فاوینو
0

تعبیرخواب انگشتر نگین دار + معنی خواب انگشتر طلای شکسته | سایت فاوینو

تعبیر خواب انگشتر نگین دار
بازدید 2150

فهرست مطلب

در این مقاله به دنبال تفسیر و تعبیرخواب انگشتر های نگین دار، انگشتر طلا ، انگشتر نقره و عقیق و شسکته و الماس برای شما عزیزان خواهیم بود.

 

توصیه میکنیم برای دیدن جزئیات دقیق تر در خصوص تعبیر خواب ابتدا این بخش را بخوانید  >>> تعبیر خوابم چیه؟

 

 

طبق گفته مفسرین دیدن انگشتر در خواب نشانه تعهد در رابطه است. در مراجع اسلامی نیز انگشتر در خواب را به زن و فرزند تعبیر کرده اند. در ادامه دقیق تر به تفاسیر معبیرین می پردازیم.

 

تعبیر خواب انگشتر توسط گوستاو یونگ

دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است. شما به ایده آل هاتان، مسئولیت هاتان یا باور هاتان وفادارید.

 

تعبیرخواب انگشتر طلا در اسلام

تعبیر خواب دیدن انگشتر در خواب توسط امام صادق (ع) :

تعبیر خواب انگشتر طلا خوب می‌باشد.

 

تعابیر دیگر معبیرن خواب اسلامی در خصوص دیدن انگشتر در خواب و رویا:

 1. دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
 2. اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.
 3. اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می‌گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.
 4. پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.
 5. اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
 6. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

 

تعبیرخواب انگشتر نقره

تعبیر خواب اگشتر نقره از دید امام صادق (ع)  :

تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از:

 1. مملکت
 2. زن
 3. فرزند
 4. مال

تعبیر خواب اگشتر نقره از دید ابراهیم کرمانی

اگر ببینی انگشترت نقره است، یعنی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.

تعبیر خواب اگشتر نقره از دید معبرین غربی

دیدن انگشتر نقره در خواب به شادی مضاعف و احساسات زیبای شما اشاره دارد. ارتباطات شما وارد فاز تازه‌ای خواهد شد. اگر مجرد هستید، فرد خاصی پای به زندگی شما خواهد گذاشت. مشاهده یک انگشتر بزرگ نقره در خواب می‌تواند بیانگر مشکلاتی باشد که در آینده با آن مواجه شده و بر آن چیره خواهید گشت.

 

تعبیرخواب انگشتر نگین دار

تعبیر خواب اگشتر نگین دار از دید جابر مغربی

اگر ببینی انگشتری داری که دارای دو نگین مشابه است یا کسی آن را به تو داده است، یعنی غلام‌زاده هستی، یا اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است، یعنی از یکی از دو گناه خودت توبه می‌کنی.

تعبیر خواب اگشتر نگین دار از دید ابن سیرین

اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است، یعنی بزرگی و جاه و مقام تو از بین می‌رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می‌ماند، ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست، یعنی آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می‌ماند.

تعبیر خواب اگشتر نگین دار از دید امام صادق

اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌دار خود را از دست داده است، یعنی جاه و مقامش از بین می‌رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف می‌شود، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند، یعنی برکنار می‌شود.

تعبیر خواب اگشتر نگین دار از دید معبرین غربی

اگر در خواب دیدید که نگین انگشترتان افتاد بدان معناست که از احترام شما کاسته خواهد شد.

 

انگشتر الماس در خواب چه تعبیری دارد؟

 • به تعبیر معبرین غربی

اگر در خواب دیدید که انگشتر الماس در دست می کنید نشانه تعهدی است که در آینده ای نزدیک بدان پایبند می‌شوید. این رویا همچنین می‌تواند به اعتقادات مذهبی و همچنین نگرانی‌های معنوی که صاحب خواب مدام به آن‌ها فکر می‌کند نیز اشاره داشته باشد.

 • اگر انگشتر الماس خود را در خواب گم کردید
  نشان از تبدیل یک رابطه عادی به ارتباطی دردسر آفرین و مشکل ساز دارد.
 • اگر خواب دیدید که شخصی به شما انگشتر الماس هدیه می‌دهد
  نشان از ثروتمند شدن شما در آینده دارد.

 

انگشتر نگین دار

انگشتر نگین دار

 

تعبیرخواب انگشتر آهنی

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر ببینی انگشترت آهنی است، یعنی دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود،

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو است، یعنی قدرت و توانایی بدست می‌آوری.

تعبیرخواب انگشتر از جنس مس یا برنج

 جابر مغربیمی‌گوید:

 • اگر ببینی انگشترت از برنج یا مس می‌باشد، یعنی از انسان‌های بی‌اصل و نسب به تو سود و منفعت می‌رسد.
 • اگر ببینی انگشتر تو از بلور می‌باشد، یعنی از مردم بی‌اصل و نسب چیزی به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر یشمی داری، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی.

 

تعبیرخواب انگشتر شکسته چیست ؟

ابن سیرینمی‌گوید: اگر ببینی انگشترت را فروخته‌ای و پولش را هم گرفته‌ای، یعنی همه اموال خودت را می‌فروشی و خرج می‌کنی، ولی اگر پولش را نگرفتی، یعنی قسمتی از اموالت را می‌فروشی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را شکسته‌ای، یعنی بین تو و زنت جدایی می‌افتد.

تعبیرخواب انگشتر شکسته  توسط ابن سیرین

اگر ببینی انگشترت را از دست داده‌ای یا اینکه آنرا دزدیده‌اند، یعنی کارهایت دچار اشکال و دشواری خواهد شد.

 

تعبیرگری می‌گوید:اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد.

 

به تعبیر معبرین غربی شکستن انگشتر نقره در خواب نشانه این است که در آینده قلبتان بر سر مساله‌ای می‌شکند ولی روحتان از این واقعه آسیب نخواهد دید.

تعبیرخواب انگشتر شکسته  توسط کارل گوستاو یونگ:

 • خواب دیدن اینکه حلقه تان شکسته است بیانگر این است که وفاداری تان زیر سوال می رود. تعبیر دیگر این است که حلقه ی شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است. تعهد وجود ندارد.
 • خواب دیدن اینکه انگشتر را گم می کنید یا کسی انگشترتان را دزدیده است بیانگر عدم امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست می دهید.

 

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر حضرت دانیال (ع)

اگر در خواب ببینی پادشاه به تو انگشتری داد، تعبیرش این است که پادشاه تو را حاکم قسمتی از مملکتش می‌کند و یا اینکه از حکومت پادشاه به تو یا بستگانت بدی می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یعنی پادشاه می‌شوی.

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر ابن سیرین

اگر ببینی انگشتر خود را به کسی بخشیده‌ای، یعنی بخشی از دارائی خود را می‌بخشی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را به کسی بخشیده‌ای یا به امانت گذاشته‌ای، ولی آن شخص قبول نکرد و پس داد، یعنی به خواستگاری زنی می‌روی ولی قبول نمی‌کنند.

 

تعبیر خواب حلقه ازدواج و نامزدی

کارل گوستاو یونگ:

 • دیدن حلقه عروسی در خوابتان بیانگر کامل بودن و عشق ابدی است. اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید به این معنی است که رابطه ی شخصی‌تان به سطح جدیدی رسیده است.
 • خواب دیدن اینکه حلقه عروسی تان را گم می‌کنید بیانگر یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان است.
 • خواب دیدن در مورد حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می‌کنید، نمادی از عشق است. اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب دیدن حلقه نامزدی ممکن است بیانگر این باشد که در موردش نگرانید.

معبرین غربی گویند:
تعبیر خواب حلقه دیدن حلقه در خواب نشان می دهد شما به یک رابطه پایدار فکر می کنید و یا حتی به تمام کردن یک رابطه بی ثمر فکر می کنید. تعبیر دیگر خواب حلقه این است که شما نسبت به کاری یا فردی احساس تعهد می کنید، یا عضو مهم یک گروه اجتماعی هستید.

 

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-انگشتر-آیه-قرآن/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-انگشتر-قورت-دادن/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-دادن-انگشتر-نقره-به-مرده/
 • https://favino ir/23021/تعبیرخواب-انگشتر-نگین-دار-معنی-خواب-ان/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-شکستن-انگشتر-طلا-برای-دختر-م/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-حلقه-ازدواج-در-دست-معشوق/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-انگشتر-حضرت-سلیمان/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-انگشتر-نقره-برای-زن-باردار-ن/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-انگشتر-بدون-نگین/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-انگشتر-حضرت-محمد/
برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر