» خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب با الف » تعبیر خواب اذان گفتن + شنیدن صدای اذان + تعبیر اذان در خواب

تعبیر خواب اذان گفتن + شنیدن صدای اذان + تعبیر اذان در خواب

شنیدن صدای اذان در خواب تعابیر متفاوتی می تواند داشته باشد و از آنجایی که تعبیر خواب اذان گفتن، شنیدن صدای اذان در خواب یک موضوع و مسئله مذهبی اسلامی است تمامی معبرین اسلامی و ایرانی نظرات خود را در این رابطه بیان کرده اند و ما آن ها را برای شما جمع آوری نموده ایم.

 

توصیه میکنیم برای دیدن جزئیات دقیق تر در خصوص تعبیر خواب ابتدا این بخش را بخوانید  >>> تعبیر خوابم چیه؟

 

جواب  ابن سیرین معبر مذهبی بزرگ اسلام در باب پاسخ به سوال شخصی که پرسیده بود:

در خواب دیدم که اذان می گویم، تعبیر آن چیست؟

ابن سیرین در جواب گفت: به زیارت خانه‌ی خدا می‌روی و فریضه‌ی حج به جای می‌آوری.

بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سوال را از ابن سیرین پرسید و او نیز در جواب به آن مرد گفت: تو دزدی خواهی کرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند کرد.

آنانی که شاهد آن دو ماجرا بودند از ابن سیرین پرسیدند: چگونه برای یک خواب دو تعبیر متفاوت نمودی؟

او نیز در جواب گفت: اولی مرد نیکو کار و خوبی بود و من نیز بر اساس این آیه‌ی قرآن «وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَر» یعنی (این اعلامی است از سوی خدا و پیامبرش به همه‌ی مردم در روز بزرگ‌ترین حج) [توبه/۳

اذان را به رفتن به حج تعبیر نمودم، اما دومی مرد شرور و بدکرداری بود وبر اساس این آیه از قرآن «أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُون» یعنی (ندا دهنده‌ای فریاد زد ای کاروانیان شما دزدید) [یوسف/۷۰] اذان گفتن و ندا دادنش را به دزدی تعبیر نمودم.

تعبیرخواب اصلاح ریش و سیبیل | معنی اصلاح صورت زن در خواب چیه؟ | سایت فاوینو |
حتما بخوانید

 

تعبیر خواب اذان و شنیدن صدای اذان توسط محمدبن سیرین :

 • اگر مومن و درستکار و پاکدامن هستی و در خواب ببینی که در جایی آشنا اذان می‌گویی و می‌شنوی به این معناست که به حج خواهی رفت.
 • اگر در خواب ببینی که در جایی ناآشنا اذان می‌گویی و یا می‌شنوی به معنای این است که مسئله‌ای ناخوشایند برای شما به وجود می‌آید.
 • اگر شخصی فاسق چنین خوابی ببیند به معنای دستگیری او به اتهام دزدی و سرقت است.
 • اگر در خواب ببینی بر سر کوه اذان می‌گویی به این معناست که کارت رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی.
 • اگر ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی به معنای دعوت مردم به دینداری است.
 • اگر ببینی در بستر اذان می‌گویی به معنای این است که با همسرت الفت و دوستی خواهی داشت.
 • اگر ببینی در خانه خودت اذان می‌گویی نشانه فقیر و ناتوان شدن توست.
 • اگر ببینی در چاه و یا سردابه اذان می‌گویی به این معناست که کافر و منافق خواهی شد.
 • اذان گفتن در کوچه در خواب به جاسوسی تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب اذان و شنیدن صدای اذان توسط جابر مغربی

 اگر ببینی از مناره مسجد جامع اذان می‌گویی به معنای این است که به کاری بزرگ مشغول خواهی شد و یا به حج خواهی رفت.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان

تعبیر خواب اذان و شنیدن صدای اذان توسط ابراهیم کرمانی 

 • اگر ببینی در قافله و یا محل لشکر اذان می‌گویی تعبیرش بد است.
 • اگر شخصی زندانی در زندان اذان بگوید و نماز بخواند نشانه خلاصی از زندان است.
 • اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی به این معناست که به پادشاه حرف‌های درستی می‌زنی و او را به سوی خداوند متعال دعوت می‌کنی.
 • اگر در خواب ببینی در بین کوهی اذان می‌گویی نشانه این است که گرفتار گروه ستمگری می‌شوی که به تو خیانت می‌کنند.
 • اذان گفتن از مناره به بزرگی و فرمانروایی تعبیر می‌شود.
 • اذان گفتن از داخل حمام به این معناست که حال و روز تو در دین و دنیا بد خواهد شد.
 • اگر ببینی در گوشه خانه خودت اذان می‌گویی نشانگر این است که در کار حق خیانت می‌کنی.
 • اگر ببینی در سردابه اذان می‌گویی نشانه این است که به زودی به مسافرت خواهی رفت و به مدت طولانی در آن سفر که با رنج و گرفتاری همراه است، خواهی ماند.
 • اگر ببینی کسی اذان می‌گوید و شنیدی به معنای سست بودن تو در دین است و کسی تو را به عبادت دعوت می‌کند.
 • اگر بانگ اقامه را می‌شنوی به معنای توفیق یافتن در کارهای حق است.
 • اگر ببینی از روی سرگرمی اذان می‌گویی نشانه این است که نابود خواهی شد. اگر روی کرسی و تختی نشسته‌ای و از روی بازی اذان می‌گویی به معنای از دست دادن عقلت است.
 • اگر در خواب ببینی که کودکی اذان می‌گوید بدان معناست که با پدر و مادرش وداع می‌کند و از آن ها جدا می‌شود.
تعبیرخواب افتادن دندان + افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد ؟ سایت فاوینو
حتما بخوانید

 

تعبیر خواب اذان گفتن با همسر توسط ابراهیم کرمانی

 اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می‌داد، دلیل است که بزودی از دنیا رحلت کند و اگر دید در کلمه‌های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید.

 

تعبیر خواب اذان گفتن به روایت امام جعفر صادق

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.

 1. حج
 2. سخن حق
 3. فرمانروائی
 4. بزرگی
 5. ریاست
 6. سفرطولانی
 7. بریدن
 8. تنگدستی و فقر
 9. خیانت
 10. جاسوسی
 11. منافقی
 12. بریدن دست

 

برچسب ها: