فاوینو
241

جواب بازی آمیرزا 2500 تا 2600 | جواب امیرزا 2500 به بعد | بازی آمیرزا سال 1402

جواب بازی آمیرزا مرحله 2500 الی 2600 | جواب امیرزا 2500 به بعد | پاسخ امیرزا دو هزار و پونصد تا دو هزار و ششصد
بازدید 35251

فهرست مطلب

بازی آمیرزا (جواب بازی آمیرزا مرحله 2500 به بعد) در سال های اخیر جایگاه خاص خود را در دل بازیکنان ایرانی پیدا کرده و تعداد زیادی از افراد با نصب بازی آمیرزا روی گوشی های آندروید و ios خود توانسته اند مراحل سخت بازی آمیرزا را پشت سر بگذارند. برخی از مراحل بازی آمیرزا بسیار دشوار بوده و افراد برای گذراندن مراحل بازی آمیرزا نیازمند کمک، راهنمایی و راه حل مراحل و جواب امیرزا خواهند بود. سایت فاوینو در ادامه تکمیل جواب بازی آمیرزا 2500 تا 2600 را برای شما عزیران آماده کرده است. همچنین میتوانید از پست جواب امیرزا سایت بوفچه نیز دیدن فرمایید.

امیدوارم شما به مانند دیگر کاربران (شیرین خانم، خانم حبیبی، خانم نامداری و آقای ستار ایلامی، یدالله پرنیان اصل، شاینا حسین علیپور، آقا حسام (حامی)، عسگر، آقای صالحی، امیر میلانی (amirkardgar466.com)، سید علی و دیگر دوستان همیشه همراه) برای تکمیل هر چه بیشتر مراحل 2500 به بعد بازی آمیرزا در کنار ما باشید و پاسخ مراحلی را که با موفقیت انجام داده اید را در بخش نظرات برای دوستان خود درج نمایید.

جواب بازی آمیرزا مرحله 2500 الی 2600 | جواب امیرزا 2500 به بعد | پاسخ امیرزا دو هزار و پونصد تا دو هزار و ششصد

جواب بازی آمیرزا مرحله 2500 الی 2600 | جواب امیرزا 2500 به بعد | پاسخ امیرزا دو هزار و پونصد تا دو هزار و ششصد

جهت استفاده از جواب بازی آمیرزا مراحل قبل از 2500 به صفحه جواب بازی آمیرزا شده رفته یا روی عکس زیر کلیک نمایید.

جواب بازی آمیرزا

جواب امیرزا تمام مراحل

جواب آمیرزا 2500 به بعد

تمام پاسخ های جدیدترین مراحل بازی امیرزا به تفکیک مراحل در اختیار شما قرار گرفته است. در ادامه همراه سایت فاوینو باشید.

جواب بازی آمیرزا مرحله 2500

تار ← ترس ← تاس ← ساق ← سپر ← پست ← پسر ← تراس ← راست ← سارق ← سرقت ← قرار ← اسپرت ← پرستار 14

جواب آمیرزا مرحله 2501

آغل ← اجل ← جام ← غسل ← لمس ← یاس ← ایل ← سیم ← میل ← جیغ ← جمال ← سالم ← سلام ← غلام ← مجلس ← آجیل 16

جواب آمیرزا مرحله 2502

خرم ← خشم ← خوش ← خوف ← رخش ← شخم ← شرم ← شوخ ← شور ← شوم ← ظرف ← فرش ← موش ← ورم ← فروش 15

جواب آمیرزا مرحله 2503

خشک ← خوک ← شوق ← شوک ← شکل ← قلک ← قول ← کشو ← شیخ ← کیش ← قوی ← وکیل ← کیلو ← شلیک 14

جواب آمیرزا مرحله 2504

امت ← متن ← وام ← نیت ← میت ← تیم ← توان ← وانت ← مینو ← مایو ← متین ← یتیم ← تومان ← مانتو ← امنیت ← ویتامین 16

جواب آمیرزا مرحله 2505

اسب ← تاک ← سبک ← سوت ← کیست ← اسکی ← بیست ← آسیب ← کتاب ← کویت ← واکس ← سکوت ← ساکت ← بوکس ← سویا ← تاکسی ← اسکیت ← کابوس 18

جواب آمیرزا مرحله 2506

گور ← رنگ ← لگن ← گلو ← ریل ← انگل ← گونی ← روان ← لنگر ← واگن ← گران ← نیرو ← ریال ← ویلا ← وانیل ← النگو ← گیلان ← انگور ← لیوان ← گوریل ← نارگیل 21

حل آمیرزا مرحله 2507

جوش ← شوق ← ورق ← پیر ← قیرجیر ← قوی ← جیپ ← شرق ← شرجی ← قجری ← قوری ← شیپور

جواب آمیرزا مرحله 2508

ارگ ← دار ← چرب ← گدا ← گرد ← چای ← دیگ ← ریگ ← بید ← چادر ← چربی ← گاری ← دریا ← دبیر ← گرداب ← بیدار

پاسخ آمیرزا مرحله 2509

باج ← بال ← بلا ← جهل ← زبل ← طبل ← طلا ← باطل ← جالب ← جهاز ← زابل ← طلبه ← زباله ← لجباز

جواب استاد آمیرزا مرحله  2510

تلف ← حمل ← فتح ← فوت ← لوح ← محل ← محو ← مفت ← ملت ← گلف ← گلو ← تحول ← فلوت

جواب استادمیرزا مرحله 2511

باغ ← تاب ← شوت ← وبا ← گاو ← گشت ← گوش ← اشوب ← اغوش ← شتاب ← گواش ← گوشت ← ابگوشت

جواب امیرزا مرحله 2512

حمد ← سطح ← سطل ← لمس ← مدل ← سید ← سیل ← سیم ← دیس ← محیط ← حمید ← حلیم ← مسلط ← مسلح ← طلسم ← مسیح ← ملیح

جواب بازی امیرزا مرحله 2513

تاس ← ساز ← مات ← مگس ← گاز ← گیس ← تیز ← میت ← تماس ← ماست ← سیما ← ایست ← تمیز ← سایز ← زیست 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2514

درو ← دعا ← عود ← دوش ← رعد ← ورد ← شعر ← اردو ← لودر ← لواش ← عادل ← شعور ← شروع ← شاعر ← دلار ← ارشد ← شعار ← دعوا ← شلوار ← دلاور 20

جواب بازی آمیرزا مرحله 2515

بزم ← بوم ← زوم ← آویز ← هیزم ← ویزا ← میوه ← زیبا ← ماهی ← بیمه ← بازی ← موزه ← بازو ← بامیه ← زاویه ← موازی ← هوازی ← آبمیوه 18

جواب بازی امیرزا مرحله 2516

درک ← سپر ← پدر ← پسر ← پلک ← کسل ← پیک ← کپی ← کلید ← کرسی ← سیرک ← دلیر ← پیکر ← پلیس ← پلید ← کلیپس 16

جواب بازی امیرزا مرحله 2517

اصل ← تله ← تلف ← زلف ← صاف ← صفت ← فال ← فصل ← فلز ← هتل ← صفا ← تازه ← تفاله ← فاصله 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2518

باغ ← بهت ← بچه ← تاب ← شته ← بقچه ← بهشت ← تباه ← شتاب ← شهاب ← باغچه ← تشابه ← شباهت 13

جواب امیرزا مرحله 2519

دعا ← عید ← یزد ← علی ← لیز ← ایل ← دنا ← دین ← لنز ← عزا ← نعل ← نزاع ← نازل ← نیاز ← دنیا ← یلدا ← زیان ← ایدز ← عالی ← عادل ← انزلی 21

جواب بازی امیرزا مرحله 2520

انگ ← خان ← خون ← نان ← ننگ ← وان ← گاو ← گوی ← ناخن ← واگن ← گونی ← یوگا ← نگین ← یونان 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2521

دفن ← دنج ← قند ← وجد ← وقف ← نجف ← دین ← دیو ← یون ← قیف ← جین ← قید ← قوی ← فندق 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2522

برج ← جیر ← جیب ← هرم ← جرم ← تمر ← مهر ← تبر ← بره ← مرتب ← هجرت ← بیمه ← مربی ← تیره ← بهتر ← مجری ← تجربه ← تجربی ← ترجمه ← جریمه 20

جواب بازی امیرزا مرحله 2523

غاز ← مته ← مزه ← مغز ← همت ← مهناز ← تازه ← تنها ← زمان ← منها ← نامه ← نماز ← همزن ← مغازه 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2524

بام ← بوم ← خام ← خاک ← خوب ← خوک ← وبا ← کاخ ← کما ← اخمو ← خواب ← کاظم ← باکو ← مواظب 14

جواب امیرزا مرحله 2525

ارگ ← برگ ← درز ← زرد ← گدا ← گرز ← بزرگ ← دراز ← گراز ← ایزد ← دبیر ← زیبا ← بازی ← رازی ← گاری ← دریا ← گرداب ← بیدار ← آبگیر ← بازیگر 20

حل بازی آمیرزا مرحله 2526

اشک ← لاک ← قلک ← شال ← شاخ ← کاخ ← خلق ← خوک ← خشک ← خاک ← خال ← الک ← کال ← خالق ← شلاق ← لواش ← خلاق ← لواشک ۱۸

 

جواب بازی شهربانو مرحله 1 تا 600 | جواب شهربانو اپدیت سال 1402 (با کمک شما)

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2527

ران ← فنا ← فنر ← نان ← نفت ← نیت ← تیر ← انتن ← تنفر ← نفرت ← تایر ← فرنی ← فتیر ← افرین ← نفرین

جواب امیرزا مرحله 2528

اهو ← وفا ← ریا ← ریه ← رفاه ← پاره ← پارو ← ویار ← فوری ← رویا ← ویفر ← پریا ← پایه ← پویا ← فواره

جواب بازی امیرزا مرحله 2529

عاج ← برج ← عرف ← عرب ← جفت ← رعب ← عبا ← عفت ← عبرت ← بافت ← عابر ← تعجب ← تاجر ← عارف ← ربات ← عبارت ← تعارف ← ← 17

جواب بازی امیرزا مرحله 2530

همت ← اهرم ← ماسه ← ماست ← سوره ← سمور ← ساوه ← سرمه ← رستم ← راسو ← توهم ← ترمه ← ترسو ← ستاره ← اورست ← مهارت ← سماور ← روستا ← همستر ← سورتمه ← ← 20

جواب بازی امیرزا مرحله 2531

آتش ← آقا ← دشت ← دقت ← شاد ← یاد ← قید ← اتاق ← تاید ← شیدا ← آشتی ← شادی ← اشیا ← اشتیاق 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2532

عبا ← عقب ← عمق ← بقا ← بیم ← حیا ← عیب ← عقاب ← مایع ← قیام ← عایق ← عمیق ← قایم 13

جواب بازی امیرزا مرحله 2533

اسب ← جنس ← ساک ← سبک ← ناب ← نجس ← کاج ← کنج ← باطن ← بانک ← بساط ← طناب ← نساج ← کاسب ← سنجاب 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2534

ترش ← دشت ← شتر ← شهد ← شاهد ← ارتش ← دارت ← درشت ← دفتر ← دهات ← رفاه ← تراش ← فشار ← شهرت ← فردا ← فرشته ← آشفته ← شرافت ← شهادت ← هشدار 20

جواب بازی امیرزا مرحله 2535

تفت ← توت ← فنا ← فوت ← نفت ← وان ← وفا ← توان ← فتوا ← وانت ← وفات ← تافت ← تفاوت ← تافتون 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2536

اوج ← جام ← جفا ← جوش ← شام ← شفا ← شوم ← فاش ← ماش ← موج ← موش ← وام ← وفا 13

جواب بازی امیرزا مرحله 2537

حنا ← رحم ← روح ← غار ← محو ← مرغ ← وام ← وان ← ورم ← نوح ← حرام ← روان ← روغن ← محور ← نوار 15

جواب امیرزا مرحله 2538

بهت ← جهت ← وجب ← کته ← کوه ← جوک ← بوته ← تعجب ← تهوع ← توبه ← توجه ← جعبه ← کعبه ← ۱۳

حل بازی آمیرزا مرحله 2539

ملس ← تخم ← تلخ ← مدل ← خام ← لخت ← داس ← دست ← ملخ ← سخت ← ستم ← مدال ← سلام ← املت ← خدمت ← خادم ← خاتم ← سالم ← دخالت ← سلامت ← دستمال 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2540

انس ← تاک ← سنت ← پاک ← پتک ← پست ← اسان ← تانک ← تکان ← ساکن ← پاکت ← کتان ← سانت ← استکان ← پستانک ← پاکستان

حل بازی آمیرزا مرحله 2541

دعا ← عدل ← علف ← عهد ← فال ← فدا ← فعل ← هدف ← دفاع ← عادل ← فاعل ← فعال ← ادعا

حل بازی آمیرزا مرحله 2542

اخم ← مکر ← عمر ← عرب ← کاخ ← خرم ← عبا ← خبرخاک ← ← خام ← رکب ← خرما ← عابر ← بخار ← مربا ← مربع ← مرکب ← اکبر ← مکعب ← خراب ← مبارک

حل بازی آمیرزا مرحله 2543

بره ← گرم ← وهم ← هرم ← گره ← مهر ← بوم ← مور ← گربه ← گیوه ← گروه ← گوهر ← بیمه ← مربی ← میوه ← میگو ← ← گریه

حل بازی آمیرزا مرحله 2544

نجف ← جان ← جزر ← رنج ← زجر ← فنا ← عاج ← نفع ← فرز ← عرف ← عزا ← نجار ← عاجز ← عارف ← ارزن ← ارنج ← عرفان ← زعفران

جواب آمیرزا مرحله 2545

سهم ← قسم ← قمه ← چاق ← چاه ← چمن ← منچ ← ساقه ← سماق ← قاسم ← منها ← نامه ← چانه ← چماق ← ماسه

حل بازی آمیرزا مرحله 2546

آلو ← کال ← لبو ← لاک ← غول ← دوغ ← دوک ← بغل ← باغ ← الک ← داغ ← کود ← بلوغ ← کلاغ ← غالب ← بالغ ← کابل ← کادو 18

حل بازی آمیرزا مرحله 2547

جوک ← جسد ← جسم ← دوک ← سبد ← سبک ← سود ← سکو ← کود ← موج ← کبد ← کمد ← کدو ← مسجد ← کبود ← بوکس ← کمبود 17

حل بازی آمیرزا مرحله 2548

وان ← اجل ← اوج ← جشن ← لجن ← رنج ← شنل ← شنا ← شال ← نجار ← لواش ← روشن ← نوار ← روان ← جوان ← جارو ← آرنج ← جانور ← شلوار 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2549

نمک ← نوک ← عمان ← مانع ← معنا ← مکان ← کمان ← مایو ← کمین ← مایع ← معین ← معنی ← عینک ← معاون ← کیوان ← کامیون 16

حل بازی آمیرزا مرحله 2550

آقا ← اپل ← بوق ← قلب ← قول ← لبو ← لقب ← پول ← آلپ ← بالا ← بقال ← قالب ← قبول ← قلاب ← باقلوا 15

حل بازی آمیرزا مرحله 2551

اشک ← جام ← حجم ← حکم ← شکم ← ماش ← مشک ← پاک ← پشم ← کاج ← کما ← کمپ ← حاکم ← پشمک 14

حل بازی آمیرزا مرحله 2552

راز ← صرع ← عزا ← عصا ← عصر ← ریا ← ریز ← زیپ ← پیر ← رازی ← پیاز ← پریز ← پریا 13

حل بازی آمیرزا مرحله 2553

وسط ← سطل ← طبل ← طلا ← طول ← لوس ← یاس ← بلیط ← سویا ← ویلا ← آسیب ← اطلس ← لباس ← سوال ← بلوط ← باطل ← طوسی ← سیلاب ← لوبیا ← ابلیس ← طالبی 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2554

تاک ← عاق ← قوت ← تانک ← تنوع ← توان ← توقع ← تکان ← قانع ← قنات ← قنوت ← کتان ← تقوا ← قناعت 14

جواب آمیرزا مرحله 2555

خون ← یون ← زین ← دیو ← دین ← وزن ← میخ ← مزد ← زوم ← زخم ← موز ← نخود ← وخیم ← مخزن ← دوزخ ← زمین ← ونیز ← خمین ← مدیون 19

جواب آمیرزا ‌‌آپدیت خرداد 1402

بازی امیرزا تاریخ 1402/03/19 اپدیت داد و جواب هاشو در کمترین زمان ممکن با کمک شما دوستان اپدیت کردیم..

جواب آمیرزا مرحله 2556

جنگ ← گنج ← نوح ← گوی ← یون ← جین ← جیب ← جوی ← گیج ← وحی ← جنوب ← گونی ← نجیب

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۵۵۷

ظهر ← قوی ← یقه ← ریه ← وهم ← ورق ← ورم ← مور ← قوه ← قهر ← قمه ← هرم ← قیمه ← میوه ← ظهور ← قوری ← مقوی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2558

پوک ← اشک ← دوش ← دوک ← شاد ← شوک ← پاک ← کدو ← کشو ← اشپز ← پزشک ← پوشک ← کادو ← پوشاک

جواب بازی آمیرزا مرحله 2559

ارگ ← همت ← تره ← هرم ← مهم ← مرگ ← مته ← گره ← گرما ← مرهم ← مرام ← متهم ← ماهر ← ماتم ← تمام ← ترمه ← اهرم ← مرمت ← مهارت ← گمراه

جواب بازی آمیرزا مرحله 2560

مرغ ← سرم ← سرو ← غسل ← غول ← لمس ← لوس ← سیر ← سیم ← ریل ← ریمل ← رسول ← ولرم ← مغول ← سمور ← لیمو ← موسیر ← سیمرغ

جواب بازی آمیرزا مرحله 2561

بوس ← بوق ← بوم ← فوم ← قسم ← قفس ← قوم ← قوچ ← وقف ← چسب ← چوب ← سقف ← موفق

حل بازی آمیرزا مرحله 2562

الو ← اجل ← اوج ← جام ← طلا ← طول ← موج ← یال ← امل ← میل ← جمال ← لیمو ← ویلا ← مایو ← اجیل

جواب امیرزا مرحله 2563

اوج ← جوش ← زوج ← عاج ← عبا ← عزا ← وبا ← وجب ← اشوب ← بازو ← جواب ← جواز ← شجاع ← عاجز ← واجب ← بازجو

جواب آمیرزا مرحله 2564

عدس ← عدسی ← تاس ← داس ← یاس ← دعا ← عید ← ساعت ← ساعد ← ستاد ← عادت ← سعدی ← سعید ← اسیا ← تاید ← اسید ← استاد ← سعادت ← عیادت ← اعتیاد

جواب آمیرزا مرحله 2565

دنبه ← دبه ← دفن ← دوش ← شهد ← نوه ← هدف ← هود ← بنفش ← بنفشه ← دشنه ← بوفه ← هدفون

جواب آمیرزا مرحله 2566

برف ← کفن ← کفر ← کبد ← ورد ← نوک ← کور ← فکر ← رکب ← رکن ← دوک ← درک ← درو ← فنر ← فندک ← فرود ← کبود ← کندو ← بندر ← نبرد ← کنف

جواب بازی آمیرزا مرحله 2567

عمر ← منع ← نرم ← نهر ← هرم ← چرم ← چمن ← منچ ← مهره ← نعره ← نمره ← چهره

جواب آمیرزا مرحله 2568

دقل ← عدل ← عقد ← عقل ← علف ← فعل ← قفل ← قلک ← کیف ← قیف ← قید ← عید ← دلقک ← کلید

‌جواب آمیرزا مرحله 2569 آمیرزا

آهو ← اوج ← لجن ← جان ← جهل ← هلو ← آرنج ← لانه ← روان ← جوهر ← ← جوان ← ناله ← جهان ← هاون ← جارو ← نهال ← نجار ← جواهر ← جانور ← جوانه ← هنرجو 21

جواب آمیرزا مرحله 2570

بزم ← رزم ← رعب ← زره ← زهر ← عرب ← مهر ← مزه ← برنز ← نعره ← منبع ← مربع ← همزن ← نمره ← بهمن ← منبر ← هرمز ← مزرعه ← برنزه 19

جواب آمیرزا مرحله 2571

جسد ← درس ← سرد ← سفر ← پسر ← فرج ← فرد ← فکر ← پدر ← سپر ← پفک ← کدر ← کرج ← کفر ← کرفس 15

جواب آمیرزا مرحله 2572

بنر ← نبض ← ناب ← بنا ← رضا ← رطب ← ضرب ← وطن ← ضبط ← نوار ← طناب ← انبر ← باور ← بانو ← باطن ← روان ← ضربان ← رضوان ← روبان 19

جواب آمیرزا مرحله 2573

سفت ← سوت ← فتح ← فوت ← فوم ← محو ← مست ← مفت ← سیم ← تیم ← وحی ← حیف ← یوسف ← مسیح 14

جواب آمیرزا مرحله 2574

دوک ← زوم ← مزه ← موز ← هود ← وهم ← پوک ← ← کمپ ← کود ← کوه ← مکه ← موزه ← پوزه ← کوزه ← دگمه 15

جواب آمیرزا مرحله 2575

لبو ← بوق ← قطب ← دقل ← طاق ← طبل ← طلا ← قلب ← طول ← قلاب ← قطاب ← طلاق ← قالب ← بلوط ← قبول ← باطل ← ← داوطلب ← 17

جواب آمیرزا مرحله 2576

شال ← شمع ← شنا ← شنل ← علم ← ماش ← مام ← نعل ← شمال ← عالم ← عمان ← مانع ← مشعل ← معلم ← معما…15

جواب آمیرزا مرحله 2577

کیپ ← اشک ← مشک ← پاک ← کیش ← پشم ← کمپ ← کپی ← زیپ ← پیک ← یشم ← کاشی ← پیام ← پیاز ← پشمک ← پزشک ← زکام ← مشکی ← آشپز ←

جواب آمیرزا مرحله 2578

طاق ← طلا ← قطر ← چاق ← چال ← ایل ← چای ← قیر ← ← طلاق ← قارچ ← قطار ← ریال ← قالی ← لایق ← قاری ← 15

جواب آمیرزا مرحله 2579

جسم ← ستم ← قتل ← قسم ← قلم ← لمس ← ملس ← مگس ← گسل ← تجسم ← تجمل ← قسمت ← مجلس ← مستقل

جواب آمیرزا مرحله 2580

برج ← تبر ← ترب ← رعب ← رعد ← تیر ← جیب ← جیر ← عیب ← تعجب ← عبرت ← دبیر ← رعیت ← عجیب ← عربی ← تجربی 16

جواب آمیرزا مرحله 2581

لپه ← کیپ ← پیچ ← ریه ← کپی ← پرچ ← پیک ← کلر ← چکه ← چرک ← پلک ← پله ← کچل ← هیکل ← پیله ← کلیه ← پیچک ← پیکر 18

جواب آمیرزا مرحله 2582

گوشت ← گوجه ← هجوم ← توهم ← توجه ← گوش ← وهم ← همت ← موش ← موج ← مشت ← شوم ← شوت ← شته ← جوش ← جهت 16

جواب آمیرزا مرحله 2583

دار ← دما ← کمد ← اردک ← اکرم ← مادر ← مدرک ← کارد ← کریم ← ریکا ← امید ← مدیر ← دریا ← ضمیر ← مریض

جواب آمیرزا مرحله 2584

آلو ← آیه ← لوح ← آمل ← میله ← میوه ← مایو ← ماهی ← حلیم ← ویلا ← محله ← محال ← حوله ← حمله ← حلوا ← لیمو ← ملیح ← الویه ← هیولا

جواب بازی آمیرزا مرحله 2585

الک ← کیک ← لاک ← لبو ← کال ← کبک ← کلک ← بیل ← کوک ← ایل ← ویلا ← کیلو ← وکیل ← کابل ← بلوک ← کوکب ← لوبیا ← کولاک

جواب بازی آمیرزا مرحله 2586

اشک ← گنج ← گدا ← کنج ← کاج ← شنا ← شاد ← جنگ ← جشن ← جدا ← دنج ← دنا ← دکان ← دانش ← کنجد ← گشاد ← اندک ← گنجشک

جواب آمیرزا مرحله 2587

افق ← وقف ← وان ← نقل ← نفس ← نسل ← سقف ← قول ← قفس ← انس ← قفل ← فنس ← نفاق ← سوال ← سفال ← سالن ← فانوس

جواب آمیرزا مرحله 2588

دار ← نهر ← نشر ← نان ← شهد ← دنا ← شنا ← ارشد ← نهاد ← نرده ← ناشر ← شاهد ← رنده ← دهان ← دشنه ← دانه ← دانش ← شانه ← هشدار ← راننده

جواب آمیرزا مرحله 2589

سوپ ← سپر ← سکو ← غسل ← غول ← پسر ← پلک ← پول ← کسر ← کسل ← کلر ← کور ← پولک ← کولر ← کپسول

حل بازی آمیرزا مرحله 2590 به بعد

..

جواب بازی آمیرزا مرحله 2590

ترن ← تنگ ← لنگ ← تیر ← نیت ← انگل ← تینر ← گاری ← تایر ← رتیل ← لیتر ← ریال ← گران ← لنگر ← گالن ← گیتار ← گیلان ← گالری ← نارگیل ← گرانیت

جواب بازی آمیرزا مرحله 2591

دام ← دعا ← دما ← عمد ← عید ← معاد ← پماد ← پیام ← امید ← مایع ← دایی ← پیدا ← دمپایی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2592

الک ← لاک ← قلک ← قلب ← قزل ← کال ← زبل ← قاب ← خلق ← خاک ← خال ← بقا ← خلاق ← قالب ← قلاب ← خالق ← بزاق ← کابل ← زابل

جواب بازی آمیرزا مرحله 2593

بام ← باک ← بوم ← حوا ← حکم ← ذوب ← محو ← محک ← وام ← وبا ← کذب ← کما ← حاکم ← مذاب ← باکو

جواب بازی آمیرزا مرحله 2594

ارس ← رقص ← ساق ← قرص ← قرن ← نقص ← یاس ← قیر ← سارق ← قرآن ← ناصر ← ناقص ← ساری ← سینا ← قناری ← نیاسر

جواب بازی آمیرزا مرحله 2595

جشن ← جوش ← وان ← نیش ← جهان ← شانه ← نجوا ← هاون ← آینه ← جیوه ← هویج ← جوانه ← شاهین ← آویشن ← هیجان ← یونجه

جواب بازی آمیرزا مرحله 2596

بلا ← دعا ← رعب ← رعد ← عبا ← عدل ← عرب ← چرب ← دلار ← دلبر ← عابر ← عادل ← لعاب ← چادر ← دالبر ← دلربا

جواب بازی آمیرزا مرحله 2597

داس ← ساق ← شاد ← شنا ← قدس ← قند ← نقش ← دنا ← آسان ← آشنا ← انشا ← دانا ← دانش ← شانس ← قناد ← نقاش

جواب بازی آمیرزا مرحله 2598

درز ← کدر ← سگک ← گرز ← زنگ ← سنگ ← زرد ← رکن ← رنگ ← درک ← زرنگ ← سرنگ ← سنگک ← نرگس ← کندر ← کنگر ← گردن ← زردک ← سنگر ← کرگدن

جواب بازی آمیرزا مرحله 2599

کیف ← بال ← کلاف ← گلف ← آبی ← لاک ← کال ← کابل ← گلاب ← گلابی ← فلک ← الک ← ایل ← ایفل ← کافی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2600

تنگ ← دیگ ← دیس ← دین ← نیت ← گیس ← سید ← گند ← گود ← سوگ ← سوت ← سنگ ← سنت ← دست ← سنتی ← تنیس ← ستون ← دوست ← گونی ← گیسو ← سوگند ← دیو

 

دوستان عزیز. جهت استفاده از جواب امیرزا مرحله 2600 به بعد وارد لینک مشخص شده شوید یا روی عکس زیر کلیک نمایید.

 

 

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/26857/جواب-بازی-آمیرزا-2500-تا-2600-جواب-امیرزا-2500-به/
 • جواب آقا میرزا مرحله ۲۵۲۳
 • مرحله2500
 • جواب آمیرزا 2522
 • جواب آمیرزا مرحله ۲۵۰۰ببعد
 • جواب بازی آمیرزا مرحله 2600 به بعد
 • جواب مرحله ۲۵۵۶امیرزا
 • ۲۵۰۰تا ۲۶۰۰ امیرزا جواب

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. Amir. Milani گفت:

  سلام.. مرحله2513… تاس ساز مات مگس گاز گیس تیز میت تماس ماست سیما ایست تمیز سایز زیست

 2. Amir. Milani گفت:

  مرحله2514… درو دعا عود دوش رعد ورد شعر اردو لودر لواش عادل شعور شروع شاعر دلار ارشد شعار دعوا شلوار دلاور

 3. Amir. Milani گفت:

  مرحله2515… بزم بوم زوم اویز هیزم ویزا میوه زیبا ماهی بیمه بازی موزه بازو بامیه زاویه موازی هوازی ابمیوه

 4. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2512 مسطح از قلم افتاده

 5. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2416… درک سپر پدر پسر پلک کسل پیک کپی کلید کرسی سیرک دلیر پیکر پلیس پلید کلیپس

 6. Amir. Milani گفت:

  مرحله2517… اصل تلف تله زلف صاف صفت فال فصل فلز هتل صفا تفاله فاصله

  1. یدالله پرنیان اصل گفت:

   2517 تازه

 7. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2518.. باغ بهت بچه تاب شته بغچه بهشت تباه شتاب شهاب باغچه تشابه شباهت

 8. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2519.. دعا. عید یزد علی لیز ایل دنا دین لنز عزا نعل نزاع نازل نیاز دنیا زیان یلدا ایدز عالی انزلی

 9. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2520… انگ خان خون نان ننگ وان گاو گوی ناخن واگن گونی یوگا نگین یونان

  1. favino گفت:

   درود و تشکر ازت امیرجان

 10. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2521 دفن دنج قند وجد وقف نجف دین دیو یون قیف جین قید قوی فندق ۱۴

  1. favino گفت:

   درود و تشکر از شما عمو یدالله عزیز

 11. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2522 برج جیر جیب هرم جرم تمر مهر تبر بره مرتب هجرت بیمه مربی تیره بهتر مجری تجربه تجربی ترجمه جریمه 20

 12. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2526 اشک لاک قلک شال شاخ کاخ خلق خوک خشک خاک خال الک کال خالق شلاق لواش خلاق لواشک ۱۸

  1. favino گفت:

   درود و تشکر عمو یدالله عزیز

 13. Amir. Milani گفت:

  پاسخ 2527… ران فنا فنر ناف نفت نیت تیر انتن تنفر نفرت تایر فرنی فتیر افرین نفرین

  1. یدالله پرنیان اصل گفت:

   2527 بجای ناف باید نان نوشته بشه

 14. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2528 اهو وفا ریا ریه رفاه پاره پارو ویار فوری رویا ویفرپریا پایه پویا فواره

  1. favino گفت:

   سلام و تشکر امیرجان

 15. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2529
  عاج.برج.عرف.عرب.جفت.رعب.عبا.عفت.عبرت.بافت.عابر.
  تعجب.تاجر.عارف.ربات.عبارت.تعارف..17

  پاسخ مرحله 2530
  همت.اهرم.ماسه.ماست.سوره.سمور.ساوه.سرمه.رستم .راسو.توهم.ترمه.ترسو.ستاره.اورست.مهارت.سماور.روستا.
  همستر.سورتمه..20

 16. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2531
  آتش.آقا.دشت.دقت.شاد.یاد.قید.اتاق.تاید.شیدا.آشتی. شادی.اشیا.اشتیاق…14
  پاسخ مرحله 2532
  عبا.عقب.عمق.بقا.بیم.حیا.عیب.
  عقاب.مایع.قیام.عایق.عمیق.قایم…13
  پاسخ مرحله 2533
  اسب.جنس.ساک.سبک.ناب.نجس.کاج.کنج.باطن.
  بانک.بساط.طناب.نساج.کاسب.سنجاب…15
  پاسخ مرحله 2534
  ترش.دشت.شتر.شهد.شاهد.ارتش.دارت.درشت.
  دفتر.دهات.رفاه.تراش.فشار.شهرت.فردا.فرشته. آشفته.شرافت.شهادت.هشدار…20

 17. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2535
  تفت.توت.فنا.فوت.نفت.وان.وفا.توان.فتوا.
  وانت.وفات.تافت.تفاوت.تافتون…14
  پاسخ مرحله 2536
  اوج.جام.جفا.جوش.شام.شفا.شوم.فاش.
  ماش.موج.موش.وام.وفا…13
  پاسخ مرحله 2537
  حنا.رحم.روح.غار.محو.مرغ.وام.وان.ورم.
  نوح.حرام.روان.روغن.محور.نوار…15

  1. favino گفت:

   سلام و تشکر ازت عمو ستار

 18. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2538 بهت جهت وجب کته کوه جوک بوته تعجب تهوع توبه توجه جعبه کعبه ۱۳

  1. favino گفت:

   سلام و تشکر عمو یدالله

 19. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2539… ملس تخم تلخ مدل خام لخت داس دست ملخ سخت ستم مدال سلام املت خدمت خادم خاتم دخالت سلامت دستمال

  1. یدالله پرنیان اصل گفت:

   2539 سالم از قلم افتاده

 20. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2540… انس تاک سنت پاک پتک پست اسان تانک تکان ساکن پاکت کتان سانت استکان پستانک پاکستان

 21. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2541… دعا عدل علف عهد فال فدا فعل هدف دفاع عادل فاعل فعال ادعا

 22. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2542… اخم مکر عمر عرب کاخ خرم عبا خبرخاک خام رکب خرما عابر بخار مربا مربع مرکب اکبر مکعب خراب مبارک

 23. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2543… بره گرم وهم هرم گره مهر بوم مور گربه گیوه گروه گوهر بیمه مربی میوه میگو گریه

 24. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2544…نجف جان جزر رنج زجر فنا عاج نفع فرز عرف عزا نجار عاجز عارف ارزن ارنج عرفان زعفران

 25. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2545… سهم قسم قمه چاق چاه چمن منچ ساقه سماق قاسم منها نامه چانه چماق ماسه

  1. favino گفت:

   سلام و تشکر امیرجان

 26. Amir. Milani گفت:

  مرحله2546… الو کال لبو لاک غول دوغ دوک بغل باغ لاک داغ کود بلوغ کلاغ غالب بالغ کابل کادو

 27. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2547… جوک جسد جسم دوک سبد سبک سود سکو کود موج کبد کمد کدو مسجد کبود بوکس کمبود

 28. Amir. Milani گفت:

  مرحله2548… وان اجل اوج جشن لجن رنج شنل شنا شال نجار لواش روشن نوار روان جوان جارو ارنج جانور شلوار

 29. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2549… نمک نوک عمان مانع معنا مکان کمان مایو کمین مایع معین معنی عینک معاون کیوان کامیون

 30. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2550.اقا اپل . بوق قلب قول لبو لقب پول الپ بالا بقال قالب قبول قلاب باقلوا

 31. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2551… اشک جام حجم حکم شکم ماش مشک پاک پشم کاج کما کمپ حاکم پشمک

 32. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2552 راز صرع عزا عصا عصر ریا ریز زیپ پیر رازی پیاز پریز پریا

 33. ستارایلامی گفت:

  پاسخ اصلاحی مرحله 2539
  ملس.تخم.تلخ.مدل.خام.لخت.داس.دست.ملخ. سخت.ستم.مدال.سلام.املت.خدمت.خادم.خاتم. سالم.دخالت.سلامت.دستمال…21
  پاسخ مرحله 2546
  آلو.کال.لبو.لاک.غول.دوغ.دوک.بغل.باغ.الک. داغ.کود.بلوغ.کلاغ.غالب.بالغ.کابل.کادو…18

  پاسخ مرحله 2547
  جوک.جسد.جسم.دوک.سبد.سبک.سود.سکو.کود. موج.کبد.کمد.کدو.مسجد.کبود.بوکس.کمبود…17
  پاسخ مرحله 2548
  وان.اجل.اوج.جشن.لجن.رنج.شنل.شنا.شال.نجار. لواش.روشن.نوار.روان.جوان.جارو.آرنج.جانور.شلوار…19
  پاسخ مرحله 2549
  نمک.نوک.عمان.مانع.معنا.مکان.کمان.مایو.کمین.مایع. معین.معنی.عینک.معاون.کیوان.کامیون…16
  پاسخ مرحله 2550
  آقا.اپل.بوق.قلب.قول.لبو.لقب.پول.آلپ.بالا. بقال.قالب.قبول.قلاب.باقلوا…15

 34. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2551
  اشک.جام.حجم.حکم.شکم.ماش.مشک.پاک.پشم. کاج.کما.کمپ.حاکم.پشمک…14
  پاسخ مرحله 2552
  راز.صرع.عزا.عصا.عصر.ریا.ریز.زیپ.پیر.رازی. پیاز.پریز.پریا…13
  پاسخ مرحله 2553
  وسط.سطل.طبل.طلا.طول.لوس.یاس.بلیط.سویا.ویلا. آسیب.اطلس.لباس.سوال.بلوط.باطل.طوسی.سیلاب. لوبیا.ابلیس.طالبی…21

 35. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2554
  تاک.عاق.قوت.تانک.تنوع.توان.توقع.تکان.قانع. قنات.قنوت.کتان.تقوا.قناعت…14
  پاسخ مرحله 2555
  خون.یون.زین.دیو.دین.وزن.میخ.مزد.زوم. زخم.موز.نخود.وخیم.مخزن.دوزخ.زمین.ونیز. خمین.مدیون…19
  پایان منتظر تابروز رسانی جدید موفق باشید

  1. Amir. Milani گفت:

   درود و خسته نباشی پیرمرد.. کامیاب باشی

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام جنابعالی هم خسته نباشید
    توهم یکروز مثل من پیرخواهی شد.

   2. favino گفت:

    درود و تشکر از زحمات شما امیر جان

 36. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2550 آقا اپل بوق قلب قول لبو لقب پول آلپ بالا بقال قالب قبول قلاب باقلوا ۱۵

  1. ستارایلامی گفت:

   سلام حاج یدالله عزیز مینه نوی زحمت کشسی
   خسته نباشید زحمت کشیدی بازی بروزرسانی شد خبرم کن .سلامت باشی ….

   1. favino گفت:

    درود و تشکر از شما عمو ستار عزیز

  2. favino گفت:

   درود و تشکر عمو یدالله عزیز

 37. نیما گفت:

  ازمرحله۲۴۵۶به‌بعدهرچه‌میزنم‌جوابها‌رو
  درست‌میشه‌ولی‌مرحله‌۲۴۵۷‌نمیره‌وروی‌مرحله
  ۲۴۵۶‌باقی‌میمونه‌ودرجامیزنه

  1. favino گفت:

   سلام نیما جان
   مشکل از بازی هستش.. اپدیتش کن امیدوارم درست شه

   1. نیما گفت:

    درود‌برشما
    اپدیت‌کردم‌مشکل‌حل‌نشد

    1. favino گفت:

     سلام مجدد
     نمیدونم نیما جان
     بهتره بتونی بازی رو به جیمیلت متصل کنی و بعد بازی رو تو یه گوشی دیگه بیاری بالا
     اگه بالا اومد بازی رو از گوشی خودت پاک کن و بعد دوباره نصبش کن..
     فقط اول کار بازی رو با جیمیلت هماهنگ کن و بعد بازی رو نصب رو گوشی دیگه نصب کن

  2. favino گفت:

   نیما جاااااااااااااااان
   برادر عزیز
   اگه تو مرحله 2556 گیر کردی و مرحله بعدی نمیاد الکی نگران نباش
   چون مرحله اخری که اومده همین مراحل 2555 و 2556 هستش

 38. یاس گفت:

  بازی آمیرزا بهترین بازیه که تابحال به پستم خورده و خیلی ممنون از سازندش اگه بتونین مراحل‌ش هربار زیاد کنین و جواب صحیح و دقیق رو در سایتش بزارین خیلی خوبه واقعا مرسی احسنت به شما….

  1. favino گفت:

   سلام ممنون از شما.
   جواب بازی های رو هم بازیکنای مثه شما برای ما فرستادن و ما تو سایت جمع اوری کردیم و گذاشتیم.
   سپاس از حضور گرم شما

  1. favino گفت:

   چی شده طاها جان

 39. Amir. Milani گفت:

  سلام پس این امیرزا، کی میخاد بروز رساتی بشه

  1. favino گفت:

   درود امیرجان خوب هستی؟
   نمیدونم والا.. تیم سازنده بازی باید اپدیتش کنن..
   بازی های فکری دیگه مثه شهربانو، فندق، سماور و … رو امتحان کن.. اونام تو همین سبک هستن و میتونی بعضی از جواب هاشو هم از سایت خودمون برداری و حتی اگه مشکلی داشتن بمون بگی و بروزرسانی شون کنیم..

   1. Amir. Milani گفت:

    سلام و دورود خدمت شما دوست عزیز.. قبولی طاعات و عبادات شما… خوبم خدا رو شکر.. شما خوبین؟ راستیاتش همه ی بازی ها رو امتحان کردم ولی هیچی به تنوع و هیجان بازی امیرزا نمیرسه

    1. favino گفت:

     درود
     دیگه تا اپدیت بازی بیاد میتونی از بقیه بازی ها استفاده کنی
     بازی خواستگاری هم پر چالش هستش میتونی دنبالش کنی

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام
      میتوان بازی استادمیرزا دربازی آمیرزا راشروع کنیدلذت بخشه ومن هم به نوبه خود درخدمتم…

     2. favino گفت:

      سلام و درود ویژه به عمو ستار مهربان
      امیدوارم حالت خوب باشه.. دل تنگ تون بودیم..
      بازی استاد امیرزا با خود آمیرزا متفاوته؟ اگه هست من پستش رو آماده کنم و زحمت ارسال جواب هاش با شما باشه

 40. ستارایلامی گفت:

  سلام مهندس واللهی من هم دلتنگ جنابعالی وحاج یدالله عزیز وآقا امیر ودوستان دیگر هستم بازی استادمیرزا در دل بازی آمیرزا است وحیف برگشت به عقب مثل بازی آمیرزا نداردیعنی مرحله ای که تمام کردی به مرحله بعد صعودمیکنی.
  بازی سختی است ولی پرامتیاز که باعث میشه سکه نخری
  تعدادی ازپاسخ مراحل میفرستم ببینیم نظر سایر دوستان چه خواهد بود.اکثر سایتها را گشتم پاسخ استاد میرزا را تا نزدیک به 100مرحله گذاشتن.
  موفق باشید

  1. favino گفت:

   سلام عمو ستار
   شما بفرستین زیر همین پست
   من فردا پست اختصاصی شو میذارم و لینک رو بعدا تو همین کامنت ها میذارم..
   اینم کم کم به کمک خودتون تکمیل میکنیم..

 41. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله735 استادمیرزا

  فهم.شخم.خاله.خامه.خلاف.شفا.شمال.شاخ.شاخه.خال. لاشه.خفاش.خشم.ماه.شاه.ملخ.مخالف.خفه…
  پاسخ مرحله 745
  شفا.شایان.غنی.ناشی.فنی.افشین.آشنا.شنا.فانی.اشیا.
  انشا.نیش.افغان…
  پاسخ.مرحله755
  گران.گاری.رویا.روایت.گیتار.تور.توان.نیرو.گاو.تنگ.انگور..تایر.تیر.یاور.گونی.ویران.واگن.گریان.تینر.
  پاسخ مرحله 765
  شوید.دوش.شاخ.شیون.خوش.شنوا.خدا.دانش.خشن. شوخ.دیوان.خشنود.شادی.شیاد.شیخ.اویشن…
  این چندمرحله ازبازی اسنادمیرزا برای نمونه ارسال گردید نطرات دوستان درجهت ارسال ازمرحله 730به بعدمدنظر خواهدبودارسال شودیانه؟باتشکر

  1. favino گفت:

   ممنون عمو. شما ادامه شو برو من فردا پست اختصاصی شو میذارم و لینک رو میذارم براتون تا ادامه جواب ها رو اونجا تجمیع کنیم. ممنون از پیشنهاد و پا کار بودن تون عمو ستار عزیز

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام
    پاسخ مرحله 732 استاد میرزا
    نسیم.سالم.سلیمان.سیما.امسال.سینما.سیمان. یاسمن.ایلام.اسلام.آسان.آلمان.سلام.سلمان.آسیا. الماس.آسمان..
    پاسخ مرحله 733 استادمیرزا
    نقطه.یقه.تیر.قیر.قرنیه.تیره.رهن.قطره.قهر.هنر .قرینه.ترقه.نقره.قطر.قرن.ریه.ترقی..
    پاسخ مرحله 734 استادمیرزا
    کویر.سریع.سکو.عید.کروی.سعید.کود.عروسک.رکود.سیرک.عدسی.رسید.کرسی.سرود رکوع.وسیع .عکس.عروس.دیو.سعی…
    پاسخ مرحله 735 استاد میرزا
    فهم.شخم.خاله.خامه.خلاف.شفا.شمال.شاخ.شاخه. خال.لاشه.خفاش.خشم.ماه.شاه.ملخ.مخالف.خفه….
    پاسخ مرحله 736 استادمیرزا
    راکت.نیرو.تانک.رویا.کتانی.تکاور کویر.کارتون.نوک. کتان.وانت.کارون.کتیرا.کتری.ویران. تنور.کویت.کارتن…
    پاسخ مرحله 737
    دکتر.مدارک.خدمتکار.راکت.مختار.مدت.دختر.خام. خدا.مختار.خرما.اردک..خدمت.کاخ.درخت.مادر.مرد. کارت.مدرک.دارت…
    پاسخ مرحله 738.
    ********
    پاسخ مرحله 739
    نبرد.دارت.بندر.دربست.دست.داربست.آدرس.دربان. سرب.درس.ربات.درست.راست.بدن.انبردست. نبات.سراب.سنت.دبستان…
    پاسخ مرحله 740
    پست.پلاک.پلک.کلاس.پلاستیک.لاستیک.پلیس. پاکت.کلت.ساکت.تاکسی.اسکلت.اسکی.کاست. کلیسا.پاستیل.اسکیت….
    پاسخ مرحله 741
    هلند.بدل.برنده.بندر.بلند.نرده.رنده.دهلی.بدهی.دریل.دلیر.نهیب.دبیر.نبرد.دنبه.برده.بدن.بند.دلبر….
    پاسخ مرحله 742
    تقوا.نوا.ذوق.توان.دقت.اتو.قنوت.توت.وانت.قنات. قوا.ذات.ناو…
    پاسخ مرحله 743
    ایزد.زاهد.ساده.سیزده.فساد.سایه.سفید.فاسد.اسید.ساز.هدف.سایز.سازه.ایدز.یازده.یزد..
    پاسخ مرحله 744
    وفا.نانوا.نور.نوار.نان.فنر.آوار.روان.فوران. فراوان.انار.وان.نفر…
    پاسخ مرحله 745
    شفا.شایان.غنی.ناشی.فنی.افشین.آشنا.شنا.فانی. اشیا.افشا.نیش.افغان….

   2. ستارایلامی گفت:

    سلام دوستان میتوان کلمات اضافی زیادی ساخت درهرمرحله ازبازی .
    پاسخ مرحله 746 استادمیرزا
    جلیل.عالی.لیلا.لال.جعل.جلال.آجیل.اجل.علاج.جلا. یال.علی.اعلا.ایل..
    پاسخ مرحله 747
    موش.واجب.موج.آلو.جواب.بالش.شال.اول.جوش. آشوب.جالب.لواش.آلبوم.شمال.شوم…
    پاسخ مرحله 748
    نیرو.جین.مجری.ورم.مریخ.مخرج.جیر.خرج.نرخ.خرمن.جرم.خنجر.یمن.خون.خروج.خمیر.نجومی.نیمرو…
    پاسخ مرحله 749
    ساک.اسکاج.واکس.ساواک.سکان.ساکن.کوچ.نوک. کوسن.ونک.سکو.واکسن.سونا.آسان…
    پاسخ مرحله 750
    شریک.ریش.شریف.اردک.کارد.ردیف.کافر.فریاد. کفاش.فرش.کیش.کفش.کیف.فردا.شکاف.کادر. شکار.فکر.فشار.اشک..20کلمه
    پاسخ مرحله 751
    شاگرد.گرد.شاه.ارده.گردش.گره.دره.شاهد.گشاد.گدا.شاهرگ.شهر.رشد.شاد.ارگ.هشدار…16
    پاسخ مرحله 752
    خنجر.ترن.دوخت.درخت.دختر.ترد.تور.تنور.تند.درو. نود.نخود.خرج.خروج.نرخ.رنج.خون.رخت.جردن. تندرو..20
    پاسخ مرحله 753
    غارجغرافیا.آجر.جیغ.غفار.جاری.رایج.اجرا.ایرج.آریا..10
    پاسخ مرحله 754
    کولر.کلر.الک.پول.پلک.پلاک.پلو.پارک.پارو.ولرم.کما. مالک.پوک.پولک.مکار.لاک.کلم.کلام.آمپول.لامپ..
    پاسخ مرحله 755
    گران.گاری.رویا.روایت.گیتار.تور.توان.نیرو.گاو.تنگ.انگور.تایر.تیر.یاور.گونی.ویران.واگن.گریان.تینر..
    پاسخ مرحله 756
    جوان.سوال.سال.سیل.نسل.سیلو.سالن.جان.یاس. لوس.وانیل.انجیل.آجیل.ویلایونس.سویا.یاسوج.لجن.لیوان.. 18
    پاسخ مرحله 757
    مدل.دوم.دلفین.دیلم.دیو.ملی.فیلم.فومن.لیمو.نمد.مفید.منفی.مدیون…13
    پاسخ مرحله 758
    شانه.آهنگ.انبه.بانگ.شبانه.نگاه.بنگاه.گناه.گشنه. حنا.بنا.شهاب.شنبه.نبش…14
    پاسخ مرحله 759
    قطب.قطر.بیت.بطری.تیر.تبر.برق.ترب.ترقی.رقیب. قیر..11
    پاسخ مرحله 760
    بریان.گاری.نیک.انبر.گران.برگ.رکاب.بینا.باریک.آبرنگ.آبگیر.بیکار.کنگر…13
    پاسخ مرحله 761
    نوبر.روز.زینب.زنبور.نوکر.بیرون.نوک.وزن.وزیر.بور. بکر.برنز.ونیز.کنیز.زیرک.کویر.زیور.زرین.زین..19
    پاسخ مرحله 762
    دریل.رتیل.ردیف.لیتر.فیلتر.فتیر.فلات.دفتر.دلیر.دلار دلتا.دیار.فال.ریال.یلدا.فریاد.ایل.دریافت.ایفل.افت..20

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام ودرودخداآقاماهان ازراه دوردست بوس جنابعالی وپاسخهای حل شده استادمیرزا توسط خودش وحالاباکمک چون بعضی کلمات برای ایشان سخت است.
      پاسخ مرحله 143 استادمیرزا
      قیر.زیره.زهر.قهر.ریه.قاره.زهرا.هزار..
      پاسخ مرحله 144
      زمرد.مکار.کام.دراز.مدرک.کمد.مادر.مزار.مدار.مرکز.
      پاسخ مرحله 145
      فقیر.قرص.قیف.رفیق.رقص.صفر.صاف.صفا. صرافی.افق…
      پاسخ مرحله 146
      کشاورز.کاوش.کشور.شکار.شوک.ورزش.زرشک.ارزش…
      پاسخ مرحله 147
      نبرد.بندر.دلبر.بلند.نسل.بدل.سنبل..
      پاسخ مرحله 148
      گاز.گدا.آزاد.آگاه.زادگاه.زاهد.اهدا…
      پاسخ مرحله 149
      پوست.پرستو.روستا.راسو.اورست.سوت.پارو. راست…
      پاسخ مرحله 150
      حرف.سرفه.سفره.صفر.صفحه.حرص.حفره.حرفه..
      پاسخ مرحله 151
      دماوند.دوام.دود.دما.دام.آدم.مداد.مواد.نمد..
      پاسخ مرحله 152
      خون.توبه.نوبت.نخبه.بوته.بخت.خوب..
      پاسخ مرحله 153
      کتابچه.کتاب.بچه.تباه.تکه.چکه.چابک..
      پاسخ مرحله 154
      ساده.برده.براده.سراب.آدرس.سهراب..
      پاسخ مرحله155
      عملیات.علت.تعلیم.علامت.عالم.میل.ملت.عالی.مایل..

     2. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 156 بازی استادمیرزا
      پیمان.پیام.نیمه.میهن.پناه.پایه.هما.آینه..
      پاسخ مرحله 157
      تله.بسته.هتل.دلبسته.دسته.سبد.بدل.لبه…
      پاسخ مرحله.158
      کمال.مالک.کلام.اراک.رمال.املا.کامل.آمار.کالا..
      پاسخ مرحله 159
      خروس.خرج.خروج.سوره.هوس.جوهر.خسرو…
      پاسخ مرحله 160
      کلاه.کلاس.کلک.کاسه.کالسکه.سکه.هلاک. اسکله..
      پاسخ مرحله 161
      دربار.رودبار.برادر.دارو.داور.اردو..
      پاسخ مرحله 162
      بدهکار.براده.اردک.برکه.کبد.دکه.برده…
      پاسخ مرحله 163
      هاون.زنده.زانو.زود.زاهد.نوزاد.اندوه..
      پاسخ مرحله 164
      اسکی.سکوت.اسکیت.تاکسی.ساکت.سوبا. کویت…
      پاسخ مرحله 165
      ذوق.ذهن.نوه.وزن.وزنه.ذوزنقه…
      پاسخ مرحله 166
      رسم.چرم.مرد.برد.چوب.چسب.سبد..
      پاسخ مرحله 167
      فکر.درشکه.شهرک.شهد.هدف.دکه.فشرده.رشد.
      پاسخ مرحله 168
      هلند.بلند.بدل.بالن.دنباله.هندبال.انبه.بنده..
      پاسخ مرحله 169
      نابود.کادو.بانو.کبود.دکان.نوک.بانک.کندو..
      پاسخ مرحله 170
      لیوان.طول.طولانی.طلا.وانیل.ویلا.وطن..
      پاسخ مرحله 171
      همت.هتل.تولد.دلمه.دولت.مهلت.مدت.تله….

     3. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 911بازی استاد میرزا
      امیال.املاح.امگا.ایلام.املا.حیا.حالا.گاما.مایل.ایام.ملیح.گلیم.حلیم.محلی.یال.حامی.احیا.محال. .امال.حامل.ایل…21
      پاسخ مرحله 912
      ستوه.سخت.سهو.سوخت.جهت.وجه.هوس. هست.صوت.توجه.جوخه.خجسته.خسته.توس
      پاسخ مرحله 913
      رمق.رزق.قرمز.زیرک.زوم.قوی.کویر.قمری.مرکزی.کریم.مقر.موزیک.رقم.ورق.مقوی.کروی.مرکز. قوری.زورق..19
      پاسخ مرحله 914
      ارشد.ارزشمند.ارزش.دانش.زرد.مرشد.درمان.مرز.شنزار.دشمن.زمان.نامزد.دراز.اندرز.نرمش.زمرد. ارزن.دشنام.نامرد.آمرزش.منش..21
      پاسخ مرحله 915
      الگو.موج.مواج.مجال.اجل.گام.جلو.اول.گاو.اوج. جمال.مثال.جلا.مولا.جام.مثل.مثلا..17
      پاسخ مرحله 916
      قلک.شوک.قوزک.کفش.کشو.نزول.نقش.قوز. نقل.وزن.قول.شکل.ونک.شوق..14
      پاسخ مرحله 917
      طیف.بلوط.طول.بلوف.لطف.طبل.لیگ.گوی.گلو.گلف.طلب.طفل.بلیط.لطیف..14
      پاسخ مرحله 918
      حفر.ظرف.فوری.حریف.خوف.ظفر.خوی.حیف. خیر.فرخ.حفظ.حروف.ظریف…13
      پاسخ مرحله 919
      گیسو.گینس.نهیب.سینه.بیوه.بنیه.سوگ. سنگ.یونس.بوسه.گونه.سیب.بوسنی.گونی.سهوی.گوی.نسبی.گیوه.نسیه..19
      پاسخ مرحله 920
      اونس.سود.سونا.پادو.داس.پوند.سودان.داغ. دوغ.پسند.اسپند.پسوند.پنس.سواد.پند.نوپا.16
      پاسخ مرحله 921
      بقال.قلوه.قبول.بله.لولا.قالب.لوله.قلاب.قبله. قاب.لال.قباله.قلب.هلال.قابل.لاله.بلال.هلو.بوق..19

     4. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 922
      آدامس.است.مدت.تماس.اخت.ستاد.خاتم. سخت.ختم.دست.متد.سمت.ماست.خادم. سادات.ساخت.خدمت.استاد.اسم.ستم. استخدام.21
      پاسخ مرحله 923
      سیاوش.یواش.شست.ایست.تست.تتو.آشتی.سوت.شاتوت.توت.یاس.تساوی.تشت.شوت.سویا.ستایش.16
      پاسخ مرحله 924
      کذب.بران.رکن.کرال.کلان.انبر.کاربن.بذر.کربلا. راکن.رذل.کابل.کنار.کال.ذکر.رکاب.بالکن.کربن. کذاب..19
      پاسخ مرحله 925
      جهان.پنجره.پنجاه.نرده.پرده.دنج.درجه.دانه.رنده.پنج.پاره.پناه.هنجار.جهاد.هجران.هند.پرنده. جاده.پهن.پدر.پنجه..21
      پاسخ مرحله 926
      شرک.راز.اشک.کره.هزار.شهرک.شکار.زرشک. ارزش.شاه.هراز.زهرا.رشک.کاش.کاهش.هرز..16
      پاسخ مرحله 927
      مروت.تورم.رفع.مولف.فلوت.علوم.عفو.رفت. معروف.ولرم.فرع.معرفت.مترو.مرتفع.ولع.تلف.عفت.فعل.مفت.فرمول.علف…21

     5. favino گفت:

      درود. سپاس و تشکر از شما و ماهان جان.
      عمرتون با عزت باشه

     6. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 928استادمیرزا
      گران.گریان.آتن.نظیر.تینر.گیتار.تنگ.انگ.ناظر.نظر.گاری.گیرا.نظارت.تگری.نگار.نیت.گرانیت.17
      پاسخ مرحله 929
      هندسی.دوست.تندیس.یهود.نسیه.هویت. سینه.تنیس.سهند.ستون.توهین.توده.هستی.تسویه.سنتی.هندو.دست.سهوی.تدوین. نیست.دوست..21
      پاسخ مرحله 930
      نوکیا.نیرو.ویران.کرونا.غنی.راکن.کویر.نوکر. کیوان.کروی.غیور.یکان.یاور.کارون.راکون.نوار. رویا.روان.روغن..19
      پاسخ مرحله 931
      مرگ.آرام.شمار.امگا.ماش.تماشا.آمار.شتر.گرم. تراش.ترش.مشت.ارتش.گشت.تشر.تماشاگر. رشت.آرامش.گام.شرم…20
      پاسخ مرحله 932
      ابان.افتاب.باختن.افت.خفت.بافت.نفت.خفتن.نفخ.بخت.تابان.نبات.خفا.انتخاب..14
      پاسخ مرحله 933
      معجزه.جعل.معالجه.جهاز.مجله.علامه.مجاز.عاجز.عجله.لازم.جمع.جمله.جمعه.عامل.عازم.مجزا. مجهز.جمال.علاج.جزام.جامعه…21
      پاسخ مرحله 934
      همت.مشت.مزه.بهشت.بزم.هشت.تله.ملت. مهلت.بهت.تلمبه.مته.مبل.زشت.زبل..15
      پاسخ مرحله 935
      نصیب.بسیج.نیت.سنتی.نصب.جنسیت.جیب.نجیب.نسبت.نسیب.نجس.بیست.بستنی. نسبی.تنیس.بستن.جنت..17
      پاسخ مرحله 936
      کتف.برکت.فکر.کرفس.کفتر.تکبیر.سفت. بیست.ترکیب.کیفر.بستری.کبریت.فریب. تفسیر.تبریک.بستر.سفیر.سیرک.تفکر.ترب. برفک..21

     7. ستارایلامی گفت:

      سلام جناب ادهم نژاداین پاسخهای استادمیرزااز100به بعدکارارسالش فقط بامن است وحلش کارآقاماهان است باکمک میگه تقلب میکنی وبنام خودت ارسال میکنی خواهشا مقدوره بنام خودش آپدیت گردد .سلامت باشی ومانا
      پ .م.237 استادمیرزا
      گوهر.خوشه.خشن.خرگوش.گونه.گشنه.رخش.گوشه.گروه.خون.روشن.گوش.خنگ.
      پ.م.238
      ستون.وزن.زانو.توان.سخت.ستوان.خون.سوزن.سوخت.خزان.ساخت.خوزستان…
      پ.م.239
      فرات.ترانه.تراز.زهرا.هزار.تهران.نفت.ارزن.زرافه. راهزن.تازه.تنها.رفاه.هرات…
      پ.م.240
      آچار.کلاغ.چراغ.غار.چرک.چال.کار.اراک.لاغر.کالا. لاک.کال.کچل.الاغ…
      پ.م.241
      پیام.امیر.پری. پارو.پویا.شیپور. شورا.پیرو. پیر. شامپو.مشاور. رویش.شیار..
      پ.م.242
      برنج.برنز.زینب.برج.رنج.زیبا.زبان.باج.بازی.نجار. زنجیر.بریان.جبران.انجیر.نیزار.جیب..
      پ.م.243
      میهن.میوه.ماهی.نامه.نیمه.اهریمن.مناره.موریانه.نیمرو.نیرو.ویران.رومانی.ارومیه.نمره..
      پاسخ مرحله 244
      بخاری.بامیه.میخ.خمیر.خرما.بخیه.خامه.بیمار. خرابه.بیمه.مربی.خیمه.خیام.مریخ..
      پ.م.245
      وانیللیوان.آینده.هلند.اندوه.هلو.هیولا.ویلا.ناهید.یلدا.دیوانه.آلوده.نوید.الویه.ادویه.هالو…

     8. ستارایلامی گفت:

      سلام جناب ادهم نژاد
      بعضا”همشهریان مرتبط گله مندن که پیدا کردن جوابهای استادمیرزادرسایت فاوینو واقعا مشکله چاره اندیشی….سلامت باشی

     9. favino گفت:

      درود و تشکر از شما عموستار و آقا ماهان عزیز بابت ارسال جواب های استاد امیرزا برای سایت خودتون.
      عمو جان تعداد بازی هایی که جواب شون تو سایت هستش خیلی زیاده و بنا به دلایل فنی قطعا نمیشه همه رو تو صفه اصلی ثابت بذاریم.
      دوستان کلمات
      “جواب استاد امیرزا” رو داخل گوگل بزنن، سایت فاوینو لینک یک یا دو هستش و میتونن وارد همون صفحه بشن.
      شما هم زحمت ارسال پاسخ ها رو زیر همون پست بکشین خیلی روی بهتر شدن پستش تاثیر داره.

   3. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 763 استادمیرزا
    قلم.مرز.گرز.گرم.زگیل.قرمز.رمز.گریم.قیر.لیز.ملی.لرز.رزق.میل.ریمل.گلیم.قمری.رزم.رقم.مرگ.
    پاسخ مرحله 764
    صراف.فصل.قفل.فال.شرف.شرق.صفر.شلاق.رقص. قرص.افق.صفا.فقر.اصل.صاف.شال…16
    پاسخ مرحله 765
    شوید.دوش.شاخ.شیون.خوش.شنوا.خدا.دانش. خشن.شوخ.دیوان.خشنود.شادی.شیاد.شیخ.اویشن..16
    پاسخ مرحله 766
    مجری.حامی.حرام.حراج.حاجی.جاری.ارج.رحم.حجم. جراح.رایج.حیا.رام.حریم.جرم..16
    پاسخ مرحله 767
    قلیان.قندان.قنادی.لایق.نقد.یلدا.نقی.نان.قند.قالی. لادن.دین.لندن.دنیا.نقل.یاد…16
    پاسخ مرحله 768
    شناور.گوشت.گوارش.انگشت.گران.شوت.روشن.واگن.انگور.گاو.شورا.انگشتر.ارتش.تنور.گوش.نگار.تنگ. تراش.
    پاسخ مرحله 769
    دست.داس.دنیا.آسیا.استان.آستین.یاد.اسید.تاس.دیس.تند.داستان.تندیس.تنیس.سنت.استاد. ایست..
    پاسخ مرحله 770
    کره.نشریه.شریک.نیرو.شوک.شهرک.کینه.کویر. نیشکر.کوره.کشو.شکوه.کشور.کوه.روشن..
    پاسخ مرحله 771
    متر.محترم.راحت.راز.قرمز.ماتم.محرم.حمام.تمام.رمز. حرم.مرمت.رحمت.مزاحم.حرام.مرام.حرمت.رزم.تراز. ممتاز….
    پاسخ مرحله 772
    فنجان.نفیس.فسنجان.جنین.یاس.جنس.سینا.نفس.نجف.اسفنج.نان.ناجی.نفس.جان.نجس…
    پاسخ مرحله 773
    مدینه.آدینه.آینده.مهدی.ناهید.نماینده.مانده.دامنه.ماهی.آینه.همدان.دامن.دنیا.ماده.میهن.میدان….
    پاسخ مرحله 774
    سیاه.تقسیم.اهمیت.قیمت.مقایسه.قیمه.قسمت. قسم.سماق.سایه.ساقه.سهیم.قیام.قیامت.مقیاس.سمیه.تسمه.تماس.ماهی…

   4. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 775
    گارد……..
    پاسخ مرحله 776
    ویران.نیمرو.اهرم.امیر.مهران.میوه.ماهر.همایون.نیرو.موریانه.نامه.نمره.اهریمن.ارومیه.نیمه…
    پاسخ مرحله 777
    زیل.زبر.رنج.برج.زینب.برنج.برنز.زنبیل.لیزر.نجیب. زنجبیل.زنجیر.زجر.لبریز.برزیل.لجن….
    پاسخ مرحله 778
    فریاد.جارو.جواد.جادو.فرود.دیوار.فردا.رویا.اردو.اوج. ردیف.فرد.وفا.فوری.ایرج.جاوید…
    پاسخ مرحله 779
    اسب.ساکت.لباس.کسالت.تاک.کاسب.کتاب.سبک. بابل.کابل.تاس.کلاس.بسکتبال.بابک.کباب.اسکلت..
    پاسخ مرحله 780
    تاجر.جریان.ارزن.تینر.انجیر.آرنج.تراز.زیارت.زجر.رنج. زنجیر.تاج.نجار.جنایت.نجات.نیزار.زیان.تیز….
    پاسخ مرحله 781
    مسکو.ستون.سکونت.کویت.کوسن.سکوت.مونس. نیمکت.مسکونی.مسکین.مسکن.سمند.تسکین. موکت.تنیس.سکو.کمین.نسیم…
    پاسخ مرحله782
    راحله.حلوا.حامله.هموار.محاوره.حامل.محله.لوح.محال. روال.حمله.حرام.حوله.مرحله.ولرم.محور.حومه.حمل. هالو…
    پاسخ مرحله 783
    هواکش.کشو.شکمو.میوه.شاکی.شاهی.شیوه.کاش.یواش.ماشه.شکوه.کاهش.همایش.هاشم.مشکی. موشک.شوکه.کاشی..

   5. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 784
    خواندن.زانو.دوان.خندان.دوزخ.نوزاد.نوا.زندان.زدن. ناخن.نخود.خزان.آخوند..
    پاسخ مرحله 785

    تعاون.لعنت.دعوت.دعا.دعوا.عدالت.تولد.تعادل.تاول.عادت.عادل.وداع.دولت.دوات.ولادت..
    پاسخ مرحله 786
    پسماند.مسند.داس.پند.اسپند.سلمان.لمس.سمند. پسند.سالمند.سالن.پماد.پنس.لامپ.نادم.پاس..
    پاسخ مرحله 787
    اجابت.آسیاب.آبجی.بتا.بیست.پست.آسیا.ایست. آسیب.بسیج.جیب.تیبا.اسب.بیتا…
    پاسخ مرحله 788
    ماهیت.مهتاب.بامیه.مته.اهمیت.تباه.مات.بیمه. مهتابی.صبا.مصیبت.مهیا.ابهت.مهیب…
    پاسخ مرحله 789
    خنک.نعل.بالن.خلبان.کلان.عناب.بلخ.کاخ.نخل.نخاع. بالکن.خال.لعاب.عبا..
    پاسخ مرحله 790
    کتبی.تلکابین.تنبک.کابینت.کابین.کیان.نبات.لتیان.کتاب.نیابت.تنبل.لکنت.کلان.بیان…
    پاسخ مرحله 791
    قلع.علنی.سعی.عین.لعنت.تعلق.نستعلیق.نیست. نیت.عقل.علی.تعلیق.لیست.نقلی.علیت.تلقین. تلقی..
    پاسخ مرحله 792
    دریافت.فدا.فرد.دفتر.دایی.فتیر.یافت.درایت.فریاد. فرید.فرات….
    پاسخ مرحله 793
    مکان.نمک.سمنان.نان.ساکن.اسم.امن.مسکن.مسن.مانکن.ماسک.سکانس.کمان.نمناک…
    پاسخ مرحله 794..گیرنده
    پاسخ مرحله 795
    آلاله.ابله.بال.هلال.وبال.بلال.هالو.بلوا.لوله.هلو.لاله.وبا.آلبالو.لبو..
    پاسخ مرحله 796
    سایپا.تیپ.اشیا.آسایش.پیست.تپش.پشتی.پیت.شست.پشت.آسیا.ستایش.آشتی.پست..
    پاسخ مرحله 797
    تناورتوران.توان.ولت.تونل.تاول.آتل.ذرت.لذت.ذلت. اول.ذات.آذر.روال.لوت.روان.نوا…
    پاسخ مرحله 798
    بخار.اتاق.بخارا.آقا.باخت.رقابت.ربات.براق.رقبت.خراب.آخرت.بخت.خبر.اتراق.قاب.رخت..
    پاسخ مرحله 799
    حلب.کلاغ.ابلاغ.بالغ.غالب.کابل.آغل.بغل.کال.لاک.الاغ.باغ.اغلب.کالا.الک…
    پاسخ مرحله 800
    یبس.نسل.بلیط.طبس.طلب.نسیب.سیب.سبب. سنبل.طبیب.طبل.سبیل.سطل..

   6. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 801
    هوتن.تنور.نوه.هرتز.زهر.روزه.ورز.تهوع.تنوع.نعره.نهر.زره.وزنه.عزت…
    پاسخ مرحله 802
    اونس.سکه.کوسه.ساوه.تکانه.تکان.واکس.سهو. نکته.کهن.کوهستان.اسوه.ستوه.کوتاه.سوهان. سکته.سنوات.تونس.کاسه.کوهان..

   7. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 803
    نهال.جهل.عجله.ناعلاج.نعل.علاج.ناله.جهان.لجن.لنج.لانه.عاج.اعلان.جعل.اجل..
    پاسخ مرحله804
    زایش.آمرزش.شیراز.ریزش.شامی.شمار.شیمی.میرزا.مزار.رزمی.شیری.رزمایش.رازی.ارزش…
    پاسخ مرحله 805
    زینب.نبی.زنبیل.دنج.زبل.زنجبیل.جدی.بدلی.نزد.بزدل.نجیب.بنجل.جیب.بلند.بلندی..
    پاسخ مرحله 806
    کپور.کوره.پوک.لپه.هرکول.پله.پوره.طول.پلو.پهلو. کوپه.کلر.کولر.پولک.کلهر.دکه..
    پاسخ مرحله 807
    رابط.طلاق.قطار.قطب.بقال.قطاب.اصطبل.صبا.باطل. بقراط.صراط.قلاب.طلاب.صابر.رقاص.طلب.براق.رباط. اصل.قصاب.طبل…
    پاسخ مرحله 808

    تنیس.استکان.یکسان.استان.آسیا.تاکسی.تانک. ساتن.تاس.کتان.سینک.سنت.کاینات.تسکین. آستین.اسکیت.ساکت.آسان.ایست…
    پاسخ مرحله 809
    فلق.تلفن.تنبل.قبض.نفت.قفل.قلب.لنت.نبض.نقل. تلف.لقب.قتل.تقلب…
    پاسخ مرحله 810
    تکلم.ولع.معمول.معلم.مملکت.ولت.موکت.کلم. مکمل.مملو.علوم.عموم.موم.ملکوت.معلوم.موکل. توکل..

    1. favino گفت:

     سلام و درود ویژه به عموستار عزیز.
     سپاس فراوان بابت ارسال پاسخ های بازی استاد امیرزا برای سایت خودتون.

   8. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 811استادمیرزا
    حسین.نفس.فنس.سینا.سایه.سیاه.نحیف.آینه. نفیس.سینه.سانحه.سفینه.فانی.نحس.سینه.حسن.ناحیه..17
    پاسخ مرحله 812
    اردن.اسکندر.دکان.رکن.کندر.اردک.کدر.ساس.اندک. راکن.نادر.کنار.کساد.کسر…
    پاسخ مرحله 813
    قهر.جهل.جیر.لیره.هجری.جلیقه.جرثقیل.جیره.لثه. قجری.جرقه.قله.ریه…
    پاسخ مرحله 814
    طلاوت.طلا.لتیان.اولین.لیوان.توالی.ایل.نیت.لوت. طولانی.الویت.طول.ولایت.وطن..
    پاسخ مرحله 815
    تبار.رضا.ضرب.ناب.تبت.تبر.تنب.ربا.تربت.ربات.نبات.ضربان.ترب.نبض..
    پاسخ مرحله 816
    هاون.ایده.اندوه.واهی.دانه.نهاد.آینده.هادی.آینه..
    پاسخ مرحله 817
    شریان.بانو.روبان.برش.اویشن.باور.نبش.راوی.بوران. نیشابور.بینش.بشیر.بیان.بران.ویران.روانی.آشوب. شورا.بینوا.بیرون..

   9. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 818
    جان.جاری.نجاری.کنج.نجار.نارنج.جریان.جنین.نان. نارنجی.ناجی.انجیر.نارنجک.جیر.رایج..
    پاسخ مرحله 819
    بانه.گونه.گروهبان.باور.گروهان.گناوه.نارو.نوه.روباه.گران.آبرنگ.گواه.انگور.گربه.نوبر.انبوه.برهان.هارون. 18
    پاسخ مرحله 820
    نارگیل.نیل.لنگر.نگار.گران.گالن.ریا.انگل.حنا.حیران. لگن.لحن.گیلان.ریحان..14
    پاسخ مرحله 821
    متکا.کمک.تخم.کوک.ختم.خوک.کاخ.ماکت.خام.خاک.خاتم.موکت.کتک.اخم.سوکت..
    پاسخ مرحله 822
    چلو.کپسول.تلسکوپ.کسل.توپ.پوچ.پوست.لچک. سوپ.تپل.توس.پلوس.پتک.پتو.کچل.توسل.کوچ. سکوت..
    پاسخ مرحله 823
    چرک.قهار.هار.چاق.کره.آهک.طاقچه.قطره.چکه.قاره. چهار.قارچ.چاره.کاه..
    پاسخ مرحله 824
    سوت.اورست.سرود.دستور.استر.ستاد.دود.سوار.داور.دست.ترسو.راسو.دوردست.سواد.درود.روستا.اردو. دوست.دوات.تردد.درست…
    پاسخ مرحله 825 فیبر.اریب.رجب.رایج.باج.فلج.فجر.آبی.برج.آجر.جیب.فریب.اجل.جالب.ایرج.برف…

   10. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 826
    ساقی.سقراط.قاری.قید.دریا.قسط.ادرس.قدیر.قطر. قدس.ساق.اسید.قطار.سارق.قیر.قدر.آرد.دیس.دیار .داس..
    پاسخ مرحله 827
    اصلان.وصال.الگو.الان.اصلا.آوا.لگن.گالن.النگو.آنگولا. اصولا.اصول.وصل.اصل..
    پاسخ مرحله 828
    قرعه.یقه.شهرک.شرع.شهر.قشر.عرق.عرشه.شیره. شیعه.ریشه.عشق.شریک.شرک.شعر.قهر..
    پاسخ مرحله 829
    فسیل.فارسی.سیگار.سفر.گالری.فالگیر.ایل.گسل. افسر.گسل.فارس.گیس.سفال.ریال.سفیر.گیلاس. ایفل.یاسر.سیار.سفالگری.اسیر..
    پاسخ مرحله 830
    قوت.قیف.قوی.توقف.افقی.یاقوت.تافی.تفاوت.فتوا.توافق.توقیف.وفات.تقوا.توفیق.تقویت.فوت..
    پاسخ مرحله 831
    نواب.زیان.زین.جنوب.جواب.ایوب.زینب.وبا.جواز.بانو.نجوا.آویز.زیان.زانو.جوان.بینوا.بازو.بازجو.نجیب. جیب.جنب…
    پاسخ مرحله 832
    پشه.رشوه.پرورش.پرشور.غرور.غرش.شوره.پوره.غوره.پررو.پرش.پوشه.شرور..
    پاسخ مرحله 833
    گردن.پدر.سنگر.پرسیدن.سنگ.پرند.پیر.درس.سید.سرد.بند.پسر.دیگ.سپر.سرنگ.سند.پیگرد.پنیر..
    پاسخ مرحله 834
    سرخک.کاخ.ساک.آسان.سرخ.رسانا.خان.خنک.ساکن. نرخ.اراک.خاک.خراسان.سخن.کسر.خرس.انار…
    پاسخ مرحله 835
    سلب.لباس.کلیسا.پست.بیست.سبک.لیست.کلاس.کتاب.کابل.بکسل.کسالت.سیلاب.ساکت.کسب. استیل.آسیب.کاسب.کتبی.بلیت..

   11. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 836
    جرعه.جمعه.عمر.جهرم.عجم.عمه.ظهر.مهره.عجر. مرجع.عمره.مظهر
    پاسخ مرحله 837
    آیفون.نیوتن.فتوا.فنی.یونان.یافت.وفات.فانی.آنتن.توان.توفان.نفت.نینوا.یافتن…
    پاسخ مرحله 838
    ارتش.قشر.کشتار.هشت.کاشت.ترشک.قاره.کاهش.شرکت.ترقه.تشکر.ترک.کته.شراکت.ترکش.شهرت. هکتار.تشک.شهرک.تراشه.تراش…
    پاسخ مرحله 839
    تیوپ.یشم.پشم.پشت.تپش.مشت.سوم.پیست. موسی.سیم.پیوست.پیش.شست.پوست.میش..
    پاسخ مرحله 840
    اعلام.لعنت.تعامل.معنا.امان.امانت.علت.معنا.عامل. منع.انعام.عمل.عالم.علامت.فعل.عمان.تامل.نعمت..
    پاسخ مرحله 841
    گلو.اول.سوال.سواد.گسل.گودال.دیالوگ.ویلا.گیسو. الگو.لوس.آلودگی.سوگلی.گیلاس.یلدا..
    پاسخ مرحله 842
    نقاهت.مهران.قرمه.تنها.رهنما.قهرمان.قمار.همتا. تهران.قاره.مناره.ترانه.مهار.تقارن.نقره.نهار..16
    پاسخ مرحله 843
    تمام کلمات مرحله 842
    پاسخ مرحله 844
    نگرش.گریان.شریان.نگارش.گرایش.گرانش.گیرا. نیایش.گران.شیری.شیرین.ناشی.شناگر.گاری..14
    پاسخ مرحله 845
    دوان.لگد.گلدان.الوند.واگن.گالن.والد.النگو.الگو.انگل.دودل.اول.گودال.لگن..14

   12. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 846استادمیرزا
    جشن.شکم.کرمان.ناشکر.کرج.آرنج.ناشر.مراکش. مرجان.منجر.نرمش.اکرم.رنجش.مجرا.مشرک.جمکران. نجار..17
    ماسخ مرحله 847
    دالان.انعام.عمد.معادل.عادل.ادعا.معنا.اعلام.اعلان. معدن.نعل.معاد.اعدام.لادن.دعا.عدل.معدل.اندام..18
    پاسخ مرحله 848
    بادمجان.انجام.آبنما.ادب.جناب.باند.بدنام.بند.آداب. بادام.آباد.جامد.مبدا.انجماد.اندام.جنم.ناب.باج..18
    پاسخ مرحله 849
    پاسور.طراوت.ترسو.پوست.رسوا.وسط.اورست.پرس. روستا.اسپرت.توسط.پرتو.سطر.سوار.ساطور.پرستو. ارسطو.راسو..18
    پاسخ مرحله 850
    دوران.فرض.فضا.اروند.اردن.دارو.نوار.فرود.رضوان. فروند.ارض.وارد.درون.فضانورد.رضا.فردا.روند..17
    پاسخ مرحله 851
    ترنم.تانکر.رمق.کارتن.کتمان.تراکم.قنات.قرن.منقار. تقارن.منکر.راکن.قمار.کرمان.قامت.قران.رکن…17
    پاسخ مرحله 852
    نارس.عزا.سزا.زعفران.سزار.عرف.فرع.نفع.لرز.فراز.رعنا. عرفان.ارزن.زارع.عارف..15
    پاسخ مرحله 853
    دیابت.بهداشت.شتاب.شبیه.هیبت.شباهت.دیشب.هدایت.شیب.دهات.اشتی.شهید.دایه.تشابه. هشتاد.بیشه.بهت.تابش.تباه.تابش.بهشت..21
    پاسخ مرحله 854
    مربا.آمار.مخابرات.خراب.مراتب.خرما.بخت.بخار.اخبار. باختر.مخرب.تبار.بخارا.تمر.باخت.مرتب..16
    پاسخ مرحله 855
    هیکل.کمیل.کلیه.کلم.کمک.گلیم.مکه.میله.مهلک. لکه.کلمه.گله.کمکی.کلک.ملکه..15

   13. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 856
    لعل.لمس.اطلس.عمل.معطل.طلا.مطلع.طالع.طلسم. طعم.عامل.مسلط.عسل.سالم.سطل.طمع..16
    پاسخ مرحله 857
    تاول.پتک.توکل.پالت.تپل.تکان.پلاکت.کتان.کلان. لکنت.پالتو.وکالت.پاکت.تانک..14
    پاسخ مرحله.858
    پرخور.گرز.گرو.روز.رزرو.پررو.زرگر.گورخر.زور.ورز.پرز. خزر.گور…13
    پاسخ مرحله 859
    لادن.دلتا.ندامت.مات.غلتان.داغ.غلت.ملات.مدل.غلام.لغت.غلات.دماغ.دامن.تامل.مغان.متان..17
    پاسخ مرحله 860
    نادم.داد.نماد.دانش.مداد.دامن.مدد.نشان.مانند.شاد. دنا.ماندن.دشمن.دندان.دانشمند.دشنام.ماد..17
    پاسخ مرحله 861
    دیار.غدیر.راغب.باید.ابدی.غبار.غایب.دبیر.بیدار.دریغ.داغ.حیدر.ردیاب.غرب.غریب.ادب.غیب..17
    پاسخ مرحله 862
    واگن.جنگ.صابون.انگ.نواب.صبا.چوب.وبا.ناب.بنا. نوا.بانو.گاو.نصب.نصاب.چوگان..16
    پاسخ مرحله 863
    روال.راسو.رسول.حلوا.لوس.سراغ.غرس.غسال.سراغ. لاغر.سلاح.سوار.لغو.غول.غسل.رسوا.سحر.سرحال.آغل.ساحل.سوال.ساغر…21
    پاسخ مرحله 864
    تعزیه.عزیمت.هیزم.تهوع.هویت.تمیز.عزم.عزت. موزه.توزیع.میوه.توهم.مزیت.همت..14
    پاسخ مرحله 865
    مسرت.مختار.مهارت.خسارت.آخرت.تسمه.رستم. ستاره.خامه.تماس.همستر.خسته.سرمه.سرخ.اهرم .تمسخر.تخمه.استخر.ترمه.همسر.مسخره..21

   14. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 866
    نیک.مسکن.مسکین.نفیس.منفی.کفن.فنس.غنی.سمی.کمین.نسیم.سینک.نفس.کنف…14
    پاسخ مرحله 867
    کلان.لحن.کالا.طحال.الان.الک.نکاح.طلا.لاک.حال.کانال.کال.حالا..13
    پاسخ مرحله 868
    زوار.فرمود.دوام.اردو.امروز.وارد.مواد.زمرد.فراز.مزار.دراز.زرد.فردا.فرز.مزدور.درام.مادر.ارزو.مفرد.فرود…20
    پاسخ مرحله 869
    هلال.الوار.لاله.آهار.هوار.روال.لال.اول.هلو.هالو.اوره. آلاله.آواره.اهل.لوله..15
    پاسخ مرحله 870
    وسیع.سوره.کسره.سوریه.سیرک.کوره.سریع.عروس.کوسه.کیسه.کویر.کهیر.عکس.رکوع.کروی.کرسی. ریسه.سکه.عروسک.روسیه.سرکه..21
    پاسخ مرحله 871
    منحل.محنت.کلمن.لحن.ملت.محک.محل.نمک.تکلم.منت.لکنت.حکم.متلک.حکمت..14
    پاسخ مرحله 872
    خپل.آمپول.پول.اخم.رمال.مورخ.خرمالو.خرما.آمپر.خرم.خمار.لامپ.پروا.ولرم.مولا.ملخ.پالم.پاخور.اپل..19
    پاسخ مرحله 873
    بایر.بیضی.راضی.برای.اریب.رضا.بازی.بارز.زیبا.ریاضی.ضرب.ضریب.زیرا.بیزار.یاری.باز…16

   15. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله874
    رای.تایر.تراز.تزار.آزار.ریا.رازی.ذرت.تازی.ذات.رزیتا.ذرات.زیارت.زیرا.آریا.تیر.اذیت..17
    پاسخ مرحله 875
    عطسه.طمع.مطیع.مهسا.یاس.سمیه.اهم.عطا.سهیم.اسم.عمه.ماسه.مایع.سایز.سهام.سیاه.سعی.ماهی.طعمه.طعم..20
    پاسخ مرحله 876
    فاق.افق.نفس.فسخ.سنخ.نسخه.نفقه.قناس.قفسه.سخن.قفس.سقف.نفاق.خفا.خانه.ساقه.نفخ.اسقف.18
    پاسخ مرحله877
    راکد.کبد.بدهکار.دوار.رکود.باکره.هدر.اکبر.دکور.کوره. برکه.کوبا.روده.روباه.ابرو.دارکوب.اردک.کبود.کهربا.باور.رکب..21
    پاسخ مرحله 878
    آبی.بدی.صبا.صدا.باید.آبادی.ادب.گدا.بید.ابد.باد.آباد.آداب.صیاد.ابدی..15
    پاسخ مرحله 879
    دایی.جدا.جاوید.کیوی.وجد.جوک.اکید.کادو.کاج.جویا.دوک.جواد.جادویی.جدی.کود.یاد.کدو.جادو…18
    پاسخ مرحله 880
    لوزی.علی.علیت.لوت.زیلو.گوی.عزت.ولی.لوتی.لیز. یوز.زگیل.توزیع.گلی.عزلت.گلو…16

    1. ستارایلامی گفت:

     سلام
     پاسخ مرحله 881استادمیرزا
     القا.الماس.ساق.اسلام.لمس.ماسال.سماق.سالم. سقا.قاسم.املا.امسال.سلام.امضا.آقا.قسم..16
     پاسخ مرحله 882
     اخمو.خرطوم.خاور.شخم.شوخ.خطا.خمار.خموش. مشاور.شرط.طومار.خارش.مخروط.خرما.خطر.خوش.خاطر.مشروط.خاموش.خراش.خروش..21
     پاسخ مرحله 883
     خوره.دوره.غوره.روده.رده.رصد.صدور.غصه.رود.هود.دروغ.صخره.ورد.هدر.دوغ..15
     پاسخ مرحله 884
     کشو.شلوار.روکش.کولر.چکش.چروک.شاکر.شور. کچل.کوشا.چالش.لواش.شوال.کوچ.روال.کشور. چرک.شکار.شلوارک.لواشک.شکر..21
     پاسخ مرحله 885
     معقول.مقتل.توقع.موقت.متعلق.تملق.عقل.غلت.عمو.ولت.قوت.تعلق.قتل.موقع.لغت.معلق.مقتول.تعقل.عمق.قلمو..20
     پاسخ مرحله 886
     موبر.مورب.مغرور.صبور.غرور.مصوب.غروب.مرور. مغرب.صبر.مرغوب.غصب.مرغ..13
     پاسخ مرحله 887
     اینچ.ایام.سیما.ناسا.نسیم.امان.چای.یاس.اسان. آسیا.ایمن.سینما.سیمان.چین.سمی.آسمان. ایمان…17
     پاسخ مرحله888
     کاهی.آدینه.کیهان.آینده.کنده.یکان.کینه.اندک. نیک.ثانیه.اکید.ثنا.کنیا.دانه.کهن.ناهید.دایه. کنایه.دهک.دهان.ایده..21
     پاسخ مرحله 889
     مغول.عامل.مولف.فاعل.اول.علوم.علف.علاف.غلام.فعلا.عالم.فعل.لغو.ولع.فعال.عمل.افول.عفو…18
     پاسخ مرحله 890
     ضحاک.ضامن.تانک.نمک.محنت.حتما.کتان.حاکم.ضمانت.مکان.متکا.کمان.حکمت.تمنا.محک.کتمان.تکان.محض.منت..19
     پاسخ مرحله 891
     مجری.یورش.جوش.شورش.شرم.ششم.موش. شوش.جوشش.رویش.شرجی.شمشیر.روش. شمش..14
     پاسخ مرحله892
     اغلب.شغال.کلاغ.شکاف.کفاش.شاغل.فلک.بالغ. شغل.کلاش.غالب.بغل.کاش.غافل.کابل.شکل.فلش.کلاف.غلاف.آبکش.لاک..21
     پاسخ مرحله 893
     مات.متد.صیاد.صامت.امید.دیگ.دام.صدا.یاد.گام.دیتا.دایم.مدت.گدا.تاید.مادی.صدام..17
     پاسخ مرحله 894
     عریض.عیار.عالی.عرض.حاضر.ضریح.ریال.حایل.ضلع.علی.حال.رضا.عارض.حضار.علیرضا.راضی.عیال..17

   16. ستارایلامی گفت:

    سلام.مهندس
    پاسخ مرحله100به بعدارسالی ازطرف ماهان جاسمی نوه عزیزم 10ساله خردسال ترین بازیکن عضو سایت فاوینو لطفا”به نام خودش اپدیت گرددسپاسگزارم.
    پاسخ مرحله 100بازی استادمیرزا
    فسنجان.اسفنج.فنجان.نفس.نجف.جان.
    پاسخ مرحله 101
    خون.گرم.خرم.رنگ.نرم.نور.نرخ.
    پاسخ مرحله 102
    ترمه.مهارت.همت.ماهی.تیره.امیر.
    پاسخ مرحله 103
    بیات.تیله.بلیت.ابله.هتل.تله.لبه.
    پاسخ مرحله 104
    مشک.پشمک.کاپشن.اشک.شکم.کمان.مکان.
    پاسخ مرحله 105
    غار.روغن.روان.نوار.آوا.ارغوان.
    پاسخ مرحله 106
    سبد.سبک.بدل.دکل.کبد.کبود.سود.کسب.
    پاسخ.مرحله.107
    آزاد.جدا.جادو.جواد.ازدواج.آواز..
    پاسخ مرحله 108
    جام.کاج.رنج.جرم.مرجان.نجار.آرنج.رمان.کار.
    پاسخ مرحله 109
    شیب.بیوه.شوره.شوهر.رشوه.بوشهر.بیهوش.هوش.
    پاسخ مرحله 110
    عید.عینک.کنده.عهد.کینه.دکه..
    پاسخ مرحله 111
    هشت.توشه.تیزهوش.هوش.تیشه.تهی..

   17. ستارایلامی گفت:

    سلام مهندس سپاس بابت کارپسندیده وشایسته جنابعالی درآپدیت پاسخهای آقاماهان. عمرا”ماهان اینقدرخوشحال نشده بود حتی با لوحهای تقدیر مدرسه وسایر..
    پاسخهای استادمیرزا ارسالی ماهان جاسمی ایلام
    پاسخ مرحله 112
    جانباز.آبان.جان.زبان.باز.
    پاسخ مرحله 113
    بازگشت.شتاب.گشت.گاز.زشت.تاب.تابش.
    پاسخ مرحله 114
    سکو.فوت.ترسو.کتف.سکوت.سفت.کسوف.کرفس.سفر..
    پاسخ مرحله 115
    جمعه.عمه.جامعه.تهاجم.تاج.جام.جهت..
    پاسخ مرحله 116
    نخودچی.چین.نخود.دیو.خون.خود.نوید.دین.
    پاسخ مرحله 117
    سکه.مکه.جسم.کاسه.ماسک.کاج.سهم.ماسه.سمج.
    پاسخ مرحله 118
    سکه.دلمه.کمد.ملکه.کلمه.دکل.دکه.دکمه..
    پاسخ مرحله 119
    مزار.موز.روزه.مزه.آرزو.موزه.هزار.زهرا.رزم..
    پاسخ مرحله 120
    انضباط.باطن.طناب.نبض.آبان.ضبط..
    پاسخ مرحله 121
    وزیر.میز.رمز.موز.مرز.رومیزی.رزم.
    پاسخ مرحله 122
    خیال.ویلا.خالی.اتو.تلخ.خال.خلوت.
    پاسخ مرحله 123
    سیر.سحرخیز.سحر.خیس.خیر.خزر.سیخ…
    پاسخ مرحله 124
    سالن.انار.سالار.آسان.سارا.نسل.ارسال..
    پاسخ مرحله 125
    لوح.رسول.سود.روح.حدس.لودر.سرود.سحر.حسود..
    پاسخ مرحله 126
    کارت.کاشت.تراش.ارتش.آشکار.شکار.شکر.تشکر.تشک.شرکت.اراک..
    پاسخ مرحله 127
    اول.المان.وام.مولانا.املا.ملوان..
    پاسخ مرحله 128
    سبنا.اسان.اسیا.یاس..نان.استان.
    پاسخ مرحله 129
    جهت.ماهی.همت.تیم.تاج.تهی.اهمیت….
    پاسخ مرحله.130
    روباه.غروب.غرب.غار.بهار.باغ.باور.غبار.آبغوره..

    1. favino گفت:

     سلام و درود بر شما و آقا ماهان عزیز.
     ازش تشکر کن و از طرف من ببوسش عموی مهربان.

   18. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 131استادمیرزا
    زمرد.مزد.رهن.رزمنده.زنده.هنر.همزن.مزه.نمره..
    پاسخ مرحله 132
    پارس.دریا.دیس.پیدا.پاریس.پراید.اسپری.اسید..
    پاسخ مرحله 133
    راسو.رسوب.سبز.سراب.سرباز.بازو.بازرس.ساز.بورس..
    پاسخ مرحله 134
    ترکش.شرکت.تشکر.شهرک.تشنه.شهرت.رشته.نکته
    پاسخ مرحله 135
    بارز.نیزار.زین.زینب.بیان.انبر.ارزن.برنز.زبان..
    پاسخ مرحله 136
    بادام.آماده.آباد.بام.ماده.اهدا.مبدا..
    پاسخ مرحله 137
    شیخ.خوش.شوخی.خوک.شوید.دوش.خشکی.دیو..
    پاسخ مرحله 138
    شانه.آشنا.ناشی.آشیانه.شاهین.نیش.آینه…
    پاسخ مرحله 139
    یاسوج.جواز.ویزا.آویز.سویا.یاس..
    پاسخ مرحله 140
    قوی.وقت.قیمت.موقعیت.تقویم.عمیق.عمو…
    پاسخ مرحله 141
    دود.درد.گلو.گردو.درود.ولگرد.گود.لگد.لودر…
    پاسخ مرحله 142
    بانو.نبات.تاب.نبوت.اتوبان.نوبت.آبان…

   19. ستارایلامی گفت:

    سلام
    پاسخ مرحله 895
    قشر.میش.مقصر.قشم.قرص.پشم.قیصر.مشق.پرش.یشم.رمق.پیر.قمری.مشرق.رقص.مصر.شرق.17
    پاسخ مرحله 896
    انگل.لنگر.گلف.گالن.گلنار.نگار.گرگ.گران.گنگ.گلرنگ.ارگ.رنگ.گرگان.فرنگ..14
    پاسخ مرحله 897
    بردن.ترد.برنج.تجربه.درجه.برنده.هجرت.نرده.رتبه. نبرد.ندرت.تندر.برده.دنبه.جنبه.بندر.جنت.بنده.رنده. تدبر.جهت…21
    پاسخ مرحله 898
    ابهت.تراش.شربت.هشت.تباه.هرات.بشارت.رشته. بهشت.رابطه.ارتش.بهتر.رشت.برشته.ترش.تابش. طهارت.رتبه.تشابه.شهرت.شباهت.21
    پاسخ مرحله 899
    ویبره.بهار.روباه.رواج.هجری.بهیار.جوهر.رایج.اجیر. جوراب.جواب.جویبار.هویج.رویا.جیوه.جواهر.واجب. باور.راوی.جارو..20
    پاسخ مرحله 900
    تافل.فسفات.سفت.تاس.فلافل.فلات.سفال.فلفل. است.لال.تلف.تسلا.سلف.الفت.تاسف.لات..16
    پاسخ مرحله 901
    کبک.کفش.مشبک.کاش.شکاک.مشک.اشک.آبکش.کشف.مکش.ماش.شکم.شکاف.کشک.کفاش.کمک. کاشف.امشب…18

   20. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 902 استاد میرزا
    دود.اقدام.قوام.مقوا.امداد.داد.مداوا.دمق.دوام.قدم. دوم.مواد.داماد.آقا.مداد..16
    پاسخ مرحله 903
    کمبزه.بزم.چکمه.مهیب.بچه.مزه.مکه.هیچ.بیمه.بیم.هیزم.چکه.بزک…13
    پاسخ مرحله 904
    ابرفت.برف.تفریط.رطب.فرات.باتری.بافت.ابری.فتیر. فریب.بطری.یافت.بیات.تیبا.ربات.افت.فیبر.طرف. فطرت…19
    پاسخ مرحله 905
    رایج.شجریان.شاطر.نشاط.جریان.ناجی.شریان.اجیر.رنجش.شیطان.جشن.انجیر.نجاری.ناشی.شیار.ناشر.شرایط..شطرنج..
    پاسخ مرحله 906
    سیاتل.تپل.غسال.لیست.لغت.تیپ.سیال.پلیس. تسلی.پلاس.پیست.استیل.پالت.غلات.لغایت. پاستیل.غلت.تیغ..18
    پاسخ مرحله 907
    انگ.جنگل.جلفا.ننگ.گنج.انگل.نجف.جفا.لگن.فال.جلا.گالن.گلف.لجن.فنجان.فلج..16
    پاسخ مرحله 908
    واژه.پژو.کاهو.پاک.کوپه.کاه.پاوه.پوک.اپک.اهک.پژواک. کاوه.کاپ…13
    پاسخ مرحله 909
    چرند.پرچ.دچار.راکد.پرند.چاپ.پندار.کندر.پارک.پانچ. چرک.چنار.پنچر.پدر.اردک.پکن.پرندک.اندک.چادر.پارچ.چدن…21
    پاسخ مرحله 910
    تارت.تاجر.تجارت.جهت.جنت.هنجار.هرات.هجران. جرات.هجرت.تهران.نجار.تنها.ترانه.نجات.ترنج.آرنج..17

    1. favino گفت:

     سپاس از شما. مراحل جواب استاد آمیرزا آپدیت شد.

   21. ستارایلامی گفت:

    جناب میلانی باسلام
    روزی که باسایت فاوینو آشناشدم بسیارناراحت وناامید ومتاسف شدم چراکه بعضی دوستان ناخواسته ونادانسته پاسخ بازی آمیرزاراازسایتهای دیگر که حرفی برای گفتن داشتن میگرفتن وبه فاوینو ارسال میکردن حتی پاسخهای اشتباه آنهارا به سایت منتقل میکردن ازخداخواستم یک جوری جلو این اشتباه گرفته شودکه دوستانی واردسایت شدن وباارسال آخرین مراحلهای بروز رسانی شده ازدیگر سایتها پیشی گرفته شد الان خوشحالم برای این افتخار هرچندچیزی عایدمن پیرمردوحاج یدالله پیرمردوجنابعالی نشده ونمیشود

    منصفانه است پیشنهادکنم هرچه بازی حل میکنی برای سایت بفرستی تامن به پاسخهای شما برسم مسابقه وشرط بندی که نکردیم .لذاانتظاردارم .سلامت باشی.

    1. favino گفت:

     درود بر عموی مهربان
     سپاس بابت لطف همیشگی شما و دیگر دوستان
     حقیقتا با توجه به وضعیت اینترنت کشور و افزایش قیمت های هاست و سرور سایت پول خاصی هم برای ما نمیمونه.. وگرنه حتما برای شما و دیگر دوستان هدایایی رو میفرستادیم.

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام مهندس عزیز
      تاحدودی ازوضعیت مالی من وحاج یدالله عزیز که مدتی است متاسفانه ازوی بیخبریم مطلع هستیدچون اشاراتی داشتیم وآقاامیر ودیگردوستانی که پای حرف خودمانده اند وادامه همکاری دارندنمیدانم.به حمدالله نیازمالی به هدیه ندارم قبلا لوحهای تقدیری دریک کاغذآ5 به پاس 30سال خدمت میدادن همان مارابس …سلامتیت ازخدامیخواهم …کوه به کوه نمیرسد ولی …… .

    2. Amir. Milani گفت:

     سلام و درود بر عمو ستار بزرگوار و دیگر دوستان گرامی، امیدوارم تو گرماگرم زندگی موفق باشین.. ی چند روزی درگیر کارهای باغ و زمین بودم اصلا فرصت نداشتم… گله مندیت به دیده ی منت عموستار.. دربست درخدمتم… بازی استاد میرزا رو من خیلی وقته انجام میدم.. یعنی همزمان با بازی امیرزا، استاد میرزا رو تا این مرحله رسوندم که همین الان مرحله2090 هستم… تصمیم دارم از مرحله 2100 به بازی هارو بفرستم کما اینکه نمیدونم دوستان چه مرحله ای هستن و آیا کمکی میشه برا حل آن…. ولی بیشتر تمرکزم بازی امیرزا بود… باز من در خدمت دوستان هستم راستی از عمو یدالله خبری نیست امیدوارم هرجا هستن سلامت باشن.. اهل شهر بهبهان هم هستن که محل خدمت سربازیم بود سال 75… ارادت خاصی به بهبهان داریم.. یا حق ارادتمند همه دوستان.. امیر….

     1. favino گفت:

      سلام آقا امیر عزیز.
      برای جواب بازی استاد آمیرزا صفحه جداگانه زدیم و کم کم با کمک عمو ستار و نوه شون اقا ماهان داریم جلو میریم.
      شما هم از هر جایی جواب ها رو بفرستی من میذارم تو صفحه مشخص شده ش.
      اینم لینک صفحه جواب بازی استاد آمیرزا
      https://favino.ir/27109/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-1-%d8%aa%d8%a7-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7/

     2. ستارایلامی گفت:

      سلامت باشی آقا امیر بازی استادمیرزا بعدازمرحله 2550 امیرزا شروع کردم ونمیدانستم مشکل دارد.
      جوابها رامیفرستیم همه که استاد نیستن ممکنه کسی نیاز داشته باشد به پاسخهای ما.

   22. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 185
    کلاس.کاست.ساکت.اسکی.اسکیت.لاستیک.تاکسی.کلیسا.اسکلت.لیست.ایست.
    پاسخ مرحله 186
    شهریور.شهر.شیره.شوره.ریشه.ریه.شرور.شور.رشوه.شوهر..
    پاسخ مرحله 187
    بخار.خراب.خشاب.خبر.شاخ.بخش.رخش.شبدر.خراش.خارش.ارشد..
    پاسخ مرحله 188
    موبایل.مولا.آلبوم.آبلیمو.لیمو.ویلا.لوبیا.لبو.مبل.مایو.اول..
    پاسخ مرحله 189
    پشتک.تپش.لاک.پشت.پاکت.پلاک.شکلات. شکل. پلک.کاشت.تلاش. تشک…
    پاسخ مرحله 190
    غزل.غزال.تیغ.غاز.زغال.تیز.زاغ.زال.لغت.غلات..
    پاسخ مرحله 191
    زاهدان.آزاده.زاهد.اندازه.دهان.زنده.نهاد.اهدا.دانه..
    پاسخ مرحله 192
    اسید.پسر.پاس.پادری.رسید.پیر.اسپری.پراید.پاریس.سپر.پری..
    پاسخ مرحله 193
    سیر.گیره.جگر.گیج.گریه.ریگ.سرگیجه.گیس.گره. جیره.ریه..
    پاسخ مرحله 194
    لبه.ابله.هالو.بوق.قباله.قبله.قله.قلاب.قلوه.قبول.بقال
    پاسخ مرحله 195
    مستطیل.تسلیم.ستم.طلسم.سطل.لیست.تیم.ملت.تسلط..
    پاسخ مرحله 196
    سوم.موسی.مونس.نسیم.ستم.نیت.ستون.یونس.سمنو.تنیس.سنت.
    پاسخ مرحله 197
    قیف.افق.قیر.آفریقا.فقیر.فرق.رفیق.فقر.افرا.
    پاسخ مرحله 198
    مسکو.سکو.موسی.مسواک.واکس.مساوی.سویا. ماسک.سیما.سیامک.اسکیمو..
    پاسخ مرحله 199
    سنگفرش.فرش.سنگ.سنگر.نفس.سرنگ.نرگس. شرف.فشنگ.فنر.سفر..
    پاسخ مرحله 200
    نوید.اندوه.دیوانه.دیوان.نوه.ناهید.آینده.آینه.دنیا. ایده.آدینه.ادویه…
    پاسخ مرحله 201
    هدایت.مدت.مهدی.هدیه.همت.اهمیت.ماده.دهات..

   23. ستارایلامی گفت:

    سلام ودرودخداپاسخهای ارسالی آقاماهان جاسمی
    پاسخ مرحله 202استادمیرزا
    چرم.پارچ..لامپ.پارچه.پله.چاله.چاپ.پرچم.لپه.9
    پ.م.203
    مذاب.ذرب.تاب.پوزه.توهم.توبه.مذهب.ذات.تباه. مهتاب..
    پاسخ مرحله 204
    حوله.لوح.حلیم.حیله.رحم.میله.حمله.لیمو.حریم. میوه.حرم.محله.روحیه.روح.مرحله..
    پاسخ مرحله 205
    قرنطینه.قطره.قطر.قرنیه.قرینه.نقطه.قهر.قیر.نقره. ریه. ..
    پاسخ مرحله 206
    راست.اورست.توریست.اسیر.توت.ترسو.رویا.روستا.سویا.روایت.ریاست.تورات.ساری..
    پاسخ مرحله 207
    زنبور.زبان.روباه.روبان.روزه.برنز.روزنه.بازو.بانو.بهروز. راهزن..
    پاسخ مرحله 208
    صادق.صداقت.قصد.اقتصاد.صدا.آقا.اتاق.اصالت.دقت.قاتل…
    پاسخ مرحله 209
    ناهار.ایران.ارزان.نیزار.زیره.یارانه.رایانه.نیزه.زیان.آینه…
    پاسخ مرحله 210
    تمیز.زمین.میزان.آزمون.امنیت.مایونز.زیتون.موازی. زانو.مرز.ویتنام.ونیز..
    پاسخ مرحله211
    گوشه.گویش.رشوه.شوره.رویش.گیوه.گوهر.شرور.شوهر.شهریور.گروه.گریه..
    پاسخ مرحله 212
    خالص.خالق.نخل.اصل.خلاق.خاص.خلبان.نصب.بالن. قصاب.نقاب.ناقص…
    پاسخ مرحله 213
    تومان.املت.تونل.ملت.املا.مانتو.ملوان.مولانا.تاول. آلمان.امانت…
    پاسخ مرحله 214
    حوله.حلوا.خاله.خوشحال.شاخ.شاخه.خوشه.خواهش. لوح.لواش…
    پاسخ مرحله 215
    حافظ.حافظه.حفاظ.ظهر.ظریف.ظاهر.حیف.حرف.ظرف.حریف.حرفه.حفره.رفاه…
    پاسخ مرحله 216
    کوهنورد.کوره.وردنه.ورود.نوکر.روده.دوره.نوک.رنده. کندو.کره…
    پ.م.217
    بنگاه.گربه.انبار.برگه.انبر.باران.ارابه.ناهار.آهنربا.آهنگر.آبرنگ…
    پ.م.218
    پوتین.پونه.پونز.وزنه.نیزه.زیتون.پوزه.زین.پینه. توهین.هویت.تپه…
    پ.م.219
    قرض.برق.ضربه.قبض.غرق.قطب.قطره.قطر.طبقه. ضرب.بغض.ضبط..
    پ.م.220
    ایست.تمساح.تسبیح.بیست.تبسم.آسیب.حساب. حبس.حمایت.محبت.حیات.مسیح.مساحت..
    پ.م.221
    بنده.انبه.نبرد.برده.نادر.انبر.بندر.نردبان.راننده.برنده. نان.براده….
    پ.م.222
    نفس.تنفس.سیب.سبد.تنیس.بستنی.سفید.نفت.سفت.تند.تندیس.بیست.دست.دفن..

   24. ستارایلامی گفت:

    پ.م.223
    پونز.پوک.پوزه.وزن.وزنه.زیپ.پونه.نبزه.پینه.پنکه. پوکه.کوه.کینه.کوزه.نوک.کنیز..
    پ.م.224
    موج.موز.میز.روزی.مربی.زوج.زیر.مجوز.برج.ریز.وزیر. مجری.جرم.جیب..
    پ.م.225
    ماسه.لباس.مسالح.لبه.حساب.حمله.مبل.حامله.محله.ساحل.سمبل.اسلحه.ابله.حبس.محال.محاسبه.اسب..
    پ.م.226
    فردا.مدار.مراد.امید.فریاد.مرد.ردیف.فدا.مدیر.مرید. مادر.امیر.آمار.آرام.مفید.ایراد.
    پ.م.227
    شرکت.شهرت.شهرک.کشته.تشکر.تفکر.درشکه. درشت.دکتر.دفتر.فرشته.ترکش.رشته.فشرده.دست.کتف.کره.هدف…
    پ.م.228
    جنین.لنج.جهل.گنج.گیج.جنگل.گله.لجن.لگن.جنگ. لنگ.نهنگ.نگین…
    پ.م.229
    کبود.کبوتر.کبریت.دکتر.کتری.دبیر.کویت.کدو.کود.کویر.ترکیب.برکت.تبریک…
    پ.م.230
    معلق.حلقه.عمه.معلم.عمل.محله.لقمه.قلم.عمق. حمله.مهم.قله.حلق.عقل.علم.قلعه..
    پ.م.231
    ورود.درون.خون.وجود.خروج.جودو.خودرو.خنجر.نخود.رنج..
    پ.م.232
    درد.داد.دراز.مداد.قرمز.مرداد.دزد.مزد.درامد.مزار.قدم. مرقد.رقم..
    پ.م.233
    کمین.کتری.نیمکت.نمک.لیتر.تمرین.کنترل.ملت. ترکمن.رتیل.ریل.کمر.لکنت..
    پ.م.234
    منقار.نقاب.زبان.نماز.مراقب.قران.قرمز.مرزبان.مربا. قربان.برنز.مبارز.بزاق.زمان.زنبق..
    پ.م.235
    کتری.کتیرا.ماژیک.ژاکت.آژیر.ماکت.تاریک.کریم. کارت.ماتیک.رژیم.امیر..
    پ.م.236
    زمستان.زیست.ستم.سینما.میزان.ماست.تنیس. تماس.آستین.امنیت.زمین.نسیم.سیمان..

   25. ستارایلامی گفت:

    سلام مهندس خوبی انشاءالله ببخش دیر خدمت جنابعالی ودوستان میرسیم البته من وآقاماهان گل.
    مهندس به نطرم بعدازآبدیت تمام بازیها نیازی به جوابهای ارسالی دوستان نباشد.وبعدچه نیازی هست که پاسخهایی که 2سال پیش ارسال شده وآپدیت شده ودوستان اکثرا آن مراحل راثبت کرده وجلو آمده اند چندباره دوستان بفرستن ودرسایت گذاشته شود.فکرنمیکنی سایت با این پاسخها شلوغ شده وباعث زحمت همه میشود.به فکرچاره باشید وبازنکری وحذف اضافات البته نظر اینجانب وتعدادی ازدوستان است چنابعالی صاحب اختیار..موفق باشید درضمن ازآقای پرنیان بیخبریم شایدجنابعالی خبری گرفتید ومارا مطلع کردید.باتشکر نظریان.

    1. favino گفت:

     درود و تشکر از شما و آقا ماهان عزیز.
     بعد از اپدیت مراحل توسط سازندگان بازی برخی از مراحل پایین تر دچار تغییرات میشن و کاربرای دیگه اون جواب های جدید رو برامون میفرستن. از طرفی با جدا کردن 100 مرحله ای تمام جواب ها کاربری که دنبال جواب مراحل خاصی هست به مشکل نمیخوره..
     برای سایت مشکلی نیس و عادی هستش. از دوستان هم بیخبریم. امیدوارم هر جا که هستند شاد و پیروز باشن.

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام تاقبل از1500مشکلاتی درجواب پاسخها بودومشکل بیشتر ازآنجا بودکه جواب غلط بعضی سایتها را ارسال میکردیم .که خوشبختانه بادرایت دوستان وجنابعالی بعدازمرحله 1500چندپاسخ متفاوت آپدیت شد ومشکل حل گردید.
      با آرزوی سلامتی برای همه

   26. ستارایلامی گفت:

    سلام ودرودخدا
    پ.م.937
    یغما.خیال.مریخ.خال.میخ.اخیر.خیار.آغل.ملایر.مغایر. ملخ.مرغ.خیام.ریمل.خالی.لاغر.خمیر.خرما.غلام.خرم. خمار..
    پ.م.938
    رنج.فرنگ.جنگل.نگرش.فلج.فشنگ.جگر.فرج.شنل. شلنگ.جشن.گلف.شگرف.جلف.نجف.لنگر..
    پ.م.939
    منگنه.گنجه.اجنه.نامه.گمان.نهان.جهان.گناه.نهم. نجمه.ننگ.جان.منها.نهنگ.همان.هنگام.جهنم. انجمن.نگاه…
    پ.م 940
    حبس.راغب.باور.سراغ.راس.غرب.سحر.سوار.باغ.ابرو. حساب.ساحر.ساغر.غبار.رسوب.غروب..
    پ.م.941
    فراری.فریب.قیر.فراق.فیبر.فرار.ابری.قاری.براق.قیف. یراق.برف.افق.فقیر.رفیق.رقیب.افقی.فقر.باقر.قرار. باقی…
    پ.م.942
    ماهر.ارشد.مرده.هضم.رضا.مادر.هدر.شاهد.مرشد. شادمهر.مضر.هشدار.شهدا.مشهد.درهم.شماره.اشهد.دهم.اهرم.مرض.مهار…
    پ.م.943
    چرت.تسلط.تسلی.چتر.سطر.لیتر.لیست.چیست. چتری.ترس.رتیل.سطل.سیرت.سیر…
    پ.م.944
    مبنا.آبنما.اجاق.ناجا.نقاب.قاب.امن.امان.ناب.جناق. آبان.انجام.آقا.باجناق.باج.جناب.بقا…
    پ.م.945
    فاحش.حرام.اشرف.شرف.فرم.حفر.فاش.پرش.مشرف.فشار.فحش.محشر.فراش.آمپر..
    پ.م.946
    عادی.نادم.دعا.ایمان.نماد.عمان.معاد.میدان.دامن. مانع.معدن.معنی.اندام.اعدام.مادی.ادعا.ایمن.دینام. مایع.معنا.امید…

   27. ستارایلامی گفت:

    پ.م.947استادمیرزا
    زانو.سرود.اردن.نوساز.زودرس.اروند.اردو.سوزن.سود. راسو.دراز.سواد.اندرز.سوزان.نسوز.ارزن.نوزاد.سودان..
    پ.م.948
    ویران.ناصر.جان.جانور.روان.جریان.جارو.جاری.راوی. رواج.ناجور.آرنج.اجیر.جوان.یاور.رایج.نجوا.نارو.نجار. انجیر.جوار…
    پ.م.949
    هیکل.کیسه.قلهک.سکه.حلقه.لکه.کلیه.یقه.حیله. کسل.قلیه.کسل.سلیقه.کلی.سیل…
    پ.م950
    نظیر.منجیل.ریمل.ظلم.لنج.منجی.نظم.ملی.جنم. منجر.رنج.نظر.لجن.مجری…
    پ.م.951
    قلمو.تامل.تقلا.لوازم.لازم.تقوا.قوز.مقتول.املت.موقت.قزل.مقوا.موز.تملق.تاول.قاتل.قامت.ملات.ازل.قوام. زالو..
    پ.م.952
    اختر.اخطار.خطر.اطاعت.عطر.رخت.عطار.طاعت.خطا. عطا.خراط.طاعات.اعطا.خاطر.اختراع.خارا..
    پ.م.953
    اجاره.اراده.اهار.جادار.راکد.دکه.کرج.جهاد.اکراه.اهدا. درجه.کاج.کارد.اداره.اجرا.اردک.اراک.درک.هاجر.جاده. آهک..
    پ.م.954
    تافل.تلف.صفت.صفا.الفت.جدال.جفت.صدف.فلج. جلاد.دلتا.فلات.تاج.تصادف.فصل.صاف..
    پ.م.955
    صادر.سراب.صبا.درز.سزار.زرداب.صبر.ادرس.سرباز.سبز.سرداب.زرد.صدا.بارز.دراز.ساز.بازرس.رصد..

    1. favino گفت:

     تشکر بابت ارسال پاسخ های جدید استاد امیرزا. سپاس

   28. ستارایلامی گفت:

    پ.م.956
    قشنگ.انگشت.گشتن.قنات.ترش.شناگر.ناشر.تراش.نگارش.نقاش.قران.شرق.نقش.انگشتر.گران.شتر.قشر.ارتش.تقارن.نگرش.قرن..
    پ.م.957
    گران.گردان.یوگا.داور.گونی.گردن.رادیو.درون.گردو. درنگ.دیوان.واگیر.دینار.ویران.دیوار.نادر.دوران.نوید. دیار.انگور.گاندی..
    پ.م.958
    موقتی.مقوی.قیمت.وقتی.موقت.تخم.میخ.ضخیم. قوت.وخیم.تقی.قوم.قوی.تقویم…
    پ.م.959
    اول.پشمالو.ظالم.لامپ.آمپول.شامپو.موش.ظلم. لواش.شاملو.شامل.شال.پالم.مولا.شمال.پول..
    پ.م.960
    بالینی. انگل.بینی.بالن.لگن.نایب.گیلان.بیان. بنگال. آیین.گلاب.لیبی.ابی.گالن.گلابی.بینا.ناب.ایل…
    پ.م.961
    طبل.چهل.طفل.طیف.بیلچه.لطیف.لطیفه.چفیه.بچه. بلیط.هیچ.لطف.طلبه.چله..
    پ.م.962
    چون.نسوز.سرنخ.خون.سوزن.خروس.خزر.سنخ.نرخ. رسوخ.سخنور.چرخ.خسرو.وزن.سخن.نورس..
    پ.م.963
    هیولا.هلو.گسل.الگو.الویه.گوساله.سیاه.گیسو.ویلا.گیاه.وسیله.گلایه.آگهی.سایه.گیلاس.گیوه.سوگلی.گواه.سوال.ساوه.آهو..
    پ.م.964
    عربی.فریب.فرع.عارف.ابری.برف.عرف.عیب.فیبر. رباعی.عیار.اریب.عابر.باب.ببر.ریا..

   29. ستارایلامی گفت:

    سلام جناب ادهم نژاد باپوزش بعلت اختلالی که دراینترنت پیش آمدممکن است جوابهای ارسالی از965 به 975 تکراری باشد که زحمت اصلاح آن با زحمت شماست.
    پ.م.965
    یغما.راغب.غرب.پیغمبر.مرغابی.باغ.غایب.پیامبر.پیام.مربی.غریب.پیغام.غبار.بیمار.مغرب.مرغ.غیب.آمپر. پریا..
    پ.م.966
    حجله.بلا.قبلا.قبله.حلقه.بقا.جلا.قباله.حلق.حجاب. قابل.قلاب.جهل.اجل.قله.لقاح.بقال.جالب.قالب…
    پ.م.967
    طناز.فطر.حزن.طرز.فراز.نفر.طرف.فاز.طرح.ارزن.حراف. طنز.فرز.طرح.حراف…
    پ.م.968
    موشک.مشکل.شمش.شکمو.مشک.مشکل.پوشک.پشکل…….
    پ.م.969
    بورس.برق.جسور.سوق.بلور.قوس.سرب.لبو.قبل.بوق.رسول.لقب.رجب.وجب.قبول.لوس.رسوب.قلب.قبرس.روبل.سبو..
    پ.م.970
    دانه.هلند.نهان.دنا.آهن.دهان.لانه.
    نهال.هندل. دفن.ننه.لندن.نان.ناله.نهاد.فنلاند..
    پ.م.971
    اخم.مربا.سهراب.سراب.بخار.سهام.مخرب.همسر.سرخ.آبسه.اهرم.خمره.خامه.مسخره.ماهر.خرابه.هراس. سرما.سرمه.خرما.مهراب..
    پ.م.972
    ضرب.ضربه.رضا.ضرر.ضارب.ضربدر.برادر.براده.راهبرد. برده.بهار.راهب.رهبر.ارده.دربار..
    پ.م.973
    سینک.عدس.کهن.سعی.عدسی.عکس.سینه.عینک.کینه.سعدی.سهند.سعید.هندسی.یدک.نیک.کنده.عید.سکه.نسیه.دکه.کیسه…
    پ.م.974
    موکت.توکل.پوک.تپل.ملکوت.پولک.کمپ.کلم.طول.موکل.پلک.متلک.تکلم.پتک.توپ.پتو…
    پ.م.975
    کشور.آبکش.ابرو.برکت.شتاب.شربت.بشارت.شکار. تشکر.روکش.شرکت.تراش.کبوتر.کاشت.ترکش.تبار. باور.شراکت.کاوش.آشوب.باکو…

   30. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 976استادمیرزا
    سالم.لمس.عاقل.قلعه.علاقه.قلم.سلام.عالم.لقمه. معلق.عمه.عمق.سماق.عامل.عسل.قسم.ماسه.لامسه.اسم.ساقه.مقاله..
    پ.م.977
    یادگاری.دایر.گارد.گاری.دایی.ایراد.گیرا.گدا.گرد.دیار. آریا.ارگ.دارایی.ارادی.دیگر.دریا.دارا..
    پ.م
    978
    موقت.وقت.توکل.موکت.متلک.ملکوت.کلام.تکامل. تقوا.قوت.مقوا.قول.قاتل.قتل.قلک.وکالت.قلمو. مقتول.قامت.املت.تاول..
    پ.م.979
    ایفل.خفا.پیاله.پله.اهلی.خلافی.پایه.خاله.لپه.فیله. خلاف.الهی.پیله.خیال.خالی.لایه.خلیفه.فال…
    پ.م.980
    مویرگ.عریض.عضو.مریض.گرو.ورم.میگو.گریم.مضر.ضمیر.عرض.وضع.عوض..
    پ.م.981
    تازه……….
    پ.م.982
    زمرد.هموار.دوم.زهرا.روده.دارو.روزه.دراز.زرد.درهم.آرزو.اردو.دوام.دروازه.زوار.دوار.موزه.هزار.هرمز.امروز.همزاد.
    پ.م.983
    ظرفیت.کافر.کفتر.ظرف.کفر.فکر.تاریک.تریاک.کفتار.کتف.فتیر.کتیرا.کتری.کیف.فرات.ظریف.تفکر.کیفر.
    پ.م984
    شمع.قمری.عقیم.قشم.عرش.قیر.ضمیر.مشرق.عرض.مضر.قرض.مریض.شرع.قعر.رقم.مشق.عریض.مقعر.شرع.عشق.عمیق..

   31. ستارایلامی گفت:

    سلام
    پ.م.246استادمیرزا
    فشار.شریف.فارس.فارسی.سفارش.شفا.ارتش.اسیر. فیش.تراش.اتریش.ترشی.افسر.ریاست.سفیر…
    پ م.247
    موش.میوه.شوم.قوم.قیمه.هوش.شومینه.منشی. قوی.قشم.نقشه.مشق…
    پ.م.248
    عمه.ماشه.هوش.شمع.شیعه.عمو.شاه.شایعه.شیوه.همایش.موش.مایع.میوه…
    پ.م.249
    عقد.عقب.قبر.برق.عرب.مربع.عرق.رعد.معبد.رقم.عدد.عمر.عقرب.عمق.مرقد….
    پ.م.250
    غیرت.مربا.باغ.بیمار.مرغابی.مربی.مرتب.غارت.غریب.غربت.مغرب.مرغ.باتری.تیغ.غیبت..
    پ.م.251
    کاشی.کیک.کشک.شکایت.مشکی.مشت.شکم.تشک.تمشک.کاشت.کمک.کشتی.شاکی.کتک.آشتی…
    پ.م.252
    جسم.مسجد.جسد.مونس.سمند.سمنو.جهنم.سجده.موج.مهندس.سنجد.نجوم…
    پ.م.253
    محترم.حرم.حرمت.راحت.رحمت.امام.محرم.احترام. تمام.حرام.حمام.مرام…
    پ.م.254
    گوسفند.نفس.سوگند.گود.سنگ.سودان.اسفند. فاسد.سواد.واگن.داس.فانوس….
    پ.م.255
    صادق.صداقت.دقت.وقت.صدا.صوت.قاصد.اقتصاد. اوا.آقا.تقوا.اتاق.دوا..
    پ.م.256
    جواد.جواب.باجه.جوجه.بودجه.جادو.بودا.جاده…
    پ.م.257
    حامله.حجم.جمع.جمله.حمله.جمعه.ملت.عمه.هتل. جعل.مجله.جهل.محله.عجله.مهلت.علت.تله.جهت…
    پ.م.258
    رانت.عبارت.انبر.باران.تبر.انبارنبات.اعتبار.عرب.تاب. آبان.عابر.انار.ربات.عبرت…
    پ.م.259
    سوخت.پاسخ.پوست.پست.اختاپوس.اوستا.استوا.سخت.ساخت.پاس.سوت.سوپ.توپ….

   32. ستارایلامی گفت:

    سلام مهندس ان شاءالله سلامتی برقرارباشدچندروزه نیستی ونیستم من نگران حال شما وشما …..هرجاهستی وجودت سلامت وبلا بدور
    پ.م.985 استادمیرزا
    جلوه.پهلوی.هویج.پله.جهل.پهلو.پول.پلو.جوی.جیوه.لپه.جیپ.پیله.جوجه…
    پ.م.986
    خندق.زیان.نزد.قناد.نیاز.خدا.دنیا.قید.زیاد.نقد.قنادی.ایزد.زین.ایدز.یزد.دین.قند.یزدان.خزان…19
    پ.م.987
    خنک.میخک.مصلی.ملی.نمک.ملخ.نخل.کلم.خمین. کلمن.نیک.میخ.یمن.مخلص.میل…15
    پ.م.988
    آجیل.کاج.جوان.جلا.لجن.ویلا.کیلو.وانیل.اجل.کنج. جوک.اول.یون.وکیل.لیوان.انجیل.ناجی.نجوا.آلونک…1
    پ.م.989
    دچار.گریان.اردن.درنگ.دینار.گرد.چادر.نگار.چین.انگ. گردان.گارد.رنگ.گردن.چنار.چنگ.گران.دارچین.دیار. گاندی.گاری…21
    پ.م.990
    فندق.دعا.عاقد.معدن.افق.نادم.منافع.نقد.نفاق.فاقد.عمان.منافق.فقدان.دمق.معاد.نفع.نمد.قانع.دامن. دفاع.مدافع…21
    پ.م.991
    آوار.اراک.کالا.آمار.کلام.کامروا.کلر.مالک.ورم.کاملا.کامل.کاموا.کمال.کارامل.کولر.ولرم.مکار.روال.الوار.کلم.ارام..21
    پ.م.992
    قجری.مجری.غرق.رزق.رزمی.مغز.جیر.غریق.جزر.رمق.قرمز.ریز.جیغ…13
    پ.م.993
    کویر.شیوع.نوکر.شریک.کروی.کشور.رکوع.شعر. روشن.عرش.روکش.شروع.نیرو.شیک.نیشکر.شوک. عینک.شعور….18
    پ.م.994
    ارتش.تخم.ترش.شهامت.خامه.اهرم.اخرت.رشته. خشت.خراش.شهرت.خرما.شخم.خمره.رخش.مهارت.شماره.اختر.ترمه.شاخه.تراش..21
    پ.م.995
    حشره.همسر.مرگ.مهر.گرم.هرس.مگس.محشر.سحر.شرم.سهم.سرمه.گره.شهر.هرم…15
    پ.م.996
    مولف.مفت.موکت.فیلم.متلک.کتف.فلوت.کیف. تکمیل.ولت.لیمو.فوت.فلک.فوم.کویت.توکل.کلفت
    موکل.تکلم.تکلیف.ملکوت..21
    پ.م.997
    عهد.دامنه.عمه.دهم.عقده.معده.عمان.عاقد.عقدنامه.قند.عقد.قدم.قناد.مقعنه.عمق.قانع.همدان.معدن. معاد.هند.دهقان…21
    پ.م.998
    شوروی.کروی.کوروش.بکر.کشور.برش.شکر.شوک. شرک.روکش.شیک.رکب.کبیر.کویر.شیب.بیوک. شریک…17
    پ.م.999
    لاک.لیلا.الک.باطل.ابی.طبل.بلال.لال.طلا.کابل.کال. طالبی.الکل.بلیط…14
    پ.م.1000
    پله.پشه.کاش.کاهش.اشک.لاشه.لاک.شال.کالا.پلک. لپه.هلاک.الک.اهل.کله.کلاه.شکل.پلاک…18
    پ.م.1001
    دهک.دکه.جسد.سکه.هجده.کنج.سنجد.سجده.کهنه.کنه.هندسه.جهنده.کنده.کنجد.کهن.سهند.سده..17
    پ.م.1002
    تبحر.ضربت.بره.رتبه.هدر.بهت.دره.تره.ترد.تبر.ترب. رده.ضربه.برده.بهتر.حضرت.ضرب..17
    پ.م.1003
    عذر.ساری.سریع.ریا.سعی.ساحر.رای.سیار.حذر.حیا. اسیر.عیار.سحری…13

   33. ستارایلامی گفت:

    پ.م.1004
    قوی.قالب.بقا.قلاب.ایوب.لقب.قول.لوبیا.بقال.تواب. بلوا.بوق.لایق.قالی.قبلا.قبول.قلب.قلابی.قاب.19.
    پ.م.1005
    وانت.انبر.باروت.صورت.نبات.باور.صنوبر.نوبت.روبان.نصب.صوت.بانو.صابون.صبور.توان.باتون.تنور.تصور. نبوت.ربات.ابرو..21
    پ.م. 1006
    بدهی.شبکه.کلیه.یدک.شلیک.شبیه.کلید.شهر.دکل.شیب.دهلی.دیشب.کبد.دهل.کیش.شهید.کلبه. بیشه.هیکل.بشکه….20
    پ.م.1007
    سادات.اوستا.سود.خدا.سخاوت.دوست.سوت. دوخت.سواد.ساخت.ستاد.دست.دوات.استوا. سوخت.داس.استاد.سخت…18
    پ.م.1008
    نجوا.کوهان.هاون.کلاه.هولناک.ناله.کاوه.جهان.جهل. اوج.جلوه.جوان.کاهو.اجنه.جان.هلاک.کلان.نهال.جوک.نوه.اجل..21
    پ.م.1009
    ولرم.مولف.فرمول.مدار.مرد.مدل.مورد.مفرد.دلاور.فولاد.اردو.دلار.دارو.دوام.مدال.فرود.مولد.مواد.لودر.دوم.آمل..21
    پ.م.1010
    پرز.سپید.رسید.زرد.درز.لرز.پلیس.پلید.پریز.سپر.پسر.پدر.سید.لیزر.دریل.زیپ.سرد.یزد.دلیر.سپری…20
    پ.م.1011
    نسیه.فضا.نفیس.فیض.سینه.سینا.سیاه.نهی.آینه. نفس.سایه.سفینه.فنس.فانی..14
    پ.م.1012
    یون.کودک.مدنی.نوید.کیک.مینو.دوم.کود.کمک. مدیون.کند.کمدین.کمند.کوک.دوک.دمکنی.کندو. کمین.کوکی..19
    پ.م.1013
    علف.عمه.فهم.حمله.دهم.معده.مدح.عدل.معدل. محفل.علم.دفع.دلمه.ملحفه.محله.عمده.فعل..17
    پ.م.1014
    سمیه.مایل.الماس.امسال.سایه.سهیم.سالم.ماهی. ماسه.سلام.لمس.سیم.لایه.آسیا.املا.ماسال.سهام. سیاه.ایلام.لامسه.اسلام..21
    پ.م.1015
    تیبا.تبعید.عیب.تابع.ابدیت.عبادت.ابد.عادی.باید. تداعی.عزا.عزت.زیبا.عبا.عیادت.دیابت.بیات.دبی. عادت.بازی.بدعت..21
    پ.م.1016
    وفا.غلاف.آغوش.لغو.شلوغ.شاغل.شنوا.فنا.شغال.غول.شغل.شوال.غافل.افول.لواش.وان..16
    پ.م.1017
    میعاد.یشم.مایع.چای.عید.شایع.شاید.شاد.معاد. شیاد.داعش.دعا.شمع.امید.چشم.عادی.معاش..17
    پ.م.1018
    روند.دروغگو.گردون.دروغ.گردو.درون.دورو.رند.گود. روغن.گردن.گرو.گرد.نود.ورود.درنگ.ورد.دوغ.18
    پ.م.1019
    دایی.دیزی.اسیر.یاس.سزار.رازی.درس.سدر.دریا.ساز. زرد.سیار.رسید.سید.اسید.ایزد.ساری.راز.سایز.دیار.دراز..21
    پ.م1020
    صدام.کدام.کادو.کود.دوک.کما.دوام.کمد.کدو.مواد.صدا.ماکو.مداوا.کاموا.دوم..15

   34. ستارایلامی گفت:

    پ.م.1021
    رکابی.برکت.بیکار.کتری.رکاب.تکرار.باریک.تاریک. باتری.ربات.ترکیب.کتبی.تبریک.باکتری.کتاب.تکبیر.کبریت.کارت.کبیر.برتر.بکر..21
    پ.م.1022
    نجوا.جراحت.حجت.راحت.جراح.جنت.نجات.جوارح. جانور.تاجر.ناجور.تاج.حراج.تناور.حاجت.جوان.ترنج. تنور.آرنج..19
    پ.م.1023.
    هیچ.چایی.چاه.بچه.چهار.بهیار.ابی.بیراه.بهار.ابری. جیره.چرب.بیچاره.اریب.چربی.چاره.اره..17
    پ.م.1024
    خنثی.خیز.زخم.خزینه.همزن.ثمین.خمین.مزین. میهن.هیزم.زمین.خیمه.نیمه.مخزن.نهم.نیزه.مزه. زمبنه..18
    پ.م.1025
    ایل.شیب.بلوا.یواش.دیشب.شیوا.دیو.ابد.شادی. شاید.لواش.شیاد.لوبیا.ایوب.یلدا.آشوب.شوید.17
    پ.م.1026
    جانب.قاب.نقاب.جناب.انبه.انگ.بانه.جاه.
    جهان.گنج.جنگ.جناق.بانگ.گناه.جنبه.نگاه.بنگاه. بقا.آهنگ..19
    پ.م.1027
    رحیم.مطرب.محیط.حریم.بیم.مربی.ربط.بطری.طرح. پیر.حرم.مطب.رطب.مطرح..14
    پ.م.1028
    دشنه.پدال.پهن.لپه.هلند.شاهد.پهنا.ناله.لاشه.دانه. دهان.پشه.دانش.نهال.شهد.شانه.نپال.پناه.پاشنه. شنل.پند..21
    پ.م.1029
    بریده.جهاد.هجری.بهار.آبجی.بهیار.دبیر.درجه.دهیار.جاده.داریه.دیار.هدر.ارده.دایره.رایج.بیدار.ردیاب. بهداری.جیب.برج…21
    پ.م.1030
    کاستی.ماسک.پتک.پیام.کپی.ماست.یکتا.پاکت. پاکی.کیاست.ماتیک.تاکسی.پیست.اسکیت.کیپ. متکی.کمیت.پتاسیم.پیک.ساکت..20

    1. favino گفت:

     سلام عمو ستار عزیز سپاس بی کران از زحمات شما و آقا ماهان عزیز.
     پاسخ های ارسالی تون اپدیت شد. اسم اقا ماهان رو هم هر 50 مرحله گذاشتم. بابت تاخیر در اپدیت مراحل عذرخواهی میکنم. تن تون سلامت

   35. ستارایلامی گفت:

    سلام امیدوارم همیشه سلامت باشی باکمک آقاماهان پاسخ مراحلی ازبازی استاد میررزا ارسال میگردد سلامتیت راازخداوندمیخواهم..
    پ.م.260
    حمایت.امنیت.حیات.سینا.حسین.نسیم.تمساح. تنیس.حنا.سینما.سیمان.مساحت.مسیح.حیا.سیما.
    تیم.سمت.آستین.ستم..
    پ.م.261
    روزه.زهرا.بازو.بازار.روباه.بهار.ارابه.اواز.اوار.اواره.اهواز. ابزار.هزار…
    پ.م.262
    چراغ.غار.روغن.چاره.چاه.چانه.روان.غنچه.هاون.آهن. غوره.چهار.نوار.چنار…
    پ.م.263
    جاده.جهنم.جهاد.عمان.جامعه.معنا.معدن.همدان. جهان.معده.دامن.جمعه.نامه.عمه.جمع.عاج.عهد. جامد..
    پ.م.264
    سوره.ستون.سوت.اورست.تهران.ترانه.ترس.روستا. ستاره.تنها.هرات.سنتور.تنور.سوهان.رسانه..
    پ.م.265
    غربت.حرمت.مغرب.غروب.حرم.رحمت.روح.محبت. متر.مترو.محو.محور.تورم.مرتب.مرغ…
    پ.م.266
    خدا.افت.دفتر.فرار.اخرت.فردا.رخت.فرات.دختر.رفتار. درخت.فاخر.فدا..
    پ.م.267
    چکش.توشه.چشمه.چشم.چشمک.چکمه.کوچه.کوچ.مشت.موکت.موش.کشو.تشک.تمشک.موشک.مکه. توهم…
    پ.م.268
    پماد.پشه.مشهد.شهد.شماره.درهم.شاهد.پشم.مرشد.ارشد.رشد.هشدار.شاد.پرده.مرده…
    پ.م.269
    شنبه.شماره.شبنم.مناره.نمره.نامه.برنامه.مهربان. مربا.بارش.بهمن.نرمش.شهاب.ناشر..
    پ.م.270
    روده.غوره.دروغ.غار.دوره.دوران.وردنه.اروند.روغن.دوغ.داغ.درون.اردن.نادر.اندوه..
    پ.م.271
    زیپ.زیره.پرز.تبریز.بهتر.تیز.تبر.تیر.ریه.تپه.تیره. پریز.زیر.زبر.رتبه.ریز…

    1. ستارایلامی گفت:

     پ.م.1031 استادمیرزا
     برکت.تبر.بکر.ترک.صورت.صبور.صوت.ورق.رقبت. قرص.قوت.برق.وقت.صبر.رقص.تکبر.تصور.رکب. کبوتر.تبرک..20
     پ.م.1032
     کوته.کوتاه.کوثر.ارث.وراثت.هرات.کارت.هکتار. کاهو.راکت.اکثر.کراهت.تکه.ثروت.وارث.کوره. تکاور..17
     پ.م.1033
     بلوا.النگو.گلو.نبض.واگن.گلاب.انگل.بالن.بنگال.بنا.ناب.نواب.بانگ.لگن.الگو.وبال.گاو.وان.گالن..19
     پ.م.1034
     دیانا.آدینه.نهاد.اهدا.ناهید.نژاد.نای.هدایا.دانه.دانا.اژدها.هند.دنیا.آینده.آیه.دهان.ژیان.هادی.ایده…19
     پ.م.1035
     نیت.حیات.جنت.عاج.جنایت.عجین.حاجی.حجت.عنایت.حنا.تاج.عیان.حاجت.ناجی.نجات..15
     پ.م.1036
     سیصد.دویست.دبی.سوتی.بوس.بیست.وصیت.سود.ترس.بدوی.صوت.سبو.یبوست.تصویب. دستی.دوست.سید..17
     پ.م.1037
     مفرد.دارا.مفاد.فرد.آمار.دلار.ردا.مدال.مادر.ملارد.دمار.دمل.مدل.درام.ادا.دلآرام.مدار.مارال.فردا.آرام.مرد…21
     پ.م.1038
     خلال.قالب.خلق.لال.خجل.خالق.باج.بقا.خال.قبا.جلا.جالب.بلال.خلل.خلاق.جلال.قلاب..17
     پ.م.1039
     دارت.گوارش.گواش.گردو.شاگرد.گشاد.گشت. درشت.شوت.ارشد.دشوار.وتر.تراوش.ارتش.شتر. دوات.گردش.گوش.شگرد.گارد.گوشت..21
     پ.م.1040
     ستاد.حسادت.درست.برس.داربست.حسد.حسرت.سرداب.تبحر.حبس.ربات.راست.حراست.راحت.سرد.درست.حساب.سبد.بستر.آستر.حدس..21
     پ.م.1041
     باور.لاله.لبو.روبل.بلوا.لولا.هلال.ابله.هلو.بلور.بلال .اوره.لال.بلوار.روباه.وبال.اول.لوله.هالو.ابرو.روال..21
     پ.م.1042
     بابک.کاسب.آسیب.کسب.اسکی.سیب.سیخ.کاخ.خیس.سبب.خاک.کاسبی.سبک.کباب.بیخ.ابی. باب.آبکی..18

   36. ستارایلامی گفت:

    سلام
    پاسخ مرحله 1043 استادمیرزا
    تجمع.مرجع.مربع.کرم.تعجب.عبرت.مرتع.رعب.عرب. معتبرجگر.عجب.جمع.تمر.جبر.مرتب.عجر..17.
    پ.م.1044
    جبر.رایج.وجب.رواج.اجرا.واجب.آبجی.جارو.باور.ابرو. جواب.جویبار.آوار.جوراب.جویا.اجیر..16
    پ م.1045
    رشید.خرید.خروش.درپوش.درویش.پودر.شیخ.پدر. شوید.رخش.شوخ.پیرو.پخش.خورشید.شیپور…15
    پ.م.1046
    طوسی.پیرو.پسر.سپری.روسی.وطن.پنس.سطر. پطروس.نیرو.پروین.وسط.پنیر.یونس..14
    پ.م.1047عطار.مرام.معما.سرما.سطر.مراسم.طمع.طعم.معمار.مام.مماس.عطا.معطر.اسم.عطر.راس..16
    پ.م1048.وانت.بلوچ.تاول.بوتان.بلوا.توچال.نوبت.
    نبوت.تناوب.چوب.وبال.ناب.تونل.توان.تابلو.تنبل.نبات.باند.باتون..18
    پ.م.1049.صحن.نصرت.ناصر.حرص.حصار.صراحت. صحرا.حنا.انار.انصار.راحت.انحصار.ناراحت.صحت.14
    پ.م.1050.بدهی.زندیه.زین.بنیه.زنده.یزد.یهود.نوزده.بنده.ندبه.ونیز.هند.بیوه.دنبه.هنوز.نوید.نیزه.وزنه. زینب.نهیب.بدن..21

    1. favino گفت:

     درود و تشکر از شما و آقا ماهان عزیز

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام مهندس ماهان دست بوس جنابعالی.متقابلا”سلام میرساند.میفرماید قربونت ..

   37. ستارایلامی گفت:

    پ.م.1066.مرور.مغرور.غرب.مورب.غروب.مرغوب.ورم.غوره.غرور.مغرب.رهبر.بوم.مرغ.موبر…14
    پ.م.1067.رهنما.اهریمن.اخیر.رخنه.خانم.رامین.خانه.خمیر.خیام.همیار.خیمه.مریخ.خمره.خیره.نیمرخ. مهری.ارمنی.خرمن…18
    پ.م.1068.زیان.نامزد.حزن.مداح.دینام.میدان.مهیا. میزان.حامی.مدح.مدنی.ایزد.نماز.حمید.امید.زمان. حمد.احمد.حنا…19
    پ.م.1069.پکن.کافور.نوکر.پوران.کران.کرونا.پفک. کنف.کارون.کپور.پارو.کفار.راکون.روان.پوک.پارک..16
    پ.م.1070.نادر.اردن.پسند.اسپند.پدر.پارس.ژاپن.نژاد.پندار.نارس.پند.پنس.درنا.پسر.پرند.آدرس…16
    پ.م.1071..خلوت.خشم.تله.توله.مختل.خشت.هتل.شوم.شوخ.توشه.مهلت.ملخ.توهم.شلخته.شخم. همت.خوش.تلخ.تخمه.مشت.لخت..21
    پ.م.1072..دبی.دیروز.بردگی.گریز.برگ.گزیر.وزیر. بزرگ.زبر.روزی.بوگیر.گردو.دبیر.زیور.درز..15
    پ.م.1073..حبشی.وحی.آشوب.آغوش.یواش.وحشی.غشا.باغ.غایب.شیوا.شیب.ایوب.حواشی.غیب..14
    پ.م.1074..نازل.غول.خزان.غزل.زانو.نخل.غاز.ازل.نزول. لنز.زالو.خال.وزغ.غزال.وان.زغال.خازن.لغو…18
    پ.م.1075.ماهر.صادره.شاهد.مصادره.صدا.درهم. مشهد.شماره.مادر.دهم.ماده.مرد.اهم.شهد.مصر. مرشد.صدمه.ارده.مراد.شادمهر.هشدار..21

   38. ستارایلامی گفت:

    پ.م.1076.امشب.بامیه.شهامت.آشتی.شهاب. مهتابی.شبیه.بیمه.تابش.بیشه.شتاب.مهتاب. بهشت.مشت.همایش.شیب.تابه.تیشه..18
    پ.م.1077.چلو.لکه.کوچ.ملخ.کوله.کچل.کوچه.کوه. کله.ملکه.چکه.کلوچه.خوک.چکمه.کلمه…15
    پ.م.1078..شمشک.مشک.ششم.کشمش.کوشش.شوم.شکوه.موشک.کشو.شکمو.مکه.شوک.شمش. کشش.شوش..15
    پ.م.1079..آسیب.عسل.عیب.سابق.سیلاب.ایل.ساق.عاقل.بقال.قلابی.عقل.قالب.عاق.قالی.لعاب.لباس. قلاب.باسلق.علی.عباس.ابلیس..21
    پ.م.1080.تعمیر.درشت.رعیت.عرش.متر.شعر. شریعت.مدیر.عمد.شرع.مشتری.رعد.رشد.معیشت. ریتم.یشم.مرشد.شمع.تمر.دشت.تشر..21
    پ.م.1081.خونسرد.خروس.راسخ.دوران.اروند.سودان.سرنخ.اونس.سواد.سوراخ.سخن.سروان.اردو.خاور.راسو.نخود.خرس.سرود.خسرو.رسوخ.اردن..21
    پ.م.1082.آبان.ارابه.راه.آهنربا.انبوه.باران.روباه.انبه.بره.ناهار.بانو.آوار.بهار.انبار.آواره.انار.روبان..17
    پ.م.1083.آویشن.شوید.شنود.شیون.پوشیدن. ناشی.پیوند.پیانو.پوند.پند.دانش.دیوان.پیشوند. نوید.پیشوا.دوان.شنوا.دوش.نوپا..19
    پ.م.1084.مکار.اکرم.کارت.تورم.چروک.چرک.کوچ.ورم.متکا.موکت.مات.مترو.مکر.چتر.تراکم.ماکت.اتم..16
    پ.م.1085.شغل.اغلب.شلغم.مشق.لقب.بقال.شمال. قالب.بغل.شغال.غلام.قلب.مبلغ.بقا.بالغ.شاغل.شلاق.قشم.قلاب.مقابل.امشب…21

   39. ستارایلامی گفت:

    سلام وعرض ادب واحترام خوبی ان شاءالله
    پ.م.1086.استادمیرزا.
    مهسا.ابهت.سهم.همتا.بسته.ماسه.مهتاب.تاس. اسب.تسمه.مطب.اسم.ماست.تباه.مته.تماس.تبسم.همت.بساط..19
    پ.م.1087.ردیف.دیوار.فریاد.اردو.دوغ.فردا.رادیو.یاور. فوری.داغ.غدیر.غیور.دریغ.دروغ.فروغ.فرود.دریا.دیو. دیار.فارغ.داور..21
    پ.م.1088.وبا.نواب.گونی.مینا.واگن.ایوب.ایمن.بینا.بینوا.میگو.مایو.ناب.یمن.بوم.بانی.گمان.یوگا.گاو. امن.ابی.بانو…..21
    پ.م.1089کهیر.پایه.کرایه.پریا.پیکر.کرخه.پارک.خارک. کیپ.کره.اره.خیار.کپی.پاره.پیک.پاک.ریه.ریکا.کاه..19
    پ.م.1090.مرسی.سمنو.رسمی.مسن.یونس.مسیر. نیرو.نوین.موسی.نیمرو.نسیم.سونی.نسرین.سوم. موسیر.مونس.نمور.سمور..18
    پ.م.1091.شیار.شیره.غرب.شهاب.برش.شیب.شهر. غبار.ریشه.غریب.غریبه.شرابی.شیربها.غایب.غیب. بهیار.شبیه.بیشه.بهار.شراب.بیراه..21
    پ.م.1092.کهن.غنچه.نهم.لکه.کهنه.کلمه.نغمه.کچل.کلم.چمن.چله.چکمه.منچ.ملکه.کلمن.مکه.چهل…17
    پ.م.1093.مدیر.درهم.راضیه.راضی.هضم.داریه.مادر. مرضیه.مضر.دایره.مریض.ماهی.مرده.هادی.رضا.ماهر. ایده.ضمیر.ماضی.دهیار…21
    پ.م.1094.عشایر.عشوه.شوهر.شاعر.شعور.هوشیار. شیعه.واشر.عشیره.شیوع.شیوه.شایعه.هاشور.هرم.شرعی.شعر.ویار.شعار.رعشه.شیار.رشوه.شروع..21
    پ.م.1095.نیرو.نوید.خرید.درویش.خروش.نخود.نرخ.رشید.شوخی.دیو.خوردن.خورشید.خشنود.درون.رند. روشن.خوش.شوید.درو..19
    پ.م.1096.مخزن.خزان.خفا.فنچ.زمان.اخم.خام.چمن. زخم.امن.نماز.نفخ.خانم.منچ..14
    پ.م.1097.پدال.داد.دوا.درد.دلار.جلاد.جدال.جلا.جلد. اجل.جدا.پدر.اپل.دلدار…14
    پ.م.1098.کتیبه.ترکیب.ترکیه.تیره.تکبر.کبیر. تبریک.رتبه.کبریت.تکبر.بطری.ترب.ربط.بهتر.کهیر. رطب.کتری.ترکه.برکه.کتبی.برکت..21
    پ.م.1099.ایالت.استیل.سفال.یاس.تلف.تلافی.فلات. الیاس.آسیا.الیاف.فسیل.افت.سفت.ایفل.اسفالت. لیست..16
    پ.م.1100.معطل.اطلاع.طلا.عمد.طمع.عادل.اعلام.معاد.عالم.ادعا.مطلع.مدال.معدل.عدل.طالع.اعدام.طعم..17

    پ.م.

   40. ستارایلامی گفت:

    پ.م.1101.دخمه.همستر.درهم.خدمت.خدمه.درخت. مدرسه.رستم.تسمه.خمره.مسخره.تخمه.تمسخر.دهم.سرمه.مخدر.ترمه.خسته.دختر.همدست.درست..21
    پ.م.1102سرهنگ.هدر.گردنه.سنگر.هند.گنبد.سرنگ.هرس.برنده.ندبه.بندر.دنبه.نرده.نبرد.گربه.رنده.نرگس.گره.سهند.گرسنه.سنگ…21
    پ.م.1103.آلوچه.کله.چاه.کامل.کچل.کاهو.چکمه. ملکه.کلاه.چهل.کال.چاله.کلمه.کوچه.وهم.مچاله.اهل.هلاک.کوله.کلوچه.چکه..21
    پ.م.1104.افول.مولا.فیلم.مولف.دام.امید.دوام.ایفل. مواد.ملودی.دوم.مادی.لیمو.فامیل.فواید.مفید.مایو. میلاد.مدل.فولاد.فویل..21
    پ.م.1105.بره.فروغ.بوفه.رشوه.غرش.غرب.فربه.شوهر.غوره.برف.غفور.بوشهر.غرفه.شوفر.فروش.غروب.16
    پ.م.1106.خشنود.نوید.رشید.نیرو.خروش.خشن. خورشید.فرخ.دیو.خوش.نود.شوید.خرید.نخود. درویش.ریشخند.روشن.شیخ.ورد.شوخ..20
    پ.م.1107.عمان.اجل.نعل.جماعت.نعمت.علاج.املت. معنا.عاج.لجن.تعامل.جعل.نجات.جنت.مانع.جمال.تمنا.متعال.تجمل.علامت.لعنت..21
    پ.م.1108.ارزن.نگار.قناد.گرز.زرد.گارد.زنگ.گردن.اندرز.قادر.گراز.رزق.گران.نقد.دراز.زرنگ.قران.اردن.گردان.گاز..20
    پ.م.1109.پویا.تصویر.تصور.راوی.توپ.وصیت.صورتی.تیوپ.پیت.توری.پارو.پتو.پرتو.صوت.یاور.پوریا. صورت..17
    پ.م.1110.بها.باک.آهو.کدو.کاهو.کباده.کبود.کذب. کبدهودکود.ذوب.دوک.کادو.باکو.کذاب.دکه.کاوه..18
    پ.م.1111.اقلیت.ولت.اوایل.اولیا.تقوا.لیاقت.ویلا.تاول.قول.آقا.قاتل.قالی.ایالت.قتل.اتاق.لوت.قوی.اوقات. الویت.ولایت.لایق..21
    پ.م.1112.خاور.مگس.خروس.رسوا.سماور.سوراخ.خرما.سوم.سوک.سرخ.خرس.مورخ.راسو.سوار.رسوم.اخمو. راسخ.سمور.گرما.خرمگس.سرما..21
    پ.م.1113.تایر.ریاضت.روایت.قوی.وقار.ورق.یراق.قیر.قوری.قرض.رضایت.قاضی.قضاوت.قاری.ویار.رویا.ترقی.یاقوت.تقوا..19
    پ.م.1114.لادن.سلام.پسند.انس.امن.سالمند.سالم. نادم.اسپند.پند.پماد.نماد.سمند.امل.سالن.دامن.مدال.لامپ..18
    پ.م.1115.معما.وهم.عاج.دعا.مدام.مهاجم.جمع. جامعه.همدم.عمه.مهم.جامد.جمعه.ماده.معاد.عمامه.سجاده.جهاد.معده..19

   41. ستارایلامی گفت:

    پ.م.1116.بیهوش.هویت.بومی.شبیه.تیشه.شیب. میش.میوه.توبه.هشت.شته.همت.مشت.توهم. بیمه.بیشه.بهشت.بیوه..18
    پ.م1117.ترس.فرصت.رفیق.فقیر.سرقت.صفت.سقف.قرص.صفر.قفس.تفسیر.قیف.سفیر.فتیر.رقص. تفریق.فقر.تصرف…18
    پ.م.1118.فیله.شفا.طایفه.شاهی.لطفا.طیف.ایفل. لطف.ایل.لطیف.فاش.طفل.اهلی.لطیفه.لاشه.فیش.شفاهی.طلا…18
    پ.م.1119.گلدار.دلار.پیدا.گالری.گرد.پلید.پراید.لگد. گلپر.دلگیر.پدر.گارد.دریل.دلیر.یلدا.پادری.پدال.ریگ. گاری.پیگرد.دیار..21
    پ.م.1120.آمرزش.مکش.شکار.مصر.مشرک.مرکز.ارزش.شکم.زرشک.زکام.مزار.مکار.رزم.مراکش.مشک.شکر. اشک…17
    پ.م.1121.لبخند……………17
    پ.م.1122.ریه.جواهر.روپیه.پررو.جیپ.جیر.جیوه. جوی.جیره.پوره.پیر.هویج.پیرو.هجری..14
    پ.م.1123.علایم.عیار.ضلع.مریض.رضا.عالی.ریال.ریمل.عیال.عرض.مایع.عالم.علیرضا.راضی.ماضی.علی.معیار.ضمیر.عریض.ملایر.معضل..21
    پ.م.1124.نزاع.نازک.زین.مکان.عینک.کنیز.عزا.نازی
    عزیز.زیان.عیان.نیکنیاز.کزاز..14
    پ.م.1125.مکه.کلیه.کنایه.مالک.کلاه.هلاک.کلمن. کلمه.لانه.اهلی.کمان.ملکه.نامه.کینه.مایل.میهن. هیکل.آیه.کمین.کیهان.کامل…21

   42. ستارایلامی گفت:

    سلام مهندس عزیزدرکنارآقاماهان گل تعدادی ازپاسخهای استادمیرزا ارسال میگرددسلامت باشید.
    پ.م.272.روشن.پیرو.پری.شیرین.نیرو.رویش.شیپور.نیش.شور.روش.نور.پنیر.پیر..13
    پ.م.273.جدی.سبد.عدس.جسد.جیب.جعبه.عید. بسیج.دیه.عیب.دیس.عدسی.سعدی.عهد.سعی. سیب.عجیب.سجده.بدهی..19
    پ.م.274.باز.زبان.بازی.گنبد.ایدز.زیبا.دیگ.زنگ.گاز. زین.زیاد.بنیاد.زینب.یزدان.یزد.دنیا.گاندی.زندگی..18
    پ.م.275.تاریخ.تاخیر.سوخت.ساخت.سخت.رخت. اورست.روستا.راست.خسارت.استخر.سبخ.خسرو. خروس.ریاست.ایست…16
    پ.م.276.لنز.الگو.زانو.زال.واگن.گوزن.گلو.گاو.انگل. النگو.وزن.زالو.لنگ.نان.گاز..16
    پ.م.277.منشی.نسیم.نمایش.ماشین.سیمان. سمنان.شنا.یاسمن.یاس.سیما.سینما.شانس.نشان. نشانی…14
    پ.م.278.عمل.معدل.مدال.مدار.مرام.معما.معاد.معمار.دلار.رمال.مادر.عالم.عمر.علم.دعا.مردم.رعد.معلم.عادل.پ.م.279..قیمت.چای.قوی.قیامت.قوت.چماق.چاق. قوم.چاقو.قوچ.مقوی.تقویم.یاقوت.مقوا.قیام.وقت.16
    پ.م.280.جرم.جراح.حراج.حجم.رحمت.حرمت.حرام. حرم.ترجمه.هرات.مهاجرت.مهارت.راحت.جراحت.تاجر.محتاج.تاج.رحم…18
    پ.م.281.رسانه.ناهار.انار.اراک.ساکن.سارا.کره.کار.سکان.کنار.کاسه.سکه.کاه.آهک.سرکه..15
    پ.م.282.قلاب.قاب.قلب.نبات.قنات.نقاب.قتل.اتاق. انقلاب.باتلاق.بقال.تالاب..بالا.تقلب.تنبل.نقل.آبان..17
    پ.م.283.کربلا.کابل.رقیب.لایق.باریک.ریال.برق.بقالی.رکاب.قلابی.بیکار.قلاب.قلک.براق.قالی..15
    پ.م.284.قلعه.کلبه.لقمه.عمه.عمق.قلک.مبل.قبله. مکعب.کعبه.عقل.عقب.قله.مکه.قلم.لکه..16
    پ.م.285.دانش.دشمن.شاد.شمع.سمند.شانس. معدن.مانع.دشنام.دعا.شنا.نماد.داعش.ساعد.عدس. عمان.دامن.شمعدان…18
    ***************************************

    1. favino گفت:

     درود و سپاس فراوان بر شما و آقا ماهان گل
     عیزین عمو ستار مهربان

   43. ستارایلامی گفت:

    سلام جناب ادهم نژادبرادرعزیز بدون هیچ مقدمه ای پاسخهای آقاماهان به بازی استادمیرزاکه باکمک تهیه گردیده ارسال میگردد.سلامت باشید
    پ.م.286.ذغال.لاک.کله.کاغذ.هلاک.کاه.کال.کلاغ. آهک.غذا.کلاه.داغ.الک.دکه…
    پ.م.287.کور.شلوار.لواشک.لواش.ارزش.کشور. زرشک.ورزش.شکل.کولر.کشو.شورا.شکار.کشاورز. روکش.لرزش.لشکر..17
    پ.م.288.جهش.شاه.عجیب.شهاب.شیعه.شعبه. بیشه.جیب.عیب.شایعه.شیب.ابی.جعبه.شجاع.عاج.باجه..16
    پ.م.289.هویج.گاو.گوجه.آگهی.گاز.هوا.جیوه.جهاز.زوج.زاویه.جایزه.آویز.ویزا.گیاه.جزوه.گواهی.گیج..17
    پ.م.290عینک.عکس.کمین.سمعک.معنی.نیمکت.مسکن.سیم.نمک.تنیس.تیم.نسیم.سمت.ستم. نعمت..15
    پ.م.291.مترو.نور.تمدن.ثروتمند.ثروت.مدت.مرد.تند.تورم.تور.نرم.تندرو.تنور.درون.متن..15
    پ.م.292.چای.چمن.چین.یخچال.نام.میخ.مایل.خام. خالی.خیال.خیام.خانم.منچ.خان.نخل.ملخ.خال..17
    پ.م.293.جیره.جاده.جریان.جدا.دایره.دریا.جهان.دینار.دنیا.آینده.آدینه.هیجان.انجیر.رنج.آرنج.درجه.دایه. ناهید.17
    پ.م.294.معده.معدن.معاد.چانه.چمن.معنا.همدان. عمه.ماده.دعا.چمدان.دامنه.مانه.عمان.عهد..15
    پ.م.295.سمنو.سوم.سیمان.سیما.سمنان.ناموس. موسی.مونس.نسیم.ناس.یونس.وام.یونان.سینما. سویا.مساوی..16
    پ.م.296.زنده.آینده.مانده.ماده.زمین.میز.میدان. همدان.نیزه.هیزم.یزد.یزدان.ناهید.همزن.مزد.نامزد. زاهد.مهدی..17
    .

   44. ستارایلامی گفت:

    پ.م.297.انگشت.گشت.گشنه.شانه.نگاه.هشت. تشنه.نقاش.شنا.آهنگ.تنگ.تنگه.نقشه.قنات.گناه. تنها.نقش.قشنگ..18
    پ.م.298.ساکت.سکوت.کتاب.کاکتوس.کبک.کتک.سبک.کسب.کاسب.کوک.کوکب.کابوس.سکو.بست.واکس.تاس..16
    پ.م.299.بهار.هوس.سیاره.سراب.روسیه.سوریه.سوره.سهراب.سیب.روباه.بورس.آسیب.برس.سیاه.ریسه.بوسه.سایه.بره.ساوه..19
    پ.م.300.وحی.روحیه.شهر.وحشی.شوهر.رویا.رویش.رایحه.یاور.هوش.حوا.هاشور.هوشیار.شیار.روح.شوره.حشره.حاشیه.رشوه.19
    پ.م.301.سبد.سیب.سبز.سبزی.یاس.سند.بدنسازی.سینا.زیبا.زینب.یزد.یزدان.دنیا.زبان.آسیب.بازی..16
    پ.م.302.دانه.جهاد.هادی.جهان.دهان.جاده.ناهید. جنین.هند.آدینه.آینده.آینه.دین.هیجان.دنیا..15
    پ.م.303.فروش.دستفروش.دفتر.درشت.رشد.رشت.سوت.درست.دوش.دوست.دشت.شرف.فرش.شتر.سفر.سرود.شور.سود.شوت.سفت.سروش.فرود. دستور..
    پ.م.304.فارس.سفر.سکو.سویا.واکس.یوسف.رویا.سفیر.ریسک.کرفس.اسکی.فکر.کرواسی.ساری.کویر.کرسی.سیرک.افسر….
    پ.م.305.اکبر.برکت.عمارت.مبارک.مربا.عرب.مربع. .مکعب.عبرت.تمبر.کتاب.تبر.عمر.مرکب.مرتع.معبر. معتبر..17
    پ.م.306.میلاد.لامپ.دام.آدم.پیام.دیپلم.یلدا.آیا.مدال.دما.امید.امل.ایلام…13

   45. ستارایلامی گفت:

    سلام
    پ.م.1126 استادمیرزا
    سمعک.شمع.کشمش.عکس.مشعل.مشک.شکم. کسل.شمشک.شمش.شکل.کشش.مکش.شمعک. عسل.مشکل…16
    پ.م.1127.هیولا.گیوه.سایه.سوله.گسل.گوساله.الویه.سویا.گیسو.ویلا.گیاه.وسیله.گلایه.ساوه.سوال.سیاه.سوگلی.الگو.آگهی.گیلاس.سوگ..21
    پ.م.1128..رضا…. ……18
    پ.م.1129.رودهن.دوشنبه.نبرد.بندر.روبنده.وردنه.دنبه.روشن.بوشهر.دوره.دشنه.درون.برنده..رونده.رنده.روده.شنبه.نوشهر.شهروند.بنده..20
    پ.م.1130.گاز.گراز.شیراز.گرز.گرایش.رازی..شرایط.گریز.شرط.ارزش.گاری.ریزش.شاطر.گیرا.گزارش.شیار.16.
    پ.م.1131.مشهور.وهم.شوهر.شمش.ششم.مرگ.شوم.رشوه.گروه.گوش.شورش.شوره.گوهر.شرم.هرم.شوش.موش.مهر..18
    پ.م.1132.لکنت.کلانتر.راکت.حرکت.راکن.تکان.تانکر. کنترل.حالت.لحن.کلر.تحرک.تانک.راحت.رحلت.کارتن. کتان.کنار.کارت.رکن.الک…21
    پ.م.1133.توبه.آلبوم.همت.تابلو.تله.تلمبه.مولا. مهلت.املت.متاهل.تباه.ملات.تاول.همتا.توهم.وهم.مهتاب.ابهت.بوته.مبتلا..20
    پ.م.1134.آبکش.کالباس.کلاس.کسب.بالا.بالش.کابل.شکل.لباس.کلاش.باکلاس.کال.کالا.ساک.کاسب.کسل.شال..17
    پ.م.1135.عرش.معراج.جمع.شاعر.شعار.عابر.شمع.عاج.ماش.رعب.امشب.عرب.شعر.مربع.شرع.شجاع..15
    پ.م.1136.آفرین.افسر.پنیر.اسپری.فانی.فرنی.نفیس. رسا.سیار.پاریس.پسر.سفر.پنس.سپری.انس.سفیر. نیاسر.سینا.پریسا.فارسی.پارس…21

   46. ستارایلامی گفت:

    سلام
    پ.م.1137.خدا.اختر.قادر.تردد.خرداد.دقت.رخت.قدرت.داد.قدر.دختر.خرد.دارت.درخت.رخداد.آخرت..16
    پ.م.1138.مرجان.نصب.مربا.منبر.صبر.ناب.ناصر. جبران.نجار.باج.آرنج.بران.برنج.انبر.نصاب.مصر..16
    پ.م.1139.سمند.لمس.تمدن.متن.مفت.دست.نفس.تلفن.نفت.ستم.نمد.تلف.دفن.تنفس.ملس.مستند.مسن.منت…18
    پ.م.1140.شیوا.شکایت.ویزا.کاشت.کویت.اشک. کیش.کاوش.تشک..شوک.کاشی.کوشا.یکتا.کشتی. زشت.آشتی.زکات.17
    پ.م.1141.ساوه.هوس.عوام.ماسه.وام.مژه.واژه.عمه. وهم.سوم.سهام.سوژه.اسم.اسوه..14
    پ.م.1142.غدیر.گاز.ارده.گاری.هدر.داغ.گیره.داریه. دیگ..ریگ.ایده.گیاه.گرد.دایه.گریه.هادی.آگهی. دایره.دیار.درگاه.دریغ..20
    پ.م.1143.بیزار.مبارز.رزمی.مربا.بیمار.بارز.پوز.پیام. آبی.پریا.بازی.پیاز.میرزا.زیبا.زیپ.مربی.پیامبر.رازی. مزار.پریز.آمپر..21
    پ.م.1144.دیشب.شراب.دلبر.دیار.اریب.اردبیل.یلدا. دریا.بید.بیدار.ردیاب..شرابی.دلربا.ابری.دلیر.دبیر.ریال.شیار.شادی.ارشد.شاد..21
    پ.م.1145.پوچ.پوک.چوب.بوق.چاقو.چپق.چاک.کاپ.چاق.قوچ.چاپ.بقا.باکو.قاب.کوچ..15

   47. ستارایلامی گفت:

    پ.م.1146.سواد.دوک.سکو.خوک.کبود.باکو.کاسب. کدو.واکس.کبد.خواب.سبک.سود.کادو.بوکس. کابوس..16
    پ.م.1147.ابرو.باور.دچار.رودل.دلاور.بلور.چادر.درو. چوب.دلار.دلبر.چرب.بلوچ.بلوار.لودر.وارد..16
    پ.م.1148.باجه.جاده.جاه.جعبه.زاهد.عهد.عاجز.عاج. عبا.عجب.عزا.دعا.جهاد.جهاز.دبه.بازده..16
    پ.م.1149.نوحه.یونس.نسیه.حسن.هلو.سینه.حسین.لحن.حوله.لوح.سوله.نوح.لوس.حیله.نحس.هوس. وسیله..17
    پ.م.1150.دمق.قدیم.تقدیم.حمد.حمید.قدمت.قید. تحقیق.حقیقت.دقت.میت.قیمت.تیم.متحددقیق.
    پ.م.1151.شبنم.خمین.موش.بوم.شیب.خشن.میخ.شوخی.نیم.منشی.بینش.بخش.خوشبین.وخیم. یشم.خوب…16
    پ.م.1152.زیتون.تازه.زانو.توان.هویت.زاویه.زینت. ویزا.زین.تنها.نیزه.وانت.نیاز.هنوز.هاون.توهین. هوازی.نهایت.زیان.آویز..20
    پ.م.1153.دلربا.دالبر.دلبر.سبد.سلام.سراب.دمبل. آدرس.مربا.مدرس.مدال.سرد.سرداب.مرداب.سرما.دلار.سالم.لباس.رامبد.سمبل..20
    پ.م.1154.انار.نوار.آهن.ناروا.ارغوان.آهو.آوار.غوره. آواره.روغن.ناهار.روان.نوه..13
    پ.م.1155.درخت.ترمز.تخت.مدت.مخدر.زخم.دختر. ختم.رخت.مزد.مرد.خرم.رزم.خزر.زمرد.خدمت.زمخت. درز.18
    پ.م.1156.مزاج.مجزا.کمال.کلام.جمال.کامل.مجاز. مالک.زکام.مجال.لازم.کاظم.لاک.ظلم.کالج.جزام.ظالم.1
    پ.م.1157.ایمن.قران.یراق.گمان.منقار.قاری.گران.رقم.میگرن.قمری.قمار.گام.قرن.قناری.نگار.گرما.ارمنی. مینا.گریان.گاری.قیام..21
    پ.م.1158.برس.رازی.اسیر.بسیار.بارز.آسیب.سبزی. زیبا.سیراب.صبر.سربازی.ریز.سیب.صبا.ساری.بازی. سبز.بیزار.بازرس.سراب.بصری.21
    پ.م.1159.مهره.شهرک.درهم.کدر.دکمه.دهم.شکم. شرم.مرشد.شهد.مشهد.مدرک.مرده.مکر.مکه.کمد. مشرک.درشکه..18
    پ.م.1160.مراغه.مناره.نمره.نهال.غلام.ماهر.نهم.رهنما.نرمال.نامه.منها.ناله.لاغر.مهار.لانه.مهران.نغمه.اهرم..18
    .درشکه..

   48. ستارایلامی گفت:

    سلام برتمام دوستان
    امروز 19.03.1402بازی آمیرزا بروز رسانی شد موفق باشید ..

 42. Amir. Milani گفت:

  سلام خدمت دوستان عزیزو بزرگوار… امیدوارم سالم و سلامت باشین.. مخصوصا عمو یدالله.و. عمو ستار… اقا من استادمیرزا مرحله 1970 هستم تکلیفم چیه؟

  1. ستارایلامی گفت:

   سلام آقا
   پاسخهای استاد میرزا هرجوری پاسخ دادی برای سابت بفرست من الان مرحله850 هستم وبدبختانه درجایی یادداشت نکردم ولی میتوانم از730تا830 بفرستم ومیفرستم
   مشکل اینه یا بابد گوشی را عوض کنی وازاول شروع کنی یانمیتوانی پاسخها رابرای استفاده دیگران بفرستی اگرراهی به نظرت میرسد بسم الله

   1. Amir. Milani گفت:

    عرض سلام خدمت عمو ستار عزیز..خب فاصله مرحله های که من هستم زیاده… و نمیتونم برگردم دقیقا مشکل از همین جاس والابا کمال میل جواب ها رو مبفرستادم

    1. favino گفت:

     سلام امیر جان. امیدوارم حالت خوب باشه عزیز دلم
     خب شما از همون مراحل برامون بفرست و عمو ستار و دیگر دوستان هم از مراحل پایین تر هر کدوم رو ک جلو میرن برامون میفرستن.
     اذیت نکن خودتو :)))

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام وسلامت باشی نگران میشوم بدجوری ازنبودنت درسایت الحمدالله سلامت هستید خداراشکر انشاءالله دراین تعطیلات بیشتردرخدمت خواهیم بود.شبخوش درضمن آقاماهان تشکرویژه داردامروز2نفرازمشتریان مغازه گفتن به ماهان ،آقاماهان شما هستین وامتحانش کردن درپاسخ مرحله ای ازاستاد میرزا وسربلندمان کرد.خوشبختانه.

     2. favino گفت:

      درود و تشکر
      خداروشکر از این همه وقتی ک گذاشت یه حس خوبی نصیبش شد..

   2. favino گفت:

    سلام عمو ستار خوبی؟
    اقا پست جواب استاد امیرزا رو هم تو سایت گذاشتم و لینک شو هم تو کامنت قبلی براتون رپلای کردم.

    1. ستارایلامی گفت:

     سلام دیدم چشم..
     خواستم نظرآقاامیربگیرم ایشان هم عقیده من است مشکل سازنده بازی است که راهی برای بازگشت به مراحل قبل رانگذاشته وبزای ارسال بازی از اولباید گوشی راعوض کنی.
     به نظرم راهی جزارسال بازیها به روز نمی ماند بدبختانه بازی استاد میرزاهم مثل بازی روزانه شده و…

  2. ستارایلامی گفت:

   سلام تکلیف ساده است با هزینه مهندس عزیز وبخشنده یک دستگاه گوشی بخر ویک سیم کارت ارزان قیمت وبازی امیرزا را نصب کن وپس ازحل مجدد استاد میرزا ازاول آنها رابرای سایت خودمان ارسال کن همین کاری که نوه ام که دبستانی است انجام میدهد وقراره بفرستد البته ازمرحله 100به بعد. درضمن امیرجان بعلت سخت بودن پاسخ بازی استاد میرزا وتفاوت های پاسخها هیچ سایتی ازمرحله 100به بعد اینطوری که فاوینو گذاشته ندیدم گذاشته باشد که جای شکر وتقدیر است..موفق باشی

   1. Amir. Milani گفت:

    سلام بر عمو ستار بزرگوار.. امیدوارم سلامت باشی..همچنان منتظر بروز رسانی هستیم انگار فراموش شده بازی امیرزا… من تا گوشی جدید با سیم بخرم نصب کنم برسم به شما ها، امام زمان هم ظهور میکنه… واقعیتش همین الان که این پیام و فرستادم استادمیرزا مرحله2043 هستم پس فاصله خیلی زیاده و عملأ نمیتونم بفرستم

    1. ستارایلامی گفت:

     سللمت باشی پیشنهاد دادیم شایدحاح آقا مهندس کاری کردگوشی 7هزاردلاری ویک سیم کارت دوهزارتومانی اهدا کرد نه تنها این حبه را انجام ندادپاسخهای ارسالی را هم آپدیت نمیکند ولی بهتر بود پاسخها راارسال میکرردی به سایت حیف بودحل کردی برای خودت انصاف بوددیگران نیز اززحمتت بهره مند میشدن جون زکات علم نشر آن است.نوه ام که سنی نداردباکمک مجبور کردم پاسخهای بالای 100را ارسال کندوامتحانات هم تمام کرده سرش توی گوشی است .انشاءالله تندرست وسلامت باشی

     1. favino گفت:

      سلام و درود از شما و آقا ماهان عزیز.
      بعد دو روز تونستم بیام پشت سیستم و اپدیت شد مراحل. جواب های اقا ماهان عزیز رو هم تو صفحه استاد امیرزا گذاشتم و نوشتم که ایشون زحمت شو کشیدن. سپاس از زحمات شما و خانواده محترم.

     2. favino گفت:

      داستان گوشی چیه عمو
      هر کی قراره بخره بگین برا منم یکی بخره :))))))))))))

     3. ستارایلامی گفت:

      مهندس سلام شوخی بود باجنابعالی وآقا امیر داشتم .
      چون بازی استادمیرزا برگشت به عقب ندارد مثل بازی روزانه تنها راهش اینه که گوشی وسیم کارت جدید تهیه کنی وبازی را از اول شروع کنی .
      آقا میلانی هم به پیام جنابعالی ظاهرا”توجه نکرد وبازی را فقط برای خودش ادامه داد بدون اینکه اززحمتش دیگران نیز بهره مند شوند
      نمیدانم متوجه گله مندیم ازطرف جنابعالی میشود یانه.؟خیلی از بازیکنان سطح کشور ممکن است نیاز به پاسخ من وایشان وحتی ماهان باشند.درهزمرحله ای هستیم اگر ادعای دوستی ورفاقت داریم نبایدسایت را تنها گذاشت چون طلبکار هیچ نیستیم وفقط رفاقت مبماند.قصاوت باخود آقا امیرپاسخها را ارسال میکرد خوب بود یا نمیکرد؟
      حالا هم اگر گوشی برای امیر میفرستی من سبم کارتش میفرستم سلامت باشی.

  3. ستارایلامی گفت:

   سلام امیرخان بازی آمیرزا نوزدهم خردادبروز رسانی شد.
   بیتعارف یاپاسخها راارسال کن یا توارسال کن ومن مجددازروی پاسخ شما ارسال میکنم.
   بخاطرراحتی کارمهندس وخودمان یکنفرمان پاسخ آمیرزا بفرستد حتی با تاخیرچون اکثرسایتها این جوری مردم داری نمیکنندوکسی هم اینطوری احترام سایت نمیگیرد.اگرنمیفرستی من درخدمت شما ومهندس هستم منتظرپاسخت هستم.

   1. favino گفت:

    درود و تشکر عمو ستار. ممنون از ارسال جواب ها و خودتون زحمت اپدیت جواب ها رو بکشین.

    1. ستارایلامی گفت:

     پ.م.2569.آمیرزا
     آهو.اوج.لجن.جان.جهل.هلو.آرنج.لانه.روان.جوهر. جوان.ناله.جهان.هاون.جارو.نهال.نجار.جواهر.جانور.جوانه.هنرجو..21
     پ.م.2570.بزم.رزم.رعب.زره.زهر.عرب.مهر.مزه.برنز.
     نعره.منبع.مربع.همزن.نمره.بهمن.منبر.هرمز.مزرعه.برنزه.19
     پ.م.2571.جسد.درس.سرد.سفر.پسر.فرج.فرد.فکر.پدر.سپر.پفک.کدر.کرج.کفر.کرفس..15
     پ.م.2572..بنر.نبض.ناب.بنا.رضا.رطب.ضرب.وطن.ضبط.نوار.طناب.انبر.باور.بانو.باطن.روان.ضربان. رضوان.روبان..19
     پ.م.2573.سفت.سوت.فتح.فوت.فوم.محو.
     مست.مفت.سیم.تیم.وحی.حیف.یوسف.مسیح..1
     4
     پ.م.2574.دوک.زوم.مزه.موز.هود.وهم.پوک. کمپ.کود.کوه.مکه.موزه.پوزه.کوزه.دگمه..15
     پ.م.2575.لبو.بوق.قطب.دقل.طاق.طبل.طلا.قلب.طول.قلاب.قطاب.طلاق.قالب.بلوط.قبول.باطل. داوطلب..17
     پ.م.2576.شال.شمع.شنا.شنل.علم.ماش.مام.نعل.شمال.عالم.عمان.مانع.مشعل.معلم.معما…15
     پ.م.2577.کیپ.اشک.مشک.پاک.کیش.پشم.کمپ.کپی.زیپ.پیک.یشم.کاشی.پیام.پیاز.پشمک.پزشک.زکام.مشکی.آشپز..
     پ.م.2578..طاق.طلا.قطر.چاق.چال.ایل.چای.قیر. طلاق.قارچ.قطار.ریال.قالی.لایق.قاری..15
     پ.2579..جسم.ستم.قتل.قسم.قلم.لمس.ملس. مگس.گسل.تجسم.تجمل.قسمت.مجلس.مستقل..14

   2. Amir. Milani گفت:

    سلام بر عمو ستار عزیز و عمو یدالله و دیگر دوستان بزرگوار… امیدوارم حال دلتون بهاری باشه.. چشم من در خدمت دوستان هستم با کمال میل…

    1. ستارایلامی گفت:

     سلام امیرداداش مهندس هم استانی خودت است ودوست من وحاج پرنیان ودیگر دوستان وقتی یک بچه ده 11ساله قسمم میدهدترابخدا جوابهای استادمیرزا رابفرست برای مهندس رفیقت !!!بدور از رفاقت است که تنهایش گذاشت لذامن مراحل استاد میرزا با کمک آقا ماهان میفرستم تابه شما برسم وشما وحاج پرنیان اقا میرزا که بروز رسانی شده بفرستید ولی مراحل تکراری نباشدیعنی مرحله2600هم شما بفرستید هم حاجی، .البته این پیشنهاد دستوری نیست ومختارید من هم درخدمتم

     1. favino گفت:

      هر طور راحتین عمو ستار.. سایت خودتونه و هر شکل و شمایلی اپدیت بدین من جواب های جدید رو اضافه میکنم.. خوشبختانه 3-4 تا دوست جدید هم جواب های جدید رو فرستادن و چند از دوستان جواب های مراحل قبلی رو که بعضی مراحلش تغییرات داشته رو بمون میگن..
      هر طور راحتین دور هم جمع و جورش میکنیم..
      سپاس از حضور گرم همه تون

    2. ستارایلامی گفت:

     سلام امیرخداعاقبت همه رابخیر کند
     روز ازنو سال ازنو بازهم کپی کردن حوابها ازسایت برای سایت .
     دیگربار گله مندی ازمهندس

 43. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2556 جنگ گنج نوح گوی یون جین جیب جوی گیج وحی جنوب گونی نجیب ۱۳

  1. favino گفت:

   درود بر عمو یدالله عزیز. امیدوارم حالت همیشه عالی باشه و سلامت باشی
   ممنون بابت ارسال جواب بازی آمیرزا مرحله 2556

  2. favino گفت:

   درود بر عمو یدالله عزیز. امیدوارم حالت همیشه عالی باشه و سلامت باشی
   ممنون بابت ارسال جواب بازی آمیرزا مرحله 2556

 44. یدالله پرنیان اصل گفت:

  سلام دوستان عزیز امیدوارم حال دلتون خوب باشه

  1. ستارایلامی گفت:

   سلام برادرحاج یداله هرچه لری و کردی پیام میدهم بی فایده است آخر مردحسابی این رسم رفاقته بارها آدرس دادم شماره دادم حتی توی سایت، مهندس واقا امیر هم نگران حال واحوالت بودن چراازحال خودبیخبرمان گذاشتی آقا من گفتم بهبهان بیا نیستم اگرهم بیام گیرسرکار نمی افتم .
   جویای سلامتیت هستم حاج ستارنظریان
   09183411067 پیام بفرست تماس میگیرم.سلامت باشی.گلم

   1. یدالله گفت:

    سلام وصد سلام خدمت دوستان عزیزم جناب حاج ستار عزیز بنده را عفو بفرمایید آرزوی من سلامتی و سربلندی همه دوستان است

    1. ستارایلامی گفت:

     اسلام حاجی منتظرتماست هستم نظریان

 45. محمد گفت:

  جواب مرحله ۲۵۵۷
  ظهر قوی یقه ریه وهم ورق ورم مور قوه قهر قمه هرم قیمه میوه ظهور قوری مقوی

  1. favino گفت:

   سلام ممنون محمد جان

 46. Amir. Milani گفت:

  سلام… مرحله2557… وهم ظهر قوی یقه ریه ورق ورم مور قوه قهر قمه هرم قیمه میوه ظهور قوری مقوی.
  مرحله2558… پوک اشک دوش دوک شاد شوک پاک کدو کشو اشپز پزشک پوشک کادو پوشاک..
  مرحله2559… ارگ همت تره هرم مهم مرگ مته گره گرما مرهم مرام متهم ماهر ماتم تمام ترمه اهرم مرمت مهارت گمراه

  1. favino گفت:

   درود و تشکر آقا امیر عزیز

 47. سیدعلی گفت:

  2560 مرغ، سرم، سرو، غسل، غول، لمس، لوس، سیر، سیم، ریل، ریمل، رسول، ولرم، مغول، سمور، لیمو، موسیر، سیمرغ

 48. سیدعلی گفت:

  2561
  بوس، بوق، بوم، فوم، قسم، قفس، قوم، قوچ، وقف، چسب، چوب، سقف، موفق
  2560
  مرغ، سرم، سرو، غسل، غول، لمس، لوس، سیر، سیم، ریل، ریمل، رسول، ولرم، مغول، سمور، لیمو، موسیر، سیمرغ

 49. سیدعلی گفت:

  2560
  مرغ، سرم، سرو، غسل، غول، لمس، لوس، سیر، سیم، ریل، ریمل، رسول، ولرم، مغول، سمور، لیمو، موسیر، سیمرغ
  2561
  بوس، بوق، بوم، فوم، قسم، قفس، قوم، قوچ، وقف، چسب، چوب، سقف، موفق

  1. favino گفت:

   سلام و ممنون از شما سید علی جان

 50. علی گفت:

  درود
  جواب ۲۵۵۷
  ظهر ، قوی ، یقه ، ریه ، وهم ، ورق ، ورم ، مور ، قوه ، قهر ، قمه ، هرم ، قیمه ، میوه ، ظهور ، قوری ، مقوی .

  1. favino گفت:

   درود و تشکر علی جان

  2. یدالله پرنیان اصل گفت:

   سلام جواب ۲۵۶۹ هنوز ننوشتیم پریدید ۲۵۸۹

   1. ستارایلامیاحس گفت:

    سلام احسن به حواست.

 51. خانم جباری گفت:

  جواب مرحله2562
  الو.اجل.اوج.جام.طلا.طول.موج.یال.امل.میل.جمال.لیمو.ویلا.مایو.اجیل

  1. favino گفت:

   سلام و تشکر از حضور شما خانم جباری

 52. Amir. Milani گفت:

  مرحله2563… اوج جوش زوج عاج عبا عزا وبا وجب اشوب بازو جواب جواز شجاع عاجز واجب بازجو…
  مرحله 2564… عدس عدسی تاس داس یاس دعا عید ساعت ساعد ستاد عادت سعید اسیا تاید اسید استاد سعادت عیادت اعتیاد

 53. Amir. Milani گفت:

  مرحله2565… دنبه دبه دفن دوش شهد نوه هدف هود بنفش بنفشه دشنه بوفه هدفون

 54. Amir. Milani گفت:

  مرحله2567… عمر منع نرم نهر هرم چرم چمن منچ مهره نعره نمره چهره ه

  1. favino گفت:

   ممنون امیر جان. مراحلی ک نقص داره رو هم لطف کنین ممنون میشم.

 55. سیدعلی گفت:

  2579
  جسم، ستم، قتل، قسم، قلم، لمس، ملس، مگس، گسل، تجسم، تجمل، قسمت، مجلس، مستقل

 56. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2567… برف کفن کفر کبد ورد نوک کور فکر رکب رکن دوک درک درو فنر فندک فرود کبود کندو بندر نبرد کنف

 57. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2568 دقل عدل عقد عقل علف فعل قفل قلک کیف قیف قید عید دلقک کلید ۱۴

  1. ستارایلامیاحس گفت:

   سلام حاحی خوشحالم که درکنارهمدیگر کمککار دوستمان آقای ادهم نژادهستیم وبرگشتی به بازی وارسال پاسخها قهرنکن میدانیم فهرت برای چه هست .

 58. سیدعلی گفت:

  جهت، جوش، شته، شوت، شوم، مشت، موج، موش، همت، وهم، گوش، توجه، توهم، هجوم، گوجه، گوشت

 59. سیدعلی گفت:

  2583
  دار، دما، کمد، اردک، اکرم، مادر، مدرک، کارد، کریم، ریکا، امید، مدیر، دریا، ضمیر، مریض

  2584
  آلو، آیه، لوح، آمل، میله، میوه، مایو، ماهی، حلیم، ویلا، محله، محال، حوله، حمله، حلوا، لیمو، ملیح، الویه، هیولا

  1. یدالله پرنیان اصل گفت:

   سلام دوستان لطفاً شماره۲۵۷۳ و ۲۵۷۴ و۲۵۷۵و۷۶و۷۷و۷۸و۷۹و ۸۰ را دوباره کامل بفرستید ناقص اومده ممنونم از لطفتون

 60. سیدعلی گفت:

  2585
  الک، کیک، لاک، لبو، کال، کبک، کلک، بیل، کوک،ایل، ویلا، کیلو، وکیل، کابل، بلوک، کوکب، لوبیا، کولاک

 61. سیدعلی گفت:

  2586
  اشک، گنج، گدا، کنج، کاج، شنا، شاد، جنگ، جشن، جدا، دنج، دنا، دکان، دانش، کنجد، گشاد، اندک، گنجشک

  2587
  افق، وقف، وان، نقل، نفس، نسل، سقف، قول، قفس، انس، قفل، فنس، نفاق، سوال، سفال، سالن، فانوس

  2588
  دار، نهر، نشر، نان، شهد، دنا، شنا، ارشد، نهاد، نرده، ناشر، شاهد، رنده، دهان، دشنه، دانه، دانش، شانه، هشدار، راننده

  2589
  سوپ، سپر، سکو، غسل، غول، پسر، پلک، پول، کسر، کسل، کلر، کور، پولک، کولر، کپسول

  1. favino گفت:

   درود و تشکر سیدعلی جان.

   1. سیدعلی گفت:

    فدات عزیز

 62. سیدعلی گفت:

  2590
  ترن تنگ لنگ تیر نیت انگل تینر گاری تایر رتیل لیتر ریال گران لنگر گالن گیتار گیلان گالری نارگیل گرانیت

  2591
  دام دعا دما عمد عید معاد پماد پیام امید مایع دایی پیدا دمپایی

  2592
  الک لاک قلک قلب قزل کال زبل قاب خلق خاک خال بقا خلاق قالب قلاب خالق بزاق کابل زابل

 63. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2569 آهو اوج لجن جان جهل هلو آرنج لانه روان جوهر جوان ناله جهان هاون جارو نهال نجار جواهر جانور جوانه هنرجو ۲۱

  1. favino گفت:

   سلام و ممنون عمو یدالله

 64. سیدعلی گفت:

  2594
  ارس رقص ساق قرص قرن نقص یاس قیر سارق قرآن ناصر ناقص ساری سینا قناری نیاسر

 65. سیدعلی گفت:

  2593
  بام باک بوم حوا حکم ذوب محو محک وام وبا کذب کما حاکم مذاب باکو

  2594
  ارس رقص ساق قرص قرن نقص یاس قیر سارق قرآن ناصر ناقص ساری سینا قناری نیاسر

  1. ستارایلامیاحس گفت:

   سلام.مهندس.پاسخ نواقص آپدیت نشده .
   پ.م.2580..برج.تبر.ترب.رعب.رعد.تیر.جیب.جیر.عیب.تعجب.عبرت.دبیر.رعیت.عجیب.عربی.تجربی..16
   پ.م2581..لپه.کیپ.پیچ.ریه.کپی.پرچ.پیک.کلر.چکه. چرک.پلک.پله.کچل.هیکل.پیله.کلیه.پیچک.پیکر..18
   پ.م.2582..گوشت.گوجه.هجوم.توهم.توجه.گوش. وهم.همت.موش.موج.مشت.شوم.شوت.شته.جوش. جهت..16

   1. favino گفت:

    سلام و تشکر از شما عمو ستار عزیز. پاسخ های امیرزا و استادمیرزا آپدیت شد.

   2. ستارایلامی گفت:

    سلام مهندس مرحله 2580 و2581و2582آپدیت نشده زحمتش بکش.سلامت باشی گله مندی حاجی یدالله عزیز بجا است .

    1. favino گفت:

     درود عموستار عزیز
     انجام شد.

 66. سیدعلی گفت:

  2595
  جشن جوش وان نیش جهان شانه نجوا هاون آینه جیوه هویج جوانه شاهین آویشن هیجان یونجه

 67. سیدعلی گفت:

  2596
  بلا دعا رعب رعد عبا عدل عرب چرب دلار دلبر عابر عادل لعاب چادر دالبر دلربا
  2597
  داس ساق شاد شنا قدس قند نقش دنا آسان آشنا انشا دانا دانش شانس قناد نقاش
  2598
  درز کدر سگک گرز زنگ سنگ زرد رکن رنگ درک زرنگ سرنگ سنگک نرگس کندر کنگر گردن زردک سنگر کرگدن
  2599
  کیف بال کلاف گلف آبی لاک کال کابل گلاب گلابی فلک الک ایل ایفل کافی
  2600
  تنگ دیگ دیس دین نیت گیس سید گند گود سوگ سوت سنگ سنت دست سنتی تنیس ستون دوست گونی گیسو سوگند
  2601
  جسد جسم جنس جنگ هند دنج نجس سمج مگس گنج سنگ سهم سنجد سهند سجده جهنم مسجد گندم مهندس
  2602
  تار ترن مرغ تمر تند مدت داغ متر منت ران رند غار مادر دماغ دامن دارت تمدن غارت نادر درمان
  2603
  اوج ولع وفا وان نفع نعل فنا فلج فعل نجف فال علف عفو عاج جعل جان علاج عجول جوان فاعل جلفا

  1. favino گفت:

   سلام و تشکر سیدعلی جان. ممنون ازت

 68. Zahra گفت:

  مرحله ۲۶۱۵ میرزا آب انجیری

  1. favino گفت:

   سلام. ممنون میشیم جواب رو کامل بفرستین

 69. favino گفت:

  دوستان عزیز جهت کمک در آپدیت بازی آمیرزا، پاسخ های خودتون رو در یر پست جدید ارسال کنین.
  ممنون از همکاری شما عزیزان.
  https://favino.ir/27404/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-2600-%d8%aa%d8%a7-2700-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-2600-%d8%a8%d9%87/

  1. ستارایلامی گفت:

   سلام وصلوات وتبریک عیدقربان برهمه دوستان
   وپوزش ازدوستانی که ممکن است جواب این مراحل راقبل از من به سایت ارسال کرده اند.
   پ.م.2606.آمیرزا.تشک.کفش.کشو.کته.کتف.وقف. قوت.فوت.شوک.شوق.شوت.شفق.شکوه.توقف.کوفه.شکوفه.کوفته..17
   پ.م.2607.طاق.طلا.قلم.نطق.نقل.یال.طلاق.مطلق.منطق.منقل.ناقل.قالی.لایق.قیام.قایم.قلیان..16
   پ.م2608.خال.حیا.سیل.یاس.خیس.کسل.کال.سیخ. ساک.لاک.خاک.کاخ.سلاخ.ساحل.اسکی.خیال.خالی.کلاس. کلیسا.19
   پ.م.2609.جبر.رنج.زبل.زجر.لجن.لنز.زین.جیب.برنج.برنز.زینب.نجیب.لیزر.زنجیر.زنبیل.برزیل.لبریز.زنجبیل.18
   پ.م.2610.پیک.یدک.کپی.پیر.ریا.کیپ.پدر.پاک.کدر. کادر.پیدا.ریکا.دریا.پریا.پارک.پیکر.اردک.پراید.18
   پ.م.2611.اشک.نوک.نقش.لاک.قول.شکل.قلک.شنل.شنا.شال.الک.شوق.کال.شلاق.لواش.نقاش.واکنش.لواشک. 18
   پ.م.2612.وجد.کند.کنج.کدو.کاج.دنا.دوک.جوک.داغ. جغد.جدا.دوغ.دکان.نجوا.جوان.کادو.جواد.کنجد.کندو. جادو.وجدان..21
   پ.م.2613.بخت.فسخ.سفت.سرب.پخت.رخت.مست. ختم.خرس.ترب.تخم.تبر.برس.خبر.مفت.رستم.تبسم. بستر.مخرب.مرتب.تمسخر..21
   پ.م.2614.زره.هرم.لرز.مزه.ارزن.هرمز.نهال.نمره.نماز.نامه.ناله.منها.منزل.لانه.لازم.زمان.هزار.همزن.نرمال.مناره. راهزن..21
   پ.م.2615..جغد.جوش.درو.دوش.دوغ.رشد.روش.شور. غرش.وجد.ورد.دروغ.شرور.غرور..14

   1. favino گفت:

    درود و تبریک عید و تشکر عمو ستار عزیز. با ارزوی بهترین ها برای شما و خانواده محترم تون

    1. ستارایلامی گفت:

     متقابلا”به جنابعالی وخانواده محترم نیزعید قربان راتبریک عرض مینمایم.

 70. ستارایلامی گفت:

  سلام ودرود خدا
  میدانم گرفتاری زیاده با این شلوغی که درسایت هست اما.!!!مرحله 2606تا2615فرستادم آپدیت نشده وامروز هم تمام مراحل بازی آمیرزا رامیفرستم وتامدتی ازدستم راحت میشوی ومنتظر بروز زسانی جدید میشویم.
  پ.م.2616امیرزا.منو.شاه.شنا.وام.شوم.ماش.هوش.نان. وهم.نوه.هاون.هاشم.نشان.نامه.ماشه.شنوا.نهان.شانه. نمونه.19
  پ.م.2617.لخت.اجل.فرج.تاج..فال.تلخ.تلف.جفت.فلج.خال.خرج.خفت.خلاف.خارج.تاجر.اختر.آخرت.خجالت…18
  پ.م.2618.ملت.تاس.محل.مام.لمس.ماست.سلام.مسلح.سالم.حمام.حالت.تمام.تماس.ساحل.املت.سلامت.تمساح.مساحت..18
  پ.م.2619..لبو.دبه.هود.دوک.دکل.زبل.هلو.لکه.کلبه.کبود. بزدل.کوزه.بلوک.بلوز.لوزه.کوله.دوبله..17
  پ.م.2620..اخم.انگ.خام.خان.خون.وام.وان.وطن.گاو.خطا. اخمو.خانم.واگن.گمان..14

  1. favino گفت:

   سلام و ممنون از شما عمو ستار. جواب ها آپدیت شد.
   جواب های سری قبل تونم اپدیت شده..
   همونطور که در جریان هستین همه مراحل به صورت 100 مرحله از هم جدا هستن و جواب های شما تو پست دیگه ای که لینک زیر هستش آپدیت شده..
   https://favino.ir/27404/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-2600-%d8%aa%d8%a7-2700-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-2600-%d8%a8%d9%87/

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام مهندس عزیز دست مریزاد دست خوش متوجه نشده بودم عذرخواهی میکنم ممکنه قبل ازمن هم پاسخها ارسال شده باشند وبعضی فکر کنند من هم تقلب کردم وازروی پاسخهای آنها جوابها را ارسال نموده باشم.به هرصورت پاسخها ارسال شدن وباید منتظر بروز رسانی جدیدسازندگان بازی آمیرزا باشیم.شلوغی وپرباربودن سایت این مشکلات رادارد.سلامت باشی وماندگار به امید دیدار

    1. favino گفت:

     درود و تشکر از شما عموستار عزیز.
     بازی آمیرزا به لطف و کمک شما و دوستان دیگر اپدیت شد..
     سپاس از شما ♥

 71. ستارایلامی گفت:

  پ.م.2621..کیپ.کیش.نوه.نوک.پشه.نیک.پهن.پیک.پوک.کشو.کهن.کوپه.پوشک.پوشه.پنکه.شکوه.کینه.شوکه…18
  پ.م.2622..آغل.دیو.غول.غزل.غاز.وزغ.دوغ.داغ.غزال.زالو. زیاد.ویلا.زیلو.لوزی.ویزا.یلدا.ایزد.زغال.ایدز..19
  پ.م.2623.اسب.برس.یاس.سیب.سیر.بهار.هراس.آسیب.سیاه.اسیر.سایه.ریسه.سهراب.سیاره.سیراب.سیرابی..16
  پ.م.2624.تور.جیر.تیم.تیر.موم.موج.مور.متر.مجرم.مجری.مترو.ریتم.مریم.تورم.مترجم.ترمیم..
  پ.م2625.فطر.طفل.طول.فلج.فلک.فکر.لطف.کرج.کفر.کلر.کور.جوک.کولر..13
  پ.م.2626.خشم.زخم.زوم.شخم.شوخ.شوم.مزه.موز.موش.هوش.وهم.خوشه.موزه.خوشمزه..14
  پ.م.2627.سنگ.سود.سوگ.ننگ.گند.گود.گیس.دیو. دیگ.دیس.گینس.نگین.یونس.گیسو.گونی.سوگند. سنگین..17
  پ.م.2628.گوی.شیب.گاز.گاو.گوش.آبی.گویش.ویزا.زیبا.آشوب.گوشی.بازی.گواش.بازو.آویز.یوگا.بازیگوش..17
  پ.م.2629.رعب.بنر.ترب.رکب.بکر.تنبک.تنور.تنوع.برکت. رکوع.عبرت.عبور.کربن.تبرک.بتون.کبوتر.عنکبوت..17
  پ.م.2630.رود.کفر.کتف.فکر.فوت.کود.کور.دوک.دوغ.تور.دکور.فرود.فروغ.دفتر.دروغ.کفتر.دکتر.تفکر..18

 72. ستارایلامی گفت:

  پ.م.2631.آهو.کهن.کته.تور.نهر.کوره.کاهو.هاون.نکته. روان.تنور.تنها.نوار.تهران.کارتن.ترانه.کوتاه.تانکر.کارون. کارتون..20
  پ.م.2632.رنج.برج.ناب.جان.نهر.نمره.نجار.منبر.مربا.ماهر. آرنج.جهان.بهمن.بهار.برنج.اهرم.انبه.جهنم.مرجان.هنجار. مهربان…21
  پ.م.2633..رام.موش.شوم.شمع.ماش.شعر.شعور.شعار. شورا.شروع.شیوع.شاعر.واشر.شیار.مایو.شایع.شرعی. مشاور.عشایر..19
  پ.م.2634..قوی.تاک.قوت.ورق.وقت.قیر.تیر.کویت.کروی.کتری.ریکا.تقوا.کویر.ترقی.کارت.وقار.قوری.رویا.اورکت.تاریک.یاقوت..21
  پ.م.2635..دعا.عدل.عزا.یال.لیز.یزد.عید.علی.عادل.یلدا.ایزد.زیاد.ایدز.عالی.عادی.عزیز..16
  پایان آمیرزا بروزرسانی 20خرداد1402.تابروزرسانی جدید خسته نباشید خصوصا”جناب ادهم نژادمهندس عزیز.

 73. شیرین گفت:

  مرحله ۲۵۶۴ کلمه ” سعدی ” اضافه شود

  1. favino گفت:

   سلام شیرین خانم ممنونم.
   اگر مایل به دریافت یه لوح یادبود به خاطر ارسال جواب های بازی امیرزا از سمت سایت فاوینو هستین، ممنون میشم آدرس و کدپستی تون رو برامون ارسال کنین تا براتون ارسال کنیم..

 74. شیرین گفت:

  مرحله ۲۶۰۰ کلمه ” دیو ” اضافه شود

  1. favino گفت:

   سلام و ممنونم.
   شیرین خانم. براتون پیام گذاشته بودم احتمالا نخوندین..
   اگه بتونین یه آدرس دقیق بمون بدین به پاس زحمات تون در حل پاسخ های بازی آمیرزا یه تقدیرنامه براتون ارسال میکنیم..

 75. ستارنظریان گفت:

  سلام مهندس خوبی بچه ها میگویندفاوینو دچارتغییراتی شده وپاسخهای مراحل امیرزا به راحتی مثل سابق نمی آید شناسه و…میخواهد سلامت باشی

  1. favino گفت:

   سلام عموستار.
   شناسه؟ نه ما همچین چیزی نداریم اصلا..
   همه پست های مربوط به جواب بازی 100 مرحله 100 مرحله جدا شده و پاسخ های امیرزا به شکل کلی داخل پست مشخص خودش هستش..
   احتمالا رفتن یه سایت دیگه..

   1. ستارنظریان گفت:

    سلام مهندس برادر
    دیروز تامرحله 2720 بروزرسانی جدید امیرزا ارسال کردم آیا مراحل ارسالی را دیدی؟

   2. ستارنظریان گفت:

    سلام مجدد
    درورود به جواب پاسخهای آمیرزا فاوینو پیام
    حساب کاربری جدید ایجاد کنید
    وبعدش
    نام کاربری یا نشانی ایمیل
    پسورد
    وخطای شناسه ای نوشته نشده
    وخطای کادر رمز خالی است
    مینویسدزیاداطلاعاتی دراینخصوص ندارم.

    1. favino گفت:

     درود. سپاس بابت جواب های بازی امیرزا. تا 2700 تکمیل شد و برای بعد از 2700 هم پست جدید قرار گرفت.
     ====
     به این دوستمون بگین:
     نیازی به این کارها نیست و برای استفاده از سایت فقط وارد صفحه مورد نظر بشن و مطالب رو مطالعه کنن..
     قالب و پوسته سایت مون یه سری امکانات بیش از حد خاص داره که فعلا امکان فعال سازی شونو نداریم.. اون بخش شناسه برای ایجاد کاربرهای اختصاصی و تشکیل گروه ها هستش که نیاز به زیرساخت و هزینه زیاد داره و فلن غیرفعاله..
     ممنون از حسن توجه شما عمو ستار

  2. ستارنظریان گفت:

   سلام برادردنباله پاسخهای آمیرزامیفرستم امیدوارم موفق به دیدن واپدیت آنها شوید
   2685..آفت.تیر.تیپ.پدر.فرد.ترد.تار.دارت.فردا.پیدا.تایر.ردیف.دریا.پریا.فتیر.دفتر.پراید.فریاد..
   2686..ترن.تلخ.تند.خرد.رخت.رند.لخت.لغت. نخل.نرخ.خردل.دختر.درخت..
   2687..علف.تلف.ذات.ذلت.عفت.فال.فعل.لذت.مات.مال.مفت.املت.عالم.فاعل.فعال.علامت..62688..اتش.تیغ.تار.شتر.شصت.غار.تیر.ترشی.تایر.شیار.شاتر.آشتی.غارت.اصغر.ارتش.غیرت.تراش..
   2689..لچک.کله.فکر.هلو.کوچ.چکه.کفر.کلر. کچل.کهف.کوچه.کوله.کولر.فرچه.چروک.فلکه.کوره.کوفه.کلوچه..
   2690..باج.بام.جام.حجم.حکم.محو.محک.موج. وبا.کاج.جوک.جواب.حاکم.حجاب.باکو.کوبا..
   2691..آقا.خال.خدا.خلق.داس.دقل.ساق.سال. قدس.خالق.خلاق.داخل.اخلاق.سالاد..
   2692..برگ.برج.جبر.جزر.جگر.روز.زبر.زجر.زوج.زور.ضرب.ورز.گرز.گور.بزرگ.
   2693..کود.حمد.حکم.دام.کدو.دوک.محو.محک.کمد.کادو.واحد.مداح.دوام.مواد.حاکم.مداوا. کاموا..
   2694..برق.بند.بکر.درک.رند.رکن.قبر.قرن.قند. کبد.کدر.رکب.بندر.نبرد.کربن.کندر..
   2695..آغل.گسل.نسل.لگن.لغت.غسل.سنت. سنگ.تنگ.تاس.انس.ساتن.غلات.انگل.گالن. سالن.سانت.گلستان..
   2696..فال.نظر.ناب.لفظ.فنر.فنا.نفر.بنر.ران.بنا.بلا.برف.بال.ظرف.بالن.ناظر.انبر..
   2697..ملس.سال.لمس.مگس.چال.گام.گسل. آمل.امگا.سالم.سلام.املا.اسلام.الماس.امسال. ماسال..

  3. ستارنظریان گفت:

   2698..ارگ.گرگ.ترن.تره.گره.تنگ.رنگ.نهر. آهنگ.گناه.گران.تگرگ.تنها.نگاه.تهران.ترانه. آهنگر.گرگان..
   2699..درس.دیو.سیر.ورد.سید.سفر.سود.سرو. رود.دوغ.درو.فرود.دروغ.سفید.سفیر.سرود. غدیر.فردوسی..
   2700..جان.جفا.جنس.نجس.نفس.وفا.یاس. نجف.فنس.نساج.جوان.سویا.نجوا.نفیس. یوسف.سیفون.آیفون.اسفنج.فانوس.یاسوج.
   2701..ساز.غاز.مغز.یاس.سیم.زیپ.سمی.میز.سیما.پیاز.پیام.سایز.پیغام..
   2702..دقل.کیش.میش.کلم.مشک.مدل.قلک.مشق.قشم.قدم.شکم.شکل.قلم.شلیک.مشکل.کلید.دلقک.مشکی.قدیم..
   2703..شمع.شکل.شکم.ضلع.علم.عمل.محض.محل.محک.مشک.ملک.کلم.شمعک.مشعل. مشکل..
   2704..قند.خوف.دفن.دقت.فوت.قوت.نفت. نفخ.وقف.توقف.خندق.دوخت.فندق.قنوت. نخود.تند..
   2705..مکه.اخم.کره.کاخ.خاک.خرم.پاک.کمپ. مهر.پارک.پاره.ماهر.خمره.خرما.خامه.اهرم.مکار.خمپاره.آمپر..
   2706..مکه.تره.تور.کور.وهم.صوت.ورم.کوه. مصر.همت.کوره.مترو.صورت.توهم.تورم.تصور موکت.ترمه..
   2707..هرم.درز.زرد.زره.مزه.مزد.دامن.نمره.نماز. نرده.منها.زمرد.همزن.زمان.رنده.دراز.دانه.زنده. دامنه.همدان..
   2708..گدا.داس.داغ.سال.غسل.گسل.یاس. سیل.ایل.دیگ.دیس.یلدا.اسید.گیلاس.
   2709..تره.ریه.کپی.کیپ.پیت.تیر.پیک.کته. پتک.رخت.تپه.ترکه.کتری.تکیه.تیره.کهیر. پیکر.کرخه.ترکیه..
   2710..ارگ.قیر.گیر.گیس.گرز.گاز.یاس.ساق. رزق.راز.سقا.گراز.سایز.سارق.رازی.اسیر.گاری. زاگرس.سیگار..
   2711..اوج.تاج.جفا.جفت.حجت.حوا.فتح.فوت. وفا.گاو.گفت.حاجت.فاتح.فتوا.وفات..

  4. ستارنظریان گفت:

   2712. ستم.سهم.مته.مست.مگس.همت.گیس. سیم.میت.تیم.تهی.تسمه.هسته.سمیه. هستی..
   2713..خار.خاک.خنک.رکن.نرخ.کاخ.نیک.نخاغ. کنار.خیار.ریکا.عینک.عریان.
   2714..بهت.شقه.شته.شهد.دشت.دبه.دقت. تاب.تباه.تابه.دهات.شاهد.شتاب.بهشت. شهاب.شهادت.تشابه.شباهت.بهداشت..
   2715..تبر.تشک.تیر.شیب.کشت.شریک.ترشی.کبیر.کتری.کتبی.کشتی.شربت.حرکت.تشکر. ترشک.ترشح.تحرک.شرکت.ترکیب.تبریک. کبریت.
   2716..جدا.دار.دعا.رعد.شاد.شرط.شعر.عاج.عرش.عطر.عطش.ارشد.شاعر.شاطر.شجاع.شعار.
   2717..اخم.اپل.بام.بنا.خال.خام.خان.مبل.ملخ. ناب.نخل.آمل.بالن.خانم.لامپ.خلبان.
   2718..آغل.کلم.کفن.کال.کنف.لاک.نمک.فال. الک.فلک.آمل.مالک.مکان.غلام.کامل.غافل.کلاغ.کلام.کلمن.کمان..
   2719..بلع.الک.رعب.عبا.لاک.کال.کلر.رکب.اکبر. رکاب.عابر.لعاب.کابل.کرال.کربلا…
   2720..تیر.سرو.سوت.ریه.وسیع.هویت.سریع.ریسه.تیره.ترسو.وسعت.عروس.سوره.سرعت. تهوع.توسعه.تسویه.روسیه.سوریه.عروسی.

مشاهده بیشتر