فاوینو
118

جواب بازی آمیرزا مرحله 1500 تا 1600 (با کمک شما آپدیت شد)

بازی آمیرزا مرحله 1500 تا 1600
بازدید 39882

فهرست مطلب

بازی آمیرزا در سال های اخیر جایگاه خاص خود را در دل بازیکنان ایرانی پیدا کرده و تعداد زیادی از افراد با نصب بازی آمیرزا روی گوشی های آندروید و ios خود توانسته اند مراحل سخت بازی آمیرزا را پشت سر بگذارند. برخی از مراحل بازی آمیرزا بسیار دشوار بوده و افراد برای گذراندن مراحل بازی آمیرزا نیازمند کمک، راهنمایی و راه حل مراحل بازی آمیرزا خواهند بود. سایت فاوینو در ادامه تکمیل جواب بازی آمیرزا مرحله 1500 تا 1600 را برای شما عزیران آماده کرده است. همچنین میتوانید از پست سایت بوفچه نیز دیدن فرمایید.

بازی آمیرزا مرحله 1500 تا 1600

جواب بازی آمیرزا مرحله 1500 تا 1600

امیدوارم شما به مانند دیگر کاربران (شیرین خانم و …) برای تکمیل هر چه بیشتر مراحل 1500 به بعد بازی آمیرزا در کنار ما باشید و پاسخ مراحلی را که با موفقیت انجام داده اید را در بخش نظرات برای دوستان خود درج نمایید.

 

جهت استفاده از جواب بازی آمیرزا مراحل قبل از 1500 به صفحه مشخص شده رفته یا روی عکس زیر کلیک نمایید.

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا تمام مراحل

جواب بازی آمیرزا 1500 به بعد

جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراحل بازی آمیرزا مرحله 1500 به بعد در ادامه همراه ما باشید.

 

حل بازی امیرزا 1500

جشن، رنج، شاه، جارو، جهان، جوان، نجار، جانور، جوانه، جواهر، شناور، هنرجو

جواب بازی آمیرزا مرحله 1501

دوش، شاد، نور، نوار، ناشر، شورا، روشن، روان، آشنا، دانش، انشا، انار، ارشد، آوار، وارد، دوران، اروند، شناور، ارشاد، شادروان، دوشوار

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 1502

جرم، موج، مرد، رنج، آرنج، نجوم، جادو، جارو، جامد، جوان، وارد، مادر، مجرد، نامرد، دوران، درمان، جانور، اروند، مرجان، نمودار، جوانمرد ← وجدان ← جواد

حل امیرزا مرحله 1503

آرش، اشک، شنا، شیر، کیش، آشنا، اراک، انار، شکار، کاشی، آرایش، ایران، نیشکر، آشکار، اکراین

جواب امیرزا ۱۵۰۳ (جواب جدید)

آرش، اشک، شنا، شیر، کیش، آشنا، اراک، انار، شکار، کاشی، آرایش، ایران، نیشکر، آشکار، اکراین، اشکان، کاشان

 حل بازی آمیرزا مرحله 1504

آهو، هند، هنر، نوار، نجار، دهان، درجه، جوهر، جوان، جهان، جهاد، جارو، جادو، جاده، جواد، جواهر، جانور، اندوه، وجدان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1505

کمر، کرم، باک، آرام، امیر، مربی، مرکب، مربا، رکاب، اکرم، اکبر، اراک، آمار، باریک، بیمار، رکابی، مبارک، بیکار

جواب آمیرزا مرحله 1506

یزد، میز، دزد، یاد، مدد، مزد، دید، دیم، ایزد، امید، آزاد، مداد، مادی، داماد، مزایا، امداد، آزادی ← زیاد

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1507

قلب، مبل، برق، لقب، بلا، لبو، بوق، قوم، قول، مربا، مقوا، قالب، بلور، بقال، براق، ولرم، آلبوم، قلمرو، مراقب، بلوار

جواب آمیرزا مرحله 1508

شکم، مکه، کیش، امشب، بشکه، شبکه، شهاب، ماشه، کاهش، بیمه، ماهی، کاشی، مشکی، همایش ← همزن ← هامون ← همدان ← ازمون ← اندوه ← ماده ← موزه ← مواد ← مانده ← دامن ← دامنه ← زانو ← زمان ← زمانه ← زنده ← نماد ← نادم ← نوزاد ← نامزد ← مهناز ← وزنه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1509

آلو، کمر، کلم، آمل، ملک، ورم، لاک، ملاک، مالک، مکار، ولرم، کامل، کلام، کمال، رمال، کولر، مرام، مامور، مارمولک ← نور ← نوار ← رسوا ← راسو ← راست ← روستا ← رستوران ← تنور ← تونس ← ترور ← سرو ← سوت ← سوار ← سرور ← ستون ← ستوان ← سروان ← سنتور ← وانت ← اورست

جواب بازی آمیرزا مرحله 1510

ترس، پسر، پتو، سپر، سوپ، سرو، سرخ، سوخت، خروس، پرتو، پوست، پوستر، سرخ پوست

جواب امیرزا مرحله  1510 (اپدیت دوم)

آسان، سالم، سالن، سلام، سیما، نسیم، آسیا، آسمان، اسلام، الماس، امسال، سیمان، سینما، ایلام، آلمان، سلیمان ← سوت ← سخت ← رخت ← پرستو ← خرس ← خسرو ← توپ ← تور

جواب بازی آمیرزا مرحله 1511

هنر، رهن، قرن، قطر، قهر، قیر، یقه، تیر، ریه، تینر، تیره، ترقه، نقره، قطره، نقطه، ترقی، قرینه

حل بازی آمیرزا مرحله 1512

نور، سوسن، سوار، سانس، نوار، رسوا، سارا، انار، اساس، آوار، راسو، آسان، اسانس، ساسان، سروان، سانسور، آسانسور

جواب امیرزا مرحله 1512 (راه حل دوم)

نمک، نوک، یمن، میان، مکان، کمان، مینا، امین، کمین، ایمن، کیان، مینو، مایو، ایوان، ایمان، اماکن، کاموا، امکان، کیوان، کامیون

جواب آمیرزا 1513

دعا، شاد، شام، شمع، چشم، چمن، دامن، دانش، دشمن، عمان، مانع، معدن، معنا، دشنام، چمدان، شمعدان

جواب امیرزا مرحله 1513 (راه حل دوم)

حدس، سهم، سیم، احمد، مهدی، مهسا، سمیه، اسید، سایه، امید، سیما، سیاه، ماسه، سهام، ساده، حامد، حمید مسیح

جواب آمیرزا مرحله 1514

تاج، جام، حجم، حرم، رحم، تاجر، جراح، حراج، حرام، حرمت، راحت، رحمت، حرارت، محتاج

حل آمیرزا مرحله ۱۵۱۴ مرحله جدید

شاد، آشنا، شیاد، منشی، امید، نیما، نادم، نماد، دشمن، انشا، دامن، دانش، نمایش، شادی، شایان، میدان، ماشین، اندام، دشنام، ایمان

حل بازی آمیرزا مرحله 1515

کور، تیر، تراز، زیرک، کویر، کویت، ویزا، کتری، تیزر، وزیر، زکات، راکت، وزارت، زیارت، واریز، تکاور، زکریا، ترازو، تاریک، روایت

جواب امیرزا مرحله 1515 جواب دوم

دسر، نان، تاس، ترس، تند، درس، سرد، دست، ندرت، نادر، ستاد، ساتن، آدرس، درست، دارت، آنتن، آستر، راست، نترس، نسترن، نادرست

پاسخ آمیرزا مرحله 1516

تار، تند، چتر، تیر، چای، چین، چادر، چنار، دریا، دنیا، دینار، دارچین

جواب بازی آمیرزا 1517

صدا، قشم، قند، مشق، دانش، دشمن، صادق، قناد، مقصد، ناقص، نقاش

جواب آمیرزا مرحله  1518

آدمک، اردک، دانش، دشمن، شکار، مدرک، کمان، نرمش، درمان، نامرد، کرمان، مراکش، آدمکش، کارمند

جواب آمیرزا مرحله 1519

تاس، توپ، سخت، سوت، سوپ، پاس، پتو، پست، سوخت، پاسخ، پوست، اختاپوس

جواب آمیرزا 1520 به بعد

..

جواب بازی آمیرزا  1520

داغ، دوغ، رشد، شهر، غار، آغوش، دروغ، دوره، روده، غوره، دشوار، هشدار، داروغه

حل بازی امیرزا مرحله 1521

دکه، ناز، آزاد، دکان، زاهد، زنده، نازک، اهدا، آزاده، اندازه، زاهدان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1522

دیو، مدال، لیمو، ویلا، ملوان، یلدا، میدان، لیوان، وانیل، دیوان، میلاد

حل بازی آمیرزا مرحله 1523

آغل، داغ، غاز، غزل، غول، یزد، دیو، آویز، زغال، غزال، یلدا، زیلو، لوزی، ویلا، زیاد

‌جواب آمیرزا قاسمی مرحله 1524

نوک، کود، کوه، مکه، دشمن، مشهد، موشک، کمند، کندو، دکمه، دمنوش، هوشمند

جواب بازی آمیرزا 1525

اصل، صلح، لوح، وصل، وحی، حیا، حلوا، حوله، ویلا، حیله، حوصله، الویه، هیولا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1526

شغل، شوت، شور، غرش، غول، لغت، لوس، رسول، شلوغ، لوستر

حل بازی آمیرزا مرحله 1527

شاه، دانش، دشمن، ساده، شانس، شانه، شاهد، ماده، مشهد، نامه، دامنه، مهندس، همدان

 

جواب بازی شهربانو مرحله 1 تا 600 | جواب شهربانو اپدیت سال 1402 (با کمک شما)

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 1528

اشک، شکم، نان، نمک، کمد، کند، آدمک، دانش، دشمن، دکان، مکان، نشان، کمان، کمند، آدمکش، نمکدان

جواب بازی آمیرزا قاسمی مرحله 1529

خرس، سرخ، سره، خیس، سیخ، خروس، خسرو، سوره، صخره، ریسه، خیره، روسیه، سوریه

جواب بازی آمیرزا آندروید مرحله 1530

بنا، ابرو، انبر، بانو، بورس، رسوب، سراب، سوار، سوسن، سونا، روبان، سانسور

جواب بازی آمیرزا مرحله 1531

ساز، مزه، یاس، یال، میز، سالم، سلام، سیاه، سایه، سایز، میله، هیزم، مالزی

حل بازی آمیرزا مرحله 1532

خدا، شاخ، خامه، شاخه، شاهد، مادر، ماده، مرشد، مشهد، شماره، هشدار

پاسخ بازی آمیرزا 1533

باج، باک، برج، جوش، کرج، جوک، کاج، کوبا، باکو، کشور، شورا، روکش، جواب، بارش، شکار، جوراب، جوشکار

جواب آمیرزا 1534 به بعد

تله، تنگ، لنگ، گله، گدا، لگد، آهنگ، تنها، تنگه، لانه، نهال، نگاه، گناه، هلند، دلتنگ، گلدان

حل بازی آمیرزا مرحله 1535

امیرزا 1535
باک، لاک، لبو، کبک، کلک، بیل، کیک، بلوک، کابل، باکو، کوبا، ویلا، وکیل، کیلو، کولاک، لوبیا

جواب آمیرزا 1536

آلو، وال، وام، وان، چلو، چمن، دامن، مدال، ملوان، چمدان

جواب امیرزا 1537

عاج، ملت، عمه، جهت، هتل، جام، تاج، جمعه، جمله، مهلت، عالم، عجله، مجله، املت، جامعه، علامت، علامه، جماعت

جواب آمیرزا ۱۶۳۷ سری جدید

باک، خبر، خوب، ابرو، کاور، کاهو، رکاب، کوره، برکه، بخار، باور، خواب، کهربا، خرابه، خوراک، روباه، خواهر

آمیرزا مرحله 1538

حال، حمام، حمله، ساحل، سالم، سلاح، سلام، محله، مسلح، اسلحه، حامله، حماسه

جواب بازی آمیرزا لول 1539

پاسخ مرحله 1539 آمیرزا
جلو، موش، موج، عمو، عمه، عمل، علم، جمعه، عجله، علوم، هوش، شمع، جوش، هجوم، شعله، مجله، مشعل، جمله

حل بازی آمیرزا قاسمی 1540

شمع، عمه، مشت، نیش، نیت، تشنه، نعمت، منشی، نیمه، میهن، معنی، تیشه، شیعه، معیشت

جواب امیرزا ۱۶۴۰ سری جدید

بعد، تاب، دعا، گدا، آباد، عادت، ابتدا، ابداع، ابعاد، عبادت

جواب آمیرزا 1541

1541
کود، سکو، خوک، سرخ، کاخ، واکس، وارد، سواد، سرود، سرخک، خروس، اردک، آدرس، سوراخ، خروسک، خوراک، خودکار

جواب آمیرزا قاسمی 1542

آقا، تند، دقت، مدت، نقد، اتاق، قنات، قناد، اقامت، اقدام، امانت، اندام، انتقام

جواب آمیرزا کباده کش 1543

چلو، قله، قوچ، چاق، چله، قوی، چای، چاقو، چاله، چلاق، ویلا، قالی، هیولا، آلوچه، اولیه، الویه، قالیچه

پاسخ آمیرزا 1544

خار، خان، خون، پوچ، چاپ، چرخ، پارو، پارچ، پنچر، چنار، چوپان

جواب آمیزرا 1545

ساق، سقا، قسم، یاس، ساقه، سماق، سهام، ماسه، سیاه، سیما، سایه، قیام، قایق، قیمه، مقیاس، مقایسه

حل بازی آمیرزا مرحله 1546

بوق، عقب، عقل، قول، لقب، وجب، قوی، علی، عجیب، یعقوب

جواب آمیرزا مرحله ۱۵۴۷

چاه، چمن، چین، ماده، نامه، چانه، مانی، دنیا، نیمه، میهن، دامنه، چمدان، میدان، آینده، ناهید، همدان

جواب آمیرزا مرحله 1548

رضا 💓نرم 💓رامین💓 امیر 💓مریض💓 رمضان💓 تمرین💓 امنیت ضمانت‌💓ضامن ← رضایت

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1549آمیرزا

دکه کره اردک‌ ← دامن‌ ← مکان‌ ← نامه‌ ← نرده‌ ← کنار‌ ← دکمه دامنه‌ ← درمان نامرد‌ ← کرمان‌ ← همدان‌ ← کارمند‌

جواب امیرزا ۱۷۴۹ سری جدید

اوج، گیج، جگر، جوی، گاو، گور، گرجی، جاری، اجیر، یاور، یاری، جوار، جارو، گویا، گیرا، واگیر، جگوار

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1550

اسب‌ ← حنا‌ ← ‌ ← صبح‌ ← نصب‌ ← انبه‌ ← حساب‌ ← صاحب‌ ← نساب‌ ← صبحانه‌ ← صحنه‌ ←

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1551

داد‌ ← آرام‌ ← مداد‌ ← آماده‌ ← اداره‌ ← ادامه‌ ← اراده‌ ← امداد‌ ← داماد‌ ← مرداد‌ ← دامدار‌ ← دامدار

جواب امیرزا ۱۷۵۱ سری جدید

نهر، نظم، بره، بها، نظر، ظهر، نظام، ناظم، منبر، نمره، مظهر، ناظم، نمره، مظهر، ظاهر، بهمن، ماهر، اهرم، منظره، رهنما، بهرام، مهربان، مناظره، برنامه

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1552

نیش‌ ← آشنا‌ ← انشا‌ ← منشی‌ ← شیمی‌ ← نمایش‌ ← ماشین‌ ← ایمان‌ ← نیایش آشنایی‌ .

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1553 آمیرزا

شاه‌ ← شاهد‌ ← قاشق‌ ← شهدا‌ ← شاهی‌ ← شهید‌ ← شادی‌ ← دقیق‌ ← قایق‌ ← دقیقه‌ ← شقایق‌ ←

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1554آمیرزا

جگر‌ ← گاو‌ ← جوی ‌ ← جارو‌ ← گوجه‌ ← گاری‌ ← گیاه‌ ← آگهی‌ ← گرجی‌ ← گیره‌ ← ‌گریه‌ ← هویج‌ ← جواهر‌ .

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1555 آمیرزا

آویز‌ ← بازو‌ ← باور‌ ← بازی‌ ← ویلا‌ ← وزیر‌ ← لوزی‌ ← زیبا‌ ← بلوار‌ ← لوبیا‌ ← واریز‌ ← البرز‌ ← برزیل‌ ← لبریز‌ ← ‌ ← زولبیا‌ ← .

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1556آمیرزا

تنش‌ ← گشت‌ ← هشت‌ ← تنگ‌ ← شاه‌ ← شنا‌ ← نقش‌ ← گشنه‌ ← نگاه‌ ← نقشه‌ ← قنات‌ ← گیاه‌ ← قشنگ‌ ← شانه‌ ← تنها‌ ← تشنه‌ ← نقاش‌ ← آهنگ‌ ← انگشت‌ .

جواب امیرزا ‌ مرحله ۱۵۵۶

سفت‌ ← فوت‌ ← وفا‌ ← نفت‌ ← تنفس‌ ← ستون‌ ← سمنو‌ ← مونس‌ ← ستولن‌ ← تومان‌ ← مانتو‌ ← فانوس‌ ← ناموس‌ ← مسافت

جواب بازی آمیرزا ‌ مرحله ۱۵۵۷

بست‌ ← سبک‌ ← سکو‌ ← کبک‌ ← کتک‌ ← ساکت‌ ← سکوت‌ ← واکس‌ ← کاسب‌ ← کتاب‌ ← کاتب‌ ← کوکب‌ ← کوبا‌ ← باکو‌ ← کابوس‌ ← کاکتوس

جواب امیرزا مرحله 1557 (جواب جدید)

حرم، رحم، روح، لوح، حمله، حوله، محله، لیمو، حریم، میوه، میله، حلیم، حیله، مرحله، روحیه

جواب بازی آمیرزا ‌ مرحله 1558

برس‌ ← بره‌ ← سره‌ ← سیب‌ ← بهار‌ ← بورس‌ ← ساوه‌ ← سراب‌ ← سوره‌ ← سیاه‌ ← سایه‌ ← ریسه‌ ← سوریه‌ ← روسیه‌ ← سهراب‌ ← ویبره‌ ← روباه‌ ← سیاره‌ ← بورسیه‌ .

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1559آمیرزا

حوا‌ ← حیا‌ ← روح‌ ← شهر‌ ← وحی‌ ← هوش‌ ← حشره‌ ← رویا‌ ← یاور‌ ← راوی‌ ← وحشی‌ ← شوهر‌ ← شوره‌ ← رشوه‌ ← شیار‌ ← رایحه‌ ← هاشور‌ ← حاشیه‌ ← روحیه‌ ← هوشیار

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۵۹ سری جدید

توت، آستر، ترسو، اسیر، راست، ساری، راوی، تورات، ریاست، روستا، اورست، توریست

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1560آمیرزا

بازو‌ ← بانو‌ ← برنز‌ ← روزه‌ ← زبان‌ ← زهرا‌ ← بهروز‌ ← راهزن‌ ← روبان‌ ← روباه‌ ← زنبور‌ ← روزنه‌ ← هزار‌.

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1561

آقا‌ ← دقت‌ ← صدا‌ ← قصد‌ ← اتاق‌ ← صادق‌ ← قاتل‌ ← صداقت‌ ← اقتصاد‌ ← اصالت‌ ←

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1562

آهن‌ ← آیه‌ ← هیز(ه‌ ← ی‌ ← ز) آینه‌ ← زیان‌ ← زیره‌ ← ارزان‌ ← راهزن‌ ← ناهار‌ ← ایران‌ ← رتیزن‌ ← نیزار‌ ← رایانه‌ ← یارانه‌ ← رازیانه‌ .

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1563

مبل‌ ← سوال‌ ← لباس‌ ← آسیب‌ ← لیمو‌ ← سیما‌ ← سبیل‌ ← ‌ ← موسی‌ ← سویا‌ ← آلبوم‌ ← لوبیا‌ ← ابلیس‌ ← مساوی‌ ← آبلیمو‌ ← موبایل…‌

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1564

خدا‌ ← شاخ‌ ← شاد‌ ← شیخ‌ ← شورا‌ ← شوخی‌ ← دشوار‌ ← دیوار‌ ← خرید‌ ← رادیو‌ ← درویش خورشید‌ ← داریوش‌

جواب کامل  بازی آمیرزا ‌ مرحله 1565

قله‌ ← لقب‌ ← آبان‌ ← انبه‌ ← بالا‌ ← بقال‌ ← قالب‌ ← قبله‌ ← قلاب نقاب‌ ← نقاله‌ ← انقلاب

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1566

دشت‌ ← مدت‌ ← مشت‌ ← همت‌ ← توشه‌ ← دهات‌ ← ماده‌ ← ماشه‌ ← مشهد‌ ← شهادت‌ ← شهامت…‌

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1567

حرف‌ ← ظرف‌ ← ظهر‌ ← حیف‌ ← حافظ‌ ← حرفه‌ ← حفره‌ ← رایحه‌ ← رفاه‌ ← ظاهر‌ ← حریف‌ ← ظریف‌ ← حافظه…

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1568

دفن‌ ← فنر‌ ← درون‌ ← فرود‌ ← فوری‌ ← ردیف‌ ← نیرو‌ ← فرنی‌ ← نوید‌ ← فروردین‌ ←

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1569

هنگ‌ ← آبان‌ ← ابهر‌ ← انبر‌ ← انبه‌ ← راهب‌ ← نگاه‌ ← گربه‌ ← دنیا‌ ← آهنگر‌ ← ارابه‌ ← برهان‌ ← بنگاه‌ ← آبرنگ‌ ← گرانبها‌ ← ربنا

جواب بازی امیرزا مرحله 1570

تپه‌ ← زیپ‌ ← وزنه‌ ← پوزه‌ ← پونز‌ ← نیزه‌ ← پینه‌ ← زینت‌ ← هویت‌ ← زیتون‌ ← توهین‌ ← پوتین ← پونه

جواب آمیرزاقاسمی مرحله 1571

برق‌ ← بغض‌ ← ضبط‌ ← ضرب‌ ← غرق‌ ← قبض‌ ← قرض‌ ← قطب‌ ← قطر‌ ← ضربه‌ ← طبقه‌ ← قطره

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1572 آمیرزا

یشم‌ ← آدم‌ ← شمع‌ ← مین‌ ← منش‌ ← نیش‌ ← نمد‌ ← عید‌ ← دشمن‌ ← دانش‌ ← دامن‌ ← ماشین‌ ← دشنام‌ ← میدان‌ ← نمایش‌ ← شمعدانی‌ ← امین ← نماد ← عمان ← معدن ← منشی ← مایع ← مدعا ← شیاد

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1573آمیرزا

مذهب‌ ← ذات‌ ← ذوب‌ ← بوته‌ ← تابه‌ ← تباه‌ ← توبه‌ ← توهم‌ ← مذاب‌ ← مهتاب‌

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1574

مهندس‌ ← جسد‌ ← جسم‌ ← جاده‌ ← جامد‌ ← جهاد‌ ← جهان‌ ← جهنم‌ ← ساده‌ ← سنجد‌ ← سجده‌ ← مسجد‌ ← سجاده‌ ← همدان‌ ← دماسنج‌

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1575

آذر‌ ← بذر‌ ← زاغ‌ ← غاز‌ ← غذا‌ ← غرب‌ ← غزل‌ ← بالغ‌ ← زابل‌ ← زغال‌ ← غبار‌ ← غزال‌ ← لاغر‌ ← البرز‌

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1576

سنگ‌ ← سنگک‌ ← وزن‌ ← کور‌ ← گرز‌ ← زرنگ‌ ← سرنگ‌ ← سوزن‌ ← ترگس‌ ← نوکر‌ ← گوزن‌ ← سنگر‌ ← کنسرو‌

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1577

کاهش‌ ← آشنا‌ ← کوه‌ ← شانه‌ ← شکوه‌ ← کاهو‌ ← کاوش‌ ← کوهان‌ ← هواکش‌ ← کاشان‌ ← اشکان‌

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1578

قناری‌ ← تیر‌ ← قرآن‌ ← قرمز‌ ← مزار‌ ← امیر‌ ← زمین‌ ← زیان‌ ← قیام منقار‌ ← میرزا‌ ← میزان‌ ← نبزار‌

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1579

آویز‌ ← موز‌ ← زانو‌ ← نیاز‌ ← زمین‌ ← زیان‌ ← تمیز‌ ← زینت‌ ← آزمون‌ ← امنیت‌ ← میزان‌ ← زیتون‌ ← موازی‌ ← ویتنام‌ ← مایونز‌ ← ونیز

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1580

گیوه‌ ← رشوه‌ ← شرور‌ ← شوره‌ ← شوهر‌ ← گروه‌ ← گوشه‌ ← گوهر‌ ← ریشه‌ ← شیره‌ ← گویش‌ ← گیره‌ ← گریه‌ ← شهریور‌.

جواب بازی آمیرزا 1581

اصل، خاص، نخل، نصب، بالن، خالص، خالق، قصاب، ناقص، نقاب، خلبان ← خلاق

جواب بازی آمیرزا مرحله 1582

ملت، املت، تاول، تونل، املا، امانت، تاوان، ملوان، آلمان، مولانا

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1581 آمیرزا

خلبان ← اصل ← خاص ← نخل ← نصب ← ← بالن ← خالص خالق ← خلاق ← قصاب ناقص ← نقاب…

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1582

املت ← ملت ← تاول تونل ← املا ← امانت ← تاوان ← ملوان ← آلمان ← مولانا…

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1583

حلوا ← شاخ ← لوح ← حوله ← خاله ← خوشه ← شاخه لاشه ← لواش ← خواهش ← خوشحال

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1584

امضا ← جرم ← رضا ← آرنج ← انار ← رمان ← ضامن ← نجار ← آرمان ← رمضان مرجان…

پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1585

درکه دوره ← دکور ← رنده ← روده ← رکود ← کندرو ← هندو ← کنده ← کندو کوره ← وردنه ← رودهن ← کوهنورد

پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1586

آخرت ← خار ← خبر ← آرام ← آمار ← بخار ← خراب ← خرما ← مربا ← مرتب باخت ← اخبار ← مختار ← مخابرات

پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1587

قهر ← قوچ ← ورق ← پوچ ← چاق ← چاپ ← قاره ← قارچ ← پارو ← پارچ ← پاچه ← چاره ← چاقو ← پارچه ←

پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1588

دایره ← دیو ← رشوه ← شیار ← شهید ← ریشه ← شیره ← دشوار ← دیوار ← هشدار ← درویش ← ادویه ← هوشیار…

پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1589

حساب ← حبس ← تبسم ← محبت ← آسیب ← بیست ← ایست ← حیات ← مسیح ← تمساح ← مساحت ← تسبیح ← حمایت…

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1590

کچل ← آغل ← غار ← چال ← چرا ← چرک ← کال ← آچار ← اراک ← الاغ ← لاغر ← چراغ ← کالا ← کلاغ ← چالاک…

جواب بازی آمیرزا مرحله 1591

براده ← نان ← انبر ← برده ← بندر ← بهار ← دنبه ← نادر ← نبرد ← برنده ← برهان ← راننده ← نردبان ← ← بنده

جواب بازی آمیرزا مرحله 1592

نسبت ← بدن ← سیب ← نیت ← نفس ← سفت ← نفت ← دست ← تند ← بند ← سبد ← سفید ← تنفس ← بیست ← تنیس ← بستنی ← تندیس

جواب بازی آمیرزا مرحله 1593

پینه ← نوک ← وزن ← پوک ← کوه ← وزنه ← پنکه ← پوزه ← پونز ← پونه ← پوکه ← کوزه ← نیزه ← کینه ← ونیز ← کنیز…

جواب بازی آمیرزا مرحله 1594

زبور ← برج ← جیب ← میز ← زیر ← ریز ← جوی ← موز ← وجب ← زوج ← جرم ← موج ← مجوز ← مربی ← وزیر ← مجری ← مجبور…

جواب بازی آمیرزا مرحله 1595

حامله ← اسب ← حبس ← مبل ← لبه ← ابله ← محله ← محال ← لباس ← سمبل ← ساحل ← حمله ← مسلح ← ← حماسه ← اسلحه ← مسالح ← محاسبه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1596

افراد ← مرد ← فدا ← مدیر ← امید ← امیر ← ردیف ← مفرد ← مفید ← آرام ← مدار ← مادر ← فردا ← آمار ← مراد ← ایراد ← فریاد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1597

اشرف ← شفا ← ارتش ← تاسف ← فرات ← ترشی ← سفیر ← فشار ← تراش ← راست ← ← افسر ← فارس ← سفارش ← اتریش ← سفارت ← ریاست ← فارسی ← ستایش ← تفسیر

جواب بازی آمیرزا مرحله 1598

الویه ← یهود ← هلند ← یلدا ← ویلا ← آلوده ← ادویه ← دیوان ← هیولا ← ناهید ← وانیل ← لیوان ← آینده ← اندوه ← آدینه ← دیوانه ← والدین

جواب بازی آمیرزا مرحله 1599

امریه ← میخ ← بخیه ← مربی ← ماهی ← بیمه ← خیام ← خمیر ← خامه ← خرما ← مریخ ← خیمه ← بیمار ← بخاری ← بامیه ← مهراب ← خرابه…

جواب بازی آمیرزا مرحله 1600

نمره ← نامه ← ماهی ← نیرو ← میوه ← مانور ← مناره ← نیمرو ← امریه ← اهریمن ← ارومیه ← ویرانه ← همایون ← موریانه

 

جهت استفاده از جواب بازی آمیرزا مرحله 1600 تا 1700 وارد لینک مشخص شده شوید یا روی عکس زیر کلیک نمایید.

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/24853/جواب-بازی-آمیرزا-مرحله-1500-تا-1600-با-کمک-شما-آ/
 • https://favino ir/tag/جواب-بازی-آمیرزا-مرحله-1500-به-بعد/
 • امیرزا۱۵۵۹
 • جواب کامل امیرزا 1563
 • امیرزا۱۵۹۸
 • امیرزا۱۵۷۶
 • امیرزا۱۵۷۳
 • امیرزا۱۵۶۹
 • امیرزا۱۵۵۲
 • مرحله1547امیرزا

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. نسرین گفت:

  مرحله ۱۵۴۷
  چاه -چمن،چین،ماده،نامه،چانه،مانی،دنیا،نیمه،میهن،دامنه،چمدان،میدان،آینده،ناهید،همدان

  1. شیرین گفت:

   1543
   چلو، قله، قوچ، چاق، چله، قوی، چای، چاقو، چاله، چلاق، ویلا، قالی، هیولا، آلوچه، اولیه، الویه، قالیچه
   1544
   خار، خان، خون، پوچ، چاپ، چرخ، پارو، پارچ، پنچر، چنار، چوپان

  2. شیرین گفت:

   1545
   ساق، سقا، قسم، یاس، ساقه، سماق، سهام، ماسه، سیاه، سیما، سایه، قیام، قایق، قیمه، مقیاس، مقایسه
   1546
   بوق، عقب، عقل، قول، لقب، وجب، قوی، علی، عجیب، یعقوب

 2. شیرین گفت:

  1503
  آرش، اشک، شنا، شیر، کیش، آشنا، اراک، انار، شکار، کاشی، آرایش، ایران، نیشکر، آشکار، اکراین

 3. ستارایلامی گفت:

  جواب نمیدهین چه فایده
  میخواستم پاسخهای آمیرزا1509به بعدبفرستم نجوه ارسال را بفرما ساده ترین راه.

  1. favino گفت:

   سلام وققتون بخیر.
   میتونین از طریق همین بخش کامنت ها برامون ارسال کنین تا به پست اضافه بشه یا اگه فایل ورد یا پی دی اف هستش میتونین از طریق تلگرام به ای دی
   @mossi_ad برامون بفرستین.

   1. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 1549آمیرزا
    دکه کره اردک.دامن.مکان.نامه.نرده.کنار.دکمه دامنه.درمان نامرد.کرمان.همدان.کارمند.
    پاسخ مرحله 1550
    اسب.حنا..صبح.نصب.انبه.حساب.صاحب.نساب.صبحانه.صحنه.
    پاسخ مرحله1551
    داد.آرام.مداد.آماده.اداره.ادامه.اراده.امداد.داماد.مرداد.دامدار.دامدار
    پاسخ مرحله1552
    نیش.آشنا.انشا.منشی.شیمی.نمایش.ماشین.ایمان.
    نیایش آشنایی.

   2. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 1559آمیرزا
    حوا.حیا.روح.شهر.وحی.هوش.حشره.رویا.یاور.راوی.وحشی.شوهر.شوره.رشوه.شیار.رایحه.هاشور.حاشیه..روحیه.هوشیار..
    پاسخ مرحله1560آمیرزا
    بازو.بانو.برنز.روزه.زبان.زهرا.بهروز.راهزن.روبان.روباه.
    زنبور.روزنه.هزار.
    پاسخ مرحله1561
    آقا.دقت.صدا.قصد.اتاق.صادق.قاتل.صداقت.اقتصاد.اصالت.
    پاسخ مرحله1562
    آهن.آیه.هیز(ه.ی.ز)آینه.زیان.زیره.ارزان.راهزن.ناهار.ایران.رتیزن.نیزار.رایانه.یارانه.رازیانه.
    پاسخ مرحله1563
    مبل.سوال.لباس.آسیب.لیمو.سیما.سبیل..موسی.
    سویا.آلبوم.لوبیا.ابلیس.مساوی.آبلیمو.موبایل….

   3. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله1564
    خدا.شاخ.شاد.شیخ.شورا.شوخی.دشوار.دیوار.خرید.رادیو.درویش خورشید.داریوش.
    پاسخ مرحله1565
    قله.لقب.آبات.انبر.بالا.بقال.قالب.قبله.قلاب.نقاب.
    مقاله.انقلاب.
    پاسخ مرحله1566
    دشت.مدت.مشت.همت.توشه.دهات.ماده.ماشه.مشهد.شهادت.شهامت….
    پاسخ مرحله1567
    حرف.ظرف.ظهر.حیف.حافظ.حرفه.حفره.رایحه.رفاه.ظاهر.حریف.ظریف. حافظه…
    پاسخ مرحله1568
    دفن.فنر.درون.فرود.فوری.ردیف.نیرو.فرنی.نوید.فروردین.
    پاسخ مرحله1569
    هنگ.آبان.ابهر.انبر.انبه.راهب.نگاه.گربه.دنیا.آهنگر.ارابه.برهان.بنگاه.آبرنگ.گرانبها.

    1. ستارایلامی گفت:

     سلام باتشکر متقابل اززحمات جنابعالی برای نسل جوان وهموطنان عزیز

    2. ستارایلامی گفت:

     پاسخ مرحله 1581 آمیرزا
     خلبان.اصل.خاص.نخل.نصب..بالن.خالص خالق.خلاق.قصاب ناقص.نقاب…
     پاسخ مرحله1582
     املت.ملت.تاول تونل.املا.امانت.تاوان.ملوان .آلمان.مولانا…
     پاسخ مرحله 1583
     حلوا.شاخ.لوح.حوله.خاله.خوشه.شاخه لاشه.لواش. خواهش.خوشحال ..
     پاسخ مرحله1584
     امضا.جرم.رضا.آرنج.انار.رمان.ضامن.نجار.آرمان .رمضان مرجان…
     پاسخ مرحله1585
     درکه دوره.دکور.رنده.روده.رکود.کندرو.هندو.کنده. کندو کوره.وردنه.رودهن.کوهنورد..
     پاسخ مرحله1586
     آخرت.خار.خبر.آرام.آمار.بخار.خراب.خرما.مربا.مرتب باخت.اخبار.مختار.مخابرات..
     پاسخ مرحله1587
     قهر.قوچ.ورق.پوچ.چاق .چاپ.قاره.قارچ.پارو.پارچ. پاچه.چاره.چاقو.پارچه.
     پاسخ مرحله1588
     دایره.دیو.رشوه.شیار.شهید.ریشه.شیره.دشوار. دیوار.هشدار.درویش.ادویه.هوشیار…
     پاسخ مرحله1589
     حساب.حبس.تبسم.محبت.آسیب.بیست.ایست.حیات.مسیح.تمساح.مساحت.تسبیح.حمایت…
     پاسخ مرحله1590
     کچل.آغل.غار.چال.چرا.چرک.کال.آچار.اراک.الاغ.لاغر.
     چراغ.کالا.کلاغ.چالاک….

     1. favino گفت:

      سلام. ممنون از شما بابت ارسال جواب مراحل بازی آمیرزا

  2. ستارایلامی گفت:

   پاسخ مرحله 1553 آمیرزا
   شاه.شاهد.قاشق.شهدا.شاهی.شهید.شادی.دقیق.قایق.دقیقه.شقایق.
   پاسخ مرحله1554آمیرزا
   جگر.گاو.جوی .جارو.گوجه.گاری.گیاه.آگهی.گرجی.گیره..
   گریه.هویج.جواهر..
   پاسخ مرحله 1555 آمیرزا
   آویز.بازو.باور.بازی.ویلا.وزیر.لوزی.زیبا.بلوار.لوبیا.واریز.البرز.برزیل.لبریز..زولبیا..
   پاسخ مرحله1556آمیرزا
   تنش.گشت.هشت.تنگ.شاه.شنا.نقش.گشنه.نگاه.نقشه.قنات.گیاه.قشنگ.شانه.تنها.تشنه.نقاش.آهنگ.انگشت.
   پاسخ مرحله1557آمیرزا
   برس.بره.سره.سیب.بهار.بورس.ساوه.سراب.سوره.سیاه.سایه.ریسه.سوریه.روسیه.سهراب.ویبره.روباه.سیاره.بورسیه..

   1. شیرین گفت:

    دوست عزیز، شماره 1557 که نوشته اید در واقع جواب مرحله 1558 میباشد.

    1. شیرین گفت:

     مرحله 1565 کامل
     قله، لقب، آبان، انبه، بالا، بقال، قالب، قبله،
     قلاب نقاب، نقاله، انقلاب

     1. فاطمه گفت:

      سلام جواب مرحله 1559هم بگین این نیست

     2. کورش گفت:

      ۱۵۵۹ سری جدید: توت، آستر، ترسو، اسیر، راست، ساری، راوی، تورات، ریاست، روستا، اورست، توریست

     3. favino گفت:

      سلام و ممنون کوروش جان

    2. ستارایلامی گفت:

     سلام سرکاردرست میفرمائیدپیری است وراهی ندارد

     1. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 1572 آمیرزا
      یشم.آدم.شمع.مین.منش.نیش.نمد.عید.دشمن.دانش.دامن.ماشین.دشنام.میدان.نمایش.شمعدانی…
      پاسخ مرحله1573آمیرزا
      مذهب.ذات.ذوب.بوته.تابه.تباه.توبه.توهم.مذاب.مهتاب…
      پاسخ مرحله1574
      مهندس.جسد.جسم.جاده.جامد.جهاد.جهان.جهنم.ساده.سنجد.سجده.مسجد.سجاده.همدان.دماسنج…
      پاسخ مرحله1575
      آذر.بذر.زاغ.غاز.غذا.غرب.غزل.بالغ.زابل.زغال.غبار.غزال.لاغر.البرز…
      پاسخ مرحله1576
      سنگ.سنگک.وزن.کور.گرز.زرنگ.سرنگ.سوزن.ترگس.نوکر.گوزن.سنگر.کنسرو…
      پاسخ مرحله1577
      کاهش.آشنا.کوه.شانه.شکوه.کاهو.کاوش.کوهان.هواکش.کاشان.اشکان…
      پاسخ مرحله1578
      قناری.تیر.قرآن.قرمز.مزار.امیر.زمین.زیان.قیام منقار.میرزا.میزان.نبزار…
      پاسخ مرحله1579
      آویز.موز.زانو.نیاز.زمین.زیان.تمیز.زینت.آزمون.امنیت.میزان.زیتون.موازی.ویتنام.مایونز…
      پاسخ مرحله 1580
      گیوه.رشوه.شرور.شوره.شوهر.گروه.گوشه.گوهر.ریشه.شیره.گویش.گیره.گریه.شهریور…

     2. favino گفت:

      سلام و درود بر آقای ایلامی عزیز
      ممنون از حضور گرم تون و ارسال پاسخ مراحل بازی آمیرزا برای سایت فاوینو.
      پاسخ های ارسالی شما در سایت قرار گرفت و منتظر ادامه حضور شما برای راهنمایی دیگر بازیکنان این بازی ایرانی هستیم..

    3. ستارایلامی گفت:

     سلان مجددهمینکه باعث شدن جنابعالی به کمک دوستان عضوسایت فاوینو برگردی خداراشاکرم .رک وراست پیرشدم اگرتمایل داری شماره تلفن همراهی بفرست تامن پاسخ مراحل رابرایتان باپیامک ارسال کنم وشمازحمت قراردادن آنها رادرسایت قبول نمایید برای من تفاوتی نمیکندهمینطوری که شروع کردم ادامه خواهم دادچون هدفم کمک به نسل جوان است .

     1. شیرین گفت:

      1581
      اصل، خاص، نخل، نصب، بالن، خالص، خالق، قصاب، ناقص، نقاب، خلبان
      1582
      ملت، املت، تاول، تونل، املا، امانت، تاوان، ملوان، آلمان، مولانا

     2. favino گفت:

      ممنون شیرین خانم

   2. شیرین گفت:

    1559 کامل
    حوا، حیا، روح، شهر، وحی، هوش، حشره، رویا، یاور
    راوی، وحشی، شوهر، شوره، رشوه، شیار، رایحه،
    هاشور، حاشیه، روحیه، هوشیار

 4. شیرین گفت:

  دوستان، مرحله 1547_۱۵۵۶ را تو کامنتها نوشته ان
  مرحله 1557
  بست، سبک، سکو، کبک، کتک، ساکت، سکوت، واکس، کاتب، کاسبک، کتاب، کوکب، باکو، کوبا، کابوس، کاکتوس

 5. شیرین گفت:

  1570
  تپه، زیپ، وزنه، پوزه، پونز، نیزه، پینه، زینت، هویت،
  زیتون، توهین، پوتین
  1571
  برق، بغض، ضبط، ضرب، غرق، قبض، قرض، قطب، قطر،
  ضربه، طبقه، قطره

  1. favino گفت:

   سلام و درود به شما شیرین خانم. مثل همیشه از همراهی همیشگی شما سپاس گزار هستم ..
   برایتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم تا پایان مراحل بازی های فکریی مثل آمیرزا در کنار ما باشین..

 6. مصطفی گفت:

  سلام. ممنون از شما بابت آماده کردن جواب بازی آمیرزا تا مرحله ۱۶۰۰ ..
  من جواب مراحل ۱۶۰۰ به بعد آمیرزا رو میخواستم.. از کجا میتونم پیدا کنم؟

  1. favino گفت:

   سلام.
   جواب بازی آمیرزا مرحله 1600 به بعد هنوز جایی گذاشته نشده ولی امشب پستش رو میذاریم تا دوستان پاسخ ها رو برامون بفرستن و براتون آماده کنیم

   1. ستارایلامی گفت:

    چشم منتظرباشدآقامصطفی با مساعدت دوستان سایت امشب کمک خواهم نمود سلامت باشید ومانا

    1. favino گفت:

     سلام. ممنون اقای ایلامی عزیز

 7. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله1591
  براده.نان.انبر.برده.بندر.بهار.دنبه.نادر.نبرد.برنده.برهان.راننده.نردبان..
  پاسخ مرحله1592
  نسبت.بدن.سیب.نیت.نفس.سفت.نفت.دست.تند.بند.سبد.سفید.تنفس.بیست.تنیس.بستنی.تندیس.
  پاسخ مرحله1593
  پینه.نوک.وزن.پوک.کوه.وزنه.پنکه.پوزه.پونز.پونه.پوکه.
  کوزه.نیزه.کینه.ونیز.کنیز…
  پاسخ مرحله1594
  زبور.برج.جیب.میز.زیر.ریز.جوی.موز.وجب.زوج.جرم.موج.
  مجوز.مربی.وزیر.مجری.مجبور…
  پاسخ مرحله1595
  حامله.اسب.حبس.مبل.لبه.ابله.محله.محال.لباس.سمبل.ساحل.حمله.مسلح..حماسه.اسلحه. مسالح.محاسبه.
  پاسخ مرحله1596
  افراد.مرد.فدا.مدیر.امید.امیر.ردیف.مفرد.مفید.آرام.مدار.مادر.فردا.آمار.مراد.ایراد.فریاد.
  ماسخ مرحله1597
  اشرف.شفا.ارتش.تاسف.فرات.ترشی.سفیر.فشار.تراش.راست..افسر.فارس.سفارش.اتریش.سفارت.ریاست.فارسی. ستایش.تفسیر..
  پاسخ مرحله1598
  الویه .یهود.هلند.یلدا.ویلا.آلوده.ادویه.دیوان.هیولا.ناهید.وانیل.لیوان.آینده.اندوه.آدینه.دیوانه.والدین.
  پاسخ مرحله1599
  امریه.میخ.بخیه.مربی.ماهی.بیمه.خیام.خمیر.خامه.خرما. مریخ.خیمه.بیمار.بخاری.بامیه.مهراب.خرابه…
  پاسخ مرحله1600
  نمره.نامه.ماهی.نیرو.میوه.مانور.مناره.نیمرو.امریه.اهریمن.
  ارومیه.ویرانه.همایون.موریانه..
  پاسخ مرحله1601
  زجر.باج.جیب.زبر.رنج.برج.برنز.زبان.برنج.بازی.زیبا.نجیب .زینب.زنجیر.جریان.بریان.نیزار.جبران..

  1. favino گفت:

   ممنون از شما آقای ایلامی..
   برای اینکه جواب ها بهتر و واضح تر باشن جواب آمیرزا مرحله 1600 تا 1700 رو پست جداگانه میذاریم..
   امیدوارم باز هم در کنار ما باشین و پاسخ ها رو برامون ارسال کنین.

  2. favino گفت:

   ممنون از شما آقای ایلامی..
   برای اینکه جواب ها بهتر و واضح تر باشن جواب آمیرزا مرحله 1600 تا 1700 رو پست جداگانه میذاریم..
   امیدوارم باز هم در کنار ما باشین و پاسخ ها رو برامون ارسال کنین.

   1. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله1602
    پیرو.شرم.رام.پری.پیر.میش.آمپر.شورا.پارو.امیر.
    پویا.شامپو.مشاور.شیپور…
    پاسخ مرحله1603
    فتنه.نفت.تازه.تنها.رفاه.زهرا.نفرت.هزار.هرات.فرات
    .ترانه.راهزن.زرافهتهران.فرزانه.
    پاسخ مرحله1604
    نخست.خون ساز.وزن.سخت.توان.خزان.زانو.ساتن.
    ساخت.ستون.سوخت.نوساز.ستوان.خاتون.خوزستان…
    پاسخ مرحله1605
    گشنه.خشن.خنگ.خون .رخش.گوش.خروش خوشه رخنه.روشن.گروه.گوشه.گونه.گوهر.خرگوش…
    پاسخ مرحله1606
    امنیت.ستم.تماس.ماست.نسیم.تنیس.زمین.سایز.زیست.سیمان.سینما.آستین.میزان.تامین.زمستان..
    پاسخ مرحله1607
    فشرده.رشد.کره.هدف.فکر.دشت.شهرک.شهرت.شرکت.کشته.ترکش.دکتر.دفتر.درشت.تفکر.تشکررشته. درشکه.فرشته…
    پاسخ مرحله1608
    لجن.جنگ.جهل.لنج.لنگ.لگن.ننگ.گله.گنج.گیج.
    جلگه.جنگل.نهنگ.نگین.جنین…
    پاسخ مرحله 1609
    تبریک.کدو.کود.بید.برکت.دکتر.کبودکتری.دبیر.کویت.کویر.کبوتر.کدورت.کبریت.تکبیر.ترکیب..
    پاسخ مرحله1610
    ماکت.ژاکت.آژیر.یکتا.کریم.امیر.کتری.رژیم.متراژ.تاریک.تیراژ.ماتیک.ماژیک…
    پاسخ مرحله1611
    برنز.بقا.بزاق.زبان.زمان.زنبق.قرآن.قرمز.مربا.نقاب.نماز.قربان.مبارز.مراقب.منقار.مرزبان….
    پاسخ مرحله1612
    لکنت.ملت.نمک.کمر.ریل.لیتر.رتیل.کتری.کنترل. تمرین.تکمیل.ترکمن.نیمکت…
    پاسخ مرحله 1613
    مرداد.داد.درد.دزد.مزد.زمرد.قرمز.مادر.مداد.مدار.مراد. مرقد.مزار.درآمد.مقدار….

    1. کورش گفت:

     ۱۶۰۶ : ستم، تماس، ماست، نسیم، تنیس، زمین، سایز، زیست، سیمان، سینما، آستین، امنیت، میزان، تامین، زمستان

     1. favino گفت:

      سلام و تشکر از شما کوروش جان

   2. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله1614
    وجود.خرج.خون.رنج.نود.نور.جودو.خروج.خنجر.درون.نخود ورود.خودرو…
    پاسخ مرحله1615
    عقل.حلق.علم.عمق.عمل.عمه.قلم.قله.مهم.حلقه حمله.قلعه.لقمه.محله.معلق.علم. ..
    پاسخ مرحله1616
    مقوی.شوق.شوم.قشم.قوم.مشق.موش.هوش.نقشه.میوه.منشی.قیمه.شومینه…
    پاسخ مرحله1617
    شمع.عمه.عمو.موش.هوش.ماشه.ماهی.میوه. مایع. شیعه.شایعه.عایشه.همایش.معاویه…
    پاسخ مرحله1618
    مربع.برق.قدر.قبر.عمق.عمر.عقد.عرق.عقب.عدد.رقم. رعد.ربع.درد.عرب.مرقد.عقرب.معبد….
    پاسخ مرحله1619
    مرغابی.باغ.تیغ.غرب.مرغ.غبار.غربت.مربا.مرتب.غیبت.مغرب.مربی.غریب.غارت.غیرت.بیمار.باتری.غرامت.
    پاسخ مرحله1620
    تمشک.تشک.کیک.مکش.کشک.کتک.کمک.شکم. مشت.متکا.ماکت.کشتی.شاکی.کاشی.آشتی.مشکی.شکایت..
    پاسخ مرحله1621
    هجوم.جسد.جسم.موج.نجس.نمد.جهنم.سجده. .سمند.سمنو.سنجد.مسجد.مونس.مهندس.
    پاسخ مرحله1622
    مرمت.حرم.آرام مرام.محرم.ماما.ماتم.رحمت.راحت.. حمام.حرمت.حرام.تمام.امام.آمار.مرحم.محترم.احترام.

   3. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله1623بازی آمیرزا
    سوگند.داس.سنگ.نفس.وفا.کود.سواد.فاسد.فساد .اسفند.فانوس.سودان.گوسفند…
    پاسخ مرحله1624
    تقوا.دقت دوا.صدا.صوت.قصد.قوت.وقت اتاق.صادق.قاصد.صداقت اقتصاد…
    پاسخ مرحله1625
    جمله.جمل.جمع.جهت.حجت.حجم.علت.عمه.ملت. هتل.جمعه.حمله.عجله.مجله.محله.مهلت…
    پاسخ مرحله1626
    نبات.تاب.تبر.ربع.عرب.آبان.انار.انبر.عابر.عبرت.عناب .ربات.انبار.باران.عبارت.اعتبار…
    پاسخ مرحله1627
    حنا حیا.محسن.مسبح.نسیم.حسین.تنیس حیات. تمساح تحسین.آستین.امنیت.حمایت.سینما. سیمان.مساحت.تامین.سیاحت…
    پاسخ مرحله1628
    سینک.تنک.ستم.سمت.عکس.نمک.سیم.تیم.عینک.معنی.کمین.نسیم.نعمت.مسکن.سمعک.تنیس.تسکین.نیمکت…
    پاسخ مرحله1629
    خانم.خام.یمن.چین.چای.میل.پنج.میخ.چمن.نخل.. ملخ..خان.خیال.خالی.خیام.میلان.یخچال…
    پاسخ مرحله1630
    آدینه.رنج.جاده.جهاد.جهان.درجه.نادر.نجار.جیره دنیا.انجیر.جریان.دینار.دایره.آینده.هیجان.هجران. ناهید. .
    پاسخ مرحله1631
    عهد.دعا.عمه.چدن.چمن عمان.ماده.مانع.معدن.معده معنا.نامه.چانه.دامنه.چمدان.همدان…
    پاسخ مرحله1632
    نوسان.سمنو.مونس.سیما.نسیم.موسی.سویا.یونس.ناموس.سبمان.سینما.یونان.مساوی.سمنان.نینوا…

   4. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله1633بازی آمیرزا
    زوج.اوج.هوا.گاز.گاو.گیج.آویز.هویح.جیوه.یوگا.ویزا. گیوه.گیاه.گوجه.جزوه.آگهی.جایزه.زاویه…
    پاسخ مرحله1634 آمیرزا
    مزد.میز.یزد.زاهد.مهدی.زمین.نیزه.هیزم.همزن.نامه. ماده.زنده.آینده.میدان.نامزد.یزدان.همدان.ناهید..
    پاسخ مرحله11635
    تند.تور.متن.مدت.مرد.نرم نور.تمدن.تنور.تورم ثروت.موثر.مترو مدرن.مورد.تندرو…
    پاسخ مرحله1636
    برنده.ارده.انار برده.بندر.دهان نبرد.نهاد.اردن اداره. انبار باران بهادر ناهار.آهن ربا..
    پاسخ.مرحله 1637
    تاس.توپ.خون.سخت.سوت.سوپ.پتو.ستون .سوخت..سونا.پاسخ پوست.ستوان…
    پاسخ مرحله1638
    تراش.آتش.ترش رشت شتر.ریش شاتر.شیار تایر.ترشی.آشتی.شرارت.اتریش…
    پاسخ مرحله1639
    رمان.چرک.میخ عمر.کار.منع.نمک.چرم چمن.کمان. کلان.چنار.مکان.مانع.عمان.رعنا.عمران.نارمک.کرمان. چمران…
    پاسخ مرحله1640
    عمد.عمو.عود.عید.صعود.عمود.معدن.معنی عمودی.مصنوعی
    پاسخ مرحله 1641
    یدک.الک.دکل.لاک.یار.دلاک.دکان.کلان.کلید.دنیا.یلدا.ادکلن.نژاد.
    پاسخ مرحله 1642 غ.موز.گرز.گاو.گاز.موش.مرگ.گوش.شرم.شام. ارز.ورزش.ارزش.گراز.شورا.مشاور.گوارش.آموزش. گزارش.آمرزش…

    1. کورش گفت:

     ۱۶۳۷ سری جدید: باک، خبر، خوب، ابرو، کاور، کاهو، رکاب، کوره، برکه، بخار، باور، خواب، کهربا، خرابه، خوراک، روباه، خواهر

     1. favino گفت:

      سلام. ممنون کوروش جان. اپدیت شد

    2. کورش گفت:

     ۱۶۴۰ سری جدید: بعد، تاب، دعا، گدا، آباد، عادت، ابتدا، ابداع، ابعاد، عبادت

     1. favino گفت:

      سلام و ممنون کوروش جان

   5. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 1643 آمیرزا
    اهانت.تاس.سال.سهل.لنت.نسل.سالن.تنها.ساکن. سانت.ناله.نهال.استان.انتها.آستانه.سالانه.لهستان.
    پاسخ مرحله1644
    رسانا.جنس.رنج.نان.آرنج.آسان.انار.نجار.اجرا.انسان. نارنج
    پاسخ مرحله1645
    تنبک.باک.تاب.آتن.آبان.بانک.تانک.تکان.نبات.کتاب. کتان…
    پاسخ مرحله 1646
    زنگ.وزن.یزد.گوی.گندم.گوزن.گونی.نوید.زمین .میگو.زندگی.مدیون.ونیز..
    پاسخ مرحله 1647
    قهر.داغ.غار.غرق.قیر.یقه.ارده.قاره.ایده.هادی.دایه. .دایره.دیار…
    پاسخ مرحله 1648
    توجه.جهت.کوره.تله.جلو.لکه.هتل.هلو.کته.کرج.کوه.توکل.جوهر.کولر….
    پاسخ مرحله 1649
    نازک.اشک.باک.پکن.زیپ.پیک.زین.آشپز.پزشک.پیاز.کاشی.زیان.کنیز.کاپشن.پیکان….
    پاسخ مرحله 1650
    گشنه شنا.شهد.هند.آشنا.آهنگ.آگاه.انشا.دانش .دشنه.دهان.شانه.شاهد.نگاه.گناه.دانشگاه…
    پاسخ مرحلهچ 1651
    بارکد.برد.درک.کبد.کدر.بید.اردک.رکاب.کادر.دبیر.برادر.دربار.باریک.بیدار.بیکار.ردیاب..
    پاسخ مرحله 1652
    همراه.اره.ماه.هرم.وام.آرام.آوار.اهرم.ماهر.مهره.آواره. هموار ماهواره…
    پاسخ مرحله 1653
    خیام.شیخ.خشم.خشن.شاخ.میخ.شخم.خامه.منشی. نامه.منها.شاخه.خانه.خانم.خیمه.شاهین.نمایش. ماشین.

   6. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 1654
    واریز.خزر.زخم.موز.میز.آویز.خرما.مزار.مریخ.وزیر.خیام.امروز.میرزا.خرازی.موازی…
    پاسخ مرحله 1655
    وین.جلو.جلد.دنج.لجن.لنج.دیو.جین.جوی.جدی .جدول.نوید.جلیل.دلیل..
    پاسخ مرحله 1656
    ییلاق.قله.یاس سیل.یقه.ساقه.سیلی سیاه.قالی .لایق.سایه.سلیقه…
    پاسخ مرحله1657
    اسکیت.باک.پست.پیک تیم.تماس ساکت.ماسک. ماکت.متکی.پاکت.ایست.پیام.پیست.تاکسی. ماتیک..
    پاسخ مرحله 1658
    ارتش.تنور.توان.روشن.شورا.یاور ترشی.آشتی.شناور. آویشن.ویران.اتریش.روایت..
    پاسخ مرحله 1659
    آبادی.چای.یاد.آباد.آچار.چادر.چربی دبیر.بیدار.ردیاب. ایراد.آبدارچی..
    پاسخ مرحله 1660
    بهشت.شوت.هوش.نوح.بوته.تشنه.توبه.توشه. شنبه.نوبت.نوحه.وحشت…
    پاسخ مرحله 1661
    جیوه.جرم.هرم.ریه.جوهر.میوه.جیره.جهرم.مجری هویج.جریمه…
    پاسخ مرحله 1662
    وبا.باک.پاک.پوک.کپی.آبی.باکو.کوبا.اکیپ.پویا. پاسخ مرحله 1663
    درد.دزد.رشد.زرد گرز گرد یزد.دیگ.ریگ شگرد.شدید.گردش.رشید.گریز.دزدگیر.
    پاسخ مرحله 1664
    مسافرت.فرش.مشت.رستم.فشار.ماست.سفارت. سفارش.شرافت.مسافت.مسافر..
    پاسخ مرحله 1665
    شیلی.تشک.دشت دکل.مشکل.شیک. کیش.کلید. شلیک.کشتی..
    پاسخ مرحله 1666
    عسل. علف.فعل.نعل نفس.سیل.فیل.سعی.سیلی. فسیل .سینی.عیسی..
    پاسخ مرحله 1667
    چابک بوق.قاب.قوچ.باک.پوچ.پوک.چاق.جاپ.چوب. کوچ.جاقو.باکو کوبا.
    پاسخ مرحله 1668
    کرسی.خرس.خوک.سحر سرخ.سکو.کسر.وحی.سیرک. ریسک.خسرو.سیخ.خروس.کویر..
    پاسخ مرحله 1669
    وطن.افق.وان.وفا.قیف.قوی.فانی.افقی.قوطی.طوفان.پاسخ مرحله 1670
    دینام.نمد.چمن.منچ.چای.دیو.چین.دامن.نماد.چمدان.میدان.موچین…

    1. favino گفت:

     ممنون آقای ایلامی عزیز

     1. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله1671آمیرزا
      لواش.اتو.گلو.بلا.گشت.لبو.گوش.تلاش.گواش.گلاب.گوشت.تابش.بالش.الگو.آشوب.شتاب.تابلو.آبگوشت.تاول…
      پاسخ مرحله 1672
      ریتم.خام.رخت.متر.میخ.آخرت.خرما.مریخ.خمیر.خیار.مختار.تاریخ…
      پاسخ مرحله 1673
      دشت دوش.زشت.زود.شوت.کدو.کشو.کود.تیز.یزد.
      شوید.کویت.کشتی….
      پاسخ مرحله 1674
      سوپ.سوگ.سکو.سگک.مگس.پوک.سیم.پیک.کوی.موسی.میگو.مسکو…
      پاسخ مرحله 1675
      صدا.دیو.جاده.جادو.جهاد.ایده.جیوه.صیاد.
      هویج.جاوید.
      پاسخ مرحله.1676
      ارگ رنگ رکن.نان.ننگ.کار.نگار.
      کران.کنار.کنگر.گران.راکن.نگران..
      پاسخ مرحله1677
      ماش.ارزش.ارزن.زمان.نماز.نرمش.زرین.زیان.
      نیاز.زمین.ریزش.منشی.آمرزش.نیزار.ارمنی
      .ماشین.نمایش.شیراز.شنزار.شیرزن
      پاسخ مرحله 1678
      زانو.زوم.عزا.عزم.عمو.ناز.نوع.عمان.مانع.معنا. آزمون.معاون….
      پاسخ مرحله 1679
      آسیا.رنج.سنج.اسیر.ساری.جاری.رایج.ناجی.
      اجرا.رسانا.جریان.انجیر.ایران.نجاری..
      پاسخ مرحله 1680
      یازده.سیزده.یزد.سید.ساز.هدف.یاس.سایز.
      ایدز.ایزد.اسید.سایه.هادی.زاهد.سفید.سیاه.
      فساد.فاسد.سازه.ساوه.ایده…
      پاسخ مرحله 1681
      بعد.ادب.دعا.بید.دبی.عیب.عادت.عادی.عبادت.
      دیابت.تبعید.عیادت…
      پاسخ مرحله 1682
      لعل.اجل.جعل.جلا.عاج.لال.یال.ایل.علی.جلال.
      لیلا.آجیل.عالی.جلیل…
      پاسخ مرحله 1683
      اراک.بکر.رکن.ناب.آبان.اکبر.بران.برنا.رکاب.کربن. انبار.انکار.باران….
      پاسخ مرحله 1684
      تکرر.عکس.کسر.تیک.سعی.سرعت.کرسی .سیرک.کتری.تیرک.سیرت.کسری.سریع.
      پاسخ مرحله 1685
      ونک.ساک.سکو.نوک.کوچ.آسان.ساکن.سونا. سکان.واکس.کوسن.اسکاج.واکسن.ساواک..
      پاسخ مرحله 1686
      سخت سوخت.توان.ستون .نخست.استان. سنوات.سخاوت.ستوان.ساختن.خاتون.توانا. تناسخ.تاوان.اوستا.استوا.خواستن…ططط

   7. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 1687
    عاج شمع.جام جمع.عهد.جهش.دهم.عمه.مشهد .معاد.شهد.ماده. .عمده.جاده.شجاع.جهاد. جمعه.جامد.معده.داعش.جامعه..
    پاسخ مرجله1688
    ابد.مدد.داد.درد.مربا.مدار.مداد.مخرب.مخدر.مردد.مادر.خمار.خرما.خراب.خادم.بخار.خرداد.مرداب.مرداد.درآمد. رخداد….
    پاسخ مرحله 1689
    غار.فجر.فرج.رای.یار.جیغ.غفار.فارغ.جاری.رایج.آجر.اجرا.جغرافیا.ایرج…
    پاسخ مرحله 1690
    کلم.الک.کلر.لاک.پوک.پول.پلک.کما.پلو.آمپر.کلام.پولک.پلاک.پارو.ولرم.مکار.مالک.لامپ.پارک.کولر.آمپول.
    پاسخ مرحله1691
    ارده.شوهر.شوره.شنوا.شاهد.رنده.رشوه.اندوه.روشن.
    دهان.درون.دانه.دوره.دوران.هشدار.دشوار.شناور.
    هاشور.وردنه.رودهن.شهروند…
    .

    1. favino گفت:

     سلام. ممنون آقای ایلامی

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام متشکرم خسته نباشید ببخش برادرم پیری نخواستم خودش آمدجوابهای بازی خیلیش آماده است انشاء الله میفرستم ولی از تاخیر پیش آمده متاسفم دوستان عضو فاوینو باید بیشتر ببخشن وتحملم کنند.

     2. favino گفت:

      سلامت باشین آقای ایلامی عزیز…

     3. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 1692
      جان.سیل.نسل.لوس.لجن.یاس.سال.سالن.جوان.یونس.ویلا.سیلو.سویا.سوال.لیوان.وانیل
      .انجیل.یاسوج…
      پاسخ مرحله 1693
      دفن.مدل.نمد.ملی.دیو.دوم.لیمو.منفی.مدنی. فومن.فیلم.مفید.مولف.دلفین.مدیون.ملودی…
      پاسخ مرحله 1694
      اول.اپل.مام.مدل.پول.دوام.لامپ.مدال.مولد.پماد.پالم.مودم.آمپول.مداوم.پولاد….
      پاسخ مرحله 1695
      برق.تبر.ترب.ربط.قبر.قطب.قطر.رقبت.بیت.قیر.بطری.ترقی.رقیب.تقطیر….
      پاسخ مرحله 1696
      جدا.جسد.چدن.چای.چین.سید.جدی.سجاد .سنجد.سینا.چیدن.ناجی.جانی.اسید.نساج…
      پاسخ مرحله 1697
      عضو.عوض.وات.وضع.آیه.تهی.تهوع. واهی. هویت.هیات.تواضع.تعویض.ضایعه….
      پاسخ مرحله 1698
      زرع.عزل.لرز.ورز.ولع.لیز.ریز.ولی.علی.روزی.وزیر. زیلو.لوزی.لیزر….
      پاسخ مرحله 1699
      کاش.کند.کنش.آیین.اندک.دانش.دکان.شاکی.شیاد.اکید.شاید.شادی.دایی.نیایش….
      پاسخ مرحله 1700
      برج.برد.بوم.جبر.درو.رجب.دوم.وجب.مجدد. درود.مودب.مجرب.مجرد.مدبر.موجب.مورد. بدرود.مجبور.مردود.مددجو…
      پاسخ مرحله 1701
      دوغ.شغل.شنل.شهد.غول.لغو.نوه.هلو.هود. هوش.دشنه.شلوغ.شهود.هندل.هلند…

     4. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 1702
      برش.مدت.رشت.ثمر.ثبت.دشت.تشر.ترش.تمر.مشت.درشت.مرشد.شبدر.شربت.مثبت.مدبر. تدبر.مرتب….
      پاسخ مرحله1703
      نهیب.نیت.ابهت.هویت.هیبت.بیوه.نوبت. نبات.نبوت.تنها.تباه.بوته.بتون.توبه.نهایت. بتونه.باتون.انبوه.تنبیه.توهین.نیابت…
      پاسخ مرحله 1704
      زشت.کشت.کرج.تشک.جزر.کشتزار.زجر.کاشت.شرکت.زکات.زجرکش.ارتش.زرشک.تشکر. ترکش.ترشک.ارزش.شراکت.کشتار…
      پاسخ مرحله 1705
      ناحیه.حنا.ضمن.محض.هضم.حیا.ضامن.منها. نامه.همان.ایمن.ماضی.میانه….
      پاسخ مرحله 1706
      احیا.آفت.تحت.تفت.فتح.حتی.آیت.حیف.فاتح.یافت.حیات.ایفا.تافت….
      پاسخ مرحله 1707
      رند.آباد.نبرد.روند.روان.درون.بندر.وارد.بانو.آوار. باور.باران.وادار.اروند.روبان.روبند.نابود.ناروا.آبدار.آوردن.دوران…
      پاسخ مرحله 1708
      نانوا.فنر.نان.نفر.نور.وفا.رنو.انار.روان.نانو.نوار. فوران.فراوان….

    2. کورش گفت:

     ۱۶۷۵ سری جدید: سیب، تبر، بورس، توبه، رتبه، رسوب، سوره، بیست، تیره، ریسه، هویت، سوریه، تسویه، بورسیه، روسیه

    3. کورش گفت:

     ۱۶۷۶ سری جدید: جمع، عاج، سمج، جنم، منع، جسم، نجم، امان، آنجا، عمان، مانع، انعام، معنا، انجام، آسان، آسمان، انسجام

     1. کورش گفت:

      ۱۶۷۷ سری جدید: سوم، سکو، سمنو، سینی، کیوی، نیکو، سینک، مسکو، نسیم، کمین، کوسن، مونس، مسکن، سکون، مسکین، سیمین، مسکونی

     2. کورش گفت:

      ۱۶۸۰ سری جدید: فخر، فرخ، فرم، نرخ، میخ، فین، خرمن، مریخ، مخفی، خمیر، منفی، نیمرخ، نفرین

     3. کورش گفت:

      ۱۶۸۱ سری جدید: شفا، شنا، نیش، فنی، غنی، آشنا، ناشی، شیاف، فانی، اشیا، ایشان، شایان، افغان، افشین

     4. کورش گفت:

      ۱۶۸۳ سری جدید: اول، اوج، آلو، موج، شوم، جوش، موش، شال، لواش، آشوب، بالش، جواب، شمال، امشب، جالب، واجب، آلبوم

     5. کورش گفت:

      ۱۶۸۴ سری جدید: جرم، خرج، جیر، خون، جین، نرم، نرخ، ورم، یمن، میخ، مجری، نیرو، مریخ، مخرج، خنجر، خرمن، خمیر، نجومی، نیمرخ، نیمرو

     6. کورش گفت:

      ۱۶۸۵ سری جدید: سوپ، لوس، کسل، کپی، پوپک، کیپ، وکیل، سیلو، کیلو، پلیپ، کولی، پلیس، کلیپس، پولکی، کپسول

     7. کورش گفت:

      ۱۶۸۶ سری جدید: اشک، کیف، فرش، کیش، ریش، فکر، کفش، اردک، شریف، ردیف، کفاش، کارد، کادر، فشار، فردا، شریک، شکاف، کافر، شکار، فریاد

     8. کورش گفت:

      ۱۶۸۷ سری جدید: ارگ، دره، رشد، شاد، شاه، شهر، گره، گدا، گرد، ارده، شاهد، گردش، گشاد، شاهرگ، درگاه، هشدار، شاگرد

     9. کورش گفت:

      ۱۶۸۸: ادب، مدد، داد، درد، مداد، مربا، مدار، مخدر، مردد، مخبر، مادر، خمار، خرما، خراب، خادم، بخار، خرداد، مرداد، درآمد، رخداد، رامبد، مرداب

     10. کورش گفت:

      ۱۶۹۰: کلم، الک، کلر، لاک، پوک، پول، پلک، کما، پلو، آمپر، کولر، پارک، لامپ، مالک، مکار، ولرم، پارو، پلاک، کلام، پولک، آمپول

     11. کورش گفت:

      ۱۶۹۱ سری جدید: تنگ، تور، گاو، تیر، تایر، واگن، توان، گران، تینر، یاور، نیرو، گونی، رویا، گاری، گریان، انگور، گیتار، ویران، روایت، نگاتیو، گرانیت

     12. favino گفت:

      سلام و ممنونم کوروش جان

   8. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 1709 بازی آمیرزا
    مجاز.تاج.لمس.سزا.املت.مجزا.مجال.مجاز.ماست.لازم.سلام.سالم.جمال.تماس.تجسم.تجمل.مجلس. سماجت.سلامت.مزاج…
    پاسخ.مرحله 1710
    کتف.کیف.فکر.رفت.کویر.کویت.کروی.کیفر.رویت .تفکر.فتیر.فوری.کوفت.کفتر.وفور.کتری.کفیر..
    جواب مرحله 1711
    ایل دست.سیم.میل..سال.ستاد.مدال.دلتا.سیما.تامل. مایل.لبست.یلدا.سدیم.تسلیم.استیل.تمایل.میلاد …دستمال…
    جواب مرحله 1712
    مرمر.رحم.محو.محک.موم.مکر.محرم.محرک.محور .محکم..مرور.مکرر.محروم.محکوم.مرحوم…..

    1. favino گفت:

     تشکر از شما آقای ایلامی عزیز..
     ممنون میشم بقیه جواب ها رو زیر همون پست
     https://favino.ir/25674/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-1700-%d8%aa%d8%a7-1800-%d8%ad%d9%84-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-1700/
     برامون بذارین..
     تشکر از مهربونی شما و دیگر دوستان

     1. ستارایلامی گفت:

      جواب مرحله 1713
      لگو.ببر.بمب.لبو.مرگ.گرم.گرو.گلو.گور.بلور .روبل.مورب.ولرم.موبر…
      جواب مرحله 1714
      تایمر.منت.ترنم.تمنا ایمن.ریتم.متین.تیتر .متانت ارمنی.امنیت.تمرین.تامین رامین.تیمار.
      جواب مرحله 1715
      سایز.سیب.باج.باز.جدا.جزا.ساز.سبز.یزد.جیب.بسیج.ایدز.زیاد.آبجی.زیبا.سبزی.بازی.آسیب .ایزد.جایز .
      جواب مرحله 1716
      جوک.اشک باک.پوک.کاش.کاج.کاپ.کجا.کشو. پوشک.کاوش.کوشا.پوشا..
      جواب مرحله 1717
      مثلا.اثر.مثل.جلب.جبر.جلا.باج.ارج.ارث.ثمر. جالب.جبار.جمال رمال.مثال.مجال مجزا.برملا.
      جواب مرحله 1718
      لتیان.ایل.تنگ.لنگ.لگن.نیت.انگل.پالت.پلنگ. گالن.گیلان.پلاتین.پنالتی…
      جواب مرحله 1719
      ناقابل.آقا.نقد.بدل.بلد.بقا.قاب.نقاب.ناقل.لادن قلاب.قالب.قبلا.بقال بالن.الان.بلند.اقبال.دنبال انقلاب.دقل…
      جواب مرحله 1720
      مدح.مهم.ادا.حمد مام.ماده.مدام.مداح.محمد ماما.اهدا.حمام امام.احمد.همدم مادام.ادامه آماده…

     2. ستارایلامی گفت:

      اصلاحی مرحله1715 جیب
      اصلاحی مرحله 1716 پاک
      اصلاحی مرحله1717 مجرا
      اصلاحی مرحله 1718 اپل..پلنگ
      اصلاحی مرحله 1719 لادن

     3. ستارایلامی گفت:

      اصلاح مرحله 1715 بسیج

     4. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 1721
      شیری.رشک.قشر.نقش.کنش.نیش.شیک. .کیش.قیر.نقی.شرق.شریک.قرین.شیرین. نیشکر…
      پاسخ مرحله 1722
      دوم.تنش.همت.نشت.منش.نهم.متن.مدت. تشنه.توده.دیشب.مشهد.دشمن.توهم.توشه..تمدن.دشنه.هشتم.دمنوش.هوشمند…
      پاسخ مرحله 1723
      دیشب.بخش.بدن.بند.خشن.دبش.نبش.شیخ .بید..شیب.بینش.ببخشید.بخشیدن…
      پاسخ مرحله 1724
      صحن حلب.حول.صبح.صلح.لبو.لحن.لوح.نحو. نصب.وصل.نوح.نوبل.
      پاسخ مرحله 1725
      لیته.اهل.لات.هتل.یال.ایل.آیه.لایه.اهلی.تیله.. هیات.آتلیه.ایالت.الهیات….
      پاسخ مرحله 1726
      پیک.پتک.پوک.پیت.تیپ.کپی.پارک.پرتو. پیرو.کپور.کویر.کتیرا.تیوپ.کتری.کویت.پیکر.کروی.تکاور.تاریک.کاپوت.روایت…
      پاسخ مرحله 1727
      کهن.سهل.سکه.عسل.عقل.عکس.قلع.قله.قلک. لکه.نعل.نسل.نقل.کسل.کنه.فلعه…
      پاسخ مرحله 1728
      لبه بیل.شیب.بیش.علی.عیب.عیش.شعبه. شعله.شبیه.بیشه.شبهه.شیعه…
      پاسخ مرحله 1729
      هومر.نمو.وهم.چمن.منچ.چین.هیچ.نهم.میوه.. نمره.نیرو.چیره.هومن.نیمه.میهن.مورچه.نیمرو.موچین.منوچهر…
      پاسخ مرحله 1730
      بمب.ثبت.مکث.بیم.تیک.تیم.کمی.تکی. مثبت.کتبی.مکتب.متکی.کمیت..
      پاسخ مرحله 1731
      اوج.جان.جشن.جوش.نشا.پنج.پوچ.چاپ.جوان. نجوا.پانچ.چوپان.جوشان.نوپا…
      پاسخ مرحله 1732
      ساس.سست.سیر.آستر.تراز.تزار.تراس.سزار. ستیز.سیرت.زیست.سایز.استرس.زیارت. سرایت.تاسیس.ریاست.سیاست…

     5. favino گفت:

      تشکر اقای ایلامی

     6. ستارایلامی گفت:

      سلام برهمه دوستان ودوستان سایت فاوینو
      پاسخ مرحله 1733
      هچل(ه.چ.ل)لچک.حول.چله.چکه..کله.کوه.کوچ.کچل.چهل.کوله.کوچه.کلوچه.کوچولو…
      پاسخ مرحله1734
      قدمت.قند.دقت.نقد.رقم.رمق.قدم.دمق.کندر. کمند.ندرت.منکر.مرقد.تقدم.قدرت.دکتر.تندر. .تمدن.مدرک.مقتدر.ترکمن…
      پاسخ مرحله 1735
      درو.مدت.دوم.تیر.دیر.تورم.دورو.مترو.مروت. توری.مورد.ورود.مرید.رویت.ورودی.ریتم.تومور. موتور..تیم.ور…
      پاسخ مرحله 1736
      اول.لوچ.چسب.چوب.بلوا.بلوچ.تاول.توسل.سوال.لباس.تسلا.وبال.تابلو.توچال.چالوس…
      پاسخ مرحله 1737
      بمب.بهت.سبب.ستم.سمت.سهم.مته.مست.همت.بسته.تبسم.تسمه.هسته…
      پاسخ مرحله 1738
      بنز.گرز.بزم.زنگ.گمان.گراز.نگار.نماز.منبر.مزار. .ارزن.زمان.زرنگ.زبان.بزرگ.برنز.بارز.آبرنگ.مبارز.مرزبان…
      پاسخ مرحله 1739
      خاک.خدا.فسخ.کاخ.فدک.خفا.خیس.سیخ.فاسد.فساد.کساد.اسکی.سفید.کافی.اکید.اکسید..
      پاسخ مرحله 1740
      شرف.شفا.فاش.فرش.فردا.ارشد.شادی.اشرف. شیاد.فراش.شریف.فشار.دیار.رشید.ردبف.ارشاد.افشار.اشراف.آرایش.ایراد…

     7. favino گفت:

      درود بر شما اقای ایلامی و تشکر بابت ارسال پاسخ های بازی آمیرزا

     8. ستارایلامی گفت:

      سلام ودرود خدا بر جنابعالی وهمکاران گرامی امیدوارم پاسخ مراحل کاملا”در کامنتها درج شودکه دوستان با مراجعه به سایت فاوینو جواب کلمات سخت راپیدا کنند بعضی کلمات واقعا”درمکالمات روزمره ودرمکاتبات رایج بکار نمیروند ونیاز به راهنمایی دارند.
      مانند
      (د.ا.ر.ی.ه)داریه بروزن دایره و….مشکل دیگر بازی برای هرحرف راهنما45 امتیاز یا سکه کم میشود درصورتی که کل مرحله کمترار45 امتیاز یا سکه دارد نتیجه گرفته میشودکه پاسخ مراحل ازطریق دیگران لازم است.سلامت باشید.نظریان ایلام.

     9. favino گفت:

      سلام آقای ایلامی عزیز
      تمام پاسخ های که شما و دوستان ارسال میکنین در پست های جداگانه در سایت قرار میگیره..
      تفکیک مراحل 1500 تا 1600
      1600 تا 1700
      1700 تا 1800
      1800 تا 1900
      1900 تا 2000
      در سایت فاوینو قرار گرفته و به این شکل دسترسی و پیدا کردن جواب بازی آمیرزا برای کاربران راحت تر هستش..

     10. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 1756
      سند.آیه.نیت.تنها.سینه.نسیه.هستی.آینه. سایه.تنیس.سیاه.نهاد.ساده.دهات.دانه.سنتی.هدایت.ناهید.آینده.آستین.تندیس…
      پاسخ مرحله 1757
      همیار.چهل.هچل.هیچ.چای.رمال.چیره.ریمل. اهلی.لایه.مایل.ماهی.ریال.چهار.چاله.چاره.مهار. مچاله.ملایر….
      پاسخ مرحله 1758
      تشک.شفا.کشف.کتف.فاش.فتح.فحش.وفا. کاش.کاشف.کاوش.کاشت.وحشت.کفاش.فتوا. شکاف.شوکت.وفات.کوشا.شکوفا…
      پاسخ مرحله 1759
      خرد.گله.دخل.گره.دهل.هدر.گود.گروه.گردو. گرده.روده.رودل.دوره.خوره.خردل.لودر.گوهر. دورگه.دلخور.ولگرد…
      پاسخ مرحله 1760
      ترس.تمر.عاج.جمع.سمج.تاجر.مسرت.مرجع. سرما.سرعت.ساعت.رستم.راست.تماس. جرات.جسارت.عمارت.معراج.مستاجر.تجسم…
      پاسخ مرحله 1761
      متکا.تلف.کتف.حمل.فلک.مفت.محک.املت. کلام.کلاف.کامل.ملاک.کلفت.لحاف.فلات. حکمت.حالت.تکلم.محال.کمال.تکامل..
      پاسخ مرحله 1762
      اذن.ذکر.پاک.ریا.کپی.کیپ.پارک.کران.کنار.پنیر.کیان.پیکر.پیکان.پیکار…
      پاسخ مرحله 1763
      جدا.فکر.کدر.کرج.اردک.راکد.فردا.کادر.دیار.ردیف. کافی.جاری.رایج.اکید.فریاد.کیفر…
      پاسخ مرحله 1764
      قید.شقه.قشر.هدر.شرق.ارشد.یراق.قاری.شیره. ریشه.شیاد.شهید.قدیر.شیار.قاره.قادر.شاهد.. ایده.هشدار.دایره.داریه(د.ا.ر.ی.ه)
      پاسخ مرحله 1765
      تور.قوت.قوی.تحقق.وقیح.قوری.رقیق.حقیر. حریق.ترقی.حوری.حیرت.رویت.حقوق.تحقیر. تحقیق.حقیقت….

     11. favino گفت:

      تشکر عمو ستار

     12. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 1766
      ابد.اسب.باب.حاد.حبس.حدس.حسد.داس. سبب.سبد.گدا.حباب.حساب..
      پاسخ مرحله 1767
      فنر.نفر.نهر.نوه.پهن.روغن.غرفه.غفور.غوره.فروغ.پوره.پونه.فرغون.
      پاسخ مرحله 1768
      تنگ.تپل.لگن.پتو.پول.گرو.گور.تنور.تونل.لنگر. پرتو.پلنگ.گلپر.تلنگر..
      پاسخ مرحله 1769
      تعهد.بعد.بها.بهت.عهد.دعا.عده.باده.معده. معبد.ماده.عهده.مبدا.عادت.تباه.تابع.بدعت. همتا.معتاد.مهتاب.عبادت….
      پاسخ مرحله 1770
      جان.جوش.خان.خشن.خوش.سنخ.شاخ.نجس. اونس.جوان.سنجش.شانس.نجوا.جوشان…
      پاسخ مرحله 1771
      دام.ملت.تیپ.تامل.پلید.یلدا.امید.پیدا.پیام. پماد.پدال.پالت.مدال.لامپ.مایل.تمایل.دیپلم. پیامد.دیپلمات…
      پاسخ مرحله 1772
      حبس.یاس.شیب.یبس.حساب.شهاب.آسیب.سیاه.شاهی.سایه.شبیه.بیشه.حبشه.شاسی.. حاشیه

     13. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 1783
      خبر.خرج.خزر.خوب.روز.هرز.زوج.برزخ.جزوه. جوخه.جوهر.خروج.خوره.بهروز.جربزه.خربزه…
      پاسخ مرحله 1784
      راکن.تانک.تونس.ترسو.کوسن.رسوا.ساکت. ستون.کارون.کنسرو.کنسرت.واکسن.سروان. اورست.روستا.تناور.تانکر.سنتور.کارتون.اسکوتر.ترسناک…
      پاسخ مرحله 1785
      خیس.سخت.سرخ.آخرت.گریس.سیرت.خیار. ریخت.اختر.تاریخ.گریخت.خیرات.سرایت.تگری.گستاخ.خسارت.استخر.تسخیر.گیتار.سیگارت.

     14. favino گفت:

      درود بر اقای ایلامی و سپاس ازتون

     15. ستارایلامی گفت:

      بقیه مرحله 1785 گستاخ.خسارت.استخر.تسخیر.خستگی. گیتار.سیگارت.

     16. favino گفت:

      ممنون

     17. ستارایلامی گفت:

      سلام پاسخ مرحله 1786 بازی آمیرزا
      خفت.اهل.لخت.تلخ.تلف.خال.فسخ.هفت.خفه.سفت.فلات.سفته.الفت.خسته.خاله.تخلف. سفال.تاسف.خلافت.تفاله…
      پاسخ مرحله 1787
      طرف.فرط.فطر.مفت.کفر.اکرم.کفتر.کرات.مکار.متکا.فرات.فطرت.راکت.تفکر.ماکت.کرامت.کفتار. تراکم.متفکر…
      پاسخ مرحله 1788
      پرش.پوچ.پیر.پیش.پیچ.شرور.پررو.رویش.پیرو.پرشور.پرورش.شیپور.پبشرو.پرورشی…
      پاسخ مرحله 1789
      جنگ.لنج.کنج.ریل.جین.جیب.گیج.جیر.برنج. بنجل.جنگل.نجیب.گرجی.لبنی….
      پاسخ مرحله 1790
      برف.بغض.ترب.ضرب.غرب.غرض.غضب.فرض.گفت.رفت.رغبت.ضربت.غربت….

     18. ستارایلامی گفت:

      سلام برادرم جواب مراحل بازی آمیرزاتا1790 ارسال شده محض اطلاع

     19. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 1791
      سوپ.لوس.پتو.پست.کسل.کپی.پولک.کویت.کیلو.وکیل.لیست.پلیس.پیست.پوست.توکل.توسل.تیوپ.کپسول.پولکی.کلیپس.تلسکوپ..
      پاسخ.مرحله 1792
      نوسان.نشر.راس.روشن.سروش.سوار.شانس. شنوا.ناشر.نانو.نشان.سروان.سشوار.شناور…
      پاسخ مرحله 1793
      ساز.یاس.یزد.یدک.کساد.اسکی.اسید.اکید.زاید .ایزد.زیاد.ایدز.سایز.اکسید…
      پاسخ مرحله 1794
      خرج.خطر.خطه.رها.خطا.جوار.خارج.خراج.طاهر. جواهر.خاطره.خواجه.خوارج.خواهر…
      پاسخ مرحله 1795
      داغ.رصد.صاف.صدا.صدف.صفر.صفا.اصغر.صیاد.صغیر.دریغ.صفرا.فردا.فارغ.غدیر.صادر.صرافی. فریاد….
      پاسخ مرحله 1796
      برگ.گره.نوبر.گربه.گروه.گونه.نیرو.گونی.بیوه. بنیه.گیوه.گیره.گریه.نهیب.بیرون.بوگیر….
      پاسخ مرحله 1797
      اصل.صوت.وصل.اصیل.وصیت.رتیل.لیتر.ریال. وصلت.صورت.روال.تصور.تاول.وصال.الویت. صورتی.صلوات.تصویر.ولایت.روایت…
      پاسخ مرحله 1798
      خال.خوف.فال.فضا.فضل.خفا.فیض.افول خلاف. فضول.ویلا.خیال.خالی.ایفل…
      پاسخ مرحله 1799
      دوا.دکه.زود.فاز.هدف.کهف.فدک.زاهد.کادو. کافه.کاهو.کوزه.کوفه…
      پاسخ مرحله 1800
      سهم.سهل.باله.بقال.ساقه.سلام.سماق.سمبل. لقمه.قبله.لباس.مقاله.مقابل.باسلق.قباله ملاقه.سابقه.لامسه.مسابقه.قابلمه….

   9. ستارایلامی گفت:

    سلام دوستان
    پاسخ مرحله 1741
    ناب.امن.مطب.طلب.بطن.طلا.طبل.طالب.مطلب. طناب.املا.بالن.بالا.باطن.الان.مبنا.آبنما…
    پاسخ مرحله 1742
    آقا.نقد.قند.تنه.دقت.نهاد.قناد.قنات.دهان.دانه.اتاق.دهات.اقتدا.دهقان.اهانت.نقاهت.انتها.انتقاد…
    پاسخ مرحله1743
    یوز.زار.زوم.آرزو.ویزا.امیر.یاور.راوی.رازی.زیرا.وزرا.مزار. زوار.امور.آویز.میرزا.امروز.واریز.ازمیر.موازی.
    پاسخ مرحله 1744
    خرد.خرس.سده.سرخ.هدر.هرس.هست.گره.خسته.
    دختر.درخت.درست.دسته.گرده.گستره.گسترده..
    پاسخ مرحله 1745
    تله.تپل.تپه.لپه.هتل.هچل.پرت.پله.چتر.چرت.چله. پرچ.چهل…
    پاسخ مرحله 1746
    رکن.کسر کنج.کور.جوک.ترسو.ترنج.تنور.جسور. سکوت.نوکر.سنتور.سکونت.کنسرو.کنسرت…
    پاسخ مرحله 1747
    آرد.ارس.داس.درس.ساس.سدر.سرد.راس.آدرس.درسا.سراسر.سردار.سرسرا…
    پاسخ مرحله 1748
    رها.فرد.فدا.دار.راه.رده.طرف.هدر.طرد.فردا.طفره.آهار. رفاه.طاهر.اهدا.افطار.افراط.اطراف.اداره….
    پاسخ مرحله 1749
    ارج.جرم.حجم.حرم.رام.رحم.حیا.جراح.حراج.حرام.حریم.جاری.رایج.حاجی.حامی.مجری….
    پاسخ مرحله 1750
    آوا.انس.سهو.نوا.هوس.اسوه.انشا.اونس.ساوه. شانس.شانه.شنوا.هاون.سوهان.شناسه…

    1. favino گفت:

     تشکر از شما

     1. ستارایلامی گفت:

      لطف داری عزیزی وجودت مستدام عمرت با عزت.

    2. ستارایلامی گفت:

     پاسخ مرحله 1751
     قشر.افق.رقص.شال.شرف.صاف.صفر.فصل.فقر.قفل.صفا.شلاق.صراف.صفرا.فراش.قرص…
     پاسخ مرحله 1752
     قزل.رزق.قیر.میل.ملی.لیز.گرم.مرگ.مرز.گرز.قلم. رمز.رقم.رزم.لرز.گریم.قرمز.زگیل.ریمل.قمری.گلیم.
     پاسخ مرحله 1753
     رتیل.آفت.تلف.فال.ایل.ایفل.دلیر.دریل.ردیف.دیار. لیتر.فتیر.ریال.فلات.دلتا.دلار.دفتر.فرات.درایت. فیلتر…
     پاسخ مرحله 1754
     خبری.ببر.بخش.برش.خبر.رخش.خیر.شیخ.بیخ. شیب.خیبر.بشیر.بیش…
     پاسخ مرحله 1755
     ابد.بست.بود.ترس.سبد.بید.سود.ایوب.بیست. آسیب.ستاد.دوست.دوات.درایت.بیسواد.یبوست.تساوی.دویست..(.200)

     1. کورش گفت:

      ۱۷۵۱ سری جدید: نهر، نظم، بره، بها، نظر، ظهر، نظام، ناظم، منبر، نمره، مظهر، ناظم، نمره، مظهر، ظاهر، بهمن، ماهر، اهرم، منظره، رهنما، بهرام، مهربان، مناظره، برنامه

     2. favino گفت:

      سلام و ممنونم کوروش جان

    3. کورش گفت:

     ۱۷۴۹ سری جدید: اوج، گیج، جگر، جوی، گاو، گور، گرجی، جاری، اجیر، یاور، یاری، جوار، جارو، گویا، گیرا، واگیر، جگوار

   10. ستارایلامی گفت:

    سلام
    پاسخ مرحله 1773بازی آمیرزا
    قاب.قوا.ورق.قوی.ابرو.باور.براق.وقار.راوی.یاور.یراق. رقیب.رقیق.قایق…
    پاسخ مرحله 1774
    یغما.غرب.غیب.غیر.راغب.غبار.مغار.مغرب.مربی. .غریب.غایب.بیمار.مغایر.مرغابی….
    پاسخ مرحله 1775
    گرو.گاز.وجب.جگر.جزا.جزر.زوار.رواج.جواز.گراز.جوار. جارو.بزرگ.بروز.ب.ر.و.ز.باور.بازو.جواب.جگوار.بارز. جوراب.بازجو..
    پاسخ مرحله 1776
    چروک.کچل.دکل.کلر.کدو.لچک.کوچ.کولر.کاور.کارد.
    کادو.چاکر.چادر.وارد.رکود.دکور.دچار.دلاور…
    پاسخ مرحله 1777
    دمل.عدس.عدل.عسل.عمد.عمل.لمس.لگد.مدل.ملس. مگس.گسل.معدل…
    پاسخ مرحله 1778
    است.تست.تشت.شست.ایست.شیوا.یواش.سویا. آشتی.تساوی.ستایش.سیاوش.شاتوت.تاشو…
    پاسخ مرحله 1779
    ناب.نمک.ملک.کلان.کلام.کامل.کالا.کابل کلمن.کمان. مالک.بانک.بالن.امان.مکان.ناکام.بانمک.بالکن.کانال. امکان.آبنما.
    پاسخ مرحله 1780
    الگو.بلا.کام.میل.بیم.لیمو.بومی.یوگا.گویا.مایل.ویلا.گلیم.میگو.گلاب.بلوا.گلابی.آلبوم.لوبیا.موبایل.. آبلیمو….
    پاسخ مرحله 1781
    انصاف.شفا.صاف.صنف.فاش.نشا.نصف.صفا.آشنا. انشا.شانه.افشا.اصفهان…
    پاسخ مرحله 1782
    موش.مشق.آقا.قشم.رقم.رمق.روش.شرم.قشر.شوق.شوم.مشوق.قوام.شورا.آوار.آمار.آشور.مقوا.آرام.مشاور.آرامش…

    1. favino گفت:

     ممنون ازتون آقای ایلامی

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام حاج ستارنظریان ایلام مخلص جنابعالی وتمام دوستان عزیز

 8. Mostafa گفت:

  لطفا مراحل ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ را دقیق بگذارید باتشکر

  1. favino گفت:

   سلام مصطفی جان
   بازی اپدیت میشه و جواب ها معمولا بر اساس نسخه های مختلف بازی یکی دو مرحله جلو عقب میشن..

 9. ستارایلامی گفت:

  سلام جناب ادهم نژاد خوبی انشاءالله حویای سلامتی وقت آن نرسیده که تیتر اول فاوینو بجای جواب بازی آمیرزا ازمرحله 1500تا1600به مرحله2000 به بعداصلاح گردد؟یعنی امکان دارد خودتان این اصلاحیه را انجام دهید؟سپاس به امید دیدار دوست دارشمانظریان

 10. پریسا گفت:

  جواب 1510
  آسان، سالم، سالن، سلام، سیما، نسیم، آسیا، آسمان، اسلام، الماس، امسال، سیمان، سینما، ایلام، آلمان، سلیمان

  1. favino گفت:

   سلام و تشکر خانم شیری
   به سایت اضافه شد

 11. پریسا گفت:

  1511
  سیم، نسل، آسان، آسیا،

 12. پریسا گفت:

  1511
  سیم، نسل، آسان، آسیا، نسیم، امین، نیما، سیما، سالن، سالم، سلام، سیمان، الماس، سینما، اسلام، آسمان، ایمان، ایلام، آلمان، سلیمان، میانسال

 13. پریسا گفت:

  1512
  نمک، نوک، یمن، میان، مکان، کمان، مینا، امین، کمین، ایمن، کیان، مینو، مایو، ایوان، ایمان، اماکن، کاموا، امکان، کیوان، کامیون
  1513
  حدس، سهم، سیم، احمد، مهدی، مهسا، سمیه، اسید، سایه، امید، سیما، سیاه، ماسه، سهام، ساده، حامد، حمید مسیح

  1. favino گفت:

   درود و تشکر خانم شیری.

 14. پریسا گفت:

  1515
  دسر، نان، تاس، ترس، تند، درس، سرد، دست، ندرت، نادر، ستاد، ساتن، آدرس، درست، دارت، آنتن، آستر، راست، نترس، نسترن، نادرست

  1. favino گفت:

   درود و تشکر خانم شیری

 15. کورش گفت:

  ۱۵۰۳: آرش، اشک، شنا، شیر، کیش، آشنا، اراک، انار، شکار، کاشی، آرایش، ایران، نیشکر، آشکار، اکراین، اشکان، کاشان

 16. پریسا گفت:

  جواب 1557
  حرم، رحم، روح، لوح، حمله، حوله، محله، لیمو، حریم، میوه، میله، حلیم، حیله، مرحله، روحیه

 17. کورش گفت:

  ۱۵۱۴ مرحله جدید: شاد، آشنا، شیاد، منشی، امید، نیما، نادم، نماد، دشمن، انشا، دامن، دانش، نمایش، شادی، شایان، میدان، ماشین، اندام، دشنام، ایمان

  1. favino گفت:

   درود و تشکر ازت کوروش جان

 18. میکائیل گفت:

  ۱۵۰۲:وجدان.جواد/۱۵۰۶:زیاد/۱۵۰۸:همزن.هامون.همدان.ازمون.اندوه.ماده.موزه.مواد.مانده.دامن.دامنه.زانو.زمان.زمانه.زنده.نماد.نادم.نوزاد.نامزد.مهناز.وزنه/۱۵۰۹:نور.نوار.رسوا.راسو.راست.روستا.رستوران.تنور.تونس.ترور.سرو.سوت.سوار.سرور.ستون.ستوان.سروان.سنتور.وانت.اورست/۱۵۱۰:سوت.سخت.رخت.پرستو.خرس.خسرو.توپ.تور./۱۵۴۸:رضایت/۱۵۶۹:ربنا/۱۵۷۰:پونه/۱۵۷۲:امین.نماد.عمان.معدن.منشی.مایع.مدعا.شیاد/۱۵۷۹:ونیز/۱۵۸۱:خلاق/۱۵۹۱:بنده

مشاهده بیشتر