ولع ← معلوم ← علوم ← ملوان ← عمان ← مام ← امن ← عالم ← معما ← منع ← مانع ← معلم ← نعل ← عمو ← معنا ← معمول ← ممنوع ← معاون ← موم ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1410

درو ← گردش ← درشت ← گوش ← خورشت ← ترش ← خروش ← دوش ← خرگوش ← خشت ← درخت ← گرد ← رشت ← رخش ← خوش ← دشت ← دختر ← گوشت ← دوخت ← گردو ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1411

ارگ ← مرگ ← سوم ← سرو ← رسوا ← سرما ← سوگ ← گاو ← سوسمار ← مگس ← سوار ← سمور ← گرم ← گرما ← اسم ← راسو ← سماور ← سمسار ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1412

لانه ← جلسه ← نساج ← نجس ← نهال ← نامه ← جمله ← جسم ← منها ← لامسه ← همسن ← سمج ← سالم ← سلام ← جهنم ← مجله ← سالن ← مجلس ← جنس ← جهان ← ماسه ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1413

فردین ← فرنی ← رند ← درون ← نور ← نیرو ← فرد ← فوری ← دین ← دیو ← ردیف ← فرود ← نوید ← نود ← رنو ← دفن ← فروردین ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1414

همت ← دهات ← شهد ← ماده ← تازه ← شهادت ← ماش ← مشهد ← همزاد ← هشتاد ← مزد ← همتا ← شته ← شاد ← دهم ← شاهد ← زشت ← هشت ← شازده ← مزه ← شهامت ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1415

همت ← دهات ← شهد ← ماده ← تازه ← شهادت ← ماش ← مشهد ← همزاد ← هشتاد ← مزد ← همتا ← شته ← شاد ← دهم ← شاهد ← زشت ← هشت ← شازده ← مزه ← شهامت ← 21 (مشابه مرحله 1414)

جواب استاد میرزا مرحله 1416

مصالح ← خلاصه ← محله ← مخلص ← حاصل ← حال ← خالص ← خامه ← صلح ← صالح ← حمله ← خاص ← اصل ← محال ← خاله ← حامله ← اهل ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1417

کدر ← سرهنگ ← کند ← کهن ← کسره ← کرگدن ← هدر ← دسر ← گرسنه ← گردن ← نرگس ← سکه ← نرده ← سگک ← سنگر ← سنگ ← سرکه ← رنده ← کندر ← سنگک ← سرنگ ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1418

پیر ← براق ← قمری ← ریا ← مربی ← مربا ← قیام ← پریا ← رقیب ← قاب ← قمار ← برق ← یراق ← قیر ← مراقب ← پیامبر ← قایم ← پیام ← بقا ← بیمار ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1419

پنچر ← چرک ← پنکه ← شهرک ← پهن ← چکش ← چکه ← نهر ← کنه ← کهن ← پشه ← شرک ← پرش ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 1420

دوم ← قصد ← قدمت ← قدم ← تقاص ← مقوا ← مقصد ← قوت ← وقت ← دما ← صدا ← صوت ← تقوا ← دقت ← دوام ← صادق ← موقت ← مصدق ← قامت ← صداقت ← قوم ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1421

نژاد ← همدان ← فهم ← ماده ← مژده ← دهان ← مژه ← هند ← مهد ← نمد ← نماد ← دانه ← دام ← نامه ← نادم ← فنا ← دامن ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1422

روکش ← فروکش ← کندو ← کشف ← شکر ← فرود ← فرش ← کدو ← کفر ← نوکر ← فندک ← دکور ← فروش ← کشور ← فکر ← شوک ← شرف ← دوک ← روشن ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1423

آخر ← رنگین ← گریان ← نارنگی ← ننگ ← نگین ← گران ← خیار ← خان ← گاری ← ریا ← نرخ ← ناخن ← نیرنگ ← انگ ← نگران ← نان ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1424

آسانسور ← آسان ← ناروا ← انار ← نارس ← روان ← راسو ← سوار ← رسوا ← رسانا ← سوسن ← نوار ← آوار ← سروان ← اونس ← نارسا ← سانسور ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1425

عاقل ← قناد ← قند ← نعل ← عراق ← قادر ← عقد ← عادل ← ناقل ← نقل ← اردن ← عدل ← قرن ← قانع ← عرق ← عاقد ← دقل ← دلار ← قران ← دعا ← رند ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1426

چیپس ← پیست ← چیستان ← تیپ ← آستین ← تنیس ← سینا ← یاس ← پست ← ایست ← سنتی ← چاپ ← سانت ← پیچ ← ساتن ← چای ← پستچی ← چین ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1427

اندک ← ادکلن ← دامن ← کلمن ← کلید ← ایمن ← کال ← کامل ← یلدا ← مدل ← کلام ← مدنی ← کمین ← مدال ← میدان ← کمان ← دمکنی ← لاک ← دکل ← آدمک ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1428

درمان ← مرد ← قرص ← قمار ← نقص ← رقص ← رصد ← نامردمقصد ← مقدار ← ناقص ← مرقد ← قصد ← صادق ← مقصر ← مصر ← مادر ← منقار ← ناصر ← صدا ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1429

پاکت ← آشپز ← شکاک ← تشک ← زکات ← پشت ← کشک ← کتک ← کپک ← اشک ← زشت ← پتک ← کاشت ← پوشک ← پاک ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1430

برزیل ← بازیگر ← زابل ← زبل ← البرز ← لیز ← ابگیر ← گلاب ← بزرگ ← گلابی ← گرز ← بازی ← لبریز ← گراز ← لرز ← برگ ← ریال ← لیزر ← زیبا ← زگیل ← بارز ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1431

تماس ← امسال ← التماس ← سالم ← ملس ← کلم ← کسل ← الماس ← کامل ← ماست ← ملت ← کلاس ← کالا ← متکا ← سلامت ← ساکت ← کسالت ← اسلام ← ماسال ← ماسک ← اسکلت ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1432

رنج ← آرنج ← مادی ← جرم ← دینار ← منجی ← مجری ← انجیر ← مجرد ← امید ← جدا ← مجید ← رایج ← جامد ← مرجان ← جریان ← جیر ← ارجمند ← نجار ← مدیر ← دیار ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1433

گیپور ← گوریل ← پیر ← میل ← گریم ← ریگ ← ریمل ← گلیم ← گوی ← میگو ← ولرم ← مویرگ ← گلپر ← لیمو ← پول ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1434

کاوش ← ارزش ← روکش ← کشو ← ورزش ← واشر ← کشور ← زرشک ← ورزشکار ← شورا ← شکار ← شوک ← رزرو ← کشاورز ← شرور ← کوشا ← آرزو ← راز ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1435

ردیاب ← دیوان ← روبان ← باور ← بندر ← باند ← انبر ← ویران ← نوار ← دبیر ← بینوا ← یاور ← دوربین ← بیدار ← رادیو ← روبند ← ابرو ← نابود ← نبرد ← دیوار ← بانو ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1436

مفت ← اتمسفر ← مسافر ← راست ← مسافت ← فارس ← مسافرت ← سفارت ← سفت ← مگس ← فرم ← گرما ← رستم ← سفر ← تماس ← رام ← سرما ← تاسف ← افسر ← تراس ← ماست ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1437

باقر ← مراقب ← پیام ← قمار ← براق ← مربی ← آمپر ← مربا ← رمق ← پریا ← قیام ← قاری ← قاب ← بیمار ← قیر ← قمری ← رقیب ← بقا ابری ← پیامبر ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1438

روبل ← خوش ← شربت ← خبر ← تلخ ← لخت ← بخش ← رخت ← بلور ← شوخ ← ولت ← خروش ← خوب ← بخت ← تور ← خشت ← خلوت ← خورشت ← 18

حل استاد میرزا مرحله 1439

ایمن ← گلدان ← گمان ← یلدا ← مدال ← میدان ← ایل ← گاندی ← گالن ← لگد ← میلاد ← گلیم ← مایل ← گدا ← انگل ← دنیا ← دامن ← گندم ← نماد ← دیگ ← گیلان ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1440

بسیج ← اسب ← زیست ← بازی ← ساز ← بیات ← آبجی ← سیب ← ستیز ← جیب ← سبز ← باج ← بیست ← آسیب ← زیبا ← تیبا ← سبزی ← تیز ← سبزیجات 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1441

خاتم ← تخیل ← خلاق ← قیامت ← خالی ← قالی ← اقلیت ← قاتل ← لیاقت ← قیام ← تلخ ← خیام ← لایق ← قامت ← تمایل ← قیمت ← خالق ← خلافیت ← خیال ← املت ← خام ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1442

شوم ← شغال ← شلوغ ← شلوار ← مشاور ← شاغل ← شمال ← مشغول ← مرغ ← شغل ← غلام ← مغول ← موش ← غول ← شاملو ← شلغم ← آغل ← غرش ← لاغر ← آغوش ← لغو ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1443

نقره ← فرزند ← نفقه ← نقد ← درز ← نرده ← هند ← هدر ← رزق ← فرز ← قدر ← فقر ← دره ← زنده ← رنده ← فندق ← قند ← نهر ← زرد ← 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1444

توری ← وسیع ← وسعت ← سعی ← عروس ← ترسو ← سوت ← رعیت ← سیر ← سریع ← سرویس ← عروسی ← سرو ← سرعت ← سست ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1445

نمو ← مجنون ← جلوه ← نجوم ← وهم ← جمله ← موجه ← نمونه ← موج ← جهل ← مجله ← ننه ← هجوم ← مجهول ← جنون ← جهنم ← 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1446

لایحه ← مرحله ← حمله ← حامله ← رایحه ← رالی ← حلیم ← محلی ← محال ← ریال ← رمال ← حرم ← ریمل ← حرام ← حریم ← میله ← لیره ← ملایر ← ملیح ← محله ← 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1447

تشنه ← تفنگ ← فشنگ ← رشته ← گشنه ← شهرت ← فرهنگ ← تنفر ← فرنگ ← نفرت ← فرش ← گره ← فتنه ← نگرش ← گشت ← هفت ← شرف ← فرشته ← 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1448

ادویه ← یلدا ← فایده ← دهلی ← یهود ← ایل ← فالوده ← وفا ← ایفل ← افول ← فولاد ← دولا ← دوا ← دایه ← آلوده ← ویلا ← ایده ← الویه ← فیله ← 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1449

هواکش ← شکوه ← کوک ← چکاوک ← اشک ← چاه ← چاک ← کشک ← کاهو ← شوکه ← چکه ← چکش ← کوچ ← کوچه ← کاوش ← کاهش ← کوچک ← شکاک ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1450

همت ← زراعت ← رزم ← عزت ← عزا ← مزرعه ← عازم ← تراز ← عمه ← هرمز ← هزار ← مرزه ← مهارت ← عزم ← تازه ← ترمز ← اهرم ← متاع ← عمارت ← زهرا ← مزار ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1451

کدو ← کبود ← کسل ← سبک ← پوک ← دکل ← پول ← پولک ← دوک ← بوکس ← لوس ← پلک ← کود ← بکسل ← سکو ← بلوک ← کپسول ← سوپ ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1452

تاید ← اعتیاد ← عادی ← عید ← اعتماد ← عماد ← مایع ← معاد ← عمد ← معتاد ← ایام ← عادت ← اعدام ← ادعا ← امید ← عیادت ← 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1453

جلوه ← آمل ← مجهول ← جواهر ← مجله ← موج ← مجاور ← جلا ← جوهر ← اوج ← جمله ← مهاجر ← جمال ← هموار ← جهل ← ماهر ← رواج ← جارو ← موجه ← هجوم ← جمهور ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1454

تابلو ← باروت ← غرب ← بلوغ ← لاغر ← غروب ← رغبت ← غربت ← راغب ← تاول ← باور ← بغل ← غالب ← غبار ← بلوار ← بالغ ← غارت ← بلور ← لغت ← غول ← بلغور ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1455

سپاه ← سهو ← چاپ ← چاه ← پناه ← پونه ← پوچ ← ساوه ← نوه ← سوهان ← اسوه ← سوپ ← پهن ← پهنا ← چوپان ← وان ← هاون ← چانه ← پاچه ← 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1456

همکار ← قهرمان ← کهن ← نمک ← رهنما ← نمره ← راکن ← قاره ← مکار ← مکه ← نهم ← منها ← کرمان ← مناره ← نامه ← قمار ← کنار ← نقره ← منقار ← قرآن ← کمان ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1457

خطا ← خرابه ← صبر ← بهار ← بصره ← خطبه ← رطب ← خاص ← خطر ← بخار ← رابطه ← ربط ← صخره ← خطاب ← خاطره ← اره ← طبخ ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1458

یاسمن ← سایه ← سیمین ← سینی ← همسن ← سمیه ← مسن ← میهن ← سهیم ← آینه ← ماسه ← سیمان ← نسیه ← سینما ← نیمه ← ماهی ← نسیم ← یاس ← سینه ← ایمنی ← سیاه ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1459

یکان ← ناز ← زرین ← جریان ← زکریا ← آرنج ← رایج ← زیرک ← نجار ← کنیز ← ارزن ← زنجیر ← رازی ← نازک ← انجیر ← کرج ← کاج ← نیاز ← زیان ← نیزار ← کنج ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1460

نرمال ← تکان ← ترکمن ← متکا ← لاک ← کرامت ← کلر ← تمنا ← تانک ← رکن ← کلانتر ← تراکم ← کلام ← کلم ← کتان ← کلمن ← تانکر ← کارتن ← تکلم ← کنترل ← تکامل ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1461

هیات ← ریسه ← سایه ← هستی ← ریاست ← ستاره ← تیره ← هراس ← سیر ← اسیر ← سطر ← سیار ← ساری ← تره ← ریه ← سیاه ← هرس ← سرایت ← سیاره ← طهارت ← تایر ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1462

فنی ← تابش ← نیت ← فانی ← نفت ← بنفش ← تنش ← نبات ← شفا ← شیفت ← افشین ← آشتی ← بیان ← شیب ← نشت ← بافتن ← فیش ← نیش ← شتاب ← بینش ← آتشین ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1463

ساده ← عهد ← عقده ← علاقه ← عسل ← عقد ← سقا ← عاقل ← عاقد ← ساقه ← سهل ← سال ← قدس ← قلاده ← عدل ← دقل ← عادل ← عدس ← داس ← دعا ← قلعه ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1464

خواب ← بخار ← صبور ← خراب ← صخره ← خاص ← بصره ← خرابه ← روباه ← آهو ← بره ← بهار ← ابرو ← خاور ← خواهر ← صبا ← خواص ← صبر ← وبا ← باور ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1465

مهتاب ← تباه ← مهاجرت ← مرتب ← ربات ← بهتر ← مهاجر ← رجب ← هجرت ← ابهت ← ماهر ← ترجمه ← رتبه ← مهراب ← جهت ← تجربه ← اجر ← مهارت ← تبر ← تاجر ← جام ← 21

جواب استادمیرزا مرحله 1466

اشاره ← ارابه ← برکه ← شاهکار ← آشکار ← اراک ← کاهش ← شراب ← برش ← بشکه ← شکار ← شهاب ← اکراه ← شاه ← کهربا ← شبکه ← اشک ← آبشار ← شهرک ← باکره ← آبکش ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1467

انگ ← گران ← چال ← چنار ← رنگ ← لگن ← انار ← چنگ ← انگار ← آچار ← الان ← ارگ ← لنگر ← ناچار ← چنگال ← گلنار ← 16 ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1468

تیشه ← ریشه ← ریش ← قرص ← ترقه ← شصت ← قهر ← یقه ← شقه ← رقص ← قصه ← رشته ← هشت ← ریه ← شرق ← شهرت ← شیره ← ترشی ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1469

اجل ← سلام ← سنجاب ← مجلس ← سنبل ← لمس ← نساج ← جان ← جمال ← سمبل ← لجن ← جالب ← سالم ← نجس ← سالن ← مناسب ← لباس ← سلمان ← سبلان ← سمج ← 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1470

تاول ← بوتان ← باکو ← بانک ← تنباکو ← نبات ← کتاب ← تونل ← تنبل ← لکنت ← تانک ← نوبل ← وانت ← تابلو ← توکل ← بالکن ← تنبک ← نوبت ← الک ← بانو ← باتون ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1471

رشوه ← شلوار ← لواش ← شروع ← شعر ← شعار ← شورا ← هلو ← رعشه ← عرش ← شعله ← شال ← ولع ← شوره ← شوهر ← عشوه ← هاشور ← شاعر ← شعور ← شرع ← 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1472

سبزه ← خربزه ← سرب ← سبز ← خزر ← زهر ← غرب ← هرز ← خرس ← هرس ← سرخ ← برزخ ← زره ← غزه ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1473

محک ← احکام ← کمد ← محمد ← امام ← کما ← حاکم ← ماما ← دام ← حمد ← مام ← احمد ← حمام ← کدام ← مداح ← مدام ← محکم ← حکم ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1474

تبلیغ ← جیغ ← لغت ← بیست ← بغل ← لیس ← جیب ← لیست ← سبیل ← غسل ← تیغ ← بسیج ← غیبت ← غیب ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1475

مته ← اتهام ← شهامت ← شهد ← شهادت ← هشت ← ادامه ← اشتها ← دهم ← هاشم ← تماشا ← مات ← آماده ← ماده ← شته ← مشهد ← شاد ← دهات ← شاهد ← دشت ← هشتاد ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1476

کابوس ← کسوف ← کنف ← سکو ← ناب ← کاسب ← نفس ← فنا ← نوک ← بوکس ← بوس ← واکس ← ساکن ← نواب ← وفا ← واکسن ← فانوس ← فنس ← سبک ← کوسن ← 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1477

املا ← آلبالو ← وبا ← بال ← اول ← آلبوم ← لبو ← بلا ← وام ← بالا ← لال ← امل ← بلوا ← آلو ← بوم ← مولا ← بلال ← اموال ← لولا ← 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1478

نوه ← میانه ← منها ← میهن ← نوحه ← ماهی ← نامه ← مایو ← حیا ← ناحیه ← نیمه ← آینه ← حنا ← نهم ← مینو ← میوه ← هومن ← همایون ← حامی ← وهم ← هاون ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1479

رسید ← فریب ← فریاد ← بیدار ← فیبر ← سبد ← سفیر ← فاسد ← اسید ← فارسی ← آدرس ← داس ← فارس ← دبیر ← سرداب ← ردیف ← سراب ← فردا ← سیراب ← سفید ← آسیب ← 21

جواب استادمیرزا مرحله 1480

طاقت ← تقوا ← طراوت ← قطر ← قوه ← قطور ← قطره ← قوت ← قطار ← تار ← قهار ← طهارت ← ورق ← طاق ← وقت ← وقار ← قواره ← قاره ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1481

نان ← جنین ← ارنج ← نارنج ← رایج ← کاج ← نارنجک ← ناجی ← نجاری ← رنج ← نجار ← نارنجی ← انجیر ← کرج ← جان ← کنج ← جریان ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1482

پاره ← پارو ← پرده ← دوره ← هوادار ← وارد ← اراده ← اداره ← پوره ← آواره ← آوار ← اروپا ← پودر ← پدر ← روده ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1483

خطا ← خطر ← خاطره ← خمیر ← خرما ← خرم ← خیاط ← خیار ← خیام ← امیر ← خیمه ← خمره ← مریخ ← اهرم ← ماهر ← خامه ← 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1484

بیدار ← باخت ← تاریخ ← دیابت ← تخریب ← درخت ← بخت ← خرید ← دبیر ← بخار ← بخاری ← باتری ← خراب ← تبخیر ← دختر ← تاخیر ← 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1485

فارس ← فریاد ← سفید ← سفیر ← ردیف ← یوسف ← فاسد ← فردوسی ← فردا ← سرود ← فرید ← فرود ← دیوار ← سود ← فساد ← سواد ← افسر ← فوری ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 1486

بودجه ← جاده ← باجه ← عاج ← عهد ← جواب ← وعده ← دعوا ← دعا ← جواد ← واجب ← وجد ← جدا ← وداع ← جهاد ← عابد ← جادو ← بعدا ← اعجوبه ← دبه ← جعبه ← 21

جواب استادمیرزا مرحله 1487

توده ← عمو ← عود ← معده ← وحدت ← دعوت ← عهد ← توهم ← عمه ← مته ← تعهد ← عمود ← حومه ← متحد ← وعده ← مدت ←

جواب استادمیرزا مرحله 1488

لیست ← مستطیل ← تماس ← ماست ← سمی ← سطل ← سلام ← طلا ← سلامت ← سالم ← املت ← طلسم ← یاس ← سیما ← تسلیم ← تسلط ← ملت ← مسلط ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 1489

ساعت ← خان ← سخن ← خسته ← تنه ← ساخت ← نخاع ← تاس ← خانه ← سخت ← نسخه ← تنها ← نخست ← 13

جواب استادمیرزا مرحله 1490

آینه ← نهال ← لایه ← میوه ← همایون ← میله ← ویلا ← ناله ← مولا ← لانه ← لیمو ← ماهی ← ملوان ← میهن ← نامه ← الویه ← لیوان ← نیمه ← وانیل ← 19

جواب استادمیرزا مرحله 1491

حمل ← محل ← حلیم ← حمید ← دیلم ← عید ← عدل ← عمل ← معلم ← محمد ← معدل ← علی ← ملی ← 13

جواب استادمیرزا مرحله 1492

حامد ← کمد ← کلاف ← مداح ← محل ← کمال ← حکم ← فلک ← حمل ← کلام ← ملک ← احمد ← مدال ← لحاف ← حاکم ← دلاک ← کامل ← کلم ← دکل ← 19

جواب استادمیرزا مرحله 1493

صاف ← مخفی ← خالص ← خیال ← خلافی ← فامیل ← فیل ← اصیل ← خاص ← خالی ← اصل ← خیام ← خلاص ← اصلی ← فیلم ← صفا ← مخالف ← صافی ← لیف ← ملخ ← میخ ← خلاف ← 22

جواب استادمیرزا مرحله 1494

ساوه ← سارا ← ستاره ← سوت ← اوار ← ترس ← استوار ← استوا ← راست ← تور ← اراسته ← سوره ← روستا ← تار ← آواره ← اسارت ← 1

جواب استادمیرزا مرحله 1495

آبدار ← بیمار ← بیدار ← مربا ← ایراد ← مرداب ← مربی ← اباد ← امید ← بادام ← ردیاب ← مدیر ← برد ← آرام ← مرد ← 15

جواب استادمیرزا مرحله 1496

شمع ← موش ← کشو ← مشک ← هوش ← شکوفه ← کشف ← کوفه ← عمو ← کوه ← عمه ← همکف ← شکوه ← کفش ← موشک ← مکه ← 16

جواب استادمیرزا مرحله 1497

گروه………

جواب استادمیرزا مرحله 1498

حرم ← مرغ ← باغ ← حرام ← بغل ← محل ← غلام ← غار ← لاغر ← محال ← حمل ← بالغ ← مبلغ ← غبار ← مربا ← غرب ← 16

جواب استادمیرزا مرحله 1499

ریشه ← پشت ← پوشه ← رشته ← پوره ← یورش ← تپش ← شیپور ← ترشی ← پشه ← شهرت ← شیره ← پشتی ← پرتو ← تیره ← تیشه ← 16

جواب استادمیرزا مرحله 1500

نماز ← میز ← میزان ← خزانه ← خیام ← خانم ← خمیازه ← نامه ← خانه ← زیان ← هیزم ← زمین ← مخزن ← زخم ← میخ ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1501

دانش ← ناخن ← باند ← خشن ← شنا ← دنا ← شاخ ← نان ← ناب ← شاد ← نبش ← خان ← بنا ← نشان ← خدا ← خندان ← بخش ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1502

دنا ← کندو ← کفن ← کود ← اندک ← نوک ← وان ← وقف ← قناد ← فنا ← فندق ← کدو ← نفاق ← کادو ← افق ← قند ← فندک ← دوک ← دکان 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1503

زمان ← حامی ← میزان ← حیا ← زحمت ← تمنا ← تمیز ← زینت ← زمین ← تیز ← متین ← امنیت ← حزن ← متن ← نماز ← حمایت ← حنا ← نیاز ← زیان 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1504

لگن ← سلفچگان ← انگل ← گلف ← انگ ← فنس ← فنچ ← چنگ ← سفال ← فنا ← گالن ← چنگال ← سالن ← گسل ← سنگ 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1505

انرژی ← رکابی ← رکاب ← بریان ← کبیر ← بانک ← برنا ← ژیان ← راکن ← کابین ← بکر ← بیژن ← کربن ← کاربن ← بیکران ← بینا ← آژیر ← بیکار ← بران ← ریکا ← باریک 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1506

حفر ← مزار ← حفاظ ← فرح ← فرم ← راز ← حرم ← حافظ ← حفظ ← حرف ← حرام ← فرز ← ظرف ← محافظ ← رام 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1507

هند ← سنجد ← سمج ← کهن ← مهندس ← همسن ← سهم ← نجس ← نمک ← دکمه ← سجده ← کنده ← مسکن ← سمند ← سکه ← جهنم ← دکه ← مسجد ← کنجد 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1508

مرور ← مجبور ← برج ← مجرد ← وجد ← مورد ← وجب ← رجب ← مور ← موجب ← جبر ← درو ← بروجرد ← ورد ← موج ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1509

هلاک ← مدرک ← درهم ← رمال ← دلاک ← دلمه ← اردک ← ملکه ← همکار ← ملارد ← دلار ← لکه ← کلمه ← کادر ← مهلک ← دکمه ← کلاه ← مدال ← دکل ← دکلمه ← مدار 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1510

ادیسه ← ساده ← مشهد ← شیاد ← سایه ← شاد ← امید ← سهیم ← ماسه ← اسید ← همایش ← یاس ← شهید ← سدیم ← ماهی ← شاهد ← مهدی ← شهد ← سیاه ← سهام ← سید 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1511

اندک ← دکان ← بنا ← دنا ← خاک ← خان ← کبک ← کبد ← بادکنک ← خنک ← خدا ← ناب ← بانک 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1512

اهل ← کلبه ← لاک ← کابل ← بلال ← خاک ← لکه ← لاله ← لال ← کله ← کاه ← خاله ← الک ← هلال ← خلال ← الکل ← هلاک ← کلاه ← کال ← بلا 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1513

وجب ← نوبت ← ناب ← چوب ← نجات ← جنوب ← نجابت ← جواب ← بتون ← باتون ← جوان ← بانو ← نجوا ← جناب ← بنا ← نبات ← توان ← وانت ← واجب ← جنت ← نبوت ← جوب 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1514

موثر ← تصور ← صوت ← مترو ← قرص ← ورق ← موثق ← تورم ← مقصر ← ثمر ← قوت ← رقص ← موقت ← مصر ← ثروت ← وقت ← صورت ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1515

خراش ← خسرو ← سروان ← سروش ← شانس ← خون ← روشن ← خروس ← رسا ← راسو ← نشخوار ← خروشان ← شنوا ← رخش ← نرخ ← سوراخ ← خشن ← شناور ← سرنخ ← سشوار 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1516

یوز ← میوه ← میز ← مزه ← موزیک ← مکه ← هیز ← موزه ← کوزه ← وهم ← موز ← نرم ← هیزم 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1517

ردیف ← دفع ← عرف ← جدی ← جعفری ← رفع ← دریغ ← جیر ← عید ← جغد ← غدیر ← رعد ← فرج ← جیغ ← فجیع ← فرعی 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1518

دلمه ← رعد ← جعل ← مجرد ← جمله ← معدل ← عهد ← جلد ← جمعه ← عجله ← عمره ← عمد ← دجله ← درجه ← معده ← جمع ← جهل ← عدل ← مجله 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1519

پاریس ← پیست ← سرایت ← ریاست ← راست ← اسپری ← پست ← پرستار ← پسر ← پرت ← پریسا ← اسپرت ← تراس ← ایست ← پرستاری ← پیت ← تیر 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1520

گمان ← گمنام ← منگ ← گرما ← ارزن ← مزار ← گران ← زرنگ ← گرز ← نماز ← انگ ← زنگار ← ارگ ← زنگ ← نگار ← زمام ← گراز ← زمان ← مرام ← گاز ← امن 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1521

پشم ← نبش ← شبنم ← پرش ← پدر ← دشمن ← بندر ← مرشد ← بدن ← منش ← پرند ← شرم ← برش ← منبر ← نبرد ← پند ← نرمش 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1522

فطر ← افسر ← غافل ← غسال ← طلا ← سفال ← غسل ← لطف ← غار ← سطر ← لاغر ← لطفا ← غلط ← ساغر ← اطلس ← فارس ← سطل ← طفل ← غلاف ← فارغ ← سفرا 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1523

درو ← رقاص ← اردو ← قدرت ← صادر ← داور ← صداقت ← قاصد ← تقوا ← قصد ← رقص ← صادق ← قوا ← صدور ← تقاص ← وقار ← دوات ← صورت ← دارت ← قصور ← قرص 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1524

چشمک ← شکل ← چکش ← جوش ← مشکل ← چلو ← مشک ← کشو ← لوچ ← چموش ← کچل ← موکل ← موشک ← لچک ← شکمو ← جوک ← کوچ ← شوم ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1525

جادو ← جواد ← جهاز ← وجد ← جزوه ← جهاد ← جزا ← اوج ← هود ← زاهد ← جواز ← زوج ← جاده ← جوجه ← زود 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1526

کهف ← شته ← ترشک ← فرز ← شهرک ← تفکر ← تشک ← شرکت ← ترکه ← شهرت ← شرک ← زشت ← تفرش ← زرشک ← تشر ← کفتر ← فرشته ← رشته ← تشکر ← کتف 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1527

نوح ← مواد ← مداح ← مداوم ← دنا ← وام ← دام ← مدام ← نادم ← مودم ← حنا ← مومن ← نماد ← دوام ← دامن ← حمام ← واحد ← موم ← مدح ← محمد ← وان 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1528

مکتب ← متکبر ← مبتکر ← تبریک ← تکبیر ← کتری ← ترکیب ← مرکب ← قیمت ← مربی ← مقر ← کتبی ← مکبر ← ریتم ← کبریت ← مرتب ← برکت ← متبرک ← تیر ← رقیب ← قمری 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1529

مضراب ← باخت ← بخار ← مربا ← اختر ← خضر ← خراب ← مرض ← رضا ← ضخامت ← خمار ← مرتب ← آخرت ← خاتم ← ضربت ← ضرب ← خرما ← باختر ← مخرب ← مختار 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1530

رصد ← پسر ← سرداب ← پاس ← صبر ← آدرس ← صادر ← سراب ← سبد ← دار ← سپر ← اسب ← سرب ← صبا ← داس ← برس ← پدر ← صدا ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1531

کیوی ← مشک ← موشک ← شام ← یشم ← کاوش ← کاشی ← کیمیا ← کوشا ← کشو ← شکم ← مشکی ← یواش ← شیمی ← موش ← مایو ← اشک ← شکمو ← شوم 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1532

حفر ← محفل ← فهم ← مرفه ← قمه ← لقمه ← فقر ← ملحفه ← قهر ← حلقه ← حلق ← ملحق ← فرح ← قله ← حرفه ← قفل ← مرحله ← محله ← قلمه ← قرمه ← حمله 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1533

تنها ← تانک ← پاک ← تپه ← نفت ← پفک ← پناه ← کافه ← کتان ← کهن ← پهنا ← تکانه ← فتنه ← پنکه ← پکن ← تاک ← اپک ← پتک ← نکته ← پهن ← پاکت 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1534

مهیب ← آرام ← بیم ← مربی ← ابهام ← بیمه ← بیم ← بیمار ← اهرام ← ابراهیم ← اهرم ← بهیار ← بامیه ← بهار ← بیراه ← آمار ← مهراب ← بایر ← اریب ← ایما ← ارابه 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1535

بوته ← قطعه ← طبع ← بوق ← طبقه ← توقع ← قوه ← وقت ← بهت ← قوت ← توبه ← تهوع ← قطع ← قطب ← عقب 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1536

کمپ ← شامپو ← پوشک ← شکمو ← کشمش ← کاوش ← پشمک ← پاک ← کاپ ← شوک ← کوشا ← پوک ← شپش ← پوشش ← شمش ← مشک ← موشک ← کوشش ← شوش ← پوشاک 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1537

سرو ← سبد ← رسوب ← درود ← برس ← صدور ← بورس ← رصد ← دود ← دسر ← درصد ← سرود ← صبر ← درد ← صبور ← سدر ← بدرود ← سرب ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1538

لحن ← قوم ← محلول ← نقل ← محو ← منقل ← حلول ← منحل ← قول ← حلق ← ملون ← نوح ← ملحق ← حلقوم ← قلمو 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1539

سلوک ← کسوف ← لوکس ← کولر ← عکس ← عسل ← علف ← کرفس ← لوس ← سرو ← کسل ← ولع ← رسول ← سکو ← فعل ← عرف ← عروسک ← رکوع ← فلوکس ← عروس ← فکس 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1540

روکش ← کشاورز ← کاوش ← شور ← ارزش ← شکار ← کشور ← شرط ← ورز ← واشر ← شاطر ← زرشک ← ورزش ← شورا ← آرزو ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1541

سایه ← کیسه ← سیرک ← رکیک ← ریه ← کهیر ← کسره ← اسکی ← ساره ← سرکه ← سکه ← کرک ← کرکس ← سیاه ← کرسی ← ریسه ← کرایه ← کیک ← کاسه ← سیاره ← یکسره 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1542

نیاسر ← آدرس ← یال ← دیار ← ریال ← اسید ← داس ← دریا ← یلدا ← ساری ← نارس ← سریال ← سیال ← دینار ← دنیا ← سالن ← یاس ← دلیر ← دلار ← اسیر 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1543

سیگار ← سیال ← یاس ← ریال ← سال ← سیر ← گلایل ← ریگ ← ارگ ← ریل ← سریال ← لال ← گیس ← رالی ← گریس ← گاری ← لیلا ← گیلاس ← گسل ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1544

زیربنا ← زنجیر ← رازی ← نجار ← جیب ← انجیر ← زیبا ← برنز ← باج ← جبران ← ناب ← زبان ← رایج ← برنج ← بازی ← جریان ← آبجی ← آرنج ← بیزار ← زینب ← نجیب ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1545

جفت ← وفات ← فوتبال ← تابلو ← جفا ← فتوا ← تاول ← بافت ← جواب ← وجب ← جالب ← لوت ← واجب ← اوج ← بلوا ← تلف ← فلج ← افول ← فلات ← فلوت ← جلا 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1546

فاش ← شفاف ← شرابی ← شرف ← اشرفی ← شریف ← فریب ← شراب ← فشار ← فراش ← فیفا ← فیبر ← شیب ← شیار ← برف ← فرشباف ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1547

جاری ← حراج ← حجم ← حرام ← رحیم ← مرام ← مام ← مجری ← حامی ← حاجی ← جرم ← جراحی ← رایج ← محیا ← مجرم ← حمام ← محرم ← جیر ← حجیم ← جراح 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1548

اخرت ← بخاری ← خیرات ← اختر ← خراب ← تیر ← بخارا ← باخت ← اختیار ← رخت ← تخریب ← بختیار ← باتری ← اخبار ← بخار ← اخت ← تاریخ ← خیار ← بخت ← تبخیر ← باختر 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1549

لاشه ← شهاب ← بیشه ← بها ← شال ← اهلی ← لایحه ← حیله ← حلبی ← شیب ← شبیه ← هابیل ← حاشیه ← شهلا ← بلا ← شاهی ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1550

ناز ← چنار ← پارچ ← پرانتز ← پرچ ← تراز ← ترن ← ارزن ← پنچر ← چتر ← پرت ← نار ← پرز ← چرت ← چاپ 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1551

جلفا ← فلج ← فلات ← جلف ← حجله ← فاتحه ← جفت ← حجت ← حالت ← جلا ← تلف ← تفاله ← جهالت ← حاجت ← جهل ← فتحه ← لحاف ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1552

رعب ← عبرت ← مانع ← نعمت ← تمنا ← عمارت ← مربع ← مرتع ← منبر ← معنا ← تبر ← عمان ← عناب ← عابر ← تابع ← معتبر ← نامعتبر ← مرتب ← منبع ← عبارت ← برنا 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1553

شاملو ← آموزش ← شلغم ← غول ← غلام ← زغال ← مغز ← زالو ← مغول ← شغال ← لغزش ← آغوش ← زوم ← لازم ← شغل ← شمال ← غاز ← مشغول ← شلوغ ← وزغ ← غزل 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1554

سونی ← ناموس ← سیمان ← مونس ← سینما ← سمنو ← یونس ← مینو ← یاس ← سینی ← سویا ← مساوی ← مایو ← سینا ← یمن ← سیمین ← نسبم ← آیین ← سونا ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1555

ماتم ← مرمت ← شاتر ← تیر ← مشتری ← شتر ← آشتی ← اتریش ← مریم ← مرام ← شرم ← ریتم ← ترمیم ← میترا ← تراش ← تمام ← ترشی ← تایر ← مشت ← ارتش 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1556

ساتن ← سانت ← ماست ← ساز ← پست ← زمان ← مات ← ناز ← نما ← متان ← تاس ← نماز ← تمنا ← زمستان ← منت ← تماس ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1557

وبا ← صابون ← حصبه ← صبا ← بها ← حنا ← هاون ← صبح ← نوه ← صحن ← بانه ← صحنه ← صبحانه ← نواب ← صاحب ← انبه ← بانو ← انبوه ← نوحه ← ناب 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1558

طحال ← حال ← عالی ← طالع ← طلا ← خطا ← حیا ← عیال ← خیال ← یال ← خال ← علی ← خالی ← عطا ← خیاط ← حیاط 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1559

تمرکز ← مدرک ← دکتر ← درخت ← مخدر ← زمرد ← تخم ← زمخت ← ترمز ← مزد ← رخت ← مرکز ← خدمت ← زخم ← ختم ← خزر ← زردک ← دختر ← زرد ← درز 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1560

متنفر ← تنفر ← نفت ← منتقل ← فرق ← فرم ← منقل ← مفت ← قرن ← قتل ← قفل ← فنر ← نفرت ← تلف ← قلم ← فقر ← رمق ← تلفن ← نقل 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1561

تارت ← تاجر ← هرات ← نجار ← هنجار ← جنت ← ارنج ← تجارت ← نهر ← تاج ← ترانه ← نجات ← هجران ← هجرت ← ترنج ← جهان ← تهران ← تنها 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1562

لقمه ← لامسه ← ساقه ← مقاله ← مقایسه ← اقلیم ← ملاقه ← مقیاس ← قیام ← یاس ← قلمه ← سایه ← قسم ← قایم ← لایق ← سیاه ← قیمه ← سلیقه ← ماسه ← قالی ← سماق 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1563

رودهن ← ارده ← اندوه ← دوران ← نخود ← هدر ← خنده ← رودخانه ← دوره ← رونده ← اردن ← دوان ← روده ← نرده ← خانه ← هاون ← خواهر ← وردنه ← دهان ← رنده ← آخوند ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1564

ابتلا ← آلبالو ← بلوا ← لال ← ولت ← وبا ← تابلو ← لولا ← بالا ← آوا ← لبو ← تاول ← تالاب ← بلال ← والا 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1565

ابشار ← شراب ← اشاره ← باشگاه ← راهگشا ← بارگاه ← شهاب ← گره ← برگه ← بهار ← ارابه ← شاهرگ ← گربه ← اگاه ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1566

دوران ← گواش ← انگور ← گوش ← شناگر ← شاگرد ← روشن ← گشاد ← واگن ← اروند ← شناور ← گردو ← دوش ← گود ← نگارش ← گران ← گردن ← دشوار ← گردش ← گوارش ← نگرش 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1567

روکش ← سکو ← واکس ← سروش ← کوشش ← کشو ← راسو ← رسوا ← شورا ← کشش ← سرکش ← کاوش ← شوش ← شکار ← کشور ← ساک ← شورش ← شرک ← سشوار 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1568

اکرم ← موم ← کما ← لاک ← مارمولک ← کمال ← الک ← کولر ← مور ← مرام ← کلر ← کامل ← ملاک ← مالک ← ولرم ← کرال ← کلام ← مکمل ← ورم ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1569

بجنورد ← جدول ← بندر ← نوبل ← بلور ← دلبر ← بلند ← جنوب ← وجد ← جلد ← جدل ← نبرد ← دنج ← لودر ← برنج ← رودل ← روبند ← نوبر 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1570

دکتر ← خرد ← ختم ← چرخ ← درک ← مکدر ← درخت ← چرم ← رخت ← دختر ← چتر ← متر ← مدرک ← کدر ← چرک ← مخدر ← خدمت ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1571

معما ← معنی ← ارمنی ← معیار ← معماری ← مرام ← عمران ← عیان ← عمان ← منع ← مانع ← رعنا ← عیار ← مایع ← مریم ← عریان ← معمار ← معین ← مام 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1572

حرم ← ضریب ← مری ← ضریح ← مضر ← حریم ← ضرب ← مریض ← ضمیر ← محضر ← بیضی ← مربی ← رحیم 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1573

کانی ← کابین ← عنایت ← نبات ← عیب ← کتانی ← نیابت ← تاک ← کابینت ← تابع ← کتاب ← بیتا ← عبا ← کتان ← تانک ← بانک ← تنبک ← عناب ← عیان ← عینک 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله

لمس ← سیم ← فیلم ← سفت ← لیست ← لذت ← مفت ← تلف ← فسیل ← تسلیم ← ذلت ← سیل ← تفلیس ← سمی ← ملت 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1575

مساوی ← سوال ← موبایل ← لیمو ← سیب ← آلبوم ← سلام ← ابلیس ← بوس ← مولا ← سالم ← موسی ← لوبیا ← سیلاب ← سمبل ← آبلیمو ← سیلو ← ملوس ← لباس ← ویلا ← آسیب ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1576

حلب ← وهم ← هلو ← بمب ← حمله ← لوح ← محو ← بوم ← حوله ← محله ← محبوبه ← لبو ← مبل ← محبوب 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1577

ترحم ← جفت ← حجت ← فهم ← رحمت ← هجرت ← فتحه ← حفر ← حرفه ← تفرج ← جهرم ← مرفه ← حرمت ← ترجمه ← فرح ← ترمه ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1578

دخمه ← دنا ← درمان ← نادم ← رنده ← رخنه ← درهم ← خانم ← خامه ← نمدار ← خنده ← مناره ← دانه ← دامنه ← ارده ← خادم ← مخدر ← همدان ← خدمه ← نرده ← نمره 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1579

تصور ← تصویر ← دیروقت ← قوری ← صوت ← تقدیر ← قیر ← قدرت ← قوی ← دقت ← صدور ← وصیت ← قرص ← قوت ← رصد ← ترقی ← تیر ← صورتی ← رقص ← دیو ← صورت 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1580

هتل ← اتاق ← ملاقه ← قلم ← الهام ← آقا ← مهلت ← ملت ← املت ← مقاله ← ملاقات ← متاهل ← اتهام ← لقمه ← قامت ← قاتل ← قمه ← قتل ← اقامت 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1581

صبا ← حصار ← صبحانه ← حرص ← حصبه ← صحنه ← صاحب ← صبح ← صحن ← بانه ← صبر ← ناصر ← صحرا ← حنا ← نصب ← انبه ← برنا ← بهار ← بصره ← بنر ← بحران 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1582

نمایش ← امپر ← شیار ← پرش ← پریا ← ماشین ← امن ← پشیمان ← پیام ← منشی ← ناشر ← پریشان ← پیمان ← ناشی ← شنا ← نرمش ← پنیر ← پیر ← نشر ← ایمن ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1583

دولا ← تولد ← عود ← عدالت ← طالع ← وداع ← طول ← دعوا ← عدل ← دعوت ← دوات ← تعادل ← ولع ← طلوع ← تاول ← طلا ← عادل ← عادت ← دولت ← ولادت ← دعا 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1584

جادو ← جواهر ← گره ← جگوار ← گوجه ← ارگ ← گاو ← جگر ← اوج ← گواه ← گوهر ← آهو ← هاجر ← گهواره ← رواج ← جوهر ← گروه 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1585

خلسه ← خصلت ← سهل ← سیخ ← تخیل ← تهی ← تلخ ← تیله ← لخت ← هتل ← هستی ← خسته ← سخت ← تله ← لیست ← خیس ← تخلیه ← لیته 18

جواب استاد میرزا مرحله 1586

کراهت ← پتک ← تاک ← کارت ← هکتار ← جهت ← پاک ← کاج ← تپه ← هجرت ← پارک ← هرات ← کرج ← تاجر ← پاکت ← ترکه ← کته ← پاره ← کاه ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1587

مقیم ← فرح ← حرف ← فقیر ← فقر ← حقیر ← حرم ← قیف ← محرم ← قمری ← مریم ← رحیم ← حریق ← حریف ← رقم ← حیف ← قیر ← رفیق ← حفر ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1588

هلاک ← باکره ← بلا ← بکر ← رکاب ← الک ← کلاه ← برکه ← صبر ← بهار ← کال ← کربلا ← کلر ← کهربا ← کابل ← کلبه ← لاک ← لکه ← اصل ← اکبر ← کله ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1589

آبرفت ← فریاد ← فیبر ← دیابت ← دبیر ← فریب ← باتری ← دریا ← دفتر ← ربات ← فردا ← دارت ← ردیف ← تایر ← فتیر ← بیدار ← ردیاب ← دریافت ← بیات ← تیر ← بافت ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1590

اتیوپی ← ویزیت ← پتو ← پیتزا ← تیزپا ← پویا ← آویز ← یوز ← پاییز ← توپ ← پیاز ← تیپ ← تیوپ ← زیپ ← ویزا ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1591

طبل ← دسر ← گرد ← گسل ← لگد ← سطر ← طلب ← سرد ← رطب ← برس ← سطل ← طرد ← دلبر ← برگ ← سبد ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1592

حیله ← ملحفه ← فهم ← حیف ← لطف ← حلیم ← میله ← ملیح ← لطیفه ← طفل ← لطیف ← فیلم ← محیط ← محله ← محفل ← حمله ← لطمه ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1593

سالن ← حسن ← حلال ← دلال ← نحس ← دنا ← لال ← سلاح ← ساحل ← داس ← لادن ← حنا ← لحن ← حال ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 1594

قامت ← غرق ← غارت ← متقارن ← قنات ← منقار ← منت ← امت ← غار ← مرغ ← تمنا ← قرن ← قران ← قمار ← مغان ← غرامت ← مات ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1595

کاوه ← اخمو ← خاموش ← هواکش ← شخم ← خشک ← وهم ← شوکه ← کوشا ← شکمو ← خوشه ← مکه ← شکوه ← کاهو ← موشک ← خامه ← شاخه ← مشک ← کاهش ← خوک ← خواهش ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1596

دارو ← دوام ← مواد ← مورد ← مرور ← داور ← ریا ← دیو ← امید ← رویا ← مرد ← دریا ← مایو ← مروارید ← دیوار ← مادر ← رادیو ← ورم ← اردو ← مدیر ← درو ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1597

ناظم ← ترمه ← ظاهر ← مهارت ← مناره ← ناظر ← منها ← منتظر ← همت ← نمره ← نظم ← نظام ← نظارت ← تهران ← نامه ← منظره ← تمنا ← منظره ← تنها ← ظهر ← ترانه ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1598

نهال ← اشکنه ← مهلک ← هلاک ← کهن ← کامل ← جواب ← ملکه ← شمال ← ناله ← شنل ← کلاه ← لاشه ← شانه ← کلمه ← کلام ← مشکل ← اکنه ← کلمن ← کمان ← مکان ← لانه ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1599

اریب ← بیزار ← تراز ← تبریز ← ضرب ← زیبا ← باتری ← باز ← رضا ← راضی ← رازی ← ریاضت ← بازی ← زیارت ← بارز ← ربات ← ضریب ← رضایت ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1600

هود ← شست ← دوده ← شوت ← دوست ← دوش ← سود ← شهد ← دشت ← سوت ← دست ← شته ← سهو ← دود ← توده ← هوس ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 1601

بنجل ← دنبال ← جدال ← جفا ← جلد ← بالن ← باند ← فنا ← لجن ← دفن ← بند ← نجف ← ناب ← جلاد ← فلج ← دنا ← جالب ← بلند ← جدا ← جان ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1602

وانت ← نهایت ← آستین ← سایه ← ستون ← هویت ← توان ← سوهان ← نسیه ← سینه ← ستوان ← آینه ← تسویه ← تنیس ← تنها ← توهین ← هاون ← ساوه ← سیاه ← اسوه ← سنتی ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1603

آبجی ← تعجب ← آسیب ← تابع ← سعی ← بسیج ← عجب ← جیب ← یاس ← عاج ← بیست ← عباس ← عیب ← سیب ← عجیب ← بیات ← ساعت ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1604

بایر ← گالری ← لیلا ← گلابی ← گلاب ← ایل ← ریگ ← ریال ← لیگ ← بلا ← یال ← لال ← راگبی ← اریب ← آبگیر ← گاری ← بلال ← گلایل ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1605

لواش ← شال ← لطف ← طفل ← شفا ← وفا ← نشاط ← وطن ← فاش ← شنل ← طواف ← شنوا ← طوفان ← افول ← طلا ← طول ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 1606

بخیل ← دریبل ← لبریز ← دخیل ← دلیر ← برزخ ← زبل ← درز ← خرید ← دبیر ← زرد ← بید ← یزد ← خیبر ← بزدل ← خزر ← دلبر ← لرز ← برزیل ← خردل ← لیزر ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1607

قاره ← قارچ ← طاقه ← قهار ← طاقچه ← چلاق ← هچل ← قهر ← قطره ← طلاق ← طلا ← چاق ← چاله ← قطر ← قطار ← چاره ← طاهر ← قاچ ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1608

خاور ← اخرت ← خواهر ← رخصت ← صخره ← اخت ← تار ← اوره ← رخت ← هرات ← صوت ← صورت ← تصور ← اختر ← خاص ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1609

میکاپ ← کمک ← ایمن ← کپی ← اپک ← پکن ← امن ← کمین ← کیپ ← کمپ ← مکان ← کمپانی ← کمان ← پیام ← کپک ← مکانیک ← پیکان ← کیک ← پیمان ← پاک ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1610

هرم ← مدل ← مهد ← لپه ← ژله ← هدر ← پرده ← مژده ← مرده ← پدر ← پله ← دمر ← درهم ← پژمرده ← دلمه ← مژه ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 1611

بکر ← چرب ← بقچه ← چرک ← بره ← حربه ← کره ← کبر ← برق ← برکه ← قرچک ← بقره ← بچه ← رکب ← قبر ← چکه ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 1612

عمومی ← عوامل ← معمولی ← عمو ← لیمو ← علوم ← معلم ← مایع ← ولع ← مولا ← عیال ← علی ← ملایم ← معلوم ← معما ← ویلا ← مام ← عالی ← مایل ← مایو ← عالم ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1613

بتون ← بانک ← تنباکو ← تنبک ← نوک ← کیوان ← کتاب ← نبات ← نبوت ← بینوا ← نواب ← کتبی ← تانک ← بینا ← کابین ← کابینت ← بانو ← کویت ← کتان ← کتانی ← باتون ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1614

ستیز ← سرایت ← خرازی ← راست ← تسخیر ← تراس ← خیس ← رخت ← خسارت ← زیست ← سخت ← تاریخ ← زیارت ← اخرت ← استخر ← خیرات ← سیرت ← خیار ← زیرساخت ← سایز ← رستاخیز ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1615

لقب ← آقا ← خلاق ← بالا ← اقبال ← قلاب ← قول ← خالق ← بقال ← خوب ← قالب ← قلب ← قبول ← خال ← لبو ← باقلوا ← بلوا ← اخلاق ← اوا ← خواب ← قاب ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1616

ناب ← ابسه ← عناب ← عبا ← بساط ← بها ← طناب ← اسب ← بانه ← طعنه ← بنا ← عطسه ← انبه ← عباس ← باطن ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1617

دیو ← هود ← کوشش ← دوک ← شیشه ← دوش ← شیوه ← کیش ← یدک ← کود ← شهید ← شهد ← کشش ← یهود ← کشیش ← کشو ← شکوه ← شوید ← شوش ← شوکه ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1618

براق ← باسلق ← بستر ← سبقت ← رقابت ← رسالت ← بقال ← قاب ← قتل ← قبرس ← راست ← لباس ← رقبت ← سارق ← سابق ← تقلب ← قرابت ← سراب ← تقبل ← سرقت ← قلاب ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1619

سرو ← روسیه ← بورسیه ← بیوه ← سبو ← ویبره ← چربی ← ریه ← سوره ← بوسه ← سوریه ← چوب ← رسوب ← ریسه ← چیره ← بچه ← سهوی ← بورس ← چسب ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1620

دکه ← سقا ← صدا ← قدس ← کاسه ← قصه ← صادق ← قاصدک ← ساق ← ساقه ← قصد ← ساده ← داس ← قاصد ← سکه ← ساک ← صدقه ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1621

اشرف ← لواش ← فلاشر ← رواج ← فرش ← اجل ← شوفر ← فلش ← جلا ← شلوار ← شوال ← فلج ← افول ← شال ← جارو ← فاش ← شورا ← فروش ← جوش ← فشار ← واشر ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1622

حشره ← شهریور ← وحشی ← حوری ← حریر ← شوره ← شوهر ← شیوه ← ریه ← رشوه ← ریشه ← شیره ← یورش ← روح ← روحیه ← شرور ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 1623

سالم ← ساحل ← مسلط ← طحال ← سلاح ← صلاح ← طلسم ← سطح ← صلح ← محل ← مسلح ← صالح ← حمل ← سلام ← محال ← اصل ← مسطح ← مصالح ← اطلس ← سطل ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1624

خلبان ← خال ← گلاب ← بنا ← لجن ← نخل ← گنج ← خنگ ← جنگ ← لنگ ← جنگل ← بالن ← گالن ← انگل ← خان ← جالب ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 1625

سبزی ← سبز ← سیب ← سفت ← دبی ← دیس ← بیست ← دست ← سید ← یزد ← سفید ← سبد ← زیست ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 1626

جلا ← لامسه ← جمال ← مچاله ← مجله ← سالم ← سمج ← سهل ← جمله ← جلسه ← سلام ← ملس ← مجلس ← ساچمه ← مجال ← جهل ← چاله ← هچل ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1627

فضا ← مریض ← مربی ← ماضی ← راضی ← فرم ← مربا ← بایر ← فرض ← بیمار ← ضریب ← برف ← بام ← رضا ← فریب ← فیبر ← مضر ← بیم ← ضرب ← ضمیر ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1628

قوا ← قرن ← روغن ← نارو ← کنار ← وقار ← راکن ← ورق ← نوک ← روان ← رونق ← کارون ← غرق ← کور ← قران ← نوکر ← نوار ← قارون ← وان ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1629

پزشک ← وزش ← پتک ← فوت ← پوزش ← کشو ← پشت ← پفک ← توپ ← پوک ← شوت ← پتو ← پشتک ← کتف ← کفپوش ← زشت ← پوشک ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1630

اردو ← حرام ← دوام ← حمام ← محور ← درو ← محو ← مداح ← مادر ← حمد ← مردم ← محرم ← موم ← مرحوم ← دما ← داور ← محمد ← محروم ← مرام ← واحد ← مداوم ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1631

مری ← طوطی ← مخروط ← خمر ← خمیر ← خطوط ← خرطوم ← مور ← روم ← ورم ← طیور ← خطر ← مریخ ← میخ ← وخیم ← خرم ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 1632

کرخه ← تشکر ← کدر ← دکتر ← شهرک ← رخت ← رشته ← ترکه ← کشته ← خشت ← درشکه ← شهد ← هدر ← خشک ← شهرت ← درشت ← شرکت ← دختر ← شتر ← درخت ← ترشک ←

جواب استاد میرزا مرحله 1633

دنا ← باطن ← نطنز ← بنان ← طنز ← باند ← ناب ← بند ← بنا ← نان ← زبان ← طناز ← طناب ← زندان ← بطن ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1634

سپرده ← پرده ← رنده ← پرنده ← پهن ← پدر ← لپه ← دره ← پسر ← سپر ← رند ← سهند ← هند ← هلند ← نرده ← پله ← نهر ← هدر ← پند ← سپهر ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1635

سره ← ساخت ← استخاره ← ستاره ← راسخ ← تخس ← خسته ← اختر ← آراسته ← استخر ← راستا ← خسارت ← خارا ← آخرت ← اهار ← اسارت ← سخت ← ساختار ← رخت ← هراس ← ساره ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1636

تورم ← مبتکر ← کبریت ← مربی ← موکت ← کبوتر ← کویر ← تبریک ← مترو ← مرتب ← تیر ← مکتب ← متبرک ← مرکب ← بیم ← میکروب ← متروک ← برکت ← کتری ← کویت ← ترکیب ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1637

هیبت ← کلبه ← کتبی ← کتیبه ← لیته ← بیت ← تلف ← کهف ← تیک ← بته ← بهت ← کلیه ← کتف ← تکیه ← تیله ← بلیت ← فیله ← تکلیف ← هیکل ← کلفت ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1638

اسب ← بارز ← بازرس ← چرب ← چراغ ← غبار ← سراب ← زبر ← برس ← ساغر ← غاز ← سبز ← ساز ← غرب ← سرباز ← غار ← باغ ← سراغ ← چسب ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1639

آرنج ← ناچار ← انفجار ← انار ← نجار ← رنج ← جفا ← فنر ← جان ← فنچ ← فرج ← نجف ← اجرا ← اچار ← چنار ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1640

قطاب ← ایدز ← ادیب ← قید ← زیاد ← قبا ← طاق ← زیبا ← بقا ← بید ← بازی ← زاید ← قطب ← ابی ← بزاق ← یزد ← ایزد ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1641

دبی ← تیر ← حیدر ← ترکیب ← دکتر ← حرکت ← کتری ← کبد ← کبریت ← تحرک ← تبحر ← تبریک ← رکب ← درک ← برکت ← ترک ← تکبیر ← کبیر ← دبیر ← تحریک ← تکبر ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1642

محتوا ← حجامت ← رحمت ← راحت ← مترو ← تاجر ← مجروح ← محور ← حجت ← حرام ← روح ← حجم ← محتاج ← حراج ← جراح ← تورم ← ترحم ← جارو ← حاجت ← تاج ← جراحت ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1643

سریال ← آسیب ← سراب ← سیراب ← سیرابی ← اسیر ← ساری ← ابلیس ← رسا ← سیبری ← لباس ← سیب ← سیلاب ← سرب ← سال ← لیبی ← سیل ← بسیار ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 1644

منچ ← گمان ← مدال ← نادم ← گلدان ← نما ← چنگال ← چمن ← گالن ← چدن ← انگل ← چنگ ← چمدان ← دامن ← لنگ ← گدا ← گندم ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 1645

دالبر ← خرید ← دبیر ← دلبر ← دلار ← بخاری ← خراب ← خردل ← بخیل ← ردیاب ← خیال ← خالی ← داخل ← دلیر ← بخار ← دریا ← خدا ← بیدار ← دلربا ← خیار ← اردبیل ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1646

رعنا ← عناب ← اریب ← عرب ← روبان ← نوار ← عابر ← عریان ← عربی ← اربعین ← ویران ← راوی ← بیرون ← عیان ← ناب ← روانی ← بینوا ← بانو ← انبر ← عبور ← عیب ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1647

انار ← گازانبر ← بارز ← گراز ← انبار ← گران ← گرز ← باران ← بازار ← برنز ← ازار ← بازرگان ← ارزن ← ابزار ← زبان ← گاز ← ارزان ← زرنگ ← انبر ← بزرگ ← آبرنگ ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1648

مکه ← کارنامه ← امکان ← ناکام ← نمره ← اکراه ← منها ← اکران ← مهار ← مناره ← کرمان ← ناهار ← همکار ← امار ← راهنما ← نمک ← انکار ← اراک ← ماهر ← نامه ← آرام ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 1649

شیرده ← شیار ← شراره ← دایره ← شهریار ← شادی ← شهدا ← دیار ← شهرداری ← شهد ← ریشه ← داریه ← شهید ← دار ← رشید ← شهردار ← هشدار ← رشد ← ایده ← شاهد ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 1650

کوسه ← تشکر ← کشور ← سروش ← سرشت ← شست ← روکش ← ورشکسته ← توشه ← رشوه ← سکته ← سوره ← رشته ← سکه ← شکست ← شهرت ← شرکت ← سرکه ← سرکش ← ترسو ← شهرک ← 21

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1651

آجیل ← لجن ← آینه ← انجیل ← اهلی ← ناجی ← جلا ← ناله ← هیجان ← الان ← جهل ← لانه ← اجنه ← لاهیجان ← نهال ← جهان 16

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1652

تنور ← ثروتمند ← تمر ← ورد ← نمد ← روند ← تندرو ← تورم ← ثمر ← نود ← دوم ← مترو ← مونث ← درون ← ندرت ← رند ← تمدن ← نرم ← ثروت ← منت ← موثر ← 21

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1653

پاستیل ← کلیسا ← اسکیت ← ساکت ← اسکلت ← پاکت ← تاکسی ← لاستیک ← پلاستیک ← تیپ ← کلاس ← لیست ← کیست ← کلیپ ← تپل ← کسالت ← پتک ← پلاک ← پلیس ← استیل ← پلک ← 21

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1654

خدا ← کلاه ← خوک ← کوله ← کلاهخود ← کادو ← دکه ← کاخ ← هلو ← خاک ← کاهو ← دکل ← داخل ← دلاک ← لکه ← هلاک ← خاله ← آلوده ← کاوه 20

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1655

کردستان ← کدر ← راست ← درست ← تانک ← کارتن ← ترانس ← دکتر ← درس ← ادرس ← اردک ← کندر ← ساکت ← نادرست ← نادر ← دارت ← کتان ← ترسناک ← اسکندر ← دکترا ← کنسرت 21

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1656

دهان ← ناصر ← خانه ← رنده ← دانه ← رصدخانه ← رصد ← ارده ← هنر ← نهصد ← اردن ← دره ← رخنه ← خدا ← خاص ← صادر ← صدا ← نرده ← خنده ← صخره 20

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1657

کامل ← مکار ← قلک ← مالک ← لایق ← کلام ← کلم ← ریمل ← قالی ← قیام ← ملایر ← یراق ← قلمکاری ← کالری ← رقم ← اقلیم ← قلم ← کمال ← کال ← 19

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1658

قطعنامه ← منها ← طعمه ← قانع ← طعنه ← عمان ← طاق ← نقطه ← منطقه ← طمع ← مانع ← نهم ← نامه ← عاق ← عمق ← منطق ← مقنعه ← طعم ← قطع ← منع ← قطعه 21

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1659

کیفر ← سراب ← بیکار ← برف ← سبک ← آسیب ← کرفس ← فکر ← فیبر ← رکاب ← سیراب ← کافر ← سفر ← فریب ← فارسی ← افسر ← فارس ← کاسب ← باریک ← بارفیکس ← رکاب 21

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1660

کلت ← جلبک ← کالج ← کابل ← الک ← تبخال ← خال ← تاج ← خجالت ← بخت ← باج ← باخت ← لخت ← خاک ← جالب ← کتاب ← تلخ ← کاخ ← 18

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1661

جسد ← بوکس ← کبود ← وجب ← عدس ← سکو ← سود ← عجب ← کود ← سبد ← دوک ← کدو ← عکس ← بوس ← سبک ← عود ← کبد ← جوک 18

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1662

اپل ← لپه ← جراح ← اجل ← حجله ← پاره ← راحله ← اره ← پله ← هاجر ← حراج ← حال ← جلا ← جهل 14

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1663

سانت ← ازاد ← ستاد ← ساتن ← دنا ← تند ← ساز ← داس ← استان ← داستان ← دانا ← تاس ← ناسزا ← سادات ← استاد ← دست ← 16

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1664

لگن ← آسیا ← یاس ← انگل ← گیلان ← انگلیس ← گسل ← سنگ ← سینا ← گیس ← سالن ← گیلاس ← گینس ← گالن ← آسان ← ایل 16

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1665

جهرم ← جرم ← جهنم ← جوهر ← مرهم ← نجوم ← نمره ← جنم ← وهم ← موجه ← هنرجو ← هومن ← مهم ← نوه ← رنج ← مومن ← هجوم ← منجم ← موم ← مجرم ← جمهور ← 21

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1666

غار ← چرم ← غرش ← ماش ← چراغ ← رام ← شاعر ← عرش ← شعر ← شام ← شمع ← مرغ ← شعار ← چشم 14

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1667

پشت ← پرش ← تراش ← شلاق ← تپل ← شال ← شرق ← قتل ← ارتش ← تلاش ← قاتل ← پرتقال ← شتر ← قشر ← 14

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1668

مشرک ← شکم ← کوکو ← شکمو ← موش ← مور ← مشک ← کشک ← روکش ← کوک ← کشو ← کرک ← کمک ← موشک ← ورم ← روم ← کشور ← کوروش ← شوم ← 19

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1669

قضیه ← قوت ← قوه ← تهی ← قضاوت ← قوی ← قاضی ← وقت ← تقوا ← یاقوت ← اهو ← یقه ← هویت 13

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1670

مساوی ← لباس ← آلبوم ← موبایل ← آبلیمو ← سوال ← ویلا ← سیلاب ← سویا ← لیمو ← سیال ← ابلیس ← لوبیا ← سبیل ← اسیب ← ملوس ← اسلوب ← بوم ← سلام ← ایوب ← مایو 21

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1671

کنج ← مسکن ← دنج ← سنجد ← کمد ← نمک ← مسجد ← کند ← جغد ← کنجد ← کمند ← جسد ← نمد ← نجس ← سمند ← سمج ← 16

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1672

کره ← چرک ← نهر ← پنکه ← پرز ← پنچر ← چکه ← هرز ← پهن ← رکن ← پکر ← زهر ← پرچ ← کنه ← کهن ← زره 16

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1673

دچار ← اردک ← ارده ← راکد ← صدا ← چکه ← صادر ← دره ← چاک ← هدر ← چرک ← چادر ← دکه ← رصد ← کاه ← کدر ← چاره ← کادر ← اره 19

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1674

طنز ← زاهد ← زنده ← اهدا ← هند ← دانه ← زاهدان ← طناز ← دهان ← اندازه ← دانا ← دنا ← ندا ← آزاده ← 14

جواب بازی استادآمیرزا مرحله 1675

درشت ← صفت ← صفا ← تراش ← صفر ← تصادف ← ترش ← صفرا ← فردا ← شرافت ← صدا ← رشت ← فشار ← دشت ← تفرش ← دفتر ← تار ← ارتش ← صدف ← صاف ← فرصت 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1676

قوا ← شنوا ← شیوا ← حنا ← وحش ← ناشی ← نوح ← وان ← یواش ← قوی ← شوق ← نقاشی ← آویشن ← وحی ← نقش ← نقاش ← 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1677

حامی ← حاکم ← شاکی ← میش ← کاشی ← کاظم ← مشک ← حیا ← محک ← اشک ← کاش ← حکم ← کما ← حکیم ← مشکی ← کیش ← 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1678

پونز ← خون ← زیتون ← تیز ← تیوپ ← یوز ← زین ← توپ ← پتو ← زینت ← پختن ← وزن ← ونیز ← زیپ ← تیپ ← نیت ← پوتین ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1679

آهو ← هلاک ← جوجه ← کاوه ← کوله ← کلاه ← آلو ← لاک ← الک ← کاج ← کاهو ← هلو ← لکه ← جوک ← کله ← جلوه ← کالج ← کال ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1680

جسور ← جنوب ← سطر ← ربط ← وجب ← نجس ← وطن ← جبر ← برس ← رطب ← نوبر ← سرو ← برنج ← جنس ← رسوب ← بورس ← وسط ← برج ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1681

ماشه ← شمش ← علامه ← لاشه ← شهلا ← معاش ← عامل ← مشعل ← علم ← عالم ← شال ← هاشم ← شاه ← شعله ← شمال ← عمه ← شمع 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1682

غلام ← چال ← کلاغ ← وام ← لاک ← کامل ← کال ← کلام ← کمال ← کلم ← کچل ← مغول ← کوچ ← الک ← غول ← اغل ← مالک ← چاک ← لوچ ← 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1683

← معاون ← عمود ← عمان ← عادی ← معدن ← مدیون ← عود ← دعوا ← دامن ← مایع ← معنا ← میدان ← دیوان ← معنوی ← دیو ← مانع ← امید ← معین ← معاد ← وداع ← عید ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1684

خسیس ← سیخ ← خوف ← فویل ← فسخ ← سیلو ← فیل ← سیل ← فسیل ← خیس ← لوس ← خسوف ← یوسف ← 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1685

کند ← ساسان ← کساد ← سانس ← سکانس ← دنا ← آسان ← دانا ← اسانس ← ساک ← اندک ← دکان ← اساس ← اسکناس ← ساکن ← داس 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1686

قلوه ← آلوچه ← قول ← چلاق ← قوچ ← چاله ← آقا ← هلو ← چاه ← قله ← آهو ← چاق ← لوچ ← قوه ← چاقو ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1687

آغل ← اغفال ← زلف ← غلاف ← پازل ← زغال ← غاز ← غافل ← غزل ← فلز ← الاغ ← غزال ← فال ← 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1688

متصل ← دستمال ← سالم ← داس ← ستاد ← اصل ← مدال ← سلام ← امت ← مات ← صدا ← لمس ← سلامت ← دام ← ماست ← املت ← تماس ← مدل ← دست 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1689

تور ← ستوان ← تراس ← روستا ← لوستر ← لرستان ← سوال ← راست ← ستون ← رسول ← ترسو ← راسو ← سنتور ← تنور ← رسالت ← اورست ← تونل ← سالن ← رسوا ← سوت ← تاول 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1690

روسری ← سعی ← رعیت ← وسیع ← سرور ← سریع ← تور ← تیر ← سوت ← ترسو ← سرعت ← وسعت ← عروس ← ترور ← عروسی 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1691

گلو ← گذشت ← گشت ← ذرت ← ترش ← ولت ← گور ← شتر ← گوشت ← شور ← ذلت ← گوش ← لذت ← شورت ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1692

تهی ← تعطیل ← هتل ← نیت ← نیل ← علت ← تیله ← تله ← لیته ← لعنت ← نعل ← طعنه ← علی 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1693

یاس ← طوسی ← وانیل ← ویلا ← یونس ← وسط ← وطن ← سطل ← طول ← اطلس ← سویا ← طولانی ← طلا ← سوال ← سالن ← لیوان ← سلطان ← وسطی ← ایل ← 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1694

طفره ← ارام ← رفاه ← مهار ← افراط ← فراهم ← مرفه ← فهم ← ماهر ← فرم ← فاطمه ← مطهر ← افطار ← امار ← اهرم ← اطراف ← طرف ← مهر 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1695

بنیه ← بیژن ← بهمن ← آینه ← ابی ← ایمن ← بانه ← میهن ← بیمه ← منها ← میانه ← بینا ← مژه ← بامیه ← ماهی ← بیان ← ژیان ← نامه ← منیژه ← انبه 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1696

کروی ← مقوی ← کور ← مرقد ← کویر ← قدیم ← مور ← مورد ← قمری ← قوری ← ورق ← قوی ← دکور ← قدم ← مدیر ← ورم ← دوک ← دیو ← کریم ← مدرک ← قیر ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1697

لبخند… ← …… 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1698

حاضر ← عوارض ← واضح ← حوا ← وضوح ← حوض ← رضا ← عرض ← وضع ← عار ← حضار ← حضور ← عضو ← وضو ← روح ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1699

ارزن ← نماز ← مرز ← زمرد ← گراز ← درز ← دراز ← نمد ← گردن ← گران ← گرد ← مزار ← گرز ← گندم ← زرنگ ← درمان ← گرما ← نامزد ← اندرز ← زمان ← زرد ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1700

لاجورد ← جواد ← جلاد ← دلاور ← جوراب ← بلور ← واجب ← جدول ← جارو ← برج ← دالبر ← ابرو ← جالب ← دلار ← جواب ← بلوار ← باور ← دلربا ← جلد ← جادو ← دلبر 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1701

انزوا ← آقا ← ذوق ← وزن ← آوا ← زانو ← آواز ← وان ← اذان ← ناز ← اذن ← قوز ← قوا ← 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1702

تار ← تاریخ ← گاری ← تیپ ← ریگ ← خیرات ← رخت ← اختر ← خیار ← تیر ← گیتار ← پریا ← ارگ ← پیر ← آخرت ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1703

تلخ ← دقت ← تخیل ← قاتل ← یلدا ← قتل ← قید ← لخت ← قالی ← خدا ← خالق ← تقلید ← خلاق ← دقل ← خالی ← لیاقت ← ایل ← لایق ← خیال ← خلاقیت ← دخالت 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1704

عدالت ← دکان ← عدل ← دنا ← تانک ← ادکلن ← تاک ← لکنت ← لادن ← نعل ← لاک ← تعادل ← دعا ← کتان ← الک ← اندک ← لعنت ← عادل ← دکل ← عادت ← کند 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1705

اتمسفر ← ماست ← فازمتر ← مسافر ← ترمز ← فرز ← مسافت ← سرما ← سفت ← فارس ← تماس ← رستم ← سفر ← سفارت ← راست ← متر ← مفت ← مسافرت ← تراز ← افسر ← ساز ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1706

جغد ← گود ← مرغ ← جگر ← موج ← درو ← دروغ ← گرد ← دور ← مرگ ← مجرد ← جرم ← گور ← گرم ← مرد ← وجد ← دوغ ← مور ← گردو 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1707

پولک ← کچل ← کوچک ← کوک ← پلک ← پول ← لوس ← پوک ← پوچ ← کوچ ← سوپ ← کسل ← پلو ← کپسول ← کلک ← کپک 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1708

افت ← داس ← ستاد ← اسید ← تاید ← سفت ← سید ← سفید ← یاد ← فدا ← دیس ← فساد ← یاس ← فاسد ← ایست 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1709

بازدم ← خادم ← خانم ← نامزد ← بزم ← نماز ← نادم ← خان ← خام ← زبان ← زخم ← زمان ← نماد ← اخم ← مخزن ← خزان ← باند ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1710

کارتن ← ترانس ← تنگ ← گران ← نرگس ← کنگر ← کنار ← سنگک ← کنسرت ← سگک ← سرنگ ← تنک ← ساکن ← کارت ← کران ← ساتن……… ← 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1711

مونس ← طول ← طلسم ← سمند ← ملس ← سطل ← ملوس ← وطن ← سود ← سمنو ← لوس ← مسلط ← ملون ← وسط 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1712

ریا ← جایزه ← چاره ← جزر ← جهاز ← چای ← ریه ← رایج ← جاری ← زیره ← هزار ← ایرج ← جیر ← چاه ← هجری ← جزیره ← زهرا ← رازی 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1713

مناره ← درمان ← دهان ← دفن ← فنا ← فهم ← رام ← فرمانده ← مفرد ← فراهم ← همدان ← فرهاد ← ماده ← مرده ← نمره ← فرمان ← مرفه ← رنده ← فردا ← دامنه ← دانه 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1714

تاک ← تانک ← مانکن ← موکت ← نمک ← متکا ← متن ← کمان ← نان ← کانون ← تمنا ← وانت ← مکان ← نوک ← اکنون ← مانتو ← توان ← کتان ← نمناک ← انتن ← تومان 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1715

مرکز ← کوره ← هرمز ← زرشک ← شکمو ← روزه ← مکه ← شوهر ← مرزه ← مشهور ← موشک ← مشک ← رشوه ← زهر ← موزه ← شکوه ← ورزش ← شوره ← مشرک ← شهرک ← کوزه 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1716

هدر ← دوره ← درو ← روضه ← رود ← فرود ← روده ← فرض ← ورد ← رهرو ← رفو ← ضرر ← دور ← دره ← فرد 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1717

وجد ← آزاد ← اوج ← قوا ← اجاق ← زوج ← زود ← جادو ← جواز ← جواد ← آواز ← قوز ← ازدواج ← جدا ← آقا 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1718

نادر ← دانش ← فاش ← فشار ← قادر ← فردا ← قرآن ← نقش ← قناد ← نقاش ← ناشر ← نفاق ← شرف ← فندق ← افق ← ارشد ← اردن ← شرق ← شفق ← فقر ← اشرف21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1719

ارگ ← انگشت ← شناگر ← نگرش ← لگن ← تلاش ← تلنگر ← گران ← شال ← گالن ← شنل ← گشت ← شاتر ← انگشتر ← شلنگ ← تراش ← لنگر ← انگل ← ارتش ← ترن ← نگارش 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1720

پرواز ← پرز ← پتو ← وال ← توپ ← ترازو ← پالتو ← تپل ← آرزو ← پرتو ← لرز ← پول ← پارو ← تراز ← تاول ← زالو ← وزارت ← پازل ← پالت ← پاترول 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1721

محل ← حقوق ← حمل ← قوم ← حلق ← لوچ ← محو ← قلمو ← قوچ ← قلم ← لوح ← حلقوم ← قول 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1722

ناظر ← کنار ← کار ← ران ← راکن ← آذر ← اذان ← انار ← اذن ← انکار ← رکن ← ذکر ← نظر ← اراک ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1723

سرو ← سرود ← مدرس ← اردو ← سمور ← مرد ← چادر ← چرم ← داور ← سماور ← سرم ← دوام ← دارو ← مور ← دچار ← سرما ← راسو ← داس ← سواد ← سود ← ادرس 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1724

پیرزن ← پریز ← پرچ ← پرز ← پنیر ← کپی ← کنیز ← چرک ← پکن ← پیک ← پیر ← پیچک ← زیرک ← رکن ← پیکر ← کیپ ← چین ← زرین ← پنچر ← زیپ ← پیچ 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1725

تارت ← آبرو ← بلوار ← تلاوت ← تبر ← تابلو ← لبو ← تابوت ← ربات ← تورات ← توت ← بلور ← تربت ← توالت ← تاول ← باروت ← باور ← وبا 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1726

بابک ← چوب ← کباب ← باکو ← کوچک ← کوچ ← کوک ← چاک ← وبا ← کبک ← کوکب ← باک ← چکاوک 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1727

حنا ← هند ← قناد ← دهقان ← دهان ← عقده ← عهد ← ندا ← عاقد ← عقد ← دنا ← دانه ← دعا ← قانع ← نهاد ← قند 16 ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1728

خار ← یاور ← خوراکی ← کور ← کروی ← ریکا ← خارک ← خوک ← خاور ← کاخ ← کویر ← خاک ← ویار ← رویا ← خیار ← کیوی ← خوراک ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1729

عمره ← همت ← ترمز ← زره ← ترمه ← تازه ← هرمز ← هزار ← اهرم ← عمارت ← عازم ← عزا ← مزرعه ← همتا ← عزت ← زهرا ← مهارت ← زراعت ← مته ← مرزه ← 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1730

یادگار ← دیر ← گرد ← گدا ← افراد ← دریا ← ایراد ← گاری ← ردیف ← دیار ← ریگ ← فردا ← دیگ ← گارد ← آریا ← ارگ ← دارا ← فریاد ← اداری ← افرا 20

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1731

لیمو ← عدس ← سعدی ← سمی ← عمود ← معدل ← عود ← عدسی ← دیو ← عدل ← سعید ← مدل ← ولع ← عید ← سید ← عسل ← سدیم ← مسعود ← وسیع ← علوم ← علی ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1732

ایل ← کاشی ← لیز ← الک ← ایزد ← یزد ← اشک ← شلیک ← کاش ← شال ← شکل ← زیاد ← کلید ← یلدا ← شادی ← لاک ← ← 17

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1733

دنج ← نادم ← امکان ← نماد ← اندک ← جام ← جامد ← نمد ← کاج ← دکان ← مکان ← کنجد ← کنج ← ادمک ← کمان ← دامن ← اندام ← ناکام ← انجماد ← نمک ← کمند ← ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1734

هدایت ← ثابت ← بیتا ← دبی ← ثبات ← هادی ← بیات ← دبه ← دایه ← ابهت ← دیابت ← دیه ← دهات ← تاید ← ایده ← هیبت ← ابی ← بهت ← تباه ← ثبت ← بدهی ← ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1735

لوس ← ونیز ← چین ← زین ← سیل ← نزول ← سوزن ← لوزی ← لوچ ← سیلو ← لیز ← یوز ← زیلو ← یونس ← لنز ← وزن ← ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1736

مخچه ← خام ← خاله ← مچاله ← مولا ← ملخ ← امل ← چاله ← اخمو ← خامه ← اهل ← هلو ← خال ← وهم ← آلوچه ← خال ← ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1737

آرنج ← نارنج ← زنجان ← کاج ← نان ← زجر ← نازک ← رنج ← نجار ← نارنجک ← ناز ← راز ← کرج ← ارزن ← جان ← کنج ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1738

مهسا ← سالم ← سوژه ← مژه ← واژه ← سوله ← ملوس ← سلام ← سال ← سهم ← سوال ← ماسه ← لامسه ← ساوه ← لمس ← ماسوله ← ژاله ← هلو ← ژله ← وهم ← اسوه ← ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1739

باج ← جهان ← ناب ← صبحانه ← صحن ← بنا ← حنا ← حجاب ← بانه ← صحنه ← صبح ← حصبه ← صاحب ← نصب ← انبه ← جنبه ← صبا ← جان ← اجنه ← ← 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1740

پیانو ← مانتو ← مایو ← مات ← پیام ← توان ← تومان ← تیوپ ← توپ ← میت ← پیمان ← پویا ← پتو ← تیپ ← ویتنام ← مینو ← وانت ← متین ← پوتین ← تمنا ← امنیت ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1741

دنیا ← سایه ← ساده ← تنیس ← سنتی ← نهایت ← سیاه ← دهات ← آینه ← ناهید ← دانه ← آیه ← آدینه ← آستین ← سینه ← آینده ← تنها ← دهان ← هادی ← سید ←  20

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1742

مته ← آشفته ← عمه ← اهم ← شمع ← هشت ← فهم ← شهامت ← همت ← هفت ← مفت ← ماش ← مشت ← عفت ← هاشم ← شته ← تفاهم ← اتش ← ←

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1743

لادن ← نگار ← شنل ← دلار ← شناگر ← گردش ← شالگردن ← رنگ ← شگرد ← ارشد ← گلدان ← اردن ← دانش ← گردان ← نادر ← شلنگ ← شاگرد ← لنگر ← گردن ← نگارش ← ناشر ← ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1744

زود ← دره ← چوب ← بچه ← برده ← زور ← درز ← روز ← زردچوبه ← زبر ← روزه ← زره ← دوره ← زهر ← روزبه ← بهروز ← چرب ← هرز ← زرد ← روده ← 20

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1745

شهرت ← رشته ← ناشر ← تنها ← ارتش ← شهرستان ← تراشه ← ترانه ← هنر ← نشست ← رسانه ← ستاره ← تراش ← تشنه ← نشاسته ← شانس ← تهران ← راست ← هشت ← شانه ← 20

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1746

ارزن ← زورخانه ← زهرا ← خزر ← خواهر ← زانو ← روزه ← روزنه ← خاور ← خزه ← آهن ← ارزو ← روزانه ← خون ← خزانه ← راهزن ← خانه ← آخر ← 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1747

داور ← قارچ ← چاقو ← دیوار ← قوی ← وارد ← اردو ← چای ← رویا ← چادر ← رادیو ← قوچ ← دارو ← چاق ← قوری ← دیو ← چرا ← دریا ← 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1748

پیام ← پیانو ← یمن ← پیمان ← تومان ← مینو ← پوتین ← تایپ ← تیم ← تمنا ← توپ ← ویتنام ← وانت ← مانتو ← توان ← متن ← امنیت ← پتو ← پویا ← 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1749

لکه ← کاسب ← اسکله ← باله ← کلبه ← کبک ← سبک ← کابل ← کلاس ← سکه ← کسل ← کالسکه ← لباس ← کلک ← کلاه ← کاسه ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1750

گیلان ← گیلاس ← گالن ← یاس ← فسیل ← فال ← سفال ← لیف ← سالن ← انگلیس ← نفس ← سنگ ← نفیس ← سال ← فیل ← انگل ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1751

کند ← دست ← کاست ← نادرست ← دارت ← درست ← ستاد ← تکان ← کتان ← کارت ← کنسرت ← تانک ← سنت ← دکتر ← دکترا ← ترسناک ← اسکندر ← تانکر ← کارتن ← تاس ← کردستان ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1752

زیارت ← بزرگ ← زیبا ← بیزار ← گاری ← گیتار ← بیت ← تیز ← تبریز ← برگ ← بازی ← گراز ← بازیگر ← باتری ← گرز ← ← 15

جواب بازی استاد میرزا مرحله 1753

تمام ← عمه ← متهم ← علامه ← عالم ← متاهل ← علامت ← معلم ← علم ← معما ← علت ← مهلت ← عمل ← مهم ← معامله ← املت ← مهمات ← ملت ← ماتم ← 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1754

روحیه ← حرم ← حریم ← مرحله ← لوح ← حیله ← لیمو ← میله ← رحم ← حمله ← حوله ← حلیم ← روح ← محله ← میوه 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1755

ترسو ← رویا ← سویا ← تورات ← اورست ← ریاست ← ساری ← توریست ← توت ← روستا ← راست ← اسیر 12

جواب استاد آمیرزا مرحله 1756

آینه ← زیره ← ناهار ← رایانه ← نیزه ← نیزار ← یارانه ← ارزان زیان ← ایران 10

جواب استاد آمیرزا مرحله 1757

شرور ← رویش ← گوهر ← شهریور ← گروه ← شوره ← گویش ← رشوه ← گیره ← گریه ← گوشه ← شوهر 12

جواب استاد آمیرزا مرحله 1758

ملت ← مولانا ← تومان ← امانت ← ملوان ← املت ← مانتو ← تونل ← المان ← تاول ← املا ← 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 1759

رفاه ← حافظه ← حیف ← ظهر ← حریف ← ظریف ← حرفه ← ظرف ← حرف ← حفره ← حافظ ← حفاظ ← ظاهر 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1760

نوکر ← کندو ← رنده ← وردنه ← کوره ← نوک ← دوره ← کره ← کوهنورد ورود ← روده 11

جواب استاد آمیرزا مرحله 1761

عاج ← حجم ← حمام ← حکم ← معما ← کاج ← مام ← جمع ← محکم ← حاکم ← جامع ← محک 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1762

ملخ ← نمد ← کلم ← نخل ← خنک ← لگن ← گندم ← لگد ← کلنگ ← کلمن ← کمند ← نمک ← دکل 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1763

سوپ ← شکوه ← کوسه ← سکه ← شوک ← پشه ← کوه ← پوشک ← کشو ← کوپه ← پوشه ← هوس ← کوزه ← پوک ← پزشک 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1764

زجر ← زنجیر ← زیره ← جزر ← زینت ← نتیجه ← جنت ← رنج ← جزیره ← هجری ← نهر ← تیره ← جیر ← تجزیه ← زنجیره ← هجرت ← تیر ← زین ← نیزه 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1765

بغچه ← باغ ← غنچه ← بچه ← چانه ← بنا ← بانه ← حنا ← انبه ← ناب ← باغچه ← نابغه ← چاه 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1766

امت ← مات ← خفت ← خاتم ← خام ← عفت ← مفت ← اخم ← ختم ← متاع ← تخم ← ذات ← خفا 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1767

ادعا ← گدا ← دعا ← دیار ← دریا ← ریگ ← عید ← گرد ← دیگ ← گاری ← یادگار ← ایراد ← عادی ← رعد ← گارد 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1768

تاجر ← باغ ← تاج ← باج ← رغبت ← غار ← غرب ← راغب ← برگ ← ارگ ← غبار ← غارت ← غربت ← جگر ← باگت 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1769

منقرض ← قرض ← قهر ← مرگ ← گرم ← قرن ← گره ← نمره ← نهر ← همرنگ ← قمه ← نرم ← هضم ← رنگ ← قرمه ← مضر ← نقره17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1770

اردن ← دارت ← استارت ← انار ← داس ← ارادت ← ادرس ← نادر ← ستاد ← رسانا ← ترانس ← راست ← سانت ← دست ← اسارت ← تند ← داستان ← اردستان ← آسان ← دسر ← استان21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1771

سوق ← سخت ← خوب ← سوت ← قوس ← بوس ← وقت ← بخت ← قوت ← سبقت ← بوق ← سوخت ← صوت ← 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1772

پنبه ← بنا ← انبه ← ناله ← پهن ← پهنا ← نهال ← پله ← پناه ← لانه ← اذن ← ذهن ← بالن ← لپه 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1773

گور ← وفا ← جارو ← جیر ← گیج ← فوری ← یاور ← رویا ← یوگا ← فرج ← گاری ← ویار ← واگیر ← رایج ← رواج ← گرجی ← گاو 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1774

سرویس ← سوسک ← دوک ← کویر ← سید ← دیو ← ریسک ← سیروس ← کور ← سرود ← کرسی ← سود ← کسر ← سیرک ← رودکی ← سکو ← کدر ← رکود ← کورسی ← ورد 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1775

شیب ← بازیگوش ← وبا ← گوی ← بازی ← ویزا ← گویش ← گوش ← گواش ← یوگا ← زیبا ← آشوب ← آویز ← ایوب ← گاز ← بازو 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1776

قوی ← موش ← شوخی ← مقوی ← قشم ← خوش ← شوق ← خمین ← مینو ← خون ← شخم ← خشن ← شیخ ← خشم ← یشم ← منشی ← وخیم ← مشق 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1777

ذکر ← آذر ← انار ← اراک ← راکن ← خاک ← خار ← نرخ ← کنار ← خنک ← خان ← انکار ← خارک ← کاخ ← ران ← اذان 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1778

قوام ← تقاص ← قیمت ← یاقوت ← تقوا ← موقت ← تقویم ← وقت ← مایو ← قیامت ← قوی ← مقوا ← وصیت ← قوت ← مقوی ← صوت ← قیام ← قامت 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1779

زلیخا ← خالی ← میله ← میخ ← خمیازه ← خال ← آیه ← لازم ← خیمه ← اخم ← خیام ← خیال ← زخم ← خامه ← مزه ← مالزی ← ماهی ← هیزم ← خاله 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1780

قید ← شرق ← رشید ← ریز ← پدر ← پرز ← پیر ← ریش ← پریز ← رزق ← زیپ ← زرد ← یزد ← قیر 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1781

آهو ← کاوه ← طعمه ← طعم ← وام ← عمو ← مکه ← کاهو ← کاه ← وهم ← کوه ← طمع ← کام ← عمه ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1782

گدا ← ریل ← لگد ← دلار ← حیدر ← یلدا ← دیک ← ایل ← دیار ← گرد ← دلگیر ← ریا ← دلیر ← گالری ← دریا ← گاری ← ریال ← حیا ← گارد19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1783

شرف ← فشرده ← شوهر ← فرش ← شوره ← شهد ← روده ← پرده ← فرود ← پودر ← پدر ← دوره ← درو ← پشه ← رشوه ← دوش ← درپوش ← پوشه ← فروش 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1784

نرم ← شرم ← نرمش ← مزار ← زمان ← مرجان ← راز ← ماش ← جشن ← ارزن ← جان ← شنا ← ارنج ← امرزش ← مزاج ← نجار ← مجاز ← ارزش ← نماز ← شنزار ← جزام ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1785

مردم ← حمید ← مریم ← رحیم ← پری ← حیدر ← محمد ← مدیر ← محرم ← حرم ← مرد ← پدر ← حمد ← حریم 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1786

رام ← ماهر ← ارث ← فرم ← رفع ← عرف ← عمر ← مار ← عمه ← مهر ← رفاه ← مرفه ← فهم ← فرع ← عارف ← فراهم ← ثمر ← اهرم ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1787

جامد ← تمدن ← جوان ← تند ← وجدان ← جواد ← منت ← مواد ← مانتو ← دوام ← متن ← تمنا ← موج ← وجد ← نجوم ← دوات ← نجوا ← تومان ← نجات ← جادو ← جدا 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1788

تلفظ………21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1789

ایفل ← لیاقت ← لایق ← افقی ← تلف ← قلب ← بیت ← لقب ← قاتل ← قتل ← قفل ← تلفیق ← قالی ← افق ← بافت ← بلیت ← تقلب ← قلاب ← قالب ← فلات 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1790

طنز ← زیتون ← وزش ← نیت ← زینت ← وزن ← شوت ← زین ← زشت ← نیش ← تیز ← ونیز ← یوز ← وطن ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1791

شور ← چروک ← روکش ← چکش ← چوب ← چرب ← کور ← کشور ← کوچ ← کشو ← شرک ← شوک ← شکر ← چرک ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1792

کبد ← تحرک ← حرکت ← دکتر ← تبحر ← ترب ← قدرت ← کبر ← کدر ← رکب ← دقت ← برق ← برکت ← درک ← ترد ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1793

نجوا ← صوت ← نجاست ← نجس ← جان ← وانت ← ستون ← سانت ← جنت ← جوان ← سوت ← ستوان ← سونا ← نجات ← وان ← جنس ← توان 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1794

حزب ← طالب ← الک ← زبل ← طحال ← لاک ← طبل ← بلا ← حلب ← زحل ← بال ← زابل ← کابل ← کال ← باطل ← طلا 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1795

وزغ ← مغز ← لوزی ← غول ← لغو ← میز ← لیمو ← لیز ← زیلو ← زوم ← میل ← غزل ← موز ← مغول ← وصل 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1796

اسب ← جهاد ← گدا ← سجاده ← سبد ← دبه ← سجاد ← باج ← سجده ← جسد ← ساده ← داس ← جدا ← جاده ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1797

جیر ← دریل ← دلیر ← هجری ← ریه ← هدر ← دره ← جلد ← دجله ← دهلی ← ریل ← درجه ← جهل ← لیره ← دیه 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1798

رقیب ← برق ← رطب ← بطری ← قطر ← قطب ← ربط ← بقا ← آذر ← قاری ← قطاب ← باقر ← طاق ← قطار ← اریب ← براق ← بقراط ← یراق ← بذر 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1799

زبل ← ونیز ← بلوز ← برنز ← وزیر ← لیزر ← لبو ← نیرو ← زینب ← زنبیل ← لبریز ← لنز ← برزیل ← لوزی ← زیلو ← بیرون ← زنبور ← بلور ← وزن ← بلیزر 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1800

همکف ← کافه ← ماهی ← مفید ← فایده ← ماده ← امید ← کاه ← ایده ← کیف ← مکه ← دکمه ← هدف ← دام ← مهدی ← هادی ← فهم ← یاد

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1801

تسمه ← سرم ← متهم ← همسر ← مهر ← غرس ← سمت ← هرم ← سهم ← مرمت ← ترس ← مته ← ترمه ← مرهم ← همت ← ستم ← همستر ← مرغ ← مهم ← رستم ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1802

گود ← وان ← الگو ← انگل ← گلدان ← وفا ← گاو ← دنا ← گودال ← فولاد ← فال ← دفن ← گلف ← الوند ← گالن ← النگو ← واگن ← گلو ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1803

عایق ← عاشق ← شاعر ← عشق ← عرش ← فقیر ← شعار ← اشرف ← شرق ← قیف ← عراق ← شریف ← شفق ← عشایر ← شایع ← شرعی ← فشار ← رفیق ← شفا ← شرف ← عرق ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1804

مقعر ← تقطیر ← معطر ← طمع ← عمق ← قطر ← مطیع ← عقیم ← تیر ← قطع ← طعم ← قیمت ← عطر ← قعر ← قمری ← رعیت ← عمیق ← عرق ← ریتم ← تعمیر ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1805

اسوه ← اواز ← اهواز ← ساز ← قوس ← ساق ← قوه ← قوا ← ساوه ← قوز ← آقا ← سقا ← ساقه ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1806

کویت ← علت ← علوم ← ملت ← ملکوت ← علی ← لیمو ← کیلو ← ولع ← عمو ← ولت ← وکیل ← تکمیل ← توکل ← موکت ← علم ← تیم ← عمل ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1807

زرافه ← رفاه ← زرد ← شهرزاد ← شاهد ← فردا ← شهد ← فشار ← فرز ← شاد ← شاه ← هزار ← فشرده ← ارشد ← فرد ← زهر ← ارزش ← درز ← هشدار ← زهرا ← دراز ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1808

متبرک ← مبتکر ← کچل ← کلم ← کلر ← چرک ← متکبر ← مرتب ← متر ← ملت ← تمر ← چتر ← چرم ← مکتب ← مرکب ← تبر ← چرب ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1809

لعاب ← هلاک ← لاک ← بلا ← کابل ← کلاه ← عبا ← کال ← لکه ← کعبه ← الک ← کاه ← کلبه ← حال ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1810

مور ← موز ← زوم ← بزرگ ← گرز ← چوب ← رزم ← گور ← گرم ← زبر ← چرم ← زور ← بوم ← برگ ← ورز ← مرز ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1811

سرداب ← ادرس ← برس ← رطب ← سرب ← پدر ← پسر ← داس ← سطر ← باد ← سراب ← اسب ← سبد ← دار ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1812

شتاب ← عطش ← اشتی ← طبیعت ← عیب ← بیات ← بیت ← عطا ← ابی ← بیتا ← تابع ← شیب ← طبع ← عبا ← تاب ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1813

شیفت ← شیفته ← لیته ← فقیه ← قتل ← تیشه ← قیف ← قله ← تلف ← شته ← شفق ← یقه ← تیله ← تلفیق ← هتل ← قفل ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1814

گریس ← ظریف ← گرجی ← گیر ← جیر ← گیس ← فرج ← جگر ← سفر ← ریگ ← سیر ← گیج ← سفیر ← ظرف ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1815

گالن ← لجن ← جنگل ← تاج ← چنگال ← انگل ← گنج ← اجل ← جنگ ← چنگ ← جان ← نجات ← چال ← تنگ ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1816

اخم ← دماغ ← داغ ← ایدز ← خام ← مغز ← خدا ← زیاد ← یزد ← خیام ← ایزد ← دام ← میخ ← زخم ← غاز ← خادم ← امید ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1817

پنجه ← سنجد ← جهنم ← سمج ← سهند ← دنج ← مسجد ← مهندس ← پند ← پهن ← هند ← سهم ← جسم ← مهد ← سمند ← نجس ← جسد ← سجده ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1818

مایو ← شنوا ← شوم ← وطن ← آویشن ← موش ← منشی ← ماشین ← شنا ← ماش ← ایمن ← وام ← نمایش ← شیطان ← نشاط ← امن ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1819

کودتا ← کادو ← سوغات ← سود ← دست ← سواد ← سکوت ← کود ← داغ ← داس ← ساکت ← تاک ← دوست ← دوک ← دوات ← سکو ← سوت ← ستاد ← واکس ← دوغ ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1820

حرم ← رنگ ← رند ← گندم ← رعد ← معدن ← گرم ← نرم ← عمد ← مرگ ← گرد ← مرد ← عمر ← گردن ← گرد ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1821

مفید ← عمد ← ماضی ← عادی ← امید ← فضا ← دفع ← یاد ← عماد ← ضعیف ← عید ← دعا ← مایع ← فدا ← دفاع ← معاد ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1822

رقبت ← رقیب ← تکبیر ← ترکیب ← کتبی ← رزق ← تیر ← قیر ← زیرک ← تبریک ← تزریق ← تبر ← ترقی ← کتری ← کبیر ← تیز ← بکر ← تبریز ← کبریت ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1823

املا ← منها ← نهال ← خانم ← خاله ← خامه ← خانه ← امان ← لانه ← خان ← اهل ← نخل ← ملخ ← امل ← ناله ← نخاله ← نامه ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1824

واریس ← فسیل ← فارسی ← رسول ← سویا ← یوسف ← لوس ← ← سفیر ← اسیر ← وفا ← افسر ← راسو ← سوال ← افول ← ویلا ← سفال ← ویفر ← ریواس ← رویا ← یاس ← سریال ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1825

فرد ← دختر ← درشت ← شتر ← رخت ← خشت ← گردش ← فرش ← گشت ← رخش ← خفت ← دشت ← ترش ← دفتر ← رشت ← درخت ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1826

قجری ← صدیق ← قیر ← قصد ← دیگ ← ریگ ← گیج ← جیر ← رقص ← قدر ← گرجی ← گرد ← قید ← قیصر ← قرص ← جگر ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1827

روکش ← مشق ← موشک ← بوق ← مشروب ← مشرق ← مرکب ← ورم ← قشم ← شکمو ← موش ← شرق ← مشک ← شور ← کشور ← شوق ← بوم ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1828

کفن ← چاک ← راکن ← کافر ← چنار ← کیفر ← فانی ← چای ← فنج ← فرنی ← چرک ← ریکا ← کنار ← فنر ← چین ← آفرین ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1829

ولز ← منزل ← ملوس ← وزن ← ملس ← موج ← جنس ← ملون ← مجلس ← زوج ← مسن ← مجوز ← جسم ← زوم ← لمس ← لوس ← سمج ← سوزن ← لجن ← مونس ← نزول ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1830

فوت ← بوس ← توپ ← سوپ ← پوست ← پست ← سود ← سفت ← سبد ← دوست ← سوت ← پتو ← دست ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1831

رعنا ← فنا ← سفر ← عزا ← ساز ← فرز ← نفع ← فرع ← فارس ← ارزن ← عرف ← فنر ← افسر ← عرفان ← زعفران ← عارف ← فنس ← نفس ← ناز ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1832

پوند ← پیانو ← دیو ← دنا ← پیدا ← وان ← نوید ← دنیا ← دوان ← دیوان ← پویا ← وطن ← پند ← پیوند ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1833

شلمچه ← خشم ← شرم ← رخش ← چرم ← خرم ← خمره ← چرخ ← مخچه ← شخم ← مهر ← چشم ← ملخ ← شهر ← چشمه ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1834

ایمیل ← مکه ← کآل ← مایل ← لاک ← هیکل ← الک ← ایل ← ایه ← ملاک ← کلیه ← کلمه ← میله ← کلام ← ملکه ← کامل ← هلاک ← ماهی ← کلاه ← کمال ← کیمیا ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1835

سرب ← بستر ← بیست ← تجربی ← سیب ← جنس ← نجیب ← تنیس ← جیر ← سیر ← برنج ← نجس ← بسیج ← سنتی ← بستری ← بستنی ← جیب ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1836

تبحر ← ترحم ← نیت ← ترب ← رحیم ← مرتب ← محبت ← ریتم ← متین ← حریم ← بنر ← تمر ← منبر ← تیر ← ترحیم ← تمرین ← تحریم ← مربی ← حرمت ← بیم ← رحمت ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1837

صیاد ← صدا ← حاصل ← صلح ← یال ← حال ← دلاک ← یلدا ← اصیل ← کلید ← الک ← صالح ← حیا ← اصل ← صلاح ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1838

درست ← تمدن ← مرد ← متن ← مستند ← سمندسطر ← تند ← رند ← ترن ← ستم ← سدر ← دسر ← سمندر ← مدرس ← دست ← سندرم ← تندر ← منت ← نمد ← رستم ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1839

دنا ← ناقوس ← بقا ← سابق ← ناب ← سوگ ← سنگ ← گاو ← سقا ← وبا ← قاب ← سونا ← انگ ← بانو ← واگن ← اسب ← نقاب ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1840

هند ← نان ← زاهد ← دهان ← دندان ← دندانه ← دزد ← داد ← زنده ← دانه ← زندان ← دنده ← 12

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1841

زبان ← طناب ← بطن ← انگ ← زنگ ← طناز ← ناب ← ناز ← باطن ← گاز ← بنا ← طنز ← بنز ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1842

مور ← موم ← خرم ← حرم ← مرحوم ← محروم ← مرگ ← گرم ← ورم ← گور ← محور ← محرم ← محو ← روح ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1843

بند ← رند ← بدن ← نردبان ← دربان ← اردن ← نبرد ← بران ← دار ← نادر ← بنر ← نان ← نظر ← ناظر ← انبر ← دنا ← ران ← بندر ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1844

مدت ← مجید ← مدیر ← تیر ← جمع ← مجری ← عمد ← عید ← رعد ← جرم ← رعیت ← عمر ← متر ← جمعیت ← مرجع ← ریتم ← تعمیر ← مجرد ← جیر ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1845

گاوآهن ← گاو ← ننه ← نانوا ← اگاه ← نگاه ← واگن ← نوه ← ناگهان ← گناوه ← نان ← ناوگان ← وان ← ننگ ← هاون ← گواه ← نهنگ ← آهنگ ← گونه ← گناه ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 1846

تابه ← ابهت ← بیات ← بیتا ← هیبت ← بهت ← تاج ← جیب ← بافت ← بیت ← تباه ← آبجی ← آیه ← جفت ← 14

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1847

زنگ ← گرز ← ریگ ← ریز ← حریف ← حرف ← حفر ← فنر ← حیف ← فرز ← زین ← فرنی ← فرح ← فرنگ ← حزن ← زرنگ ← 16

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1848

ردیف ← فارس ← جیر ← سید ← سجاد ← دریا ← فاسد ← فساد ← سفیر ← اسید ← سیر ← فردا ← داس ← یاس ← سفید ← رسید ← فارسی ← جسد ← افسر ← فریاد ← ادرس ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1849

لبخند ← قناد ← خال ← بلند ← قالب ← قند ← نخل ← خلق ← خالق ← خلبان ← نقل ← خدا ← نقاب ← خندق ← دنبال ← قلاب ← بقا ← دقل ← بقال ← ناقل ← لقب ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1850

کهربا ← صبر ← بهیار ← رکاب ← بیکار ← کرایه ← رکب ← باریک ← بره ← ریکا ← ریه ← بهار ← برکه ← بصره ← کهیر ← باکره ← رکابی ← کبیر ← اکبر ← بصری ← 20

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1851

طمع ← طلوع ← طول ← معطل ← ملون ← نخل ← مخلوط ← ولع ← نعل ← وطن ← خون ← علوم ← ملخ ← عمل ← طعم ← عمو ← 16

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1852

عبا ← اعصاب ← ابان ← دانا ← آباد ← عصا ← نصب ← عصب ← صبا ← دعا ← دنا ← عناب ← ادعا ← ابداع ← صدا ← 15

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1853

شنا ← ارزش ← مشق ← نقاش ← قشم ← قرمز ← شرق ← قرن ← ناشر ← نرمش ← نقش ← منقار ← شنزار ← نماز ← مشرق ← قرآن ← امرزش ← زمان ← رزق ← ماش ← 20

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1854

اتو ← آلو ← لبو ← استوا ← لوس ← ولت ← بالا ← لباس ← وبا ← سوت ← تاب ← تابلو ← بوس ← اسب ← سوال ← توسل ← تالاب ← بلا ← تاول ← اوستا ← 20

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1855

کامل ← حلال ← مالک ← محل ← کال ← محک ← کمال ← لاک ← ظالم ← ظلم ← ملک ← الک ← حکم ← کلم ← کلام ← الکل ← محال ← لال ← 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1856

بزرگ ← جیب ← تیز ← زجر ← تیر ← گیج ← ترب ← زبر ← گیر ← برج ← جگر ← جزر ← برگ ← تجربی ← گرز ← تبریز ← گرجی ← بیت ← 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1857

فروتن ← فتوا ← فوران ← غارت ← تنفر ← توان ← فارغ ← فرغون ← فروغ ← وانت ← نفت ← تنور ← غار ← روان ← وفات ← روغن ← فراغت ← نفرت ← توفان ← 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1858

انتخاب ← کاخ ← خاک ← کتان ← نبات ← تانک ← بخت ← خان ← بختک ← کتاب ← تابناک ← آبان ← تنبک ← بانک ← تاک ← خنک ← 16

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1859

ارجمند ← دین ← ارنج ← جامد ← مرجان ← نجار ← نمد ← انجیر ← درمان ← مجید ← جیران ← نادم ← مجرد ← میدان ← مجری ← دینار ← دنیا ← جیر ← رنج ← منجی ← نجاری ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1860

گوش ← جگر ← قبر ← برج ← بوق ← شور ← برگ ← ورق ← گور ← وجب ← جبر ← شرق ← برق ← شوق ← جوش ← 15

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1861

زکام ← زمان ← امان ← ناکام ← نماز ← مکان ← نام ← امن ← کما ← اذان ← کمان ← نازک ← امکان ← نمک ← 14

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1862

هجوم ← وام ← خوک ← خامه ← کاج ← کاوه ← جوک ← موج ← اهو ← اوج ← جام ← کوه ← مکه ← کاهو ← وهم ← اخمو ← کاخ ← خاک ← 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1863

نرگس ← کنسرو ← کنسول ← سرنگ ← سکو ← لنگر ← سوگ ← نوکر ← سنگ ← کسل ← لوس ← سنگر ← گسل ← کولر ← کوسن ← کلنگ ← سنگک ← نوک ← رسول ← سگک ← کنگر ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1864

وانیل ← نارگیل ← انگور ← رگال ← ویران ← واگن ← گیر ← انگل ← لنگر ← گران ← گالری ← یوگا ← گالن ← گیلان ← گوریل ← گونی ← روان ← ویلا ← نگار ← لیوان ← النگو ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1865

لذت ← جلا ← لاک ← کالج ← ذلت ← کال ← کاج ← تاج ← اجل ← تاک ← ذات ← الک ← طلا ← 13

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1866

جنین ← نارنج ← رند ← نجار ← انجیر ← جان ← دینار ← نارنجی ← دنا ← نجاری ← رنج ← رایج ← دریا ← دین ← آرنج ← جریان ← جیر ← جیران ← اردن ← نادر ← دنیا ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1867

شبدر ← جوش ← جنوب ← بدن ← جشن ← جبر ← رنج ← نبرد ← بندر ← دوش ← وجب ← رجب ← دنج ← بور ← برش ← درو ← روشن ← روبند ← بجنورد ← برنج ← نبش ← 20

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1868

انار ← تانکر ← اراک ← تاک ← هکتار ← ناهار ← کتان ← ترکه ← ترانه ← هرات ← تنها ← تهران ← اهانت ← کاراته ← کراهت ← کهن ← رکن ← کنه ← ترن ← کارتن ← اکراه ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1869

ماسه ← ارده ← اهرم ← مهد ← چادر ← سرمه ← ساده ← ماده ← چاه ← آدرس ← دام ← چرم ← همسر ← مرده ← داس ← چاره ← مدرسه ← ماهر ← هدر ← ساچمه ← 20

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 1870

جدا ← غار ← داغ ← صادر ← مجرد ← مادر ← جامد ← دام ← جغد ← صدام ← صدا ← اصغر ← مرغ ← مرد ← دماغ ← مصر ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 1871

پرز ← پریز ← پرش ← شرع ← علی ← لیزر ← ریل ← لرزش ← زیر ← عرش ← شیر ← پیر ← شعر ← لرز ← لیز ← زیپ ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 1872

قوی ← قوچ ← چاقو ← چرخ ← وقار ← یراق ← یاور ← خاور ← قوری ← چای ← یار ← ورق ← رویا ← قیر ← چاق ← خیار ← قاری ← ویار ← قارچ ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 1873

طوسی ← اویز ← نیاز ← نوساز ← وطن ← وزن ← زیان ← یونس ← یوز ← وسط ← ویزا ← ونیز ← یاس ← سویا ← سوزن ← زانو ← طنز ← سینا ← سوزان ← سایز 21

جواب استاد میرزا مرحله 1874

مزاج ← جزام ← لمس ← زال ← سقز ← سلام ← سماق ← ساز ← لازم ← قلم ← قسم ← اسم ← قزل ← فاسم ← مجاز ← مجلس ← سمج ← سالم ← جمال 19

جواب استاد میرزا مرحله 1875

کلید ← دکل ← دیر ← دریل ← دلیر ← علی ← کدر ← عصر ← صرع ← کلر ← عید ← ریل ← رعد ← عدل ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 1876

کفن ← فلز ← لنز ← تلف ← کسل ← کلفت ← نفت ← سفت ← فنس ← کتف ← نفس ← فلک ← لکنت ← تلفن ← تنفس ← زلف 16

جواب استاد میرزا مرحله 1877

فرنی ← فرهنگ ← نهر ← هجری ← ریه ← رنگ ← گریه ← گنج ← جنگ ← نجف ← فرنگ ← گره ← فنر ← گیج ← گیره ← گنجه 16

جواب استاد میرزا مرحله 1878

همدم ← مهد ← دخمه ← ملخ ← دهل ← مخمل ← گله ← خدمه ← مهم ← لگد ← دلمه ← مدل ← دمل 13

 جواب استاد میرزا مرحله 1879

مربع ← عبور ← معبر ← وام ← بوم ← عابر ← رعب ← عرض ← ضرب ← بام ← ابرو ← عضو ← مضر ← عرب ← رضا ← مور ← مربا ← عبا ← باور ← مضراب

جواب استاد میرزا مرحله 1880

مدل ← لگن ← کلمن ← نخل ← ملخ ← خنک ← گندم ← کمند ← کمد ← لگد ← نمد ← کند ← ملک ← کلنگ ← نمک ← کلم

جواب استاد میرزا مرحله 1881

زابل ← زبل ← ظالم ← ظلم ← ملخ ← خال ← لازم ← باز ← بام ← مبل ← بلا ← بال ← بزم ← زخم ← اخم ← مال

جواب استاد میرزا مرحله 1882

آدرس ← عدس ← سرداب ← برس ← رعد ← معاد ← داس ← دعا ← مربا ← مدرس ← سراب ← عباس ← عابر ← سبد ← مربع ← عرب ← رعب ← اسب ← مرداب ← معبد

جواب استاد میرزا مرحله 1883

سفر ← ساره ← فارس ← غار ← سرکه ← افسر ← کفر ← سرفه ← سفره ← فکر ← رفاه ← کاسه ← کاه ← کافر ← ساغر ← سکه ← غرفه ← کرفس ← فارغ ← کفاره ← کافه

جواب استاد میرزا مرحله 1884

مکه ← جیپ ← کپی ← کیپ ← کمد ← مهد ← مهدی ← دیه ← پیک ← کمپ ← مجید ← دکه ← دکمه ← پیکج

جواب استاد میرزا مرحله 1885

کود ← جواد ← جدا ← دوغ ← دوک ← کادو ← جادو ← جغد ← کاج ← کدو ← جوک ← وجد ← داغ ← اوج

جواب استاد میرزا مرحله 1886

کسب ← جلف ← سطل ← طلب ← طبل ← فلک ← لطف ← سبک ← کسل ← طفل ← فلج ← جلبک ← بکسل

جواب استاد میرزا مرحله 1887

فرد ← ملخ ← مرغ ← مرد ← خرد ← دمر ← خردل ← خرم ← مدل ← فرخ ← فرم ← مفرد ← مخدر ←

جواب استاد میرزا مرحله 1888

جان ← باج ← جلا ← باطل ← بالن ← طفل ← جالب ← بنا ← اجل ← بلا ← طلا ← طناب ← طبل ← طلب ← باطن ← فال ← نجف ← لطف ← جلفا ← فلج ← لجن

جواب استاد میرزا مرحله 1889

رخت ← ارتش ← خورشت ← خشت ← تور ← تنور ← تراش ← شاخ ← خشن ← نشخوار ← نرخ ← خون ← خاتون ← شناور ← آخرت ← شورت ← ترخون ← خروشان ← خشونت ← روشن

جواب استاد میرزا مرحله 1890

پدر ← پسر ← سید ← زیپ ← سیل ← پریز ← پری ← دلیر ← ریل ← سپر ← سیر ← لیز ← لیزر ← لرز ← پرز ← پلیس ← یزد ← پیر ← پلید ← رسید ← سپید

جواب استاد میرزا مرحله 1891

خرج ← الک ← لال ← کالج ← کلر ← لاک ← اجل ← خارک ← کال ← خلال ← خار ← خاک ← خال ← الکل ← جلال ← کرج ← کاج ← خارج

جواب استاد میرزا مرحله 1892

غرس ← سوره ← غفور ← پرس ← پوره ← غرفه ← سوپ ← فروغ ← سفره ← پسر ← سپر ← سرفه ← سرو ← غوره ← هوس ← سپهر ← ۱۶

جواب استاد میرزا مرحله 1893

غیرت ← حرمت ← رحمت ← ترمه ← مرغ ← تیم ← همت ← ریتم ← حیرت ← تیر ← تیره ← حرم ← هرم ← تیغ ← تحریم ← مته ← ترحیم ← رحیم ← حریم ← ترحم ← ۲۰

جواب استاد میرزا مرحله 1894

مسافر ← ستار ← افسر ← سفارت ← فارس ← ماست ← سپر ← پسر ← مفت ← پست ← راست ← تماس ← مسافرت ← مسافت ← سفت ← اسپرت ← متر ← رستم ← سرما ← آمپر ← اتمسفر

جواب استاد میرزا مرحله 1895

کوه ← وهم ← عطا ← عمه ← کاهو ← هوا ← عمو ← کاه ← وام ← مکه ← آهو ← کاوه ← طعم ← طعمه ← طمع

جواب استاد میرزا مرحله 1896

چوب ← چرب ← موز ← رزم ← گرم ← گرز ← مور ← بور ← ورم ← چرم ← برگ ← بزم ← بوم ← روز ← زور ← زوم ← زبر ← مرگ ← گور ← بزرگ ← ۲۰

جواب استاد آمیرزا مرحله 1897

سیخ ← مضر ← خمار ← میخ ← رضا ← سیم ← خام ← خیس ← خرس ← ضخیم ← رام ← سرخ ← خیام ← یاس ← مریض ← خمیر ← ضمیر ← ماضی ← مریخ ← خرما ← اخم ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 1898

کارتن ← کتان ← فتیر ← تریاک ← کافر ← نفت ← رکن ← کفتار ← تیر ← کتری ← کفن ← تاک ← تانکر ← تنفر ← آفرین ← راکن ← ریکا ← تفکر ← تاریک ← نفرت ← کفتر ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 1899

نوه ← هوس ← میوه ← مونس ← سینه ← وهم ← نسیم ← یوسف ← سهم ← فومن ← فنس ← مسن ← سفینه ← نفیس ← سمنو ← نفس ← سیفون ← فهم ← میهن ← منفی ← نسیه ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 1900

سوت ← گاو ← پتو ← توپ ← اتو ← توت ← تست ← تاس ← سوگ ← تتو ← سوپ ← پست ← پوست ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1901

گوش ← طرف ← گور ← فروش ← گوارش ← فرش ← شرف ← شرط ← شور ← شفا ← وفا ← اشرف ← فشار ← شاطر ← واشر ← ارگ ← خطر ← گواش ← ۱۸

جواب استاد آمیرزا مرحله 1902

جمله ← مجله ← جمعه ← جمع ← جهل ← جلسه ← مجلس ← سهم ← عجله ← سمج ← جعل ← قلمه ← قله ← عقل ← عمه ← معلق ← قسم ← لقمه ← عسل ← عمق ← قلعه ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 1903

شهاب ← بانو ← روبان ← روباه ← بهار ← باهوش ← روشن ← نوشابه ← نهر ← نوه ← هاشور ← شراب ← باور ← شور ← نوشهر ← بوشهر ← هاون ← شوهر ← شنبه ← آشوب ← انبه ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 1904

صدا ← نیش ← دار ← شیار ← صادر ← شنا ← رشید ← صیاد ← دین ← شاد ← شادی ← دنیا ← اردن ← رند ← دانش ← دینار ← دنا ← ناشر ← ارشد ← دریا ← شریان ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 1905

بوس ← عکس ← سود ← کبود ← کبد ← کود ← وجب ← سبک ← جوک ← کدو ← دوک ← عدس ← عود ← جسد ← بوکس ← سبد ← ۱۶

جواب استاد آمیرزا مرحله 1906

مایو ← وفا ← صفا ← صاف ← وام ← وصف ← وحی ← حامی ← محو ← حیا ← محیا ← فوم ← حیف ← صحافی

جواب استاد آمیرزا مرحله 1907

دیزی ← دریا ← دراز ← ایزد ← زرد ← رازی ← یزد ← ریز ← ایدز ← زردک ← زیرک ← کادر ← اردک ← دیار ← ریکا ← راز ← دار ← دایی ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1908

خاور ← خار ← یاور ← خیار ← خواهر ← خاویار ← رویا ← یار ← آوار ← آواره ← آهو ← آریا ← اره ← آیه ← ریه ← ۱۵

جواب استاد آمیرزا مرحله 1909

صاحب ← اعتصاب ← تاب ← عصا ← عبا ← اعصاب ← عصب ← تابع ← صبح ← صحبت ← صبا ← اصابت ← تعصب ← تصاحب ← صحت ← اصحاب ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1910

رعب ← برق ← عرق ← عبا ← صبر ← عرب ← قصاب ← براق ← عصب ← عصر ← عراق ← عابر ← ببر ← بقا ← قرص ← قاب ← عقرب ← عقب ← عقاب ← رقص ← عصا ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1911

قتل ← قاتل ← شال ← تلاش ← شلاق ← اپل ← تالش ← تراش ← ترش ← تار ← تپل ← پالت ← شتر ← پشت ← پرتقال ← شرق ← ارتش ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 1912

قوی ← مقوا ← قیام ← مقوی ← موفق ← افقی ← گاو ← موافق ← وفا ← گوی ← یوگا ← گام ← وفق ← افق ← قایم ← مایو ← وقف ← قیف ← میگو ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1913

گرز ← گاز ← گور ← گود ← ارگ ← دراز ← زرد ← داس ← ورز ← سواد ← سرود ← سرو ← رود ← راسو ← گردو ← سوگ ← زودرس ← آرزو ← آدرس ← زاگرس ← گراز ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 1914

مور ← کور ← باک ← باکو ← ورم ← باور ← مبارک ← وام ← رکب ← مرکب ← کاور ← کاظم ← مربا ← مکار ← اکبر ← کوبا ← اکرم ← رکاب ← ابرو ← بوم ← مواظب ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 1915

رعب ← پیر ← عرب ← عربی ← کبر ← پیک ← کره ← بره ← کبیر ← کهیر ← پیکر ← کپی ← عیب ← کعبه ← برکه ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1916

نجس ← جسد ← نمک ← مسجد ← سمند ← مسن ← کند ← کنجد ← جنس ← سمج ← دنج ← جسم ← سنج ← جغد ← سنجد ← مسکن

جواب استاد آمیرزا مرحله 1917

ترکه ← هدر ← فرد ← فرج ← تره ← فکر ← تفکر ← دفتر ← دکتر ← دکه ← جفت ← درجه ← هجرت ← هدف ← کرج ← کتف ← کهف ← دره ← کته ← کفر ← کفتر ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 1918

نفس ← خام ← خون ← وفا ← خان ← ناموس ← سمنو ← وان ← خوف ← خانم ← امن ← نفخ ← اخم ← مونس ← فانوس ← اسم ← اخمو ← فومن ← فوم ← خسوف ← سخن ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 1919

باد ← داس ← نام ← سند ← دامن ← نماد ← نادم ← دنا ← ناب ← نمد ← باند ← بند ← نبض ← ضامن ← اسب ← امن ← سبد ← مناسب ← سمند ← اسم ← ۲۰

جواب استاد آمیرزا مرحله 1920

میل ← میله ← لیز ← زوم ← وهم ← میز ← موز ← لیمو ← مزه ← زیلو ← میوه ← هلو ← هیز ← هیزم ← موزه ← لوزی ← لوزه ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1921

حرف ← حیف ← فرش ← شرف ← کیش ← فرح ← کفش ← فحش ← حریف ← فکر ← برف ← فیبر ← شکر ← شریف ← شیب ← کیف ← کشف ← کبیر ← شریک ← کیفر ← فریب

جواب استاد آمیرزا مرحله 1922

تکیه ← کویت ← نوه ← نیک ← هویت ← کوه ← کهن ← کینه ← کته ← نوک ← کیوی ← نیت ← توهین ← نکته ← کنه

جواب استاد آمیرزا مرحله 1923

عید ← نوه ← گیوه ← گونی ← وعده ← عود ← هند ← هود ← عهد ← دیگ ← دیو ← گود ← گونه ← نوید ← یهود ← گوینده ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1924

عبا ← عارف ← بلا ← ربات ← تبر ← تعارف ← تابع ← علف ← فاعل ← فعل ← عبارت ← لعاب ← برف ← فعال ← تاب ← عابر ← عبرت ← رعب ← بافت ← آبرفت ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1925

خانه ← خطر ← خاطره ← کنار ← خان ← خارک ← نهر ← نرخ ← خاک ← کاه ← کاخ ← خطا ← رکن ← کهن ← خطرناک ← اره ← خنک ← راکن

جواب استاد آمیرزا مرحله 1926

ران ← زعفران ← فنر ← افسر ← سفر ← نفع ← فرع ← نفس ← ساز ← عرفان ← فرز ← راز ← عرف ← فارس ← فنا ← ارزن ← عارف ← عزا 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1927

سحر ← پست ← حسرت ← سیب ← تیرتبحر ← حبس تیپ ← سپر ← تبر ← پسر ← بیت ← ترس ← حیرت ← سرب ← بیست ← بستری ← پیست ← تسبیح 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1928

لغت ← تیغ ← پالتو ← تیپ ← تپل ← تیوپ ← غلات ← پتو ایل ← پریا ← پول ← غول ← ویلا ← ولایت ← توپ ← پالت ← اغل ← تاول 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1929

چاک ← کارت ← کسره ← هرس ← تاس ← چاه ← ساره ← هکتار ← چتر ← ساکت ← چرتکه ← تراس ← تاک ← سرکه ← کاسه ← ستاره چرک ← سکه ← راست ← سکته ← ترس 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1930

باب ← بابل ← بابا ← باجه ← اهل ← بالا ← جهل ← بال ← بها ← جلا احل ← باج ← جالب ← بلا ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1931

شاعر ← ارزش ← ورزش ← گوارش ← آرزو ← شعار ← گواش ← گزارش ← شرع ← گوش ← عرش ← شعر ← گراز ← عزا ← گرز ← شروع ← شور ← شعور ← ارگ ← گاز ← گور 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1932

هرس ← همسر ← سهم ← بره ← مرد ← سرمه ← برس ← چرب ← سرم ← برده ← چرم ← هرم ← سرب ← چسب ← بچه ← مهد ← مدرسه ← سبد ← مرده ← مهر 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1933

رام ← خرطوم ← مخلوط ← مخروط ← خال ← خمار ← خاور ← مور ← خرما ← مولا ← ملخ ← طلا ← ولرم ← خطر ← خرمالو ← ورم ← خرم ← طول ← خطا ← اخم 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1934

شوم ← جوش ← جیر ← شیر ← میش ← جرم ← لیمو شرجی ← موج ← موش ← ریمل ← شرم ← مجری ← ولرم 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1935

گیسو ← موسی ← میگو ← میز ← موز ← یوز ← مگس گیس ← سوگ ← زوم ← گوی ← مغز ← سیم ← وزغ 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1936

هدر ← پودر ← هود ← فطر ← رود ← روده ← دره ← فرد ← هدف ← ورد ← پدر ← دوره ← فرود ← پرده ← طرد ← طرف ← درو 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1937

قالب ← قرض ← قلب ← قربان ← نبض ← قلاب ← قرن ← لقب ← قرآن ← بنا ← بنر ← برق ← بالن ← قاب ← نقل ← براق ← بقا ← نقاب ← قبض ← ضربان ← ضرب ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1938

خروس ← سرخ ← خسرو ← رکوع ← سکه ← سرکه ← عروس ← عروسک ← خوک ← کوسه ← سرو ← سکو ← خرس ← کوره ← کور عکس ← سوره ← سرخک 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 1939

ماسک ← افق ← دمق ← قفس ← فاسد ← ساک ← قدم قدس ← داس ← سقف ← قاسم ← مفسد ← قسم ← فساد ← مقدس ← سماق ← کما ← دام ← اقدس 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1940

لمس ← سمند ← سمنو ← غسل ← غول ← مونس ← ملس مغول ← مدل ← سود ← ملون ← دوغ ← ملوس ← لوس ← نمد ← 15

جواب استاد آمیرزا مرحله 1941

اتو ← پوزش ← پتو ← دشت ← آشپز ← شوت ← دوا ← شاد زود ← دوات ← پشت ← دوش ← زشت ← توپ ← 14

جواب استاد آمیرزا مرحله 1942

حلوا ← حاصل ← وحی ← الو ← کال ← صلح ← کیلو ← ویلا ← وکیل ← حیا ← اصیل ← اصل ← صالح ← وصال ← وصل ← لوح ← لاک ← الک صلاح 19

جواب استاد آمیرزا مرحله 1943

برنج ← انبه ← نجار ← جان ← بانه ← جبران ← شانه ← رنج هنجار ← برج ← نهر ← بهار ← هجران ← شهاب ← جهان ← ناشر شراب ← جشن ← شنبه ← ارنج 20

جواب استاد آمیرزا مرحله 1944

قلیان ← یرقان ← نقل ← قیر ← لایق ← عایق ← ناقل ← عریان عالی ← قرن ← عراق ← قانع ← عقل ← عاقل ← قران ← عرق ← قاری ← ریال ← قالی ← قناری ← نعل ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 1945

پفک ← سفر ← کدر ← فرد ← کفر ← پدر ← سپر ← کرفس ← ظرف ← فکر ← سرد ← پسر ← درک ← 13

جواب استاد آمیرزا مرحله 1946

عشوه ← خشم ← وهم ← عمو ← زخم ← زوم ← مزه ← شوخ شمع ← شخم ← شوم ← خوش ← موش ← موزه ← عمه ← موز خوشمزه 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1947

دقل ← جوهر ← روده ← قله ← قلوه ← جلد ← جهل ← وجد ← قهر ← جلوه ← لودر ← درجه ← جدول ← قول ← هود ← جرقه ← ورق 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1948

مثل ← اخمو ← خرما ← ولرم ← وام ← خمار ← خام ← وارث ← خال ← رام ← خار ← مثال ← ارث ← موثر ← ملخ ← خرمالو ← مور ← 17

جواب استاد آمیرزا مرحله 1949

آلاله ← لاله ← آواره ← هلال ← اهل ← هلو ← اره ← آهو ← هار ← لال الوار ← روال ← لوله ← لولا ← اوره ← اوار 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1950

خوب ← خواب ← خان ← خانم ← بوم ← صابون ← صبا ← خون ← بانو ← وبا ← خاص ← خام ← نصب ← بام ← اخمو ← بنا ← 16

جواب استاد آمیرزا مرحله 1951

ماضی ← ضریح ← مرد ← دریا ← مدیر ← حرام ← رحیم ← حامد محضر ← مداح ← حمد ← حاضر ← مضر ← ضمیر ← رضا ← دام ← حیدر حمید ← ریا ← امید ← مریض

جواب استاد آمیرزا مرحله 1952

ساز ← چرب ← غاز ← غار ← غبار ← سراب ← چسب ← غرب ← چراغ ← باز ← سبز ← باغ ← سرباز ← زبر ← بازرس ← اسب ← ساغر ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 1953

تالش ← پله ← لاشه ← لامپ ← تپه ← شال ← ماش ← پالت ← شته ← شمال ← اپل ← تلاش ← تپل ← املت ← مشت ← همت ← پشه ← لپه ← مهلت ← شهامت ← ۲۰

جواب استاد آمیرزا مرحله 1954

ماش ← رضا ← شکار ← شکر ← مراکش ← مضر ← مکار ← پشم ← کمپ ← اشک ← آمپر ← پاک ← پشمک ← مشک ← مشرک ← شکم ← اکرم ← شاپرک ← پارک ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1955

همت ← وام ← آهو ← بهت ← محبت ← توبه ← همتا ← تابه ← بوته ← توهم ← تباه ← محو ← مهتاب ← ابهت ← وبا ← مته ← محتوا

جواب استاد آمیرزا مرحله 1956

عکس ← بوس ← ستون ← نوبت ← سکونت ← نوک ← تنبک ← تنوع ← نبوت ← بوکس ← سوت ← وسعت ← عنکبوت ← سبک ← کوسن ← سکونت ← ۱۶

جواب استاد آمیرزا مرحله 1957

برنج ← جارو ← بانو ← نجار ← جوان ← جوراب ← موج ← جواب ← مرجان ← جانور ← روبان ← جنوب ← واجب ← بنر ← بوم ← منبر ← آرنج ← مربا ← مجبور ← باور ← جبران ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1958

فال ← وال ← حال ← وفا ← حلوا ← فضا ← حوض ← لحاف ← واضح ← لوح ← فضول ← وضو ← وضوح ← افول ← ۱۴

جواب استاد آمیرزا مرحله 1959

وان ← نامرد ← طومار ← دام ← دامن ← دارو ← اردو ← نرم ← رام ← رود ← نمودار ← دنا ← نادم ← دوام ← اروند ← ورم ← درمان ← طرد ← دوران ← روان ← وطن ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 1960

غرب ← دروغ ← غروب ← کبود ← کور ← رود ← رکب ← کبد ← دکور ← کود ← دور ← درو ← جغد ← دوک ← جوک ← درک ← کرج ← دوغ ← وجب ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1961

امت ← خادم ← داس ← استاد ← استخدام ← ختم ← خاتم ← ستاد ← سخت ← خدمت ← تاس ← خدا ← تماس ← تخم ← ماست ← اخم ← دست ← دما ← ستم ← مدت ← آدامس ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 1962

نظم ← ناظم ← سفر ← مسافر ← سرما ← ناظر ← مسن ← نفس ← نظر ← فارس ← ظرف ← اسم ← فنا ← نظام ← افسر ← فرمان ← امن ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 1963

خیار ← خاله ← پیله ← آیه ← خالی ← پایه ← پیاله ← خلاف ← ایل ← پله ← خلیفه ← اپل ← ایفل ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1964

خوراک ← باور ← خاور ← اکبر ← خوک ← کوره ← کره ← خاک ← بهار ← بخار ← خوب ← خرابه ← خاکروبه ← خواب ← بره ← برکه ← باکره ← کاهو ← روباه ← کهربا ← خواهر ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 1965

دوست ← سرو ← تور ← دست ← سوزن ← تنور ← سرود ← زرد ← زود ← دستور ← سنتور ← وزن ← تند ← ستون ← ترس ← درست ← ترسو ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 1966

کامل ← کمان ← کلم ← مبل ← کلام ← مکان ← کال ← لجن ← لاک ← کابل ← جالب ← ناب ← کالج ← جلبک ← بانک ← کلمن ← بالکن ← بالن ← ۱۸

جواب استاد آمیرزا مرحله 1967

حساب ← سیب ← حساس ← آسیب ← حیا ← حبس ← آبی ← آسیا ← آسیاب ← اسب ← احساس ← احیا ← یاس

جواب بازی استاد میرزرا مرحله 1968

فوت ← تور ← تورم ← معرفت ← تمر ← علف ← عفت ← عفو ← عرف ← معروف ← علوم ← فعل ← مترو ← ورم ← ولرم ← فرمول ← فلوت ← تلف ← ولع ← مرتفع ← ۲۰

جواب بازی استاد میرزرا مرحله 1969

ماسه ← سهم ← سهل ← قسم ← ملاقه ← سلام ← سالم ← عسل ← علامه ← سماق ← معلق ← ساقه ← عمل ← علاقه ← عمق ← قلمه ← قلعه ← مقاله ← لامسه ← عاقل ← لقمه ← ۲۱

جواب بازی استاد میرزرا مرحله 1970

قند ← دانش ← قناد ← قنادی ← شاد ← شادی ← قاب ← دنا ← بید ← نقاب ← دنیا ← آبی ← بنا ← دین ← بند ← بقا ← باند ← نقش ← نقاش ← نقاشی ← ۲۰

جواب بازی استاد میرزرا مرحله 1971

پاک ← نادم ← خادم ← خانم ← پند ← دنا ← کمان ← خاک ← خنک ← کند ← خدا ← کما ← پماد ← دما ← خان ← دکان ← اندک ← کمند ← کمد ← کمپ ← ۲۰

جواب بازی استاد میرزرا مرحله 1972

آرنج ← نجار ← جرم ← جان ← شنا ← نرم ← شعار ← شعر ← منع ← شمع ← شاعر ← رنج ← عاج ← جشن ← شجاع ← مانع ← جمع ← مرجان ← عمان ← ۱۹

جواب بازی استاد میرزرا مرحله 1973

خدا ← یال ← خیال ← جدا ← خال ← خالی ← یاد ← یلدا ← داخل ← جلد ← دایی ← خلیج ← جایخی ← جلاد ← اجل ← آجیل ← ۱۶

جواب بازی استاد میرزرا مرحله 1974

گیتار ← گاری ← تیر ← ترن ← گران ← تایر ← گریان ← تنگ ← نظر ← نگار ← رنگ ← نیت ← گیر ← انگ ← ارگ ← تار ← نظارت ← گرانیت ← ۱۸

جواب بازی استاد میرزرا مرحله 1975

عمر ← عطر ← عطار ← طالع ← طلا ← معمار ← معما ← رام ← مام ← آمل ← علم ← عمل ← طعم ← معلم ← مرام ← معطر ← عالم ← ۱۷

جواب بازی استاد میرزرا مرحله 1976

فارس ← فارسی ← عرف ← عارف ← پیر ← سریع ← سفر ← افسر ← پریا ← پریسا ← اسیر ← یاس ← پسر ← سپر ← اسپری ← پاریس ← ۱۶

جواب بازی استاد میرزرا مرحله 1977

نمک ← کمان ← خان ← مکان ← کاخ ← خاص ← خام ← خنک ← میخ ← خیام ← ایمن ← خانم ← اخم ← میخک ← یمن ← ۱۵

جواب بازی استاد میرزرا مرحله 1978

زین ← زانو ← وزن ← زیان ← کیوان ← کنیز ← نیاز ← وان ← شوک ← کیش ← آویشن ← نازک ← شنوا ← آویز ← واکنش ← کاشی ← ۱۶

جواب بازی استاد میرزرا مرحله 1979

غلام ← غول ← ملون ← آغل ← مغول ← نماد ← وام ← دوغ ← داغ ← دامن ← دنا ← دماغ ← دوام ← ملوان ← دام ← مدال ← الوند ← ۱۷

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1980

رضا ← مادر ← مضر ← حرام ← مرام ← حمد ← مردم ← مدار ← دار ← مرد ← محضر ← محرم ← احمد ← حاضر ← مداح ← محمد ← حمام ← ۱۷

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1981

قتل ← قاتل ← رزق ← پالت ← پازل ← لرز ← قزل ← پرز ← راز ← تار ← تپل ← اپل ← پرتقال ← ۱۳

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1982

بوس ← سوت ← سیب ← بسته ← بیست ← بهت ← هویت ← توبه ← وحی ← تسبیح ← هستی ← بیوه ← بوته ← تسویه ← ۱۴

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1983

حنا ← سقا ← حسن ← حسین ← تاس ← یاس ← حیا ← قنات ← تحسین ← تنیس ← سینا ← سانت ← آستین ← ایست ← نیت ← سنتی ← ۱۶

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1984

گاو ← وام ← زوج ← موز ← گاز ← موج ← مجوز ← تاج ← جزام ← جام ← تجاوز ← مات ← مزاح ← مجاز ← زوم ← ۱۵

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1985

ریال ← بال ← بلال ← لال ← طلا ← بطری ← باطل ← طلب ← رطب ← ریل ← ایل ← آبی ← ابر ← طالبی ← لیلا ← بلا ← طبل ← بلیط ←

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1986

دارو ← درود ← گردو ← گرد ← گدا ← گور ← گود ← درد ← دود ← درو ← دار ← اردو ← رود ← گاو ← ورق ← وارد ← ۱۶

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1987

مذاب ← بهار ← بره ← مهراب ← مربا ← برج ← ذره ← آذر ← جذب ← جذاب ← جرم ← بذر ← مذهب ← مهاجر ← مهار ← ماهر ← ۱۶

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1988

شمع ← علم ← عدل ← عمه ← شغل ← عمل ← معده ← عهد ← مشهد ← شهد ← عمد ← مشعل ← شعله ← دلمه ← شلغم ← معدل ← ۱۶

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1989

حجامت ← راحت ← محتاج ← مترو ← جارو ← حراج ← جراح ← حاجت ← جرم ← حرام ← حرمت ← تاجر ← حجت ← روح ← محور ← محتوا ← ورم ← رحمت ← حجم ← جراحت ← تورم ← ۲۱

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1990

داغ ← باغ ← جدا ← بنا ← جغد ← جان ← جامد ← دما ← دنا ← ناب ← دام ← دماغ ← بند ← دنج ← نماد ← ۱۵

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1991

شرق ← قبر ← شراب ← برق ← حرم ← براق ← قاب ← مشق ← مشرق ← بقا ← قشم ← بشر ← محراب ← حرام ← مربا ← مراقب ← رام ← امشب ← ۱۸

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1992

تره ← فرهنگ ← گران ← ترانه ← تفنگ ← ارگ ← تنگ ← تهران ← گره ← گناه ← نگاه ← آهنگ ← تنها ← آهنگر ← نفت ← نفرت ← رفاه ← فتنه ← تنفر ← ۱۹

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1992

تنفر ← گناه ← ترانه ← رفاه ← نگاه ← گران ← نفت ← گره ← تنها ← تهران ← ارگ ← فرهنگ ← نفرت ← تنگ ← تفنگ ← آهنگ ← آهنگر ← تره ← فتنه ← 19

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1993

انار ← افرین ← صاف ← ایران ← صفرا ← فنا ← ناصر ← فرنی ← صفا ← فنر ← صرافی ← فانی ← انصاف ← نصف ← صفر ← 15

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1994

لبریز ← ریز ← صلیب ← ریل ← زبر ← فصل ← لرز ← فلز ← صبر ← فیبر ← فریب ← لیز ← زلف ← صفر ← زبل ← برف ← برزیل ← لیزر ← 18

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1995

گناه ← داد ← نگاه ← دندانه ← گدا ← نان ← هند ← دانه ← نهاد ← دهان ← ننگ ← نهنگ ← دنا ← دنده ← اهنگ ← 15

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1996

حصار ← بحران ← حرص ← صبر ← باغ ← بنا ← غبار ← اصغر ← صحن ← بنر ← غار ← راغب ← نصب ← صبح ← صحرا ← صاحب ← غرب ← حنا ← انبر ← صبا ← 20

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1997

امانت ← تمام ← مام ← ماما ← مات ← حنا ← تمنا ← امان ← امت ← متن ← امتحان ← مامان ← حمام ← ماتم ← امامت ← امام ← منت ← 17

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1998

تایر ← کویر ← ریکا ← وصیت ← روایت ← کویت ← تاریک ← تاک ← تور ← تصور ← صورت ← صوت ← کارت ← رویا ← تصویر ← تیر ← کتری ← صورتی ← کور ← 19

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 1999

راکن ← پرده ← کنار ← کاه ← پناه ← پهن ← کندر ← رنده ← پارک ← اردک ← پاک ← دکه ← دنا ← پاره ← دانه ← پرنده ← نرده ← پدر ← پنکه ← کهن ← پند ← 21

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 2000

مطهر ← طلب ← مبل ← هضم ← مضر ← ضربه ← رطب ← ضرب ← مطلب ← مطب ← ضبط ← مضطرب ← لطمه ← بره ← طبل ← 15

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 2001

پشم ← دشمن ← دنا ← دشنام ← پماد ← دام ← دانش ← ماش ← مدام ← شنا ← نمد ← پند ← مام ← شاد ← 14

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 2002

رونق ← وان ← نعنا ← عراق ← نوار ← نور ← عنوان ← قرن ← ورق ← قرآن ← نان ← قانون ← قعر ← وقار ← عاق ← روان ← قانع ← ران ← عرق ← 19

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 2003

سیگار ← برگ ← یاس ← بهار ← گاری ← گیره ← سهراب ← گربه ← سیاره ← گیاه ← ریسه ← سایه ← بره ← گیس ← ابگیر ← گریه ← اسیب ← سیاه ← سیاهرگ ← سیراب ← گره ← 21

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 2004

زکام ← کشتزار ← تمرکز ← تشکر ← تمشک ← زکات ← مشترک ← متکا ← شرکت ← زرشک ← شتر ← مرکز ← شکار ← تراش ← ارتش ← مشت ← تشک ← زشت ← ترشک ← ترمز ← ارزش ← 21

جواب بازی استاد آقا میرزرا مرحله 2005

امید ← کند ← نمک ← کاخ ← میخ ← میخک ← میدان ← دام ← خنک ← خادم ← خدا ← اندک ← خانم ← کمان ← خیام ← دنیا ← دمکنی ← 17

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2006

فومن ← فانوس ← گام ← سوگ ← مگس ← مونس ← وام ← سمنو ← واگن ← گمان ← نفس ← ناموس ← گاو ← سنگ14

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2007

میترا ← کام ← کریم ← مکار ← ذرت ← اذیت ← امیر ← میت ← تذکر ← ذکر ← ریکا ← کارت ← تاک ← تیر ← ریتم ← اکرم ← متر ← ذات ← کتری ← تاریک ← مار ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2008

صحن ← حال ← فال ← صفا ← صالح ← صلاح ← انصاف ← فنا ← اصل ← مات ← لحاف ← حاصل ← نصف ← فصل ← صلح ← اصلاح ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2009

مهار ← عمر ← عزت ← ترمز ← مرزه ← اهرم ← عمارت ← همت ← زهر ← زهرا ← ترمه ← تازه ← هزار ← مزرعه ← عزا ← زراعت ← مهر ← مزه ← هرتز ← عمه ← مهارت ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2010

اردو ← چوب ← چادر ← بلوار ← دلاور ← دلربا ← بلور ← رود ← بلوچ ← دلار ← بور ← داور ← ورد ← دلبر ← باور ← دالبر ← چرب ← بلد ← 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2011

جبران ← آرنج ← مرجان ← نرم ← مصر ← صبر ← برج ← نصب ← رنج ← برنج ← ناب ← مربا ← نجار ← صبا ← منبر ← انبر ← جان ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2012

نرم ← اخم ← درآمد ← مرد ← نمد ← رند ← مدار ← مخدر ← خرما ← نرخ ← داد ← درد ← خادم ← مداد ← مدد ← درمان ← خام ← دامن ← مرداد ← خانم ← خرداد ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2013

ناب ← عصب ← آبان ← عبا ← صنایع ← بیان ← آبی ← بنا ← عصبانی ← عیب ← صبا ← نصب ← عصا ← عناب ← اعصاب ← نصیب ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2014

تونل ← ستون ← سکوت ← فلوت ← لکنت ← سکونت ← کفن ← کسل ← کنسول ← سوت ← کوسن ← لوس ← کتف ← توکل ← تفلون ← نفس ← کسوف ← تلفن ← نفت ← سفت ← تنفس ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2015

فرد ← گردش ← شرف ← ترش ← گرد ← رخش ← دفتر ← درخت ← خشت ← دختر ← رخت ← گشت ← رشد ← شتر ← درشت ← فرش ← دشت ← 17

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2016

کالا ← پلک ← پلاک ← کال ← شکل ← پله ← کلاه ← شال ← اپل ← کله ← لاک ← لاشه ← کاهش ← لپه ← پشه ← الک ← پاک ← اشک ← هلاک ← 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2017

وداع ← دارو ← فردا ← عفو ← فتوا ← عفت ← دفاع ← وفات ← اردو ← دعوت ← دارت ← تعارف ← عادت ← فوت ← دفتر ← عارف ← فرود ← عود ← دعوا ← دعا ← رعد ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2018

دار ← داس ← سال ← بال ← دلبر ← سرداب ← سرد ← اسب ← دالبر ← ضرب ← ادرس ← رضا ← برس ← سبد ← سرب ← دلار ← لباس ← بلا ← دلربا ← 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2019

ساواک ← ساکن ← شانس ← آشنا ← نوک ← اسان ← کشو ← ساک ← سونا ← اشک ← شوک ← شنا ← واکس ← واکسن ← کوسن ← کاشان ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2020

ساکت ← سکه ← تاک ← تپه ← تاس ← پاک ← پتک ← کاه ← ساک ← کته ← سپاه ← کاسه ← پاکت ← پسته ← سکته ← پست ← ذات ← 17

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2021

لانه ← دهلی ← هلند ← گناه ← انگل ← گلدان ← یلدا ← گلایه ← گاندی ← اینده ← آهنگ ← گیلان ← آگهی ← نگاه ← نهال ← دیگ ← لگد ← ناهید ← گیاه ← گالن ← آینه ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2022

بلوز ← آویز ← ویزا ← لوزی ← زالو ← زباله ← هیولا ← بیوه ← بازی ← الویه ← زیبا ← زیلو ← زبل ← زابل ← هوازی ← لوبیا ← لوزه ← ویلا ← بازو ← زاویه ← زولبیا21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2023

پشم ← فراموش ← شوم ← وفا ← آمپر ← پارو ← شفا ← فشار ← ورم ← شرف ← شامپو ← مشاور ← موش ← فروش ← 14

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2024

کربلا ← برس ← کابل ← بکسل ← لاک ← قالب ← اسب ← کلاس ← کلر ← لقب ← باسلق ← قلک ← سبک ← برق ← براق ← لباس ← قلب ← سارق ← کسل ← رکاب ← الک ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2025

هنرجو ← جوهر ← جارو ← آرنج ← جوان ← نوه ← نجف ← رفاه ← نجار ← هجران ← هاون ← فواره ← فنر ← نهر ← رنج ← جواهر ← آهو ← وان ← جهان ← جانور ← 20

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2026

سیگنال ← گیس ← انگلیس ← یاس ← انگل ← بالن ← گالن ← سنبل ← سیل ← لباس ← گیلاس ← ابلیس ← گیلان ← سیلاب ← سبلان ← سالن ← گلاب ← گلابی ← آسیب ← گسل ← سنگ ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2027

تباه ← تله ← عهد ← عادل ← عبادت ← تعهد ← عدل ← عبا ← بهت ← تابه ← تاب ← ابهت ← عادت ← دعا ← هتل ← دهات ← علت ← عدالت ← دبه ← لعاب ← تعادل ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2028

آلو ← آغوش ← آغل ← شغل ← لاغر ← غار ← شغال ← واشر ← غول ← چراغ ← لواش ← شورا ← شاغل ← شلوغ ← شلوار ← شال ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2029

تانک ← عمان ← کته ← همت ← کهن ← نعمت ← متن ← متکا ← تاک ← مکه ← کمان ← تنها ← نامه ← مات ← نکته ← کاه ← منها ← کتان ← عمه ← 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2030

جنت ← زنجیر ← زنجیره ← نتیجه ← تیز ← تیر ← نیت ← جیر ← زین ← تجزیه ← هجرت ← تره ← جزر ← جزیره ← جهت ← تیره ← ترن ← نیزه ← زینت ← زیره ← زهر ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2031

پراید ← مادر ← پیام ← مدیر ← ریال ← دلار ← پلید ← دلیر ← پماد ← امید ← لامپ ← پیدا ← دام ← ملایر ← میلاد ← دریا ← یلدا ← دیپلم ← آمپر ← پریا ← ریمل ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2032

برزخ ← خمیر ← خزر ← بخار ← بزم ← بیمار ← مبارز ← میرزا ← مربی ← مخرب ← مریخ ← میخ ← زبر ← بازی ← خرما ← خبر ← خرازی ← خیام ← خراب ← بخاری ← زخم ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2033

آرام ← آرامش ← اخبار ← خشم ← شراب ← خراش ← مخرب ← خرما ← بخش ← شخم ← آبشار ← رخش ← شاخ ← بخار ← خمار ← مربا ← آمار ← خراب ← 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2034

شرم ← پخش ← مشرق ← مشق ← خرم ← نقش ← قمر ← قشم ← نرم ← شخم ← قرن ← نرخ ← خشن ← نرمش ← رقم ← خشم ← شرق ← پشم ← 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2035

بید ← دیه ← جیب ← بیدار ← جهاد ← جاده ← برج ← هادی ← درجه ← جیر ← هجری ← دار ← دیر ← دایه ← داریه ← دایره ← برده ← دریا ← دبیر ← ابجی ← 20

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2036

داوطلب ← ایوب ← یلدا ← ایل ← بلیط ← باطل ← لوبیا ← لبو ← الو ← طبل ← طلا ← دیو ← ویلا ← طول ← طالبی ← بلوط ← ابی ← طالب ← دبی ← 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2037

خدا ← روایت ← تاریخ ← خرید ← تور ← دیوار ← آخرت ← دوخت ← درخت ← دوات ← دیو ← تیر ← دختر ← خاور ← دارت ← خرد ← دارو ← خیار ← رویا ← رادیو ← خیرات ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2038

طلا ← لباس ← سرب ← زبر ← اطلس ← ربط ← سطل ← لرز ← زابل ← سبز ← سرباز ← البرز ← طبل ← باطل ← بازرس ← سطر ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2039

اوج ← الک ← کالج ← کاج ← جوان ← یال ← وکیل ← لیوان ← لجن ← کیلو ← وانیل ← نوک ← ویلا ← انجیل ← اجیل ← جوک ← جین ← کنج ← 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2040

لایه ← قالب ← بقالی ← قبیله ← قالی ← قافله ← قیافه ← قاب ← قبله ← فال ← قلاب ← قله ← ابله ← قفل ← قافیه ← لایق ← بقا ← افقی ← قلابی ← لاف ← قلب ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2041

بهمن ← منها ← نهال ← بیمه ← ایل ← میهن ← ماهی ← انبه ← مین ← آینه ← نیل ← لانه ← مینا ← اهلی ← میانه ← بالن ← ایمن ← بیان ← ناله ← بامیه ← 20

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2042

ستم ← سفت ← مست ← لیست ← ذلت ← فسیل ← سیم ← تسلیم ← لمس ← فیل ← سیل ← فیلم ← تفلیس ← مفت ← لذت ← تیم ← تلف ← سمت18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2043

حرمت ← رحیم ← حرم ← ضریح ← تیر ← ترحیم ← رحمت ← مرتضی ← مشتری ← مریض ← ترشی ← محشر ← ترشح ← ضمیر ← مشت ← حضرت ← تحریم ← حریم ← محضر ← 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2044

نادر ← پرند ← اسپند ← پارچ ← ادرس ← چادر ← پدر ← چاپ ← پسر ← چدن ← پرچ ← پند ← داس ← رند ← پنچر ← دار ← سپر ← چنار ← 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2045

گاو ← گلف ← فاعل ← ولع ← فعال ← گلو ← عوض ← فعل ← لگو ← وفا ← الگو ← فضا ← علف ← ضلع ← فضول ← عفو ← عضو ← افول ← 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2046 

ورد ← رود ← فوری ← دین ← خوف ← نرخ ← ردیف ← نیرو ← فرنی ← فنر ← دیو ← خرید ← دفن ← فردین ← فرود ← نوید ← نفخ ← فرد ← نخود ← 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2047

دمشق ← نقد ← قشم ← مقدم ← دشمن ← قدم ← جشن ← دنج ← نقش ← مشق ← منجمد ← قند ← نمد ← 13

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2048

نیزار ← جزر ← راز ← ارزن ← زرین ← جریان ← زنجیر ← انجیر ← جیر ← جین ← نیاز ← آرنج ← ناصر ← زین ← نجار ← رایج ← جیران ← زیان ← نجاری ← رازی ← رنج ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2049

خام ← خطا ← ناب ← خانم ← باطن ← خون ← خواب ← بانو ← طناب ← بوم ← وان ← خوب ← نواب ← وطن ← خان ← مخاطب ← طبخ ← اخم ← مطب ← وبا ← 20

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2050

کربن ← کرج ← جان ← برنج ← جبر ← انبر ← بانک ← کاربن ← رکب ← نجار ← ضرب ← ارنج ← نبض ← برج ← ضربان ← رکن ← برجک ← رکاب ← رضا ← جبران ← کاج ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2051

اسب ← سرب ← بال ← برس ← چرب ← سال ← حلب ← سحر ← حبس ← چسب ← ابر ← لباس ← ساحل ← سرحال ← سلاح ← حساب ← ۱۶

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2052

کمان ← مانع ← منها ← مکه ← کهن ← عمه ← کما ← معنا ← عمان ← عثمان ← مکث ← نمک ← نام ← نامه ← مکان ← مثانه ← کاه ← ۱۷

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2053

پسر ← سپر ← پرز ← سرو ← ساز ← سوپ ← روز ← پارو ← آواز ← سزاوار ← آوار ← آزار ← اروپا ← آرزو ← سوار ← پرواز ← پاسور ← راسو ← اپرا ← ۱۹

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2054

فرش ← شرف ← لرز ← کفش ← کلر ← شکل ← کفر ← شکر ← فکر ← فلک ← فلز ← زلف ← زحل ← زرشک ← لشکر ← ۱۵

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2055

موکت ← سوره ← کوسه ← تورم ← مترو ← سکوت ← ترکه ← توهم ← ترسو ← سمور ← کوره ← سرکه ← همستر ← همسر ← سکته ← مکروه ← سورتمه ← متروکه ← مسکو ← رستم ← مترسک ← ۲۱

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2056

نظر ← ترم ← متر ← بنر ← نظم ← ثبت ← منت ← نرم ← متن ← تبر ← ثمر ← منبر ← مرتب ← منتظر ← مثبت ← ۱۵

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2057

نخود ← خون ← ورد ← رود ← دوغ ← خرد ← نرخ ← نور ← درو ← رند ← دور ← دروغ ← ورود ← روغن ← خودرو ← دورو ←

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2058

عناب ← بنا ← عبا ← تاب ← گشت ← نبش ← انگ ← تنگ ← شنا ← نشت ← باگت ← انگشت ← تابع ← نبات ← شعبان ← شتاب ← ۱۶

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2059

سروان ← ستوان ← ستون ← نوار ← توران ← تاس ← راسو ← تراس ← تنور ← سوت ← وانت ← اورست ← روستا ← رستوران ← رسوا ← سنتور ← سرور ← راست ← ترور ← ترسو ← ۲۰

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2060

تونل ← وانت ← دوات ← ایل ← دنیا ← دین ← تند ← دیو ← دیوان ← تایلند ← تولید ← یلدا ← لیوان ← نیل ← تولد ← وانیل ← لیتان ← ویلا ← ولادت ← تاول ← دولت ← ۲۱

جواب بازی استاد آقا میرزا مرحله 2061

عمو ← وام ← ماش ← مشق ← قوم ← موش ← شوم ← عمق ← عاق ← قشم ← عشق ← شمع ← شوق ← محو ← عاشق ← معاش ← مقوا ← ۱۷

جواب بازی استاد آقا میرزا مرحله 2062

داس ← سکه ← ساک ← کاه ← کاج ← سبد ← جسد ← کبد ← دکه ← اسب ← سبک ← باک ← کاسه ← سجاد ← سجده ← سجاده ← کاسب ← جاده ← ساده ← جهاد ← ۲۰

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2063

موز ← شور ← روز ← شوم ← یشم ← مرکز ← روکش ← ورزش ← شکمو ← کویر ← مشرک ← کشور ← شریک ← مشکی ← موزیک ← کریم ← موشک ← وزیر ← شیرموز ← زیرک ← زرشک ← ۲۱

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2064

شیار ← برف ← شراب ← شیب ← فریب ← ابر ← شفا ← شرابی ← فیبر ← شریف ← فشار ← فرار ← آبی ← اشرفی ← ۱۵

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2065

تباه ← عبا ← تره ← عرب ← کتاب ← کعبه ← ترکه ← تبرک ← تاک ← برکت ← رتبه ← بهتر ← عابر ← برکه ← عبرت ← اکبر ← بهار ← هکتار ← رکاب ← عبارت ← کهربا ← ۲۱

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2066

اهلی ← ایل ← یال ← چاله ← آیه ← چله ← یاس ← آسیا ← سایه ← سیل ← سهل ← سال ← چای ← چاه ← سیاه ← ۱۵

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2067

بیم ← زبل ← مطلق ← طبل ← قزل ← لقب ← بزم ← مبل ← قلم ← قطب ← قلب ← لیز ← میز ← مطب ← میل ← بیل ← بلیط ← مطلب ← ۱۸

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2068

سید ← طلسم ← سدیم ← مطلق ← سیم ← قدیم ← قدم ← قلم ← دقل ← قید ← قسم ← مقدس ← قسط ← مسلط ← ملس ← سطل ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2069

عاج ← معراج ← ارگ ← معرف ← مرگ ← جفا ← فرج ← فرم ← گام ← مرجع ← عارف ← عرف ← جمع ← فرع ← فرجام ← جامع ← گرما ← جعفر ← جگر ← 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2070

دوغاب ← آغل ← بالغ ← غول ← دوغ ← بغل ← طلا ← طول ← باطل ← طبل ← باغ ← بال ← داوطلب ← بلوط ← غلط ← داغ ← لبو ← بلوغ ← غالب ← 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2071

عازم ← معمار ← طعم ← رام ← مام ← عزا ← عطر ← مرام ← رمز ← مرز ← مزار ← معما ← معطر ← عمر ← طمع ← عطار ← راز ← 17

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2072

گینس ← سنگ ← قفس ← نفیس ← فنس ← قدس ← دیس ← دیگ ← قند ← دفن ← قیف ← سید ← قید ← قفس ← سفید ← گیس ← سقف ← دین ← فندق ← 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2073

مدیر ← مرقد ← مشرق ← شیره ← مرشد ← قدیم ← شرق ← یقه ← شقه ← مشق ← ریشه ← قیمه ← قمری ← قدم ← مشهد ← شهید ← قهر ← درهم ← شهد ← 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2074

← نرده ← درنده ← نرخ ← خنده ← رنده ← دوده ← نخود ← نوه ← دنده ← درد ← روده ← درو ← دره ← دوره ← دود ← وردنه ← رودهن ← رونده ← خون ← دونده ← درود ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2075

رشوه ← کدر ← درشکه ← غوره ← شکوه ← کره ← شوهر ← دوغ ← دوک ← روکش ← شوره ← روده ← دوش ← دکور ← شهد ← شهرک ← شوک ← کشور ← هوش ← کوره ← دروغ

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2076

عامل ← علم ← عمامه ← معلم ← عزم ← مزه ← مهم ← امل ← عزا ← لازم ← معما ← مام ← معامله ← علامه ← عمل ← عالم ← عمه ← عازم ← 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2077

ران ← زرشک ← شکار ← شنا ← قرآن ← شکر ← نازک ← ناشر ← شرق ← رزق ← نقش ← نقاش ← اشک ← قرن ← ارزن ← کنار ← ارزش ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2078

پاک ← پول ← پوشاک ← پوک ← شغال ← اشک ← پولک ← آغل ← لواش ← کلاغ ← آغوش ← کال ← شکل ← پوشک ← لواشک ← شلوغ ← شاغل ← پلک ← پلاک ← غول ← شغل ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2079

شته ← آگهی ← شاه ← شاهی ← آیه ← زشت ← آشتی ← تازه ← تهی ← گشت ← گاز ← گیشه ← تیز ← گیاه ← تیشه ← آتش ← 16

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2080

چنبره ← بچه ← منبر ← چوب ← وهم ← بهمن ← نهر ← بنر ← هرم ← چرم ← نوه ← هومن ← منچ ← مورچه ← نمره ← مور ← چرب ← چمن ← نوبر ← مهر ← بومهن ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2081

کدو ← کادو ← غول ← کمال ← مواد ← لاک ← ملک ← دوغ ← دوام ← کود ← مغول ← دوک ← داغ ← کلاغ ← دماغ ← کلم ← دما ← مدال ← کامل ← کلام ← غلام ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2082

مترو ← موکت ← صورت ← تورم ← کویر ← ترم ← صوت ← تمر ← کریم ← کتری ← کرم ← تصویر ← صورتی ← ورم ← تیم ← تصور ← کویت ← مصر ← تیر ← ترک ← وصیت 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2083

ظلم ← دریل ← ورد ← ورم ← مدیر ← دیو ← ریمل ← مرد ← ریل ← مدل ← ملودی ← دلیر ← لیمو ← مور ← ولرم ← لودر 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2084

پناه ← پهنا ← جهان ← هنجار ← پیراهن ← پنجره ← پنیر ← پنجه ← پهن ← نجاری ← جریان ← جیر ← هیجان ← پاره ← پایه ← ارنج ← هجری ← انجیر ← نجار ← هجران ← پریا ← 21

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2085

ایدز ← آهنگ ← گزنه ← اینه ← اینده ← انگیزه ← گاندی ← نیاز ← زندگی ← گیاه ← زندیه ← گناه ← نیزه ← نگاه ← گدازه ← ناهید ← زنگ ← گزینه ← گاز ← زنده ← 20

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2086

تخم ← توپ ← مشت ← خوش ← ختم ← خشم ← شوم ← پشت ← پشم ← پتو ← پخش ← خشت ← موش ← شخم ← شوت ← شوخ 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2087

غار ← اکرم ← کبک ← راغب ← مغرب ← غرب ← مکار ← مربا ← کبر ← کرم ← مرکب ← رکب ← کام ← باغ ← غبار ← مرغ ← مبارک ← رکاب ← کمک ← اکبر 20

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2088

نبش ← انبه ← جان ← شنا ← جهاز ← شنبه ← ناب ← شهاب ← بانه ← شانه ← جهان ← بنز ← جهش ← جنازه ← جشن ← زبان ← بنا ← 17

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2089

نیت ← چیستان ← سانت ← آستین ← یاس ← زیان ← انس ← زینت ← چای ← سینا ← ساز ← زیست ← ایست ← تاس ← سنتی ← تیز ← تنیس ← چین سایت ← 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2090

دمبل ← طبل ← بدن ← چدن ← منچ ← بند ← مبل ← مدل ← بلد ← مطب ← مطلب ← دمن ← دمل ← چمن ← نمد ← بلند 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2091

ریه ← شیره ← نور ← نیرو ← شوره ← شور ← روشن ← هوش ← نهر ← شوهر ← رشوه ← ریشه ← نوه ← شیرین 14

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2092

عمه ← عاقل ← عالم ← لقمه ← قله ← علاقه ← قلمه ← علم ← ملاقه ← علامه ← عمق ← حامله ← معلق ← قلعه ← حمله ← حلقه ← محال ← محله ← مقاله ← عقل ← 20

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2093

مونس ← نسل ← سنت ← منت ← سمنو ← لذت ← ستم ← ملون ← لوس ← لمس ← ملس ← ملوس ← مسن ← ذلت ← تونل ← سوت ← متن ← ستون 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2094

شفق ← برف ← شریف ← رقیب ← فقر ← فریب ← فیبر ← قرن ← فقیر ← فنر ← نقش ← فیش ← فرنی ← رفیق ← قیر ← قبر ← قیف ← شیب ← بنفش 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2095

کالا ← الک ← لاک ← هلاک ← کاهل ← فلکه ← فضا ← کهف ← کلاف ← کلافه ← لکه ← کاه ← کافه ← کلاه ← اضافه ← کال ← 16

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2096

دنج ← نماز ← صمد ← جدا ← دامن ← نماد ← جام ← نادم ← صدام ← دام ← مزد ← نامزد ← مزاج ← مجاز ← جان ← جامد ← صدا ← زمان ← نمد 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2097

تفریح ← ریا ← فتح ← فرح ← تایر ← تیپ ← تیر ← حریف ← حفاری ← حیف ← تحریف ← پریا ← حیا ← فتیر ← حیرت ← پیر ← حرف ← راحت 18

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2098

سبک ← الک ← لباس ← ساک ← اسب ← کسب ← لاک ← زابل ← سال ← اصل ← زبل ← کسل ← بلا ← کابل ← کلاس ← ساز ← سبز ← صبا ← بکسل 19

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2099

ساره ← سفر ← سفره ← آدرس ← فارس ← داس ← فسخ ← فرهاد ← افسر ← فرد ← خفا ← رفاه ← خدا ← فردا ← ساده ← فساد ← سرفه ← فاسد ← افسرده ← خرس ← 20

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2100

گردنه ← آبرنگ ← بهار ← گردن ← نبرد ← آهنگر ← گنبد ← نگاه ← گربه ← گرداب ← باند ← بنگاه ← برنده ← بندرگاه ← آهنگ ← بندر ← گران ← دنبه ← دنا ← درمان ← انبه ← 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 2100

ابرنگ. ← بنگاه ← بهار ← برنده ← بندرگاه ← اهنگ ← اهنگر ← بندر ← نبرد ← گردن ← گران ← دنبه ← گنبد ← دنا ← نگاه ← گربه. ← گرداب ← دربان ← بانه ← انبه ← گردنه

جواب استاد آمیرزا جواب استاد آمیرزا مرحله 2101

نگین ← سنگین ← سبز ← زین ← گینس ← سنگ ← گیس ← سیب ← بنزین ← سبزی ← بنز ← ننگ ← زنگ ← زینب

جواب استاد آمیرزا مرحله 2102

باگت ← تاب ← فتح ← فلاح ← حالت ← تلف ← لحاف ← حلب ← فلات ← گلاب ← فال ← بافت ← حال

جواب استاد آمیرزا مرحله 2103

گدا ← انشا ← اهنگ ← اگاه ← اشنا ← دانشگاه ← دانه ← گشاد ← دانا ← گناه ← نگاه ← دنا ← شاهد ← شهدا ← شهد ← دشنه ← دانش

جواب استاد آمیرزا مرحله 2104

هلو ← الوده ← فهم ← فال ← ماده ← دوام ← مدال ← فالوده ← مهد ← فولاد ← وهم ← مواد ← دلمه ← مدل ← دام ← وام ← اهو ← وفا ← هود

جواب استاد آمیرزا مرحله 2105

تپل ← کلفت ← لاکپشت ← پلاک ← کتف ← کفش ← پفک ← پتک ← تاک ← تلاش ← کفاش ← شکلات ← کاشت ← تشک ← شکاف ← تلف ← پاکت ← پالت ← شال ← پلاکت

جواب استاد آمیرزا مرحله 2106

سوزن ← زانو ← سواد ← داس ← قوز ← ناز ← وزن ← سوزان ← سقز ← ساق ← نوزاد ← زود ← قناد ← قدس ← سود ← قند

جواب استاد آمیرزا مرحله 2107

ریاضی ← ریل ← ریال ← ایل ← خال ← خار ← یار ← راضی ← خیال ← خالی ← یال ← ریا ← رضا ← خیار

جواب استاد آمیرزا مرحله 2108

اوج ← جودو ← جواد ← جامد ← جادو ← جدا ← دام ← موجود ← موج ← مواد ← مات ← دوام ← امت ← وجد ← دوات ← تاج ← وجود

جواب استاد آمیرزا مرحله 2109

قتل ← دولت ← وقت ← هتل ← هلو ← لگد ← دقت ← تولد ← لگو ← گود ← گلو ← توده ← ولت ← گله ← دقل ← قلوه ← هود ← قوت ← قول ← تله

جواب استاد آمیرزا مرحله 2110

مغار ← ریکا ← کاغذ ← ذکر ← مرغ ← مارک ← ریا ← نماز ← اکرم ← اذر ← امیر ← کریم ← مکار ← غذا ← کما

جواب استاد آمیرزا مرحله 2111

جگر ← سنگ ← نرگس ← سنجد ← جسد ← رنج ← جنگ ← عدس ← دنج ← نجس ← سرنگ ← سنگر ← گردن ← سنج ← جنس ← سرد ← رعد ← رند ← گرد

جواب استاد آمیرزا مرحله 2112

کما ← ماش ← امید ← دام ← میش ← یشمی ← شادی ← دایی ← کاشی ← مشکی ← کیمیا ← کیش ← شیمی ← شیاد ← اشک ← شکم ← کمد

جواب استاد آمیرزا مرحله 2113

بقال ← عقاب ← قلاب ← بقا ← قول ← عادل ← عاقل ← لعاب ← عود ← عاقد ← عدل ← عقب ← قلب ← لبو ← وداع ← دعا ← دعوا ← عقد ← ولع ← دقل

جواب استاد آمیرزا مرحله 2114

ریه ← سطر ← طرز ← زهر ← ریز ← غزه ← هرس ← ریسه ← هرز ← سیر ← زیره ← زره ← غریزه

جواب استاد آمیرزا مرحله 2115

بقره ← نقره ← قهر ← رونق ← خون ← قوه ← ورقه ← بره ← نخبه ← برق ← بوق ← خوب ← نرخ ← خوره ← خبر ← نوه

جواب استاد آمیرزا مرحله 2116

شمعک ← شمع ← شکم ← شته ← مشت ← تشک ← تمشک ← مکه ← همت ← عمه ← مته ← کته ← کشت

جواب استاد آمیرزا مرحله 2117

حصیر ← حریف ← حیدر ← حفر ← ردیف ← صفر ← صدف ← خرد ← دیر ← حریر ← حرص ← حیف ← حصد

جواب استاد آمیرزا مرحله 2118

تقلب ← تبر ← رقص ← صبور ← بلور ← تصور ← صوت ← وقت ← قوت ← رقبت ← قبل ← لبو ← صورت ← ترب ← قبول ← وصل ← صبر ← قرص

جواب استاد آمیرزا مرحله 2119

میترا ← مغرب ← غارت ← تیر ← مرغابی ← مربی ← تمر ← بیمار ← مرتب ← غبار ← غربت ← تیغ ← غیبت ← غرب ← باتری ← غیرت ← مربا ← تبر ← غریب ← غیب

جواب استاد آمیرزا مرحله 2120

وقار ← کفار ← وفا ← کور ← فرح ← حفر ← فکر ← کافر ← روح ← فقر ← کفر ← فاق ← وقف ← ورق ← افق ← کافور

جواب استاد آمیرزا مرحله 2121

بخش ← خلاص ← خاص ← خالص ← صدا ← داخل ← شال ← شخص ← خدا ← شاخ ← خال ← اصل ← خلا(بلخ)

جواب استاد آمیرزا مرحله 2122

منتخب ← ظلمت ← مبل ← تلخ ← لخت ← تنبل ← نخل ← ملخ ← تخم ← بخت ← ختم ← ملت ← ظلم ← متن ← نظم

جواب استاد آمیرزا مرحله 2123

اهدا ← ارگ ← اداره ← جهاد ← جدا ← جاده ← اجاره ← اگاه ← گدا ← اجرا ← اراده ← درگاه ← هدر ← دره ← گارد ← گره ← گرد ← درجه ← جگر

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2124

مهارت ← ابهت ← باروت ← تورم ← ماهر ← مربا ← باور ← مرتب ← ربات ← مترو ← توبه ← بهتر ← بوته ← هموار ← روباه ← وهم ← ترمه ← توهم ← اهو ← مهراب ← مهتاب.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2125

پلاکت ← تپل ← لاکپشت ← شکلات ← الک ← شکل ← زشت ← پزشک ← تلاش ← اشپز ← پتک ← زکات ← کاشت ← پاکت ← پلک ← تاک ← اپل ← شال ← پالت ← پازل.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2126

گام ← حامله ← حمزه ← مزه ← زحل ← لازم ← محال ← حال ← حمله ← محله ← امل ← گله ← گاز.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2127

اردک ← شکار ← ارشد ← دقل ← شلاق ← شکل ← اشک ← الک ← قلک ← کلر ← لاک ← کدر ← دلقک ← دلار ← درک ← کال ← لشکر ← شرق ← شاد

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2128

درست ← سود ← دستور ← سرقت ← توقف ← فقر ← فرود ← دفتر ← دوست ← دقت ← قدرت ← سرود ← لوت ← درو ← وقف ← سقف ← سفت ← قفس ← ترسو ← تور ← قوت.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2129

سرزمین ← میگرن ← سنگر ← گینس ← نسیم ← مسیر ← سرنگ ← گریم ← ریگ ← یمن ← زمین ← سیم ← سرم ← گریس ← گیس ← نرگس ← زرنگ ← مسیر ← گرز ← مگس.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2130

تاک ← قاب ← ابکش ← بشقاب ← بقا ← بابک ← باک ← کباب ← تاب ← اشک ← شتاب ← کتاب ← تشک ← کاشت.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2131

مومن ← معلوم ← ولع ← عمل ← لنز ← زوم ← وزن ← نعل ← علم ← عمو ← ممنوع ← نزول ← معمول ← عزم ← منزل ← موم ← علوم ← معلم ← ملون ← منع

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2132

هند ← جهنم ← سمند ← سهند ← نجس ← گنجه ← مهندس ← دنج ← سنجد ← سجده ← مسجد ← مهد ← گندم ← جسد ← مگس ← جنس ← مسن ← سمج ← جنگ ← جسم

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2133

اندوه ← دانه ← اشوب ← باهوش ← دوشنبه ← دانش ← دنا ← شهد ← نابود ← شهاب ← بانو ← انبوه ← نوشابه ← انبه ← هاون ← نوه ← شنبه ← دوش ← دشنه ← دنبه ← شانه.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2134

یرقان ← قناری ← ارمنی ← قیر ← قیام ← نرم ← نطق ← یراق ← قطار ← طاق ← قمری ← منطق ← قمار ← قران ← قاری ← قطر ← رام ← ران ← نما ← منقار

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2135

مفرد ← فرم ← مخدر ← خرم ← فرد ← فرخ ← خشم ← مرشد ← مرد ← شرف ← شخم ← خرد ← شرم ← رخش ← رشد

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2136

حرارت ← فتح ← حرا ← فاتح ← راحت ← رفتار ← گفتار ← گرفتار ← تار ← رفتگر ← ارگ ← افت ← گفت ← فرات ← فرار

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2137

چاک ← چروک ← تاجر ← چتر ← کارت ← رواج ← تار ← تاج ← جارو ← اوج ← کوچ ← چرک ← تاک ← تور ← کور ← جوک ← کرج ← کاج.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2138

یاس ← استین ← سیب ← تنیس ← تیغ ← سنتی ← ایست ← اسیب ← بستان ← غیب ← تناسب ← بیات ← غیبت ← غایب ← سینا ← بیست ← بستنی ← بینا ← باغ ← نبات ← نیت

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2139

تهاجم ← همتا ← قامت ← جام ← قمه ← تازه ← جهاز ← جهت ← همت ← مزه ← مجاز ← مزاج ← مجهز ← مات ← امت ← جزام

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2140

بارش ← شعر ← شهاب ← شاعر ← شعار ← شعبه ← عرب ← عطر ← عطار ← بره ← بهار ← شهر

جواب مراحل 2141 الی 2151 ارسال شده از سمت آقا ماهان میلانی

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2141

نمره ← مرتب ← رتبه ← تبرترمه ← تمبر ← بهترین ← تنبیه ← بیمه ← بهمن ← تمرین ← میهن ← هرم ← مرتبه ← بره ← نیمه ← مربی ← نیت ← تیره ← ترب.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2142

مهارت ← متهم ← مرهم ← مراسم ← سهام ← رستم ← راست ← همت ← اهرم ← سرما ← مرام ← همسر ← مهمات ← مرمت ← ستاره ← اسم ← تمام.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2143

حنا ← احتمال ← ملت ← المان ← حال ← حالت ← تمنا ← املت ← امتحان ← امانت ← املا ← منت ← لحن ← حال ← محل ← حمل.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2144

دانش ← دانا ← شاد ← دهان ← پاندا ← پناه ← پاداش ← پادشاه ← پند ← پشه ← شاهد ← شهد ← پهن ← پاشنه ← اشنا ← شانه.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2145

سعدی ← امید ← مایع ← مهدی ← ساده ← عدسی ← عید ← سایه ← معده ← عمه ← سهام ← سعید ← سعی ← دعا ← ایده ← اسید ← هادی ← عهد ← عادی ← ماده.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2146

سمور ← سروش ← سماور ← مشورت ← شام ← تورم ← شرم ← مشت ← روستا ← سرو ← رستم ← موش ← مترو ← ماش ← مشاور.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2147

منشی ← شکم ← کمد ← دشمن ← عینک ← عید ← کمین ← مشک ← نمک ← مشکی ← معدن ← معنی ← شمع ← کمند.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2148

لغو ← مشغول ← غرش ← شغل ← شلغم ← مشاور ← مغول ← مرغ ← غار ← شاغل ← شلوار ← اغوش ← شلوغ ← شغال ← لاغر ← غلام ← غول ← موش ← ولرم ← شورا.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2149

سویا ← گاری ← سیگار ← سماور ← سمور ← ریگ ← یاس ← گرم ← مگس ← مویرگ ← گیسو ← سوگ ← گوی ← مساوی ← میگو ← موسیر ← مسیر ← مرگ ← گاو.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2150

قشلاق ← قاشق ← لقب ← امشب ← بقا ← مشق ← مبل ← قاب ← قبل ← قشم ← قلم ← شلاق ← شمال ← مقابل ← قالب ← قلاب ← بقال.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله  2151

ساوه ← کوسه ← سیاه ← کوبا ← کاسه ← اسیب ← سیب ← کاوه ← کاهو ← اسب ← سایه ← سکه ← سبک ← سکو ← کاسب ← واکس ← کابوس ← کیسه ← یاس ← باکو

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2153

راهزن ← جایزه ← نیزه ← جنازه ← جهان ← ناز ← انجیر ← جریان ← اینه ← نجار ← جزیره ← جیره ← زنجیر ← زهرا ← زیره ← ارنج ← هزار ← رنج ← زجر.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2154

ترکیه ← کتری ← گره ← گریه ← گیره ← کره ← یقه ← قیر ← قهر ← تیره ← ترقه ← تکیه ← ترک.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2155

نیزه ← زمین ← خمیازه ← خیام ← هیزم ← خیمه ← خامه ← خانم ← ماهی ← میخ ← زخم ← مخزن ← خزانه ← مهناز ← همزن ← خانه.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2156

بدن ← دیس ← سیب ← بست ← سبد ← دستبند ← سنت ← بیست ← بند ← سند ← سنتی ← تنیس ← دست ← دید ← تندیس ← بستنی.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2157

افرین ← نیزار ← فنر ← زعفران ← ارزن ← رعنا ← زارع ← زیان ← نماز ← عرفان ← عارف ← عزا.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2158

زایمان ← امین ← میزان ← اشیا ← ایمان ← ازمایش ← اشنا ← انشا ← نیش ← شام ← نماز ← نمایش ← زمین ← منشی ← زمان ← ماشین ← میز.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2159

شکار ← لاک ← شورا ← کشور ← کار ← کشاورز ← شلوار ← شلوارک ← کشو ← کولر ← ارزو ← ورزش ← زرشک ← لشکر ← ارزش ← شال ← لواش ← لواشک.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2160

کدو ← کاوه ← کوه ← کاهو ← دوا ← کود ← کاغذ ← دوغ ← داغ ← کود ← غذا ← اهو ← هوا

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2161

ارش ← ریشه ← نشریه ← شهر ← ریش ← شیر ← شیرین ← نیش ← شاهین ← شانه ← هنر ← یار

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2162

اواز ← زابل ← زباله ← بالا ← باز ← اهواز ← زالو ← هلو ← بازو ← باله ← لبو ← بال.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2163

نمره ← قهرمان ← قران ← رقم ← مهناز ← نقره ← قهر ← قرمز ← قاره ← منقار ← هرم ← اهرم ← راهزن ← نامه.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2164

کشو ← هواکش ← کیش ← کفش ← کاشف ← وفا ← شاه ← کاهو ← کاشی ← کیف ← کافه ← شکوفه ← کفاش ← شفا ← کوه ← شکاف.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2165

ماش ← ساق ← خام ← قسم ← شام ← خامه ← ساقه ← قشم ← شاخه ← شخم ← سماق ← ماه ← ماسه ← مهسا ← خشم ← مشق ← شاخ.

حل بازی استاد آمیرزا مرحله 2166

کبوتر ← راحت ← تبر ← باروت ← کتاب ← تاب ← روح ← حرکت ← برکت ← ربات ← باک ← کوبا ← کارت ← باکو

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2167

بهنوش ← اشوب ← شعبه ← باهوش ← شاه ← انبه ← هوش ← بانو ← شانه ← نوشابه ← انبوه ← شهاب ← عناب ← شنا ← شنبه

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2168

سالگرد ← ادرس ← سنگ ← گلدان ← انگل ← گران ← دلار ← گردان ← لگد ← گرد ← گردن ← لنگر ← لنگ ← رنگ ← نرگس ← سالن ← سنگر

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2169

ادم ← محبت ← وحدت ← اتو ← احمد ← واحد ← حامد ← مودب ← دوا ← وام ← مدت ← محتوا ← تاب ← متحد ← مداح ← دما

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2170

← نمک ← ملت ← مشک ← مشت ← تمشک ← شکم ← شکل ← مشکل ← کلفت ← نفت ← نفتکش ← کشف ← کفش ← تلفن

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله ← 2171

تنبور ← تونل ← تلفن ← تور ← تنبل ← فلوت ← فنر ← نفرت ← فوت ← نفت ← نور ← تبرتنور ← نوبت ← برف

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2172

کدو ← شاخ ← خراش ← خوک ← فروش ← ارشد ← کادو ← اردک ← کشور ← شاد ← رشد ← شکار ← خشک ← خودکار ← خوراک ← دشوار ← شورا

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2173

شبانه ← نقاشی ← شاهین ← شیب ← شانه ← نقاش ← شنبه ← انبه ← نقش ← نقشه ← نقاب ← بیشه ← شاه ← شهاب ← قاب

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2174

چماق ← چمن ← چاق ← قند ← قنادی ← میدان ← قدیم ← یاد ← قیام ← چمدان ← چای ← چین ← قناد ← نقد ← امید ← منچ ← قدم

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2175

درست ← عید ← عرب ← سیب ← سرعت ← عدس ← سریع ← رسید ← دست ← رعد ← دربست ← تبر ← بیست ← سبد ← سعدی ← عیب

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2176

زوج ← جوان ← وزن ← نجات ← ستون ← سوزن ← ساز ← جنس ← زانو ← سوت ← تاج

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2177

خمیر ← خرداد ← مرداد ← خرما ← خیام ← مریخ ← میخ ← دیدار ← دید ← امید ← مداد ← مدیر ← خرید ← درد ← خدا

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2178

موشک ← شکم ← کاهو ← ابکش ← شهاب ← هواکش ← باهوش ← باکو ← کوبا ← کاوه ← مکه ← شبکه ← بشکه ← کوه

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2179

زانو ← زیبا ← بانو ← بازو ← زبان ← نوزاد ← دیوان ← بازی ← یزد ← دنیا

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2180

هلند ← خلبان ← داخل ← لبخند ← خانه ← بالن ← بلند ← بنده ← خاله ← نخل

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2181

حساس ← رسوا ← راسو ← سوسک ← واکس ← کور ← سرو ← سوار ← روح ← حوا ← سکو ← کاور ← سحر ← ساک

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2182

طناب ← سبد ← دنا ← فاسد ← فساد ← دفن ← بنا ← باند ← بند ← باطن ← فنا ← نفس ← ناب ← اسفند ← اسب ← داس

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 2183

حرف ← روکش ← شرف ← فروکش ← وقف ← فکر ← کشور ← کشو ← فروش ← ورق ← شوق ← شکر ← روح ← حفر ← فقر ← کفر ← شرق ← شفق ← کور

جواب استاد آمیرزا از اول تا آخر مرحله 21‌84

دلار ← بالغ ← داغ ← اغل ← لاغر ← رکاب ← کبد ← اردک ← کدر ← غرب ← غار ← دالبر ← دلبر ← باغ ← غبار ← بغل ← کلاغ ← الک ← کربلا ← دلربا ← کابل

با تشکر از زحمات عمو ستارنظریان  و عمو یداله پرنیان اصل عزیز

========

ارسال جواب استادآمیرزا مرحله 2185 تا 2215 از سوی عمو یداله پرنیان اصل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2185

چیستان ← ساتن ← چین ← چای ← نیاز ← سینا ← زین ← نیت ← تیز ← زیان ← یاس ← سایز ← آستین ← ایست ← سانت ← سنتی ← تنیس ← زینت ← زیست ← چیتا ← ۲۰

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2186

معمولی ← معلوم ← گلو ← عمو ← ولع ← علوم ← لیمو ← معلم ← عمل ← موم ← میگو ← گوی ← گلیم ← عمومی ← ۱۴

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2187

چمن ← ملون ← نزول ← زوم ← کلم ← منو ← موز ← وزن ← نوک ← لنز ← نمک ← کلمن ← کوچ ← کچل ← منچ ← منزل ← ۱۶

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2188

مرداب ← غبار ← مربا ← غایب ← غریب ← بیمار ← ردیاب ← دریا ← دبیر ← بیدار ← مرغابی ← مربی ← دماغ ← غدیر ← مغرب ← غار ← بیم ← بید ← باغ ← داغ ← غیب ← ۲۱

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2189

مجتهد ← معتاد ← جهاد ← دهات ← جامعه ← عادت ← تهاجم ← جمعه ← جاده ← تجمع ← جامد ← معاد ← معده ← تعهد ← جهت ← مته ← عهد ← همت ← جمع ← عاج ← ۲۱

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2190

قناری ← نقاش ← نقاشی ← نیزار ← یراق ← زیان ← ارزش ← رازی ← شیار ← ناشر ← ارزن ← قرآن ← شیراز ← شنزار ← رزق ← شنا ← قیر ← نقش ← قرن ← شرق ← ۲۰

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2191

جذر ← جسد ← جیر ← جیغ ← جغد ← سرد ← سید ← دیس ← سیر ← دیر ← دریغ ← غدیر ← رسید

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2192

قاره ← اردک ← کارد ← قاصد ← قاصدک ← صادق ← صدقه ← دره ← صدا ← قصد ← رقص ← کره ← کاه ← کدر ← قرص ← قهر ← قصه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2193

گلو ← خوب ← خواب ← خال ← وام ← وبا ← گلاب ← مبل ← اخمو ← لبو ← بوم ← ملخ ← خام ← الگو ← آلبوم ← بلا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2194

بلوط ← میل ← بلیط ← بوم ← موج ← وجب ← بیم ← موجب ← جیب ← طبل ← طول ← بیل ← مطب ← مطلوب ← لیمو ← مطلب ← ۱۶

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2195

تاس ← طلا ← طفل ← سطل ← لیست ← تسلط ← تلف ← سفال ← ایل ← ایفل ← استیل ← لطیف ← لطف ← اطلس ← سفت ← یاس ← فسیل ← ۱۷

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2196

گاو ← درو ← ورد ← آهو ← گروه ← گردو ← گوهر ← صدور ← روده ← صدا ← رصد ← هود ← گود ← گور ← صادر ← داور ← گرده ← اردو ← دوره ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2197

ذوق ← سویا ← ذوب ← قوی ← قاب ← بقا ← سیب ← آسیب ← بوس ← ساق ← سابق ← بوق ← ایوب ← یاس ← اسب ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2198

علی ← عجز ← لنز ← نیل ← فلز ← نفع ← علف ← لجن ← زلف ← لیز ← زین ← نجف ← جعل ← نعل ← فعل ← فلج ← جین ← جعلی ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2199

کلم ← دریل ← مریض ← کمد ← ریل ← میل ← کرم ← کریم ← مدل ← کلر ← کلید ← مدرک ← دلیر ← ریمل ← مضر ← ضمیر ← مدیر ← ملک

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2200

امت ← انس ← حسام ← ستم ← تماس ← حنا ← ماست ← مات ← تاس ← مساحت ← تمساح ← متن ← مسن ← منت ← ساتن ← سانت ← نحس ← سنت ← حسن ← محسن ← تمنا

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2201

هوش ← توبه ← بوته ← بهشت ← دبه ← بهت ← دشت ← شته ← هود ← شوت ← دوش ← شهد ← توشه ← توده ← ۱۴

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2202

جهنم ← نجوم ← منطق ← نطق ← قوه ← وهم ← نوه ← قمه ← وطن ← موج ← منطقه ← نقطه ← هومن ← هجوم

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2203

گاری ← دریا ← یادگار ← ارگ ← گارد ← گرد ← دیگ ← گدا ← طرد ← دیار ← دیر ← ریگ ← ریا ← آریا ← ایراد ← اداری

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2204

سبز ← سبزی ← قیر ← رزم ← سیر ← قبر ← بزم ← زبر ← قرمز ← رمق ← سرب ← بیم ← مربی ← رقیب ← سیب ← قسم ← قمری ← سیم ← رمز ← برس ← ۲۰

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2205

دلبر ← ضرب ← تبر ← ضربت ← تار ← دار ← دالبر ← رضا ← تاب ← بلا ← بال ← دلار ← دلربا ← ربات ← دارت ← تضاد ←

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2206

گوش ← فروش ← سفر ← نرگس ← شور ← سروش ← سرنگ ← روشن ← رنگ ← فرنگ ← سنگ ← فنر ← فنس ← سوگ ← سنگر ← سنگفرش ← فشنگ ← نگرش

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2207

جالب ← جیب ← یال ← مطب ← مطلب ← بام ← آبی ← بیم ← طلب ← طبل ← آبجی ← آجیل ← باطل ← طلا ← بلیط ← طالبی ← جام ← جمال

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2208

خرس ← سفره ← افسر ← کاخ ← کرفس ← خارک ← کاسه ← سرکه ← سکه ← سرفه ← هراس ← رفاه ← کفر ← کهف ← فارس ← کفاره ← سرخک ← کافر ← کافه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2209

جوان ← جواد ← جادو ← سنجد ← ادیسون ← دیوان ← سویا ← وجدان ← نجوا ← نساج ← سجاد ← یاسوج ← یونس ← سواد ← اسید ← یاس ← دنج ← نجس ← داس ← دیو ← جسد

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2210

شاخ ← شیخ ← شخم ← تیر ← رخت ← تیم ← خیار ← تراش ← ترشی ← خاتم ← خیام ← خرما ← مریخ ← خشت ← ارتش ← آخرت ← تاریخ ← مشتری ← خمیر ← تخمیر ← آشتی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2211

کلاس ← پلاک ← ساکت ← پلیس ← پلاستیک ← لاستیک ← پیست ← کلیپس ← اسکلت ← پاکت ← پالت ← کیست ← اسکیت ← استیل ← تاکسی ← کسالت ← پاستیل ← کلیسا ← تاک ← پتک ← اپل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2212

صبر ← جیر ← برج ← بره ← جاری ← بهار ← جیب ← آبی ← هجری ← رایج ← باج ← ریا ← صبا ← ریه ← آیه

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2213

میز ← حمد ← یزد ← مزد ← دام ← جام ← حجم ← حیا ← جدا ← مجید ← حمید ← امید ← حامد ← مداح ← ایزد ← زیاد ← جامد ← مزاج ← مجاز ← ایدز ← ۲۰

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2214

پیمان ← ماشین ← فیش ← فنا ← نمایش ← منشی ← شنا ← منفی ← پشیمان ← پشم ← ماش ← شفا ← پیام ← یشم ← یمن ← ایمن ← ۱۶

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2215

سکو ← عکس ← مکه ← کوسه ← سهم ← وهم ← طعمه ← طمع ← طعم ← مسکو ← سکه ← هوس ← سمعک ← وسط ← عطسه

ارسال جواب استادآمیرزا مرحله 2216 تا 2227 از سوی عموستار نظریان

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2216

سوار ← سبزوار ← بازو ← گور ← زاگرس ← گرز ← بزرگ ← سوگ ← آرزو ← برس ← رسوب ← سبز ← راسو ← سرباز ← باور ← گاز ← گراز ← بازرس ← زبر ← برگ ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2217

بهت ← جسد ← دهل ← تله ← جهل ← جلد ← بسته ← سهل ← جلسه ← دبه ← جهت ← هتل ← دست ← سجده ← سبد ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2218

صدا ← صفر ← رصد ← صاف ← اصل ← ران ← فنر ← صندل ← دفن ← صدف ← صفا ← نصف ← ناصر ← دلار ← فصل ← صفرا ← دنا ← صادر ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2219

ریش ← دار ← دیار ← دیر ← شادی ← یاد ← ایراد ← رشید ← دریا ← رشد ← ارایش ← ارشد ← دیش ← رضا ← ارشاد ← شیار ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2220

کته ← آهو ← تشک ← شوت ← شکوه ← تاک ← کشته ← شته ← کاوه ← کاهو ← هواکش ← کوتاه ← کاشت ← شوکه ← ← آغوش ← کاهش ← کشو ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2221

پفک ← پاک ← محک ← محو ← حاکم ← وام ← فوم ← وفا ← حوا ← حکم ← کمپ ← کما ← پوک ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2222

نوک ← موز ← موزه ← وزن ← همزن ← کنه ← کوزه ← مکث ← وهم ← وزنه ← مکه ← کهن ← زوم ← مزه ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2223

جان ← بسیج ← زبان ← نیاز ← باج ← آسیب ← زیبا ← سینا ← سبزی ← سایز ← ساز ← نجس ← سیب ← ابی ← بازی ← زیان ← نساج ← زین ← نجیب ← بیان ← سنجاب ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2224

شیعه ← شام ← همایش ← شاهی ← معاش ← ماش ← شایعه ← گیاه ← آگهی ← شمع ← هاشم ← مایع ← ماهی ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2225

لجن ← بنفش ← نبش ← فلج ← بنر ← برنج ← برج ← نجف ← شرف ← رنج ← نشر ← جبر ← شنل ← فنر ← جشن ← برف ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2226

صنعت ← دین ← علی ← عدل ← لعنت ← نیت ← نعل ← علت ← نیل ← صندلی ← تند ← عید ← صید ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2227

اردک ← کارمند ← خانم ← مدرک ← خاک ← مخدر ← نرخ ← خرم ← کرمان ← دکان ← خرما ← کندر ← خارک ← مکار ← کمان ← خادم ← نادر ← درمان ← کمند ← خرد ← خنک ← 21

ارسال جواب های 2228 به بعد از سوی آقای یدالله پرنیان اصل

جواب استا آمیرزا مرحله 2228

زرنگ ← تنگ ← زنگ ← گرگ ← ترن ← تیز ← تگرگ ← گرز ← نیت ← تیر ← ریگ ← ریز ← زین ← زینت ← ۱۴

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2229

بوم ← بام ← بید ← بیم ← الو ← دیو ← مبل ← دوام ← مواد ← مدال ← مایو ← امید ← لوبیا ← موبایل ← ویلا ← آلبوم ← آبلیمو ← لیمو ← یلدا ← ملودی ← دمبل ← ۲۱

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2230

سود ← کود ← سید ← عکس ← عدس ← عود ← عید ← دوک ← کوچ ← دیو ← عدسی ← وسیع ← سعدی ← سعید

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2231

جام ← اوج ← موج ← آمل ← خال ← ملخ ← وام ← گاو ← گام ← گلو ← الو ← اخم ← خام ← اخمو ← جمال ← الگو ← مولا ←

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2232

هود ← دانه ← انبه ← بانه ← باند ← دین ← انبوه ← هادی ← هاون ← اندوه ← بینا ← بیوه ← دنبه ← هند ← بانو ← ناهید ← یهود ← آینده ← ادویه ← دیوانه ← نابود ← ۲۱

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2233

کینه ← یوسف ← سینه ← کوسه ← کوفه ← کیسه ← کوسن ← کسوف ← سکینه ← نسیه ← سیفون ← نفیس ← نفس ← کهف ← کفن ← کیف ← کنف ← سکه ← کهن ← نوک ← سفینه

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2234

فیوز ← شریف ← فرش ← فشار ← فوری ← فاش ← شیراز ← ارزش ← واریز ← وزیر ← ویزا ← فرز ← فروش ← ویفر ← اشرفی ← روز ← ورزش ← آرزو ← آویز

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2235

گاز ← باز ← خال ← بازی ← زیبا ← زابل ← آبی ← زگیل ← گلاب ← گلابی ← خیال ← خالی ← بلا ← بخیل ← زبل

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2236

طناب ← تاب ← توان ← باتون ← نبات ← نیت ← باطن ← ایوب ← بتون ← وانت ← نوبت ← نبوت ← بطن ← بانو ← وطن ← بینا ← بیات ← بیت

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2237

غرب ← انبر ← غبار ← بندر ← انبه ← بانه ← بهار ← دنبه ← باغ ← برده ← برنده ← نبرد ← نابغه ← راغب ← داغ ← رنده ← نهر ← نرده ← غار ← دانه

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2238

داس ← مونس ← سند ← سود ← سمنو ← دنا ← سواد ← دوان ← دوغ ← دوام ← سمند ← داغ ← دامن ← دماغ ← وان ← سودان ← مسن ← نادم ← نماد ← ناموس ← سونا

مراحل 2239 تا 2248 استاد میرزا ارسالی ازماهان جاسمی

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2239

آلپ ← رعد ← عادل ← تعادل ← دعا ← دارت ← پالت ← عدل ← پدر ← عادت ← تپل ← علت ← دلار ← عدالت ← اپل ← 14

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2240

ناز ← چاپ ← زیان ← یاس ← سایز ← چای ← پیچ ← چین ← زیپ ← سینا ← ساز ← نیاز ← پیاز ← چیپس ← 14

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2241

نوحه ← هوس ← روح ← سحر ← نهر ← سوره ← حسین ← نوح ← سینه ← نیرو ← هرس ← حسن ← نسیه ← روحیه ← ریسه ← روسیه ← سوریه ← سرو ← نحس ← 19

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2242

عسل ← سیل ← گسل ← استیل ← یاس ← تاس ← ایل ← ایست ← علی ← عالی ← سعی ← ساعت ← لیست ← گیس ← گیلاس ← 15

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2243

اسیر ← سیاره ← ستاره ← ترقه ← تراس ← تیره ← تیر ← قیر ← سیاه ← قاره ← قهر ← ریسه ← ریاست ← تایر ← سارق ← راست ← سایه ← ساره ← سرقت ← ساقه ← ایست ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2244

درک ← گنگ ← کلر ← کند ← گردن ← کرگدن ← گرد ← گرگ ← لنگ ← کنگر ← رکن ← کلنگ ← لنگر ← کندر ← رند ← گلرنگ ← 16

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2245

تصادف ← کاج ← جفت ← صفا ← صدا ← کتف ← تاج ← صاف ← صدف ← جدا ← صفت ← تاک ← فدا ← 13

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2246

خیار ← خراب ← غرب ← خاور ← غیب ← خبر ← بخاری ← باغ ← غریب ← رویا ← خواب ← خوب ← غیور ← غار ← غروب ← بخار ← یاور ← غبار ← 18

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2247

تفکر ← صفر ← کتف ← دکتر ← درو ← تصور ← ترک ← صدف ← صدور ← دفتر ← دوک ← رود ← دکور ← صورت ← وصف ← رصد ← صفت ← فرود ← کفتر ← صوت ← فرصت ← 21

ارسال پاسخ ها عمو یداله پرنیان اصل

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2248

هاون ← جادو ← کادو ← کاهو ← کندو ← جهان ← جهاد ← جاده ← اندک ← دوک ← جوانه ← کهن ← کنده ← کنج ← دنج ← اندوه ← نوک ← وجدان ← کنجد ← کوهان ← جوان ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2249

سواد ← سود ← داس ← ستاد ← دوست ← استاد ← اوستا ← پوست ← پتو ← پست ← دوات ← توپ ← سوت ← سوپ ← دست ← پاستا ← استوا ← ۱۷

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2250

شال ← بال ← لال ← بانو ← لولا ← بلال ← آشوب ← لواش ← شنوا ← شنا ← شنل ← ناب ← لبو ← وان ← بالن ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2251

گود ← جزر ← درز ← زرد ← گرز ← زجر ← جگر ← جبر ← گور ← ورد ← زبر ← زوج ← برگ ← گردو ← ورز ← بزرگ ← گرد ← ۱۷

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2252

نمد ← مرگ ← گدا ← دما ← مرد ← گرم ← دنا ← گرد ← ارگ ← دامن ← نادم ← مادر ← نگار ← گردن ← گرما ← گمان ← گران ← گندم

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2253

زمان ← زین ← خام ← زمین ← گاز ← خانم ← خزان ← زنگ ← انگ ← گمان ← خیام ← خمین ← میخ ← یمن ← نماز ← مخزن ← نیاز ← زخم ← زیان ← ۱۹

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2254

دنا ← شانه ← دکان ← کنده ← دانش ← کاهش ← شاهد ← دانه ← شهد ← کهن ← کشنده ← کنه ← اشک ← داغ ← اندک ← دشنه ← اشکنه ← ۱۷

جواب بازی استاد میرزا ازمرحله2255تا 2270ارسالی ازماهان جاسمی

جواب استادمیرزا مرحله 2255

سوگ ← فدا ← فانوس ← فاسد ← فنا ← دفن ← نفس ← سنگ ← فنس ← سواد ← اسفند ← واگن ← گوسفند ← داس ← سوگند ← 15

جواب استادمیرزا مرحله 2256

آیفون ← لیمو ← وانیل ← فومن ← منفی ← فیلم ← ویلا ← ایفل ← فویل ← لیوان ← مایو ← فامیل ← فینال ← مینو ← فال ← ملوان ← ایمن ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 2257

فتوا ← حفاظت ← تلفظ ← لحاف ← حافظ ← حفظ ← تحول ← وفات ← حقاظ ← حالت ← ولت ← لفظ ← حلوا ← فلات ← فلوت ← تاول ← تلف ← فتح ← لوح ← وفا ← 20

جواب استادمیرزا مرحله 2258

نجوا ← نجوم ← عاق ← قانع ← مانع ← معاون ← اوج ← جان ← مقوا ← معجون ← جوان ← جمع ← موج ← عمان ← عمق ← عاج ← وان ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 2259

صیاد ← صلیب ← یلدا ← لیز ← بیل ← ایدز ← ایزد ← صبا ← زیبا ← بلا ← یال ← زبل ← اصل ← بازی ← صدا ← دلباز ← زابل ← دبی ← بزدل ← 19

جواب استادمیرزا مرحله 2260

فولاد ← دمل ← سفال ← مدال ← مدل ← سود ← داس ← سواد ← ملوس ← وفا ← مواد ← فاسد ← دوام ← لوس ← سوال ← سلام ← سالم ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 2261

کاشان ← آقا ← آشنا ← راکن ← اراک ← رکن ← شکر ← قرن ← قران ← نقش ← شکار ← انشا ← نقاش ← شنا ← شرق ← انار ← آشکار ← کنار ← اشک ← 19

جواب استادمیرزا مرحله 2262

دهقان ← چاره ← قناد ← قارچ ← چدن ← نرده ← چانه ← قران ← دره ← قهر ← رنده ← قند ← نقره ← دانه ← قاره ← چادر ← چاق ← چنار ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 2263

آمل ← علامه ← سهم ← عسل ← سلام ← مهم ← ملس ← ماسه ← لمس ← عالم ← سالم ← مسلم ← لامسه ← معامله ← معما ← عمامه ← معلم ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 2264

لیبی ← مریض ← ملی ← ریل ← مضر ← بیضی ← ضرب ← میل ← بیم ← ضمیر ← مربی ← مبل ← ضریب ← ریمل ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 2265

کیفر ← فکر ← نیک ← ریگ ← فرنگ ← فنر ← کنف ← عرف ← کفن ← نفع ← کفر ← کنگر ← کفگیر ← رنگ ← فرنی ← عینک ← فرع ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 2266

تپه ← تماس ← سپاه ← تنها ← ماست ← مسن ← همت ← نامه ← ساتن ← تاس ← سهم ← مته ← سنت ← پسته ← منها ← ستم ← متن ← پهن ← تسمه ← ماسه ← پست ← 21

جواب استادمیرزا مرحله 2267

مقوی ← سیب ← سرب ← ورق ← موسیر ← قوی ← قیر ← رقیب ← قوری ← رقم ← ورم ← قمری ← قبر ← مربی ← قسم ← رسوب ← سمور ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 2268

ارزش ← خربزه ← رخش ← بهار ← بخار ← خراز ← هزار ← شهاب ← شاخه ← برزخ ← زهرا ← خراش ← زهر ← خرابه ← بره ← بخش ← شراب ← خزر ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 2269

جعل ← طعم ← طمع ← جمعه ← عاج ← جهل ← طعمه ← مطالعه ← معطل ← جمله ← علامه ← جمال ← لطمه ← طالع ← علاج ← جامعه ← عجله ← مجله ← معالجه ← طلا ← 20

جواب استادمیرزا مرحله 2270

مشت ← حجامت ← ماش ← مجاز ← زشت ← حاجت ← حجم ← مزاج ← جام ← حجت ← زحمت ← محتاج ← مات ← تاج ← 14

ارسال جواب های 2271 از سوی عمو یداله پرنیان اصل

جواب استادمیرزا مرحله 2271

محو ← حوا ← صفا ← صاف ← حیف ← فوم ← وصف ← مایو ← حیا ← حامی ← وحی ← محیا ← صحافی ← ۱۳

جواب استادمیرزا مرحله 2272

خان ← خطر ← خال ← خلق ← خطا ← قطر ← طاق ← نرخ ← نخل ← نطق ← نقل ← خلاق ← خالق ← طلاق ← قطار ← قرآن ← ناقل ← ۱۷

جواب استادمیرزا مرحله 2273

پریسا ← پاریس ← ساری ← پسر ← سپر ← یاس ← اسیر ← پیر ← آسیا ← آسان ← سایپا ← پنیر ← رسانا ← ایران ← انار ← اسپری ← نیاسر ← پریا ← پایان ← ۱۹

جواب استادمیرزا مرحله 2274

ننگ ← گیس ← سیخ ← خیس ← سنگ ← دین ← دیگ ← سخن ← دیس ← سید ← نگین ← سنگین ← گینس ← ۱۳

جواب استادمیرزا مرحله 2275

قرآن ← مربا ← قالب ← ران ← قلب ← لقب ← بقا ← انبر ← براق ← قبر ← نقاب ← قلم ← منبر ← مراقب ← منقل ← باقر ← منقار ← نرمال ← بقال ← نقل ← بالن ← ۲۱

جواب استادمیرزا مرحله 2276

کدو ← زود ← کبد ← کوک ← دوش ← دوک ← کود ← شوک ← کشک ← کشو ← کبک ← کبود ← کودک ← کوکب ← ۱۴

جواب ارسالی از عمو ستار نظریان به همراه ماهان جاسمی

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2277

موم ← طول ← عمو ← معلم ← طعم ← معطل ← ولع ← معمول ← وصل ← معلوم ← معصوم ← طمع ← طلوع ← علوم ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2278

ریال ← اجل ← جان ← انجیل ← جیر ← رنج ← نجاری ← نجار ← لجن ← جیران ← رایج ← جین ← نظر ← ناظر ← اجیل ← آرنج ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2279

حقیر ← قیف ← رفیق ← حیف ← ریگ ← فرح ← افق ← حریف ← حفاری ← قیر ← حریق ← گاری ← فقر ← حیا ← حفر ← فقیر ← قاری ← یراق ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2280

لال ← بلوا ← لبو ← وبال ← والیبال ← بال ← لولا ← اوایل ← لیلا ← بالا ← آلبالو ← بلال ← لوبیا ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2281

داغ ← امت ← ماست ← مدام ← دست ← ماتم ← دماغ ← ستم ← ستاد ← مست ← ممتد ← تمام ← تماس ← دما ← مام ← تاس ← داس ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2282

اصغر ← غواص ← تبر ← صبور ← غار ← ربات ← صوت ← باور ← صبا ← صورت ← غربت ← تصور ← رغبت ← غروب ← صبر ← غارت ← غبار ← باغ18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2283

نجف ← واکس ← سکو ← نفس ← فانوس ← کوسن ← جوان ← ساکن ← نوک ← اوج ← کسوف ← کنج ← کاج ← نساج ← جوک ← اسفنج ← واکسن ← کفن ← نجس ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2284

برنز ← گرز ← بزرگ ← زرنگ ← بنز ← زور ← وزن ← رنگ ← چوب ← چنگ ← چرب ← زنگ ← زبر ← گوزن ← برگ ← زنبور ← گور ← بور ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2285

لاک ← قله ← نقل ← کلیه ← قلیان ← کنه ← آهن ← هیکل ← کاه ← کلاه ← آینه ← کهن ← نهال ← ناله ← قلک ← نقاله ← کنایه ← یقه ← لانه ← قالی ← کینه ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2286

ارگ ← تعارف ← گاری ← تعریف ← افت ← عرف ← رعیت ← گیر ← تیر ← فرعی ← گیتار ← تار ← عارف ← تایر ← عفت ← رعایت ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2287

ساز ← سینما ← زیان ← زمان ← میز ← غاز ← سیمان ← زین ← سینا ← سیم ← نسیم ← نیاز ← نماز ← میزان ← مغز ← سایز ← زمین ← یاس ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2288

خبر ← اسید ← سرب ← سفید ← فریب ← فرد ← دبی ← سیر ← سفر ← سید ← سیخ ← ردیف ← دبیر ← خرید ← سفیر ← سبد ← سیب ← خیس ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2289

عصا ← عاج ← نصب ← عناب ← وجب ← جواب ← جنوب ← بانو صبا ← جوان ← واجب ← عبا ← صابون ← بنا ← عصب ← جان ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2290

نرده ← پودر ← وردنه ← پدر ← عمد ← روده ← پرنده ← دوره ← دره ← ورد ← نوه ← رعد ← نهر ← هود ← رنده ← عود ← پرده ← پرونده ← نعره ← وعده ← پند ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2291

نهر ← قارچ ← قهر ← چراغ ← چانه ← چاق ← چاره ← ران ← قرن ← غرق ← غار ← قرآن ← قاره ← غنچه ← چنار ← چاه ← نقره ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2292

عمان ← دعا ← ملوان ← معاون ← عمد ← دوام ← دنا ← عادل ← نعل ← معدل ← وان ← عمود ← دامن ← معدن ← وداع ← دعوا ← مانع ← ولع ← معاد ← مدال ← علوم ← دام ← 22

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2293

کادر ← خاک ← دریا ← طرد ← خارک ← دار ← کاخ ← خدا ← اردک ← خیار ← دیار ← خطا ← خطر ← خرید ← ریکا ← خیاط ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2294

مجری ← رجوع ← فوری ← ویفر ← موج ← جمع ← فرع ← مور ← فرج ← عمو ← جیر ← رفع ← معروف ← فرم ← عفو ← جعفری ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2295

استوا ← پاستا ← سوت ← سوپ ← پست ← سخاوت ← توپ ← سخت ← اختاپوس ← پاسخ سوخت ← پوست ← پتو ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2296

شایع ← نیش ← عصبانی ← عصا ← بینش ← عیب ← عبا ← بینا ← نصیب ← شیب ← شعبان ← عصب ← نصب ← ناب ← عصبی ← عناب ← صنایع ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2297

پله ← هلو ← پوشه ← پول ← پلک ← کاهو ← شکوه ← پاک ← آهو ← پوشاک ← لواشک ← شکل ← اشک ← پولک ← شوک ← پشه ← پوشک ← کلاه ← پوک ← پلاک ← لواش ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2298

فارغ ← فیبر ← بیمار ← غایب ← غار ← باغ ← غریب ← مربی ← مربا ← مغرب ← مرغابی ← غیب ← غبار ← مرغ ← فریب ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2299

جنین ← جنگ ← فنا ← نگین ← نجف ← فانی ← نان ← گنج ← جان ← فنجان ← ناجی ← ننگ ← جفا ← گیج ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2300

پاک ← اراک ← کاخ ← سپر ← پاسخ ← سرخک ← خار ← خارک ← سرخ ← پارک ← خاک ← ساک ← پسر ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2301

منبر ← برج ← انبر ← جبران ← جرم ← مبارک ← کمان ← مربا ← کرمان ← برنج ← ارنج ← کرج ← بانک ← جمکران ← نمک ← مرجان ← مرکب نجار 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2302

تباه ← تازه ← سهام ← تماس ← مزه ← مات ← سبز ← مایه ← بسته ← بزم ← تابه ← ماست ← سازه ← مهتاب ← سبزه ← بهت ← تسمه ← همت ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2303

تشنه ← رشته ← شهرت ← برش ← تره ← غرش ← شربت ← غرب ← بره ← ترش ← غربت ← بهتر ← بهشت ← رتبه ← شتر ← شنبه ← تبر ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2304

آنتن ← تکان ← وان ← قوت ← قانون ← قنوت ← کتان ← تاک ← تانک ← وانت ← کانون ← نوک ← نان ← توان ← وقت ← قنات ← تقوا ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2305

نجوم ← تجمل ← دولت ← جلد ← مدت ← موج ← متن ← تند ← ملون ← ولت ← تونل ← نمد ← جنت ← ملت ← تمدن ← جدول ← وجد ← تولد ← لجن ← دنج ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2306

استخر ← آخرت ← خسارت ← خسته ← راست ← رخت ← ستاره ← اسارت ← ساخت ← استخاره ← تار ← خرس ← سخت ← تره ← هراس ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2307

دهلی ← لامپ ← دیپلم ← دلمه ← مهدی ← ایل ← اپل ← دیه ← پیدا ← پیام ← پله ← یلدا ← ماهی ← امید ← میلاد ← پلید ← پماد ← پیاده ← مدال ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2308

مشت ← شوخی ← تشویق ← قشم ← مقوی ← شوق ← تیم ← تقویم ← تخم ← موش ← خشت ← خوش ← خشم ← شخم ← قوت ← موقت ← قوی ← مشق ← شیخ ← قیمت ← شوم ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2309

بینا ← تاب ← تاج ← ذوب ← وجب ← باج ← جذاب ← بیات ← جیب ← ابجی ← ذات ← واجب ← جواب ← اذیت ← بیت ← جذب ← اوج ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2310

آبی ← چوب ← رویا ← باور ← چرب ← چربی ← وفا ← فیبر ← بور ← چای ← یاور ایوب ← فریب ← وبا ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2311

درجه ← سجده ← دره ← سرم ← مهر ← سمج ← مسحد ← جرم ← ← جسد ← جسم ← مرده ← سرد ← حجم ← مجرد ← مدرسه ← همسر ← هرم ← سحر ← سهم ← حرم ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2312

قیر ← کیش ← مشرق ← مشکی ← شرق ← شکم ← مشک ← رقص ← مقصر ← قرص ← مصر ← شکر ← شریک ← کریم ← مشق ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2313

لواش ← اشک ← لاک ← پوشاک ← پلاک ← پول ← لواشک ← پاک ← پوشک ← پلک ← شال ← شوک ← شکل ← کال ← پولک ← الک ← طول ← طلا ← پوک ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2314

رادیو ← خیار ← دیوار ← خدا ← دارو ← خاور ← غدیر ← داغ ← اردو ← غار ← درو ← یاور ← خرید ← دوغ ← دروغ ← رویا ← دیو ← دریا ← دار ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2315

آرزو ← ساز ← راسو ← سارق ← پاسور ← وقار ← پرز ← پسر ← ورز ← سوپ ← ورق ← پرواز ← سوار ← پارو ← زور ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2316

کمر ← کرم ← کمیل ← ملک ← چرک ← ریل ← چرم ← ریمل ← کچل ← کریم ← کلر ← میل ← کلم ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2317

هدف ← گره ← دفن ← رنگ ← هند ← گردن ← نهر ← رنده ← فنر ← ظهر ← ظرف ← نظر ← فرد ← نرده ← گرد ← فرهنگ ← رند ← دره ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2318

غلام ← ماش ← نام ← شلغم ← حال ← شاغل ← شنل ← آمل ← شغل ← محل ← محال ← شمال ← حنا ← شنا ← شاغل ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2319

امت ← تماس ← لذت ← املت ← مذاب ← سلامت ← تاس ← اسب ← لمس ← ستم ← ذلت ← مبل ← ذات ← لباس ← ملس ← تاب ← سلام ← ماست ← ملت ← سالم ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2320

کیلو ← صوت ← وصیت ← بلوک ← لبو ← وصلت ← وصل ← کویت ← بیت ← بلیت ← وکیل ← بیل ← توکل ← کتبی ← صلیب ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2321

لجن ← جین ← جیغ ← بغل ← بید ← بند ← جلو ← بلند ← نیل ← نجیب ← جغد ← دنج ← دین ← غیب ← جیب ← 15

جواب ارسالی از عمو یدالله پرنیان اصل

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2322

مرد ← خار ← خدا ← خام ← خرم ← خشم ← شخم ← شرف ← شاخ ← اخم ← خادم ← مراد ← مخدر ← فشار ← خفاش ← ارشد ← فردا ← خرما ← مرشد ← ۱۹

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2323

سیل ← لیز ← سبز ← لبو ← لمس ← سیم ← موز ← زبل ← لوس ← زوم ← سیب ← بوم ← بزم ← سبیل ← سبزی ← بلوز ← لوزی ← لیمو ← ملوس ← زیلو ← ۲۰

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2324

غبار ← برکت ← تبرک ← ربات ← فکر ← کتاب ← کفتر ← کفتار ← کافر ← کارت ← تاک ← غربت ← تفکر ← تبر ← اکبر ← غارت ← کتف ← فارغ ← غرب ← باغ ← بافت ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2325

شنا ← شاد ← پند ← دهان ← شانه ← پاشنه ← شاهد ← شهد ← پشه ← آشنا ← دانه ← دانش ← دنا ← پادشاه ← پاداش ← پناه ← پهن ← دانا ← پاندا ← ۱۹

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2326

غریب ← گره ← ضرب ← غرض ← گیره ← ریه ← بره ← ضربه ← گریه ← گربه ← غرب ← برگه ← بغض ← غضب ← غیب ← غریبه ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2327

مرقد ← حرم ← حریم ← قمر ← حریق ← قدر ← قدم ← قیر ← رقم ← حریر ← قدیم ← قمری ← حیدر ← حمد ← حمید ← مدیر ← رحیم ← حقیر ← ۱۸

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2328

چرک ← چروک ← درو ← کوچ ← دار ← چاک ← چادر ← کور ← کادر ← اردو ← وارد ← داور ← طرد ← اردک ← کادو ← دکور ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2329

قفس ← فاش ← افق ← وقف ← نفاق ← نقش ← شوق ← نقاش ← فانوس ← سونا ← وان ← فنس ← شفا ← شنوا ← شانس ← شفق ← سقف ← نفس ← ۱۸

جواب ارسالی از ماهان جاسمی با کمک مادر مهربانشون

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2330

درهم ← مجرد ← جمع ← جمعه ← معده ← جرم ← عمر ← مرگ ← رعد ← مهر ← گرد ← عمد ← هرم ← جگر ← جهرم ← هرم ← عهد ← درجه ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2331

نرگس ← دیس ← دینی ← سید ← سنگر ← سرنگ ← سنگ ← رند ← سیر ← گرد ← گیس ← گردن ← سینی ← دیگ ← رنگ ← سند ← سرد ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2332

چایی ← کپی ← پیک ← پریا ← پیچک ← پرچ ← پیر ← ریکاپارک ← چای ← چرک ← چاپ ← ریا ← کیپ ← پارچ ← پیکر ← پاک ← پیچ ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2333

جنون ← عاج ← نان ← فنجان ← عفو ← اوج ← وان ← وفا ← فنا ← عنوان ← جوان ← نفع ← جان ← نعنا ← نجف ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2334

احسان ← راست ← اسارت ← اسان ← راحت ← حسرت ← سنت ← سحر ← ترس ← نحس ← حنا ← تار ← ناراحت ← ساتن ← انار ← تراس ← سانت ← تاس ← حسن ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2335

کیش ← کشو ← کوشش ← کشیش ← لواشک ← کال ← وکیل ← یواش ← یال ← شکل ← کاشی ← شلیک ← شال ← ویلا ← لاک ← لواش ← کیلو ← شوش ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2336

سیل ← پیر ← ریل ← سیب ← پسر ← سبیل ← سطل ← بلیط ← طبل ← سطر ← سرب ← سپر ← بطری ← برس ← بیل ← پلیس ← رطب ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2337

نیرو ← ریش ← کشو ← شرع ← رکن ← نوک ← کویر ← شکر ← شعور ← عرش ← کور ← شریک ← رکوع ← شروع ← شیک ← شرک ← عینک ← شعر ← روشن ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2338

جامد ← جهاد ← جاده ← فهم ← ماهی ← مهدی ← ماده ← امید ← هادی ← مفید ← فایده ← آیه ← دام ← جدا ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2339

آسوده ← ساک ← کود ← کاسه ← کاهو ← دوغ ← ساوه ← واکس ← سود ← سواد ← هوس ← کوسه ← داس ← اهو ← دوک ← کادو ← سکه ← ساده ← کوه ← داغ ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2340

تند ← مدد ← نمد ← مانتو ← دام ← دماوند ← توان ← تومان ← نادم ← مدت ← دود ← وام ← دامن ← تمدن ← مواد ← وانت ← دوام ← دنا ← دوات ← متن ← مداد ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2341

قلک ← کولر ← قول ← غار ← آغل ← کال ← غرق ← کور ← کلر ← غول ← لاک ← لاغر ← الک ← ورق ← کلاغ ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2342

نرخ ← گرد ← تنگ ← رند ← زرنگ ← خزر ← دختر ← زرد ← درز ← رخت ← گرز ← زنگ ← گردن ← تند ← درخت ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2343

ذهن ← منبر ← هرم ← همسر ← نمره ← بنر ← برس ← نهر ← مذهب ← سرمه ← هرس ← بذر ← بهمن ← سهم ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2344

متن ← عزا ← سنت ← معنا ← نعمت ← نماز ← تماس ← ساتن ← عمان ← عزت ← سانت ← ساعت ← مانع ← ماست ← زمستان ← تمنا ← زمان ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2345

ورق ← چوب ← بلور ← بوق ← ببر ← قلب ← لبو ← لقب ← بلوچ ← قول ← قوچ ← قبول ← قبر ← چرب ← روبل ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2346

فال ← دیگ ← بلا ← بال ← گلابی ← یاد ← گدا ← گلف ← یلدا ← ایفل ← فیل ← یال ← بید ← لگد ← فدا ← گلاب ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2347

اسلام ← سلام ← سالم ← پدال ← سالاد ← املا ← لامپ ← ملس ← اپل ← سال ← ماسال ← مدال ← آدامس ← لمس ← پماد ← الماس ← داس ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2348

آمپر ← پارو ← مایو ← باور ← بیمار ← پریا ← پیامبر ← یاور ← رام ← رویا ← بام ← مربی ← بوم ← بیم ← مربا ← پیام ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2349

شنل ← شلوار ← روشن ← شنوا ← شوره ← آهو ← نوار ← نهال ← ناشر ← هاون ← شوهر ← ناله ← هاشور ← وان ← رشوه ← لانه ← شناور ← لواش ← شانه ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2350

حراست ← تراس ← سوگ ← راسو ← روح ← ارگ ← سرو ← سوت ← راحت ← گاو ← راست ← ترسو ← حسرت ← اورست ← گور ← سوار ← روستا ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2351

دیه ← کلبه ← هیکل ← غیب ← کلید ← کله ← کبد ← لکه ← دکه ← بیل ← کلیه ← دهلی ← دبی ← بغل ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2352

کاپشن ← آبکش ← بانو ← باکو ← بانک ← پوک ← شنا ← پوشک ← شوک ← کشو ← پوشاک ← واکنش ← شنوا ← اشک ← آشوب ← بنا ← پاک ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2353

ولرم ← مور ← روح ← لوح ← محور ← صلح ← حکم ← محو ← کلم ← رحم ← کلر ← مصر ← کولر ← محرک ← محصول ← حرص ← ورم ← وصل ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2354

سریع ← رستم ← فتیر ← عفت ← مفت ← تیر ← ترسیم ← تعریف ← سفت ← تیم ← مرتفع ← تعمیر ← رعیت ← معرفت ← سرعت ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2355

بزاق ← ابی ← زیبا ← قطب ← بید ← ایزد ← زیاد ← طاق ← ایدز ← بقا ← بازی ← قید ← یزد ← قاب ← قطاب ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2356

هلند ← دوره ← رکن ← هود ← نوک ← هند ← دره ← کندو ← روده ← کولر ← کدو ← درک ← کوره ← دوک ← لودر ← کدر ← رود ← کهن ← وردنه ← درو ← رنده ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2357

دوان ← توان ← تنگ ← انگ ← دونات ← گدا ← تند ← صدا ← دوات ← صوت ← واگن ← گود ← دنا ← گاو ← وان ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2358

کتبی ← برکت ← کدر ← کبیر ← بید ← بیت ← کتری ← کبد ← دبیر ← کبریت ← ترب ← تبریک ← صبر ← دکتر ← ترک ← ترکیب ← تبر ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2359

غزال ← الک ← کال ← غاز ← غول ← وفا ← فلز ← غزل ← آغل ← زالو ← لاک ← وزغ ← زلف ← کلاف ← غلاف ← زغال ← کلاغ ← غافل ← 18

ارسال جواب های 2360 به بعد از سوی آقای امیر میلانی

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2360

کیفر ← کویر ← فردین ← فرنی ← دکور ← نوید ← دیو ← ورد ← فرود ← فندک ← رودکی ← رند ← کندر ← کنف ← ردیف ← نیرو ← دوک ← کندو ← دفن ← نوک ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2361

انگل ← گلدان ← داغ ← غسل ← لادن ← سنگ ← سند ← داس ← گالن ← سالن ← نسل ← گسل ← گدا ← دنا ← لگن ← لگد ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2362

گیس ← گیر ← گوی ← گیسو ← سوگ ← سرور ← ریگ ← گور ← غیور ← غرور ← سیر ← سرو ← روسری ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2363

قوری ← ورق ← ریل ← لیزر ← زیلو ← قوی ← لوزی ← قول ← وزیر ← لرز ← زیور ← ورز ← لیز ← یوز ← قزل ← قوز ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2364

تقسیم ← قسم ← قسمت ← قیر ← فقر ← فقیر ← قیمت ← تفریق ← رفیق ← سقف ← تیر ← تیم ← قیف ← سفت ← قفس ← سمت ← سرقت ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2365

رستم ← ورم ← تورم ← جرم ← موج ← موت ← سمور ← مترو ← موتور ← متر ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2366

قیر ← رعیت ← تیر ← عرق ← عصر ← قعر ← قرص ← رقص ← قیصر ← عذر ← ذرت ← صرع ← تقی

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2367

توپ ← پتو ← توان ← سانت ← پست ← وانت ← توت ← وان ← تست ← پوست ← سوپ ← سونا ← ستوان ← ستون ← سنت ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2368

مکار ← کمان ← خرم ← خاک ← کاخ ← کرمان ← خرما ← مکان ← ناظم ← نرخ ← خانم ← نمک ← نظم ← رکن ← نظر ← اکرم ← خنک ← خام ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2369

تشنه ← ترنج ← ترمه ← شهرت ← هجرت ← رشته ← جشن ← رنج ← جنت ← همت ← نمره ← ترجمه ← جهت ← ترش ← جهنم ← شتر

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2370

ساری ← مسیر ← فرم ← سیمرغ ← سرما ← فارغ ← فارس ← مرغ ← افسر ← مسافر ← اسیر ← غار ← سیما ← یاس ← ساغر ← فارسی

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2371

مرکب ← مغرب ← محرک ← بوم ← محو ← ورم ← حکم ← رحم ← مرغ ← غرب ← کور ← محور ← کمر ← غروب ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2372

ویزا ← لوزی ← ویلا ← جواز ← تجاوز ← لیز ← اجیل ← تیز ← تاج ← اجل ← اوج ← الو ← زالو ← اویز ← ولایت ← تاول ← زوج ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2373

روشن ← شوره ← شوهر ← روغن ← نوه ← غوره ← هلو ← نهر ← شلوغ ← شغل ← شور ← غول ← شنل ← رشوه ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2374

اخم ← عادت ← خدا ← عبادت ← عمد ← عبا ← تخم ← خدمت ← خاتم ← معتاد ← خام ← بخت ← معاد ← معبد ← امت ← ختم ← دعا ← تاب ← ابد.

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2375

هرم ← قادر ← قهر ← بقره ← مرداب ← مهراب ← مقبره ← بدرقه. ← مراقب ← قبر ← قاره ← قدم ← درهم ← دبه ← ماده ← مرقد ← بهار ← اهرم ← مربا ← قاب ← بارق ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2376

سفید ← سید ← داس ← سطل ← لطف ← فاسد ← سفال ← طلا ← طفل ← ایفل ← اسید ← دیس ← یاس ← یلدا ← لیف ← یاد ← اطلس ← فسیل ← لطیف ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2377

خرگوش ← شوت ← ترش ← شورت ← گشت ← گور ← گوش ← گوشت ← خشت ← رخش ← رخت ← خوش ← شور ← خورشت ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2378

تماس ← سلام ← سالم ← ماست ← علم ← علت ← ملت ← عسل ← عالم ← عمل ← املت ← لازم ← مات ← ساعت ← سلامت ← عزا ← علامت ← امل ← عزت ← ساز.

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2379

نقره ← جاده ← جهاد ← نقد ← قرن ← قاره ← دهان ← دهقان ← ارنج ← قهر ← درجه ← رنده ← نجار ← دنا ← هجران ← دنج ← جهان ← جرقه ← قناد ← قران ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2380

سوال ← پناه ← سالن ← الو ← پول ← پونه ← هاون ← نهال ← لانه ← هلو ← اسوه ← ساوه ← لپه ← پله ← پهلو ← پهن ← پهلوان ← سوپ ← سوهان ← سپاه ← الپ.

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2381

تسبیح ← دیس ← بید ← حبس ← سید ← دست ← تیغ ← غیب ← غیبت ← سبد ← سیب ← بیت ← بیست.

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2382

قران ← قنات ← ترن ← غاز ← تاجر ← ارنج ← رنج ← نجار ← تار ← جنت ← غرق ← غارت ← جان ← نجات.

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2383

قانع ← نان ← نعنا ← رعنا ← رونق ← قانون ← عاق ← عرق ← قران ← وان ← روان ← عنوان ← عراق ← قعر ← ورق ← وقار ← نور ← نوار ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2384

کاوش ← کیش ← زین ← زیان ← نیاز ← کنیز ← ونیز ← واکنش ← اویشن ← یوز ← اویز ← یواش ← وزن ← کاشی ← ویزا ← نازک ← شنوا ← زانو ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2385

خمره ← مربا ← گرما ← بره ← مهراب ← مخرب ← گره ← گریه ← خرما ← خراب ← بخار ← مرگ ← خامه ← گرمابه ← خرابه ← برگ ← بهار ← خرم ← گمراه ← اهرم ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2386

حنا ← فرز ← پرز ← فنا ← حرف ← حفر ← ناز ← راز ← فرح ← فنر ← حزن ← ران ← حرا ← ارزن.

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2387

قیر ← قناری ← قران ← طاق ← ناشر ← قطار ← قطر ← ریا ← ریش ← نقاشی ← نقاش ← شرط ← شیار ← شیطان ← شرق ← نقش ← شنا ← نشاط ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2388

مکان ← ایمن ← کاظم ← کمان ← مینا ← نظام ← بانک ← بیان ← ناب ← بام ← نمک ← ابی ← کمیاب ← بنا ← کمین ← نظم ← ناظم ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2389

دشنه ← شاهد ← اهنگ ← گناه ← نگاه ← گشاد ← دانش ← اهدا ← شاد ← انشا ← دهان ← دانه ← دانشگاه ← دانا ← شانه ← اگاه ← هند ← اشنا

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2390

درشکه ← شبکه ← بشکه ← شعبه ← عربده ← شهرک ← برکه ← برده ← بکر ← عرب ← عرش ← شعبده ← دبه ← کبد ← شهد ← کعبه ← شعر ← عهد ← شرک ← رعد ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2391

ونیز ← زین ← زینت ← زینب ← بنزین ← یون ← یوز ← زیتون ← بتون ← تیز ← بیت ← نیوتن ← وزن ← بنز ← نوبت ← نیت ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2392

هوش ← حوله ← شوهر ← رشوه ← سوله ← سروش ← سحر ← رسول ← حشره ← لوح ← شوره ← سرو ← هلو ← سهو ← لوس ← سهل ← سوره ← روح ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2393

فریب ← فرض ← رطب ← رضا ← فیبر ← رابط ← بطری ← ضبط ← فطر ← اریب ← فضا ← ضریب ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2394

ملوان ← لیوان ← وانیل ← چین ← چای ← ویلا ← منچ ← مایو ← وام ← لیمو ← ملون ← ایل ← موچین ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2395

تیوپ ← توپ ← ترسو ← تدریس ← پتو ← پرستو ← دوست ← پوست ← دست ← سرود ← سود ← سوپ ← تیپ ← دیو ← درست ← دستور ← سپر ← پودر ← پیست ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2396

نرم ← منت ← متن ← نعمت ← عمر ← عصمت ← مرز ← صنعت ← ترمز ← رمز ← مصر ← عصر ← صرع ← عنصر ← عزت ← ترن ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2397

بازی ← زین ← زینب ← ابان ← ابی ← خیابان ← زیبا ← بنا ← زیان ← خزان ← ناب ← خان ← بیان ← نیاز ← زبان

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2398

قالی ← قلک ← لاک ← الک ← کلاس ← کلیسا ← سید ← داس ← کلید ← سیل ← یلدا ← دیس ← اسید ← یاس ← کسل ← اسکی ← قدس ← دقل ← دلقک ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2399

زرد ← زرنگ ← لگن ← نادر ← ارزن ← انگل ← دلار ← دراز ← زنگ ← گاز ← گردن ← لنگر ← گران ← گراز ← ارگ ← ران ← لنز ← گلدان ← گالن ← گرز ← نازل ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2400

پرتقال ← پلاک ← پاک ← کارت ← پارک ← قلک ← تپل ← پاکت ← پلک ← تاک ← لاک ← پتک ← الپ ← پالت ← کرال

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2401

تاریک ← کارت ← تیر ← تایر ← تیک ← تیغ ← غارت ← کتری ← ارک ← ریکا ← کاری ← غار ← غیرت ← تریاک ← گیتار.

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2402

شاعر ← ابشار ← شراب ← رعب ← اشوب ← عابر ← عبور ← عرب ← برش ← شعر ← عاشورا ← شعور ← شعار ← اوار ← عبا ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2403

مجروح ← موج ← جرم ← محور ← ورم ← مجرم ← حجم ← حرم ← حضور ← محرم ← حوض ← محضر ← مرحوم ← مضر ← محروم ← موم ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2404

اسکلت ← کسالت ← اسکیت ← کلاس ← کلیسا ← تاکسی ← خیال ← ساکت ← سخت ← تاک ← کسل ← ساک ← تخیل ← ایل ← لیست ← خال ← تلخ ← استیل ← لاستیک ← کیست ← سیل.

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2405

نفت ← نیوتن ← نفرین ← فتیر ← فرنی ← نفرت ← نیرو ← تور ← تنور ← فروتن ← فنر ← تیر ← تنفر ← ویفر ← نیت ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2406

احمد ← حامد ← دام ← محمد ← مداح ← مدام ← حال ← حمد ← محل ← مدال ← مام ← حمام ← محال ← لگد ← گدا ← مدل ← امل ← لحد ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2407

یزد ← بازی ← ایزد ← یاد ← زیبا ← ایدز ← عید ← عادی ← بید ← زیاد ← عزا ← دیزی،عیب ← دایی ← دعا ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2408

محتوا ← مساحت ← تمساح ← محو ← موز ← زحمت ← تماس ← ماست ← تاس ← ساز ← زوم ← ستم ← وام ← سوت ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2409

دکان ← اسفند ← سکه ← دانه ← کهن ← کافه ← کنف ← کهف ← نفس ← فنس ← نسکافه ← سهند ← ساده ← کاسه ← فندک ← فاسد ← داس ← دکه ← دفن ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2410

اشتی ← شرجی ← زیارت ← زشت ← شیراز ← ارزش ← اتریش ← تیز ← ترشی ← جیر ← رایج ← تاجر ← تراش ← تاج ← ارتش ← شیار ← جزر ← ریش ← رازی ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2411

ایه ← ساوه ← هوس ← ساقه ← قهوه ← سیاه ← سویا ← اهو ← قوی ← یقه ← سایه ← یاس ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2412

میش ← نمایش ← ماش ← شام ← مینا ← ماشین ← منچ ← چشم ← مام ← ایمن ← چین ← چای ← چمن ← منشی ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2413

کیلو ← اصیل ← وکیل ← کال ← وصل ← صالح ← ویلا ← اصل ← وصال ← لوح ← حلوا ← الک ← وحی ← صیاح ← صلح ← حیا ← الو.

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2414

عالی ← طاعت ← تمایل ← معطل ← علی ← طلا ← املت ← مطیع ← علامت ← مات ← ایل ← عالم ← میت ← تعطیل ← مایع ← طالع ← عملیات ← طمع ← طعم ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2415

میترا ← امید ← مدیر ← مکار ← اردک ← کادر ← تاریک ← دریا ← تایر ← کریم ← کتری ← کارت ← کدر ← دکترا ← مدرک ← دکتر ← دارت ← تاک ← کتیرا ← متکا

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2416

گاو ← چکمه ← وهم ← مکه ← کوه ← کاهو ← گواه ← چکه ← چاه ← کاه ← کوچ ← وام ← کاوه ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2417

فنا ← خوار ← خان ← روان ← نفخ ← خطر ← خار ← خون ← نرخ ← خطا ← طواف ← طوفان ← فطر ← نوار ← وفا ← وان ← نور ← وطن ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2418

تقلب ← تصور ← رقص ← صبور ← بلور ← صبر ← صوت ← وقت ← لبو ← تبر ← وصلت ← قتل ← صورت ← قوت ← قبول ← ورق ← قرص ← قول ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2419

ادرس ← جور ← اردو ← جواد ← جسد ← جارو ← سواد ← جادو ← جادوگر ← سرود ← سوگ ← رواج ← جگر ← گردو ← سود ← سوار ← درو ← داور ← گود ← وارد ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2420

دربار ← دربان ← دنا ← برادر ← بندر ← دراز ← زبر ← زرد ← درز ← انبر ← باند ← بند ← نبرد ← زبان ← برنز ← رند ← بارز ← ارزن ← بنر

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2421

تهوع ← وسعت ← ترسو ← سرعت ← عروس ← سوره ← سفته ← ستوه ← سرفه ← سفره ← فهرست ← سفت ← تور ← عرف ← عفت ← توسعه ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2422

تماس ← ساکت ← ماست ← ماسک ← متکا ← سکوت ← واکس ← موکت ← تاک ← سوت ← ساک ← ستم ← کما ← مسواک ← سوغات ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2423

کوفه ← کوره ← کوچه ← کولر ← فرچه ← کوله ← چروک ← فلکه ← کوچ ← کچل ← کهف ← کلر ← چکه ← چرک ← کفر ←

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2424

کمال ← مالک ← غلام ← کلام ← کامل ← مغول ← کلاغ ← اخمو ← کلم ← وام ← ملخ ← الک ← اغل ← کاخ ← خاک ← غول ← خال ← خوک

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2425

تحول ← تاول ← حضرت ← واضح ← راحت ← حاضر ← رحلت ← حالت ← حضور ← روح ← لوح ← تور ← رضا ← حال ← حوض ← حلوا

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2426

ابادی ← بیدار ← بازار ← ردیاب ← ایراد ← ابزار ← رازی ← زیبا ← دبیر ← ازاد ← دریا ← اباد ← بازی ← دراز ← درز ← زبر ← بید ← یزد ← زرد

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2427

نشاسته ← شهرستان ← ترانه ← رسانه ← تهران ← ستاره ← تشنه ← شهرت ← شانه ← شانس ← تراش ← ناشر ← تنها ← رشته ← ارتش ← ترش ← نهر ← تاس ← شتر ← تره

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2428

معجزه ← جامعه ← جهازمزاج ← معده ← جاده ← مجهز ← جهاد ← جامد ← جمعه ← معاد ← عزا ← عهد ← عمد ← عمه ← عاج ← دعا ← مزد ← مزه ← جدا ← جمع

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2429

دلار ← عاقل ← عراق ← عاقد ← معلق ← مدال ← معاد ← معدل ← مادر ← مرقد ← رعد ← عدل ← عرق ← قلم ← قدم ← عقد ← عمق ← دعا

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2430

شهرت ← توجه ← ترشی ← ریشه ← جوهر ← هجری ← هویج ← شیره ← شورت ← هویت ← تیره ← هجرت ← جیوه ← تیر ← جهت ← رشت ← جیر ← جوش ← شور ← ریه

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2431

اعدام ← ابداع ← عمود ← وداع ← مواد ← معبددعوا ← ادعا ← مداوا ← عماد ← معاد ← دوام ← بادام ← عود ← دعا ← بوم ← عمد

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2432

پادزهر ← پادری ← دایره ← دراز ← ایدز ← رازی ← زیره ← پاره ← پرهیز ← پرده ← پیاز ← پراید ← ایزد ← پیدا ← هزار ← پریز ← زیپ ← زهر ← زره ← یزد

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2433

انگور ← اوار ← روان ← اردو ← دارو ← دوران ← گران ← گردو ← انار ← گردن ← دانا ← واگن ← وان ← گدا ← درو ← رند ← گود ← ارگ ← گرد

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2434

بیچاره ← غریبه ← باغچه ← بهار ← چراغ ← غبار ← غریب ← چربی ← غایب ← چاره ← باغ ← چرب ← غرب ← غار ← ریه ← بچه ← بره ← چاه ← غیب ← چای

ارسال جواب های 2435 به بعد از سوی آقای یدالله پرنیان اصل

جواب استاد آمیرزا مرحله 2435

بیم ← بیل ← بزم ← لیز ← مبل ← میز ← زبل ← مزه ← گله ← میله ← بیمه ← هیزم ← گلیم ← گلبهی ← زگیل ← ۱۵

جواب استاد آمیرزا مرحله 2436

تاک ← تاس ← ساک ← نسل ← گسل ← اسکلت ← کلاس ← ساتن ← آسان ← ساکت ← سالن ← کتان ← کسالت ← استکان ← کالا ← تکان ← تانک ← کانال ← لکنت ← ۱۹

جواب استاد آمیرزا مرحله 2437

نوه ← زود ← هود ← حنا ← نوزاد ← حزن ← دانه ← هاون ← واحد ← زنده ← زانو ← اندوه ← وزنه ← حوزه ← نوح ← نوحه ← ۱۶

جواب استاد آمیرزا مرحله 2438

سالن ← خار ← گالن ← خال ← نرخ ← خرس ← نرگس ← سنگ ← سنگر ← لنگر ← گران ← گسل ← نخل ← سخن ← سرنگ ← انگل ← ۱۶

جواب استاد آمیرزا مرحله 2439

عرب ← مضر ← ترن ← عبرت ← نرم ← متر ← مرتب ← منبر ← منبع ← تبر ← عمر ← رعب ← عرض ← مربع ← نبض ← ضرب ← متن ← ترب ← نعمت ← معتبر ← ۲۰

جواب ارسالی از آقا امیر میلانی

جواب استاد آمیرزا مرحله ۲۴۴۰

سرما ← سلام ← ساغر ← لاغر ← سالم ← غلام ← سال ← عسل ← عمر ← غار ← غسل ← مرغ ← لمس ← ملس ← رام

پاسخ مرحله  2441 استادمیرزا

شلیک ← کیسه ← سرکه ← کره ← کرسی ← شکل ← سکه ← کلیه ← شهرک ← سیرک ← لشکر 11

(ارسال از عموستار)

جواب استاد آمیرزا مرحله ۲۴۴۲

شنبه ← روباه ← روشن ← بهار ← شانه ← بوشهر ← هوش ← شهر ← نوشابه..

جواب استاد آمیرزا مرحله ۲۴۴۳

سجده ← نامه ← جهنم ← دماسنج ← سجاده ← سجاد ← ساده ← مسجد ← مهندس ← جاده ← همدان ← جامد ← جهان ← سنجد ← ..

جواب استاد آمیرزا مرحله ۲۴۴۴

کنسرو ← کارون ← کولر ← واکسن ← کلاس ← سکو ← رسول ← نور ← راسو ← واکس ← نوک ← سالن ← سوال..

جواب استاد آمیرزا مرحله ۲۴۴۵

گرسنه ← سنگر ← گردن ← گردش ← گرده ← دره ← نرگس ← رنگ ← سنگ ← گره ← گرد ← رشد…

جواب استاد آمیرزا مرحله ۲۴۴۶

مرجان ← ارمان ← رمضان ← ارام ← ضامن ← امضا ← اجرا ← ارنج ← نجار ← رضا ← جرم ← جان ← جام ← رنج

جواب استاد آمیرزا مرحله ۲۴۴۷

کارمند ← کرمان ← حرام ← حاکم ← نادر ← درمان ← مداح ← حرم ← نمک ← کار ← حنا ← اردک

ارسال جواب از عمو یدالله پرنیان اصل

جواب استاد آمیرزا مرحله 2448

موبایل ← مساوی ← ویلا ← لباس ← سوال ← سیلاب ← سلام ← سالم ← موسی ← لوبیا ← یاس ← آسیب ← آلبوم ← آبلیمو ← ۱۴

جواب استاد آمیرزا مرحله 2449

میز ← موز ← وزن ← تیز ← موسی ← سوزن ← ونیز ← زمین ← مونس ← تونس ← ستون ← سمنو ← زیتون ← نسیم ← زیست ← تنیس ← ۱۶

جواب استاد آمیرزا مرحله 2450

پوک ← تپش ← تشک ← کویت ← تمشک ← تیوپ ← کشتی ← مشکی ← موشک ← موکت ← پوشک ← پشتک ← پشمک ← پشتی ← ۱۴

جواب استاد آمیرزا مرحله 2451

حرم ← حرام ← سحر ← مهم ← همسر ← مرهم ← رحم ← سرما ← سرمه ← مراسم ← ماسه ← سهام ← محرم ← حمام ← مرام ← مهر ← ۱۶

جواب استاد آمیرزا مرحله 2452

مرام ← مربا ← مربی ← مامور ← امیر ← بوم ← بیمار ← مریم ← یاور ← رویا ← بومی ← ۱۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 2453

کشور ← کشو ← کوفه ← فروش ← کفر ← کوه ← فکر ← کفش ← کشف ← هوش ← شکوفه ← روکش ← کوروش ← کوره ← شهرک ← ۱۵

جواب استاد آمیرزا مرحله 2454

تیره ← سرکه ← تکیه ← سکه ← مکه ← کیسه ← کریم ← کرسی ← همسر ← مهر ← مسیر ← سرمه ← ترکیه ← کتری ← رستم ← سکته ← مترسک ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 2455

طلاق ← قاره ← قله ← عطار ← قطار ← قطر ← طلا ← قطره ← قلعه ← عراق ← عاقل ← قطعه ← علاقه ← ۱۳

جواب استاد آمیرزا مرحله 2456

سمنو ← تورم ← ترسو ← تنور ← رستم ← مونس ← سمور ← تومور ← ستون ← سنتور ← موتـور ← تونس ← ۱۲

جواب استاد آمیرزا مرحله 2457

حرم ← حرمت ← روح ← رحمت ← موم ← حریم ← محرم ← رحم ← تحریم ← محروم ← ترمیم ← محترم ← مترو ← تورم ← ۱۴

جواب استاد آمیرزا مرحله 2458

مترو ← کارون ← کنار ← کرمان ← مانتو ← تومان ← ترکمن ← تنور ← نوکر ← رمان ← موکت ← کمان ← تانکر ← متروک ← کارتون ← ۱۵

جواب استاد آمیرزا مرحله 2459

صبحانه ← نوح ← نصب ← بانو ← نوحه ← حنا ← حوا ← صاحب ← صابون ← صحنه ← نوه ← ۱۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 2460

زیپ ← پیاز ← تیز ← زیر ← ریز ← زار ← پریز ← پرز ← زیارت ← تراز ← پاییز ← پیتزا ← راز ← ۱۳

جواب استاد آمیرزا مرحله 2461

شیره ← تیز ← تیره ← زیره ← زشت ← ترشی ← هشت ← ریشه ← شهر ← شهرت ← ریه ← تشت ← زرتشت ← رشته ← ۱۴

جواب استاد آمیرزا مرحله 2462

کربلا ← لباس ← اکبر ← سبک ← سرب ← ببر ← کباب ← کلاس ← رکاب ← کابل ← بابک ← کاسب ← ۱۲

جواب استاد آمیرزا مرحله 2463

کمال ← کامل ← کلاس ← ماسک ← کلام ← کرسی ← مسیر ← سرامیک ← سرما ← سیما ← اکسیر ← کلیسا ← کلسیم ← ریال ← سریال ← ۱۵

جواب استاد آمیرزا مرحله 2464

رخت ← خیس ← سخت ← سیخ ← خروس ← تاریخ ← تاخیر ← روستا ← سویا ← خیار ← استخر ← خسرو ← خسارت ← ریاست ← ساخت ← ایست ← اورست ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 2465

روستا ← لواش ← شورا ← شلوار ← شال ← واشر ← تلاش ← لوستر ← تراش ← ارتش ← رسول ← اورست ← سوال ← راست ← ۱۴

استاد آمیرزا 2466

دیس ← گلدان ← گاندی ← سنگ ← یلدا ← انگل ← سالن ← گیلاس ← گیلان ← انگلیس ← اسید ← لگد ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 2467

ماشه ← شاهد ← شهاب ← مهتاب ← مشهد ← بهداشت ← شتاب ← بهشت ← مشت ← شهادت ← شباهت ← شهامت ← ۱۲

جواب استادمیرزا مرحله 2468

موز ← دوغ ← ماده ← زاهد ← مزه ← غزه ← غاز ← موزه ← دماغ ← وزغ ← مغازه ← مغز ← داغ ← زاغ ← مواد ← ۱۵

جواب استادمیرزا مرحله 2469

عرق ← عرب ← برق ← عربی ← بطری ← عقب ← عقرب ← رقیب ← قطب ← رقیق ← عقیق ← قطع ← قبر ← عطر ← عیب ← ۱۵

ارسال جواب ها از عمو ستار نظریان

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2470

آدمکش ← ادم ← آبکش ← بادام ← ادب ← مشک ← مشبک ← کبد ← شکم ← بام ← اشک ← اباد ← امشب ← شاداب ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2471

تینر ← تشر ← نشر ← بینش ← رشت ← شیون ← شربت ← نوبر ← نوبت ← برش ← بتون ← تنور ← روشن ← تنش ← شیب ← ترشی ← توربین ← نیرو ← شتر ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2472

ریش ← ظرفشویی ← فیش ← شوفر ← فروش ← روش ← شرف ← فوری ← ظرف ← رویش ← شریف ← ظریف ← فرش ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2473

مدد ← متد ← دوم ← درو ← مردود ← درود ← مترو ← مرغ ← دوغ ← دروغ ← ترم ← مردد ← تورم ← ترد ← مرد ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2474

رسوا ← باور ← سروش ← سراب ← سشوار ← سواد ← واشر ← دشوار ← شزاب ← راسو ← شورا ← سبد ← سرداب ← وبا ← ابرو ← سوار ← رسوب ← بورس ← ابد ← شاد ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2475

نجوم ← جوش ← جشن ← مجوز ← زجر ← رنج ← شرم ← منشور ← نرمش ← روشن ← نشر ← ورزش ← رزم ← زوج ← جزر ← جنم ← ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2476

لقاح ← حلق ← قلمو ← لوح ← حمل ← حلوا ← مقوا ← لولا ← قول ← محال ← حلال ← محلول ← قلم ← محو ← محل ← لال ← ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2477

مایو ← ویلا ← ریمل ← ورامین ← نیمرو ← ایمن ← روال ← وانیل ← ملوان ← لیمو ← روال ← ویار ← نرمال ← امن ← ویران ← مریوان ← وال ← ملایر ← مایل ← ولرم ← ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2478

سهراب ← گرسنه ← بران ← برهان ← راهب ← برنا ← نگاه ← ساره ← اسب ← بره ← سرهنگ ← برس ← سرنگ ← انبه ← انبر ← بهار ← نهر ← هراس ← سنگر ← گناه ← سراب ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2479

تگرگ ← رتبه ← ترب ← تره ← گربه ← گره ← گور ← گوهر ← توبه ← بهتر ← گروه ← بوته ← گرگ ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2480

آخوند ← دنا ← هود ← اندوه ← خنده ← نهاد ← دانه ← خون ← خندان ← خانه ← دهان ← ناخن ← خواننده ← خدا ← نوه ← ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2481

مترو ← هرات ← اتهام ← آوار ← آواره ← مهارت ← هموار ← تورم ← هرم ← آرام ← ماهر ← توهم ← اهرم ← همتا ← ترمه ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2482

پویان ← پوک ← وانیل ← پولک ← پیکان ← وکیل ← کپی ← نوکیا ← پیانو ← لیوان ← پاک ← کیوان ← پلاک ← پلیکان ← کیلو ← ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2483

بیگناه ← ناب ← بنگاه ← انبه ← بیان ← نایاب ← گیاه ← یگانه ← بانه ← گناه ← بینا ← آگهی ← نگاه ← ابیانه ← آگاه ← بیگانه ← ابان ← نهیب ← ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2484

قیر ← قوی ← رقیق ← طریق ← قوری ← رقص ← قطور ← ورق ← قطر ← قوطی ← قصور ← قیصر ← قرص ← ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2485

آخر ← اخرت ← تاریخ ← نادر ← خیرات ← دختر ← اخیر ← دینار ← خیار ← اردن ← خرید ← تاخیر ← رخت ← درخت ← خیانت ← تندر ← ریخت ← خدا ← ندرت ← ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2486

رزم ← زمره ← چاره ← هرمز ← مرزه ← میرزا ← زیره ← هیچ ← ← رازی ← مزار ← هزار ← هراز ← زهرا ← هیزم ← چهار ← مزه ← ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2487

پوشیدن ← شوید ← نیل ← پول ← دوش ← نوید ← پوند ← پیوند ← پند ← پیشوند ← پلید ← شیون ← شنل ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2488

مخترع ← راسخ ← تمسخر ← مسرت ← تماس ← ختم ← ماست ← راست ← سرعت ← عمارت ← ساعت ← سخت ← خسارت ← اختر ← خاتم ← اخم ← استخر ← خمار ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2489

صبا ← صبحانه ← صبح ← صبحگاه ← نصاب ← انگ ← صحنه ← حصبه ← ناب ← صاحب ← نصب ← صحن ← حنا ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2490

ماسه ← سماق ← سهام ← نفقه ← فهم ← نفاق ← سقف ← قفس ← قفسه ← همسن ← قاسم ← قسم ← منافق ← سمانه ← ساقه ← نامه ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2491

انزلی ← ایمان ← زمان ← میز ← منزل ← لازم ← زیان ← زمین ← زایمان ← ازل ← میزان ← مالزی ← ایمن ← نازل ← مایل ← انزیم ← نماز ← نیاز ← ایلام ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2492

ایام ← خمین ← میهن ← خامه ← ماهان ← نیمه ← خان ← خانم ← خیمه ← میخ ← آینه ← میانه ← خانه ← خیام ← ماهی ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2493

بارز ← رباعی ← بیزار ← عبور ← بازو ← عابر ← زیبا ← ارزو ← زوار ← زارع ← بازی ← یاور ← واریز ← عربی ← عیب ← ایوب ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2494

تاج ← تمدن ← سمج ← نماد ← سنجد ← سنج ← دماسنج ← سانت ← جامد ← نجات ← جدا ← مستند ← مسند ← نجس ← مسجد ← ستاد ← ندامت ← تجسم ← سمند ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2495

مرکب ← مترسک ← بستر ← مرجع ← تبرک ← مکعب ← برعکس ← تبسم ← عکس ← سمعک ← برکت ← عبرت ← مبتکر ← مرتب ← رستم ← معتبر ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2496

ملوان ← شاملو ← لواش ← نوپا ← شنوا ← ماش ← امپول ← شامپو ← شامل ← منش ← امن ← پشمالو ← لامپ ← شنل ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2497

سعید ← عسل ← قدس ← عقد ← عید ← قوی ← دقل ← قول ← وسیع ← قید ← عدل ← عدسی ← عدس ← سعدی ← سوق ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2498

دهم ← مردد ← مفرد ← هدر ← فهم ← همدرد ← مزد ← خمره ← درهم ← خدمه ← هدف ← دخمه ← مرفه ← فرخ ← مدد ← رده ← مخدر ← فخر ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2499

بست ← اقامت ← سبقت ← قامت ← سماق ← بقا ← قسمت ← قاسم ← قاب ← آقا ← تماس ← اتاق ← تبسم ← سابق ← اسب ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2500

روکش ← شوک ← رکوع ← کیش ← بیوک ← شعر ← شعور ← عبور ← عربی ← شیوع ← کور ← رویش ← شرع ← عیب ← کشور ← شیب ← کویر ← شروع ← عرش ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2501

چربی ← سید ← پدر ← پسر ← برس ← چرب ← بید ← سیر ← سبد ← سرد ← چیپس ← سپر ← پیچ ← دبیر ← چسب ← شیب ← دیس ← سرب ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2502

شرط ← کیش ← شکار ← مشک ← مشکی ← شکم ← اشک ← ریکا ← شیار ← ریش ← شریک ← کریم ← شکر ← مارک ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2503

سوره ← هرس ← زهر ← گرز ← گوهر ← گور ← هوس ← فرز ← سفر ← روزه ← سوگ ← گره ← سفره ← ورز ← گروه ← زره ← سرو ← سرفه ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2504

ارشد ← هشدار ← جلاد ← جهل ← جهاد ← شهدا ← جلد ← شهد ← دلار ← شاهد ← دجله ← درجه ← جدا ← جاده ← شال ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2505

صاعقه ← عرق ← قرص ← عصا ← قاره ← رقص ← عصر ← عطر ← عراق ← طاق ← قطعه ← قهر ← قصه ← قطره ← عاق ← صرع ← عطار ← قطار ← قطر ← عصاره ← قطع ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2506

گلو ← عطر ← گور ← نعل ← لنگر ← ولع ← طول ← طلوع ← نور ← لگن ← لگو ← وطن ← رنگ ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2507

محلول ← لوله ← محو ← هلو ← محله ← حمله ← گلو ← محل ← گلوله ← گله ← لوح ← وهم ← حوله ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2508

فنا ← ظرافت ← نظر ← نفت ← ناظم ← نظافت ← تنفر ← متن ← فنر ← مات ← نظم ← ترن ← مفت ← فرمان ← نفرت ← منتظر ← ظرف ← نظام ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2509

اخمو ← قلمو ← خلاق ← قلم ← ملخ ← ورق ← خاور ← خالق ← خال ← خرما ← مقوا ← قلمرو ← خرمالو ← ورم ← ولرم ← قول ← خلق17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2510

سبد ← چاه ← سهم ← بچه ← داس ← مهد ← اسب ← سمباده ← ماده ← چسب ← ماسه ← ساده ← ساچمه ← 13

ارسال جواب عمو یدالله پرنیان اصل

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2511

بخت ← هوش ← خوش ← شوخ ← بهت ← شوت ← شته ← خشت ← زشت ← بخش ← خوب ← توبه ← بهشت ← ۱۳

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2512

عبا ← ضلع ← بال ← عضو ← عضله ← آهو ← وبا ← لبو ← لعاب ← ولع ← الو ← هلو ← بعلاوه ← ۱۳

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2513

قلب ← مطلب ← مطب ← قطب ← بلیط ← مبل ← منقل ← قلم ← مین ← بیل ← طبل ← مطلق ← نقل ← منطق ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2514

بازو ← ساز ← وان ← نفس ← سبز ← فنس ← فانوس ← وفا ← سوزن ← وزن ← بانو ← سوزان ← زانو ← اسب ← زبان ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2515

پارو ← دوات ← اردو ← دنا ← درو ← پدر ← پودر ← پند ← پتو ← داور ← توپ ← تور ← تنور ← نادر ← نوار ← وانت ← ترن ← تندرو ← دارت ← توان ← پوند ← ۲۱

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2516

قرن ← حلق ← مکر ← حکم ← نمک ← قلم ← کلم ← لحن ← نقل ← قلک ← رکن ← محک ← کلر ← منقل ← کلمن ← محرک ← ملک ← ۱۷

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2517

فروش ← فرز ← نور ← فروغ ← شرف ← روشن ← روغن ← ورز ← نشر ← فرغون ← فنر ← وزن ← ورزش ← وزغ ← ۱۴

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2518

شفا ← فنا ← شاد ← گدا ← فدا ← دنا ← ناب ← دفن ← گشاد ← باند ← گنبد ← دانش ← بنا ← فشنگ ← بنفش ← ۱۵

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2519

پارک ← تاریخ ← کارت ← خیار ← آخرت ← پاکت ← تاریک ← پیکر ← کتری ← تریاک ← رخت ← پاک ← کاخ ← پیک ← خاک ← تیپ ← تیر ← پتک ← تاک ← پیت ← کپی ← ۲۱

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2520

سوریه ← واریس ← روسیه ← سمور ← سایه ← سرما ← سرمایه ← ارومیه ← سیاه ← سیاره ← ماهی ← موسیر ← میوه ← سوره ← مساوی ← اهرم ← سماور ← مایو ← ریواس ← هرس ← آهو ← ۲۱

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2521

هند ← عمد ← آهن ← دعا ← دنا ← نان ← نادان ← دانا ← دهان ← ادعا ← دانه ← نهاد ← نعنا ← اهدا ← ۱۴

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2522

صدا ← خدا ← صدف ← صفا ← دوات ← دوخت ← خوف ← خاص ← صوت ← صاف ← صفت ← وفا ← وصف ← تصادف ← وفات ← فتوا ← ۱۶

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2523

جان ← طلا ← بلا ← طبل ← زبل ← اجل ← طنز ← لنز ← لجن ← باج ← بنا ← لجباز ← باطل ← بالن ← زبان ← جالب ← باطن ← نازل ← زابل ← طناب ← ۲۰

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2524

صبر ← صبا ← بال ← دار ← صدا ← مصر ← رصد ← مدل ← اصل ← صادر ← مادر ← مرداب ← مربا ← مدال ← دلبر ← دلربا ← دالبر ← دمبل ← دلار ← صدام ← ۲۰

جواب استادآمیرزا مرحله 2525

عرش ← شور ← شعور ← روکش ← شعر ← کشور ← روشن ← نوک ← شکر ← شوک ← پوک ← پوشک ← رکوع ← کپور ← شروع ← پکن ← ۱۶

جواب استادآمیرزا مرحله 2526

آمل ← موم ← مام ← ملس ← ملوس ← لوس ← مسموم ← سال ← وام ← آلو ← سوال ← سلام ← سالم ← لمس ← وال ← ۱۵

جواب استادآمیرزا مرحله 2527

شوخ ← شاخ ← خوش ← خشت ← پشت ← شپش ← شوت ← پتو ← وات ← پخش ← توپ ← شوش ← پوشش ← ۱۳

جواب استادآمیرزا مرحله 2528

تاک ← سکو ← جوک ← ساک ← اوج ← کاج ← تاج ← سوت ← تاس ← سکوت ← ساکت ← سوغات ← واکس ← ۱۳

جواب استادمیرزا مرحله 2529

طاق ← قسط ← قوی ← سیم ← وسط ← یاس ← قسم ← سقوط ← طوسی ← سویا ← قیام ← سماق ← مایو ← مساوی ← مقوا ← مقوی ← قوطی ← ۱۷

جواب استادمیرزا مرحله 2530

بخش ← شرم ← شیخ ← شیب ← شخم ← خشم ← خبر ← میخ ← مربی ← خمیر ← خیمه ← خمره ← بیمه ← بخیه ← مخرب ← ریشه ← مریخ ← بیشه ← شیره ← شبیه ← ۲۰

جواب استادمیرزا مرحله 2531

خرس ← لغت ← غسل ← رخت ← سخت ← سرخ ← دست ← غرس ← لخت ← تلخ ← درست ← دختر ← درخت ← خردل ← ۱۴

جواب استادمیرزا مرحله 2532

ساز ← میز ← سیم ← جام ← یاس ← سمی ← سمج ← مجاز ← سیما ← سایز ← جسم ← مزاج ← مجزا ← ۱۳

جواب استادمیرزا مرحله 2533

آذر ← ذرت ← گاری ← گیتار ← تایر ← ذات ← ریل ← ریال ← یال ← ذلت ← ارگ ← تیر ← رتیل ← لیتر ← اذیت ← گالری ← لذت ← ۱۷

جواب استادمیرزا مرحله 2534

گروه ← گریه ← غوره ← گیوه ← گیره ← ریه ← روح ← وحی ← گور ← گره ← روحیه ← ریگ ← گوی ← گوهر ← ۱۴

جواب استادمیرزا مرحله 2535

جامد ← دینار ← دامن ← انجیر ← مجرد ← امید ← دین ← جرم ← رنج ← نجار ← نجاری ← میدان ← اجر ← مرجان ← جین ← دینام ← مدیر ← درمان ← مجری ← آرنج ← منجی ← ۲۱

جواب استادمیرزا مرحله 2536

وزن ← ننگ ← یوز ← زین ← گوی ← زنگ ← نهنگ ← گوزن ← گونه ← نگین ← نیزه ← گونی ← گیوه ← ونیز ← نوه ← گزینه ← ۱۶

جواب استادمیرزا مرحله 2537

خدا ← جدا ← کارد ← درز ← راز ← کرج ← جزر ← خرج ← خزر ← خاک ← درک ← زرد ← کدر ← کاج ← کاخ ← زجر ← دراز ← خارج ← زردک ← اردک ← ۲۰

جواب استادمیرزا مرحله 2538

ضلع ← لبو ← جعل ← عوض ← نبض ← لجن ← نعل ← عضو ← ولع ← وضع ← عجول ← جنوب ← نوبل ← ۱۳

جواب استادمیرزا مرحله 2539

وان ← قمار ← مقوا ← مور ← قرن ← قرآن ← منقار ← آمپر ← روان ← ورق ← رونق ← ران ← پارو ← ۱۳

جواب استادمیرزا مرحله 2540

اشک ← تاک ← تشک ← کشت ← کچل ← شال ← دشت ← دکل ← لاک ← شکل ← چکش ← الک ← کاشت ← کلاش ← تالش ← تلاش ← شکلات ← کال ← ۱۸

جواب استادمیرزا مرحله 2541

رسول ← عروس ← کولر ← عروسک ← رکوع ← کلر ← کور ← عکس ← ولع ← کسل ← لوس ← عسل ← سکو ← سرو ← عذر ← ذکر ← ۱۶

جواب استادمیرزا مرحله 2542

خرم ← تلخ ← مبل ← منبر ← تنبل ← نخل ← مرتب ← تخم ← منت ← ملخ ← ختم ← متر ← بنر ← نرخ ← مخرب ← لنت ← ترب ← بخت ← ۱۹

جواب استادمیرزا مرحله 2543

مشک ← شرکت ← مرغ ← کفر ← ترکش ← ترش ← مشترک ← شکم ← مشت ← مشرک ← کتف ← تشک ← تشکر ← فکر ← رشت ← تمشک ← کفتر ← فرم ← تفکر ← ۱۹

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2544

سپر ← پسر ← برس ← یاس ← آسیب ← بهار ← سیاه ← سپاه ← سایه ← اسیر ← اسپری ← پایه ← پاره ← ریسه ← سیاره ← سیراب ← پاریس ← سهراب ← ساری ← ۱۹

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2545

صالح ← صلح ← صلاح ← حیا ← اصل ← حاصل ← محال ← حلیم ← لیز ← ایل ← لازم ← ملیح ← صیاح ← زحل ← مالزی ← ۱۵

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2546

عزت ← عبرت ← رکب ← رعد ← ترک ← تبر ← ترب ← کبر ← درز ← زرد ← زبر ← عرب ← برکت ← دکتر ← رعب ← کبد ← درک ← ۱۷

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2547

چرم ← جسم ← مست ← متر ← چتر ← مجلس ← جرم ← سمج ← تجمل ← ستم ← لمس ← ملس ← ملت ← تجسم ← ۱۵

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2548

شرع ← شروع ← موش ← شعر ← شعار ← عارف ← عرش ← شعور ← فراموش ← مشاور ← وفا ← شاعر ← ورم ← شوم ← شمع ← عفو ← معروف ← فشار ← فروش ← ۱۹

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2549

فردا ← درمان ← فرمان ← فرمانده ← دفن ← دنا ← نامه ← مناره ← دامنه ← مفرد ← رند ← دانه ← فهم ← رفاه ← مرفه ← درهم ← نرده ← فرهاد ← منها ← نمره ← همدان ← ۲۱

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2550

خوک ← نوک ← نفس ← سخن ← کوسن ← خوف ← خیس ← فسخ ← خسوف ← کسوف ← کیف ← یوسف ← سینگ ← کنف ← نفخ ← سیفون ← ۱۶

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2551

زود ← پول ← پلو ← عدل ← عسل ← ولع ← عدس ← عود ← سوپ ← عزل ← لوس ← دلسوز ← سود ← ۱۳

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2552

داد ← نماد ← دانش ← شاد ← ماش ← دما ← دامن ← مام ← دام ← مدد ← مداد ← نمد ← نادم ← دشنام ← دشمن ← ۱۵

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2553

نگاه ← گناه ← قرآن ← گدا ← قهر ← قناد ← گره ← قاره ← دهقان ← قند ← نقد ← آهنگر ← نقره ← گردنه ← گردن ← آهنگ ← ۱۶

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2554

ساحل ← اسب ← بابل ← بابلسر ← حساب ← حباب ← لباس ← بلا ← حبس ← رباب ← ببر ← سحر ← سال ← سرب ← سلاح ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2555

کدر ← درک ← صبر ← ریل ← رکب ← بیل ← بید ← کبد ← رصد ← صلیب ← کبیر ← دریل ← دبیر ← دلیر ← دلبر ← کلید ← دریبل ← ۱۷

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2556

قیر ← نیش ← ریش ← شرق ← قبر ← نشر ← بینش ← رقیب ← شیب ← نبش ← نقش ← شیرین ← بینی ← ۱۳

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2557

عطر ← عطار ← عرف ← عارف ← عرب ← عابر ← مربا ← فرع ← عبا ← بام ← معطر ← عمر ← رام ← رعب ← مطب ← مطرب ← فرم ← ربط ← طمع ← مربع ← طعم ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2558

پیاز ← تپل ← اپل ← پازل ← لیز ← زیپ ← ایزد ← یزد ← یلدا ← پیدا ← پیتزا ← تاید ← آلپ ← پلید ← تیپ ← پالت ← ایدز ← ۱۷

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2559

خطر ← خمره ← برکه ← هرم ← مخرب ← مکه ← مطهر ← رکب ← کره ← مطرب ← مطب ← رطب ← طبخ ← کرخه ← مرکب ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2560

رسول ← قبول ← بورس ← باور ← سارق ← بلوار ← بلور ← براق ← بقال ← راسو ← رسوا ← قالب ← لباس ← رسوب ← روبل ← باسلق ← اسب ← لبو ← ۱۸

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2561

لال ← جلاد ← جلال ← دلال ← یلدا ← لیلا ← آجیل ← دلیل ← یاد ← ایل ← جدا ← اجل ← جلد ← یال ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2562

کتاب ← تراش ← شکار ← شتاب ← شرکت ← شکاک ← ترکش ← تبرک ← شراب ← رکاب ← تشکر ← آبکش ← کارت ← شربت ← شتر ← تشک ← اشک ← کتک ← کشک ← کبک ← تاک ←

جواب استادمیرزا مرحله 2563

آرزو ← باور ← بازو ← دارو ← زانو ← دربان ← انبر ← بندر ← بانو ← نبرد ← دراز ← زنبور ← روبان ← روبند ← زبان ← برنز ← نوزاد ← ورز ← ناب ← زرد ← ۲۰

جواب استادمیرزا مرحله 2564

گران ← روان ← گونی ← ویار ← ویران ← واگن ← گاری ← انگور ← نیرو ← یوگا ← رویا ← گور ← ارگ ← وان ← وطن ← گاو ← ۱۶

جواب استادمیرزا مرحله 2565

سینا ← سویا ← یوان ← اقیانوس ← ناسا ← ایوان ← آسان ← سونی ← آسیا ← ناقوس ← قوی ← وان ← آقا ← انس ← ساق ← قوس ← یاس ← ۱۷

جواب استادمیرزا مرحله 2566

غرب ← غرش ← شاد ← داغ ← باغ ← غار ← ابر ← باد ← غبار ← شراب ← راغب ← ارشد ← دربار ← برادر ← ۱۵

جواب استادمیرزا مرحله 2567

خرس ← سرخ ← سرو ← سوره ← خروس ← هوس ← رهن ← نرخ ← نهر ← صخره ← نسخه ← سخن ← خون ← سهو ← نوه ← سرنخ ← ۱۶

جواب استادمیرزا مرحله 2568

تابه ← شتاب ← شهادت ← مهتاب ← تباه ← ابهت ← شباهت ← تشابه ← دهات ← مشهد ← شاهد ← بهشت ← بهداشت ← شهامت ← شهاب ← شهد ← دام ← دشت ← مته ← ۱۹

جواب استادمیرزا مرحله 2569

کاج ← تاس ← تاک ← تاج ← جیغ ← تیغ ← یاس ← ایست ← ساکت ← اسکی ← اسکیت ← تاکسی ← جاسک ← کیست ← ۱۴

جواب استادمیرزا مرحله 2570

شیار ← بینش ← بینا ← رالی ← بریان ← شراب ← شرابی ← شابلن ← ناشر ← اریب ← بالن ← برلیان ← شنل ← نیش ← شیب ← شنا ← آبی ← ایل ← ۱۸

جواب استادمیرزا مرحله 2571

جین ← زین ← جیب ← بید ← دین ← عیب ← یزد ← دنج ← بدن ← عجب ← عید ← دبی ← عجیب ← نجیب ← زینب ← ۱۵

جواب استادمیرزا مرحله 2572

خطر ← خرج ← کرج ← خارج ← خاک ← آرنج ← خطرناک ← خنجر ← خان ← خنک ← خطا ← جان ← کاج ← کنج ← ران ← رنج ← راکن ← نرخ ← نجار ← کنار ← ۲۰

جواب استادمیرزا مرحله 2573

صلوات ← صورت ← صورتی ← صوت ← تصور ← تصویر ← وصیت ← وصلت ← تور ← تیر ← وصل ← روایت ← اصل ← ولایت ← رویا ← ویلا ← ریال ← تاول ← لیتر ← ۱۹

جواب استاد آمیرزا مرحله 2574

وان ← دنا ← دین ← شنا ← داغ ← دوغ ← دوش ← دیو ← دانش ← دیوان ← آویشن ← دنیا ← شوید ← شادی ← شنوا ← آغوش ← ۱۶

جواب استاد آمیرزا مرحله 2575

سمند ← گندم ← نرگس ← سرنگ ← سنگر ← سندرم ← زرنگ ← زمرد ← سمندر ← گردن ← مگس ← سنگ ← زنگ ← زرد ← رزم ← رسم ← مسن ← مزد ← گرز ← رند ← رنگ ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 2576

گاو ← کاه ← کوه ← آهک ← آهو ← کاخ ← خوک ← خاک ← جوک ← اوج ← کاهو ← کاوه ← گوجه ← ۱۳

جواب استاد آمیرزا مرحله 2577

شکر ← سپر ← پسر ← سکه ← پرس ← کنه ← کهن ← نهر ← پشه ← پهن ← سرکه ← شهرک ← کسره ← پنکه ← پرسش ← سپهر ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 2578

جوان ← جواد ← جانور ← نجار ← نجوا ← جارو ← وجدان ← دعوا ← جادو ← آرنج ← وداع ← رنج ← دعا ← دار ← درو ← دنج ← رعد ← عاج ← وجد ← عود ← ۲۰

جواب استاد آمیرزا مرحله 2579

یلدا ← انگل ← گیلان ← گالن ← گاندی ← پلید ← پیدا ← پلنگ ← گلدان ← ایل ← گدا ← دیگ ← اپل ← آلپ ← لگد ← پند ← لگن ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 2580

تنور ← بتون ← توان ← روان ← وانت ← نبات ← باور ← بوران ← ربات ← نبوت ← باروت ← نظارت ← نوبت ← روبان ← بانور ← تنبور ← انبر ← تناور ← باتون ← بنر ← تبر ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 2581

کاج ← کاه ← جدا ← دکه ← داغ ← جغد ← شاه ← اشک ← شهد ← شهدا ← کاهش ← شاهد ← جهاد ← جاده ← ۱۴

جواب استاد آمیرزا مرحله 2582

تیر ← تایر ← دریا ← مدیر ← میدان ← تیم ← ریتم ← دنیا ← دینار ← تند ← منت ← درمان ← ترم ← ترن ← امید ← تمرین ← تاید ← تمدن ← امنیت ← رند ← متین ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 2583

وطن ← کشو ← کهن ← نوه ← دشنه ← نوک ← شوک ← کوه ← دوک ← کنده ← هود ← هوش ← شکوه ← شهد ← کندو ← ۱۵

جواب استاد آمیرزا مرحله 2584

دربان ← برج ← نجار ← آرنج ← گران ← گردن ← ارگ ← بندر ← برنح ← برگ ← جنگ ← جبران ← دنج ← نبرد ← گرداب ← جگر ← گنج ← گنبد ← آبرنگ ← ۱۹

جواب استاد آمیرزا مرحله 2585

ساک ← سلام ← کلاس ← اسکی ← کامل ← کابل ← لمس ← لباس ← سیل ← ماسک ← اسب ← کلیسا ← کلسیم ← کال ← آسیب ← ابلیس ← کسل ← سیب ← سبک ← کلمبیا ← سیلاب ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 2586

غزه ← مزه ← مهد ← دیه ← داغ ← یزد ← مزد ← مغز ← غاز ← امید ← ماهی ← دماغ ← مهدی ← هیزم ← ایده ← ماده ← ایزد ← ایدز ← دایه ← مغازه ← زاهد ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 2587

اصل ← وان ← یال ← لگو ← گلو ← وال ← وصل ← گالن ← وانیل ← گونی ← یوگا ← لیوان ← ویلا ← الگو ← گیلان ← انگل ← النگو ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 2588

مرغ ← لوس ← غار ← لمس ← غول ← آغل ← غسل ← ورم ← سوال ← لاغر ← غلام ← سمور ← سالم ← سوار ← راسو ← رسول ← سرما ← ولرم ← سماور ← ملوس ← مغول ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 2589

دست ← داس ← تاس ← ترس ← سفر ← سفت ← دارت ← دفتر ← تراس ← فردا ← فاسد ← سفارت ← ستاد ← راست ← فسفر ← فارس ← درست ← آستر ← افسر ← آدرس ← ۲۰

جواب استاد آمیرزا مرحله 2590

صبا ← سرب ← سال ← برس ← اصل ← طبل ← سطل ← بلا ← طلا ← اسب ← سطر ← صبر ← رطب ← لباس ← باطل ← اطلس ← اصطبل ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 2591

علم ← عمل ← عدل ← عمد ← عمو ← موم ← ولع ← مدل ← عود ← علوم ← معمول ← معدل ← معلم ← معلوم ← عمود ← ۱۵

جواب استاد آمیرزا مرحله 2592

وام ← کمپ ← پوک ← پاک ← پیک ← کیپ ← کپی ← پارو ← یاور ← پیام ← مکار ← آمپر ← میکاپ ← ریکا ← پریا ← پیکر ← کویر ← پویا ← مایو ← پارک ← اکرم ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 2593

پوست ← هستی ← پسته ← پیست ← زیست ← تسویه ← هویت ← تیوپ ← توپ ← سوپ ← سوت ← تیپ ← زیپ ← پست ← پتو ← پیت ← تپه ← هوس ← ۱۸

جواب استاد آمیرزا مرحله 2594

ظالم ← سلام ← سالم ← مدال ← لباس ← دمبل ← ظلم ← داس ← مبل ← لمس ← مدل ← ملس ← بام ← بال ← اسب ← سبد ← دام ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 2595

کبریت ← ترکیب ← ترکیه ← تبخیر ← برکت ← تیره ← کتری ← بخیه ← رتبه ← تبریک ← تخریب ← ترکه ← کتیبه ← خبر ← رخت ← تیر ← بخت ← بره ← تیک ← تبر ← برکه ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 2596

پرواز ← خاور ← ارزن ← نوار ← روان ← زانو ← آرزو ← خزان ← پونز ← پارو ← خار ← خان ← ورز ← خون ← وزن ← خزر ← پرز ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 2597

کلم ← آلپ ← لیز ← پلک ← کمپ ← لاک ← پاک ← زیپ ← الک ← کیپ ← میز ← پیاز ← پلاک ← کامل ← لامپ ← لازم ← کلیپ ← پیام ← زکام ← المپیک ← مالزی ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 2598

حنا ← تور ← وان ← ترن ← نور ← وتر ← ران ← روح ← نوح ← روان ← تنور ← توان ← وانت ← آوار ← نوار ← راحت ← انار ← تاوان ← توانا ← ناراحت ← ۲۰

جواب استاد آمیرزا مرحله 2599

صاف ← فنا ← نصف ← ترن ← نرخ ← خفت ← خاص ← خان ← نفخ ← نفت ← رخت ← صفت ← صفا ← صفر ← ناصر ← نفرت ← آخرت ← تنفر ← فرصت ← صفرا ← ۲۰

جواب استاد آمیرزا مرحله 2600

قطر ← برق ← قاب ← قطب ← قبر ← پدر ← رطب ← طرد ← بقا ← طاق ← دار ← براق ← قطار ← قطاب ← بقراط ← ۱۵

ارسال پاسخ مراحل 2600 به بعد از عموستار ایلامی عزیز

جواب استاد میرزا مرحله 2601

ترحم ← ارگ ← حرام ← عمارت ← تار ← امت ← گام ← مار ← گرم ← گرما ← رام ← متر ← راحت ← عمر ← رحمت ← مرگ ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 2602

دانا ← سادات ← اسان ← کند ← دست ← تاک ← استاد ← ساکت ← ساکن ← داستان ← تند ← استکان ← سنت ← اندک ← داس ← دکان ← کتان ← تاس ← تانک ← سانت ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 2603

اشک ← تشک ← الک ← تانک ← شنا ← لکنت ← کشت ← لاک ← حالت ← حنا ← کال ← شکل ← تاک ← شنل ← کتان ← شکلات ← تلاش ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 2604

قجری ← جین ← تزریق ← تیر ← جیر ← ریز ← نیت ← جزر ← قرن ← زنجیر ← رزق ← جنت ← زین ← قیر ← زجر ← زینت ← تینر ← رنج ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 2605

گروگان ← ارگ ← نگار ← گنگ ← تور ← گاو ← وانت ← تنگ ← نوار ← تناور ← انگ ← تگرگ ← انگور ← تنور ← واگن ← گران ← توان ← گرگ ← گرگان ← گور ← روان ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 2606

گند ← زگیل ← لحد ← لنز ← زحل ← لحن ← دیگ ← لیز ← نیل ← زین ← زندگی ← لگد ← زنگ ← حزن ← گزند ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 2607

وطن ← موسیر ← سمنو ← طوسی ← سیم ← مین ← نرم ← سیر ← یونس ← سمور ← سطر ← نیرو ← نیمرو ← ورم ← وسط ← مسن ← مونس ← نسیم ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 2608

اویز ← زکام ← زوم ← موازی ← وام ← عازم ← کما ← عمو ← موز ← موزیک ← عزا ← ویزا ← مایو ← مایع ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 2609

آزاد ← انجماد ← دانا ← مزد ← مزاج ← نماد ← جام ← جزام ← دنا ← جانماز ← زمان ← نامزد ← دنج ← نمد ← مجاز ← اندام ← جامد ← نماز ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 2610

نجات ← تفنگ ← انگل ← گالن ← جنگل ← افت ← گلف ← جفت ← نجف ← فال ← نفت ← تاج ← فلج ← فلات ← تلفن ← لجن ← جنگ ← اجل ← تنگ ← گنج ← تلف ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 2611

همت ← کشت ← مشت ← چشمه ← ماشه ← مات ← چاه ← هاشم ← مته ← امت ← شام ← همتا ← چشم ← شهامت ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 2612

زکام ← حکم ← محل ← الکل ← کلام ← حلال ← زحل ← کال ← ملک ← لازم ← زلال ← محال ← الک ← کلم ← محک ← لال ← لاک ← کامل ← حاکم ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 2613

آیه ← یاد ← صدمه ← صیاد ← ایده ← مهد ← دایه ← دایی ← دیه ← صدام ← هادی ← مهدی ← دام ← ماهی ← صدا ← ماده ← امید ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 2614

مینو ← کوسن ← سینک ← مسکن ← مسکو ← کمین ← مین ← سیم ← مسکین ← سمنو ← نیک ← یونس ← نسیم ← نوک ← سکو ← مونس ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 2615

دهل ← شاخه ← خال ← خدا ← فال ← هدف ← شاخ ← شفا ← شهد ← شاهد ← داخل ← خلاف ← خاله ← خفاش ← لاشه ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 2616

فیله ← دفن ← نجف ← دهلی ← جهل ← جلد ← دین ← هند ← فیل ← هدف ← دجله ← لجن ← هلند ← فلج ← جین ← دلفین ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 2617

راهزن ← بانه ← زهرا ← انبه ← زبر ← زبان ← برنز ← برنزه ← صبر ← هزار ← ناب ← نهر ← انبر ← زره ← بهار ← زهر ← بنا ← صبا ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 2618

شوم ← سماور ← سرو ← سشوار ← راسو ← روش ← ورم ← ماش ← رسم ← موش ← شرم ← مشاور ← شورا ← واشر ← سمور ← سرما ← شور ← سروش ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 2619

رونق ← نقاهت ← وقار ← قرآن ← نقره ← هاون ← قنات ← قهر ← تقوا ← ترقه ← قوت ← نهر ← هرات ← تنور ← ترانه ← قنوت ← تنها ← تهران ← وقت ← ورق ← قاره ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 2620

بیوک ← میکروب ← کوثر ← کریم ← موثر ← بوم ← بیم ← ثمر ← مور ← کبر ← مکر ← مکبر ← مرکب ← مکث ← مربی ← رکب ← کبیر ← کویر ← بکر ← ورم ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 2621

نجیب ← گیج ← جیب ← یون ← جنوب ← گنج ← وحی ← گوی ← نوح ← جنگ ← جوی ← گونی ← جین ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 2622

ریه ← قمه ← قوه ← ظهور ← مقوی ← قیمه ← وهم ← مور ← میوه ← ورم ← قوی ← قوری ← هرم ← یقه ← ظهر ← ورق ← قهر ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 2623

شاد ← پوک ← دوش ← کدو ← کادو ← آشپز ← پوشک ← پاک ← شوک ← پزشک ← پوشاک ← دوک ← اشک ← کشو ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 2624

اهرم ← ارگ ← ماهر ← مرهم ← تره ← کره ← مهارت ← مهم ← متهم ← همت ← ماتم ← تمام ← هرم ← مرام ← ترمه ← مرمت ← مرگ ← گمراه ← گرما ← مته ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 2625

لمس ← سمور ← ریل ← غسل ← مرغ ← مغول ← موسیر ← غول ← سیم ← سیر ← سرو ← لیمو ← ولرم ← سیمرغ ← لوس ← ریمل ← رسول ← سرم ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 2626

موفق ← بوق ← فوم ← قفس ← چسب ← قسم ← سقف ← چوب ← قوم ← بوم ← وقف ← بوس ← قوچ ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 2627

ویلا ← موج ← طول ← اجل ← آجیل ← لیمو ← مایو ← اوج ← میل ← آمل ← یال ← جمال ← آلو ← طلا ← جام ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 2628

زوج ← جوش ← وبا ← اوج ← آشوب ← بازجو ← عزا ← عبا ← عاج ← عاجز ← جواز ← واجب ← بازو ← جواب ← شجاع ← وجب ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 2629

اسید ← ساعت ← ساعد ← یاس ← استاد ← اعتیاد ← تاید ← عدس ← سعدی ← دعا ← عادت ← عید ← داس ← تاس ← سعادت ← عیادت ← آسیا ← عدسی ← ستاد ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 2630

شهد ← دبه ← نوه ← دشنه ← دنبه ← بنفشه ← دوش ← بوفه ← بنفش ← هود ← هدفون ← هدف ← دفن ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 2631

منع ← نعره ← نرم ← چمن ← چهره ← هنر ← نهر ← چرم ← هرم ← مهره ← نمره ← منچ ← عمر ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 2632

کبد ← کندو ← فندک ← فنر ← بندر ← کبود ← کنف ← درک ← دوک ← رکن ← کور ← فکر ← کفر ← کفن ← ورد ← رکب ← فرود ← برف نبرد ← درو ← نوک ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 2633

علف ← عقل ← عقد ← کلید ← قیف ← قلک ← فعل ← دقل ← عید ← قفل دلقک ← کیف ← عدل ← قید ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 2634

لجن ← جهان ← آهو ← جوانه ← اوج ← نهال ← جانور ← جارو ← روان ← هاون ← جان ← جواهر ← جهل ← ارنج ← جوهر ← لانه ← هلو ← هنرجو ← ناله ← نجار ← جوان ← 21

جواب استاد میرزا مرحله 2635

برنزه ← زره ← مزه ← بهمن ← نمره ← منبع ← هرمز ← نعره ← عرب ← بزم ← رزم ← رعب ← مزرعه ← همزن ← مربع ← برنز ← مهر ← منبر ← زهر ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 2636

پفک ← کفر ← جسد ← کرفس ← فکر ← پدر ← فرج ← درس ← سرد ← کدر ← پسر ← سفر ← کرج ← سپر ← فرد ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 2637

طناب ← ضرب ← ضبط ← بنر ← رضا ← بنا ← باور ← روبان ← رضوان ← ضربان ← انبر ← نوار ← بانو ← ناب ← نبض ← رطب ← روان ← باطن ← وطن ← ۱۹

جواب استاد میرزا مرحله 2638

محو ← سفت ← مست ← مسیح ← یوسف ← تیم ← فتح ← حیف ← مفت ← فوم ← فوت ← وحی ← سوت ← سیم ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 2639

موز ← دوک ← پوک ← کوزه ← موزه ← پوزه ← مکه ← مزه ← کود ← هود ← وهم ← کوه ← دکمه ← زوم ← کمپ ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 2640

قطاب ← قطب ← داوطلب ← بوق ← دقل ← لبو ← قبول ← طول ← قالب ← بلوط ← قلاب ← باطل ← طلاق ← طبل ← قلب ← طلا ← طاق ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 2641

شال ← علم ← عالم ← مشعل ← شنل ← مانع ← ماش ← معلم ← معما ← شمال ← عمان ← شنا ← مام ← شمع ← نعل ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 2642

پزشک ← زیپ ← پیک ← اشک ← آشپز ← مشکی ← مشک ← کیش ← کمپ ← یشم ← کیپ ← زکام ← کپی ← کاشی ← پشم ← پاک ← پشمک ← پیاز ← پیام ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 2643

قاری ← طلاق ← قیر ← چال ← طلا ← لایق ← ایل ← قطار ← قطر ← چاق ← قارچ ← طاق ← ریال ← چای ← قالی ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 2644

قسم ← گسل ← مگس ← قلم ← تجمل ← جسم ← ستم ← تجسم ← ملس ← مجلس ← قتل ← قسمت ← مستقل ← لمس ← 14

جواب استاد میرزا مرحله 2645

عبرت ← تبر ← تعجب ← تجربی ← رعب ← عربی ← جیب ← عجیب ← دبیر ← برج ← عیب ← جیر ← تیر ← رعیت ← ترب ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 2646

کیپ ← کلر ← پیچ ← ریه ← پلک ← کپی ← پیچک ← هیکل ← پیک ← کچل ← چکه ← پله ← پیکر ← پرچ ← کلیه ← چرک ← لکه ← پیله ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 2647

شته ← موش ← موج ← گوشت ← هجوم ← توهم ← شوت ← جهت ← گوش ← توجه ← همت ← وهم ← مشت ← گوجه ← جوش ← شوم ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 2648

اردک ← مادر ← کریم ← مدیر ← مدرک ← ضمیر ← دما ← ماضی ← اکرم ← مدار ← راضی ← کمد ← مریض ← ریکا ← کمر14

جواب استاد میرزا مرحله 2649

ملیح ← حمله ← الویه ← لوح ← لیمو ← آمل ← حوله ← ماهی ← ویلا ← محال ← میله ← محله ← حلیم ← آلو ← میوه ← آیه ← حلوا ← هیولا ← مایو ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 2650

لوبیا ← بیل ← کوکب ← الک ← لاک ← کوک ← کلک ← کال ← ویلا ← ایل ← کیلو ← کبک ← وکیل ← کیک ← کولاک ← کابل ← بلوک ← لبو ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 2651

کنج ← کنجد ← دکان ← گنجشک ← دنج ← اشک ← دانش ← گدا ← دنا ← جنگ ← شنا ← اندک ← شاد ← گنج ← گشاد ← جدا ← جشن ← کاج ← 18

جواب استاد میرزا مرحله 2652

نسل ← انس ← نفاق ← وان ← وقف ← سالن ← قول ← قفس ← قفل ← سفال ← سوال ← فانوس ← نقل ← فنس ← سقف ← نفس ← افق ← 17

جواب استاد میرزا مرحله 2653

دشنه ← شنا ← نهاد ← نهر ← رنده ← شاهد ← ارشد ← دهان ← دنا ← ناشر ← نرده ← دانش ← نان ← دانه ← هشدار ← دار ← راننده ← شانه ← شهد ← نشر ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 2654

کور ← کلر ← پول ← سوپ ← پولک ← کولر ← سکو ← غسل ← سپر ← کسل ← غول ← کسر ← کپسول ← پسر ← پلک ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 2655

رتیل ← گران ← گالن ← گاری ← تایر ← گرانیت ← ترن ← تنگ ← ریال ← نیت ← لیتر ← تیر ← تینر ← نارگیل ← گیلان ← گالری ← گیتار ← لگن ← انگل ← لنگر ← 20

جواب استاد میرزا مرحله 2656

دمپایی ← معاد ← دعا ← مایع ← پیدا ← دما ← دام ← عمد ← دایی ← عید ← پیام ← امید ← پماد ← 13

جواب استاد میرزا مرحله 2657

زابل ← زبل ← الک ← خاک ← بزاق ← قاب ← خالق ← قزل ← قالب ← قلک ← قلاب ← قلب ← خال ← لاک ← خلق ← خلاق ← کابل ← بقا ← کال ← 19

جواب استاد میرزا مرحله 2658

بوم ← بام ← حکم ← حوا ← مذاب ← کما ← کذب ← باکو ← باک ← ذوب ← حاکم ← محو ← محک ← وبا ← وام ← 15

جواب استاد میرزا مرحله 2659

سارق ← رقص ← قناری ← نقص ← قیر ← ناصر ← یاس ← ساق ← سینا ← ساری ← نیاسر ← ناقص ← قران ← قرص ← قرن ← ارس ← 16

جواب استاد میرزا مرحله 2660

جهان ← دوش ← شانه ← اویشن ← هیجان ← آینه ← نجوا ← نیش ← جیوه ← وان ← هاون ← جوانه ← یونجه ← شاهین ← هویج ← جشن ← 16

ارسال پاسخ ها از عمو یدالهه پرنیان اصل

جواب استادمیرزا مرحله 2661

میز ← باغ ← مغز ← غیب ← بیم ← بام ← بزم ← حیا ← عاز ← آبی ← بازی ← محیا ← غایب ← حامی ← زیبا ←

جواب استادمیرزا مرحله 2662

نیک ← کاه ← نمک ← کهن ← کنه ← مکه ← کمان ← ماهی ← آینه ← کینه ← کمین ← کنایه ← نامه ← منها ← ایمن ← مکان ← میهن ← ۱۷

جواب استادمیرزا مرحله 2663

خرج ← نرخ ← دین ← دنج ← جین ← ریه ← دیه ← رند ← خنده ← نرده ← خرید ← خدیجه ← درجه ← خنجر ← هجری ← ۱۵

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2664

غول ← شال ← لاک ← ویلا ← کشو ← کیش ← کلاش ← کلاغ ← شغل ← شکل ← الک ← کاشی ← آغوش ← شاغل ← لواشک ← شلیک ← شلوغ ← وکیل ← لواش ← ۱۹

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2665

درو ← درک ← کویر ← رودکی ← زردک ← زرد ← رکورد ← وزیر ← دوک ← کود ← دیو ← یوز ← یزد ← ورد ← ورز ← ۱۵

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2666

سوغات ← گاو ← سوال ← گسل ← الگو ← لوس ← سوگ ← تاول ← گلو ← تاس ← سوت ← ولت ← غسل ← غول ← لغت ← غلات ← ۱۶

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2667

سنت ← نهان ← تنها ← تانک ← سانت ← کتان ← ساکت ← کاسه ← آهک ← تاس ← سکه ← نکته ← کاه ← کنه ← نان ← سکته ← کته ← ساک ← تاک ← کهن ← آنتن ← ۲۱

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2668

باور ← واگن ← بخار ← خواب ← آبرنگ ← گران ← انگور ← خراب ← نرخ ← خاور ← روبان ← خوب ← گور ← بانو ← انبر ← برگ ← گاو ← خون ← ارگ ← روان ← خبرچ۲۱

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2669

شمع ← عدل ← شنل ← دشمن ← مشعل ← معدل ← مشق ← قشم ← نقش ← منقل ← نعل ← معلق ← قدم ← عشق ← عقد ← عمق ← قلم ← معدن ← ۱۸

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2670

نقد ← دهقان ← چدن ← چاق ← دنا ← قلاده ← نقاله ← قله ← دانه ← دقل ← نهال ← قناد ← هند ← هلند ← نقل ← چاله ← چانه ← قند ← ناله ← ۱۹

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2671

عدل ← یلدا ← عادل ← شال ← عادی ← داعش ← شادی ← شایع ← علی ← شاد ← ایل ← ضلع ← عالی ← شاید ← عید ← دعا ← ۱۶

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2672

گیج ← یاس ← سویا ← مایو ← مساوی ← اوج ← یاسوج ← سمج ← گوی ← مگس ← سوگ ← گیس ← جام ← موج ← وام ← سیما ← میگو ← گیسو ← ۱۸

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2673

اصل ← آغل ← غاز ← لازم ← مالزی ← مایل ← لیز ← مغز ← میز ← غلام ← زغال ← غزال ← غزل ← اصیل ← ۱۴

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2674

انس ← نان ← سطل ← طلا ← اطلس ← سلطان ← طنز ← نطنز ← نسل ← ناز ← لنز ← سال ← سالن ← ساز ← نازل ← ۱۵

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2675

کسل ← کوچه ← کاهو ← کوله ← چالوس ← کله ← کلاس ← واکس ← کاسه ← آلوچه ← کلوچه ← چاله ← کلاه ← کوسه ← سوال ← کچل ← ساوه ← سکه ← اسکله ← کوچ ← کاوه ← ۲۱

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2676

لاک ← خال ← خاص ← خالص ← خواص ← زالو ← خلاص ← خاک ← کاخ ← خوک ← وصل ← وال ← اصل ← الک ← کال ← وصالچ۱۶

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2677

گرد ← گیس ← سنگر ← گردن ← دین ← دستگیر ← تنیس ← درست ← دیگ ← تنگ ← تند ← سرنگ ← سنگ ← نرگس ← نیت ← سید ← سنت ← تیر ← ترن ← دسر ← دست ← ۲۱

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2678

تالار ← کارت ← آزار ← اراک ← الک ← لرز ← زکات ← کالا ← تاک ← کلر ← راز ← ترک ← کال ← لاک ← ۱۴

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2679

تهوع ← همت ← توهم ← وسعت ← پوست ← پتو ← توپ ← پسته ← سوت ← توسعه ← سوپ ← پست ← تپه.وهم ← ستم ← سهم ← عمه ← ۱۷

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2680

آلپ ← اپل ← پشم ← شمال ← لواش ← شاملو ← موش ← پشمالو ← آمپول ← لامپ ← شال ← ماش ← شامپو ← پول ← ۱۴

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2681

عصر ← عاج ← باج ← عصب ← ارج ← شجاع ← عرش ← شراب ← عابر ← شعار ← جبر ← رعب ← برج ← شعر ← عرب ← عبا ← شاعر ← عصا ← صبا ← صبر ← ۲۰

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2682

گلو ← الگو ← ویلا ← ویلچر ← ریال ← گوریل ← لوچ ← گالری ← گاری ← ریگ ← گاو ← گور ← رویا ← چای ← یال ← ریل ← یوگا ← ۱۷

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2۶۸۳

پریا ← آمپر ← مربا ← بطری ← مطب ← آبی ← بام ← مربی ← بیم ← پیام ← پیامبر ← مطرب ← رطب ← رباط ← بیمار ← امیر ← ۱۶

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2684

ماده ← منها ← مهد ← هاشم ← گشاد ← شاهد ← دشمن ← مشهد ← دامنه ← گناه ← آهنگ ← دانه ← دانش ← شانه ← آهن ← نگاه ← گندم ← نادم ← دام ← نمد ← همدان ← ۲۱

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2685

دیو ← وات ← تیک ← کادو ← کویت ← کودتا ← تاید ← تاک ← دوغ ← یدک ← کدو ← دوات ← داغ ← تیغ ← ۱۴

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2686

چرب ← بچه ← چوب ← چرم ← بره ← وهم ← ورم ← هرم ← بوم ← مربا ← باور ← مورچه ← چاره ← بهار ← اهرم ← روباه ← مهراب ← ماهر ← ۱۸

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2687

خوک ← خبر ← خنک ← خوب ← بنز ← کبر ← رکب ← نرخ ← خزر ← کور ← نوک ← ورز ← بکر ← وزن ← زبر ← برنز ← برزخ ← زنبور ← ۱۸

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2688

نجس ← سود ← نفس ← فنس ← دیو ← نجف ← جین ← دین ← دفن ← دنج ← جنس ← جسد ← وجد ← سنجد ← نوید ← نفیس ← سفید ← یوسف ← ۱۸

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2689

گاو ← هلو ← داس ← هود ← سوگ ← گود ← لگد ← گسل ← سهل ← گله ← سوار ← گودال ← گوساله ← ساده ← سوال ← آلوده ← آسوده ← الگو ← ساوه ← سوله ← ۲۱

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2690

تره ← عرب ← کره ← کته ← رکب ← رعب ← خبر ← تبر ← بره ← بخت ← رخت ← عبرت ← کرخه ← برکت ← رتبه ← بهتر ← برکه ← تبرک ← کعبه ← ترکه ← ۲۰

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2691

جنگ ← غول ← جان ← لجن ← گلو ← وال ← اجل ← گنج ← الگو ← جوان ← جنگل ← گالن ← انگل ← نجوا ← النگو ← ۱۵

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2692

دام ← دنا ← پند ← هند ← نمد ← مهد ← نوه ← پهن ← پناه ← دوام ← همدان ← دامنه ← نادم ← پونه ← هاون ← پوند ← پماد ← دانه ← اندوه ← همون ← منها ← ۲۱

جواب بازی استاد میرزا مرحله 2693

زبر ← ریگ ← شیب ← ارگ ← گاز ← گرز ← بزرگ ← بازی ← شیراز ← شیار ← بازیگر ← زیبا ← گراز ← رازی ← شراب ← ارزش ← گزارش ← گاری ← شرابی ← ۱۹

ارسال جوابهای استادآمیرزا از سمت آقای ستار نظریان

جواب استادمیرزا مرحله 2694

جنون ← جوان ← جهان ← جزوه ← زنجان ← جهاز ← جواز ← نجوا ← زوج ← زانو ← جان ← جوانه ← جنازه ← وزنه ← هاون ← 15

جواب استادمیرزا مرحله 2695

مراقب ← بانک ← رکن ← مرکب ← رکاب ← کمان ← منقار ← نمک ← قربان ← قبر ← مربا ← قرآن ← منبر ← براق ← قمر ← کرمان ← نقاب ← کربن ← مبارک ← کاربن ← بکر ← 21

جواب استادمیرزا مرحله 2696

منقرض ← قمر ← نقص ← رمق ← مصر ← مضر ← رمضان ← منقار ← قرن ← مقصر ← رقص ← قرض ← ضامن ← قران ← ناقص ← قمار ← قرص ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 2697

بخش ← گوش ← شهاب ← آشوب ← خواهش ← شاخ ← آهو ← خوب ← هوش ← خوشه ← باهوش ← خواب ← گواش ← شاخه ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 2698

موسیقی ← قسم ← مونس ← سمنو ← قوی ← سیم ← یمن ← مسن ← مین ← نسیم ← قیسی ← سینی ← مینو ← مقوی ← قوس ← 15

جواب استادمیرزا مرحله 2699

ریکا ← تحریک ← رحلت ← لیتر ← کلر ← حکایت ← رتیل ← تیر ← کتری ← کارت ← الک ← کال ← تاریک ← حالت ← لاک ← راحت ← ریل ← کالری ← تاک ← حرکت ← 20

جواب استادمیرزا مرحله 2700

سازه ← ساوه ← سهام ← موزه ← غاز ← زوم ← وهم ← غزه ← وام ← مامور ← آهو ← مغز ← مزه ← وزغ ← مغازه ← موز ← سهم ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 2701

بلغور ← گلو ← غروب ← لبو ← غرب ← بزرگ ← لرز ← غزل ← برگ ← وزغ ← بغل ← گور ← بلوز ← بلوغ ← بلور ← گرز ← 16

جواب استادمیرزا مرحله 2702

نهاد ← عقد ← فنا ← عقده ← افق ← قناد ← فقدان ← قانع ← دفع ← نفاق ← فندق ← عاقد ← نفع ← فاقد ← قند ← دهقان ← قاعده ← نقد ← نفقه ← دفاع ← 20

جواب استادمیرزا مرحله 2703

ماسک ← مسکن ← سامان ← چمن ← امان ← مسن ← اماکن ← ساکن ← امکان ← ناکام ← اسان ← اسکاچ ← منچ ← آسمان ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 2704

نماد ← مادر ← خانم ← مرد ← مخدر ← نرخ ← خرما ← خان ← ضامن ← نامرد ← رمضان ← دامن ← مضر ← خرمن ← رضا ← درمان ← خمار ← اردن ← خدا ← خادم ← 20

جواب استادمیرزا مرحله 2705

شمیران ← ماشین ← کریم ← مشرک ← نمایش ← شیار ← مشک ← منشی ← کاشی ← شکم ← نیشکر ← مشکی ← شیک ← شریک ← کرمان ← کمین ← مکش ← ناشر ← یشم ← شکار ← مراکش ← 21

جواب استادمیرزا مرحله 2706

مالزی ← مایل ← لازم ← ایدز ← مادی ← دام ← دایم ← مزد ← یلدا ← زیاد ← میلاد ← یزد ← مدال ← امید ← ایزد ← ظالم ← لیز ← ظلم ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 2707

اخم ← طایفه ← خیاط ← فهیم ← میخ ← طیف ← مهیا ← خیمه ← خامه ← مخفی ← خطا ← فهم ← ماهی ← خیام ← فاطمه ← 15

جواب استادمیرزا مرحله 2708

ایل ← قطر ← گالری ← لایق ← طریق ← طلاق ← گاری ← یراق ← طلا ← طاق ← قاری ← ریا ← گیرا ← قیر ← قالی ← ریال ← قطار ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 2709

چرم ← پارک ← آچار ← مکار ← کمپ ← چاکر ← چرک ← اپرا ← پارچ ← چاپ ← آرام ← آمپر ← پرچ ← آمار ← پرچم ← اراک ← 16

جواب استادمیرزا مرحله 2710

دقیقا ← شاهد ← شقه ← شقیقه ← شاه ← دقیقه ← هادی ← شادی ← دقیق ← شهید ← قید ← شیاد ← دایه ← قاشق ← ایده ← شقایق ← قایق ← شاید ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 2711

اسرع ← سوار ← جارو ← عروج ← رواج ← جگوار ← راجع ← عجر ← گاو ← رجوع ← عاج ← جسور ← رسوا ← جگر ← عروس ← ارگ ← 16

جواب استادمیرزا مرحله 2712

ایرج ← کاج ← اجیر ← جاری ← کاخ ← خیار ← خرج ← خارک ← آژیر ← خارج ← خاک ← خیر ← ریکا ← رایج ← کرج ← اخیر ← 16

جواب استادمیرزا مرحله 2713

تنفس ← ستوان ← فوت ← ناموس ← مسافت ← سمنو ← مانتو ← فانوس ← تومان ← نفت ← 10

جواب استادمیرزا مرحله 2714

انتن ← تونل ← قنات ← نقل ← قول ← وقت ← قانون ← قاتل ← 8

جواب استادمیرزا مرحله 2715

سبک ← عباس ← کاسب ← عینک ← عکس ← عکاس ← عیب ← آسیب ← بانک ← 9

جواب استادمیرزا مرحله 2716

جهنم ← جسم ← جهاد ← سجاده ← سجده ← جامد ← همدان ← دماسنج ← ساده ← سنجد ← جهان ← مهندس ← مسجد ← جاده 14

جواب استادمیرزا مرحله 2717

غزال ← غزل ← غبار ← غاز ← آذر ← زابل ← بالغ ← لاغر ← بذر ← غرب ← غذا ← البرز ← زاغ ← 13

جواب استادمیرزا مرحله 2718

سنگک ← گوزن ← سرنگ ← سوزن ← زرنگ ← سنگر ← کور ← گرز ← نوکر ← نرگس ← کنسرو ← وزن ← سنگ ← 13

جواب استادمیرزا مرحله 2719

اشکان ← کاهش ← شانه ← کاشان ← کاهو ← شکوه ← کوهان ← هواکش ← آشنا ← کوه ← کاوش ← 11

جواب استادمیرزا مرحله 2720

بنا ← ناب ← طناب ← تاب ← عیب ← بیات ← طبیعت ← نبات ← باطن ← 9

جواب استادمیرزا مرحله 2721

میرزا ← میزان ← زیان ← قیام ← قرمز ← مزار ← قران ← زمین ← منقار ← نیزار ← امیر ← قناری ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 2722

لیمو ← آسیب ← لباس ← ابلیس ← سیما ← لوبیا ← موبایل ← موسی ← آبلیمو ← مبل ← سبیل ← مساوی ← سوال ← آلبوم ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 2723

رادیو ← دشوار ← شاخ ← شاد ← خورشید ← شیخ ← داریوش ← درویش ← خرید ← شوخی ← دوش ← دیوار ← شورا ← 13

جواب استادمیرزا مرحله 2724

انبه ← نقاله ← آبان ← قبله ← قله ← بالا ← قبال ← قالب ← انقلاب ← قلاب ← نقاب ← لقب ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 2725

عابر ← شعبه ← عطا ← عطش ← عرب ← شهر ← شهاب ← عطر ← بهار ← شعر ← شاعر ← عطار ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 2726

دهات ← مدت ← شهادت ← دشت ← مشت ← همت ← ماده ← شهامت ← توشه ← ماشه ← مشهد ← 11

جواب استادمیرزا مرحله 2727

آرنج ← جرم ← امضا ← ضامن ← آرمان ← رمضان ← انار ← مرجان ← نجار ← رمان ← رضا ← 11

جواب استادمیرزا مرحله 2728

فوری ← دیر ← دفن ← نیرو ← نوید ← فرود ← فروردین ← درون ← فرنی ← ردیف ← 10

جواب استادمیرزا مرحله 2729

اخبار ← مربا ← مخابرات ← خرما ← بخار ← آمار ← ربات ← باخت ← خراب ← مرتب ← آرام ← آخرت ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 2730

قاره ← قارچ ← پارو ← پوچ ← چاق ← ورق ← قوچ ← پارچ ← پارچه ← چاپ ← چاقو ← قهر ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 2731

ادویه ← دشوار ← هشدار ← دایره ← دیوار ← رادیو ← دریا ← دیو ← هوشیار ← شهید ← درویش ← شیار ← 12

جواب استادمیرزا مرحله 2732

نمایش ← داعش ← شمع ← معدن ← ماشین ← دشمن ← عید ← مایع ← شمعدان ← عمان ← منشی ← میدان ← دشنام ← شیاد ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 2733

کوی ← کارون ← گونیا ← رنگ ← انگور ← نیرو ← کویر ← گاری ← نوکر ← نوار ← رویا ← گونی ← واگن ← ویران ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 2734

نرده ← شوفر ← هدف ← فروشنده ← هوش ← شهروند ← دوش ← شوره ← رنده ← دشنه ← فرود ← وردنه ← فروش ← فشرده ← روده ← شوهر ← روشن ← درفش ← رشد ← 19

جواب استادمیرزا مرحله 2735

مرسی ← ماست ← یتیم ← سرما ← یاس ← ریاست ← ساری ← رسم ← تماس ← اسیر ← رسمی ← ترس ← رستم ← سیر ← سیما ← سمت ← امیر ← سیم ← تیمسار ← تیر ← 20

جواب استادمیرزا مرحله 2736

رکوع ← رود ← عادی ← اردو ← رادیو ← دعا ← کویر ← کادو ← کود ← دیوار ← رکود ← عید ← اردک ← ریا ← کدو ← دریا ← دکور ← رودکی ← دعوا ← 19

جواب استادمیرزا مرحله 2737

اتریش ← ارتش ← دشت ← دریا ← شاگرد ← رشت ← اتش ← ترش ← ترشی ← گاری ← شیر ← گیتار ← شادی ← دارت ← درشت ← گدا ← شتر ← تراش ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 2738

منفی ← قران ← فرمان ← فنر ← قناری ← فقیر ← قرن ← منقار ← رقم ← افقی ← فقر ← آفرین ← رفیق ← قیف ← امین ← رامین ← نیما ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 2739

انبار ← انار ← قرآن ← قربان ← باران ← بخار ← قبر ← قاب ← براق ← خبر ← اخبار ← برق ← نقاب ← قرن ← آبان ← باقر ← آقا ← خراب ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 2740

یزد ← یزدان ← آینده ← دانه ← سند ← سیاه ← دهان ← زیاد ← ساز ← هند ← سازدهنی ← نسیه ← آینه ← نیزه ← آدینه ← زنده ← ساده ← دین ← سایه ← 19

جواب استادمیرزا مرحله 2741

بیم ← قسم ← سبز ← رزق ← سبزی ← بزم ← قیر ← زبر ← سیب ← قبر ← رزم ← سرب ← قرمز ← مربی ← سمی ← رقیب میز ← سقز ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 2742

مارک ← کما ← مکار ← وام ← موم ← معمار ← مور ← رکوع ← مام ← معما ← مامور ← کور ← اکرم ← مرام ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 2743

متکا ← کاخ ← مات ← زکات ← تخم ← زوم ← زکام ← وام ← موز ← اخمو ← خاتم ← زخم ← تاک ← موکت ← خوک ← خام ← خاک ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 2744

لال ← گدا ← لگد ← گلایل ← فال ← یلدا ← لیلا ← دلیل ← ایفل ← گلف ← فیل ← دیگ ← ایل ← 13

جواب استادمیرزا مرحله 2745

شیاد ← شاهد ← ایدز ← شاهی ← دیه ← شاد ← هادی ← عید ← شهید ← یزد ← ایده ← دایه ← شیعه ← زیاد ← شایعه ← عهد ← دعا ← شهد ← شادی ← عزا ← ایزد ← 21

جواب استادمیرزا مرحله 2746

شریف ← شعر ← عفو ← عرف ← ریش ← عرش ← فوری ← فعل ← فرع ← علف ← ولع ← ریل ← شعور ← فروش ← فیش ← شیوع ← شروع ← فیل ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 2747

کالج ← الک ← لاک ← کما ← کلم ← اجل ← جمال ← مالک ← کامل ← آحیل ← کاج ← جام ← کلام ← کال ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 2748

آرنج ← نجس ← نجف ← فنجان ← فنس ← نفس ← اسفنج ← فارس ← نارنج ← رفسنجان ← افسر ← فسنجان ← نجار ← نساج ← جان ← 15

جواب استادمیرزا مرحله 2749

نیاسر ← آخرت ← خسارت ← خیس ← تنیس ← ترانس ← سخن ← خیرات ← یاس ← خیانت ← نخست ← تاریخ ← خیار ← خرس ← تراس ← سخت ← آستین ← راست ← تسخیر ← استخر ← 20

جواب استادمیرزا مرحله 2750

واحد ← عقد ← عاق ← عاقد ← وداع ← وبا ← دعا ← ابد ← قاب ← عقب ← عقاب ← دعوا ← بقا ← عود ← عبا ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2751

خاک ← رود ← خون ← خوک ← خنک ← نرخ ← رکن ← خان ← دوک ← کدو ← کود ← کارون ← کادو ← خوراک ← اردک ← آخوندک ← خودکار ← نخود ← کندو ← اردو ← دارو ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2752

شنا ← نقس ← مشق ← شرق ← قشم ← نرم ← نمایش ← قمری ← مشرق ← ماشین ← نقاشی ← نقاش ← منشی ← قمار ← قاری ← قیام ← منقار ← ناشر ← قناری ← نرمش ← قرآن ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2753

کنف ← نفت ← نجف ← تلف ← فلج ← لجن ← کنج ← کتف ← جفت ← جلد ← دنج ← فندک ← کنجد ← لکنت ← تلفن ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2754

کسل ← پتو ← لوس ← سوپ ← پتک ← تاک ← تپل ← پالتو ← پلاک ← کلاس ← ساکت ← اسکلت ← تلسکوپ ← کپسول ← کاپوت ← پوست ← تاول ← پولک ← سکوت ← واکس ← پاکت ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2755

چرخ ← نرخ ← دره ← رند ← نهر ← درد ← چدن ← رهن ← هدر ← هند ← دنده ← رنده ← درنده ← نرده ← خنده ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2756

گرز ← گراز ← روز ← گرما ← گاز ← موز ← زوم ← آواز ← آرام ← آرزو ← آموزگار ← ارگ ← امروز ← آوار ← ورز ← گاو ← مرگ ← آزار ← امگا ← ۱۹

جواب بازی استادمیرزا 2757

ملون ← آلو ← وام ← آشنا ← موش ← مولانا ← لواش ← شال ← شنل ← انشا ← املا ← امل ← شمال ← شوم ← ملوان ← امان ← شنوا17

جواب بازی استادمیرزا 2758

گوی ← گور ← صورت ← وصیت ← حصیر ← صوت ← تیر ← تصور ← تصویر ← صحت ← وحی ← روح ← صورتی ← حرص ← 14

جواب بازی استادمیرزا 2759

عرشه ← شرع ← اشاره ← اجاره ← شجاع ← شعار ← اجرا ← شهر ← جهش ← شاعر ← اعشار ← عاج ← شاه ← 13

جواب بازی استادمیرزا 2760

سوره ← ظهر ← روزه ← رسوب ← بهروز ← هرس ← سهو ← روز ← هرز ← زهر ← سرب ← زور ← زره ← زبر ← سرو ← سبز ← سبزه ← بره ← ظهور ← ورز ← بوسه ← 21

جواب بازی استادمیرزا 2761

یقه ← آهو ← مایو ← مقوی ← قایم ← قیام ← قیمه ← آیه ← مقوا ← قوی ← میوه ← قایق ← ماهی ← وهم ← 14

جواب بازی استادمیرزا 2762

دار ← ریال ← مدال ← دیار ← ملایر ← مرد ← یال ← دلار ← مادر ← رام ← ریل ← ظلم ← ریمل ← دلیر ← یلدا ← مدیر ← ظالم ← دریا ← امید19

جواب بازی استادمیرزا 2763

بالن ← بزاق ← نقاب ← خالق ← خلبان ← زابل ← لنز ← قزل ← خلاق ← نقل ← زبل ← نخل ← بقال ← زبان ← قلاب ← خزان ← خان ← زنبق ← بقا ← 20

جواب بازی استادمیرزا 2764

گرد ← رشته ← دره ← شهد ← غرش ← گردش ← گرده ← گشت ← ترش ← دشت ← درشت ← هشتگرد ← شته ← شهرت ← شتر ← هدر ← گره ← 17

جواب بازی استادمیرزا 2765

اشک ← جامد ← یشم ← کاج ← جدا ← مشک ← دام ← جام ← کاشی ← مجید ← امید ← کمد ← کیش ← مشکی ← ماش ← 15

جواب بازی استادمیرزا 2766

ماتم ← لغت ← عالم ← مام ← املت ← ملت ← آغل ← معلم ← تمام ← علت ← علامت ← معما ← مات ← غلام ← 14

جواب بازی استادمیرزا 2767

دماغ ← داغ ← مرشد ← ارشد ← جغد ← جام ← ماش ← دار ← مرد ← مرغ ← شاد ← جامد ← غار ← مجرد ← جرم ← 15

جواب بازی استادمیرزا 2768

راکن ← نصف ← فنر ← خاک ← صفرا ← خارک ← نفخ ← ناصر ← کاخ ← صاف ← صفر ← کفن ← صفا ← کافر ← خاص ← خنک ← فنا ← نرخ ← 18

جواب بازی استادمیرزا 2769

پوتین ← توپ ← پیانو ← تیوپ ← پیت ← جنایت ← نیت ← نجات ← نجوا ← تاج ← توان ← جان ← اوج ← جوان ← پویا ← پتو ← وانت ← 17

جواب بازی استادمیرزا 2770

سود ← سنجد ← نوید ← سیفون ← فنس ← نفیس ← جوی ← جسد ← دیو ← جین ← وجد ← نجس ← نجف ← یوسف ← دین ← سفید ← نفس ← دیس ← 18

جواب بازی استادمیرزا 2771

قدم ← مرقد ← قمار ← حمد ← مرد ← احمد ← محضر ← مدار ← قرض ← مضر ← دمق ← حرام ← حاضر ← رضا ← دام ← مداح ← قمر ← 17

جواب بازی استادمیرزا 2772

افت ← تاک ← تاب ← مفت ← بام ← کتف ← مات ← بافت ← باک ← مکتب ← متکا ← آفتاب ← کما ← کتاب ← 14

جواب بازی استادمیرزا 2773

حزب ← رکاب ← باک ← باکو ← رکب ← ارزو ← اکبر ← زبر ← باور ← بکر ← روح ← ورز ← بارز ← بازو ← کاور ← کبر ← وبا ← 17

جواب بازی استادمیرزا 2774

روبل ← رسول ← لوس ← لبو ← سرب ← چوب ← بلوچ ← سلول ← بلور ← رسوب ← چسب ← سرو ← چرب ← 13

جواب بازی استادمیرزا 2775

دریا ← قیر ← چدن ← دنیا ← قنادی ← ریا ← قارچ ← چاق ← دار ← رند ← قران ← دنا ← قناد ← قند ← دیار ← چادر ← دارچین ← چین ← قناری ← چنار ← چای ← 21

جواب بازی استادمیرزا 2776

رازی ← مجری ← جین ← امیر ← زمان ← ایمن ← ارزن ← زنجیر ← ارنج ← زجر ← جام ← زمین ← نجار ← نجاری ← زیان ← مرجان ← انجیر ← نماز ← میرزا ← جیر ← جزر…21

جواب بازی استادمیرزا 2777

تیر ← سیب ← چسب ← سوت ← رسوب ← چربی ← ترب ← تور ← بستر ← چرب ← بیست ← چوب ← چتر ← بستری ← ترسو ← بوس ← 16

جواب بازی استادمیرزا 2778

گاز ← خار ← گریز ← خطر ← خیاط ← خیار ← ارگ ← رازی ← گرز ← ریگ ← گراز ← خرازی ← خطا ← گاری ← ریز ← خزر ← 16

جواب بازی استادمیرزا 2779

ساری ← سیما ← اسکیمو ← سویا ← کمپ ← یاس ← ماسک ← سوپ ← ساک ← پاک ← مایو ← پیام ← پوک ← مسواک ← پیک ← پیکاسو ← واکس ← 17

جواب بازی استادمیرزا 2780

زالو ← جلا ← گاو ← الگو ← قوا ← آلو ← قزل ← اوج ← گاز ← زوج ← قول ← وال ← جواز ← اجل ← گلو ← 15

جواب بازی استادمیرزا 2781

ملس ← عزت ← لازم ← علت ← عسل ← ساز ← مست ← تماس ← عالم ← ساعت ← سالم ← ماست ← علامت ← تاس ← سلامت ← سلام ← املت ← عزا ← عزم ← 19

جواب بازی استادمیرزا 2782

باشکوه ← بهشت ← شناب ← کتاب ← بشکه ← کوتاه ← بته ← آشوب ← باهوش ← شباهت ← کاهش ← بوته ← بهت ← آبکش ← شبکه ← توبه ← تباه ← هواکش ← شهاب ← کاهو ← تشابه ← 21

جواب بازی استادمیرزا 2783

رودل ← دلفین ← نیرو ← دین ← دیو ← لودر ← ردیف ← فرنی ← فرود ← دلیر ← ویفر ← فردین ← فنر ← نیلوفر ← فویل ← نوید ← ورد ← 17

ارسال جوابهای استادآمیرزا از سمت آقای بدالله پرنیان اصل

جواب استاد میرزا 2784

عکس ← عکاسی ← عکاس ← عینک ← اسکی ← سینا ← کاسنی ← صنایع ← عصا ← یکسان ← سینک ← ساکن ← یاس ← انس ← ۱۴

جواب استاد میرزا 2785

چدن ← گلو ← چوب ← بند ← لبو ← چنگ ← لگن ← گود ← لگد ← گلوبند ← بلند ← گنبد ← بلندگو ← بلوچ ← ۱۴

جواب استاد میرزا 2786

لیز ← زین ← لازم ← زمان ← نماز ← لنز ← زمین ← شنا ← نازل ← شال ← منزل ← شمال ← زیان ← نمایش ← انزلی ← منشی ← شنل ← مالزی ← ماشین ← ۱۹

ارسال پاسخ ها از عمو ستار ایلامی

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2787

ستم ← رستم ← سیب ← سرب ← بستری ← تیر ← مرتب ← مترو ← رسوب ← مربی ← مور ← ترسو ← بوم ← تورم ← سمور ← تبسم ← بیست ← تبر ← بوس ← موسیر ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2788

فانی ← انس ← سایه ← نفیس ← فضا ← سینه ← آینه ← فنا ← نسیه ← سیاه ← سفینه ← یاس ← نفس ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2789

فتحه ← فرشته ← حرکت ← کهف ← تشکر ← رشته ← ترشک ← حرفه ← ترکه ← تحرک ← تشک ← شرکت ← تفرش ← کفتر ← شهرک ← حفر ← حشره ← ترشح ← شتر ← تفکر ← شهرت ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2790

گود ← گنج ← وجد ← وانت ← نجات ← دنج ← جواد ← دوان ← جان ← واگن ← توان ← تاج ← تنگ ← اوج ← دوات ← نجوا ← تند ← وجدان ← جنگ ← جادو ← جوان ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2791

الک ← رکاب ← غالب ← کاغذ ← ذکر ← بال ← کلاغ ← باغ ← کابل ← غار ← لاک ← بذر ← بغل ← لاغر ← غذا ← کربلا ← بالغ ← غبار ← غرب ← کذب ← آذر ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2792

فهم ← محک ← حفاظ ← حفظ ← کاظم ← همکف ← آهک ← کافه ← حاکم ← کما ← مکه ← کهف ← محافظ ← حافظه ← کاه ← حافظ ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2793

تانکر ← جهت ← نجار ← جنت ← آرنج ← ترانه ← هکتار ← کارتن ← نجات ← تاجر ← تهران ← نکته ← تانک ← کهن ← تاج ← ترکه ← تاک ← جهان ← هجران ← ترن ← هجرت ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2794

بام ← آسان ← نبات ← آبنما ← ماست ← بستان ← مناسب ← منت ← تناسب ← تماس ← متن ← تاس ← تاب ← سانت ← تبسم ← ستم ← مناسبت ← آسمان ← امانت ← باستان ← اسب ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2795

سحر ← هرس… ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2796

تجربه ← تشک ← تشکر ← برکت ← بشکه ← برج ← بهشت ← رشته ← شهرت ← شهرک ← تبرک ← رتبه ← بهتر ← شربت ← ترکه ← شرکت ← شبکه ← هجرت ← بره ← برکه ← ترشک ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2797

بلع ← فعل ← عجله ← علف ← جهل ← جعل ← قله ← لقب ← قبله ← قلب ← قلعه ← قفل ← فلج ← جعبه ← عقب ← عقل ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2798

ریتم ← رتیل ← ملی ← ترمیم ← ریل ← تیم ← ملت ← مصر ← مریم ← مرمت ← متصل ← ملیت ← لیتر ← مصلی ← تیر ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2799

اندام ← ناب ← بمب ← دنا ← باند ← دانا ← نماد ← آباد ← آبان ← آبنما ← بند ← نادم ← آمان ← دامن ← بادبان ← بابا ← بام ← بادام ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2800

آویز ← وان ← طنز ← زیان ← وحی ← وطن ← حنا ← زین ← یوز ← حیا ← حزن ← نیاز ← وزن ← نوح ← حیاط ← زانو ← ونیز ← ویزا ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2801

مویرگ ← خون ← مریخ ← میگو ← میگرن ← نیمرو ← نیرو ← گور ← ورم ← نرم ← نیمرخ ← ریگ ← میخ ← گرم ← نرخ ← گونی ← خرم ← خمیر ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2802

اکرم ← موج ← مایو ← یاور ← جیر ← مجری ← کویر ← کرج ← ورم ← جوک ← کاج ← کریم ← موج ← رواج ← کروی ← جرم ← ریکا ← رویا ← جارو ← مکار ← جام ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2803

تنیس ← سینک ← سوت ← نیت ← سکوت ← نوک ← نوح ← سکونت ← تسکین ← نحس ← حسین ← حسن ← ستون ← تحسین ← سنتی ← کویت ← سکو ← کوسن ← کیست ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2804

ادغام ← مدال ← غلام ← آرام ← ملارد ← اغما ← الاغ ← دلار ← مرغ ← دمل ← آغل ← آمار ← غار ← لاغر ← دماغ ← املا ← داغ ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2805

بید ← دیگ ← عیب ← چرب ← عربی ← گرد ← رعب ← برگ ← چربی ← دبیر ← رعد ← عرب ← ریگ ← عید ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2806

قیر ← مشق ← مشرق ← مشک ← مقصر ← رقص ← مشکی ← کیش ← شریک ← کریم ← قیصر ← یشم ← مشرک ← قرص ← قمری ← شکر ← شرق ← مصر ← شکم ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2807

موز ← گونی ← لوزی ← ملون ← زوم ← گوزن ← منزل ← ونیز ← وزن ← زمین ← زین ← زگیل ← زیلو ← لیمو ← میگو ← گلو ← گلیم ← لنز ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2808

ریمل ← رحیم ← گرجی ← مجری ← مرگ ← جگر ← حریم ← ملیح ← رحم ← حجم ← گریم ← گیج ← گلیم ← حلیم ← جیر ← حجیم ← ریگ ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2809

شیوه ← هوش ← بیشه ← خوب ← بخیه ← شوخی ← خطبه ← شیخ ← بخش ← بیهوش ← بیوه ← خوشه ← شیب ← شبیه ← طبخ ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2810

سلاح ← داس ← کسل ← کال ← دلاک ← لاک ← دکل ← حال ← لحد ← کلاس ← سال ← زحل ← ساحل ← الک ← ساز ← ساک ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2811

تایر ← نصب ← تاب ← بنا ← صبا ← نصیب ← تینر ← ربات ← نبات ← انبر ← صبر ← بیات ← باتری ← ناصر ← بیان ← بنر ← بیت ← ناب ← تیر ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2812

تباه ← بهداشت ← بهشت ← مهتاب ← شهادت ← شاهد ← بهت ← امشب ← شتاب ← تشابه ← تابه ← مشهد ← دهات ← مشت ← شباهت ← دبه ← دشت ← شهامت ← همت ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2813

آهنگر ← فرهنگ ← ارگ ← اهنگ ← فردا ← نگاه ← هدر ← دنا ← گران ← گردنه ← نرده ← رنده ← گرده ← رفاه ← گناه ← فرهاد ← دانه ← فرنگ ← گردن ← دفن ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2814

تند ← دین ← سمند ← تمدن ← مستند ← نسیم ← تندیس ← تیغ ← متین ← تنیس ← مسن ← دست ← سیم ← غنیمت ← غنی ← سدیم ← مدت ← دیس ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2815

کهف ← پاک ← سپاه ← سکه ← ماسک ← ماسه ← کاسه ← کافه ← مکه ← ساک ← فهم ← پفک ← سهم ← کمپ ← کما ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2816

نوه ← کهن ← کلم ← کوله ← کلمن ← کلنگ ← گله ← هلو ← ملکه ← وهم ← لگن ← گلو ← نمک ← گونه ← لکه ← منگوله ← کلمه ← ملون ← مکه ← نوک ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2817

رونق ← ورق ← وان ← عنوان ← قارون ← عار ← قعر ← نان ← قران ← ران ← عراق ← رعنا ← وقار ← عرق ← قانون ← نعنا ← نوار ← روان ← قانع ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2818

پتک ← موت ← پوک ← تورم ← مرغ ← توپ ← مور ← کپور ← ترک ← مترو ← پرتو ← متروک ← کمپ ← موکت ← پتو ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2819

آبجی ← عابر ← تیر ← ربات ← عاج ← تجربی ← رعیت ← جیب ← عجیب ← تبر ← عبارت ← عیب ← عربی ← باتری ← رباعی ← تعجب ← تاجر ← تعبیر ← جبر ← عبرت ← رعب ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2820

ملخ ← ظلمت ← موت ← خلوت ← مخمل ← ولت ← موم ← لخت ← مظلوم ← لوت ← ملت ← تخم ← ظلم ← تلخ ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2821

سنبل ← بالن ← سبلان ← سالن ← عناب ← طالع ← اسب ← طلب ← عسل ← نسل ← باطل ← لباس ← سلطان ← نعل ← سطل ← باطن ← اطلس ← لعاب ← عباس ← طناب ← طبل ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2822

اصغر ← باغ ← صبور ← غربت ← رغبت ← باروت ← صوت ← غارت ← صبا ← ربات ← غار ← غبار ← ترب ← تور ← تصور ← غواص ← باور ← صبر ← غروب ← صورت ← تاب ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2823

قاره ← خانه ← خان ← قهر ← قران ← اخم ← منقار ← مناره ← منها ← خانم ← خامه ← خمره ← اهرم ← قهرمان ← قرمه ← نهر ← نقره ← خرمن ← نرخ ← خرم ← خرما ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2824

سکو ← ملوس ← سیل ← کلسیم ← ملخ ← خوک ← لیمو ← سیلو ← وخیم ← کلم ← سیخ ← لوس ← کیلو ← خیس ← میخ ← میخک ← کسل ← وکیل ← لمس ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2825

میگو ← گوش ← گوی ← گلیم ← جوش ← لیمو ← میش ← گلو ← موش ← موج ← میل ← جوی ← گویش ← گیج ← شوم ← گوشی ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2826

تنفس ← پتو ← ستون ← تاس ← توپ ← نفس ← سانت ← توفان ← وفات ← سونا ← سوپ ← نفت ← فتوا ← پوست ← فانوس ← وانت ← سفت ← توان ← ساتن ← فنس ← پست ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2827

گره ← اکبر ← ارگ ← برگه ← کرج ← برکه ← رکب ← بهار ← بکر ← جگر ← باج ← جبر ← برج ← برجک ← کهربا ← گربه ← بره ← رکاب ← کاج ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2828

شعور ← اپرا ← شعر ← شعار ← شروع ← شاعر ← اروپا ← آوار ← شورا ← عاشورا ← اعشار ← واشر ← پارو ← عرش ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2829

نمره ← مرزه ← تنگه ← هرمز ← زرنگ ← زنگ ← ترمه ← مهر ← مته ← گرز ← زهر ← تره ← زره ← گره ← ترمز ← مزه ← رنگ ← همزن ← هرتز ← همت ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2830

گوی ← دیو ← صوت ← دوات ← دیگ ← گدا ← صدا ← صیاد ← گود ← گاو ← یوگا ← وصیت ← تاید ← یاد ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2831

غول ← چاله ← هلو ← لاغر ← آهو ← چراغ ← چغاله ← چال ← چاره ← غوره ← آلوچه ← وال ← غار ← چاه ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2832

شکل ← ابی ← لاک ← زیبا ← بلا ← کال ← شلیک ← بازی ← کابل ← شال ← لیز ← زبل ← کیش ← اشک ← آبکش ← کاشی ← زابل ← ایل ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2833

ارتش ← تعارف ← مرتفع ← شعر ← مفت ← معرفت ← فرم ← عرش ← فشار ← تراش ← عرف ← شعار ← شرافت ← شتر ← تفرش ← شرم ← مشت ← عمارت ← شمع ← عارف ← شاعر ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2834

اکران ← ساک ← رکن ← سکانس ← انس ← اساس ← ساکن ← افکار ← آسان ← انار ← اسانس ← کنار ← اراک ← سانس ← اسکناس ← رسانا ← ساسان ← ران ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2835

تبت ← گرز ← روز ← تور ← بوت ← ورز ← بزرگ ← توت ← تتو ← زبر ← تربت ← تبر ← زور ← گور ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2836

عمر ← مسن ← ورم ← جنس ← مرجع ← مونس ← سمنو ← جمع ← سمج ← سمور ← عروس ← موج ← معجون ← نجس ← رنج ← سرو ← جسم 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2837

آیین ← فنا ← ناشی ← شفا ← نیایش ← افشین ← فانی ← پایین ← فیش ← فین ← شنا ← فاش ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2838

یواش ← خروش ← خیارشور ← خراش ← ریش ← واشر ← خار ← شور ← خیار ← شاخ ← شرور ← خاور ← شیار ← رخش ← شوخی ← خوش ← شیخ ← 17

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2839

زاغه ← دماغه ← نامزد ← غاز ← همزاد ← مهد ← نماز ← دامنه ← مزد ← نغمه ← ماده ← دماغ ← منها ← زنده ← همزن ← زمان ← همدان ← مغازه ← دانه ← مغز ← داغ ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2840

مواد ← صدا ← مدل ← پماد ← پول ← وام ← لامپ ← اپل ← دوام ← دام ← اصل ← آمپول ← مدال ← وصل ← آلپ ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2841

مدرسه ← درهم ← جسم ← سجده ← سحر ← جسد ← دره ← مهر ← سرمه ← جرم ← حجم ← درجه ← مسجد ← سمج ← هرم ← همسر ← سهم ← حرم ← مجرد ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2842

قناد ← بانو ← صادق ← صابون ← قصاب ← قصد ← نصب ← وان ← دنا ← نقد ← نقص ← نابود ← بوق ← ناقص ← قاصد ← صدا ← صندوق ← نقاب ← صبا ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2843

پاسور ← پارو ← پسر ← وسط ← ارزو ← ارسطو ← سطر ← سوپ ← سرو ← سپر ← سوار ← راسو ← ساطور ← ورز ← پرواز ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2844

مجری ← خرج ← شیره ← جیر ← مریخ ← شخم ← خمیر ← میخ ← خیمه ← خشم ← خمره ← جریمه ← شیخ ← خرم ← شرجی ← ریشه ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2845

لعاب ← چرب ← دعا ← دالبر ← عابر ← چادر ← رعب ← عدل ← عبا ← دلربا ← دلار ← بلا ← عادل ← رعد ← دلبر ← عرب ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2846

دانا ← قناد ← نقاش ← قند ← شانس ← آسان ← نقش ← دنا ← قدس ← شاد ← ساق ← آشنا ← انشا ← شنا ← دانش ← داس ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2847

زردک ← سنگ ← سرنگ ← سنگر ← زرنگ ← کرگدن ← سگک ← سنگک ← زرد ← رنگ ← گرز ← درز ← رکن ← کدر ← گردن ← زنگ ← کنگر ← نرگس ← درک ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2848

ابی ← فلک ← الک ← بال ← لاک ← گلف ← ایل ← گلابی ← گیف ← گلاب ← کابل ← ایفل ← کافی ← کلاف ← کال ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2849

سنتی ← سنت ← گونی ← دست ← دیگ ← سوگ ← سوت ← سنگ ← نیت ← سوگند ← دیو ← سید ← دین ← گود ← ستون ← گیس ← گیسو ← تنگ ← تنیس ← گند ← دوست ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2850

جسد ← جسم ← گنج ← نجس ← سهم ← گندم ← سنجد ← هند ← سمج ← سجده ← سمند ← جهنم ← دنج ← مسجد ← مهندس ← جنگ ← سنگ ← مگس ← جنس ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2851

دماغ ← غارت ← متر ← داغ ← دارت ← دامن ← نادر ← مادر ← تمدن ← مدت ← غار ← رند ← تار ← درمان ← ران ← مرغ ← منت ← تند ← ترن ← 19

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2852

نفع ← ولع ← جان ← فاعل ← علاج ← فال ← جعل ← نجف ← عفو ← وان ← وفا ← فعل ← عاج ← فلج ← فنا ← جلفا ← اوج ← جوان ← علف ← عجول ← فعل ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2853

نوه ← تیز ← زین ← جهت ← نتیجه ← هویج ← جزوه ← تجزیه ← یونجه ← توجه ← وزنه ← جین ← جیوه ← تجویز ← توهین ← هویت ← نیت ← زوج ← زیتون ← نیزه ← جنت ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2854

دبی ← بنز ← دیزی ← زین ← بند ← دینی ← نبش ← شیب ← بینش ← نیش ← دین ← زینب ← بینی ← یزد ← بید ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2855

شفق ← شوق ← تشک ← کتف ← کفش ← توقف ← شکوه ← کشو ← فوت ← قوت ← شوت ← کته ← وقف ← شوک ← شکوفه ← کوفته ← وقت ← کوفه ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2856

ناقل ← لایق ← منطق ← قالی ← نقل ← قیام ← مطلق ← یال ← قایم ← قلم ← قلیان ← منقل ← طاق ← طلاق ← طلا ← نطق ← 16

ارسال  جواب ها از عمو یدالله پرنیان

جواب بازی استادمیرزا 2857

خاک ← خیس ← خال ← سیل ← کسل ← یاس ← کاخ ← لاک ← ساک ← کال ← سیخ ← حیا ← کلاس ← خیال ← خیار ← خالی ← سلاح ← کلیسا ← ساحل ← اسکی ← ۲۰

جواب بازی استادمیرزا 2858

زبل ← زین ← جبر ← رنج ← لنز ← جیب ← زجر ← لجن ← زنبیل ← برنج ← لیزر ← زینب ← لبریز ← زنجبیل ← نجیب ← برزیل ← زنجیر ← برنز ← ۱۸

جواب بازی استادمیرزا 2859

پاک ← ریا ← پدر ← کیپ ← پیک ← کپی ← پیر ← یدک ← کدر ← پارک ← پراید ← دریا ← پریا ← پیدا ← پیکر ← اردک ← ریکا ← کادر ← ۱۸

جواب بازی استادمیرزا 2860

ریز ← کیک ← یزد ← زرد ← راز ← ریا ← دار ← درک ← کارد ← ایدز ← دراز ← زیرک ← زردک ← اردک ← رازی ← ریکا ← دریا ← ایزد ← ۱۸

جواب بازی استادمیرزا 2861

صدا ← ناب ← حنا ← خدا ← خاص ← بنا ← دنا ← نصب ← خان ← صحن ← صبا ← صبح ← باند ← صاحب ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2862

عطر ← مطب ← جیر ← جبر ← جیب ← عیب ← جمع ← رطب ← طمع ← طعم ← رعب ← بیم ← مجری ← عجیب ← مربع ← عربی ← مطرب ← بطری ← مرجع ← معطر ← مربی ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا 2863

لمس ← غسل ← آغل ← حیا ← ایل ← یاس ← سیل ← ساحل ← محال ← سلام ← سالم ← غلام ← مسیح ← مسلح ← غسال ← حلیم ← ملیح ← ۱۷

جواب بازی استادمیرزا 2864

ترش ← گدا ← گرد ← گشت ← دشت ← دار ← رشت ← ارگ ← گردش ← گشاد ← درشت ← دارت ← تراش ← شاگرد ← ارتش ← ارشاد ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2865

دست ← تند ← داس ← تاس ← انس ← دنا ← داستان ← سانت ← دهستان ← استاد ← تنها ← دهات ← ستاد ← ساده ← سهند ← آسان ← اهانت ← اهدا ← دانا ← سادات ← ساتن ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا 2866

کاخ ← خوک ← خون ← نوک ← خاک ← خنک ← کهن ← آهو ← آیه ← خانه ← کوهان ← هاون ← آینه ← کینه ← کاوه ← کنایه ← هاکی ← کاهو ← ۱8

جواب بازی استادمیرزا 2867

لوس ← وان ← انس ← اول ← سال ← نسل ← وال ← لال ← آلو ← سلول ← لولا ← سوال ← سالن ← ۱۳

جواب بازی استادمیرزا 2868

کوچ ← کوچه ← شوت ← تشک ← چکش ← نکته ← تشنه ← نوک ← نوه ← کشته ← شوک ← کنه ← کهن ← کشو ← شکوه ← تشکچه۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2869

ترشک ← کارت ← اشک ← تاک ← تمشک ← مشک ← مکار ← ارتش ← کمک ← تشک ← کشک ← کتک ← شکار ← مشرک ← شرکت ← شراکت ← شکاک ← تشکر ← مشت ← متکا ← مشترک ← ۲۱

جواب ارسالی از عمو ستار

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2870

دنا ← مدنی ← دامن ← سیمان ← سدیم ← سینما ← قناد ← داس ← قدیم ← نسیم ← مقدس ← قیام ← مقیاس ← سماق ← دین ← قنادی ← میدان ← امید ← اسید ← قدم ← قسم ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2871

انار ← آبرنگ ← انبر ← بازرگان ← باران ← آبان ← بازار ← بزرگ ← ارگ ← زنگ ← زرنگ ← ارزن ← گرز ← ازار ← گازانبر ← گران ← ارزان ← زبان ← انبار ← گراز ← برنز ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2872

مایو ← حوض ← حوا ← حامی ← محیط ← وام ← حیاط ← واضح ← محیا ← ماضی ← وحی ← محو ← حیا ← ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2873

مادر ← دوام ← ثروت ← تورم ← دوات ← تور ← مواد ← ورم ← مور ← ارث ← رود ← مترو ← مورد ← متر ← دارو ← دارت ← وارث ← موثر ← ثمر ← اردو ← ترم ← ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2874

قالی ← عسل ← عایق ← عاقل ← سهل ← عاق ← یاس ← یقه ← سایه ← قلعه ← قله ← علی ← سیاه ← علاقه ← سلیقه ← ساقه ← عالی ← عقل ← ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2875

اردو ← رادیو ← داریوش ← دشوار ← شوید ← داور ← درو ← رشید ← دریا ← دیو ← رود ← دارو ← ورد ← دوش ← ویار ← دیوار ← واشر ← درویش ← شیار ← ارشد ← آذر ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2876

فرات ← تار ← تلف ← تلگراف ← گیتار ← گالری ← ریال ← رتیل ← فتیر ← گاری ← لیتر ← گلف ← ایفل ← فالگیر ← تیر ← ریل ← فیلتر ← ارگ ← 18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2877

یاس ← خوک ← سویا ← خاک ← سوسک ← سیخ ← ساک ← سکو ← خیس ← واکس ← اسکی ← خسیس ← کاخ ← 13

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2878

نور ← چین ← عریان ← رویا ← چنار ← رعنا ← ران ← نیرو ← وان ← روان ← ویران ← عار ← چای ← نوار ← عیار ← 15

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2879

حیا ← لیزر ← شیراز ← حرا ← ریش ← شال ← رالی ← لرز ← لیر ← یال ← ریال ← ارزش ← رازی ← شیار ← حال ← زحل ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2880

شومیز ← موازی ← رزمایش ← ورم ← مشاور ← ورزش ← شیار ← آرزو ← میرزا ← شیرموز ← وزیر ← مایو ← زوم ← ویزا ← میز ← شیراز ← ارزش ← رازی ← ازمیر ← آموزش ← آویز ← 21

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2881

آهو ← کوه ← توده ← دوات ← کوتاه ← کود ← دکه ← دوغ ← کادو ← داغ ← کاه ← تاک ← هود ← دوک ← دهات ← کاهو ← ← 16

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2882

دوک ← باج ← جواب ← کادو ← کدو ← جدا ← وجب ← قاب ← جوک ← کبد ← کبود ← واجب ← کاج ← بوق ← جادو ← جواد ← اوج ← وجد18

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2883

پریا ← زیان ← گریان ← گران ← گراز ← پیرزن ← ریگ ← گریز ← نیاز ← پیاز ← زین ← پرز ← رازی ← زیپ ← نیزار ← پنیر ← پریز ← نگار ← گاری ← زرنگ ← ← 20

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2884

پیر ← پیروز ← وزیر ← ورزش ← شور ← زیپ ← پرویز ← پرز ← یوز ← پریز ← شیب ← ورز ← زیرپوش ← شیپور ← 14

جواب بازی استادمیرزا مرحله 2885

ترک ← کنسرو ← کنسرت ← روغن ← سنتور ← سنت ← نوک ← نوکر ← ترن ← تور ← کوسن ← ترسو ← سکوت ← سکونت ← سوت ← ستون ← تنور ← تکنو ← 18

جواب استاد آمیرزا مرحله 2886

شاه ← شنا ← دنا ← دانه ← شاهد ← شهدا ← دشمن ← دانش ← دامنه ← مشهد ← ماده ← منها ← شهد ← همدان ← دشنه ← مهد ← ضامن ← هاشم ← هضم ← ۱۹

جواب استاد آمیرزا مرحله 2887

افق ← قبر ← قیر ← قاب ← رقیب ← قیف ← فیبر ← رفیق ← فقیر ← فقر ← فریب ← براق ← بقا ← قاری ← افقی ← قرار ← فرار ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 2888

صبر ← سیل ← بیل ← سریال ← صلیب ← سیب ← سیلاب ← سبیل ← لباس ← اسب ← ابلیس ← برس ← ساری ← آسیب ← اصل ← بلا ← بصری ← ریل ← سیراب ← صبا ← ۲۰

جواب استاد آمیرزا مرحله 2889

همزن ← خانم ← زمان ← نماز ← زنده ← خادم ← خنده ← مخزن ← دامنه ← خدمه ← خزان ← خامه ← دخمه ← همدان ← خزانه ← خدا ← خزنده ← نامزد ← مزد ← زخم ← ۲۰

جواب استاد آمیرزا مرحله 2890

عیب ← آبی ← وبا ← باور ← رباعی ← یاور ← ایوب ← عبور ← رویا ← ریا ← عذر ← عربی ← عبا ← ذوب ← رعب ← عذاب ← بذر ← عیار ← عرب ← ۱۹

جواب استاد آمیرزا مرحله 2891

گوش ← گنج ← جوش ← شوق ← قوم ← جشن ← موش ← قشم ← مشق ← مشوق ← نقش ← جنگ ← موج ← قشنگ ← ۱۴

جواب استاد آمیرزا مرحله 2892

خرم ← صخره ← خمره ← خمیر ← میخ ← مریخ ← شخم ← خیمه ← مصر ← شیخ ← ریشه ← شیره ← مشخص ← مرخصی ← خشم ← رخش ← شخص ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 2893

ساک ← بوس ← سیب ← یاس ← کسل ← اسکی ← کاسب ← کلاس ← سیلاب ← بوکس ← سبک ← سوال ← وکیل ← ابلیس ← کیلو ← اسب ← ویلا ← واکس ← کابوس ← لوبیا ← آسیب ← ۲۱

جواب استاد آمیرزا مرحله 2894

درشت ← دین ← ترشی ← تیر ← غیرت ← غدیر ← تندر ← غرش ← تیغ ← ترن ← رند ← رشید ← نشت ← تینر ← نیت ← دشت ← ۱۶

جواب استاد آمیرزا مرحله 2895

کلر ← طبل ← باطل ← کذب ← رکب ← رطب ← بذر ← طلبکار ← کابل ← کربلا ← اکبر ← ذکر ← آذر ← طلا ← کرال ← لاک ← الک ← رکاب ← ۱۸

جواب استاد آمیرزا مرحله 2896

غیب ← تیغ ← غیبت ← سبد ← بید ← سید ← حبس ← تسبیح ← بیت ← دست ← دبی ← سیب ← بیست ← ۱۳

جواب استاد آمیرزا مرحله 2897

دقت ← وقت ← قوت ← قدرت ← عود ← تور ← توقع ← عقد ← عرق ← دعوت ← رود ← وجد ← رعد ← درو ← ورد ← ورق ← قعر ← ۱۷

جواب استاد آمیرزا مرحله 2898

ماش ← حال ← شنا ← آمل ← شنل ← محل ← محال ← شال ← شغل ← حنا ← شاغل ← شمال ← شلغم ← شغال ← غلام ← ۱۵

ارسال جواب از عموستار  نظریان

جواب استاد میرزا 2899

زاغه ← همزن ← جنازه ← جهاز ← مجاز ← جهان ← نماز ← مغز ← مغازه ← غاز ← زمان ← ماه ← جان ← جهنم ← مجهز ← غزه ← نغمه ← مزاج ← 18

جواب استاد میرزا 2900

کبود ← آبکش ← کلاش ← شکل ← کابل ← کالبد ← باکو ← اشک ← کوبا ← لبو ← لواشک ← کادو ← شال ← لواش ← آشوب ← دوک ← دوش ← بلوک ← 18

جواب استاد میرزا 2901

استر ← استتار ← استراحت ← تست ← حسرت ← تاتار ← ستار ← تاس ← تراس ← راحت ← ترس ← استارت ← تارت ← سحر ← حراست ← اسارت ← راست ← 17

جواب استاد میرزا 2902

تیوپ ← توپ ← شوفر ← پتو ← تیر ← فروش ← پرتو ← شیفت ← ترشی ← شیپور ← تیپ ← شریف ← ویفر ← پشت ← پیشرفت ← تشریف ← فوت ← فتیر ← شوت ← تفرش ← 20

جواب استاد میرزا 2903

ریگ ← ایراد ← گرد ← گاری ← دیگ ← یادگار ← دیار ← دیر ← ارگ ← دایی ← دار ← دریا ← گدا ← 13

جواب استاد میرزا 2904

ارگ ← ننگ ← انگ ← سرنگ ← گران ← سنگر ← چنگ ← ارس ← چنار ← سنگ ← نان ← انس ← نگار ← نگران ← نرگس ← 15

جواب استاد میرزا 2905

زبر ← چاپ ← چرب ← برنز ← چنار ← انبر ← زبان ← بنا ← پارچ ← بارز ← ران ← بران ← ناب ← ارزن ← پنچر ← پرز ← 15

جواب استاد میرزا 2906

مکانیک ← کیک ← خان ← اخم ← خیام ← نمک ← میخ ← کمین ← خام ← خانم ← کمک ← کاخ ← میخک ← خمین ← خنک ← کمان ← نیک ← 17

جواب استاد میرزا 2907

قطر ← سیب ← قبرس ← قسط ← بصری ← قیر ← رقیب ← برق ← رقص ← قطب ← قبر ← قرص ← صبر ← بطری ← سرب ← قیصر ← سطر ← 17

جواب استاد میرزا 2908

حیا ← بزم ← میز ← غیب ← حزب ← ابی ← بیم ← حامی ← باغ ← بازی ← غایب ← زیبا ← مغز ← غاز ← 14

جواب استاد میرزا 2909

گراز ← فراز ← خار ← فاخر ← گاز ← خدا ← دراز ← گرد ← گرز ← زرد ← خرد ← گارد ← خفا ← فرزاد ← درز ← فردا ← خزر ← 17

جواب استاد میرزا 2910

نطق ← طنز ← نماز ← نقل ← لنز ← طلاق ← طلا ← منقل ← مطلق ← قلم ← لازم ← ناقل ← منطق ← منزل ← زمان ← طاق ← 16

جواب استاد میرزا 2911

اهدا ← فال ← دفاع ← دعا ← علف ← عهد ← دهل ← هدف ← فعل ← عادل ← ادعا ← فاعل ← فعال ← 13

جواب استاد میرزا 2912

قالب ← قطاب ← طبل ← آلو ← داوطلب ← بلوط ← طاق ← لقب ← قلب ← طول ← لبو ← قلاب ← طلاق ← دقل ← باطل ← طلا ← وبا ← قول ← بقا ← قطب ← 20

جواب استاد میرزا 2913

قزوین ← وقت ← قوی ← قنوت ← زینب ← زیتون ← زین ← نوبت ← قوز ← تیز ← وزن ← زنبق ← زینت ← نبوت ← ونیز ← بوق ← قوت ← نیت ← 18

جواب استاد میرزا 2914

عود ← عفو ← سرود ← فرسوده ← عرف ← رعد ← دوره ← دفع ← هود ← سفره ← سود ← سرو ← سوره ← عروس ← عدس ← سرفه ← دره ← فردوس ← فرود ← عهد ← روده ← 21

جواب استاد میرزا 2915

مجله ← جنم ← میهن ← جرم ← جهنم ← هرم ← ریمل ← لیره ← نمره ← جمله ← منجی ← رنج ← جیر ← هجری ← جهل ← منجیل ← جریمه ← مجری ← لجن ← 19

جواب استاد میرزا 2916

ریگ ← عفت ← رعایت ← تعارف ← تایر ← ریا ← گیتار ← رعیت ← تیر ← تعریف ← عارف ← تار ← عرف ← گاری ← 14

جواب استاد میرزا 2917

پیر ← چاپ ← کپی ← پارک ← پارچ ← پیچ ← چرک ← پریا ← کیپ ← چای ← پیچک ← ریکا ← پیکر ← پاک ← پیک ← 15

جواب استاد میرزا 2918

گله ← گریه ← جهل ← گیره ← گرجی ← گره ← جیغ ← جیر ← جگر ← گیج ← ریه ← جلگه ← هجری ← لیره ← 14

جواب استاد میرزا 2919

مجنون ← جام ← جنون ← جنم ← انجمن ← وان ← نان ← نجوا ← اوج ← جوان ← موج ← وام ← جان ← 13

جواب استاد میرزا 2920

ارس ← نسل ← ساق ← نازل ← ناقل ← انس ← قران ← ارزن ← سارق ← رزق ← لنز ← قناس ← نقرس ← لرزان ← نقل ← سقز ← سالن ← 17

جواب استاد میرزا 2921

پدر ← تار ← زرد ← فرات ← دفتر ← فدا ← فرز ← دراز ← فردا ← راز ← دارت ← پرز ← دار ← 13

جواب استاد میرزا 2922

ناله ← آیه ← هیجان ← جهل ← لحن ← هلال ← ایل ← اجل ← جهان ← آجیل ← لانه ← لاله ← لال ← جین ← انجیل ← نهال ← آینه17

جواب استاد میرزا 2923

سینک ← عینک ← عید ← سینه ← عدسی ← کهن ← کیسه ← کنده ← دیه ← نسیه ← سکه ← عدس ← سهند ← سعدی ← کینه ← عکس ← عهد ← 17

جواب استاد میرزا 2924

انبوه ← بهار ← باور ← آهنربا ← روباه ← بانه ← آوار ← انبار ← بانو ← هاون ← انار ← آبان ← انبر ← انبه ← روبان ← ناهار ← بره ← آواره ← ارابه ← باران ← 20

جواب استاد میرزا 2925

رحمان ← محور ← حرام ← حنا ← روغن ← نوح ← مور ← روان ← نوار ← ران ← نام ← غار ← مرغ ← وان ← حرا ← روح ← 16

جواب استاد میرزا 2926

الماس ← سالم ← ساز ← منزل ← آسمان ← آسان ← لازم ← مسن ← سالن ← نازل ← لمس ← نماز ← زمان ← نسل ← ملس ← اسلام ← سازمان ← ماسال ← سلام ← لنز ← 20

ارسال پاسخ ها از عمو یدالله پرنیان اصل

جواب بازی استادمیرزا 2927

قبر ← براق ← تابه ← رقابت ← ظاهر ← ظهر ← بهتر ← قهر ← قاره ← ربات ← بهار ← رتبه ← بقره ← ابهت ← ترقه ← تباه ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2928

ترشک ← لشکر ← شنل ← ترب ← بنر ← شرکت ← تشک ← شکل ← برکت ← تشکر ← شربت ← تنبک ← کنترل ← رکن ← لکنت ← کربن ← تنبل ← رکب ← ۱۸

جواب بازی استادمیرزا 2929

گران ← سریال ← سیگار ← گالن ← سالن ← سنگ ← نرگس ← سرنگ ← یاس ← گیلاس ← لنگر ← گینس ← گریس ← انگل ← انگلیس ← نارگیل ← گیلان ← گیس ← سنگر ← ریال ← گسل ←

جواب بازی استادمیرزا 2930

خفا ← افق ← خام ← موفق ← وقف ← موافق ← ذوق ← خوف ← اخم ← مقوا ← وفا ← اخمو ← فوم ← ۱۳

ارسال پاسخ ها از آقای یدالله پرنیان اصل

جواب بازی استادمیرزا 2931

شفا ← شاد ← شته ← هدف ← اهدا ← شهد ← شهدا ← آشفته ← فاش ← شهادت ← شاهد ← اشتها ← دهات ← دشت ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2932

سوزن ← جنوب ← جوک ← بوکس ← کوسن ← سکو ← سبک ← سبز ← نجس ← کنج ← وجب ← سنج ← زوج ← وزن ← جنس ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا 2933

شاخ ← واشر ← گوارش ← خرگوش ← گواش ← ارگ ← خوش ← خراش ← رخش ← شوخ ← گوش ← گور ← خار ← خاور ← گاو ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا 2934

هندل ← دبه ← هلند ← بند ← هند ← ندبه ← بلند ← شنبه ← دنبه ← شهد ← شنل ← دشنه ← دهل ← ۱۳

جواب بازی استادمیرزا 2935

قبول ← قلاب ← کابل ← قلب ← قول ← قلک ← الک ← خوک ← کاخ ← خلاق ← کال ← خوب ← خواب ← خلق ← بوق ← قالب ← لقب ← خالق ← بال ← خال ← ۲۰

جواب بازی استادمیرزا 2936

دماغ ← غارت ← راست ← تاس ← آدرس ← درست ← تراس ← تماس ← ماست ← داغ ← سرما ← رستم ← ترد ← داس ← ستم ← دست ← مدت ← امت ← مات ← درس ← ۲۰

جواب بازی استادمیرزا 2937

روح ← رسوب ← بوکس ← حبس ← کولر ← سرکوب ← سبک ← بکسل ← حلب ← کسل ← رسول ← بلور ← لوح ← لبو ← روبل ← بلوک ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2938

جهنم ← مسجد ← سهم ← سجده ← قدس ← سهند ← قدم ← مقدس ← مهندس ← سنجد ← سمج ← نجس ← نقد ← دنج ← قند ← قسم ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2939

تریلی ← هیتلر ← لیتر ← تیر ← لیره ← رتیل ← ریه ← هتل ← چیلر ← تیره ← تیله ← تله ← لیته ← چتر ← تره ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا 2940

زالو ← غزل ← غلط ← طول ← کلاغ ← غول ← غاز ← وزغ ← طلا ← الک ← کال ← لاک ← غزال ← آغل ← زغال ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا 2941

یکتا ← تاک ← اشک ← کاهش ← کاشی ← شکایت ← تیشه ← کشته ← تکیه ← کیش ← تشک ← تیک ← شته ← یقه ← آشتی ← شاهی ← کشتی ← ۱۷

جواب بازی استادمیرزا 2942

ماسه ← کاه ← کاسه ← سهم ← ماه ← مکه ← سبک ← کاسب ← مسابقه ← ساقه ← سکه ← قسم ← ماسک ← سابقه ← سماق ← اسب ← بام ← قاب ← بقا ← ۱۹

جواب بازی استادمیرزا 2943

تنگ ← وقت ← تقوا ← خاتون ← وانت ← واگن ← خان ← قوت ← قنوت ← قنات ← انگ ← گاو ← توان ← خون ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2944

میگرن ← مرگ ← گونی ← نیمرخ ← خمیر ← مویرگ ← خونگرم ← نیمرو ← نیرو ← گور ← نرخ ← میگو ← گوی ← مریخ ← خون ← ورم ← میخ ← خرم ← گرم ← ۱۹

جواب بازی استادمیرزا 2945

تاک ← تفکر ← کارت ← تیر ← کفر ← کتف ← کفگیر ← گرافیک ← گیتار ← ریکا ← کتری ← کاتر ← گاری ← کافر ← فتیر ← تاریک ← تریاک ← کتیرا ← کفتار ← ۱۹

جواب بازی استادمیرزا 2946

شجاع ← عصب ← عابر ← شراب ← برج ← شعار ← عصا ← شاعر ← شعر ← ربا ← ارج ← صبر ← رعب ← عرب ← عصر ← عرش ← عبا ← عاج ← صرع ← باج ← ۲۰

جواب بازی استادمیرزا 2947

حلوا ← روان ← رضا ← واضح ← حنا ← حال ← حوض ← حضور ← رضوان ← نوار ← لوح ← وان ← نوح ← حاضر ← وال ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا 2948

سوغاتی ← ستون ← وان ← یونس ← وانت ← ایست ← سوت ← تساوی ← تیغ ← آستین ← یاس ← تنیس ← توان ← سانت ← سویا ← ستوان ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2949

لرز ← لیزر ← لاک ← زیرک ← کالری ← ریال ← کرال ← زارع ← عزا ← عیال ← زکریا ← رازی ← ریکا ← عالی ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2950

منبر ← غبار ← مربا ← مراغه ← نابغه ← مهراب ← راغب ← باغ ← مغرب ← برنامه ← مناره ← مهربان ← نغمه ← ماه ← انبه ← نمره ← بهمن ← بهار ← غرب ← غار ← مرغ ← غرب ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا 2951

مهر ← چرک ← میله ← کلر ← کچل ← کلم ← ریمل ← کلیه ← هیکل ← کریم ← کلمه ← چکمه ← ملکه ← چرم ← ریه ← لکه ← مکر ← مکه ← ۱۸

جواب بازی استادمیرزا 2952

علوم ← گلو ← ولع ← گوش ← عمر ← موش ← شوم ← مرگ ← گور ← شروع ← مشعل ← شعور ← ولرم ← عمو ← شمع ← عرش ← شعر ← ۱۷

جواب بازی استادمیرزا 2953

نمد ← مضر ← ضرب ← بند ← دشمن ← شبنم ← نبرد ← بندر ← مرشد ← منبر ← نبض ← رند ← نرمش ← نشر ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2954

همت ← مات ← طهارت ← طاهره ← مطهر ← ماهر ← همراه ← مته ← اهرم ← مهارت ← مهار ← هرات ← ماه ← مهره ← ترمه ← هرم ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2955

ربات ← تاس ← سبک ← ابتکار ← بستر ← ترس ← استکبار ← تراس ← کبر ← کارت ← تبر ← اسب ← ستار ← اراک ← کتاب ← راست ← کاسب ← رکاب ← سرب ← تاک ← ساکت ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا 2956

کنف ← صفر ← رنج ← کنج ← کفن ← جوک ← نجف ← نوک ← رکن ← نور ← وصف ← فکر ← فنر ← کرج ← کفر ← کور ← نصف ← ۱۷

جواب بازی استادمیرزا 2957

آشنا ← شنا ← شرک ← آذر ← رکن ← کنار ← آشکار ← اراک ← کاشان ← انار ← شکر ← ناشر ← اشک ← ذکر ← اذان ← شکار ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2958

دیو ← وصف ← صفا ← یواش ← وفا ← شوید ← صدا ← صاف ← شفا ← شیاد ← دوش ← صیاد ← صدف ← شادی ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2959

گناه ← روشن ← شوهر ← شوره ← شاهرگ ← گروه ← گوهر ← هاون ← آهنگ ← گوارش ← گره ← هاشور ← آهنگر ← گونه ← رشوه ← واگن ← نگاه ← گوش ← گواش ← انگور ← گران ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا 2960

ایک ← اذن ← اسکی ← نیک ← یکسان ← ساکن ← کاسنی ← سینک ← ساک ← سینا ← یاس ← انس ← غذا ← کاغذ ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2961

باطل ← طبل ← طالبی ← بال ← لوبیا ← الگو ← طلا ← طول ← گوی ← گلابی ← بلوط ← لبو ← یوگا ← گاو ← ویلا ← گلو ← گلاب ← وبا ← بیل ← بلیط ← ۲۰

جواب بازی استادمیرزا 2962

قمه ← قوم ← قیمه ← کوزه ← موزه ← میز ← قوه ← مکه ← زوم ← قوی ← یقه ← هیزم ← وهم ← میوه ← موزیک ← قوزک ← مقوی ← ۱۷

جواب بازی استادمیرزا 2963

عمر ← عروس ← عروسک ← سمعک ← پسر ← سپر ← ورم ← عکس ← پوک ← سوپ ← سمور ← کمپ ← سکو ← رکوع ← مسکو ← معکوس ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2964

صدا ← صیاد ← دنیا ← صندل ← دنا ← دین ← ایل ← یلدا ← نیل ← تایلند ← لادن ← اصل ← یاد ← صندلی ← لتیان ← نیت ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2965

جسم ← ماهی ← سهم ← جام ← ماسه ← سایه ← سهام ← سیاه ← یاس ← همسایه ← سمیه ← سیم ← سهیم ← سیما ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2966

خار ← صخره ← چنار ← چرخ ← ناصر ← ران ← خان ← نرخ ← خانه ← چانه ← چاره ← خاص ← چاه ← ۱۳

جواب بازی استادمیرزا 2967

داد ← دامن ← امید ← میدان ← نماد ← مین ← دنا ← مدنی ← ضامن ← نادم ← دام ← دین ← مدد ← دید ← ماضی ← مینا ← مداد ← دنیا ← ۱۸

جواب بازی استادمیرزا 2968

بهتر ← ترش ← فرشته ← هفته ← شتر ← شته ← رشته ← رتبه ← شهرت ← بهشت ← شربت ← تبر ← برش ← تفرش ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2969

مالک ← کلم ← کال ← لاک ← کلاف ← کیف ← کلام ← کامل ← املا ← فلک ← ایفل ← کالا ← فامیل ← فیلم ← مافیا ← الیاف ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2970

قید ← دیس ← عدد ← قدس ← عید ← عقد ← دید ← عدس ← سعدی ← عیب ← عقب ← سیب ← سبد ← عدسی ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2971

گاو ← گود ← گدا ← وداع ← عود ← وفا ← دعا ← دعوا ← دفاع ← فدا ← دفع ← حوا ← عفو ← واحد ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2972

نخود ← هاون ← نوه ← خانه ← ناخن ← خواننده ← نان ← آهو ← خون ← دانه ← دهان ← خدا ← خنده ← خان ← هود ← دنا ← هند ← نهان ← اندوه ← ۱۹

جواب بازی استادمیرزا 2973

کلیه ← یاس ← اسکی ← هیکل ← کلیسا ← کاسه ← کلاه ← کلاس ← کیسه ← سکه ← کاه ← سهل ← سیل ← کال ← اسکله ← سیاه ← سایه ← ساک ← کسل ← آیه ← هلاک ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا 2974

رعد ← ارگ ← گشت ← شاگرد ← گردش ← عادت ← درشت ← تراش ← شعار ← عرش ← شعر ← دشت ← دارت ← ارشد ← دعا ← ارتش ← گشاد ← شاعر ← گرد ← ۱۹

جواب بازی استادمیرزا 2975

وزیر ← یوز ← نیرو ← روغن ← زنجیر ← جیغ ← زوج ← رنج ← جزر ← وزغ ← زین ← ورز ← وزن ← جین ← جیر ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا 2976

مسیج ← سدیم ← مقدس ← مدیر ← قیر ← قدم ← حریق ← رحیم ← حقیر ← قمری ← مرقد ← قدیم ← رمق ← سرم ← قدس ← قسم ← دیس ← حمید ← مدح ← حرم ← حیدر ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا 2977

عمد ← عزم ← دام ← مزد ← جام ← جامد ← معاد ← عزا ← جمع ← دفاع ← عاجز ← جزام ← عازم ← عاج ← مجاز ← عماد ← دعا ← مزاج ← ۱۸

جواب بازی استادمیرزا 2978

سرعین ← سرعت ← رعیت ← تعمیر ← ترسیم ← تمرین ← ریتم ← تیر ← سنت ← منت ← معین ← معنی ← رستم ← تنیس ← سریع ← نسیم ← مسن ← نعمت ← تیم ← ۱۹

جواب بازی استادمیرزا 2979

پشم ← شمال ← شوم ← لواش ← مشاور ← آمپول ← پارو ← شامپو ← شرم ← لامپ ← آمپر ← ماش ← ولرم ← شلوار ← شال ← شور ← ورم ← مولا ← الو ← شورا ← پول ← موش ← ۲۲

جواب بازی استادمیرزا 2980

کنایه ← کینه ← جاده ← جهان ← هیجان ← اندک ← دانه ← کهن ← کنجد ← دنا ← آینده ← آینه ← جدا ← کاج ← دنج ← ناهید ← کنده ← جهاد ← ۱۸

جواب بازی استادمیرزا 2981

زود ← بند ← نوک ← کفن ← کند ← کندو ← دفن ← فندک ← کبود ← کدو ← کنف ← دوک ← وزن ← کبد ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2982

جسور ← پسر ← سپر ← سهو ← سوپ ← جوهر ← پوره ← هرس ← سپهر ← سوره ← هوس ← سرو ← غوره ← ۱۳

جواب بازی استادمیرزا 2983

فرض ← قطر ← طاق ← قطار ← فراق ← فقر ← فطر ← فضا ← قاره ← رفاه ← رضا ← قرض ← قهر ← قطره ← افق ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا 2984

زبل ← سبز ← سبزی ← زینب ← زنبیل ← سبیل ← بیل ← لنز ← نسل ← سنبل ← چسب ← سیب ← سیل ← لیز ← زین ← چین ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2985

بنا ← آسان ← باستان ← تابستان ← آبان ← نبات ← سانت ← تست ← سنت ← تاب ← اسب ← بستان ← تابان ← ساتن ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2986

داد ← دوش ← خشت ← دشت ← خوش ← دوات ← دوخت ← شوت ← وات ← شاخ ← خدا ← دود ← شاد ← شوخ ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2987

ران ← نرگس ← تار ← سرنگ ← رعنا ← تراس ← گران ← ارگ ← سنگر ← ساعت ← سنگ ← سرعت ← تنگ ← راست ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 2988

گران ← ارگ ← گناه ← خانه ← آهنگ ← خطا ← نگاه ← نهر ← نرخ ← خاطره ← خان ← ران ← گره ← رنگ ← خطر ← آهنگر ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2989

کفن ← کاه ← فنا ← کهن ← کاسه ← نطفه ← فنس ← نفس ← ساکن ← نسکافه ← انس ← سکه ← کافه ← کهف ← کنه ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا 2990

خاک ← داغ ← اردک ← کادو ← خودکار ← درو ← خوراک ← خوک ← اردو ← دوغ ← خارک ← دروغ ← غار ← خاور ← دکور ← ورد ← دوک ← کود ← ۱۸

جواب بازی استادمیرزا 2991

جسد ← جلد ← لوس ← سنجد ← جلو ← سود ← جدول ← نسل ← نجس ← سنج ← نفس ← جنس ← نجف ← فلج ← لجن ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا 2992

شتر ← ترشی ← تور ← ریگ ← گور ← فیش ← گشت ← فروش ← تیر ← شرف ← گوشی ← شریف ← گوش ← گرو ← گوشت ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا 2993

ارزش ← کشاورز ← کشاورزی ← زرشک ← شیراز ← وزیر ← ورز ← زیرک ← روکش ← کویر ← ورزش ← رازی ← کاشی ← شریک ← کشور ← شرک ← شکار ← آرزو ← آویز ← ۱۹

جواب بازی استادمیرزا 2994

تلخ ← ختم ← تیم ← مدل ← خیس ← سیخ ← میخ ← ملخ ← لمس ← تخیل ← تسلیم ← لخت ← لیست ← سدیم ← خدمت ← دست ← سخت ← ۱۷

جواب بازی استادمیرزا 2995

بوم ← صبح ← موش ← محک ← حکم ← مشبک ← شکمو ← موشک ← مشک ← مکش ← شکم ← کشو ← شوم ← ۱۳

جواب بازی استادمیرزا 2996

بیت ← بته ← هیز ← تیز ← تیغ ← غصه ← صیغه ← غزه ← بهت ← تهی ← غیبت ← غیب ← غصب ← ۱۳

جواب بازی استادمیرزا 2997

رقص ← قوی ← قمری ← قوری ← مقوی ← قرص ← مصر ← مقر ← قیر ← مقصر ← ورم ← قمر ← ورق ← قوم ← مور ← پیر ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 2998

دکل ← کابل ← بابک ← کباب ← بابل ← داغ ← آغل ← کالبد ← لاک ← کلاغ ← بغل ← کبد ← بالغ ← باغ ← بلا ← بال ← الک ← ۱۷

جواب بازی استادمیرزا 2999

محک ← معنی ← عینک ← عزم ← حکیم ← حزن ← کمین ← کنیز ← زمین ← معین ← نمک ← میز ← زین ← نیک ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 3000

لگن ← گونه ← ملون ← هلو ← نوه ← منگوله ← موش ← هوش ← شنل ← شوم ← وهم ← گله ← گلو ← گوش ← شلنگ ← ۱۵


ارسال پاسخ ها از آقای ستار نظریان

جواب استادمیرزا مرحله 3001

مشق ← مشرق ← زمرد ← قرمز ← رشید ← مرقد ← یزد ← مرد ← مرز ← مزد ← زرد ← قید ← قدیم ← مدیر رقم ← قشم ← قیر ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 3002

ملخ ← خام ← خمار ← وام ← خاور ← رضا ← خرما ← ولرم ← خرم ← رام ← خرمالو ← اخمو ← خال ← مرض ← دور ← 15

جواب استادمیرزا مرحله 3003

کله ← انگ ← انگل ← گناه ← کلاه ← نعل ← کلنگ ← الک ← ناله ← لکه ← کال ← نگاه ← لاک ← آهنگ ← گله ← نهال ← گالن ← لانه ←

جواب استادمیرزا مرحله 3004

تاج ← تماس ← مساحت ← محتوا ← حجت ← سوت ← حجامت ← موج ← محو ← سمج ← محتاج ← حاجت ← اوج ← حجم ← تمساح ← تجسم ← ماست ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 3005

ملون ← مولا ← الاغ ← وان ← مغول ← آلو ← غول ← غلام ← امان ← امل ← وال ← مولانا ← ملوان ← املا ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 3006

غبار ← ایوب ← غروب ← رکاب ← غار ← ریکا ← غیب ← کویر ← اکبر ← غایب ← غریب ← باغ ← غرب ← باریک ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 3007

دیو ← جواد ← جادو ← بینا ← دنیا ← نجیب ← وجد ← ناب ← جیب ← جواب ← باج ← اوج ← جوان ← جنوب ← بانو ← دنج ← آبجی ← دنا ← وجدان ← واجب ← 20

جواب استادمیرزا مرحله 3008

پوک ← کپی ← زیور ← کروی ← پریز ← کیوی ← وزیر ← پرز ← پرویز ← کیپ ← زیپ ← پکر ← پیک ← پیروزی ← کویر ← زیرک ← پیکر ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 3009

شربت ← بیم ← ابریشم ← شتاب ← تراش ← ترشی ← تایر ← بیمار ← شیب ← بیت ← مربی ← مرتب ← ارتش ← شراب ← تیر ← مشت ← آشتی ← مشتری ← مربا ← باتری ← 20

جواب استادمیرزا مرحله 3010

موزیک ← موشک ← یزد ← شوم ← شوید ← زوم ← کیش ← میش ← کمد ← مزد ← دوش ← مشکی ← یوز ← شکمو ← موز ← دیو ← مشک ← 17

جواب استادمیرزا مرحله 3011

هلو ← لوس ← ملوس ← میهن ← نسیم ← لمس ← وهم ← نسیه ← میوه ← ملس ← نسل ← مونس ← سمنو ← سینه ← سهم ← لیمو ← سهل ← سوله ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 3012

فولاد ← کولاک ← فلک ← کوک ← کادو ← کدو ← کود ← وفا ← دوک ← کال ← کلک ← فال ← کودک ← لاک ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 3013

عمو ← نعمت ← صوت ← منت ← عصمت ← معنی ← منع ← وصیت ← مصنوعی ← متین ← تنوع ← صنعت ← تیم ← 13

جواب استادمیرزا مرحله 3014

کتبی ← حرکت ← بکر ← کتری ← کبریت ← دکتر ← درک ← تبریک ← برکت ← کبد ← دبیر ← بید ← تحرک ← ترکیب ← تبر ← تیر ← تحریک ← کبیر ← حیدر ← 19

جواب استادمیرزا مرحله 3015

جزوه ← جوان ← هاون ← زاویه ← زین ← ویزا ← هیجان ← نیزه ← هویج ← جیوه ← زوج ← جایزه ← جواز ← وزنه ← هوازی ← زیان ← جهان ← جنازه ← جهاز ← 19

جواب استادمیرزا مرحله 3016

دیو ← درو ← خوف ← ردیف ← خطر ← فرود ← طرد ← فرد ← رود ← ورد ← خرد ← فوری ← خرید ← ویفر ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 3017

گیاه ← گیس ← سیل ← گاز ← آگهی ← گله ← یاس ← لیز ← ساز ← سایه ← گسل ← زگیل ← گیلاس ← سیاه ← سازه ← سهل ← 16

جواب استادمیرزا مرحله 3018

آرام ← خرما ← مرتب ← مخابرات ← تمبر ← تبر ← ربات ← رخت ← خرم ← خام ← بخت ← تاب ← مربا ← آخرت ← اخم ← اخبار ← تخم ← بخار ← خاتم ← خمار ← 20

جواب استادمیرزا مرحله 3019

راحت ← رحیم ← ضریح ← مریض ← تیم ← حرمت ← حیا ← رحمت ← مضر ← ضمیر ← تیر ← حرام ← حاضر ← ریتم ← محضر ← حریم ← حمایت ← ترحیم ← ماضی ← حضرت ← 20

جواب استادمیرزا مرحله 3020

متفکر ← کشتی ← مشک ← مشترک ← شرکت ← شکم ← تفکر ← کتری ← تمشک ← شیفت ← منت ← فتیر ← ترشی ← تشکر ← کتف ← مشرک ← مشتری ← تشک ← مشکی ← کفتر ← شریک ← 21

جواب استادمیرزا مرحله 3021

قهر ← قول ← وقار ← جواهر ← اوج ← جهل ← ورق ← آهو ← جارو ← جوهر ← هلو ← آلو ← قاره ← قلوه ← اجل ← رواج ← 16

جواب استادمیرزا مرحله 3022

تراس ← عکاس ← سفر ← تاک ← تفکر ← کفتار ← ساعت ← ساکت ← عارف ← عکس ← فارس ← عفت ← کافر ← راست ← کفر ← سرعت ← افسر ← کرفس ← کتف ← سفت ← 20

جواب استادمیرزا مرحله 3023

مفت ← تورم ← معروف ← عرف ← مترو ← عمارت ← عارف ← وام ← ورم ← فتوا ← مرتفع ← تعارف ← فوم ← تور ← وفات ← متر ← معرفت ← عفت ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 3024

برزخ ← ارگ ← بارز ← گراز ← خیار ← بازیگر ← گرز ← خراب ← رازی ← گاری ← زیبا ← بخار ← آبی ← بازی ← خرازی ← خزر ← بخاری ← بزرگ ← گاز ← آبگیر ← 20

جواب استادمیرزا مرحله 3025

همسر ← سرما ← هراس ← ریسه ← ماهی ← مراغه ← ماه ← سیمرغ ← سیاه ← مرغ ← ماسه ← غار ← یاس ← سرمه ← سرمایه ← سیاره ← ارس ← سایه ← 18

جواب استادمیرزا مرحله 3026

دهل ← شفا ← شال ← شهد ← جدا ← جهاد ← جلد ← هدف ← جهل ← فدا ← جاده ← فال ← شاهد ← فلج ← شاد ← 15

جواب استادمیرزا مرحله 3027

نعره ← عریان ← انار ← رایانه ← ران ← آریا ← ایران ← آیه ← عیار ← آینه ← یارانه ← ناهار ← رعنا ← نهر ← ریه ← 15

جواب استادمیرزا مرحله 3028

لبو ← بلا ← لولا ← لوبیا ← لال ← الو ← ویلا ← بیل ← ایل ← لیلا ← بلال ← بالا ← والیبال ← آلبالو ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 3029

پونز ← پلنگ ← گونی ← زگیل ← زین ← لنز ← گوزن ← لوزی ← پول ← وزن ← زیپ ← لگن ← یوزپلنگ ← ونیز ← زیلو ← گوی ← گلو17

جواب استادمیرزا مرحله 3030

دهات ← شهادت ← تشابه ← بهداشت ← کبد ← تشک ← بهشت ← شبکه ← بشکه ← شته ← کاهش ← آتشکده ← تابه ← شتاب ← آبکش ← شهاب ← شباهت ← دشت ← کتاب ← 19

جواب استادمیرزا مرحله 3031

یلدا ← فال ← کال ← یاد ← کثیف ← لاک ← لیف ← دکل ← ایل ← یال ← کیف ← ایفل ← الک ← کلید ← فلک ← 15

جواب استادمیرزا مرحله 3032

قلمو ← قلک ← موکت ← تکلم ← مشکل ← شکمو ← تشک ← شکل ← مشق ← قشم ← مشت ← قتل ← شوم ← شکم ← شوق ← شوت ← موشک ← مشک ← قوت ← تمشک ← قول ← 21

جواب استادمیرزا مرحله 3033

هوش ← نبش ← چین ← شنبه ← شیب ← بیوه ← نیش ← شبیه ← چوب ← بنیه ← بیشه ← بچه ← بینش ← نوه ← 14

جواب استادمیرزا مرحله 3034

امید ← داغ ← دام ← غدیر ← غار ← رام ← دریا ← دار ← مادر ← مدیر ← مرغ ← دماغ ← مرغداری ← 13

جواب استادمیرزا مرحله 3035

پاستا ← اختاپوس ← سخاوت ← سخت ← پوست ← استوا ← سوپ ← پست ← تاس ← توپ ← اوستا ← سوت ← پاسخ ← سوخت ← پتو ← 15

 
ارسال پاسخ ها از آقای یدالله پرنیان اصل

جواب بازی استادمیرزا 3036

زندگی ← گونی ← گوزن ← گند ← دیو ← زنگ ← وزن ← نگین ← یزد ← گزند ← گود ← یوز ← ننگ ← گوی ← زین ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا 3037

حکم ← حنا ← حاکم ← آینه ← کمان ← حیا ← ناحیه ← حکیم ← مکه ← منها ← نامه ← کمین ← کینه ← کهن ← کنایه ← ماه ← میهن ← ماهی ← کاه ← ۱9

جواب بازی استادمیرزا 3038

جواب ← مبل ← جوش ← شال ← آلبوم ← واجب ← موج ← موش ← شمال ← لواش ← آمل ← شوم ← آشوب ← بوم ← جالب ← امشب ← بلوا ← ۱۷

جواب بازی استادمیرزا 3039

خان ← گران ← خیار ← گاری ← نگران ← نارنگی ← گریان ← ریگ ← ارگ ← نیرنگ ← نگین ← ناخن ← نان ← نرخ ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 3040

ارگ ← گران ← گنجه ← جهانگرد ← جهان ← آرنج ← نرده ← نگاه ← گناه ← آهنگ ← آهنگر ← نجار ← جهاد ← جاده ← گردان ← گردنه ← گردن ← هنجار ← جگر ← درجه ← دانه ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا 3041

عکس ← عکاس ← سوره ← رکوع ← عروس ← سرکه ← کاهو ← کاسه ← کوسه ← کوره ← هوس ← سکه ← سرو ← ساک ← کاوه ← واکس ← عروسک ← راسو ← ۱۸

جواب بازی استادمیرزا 3042

زمان ← نماز ← جهان ← جهاز ← جایزه ← همزن ← نیاز ← ماهی ← نیزه ← زمین ← جهنم ← میهن ← مجهز ← منها ← جنازه ← هیجان ← آینه ← هیزم ← زین ← مزه ← ۲۰

جواب بازی استادمیرزا 3043

پشم ← مشک ← کمپ ← کاپ ← پاک ← شکم ← کمد ← مزد ← اشک ← شاد ← پشمک ← پزشک ← دامپزشک ← آشپز ← پماد ← ۱۵

جواب استاد آمیرزا 3044

کافر ← کفر ← مور ← کاور ← کور ← فکر ← کما ← ورم ← مکار ← وام ← ماکو ← وفا ← کافور ← مارک ← اکرم ← فرار ← ۱۶

جواب استاد آمیرزا 3045

خرما ← خرمالو ← وال ← ورم ← ملخ ← نخل ← خال ← خاور ← خون ← خانم ← نوار ← خان ← ملون ← ملوان ← روان ← نرمال ← مانور ← اخمو ← ولرم ← خرم ← ۲۰

جواب استاد آمیرزا 3046

تاب ← برس ← سرب ← بستر ← تبر ← پست ← سپر ← پسر ← اسب ← ترس ← تست ← تربت ← راست ← ربات ← اسپرت ← پرتاب ← ۱۶

جواب استاد آمیرزا 3047

سیم ← قدم ← قدس ← قدیم ← کبد ← سیب ← سدیم ← سبک ← قسم ← مقدس ← سید ← سبد ← قید ← بیم ← بید ← دیس ← ۱۶

جواب استاد آمیرزا 3048

خون ← جرم ← خرج ← جین ← نرخ ← موج ← ورم ← میخ ← خروج ← نیمرو ← مخرج ← خمیر ← مریخ ← خنجر ← خرمن ← نیمرخ ← مجری ← وخیم ← نیرو ← نجوم ← ۲۰

جواب استاد آمیرزا 3049

تیر ← سیرک ← خاک ← تاکسی ← تراس ← ساکت ← خاکستری ← خیس ← خسارت ← خرس ← تاریک ← تاریخ ← تاک ← کتری ← راست ← سخت ← اسکیت ← کیست ← کرسی ← استخر ← سرخک ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا 3050

کوسه ← کاهو ← ساکت ← کاسه ← کوهستان ← نوک ← تاک ← ستون ← سکه ← کهن ← سکونت ← تانک ← سوهان ← کوسن ← نکنه ← کوهان ← کوتاه ← واکسن ← واکس ← هاون ← سکته ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا 3051

جنوب ← سمج ← بیم ← موج ← جیب ← جین ← مونس ← یونس ← بسیج ← نسیم ← نجیب ← نجوم ← بوس ← سیب ← بوم ← جنس ← جسم ← نجس ← سمنو ← ۱۹

جواب بازی استادمیرزا 3052

فرح ← عرف ← عارف ← تیر ← حیف ← حرف ← حیرت ← رعایت ← تعریف ← فتیر ← تعارف ← رعیت ← حفاری ← تفریح ← فتح ← حریف ← عفت ← عافیت ← تایر ← آفت ← راحت ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا 3053

صدا ← دعا ← عادت ← عصا ← عید ← عصب ← صیاد ← آبی ← عیب ← بیت ← تاب ← عبادت ← عصبی ← تعصب ← صبا ← عیادت ← تبعید ← تابع ← دیابت ← بیات ← ۲۰

جواب بازی استادمیرزا 3054

خشت ← خروش ← فروش ← شتر ← فرش ← شرف ← شورش ← شوش ← رخت ← شوفر ← تفرش ← ترش ← شوت ← خوش ← فوت ← خورشت ← شوخ ← خوف ← شوشتر ← ۱۹

جواب بازی استادمیرزا 3055

دره ← بیل ← برنده ← نبرد ← دبیر ← رنده ← دلیر ← دلبر ← ریه ← نهر ← دهلی ← هلند ← بندر ← دنبه ← بلند ← لیره ← دبه ← ۱۷

جواب بازی استادمیرزا 3056

سفت ← فنا ← شفا ← آتش ← نفس ← شست ← زشت ← سنت ← ساتن ← شانس ← تاس ← تنفس ← فنس ← نفت ← ۱۴

جواب بازی استادمیرزا 3057

باج ← بانو ← جنس ← سنجاب ← بوق ← جنوب ← جواب ← بقا ← واجب ← نجوا ← ناب ← ساق ← نقاب ← اوج ← جوان ← نساج ← سابق ← اسب ← نجس ← سنجاق ← ۲۰

جواب بازی استادمیرزا 3058

کوچ ← وان ← نوک ← کوسن ← ساک ← ساکن ← واکسن ← واکس ← سکو ← آسان ← سونا ← ساواک ← اسکاچ ← ۱۳

جواب بازی استادمیرزا 3059

عقل ← عاقل ← بقالی ← عبا ← عایق ← قلابی ← قالب ← عقاب ← قالی ← جیب ← عجیب ← لقب ← قلب ← آجیل ← لعاب ← عیب ← عقب ← علاج ← جعل ← جالب ← عاج ← ۲۱

جواب بازی استادمیرزا 3060

غیرت ← تره ← تیر ← تیره ← ترن ← نعره ← ریه ← نیت ← تیغ ← رعیت ← تیغه ← هیتر ← تینر ← ۱۳

جواب بازی استادمیرزا 3061

بازی ← هیزم ← زیره ← مبارزه ← زهرا ← بزم ← زیبا ← مربی ← بیمه ← بهار ← اهرم ← ماهی ← هزار ← مربا ← میرزا ← ماهر ← مهراب ← هرمز ← مرزه ← بیمار ← بامیه ← ۲۱

جواب بازی استاد آمیرزا 3062

همت ← تیله ← تیم ← مهلت ← تله ← لیته ← خیمه ← مته ← میخ ← یتیم ← ملخ ← میله ← تلخ ← تخلیه ← لخت ← تخیل ← هتل ← تخمه ← 18

جواب بازی استاد آمیرزا 3063

باند ← بادام ← آبان ← بادمجان ← نمد ← نادم ← آباد ← دانا ← جامد ← دنا ← دامن ← باج ← انجماد ← دنج ← اندام ← بام ← 16

جواب بازی استاد آمیرزا 3064

لاک ← کهن ← شکاک ← شنا ← کلاه ← کاهش ← کلک ← نهال ← ناله ← لاشه ← کله ← شانه ← لکه ← اشکنه ← شنل ← شکل ← شال ← کشک ← کهکشان ← شاه ← کاکل ← 21

ارسال پاسخ ها از عمو ستار نظریان و آقا ماهان جاسمی

جواب بازی استاد آمیرزا 3065

غلط ← باطل ← سفال ← باغ ← بالغ ← سطل ← اطلس ← طبل ← غافل ← فال ← آغل ← غلاف ← لطف ← اسب ← لباس ← غسل ← طفل ← بغل ← طلا ← 19

جواب بازی استاد آمیرزا 3066

اشیا ← شام ← آشپز ← پیام ← شامی ← میز ← ماش ← زیپ ← پیاز ← یشم ← پشم ← آزمایش ← میش ← 13

جواب بازی استاد آمیرزا 3067

واگن ← چنگ ← بانو ← فنچ ← وفا ← ناب ← وبا ← انگ ← چوب ← وان ← چوگان ← گاو ← فنا ← 13

جواب بازی استاد آمیرزا 3068

عزا ← متکا ← خاک ← تاک ← اخم ← عزت ← خاتم ← کاخ ← زخم ← زکات ← خام ← تخم ← ماکت ← 13

جواب بازی استاد آمیرزا 3069

درو ← شوخ ← خوش ← روکش ← کور ← گردو ← دوش ← درک ← شوک ← خشک ← گور ← دوک ← گرد ← کدو ← کوش ← خوک ← کشو ← شکر ← گردش ← کشور ← خرگوش ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا 3070

زبان ← غاز ← بنز ← باغ ← مات ← تاب ← نماز ← بام ← ناز ← متن ← ناب ← بنا ← امت ← نبات ← زمان ← مغز ← 16

جواب بازی استاد آمیرزا 3071

دبیر ← برگ ← گنبد ← نرده ← بندر ← بره ← دبه ← نهر ← دیگ ← گرده ← برنده ← رنده ← دنبه ← نبرد ← گره ← گردنه ← گیره ← بندری ← گربه ← گردن ← 19

جواب بازی استاد آمیرزا 3072

ضرب ← ورد ← جلد ← وجد ← روبل ← جبر ← لودر ← لبو ← جلو ← بلور ← برج ← جدول ← دلبر ← درو ← بدل ← 15

جواب بازی استاد آمیرزا 3073

ملیح ← حکم ← ریمل ← حکیم ← کریم ← ضریح ← کلر ← مضر ← ضمیر ← مریض ← کلم ← محک ← محرک ← حلیم ← محضر ← 15

جواب بازی استاد آمیرزا 3074

ریا ← لاغر ← یال ← گالری ← پریا ← گلپر ← ارگ ← غار ← ریل ← آغل ← پیر ← ریگ ← ریال ← گاری ← 14

جواب بازی استاد آمیرزا 3075

دوام ← دکه ← آهو ← ماه ← دوک ← کوه ← دکمه ← چکمه ← چاه ← کاهو ← کادو ← مکه ← هود ← کوچه ← کوچ ← ماده ← مهد ← وام ← کاه ← وهم ← دام ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا 3076

صلوات ← تند ← وصل ← ولادت ← صدا ← دوان ← تاول ← توان ← تولد ← اصل ← وانت ← صندل ← دوات ← دولت ← تونل ← دنا ← دونات ← صوت ← 18

جواب بازی استاد آمیرزا 3077

یلدا ← دیوار ← رادیو ← درو ← دلار ← ریال ← ارث ← دلاور ← ویلا ← ورد ← رود ← لودر ← آلو ← وارث ← اردو ← دارو ← دیو ← دلیر ← ریل ← 19

جواب بازی استاد آمیرزا 3078

ارنج ← خال ← نرخ ← تلخ ← آخرت ← تاجر ← خنجر ← رخت ← نجات ← لجن ← اجل ← ترن ← نجار ← خجالت ← نخل ← خارج ← لخت ← تاج ← خرج ← 19

جواب بازی استاد آمیرزا 3079

عزا ← نماز ← مجاز ← عزم ← معما ← منع ← جمع ← ناز ← عاج ← جام ← جان ← مانع ← زمان ← مزاج ← مام ← عمان ← 16

جواب بازی استاد آمیرزا 3080

وانت ← توان ← ذات ← قوت ← قوا ← قنات ← وان ← وقت ← قنوت ← اذن ← وات ← تقوا ← ذوق ← 13

جواب بازی استاد آمیرزا 3081

لهستان ← نهال ← سهل ← هتل ← سالن ← تاس ← تنه ← سنت ← سانت ← نسل ← ساتن ← آسان ← تله ← لانه ← ناله ← 15

جواب بازی استاد آمیرزا 3082

دبیر ← رکابی ← بیدار ← رکاب ← کبد ← باریک ← درک ← ریکا ← رکب ← دربار ← اردک ← برادر ← کبیر ← بیکار ← ردیاب ← بید ← کارد ← 17

جواب بازی استاد آمیرزا 3083

زود ← گوزن ← میگو ← زنگ ← مدیون ← گندم ← مدنی ← گود ← زمین ← نمد ← زوم ← وزن ← دیگ ← دیو ← زندگی ← مزد ← گونی ← گوی18

جواب بازی استاد آمیرزا 3084

هیزم ← یقه ← مطهر ← مهر ← هرمز ← زهر ← قطر ← مرزه ← قرمز ← رزق ← قیر ← قیمه ← زره ← قهر ← مزه ← رزم ← زیره ← قطره ← قمه ← 19

جواب بازی استاد آمیرزا 3085

قجری ← فقر ← گلف ← گرجی ← قفل ← قیر ← فرق ← فیل ← جیر ← ریل ← قیف ← فقیر ← جگر ← رفیق ← فلج ← ریگ ← گیج ← 17

جواب بازی استاد آمیرزا 3086

ترشی ← تایر ← رشت ← ارتش ← شیار ← ریشتر ← آشتی ← شتر ← ریا ← تار ← تیر ← اتریش ← تراش ← ریش ← شاتر ← 15

جواب بازی استاد آمیرزا 3087

ارگ ← خون ← ترخون ← ران ← توان ← گران ← واگن ← تنور ← رخت ← خاور ← تناور ← تنگ ← خان ← نوار ← خاتون ← نرخ ← وانت ← انگور ← گاو ← روان ← آخرت ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا 3088

دایه ← داریه ← غار ← داغ ← یراق ← هدر ← دایره ← ریه ← قیر ← غرق ← دره ← یقه ← قاره ← قهر ← هادی ← غدیر ← دریا ← 17

جواب بازی استاد آمیرزا 3089

زوم ← مداح ← مداوا ← موز ← اوا ← آواز ← وام ← دام ← واحد ← محو ← مواد ← دوام ← آزاد ← مزد ← حمد ← 14

جواب بازی استاد آمیرزا 3090

هراس ← سرکه ← کاغذ ← کاه ← غذا ← کسره ← ذره ← ساک ← ساره ← ذکر ← سکه ← غار ← کره ← کاسه ← ساغر ← 15

جواب بازی استاد آمیرزا 3091

خواب ← خرابه ← خراب ← خوراک ← کرخه ← کهربا ← خاکروبه ← کاهو ← آهو ← خواهر ← ابرو ← خارک ← کوره ← برکه ← بهار ← خوب ← باور ← خبر ← بخار ← خوک ← روباه ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا 3092

مرگ ← گراز ← گوارش ← امروز ← موز ← آموزش ← ورزش ← شوم ← مشاور ← گرما ← گواش ← گاز ← گور ← ارزو ← گزارش ← شور ← ارزش ← زوم ← گوش ← شورا ← گرز ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا 3093

قلاب ← سالم ← لباس ← خلق ← ملخ ← سلام ← سماق ← اخم ← خالق ← قلم ← اسب ← قسم ← قلب ← سمبل ← خال ← باسلق ← خام ← لمس ← خلاق ← مبل ← 20

جواب بازی استاد آمیرزا 3094

حیاط ← طرح ← پیر ← ریکا ← پیکر ← پاک ← حیا ← پریا ← کیپ ← طراحی ← پارک ← طراح ← پیک ← 13

جواب بازی استاد آمیرزا 3095

نارس ← آرنج ← نان ← نجس ← اجرا ← نجار ← جان ← نساج ← ناسا ← رنج ← آسان ← انسان ← رسانا ← جنس ← انار ← نارنج ← 16

جواب بازی استاد آمیرزا 3096

نمک ← چرم ← عمان ← چمران ← چرک ← مکار ← چنار ← کمان ← چمن ← رعنا ← کرمان ← چاک ← مکان ← منچ ← مانع ← 15

جواب بازی استاد آمیرزا 3097

پزشک ← زیپ ← نازک ← زین ← اشک ← پیاز ← نیاز ← کپی ← شنا ← پاک ← کاشی ← کنیز ← کاپشن ← آشپز ← پیکان ← زیان ← 16

جواب بازی استاد آمیرزا 3098

دنا ← دنیا ← صیاد ← نقص ← صبا ← قنادی ← قصاب ← قید ← قند ← قناد ← باند ← قصد ← بنا ← بقا ← صادق ← ناقص ← نقاب ← قصابی ← صدا ← بید ← دین ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا 3099

جفت ← کما ← متکا ← جام ← تاک ← تاج ← امت ← کتف ← کاج ← مات ← افت ← مفت ← جفا ← 13

جواب بازی استاد آمیرزا 3100

ویار ← یاور ← رویا ← کافر ← کیفر ← کویر ← ویفر ← فکر ← کیوی ← کافور ← کیف ← ریکا ← وفا ← 13

جواب بازی استاد آمیرزا 3101

ستوان ← سوال ← توسل ← ساتن ← واگن ← سنگ ← نسل ← سالن ← انگل ← تونل ← تنگ ← الگو ← لوس ← گلستان ← وانت ← گلو ← سوگ ← النگو ← ستون ← گسل ← تاول ← 21

جواب بازی استاد آمیرزا 3102

ونیز ← روشن ← شریک ← یوز ← نیش ← زیرک ← کور ← ورزش ← کشور ← زین ← وزن ← وزیر ← شکر ← کنیز ← کیش ← نیشکر ← زرشک ← کویر ← 18

جواب بازی استاد آمیرزا 3103

دفن ← یوسف ← سفیر ← دیو ← نفیس ← سود ← فرنی ← رند ← ردیف ← سرود ← نفس ← سفر ← فردین ← فرود ← فنس ← سفید ← سیفون ← فردوسی ← نیرو ← 19

جواب بازی استاد آمیرزا 3104

ریگ ← قمری ← رحم ← قرمز ← گریم ← مرز ← مرگ ← رحیم ← رزم ← میز ← گرز ← گرم ← حقیر ← قیر ← 14

جواب بازی استاد آمیرزا 3105

لامپ ← محک ← حاکم ← دام ← پماد ← محال ← کلم ← اپل ← کمد ← کمپ ← ملک ← حامد ← پلک ← امل ← مداح ← حکم ← پلاک ← مدال ← دکل ← 19

ارسال پاسخ های استادمیرزا از آقای یدالله پرنیان اصل

جواب بازی استادمیرزا 3106

شکوه ← کوزه ← تشک ← شته ← کته ← کوه ← بوته ← بهت ← شبکه ← بهشت ← بشکه ← زشت ← شوت ← کشو ← توبه ← ۱۵

جواب بازی استادمیرزا 3107

خبر ← خرس ← سطر ← خطا ← خطر ← سرخ ← سبد ← طبخ ← داس ← خدا ← آدرس ← سرداب ← خراب ← اسب ← رطب ← بخار ← ۱۶

جواب بازی استادمیرزا 3108

قرص ← عصر ← قیر ← عرق ← عید ← قهر ← رعد ← دره ← قصد ← عقد ← دیه ← عقده ← صدقه ← یقه ← قصیده ← عقیده ← رصد ← رقص ← قصه ← عهد ← ۲۰

جواب بازی استادمیرزا 3109

غول ← مغول ← ایل ← غلام ← غلیظ ← لیمو ← ظلم ← ظالم ← وام ← آمل ← آلو ← مایو ← ویلا ← ۱۳

ارسالی از آقا ماهان جاسمی

جواب استاد میرزا مرحله 3110

عهد ← دعا ← بانک ← کنده ← انبه ← اندک ← بند ← دانه ← دبه ← دنا ←