» خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب با الف » تعبیر خواب ادرار + شاشیدن تو خواب چه معنی داره؟

تعبیر خواب ادرار + شاشیدن تو خواب چه معنی داره؟

گاها علاوه بر خیس شدن رخت خواب در افراد در عالم خواب و رویا احتمال دیدن خواب جیش کیا شاشیدن هم وجود دارد و ما در این پست با موضوع و محوریت تعبیر خواب ادرار و معانی مختلف اون در کنار شما شاشوها هستیم. :))))))))

 

توصیه میکنیم برای دیدن جزئیات دقیق تر در خصوص تعبیر خواب ابتدا این بخش را بخوانید  >>> تعبیر خوابم چیه؟

 

تعبیر خواب ادرار از نظر امام جعفر صادق

ادرار کردن در خواب به موقع خویش. به مرد توانگری رسد اما آنکه درویش باشد.

 1. بنده را آزادی بود
 2. بیمار را شفا بود
 3. محبوس را فرج بود
 4. مسافر را باز آمدن بود
 5. عامل را معزولی بود
 6. خلیفه را مرگ بود
 7. قاضی را عزل بود
 8. بازرگان را زیان باشد در تجارت

 

تعبیر خواب ادرار بچه

در کتاب سرزمین رویاهادر خصوص دیدن رویای ادرار کودک را به نشانه و علامت سلامتی تعبیر کرده است.

تعبیرخواب معبران غربی دیدن ادرار کودک در خواب :

 1. اگر در خواب ببینی که بچه ادرار می‌کند نشانه تجدید حیات و شروعی جدید است. این خواب معمولا زمانی دیده می‌شود که شما احساس می‌کنید نمی‌توانید به اهداف خود دست یابید. این خواب به شما هشدار می‌دهد که ذهن خود را از احساسات و نگرش منفی رها سازید. اگر در خواب پسر بچه‌ای را ببینید که در هوا ادرار می‌کند به معنای خوشحالی و راحتی شما در آینده است.
 2. به تعبیر معبرین غربی مشاهده ادرار کردن پسر بچه در خواب بدان معناست که در آینده ای نزدیک راحتی و شادی به شما روی خواهد آورد و شما از شرایطی که در آن قرار خواهید گرفت لذت خواهید برد. اگر در خواب خود بچه ای لخت را در حال ادرار کردن دیدید بدان معناست که خبری از جانب یکی از اعضای خانواده، شما را شگفت زده خواهد کرد.
 3. دیدن ادرار کردن بچه روی انسان در خواب به فعالیت‌های اجتماعی‌تان بستگی دارد. ممکن است بیننده خواب مدتی باشد که دوستان قدیم خود را فراموش کرده است.
تعبیرخواب انار شیرین + تفسیر خواب باغ انار | سایت فاوینو |
حتما بخوانید

 

تعبیر خواب ادرار زن

تعبیر دیدن ادرار کردن زن در خواب بدان معناست که لازم است روی حس زنانه خود کار کنید و به آن اهمیت دهید. این خواب همچنین می‌تواند بیانگر حس اضطراب در شما باشد. اگر زنی در خواب خود، ادرار کردن زن دیگری را ببیند به احساسات زنانه او باز می گردد. اگر مردی خواب ادرار کردن زنی را ببیند، از دیدگاه فروید بدان معناست که از لحاظ جنسی نا امید است.

 

تعبیر خواب ادرار مرده

خواب درباره اینکه مرده ادرار می‌کند بد و هشداری برای شما است. این خواب بدان معناست که شما فاقد جنبه‌های لازم برای دوست داشتن هستید. این خواب همچنین می تواند به معنای احتیاج شما به مراقبت بیشتر، پیش از قرار گرفتن در شرایط و موقعیت خاص باشد. مشاهده ادرار کردن مرده در خواب نشان دهنده بنیاد متزلزل شما در زندگی است. این خواب همچنین می تواند از اخباری بد نظیر بیماری یا مرگ به شما آگاهی دهد.

 

تعبیر خواب ادرار سگ

دیدن ادرار سگ در خواب نشانه بیماری است که سلامت شما را به خطر خواهد انداخت. اگر شما در دنیای واقعی از بیماری رنج میبرید، این خواب به شما می‌گوید که بیماری‌تان تشدید خواهد شد و باید بسیار مراقب باشید.

 

تعبیر خواب ادرار زیاد از منوچهر مطیعی تهرانی

  اگر دیدید که خودتان ادرار می‌کنید از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هایی که دارید از بین می‌رود. این با مقدار ادراری که می‌کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است. اگر دیدید که دیگری ادرار می‌کند نیک است.

 

تعبیر خواب ادرار خونی از حضرت دانیال

 اگر در خواب به جای ادرار، خون ببینی نشانگر این است که صاحب فرزندی ناقص خواهی شد و اگر به جای ادرار چرک بیرون آید نشانه این است که صاحب فرزندی معلول خواهی شد.

 

تعبیر خواب ادرار کردن جلوی دیگران توسط یونگ:

 • خواب دیدن اینکه شما جلوی جمع ادرار می‌کنید نمادی از نبود حریم خصوصی در مورد یک مساله‌ی شخصی است.
 • تعبیر دیگر این است که شما تلاش می‌کنید محدوده‌تان را ایجاد و قلمروتان را مشخص کنید.

 

تعبیر خواب ادرار کردن در محلی به غیر از دستشویی توسط بن سیرین

 اگر ببینی در مکانی به غیر از مستراح ادرار می‌کنی، اگر غمگین و بدهکار هستی به این معناست که از غم رهایی یابی و بدهی تو پرداخت خواهد شد اما اگر ثروتمند هستی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی. اگر در توالت ادرار و مدفوع کنی به معنای خرج کردن مال و اموالت است.

تعبیر خواب ادرار کردن در مکان غیرآشنا توسط حضرت دانیال

 اگر در خواب ببینی در جایی ادرار کرده‌ای که تا به حال آنجا را ندیده‌ای به این معناست که با زنی ازدواج خواهی کرد و یا کنیزکی به دست می‌آوری.

تعبیرخواب امام و پیامبر | دیدن امامزاده در خواب چه معنی داره ؟ | سایت فاوینو |
حتما بخوانید

تعبیر خواب ادرار کردن از ابراهیم کرمانی: 

 • اگر در خواب ببینی که در چاهی ادرار کرده‌ای نشانه کسب مال و اموال حلال است.
 • اگر ببینی مردم از ادرار تو مسح می‌کنند نشانگر این است که صاحب فرزندی عالم می‌شوی که مردم از او پیروی خواهند کرد.
 • اگر در خواب ببینی که به طور کامل ادرار نکردی و مقداری را نگه داشته‌ای به این معناست که مقداری از مال و اموال و غم و انروه تو از بین خواهد رفت.

تعبیر خواب ادرار کردن در تخت خود کتاب سرزمین رویاها:

 • در تخت خود ادرار می‌کنید: منفعت‌های عالی در کار
 • به دیوار ادرار می‌کنید: یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل می‌گیرد.
 • یک ظرف مخصوص ادرار: آینده شما روشن و خوش خواهد بود.
تعبیر خواب شاشیدن

تعبیر خواب شاشیدن

معبران غربی می‌گویند: اگر در خواب ببینید که در خیابان ادرار می‌کنید به این معناست که باید حریم شخصی خود را در زندگی حفظ کنید.

 

تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد تسط جابر مغربی:

 اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.

بعضی از معبران گفته‌اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همی خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.

 

تعبیر خواب مشاهده ادرار دیگران

مطیعی تهرانی گوید:  چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده‌اید ادرار می‌کند. اگر دیدید دیگری ادرار می‌کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می‌کنید که رفع می‌شود.

بیتون گوید: دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‌شوند.

کتاب سرزمین رویاهادیگران به دیوار ادرار می‌کنند: رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید.

کارل گوستاو یونگ:‌ خواب دیدن اینکه کسی روی شما ادرار می‌کند به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوشتان حس می‌کنید. آنها، احساساتشان را روی شما ازاد می‌کنند. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی ازاین است که حس ارزشمند بودن ندارید.

معبران غربی می‌گویند: اگر در خواب ببینی که سگ ادرار می‌کند نشان دهنده این است که دوست صمیمی و یا یکی از اعضای خانواده شما در آینده نزدیک با شما وقت می‌گذراند.

 

تعبیر خواب پاشیدن ادرار از مطیعی تهرانی

چنانچه ببینید که ادرار می‌کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می‌ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می‌رسید و بسیار نیکو است.

 

برچسب ها:
دیدگاه خود را بنویسید