» خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب با الف » تعبیرخواب خودارضایی یا استمنا | ارضا شدن در خواب نشانه چیست؟ |سایت فاوینو |

تعبیرخواب خودارضایی یا استمنا | ارضا شدن در خواب نشانه چیست؟ |سایت فاوینو |

به طر کلی ارضا شدن در خواب یک عمل شیطانی تلقی شده است. برای اطلاع در معنی و تعبیرخواب خودارضایی  و استمنای خود یا اعضای خانواده خود در ادامه مقاله با ما باشید.

 

توصیه میکنیم برای دیدن جزئیات دقیق تر در خصوص تعبیر خواب ابتدا این بخش را بخوانید  >>> تعبیر خوابم چیه؟

 

 

تعبیرخواب خود ارضایی و نزدیکی در خواب

تعبیر خواب استمنا (خود ارضایی) به این معنی است که بیننده خواب سرگرم لذت و هواهای نفسانی و ذهنی خود شده و آنگونه که نفسش می‌طلبد با مسئله روبرو می‌شود.

تعبیرخواب آب منی از ابن سیرین:

تعبیر دیدن منی در خواب مالی بادوام است. اگر شخص بیننده خواب دید از مجرای آلت او منی بیرون آمد مال غریبه‌ای بدست او خواهد افتاد.
تعبیرخواب خودارضایی

تعبیرخواب خودارضایی

تعبیرخواب آب منی از حضرت صادق (ع) / تفسیر ارضا شدن در خواب از دید اسلام

تعبیر منی در خواب بر چهار وجه است:
  1. پادشاه
  2. افزایش مال
  3. کاهش مال
  4. بزرگی

 

تعبیر خواب ارضا شدن زن

اگر در خواب ببیند که ارضا شده و جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند: سفر کند و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود.

تعبیرخواب اصلاح ریش و سیبیل | معنی اصلاح صورت زن در خواب چیه؟ | سایت فاوینو |
حتما بخوانید

تعبیر خواب شستن بدن با آب منی پس از ارضا / دوش گرفتن با آب منی در خواب نشانه چیست ؟

  • اگر بیند خود را از آب منی بشست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار تمام شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید.

تعبیرخواب خودارضایی مرد لخت از دید ابراهیم کرمانی

اگر کسی در خواب ارضا شدن خود را برهنه ببیند، دلیل که در کار خود متحیر و عاجز شود. اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند.

برچسب ها:
دیدگاه خود را بنویسید