» خانه » متن » متن لاتی تکست داش مشتی!

متن لاتی تکست داش مشتی!

استفاده از متن های گنگ و فاز بالا در فضای مجازی بسیار پرکاربرد شده است و بسیاری از افراد با متن لاتی و تکست داش مشتی وار و تیکه های زهردار سعی به ابراز نظرات خود می کنند.

در این مطلب می خوانیم

💣🧨💚 متن کوتاه لاتی تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

ﺑَـــﺮﺍ م ﻣــُﻬِــﻢِ ﻧــﯿــسٰ
ﭼِـــــﻪْ ﮐَﺴــﯽْ ﺟــٰﺎمْ ﺭُو تــوُ ﻗَﻠــﺒِــتْ مـیـگیـرِهْ
ﭼُـــﻮﻥْ ﻣـﯿـدونَـم‌ْ
ﭘـَـﺲ ﻣـٰﺎﻧـﺪﻩْ ﻫٰﺎﯼٖ ﮔُـﺮگـ ﺭُو
ﻓـَﻘَـﻂْ ﺳـَﮓْ ﻫٰـﺎ ﻣﯿـﺒَـﺮ‍َﻧـﺪ

متن خرگوش برای اینستاگرام | جمله خرگوش تلگرام | استوری تکست خرگوش ناز
حتما بخوانید

💣🧨💚 تکست لاتی تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

↯…رِفــــــــــيـــــق…↯
داغـــــ.ـــــونَــــــم بِه مُــــــــــولا…
نَـه کِـه ضَـــعــيــف بـاشَـم.. نَه ??
بـي هَـــــوام،، اَمـــــاااا رو هَـــــوام…??
تـو دِلَــم زيـــاد حَـرفِـه ايـنـــجـا جـــ..ـــاش نـيـــــست بـِــــگَـم … اُفــــــــــت داره. ??
غَـريـــــبِـه مـيشـنَـوه شــــــ??ـــــــآخ ميشِه …??
بَـــــعـضـــــي حَـــرفــــ..ــــــا هَـس که پـُــــســـــت
نِـميشـن بَلـکِـه بُــــغـض مـــــيـــــشَـــــن
امـــــــّا راســـتـــــــــش …..
دیگــــــــه بــــُریــــــــــــــدم

💣🧨💚 متن لاتی تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

بعضی رفقا قدیمی هستند

مثل پیکان ۴۸

شاید دور تا دورشون داغون باشه

ولی به صدتا inrellمی ارزن

به سلامتی رفیقای داغون…..

💣🧨💚 متن گنگ تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

درساحل قلبها فقط

ردپای خوبان می ماند..

وگرنه موج روزگار

هر ردی را گم میکند…

💣🧨💚 متن شاخ تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

رفاقتهای امروزی،
کنارهم یارو یاور،
پشت هم فحش خوارومادر ..

💣🧨💚 عکس لاتی تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

سلامتی عرق خورا
سلامتی دلبرا

سلامتی همتون 🍺🍻🥂

استوری لاتی
استوری لاتی

💣🧨💚 استوری لاتی تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

سربازی واسه پسرا

مث حاملکی برا زن هاست

هر دو ظاهرتو خراب میکنه

و هر کی میبینه میپرسه چند ماهته

💣🧨💚 بیوی لاتی تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

آدَم‌باید‌حداقل‌یه‌دوست‌قَدیمی‌
داشته‌باشه-
یکی‌که‌سِرایدار‌مَدرسه‌رویادش‌بیاد-
یکی‌که‌گریه‌کردنت‌رو‌دیده‌باشه-
یکی‌که‌تَرس‌رو‌توچشمات‌دیده‌باشه-
یکی‌که‌از‌خِجالت‌سُرخ‌شدنت‌رو‌دیده‌باشه-
یکی‌که‌باهَم‌پشت‌سر‌مُعلم‌‌کلاس‌مدرسه‌
حَرف‌زده‌باشید-
تولدت‌رو‌یادش‌بیاد-
جَوونی‌پدر‌مادرتو‌دیده‌باشه-
یکی‌که‌عاشِق‌شدنت‌رو‌یادش‌باشه-
یکی‌که‌پایِ‌دَردودِلایِ‌نوجونیت‌
نشسته‌باشه-
یه‌رفیق‌که‌کُلّ‌خاطرات‌مدرسه‌روتو ذهنش‌هَک‌کنه‌‌وتعریف‌کنه-
یه‌رفیق‌که‌باهَم‌کلی‌نَقشه‌چیده‌باشید واسه‌‌تابستون-
یکی‌که‌اسم‌اَولین‌دوست‌دخترت یا‌دوست‌پسرت‌رو‌یادش‌بیاد-
یه‌رفیق‌که‌تاآخرش‌پیشت‌باشه‌تاآخرِ‌آخرِ آخر..!
آره‌‌یدونه‌از‌این‌رفیقا‌واجبه=]

💣🧨💚 متن بهروز وثوقی تکست لاتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

به قول بهروز وثوقی:

دايــي
كاش پرنده بودمو از اين شهر ميرفتم

ولي افسوس كه دل بي صاحب مونده ما تو يكي از خونه خرابهای اين شهر گيره..

متن ناب جدید برای استوری و پست
حتما بخوانید
استوری وثوقی

💣🧨💚 متن لاتی تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

خاله بازیاش با ماست

دکتر بازیاش با دیگرون….

💣🧨💚 متن لاتی تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

چه با #خلاف

چه #بی_خلاف

چه #بر_خلاف

میگذرد

💣🧨💚 متن لاتی تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

اَصلاََ مڹ کي باشَم کہ بِخوام دَر حَد شُما ݪاشی بآشَم!

تکست لاتی
تکست لاتی

💣🧨💚 بیو لاتی تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

«رفیق»
چپ‌میکُنم‌کَسیو‌کِه‌،چپ‌نگات‌کنه

💣🧨💚 استوری لاتی تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

حال روز این روزای ما دختر پسرا

دل میدیم …..گه تحویل میگیرم

💣🧨💚 متن کوتاه تکست داش مشتی استوری گنگ بیو جوونی 💛⚔️🗡

پیرش ڪردم، دلے را ڪ داشت میڪرد بچگے…

💣🧨💚 متن رفاقت تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

سلامتی اونایی که مارو واسه خودمون

میخوان…

نه واسه اون چیزایی که خودشون از ما

میخوان … 🙂

💣🧨💚 نوشته لاتی تکست داش مشتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

نہ چپ
نہ راست
فقط خدا ڪہ اون بالاست…

💣🧨💚 متن سلامتی استوری گنگ بیو لاتی 💛⚔️🗡

به سلامتیه اونایی که
اگه قدشون کوتاس
قد دلشون تا کهکشوناس

همچنین شما میتونین برای دیدن جملات مفهومی و سنگین وارد لینک مشخص بشین.

برچسب ها:
دیدگاه خود را بنویسید