» خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب با الف » تعبیرخواب ارتباط با نامحرم + معنی خواب ارتباط جنسی (ارتباط فیزیکی) با غریبه

تعبیرخواب ارتباط با نامحرم + معنی خواب ارتباط جنسی (ارتباط فیزیکی) با غریبه

دیدن رویای های جنسی و خواب های نزدیکی با اعضای خانواده مانند خواهر رادر مادر پدر چه زنده باشند یا مرده به همراه تعبیرخواب ارتباط با نامحرم به طور کلی معنی و تفسیر یکسان و نزدیکی با یکدیگر دارند از این رو به بیان دقیق مسائل مربوطه از دید معبرین خواب اشاره می کنیم.

 

توصیه میکنیم برای دیدن جزئیات دقیق تر در خصوص تعبیر خواب ابتدا این بخش را بخوانید  >>> تعبیر خوابم چیه؟

 

 تعبیرخواب ارتباط با نامحرم توسط منوچهر مطیعی تهرانی

  1. رابطه با نامحرم در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا هستید.
  2. اگر غمگین هستید از غم فارغ می‌شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می‌کنید،
  3. اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می‌رسد و خوشحالتان می‌کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می‌کنید.
  4. تعبیرخواب ارتباط با نامحرم می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های شیطانی تعبیر ندارند.

 

تعبیر خواب عشق بازی با نامحرم

به تعبیر منابع غربی دیدن همبستر شدن با فرد غریبه و نامحرم به تغییراتی که در درون شما در حال رخ دادن است اشاره دارد. این رویا همچنین بر این مساله تاکید دارد که شما از همه لحاظ آمادگی رویارویی با این تغییرات را دارید.

 

تعبیر خواب لمس نامحرم

لمس نامحرم در خواب برای مردان دال بر شادی و رسیدن به هدف است. به تعبیر معبرین غربی اگر مردی مجرد در خواب خود ببیند که به زنی دست می زند تعبیرش آن است که ازدواج می کند و صاحب فرزند می شود. اگر مرد متاهل این خواب را ببیند دال بر خیر و صلاح دیدن و دنیایش است.

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم|تعبیرخواب نزدیکی با خواهر

شیخ طوسی خواب لمس نامحرم را چنین تعبیر میکند:

شیخ طوسی در رابطه با دست زدن به بدن نامحرم می گوید: اگر کسی چنین خوابی ببیند دلیل بر آن است که به او غم و اندوهی رسد و اگر مانع آن شد از غم و اندوه رهایی یابد.

تعبیرخواب انگشتر نگین دار + معنی خواب انگشتر طلای شکسته | سایت فاوینو
حتما بخوانید

 

تعبیرخواب ارتباط با محرم توسط ابن سیرین:

اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است آمیزش کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران گویند: اگر زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.

تعبیرخواب ارتباط با محرم توسط کارل یونگ:

  1. اگر در خواب ببینید که با پدر، مادر و حتی خواهر یا بردار خود رابطه جنسی برقرار کردید، این بدان معناست که ارتباط شما با این افراد عمیق‌تر و بهتر از گذشته می‌شود. آشتی کردن نیز می‌تواند تعبیری برای این نوع رویا باشد.
  2. اگر در خواب ببینید که با خواهر خود رابطه جنسی برقرار می‌کنید، این خواب آرزوهای درونی و ترس‌های شماست.
  3. اگر در خواب ببینید که با برادر خود رابطه جنسی برقرار می‌کنید، تعبیر آن گیج شدن در یک موقعیت کاری خواهد بود.

 

تعبیرخواب ارتباط با زن مرده توسط ابن سیرین

اگر بیند با زن که مرده است نزدیکی نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد. اگر بیند با زن مرده بیگانه نزدیکی کرد، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد.

تعبیرخواب ارتباط با زن مرده توسط جابر مغربی

اگر بیند با زنی آمیزش کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند

تعبیرخواب ارتباط با زن مرده توسط امام جعفر صادق

  1. در خواب نزدیکی کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.
  2. اگر بیند با زن مرده آمیزش کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به وی رسد.
تعبیر خواب ابریشم - پوشیدن لباس ابریشمی در خواب یعنی چی؟
حتما بخوانید

تعبیر خواب ارتباط با زن در دوران پریودی

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده بود در خواب بیند شهوتش غالب شده است،

چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد.

اگر بیند با پادشاه نزدیکی نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود.

اگر بیند با زن در زمان پریودی آمیزش نمود، دلیل که کارش بد شود.

و بعضی معبران گویند: با زن در دوران قاعدگی نزدیکی کردن آسانی کارهای دنیایی او است.

 

تعبیر دیدن رابطه دیگران در خواب، کارل گوستاو یونگ چنین می گوید:

اگر در خواب در حال مشاهده رابطه جنسی دیگران هستید، ممکن است که در زندگی واقعی بیش از حد در رابطه میان آن‌ها تاثیر داشته باشید. شاید بحث و حرف درباره شما در خلوت این افراد زیاد است.

 

تعبیر خواب خارج شدن آب منی توسط حضرت امام جعفر صادق:

اگر بیند با مرده ارتباط داشت و آب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.

 

تفسیر ارتباط با نامحرم از نظر قرآن

در آداب اسلامی گفته شده که در ارتباط با نامحرم می‌بایستی حرف‌های پسندیده زده شود و از صحبت راجع به تمایلات غریزی اجتناب گردد.

در داستان حضرت یوسف در قرآن کریم می‌خوانیم که زلیخا و زنان مصر قصد مراوده با حضرت یوسف را داشتند و ایشان در مواجهه با این خطر از خداوند یاری خواست،

«قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَی مِمَّا یدْعُونَنی إِلَیهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کیدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیهِنَّ وَ أَکنْ مِنَ الْجاهِلینَ» گفت «پروردگارا زندان نزد من محبوبتر است از آنچه اینها مرا بسوی آن می‌خوانند! و اگر مکر و نیرنگ آن‌ها را از من باز نگردانی، بسوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بوداز این آیه اینگونه استنباط می‌شود که ارتباط و گفت و گو با نامحرم تا جایی خطرناک است که حضرت یوسف با آن قداست و مقام از این عمل بیم داشته و زندان را به آن ترجیح داده است.

 

برچسب ها:
دیدگاه خود را بنویسید